ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. των Roger Liddle και Fréderic Lerais

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. των Roger Liddle και Fréderic Lerais"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ των Roger Liddle και Fréderic Lerais Με την αρωγή των: Τάσου Μπελεσιώτη, Marcel Canoy, Maria da Graca Carvalho, Jonas Condomines, Vitor Gaspar, Agnes Hubert, Anna Melich και Peter Smith, τους οποίους ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους. Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Οι αναλύσεις που περιλαµβάνονται σε αυτή την έκθεση είναι προσωπικές αναλύσεις των συντακτών της και δεν αντανακλούν κατ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. EL 1 EL

3 Παρατήρηση σχετικά µε τις πηγές και τη χρησιµοποίηση των δεδοµένων Λόγω της φύσης του, το παρόν έγγραφο καλύπτει κατ ανάγκη ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών θεµάτων. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται, ως επί το πλείστον, από τυποποιηµένες αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ: ετήσιες δηµοσιεύσεις της Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως: η έκθεση σχετικά µε την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη, η έκθεση σχετικά µε την απασχόληση στην Ευρώπη, η έκθεση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και οι από κοινού εκθέσεις του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την κοινωνική ενσωµάτωση αναλύσεις κοινωνικών θεµάτων από την Γ ECFIN, όπως οι επιπτώσεις της γήρανσης στις δηµόσιες δαπάνες εκθέσεις της Γ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού σχετικά µε τα συγκριτικά εκπαιδευτικά αποτελέσµατα µελέτες της Γ SANCO για θέµατα υγείας µελέτες του Ευρωβαροµέτρου και µελέτες του ΟΟΣΑ, όπως: το πανόραµα της κοινωνίας, το πανόραµα της υγείας και το πανόραµα των συντάξεων. Προσπαθήσαµε, όπου αυτό ήταν εφικτό, να επαληθεύσουµε τη χρησιµοποίηση αυτών των τυποποιηµένων πηγών εντός της Επιτροπής. Αναφέρονται παραποµπές µόνο στις περιπτώσεις που το έγγραφο παραπέµπει σε µελέτες συγκεκριµένων πανεπιστηµιακών, οµάδων προβληµατισµού ή ινστιτούτων εγκατεστηµένων σε κράτη µέλη. εδοµένου του εύρους του θέµατος και του στόχου της προώθησης της δηµόσιας συζήτησης και του διαλόγου οι αναλύσεις αυτού του εγγράφου δεν µπορούσαν να είναι πλήρως διεξοδικές. Οι γενικεύσεις ήταν αναπόφευκτες. Αφενός, ο περιορισµός του χώρου δεν επιτρέπει την επακριβή περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος µέλος και, αφετέρου, οι µέσοι όροι της ΕΕ συγκαλύπτουν την κοινωνική πραγµατικότητα της ποικιλοµορφίας της Ευρώπης: κατά συνέπεια, το έγγραφο επιλέγει ορισµένα κράτη µέλη, όχι επειδή η θέση τους είναι κατ ανάγκη εξαιρετική ή ακόµα επειδή δίνουν σε µικρότερο βαθµό λαβή σε επικρίσεις, αλλά για να τονίσει τα γεγονότα τα οποία το Σώµα των Συµβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ΣΣΕΠ) πιστεύει ότι θα κινήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το Σώµα των Συµβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ΣΣΕΠ) είναι µια Γενική ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι να παρέχει εγκαίρως ενηµερωµένες συµβουλευτικές γνώµες όσον αφορά την τακτική και την πολιτική στον Πρόεδρο και στις υπηρεσίες της Επιτροπής για θέµατα σχετικά µε τη δράση του Προέδρου και το µέλλον των πολιτικών µέτρων στην Ένωση. Σκοπός του ΣΣΕΠ είναι η παραγωγή ερευνητικών και πολιτικών αναλύσεων υψηλού επαγγελµατικού επιπέδου, συµβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσµατική επικοινωνία, όχι µόνο εντός της Επιτροπής και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, αλλά επίσης και µε τον πανεπιστηµιακό κόσµο, τις αγορές και την κοινή γνώµη εν γένει. Το έργο του επικεντρώνεται στο πρώιµο (στρατηγικό) στάδιο του κύκλου της πολιτικής, συµβάλλοντας κατά συνέπεια στη διαµόρφωση των πολιτικών επιλογών µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. EL 2 EL

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ: ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η µετάβαση στη µεταβιοµηχανική οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών Οι επιπτώσεις του κράτους πρόνοιας Οι συνέπειες του µαζικού πλούτου Ο πολίτης ως καταναλωτής Ισότητα των φύλων και δηµογραφικές εξελίξεις Η τάση προς τον ατοµικισµό ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι ευκαιρίες απασχόλησης Είναι οι άνθρωποι ικανοποιηµένοι από τη θέση απασχόλησης που έχουν; Η πρόσβαση στις ευκαιρίες εκπαίδευσης Η κοινωνική κινητικότητα: η µεταβίβαση των ευκαιριών για τη ζωή στις επόµενες γενεές Η δηµογραφία και η 'γηράσκουσα κοινωνία' Οικογενειακή ζωή και ευηµερία Η φτώχεια και οι επιπτώσεις της στην πρόσβαση στις ευκαιρίες ζωής Έχει σηµασία η ανισότητα; Η πρόσβαση στην καλή υγεία Η ποιότητα της ζωής Η επιδείνωση της εγκληµατικότητας και της ανασφάλειας Μετανάστευση, ποικιλοµορφία διαφόρων εθνοτήτων και κοινωνική ενσωµάτωση ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι τάσεις Η ευηµερία Ευκαιρίες και πρόσβαση Bιβλιογραφία και παραποµπές Παράρτηµα : γραφήµατα και πίνακες EL 3 EL

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ : Γράφηµα 1: Συγκριτική δοµή της απασχόλησης (ανά κύριο τοµέα απασχόλησης) των κρατών µελών της ΕΕ (2005). Γράφηµα 2: Βαθµός ικανοποίησης των ανθρώπων από τη ζωή τους στην ΕΕ. Γράφηµα 3: Πληθυσµός που έχει φθάσει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (2003). Γράφηµα 4: Πληθυσµός που έχει φθάσει στο επίπεδο του Λυκείου (2003). Γράφηµα 5: Ποσοστό συµµετοχής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των νέων σε σύγκριση µε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους ( ). Γράφηµα 6: Ποσοστά συµµετοχής σε άτυπες δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση συνδεδεµένες µε την απασχόληση του εργατικού δυναµικού ηλικίας 25 έως 64 ετών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2003) Πίνακας 1: Εξελίξεις της απασχόλησης ( ). Πίνακας 2: Προβλεπόµενα ποσοστά εξάρτησης (σε %). Πίνακας 3: ιεθνώς συγκρίσιµες προβλέψεις σχετικά µε την κινητικότητα µεταξύ γενεών. Πίνακας 4: Ποσοστά των κινδύνων φτώχειας ανά κατηγορία νοικοκυριού (2003). EL 4 EL

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης της κοινωνικής ευηµερίας όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσµο ο οποίος διέρχεται τη µετεξέλιξη της παγκοσµιοποίησης; Το ερώτηµα αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά όλων των δράσεων της ΕΕ και των κρατών µελών της. Οι επιταγές της πολιτικής δράσης, όπως η 'Ανάπτυξη και απασχόληση', η στρατηγική της Λισαβόνας και η προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας δεν αποτελούν αυτοσκοπούς αλλά µέσα προς έναν σκοπό την ευηµερία των ευρωπαίων πολιτών. Είναι πιθανό ότι οι πολίτες δεν µπορούν να καθορίσουν επακριβώς τι εννοούν όταν γίνεται λόγος για ευηµερία, όµως κατανοούν αναµφισβήτητα την ευρύτερη έννοια σύµφωνα µε την οποία η ευηµερία αφορά κάτι περισσότερο από τα υλικά πρότυπα ζωής τα οποία επιτυγχάνουν οι κοινωνίες µας στο σύνολό τους. Σύµφωνα µε την καθιερωµένη άποψη, η διεύρυνση του οικονοµικού ανοίγµατος κινητοποιεί την καινοτοµία και τη µεγέθυνση της παραγωγικότητας οι οποίες, εν συνεχεία, δηµιουργούν τις θέσεις απασχόλησης και την ευµάρεια από τις οποίες εξαρτώνται σε τελευταία ανάλυση η ευηµερία και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Όµως, τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σαφές ότι ένας σηµαντικός αριθµός ευρωπαίων πολιτών βλέπουν την παγκοσµιοποίηση, την οικονοµική απελευθέρωση και την τάση προς µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα τόσο ως απειλή για την ευηµερία τους όσο και για παράγοντα που την ευνοεί. Για ποιον λόγο; Τι βρίσκεται στη ρίζα του αισθήµατος ανασφάλειας που αισθάνονται οι άνθρωποι και που τους κάνει να αντιστέκονται στο άνοιγµα και να διστάζουν να αντιµετωπίσουν µε εµπιστοσύνη τις οικονοµικές εξελίξεις; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαµόρφωσε, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2006, την άποψη ότι η περίπλοκη δυναµική των κοινωνικών εξελίξεων στις κοινωνίες µας χρειάζεται να αναλυθεί για να ενδυναµωθεί η απάντηση της Ευρώπης στην παγκοσµιοποίηση. Τον Μάιο 2006, µε την ανακοίνωση 'Ένα πρόγραµµα δράσης για τους ευρωπαίους πολίτες', η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να πραγµατοποιηθεί 'απολογισµός σχετικά µε την κοινωνική πραγµατικότητα', µε σκοπό να προετοιµάσει το έδαφος ενός προγράµµατος δράσης στραµµένου προς το µέλλον, για την προώθηση των δυνατοτήτων πρόσβασης και της αλληλεγγύης. Τον Ιούνιο 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστήριξε αυτή την προσέγγιση, καλώντας την Επιτροπή να πραγµατοποιήσει απολογισµό της κοινωνικής κατάστασης στην Ένωση, µε ιδιαίτερη έµφαση στα ζητήµατα των 'δυνατοτήτων πρόσβασης και των ευκαιριών'. Αυτό αντικατοπτρίζει την όλο και περισσότερο διαδεδοµένη άποψη σύµφωνα µε την οποία, δεδοµένου ότι η κοινωνία δεν µπορεί να εγγυηθεί στους πολίτες της την ισότητα των αποτελεσµάτων, η ισότητα των ευκαιριών δεν είναι στόχος αξιόπιστος παρά µόνον εφόσον συνοδεύεται από σοβαρές προσπάθειες για να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στους πόρους, στις συνθήκες και στις ικανότητες που µετατρέπουν σε πραγµατικότητα και δίνουν νόηµα στη θεωρητική ισότητα. Το παρόν συµβουλευτικό έγγραφο του ΣΣΕΠ αποτελεί το πρώτο βήµα της Επιτροπής για να απαντήσει στο αίτηµα του Συµβουλίου να εγκαινιάσει δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την κοινωνική πραγµατικότητα της Ευρώπης. εν πρόκειται για µια συνηθισµένη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, ούτε επιδιώκεται η συγκέντρωση απόψεων σχετικά µε µια συγκεκριµένη πολιτική ή κανονιστική πρωτοβουλία. εν πρόκειται για συζήτηση σχετικά µε το 'κοινωνικό κεκτηµένο', δηλαδή µε το σύνολο της νοµοθεσίας στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Ούτε πρόκειται για επίσηµο έγγραφο της Επιτροπής που αντιπροσωπεύει µια EL 5 EL

7 παγιωµένη άποψη του Σώµατος: στόχος είναι µάλλον να δοθεί έναυσµα για συζήτηση και να εγκαινιαστεί ένας εκτεταµένος διάλογος σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. εν θεωρούµε ως δεδοµένο ότι η συζήτηση αυτή θα καταλήξει σε κανονιστικά πολιτικά συµπεράσµατα. Η µόνη πεποίθηση στην οποία βασίζεται αυτό το εγχείρηµα είναι ότι, παρά την ποικιλοµορφία της Ευρώπης, οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες µας έχουν κοινό χαρακτήρα σε επαρκή βαθµό, έτσι ώστε να αξίζει τον κόπο να εγκαινιάσουµε µια πανευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά µε αυτές, λαµβάνοντας ως αφετηρία τη σύγκριση µεταξύ των εµπειριών των διαφόρων κρατών µελών. Το παρόν έγγραφο εξετάζει κατά πρώτον λόγο τους κυριότερους µοχλούς που οδήγησαν στις κοινωνικές εξελίξεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών κατά τη διάρκεια της προηγούµενης γενιάς. Για τα ιδρυτικά κράτη µέλη, πρόκειται για την περίοδο που χρονολογείται από το τέλος της µεταπολεµικής 'ένδοξης τριακονταετίας' 1, όταν επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη και, σε πολλά από αυτά τα ιδρυτικά κράτη µέλη, η ανεργία αναδείχθηκε σε σηµαντικό πρόβληµα. Για τα δέκα νέα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, πρόκειται για τη συνταρακτική και, ενίοτε, τραυµατική περίοδο της µετάβασης και της διεύρυνσης. Για την επονοµαζόµενη 'Τετράδα του Ταµείου Συνοχής' (Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα), πρόκειται για την περίοδο της µετάβασης από µια κατάσταση σχετικής καθυστέρησης σε έναν ταχύρρυθµο εκσυγχρονισµό. Για το ΗΒ, καλύπτει την περίοδο που άρχησε µε την απότοµη ρήξη της µεταπολεµικής συναίνεσης στην αρχή της δεκαετίας του 80, µε την οποία σταµάτησε η βρετανική οικονοµική παρακµή, παρόλο που κάποιο κοινωνικό κόστος της εξακολουθεί να υφίσταται. Για τους ευρωπαίους του βορρά, η οικονοµική κρίση του τέλους της δεκαετίας του 80 οδήγησε σε εξαιρετικές αναπτυξιακές επιδόσεις και στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για το κοινωνικό πρότυπο των σκανδιναβικών και βόρειων κρατών. Στο παρόν έγγραφο εξετάζονται τα κοινά πρότυπα αυτών των ανόµοιων εµπειριών, καθώς επίσης και ο τρόπος µε τον οποίο οι κοινωνικές αλλαγές µπορούν να αξιολογούνται βάσει κριτηρίων αναφοράς σχετικά µε την ευηµερία. Εν συνεχεία, επιχειρείται η έναρξη διαλόγου σχετικά µε ορισµένους από τους καθοριστικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην ευηµερία όπως οι οικονοµικές ευκαιρίες, η ποιότητα της εργασιακής ζωής, οι προκλήσεις της γηράσκουσας κοινωνίας, οι δηµογραφικές εξελίξεις και τα νέα πρότυπα οικογενειακής ζωής, η φτώχεια και η ανισότητα, οι φραγµοί στην υγεία και στην κοινωνική κινητικότητα, η εγκληµατικότητα και η αντικοινωνική συµπεριφορά, καθώς επίσης και η ποικιλοµορφία και η πολυπολιτισµικότητα. Σκοπός αυτής της προσπάθειας διερεύνησης της κοινωνικής πραγµατικότητας στην Ευρώπη είναι η οικοδόµηση νέας συναίνεσης για τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαίοι. Είναι η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σκόπιµα δίνεται έµφαση στην κοινωνική και όχι στην κοινωνικοοικονοµική προσέγγιση. Αρµόδια και υπεύθυνα για τις δράσεις που αφορούν τους περισσότερους από τους τοµείς οι οποίοι εξετάζονται στο παρόν έγγραφο, είναι τα κράτη µέλη και όχι η ΕΕ. Είναι, βεβαίως, πιθανό ότι η ανάλυση των κοινωνικών τάσεων και ο απολογισµός των κοινωνικών 'προβληµάτων' κατά τρόπο µη εξαντλητικό, θα οδηγήσουν σε προσδοκίες για εκτεταµένη δράση. Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν ζητήµατα όπως το τίµηµα που οι πολίτες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν, οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικότητας και της 1 Jean Fourastié Les trente glorieuses: ou La Revolution invisible de 1946 à Paris, Fayard. (1979) EL 6 EL

8 φορολογικής πειθαρχίας, καθώς επίσης και τα όρια των εφικτών επιτευγµάτων των δηµόσιων πολιτικών. Εντούτοις, η Επιτροπή διαπνέεται από πνεύµα πραγµατικού ανοίγµατος, όταν επιδιώκει, µέσω της εγκαινίασης αυτού του εγγράφου του ΣΣΕΠ, να συγκεντρώσει διάφορες απόψεις όσον αφορά τις συνέπειες των κοινωνικών τάσεων, καθώς επίσης και να εντοπίσει και να αξιολογήσει τους παράγοντες που συµβάλλουν στην ευηµερία στην Ευρώπη. 1. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ: ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μπορούµε να εντοπίσουµε κοινές τάσεις στον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες; Εξαγγέλλει η παγκοσµιοποίηση αλλαγή ρυθµού ή κατεύθυνσης; Θα βελτιώσουν ή θα επιδεινώσουν οι εξελίξεις αυτές την πρόσβαση των πολιτών στις ευκαιρίες που τους επιτρέπουν να εκπληρώνουν τις ατοµικές τους δυνατότητες - και µε ποιους τρόπους; Υπάρχει, βεβαίως, µεγάλη ποικιλοµορφία συχνά, τόσο εντός όσο και µεταξύ των κρατών µελών. Εντούτοις, όλα τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι δηµογραφικές εξελίξεις, η µεγέθυνση των εθνικών και πολιτισµικών διαφορών, καθώς επίσης και η εξατοµίκευση των αξιών. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι κοινωνίες σχετικά ανοικτές, διαµορφωµένες από τις παγκόσµιες δυνάµεις του σύγχρονου καπιταλισµού και τις διεθνείς πολιτισµικές τάσεις. Όλες οι κοινωνίες της ΕΕ 15, των οποίων η ανάπτυξη είναι σχετικά ικανοποιητική, είναι υποχρεωµένες να αντιµετωπίζουν ένα πολύµορφο φάσµα προκλήσεων που είναι συνέπεια του πλούτου τους, όµως, για τα νέα µετα-κοµµουνιστικά κράτη µέλη, οι τρέχουσες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις είναι ακόµα σηµαντικότερες λόγω της συνταρακτικής πραγµατικότητας αυτής της µετάβασης. Σε όλες τις κοινωνίες µας, συµπεριλαµβανοµένων των µετα-κοµµουνιστικών, διευρύνεται συνεχώς το πολιτισµικό χάσµα µεταξύ των 'κοσµοπολιτών', που µπορούν να χαρακτηριστούν ως οι 'κερδισµένοι' από τις τρέχουσες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές τάσεις, αφενός και, αφετέρου, αυτών οι οποίοι έχουν µείνει πίσω εξαιτίας των οικονοµικών εξελίξεων και της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης και οι οποίοι συχνά βλέπουν να απειλούνται οι παραδοσιακές κοινότητες, οι αξίες και οι τρόποι ζωής τους. Η παγκοσµιοποίηση είναι το πλαίσιο αναφοράς που καθορίζει τον σύγχρονο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφιστά την προσοχή σε θέµατα κρίσιµης σηµασίας, όπως είναι η εµπορική πολιτική, η αφύπνιση της Ασίας και η µεταβολή του κλίµατος, καθώς επίσης και στον τρόπο µε τον οποίο, σε έναν κόσµο µαζικής µετανάστευσης, διασυνοριακής εγκληµατικότητας και τροµοκρατίας, η Ευρώπη µπορεί να συνδυάσει το άνοιγµα µε την ασφάλεια. Σ αυτά τα ζητήµατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραµατίσει ρόλο καθοριστικό, αν θέλουµε η απάντηση της Ευρώπης να είναι αποτελεσµατική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µακρά πείρα όσον αφορά την απάντηση σ αυτό το είδος προκλήσεων. Από την κοινή αγορά ως το ενιαίο νόµισµα, µέσω της ενιαίας αγοράς, η ΕΕ έχει ενισχύσει τις κινητήριες δυνάµεις των οικονοµικών εξελίξεων και των αναδιαρθρώσεων. Αλλά επίσης η ΕΕ έχει συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ευρωπαϊκής 'ποιότητας ζωής' µέσω ενός ολόκληρου φάσµατος εξελίξεων. Οι κοινωνικές δεσµεύσεις της ΕΕ σχετικά µε τα δικαιώµατα στην απασχόληση, τον κοινωνικό διάλογο, την ισότητα των φύλων και τη δράση για την εξάλειψη κάθε µορφής διακριτικής µεταχείρισης, σε συνδυασµό µε τον ηγετικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και την προστασία των καταναλωτών, αποτελούν ταυτοχρόνως συνέπεια και αιτία των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Η ΕΕ σταθεροποίησε τη δηµοκρατία σε όλη την Ευρώπη χάρη στη διεύρυνση, η EL 7 EL

9 ποία ήταν για την εποχή µας µια εξέλιξη το ίδιο σηµαντική όσο ήταν για την προηγούµενη γενιά η γαλλο-γερµανική συµφιλίωση. Επέκτεινε σηµαντικά το πεδίο των ατοµικών ελευθεριών ζωής, εργασίας και µετακινήσεων. Για παράδειγµα, εκτιµάται ότι είναι µεγαλύτερος ο αριθµός των γάλλων υπηκόων που ζούν σήµερα στο ΗΒ - µεταξύ και από τον αριθµό των βρετανών υπηκόων που ζούν στη Γαλλία (χωρίς να υπολογίζονται οι ιδιοκτήτες δεύτερων κατικιών). Πολλοί επιθυµούν να εργάζονται στο Λονδίνο, το οποίο είναι το σηµαντικότερο χρηµατοοικονοµικό κέντρο της ΕΕ και, ως εκ τούτου, έχει εξελιχθεί σε µια µεγαλούπολη της οποίας ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας συναγωνίζεται µε τον κοσµοπολιτισµό της. Μια µελέτη του Ευρωβαροµέτρου του 2005 σχετικά µε την κινητικότητα εντός της ΕΕ έδειξε ότι το 15% σχεδόν των ευρωπαίων υπηκόων, ιδίως των βορείων, σκέφτονται να εγκατασταθούν µετά τη συνταξιοδότησή τους σε ένα κράτος µέλος διαφορετικό από το δικό τους. 2 Όµως, θα ήταν ανακριβές αν έλεγε κανείς ότι οι σηµερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν διαµορφωθεί κυρίως από την παγκοσµιοποίηση. Η κοινωνική πραγµατικότητα της Ευρώπης είναι πιο πολύπλοκη. Είναι µεν γεγονός ότι η προηγούµενη γενιά αντιµετώπισε ταχύρρυθµες εξελίξεις, είναι όµως µύθευµα η έννοια ενός διαχρονικού 'ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου' το οποίο τώρα υφίσταται τον 'κλονισµό της παγκοσµιοποίησης'. Η παγκοσµιοποίηση µπορεί βεβαίως να ενισχύει ορισµένες τάσεις καθοριστικής σηµασίας: την εξαφάνιση των παραδοσιακών βιοµηχανικών θέσεων απασχόλησης (σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών και την εµφάνιση νέων καταναλωτικών αιτηµάτων καθώς αυξάνεται ο πλούτος των κοινωνιών µας) 3 την ανάγκη για µια κοινωνία εκπαιδευµένη σε υψηλό βαθµό, ικανή να εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων των πολιτών της την εµφάνιση εντυπωσιακών νέων ανισοτήτων από γεωγραφική και εισοδηµατική άποψη όσον αφορά τις διαφορές της οικονοµικής κατάστασης µεταξύ των 'κερδισµένων' και των 'χαµένων' την επιτακτική ανάγκη σχεδιασµού µιας περιβαλλοντικά βιώσιµης οικονοµίας για να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των µακροπρόθεσµων ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης και για να αντιµετωπιστούν οι απειλές που διαγράφονται σχετικά µε τη µεταβολή του κλίµατος και τις προκλήσεις όσον αφορά τα οφέλη της 'ανοιχτής' στάσης, εξαιτίας των προβληµάτων που οφείλονται στην κακοδιαχείριση της µετανάστευσης και στην αποτυχία της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Καθώς οι παραδοσιακές κοινότητες καταρρέουν και αυξάνεται ο βαθµός της ποικιλοµορφίας των κοινωνιών µας, επιδεινώνονται τα αισθήµατα της ανασφάλειας και του φόβου της εγκληµατικότητας και εµφανίζονται ζητήµατα ταυτότητας και δικαιωµάτων/ καθηκόντων του πολίτη. Εντούτοις, οι κοινωνικές αλλαγές οφείλονται ως επί το πλείστον σε εσωτερικούς µοχλούς. Η ταχύρρυθµη µετάβαση της Ευρώπης στη µεταβιοµηχανική οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών µετατρέπει τη φύση των εργασιακών και ταξικών διαφορών, καθώς επίσης και τους όρους της πρόσβασης στις οικονοµικές ευκαιρίες, τον βαθµό της κοινωνικής κινητικότητας και τη συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας και της ανισότητας. Η επίτευξη του µαζικού πλούτου και η διαδικασία του οικονοµικού εκσυγχρονισµού έχουν µεταβάλει σε βάθος τη µορφή των αξιών, όπως φαίνεται από την τάση προς τον ατοµικισµό, τα νέα σχήµατα οικογενειακής ζωής και την εξέλιξη της κοινωνικής θέσης των γυναικών. Αυτός, όµως, ο ατοµικισµός συχνά συµπορεύεται µε µια αύξηση της επιθυµίας για µια κοινωνία πιο συνεκτική και υπεύθυνη από κοινωνική άποψη, καθώς επίσης και από τη µεγάλη αξία την 2 Barbara Gerstenberger, «Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της 'αργυρής' οικονοµίας». Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας, (2005). 3 Τάσου Μπελεσιώτη, Mattias Levin, Reinhilde Veugelers: «Ανταγωνισµός και τόπος βιοµηχανικής εγκατάστασης» ΣΣΕΠ (Σεπτέµβριος 2005). Η µελέτη αυτή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο εξωπορισµός φαίνεται ότι έχει περιορισµένες συνέπειες, ιδίως σε σύγκριση µε άλλους κλονισµούς που υφίσταται η ευρωπαϊκή οικονοµία, όπως είναι οι τεχνολογικές αλλαγές. EL 8 EL

10 οποία οι άνθρωποι αποδίδουν σε ζητήµατα ποιότητας ζωής όπως ο καθαρός αέρας, το καθαρό νερό σαι η περιβαλλοντική ασφάλεια, που θεωρούνται ως ζητήµατα θεµελιώδους σηµασίας για τα οποία οι άνθρωποι ενδιαφέρονται το ίδιο µε, αν όχι περισσότερο από, τον υλικό πλούτο. Οι ριζικές δηµογραφικές εξελίξεις που παρατηρούνται µε την πτώση της γονιµότητας και την επιµήκυνση του προσδόκιµου επιβίωσης αποτελούν νέα δεδοµένα από την άποψη της κοινωνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας, των νέων και διαφορετικών απαιτήσεων στέγασης, της ισορροπίας της επαγγελµατικής ζωής στα νοικοκυριά στα οποία εργάζονται και οι δύο σύζυγοι, καθώς επίσης και από την άποψη της ισότητας των φύλων σχετικά µε το ποιος αναλαµβάνει τις οικογενειακές φροντίδες και από την άποψη της δικαιοσύνης µεταξύ των γενεών. Η µετεξέλιξη του πολίτη σε καταναλωτή τροποποιεί τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε σχετικά µε ζητήµατα όπως η στέγαση, η υγεία και οι δηµόσιες υπηρεσίες, ενώ εµφανίζονται νέες επιταγές, όπως η δεοντολογική κατανάλωση και η ανάθεση αρµοδιοτήτων στις τοπικές κοινότητες. εν φαίνεται να µειώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για τα δηµόσια ζητήµατα, αλλά παρατηρείται κατά γενικό κανόνα µείωση της συµµετοχής, της εµπιστοσύνης και της υποστήριξης εκ µέρους των πολιτών των παραδοσιακών µορφών της πολιτικής. Με τη σειρά της, η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, η οποία αποτελεί κοινωνική και πολιτική απάντηση στη βιοµηχανική εποχή, αναδιαµόρφωσε τις ευκαιρίες της ζωής δεκάδων εκατοµµυρίων ανθρώπων στις κοινωνίες µας, έχοντας όµως επίσης αναµφισβήτητα δηµιουργήσει νέες εξαρτήσεις από τις οποίες οι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν δυσκολίες να ξεφύγουν. Έχει αποδειχθεί ότι τα κράτη πρόνοιας χαρακτηρίζονται από µια δική τους περίπλοκη δυναµική η οποία διαµορφώνει µε βραδύ ρυθµό τις κοινωνίες µας και δύσκολα αλλάζει. Ως εκ τούτου, οι Ευρωπαίοι δεν µπορούν να 'καταλογίσουν' στην παγκοσµιοποίηση τις κοινωνικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Εντούτοις, ορισµένοι φοβούνται ότι η ικανότητα των κρατών µελών να απαντήσουν µεµονωµένα σ αυτές τις προκλήσεις µπορεί να είναι περιορισµένη ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης, παραδείγµατος χάριν εξαιτίας του φορολογικού ανταγωνισµού και άλλων παραγόντων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια 'ισοπέδωση προς τα κάτω'. Είναι σαφές ότι τα ζητήµατα αυτά αφορούν τη νοµοθεσία και τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι αυτό, αναπόφευκτα, θα αποτελέσουν µέρος της επακόλουθης συζήτησης Η µετάβαση στη µεταβιοµηχανική οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών Στο τέλος του ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, το µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης βρισκόταν ακόµα σε προβιοµηχανικό στάδιο 4. Το 2006, τα πιο προηγµένα κράτη µέλη εξελίσσονται ταχύρρυθµα σε µεταβιοµηχανικά, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 1, µε τον δευτερογενή τοµέα να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα πέµπτο της απασχόλησης για το σύνολο των κρατών µελών της ΕΕ 25. Οι θέσεις απασχόλησης του τριτογενούς τοµέα αντιπροσωπεύουν πλέον των δύο τρίτων όλων των θέσεων απασχόλησης. Μεταξύ του 2000 και του 2004, δηµιουργήθηκαν στην ΕΕ 25 περισσότερες από οκτώ εκατοµµύρια νέες θέσεις απασχόλησης στις υπηρεσίες, ενώ η απασχόληση µειώθηκε στη βιοµηχανία (1,7 εκατ. θέσεων απασχόλησης λιγότερες) και στη γεωργία (1,1 εκατ. θέσεων απασχόλησης λιγότερες). Η τάση αυτή είναι το ίδιο σαφής στα νέα κράτη µέλη όπως και στα παλαιότερα: στην Πολωνία, η µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σηµειώθηκε προσφάτως στον κτηµατοµεσιτικό τοµέα, και στον τοµέα των επιχειρηµατικών υπηρεσιών. 4 Βλέπε: Tony Judt: «Μετά τον πόλεµο Μια ιστορία της Ευρώπης από το 1945». Penguin Books. Στη Γαλλία, το ένα τρίτο του πληθυσµού εργαζόταν ακόµα στον τοµέα της γεωργίας. Στη Νότια Ευρώπη, η αναλογία αυτή ήταν πολύ µεγαλύτερη. EL 9 EL

11 Το 2005, λίγο περισσότερο από το 40% του εργαζόµενου πληθυσµού της ΕΕ 15 απασχολήθηκε σε 'τοµείς που βασίζονται στη γνώση' σύµφωνα µε τον ορισµό της Eurostat (παραγωγή υψηλής ως µεσαίας τεχνολογίας, συν υπηρεσίες βασισµένες στη γνώση), ενώ η Σουηδία παρουσίαζε το υψηλότερο επίπεδο (54%) και η Πορτογαλία το χαµηλότερο (26%). Σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της ΕΕ 15, η Ισπανία βρισκόταν στο 32%, η Ιταλία στο 37%, η Γαλλία στο 43%, η Γερµανία στο 44% και το Ηνωµένο Βασίλειο στο 50%. Η τάση προς την οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών έχει επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Στην ΕΕ 15, η αύξηση της απασχόλησης στους τοµείς που βασίζονται στη γνώση (23,9%) υπερέβη χωρίς δυσκολία την αύξηση του υπολοίπου της οικονοµίας (5,7%) 5. Αυτές οι εξελίξεις της οικονοµικής δοµής συνεπάγονται νέες εργασιακές διαφοροποιήσεις 6. Τουλάχιστον το 50% των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης απαιτούν υψηλό επίπεδο διανοητικών και/ή προσωπικών ικανοτήτων. Το 25% όλων των θέσεων απασχόλησης απαιτεί προηγµένα προσόντα πληροφορικής και το ποσοστό αυτό αυξάνεται µε ταχύτητα. Και όµως, το ένα τρίτο των εργαζοµένων σήµερα έχει πολύ λίγες δεξιότητες, ενώ εξακολουθεί να είναι επίκαιρη η αναλογία του ενός στους έξι νέους που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο χωρίς καµία ειδίκευση/επαγγελµατικό προσόν. Η ανάπτυξη των νέων κατηγοριών ειδικευµένης απασχόλησης είναι συγκρίσιµη µε τον µεγάλο αριθµό των θέσεων απασχόλησης παροχής υπηρεσιών σε καφενεία, ξενοδοχεία, καταστήµατα, υπερκαταστήµατα και πρατήρια βενζίνης, καθώς επίσης και µε τις θέσεις απασχόλησης χαµηλών προσόντων στις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως καθαριστές και τραυµατιοφορείς. Το ποσοστό των γυναικών είναι µεγάλο στον τοµέα των υπηρεσιών χαµηλών προσόντων, καθώς επίσης και στις µη ειδικευµένες θέσεις απασχόλησης γραφείου, ενώ αντιπροσωπεύουν πλέον του ενός τετάρτου των θέσεων ηµιαπασχόλησης. Παρόλο που, κατά γενικό κανόνα, µεταξύ των ηµιαπασχολούµενων γυναικών η ικανοποίηση από την εργασία τους βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (πολλές από αυτές εκτιµούν ιδιαίτερα τις κοινωνικές επαφές που τους προσφέρει η εργασία τους και τις δυνατότητες βελτίωσης της ισορροπίας µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής), υπάρχουν προβλήµατα που αφορούν το χάσµα των µισθών µεταξύ των φύλων, τον µικρότερο αριθµό ευκαιριών κατάρτισης και προόδου της σταδιοδροµίας, τη χαµηλότερη αρχαιότητα και τη µειωµένη πρόσβαση στα κοινωνικά οφέλη όλα αυτά οδηγούν σε ριζική διαφοροποίηση µεταξύ των φύλων στην αγορά της εργασίας, πράγµα που διαψεύδει την ισότητα των ευκαιριών. Η θέση των µη ειδικευµένων ιδίως όταν πρόκειται για άνδρες επιδεινώνεται, κυρίως σε τοµείς και περιοχές βιοµηχανικής παρακµής. Υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για µη ειδικευµένους εργαζοµένους ενίοτε όµως δεν βρίσκονται στον σωστό τόπο, ούτε επωφελούνται από την ίδια προστασία και δεν είναι θέσεις απασχόλησης στις οποίες ορισµένοι άνδρες αισθάνονται ικανοί να εργαστούν ή αισθάνονται άνετα, δεδοµένου ότι απαιτούν διαπροσωπικές κοινωνικές ικανότητες πέραν της παραδοσιακής εµπειρίας της άµεσης κοινότητάς τους. Σ 5 "Η οικονοµία της γνώσης στην Ευρώπη", The Work Foundation, Λονδίνο (Οκτώβριος 2006). 6 Βλέπε Tony Giddens: η Ευρώπη την εποχή της διαφοροποίησης. Polity Press (Οκτώβριος 2006). EL 10 EL

12 αυτές τις περιπτώσεις, τα ποσοστά της ανεργίας είναι υψηλότερα σε σύγκριση µε τα ποσοστά των καλύτερα εκπαιδευµένων. Υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες αυτοί οι εργαζόµενοι να καταλήξουν στη δίνη αλλεπάλληλων θέσεων απασχόλησης κακής ποιότητας, µε ανεπαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης για απόκτηση νέων ικανοτήτων αυτές οι καταστάσεις έχουν ως επακόλουθο περιόδους ανεργίας 7. Αυτές οι εξελίξεις είναι σε µεγάλο βαθµό απόρροια της τεχνολογικής προόδου και των εξελίξεων όσον αφορά τη ζήτηση των καταναλωτών δεδοµένου ότι οι κοινωνίες µας έχουν γίνει πιο πλούσιες. Ορισµένοι όµως πιστεύουν ότι αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές αντικατοπτρίζουν επίσης αλλαγές της φύσης του σύγχρονου καπιταλισµού οι οποίες είναι πολύ λιγότερο 'καλοήθεις' ή κοινωνικά ουδέτερες. Ορισµένοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε την µεταβολή της φύσης του επιχειρηµατικού κόσµου και των ευθυνών τις οποίες αποδέχεται για τους εργαζοµένους του 8. Την εποχή της ακµής της µαζικής βιοµηχανίας, οι συντεχνιακές µορφές του καπιταλισµού, µεταξύ των οποίων το πιο γνωστό πρότυπο ήταν αυτό της περιοχής της κοιλάδας του Ρήνου, παρουσιάζονταν ως οι πιο επιτυχηµένες. Σε γενικές γραµµές, η εργασία αποτελούσε εγγύηση για την κοινωνική ειρήνη, ενώ το κεφάλαιο πρόσφερε στους ανθρώπους απασχόληση για όλη τους τη ζωή. Αυτό επέτρεπε στις επιχειρήσεις των οποίων το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ήταν εξαρτηµένο από την επαυξητική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων να επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης µέσω της παροχής στο προσωπικό τους κατάρτισης ειδικά συναρτώµενης µε την απασχόλησή του. Ο διαχωρισµός της διαχείρισης από τον έλεγχο επέτρεπε στις επιχειρήσεις να ακολουθούν µακροπρόθεσµες στρατηγικές αντί να έχουν ως κύριο κίνητρο τις βραχυπρόθεσµες επιδόσεις ως προς το κέρδος. Εντούτοις, στον σύγχρονο κόσµο, το κεφάλαιο χαρακτηρίζεται και πάλι από κινητικότητα, όπως συνέβαινε στο προ του 1914 κύµα παγκοσµιοποίησης. Όµως, εκτός από την κινητικότητα του κεφαλαίου, οι διαρκώς επεκτεινόµενες δυνατότητες παγκόσµιας επικοινωνίας, µεταφοράς τεχνολογίας και, ιδίως, της τεχνολογίας της πληροφορικής, έχουν δώσει στους επιχειρηµατίες τη δυνατότητα να σκέπτονται τη διοργάνωση αλυσίδων εφοδιασµού µε όρους παγκόσµιους και µε προσφυγή σε εξωπορισµό για ορισµένα καθήκοντα. εν πρόκειται µόνο για ένα ζήτηµα µετεγκατάστασης δραστηριοτήτων οι οποίες είναι συνηθισµένες και ηµι-εξειδικευµένες: οι εξελίξεις όσον αφορά την παγκοσµιοποίηση και η πληροφορική καθιστούν εφικτή τη διάσπαση των καθηκόντων και τον εξωπορισµό ακόµα και καθηκόντων υψηλής ειδίκευσης που µπορούν να επιτευχθούν µε τρόπο φθηνό και αποτελεσµατικό σε άλλα µέρη του κόσµου 9. Και όµως, παρόλες αυτές τις δυνατότητες, ενδέχεται οι επιχειρήσεις να εξακολουθούν να έχουν βάσιµους λόγους για να διατηρούν τις εγκαταστάσεις τους εκεί όπου οι ικανότητες έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια µακρών χρονικών περιόδων και όπου η παραγωγή εξακολουθεί να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τις 'εγχώριες' αγορές. 7 M.Eliason και D.Storrie: «Οριστικές ή υπολανθάνουσες ουλές; Σουηδικά αποδεικτικά στοιχεία των µακροπρόθεσµων συνεπειών της µετατόπισης θέσεων απασχόλησης». Journal of Labour Economics (Οκτώβριος 2006). Μετά από αναλύσεις που αφορούσαν εργαζοµένους οι οποίοι είχαν απολυθεί µετά από το κλείσιµο εργοστασίων στη Σουηδία, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι εργαζόµενοι που είχαν απολυθεί είχαν υποστεί σηµαντικές απώλειες στις αποδοχές τους, αφενός και, αφετέρου, επιδείνωση της θέσης τους στην αγορά της εργασίας µακροπρόθεσµα σε σύγκριση µε άλλους εργαζοµένους, µε µεγαλύτερες πιθανότητες επαναλαµβανόµενης απώλειας της εργασίας τους η χειρότερη θέση ήταν αυτή των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων. Αναφέρεται στο «Αναδιάρθρωση και απασχόληση στην ΕΕ: έννοιες, µετρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία». Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (2006). 8 Βλέπε, παραδείγµατος χάρη: «Η πρόκληση του νέου καπιταλισµού» του John Monks, Γενικού Γραµµατέα της ΕΣΣ, Aneurin Bevan Memorial Lecture: The Challenge of New Capitalism (Νοέµβριος 2006) 9 Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πρόσφατες συζητήσεις σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα βρίσκεαι σε ένα κείµενο του Richard Baldwin το οποίο γράφτηκε για την φινλανδική προεδρία. «Παγκοσµιοποίηση: Η µεγάλη διάσπαση» (Σεπτέµβριος 2006) το κείµενο αυτό βρίσκεται στον ιστότοπο τους. EL 11 EL

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα