ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 T. Karatasi, Athens, Greece, Tel.: , Fax: Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του Συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα Νίκος Παρατσιώκας Μιχάλης Βασιλειάδης Μάιος 2011

2 Το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής ερευνητικός οργανισµός. Ιδρύθηκε µε σκοπό να προωθεί την επιστηµονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόµενα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και να παρέχει αντικειµενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις οι οποίες είναι χρήσιµες στη διαµόρφωση πολιτικής. Επίσης, οι απόψεις που εκφράζονται στη µελέτη αυτή δεν ανταποκρίνονται κατ ανάγκη προς αυτές των οργανισµών που υποστηρίζουν, χρηµατοδοτούν ή συνεργάζονται µε το Ίδρυµα. Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, Υπεύθυνο Ερευνών ΙΟΒΕ για την καθοδήγηση και τη συµβολή του στην ολοκλήρωση της µελέτης. Copyright 2011 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο ανατύπωση ή µετάφραση οποιουδήποτε µέρους της µελέτης, χωρίς την άδεια του εκδότη.

3 Περιεχόµενα Συνοπτική Επισκόπηση... 2 Κεφάλαιο 1: Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας Η έννοια του ανταγωνισµού Εισαγωγή Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας και η ένταξή της στο µηχανισµό οικονοµικής στήριξης Κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας - Η αναγκαιότητα ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου Η έννοια του ανταγωνισµού Τα ελεύθερα επαγγέλµατα Επιχειρήµατα υπέρ και κατά ενός ρυθµιστικού πλαισίου Σκοπός και δοµή της µελέτης Κεφάλαιο 2: Τα χαρακτηριστικά του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα Εισαγωγή Ο συµβολαιογράφος στην Ελλάδα Διαδικασία διορισµού Ο αριθµός των συµβολαιογράφων στην Ελλάδα Έδρα συµβολαιογράφου Τόπος άσκησης των καθηκόντων Η αµοιβή για τις συµβολαιογραφικές υπηρεσίες Έξοδα µεταβίβασης ακινήτου Χαρακτηριστικά του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος βάσει εισοδήµατος και πράξεων Σύνοψη βασικών συµπερασµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κεφάλαιο 3: Τα χαρακτηριστικά της συµβολαιογραφίας Λατινικού τύπου στην Ευρώπη Εισαγωγή Καθορισµός θέσεων συµβολαιογράφων Οι αµοιβές των συµβολαιογράφων Γενικά προσόντα διορισµού Σύσταση εταιριών Γεωγραφικοί Περιορισµοί Ιθαγένεια Διαφήµιση Η µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ως αρµοδιότητα που εµπίπτει στο συµβολαιογραφικό επάγγελµα Το Σκανδιναβικό σύστηµα... 51

4 3.9.2 Το δικηγορικό σύστηµα (Αγγλία-Ουαλία) Η περίπτωση της Ολλανδίας Σύνοψη βασικών συµπερασµάτων Κεφάλαιο 4: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τα ελεύθερα επαγγέλµατα, το συµβολαιογραφικό επάγγελµα και τις µεταβιβάσεις ακινήτων στην Ευρώπη Εισαγωγή Οι µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονοµικές επιπτώσεις των ρυθµίσεων στα ελεύθερα επαγγέλµατα Συγκριτική νοµική και οικονοµική µελέτη για τις µεταβιβάσεις ακινήτων Η επιχειρηµατολογία υπέρ της συµβολαιογραφίας Λατινικού τύπου στην Ευρώπη Η επιχειρηµατολογία σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών για την παροχή υπηρεσιών Μελέτες σχετικά µε την απελευθέρωση του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος στην Ολλανδία Η απελευθέρωση των µεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας στην Αγγλία-Ουαλία Σύνοψη βασικών συµπερασµάτων Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα της µελέτης Βιβλιογραφία... 90

5 Συνοπτική επισκόπηση Συνοπτική Επισκόπηση Στο πλαίσιο των απαιτήσεων που προκύπτουν από τη συµφωνία υπαγωγής της Ελλάδας στο µηχανισµό τριµερούς οικονοµικής στήριξης, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας της χώρας. Πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για µεταρρυθµίσεις που έπρεπε να έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετά νωρίτερα. Πλέον όµως, η προώθησή τους γίνεται επιτακτική, καθώς η Ελλάδα αναζητά τρόπους να εισέλθει σε µια νέα αναπτυξιακή τροχιά αναπροσαρµόζοντας το παραγωγικό της σύστηµα. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, εντάσσεται και η άρση των ρυθµίσεων που διέπουν µια σειρά επαγγελµάτων, των αποκαλούµενων και ως «κλειστών επαγγελµάτων». Οι ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνουν συνήθως κατώτατες αµοιβές ή / και νοµοθετικά κατοχυρωµένα περιθώρια κέρδους, σταθερό αριθµό αδειών, γεωγραφικούς περιορισµούς κτλ. Η καθιέρωση αυτών των ρυθµιστικών κανόνων έγινε σε ένα διαφορετικό µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό περιβάλλον και σε µεγάλο βαθµό, είχε κυρίως στόχο τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και αµεροληψίας των αντίστοιχων επαγγελµατιών, την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος ή τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις ρυθµίσεις έχουν ενδεχοµένως ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και πλέον δηµιουργούν σοβαρές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό. Προστατεύουν τους «εντός του επαγγέλµατος» θέτοντας ισχυρά εµπόδια εισόδου στους «εκτός του επαγγέλµατος», ακόµα και όταν οι τελευταίοι πληρούν όλα τα κριτήρια επάρκειας. Η ανάγκη για απελευθέρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός καθίσταται επιτακτική στο σηµερινό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, η άρση τέτοιων περιορισµών µπορεί να επιφέρει θετικές επιπτώσεις 1 στην απασχόληση, στις τιµές, στο επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών, συµβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µέσω µιας περισσότερο ανοικτής οικονοµίας µε πιο εύρυθµη λειτουργία αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Μεταξύ των επαγγελµάτων εκείνων για τα οποία προτείνεται χαλάρωση των ρυθµιστικών κανόνων που το διέπουν είναι και εκείνο του συµβολαιογράφου. Στην παρούσα µελέτη έγινε εκτενής επισκόπηση των χαρακτηριστικών και των παραµέτρων του επαγγέλµατος αυτού και συγκριτική ανάλυση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε να αξιολογηθεί η έκταση και η ένταση των µεταβολών που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν στο συγκεκριµένο επάγγελµα, στην κατεύθυνση µερικής άρσης κάποιων ρυθµίσεων. Ο συµβολαιογράφος στην Ελλάδα, είναι άµισθος δηµόσιος λειτουργός το έργο του οποίου καθορίζεται από το Συµβολαιογραφικό Κώδικα. Όπως και σε άλλες 20 χώρες της ΕΕ, εφαρµόζεται ο θεσµός του συµβολαιογράφου Λατινικού τύπου. Οι κυριότεροι λόγοι που δικαιολογούν ως αναγκαίες τις ρυθµίσεις που διέπουν ορισµένους επαγγελµατικούς κλάδους, σχετίζονται κυρίως µε την ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης µεταξύ καταναλωτή και 1 Τριµηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία, 2/10, ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 2

6 Συνοπτική επισκόπηση παρόχου της υπηρεσίας, αλλά και µε την έννοια της υπηρεσίας που συνιστά δηµόσιο αγαθό. Στην περίπτωση του συµβολαιογράφου Λατινικού τύπου, ο σηµαντικός αριθµός ρυθµίσεων εκπορεύεται από την εκχώρηση µέρους της δηµόσιας εξουσίας. Οι κυριότερες δραστηριότητες των συµβολαιογράφων στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της ΕΕ που ισχύει το Λατινογενές σύστηµα δικαίου, σχετίζονται µε τις µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας, το οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις δε από τη διαµεσολάβησή τους, θεωρείται ότι ξεπερνούν το επίπεδο των συµβαλλόµενων µερών και διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µοναδική χώρα µε συµβολαιογραφία Λατινικού τύπου που το επάγγελµα έχει απελευθερωθεί είναι η Ολλανδία, όπου όµως παράλληλα έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανόνες προκειµένου να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ωστόσο, δεν συνεπάγονται ότι το σύστηµα συµβολαιογραφίας Λατινικού τύπου δεν επιδέχεται βελτιώσεων που να αποβαίνουν σε όφελος του ευρύτερου δηµόσιου συµφέροντος, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή την ποιότητα των σχετικών υπηρεσιών. Εξάλλου, σε κάθε χώρα που εφαρµόζεται το συγκεκριµένο σύστηµα εντοπίζονται διαφορές, οι οποίες προφανώς αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες καθεµίας από αυτές. Προκύπτει εποµένως το ερώτηµα σε ποιο βαθµό και ποιες από τις ρυθµίσεις που υφίστανται στο επάγγελµα θα πρέπει να αρθούν, αλλά και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στην οικονοµία και το κοινωνικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό, η συζήτηση θα πρέπει να εστιάσει στα κυριότερα κριτήρια που διέπουν το επάγγελµα τα οποία αναφέρονται παρακάτω: Πρόσβαση στο επάγγελµα: Στις χώρες που εφαρµόζεται η συµβολαιογραφία Λατινικού τύπου η πρόσβαση στο επάγγελµα υπόκειται σε περιορισµούς. Ο µέγιστος αριθµός τους καθορίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας, αλλά και τη γνώµη του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου µε σκοπό να εξασφαλίζεται η παροχή συµβολαιογραφικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα κάθε συµβολαιογραφείου. Στην Ελλάδα καταγράφεται πράγµατι µεγάλος αριθµός συµβολαιογράφων (3235 συµβολαιογράφοι), µε αποτέλεσµα η χώρα να εµφανίζει τη µικρότερη αναλογία κατοίκων ανά συµβολαιογράφο (3.461 κάτοικοι ανά συµβολαιογράφο) µεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το συµβολαιογραφικό επάγγελµα στην Ελλάδα εµφανίζει πληρότητα ως προς τον αριθµό, λαµβανοµένου υπόψη και το συγκεκριµένου έργο που επιτελεί. Με δεδοµένο ότι η εύρεση του άριστου αριθµού πράξεων ανά συµβολαιογράφο είναι ζήτηµα υποκειµενικό, ο όγκος των ικανοποιητικών εργασιών ανά συµβολαιογράφο θα πρέπει να σταθµίζεται και µε άλλους παράγοντες για τον αποτελεσµατικό προσδιορισµό των συµβολαιογραφικών θέσεων σε κάθε διοικητική περιοχή. Συνεπώς, είναι αρκετά πιθανό η οριζόντια αύξηση του αριθµού των συµβολαιογράφων, µε την έννοια του ίδιου ποσοστού για κάθε ειρηνοδικείο, να µην έχει Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 3

7 Συνοπτική επισκόπηση οικονοµικό αντίκρισµα, αν δε ληφθούν υπ όψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (σε επίπεδο ειρηνοδικειακών εδρών), καθώς και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Η διαδικασία αυτή, γίνεται σήµερα ως ένα βαθµό ωστόσο, οι σχετικές επιτροπές θα πρέπει ενδεχοµένως να στελεχωθούν και από άλλα µέλη εκτός του στενού «κλαδικού» περιβάλλοντος (σήµερα συµµετέχουν 3 δικαστικοί λειτουργοί και 2 συµβολαιογράφοι). Άλλωστε, η ανάλυση κύριων µεγεθών που σχετίζονται µε το συµβολαιογραφικό επάγγελµα, αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες του τύπου της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία επικεντρώθηκε γύρω από τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, η συγκεκριµένη τάση καταγράφεται στο σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό πράξεων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε σχέση µε τα υπόλοιπα εφετεία της χώρας και βέβαια του µεγαλύτερου αριθµού συµβολαιογράφων. Καταγράφονται εποµένως, σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των περιοχών της χώρας µε δεδοµένη τη ρύθµιση του γεωγραφικού περιορισµού. Αν και ως προς τον αριθµό των πράξεων ανά συµβολαιογράφο, ενδεχοµένως να µην προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές µεταξύ των ειρηνοδικειακών εδρών της χώρας, είναι πιθανό να προκύπτουν σηµαντικές διαφορές ως προς τα έσοδα. Η σηµαντική αυτή διαφοροποίηση µπορεί να αποδοθεί στην αξία των αγοραπωλησιών στις µεταβιβάσεις ακινήτων και όχι στον διαφορετικό όγκο πράξεων - από τις οποίες προέρχεται µεγάλο µέρος του εισοδήµατος ενός συµβολαιογράφου (θεωρείται µάλιστα ότι το συγκεκριµένο εισόδηµα αντισταθµίζει τις ζηµίες που προκαλούνται από την παροχή εκείνων των συµβολαιογραφικών υπηρεσιών π.χ. αποδοχή κληρονοµιάς, διαθήκη, για τις οποίες προβλέπεται µικρή αµοιβή). Καθώς υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις αξίες των ακινήτων ανά τη χώρα, αυτές κατά συνέπεια επηρεάζουν και το ύψος της αναλογικής αµοιβής του συµβολαιογράφου για τις πράξεις που αφορούν ακίνητα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι ένας συµβολαιογράφος σε µια µικρή επαρχιακή πόλη συντάσσει περισσότερες συµβολαιογραφικές πράξεις για µεταβιβάσεις ακινήτων απ ότι ένας συνάδελφος του σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα εισπράττει από τη συγκεκριµένη υπηρεσία λιγότερα έσοδα, λόγω της χαµηλότερης αξίας των ακινήτων. Θα µπορούσε εποµένως να υποστηριχθεί, ότι για τον καθορισµό των θέσεων στην έδρα κάθε ειρηνοδικείου, θα πρέπει να σταθµίζονται πέραν του αριθµού συµβολαιογραφικών πράξεων και άλλοι αντικειµενικοί και µετρήσιµοι παράγοντες προκειµένου να κατανέµεται δικαιότερα και πιο αποτελεσµατικά ο αριθµός των νέων συµβολαιογράφων. Η δηµιουργία εξάλλου, νέων θέσεων σε περιοχές που καταγράφεται ήδη ικανοποιητικός αριθµός πράξεων και εισοδηµάτων, θα συνέβαλε θετικά και στην απασχόληση, δίνοντας τη δυνατότητα και σε άλλους συµβολαιογράφους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Γι αυτό και είναι απαραίτητο στην Επιτροπή που αποφασίζει τις θέσεις να µετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 4

8 Συνοπτική επισκόπηση Αµοιβή: Ο συµβολαιογράφος δικαιούται πάγια αµοιβή η οποία καθορίζεται από το κράτος για τις πράξεις που καταρτίζει, την έκδοση αντιγράφων, περιλήψεων και για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται από το νόµο. Επιπλέον της αµοιβής αυτής και προκειµένου για πράξεις που το αντικείµενο τους αποτιµάται σε χρήµα, λαµβάνει και αναλογική αµοιβή που υπολογίζεται µε βάση την αξία που δηλώνεται στο συµβόλαιο. Οι αµοιβές καθορίζονται, τουλάχιστον ανά τριετία, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Δικαιοσύνης, ενώ γνωµοδοτεί και η Συντονιστική Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. Αντίστοιχος τρόπος ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, καταγράφεται και στις υπόλοιπες χώρες όπου εφαρµόζεται το Λατινογενές σύστηµα δικαίου. Ο καθορισµός της αµοιβής συνάδει µε το δηµόσιο χαρακτήρα του συµβολαιογραφικού θεσµού. Το άτοµο ή η επιχείρηση που χρησιµοποιεί τις συµβολαιογραφικές υπηρεσίες, επιβαρύνεται µε το κόστος της υπηρεσίας, καταβάλλοντας την αµοιβή σε εκείνον που τις παρέχει κατ εξουσιοδότηση του Κράτους. Ωστόσο, ειδικό βάρος θα πρέπει να δοθεί στην αµοιβή του συµβολαιογράφου για µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας, καθώς αποτελεί σηµαντική πηγή εσόδων για το επάγγελµα, ειδικά στην Ελλάδα, όπου η ιδιοκτησία ακινήτων αποτελεί το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, για την εγκυρότητα µιας συµφωνίας ή µιας συναλλαγής αναφορικά µε τη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, απαιτείται πράξη η οποία συντάσσεται από συµβολαιογράφο. Η αµοιβή του συµβολαιογράφου για µεταβιβάσεις ακινήτων, µειώθηκε από 1,2% σε 1% επί της αναγραφόµενης αξίας του συµβολαίου τον Αύγουστο του Το σύστηµα της αναλογικής αµοιβής των συµβολαιογράφων, ως ποσοστό της αξίας του συµβολαίου, θεωρείται ως ένας τρόπος επιδότησης των συναλλαγών µικρής και µέσης αξίας, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία έναντι των συναλλαγών υψηλότερης αξίας που είναι σαφώς λιγότερες. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζονται για το σύνολο της κοινωνίας, οι υψηλού επιπέδου συµβολαιογραφικές υπηρεσίες σε προσιτές τιµές. Όµως, ενδέχεται να οδηγούν σε µια τάση προτεραιοποίησης των υψηλά αµειβοµένων υπηρεσιών και του ήσσονος ενδιαφέροντος για τις χαµηλότερες αµειβόµενες υπηρεσίες, µε ότι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο και την ποιότητα εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών. Προκύπτει το ερώτηµα, αν επί του συγκεκριµένου τρόπου καθορισµού της συµβολαιογραφικής αµοιβής - για πράξεις δηλαδή που το αντικείµενο αποτιµάται σε χρήµα - θα µπορούσε να εφαρµοστεί κάποια διαφορετική πρακτική. Με βάση τη συγκριτική ανάλυση για πρακτικές που έχουν υιοθετεί σε άλλες χώρες της ΕΕ που εφαρµόζεται η συµβολαιογραφία Λατινικού τύπου, προκύπτει η εφαρµογή της κλιµακωτά µειούµενης αµοιβής καθώς η αξία του συµβολαίου αυξάνεται. Αυτός ο τρόπος αµοιβής, φαίνεται να αποτελεί µια ορθή πρακτική διεθνώς και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι, ο όγκος της συµβολαιογραφικής εργασίας είναι συγκεκριµένος και δεν µεταβάλλεται ουσιαστικά µε την αξία του ακινήτου. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα σε κάποια µεταβίβαση µπορεί να είναι υψηλή ακόµα και σε µικρότερης αξίας Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 5

9 Συνοπτική επισκόπηση ακίνητα. Το γεγονός αυτό µάλιστα παρατηρείται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπου για πολλά ακίνητα υπάρχουν σηµαντικές ασάφειες, ακόµη και έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας. Η υιοθέτηση εποµένως της κλιµακωτά µειούµενης αµοιβής (καθώς η αξία του ακινήτου αυξάνεται) θα µπορούσε να θεωρηθεί µια σηµαντική αλλαγή στην κατεύθυνση του εξορθολογισµού των αµοιβών, ιδιαίτερα για τις µεταβιβάσεις ακινήτων µεγάλης αξίας. Παράλληλα, για τις µεταβιβάσεις ακινήτων από µια αξία και πάνω είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα η παράσταση και δικηγόρου, γεγονός που επιβαρύνει το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να εµφανίζει το υψηλότερο κόστος συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµικών υπηρεσιών σε σχέση µε την πλειοψηφία των άλλων χωρών της ΕΕ, όπως προκύπτει από σχετική µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η παράσταση δικηγόρου στη µεταβίβαση ακινήτου δεν καταγράφεται σε καµία από τις χώρες τις ΕΕ µε συµβολαιογραφία Λατινικού τύπου, καθώς ο συµβολαιογράφος φέρει την αποκλειστική αρµοδιότητα για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση / ορθότητα της µεταβίβασης. Ενδεχοµένως λοιπόν, να είναι δόκιµο εκτός από την κλιµακωτή αµοιβή να πρέπει να τεθούν υψηλότερα όρια στις αξίες αγοραπωλησιών για την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρων ή αυτή να καταργηθεί για κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη. Γεωγραφικός περιορισµός: Η ρύθµιση ισχύει στις χώρες που εφαρµόζεται το Λατινικό σύστηµα συµβολαιογραφίας και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της παροχής συγκεκριµένων νοµικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η άρση του εν λόγω κανονισµού πιθανόν να έχει µικρή ωφέλεια, ως προς την ανάπτυξη περισσότερο ανταγωνιστικών υπηρεσιών, από τη στιγµή που η συµβολαιογραφική αµοιβή είναι καθορισµένη. Πιθανότατα, θα λειτουργούσε προς όφελος των συµβολαιογράφων των περιοχών εκείνων µε µικρότερο όγκο δραστηριοτήτων συγκριτικά µε άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, είναι αρκετά πιθανό, η άρση της ρύθµισης να προκαλέσει τη µετατόπιση συµβολαιογράφων προς τα µεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που θα λειτουργήσει επιζήµια για τις λιγότερο αναπτυγµένεςαραιοκατοικηµένες περιοχές της χώρας. Η εξέλιξη αυτή εποµένως, θα ακυρώνει τον απώτερο σκοπό της ρύθµισης, τη διασφάλιση δηλαδή της παροχής συγκεκριµένων νοµικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα, τις οποίες η ίδια η πολιτεία για λόγους κόστους έχει αναθέσει στους συµβολαιογράφους. Διαφήµιση: Η απαγόρευση της διαφήµισης στο συµβολαιογραφικό επάγγελµα που ισχύει στην Ελλάδα, αλλά και στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ που εφαρµόζεται ο θεσµός του συµβολαιογράφου Λατινικού τύπου δεν αποτελεί, λόγω της φύσης του επαγγέλµατος, πρωτεύον στοιχείο ενός ρυθµιστικού πλαισίου. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 6

10 Συνοπτική επισκόπηση Προϋποθέσεις εισόδου: Σε όλες τις χώρες µε Λατινογενές σύστηµα δικαίου ορίζονται προϋποθέσεις για το διορισµό συµβολαιογράφων, ώστε να επιλέγονται επιστήµονες µε άρτια κατάρτιση στο δίκαιο κάθε χώρας. Παράλληλα, η ύπαρξη προϋποθέσεων για το διορισµό δεν µπορεί να θεωρηθεί εµπόδιο στην αγορά, από τη στιγµή όπου πρόσβαση στις κρατικές εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι νοµικών σχολών της Ελλάδας ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου από την Πολιτεία τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της αλλοδαπής. Ανεξάρτητα από τις επιµέρους ρυθµίσεις που διέπουν το επάγγελµα του συµβολαιογράφου στην Ελλάδα, θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωµένων υπηρεσιών κτηµατολογίου για το σύνολο της χώρας. Ο εκσυγχρονισµός αυτού του τύπου, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στην εργασία των συµβολαιογράφων για την ταχύτερη και πιο ασφαλή πραγµατοποίηση των µεταβιβάσεων ακινήτων, θα οδηγήσει σε µείωση του πραγµατικού τους κόστους και θα επιτρέψει ενδεχοµένως την επανεξέταση των υφιστάµενων ρυθµίσεων. Από την άλλη πλευρά, στις χώρες της ΕΕ που εφαρµόζεται ο θεσµός της συµβολαιογραφίας Λατινικού τύπου καταγράφεται ο ουσιαστικός ρόλος των αρµόδιων συλλογικών οργάνων. Η συµβολή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων είναι σηµαντική, καθώς πέρα από τον εποπτικό ρόλο της επίβλεψης της εύρυθµης λειτουργίας του επαγγέλµατος, έχουν σκοπό να διασφαλίζουν και τα συµφέροντα εκείνων που προσφεύγουν στις συµβολαιογραφικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, οι αρµόδιοι Συµβολαιογραφικοί Σύλλογοι µπορούν να συµβάλλουν στην αναθεώρηση εκείνων των άρθρων του Συµβολαιογραφικού Κώδικα, οι ρυθµίσεις των οποίων είναι πλέον αναχρονιστικές. Για παράδειγµα, µέχρι σήµερα στην Ελλάδα υπήρχε η δυνατότητα αµοιβαίας µετάθεσης συµβολαιογράφων, η οποία όµως λειτουργούσε συχνά προς όφελος εκείνων, µε συγγενικά πρόσωπα στην περιοχή που γίνεται η µετάθεση. Με την τροποποίηση του Συµβολαιογραφικού Κώδικα η συγκεκριµένη ενέργεια, αν και σπάνια, δεν µπορεί να εφαρµοστεί γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Εν κατακλείδι, ο συµβολαιογράφος Λατινικού τύπου στην Ελλάδα είναι δηµόσιος λειτουργός που επιτελεί σηµαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις µεταβιβάσεις ακινήτων, είναι εγγυητής της νοµιµότητας και εγκυρότητας µια συναλλαγής που είναι από τις σηµαντικότερες για τον Έλληνα πολίτη. Ορισµένες όµως, από τις ρυθµίσεις που διέπουν το συµβολαιογραφικό επάγγελµα θα µπορούσαν να αναθεωρηθούν προς τις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Με δεδοµένη τη σηµαντική απώλεια εισοδήµατος, την οποία έχουν επιφέρει τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την ελληνική οικονοµία, η υποχώρηση της ζήτησης θα έπρεπε να οδηγεί σε µείωση τιµών σε αγαθά και υπηρεσίες που λειτουργούν ανταγωνιστικά. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 7

11 Συνοπτική επισκόπηση Ακόµα και σε αγορές µε ρυθµισµένες έως τώρα τιµές όπως οι συµβολαιογραφικές υπηρεσίες - και µάλιστα από τη στιγµή που η χρησιµοποίηση αυτών είναι εκ του νόµου υποχρεωτική, θα έπρεπε να λαµβάνει υπόψη τις αντικειµενικές δυσκολίες που υπάρχουν στην ελληνική οικονοµία, ούτως ώστε αυτές να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα για λόγους εξυπηρέτησης του κοινωνικού συµφέροντος. Άλλωστε, σε γενικότερο επίπεδο η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού σε όλες τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ο εντοπισµός και η άρση στρεβλώσεων ή περιορισµών που δεν δικαιολογούνται από το κοινωνικό όφελος που επιφέρουν ή/και δεν εξυπηρετούν το σύνολο της κοινωνίας παρά µόνο συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών - θα πρέπει να αποτελεί βασική αρχή στο σχεδιασµό των αντίστοιχων πολιτικών. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 8

12 Κεφάλαιο 1: Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας Η έννοια του ανταγωνισµού Κεφάλαιο 1: Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας Η έννοια του ανταγωνισµού 1.1 Εισαγωγή Η Ελλάδα, ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζει σηµαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση Κοινοτικών Οδηγιών µεταξύ των οποίων εντάσσεται και η απελευθέρωση των αποκαλούµενων «κλειστών» επαγγελµάτων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της οικονοµικής στήριξης που παρέχεται προς την Ελλάδα από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονοµία έχουν καταστεί πλέον επιτακτικές και άµεσα εφαρµόσιµες. Αναφορικά µε τα «κλειστά» επαγγέλµατα το κυριότερο επιχείρηµα που αιτιολογούσε την ύπαρξη ρυθµιστικού πλαισίου, συνδέεται µε την αναγκαιότητα διαφύλαξης της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας των ασκούντων το επάγγελµα, καθώς επίσης και µε την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών. Ωστόσο, όπως τονίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορισµένες εξαιρέσεις οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη του ανταγωνισµού θα πρέπει να υιοθετηθούν για την περισσότερο εύρυθµη λειτουργία της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Μεταξύ των επαγγελµάτων για τα οποία συζητείται η αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου που το διέπει είναι και εκείνο του συµβολαιογράφου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες εφαρµόζεται ο θεσµός του συµβολαιογράφου Λατινικού τύπου. Το Λατινικό συµβολαιογραφικό σύστηµα, σε αντίθεση µε το Αγγλοσαξονικό, που συναντάται στο Ηνωµένο Βασίλειο, αλλά και το Σκανδιναβικό σύστηµα είναι περισσότερο ρυθµιζόµενο. Ο συµβολαιογράφος Λατινικού τύπου είναι νοµικός, ο οποίος συµβουλεύει και συντάσσει νοµικά έγγραφα για ιδιώτες δρώντας κατ εξουσιοδότηση του κράτους. Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης εποµένως, προκύπτει η αναγκαιότητα οι όποιες µεταρρυθµίσεις πραγµατοποιηθούν να λαµβάνουν υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατος, προκειµένου να ωφεληθεί πραγµατικά το κοινωνικό σύνολο και η ελληνική οικονοµία ευρύτερα. Σκοπός της µελέτης, είναι να αποτυπώσει τα βασικά δεδοµένα της άσκησης του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος στην ελληνική κοινωνία µέσω µιας συγκριτικής ανάλυσης του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, µε έµφαση στις χώρες που ακολουθούν το θεσµό της συµβολαιογραφίας Λατινικού τύπου µιας και µε αυτές έχει νόηµα η σύγκριση. Πριν όµως από την ανάλυση των βασικών δεδοµένων για το συµβολαιογραφικό επάγγελµα, πρέπει να εξεταστεί το γενικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον της χώρας, καθώς και οι τρέχουσες ανάγκες και συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Καµία µεταρρύθµιση ή αλλαγή που σχετίζεται µε συγκεκριµένες διαστάσεις του Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 9

13 Κεφάλαιο 1: Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας Η έννοια του ανταγωνισµού ελληνικού παραγωγικού συστήµατος δεν µπορεί να αιτιολογηθεί µε αξιόπιστο τρόπο, αν δεν συνεκτιµηθεί το υφιστάµενο θεσµικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, κάθε αλλαγή είναι επιθυµητή, εφόσον προκύπτουν οφέλη που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και αντισταθµίζουν τυχόν πρόσθετα κόστη που δηµιουργούνται. 1.2 Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας και η ένταξή της στο µηχανισµό οικονοµικής στήριξης Τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική οικονοµία σηµείωσε σηµαντική πρόοδο πετυχαίνοντας την είσοδο της στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, ως ένα βαθµό ήταν αποτέλεσµα της απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήµατος, της µείωσης των επιτοκίων της αγοράς λόγω της ονοµαστικής σύγκλισης και της συγχρηµατοδότησης των έργων υποδοµής από τα Διαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγκεκριµένοι παράγοντες είχαν ως αποτέλεσµα, ο µέσος ρυθµός µεγέθυνσης του ακαθάριστου προϊόντος να είναι διπλάσιος του ευρωπαϊκού µέσου όρου την περίοδο (3,8% έναντι 1,7% στην ευρωζώνη-16 και 2% στην ΕΕ-27). Παράλληλα, σηµειώθηκε σταδιακή σύγκλιση του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε το µέσο όρο της ΕΕ-27 (93% το 2009). Ταυτόχρονα όµως, η δηµοσιονοµική κατάσταση που διαµορφώθηκε το 2009 ανέδειξε τις σηµαντικές αδυναµίες της οικονοµίας, το συνδυασµό δηλαδή υψηλού χρέους και µεγάλου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Αν και οι συγκεκριµένες αδυναµίες είχαν επισηµανθεί στο παρελθόν, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν προχώρησαν στη λήψη των απαραίτητων εκείνων µέτρων που θα βοηθούσαν στο µετριασµό του προβλήµατος. Οι συγκεκριµένες καθυστερήσεις, οφείλονται σε λόγους αδράνειας και κυρίως διστακτικότητας λόγω του σηµαντικού πολιτικού κόστους που αυτές συνεπάγονταν. Επιπλέον, δεν προωθήθηκαν σε εποχές που υπήρχε περισσότερος χρόνος για ορθή αξιολόγηση των παραµέτρων και µεγαλύτερη άνεση εξεύρεσης της βέλτιστης λύσης. Η χρηµατοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ στις αρχές Σεπτεµβρίου του 2008, επεκτάθηκε σύντοµα στην παγκόσµια οικονοµία προκαλώντας οικονοµική ύφεση. Στην Ελλάδα, οι συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης εµφανίστηκαν µε µικρότερη ένταση και σχετική καθυστέρηση ορισµένων µηνών (πτώση ΑΕΠ κατά -2%, έναντι πτώσης -4,1% στην ευρωζώνη και -4% στην ΕΕ-27). Κύρια αιτία, αποτελεί ο χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας της οικονοµίας, αλλά και η περιορισµένη έκθεση των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στα αποκαλούµενα «τοξικά» προϊόντα. Ωστόσο, η αύξηση των δαπανών και η υστέρηση των εσόδων, οδήγησαν σε σηµαντική διόγκωση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, ενώ ο επιπρόσθετος δανεισµός που απαιτήθηκε για να καλύψει το έλλειµµα προστέθηκε στο ήδη υψηλό δηµόσιο χρέος. Η συγκεκριµένη εξέλιξη, αύξησε αισθητά τον κίνδυνο να βρεθεί η κυβέρνηση σε θέση να µην µπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 10

14 Κεφάλαιο 1: Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας Η έννοια του ανταγωνισµού Από τις αρχές του 2010 η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιµετωπίσει την κρίση χρέους αρχικά µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο συµπληρώθηκε µε άλλες δύο δέσµες µέτρων. Παρ όλα αυτά, τα επιτοκιακά περιθώρια δανεισµού (spreads) συνέχισαν να αυξάνονται, καθιστώντας δυσχερή την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους. Στα τέλη Απριλίου, η κυβέρνηση κατέθεσε αίτηµα για χρηµατοδοτική στήριξη από την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η συµφωνία περιελάµβανε τη συµβατική δέσµευση της κυβέρνησης για την εφαρµογή των µέτρων που είχε ήδη ανακοινώσει, αλλά και την προσθήκη νέων. Αναλυτικότερα, η συµφωνία προβλέπει τη χρηµατοδοτική στήριξη της Ελλάδας µε δάνειο ύψους 110 δισ. ευρώ (περίπου 50% του ΑΕΠ), από τα οποία 30 δισ. ευρώ προέρχονται από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σκοπός της χορήγησης αυτού του εξαιρετικά υψηλού ποσού, είναι η Ελλάδα να µπορέσει να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος της, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει στις, απαγορευτικά ακριβές, αγορές. Το δάνειο θα εκχωρείται σε τριµηνιαίες δόσεις µέχρι το µέσον του 2013, ενώ η χορήγηση των δόσεων θα εξαρτάται από το βαθµό επιτυχίας της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η συµφωνία έχει τη µορφή νόµου και σε περίπτωση αστοχιών, υπάρχουν δεσµεύσεις για επιπλέον µέτρα. Οι αιτίες που οδήγησαν στην ανάγκη προσφυγής στο µηχανισµό, ξεφεύγουν από τις ανάγκες της παρούσας µελέτης. Ωστόσο, συνιστούν µια πραγµατικότητα η οποία δεν µπορεί να αγνοηθεί. 1.3 Κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας - Η αναγκαιότητα ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τις υπόλοιπες οικονοµίες της ΕΕ-27. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδιωτική κατανάλωση στη χώρα είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από το µέσο όρο της ΕΕ (75% έναντι 65%), γεγονός που υποδεικνύει ότι η ελληνική κοινωνία καταναλώνει πολύ και αποταµιεύει λίγο. Οι αποταµιεύσεις στην Ελλάδα ανέρχονται στο 7% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 20% στην ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από την Ελλάδα προσεγγίζουν το 1/5 του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της χώρας, όταν η Πορτογαλία για παράδειγµα χώρα µε αντίστοιχα δηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά µε εκείνα της Ελλάδας εξάγει το 1/3 σχεδόν του ΑΕΠ της. Αντίστοιχη στρέβλωση παρατηρείται και στη συνολική προσφορά, καθώς η παραγωγή είναι εσωστρεφής και προσανατολισµένη στην εσωτερική κατανάλωση. Οι εξαγωγές περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά χαµηλής ή µεσαίας ποιότητας και έντασης τεχνολογίας, ενώ η συµµετοχή σε αυτές των καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών είναι µικρή. Η συγκεκριµένη εξέλιξη, υποδεικνύει ότι η υστέρηση της Ελλάδας στις επιδόσεις του «τριγώνου της γνώσης» (Παιδεία-Έρευνα-Καινοτοµία) αντανακλάται και στη δοµή της παραγωγής και των εξαγωγών της. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 Καλάβρυτα 28/11/2015 Δρ Γιώργος Γκανέτσος ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006.

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006. Economic Policy Reforms Going for Growth - 2006 Edition Summary in Greek Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Περίληψη Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ).

ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Πληροφορίες Ένταξης

Προδημοσίευση Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Πληροφορίες Ένταξης Προδημοσίευση Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Πληροφορίες Ένταξης Δυνητικοί Δικαιούχοι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Σεμινάριο Jean Monnet Παν. Μακεδονίας 30/5/13 Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΥΛΕΙΕΣ 1. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 15,6% της Ακαθάριστης Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τονίζει την ατοµικότητα και όχι την οµοιοµορφία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα