E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O"

Transcript

1 VOLUME I A O PAºH H Y MOY KATOIKIøN (MONIMO H Y MO ) 00 POPULATION & HOUSING CENSUS (USUAL RESIDENT POPULATION) 00 TOMO I MONIMO KAI NOMIMO H Y MO, TA EI ME E OY TøN OIKI MøN, E IºANEIA, ME O TA MIKO TøN YæOMETPøN, YæOMETPIKE ZøNE USUAL RESIDENT AND DE JURE POPULATION, SIZE CLASSES OF THE LOCALITIES, SURFACE, WEIGHTING MEAN OF ALTITUDES, ELEVATION ZONES E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE A O PAºH H Y MOY KATOIKIøN MAPTIOY 00 (MONIMO H Y MO ) POPULATION & HOUSING CENSUS th MARCH 00 (USUAL RESIDENT POPULATION) [TfiÌÔ I / Volume I] EIPAIA / PIREAS 00 ñ ISSN 0

2

3

4

5 E HNIKH HMOKPATIA E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O A OTE E MATA A O PAºH H Y MOY KATOIKIøN TH Ë MAPTIOY 00 TOMO I MfiÓÈÌÔ Î È ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi, Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂappleÈÊ ÓÂÈ, Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ ÙÚˆÓ, ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓÂ EIPAIA, 00

6 ISSN 0

7 PO O O H EıÓÈÎ Ù ÙÈÛÙÈÎ YappleËÚÂÛ ÙË EÏÏ Ô, Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleô- ÁÚ Ê appleïëı ÛÌÔ -Î ÙÔÈÎÈÒÓ ÙË Ë M ÚÙ Ô 00, Ú ÈÛ ÙËÓ ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleô- ÁÚ ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleúôî ıôúèûì ÓÔ appleúfiáú ÌÌ. T appleôùâï ÛÌ Ù appleô appleúô Î Ó applefi ÙËÓ appleúòùë ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleôáú ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ Î È ÙˆÓ Û ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ- ÎÒÓ appleôáú ÊÈÎÒÓ Î Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È Û ÙÚÂÈ ÂÎ fiûâè ÙË E YE Ì ÙÔ Ù Ù- ÏÔ : «Ú ÁÌ ÙÈÎfi ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô», «MfiÓÈÌÔ ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô» Î È «NfiÌÈÌÔ ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô». ªÂÙ applefi Î ıôïèî ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleôáú ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Û Âapple appleâ Ô ÓÔÌÔ, ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔÙÈÎÔ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ fiï Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, appleô Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó Ì ÙËÓ appleôáú Ê. T ËÌÔÛÈÂ Ì Ù appleô appleâúè - Ô Ó Ù ÛÙÔÈ Â Ù ÂÎ ÔÓÙ È Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù ÙÏÔ «AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù AappleÔÁÚ Ê ÏËı ÛÌÔ -K ÙÔÈÎÈÒÓ ÙË Ë M ÚÙ Ô 00» Î È Â Ó È Ù ÎfiÏÔ ı : TOMO I. ªfiÓÈÌÔ Î È ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi, Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂappleÈÊ - ÓÂÈ, Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ ÙÚˆÓ, ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓÂ. TOMO II. ËÌÔÁÚ ÊÈÎ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. TOMO III. OÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. TOMO IV. K ÙÔÈÎ Â, Û Óı ΠÛÙÂÁ Ûˆ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ, ÌÂÙ Î ÓËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î È applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙÔÈ Â apple ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. TOMO V. ËÌÔÁÚ ÊÈÎ, ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, ÌÂÙ Î ÓËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î È applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Î ÙÔÈÎ Â, ÓÔÈÎÔÎ ÚÈ Î È Û Óı ΠÛÙÂÁ ÛÂÒ ÙÔ. ÙÔÓ apple ÚfiÓÙ ÙfiÌÔ π appleâúè ÔÓÙ È ÁÂÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË appleô- ÁÚ Ê 00. ÙfiÌÔ Ùfi appleâúè ÂÈ ÙËÓ Ó Ï ÛË ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ Î Ù ÌÔ /ÎÔÈÓfiÙË- ÙÂ, ËÌÔÙÈÎ /ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù Î È ÔÈÎÈÛÌÔ. ËÓ Ó Ï ÛË ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı - ÛÌÔ Î Ù ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ. Ô Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ Î ıâ ËÌÔÙÈÎÔ /ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È - ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ Û ÛÙÈÎfi, ÁÚÔÙÈÎfi, appleâ ÈÓfi, ËÌÈÔÚÂÈÓfi Î È ÔÚÂÈÓfi. ËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ Û ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎ ÈÏÈfiÌÂÙÚ, ÙËÓ apple ÎÓfiÙËÙ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, ÙÔ Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ - ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÌˆÓ/ÎÔÈÓÔÙ ÙˆÓ Î È ËÌÔÙÈÎÒÓ/ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ Î È ÙËÓ Î Ù Ù ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î Ù Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙÔ Î È Î Ù ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓÂ. ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È ÙÔ fiìâùúô appleôïôá ÛÙËÎ Ó applefi ÙËÓ À, ÛÂÈ ÚÙÒÓ ÎÏ Ì Î :0.000, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÔÚ ÁËÛÂ Ë ÂˆÁÚ ÊÈÎ ÀappleËÚÂÛ ÙÚ ÙÔ. ÂÈÚ È, 00 EMMANOYH KONTO YPAKH ÂÓÈÎfi Ú ÌÌ Ù ÙË EıÓÈÎ Ù ÙÈÛÙÈÎ YappleËÚÂÛ ÙË EÏÏ Ô

8

9 INAKA EPIEXOMENøN PO O O ÂÏ Page MEPO PøTO: EI A ø H. π ƒπ π ø ƒ ºø À ª À ( - 00) µ. ª π π ƒ π ƒ º À ª À ÂÓÈÎ OÚÁ ÓˆÛË ÙË appleôáú Ê ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê À ø ª ø ƒ º À ª À µ ÛÈÎ ÓÓÔÈÂ Î È ÔÚÈÛÌÔ ÏËı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô, ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È apple ÎÓfiÙËÙ K Ù ÓÔÌ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î È ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙÔ Î Ù ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓ ÏËı ÛÌfi, ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È apple ÎÓfiÙËÙ appleïëı ÛÌÔ, Î Ù ÁˆÁÚ ÊÈÎ Î È ÈÔÈÎËÙÈÎ È ÈÚ ÛÂÈ..... AÛÙÈÎfi Î È ÁÚÔÙÈÎfi appleïëı ÛÌfi ªfiÓÈÌÔ Î È ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi APAPTHMA: AappleÔÁÚ ÊÈÎfi ÂÏÙ Ô MEPO EYTEPO: ANA YTIKOI INAKE. ªfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î Ù ÓÂÌËÌ ÓÔ Û ÔÌÔ ËÌfiÙÂ, ÂÙÂÚÔ ËÌfiÙÂ Î È ÏÏÔ appleô. fiìèìô appleïëı ÛÌfi Î Ù ÓÂÌËÌ ÓÔ ÛÂ È Ì ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÌÔ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ appleô Â Ó È ËÌfiÙÂ, Û ÏÏÔ ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ Î È È Ì ÓÔÓÙ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ Á) ÌÔÈ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ, ËÌÔÙÈÎ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù, ÔÈÎÈÛÌÔ OÈÎÈÛÌÔ Î È ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙÒÓ, Î Ù Ù ÍÂÈ ÌÂÁ ıô. ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ ªfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi, ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È apple ÎÓfiÙËÙ appleïëı ÛÌÔ, ÌÂ È ÎÚÈÛË Û ÛÙÈÎ Î È ÁÚÔÙÈÎ appleâúèô-, Î ıò Î È Û appleâ ÈÓ, ËÌÈÔÚÂÈÓ Î È ÔÚÂÈÓ appleâúèô. M ÛÔ ÛÙ ıìèîfi ÙˆÓ ÔÌ ÙÚˆÓ ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ Á) ÌÔÈ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ, ËÌÔÙÈÎ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù OÈÎÈÛÌÔ Î È ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î Ù ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓ ) ÓÔÏÔ EÏÏ Ô Î È ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ) NÔÌÔ

10

11 EI A ø H. I TOPIKH E I KO H H TøN A O PAºøN H- Y MOY TH E A O ( 00) H appleúòùë ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, appleô ÁÈÓ ÛÙËÓ EÏÏ ÌÂÙ ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ Eapple Ó ÛÙ ÛË, Ù Ó Ë appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ, fiù Ó Î ÂÚÓ ÙË ÙË EÏÏ Ô Ù Ó Ô Iˆ ÓÓË K appleô ÛÙÚÈ. M ÙËÓ appleô- ÁÚ Ê Ù ÁÈÓÂ Ë ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË XÒÚ, Î Ù ıú ÛΠÌ. Aapplefi ÙÔ ÙÔ Î È Ì ÚÈ ÙÔ, Û Πıâ applefiïë ˆÚÈfi ÙËÚÔ ÓÙ Ó appleôï Û ÏÈ appleôáú ÊÈÎ È Ï, ÛÙ ÔappleÔ ÁÈÓfiÙ Ó, Î ıâ ÚfiÓÔ, Ë ÔÓÔÌ ÛÙÈÎ Î Ù - ÁÚ Ê ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ, Î Ù Ê ÏÔ Î È ËÏÈÎ. MÂÙ ÙÔ ÙÔ, appleôáú Ê ÁÈÓ Ó Ù ÙË, Î È. Eapple ÛËÌË ËÌÔÛ Â ÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ-  ˆÓ ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ Â ÁÈÓfiÙ Ó Ì ÚÈ ÙÔ ÙÔ. H ÌfiÓË appleïëúôêôú ÁÈ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ ÙË XÒÚ ÙÔ ÙÔ apple Ú ÂÈ ÛÙÔ ËÌÔÛ Â Ì ÙÔ AÏ Í Ó ÚÔ M ÓÛfiÏ «ÔÏÈÙÂÈÔÁÚ ÊÈÎ ÏËÚÔÊÔ- Ú È appleâú EÏÏ Ô». È ÙÈ appleôáú Ê, fiìˆ, applefi ÙÔ ÙÔ Ì ÚÈ Î È ÙÔ Ô Ó ËÌÔÛÈ ıâ ÛÙËÓ ÊËÌÂÚ ÙË K ÂÚÓ Ûˆ ÌfiÓÔ Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ ÙË XÒÚ, Î Ù ÓÔÌfi Î È Âapple Ú, ˆÚ Ó Á ÓÂÙ È È ÎÚÈÛË Ê ÏÔ ËÏÈÎ. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ËÌÔÛÈ ıëîâ Ô appleïëı - ÛÌfi Î È Î Ù ÌÔ. T ÏÔ, Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ appleô- ÁÚ ÊÒÓ ÙˆÓ ÂÙÒÓ Î È ËÌÔÛÈ ıëîâ Î Ù ÓÔÌÔ, Âapple Ú Â, ÌÔ Î È applefiïâè, appleô Ù Ó appleúˆ- ÙÂ Ô Û ̈Ó. È appleúòùë ÊÔÚ, Î Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ËÌÔÁÚ ÊÈÎ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú - ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. K Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëîâ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÂÏÙ Ô appleôáú Ê. ÙÈ ÂapplefiÌÂÓ appleôáú Ê ÚËÛÈÌÔappleÔÈ - ıëî Ó ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÙÔ ÙÔÌÈÎfi ÂÏÙ Ô appleôáú - Ê Î È Ù Ô. K Ù ÙÈ appleôáú Ê, 0 Î È ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëîâ ÙÔ ÙÔÌÈÎfi ÂÏÙ Ô appleôáú Ê. K Ù ÙÈ appleôáú Ê,, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ - ıëîâ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÂÏÙ Ô, ÂÓÒ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê 0 Î È 0 ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëî Ó, Ù ÙÔ ÚfiÓˆ, ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi Î È ÙÔ ÙÔÌÈÎfi ÂÏÙ Ô. Ù ÙÈ appleô- ÁÚ Ê,, Î È 00 ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëîâ ÙÔ ÂÏÙ Ô appleôáú Ê ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ Î ÙÔÈÎ. ÎÙfi applefi ÙÈ ÓˆÙ Úˆ ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, ÈÂÓÂÚÁ ıëî Ó, ÂappleÈappleÏ ÔÓ, Ù ÛÛÂÚÈ ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê : ) Ë appleôáú Ê ÙË ÂÛÛ Ï Î È ÕÚÙ, appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙËÓ appleúôû ÚÙËÛ ÙÔ ÛÙËÓ EÏÏ ÙÔ ÙÔ, ) Ë ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê ÙˆÓ Ó ˆÓ  ÊÒÓ ÙË EÏÏ Ô (M ΠÔÓ, Happle ÚÔ, KÚ ÙË Î È N ÛˆÓ AÈÁ Ô ), appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙÔ ÏÎ ÓÈÎÔ appleôï ÌÔ ÙÔ, Á) Ë ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê ÙˆÓ appleúôûê ÁˆÓ, appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙË MÈÎÚ ÛÈ ÙÈÎ Î Ù ÛÙÚÔÊ ÙÔ, ) Ë ÂÈ ÈÎ appleôáú Ê ÙË ˆ ÂÎ Ó ÛÔ, appleô ÁÈÓ ÌÂÙ ÙËÓ appleúôû ÚÙËÛ ÙË ÛÙËÓ EÏÏ ÙÔ. T ÂÚˆÙ Ì Ù Î È Ù ÛÙÔÈ Â appleô ËÌÔÛÈ ıëî Ó Î Ù ÙÈ appleôáú Ê, Î È 00 ÂÌÊ Ó Ô- ÓÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô apple Ó Î : ÚˆÙ Ì Ù appleô Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleôáú ÊÔÌ ÓÔ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, Î È ÓÔÌ ÙÂappleÒÓ ÌÔ * * * º ÏÔ ** ** ** ÌÂÚÔÌËÓ Á ÓÓËÛË ** ** ** ª ÏÔ ÙÔ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ ** ** ** ÁÁ ÓÂÈ Û ÛË Ì ÙÔÓ appleâ ı ÓÔ ÙÔ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ * * ** ÁÁ ÓÂÈ Û ÛË Ì ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÙÔÌÔ ** ÈÎÔÁÂÓÂÈ Î Î Ù ÛÙ ÛË ** ** ** fiappleô Á ÓÓËÛË ** ÀappleËÎÔfiÙËÙ ** ** ** ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ ** ** ** Ó ıë È ÌÔÓ * ** Ó ıë È ÌÔÓ Ó ÙÔ appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê ** ** Ó ıë È ÌÔÓ apple ÓÙ ÙË appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê ** ** ** apple appleâ Ô ÂÎapple  ÛË ** ** ** ÙÏÔÈ ÛappleÔ ÒÓ (ÁÈ appleù ÈÔ Ô π, π Î È ÓÒÙÂÚˆÓ ÔÏÒÓ) ** ** ** ÚÈ Û ÔÏ ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË ÙË appleôáú Ê Â ÔÌ ** ** Ï Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ** ** **

12 ÚˆÙ Ì Ù appleô Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleôáú ÊÔÌ ÓÔ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ, Î È 00 (Û Ó ÂÈ ) 00 apple ÁÁÂÏÌ ** ** ** ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ Û ** ** ** flúâ ÂÚÁ Û ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Â ÔÌ ** ** ** ÚÈ Û ÔÏ ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÌËÓÔ ** * * flúâ Û Ó ıô ÂÚÁ Û * fiappleô ÂÚÁ Û * ** Ô ÌÂÙ ÊÔÚÈÎÔ Ì ÛÔ ÁÈ ÙË ÌÂÙ Î ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ Û ** ÃÚfiÓÔ ÌÂÙ ÊÔÚ ÛÙËÓ ÂÚÁ Û ** ËÁ Û ÓÙ ÚËÛË ** ÚÈıÌfi ÁÂÓÓËı ÓÙˆÓ ÒÓÙˆÓ Ù ÎÓˆÓ (ÁÔÓÈÌfiÙËÙ Á Ó ÈÎÒÓ) ** ** ÓÔÏÈÎ È ÚÎÂÈ ÁÁ ÌÔ Ô (ÁÈ Á Ó Î ) ** ** ÙÔ Ô ÁˆÚÁÈÎ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ** ** ŒÙÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ (ÁÈ ÌÂÙ Ó ÛÙ ) ** fiáô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ (ÁÈ ÌÂÙ Ó ÛÙ ) ** ÃÒÚ È ÌÔÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi appleúèó ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ ** ŒÓ ÂÈÍË ÔÌÔÁ ÓÂÈ * * ÚˆÙ Ì Ù appleô Ù ıëî Ó. ** ÙÔÈ Â appleô ËÌÔÛÈ ÙËÎ Ó. K Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ, ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ÛÙÔÈ Â : ) ÁÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÂÙ Î ÓËÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÔ- Ì ÓˆÓ Ó ÙÔ appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê, ) ÁÈ ÙË Û Ó ıë È ÌÔÓ ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ, Á) ÁÈ ÙËÓ Î ÚÈ Û ÔÏ ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ Î Ù ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË ÙË appleôáú Ê Â ÔÌ, ) ÁÈ ÙÔÓ ÙfiappleÔ ÂÚÁ Û, Â) ÁÈ ÙÈ appleëá Û ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ ÙfïÓ, ÁÈ ÙÈ ÔappleÔ Â Â Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ÛÙÔÈ Â Î Ù ÙËÓ appleô- ÁÚ Ê 00, ÛÙ) ÁÈ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ Î È ÙË Û ÓÔÏÈÎ È ÚÎÂÈ Á ÌÔ (ÁÈ Á Ó Î ). Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ 00, ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó ÛÙÔÈ Â : ) ÁÈ ÙË Û ÛË Û ÁÁ ÓÂÈ ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ Ì ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÙÔÌÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂÍ ıô Ó ÛÙÔÈ Â apple ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ) ÁÈ ÙÔÓ ÙfiappleÔ Á ÓÓËÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÔÌ ÓˆÓ, Î È Á) ÁÈ ÙË ÌÂÙ Ó ÛÙ ÛË, fiappleˆ ÙÔ Î È ÏfiÁÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ, ÒÚ È ÌÔÓ ÛÙÔ Â͈- ÙÂÚÈÎfi appleúèó ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏ Î È Ó ÂÈÍË ÔÌÔÁ ÓÂÈ. H ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ ÙË Ë ª ÚÙ Ô 00 Â Ó È Ë Ë appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ applefi ÙË Û ÛÙ ÛË ÙÔ Ó Ô EÏÏËÓÈÎÔ Ú ÙÔ. Ùfi ÚÔÓ Ì ÙËÓ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ, ÈÂÓÂÚÁ - ıëîâ Î È Ë appleôáú Ê ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ. ÙÔÈ Â ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ Î È Î ÙÔÈÎÈÒÓ Ô Ó ËÌÔÛÈ ıâ ÁÈ ÙÈ appleôáú Ê ÙˆÓ ÂÙÒÓ, 0,,,,,, Î È 00.  ËÌÔÛÈ ıëî Ó Ù ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ 0 Î È 0. H ÌÂıÔ ÔÏÔÁ Î È Ô ÙÚfiappleÔ ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleô- ÁÚ Ê appleïëı ÛÌÔ 00 appleâúèáú ÊÔÓÙ È ÛÙÔ Â ÙÂÚÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÙË EÈÛ ÁˆÁ ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ËÌÔÛÈÂ Ì - ÙÔ. H È ÌÂıÔ ÔÏÔÁ ÎÔÏÔ ı ıëîâ Î Ù ÙÈ appleô- ÁÚ Ê ÙˆÓ ÂÙÒÓ,, Ì ÙË È ÊÔÚ fiùè ÁÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ ÁÈÓ ÂÈÁÌ ÙÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û % ÙˆÓ ÂÏÙ ˆÓ ÙË appleôáú Ê, ÁÈ Ó ÔıÔ Ó ÛÙË ËÌÔÛÈfiÙËÙ ÙÔ Û ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó Ùfi Ù Î ÚÈfiÙÂÚ appleôùâï ÛÌ Ù ÙË appleôáú Ê, Î È ÎÔÏÔ ıëûâ Ë ÂÈÁÌ ÙÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û % ÙˆÓ ÂÏÙ ˆÓ ÙË appleôáú Ê. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ, appleôê Û ÛıËÎÂ Ë ÂappleÈÏÔÁ Î È Ë ÂappleÂÍÂÚ- Á Û Â ÁÌ ÙÔ 0% ÙˆÓ ÂÏÙ ˆÓ ÙË appleôáú Ê. È ÙÔ ÌÔ Î È ÙÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ Πو ÙˆÓ.000 Î ÙÔ ÎˆÓ ÁÈÓ ÂappleÂÍÂÚÁ Û Î È ÙˆÓ applefiïôèappleˆó ÂÏ- Ù ˆÓ (0%) ÙË appleôáú Ê. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ, ÁÈÓ Πıôïèî ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ appleô- ÁÚ ÊÈÎÔ ÏÈÎÔ, applefi ÙËÓ ÔappleÔ appleúô Î Ó ÛÙÔÈ Â Û Âapple appleâ Ô ÓÔÌÔ, Âapple Ú, ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ. È ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÁÈÓÂ Î È ÁÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ ÙÔ 00, Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ appleúô Î Ó ÛÙÔÈ Â Î È Û Âapple appleâ Ô ËÌÔÙÈÎÔ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ. µ. ME O O O IA IENEP EIA TH A O PAºH H Y MOY 00. π.. NOMIKH BA H K Ù ÙÔ ÚıÚÔ, apple Ú ÁÚ ÊÔ, ÙÔ N.. / 0

13 «appleâú ÔÚÁ ÓÒÛˆ ÙË EıÓÈÎ Ù ÙÈÛÙÈÎ YappleËÚÂÛ ÙË EÏÏ Ô», Ô ÚfiÓÔ ÈÂÓ ÚÁÂÈ Î ıâ appleôáú Ê ÔÚ ÂÙ È Ì ÚÔ ÚÈÎfi È Ù ÁÌ, ÛÙÂÚ applefi appleúfiù ÛË ÙÔ YappleÔ ÚÁÔ EıÓÈÎ OÈÎÔÓÔÌ Î È ÙˆÓ Î Ù appleâú appleùˆûë Û Ó ÚÌfi ÈˆÓ YappleÔ ÚÁÒÓ. H Î ÔÛË ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ ÚÔ ÚÈÎÔ È Ù ÁÌ ÙÔ Â Ó È Ë appleúˆù Ú ÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÙË ÈÔ ÎËÛË, ÁÈ ÙË ÓÔÌÈÌÔappleÔ ËÛË fiïˆó ÙˆÓ appleâú ÈÙ Úˆ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, appleô Ô Ó Û ÛË Ì ÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê. TËÓ Î ÔÛË ÙÔ.. ÎÔÏÔ ıâ Ë Î ÔÛË appleô Ú- ÁÈÎ applefiê ÛË, Ë ÔappleÔ ÔÚ ÂÈ ÙËÓ appleúôî Ú ÍË ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê. È ÙËÓ Î ÔÛË ÙfiÛÔ ÙÔ.. fiûô Î È ÙË Û ÂÙÈÎ appleô ÚÁÈÎ applefiê ÛË, apple ÈÙÂ Ù È Ë appleô ÔÏ, applefi ÙËÓ E YE, ÂÈ ÈÎ ÂÈÛËÁË- ÙÈÎ ÎıÂÛË, ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó appleù ÛÛÔÓÙ È ÔÈ ÛÎÔappleÔ Î È ÔÈ ÏfiÁÔÈ appleô Î ıèûùô Ó Ó ÁÎ Î È ÂappleÈ Â ÏË- Ì ÓË ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleôáú Ê. È ÙË ÓÔÌÈÎ Î Ï Ë ÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ Î È ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ, ÙÔ ÙÔ 00, ÂÎ fiıëî Ó: ) ÙÔ appleã ÚÈı. 0/..000 ÚÔ ÚÈÎfi È Ù ÁÌ (ºEK, ÙÂ Ô Aã, 0 ª ÚÙ Ô 000), Î È ) Ë / /..000 ÎÔÈÓ applefiê ÛË ÙˆÓ ÀappleÔ ÚÁÒÓ ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ËÌfiÛÈ ÈÔ ÎËÛË Î È appleôî ÓÙÚˆÛË, ıóèî ÕÌ Ó, ͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ıóèî ÈÎÔÓÔÌ, ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ Í Î È ËÌÔÛ ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î È ËÌfiÛÈ ÍË (º, ÙÂ Ô µã, ÂappleÙÂÌ Ú Ô 000). ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ÀappleÔ ÚÁÈÎ applefiê ÛË Î ıôú - ÛÙËÎÂ È ÚÔÓÈÎ Ë ÈÂÓ ÚÁÂÈ : ÙË appleôáú Ê ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ applefi ÙËÓ Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 000 Ì ÚÈ ÙËÓ Ë π ÓÔ Ú Ô 00 Ì ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÊÔÚ ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÙËÓ Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 000 ÙË appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ ÙËÓ Ë ª ÚÙ Ô KO O Tø A O PAºø H ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ appleôáú ÊÒÓ appleôûîôappleô Û ÛÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË appleúfiûê ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ Ó - ÊÔÚÈÎ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎfi appleïô ÙÔ ÙË XÒÚ Î È Ì ÙË Û ÓıÂÛË ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. T ÛÙÔÈ Â Ù Ù Ó Î È Â Ó È apple Ú ÙËÙ ÙfiÛÔ ÁÈ ÙËÓ, Âapple ÛˆÛÙ ÛË, ÛÎËÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleôïèùèî ÙÔ KÚ ÙÔ, fiûô Î È ÁÈ ÙËÓ Î Ï Ë ÈÂıÓÒÓ appleô ÚÂÒ- ÛÂˆÓ ÙË XÒÚ. AÓ Ï ÙÈÎfiÙÂÚ, Ô ÛÎÔapplefi Î È ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ Ù Ó: π. TË appleôáú Ê ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ Î È ÎÙÈÚ ˆÓ:. Ë ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ Î È ÎÙÈÚ ˆÓ ÙË XÒÚ, Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ Ú - ÛË.. Ë ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙË Û ÓıÂÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ applefi appleïâ Ú ÔÚfiÊˆÓ ( applefiáâèô, ÈÛfiÁÂÈÔ, apple ψÙ, ÏÔÈappleÔ fiúôêôè).. Ô appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ Î Ù ÛÎÂ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ ˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ (ÙÔ Ï, apple ÙÚÂ, ÌappleÂ- ÙfiÓ, ÙÛÈÌÂÓÙfiÏÈıÔÈ, Í Ï Î È ÏÔÈapple ÏÈÎ ), Î È. Ô appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙË ÚÔÓÈÎ appleâúèfi Ô Î Ù - ÛÎÂ ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ (appleúô ÙÔ,, 0, 0, 0,, 0,, Î È ÌÂÙ, Î È applefi Î Ù - ÛΠ). ππ. TË appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ:. H ÂÍ ÎÚ ˆÛË, Ì ٠Ùfi ÚÔÓË apple Ú ıìëûë, ÙÔ appleú ÁÌ ÙÈÎÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË XÒÚ, ËÏ ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ ÈÙ apple ÚfiÓÙˆÓ Î Ù ÙËÓ ËÌ Ú ÙË appleôáú Ê appleúôûòappleˆó,  ÙÂ Ù È - Ì ÓÔ Ó ÌfiÓÈÌ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi,  ÙÂ Ú ıëî Ó appleúôûˆ- ÚÈÓ Ù, Û Πıâ ÓÔÌfi, ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔ- ÙÈÎfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ Î È ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌfi.. ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË ÏÏ Ô, ËÏ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ appleô È Ì ÓÔ Ó ÌfiÓÈÌ Û Πıâ ÓÔÌfi, ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ Î È ÔÈÎÈÛÌfi.. H ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË XÒÚ, ËÏ ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ËÌÔÙÒÓ Î ıâ ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ.. H Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ ÙË Û ÓıÂÛË ÙÔ appleïëı ÛÌÔ Î Ù Ê ÏÔ, ËÏÈÎ, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î Î Ù - ÛÙ ÛË, appleëîôfiùëù, ÙfiappleÔ ÌfiÓÈÌË È ÌÔÓ Ó ÙÔ Î È apple ÓÙ ÙË appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê Î È Âapple appleâ Ô ÂÎapple -  ÛË.. H Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, ËÏ ÛÙÔÈ Â appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔÓ appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ ÂÓÂÚÁÔ Î È ÌË ÂÓÂÚÁÔ appleïëı ÛÌÔ, ÛÙÔÓ ÎÏ Ô ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ, ÛÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ, Î ıò Î È ÛÙËÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ı ÛË ÙÔ appleôáú ÊÔÌ ÓÔ Ì Û ÛÙËÓ ÂappleÈ Â ÚËÛË, ÛÙÔÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌfi appleëúâû fiappleô ÂÚÁ fiù Ó (ÂÚÁÔ fiùë, ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙÔ, ÌÈÛıˆÙfi ËÌÂÚÔÌ ÛıÈÔ, ÔËıfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂ- ÓÂÈ Î ÂappleÈ Â ÚËÛË).. ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙË Û ÓıÂÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ Î È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ ÎÒÓ apple Ú ÓˆÓ, Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ.. Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ Û ÂÙÈÎ Ì ÙË ÁÔÓÈ- ÌfiÙËÙ ÙˆÓ Á Ó ÈÎÒÓ, Î ıò, Âapple ÛË Î È Ì ٠ÙË Á ÌÔ.. ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÎÒÓ Î È ÌË Î ÓÔÓÈÎÒÓ Î ÙÔÈÎÈÒÓ ÙË ÃÒÚ, Î ıò Î È Ë Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ ÙÈ Î ÓÔÓÈÎ Î ÙÔÈÎ Â Û ÂÙÈÎ ÌÂ: ) Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË Î ÙÔÈÎ, Ó ËÏ Â Ó È Î ÙÔÈÎÔ ÌÂÓË ÎÂÓ, ) ÙËÓ appleâú Ô Ô Î Ù ÛΠÙË Î ÙÔÈÎ : appleúô ÙÔ,, 0, 0, 0,, 0,, Î È ÌÂÙ, Á) ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÎÒÓ ˆÌ Ù ˆÓ ÙË

14 Î ÙÔÈÎ Î È applefiû applefi Ù ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ - ÓÙ È appleôîïâèûùèî ÁÈ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÛÎÔappleÔ, ) ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË Î ÙÔÈÎ, Â) ÙÈ Ó ÛÂÈ ÙË Î ÙÔÈÎ, Ó ËÏ È ı ÙÂÈ ÎÔ Ó, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÏÔ ÙÚfi ÓÙÔ, Ú ÛË, ı ÚÌ ÓÛË, appleô ˆÚËÙ ÚÈÔ Î È appleô Ù ÛË, ÛÙ) ÙÔ ÊÔÚ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Î ÙÔÈÎ, Ó ËÏ Ô È ÈÔÎÙ ÙË ÙË Î ÙÔÈÎ Â Ó È È ÈÒ- ÙË, ÓÔÌÈÎfi appleúfiûˆappleô È ÈˆÙÈÎÔ ÈÎ Ô (ÂÙ È- ÚÂ, ÛˆÌ ÙÂ Ô ÎÏapple.), ËÌfiÛÈÔ ÓÔÌÈÎfi appleúfi- ÛˆappleÔ ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô ( ÌÔ, π, ÚÁ ÙÈÎ ÛÙ ÎÏapple.), ) ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô È Ì ÓÔ Ó ÛÙËÓ Î ÙÔÈÎ Î È ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˆÌ Ù ˆÓ appleô Ô Ó ÛÙË È ıâû ÙÔ (Ì Ì ÙËÓ ÎÔ - Ó, Ó ÂÈ ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ Î ÓÔÓÈÎÔ ˆÌ Ù Ô ), Ë) ÙÔ Î ıâûùò ÂÓÔÈÎ Ûˆ, Ó ËÏ Ô appleâ - ı ÓÔ Ì ÏÔ ÙÔ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ Î Ù ÂÈ ÙËÓ Î ÙÔÈÎ ˆ È ÈÔÎÙ ÙË, ÂÓÔÈÎÈ ÛÙ Ì ÏÏË È ÈfiÙËÙ... ME O O Tø A O PAºø H Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ËÙÔ ÌÂÓˆÓ appleïëúôêôúèòó ÁÈÓ Ì ÂÈ ÈÎ appleôáú ÊÈÎ ÂÏÙ : ÙÔ ÓÙ appleô, ÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÌappleÏ ÚˆÛ Ó ÔÈ ÙÔÌÂ Ú Â, Î È Ù ÓÙ apple.,.,.,.,. Î È., appleô Û ÌappleÏ ÚˆÛ Ó ÔÈ appleôáú Ê Ì appleúôûˆappleèî ÙÔ Û Ó ÓÙ ÍË Ì ÙÔÓ appleâ ı ÓÔ Ì ÏÏÔ Î Ù ÏÏËÏÔ appleúfiûˆappleô Î ıâ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ... OKIMA TIKH A O PAºH È Ó ÂÍ ÛÊ ÏÈÛıÂ Ë ÂappleÈÙ ÙË appleôáú Ê ÙË Ë ª ÚÙ Ô 00, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ applefi- Ê ÛË Ì ÚÈıÌfi / /.. ÙˆÓ Û Ó Ú- Ìfi ÈˆÓ appleô ÚÁÒÓ, appleô ËÌÔÛÈ ıëîâ ÛÙÔ ºEK / 0, ÙÂ Ô Bã, Î Ù ÙÔ Ì Ó ÎÙÒ ÚÈÔ, ÈÂÓÂÚÁ ıëîâ ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ appleôáú Ê Û ÂÈÁ- Ì ÙÔÏËappleÙÈÎ ÛË. H ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ appleôáú Ê ÁÈÓ Û ÓÔÌÔ ÙË XÒÚ Î È Â Â ÛÎÔapplefi: ) ÙË ÔÎÈÌ ÙˆÓ ÂÓÙ appleˆó Î È ÙˆÓ Ô ËÁÈÒÓ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ıëî Ó ÛÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê ÙÔ 00, ) ÙËÓ ÂÎapple  ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ apple ÏÏ ÏˆÓ ÙË E YE, appleô Ï Ó Ì ÚÔ ÛÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê, Á) ÙÔÓ appleôïôáèûìfi ÙÔ apple È- ÙÔ ÌÂÓÔ ÚfiÓÔ ÁÈ ÙË Û ÌappleÏ ÚˆÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÈ- ÎÒÓ ÂÓÙ appleˆó, ) ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙÔ Ô ÙˆÓ È ÊÔ- ÚˆÓ apple ÓÒÓ, Â) ÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÁÈ ÙË ÌÂÏ ÙË Î È ÔÚÁ ÓˆÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÌË ÓÔ- ÁÚ ÊÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ, appleô ı Û ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ Ó applefi ÙË ÁÂÓÈÎ appleôáú Ê appleïëı - ÛÌÔ Î È ÛÙ) ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÚÈıÌÔ, Î Ù Î ÙËÁÔÚ, ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ - ÓÙ Ó ÛÙËÓ appleôáú Ê.. OP ANø H TH A O PAºH.. ENIKA 'Oappleˆ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi, Û appleâú Ô Ô ÂÈÚ ÓË, Ë appleô- ÁÚ Ê appleïëı ÛÌÔ Â Ó È Ë ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂappleÈ Â ÚËÛË appleô ÈÂÍ ÁÂÈ ÙÔ KÚ ÙÔ. Aapplefi ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ appleïâ Ú, Â Ó È Ë appleèô ÂÎÙÂÙ Ì ÓË Î È appleôï appleïôîë ÂÚÁ Û. AappleÔÙÂÏÂ Ù È applefi ÛÂÈÚ ÂappleÈÌ ÚÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ appleô Â Ó È ÛÙÂÓ Û Ó-  ÂÌ Ó ÌÂÙ Í ÙÔ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ô appleúôáú ÌÌ ÙÈ- ÛÌfi Î È Ô Û ÓÙÔÓÈÛÌfi apple ÈÙÂ È È ÙÂÚË appleúôûô Î È ÊÚÔÓÙ, ÁÈ Ù Ë apple Ú ÌÈÎÚ Ï apple Ú ÏÂÈ Ë Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ ÛÔ Ú appleúô Ï Ì Ù, Ì appleúfi ÏÂappleÙÂ Û Ó appleâèâ ÛÙËÓ fiïë applefiıâûë ÙË appleôáú Ê. È ÙÔ ÏfiÁÔ Ùfi, Û appleôïï ÒÚÂ Ë È ÈÎ Û ÙË appleúôapple Ú ÛÎÂ Î È ÔÚÁ ÓˆÛË ÌÈ appleôáú Ê Ú ÂÈ applefi ÙËÓ ÂappleÔÌ ÓË ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË appleúôë- ÁÔ ÌÂÓË appleôáú Ê. ÙË XÒÚ Ì, ÔÈ appleúôapple Ú - ÛΠÛÙÈÎ ÂÚÁ Û Â ÁÈ ÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË appleô- ÁÚ Ê ÙÔ ÙÔ 00 Ú ÈÛ Ó Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÙÔ, fiù Ó ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈÎ YappleËÚÂÛ, ÛÂÈ ÙË 0/ /.. applefiê ÛË ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÙÚÈ À, Û ÛÙ ıëîâ OÌ EÚÁ Û, ÛÎÔapplefi ÙË ÔappleÔ Ù Ó Ô Î ıôúèûìfi ÙË ÎÙ ÛË ÙË ÌÂıÔ Ô- ÏÔÁ Î È ÙË ÚÔÓÈÎ È ıìèûë ÙˆÓ È ÊÔÚˆÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÙË appleôáú Ê, Ô appleôïôáèûìfi ÙˆÓ Ó - ÁÎÒÓ Û ÚÙÔÁÚ ÊÈÎfi Î È appleôáú ÊÈÎfi ÏÈÎfi, Î ıò Î È Û ÌË ÓÔÁÚ ÊÈÎfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi. Eapple ÛË, ÛÎÔapplefi ÙË Ù Ó Ë Î Ù ÚÙÈÛË ÙÔ Û Â Ô ÙÔ ÚÔ ÚÈÎÔ È Ù ÁÌ ÙÔ Î È ÙË ÂÈÛËÁËÙÈÎ ÎıÂÛË ÁÈ ÙË ÈÂ- Ó ÚÁÂÈ, Ì Û ÛÙÔ 00 ÙË apple Ú apple Óˆ appleôáú Ê, Ô appleôïôáèûìfi ÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ ÙË E YE Û appleúôûˆappleèîfi Î È Ë Î Ù ÚÙÈÛË ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ appleúô appleôïôáèûìô apple - ÓÒÓ, ÁÈ ÙËÓ appleúôapple Ú ÛÎÂ, ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË appleôáú Ê Ù. M ÙËÓ Î ÔÛË ÙÔ 0/000 ÚÔ ÚÈÎÔ È Ù ÁÌ ÙÔ Î È ÙË / ã/..000 ÎÔÈÓ YappleÔ ÚÁÈÎ applefiê ÛË, Ú ÈÛ Ì ÁÔÚÁfi Ú ıìfi Ë ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÂÎÙ - ÏÂÛË ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ Î È ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 000/00. TËÓ Â ı ÓË ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ Î È ÁÎ ÈÚË appleúôapple Ú - ÛÎÂ, ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË appleôáú Ê, Û Πıâ ÓÔÌfi, Â Â Ë ÓÙ ÛÙÔÈ Ë NÔÌ Ú È Î OÌ EÚÁ Û Î È È È ÙÂÚ Ô EapplefiappleÙË appleôáú Ê, appleô Ù Ó apple ÏÏËÏÔ ÙË E YE... OP ANA TH A O PAºH 'Oappleˆ Ó Ê Ú ÌÂ Î È ÛÙËÓ Ú ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÎÂÊ Ï Ô, Ô fiáîô ÙˆÓ appleôáú ÊÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ Ù Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ ÏÔ Î È appleôï appleïôîô, ÒÛÙ ÁÈ ÙËÓ ÔÚÁ - ÓˆÛË Î È ÙË ÈÂÍ ÁˆÁ ÙÔ ÚÂÈ ÛÙËÎÂ, ÂÎÙfi ÙˆÓ ÏψÓ, Ó apple Û ÔÏËıÔ Ó ÛÙ È Î Û Ù, appleâú - appleô, ÙÔÌ, Ù ÔappleÔ, Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÙÔÌ appleô apple Û ÔÏ ıëî Ó, Ù Ó Ù ÂÍ :

15 . ÔÌ Ú È Î Ì Â ÚÁ Û. ÓÒÙÂÚÔÈ applefiappleùâ Á. applefiappleùâ appleôáú Ê. µôëıô applefiappleùâ appleôáú Ê Â. ÔÌÂ Ú Â appleôáú Ê ÛÙ. appleôáú ÊÂ. ÓÔ Ô ÈÂÚÌËÓÂ. IENEP EIA TH A O PAºH ªÂÙ ÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙË ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ appleôáú Ê Î È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË fiïˆó ÁÂÓÈÎ ÙˆÓ appleúôapple Ú ÛΠ- ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ, ÈÂÓÂÚÁ ıëîâ ÙËÓ Ë ª ÚÙ Ô 00 Ë appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ Î ÙÔÈÎÈÒÓ. appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ ÈÂÓÂÚÁÂ Ù È apple ÓÙÔÙÂ Ì Û ÛÂ Ì ËÌ Ú Î È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÃÒÚ, ÁÈ Ù Ô appleïëı ÛÌfi apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÌÂÁ ÏË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ Î È Ë apple Ú Ù Û ÙË apple Ú Ó ÙË Ì ËÌ Ú ı ËÌÈÔ Ú- ÁÔ Û ÙÔÓ Î Ó ÓÔ ÈappleÏÔ appleôáú ÊÒÓ ÎÏapple., ÁÂÁÔÓfi appleô ı   ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ ÂÈ Î È ÙËÓ ÍÈÔappleÈ- ÛÙ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ. ŸÛÔÈ Ù È - Ê Á Ó ÙË appleôáú Ê apple ÚÔ ÛÈ ÛÙËÎ Ó ÙËÓ ÂappleÔÌ ÓË ÛÙÔ appleïëûè ÛÙÂÚÔ ÛÙ ÓÔÌÈÎfi Ì Ì ÁÈ Ó appleôáú - ÊÔ Ó Î È Ó Ï Ô Ó ÙÔ µâ ȈÙÈÎfi appleôáú Ê... π ª ƒ º ÙËÓ appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ appleâúèï ÊıËÎ Ó fiï Ù ÙÔÌ Î ıâ ËÏÈÎ, Ê ÏÔ Î È appleëîôfiùëù, appleô Ú ıëî Ó Ì Û ÛÙ fiúè ÙË EÏÏËÓÈÎ EappleÈÎÚ ÙÂÈ ( ÂÚ- Û, ı Ï ÛÛÈ ÂÓ ÚÈ ) Ù ÌÂÛ Ó Ù (ÒÚ ÌË Ó) ÙÔ ÙÔ appleúô ÙËÓ K ÚÈ Î, Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. appleôì Óˆ, ÛÙËÓ appleôáú Ê appleâúèï ÊıËÎ Ó Î È ) Ù Ú ÊË appleô ÁÂÓÓ ıëî Ó appleúô ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙ Ô ÙÔ ÙÔ appleúô ÙËÓ K ÚÈ Î, Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. ÂÓ appleâúèï ÊıËÎ Ó, fiìˆ, Ù Ú ÊË appleô ÁÂÓÓ - ıëî Ó ÌÂÙ ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙÈÔ ÙË È Ú È, ) T appleúfiûˆapple appleô apple ı Ó Ó ÌÂÙ ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÙÈÔ ÙÔ ÙÔ appleúô ÙËÓ K ÚÈ Î, Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. ÂÓ appleâúèï ÊıËÎ Ó, fiìˆ, Ù appleúfiûˆapple appleô apple ı Ó Ó appleúô ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙ Ô, Á) 'AÙÔÌ appleô Ó Ò- ÚËÛ Ó ÁÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÔappleÔÈÔ appleôùâ Ì ÛÔ (appleïô Ô, ÛÈ ËÚfi ÚÔÌÔ, ÙÔÎ ÓËÙÔ Î È ÂÚÔappleÏ ÓÔ) ÌÂÙ ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙÈÔ ÙË Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00. ÂappleÔÌ - Óˆ, appleúô ÙÔ ÌÂÛÔÓ ÎÙ Ô Ù Ó ÎfiÌË Ì Û ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÒÚÔ, ) 'OÏÔÈ ÔÈ Ù ÍÈ ÈÒÙ appleô Êı Û Ó applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì Û ÛÙÔÓ ÂÏÏ ÈÎfi ÒÚÔ appleúèó applefi Ù ÌÂÛ Ó ÎÙ ÙË Ë appleúô Ë ª ÚÙ Ô 00, ÛÙˆ Î È Ó ÌÂÈÓ Ó ÛÙ ÛËÌ ÂÈÛfi Ô ÙË XÒÚ (ÏÈÌ - ÓÈ, ÂÚÔ ÚfiÌÈ, ÂÚÛ Ô ÛÙ ıìô ) ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙˆÓ È ÙËÚ ˆÓ ÙÔ, Â) OÈ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÔ Î È ÚÔÍÂÓÈÎÔ apple ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ Í ÓˆÓ ˆÚÒÓ ÌÂ Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ Î È ÙÔ appleëúâùèîfi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi, Ù Ì ÏË ÙˆÓ Í ÓˆÓ AappleÔÛÙÔÏÒÓ Ì ÙÈ ÔÈÎÔÁ - ÓÂÈ ÙÔ Î È ÙÔ appleëúâùèîfi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi, Ù appleúfi- Ûˆapple Í ÓË appleëîôfiùëù appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙÔ appleúôûˆappleèîfi ÙˆÓ Í ÓˆÓ ÚÂÛ ÂÈÒÓ Î È ÚÔÍÂÓ ˆÓ, Î ıò Î È ÙÔ ÏÏÔ applefi appleúôûˆappleèîfi ÙˆÓ apple ÛË Ê Ûˆ AappleÔÛÙÔÏÒÓ appleô apple ÁÂÙ È ÛÙË ÈÎ ÈÔ ÔÛ ÚÂÛ Â ÙÈÎ ÚÔÍÂÓÈÎ AÚ (appleâúèï Ì ÓÔÌ - ÓˆÓ Î È ÙˆÓ ÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ AÎÔÏÔ ıˆó) ÌÂ Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ Î È ÙÔ appleëúâùèîfi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi, appleô appleôáú ÊËÎ Ó Ì ÙË ÊÚÔÓÙ ÙÔ YappleÔ ÚÁÂ Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î È ÛÙ) OÈ ÙÚ ÙȈÙÈÎ AappleÔÛÙÔÏ appleô ÂÓ apple ÁÔÓÙ È ÛÙË ÈÎ ÈÔ ÔÛ ÚÂÛ Â ÙÈÎ ÚÔÍÂÓÈÎ AÚ appleô appleôáú ÊËÎ Ó Ì ÙË ÊÚÔÓÙ ÙÔ ÂÓÈÎÔ EappleÈÙÂÏÂ Ô EıÓÈÎ AÌ ÓË. M ÙË ÊÚÔÓÙ ÙÔ YappleÔ ÚÁÂ Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ, appleôáú ÊËÎ Ó, Âapple ÛË, ÔÈ ËÌ appleô apple ÏÏËÏÔÈ Î È ÙÔ ÏÔÈapplefi appleúôûˆappleèîfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÂÛ ÂÈÒÓ, ÚÔÍÂÓ ˆÓ, AappleÔÛÙÔÏÒÓ ÎÏapple., ÌÂ Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔ- ÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ, applefi ÂÈ ÈÎfi AappleÔÁÚ Ê, appleô ÔÚ ÛÙËΠapplefi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi Î ıâ ÚÂÛ Â, ÚÔÍÂÓÂ Ô ÎÏapple. Eapple ÛË, appleâúèï ÊıËÎ Ó ÛÙËÓ appleôáú Ê, ÁÈ Ó appleôïôáèûıô Ó ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Î È ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙË XÒÚ : ) Ù Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô appleô Û Ó appleúôûˆúèó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î È ) ÔÈ Ó ÙÈÎÔ, appleô Î Ù ÂÍ ÚÂÛË ıâˆú ıëî Ó ˆ Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô appleô Û Ó appleúôûˆúèó. ÏÔ, appleâúèï ÊıËÎ Ó ÁÈ Ó appleôïôáèûıô Ó ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙË XÒÚ ÔÈ ÂÎÙfi ÙË XÒÚ Â ÚÈ- ÛÎfiÌÂÓÔÈ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÔ ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙË EÏÏ Ô, ÔÈ EıÓÈÎ 'EÓÔappleÏÂ Ó ÌÂÈ, Î ıò Î È Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÒÓ Î È ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ appleôûùôïòó. È ÙËÓ appleôáú Ê ÙˆÓ EÏÏ ÓˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ appleô appleëúâùô Û Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ appleôûùôïòó, ÙÔ appleúôûˆappleèîô ÂÏÏËÓÈ- Î appleëîôfiùëù ÙˆÓ appleôûùôïòó ÙÒÓ, Î ıò Î È ÙˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ ( ÍÈˆÌ ÙÈÎÒÓ, apple ÍÈˆÌ ÙÈÎÒÓ Î È ÔappleÏÈÙÒÓ), appleô ÌÂÙÂÎapple È Â ÔÓÙ Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ, ÙÔ ÂÓÈÎfi EappleÈÙÂÏÂ Ô EıÓÈÎ AÌ ÓË ( EE A.) Î Ù ÚÙÈÛ Π٠ÛÙ ÛÂÈ Ì ÙÔ appleúôûˆappleèîfi appleô appleëúâùô Û Û Πıâ applefiïë ÙÔ Â͈- ÙÂÚÈÎÔ ÙËÓ Ë ª ÚÙ Ô 00.. ANA Y H TøN A OTE E MATøN TH A O- PAºH 00. µ π π π ƒπ ª π ªfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ appleô Ô Ó ÙË Û Ó ıë È ÌÔÓ ÙÔ Û Πıâ appleâúèê - ÚÂÈ, ÓÔÌfi, ÌÔ/ ÎÔÈÓfiÙËÙ, ËÌÔÙÈÎfi/ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È - Ì ÚÈÛÌ Î È ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌfi. fiìèìô appleïëı ÛÌfi Î ıâ ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ Â Ó È Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Î ıâ ËÏÈÎ Î È Ê ÏÔ, Ù ÔappleÔ Î Ù ÙËÓ ËÌ Ú ÙË appleôáú Ê ÏˆÛ Ó fiùè Â Ó È Î Ù ˆÚÈÛÌ Ó ÛÙ ÓÙ ÛÙÔÈ ËÌÔÙÔÏfiÁÈ Î È ÂÊfiÛÔÓ Î Ù ÙËÓ ËÌ Ú ÙË appleôáú Ê Ú ÛÎÔÓÙ Ó ÛÙË ÃÒÚ Î È appleôáú ÊËÎ Ó ˆ apple ÚfiÓÙ appleô Û - Ó appleúôûˆúèóò ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ appleïëı - ÛÌfi appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È: ) ŸÏÔÈ ÔÈ appleôáú Ê ÓÙ ŒÏÏËÓ apple ÎÔÔÈ,

16 ) T Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleô appleô Û Ó appleúôûˆ- ÚÈÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Á) OÈ Ó ÙÈÎÔ appleô Î Ù ÂÍ ÚÂÛË ıâˆú ıëî Ó ˆ Ì ÏË ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ appleúôûˆúèóò appleô ÛÈ ÔÓÙ, ) OÈ appleôáú Ê ÓÙ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÔ ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙË EÏÏ Ô, ÔÈ EıÓÈÎ ŒÓÔappleÏÂ Ó ÌÂÈ Î È Ù Ì ÏË ÙˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ Î È ÈappleÏˆÌ ÙÈÎÒÓ appleôûùôïòó. ÓfiÌÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î ıâ ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ, Î È Î Ù Âapple ÎÙ ÛË ÙÔ ÓÔÌÔ, ÂappleÈÎ ÚÒıËΠ̠ÙËÓ / 0/..00 ÎÔÈÓ applefiê ÛË ÙˆÓ YappleÔ ÚÁÒÓ OÈÎÔÓÔÌ Î È ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î È EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ËÌfiÛÈ ÈÔ ÎËÛË Î È appleôî ÓÙÚˆÛË Î È ËÌÔÛÈ-  ıëîâ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ ÙË K ÂÚÓ Ûˆ (º /µã/..00). ø ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌfi ÔÚ ÂÙ È: ŒÓ Û ÓÔÏÔ ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÁÂÈÙÔÓÂ Ô Ó Î È Ù ÎÙ ÚÈ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÂÓ apple Ô Ó ÌÂÙ Í ÙÔ appleâúèûûfiùâúô applefi È ÎfiÛÈ (00) Ì ÙÚ, Ó ÂÓ apple Ú ÂÈ ÂÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Û ÈÔ applefiïâˆ, Î È Ì ÚÈ ÏÈ (.000) Ì ÙÚ, Ó apple Ú ÂÈ, Î È appleâúèï Ì ÓÔ Ó Î (0), ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ, Î ÙÔÈÎ Â ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ Ì Û ÏÏÔÁÈÎ Î ÙÔÈÎ Î ÙÔÈÎ Â ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÒÓ Î È Û ÏÏÔÁÈÎ Î ÙÔÈÎ Â, ÛÙÈ ÔappleÔ Â ÌappleÔÚÔ Ó Ó Î ÙÔÈÎ ÛÔ Ó Î ÓÔÓÈÎ appleâó ÓÙ (0), ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ, ÙÔÌ, ÓÂÍ ÚÙËÙ Ó Ù Î ÙÔÈ- ÎÔ Ó fiïô ÙÔ ÙÔ Ì ÌfiÓÔ ÔÚÈÛÌ ÓË ÂappleÔ. ø ÙÔÙÂÏ ÔÈÎÈÛÌÔ ÔÚ ÔÓÙ È Î È ÔÈ ÌÈÎÚÔÓË- Û Â, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙÈ ÓˆÙ Úˆ appleúô appleôı ÛÂÈ. ÛÙÈÎfi Ú ÎÙËÚ ÂÙ È Î ıâ ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ô appleôï appleïëı ÛÙÂÚÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÂÈ.000 Î ÙÔ ÎÔ Î È Óˆ. ÁÚÔÙÈÎfi Ú ÎÙËÚ ÂÙ È Î ıâ ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔ- ÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ô appleôï appleïëı ÛÙÂÚÔ ÔÈÎÈ- ÛÌfi ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ applefi.000 Î ÙÔ ÎÔ. Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ ˆ ÛÙÈÎÔ Î È ÁÚÔÙÈÎÔ Á ÓÂÙ È ÛÂÈ ÙÔ Û ÁÎÂÓÙÚˆÌ ÓÔ appleïëı ÛÌÔ ÙÔ appleôï appleïëı ÛÙÂÚÔ ÔÈÎÈÛÌÔ ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈ- ÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ ( ËÏ, Â Ï Ì ÓÂÙ È applefi Ë Ô È Ûapple ÚÌ ÓÔ appleïëı ÛÌfi ). EÓÓÔÂ Ù È fiùè ÌÂÙ ÙÔ Ú ÎÙËÚÈÛÌfi Î ıâ ËÌÔÙÈ- ÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ Ì ÙÔ ÓˆÙ Úˆ ÎÚÈ- Ù ÚÈÔ, Ô appleïëı ÛÌfi fiïˆó ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ, Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓÔ Î È ÙÔ ÈÂÛapple ÚÌ ÓÔ appleïëı ÛÌÔ, appleâúèï Ì ÓÂÙ È ÛÙËÓ ÔÌ fiappleô Î Ù Ù ıëîâ ÙÔ ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓÔ- ÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ. ÁÎÂÓÙÚˆÌ ÓÔ appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÔÈÎÈÛÌÔ appleô appleôáú ÊËΠ۠ΠÙÔÈÎ Â, ÔÈ ÔappleÔ Â apple Ô Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ ÌÂÙ Í ÙÔ. ÈÂÛapple ÚÌ ÓÔ appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÔÈÎÈ- ÛÌÔ appleô appleôáú ÊËΠ۠ÈÂÛapple ÚÌ Ó ΠÙÔÈÎ Â, ÔÈ ÔappleÔ Â apple Ô Ó appleâúèûûfiùâúô applefi 00 Ì ÙÚ ÌÂÙ Í ÙÔ.  ÈÓfi appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ËÌÔ- ÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Â ÊÈÎ appleâúèô Ú ÛÎÂÙ È ÔÏfiÎÏËÚË ÙÔ ÌÂÁ Ï - ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙË Û Âapple appleâ Ô ÂÏ ÊÚÒ ÎÂÎÏÈÌ ÓÔ - ÊÔ Î È Û fiìâùúô Ì ÚÈ 00 Ì ÙÚ applefi ÙËÓ ÂappleÈ- Ê ÓÂÈ ÙË ı Ï ÛÛ. HÌÈÔÚÂÈÓfi appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Â ÊÈÎ appleâúèô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÈ appleòúâèâ ÙˆÓ ÔÚ ˆÓ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë ÎÙ ÛË È ÌÔÈÚ ÂÙ È Î Ù ÙÔ ÌÈÛ, appleâú appleô, ÛÙËÓ appleâ È Î È Î Ù ÙÔ ÏÏÔ ÌÈÛ ÛÙÔ fiúô, ÏÏ apple ÓÙÔÙ Ì fiìâùúô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙË appleâúèô ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ. OÚÂÈÓfi appleïëı ÛÌfi Â Ó È Ô appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ËÌÔ- ÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë ÂappleÈÊ ÓÂÈ Â Ó È Î Ù ÂÍÔ Ó ÎÂÎÏÈÌ ÓË Î È ÓÒÌ ÏË, È ÎfiappleÙÂÙ È applefi Ú ÚÂ Î Ï appleùâù È applefi applefiùô- ÌÔ ÔÚÂÈÓÔ fiáîô, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó ÛÙÔ ÊÔ ıè Î È appleôïï appleï appleù ÒÛÂÈ Ì ÔÌÂ- ÙÚÈÎ È ÊÔÚ ÛËÌ ˆÓ ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ, Î ıò, Âapple ÛË, Î È ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ - ÙˆÓ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÌÂÁ ÏÔ Ì ÚÔ Ù Ú ÛÎÂÙ È Û fiìâùúô ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi 00 Ì ÙÚ applefi ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË ı Ï ÛÛ.. H Y MO TH E A O, E IºANEIA, Y- NOTHTA H EÏÏ Ó ÁÓˆÚ ÛÙËΠˆ ÓÂÍ ÚÙËÙÔ ÎÚ ÙÔ Ì ÙÔ appleúˆùfiîôïïô ÙÔ ÔÓ ÓÔ ÙÔ 0. ÂÚÈÏ Ì- Ó ÙË ÙÂÚ EÏÏ, ÙËÓ ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ, ÙËÓ E ÔÈ, ÙÈ K ÎÏ Â Î È ÌÂÚÈÎ ÏÏ ÓËÛ Â. T ÁˆÁÚ ÊÈÎ fiúè ÙÔ ÓÂÔÛ ÛÙ ÙÔ ÎÚ ÙÔ Î ıôú - ÛÙËÎ Ó Ì ÙË Û Óı ÎË ÙË KˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ applefiï∠ÙÔ Î È Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô Ù Ó. Ù. ÏÌ. ŒÎÙÔÙÂ Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô ÌÂÙ Ï ıëîâ appleôï- Ï ÊÔÚ, ÏfiÁˆ ÙË appleúôû ÚÙËÛË ÂÎ ÒÚËÛË Â - ÊÒÓ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô Í ıëîâ Û 0. Ù. ÏÌ. Ì ÙËÓ appleúôû ÚÙËÛË ÙˆÓ IÔÓ ˆÓ ÛˆÓ ÙÔ Î È ÛÂ.0 Ù. ÏÌ. Ì ÙËÓ appleúôû Ú- ÙËÛË ÙË ÂÛÛ Ï Î È ÙË ÕÚÙ ÙÔ. M ÙË Û Óı ÎË ÙË KˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ applefiï∠ÙÔ ÁÈÓ ÌÈÎÚ È ÚÚ ıìèûë ÙˆÓ Û ÓfiÚˆÓ appleúô ÔÚÚ Î È apple Ú ˆÚ ıëîâ ÌÈÎÚ ÏˆÚ Â ÊÔ ÛÙËÓ TÔ ÚÎ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë ÎÙ Û ÙË Ó appleâúèôúèûıâ ÛÙ. Ù. ÏÌ. MÂÙ ÙÔ ÏÎ ÓÈÎÔ appleôï ÌÔ, Ì ÙÈ Û Óı - ΠÙÔ ÔÓ ÓÔ Î È ÙÔ BÔ ÎÔ ÚÂÛÙ Ô ÙÔ, ÛÙËÓ ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô appleúôûù ıëîâ Ë M ΠÔÓ, Ë appleâèúô Î È Ë KÚ ÙË. TÔ Ì ÙË È ÈÙËÙÈÎ AapplefiÊ ÛË ÙˆÓ ÍÈ MÂÁ ÏˆÓ Ó ÌÂˆÓ appleúôûù ıëî Ó ÔÈ ÛÔÈ ÙÔ AÈÁ Ô, ÂÎÙfi ÙˆÓ Ó ÛˆÓ ÿì ÚÔ, TÂÓ Ô, K ÛÙÂÏÏfiÚÈ Ô Î È ÙË ˆ ÂÎ Ó ÛÔ. MÂÙ ÙÔÓ appleúòùô apple ÁÎfiÛÌÈÔ applefiïâìô, Ì ÙÈ Û Óı ΠÙÔ N Á Î È ÙˆÓ Â ÚÒÓ, apple Ú ˆÚ ıëî Ó ÛÙËÓ EÏÏ Ë ÙÈÎ Î È Ó ÙÔÏÈÎ Ú ÎË Î È ÔÈ Ó ÛÔÈ ÿì ÚÔ Î È T Ó Ô. 'EÙÛÈ, Ë ÎÙ ÛË ÙË EÏÏ Ô Ó Ïı Û 0.

17 Ù. ÏÌ. TÔ, fiìˆ, appleâúèôú ÛıËΠÛÂ. Ù. ÏÌ., Î ıò Ì ÙË Û Óı ÎË ÙË ˆ ÓÓË apple Ú ˆÚ ıëî Ó ÛÙËÓ TÔ ÚÎ Ë Ó ÙÔÏÈÎ Ú ÎË Î È ÔÈ Ó ÛÔÈ ÿì ÚÔ Î È T Ó Ô. M ÙË Û Óı ÎË ÂÈÚ ÓË ÌÂÙ Í ÙˆÓ Û ÌÌ ˆÓ (ÙˆÓ Û Ó ÛappleÈÛÌ ÓˆÓ Ó ÌˆÓ) Î È ÙË IÙ Ï, appleô appleôáú ÊËΠÛÙÔ Ú ÛÈ ÛÙÈ 0 ºÂ ÚÔ Ú Ô, appleúôû ÚÙ ıëîâ ÛÙËÓ EÏÏ Ë ˆ ÂÎ ÓËÛÔ Î È ÙÔ K ÛÙÂÏÏfiÚÈ Ô Î È Ë ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË XÒÚ Ó Ïı ÛÂ.0 Ù. ÏÌ. EÌ ÔÌ ÙÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÂÍ ÎÚ ˆÛË ÙË ÂappleÈÊ - ÓÂÈ Î Ù ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ ÁÈÓ ÙÔ applefi ÙËÓ E YE, Ì ÛË ÙÔ ÚÙ ÙË ÂˆÁÚ ÊÈÎ YappleËÚÂÛ ÙÚ ÙÔ Ì ÎÏ Ì Î :0.000, ÙÂÙÚ ÁˆÓÈ- ÛÌ ÓÔ Ó ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎfi ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË ÏÏ Ô Ó Ú ÂÙ È ÛÂ. Ù. ÏÌ. Ì ٠ÂÛˆ- ÙÂÚÈÎ Ù (ÏÈÌÓÒÓ Î È appleôù ÌÒÓ), fiappleˆ ÂÍ ÎÚÈ ÒıËΠΠ٠ÙËÓ ÂÌ ÔÌ ÙÚËÛË ÙÔ Î È Ó ıâˆ- ÚÂ Ù È ÌÂÙ applefi Î ıâ appleôáú Ê, Â Ó apple Ú Ô Ó ÌÂÙ ÔÏ. TËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ, ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î È ÙËÓ apple ÎÓfiÙËÙ appleïëı ÛÌÔ ÙË EÏÏ Ô Ó ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎfi ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÁÈ ÙÈ appleôáú Ê Î È 00 Û ÓÔ - ÂÈ Ô Î ÙˆÙ Úˆ apple Ó Î I. Ó Î π. ªfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi, ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î È apple ÎÓfiÙËÙ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË ÏÏ Ô Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00 ŒÙÔ appleôáú Ê ÏËı ÛÌfi appleèê ÓÂÈ Û Ù. ÏÌ ªÂÙ ÔÏ ÌÂÙ Í ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ applefiï ÙË % ÙÔÈÎÔÈ Ó Ù. ÏÌ. 0..., ,, ÌÊˆÓ Ì ٠appleôùâï ÛÌ Ù ÙË appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ ÙË Ë ª ÚÙ Ô 00, Ô ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙË EÏÏ Ô Ó Ïı Û 0..0 ÙÔÌ, Í ıëîâ, ËÏ, Î Ù,% Ó ÓÙÈ ÙÔ, ÂÍ È- Ù ÙË ÌÂÁ ÏË ÂÈÛÚÔ ÏÏÔ appleòó ÛÙËÓ ÏÏ. EappleÔÌ Óˆ, Ë apple ÎÓfiÙËÙ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË EÏÏ Ô Î Ù ÙËÓ appleôáú Ê 00 Ó Ïı ÛÂ, ÙÔÌ Ó ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎfi ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÂÎÙ Ûˆ Ì ÂÛˆ- ÙÂÚÈÎ Ù. H apple ÎÓfiÙËÙ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ ÙË EÏÏ Ô Í ıëîâ ÌÂÙ Í ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ Î È 00 Î Ù, Î ÙÔ ÎÔ Ó ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎfi ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ.. KATANOMH TøN OIKI MøN KAI TOY H- Y MOY TOY KATA YæOMETPIKE ZøNE OÈ ÔÈÎÈÛÌÔ ÙË EÏÏ Ô Î Ù Ù ıëî Ó, Ì ÛË ÙÔ fiìâùúfi ÙÔ applefi ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË ı Ï ÛÛ, Û ÂÎ ÍÈ () ÈÛÔ Â ÒÓÂ Ó 00 Ì ÙÚ Ô. TÔ fiìâùúô Î ıâ ÔÈÎÈÛÌÔ Î ıôú ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÔÌÂÙÚÈÎ Î Ìapple ÏË, appleô È Ú ÂÙ È applefi ÙÔ appleèô apple ÎÓÔ- Î ÙÔÈÎËÌ ÓÔ ÛËÌÂ Ô ÙÔ. T fiìâùú ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÌÂÙÚ ıëî Ó applefi Ú- Ù Ì ÎÏ Ì Î :0.000 ÙË ÂˆÁÚ ÊÈÎ YappleËÚÂÛ ÙÚ ÙÔ. TÔ Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi fiìâùúô Î ıâ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈ- ÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ appleôïôá ÛÙËΠˆ Ì ÛÔ fiúô ÙË ÛÙ ıìèûë ÙˆÓ ÔÌ ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ Î È ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÙÔ Î Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ 00. M ÙÔÓ ÈÔ ÙÚfiappleÔ appleôïôá ÛÙËΠÙÔ Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi fiìâùúô ÙˆÓ ÌˆÓ Î È ÎÔÈÓÔÙ ÙˆÓ. Ù ıì ÛıËΠapple ÏÈ Ô Ì ÛÔ ÛÙ ıìèîfi Î ıâ ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ Ì ÙÔÓ appleïëı ÛÌfi ÙË appleôáú Ê 00 Î È Ï ÊıËÎÂ Ô Ì ÛÔ fiúô ÙÒÓ ÁÈ Î ıâ ÌÔ ÎÔÈ- ÓfiÙËÙ. apple Ó Î ππ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÈÛÌÔ Î Ù Ó Î ππ. ÈÎÈÛÌÔ ÙË ÏÏ Ô Î È Û ÓÔÏÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙÒÓ Î Ù ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓ À ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓ (ÛÂ Ì ÙÚ ) applefiï ÙÔÈ ÚÈıÌÔ ÈÎÈÛÌÔ Ó ÏÔÁ % applefiï ÙÔÈ ÚÈıÌÔ ÏËı ÛÌfi Ó ÏÔÁ % ÓÔÏÔ. 00, ,00 0.,.., 00.00,.0., 00. 0,.00, 00.,.0, 00,., 00,., 00, 0.,0 00,., 00,. 0, 00,. 0,.000.0, , ,. 0,.00. 0,. 0, , 0, ,0 0,0.00 Î È Óˆ 0,0 0,00

18 ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓÂ Î È ÙÔÓ appleïëı ÛÌfi ÙÔ. Aapplefi ÙÔ. ÔÈÎÈÛÌÔ ÙË EÏÏ Ô, Ô ÌÂÁ - Ï ÙÂÚÔ ÚÈıÌfi ÙÔ,., ËÏ. appleôûôûùfi % ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËÓ ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓË ÙˆÓ 0 Ì ÙÚˆÓ. ÙË ÒÓË Ù Û ÁÎÂÓÙÚÒÓÂ- Ù È, Âapple ÛË, ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó.. ÙÔÌ, ËÏ appleôûôûùfi,% ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ appleïëı ÛÌÔ. TÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚÈıÌfi ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î È appleïëı ÛÌÔ Û ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÔÌÂÙÚÈÎ ÒÓË ÙˆÓ.00 Ì ÙÚˆÓ Î È Óˆ. Â Ù Ó Ú ÛÎÔÓÙ È ÌfiÓÔ ÔÈÎÈÛÌÔ Ì appleïëı - ÛÌfi ÙÔÌ.. H Y MO, E IºANEIA KAI YKNOTHTA H- Y MOY, KATA Eø PAºIKE KAI IOIKHTIKE IAIPE EI EappleÂÈ Ë ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÚˆÙÂ Ô ÛË apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ È È ÙÂÚÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ, appleôê Û ÛÙËÎÂ Ó È ˆÚÈÛÙ applefi ÙÔ ÁˆÁÚ ÊÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ ÙË ÙÂÚ EÏÏ Ô Î È E ÔÈ, Ó ıâˆúâ Ù È ˆ Í ˆÚÈÛÙfi È Ì ÚÈÛÌ Î È Ù ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ ÛÙÔÈ Â appleïëı ÛÌÔ ÙË Ó ÂÌÊ Ó - ÔÓÙ È È È ÈÙ Úˆ ˆ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ, ÂÓÒ Î Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ 00 apple ÚÔ ÛÈ ÛÙËΠˆ Í ˆÚÈÛÙfi È Ì ÚÈÛÌ Ë ÙÙÈÎ. ªÂ Ùfi ÙÔ Â Ô- Ì ÓÔ, Ù ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÙË XÒÚ Â Ó È 0. Œˆ ÙÔ, Î ıâ ÁˆÁÚ ÊÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, ÂÎÙfi ÙË ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÚˆÙÂ Ô ÛË, appleô È ÈÚÂ Ù È ÈÔÈÎË- ÙÈÎ Û ÓÔÌÔ, Î ıâ ÓÔÌfi Û Âapple Ú Â, Î ıâ Âapple Ú- Û ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ, appleô appleôùâïô Ó Î È ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÈÔÈÎËÙÈÎ ÌÔÓ ÙÔ KÚ ÙÔ. Ù ÙËÓ appleôáú Ê 00, Î ıâ ÁˆÁÚ ÊÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, ÂÎÙfi ÙË ÙÙÈÎ (Ë ÔappleÔ appleô È ÈÚÂ Ù È Û ٠ÛÛÂÚÈ ÔÌ Ú Â ), appleô È ÈÚÂ Ù È ÈÔÈÎËÙÈÎ Û ÓÔÌÔ, Î ıâ ÓÔÌfi Û ÌÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙÂ, Î ıâ ÌÔ ÎÔÈ- ÓfiÙËÙ Û ËÌÔÙÈÎ ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù, appleô appleôùâïô Ó Î È ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÈÔÈÎËÙÈÎ ÌÔÓ ÙÔ KÚ ÙÔ. To ÕÁÈÔ ŸÚÔ Ó ÎÂÈ ÁˆÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ È Ì ÚÈÛÌ ÙË M ΠÔÓ, appleôùâïâ fiìˆ ÙÔ ÈÔ ÎËÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ KÚ ÙÔ. ÙÔÓ apple Ó Î III, apple Ú ÂÙ È Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÈÔÈÎËÙÈ- ÎÒÓ È ÈÚ ÛÂˆÓ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00, Î ıò Î È Ô Ì ÛÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙÔ. Ó Î III. ÈÔÈÎËÙÈÎ È ÈÚ ÛÂÈ Î È ÔÈÎÈÛÌÔ ÙË ÏÏ Ô Î È Ì ÛÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙÒÓ, Î Ù ÁˆÁÚ ÊÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00 ˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÔÌÔ apple Ú Â ÌÔÈ KÔÈÓfiÙËÙ ÈÎÈÛÌÔ ƒπ ª π π π ø π πƒ ø ÓÔÏÔ ÏÏ Ô.0. ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÚˆÙÂ Ô ÛË ÔÈapple ÙÂÚ ÏÏ Î È ÔÈ.0 ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ.. πfióèôè ÛÔÈ 0 appleâèúô 0.0 ÂÛÛ Ï 0.0 ª ΠÔÓ ().0. Ú ÎË ÛÔÈ ÈÁ Ô. Ú ÙË 0. ª ª πª À ª π π π ø π πƒ ø π π π ªø ÔÌÔ apple Ú Â ÌÔÈ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ ÈÎÈÛÌÔ ÓÔÏÔ ÏÏ Ô ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÚˆÙÂ Ô ÛË.0. ÔÈapple ÙÂÚ ÏÏ Î È ÔÈ ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ πfióèôè ÛÔÈ.. 0 appleâèúô..0 ÂÛÛ Ï... ª ΠÔÓ ().... Ú ÎË... ÛÔÈ ÈÁ Ô..0. Ú ÙË.0.0

19 Ó Î III. ÈÔÈÎËÙÈÎ È ÈÚ ÛÂÈ Î È ÔÈÎÈÛÌÔ ÙË ÏÏ Ô Î È Ì ÛÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙÒÓ, Î Ù ÁˆÁÚ ÊÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ, Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00 (Û Ó ÂÈ ) 00 ˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÔÌÔ ÌÔÈ ÔÈÓfiÙËÙ ËÌoÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÔÈÓoÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÈÎÈÛÌÔ ƒπ ª π π π ø π πƒ ø ÓÔÏÔ ÏÏ Ô ÙÙÈÎ ÔÈapple ÙÂÚ ÏÏ Î È ÔÈ. ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ.. πfióèôè ÛÔÈ appleâèúô.0 ÂÛÛ Ï 0.0 ª ΠÔÓ ().. Ú ÎË 0 ÛÔÈ ÈÁ Ô 0. Ú ÙË. ª ª πª À ª π π π ø π πƒ ø π π π ªø ÔÌÔ ÌÔÈ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ ËÌoÙÈÎ Î È ÎÔÈÓoÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÈÎÈÛÌÔ ÓÔÏÔ ÏÏ Ô. 0.. ÙÙÈÎ ÔÈapple ÙÂÚ ÏÏ Î È ÔÈ.. ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ IfiÓÈÔÈ ÛÔÈ.0. appleâèúô.0. 0 ÂÛÛ Ï ª ΠÔÓ ()...0. Ú ÎË ÛÔÈ ÈÁ Ô Ú ÙË...0 () ÂÚÈÏ Ì ÓÂÙ È Î È Ô appleïëı ÛÌfi ÙÔ ÙÔ ÈÔ ÎËÙÔ Á Ô ŸÚÔ. K Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ 00, Ë EÏÏ Â Â ÓÔÌÔ, 00 ÌÔ, ÎÔÈÓfiÙËÙÂ,. ËÌÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù Î È 0 ÎÔÈÓÔÙÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù. EÍÂÙ ÔÓÙ ÙÔÓ appleïëı ÛÌfi, Î Ù ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ 00, apple Ú ÙËÚÔ ÌÂ, fiùè Ô Ì ÛÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ÌˆÓ Î È ÎÔÈÓÔÙ ÙˆÓ Ì Â Ó È 0. ÙÔÌ, ÂÓÒ Ó ÂÍÂÙ ÛÔ ÌÂ È È ÙÂÚ ÙÔÓ appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ÌˆÓ, ÊÂÓfi, Î È ÙÔÓ appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ ÙˆÓ, ÊÂÙ ÚÔ, apple Ú ÙËÚÔ Ì fiùè Ô Ì ÛÔ appleïëı ÛÌfi Î ıâ ÌÔ Â Ó È. ÙÔÌ, Ô Â Ì ÛÔ appleïëı ÛÌfi Î ıâ ÎÔÈÓfiÙËÙ Â Ó È.0 ÙÔÌ. ŸÛÔÓ ÊÔÚ ÛÙÔ Ì ÛÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ Î È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ (Ù ÔappleÔ Â Ó È ÓÙ ÛÙÔÈ ÙˆÓ ÌˆÓ Î È ÎÔÈÓÔÙ ÙˆÓ ÙÔ ), ÂÍÂÙ ÔÓÙ Ù Ì Â Ó È. ÙÔÌ ( ËÏ ÙÔÌ appleâúèûûfiùâú applefi ÙÔ ), ÂÓÒ Ó ÂÍÂÙ ÛÔ ÌÂ È È ÙÂÚ ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ Â Ó È. ÙÔÌ Î È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ ÙÔÌ. ˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù O Î ÙˆÙ Úˆ apple Ó Î IV ÂÌÊ Ó ÂÈ ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ (Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ), ÙÔÓ appleïëı ÛÌfi Î È ÙËÓ apple ÎÓfiÙËÙ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ Î ıâ ÁˆÁÚ ÊÈÎÔ È ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ ÙË EÏÏ Ô Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00. T Î ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÙË XÒÚ ÂÌÊ Ó Ô Ó appleôèîèï appleôûôûùòó ÌÂÙ ÔÏ ÙÔ appleïë-

20 ˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù Ó Î IV. appleèê ÓÂÈ, ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î È apple ÎÓfiÙËÙ ÙˆÓ ÁˆÁÚ ÊÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00 appleèê ÓÂÈ Û Ù. ÏÌ. applefiï ÙÔÈ ÚÈıÌÔ Ó ÏÔÁ % ÏËı ÛÌfi applefiï ÙÔÈ ÚÈıÌÔ Ó ÏÔÁ % ÎÓfi- ÙËÙ Ó Ù. ÏÌ. ÏËı ÛÌfi applefiï ÙÔÈ ÚÈıÌÔ 00 ªÂÙ ÔÏ appleïëı ÛÌÔ ÎÓfi- Î È 00 ÙËÙ Ó ÏÔÁ Ó applefiï ÙÔÈ Ó ÏÔÁ % Ù. ÏÌ. ÚÈıÌÔ % ÓÔÏÔ ÏÏ Ô. 00, ,00, ,0, 0.0,0 ÙÙÈÎ.0,..,,0..,.0,., ÔÈapple ÙÂÚ ÏÏ Î È ÔÈ.00,.,,.,,0. 0, ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ.,.0. 0,, ,,., πfióèôè ÛÔÈ.0,.0,, 0.0, 0, 0. 0, appleâèúô.0,0.00,,.,,.0, ÂÛÛ Ï.0 0,.0,,0 0.,, 0.0, ª ΠÔÓ.,.0.,,.., 0,., Ú ÎË., 0.,,.,,., ÛÔÈ ÈÁ Ô.,., 0, 0.,,. 0, Ú ÙË.,.0,,.,,. 0, ı ÛÌÔ ÙÔ ÌÂÙ Í ÙˆÓ appleôáú ÊÒÓ 00. ŸÏ Ù ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÛËÌ ˆÛ Ó ÍËÛË ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌÔ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó : ÙÙÈÎ,%, ÙÂÚ EÏÏ Î È E ÔÈ 0,%, ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ,%, πfióèôè ÛÔÈ 0,%, appleâèúô,%, ÂÛÛ Ï,%, M ΠÔÓ,%, Ú ÎË,%, N ÛÔÈ AÈÁ Ô 0,% Î È KÚ ÙË 0,%. Aapplefi Ù ÁˆÁÚ ÊÈÎ È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÙË XÒÚ Î Ù ÙËÓ appleôáú Ê 00, ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË apple ÎÓfiÙËÙ (.0, Î ÙÔÈÎÔÈ Ó Ù. ÏÌ.) apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ Ë ÙÙÈÎ, ÎÔÏÔ ıâ ÙÔ È Ì ÚÈÛÌ ÙˆÓ IÔÓ ˆÓ N ÛˆÓ Ì 0, Î ÙÔ ÎÔ, ÂÓÒ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈ Ë appleâèúô ÌÂ, Î ÙÔ ÎÔ. NÔÌÔ ÙÔÓ apple Ó Î V apple Ú ÂÙ È Ë ÂappleÈÊ ÓÂÈ, Ô ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi Î È Ë apple ÎÓfiÙËÙ appleïëı ÛÌÔ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ÙË EÏÏ Ô, Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00, Î ıò Î È Ë ÌÂÙ ÔÏ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Ó Î V. appleèê ÓÂÈ Î È ÌfiÓÈÌÔ appleïëı ÛÌfi ÙˆÓ ÁˆÁÚ ÊÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ Î È ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ÙË ÏÏ Ô Î Ù ÙÈ appleôáú Ê Î È 00 ˆÁÚ ÊÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ Î È ÓÔÌfi appleèê ÓÂÈ ÏËı ÛÌfi ªÂÙ ÔÏ appleïëı ÛÌÔ ÎÓfiÙËÙ Û Ù. ÏÌ. () % Ó Ù. ÏÌ. 00 Î È ÓÔÏÔ ÏÏ Ô ,0,, ÙÙÈÎ.0....,,0.0, NÔÌ Ú ıëóòó ()..0.0.,.,., ÔÌ Ú Ó ÙÔÏÈÎ..0.0,,, ÔÌ Ú ÙÈÎ.00..,,, ÔÌ Ú ÂÈÚ È () 0.0.0, 0,, ÔÈapple ÙÂÚ ÏÏ Î È ÔÈ ,,,0 ÈÙˆÏ Î È Î ÚÓ Ó...0,, 0, µôèˆù...,,,0 Ô ,,, Ú Ù Ó. 0.0., 0, 0, ºıÈÒÙÈ Ô...,,, ºˆÎ Ô...,0,, ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ ,,, ÚÁÔÏ Ô.. 0.,,0, ÚÎ...,, 0,..., 0,,

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓÂ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª ª π.. ƒ ø π º ƒ «ª π.» appleâ ı ÓË ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÍË ÙÔ ıóèîô ÙËÌ ÙÔÏÔÁ Ô appleúôûî Ï ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ ÙËÓ appleô ÔÏ ÈÙ ÛÂˆÓ ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÛÙÂÏ ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÓÙÚÈÎ ÙË ÀappleËÚÂÛ Â.

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô ÂÚÈ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô È ÚÈıÌÔ Ì ÚÈ ÙÔ ÃÒÚÔ Î È Û Ì Ù ÂÊ Ï ÈÔ : ÚÔÛ Ó ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ÒÚÔ... ÂÊ Ï ÈÔ : ˆÌÂÙÚÈÎ Û Ì Ù... ÂÊ Ï ÈÔ : ÁÎÚÈÛË Î È ÂÎÙ ÌËÛË appleôûôù ÙˆÓ... ÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi appleôúúôêëù Ú À ËÏ ÂÛË Ù ÏÏËÏÔ ÁÈ appleôúúfiêëûë Î È ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÚÔ ÌÂ ÛÎfiÓË, appleúèôó È, ÓÔ È,

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô Γεια σου, Είμαι ο Δαμιανός. Το πρώτο μου βιβλίο Ο αδελφός της Ασπασίας έγινε best seller ή ευπώλητο όπως λένε άλλοι, μα αυτό δε χρειάζεται να σου το πω, μιας και το ξέρεις κι εσύ πολύ καλά. Κι εγώ ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ appleâèıò Ÿσοι διαθέτουν το χάρισμα της πειθούς έχουν τη δύναμη να αιχμαλωτίζουν το κοινό, να μεταβάλλουν τις απόψεις των άλλων και να μεταπείθουν τους αντιπάλους τους προς όφελός τους.

Διαβάστε περισσότερα

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ ,

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ , EÌappleÔÚÈÎ BÈÔÙÂ ÓÈÎ ÂÓÔ Ô ÂÈ Î TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ. OY H A.E. AP. M.A.E. 24169/80/B/91/15 - AP..E.MH 71727120000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72 TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ EappleÈappleÏˆÌ ÓˆÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ TAM. TZøPTZH E..E. AP..E.MH 71601820000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41 ECO PRIME SOLUTIONS E..E. AP..E.MH 72730920000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29.

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29. NYMºH E IXEIPH EI E..T.. & EMºIA ø H A.E. AP. MAE 26878/80/B/92/23 - AP..E.MH 71708520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ 7 2014 ºEBPOYAPIO 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 3 È ÁˆÁÈÎfi I ÂÔ ÚfiÌÈÔ TÂ Ô ÔÌÔ ISSN: 1792-7471 ISSN: 1792-7471 : - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË: AÌapplefiÓË-TÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 1.260, ,94 ÓÔÏÔ 1.260, ,94 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 1.260, ,94 ÓÔÏÔ 1.260, ,94 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A KYøN E Y HPETH EI AEPO KAºøN A.E. AP. M.A.E. 35208/80/B/96/11 - AP..E.MH 71946920000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου INTERACTIVE PHYSICS Εισαγωγή εικόνας Μπορούµε να εισάγουµε εικόνα στην προσοµοίωση µας και να την συνδέσουµε µε κάποιο σώµα που έχουµε δηµιουργήσει. 1.Αντιγράφουµε την εικόνα στο πρόχειρο µε αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ

I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ZETA E..E. AP..E.MH72127620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95 K. AM H ANøNYMH ETAIPEIA AP. M.A.E. 50473/80/B/01/43 - AP..E.MH 72352520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3 editorial Ú ÛË 2 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ë ÎÚ ÛË apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ Úfi- ÏÔ. È fiù Ó Ï Ì ÎÚ ÛË ÂÓ Ó ÊÂÚfiÌ ÛÙ ÛÙË ÁÓˆÛÙ, ÏÏ ÛÙËÓ ÏÏË, Û ÂΠÓË appleô ÛÎÔapple - ̈ apple Ú ÌÂÏÔ ÌÂ. Ì ÛÙ fiïôè ÛÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 1 ƒπ Ã ª 1. ÙÔÈ Â Î Ù ÛÙ ÛË appleôùâïâûì ÙˆÓ 2. ÙÔÈ Â ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ 3. ÙÔÈ Â Î Ù ÛÙ ÛË ÌÂÙ ÔÏÒÓ Î ı Ú ı ÛË 4. ÙÔÈ Â Î Ù ÛÙ ÛË Ù ÌÈ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην Εικόνα 1.

να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην Εικόνα 1. ΜΑΓΝΗτΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 9 να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην οθόνη. ~ (ΞΥ ' IJ= Ο Εικόνα 1.3 Τα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ Áã ÙÂ Ô

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ Áã ÙÂ Ô M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ Áã ÙÂ Ô Y PAºEI Ã Ú Ï ÌappleÔ ÂÌÔÓ Ë, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÈÎ ª ÎÂ ÔÓ Ù ÚappleË ÂÔ ÒÚÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ ÈÎÔÏ ÓÙˆÓ ÎË, ÎÙÔÚ

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνουμε προσκλήσεις Από το ημερολόγιο του Ελτόν Το χαρούμενο λιβάδι Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο...

Φτιάχνουμε προσκλήσεις Από το ημερολόγιο του Ελτόν Το χαρούμενο λιβάδι Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο... Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να μάθει ο μαθητής της Γ τάξης του Δημοτικού ν αποτυπώνει και να εκφράζει σωστά τις γνώσεις και τις εμπειρίες του μέσα από το γραπτό λόγο. Να μάθει ν αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , KøN TANTINO ANøNYMO ETAIPEIA AP. M.A.E.48472/80/B/01/12 - AP..E.MH 73315220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015-15Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Χαρίλαου Σταυράκη, ƒπ 𠫃 π»  ÌÈ È È ÙÂÚ ÎÚ ÛÈÌË, ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ ÙÔ ÙfiappleÔ appleâú Ô Ô, Ó Ï Â Ù Î ı ÎÔ- ÓÙ ÙÔ Ô Ó Ô ÀappleÔ ÚÁfi ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Î. Ã Ú Ï Ô Ù Ú ÎË, appleúfiûˆappleô

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ.

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ. Page 1 EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 2124/09 18:03 2124/09 16-12-11 Kωδ.: 8467 ανάπτυξη EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 26o EXOFYLLO ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Ομιλητές Αναστάσιος Ωρολογάς Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για τη ΣΚΠ. Βασιλική Γαροπούλου Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής M.Sc-Ph.D Αστέριος Συλλόπουλος Φυσικοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Ú ıèóô appleôïë Ë Ì ÁÈÎ applefiïë ÙÔ apple Ú Ì ıèô,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας À ø π Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 153 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΦΑΝΙΕΡΟΥ Τα πολιτικά μηνύματα πίσω από

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη À ø π Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 175 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Στο «ψυγείο»

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή,

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, ΔÔ È Ï Ô Ùfi appleôùâïâ Ô ıëì ÁÈ ÙÔ Ì ıëì ˆÏÔÁ ˆÁÚ Ê ÙË ÌÓ Û Ô. Δ ÎÂÊ Ï È ÙÔ ÙÔ È Ï Ô ÎÔÏÔ ıô Ó ÙË ÔÌ ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚÈ Ô. ıâ ÎÂÊ Ï ÈÔ appleâúèï Ì ÓÂÈ Ù ÂÍ : ñ ΔÈ appleú

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο Η πρόταση - ματ στην Τρόικα Η κίνηση Σαμαρά- Στουρνάρα που απεγκλωβίζει τη λήψη πρόσθετων μέτρων Η κόντρα ΔΝΤ και Ε.Ε. για το συνολικό ζήτημα επίλυσης του ελληνικού χρέους ΣΕΛ. 2, 3 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Fund

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου Θέματα της ενότητας Α Είδη δευτερευουσών προτάσεων Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις Οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι προτάσεις δηλαδή που εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα