E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O"

Transcript

1 VOLUME I A O PAºH H Y MOY KATOIKIøN (MONIMO H Y MO ) 00 POPULATION & HOUSING CENSUS (USUAL RESIDENT POPULATION) 00 TOMO I MONIMO KAI NOMIMO H Y MO, TA EI ME E OY TøN OIKI MøN, E IºANEIA, ME O TA MIKO TøN YæOMETPøN, YæOMETPIKE ZøNE USUAL RESIDENT AND DE JURE POPULATION, SIZE CLASSES OF THE LOCALITIES, SURFACE, WEIGHTING MEAN OF ALTITUDES, ELEVATION ZONES E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE A O PAºH H Y MOY KATOIKIøN MAPTIOY 00 (MONIMO H Y MO ) POPULATION & HOUSING CENSUS th MARCH 00 (USUAL RESIDENT POPULATION) [TfiÌÔ I / Volume I] EIPAIA / PIREAS 00 ñ ISSN 0

2

3

4

5 E HNIKH HMOKPATIA E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O A OTE E MATA A O PAºH H Y MOY KATOIKIøN TH Ë MAPTIOY 00 TOMO I MfiÓÈÌÔ Î È ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi, Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂappleÈÊ ÓÂÈ, Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ ÙÚˆÓ, ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓÂ EIPAIA, 00

6 ISSN 0

7 PO O O H EıÓÈÎ Ù ÙÈÛÙÈÎ YappleËÚÂÛ ÙË EÏÏ Ô, Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleô- ÁÚ Ê appleïëı ÛÌÔ -Î ÙÔÈÎÈÒÓ ÙË Ë M ÚÙ Ô 00, Ú ÈÛ ÙËÓ ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleô- ÁÚ ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleúôî ıôúèûì ÓÔ appleúfiáú ÌÌ. T appleôùâï ÛÌ Ù appleô appleúô Î Ó applefi ÙËÓ appleúòùë ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleôáú ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ Î È ÙˆÓ Û ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ- ÎÒÓ appleôáú ÊÈÎÒÓ Î Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È Û ÙÚÂÈ ÂÎ fiûâè ÙË E YE Ì ÙÔ Ù Ù- ÏÔ : «Ú ÁÌ ÙÈÎfi ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô», «MfiÓÈÌÔ ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô» Î È «NfiÌÈÌÔ ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô». ªÂÙ applefi Î ıôïèî ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleôáú ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Û Âapple appleâ Ô ÓÔÌÔ, ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔÙÈÎÔ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ fiï Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, appleô Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó Ì ÙËÓ appleôáú Ê. T ËÌÔÛÈÂ Ì Ù appleô appleâúè - Ô Ó Ù ÛÙÔÈ Â Ù ÂÎ ÔÓÙ È Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù ÙÏÔ «AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù AappleÔÁÚ Ê ÏËı ÛÌÔ -K ÙÔÈÎÈÒÓ ÙË Ë M ÚÙ Ô 00» Î È Â Ó È Ù ÎfiÏÔ ı : TOMO I. ªfiÓÈÌÔ Î È ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi, Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂappleÈÊ - ÓÂÈ, Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ ÙÚˆÓ, ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓÂ. TOMO II. ËÌÔÁÚ ÊÈÎ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. TOMO III. OÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. TOMO IV. K ÙÔÈÎ Â, Û Óı ΠÛÙÂÁ Ûˆ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ, ÌÂÙ Î ÓËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î È applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙÔÈ Â apple ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. TOMO V. ËÌÔÁÚ ÊÈÎ, ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, ÌÂÙ Î ÓËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î È applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Î ÙÔÈÎ Â, ÓÔÈÎÔÎ ÚÈ Î È Û Óı ΠÛÙÂÁ ÛÂÒ ÙÔ. ÙÔÓ apple ÚfiÓÙ ÙfiÌÔ π appleâúè ÔÓÙ È ÁÂÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË appleô- ÁÚ Ê 00. ÙfiÌÔ Ùfi appleâúè ÂÈ ÙËÓ Ó Ï ÛË ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ Î Ù ÌÔ /ÎÔÈÓfiÙË- ÙÂ, ËÌÔÙÈÎ /ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù Î È ÔÈÎÈÛÌÔ. ËÓ Ó Ï ÛË ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı - ÛÌÔ Î Ù ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ. Ô Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ Î ıâ ËÌÔÙÈÎÔ /ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È - ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ Û ÛÙÈÎfi, ÁÚÔÙÈÎfi, appleâ ÈÓfi, ËÌÈÔÚÂÈÓfi Î È ÔÚÂÈÓfi. ËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ Û ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎ ÈÏÈfiÌÂÙÚ, ÙËÓ apple ÎÓfiÙËÙ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, ÙÔ Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ - ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÌˆÓ/ÎÔÈÓÔÙ ÙˆÓ Î È ËÌÔÙÈÎÒÓ/ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ Î È ÙËÓ Î Ù Ù ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î Ù Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙÔ Î È Î Ù ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓÂ. ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È ÙÔ fiìâùúô appleôïôá ÛÙËÎ Ó applefi ÙËÓ À, ÛÂÈ ÚÙÒÓ ÎÏ Ì Î :0.000, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÔÚ ÁËÛÂ Ë ÂˆÁÚ ÊÈÎ ÀappleËÚÂÛ ÙÚ ÙÔ. ÂÈÚ È, 00 EMMANOYH KONTO YPAKH ÂÓÈÎfi Ú ÌÌ Ù ÙË EıÓÈÎ Ù ÙÈÛÙÈÎ YappleËÚÂÛ ÙË EÏÏ Ô

8

9 INAKA EPIEXOMENøN PO O O ÂÏ Page MEPO PøTO: EI A ø H. π ƒπ π ø ƒ ºø À ª À ( - 00) µ. ª π π ƒ π ƒ º À ª À ÂÓÈÎ OÚÁ ÓˆÛË ÙË appleôáú Ê ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê À ø ª ø ƒ º À ª À µ ÛÈÎ ÓÓÔÈÂ Î È ÔÚÈÛÌÔ ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô, ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È apple ÎÓfiÙËÙ K Ù ÓÔÌ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î È ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙÔ Î Ù ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓ ÏËı ÛÌfi, ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È apple ÎÓfiÙËÙ appleïëı ÛÌÔ, Î Ù ÁˆÁÚ ÊÈÎ Î È ÈÔÈÎËÙÈÎ È ÈÚ ÛÂÈ..... AÛÙÈÎfi Î È ÁÚÔÙÈÎfi appleïëı ÛÌfi ªfiÓÈÌÔ Î È ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi APAPTHMA: AappleÔÁÚ ÊÈÎfi ÂÏÙ Ô MEPO EYTEPO: ANA YTIKOI INAKE. ªfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î Ù ÓÂÌËÌ ÓÔ Û ÔÌÔ ËÌfiÙÂ, ÂÙÂÚÔ ËÌfiÙÂ Î È ÏÏÔ appleô. fiìèìô appleïëı ÛÌfi Î Ù ÓÂÌËÌ ÓÔ ÛÂ È Ì ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÌÔ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ appleô Â Ó È ËÌfiÙÂ, Û ÏÏÔ ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ Î È È Ì ÓÔÓÙ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ Á) ÌÔÈ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ, ËÌÔÙÈÎ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù, ÔÈÎÈÛÌÔ OÈÎÈÛÌÔ Î È ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙÒÓ, Î Ù Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô. ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ ªfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi, ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È apple ÎÓfiÙËÙ appleïëı ÛÌÔ, ÌÂ È ÎÚÈÛË Û ÛÙÈÎ Î È ÁÚÔÙÈÎ appleâúèô-, Î ıò Î È Û appleâ ÈÓ, ËÌÈÔÚÂÈÓ Î È ÔÚÂÈÓ appleâúèô. M ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ ÙÚˆÓ ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ Á) ÌÔÈ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ, ËÌÔÙÈÎ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù OÈÎÈÛÌÔ Î È ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î Ù ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓ ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ

10

11 EI A ø H. I TOPIKH E I KO H H TøN A O PAºøN H- Y MOY TH E A O ( 00) H appleúòùë ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, appleô ÁÈÓ ÛÙËÓ EÏÏ ÌÂÙ ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ Eapple Ó ÛÙ ÛË, Ù Ó Ë appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ, fiù Ó Î ÂÚÓ ÙË ÙË EÏÏ Ô Ù Ó Ô Iˆ ÓÓË K appleô ÛÙÚÈ. M ÙËÓ appleô- ÁÚ Ê Ù ÁÈÓÂ Ë ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË XÒÚ, Î Ù ıú ÛΠÌ. Aapplefi ÙÔ ÙÔ Î È Ì ÚÈ ÙÔ, Û Πıâ applefiïë ˆÚÈfi ÙËÚÔ ÓÙ Ó appleôï Û ÏÈ appleôáú ÊÈÎ È Ï, ÛÙ ÔappleÔ ÁÈÓfiÙ Ó, Î ıâ ÚfiÓÔ, Ë ÔÓÔÌ ÛÙÈÎ Î Ù - ÁÚ Ê ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ, Î Ù Ê ÏÔ Î È ËÏÈÎ. MÂÙ ÙÔ ÙÔ, appleôáú Ê ÁÈÓ Ó Ù ÙË, Î È. Eapple ÛËÌË ËÌÔÛ Â ÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ-  ˆÓ ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ Â ÁÈÓfiÙ Ó Ì ÚÈ ÙÔ ÙÔ. H ÌfiÓË appleïëúôêôú ÁÈ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ ÙË XÒÚ ÙÔ ÙÔ apple Ú ÂÈ ÛÙÔ ËÌÔÛ Â Ì ÙÔ AÏ Í Ó ÚÔ M ÓÛfiÏ «ÔÏÈÙÂÈÔÁÚ ÊÈÎ ÏËÚÔÊÔ- Ú È appleâú EÏÏ Ô». È ÙÈ appleôáú Ê, fiìˆ, applefi ÙÔ ÙÔ Ì ÚÈ Î È ÙÔ Ô Ó ËÌÔÛÈ ıâ ÛÙËÓ ÊËÌÂÚ ÙË K ÂÚÓ Ûˆ ÌfiÓÔ Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ ÙË XÒÚ, Î Ù ÓÔÌfi Î È Âapple Ú, ˆÚ Ó Á ÓÂÙ È È ÎÚÈÛË Ê ÏÔ ËÏÈÎ. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ËÌÔÛÈ ıëîâ Ô appleïëı - ÛÌfi Î È Î Ù ÌÔ. T ÏÔ, Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ appleô- ÁÚ ÊÒÓ ÙˆÓ ÂÙÒÓ Î È ËÌÔÛÈ ıëîâ Î Ù ÓÔÌÔ, Âapple Ú Â, ÌÔ Î È applefiïâè, appleô Ù Ó appleúˆ- ÙÂ Ô Û ̈Ó. È appleúòùë ÊÔÚ, Î Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ËÌÔÁÚ ÊÈÎ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú - ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. K Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëîâ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÂÏÙ Ô appleôáú Ê. ÙÈ ÂapplefiÌÂÓ appleôáú Ê ÚËÛÈÌÔappleÔÈ - ıëî Ó ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÙÔ ÙÔÌÈÎfi ÂÏÙ Ô appleôáú - Ê Î È Ù Ô. K Ù ÙÈ appleôáú Ê, 0 Î È ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëîâ ÙÔ ÙÔÌÈÎfi ÂÏÙ Ô appleôáú Ê. K Ù ÙÈ appleôáú Ê,, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ - ıëîâ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÂÏÙ Ô, ÂÓÒ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê 0 Î È 0 ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëî Ó, Ù ÙÔ ÚfiÓˆ, ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi Î È ÙÔ ÙÔÌÈÎfi ÂÏÙ Ô. Ù ÙÈ appleô- ÁÚ Ê,, Î È 00 ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëîâ ÙÔ ÂÏÙ Ô appleôáú Ê ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ Î ÙÔÈÎ. ÎÙfi applefi ÙÈ ÓˆÙ Úˆ ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, ÈÂÓÂÚÁ ıëî Ó, ÂappleÈappleÏ ÔÓ, Ù ÛÛÂÚÈ ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê : ) Ë appleôáú Ê ÙË ÂÛÛ Ï Î È ÕÚÙ, appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙËÓ appleúôû ÚÙËÛ ÙÔ ÛÙËÓ EÏÏ ÙÔ ÙÔ, ) Ë ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê ÙˆÓ Ó ˆÓ  ÊÒÓ ÙË EÏÏ Ô (M ΠÔÓ, Happle ÚÔ, KÚ ÙË Î È N ÛˆÓ AÈÁ Ô ), appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙÔ ÏÎ ÓÈÎÔ appleôï ÌÔ ÙÔ, Á) Ë ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê ÙˆÓ appleúôûê ÁˆÓ, appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙË MÈÎÚ ÛÈ ÙÈÎ Î Ù ÛÙÚÔÊ ÙÔ, ) Ë ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê ÙË ˆ ÂÎ Ó ÛÔ, appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙËÓ appleúôû ÚÙËÛ ÙË ÛÙËÓ EÏÏ ÙÔ. T ÂÚˆÙ Ì Ù Î È Ù ÛÙÔÈ Â appleô ËÌÔÛÈ ıëî Ó Î Ù ÙÈ appleôáú Ê, Î È 00 ÂÌÊ Ó Ô- ÓÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô apple Ó Î : ÚˆÙ Ì Ù appleô Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleôáú ÊÔÌ ÓÔ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, Î È ÓÔÌ ÙÂappleÒÓ ÌÔ * * * º ÏÔ ** ** ** ÌÂÚÔÌËÓ Á ÓÓËÛË ** ** ** ª ÏÔ ÙÔ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ ** ** ** ÁÁ ÓÂÈ Û ÛË Ì ÙÔÓ appleâ ı ÓÔ ÙÔ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ * * ** ÁÁ ÓÂÈ Û ÛË Ì ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÙÔÌÔ ** ÈÎÔÁÂÓÂÈ Î Î Ù ÛÙ ÛË ** ** ** fiappleô Á ÓÓËÛË ** ÀappleËÎÔfiÙËÙ ** ** ** ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ ** ** ** Ó ıë È ÌÔÓ * ** Ó ıë È ÌÔÓ Ó ÙÔ appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê ** ** Ó ıë È ÌÔÓ apple ÓÙ ÙË appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê ** ** ** apple appleâ Ô ÂÎapple  ÛË ** ** ** ÙÏÔÈ ÛappleÔ ÒÓ (ÁÈ appleù ÈÔ Ô π, π Î È ÓÒÙÂÚˆÓ ÔÏÒÓ) ** ** ** ÚÈ Û ÔÏ ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË ÙË appleôáú Ê Â ÔÌ ** ** Ï Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ** ** **

12 ÚˆÙ Ì Ù appleô Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleôáú ÊÔÌ ÓÔ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, Î È 00 (Û Ó ÂÈ ) 00 apple ÁÁÂÏÌ ** ** ** ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ Û ** ** ** flúâ ÂÚÁ Û ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Â ÔÌ ** ** ** ÚÈ Û ÔÏ ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÌËÓÔ ** * * flúâ Û Ó ıô ÂÚÁ Û * fiappleô ÂÚÁ Û * ** Ô ÌÂÙ ÊÔÚÈÎÔ Ì ÛÔ ÁÈ ÙË ÌÂÙ Î ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ Û ** ÃÚfiÓÔ ÌÂÙ ÊÔÚ ÛÙËÓ ÂÚÁ Û ** ËÁ Û ÓÙ ÚËÛË ** ÚÈıÌfi ÁÂÓÓËı ÓÙˆÓ ÒÓÙˆÓ Ù ÎÓˆÓ (ÁÔÓÈÌfiÙËÙ Á Ó ÈÎÒÓ) ** ** ÓÔÏÈÎ È ÚÎÂÈ ÁÁ ÌÔ Ô (ÁÈ Á Ó Î ) ** ** ÙÔ Ô ÁˆÚÁÈÎ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ** ** ŒÙÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ (ÁÈ ÌÂÙ Ó ÛÙ ) ** fiáô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ (ÁÈ ÌÂÙ Ó ÛÙ ) ** ÃÒÚ È ÌÔÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi appleúèó ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ ** ŒÓ ÂÈÍË ÔÌÔÁ ÓÂÈ * * ÚˆÙ Ì Ù appleô Ù ıëî Ó. ** ÙÔÈ Â appleô ËÌÔÛÈ ÙËÎ Ó. K Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ, ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ÛÙÔÈ Â : ) ÁÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÂÙ Î ÓËÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÔ- Ì ÓˆÓ Ó ÙÔ appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê, ) ÁÈ ÙË Û Ó ıë È ÌÔÓ ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ, Á) ÁÈ ÙËÓ Î ÚÈ Û ÔÏ ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ Î Ù ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË ÙË appleôáú Ê Â ÔÌ, ) ÁÈ ÙÔÓ ÙfiappleÔ ÂÚÁ Û, Â) ÁÈ ÙÈ appleëá Û ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ ÙfïÓ, ÁÈ ÙÈ ÔappleÔ Â Â Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ÛÙÔÈ Â Î Ù ÙËÓ appleô- ÁÚ Ê 00, ÛÙ) ÁÈ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ Î È ÙË Û ÓÔÏÈÎ È ÚÎÂÈ Á ÌÔ (ÁÈ Á Ó Î ). Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ 00, ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ÛÙÔÈ Â : ) ÁÈ ÙË Û ÛË Û ÁÁ ÓÂÈ ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ Ì ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÙÔÌÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂÍ ıô Ó ÛÙÔÈ Â apple ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ) ÁÈ ÙÔÓ ÙfiappleÔ Á ÓÓËÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ, Î È Á) ÁÈ ÙË ÌÂÙ Ó ÛÙ ÛË, fiappleˆ ÙÔ Î È ÏfiÁÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ, ÒÚ È ÌÔÓ ÛÙÔ Â͈- ÙÂÚÈÎfi appleúèó ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ Î È Ó ÂÈÍË ÔÌÔÁ ÓÂÈ. H ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ ÙË Ë ª ÚÙ Ô 00 Â Ó È Ë Ë appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ applefi ÙË Û ÛÙ ÛË ÙÔ Ó Ô EÏÏËÓÈÎÔ Ú ÙÔ. Ùfi ÚÔÓ Ì ÙËÓ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ, ÈÂÓÂÚÁ - ıëîâ Î È Ë appleôáú Ê ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ. ÙÔÈ Â ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ Î È Î ÙÔÈÎÈÒÓ Ô Ó ËÌÔÛÈ ıâ ÁÈ ÙÈ appleôáú Ê ÙˆÓ ÂÙÒÓ, 0,,,,,, Î È 00.  ËÌÔÛÈ ıëî Ó Ù ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ 0 Î È 0. H ÌÂıÔ ÔÏÔÁ Î È Ô ÙÚfiappleÔ ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleô- ÁÚ Ê appleïëı ÛÌÔ 00 appleâúèáú ÊÔÓÙ È ÛÙÔ Â ÙÂÚÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÙË EÈÛ ÁˆÁ ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ËÌÔÛÈÂ Ì - ÙÔ. H È ÌÂıÔ ÔÏÔÁ ÎÔÏÔ ı ıëîâ Î Ù ÙÈ appleô- ÁÚ Ê ÙˆÓ ÂÙÒÓ,, Ì ÙË È ÊÔÚ fiùè ÁÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ ÁÈÓ ÂÈÁÌ ÙÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û % ÙˆÓ ÂÏÙ ˆÓ ÙË appleôáú Ê, ÁÈ Ó ÔıÔ Ó ÛÙË ËÌÔÛÈfiÙËÙ ÙÔ Û ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó Ùfi Ù Î ÚÈfiÙÂÚ appleôùâï ÛÌ Ù ÙË appleôáú Ê, Î È ÎÔÏÔ ıëûâ Ë ÂÈÁÌ ÙÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û % ÙˆÓ ÂÏÙ ˆÓ ÙË appleôáú Ê. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ, appleôê Û ÛıËÎÂ Ë ÂappleÈÏÔÁ Î È Ë ÂappleÂÍÂÚ- Á Û Â ÁÌ ÙÔ 0% ÙˆÓ ÂÏÙ ˆÓ ÙË appleôáú Ê. È ÙÔ ÌÔ Î È ÙÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ Πو ÙˆÓ.000 Î ÙÔ ÎˆÓ ÁÈÓ ÂappleÂÍÂÚÁ Û Î È ÙˆÓ applefiïôèappleˆó ÂÏ- Ù ˆÓ (0%) ÙË appleôáú Ê. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ, ÁÈÓ Πıôïèî ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleô- ÁÚ ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ, applefi ÙËÓ ÔappleÔ appleúô Î Ó ÛÙÔÈ Â Û Âapple appleâ Ô ÓÔÌÔ, Âapple Ú, ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ. È ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÁÈÓÂ Î È ÁÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ 00, Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ appleúô Î Ó ÛÙÔÈ Â Î È Û Âapple appleâ Ô ËÌÔÙÈÎÔ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ. µ. ME O O O IA IENEP EIA TH A O PAºH H Y MOY 00. π.. NOMIKH BA H K Ù ÙÔ ÚıÚÔ, apple Ú ÁÚ ÊÔ, ÙÔ N.. / 0

13 «appleâú ÔÚÁ ÓÒÛˆ ÙË EıÓÈÎ Ù ÙÈÛÙÈÎ YappleËÚÂÛ ÙË EÏÏ Ô», Ô ÚfiÓÔ ÈÂÓ ÚÁÂÈ Î ıâ appleôáú Ê ÔÚ ÂÙ È Ì ÚÔ ÚÈÎfi È Ù ÁÌ, ÛÙÂÚ applefi appleúfiù ÛË ÙÔ YappleÔ ÚÁÔ EıÓÈÎ OÈÎÔÓÔÌ Î È ÙˆÓ Î Ù appleâú appleùˆûë Û Ó ÚÌfi ÈˆÓ YappleÔ ÚÁÒÓ. H Î ÔÛË ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ ÚÔ ÚÈÎÔ È Ù ÁÌ ÙÔ Â Ó È Ë appleúˆù Ú ÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÙË ÈÔ ÎËÛË, ÁÈ ÙË ÓÔÌÈÌÔappleÔ ËÛË fiïˆó ÙˆÓ appleâú ÈÙ Úˆ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, appleô Ô Ó Û ÛË Ì ÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê. TËÓ Î ÔÛË ÙÔ.. ÎÔÏÔ ıâ Ë Î ÔÛË appleô Ú- ÁÈÎ applefiê ÛË, Ë ÔappleÔ ÔÚ ÂÈ ÙËÓ appleúôî Ú ÍË ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê. È ÙËÓ Î ÔÛË ÙfiÛÔ ÙÔ.. fiûô Î È ÙË Û ÂÙÈÎ appleô ÚÁÈÎ applefiê ÛË, apple ÈÙÂ Ù È Ë appleô ÔÏ, applefi ÙËÓ E YE, ÂÈ ÈÎ ÂÈÛËÁË- ÙÈÎ ÎıÂÛË, ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó appleù ÛÛÔÓÙ È ÔÈ ÛÎÔappleÔ Î È ÔÈ ÏfiÁÔÈ appleô Î ıèûùô Ó Ó ÁÎ Î È ÂappleÈ Â ÏË- Ì ÓË ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê. È ÙË ÓÔÌÈÎ Î Ï Ë ÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ Î È ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ, ÙÔ ÙÔ 00, ÂÎ fiıëî Ó: ) ÙÔ appleã ÚÈı. 0/..000 ÚÔ ÚÈÎfi È Ù ÁÌ (ºEK, ÙÂ Ô Aã, 0 ª ÚÙ Ô 000), Î È ) Ë / /..000 ÎÔÈÓ applefiê ÛË ÙˆÓ ÀappleÔ ÚÁÒÓ ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ËÌfiÛÈ ÈÔ ÎËÛË Î È appleôî ÓÙÚˆÛË, ıóèî ÕÌ Ó, ͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ıóèî ÈÎÔÓÔÌ, ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ Í Î È ËÌÔÛ ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î È ËÌfiÛÈ ÍË (º, ÙÂ Ô µã, ÂappleÙÂÌ Ú Ô 000). ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ÀappleÔ ÚÁÈÎ applefiê ÛË Î ıôú - ÛÙËÎÂ È ÚÔÓÈÎ Ë ÈÂÓ ÚÁÂÈ : ÙË appleôáú Ê ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ applefi ÙËÓ Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 000 Ì ÚÈ ÙËÓ Ë π ÓÔ Ú Ô 00 Ì ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÊÔÚ ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÙËÓ Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 000 ÙË appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ ÙËÓ Ë ª ÚÙ Ô KO O Tø A O PAºø H ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ appleôáú ÊÒÓ appleôûîôappleô Û ÛÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË appleúfiûê ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ Ó - ÊÔÚÈÎ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎfi appleïô ÙÔ ÙË XÒÚ Î È Ì ÙË Û ÓıÂÛË ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. T ÛÙÔÈ Â Ù Ù Ó Î È Â Ó È apple Ú ÙËÙ ÙfiÛÔ ÁÈ ÙËÓ, Âapple ÛˆÛÙ ÛË, ÛÎËÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleôïèùèî ÙÔ KÚ ÙÔ, fiûô Î È ÁÈ ÙËÓ Î Ï Ë ÈÂıÓÒÓ appleô ÚÂÒ- ÛÂˆÓ ÙË XÒÚ. AÓ Ï ÙÈÎfiÙÂÚ, Ô ÛÎÔapplefi Î È ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ Ù Ó: π. TË appleôáú Ê ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ Î È ÎÙÈÚ ˆÓ:. Ë ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ Î È ÎÙÈÚ ˆÓ ÙË XÒÚ, Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ Ú - ÛË.. Ë ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙË Û ÓıÂÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ applefi appleïâ Ú ÔÚfiÊˆÓ ( applefiáâèô, ÈÛfiÁÂÈÔ, apple ψÙ, ÏÔÈappleÔ fiúôêôè).. Ô appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ Î Ù ÛÎÂ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ ˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ (ÙÔ Ï, apple ÙÚÂ, ÌappleÂ- ÙfiÓ, ÙÛÈÌÂÓÙfiÏÈıÔÈ, Í Ï Î È ÏÔÈapple ÏÈÎ ), Î È. Ô appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙË ÚÔÓÈÎ appleâúèfi Ô Î Ù - ÛÎÂ ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ (appleúô ÙÔ,, 0, 0, 0,, 0,, Î È ÌÂÙ, Î È applefi Î Ù - ÛΠ). ππ. TË appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ:. H ÂÍ ÎÚ ˆÛË, Ì ٠Ùfi ÚÔÓË apple Ú ıìëûë, ÙÔ appleú ÁÌ ÙÈÎÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË XÒÚ, ËÏ ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ ÈÙ apple ÚfiÓÙˆÓ Î Ù ÙËÓ ËÌ Ú ÙË appleôáú Ê appleúôûòappleˆó,  ÙÂ Ù È - Ì ÓÔ Ó ÌfiÓÈÌ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi,  ÙÂ Ú ıëî Ó appleúôûˆ- ÚÈÓ Ù, Û Πıâ ÓÔÌfi, ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔ- ÙÈÎfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ Î È ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌfi.. ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË ÏÏ Ô, ËÏ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ appleô È Ì ÓÔ Ó ÌfiÓÈÌ Û Πıâ ÓÔÌfi, ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ Î È ÔÈÎÈÛÌfi.. H ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË XÒÚ, ËÏ ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ËÌÔÙÒÓ Î ıâ ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ.. H Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ ÙË Û ÓıÂÛË ÙÔ appleïëı ÛÌÔ Î Ù Ê ÏÔ, ËÏÈÎ, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î Î Ù - ÛÙ ÛË, appleëîôfiùëù, ÙfiappleÔ ÌfiÓÈÌË È ÌÔÓ Ó ÙÔ Î È apple ÓÙ ÙË appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê Î È Âapple appleâ Ô ÂÎapple -  ÛË.. H Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, ËÏ ÛÙÔÈ Â appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔÓ appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ ÂÓÂÚÁÔ Î È ÌË ÂÓÂÚÁÔ appleïëı ÛÌÔ, ÛÙÔÓ ÎÏ Ô ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ, ÛÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ, Î ıò Î È ÛÙËÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ı ÛË ÙÔ appleôáú ÊÔÌ ÓÔ Ì Û ÛÙËÓ ÂappleÈ Â ÚËÛË, ÛÙÔÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌfi appleëúâû fiappleô ÂÚÁ fiù Ó (ÂÚÁÔ fiùë, ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙÔ, ÌÈÛıˆÙfi ËÌÂÚÔÌ ÛıÈÔ, ÔËıfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂ- ÓÂÈ Î ÂappleÈ Â ÚËÛË).. ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙË Û ÓıÂÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ Î È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ ÎÒÓ apple Ú ÓˆÓ, Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ.. Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ Û ÂÙÈÎ Ì ÙË ÁÔÓÈ- ÌfiÙËÙ ÙˆÓ Á Ó ÈÎÒÓ, Î ıò, Âapple ÛË Î È Ì ٠ÙË Á ÌÔ.. ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÎÒÓ Î È ÌË Î ÓÔÓÈÎÒÓ Î ÙÔÈÎÈÒÓ ÙË ÃÒÚ, Î ıò Î È Ë Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ ÙÈ Î ÓÔÓÈÎ Î ÙÔÈÎ Â Û ÂÙÈÎ ÌÂ: ) Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË Î ÙÔÈÎ, Ó ËÏ Â Ó È Î ÙÔÈÎÔ ÌÂÓË ÎÂÓ, ) ÙËÓ appleâú Ô Ô Î Ù ÛΠÙË Î ÙÔÈÎ : appleúô ÙÔ,, 0, 0, 0,, 0,, Î È ÌÂÙ, Á) ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÎÒÓ ˆÌ Ù ˆÓ ÙË

14 Î ÙÔÈÎ Î È applefiû applefi Ù ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ - ÓÙ È appleôîïâèûùèî ÁÈ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÛÎÔappleÔ, ) ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË Î ÙÔÈÎ, Â) ÙÈ Ó ÛÂÈ ÙË Î ÙÔÈÎ, Ó ËÏ È ı ÙÂÈ ÎÔ Ó, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÏÔ ÙÚfi ÓÙÔ, Ú ÛË, ı ÚÌ ÓÛË, appleô ˆÚËÙ ÚÈÔ Î È appleô Ù ÛË, ÛÙ) ÙÔ ÊÔÚ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Î ÙÔÈÎ, Ó ËÏ Ô È ÈÔÎÙ ÙË ÙË Î ÙÔÈÎ Â Ó È È ÈÒ- ÙË, ÓÔÌÈÎfi appleúfiûˆappleô È ÈˆÙÈÎÔ ÈÎ Ô (ÂÙ È- ÚÂ, ÛˆÌ ÙÂ Ô ÎÏapple.), ËÌfiÛÈÔ ÓÔÌÈÎfi appleúfi- ÛˆappleÔ ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô ( ÌÔ, π, ÚÁ ÙÈÎ ÛÙ ÎÏapple.), ) ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô È Ì ÓÔ Ó ÛÙËÓ Î ÙÔÈÎ Î È ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˆÌ Ù ˆÓ appleô Ô Ó ÛÙË È ıâû ÙÔ (Ì Ì ÙËÓ ÎÔ - Ó, Ó ÂÈ ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ Î ÓÔÓÈÎÔ ˆÌ Ù Ô ), Ë) ÙÔ Î ıâûùò ÂÓÔÈÎ Ûˆ, Ó ËÏ Ô appleâ - ı ÓÔ Ì ÏÔ ÙÔ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ Î Ù ÂÈ ÙËÓ Î ÙÔÈÎ ˆ È ÈÔÎÙ ÙË, ÂÓÔÈÎÈ ÛÙ Ì ÏÏË È ÈfiÙËÙ... ME O O Tø A O PAºø H Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ËÙÔ ÌÂÓˆÓ appleïëúôêôúèòó ÁÈÓ Ì ÂÈ ÈÎ appleôáú ÊÈÎ ÂÏÙ : ÙÔ ÓÙ appleô, ÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÌappleÏ ÚˆÛ Ó ÔÈ ÙÔÌÂ Ú Â, Î È Ù ÓÙ apple.,.,.,.,. Î È., appleô Û ÌappleÏ ÚˆÛ Ó ÔÈ appleôáú Ê Ì appleúôûˆappleèî ÙÔ Û Ó ÓÙ ÍË Ì ÙÔÓ appleâ ı ÓÔ Ì ÏÏÔ Î Ù ÏÏËÏÔ appleúfiûˆappleô Î ıâ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ... OKIMA TIKH A O PAºH È Ó ÂÍ ÛÊ ÏÈÛıÂ Ë ÂappleÈÙ ÙË appleôáú Ê ÙË Ë ª ÚÙ Ô 00, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ applefi- Ê ÛË Ì ÚÈıÌfi / /.. ÙˆÓ Û Ó Ú- Ìfi ÈˆÓ appleô ÚÁÒÓ, appleô ËÌÔÛÈ ıëîâ ÛÙÔ ºEK / 0, ÙÂ Ô Bã, Î Ù ÙÔ Ì Ó ÎÙÒ ÚÈÔ, ÈÂÓÂÚÁ ıëîâ ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ appleôáú Ê Û ÂÈÁ- Ì ÙÔÏËappleÙÈÎ ÛË. H ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ appleôáú Ê ÁÈÓ Û ÓÔÌÔ ÙË XÒÚ Î È Â Â ÛÎÔapplefi: ) ÙË ÔÎÈÌ ÙˆÓ ÂÓÙ appleˆó Î È ÙˆÓ Ô ËÁÈÒÓ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëî Ó ÛÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê ÙÔ 00, ) ÙËÓ ÂÎapple  ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ apple ÏÏ ÏˆÓ ÙË E YE, appleô Ï Ó Ì ÚÔ ÛÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê, Á) ÙÔÓ appleôïôáèûìfi ÙÔ apple È- ÙÔ ÌÂÓÔ ÚfiÓÔ ÁÈ ÙË Û ÌappleÏ ÚˆÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÈ- ÎÒÓ ÂÓÙ appleˆó, ) ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙÔ Ô ÙˆÓ È ÊÔ- ÚˆÓ apple ÓÒÓ, Â) ÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ ÙË ÌÂÏ ÙË Î È ÔÚÁ ÓˆÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÌË ÓÔ- ÁÚ ÊÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ, appleô ı Û ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ Ó applefi ÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı - ÛÌÔ Î È ÛÙ) ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÚÈıÌÔ, Î Ù Î ÙËÁÔÚ, ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ - ÓÙ Ó ÛÙËÓ appleôáú Ê.. OP ANø H TH A O PAºH.. ENIKA 'Oappleˆ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi, Û appleâú Ô Ô ÂÈÚ ÓË, Ë appleô- ÁÚ Ê appleïëı ÛÌÔ Â Ó È Ë ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂappleÈ Â ÚËÛË appleô ÈÂÍ ÁÂÈ ÙÔ KÚ ÙÔ. Aapplefi ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ appleïâ Ú, Â Ó È Ë appleèô ÂÎÙÂÙ Ì ÓË Î È appleôï appleïôîë ÂÚÁ Û. AappleÔÙÂÏÂ Ù È applefi ÛÂÈÚ ÂappleÈÌ ÚÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ appleô Â Ó È ÛÙÂÓ Û Ó-  ÂÌ Ó ÌÂÙ Í ÙÔ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ô appleúôáú ÌÌ ÙÈ- ÛÌfi Î È Ô Û ÓÙÔÓÈÛÌfi apple ÈÙÂ È È ÙÂÚË appleúôûô Î È ÊÚÔÓÙ, ÁÈ Ù Ë apple Ú ÌÈÎÚ Ï apple Ú ÏÂÈ Ë Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ ÛÔ Ú appleúô Ï Ì Ù, Ì appleúfi ÏÂappleÙÂ Û Ó appleâèâ ÛÙËÓ fiïë applefiıâûë ÙË appleôáú Ê. È ÙÔ ÏfiÁÔ Ùfi, Û appleôïï ÒÚÂ Ë È ÈÎ Û ÙË appleúôapple Ú ÛÎÂ Î È ÔÚÁ ÓˆÛË ÌÈ appleôáú Ê Ú ÂÈ applefi ÙËÓ ÂappleÔÌ ÓË ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleúôë- ÁÔ ÌÂÓË appleôáú Ê. ÙË XÒÚ Ì, ÔÈ appleúôapple Ú - ÛΠÛÙÈÎ ÂÚÁ Û Â ÁÈ ÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË appleô- ÁÚ Ê ÙÔ ÙÔ 00 Ú ÈÛ Ó Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÙÔ, fiù Ó ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈÎ YappleËÚÂÛ, ÛÂÈ ÙË 0/ /.. applefiê ÛË ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÙÚÈ À, Û ÛÙ ıëîâ OÌ EÚÁ Û, ÛÎÔapplefi ÙË ÔappleÔ Ù Ó Ô Î ıôúèûìfi ÙË ÎÙ ÛË ÙË ÌÂıÔ Ô- ÏÔÁ Î È ÙË ÚÔÓÈÎ È ıìèûë ÙˆÓ È ÊÔÚˆÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÙË appleôáú Ê, Ô appleôïôáèûìfi ÙˆÓ Ó - ÁÎÒÓ Û ÚÙÔÁÚ ÊÈÎfi Î È appleôáú ÊÈÎfi ÏÈÎfi, Î ıò Î È Û ÌË ÓÔÁÚ ÊÈÎfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi. Eapple ÛË, ÛÎÔapplefi ÙË Ù Ó Ë Î Ù ÚÙÈÛË ÙÔ Û Â Ô ÙÔ ÚÔ ÚÈÎÔ È Ù ÁÌ ÙÔ Î È ÙË ÂÈÛËÁËÙÈÎ ÎıÂÛË ÁÈ ÙË ÈÂ- Ó ÚÁÂÈ, Ì Û ÛÙÔ 00 ÙË apple Ú apple Óˆ appleôáú Ê, Ô appleôïôáèûìfi ÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ ÙË E YE Û appleúôûˆappleèîfi Î È Ë Î Ù ÚÙÈÛË ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ appleúô appleôïôáèûìô apple - ÓÒÓ, ÁÈ ÙËÓ appleúôapple Ú ÛÎÂ, ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË appleôáú Ê Ù. M ÙËÓ Î ÔÛË ÙÔ 0/000 ÚÔ ÚÈÎÔ È Ù ÁÌ ÙÔ Î È ÙË / ã/..000 ÎÔÈÓ YappleÔ ÚÁÈÎ applefiê ÛË, Ú ÈÛ Ì ÁÔÚÁfi Ú ıìfi Ë ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÂÎÙ - ÏÂÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ Î È ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 000/00. TËÓ Â ı ÓË ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ Î È ÁÎ ÈÚË appleúôapple Ú - ÛÎÂ, ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË appleôáú Ê, Û Πıâ ÓÔÌfi, Â Â Ë ÓÙ ÛÙÔÈ Ë NÔÌ Ú È Î OÌ EÚÁ Û Î È È È ÙÂÚ Ô EapplefiappleÙË appleôáú Ê, appleô Ù Ó apple ÏÏËÏÔ ÙË E YE... OP ANA TH A O PAºH 'Oappleˆ Ó Ê Ú ÌÂ Î È ÛÙËÓ Ú ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÎÂÊ Ï Ô, Ô fiáîô ÙˆÓ appleôáú ÊÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ Ù Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ ÏÔ Î È appleôï appleïôîô, ÒÛÙ ÁÈ ÙËÓ ÔÚÁ - ÓˆÛË Î È ÙË ÈÂÍ ÁˆÁ ÙÔ ÚÂÈ ÛÙËÎÂ, ÂÎÙfi ÙˆÓ ÏψÓ, Ó apple Û ÔÏËıÔ Ó ÛÙ È Î Û Ù, appleâú - appleô, ÙÔÌ, Ù ÔappleÔ, Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÙÔÌ appleô apple Û ÔÏ ıëî Ó, Ù Ó Ù ÂÍ :

15 . ÔÌ Ú È Î Ì Â ÚÁ Û. ÓÒÙÂÚÔÈ applefiappleùâ Á. applefiappleùâ appleôáú Ê. µôëıô applefiappleùâ appleôáú Ê Â. ÔÌÂ Ú Â appleôáú Ê ÛÙ. appleôáú ÊÂ. ÓÔ Ô ÈÂÚÌËÓÂ. IENEP EIA TH A O PAºH ªÂÙ ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ appleôáú Ê Î È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË fiïˆó ÁÂÓÈÎ ÙˆÓ appleúôapple Ú ÛΠ- ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ, ÈÂÓÂÚÁ ıëîâ ÙËÓ Ë ª ÚÙ Ô 00 Ë appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ. appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ ÈÂÓÂÚÁÂ Ù È apple ÓÙÔÙÂ Ì Û ÛÂ Ì ËÌ Ú Î È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÃÒÚ, ÁÈ Ù Ô appleïëı ÛÌfi apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÌÂÁ ÏË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ Î È Ë apple Ú Ù Û ÙË apple Ú Ó ÙË Ì ËÌ Ú ı ËÌÈÔ Ú- ÁÔ Û ÙÔÓ Î Ó ÓÔ ÈappleÏÔ appleôáú ÊÒÓ ÎÏapple., ÁÂÁÔÓfi appleô ı   ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ ÂÈ Î È ÙËÓ ÍÈÔappleÈ- ÛÙ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ. ŸÛÔÈ Ù È - Ê Á Ó ÙË appleôáú Ê apple ÚÔ ÛÈ ÛÙËÎ Ó ÙËÓ ÂappleÔÌ ÓË ÛÙÔ appleïëûè ÛÙÂÚÔ ÛÙ ÓÔÌÈÎfi Ì Ì ÁÈ Ó appleôáú - ÊÔ Ó Î È Ó Ï Ô Ó ÙÔ µâ ȈÙÈÎfi appleôáú Ê... π ª ƒ º ÙËÓ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ appleâúèï ÊıËÎ Ó fiï Ù ÙÔÌ Î ıâ ËÏÈÎ, Ê ÏÔ Î È appleëîôfiùëù, appleô Ú ıëî Ó Ì Û ÛÙ fiúè ÙË EÏÏËÓÈÎ EappleÈÎÚ ÙÂÈ ( ÂÚ- Û, ı Ï ÛÛÈ ÂÓ ÚÈ ) Ù ÌÂÛ Ó Ù (ÒÚ ÌË Ó) ÙÔ ÙÔ appleúô ÙËÓ K ÚÈ Î, Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. appleôì Óˆ, ÛÙËÓ appleôáú Ê appleâúèï ÊıËÎ Ó Î È ) Ù Ú ÊË appleô ÁÂÓÓ ıëî Ó appleúô ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙ Ô ÙÔ ÙÔ appleúô ÙËÓ K ÚÈ Î, Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. ÂÓ appleâúèï ÊıËÎ Ó, fiìˆ, Ù Ú ÊË appleô ÁÂÓÓ - ıëî Ó ÌÂÙ ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙÈÔ ÙË È Ú È, ) T appleúfiûˆapple appleô apple ı Ó Ó ÌÂÙ ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÙÈÔ ÙÔ ÙÔ appleúô ÙËÓ K ÚÈ Î, Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. ÂÓ appleâúèï ÊıËÎ Ó, fiìˆ, Ù appleúfiûˆapple appleô apple ı Ó Ó appleúô ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙ Ô, Á) 'AÙÔÌ appleô Ó Ò- ÚËÛ Ó ÁÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÔappleÔÈÔ appleôùâ Ì ÛÔ (appleïô Ô, ÛÈ ËÚfi ÚÔÌÔ, ÙÔÎ ÓËÙÔ Î È ÂÚÔappleÏ ÓÔ) ÌÂÙ ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙÈÔ ÙË Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. ÂappleÔÌ - Óˆ, appleúô ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙ Ô Ù Ó ÎfiÌË Ì Û ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÒÚÔ, ) 'OÏÔÈ ÔÈ Ù ÍÈ ÈÒÙ appleô Êı Û Ó applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì Û ÛÙÔÓ ÂÏÏ ÈÎfi ÒÚÔ appleúèó applefi Ù ÌÂÛ Ó ÎÙ ÙË Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00, ÛÙˆ Î È Ó ÌÂÈÓ Ó ÛÙ ÛËÌ ÂÈÛfi Ô ÙË XÒÚ (ÏÈÌ - ÓÈ, ÂÚÔ ÚfiÌÈ, ÂÚÛ Ô ÛÙ ıìô ) ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙˆÓ È ÙËÚ ˆÓ ÙÔ, Â) OÈ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÔ Î È ÚÔÍÂÓÈÎÔ apple ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ Í ÓˆÓ ˆÚÒÓ ÌÂ Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ Î È ÙÔ appleëúâùèîfi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi, Ù Ì ÏË ÙˆÓ Í ÓˆÓ AappleÔÛÙÔÏÒÓ Ì ÙÈ ÔÈÎÔÁ - ÓÂÈ ÙÔ Î È ÙÔ appleëúâùèîfi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi, Ù appleúfi- Ûˆapple Í ÓË appleëîôfiùëù appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙÔ appleúôûˆappleèîfi ÙˆÓ Í ÓˆÓ ÚÂÛ ÂÈÒÓ Î È ÚÔÍÂÓ ˆÓ, Î ıò Î È ÙÔ ÏÏÔ applefi appleúôûˆappleèîfi ÙˆÓ apple ÛË Ê Ûˆ AappleÔÛÙÔÏÒÓ appleô apple ÁÂÙ È ÛÙË ÈÎ ÈÔ ÔÛ ÚÂÛ Â ÙÈÎ ÚÔÍÂÓÈÎ AÚ (appleâúèï Ì ÓÔÌ - ÓˆÓ Î È ÙˆÓ ÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ AÎÔÏÔ ıˆó) ÌÂ Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ Î È ÙÔ appleëúâùèîfi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi, appleô appleôáú ÊËÎ Ó Ì ÙË ÊÚÔÓÙ ÙÔ YappleÔ ÚÁÂ Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î È ÛÙ) OÈ ÙÚ ÙȈÙÈÎ AappleÔÛÙÔÏ appleô ÂÓ apple ÁÔÓÙ È ÛÙË ÈÎ ÈÔ ÔÛ ÚÂÛ Â ÙÈÎ ÚÔÍÂÓÈÎ AÚ appleô appleôáú ÊËÎ Ó Ì ÙË ÊÚÔÓÙ ÙÔ ÂÓÈÎÔ EappleÈÙÂÏÂ Ô EıÓÈÎ AÌ ÓË. M ÙË ÊÚÔÓÙ ÙÔ YappleÔ ÚÁÂ Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ, appleôáú ÊËÎ Ó, Âapple ÛË, ÔÈ ËÌ appleô apple ÏÏËÏÔÈ Î È ÙÔ ÏÔÈapplefi appleúôûˆappleèîfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÂÛ ÂÈÒÓ, ÚÔÍÂÓ ˆÓ, AappleÔÛÙÔÏÒÓ ÎÏapple., ÌÂ Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔ- ÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ, applefi ÂÈ ÈÎfi AappleÔÁÚ Ê, appleô ÔÚ ÛÙËΠapplefi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi Î ıâ ÚÂÛ Â, ÚÔÍÂÓÂ Ô ÎÏapple. Eapple ÛË, appleâúèï ÊıËÎ Ó ÛÙËÓ appleôáú Ê, ÁÈ Ó appleôïôáèûıô Ó ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Î È ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙË XÒÚ : ) Ù Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô appleô Û Ó appleúôûˆúèó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î È ) ÔÈ Ó ÙÈÎÔ, appleô Î Ù ÂÍ ÚÂÛË ıâˆú ıëî Ó ˆ Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô appleô Û Ó appleúôûˆúèó. ÏÔ, appleâúèï ÊıËÎ Ó ÁÈ Ó appleôïôáèûıô Ó ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙË XÒÚ ÔÈ ÂÎÙfi ÙË XÒÚ Â ÚÈ- ÛÎfiÌÂÓÔÈ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÔ ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙË EÏÏ Ô, ÔÈ EıÓÈÎ 'EÓÔappleÏÂ Ó ÌÂÈ, Î ıò Î È Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÒÓ Î È ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ appleôûùôïòó. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙˆÓ EÏÏ ÓˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ appleô appleëúâùô Û Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ appleôûùôïòó, ÙÔ appleúôûˆappleèîô ÂÏÏËÓÈ- Î appleëîôfiùëù ÙˆÓ appleôûùôïòó ÙÒÓ, Î ıò Î È ÙˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ ( ÍÈˆÌ ÙÈÎÒÓ, apple ÍÈˆÌ ÙÈÎÒÓ Î È ÔappleÏÈÙÒÓ), appleô ÌÂÙÂÎapple È Â ÔÓÙ Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ, ÙÔ ÂÓÈÎfi EappleÈÙÂÏÂ Ô EıÓÈÎ AÌ ÓË ( EE A.) Î Ù ÚÙÈÛ Π٠ÛÙ ÛÂÈ Ì ÙÔ appleúôûˆappleèîfi appleô appleëúâùô Û Û Πıâ applefiïë ÙÔ Â͈- ÙÂÚÈÎÔ ÙËÓ Ë ª ÚÙ Ô 00.. ANA Y H TøN A OTE E MATøN TH A O- PAºH 00. µ π π π ƒπ ª π ªfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ appleô Ô Ó ÙË Û Ó ıë È ÌÔÓ ÙÔ Û Πıâ appleâúèê - ÚÂÈ, ÓÔÌfi, ÌÔ/ ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔÙÈÎfi/ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È - Ì ÚÈÛÌ Î È ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌfi. fiìèìô appleïëı ÛÌfi Î ıâ ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ Â Ó È Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Î ıâ ËÏÈÎ Î È Ê ÏÔ, Ù ÔappleÔ Î Ù ÙËÓ ËÌ Ú ÙË appleôáú Ê ÏˆÛ Ó fiùè Â Ó È Î Ù ˆÚÈÛÌ Ó ÛÙ ÓÙ ÛÙÔÈ ËÌÔÙÔÏfiÁÈ Î È ÂÊfiÛÔÓ Î Ù ÙËÓ ËÌ Ú ÙË appleôáú Ê Ú ÛÎÔÓÙ Ó ÛÙË ÃÒÚ Î È appleôáú ÊËÎ Ó ˆ apple ÚfiÓÙ appleô Û - Ó appleúôûˆúèóò ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı - ÛÌfi appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È: ) ŸÏÔÈ ÔÈ appleôáú Ê ÓÙ ŒÏÏËÓ apple ÎÔÔÈ,

16 ) T Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô appleô Û Ó appleúôûˆ- ÚÈÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Á) OÈ Ó ÙÈÎÔ appleô Î Ù ÂÍ ÚÂÛË ıâˆú ıëî Ó ˆ Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleúôûˆúèóò appleô ÛÈ ÔÓÙ, ) OÈ appleôáú Ê ÓÙ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÔ ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙË EÏÏ Ô, ÔÈ EıÓÈÎ ŒÓÔappleÏÂ Ó ÌÂÈ Î È Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ Î È ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÒÓ appleôûùôïòó. ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î ıâ ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ, Î È Î Ù Âapple ÎÙ ÛË ÙÔ ÓÔÌÔ, ÂappleÈÎ ÚÒıËΠ̠ÙËÓ / 0/..00 ÎÔÈÓ applefiê ÛË ÙˆÓ YappleÔ ÚÁÒÓ OÈÎÔÓÔÌ Î È ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î È EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ËÌfiÛÈ ÈÔ ÎËÛË Î È appleôî ÓÙÚˆÛË Î È ËÌÔÛÈ-  ıëîâ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ ÙË K ÂÚÓ Ûˆ (º /µã/..00). ø ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌfi ÔÚ ÂÙ È: ŒÓ Û ÓÔÏÔ ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÁÂÈÙÔÓÂ Ô Ó Î È Ù ÎÙ ÚÈ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÂÓ apple Ô Ó ÌÂÙ Í ÙÔ appleâúèûûfiùâúô applefi È ÎfiÛÈ (00) Ì ÙÚ, Ó ÂÓ apple Ú ÂÈ ÂÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Û ÈÔ applefiïâˆ, Î È Ì ÚÈ ÏÈ (.000) Ì ÙÚ, Ó apple Ú ÂÈ, Î È appleâúèï Ì ÓÔ Ó Î (0), ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ, Î ÙÔÈÎ Â ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ Ì Û ÏÏÔÁÈÎ Î ÙÔÈÎ Î ÙÔÈÎ Â ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ Î È Û ÏÏÔÁÈÎ Î ÙÔÈÎ Â, ÛÙÈ ÔappleÔ Â ÌappleÔÚÔ Ó Ó Î ÙÔÈÎ ÛÔ Ó Î ÓÔÓÈÎ appleâó ÓÙ (0), ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ, ÙÔÌ, ÓÂÍ ÚÙËÙ Ó Ù Î ÙÔÈ- ÎÔ Ó fiïô ÙÔ ÙÔ Ì ÌfiÓÔ ÔÚÈÛÌ ÓË ÂappleÔ. ø ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌÔ ÔÚ ÔÓÙ È Î È ÔÈ ÌÈÎÚÔÓË- Û Â, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙÈ ÓˆÙ Úˆ appleúô appleôı ÛÂÈ. ÛÙÈÎfi Ú ÎÙËÚ ÂÙ È Î ıâ ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ô appleôï appleïëı ÛÙÂÚÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÂÈ.000 Î ÙÔ ÎÔ Î È Óˆ. ÁÚÔÙÈÎfi Ú ÎÙËÚ ÂÙ È Î ıâ ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔ- ÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ô appleôï appleïëı ÛÙÂÚÔ ÔÈÎÈ- ÛÌfi ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ applefi.000 Î ÙÔ ÎÔ. Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ ˆ ÛÙÈÎÔ Î È ÁÚÔÙÈÎÔ Á ÓÂÙ È ÛÂÈ ÙÔ Û ÁÎÂÓÙÚˆÌ ÓÔ appleïëı ÛÌÔ ÙÔ appleôï appleïëı ÛÙÂÚÔ ÔÈÎÈÛÌÔ ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈ- ÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ ( ËÏ, Â Ï Ì ÓÂÙ È applefi Ë Ô È Ûapple ÚÌ ÓÔ appleïëı ÛÌfi ). EÓÓÔÂ Ù È fiùè ÌÂÙ ÙÔ Ú ÎÙËÚÈÛÌfi Î ıâ ËÌÔÙÈ- ÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ Ì ÙÔ ÓˆÙ Úˆ ÎÚÈ- Ù ÚÈÔ, Ô appleïëı ÛÌfi fiïˆó ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ, Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓÔ Î È ÙÔ ÈÂÛapple ÚÌ ÓÔ appleïëı ÛÌÔ, appleâúèï Ì ÓÂÙ È ÛÙËÓ ÔÌ fiappleô Î Ù Ù ıëîâ ÙÔ ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔ- ÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ. ÁÎÂÓÙÚˆÌ ÓÔ appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÔÈÎÈÛÌÔ appleô appleôáú ÊËΠ۠ΠÙÔÈÎ Â, ÔÈ ÔappleÔ Â apple Ô Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ ÌÂÙ Í ÙÔ. ÈÂÛapple ÚÌ ÓÔ appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÔÈÎÈ- ÛÌÔ appleô appleôáú ÊËΠ۠ÈÂÛapple ÚÌ Ó ΠÙÔÈÎ Â, ÔÈ ÔappleÔ Â apple Ô Ó appleâúèûûfiùâúô applefi 00 Ì ÙÚ ÌÂÙ Í ÙÔ.  ÈÓfi appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ËÌÔ- ÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Â ÊÈÎ appleâúèô Ú ÛÎÂÙ È ÔÏfiÎÏËÚË ÙÔ ÌÂÁ Ï - ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙË Û Âapple appleâ Ô ÂÏ ÊÚÒ ÎÂÎÏÈÌ ÓÔ - ÊÔ Î È Û fiìâùúô Ì ÚÈ 00 Ì ÙÚ applefi ÙËÓ ÂappleÈ- Ê ÓÂÈ ÙË ı Ï ÛÛ. HÌÈÔÚÂÈÓfi appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Â ÊÈÎ appleâúèô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÈ appleòúâèâ ÙˆÓ ÔÚ ˆÓ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë ÎÙ ÛË È ÌÔÈÚ ÂÙ È Î Ù ÙÔ ÌÈÛ, appleâú appleô, ÛÙËÓ appleâ È Î È Î Ù ÙÔ ÏÏÔ ÌÈÛ ÛÙÔ fiúô, ÏÏ apple ÓÙÔÙ Ì fiìâùúô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙË appleâúèô ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ. OÚÂÈÓfi appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ËÌÔ- ÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë ÂappleÈÊ ÓÂÈ Â Ó È Î Ù ÂÍÔ Ó ÎÂÎÏÈÌ ÓË Î È ÓÒÌ ÏË, È ÎfiappleÙÂÙ È applefi Ú ÚÂ Î Ï appleùâù È applefi applefiùô- ÌÔ ÔÚÂÈÓÔ fiáîô, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó ÛÙÔ ÊÔ ıè Î È appleôïï appleï appleù ÒÛÂÈ Ì ÔÌÂ- ÙÚÈÎ È ÊÔÚ ÛËÌ ˆÓ ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ, Î ıò, Âapple ÛË, Î È ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ - ÙˆÓ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÌÂÁ ÏÔ Ì ÚÔ Ù Ú ÛÎÂÙ È Û fiìâùúô ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ applefi ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË ı Ï ÛÛ.. H Y MO TH E A O, E IºANEIA, Y- NOTHTA H EÏÏ Ó ÁÓˆÚ ÛÙËΠˆ ÓÂÍ ÚÙËÙÔ ÎÚ ÙÔ Ì ÙÔ appleúˆùfiîôïïô ÙÔ ÔÓ ÓÔ ÙÔ 0. ÂÚÈÏ Ì- Ó ÙË ÙÂÚ EÏÏ, ÙËÓ ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ, ÙËÓ E ÔÈ, ÙÈ K ÎÏ Â Î È ÌÂÚÈÎ ÏÏ ÓËÛ Â. T ÁˆÁÚ ÊÈÎ fiúè ÙÔ ÓÂÔÛ ÛÙ ÙÔ ÎÚ ÙÔ Î ıôú - ÛÙËÎ Ó Ì ÙË Û Óı ÎË ÙË KˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ applefiï∠ÙÔ Î È Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô Ù Ó. Ù. ÏÌ. ŒÎÙÔÙÂ Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô ÌÂÙ Ï ıëîâ appleôï- Ï ÊÔÚ, ÏfiÁˆ ÙË appleúôû ÚÙËÛË ÂÎ ÒÚËÛË Â - ÊÒÓ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô Í ıëîâ Û 0. Ù. ÏÌ. Ì ÙËÓ appleúôû ÚÙËÛË ÙˆÓ IÔÓ ˆÓ ÛˆÓ ÙÔ Î È ÛÂ.0 Ù. ÏÌ. Ì ÙËÓ appleúôû Ú- ÙËÛË ÙË ÂÛÛ Ï Î È ÙË ÕÚÙ ÙÔ. M ÙË Û Óı ÎË ÙË KˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ applefiï∠ÙÔ ÁÈÓ ÌÈÎÚ È ÚÚ ıìèûë ÙˆÓ Û ÓfiÚˆÓ appleúô ÔÚÚ Î È apple Ú ˆÚ ıëîâ ÌÈÎÚ ÏˆÚ Â ÊÔ ÛÙËÓ TÔ ÚÎ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë ÎÙ Û ÙË Ó appleâúèôúèûıâ ÛÙ. Ù. ÏÌ. MÂÙ ÙÔ ÏÎ ÓÈÎÔ appleôï ÌÔ, Ì ÙÈ Û Óı - ΠÙÔ ÔÓ ÓÔ Î È ÙÔ BÔ ÎÔ ÚÂÛÙ Ô ÙÔ, ÛÙËÓ ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô appleúôûù ıëîâ Ë M ΠÔÓ, Ë appleâèúô Î È Ë KÚ ÙË. TÔ Ì ÙË È ÈÙËÙÈÎ AapplefiÊ ÛË ÙˆÓ ÍÈ MÂÁ ÏˆÓ Ó ÌÂˆÓ appleúôûù ıëî Ó ÔÈ ÛÔÈ ÙÔ AÈÁ Ô, ÂÎÙfi ÙˆÓ Ó ÛˆÓ ÿì ÚÔ, TÂÓ Ô, K ÛÙÂÏÏfiÚÈ Ô Î È ÙË ˆ ÂÎ Ó ÛÔ. MÂÙ ÙÔÓ appleúòùô apple ÁÎfiÛÌÈÔ applefiïâìô, Ì ÙÈ Û Óı ΠÙÔ N Á Î È ÙˆÓ Â ÚÒÓ, apple Ú ˆÚ ıëî Ó ÛÙËÓ EÏÏ Ë ÙÈÎ Î È Ó ÙÔÏÈÎ Ú ÎË Î È ÔÈ Ó ÛÔÈ ÿì ÚÔ Î È T Ó Ô. 'EÙÛÈ, Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô Ó Ïı Û 0.

º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù,

º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù, º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù, Το συγκεκριµένο βιβλίο έχει στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του µαθήµατος της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Τάξης Γυµνασίου, προσφέροντας µια συστηµατική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008

Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008 Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC DIABETES ASSOCIATION Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC DIABETES

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας 1ο Φύλλο Εργασίας 1η Πηγή Πρώτη και επείγουσα φροντίδα του νέου αυτοκράτορα, του Λέοντα Γ, ήταν να αποκρούσει τον αραβικό κίνδυνο, που πλησίαζε όλο και περισσότερο απειλώντας

Διαβάστε περισσότερα

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101)

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101) GLOSSA E dimotikou_02 11-05-06 14:17 Page 59 EÓfiÙËÙ 2 Aã appleôâófiùëù : H ÁÂÈÙÔÓÈ ÙË applefiïë A. K Ù ÓÔÒ ÙÔ Î ÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 60-61) B. MÂÏÂÙÒ ÙÔ ÁÚ ÌÌ ÙÈÎfi Ê ÈÓfiÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 62-65). Ú Áˆ ÁÚ appleùfi ÏfiÁÔ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù. Ô ÈÂıÓÂ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ Á. ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

apple ÙÈ ÌÔ, ÛappleÈÙ ÎÈ ÌÔ Î È ÊÙˆ ÔÎ Ï ÎÈ ÌÔ...

apple ÙÈ ÌÔ, ÛappleÈÙ ÎÈ ÌÔ Î È ÊÙˆ ÔÎ Ï ÎÈ ÌÔ... To Ûapple ÙÈ ÌÔ apple ÙÈ ÌÔ, ÛappleÈÙ ÎÈ ÌÔ Î È ÊÙˆ ÔÎ Ï ÎÈ ÌÔ... Φαντάσου ότι είσαι µέσα σε ένα δωµάτιο του σπιτιού σου και ξεναγείς ένα συµµαθητή σου σε αυτό. Πες του: ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì È Ï appleâè ; È ÎÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 κδ τες: AΓΓEΛOΣ Π. MATΘAIOY BOYΛA N. MΠAPΔANH Γ. A. ΠIKOYΛAΣ APHΣ N. TΣAPABOΠOYΛOΣ Hλεκτρονικ στοιχειοθεσία: HOPOΣ Σελίδωση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ. Στην περιοχή της Κρήτης απ το. ανάµεσα στο 1600 και το 1669,

ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ. Στην περιοχή της Κρήτης απ το. ανάµεσα στο 1600 και το 1669, ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ Στην περιοχή της Κρήτης απ το 15ο έως το 17ο αιώνα, και ιδιαίτερα ανάµεσα στο 1600 και το 1669, παρατηρείται µια αξι λογη ανάπτυξη της νε τερης λ γιας λογοτεχνίας µας. Η περίοδος αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Η Σ Τ Ε Τ Η Μ Ε Γ Α Λ Η Ζ Ω Η

Ζ Η Σ Τ Ε Τ Η Μ Ε Γ Α Λ Η Ζ Ω Η Ζ Η Σ Τ Ε Τ Η Μ Ε Γ Α Λ Η Ζ Ω Η 2 0 0 7 Χαρούμενες στιγμές Βρίσκεστε στο κάτω κατάστρωμα όταν ακούτε το σήμα που δίνει ο φροντιστής. Έχει εντοπιστεί μια ομάδα από φάλαινες κι εσείς έχετε μία και μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π..

ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π.. T E Y X O Σ 0 1 ñ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 7 ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π.. ª Ú Το Περί Κτήσεως Λόγος είναι η νέα έκδοση επικοινωνίας της Κτηµατολόγιο Α.Ε. που φιλοδοξεί να ενηµερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα