Ελλάδα Έκθεση για τις ιεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2008 Εκδόθηκε από το Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρώπινων ικαιωµάτων και Εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλάδα Έκθεση για τις ιεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2008 Εκδόθηκε από το Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρώπινων ικαιωµάτων και Εργασίας"

Transcript

1 Ελλάδα Έκθεση για τις ιεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2008 Εκδόθηκε από το Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρώπινων ικαιωµάτων και Εργασίας Το Σύνταγµα προβλέπει τη θρησκευτική ελευθερία, και άλλοι νόµοι και πολιτικές συνέβαλλαν στη γενικά ελεύθερη άσκηση του θρησκευτικού δικαιώµατος. Το Σύνταγµα αναγνωρίζει την Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία (Ελληνορθόδοξη Εκκλησία) ως την επικρατούσα θρησκεία, αλλά προβλέπει επίσης ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να πιστεύουν σε όποια θρησκεία θέλουν. Η κυβέρνηση γενικώς σεβάστηκε τη θρησκευτική ελευθερία εµπράκτως, παρ όλα αυτά µη Ορθόδοξες θρησκείες αντιµετώπισαν µερικές φορές διοικητικά προβλήµατα ή νοµικούς περιορισµούς στην άσκηση του θρησκευτικού τους δικαιώµατος. Το Σύνταγµα και η νοµοθεσία απαγορεύουν τον προσηλυτισµό και προβλέπουν ότι καµία τελετή λατρείας δεν µπορεί να διαταράσσει τη δηµόσια τάξη ή να προσβάλλει τα χρηστά ήθη. εν έχει εκδοθεί καµία νέα άδεια για λειτουργία ευκτήριου οίκου από το Υπήρξαν µερικές αναφορές περιπτώσεων κοινωνικών προσβολών ή διακρίσεων µε βάση τη θρησκεία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την άσκηση του θρησκευτικού δικαιώµατος. Ορισµένοι µη Ορθόδοξοι πολίτες εξέφρασαν παράπονα ότι αντιµετωπίστηκαν µε καχυποψία από τους συµπολίτες ή ότι τους ειπώθηκε ότι δεν ήταν γνήσιοι Έλληνες όταν αποκάλυψαν τη θρησκεία τους. Η Αµερικανική κυβέρνηση συζητά ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας µε την Ελληνική κυβέρνηση στο γενικό πλαίσιο της πολιτικής της για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κεφάλαιο Ι. ηµογραφικά Στοιχεία των Θρησκειών Η χώρα έχει έκταση 131,862 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 10,9 εκατοµµύρια. Η κυβέρνηση δεν τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις θρησκευτικές οµάδες. Εκτιµάται ότι το 97% περίπου των πολιτών αυτοπροσδιορίζονται ως Ελληνορθόδοξοι. Το υπόλοιπο 3% του πληθυσµού αποτελείται από Ορθόδοξους Παλαιοηµερολογίτες, Μουσουλµάνους, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Ρωµαιοκαθολικούς, Προτεστάντες, οπαδούς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ηµερών (Μορµόνοι), Σαϊεντολόγους, Εβραίους, οπαδούς της Πίστης Μπαχάι, του Χάρε Κρίσνα, και οπαδούς των αρχαίων Ελληνικών πολυθεϊστικών θρησκειών. Η πλειονότητα των κατοίκων µη Ελληνικής υπηκότητας και των µεταναστών δεν είναι Ορθόδοξοι. Οι µεγαλύτερες οµάδες συµπεριλαµβάνουν µη θρησκευόµενους, Μουσουλµάνους και Ρωµαιοκαθολικούς και διαµένουν κυρίως στην Αθήνα. Κεφάλαιο ΙΙ. Κατάσταση των Θρησκευτικών Ελευθεριών Νοµικό Πλαίσιο/ Πλαίσιο της Πολιτικής για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Το Σύνταγµα προβλέπει την θρησκευτική ελευθερία, και άλλοι νόµοι και πολιτικές συνέβαλλαν στη γενικά ελεύθερη άσκηση του θρησκευτικού δικαιώµατος των πολιτών. Το Σύνταγµα αναγνωρίζει την Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία

2 (Ελληνορθόδοξη Εκκλησία) ως επικρατούσα θρησκεία, αλλά προβλέπει επίσης ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να ασκούν τη θρησκεία της επιλογής τους. Η Κυβέρνηση παρέχει οικονοµική υποστήριξη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Για παράδειγµα, η κυβέρνηση καταβάλλει τους µισθούς και τα έξοδα για τη θρησκευτική εκπαίδευση του κλήρου και χρηµατοδοτεί τη συντήρηση κτηρίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η κυβέρνηση καλύπτει επίσης τους µισθούς και ορισµένα από τα έξοδα των τριών επίσηµων Μουσουλµάνων θρησκευτικών ηγετών (µουφτήδων και αναπληρωτών µουφτήδων) στη Θράκη, και παρέχει ένα χαµηλό µηνιαίο επίδοµα στους ιµάµηδες στη Θράκη. Καµία άλλη θρησκευτική οµάδα δεν απολαµβάνει της οικονοµικής υποστήριξης της Ελληνικής κυβέρνησης και ορισµένες οµάδες, όπως η Εβραϊκή κοινότητα, ζήτησε να έχει ίση µεταχείριση µε την Ορθόδοξη Εκκλησία στο ζήτηµα αυτό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εβραϊκή θρησκεία (ο Ιουδαϊσµός) και το Ισλάµ είναι οι µοναδικές θρησκευτικές οµάδες που αναγνωρίζονται ως «νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου», οι οποίες έχουν το δικαίωµα να κατέχουν, να κληροδοτούν και να κληρονοµούν περιουσία και να εκπροσωπούνται στα δικαστήρια ως θρησκευτικές οργανώσεις. Άλλες θρησκευτικές οµάδες µπορεί να είναι εγγεγραµένες ως «νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου». Υπό αυτό το καθεστώς, δεν µπορούν να είναι ιδιοκτήτες «ευκτήριων οίκων» ή άλλης περιουσίας άµεσα ως θρησκευτικά πρόσωπα, αλλά θα πρέπει να δηµιουργούν άλλα νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή συνδέσµων προκειµένου να έχουν το δικαίωµα ιδιοκτησίας να κληροδοτούν και να κληρονοµούν περιουσία ή να εκπροσωπούνται στα δικαστήρια για νοµικές υποθέσεις. Προκειµένου να αναγνωριστεί µια θρησκευτική οµάδα ως «νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» θα πρέπει η οργάνωση αυτή να αποτελεί «γνωστή θρησκεία» ή δόγµα, έννοια η οποία έχει καθοριστεί από τα δικαστήρια ως θρησκεία που έχει φανερή διδασκαλία και λατρεία. και λατρευτικό τελετουργικό ανοιχτό στο κοινό, είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν θίγει την δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, και µπορεί να διαθέτει ή να µην διαθέτει ιεραρχία. Οµάδες µπορούν να αναγνωριζονται ως «γνωστές θρησκείες» µε σχετικές ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των Ελληνικών ικαστηρίων όπως είναι η έκδοση άδειας λειτουργίας «ευκτήριου οίκου». Μια θρησκευτική οµάδα αναγνωρισµένη ως ως «γνωστή θρησκεία» προστατεύεται από το Σύνταγµα. Ορισµένα Χριστιανικά δόγµατα όπως οι Ρωµαιοκαθολικοί, οι Πεντηκοστιανοί, οι Μεθοδιστές, οι Ευαγγελικοί, και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αναγνωρίζονται ως «γνωστές θρησκείες». Καµία νέα θρησκευτική οντότητα δεν έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων από το Άλλες θρησκευτικές οµάδες αντιµετωπίζουν πρόσθετα προβλήµατα νοµικής και διοικητικής φύσεως επειδή δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως νοµικά πρόσωπα. Ορισµένες νέες θρησκευτικές οµάδες, όπως οι Σαϊεντολόγοι, και οι οπαδοί των αρχαίων Ελληνικών πολυθεϊστικών θρησκειών ασκούν το δικαίωµα της πίστης τους µέσω αρκετών εγγεγραµένων µη κερδοσκοπικών οργανώσεων Αστικού ικαίου. Οι υποστηρικτές της Πίστης Μπαχάι και άλλες θρησκευτικές οµάδες έχουν εκφράσει την επιθυµία τους να λειτουργούν εντός ενός νοµικού πλαισίου ως νόµιµα αναγνωρισµένες θρησκείες, παρά ως «οργανώσεις». Ο νόµος τιµωρεί «οποιονδήποτε υποκινεί άλλους σε πράξεις ή ενέργειες που θα µπορούσαν να προκαλέσουν διακρίσεις, την έχθρότητα ή βία κατά προσώπων ή οµάδων βάσει της φυλετικής ή της εθνοτικής καταγωγής τους ή εκφράζουν ιδέες προσβλητικές για πρόσωπα ή οµάδες εξαιτίας της φυλετικής ή της εθνοτικής καταγωγής τους.

3 Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος υπέβαλαν µήνυση κατά της εφηµερίδας «Ελεύθερος Κόσµος» και του πρώην υποψήφιου του Κόµµατος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός (ΛΑΟΣ) Κώστα Πλεύρη για ρατσισµό και αντισηµιτισµό. Στις 4 εκεµβρίου 2007, ο «Ελεύθερος Κόσµος» απαλλάχθηκε των κατηγοριών ενώ το δικαστήριο καταδίκασε τον Πλεύρη σε ποινή 14 µηνών µε αναστολή για την υποκίνηση έχθρότητας και φυλετικής βίας µέσω του βιβλίου του «Οι Εβραίοι Όλη η αλήθεια». Στο βιβλίο του, ο συγγραφέας αρνείται την ύπαρξη του Ολοκαυτώµατος και αποκαλεί τους Εβραίους «θανάσιµους εχθρούς» και «υπάνθρωπους». Κατά τη διάρκεια της δίκης, την πρώτη του είδους της στην Ελλάδα, µια οµάδα νεοναζί προέβη σε ναζιστικούς χαιρετισµούς στους διαδρόµους του δικαστηρίου, ανάρτησε αφίσες µε την ένδειξη «Οπαδοί του Χίτλερ», και µοίρασε αντισηµιτικά φυλλάδια. Ο Πλεύρης έκανε έφεση, και η κατ έφεσιν δίκη έχει προγραµµατιστεί για τον Σεπτέµβριο του Στις 5 Μαρτίου 2008, το τριµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε τρεις δηµοσιογράφους του «Ελεύθερου Κόσµου» σε ποινή 7 µηνών µε αναστολή για προσβολή των Εβραίων. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το Κανονικό ίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τόσο όσον αφορά ζητήµατα εκκλησιαστικής διοίκησης όσο και σε ζητήµατα του αστικού δικαίου, όπως ο γάµος. Ο νόµος αναγνωρίζει επίσης ως πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τις Ρωµαιοκαθολικές εκκλησίες και τις σχετικές µε αυτές νοιµικές οντότητες που συστάθηκαν πριν το Η Καθολική Εκκλησία διεκδικεί ανεπιτυχώς αναγνώριση του Κανονικού της ικαίου από το Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το Κανονικό ίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας µόνο για ζητήµατα που εµπίπτουν στο αστικό δίκαιο. Η Καθολική Εκκλησία έχει επίσης κινήσει ανεπιτυχώς τη διεξαγωγή των σχετικών νοµικών διαδικασιών για την αναγνώριση των θρησκευτικών της θεσµών που συστάθηκαν µετά το Τον 2006, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων όρισε µια επιτροπή για να µελετήσει το ζήτηµα και να προτείνει νοµοθετική ρύθµιση για αυτό το πρόβληµα της Καθολικής Εκκλησίας. Η επιτροπή συνήλθε για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2007 αλλά δεν κατέληξε σε κάποιο πόρισµα µεχρι και την περιόδο που καλύπτει αυτή η έκθεση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση, οι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας παραπονέθηκαν ότι τα κεφάλαια που τους υποσχέθηκε η Κυβέρνηση για την πραγµατοποίηση επισκευών στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό των Αθηνών µετά από τον σεισµό του 1999 δεν τους είχαν καταβληθεί. Οι ηγέτες ορισµένων µη ορθόδοξων θρησκευτικών οµάδων υποστήριξαν ότι όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στις θρησκευτικές οργανώσεις συνιστούν διάκριση διότι η κυβέρνηση επιχορηγεί τη Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ άλλες οµάδες στηρίζονται οικονοµικά από ιδίους πόρους. Το 2007 η φορολογική νοµοθεσία προέβλεψε σηµαντική µείωση στον φόρο εισοδήµατος από ενοίκια για την Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδρύµατα που ανήκουν σε αυτή, και πλήρη κατάργηση του συγκεκριµένου φόρου µέχρι το Παραµένει ασαφές αν αυτος ο νόµος ισχύει και για άλλες θρησκευτικές οµάδες. Η Κυβέρνηση τηρεί την ηµέρα των Θεοφανείων, την Καθαρή ευτέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη ευτέρα του Πάσχα, την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος, την ηµέρα Κοίµησης της Θεοτόκου και την ηµέρα των Χριστουγέννων ως εθνικές αργίες. Ο νόµος προβλέπει και εναλλακτικές µορφές υποχρεωτικής στράτευσης για τους θρησκευτικούς και ιδεολογικούς αντιρρησίες συνείδησης. Οι αντιρρησίες συνείδησης

4 µπορούν, αντί της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, να εργαστούν σε δηµόσια νοσοκοµεία ή σε δηµοτικές και δηµόσιες υπηρεσίες για χρονικό διάστηµα διπλάσιο της κανονικής στρατιωτικής θητείας, µείον 1 µήνα, ουσιαστικά δηλαδή για 23 µήνες. Οµάδες αντιρρησιών συνείδησης και η ιεθνής Αµνηστία γενικά χαρακτήρισαν τις νοµικές διατάξεις για τους αντιρρησίες συνείδησης ως ένα θετικό βήµα, αλλά χαρακτήρισαν την µεγαλύτερη διάρκεια της στράτευσης ως µέτρο τιµωρίας. Επίσης ανέφεραν ότι ανισότητες ως προς τις διοικητικές αρχές της θητείας κοινωνικής υπηρεσίας οδήγησε σε ορισµένες περιπτώσεις σε άσχηµες συνθήκες εργασίας και επεσήµαναν ότι θα ήταν καλλίτερα άν η κοινωνική υπηρεσία που υπαγόταν σε διοικητικές αρχές και όχι στο Υπουργείο Εθνικής Αµυνας. Η διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας είναι 3 µήνες για επαναπατρισθέντες, για εκείνους που επαναπατρίστηκαν από χώρες του πρώην Σοβιετικού µπλοκ και έχουν Ελληνική εθνοτική καταγωγή, και 5 µήνες για τους επαναπατρισθέντες αντιρρησίες συνείδησης. Οι επαναπατρισθέντες αντιρρησίες συνείδησης που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στρατιωτική θητεία στην χώρα προέλευσής τους και στη συνέχεια έγιναν αντιρρησίες συνείδησης, δεν έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν να υπηρετήσουν εναλλακτική θητεία. Οι ίδιοι έχουν καταφύγει στα δικαστήρια για την υποθέση τους. Εκείνοι οι οποίοι έγιναν αντιρρησίες συνείδησης αφού υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία και εντάχθηκαν σε καταλόγους εφέδρων δεν αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης. εν υπάρχει καµία νοµική διάταξη που να καλύπτει εκείνους οι οποίοι µεταβάλλουν την κατάσταση τους αφού έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Αρκετές περιπτώσεις που αφορούν αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία εκκρεµούσαν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, ωστόσο µετά από µια αλλαγή που έγινε στην νοµοθεσία ή οποία προέβλεπε ότι απαλλάσσονται από τη στρατολογία άτοµα άνω των 35 ετών, οι υποθέσεις αποσύρθηκαν. Η διδασκαλία της Ορθόδοξη θρησκείας στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δηµοτικά και γυµνάσια) είναι υποχρεωτική για όλους τους Ορθόδοξους µαθητές. Οι µη Ορθόδοξοι µαθητές απαλλάσσονται από το µάθηµα. Παρ όλα αυτά, τα σχολεία δεν προσφέρουν καµία εναλλακτική δραστηριότητα για τα παιδιά που εξαιρούνται από το µάθηµα, έτσι µερικές φορές παρακολουθούν την διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης. Ορισµένοι Μουσουλµάνοι από τη Θράκη που κατοικούν στην Αθήνα ζητούν χωρίς όµως επιτυχία µέχρι τώρα την διδασκαλία της ισλαµικής θρησκείας στα παιδιά τους. Η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 δίνει το δικαίωµα στους Μουσουλµάνους της Θράκης να έχουν κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς οργανισµούς, γνωστούς ως βακούφια, επιτρέπει στους µουφτήδες να παρέχουν θρησκευτικές υπηρεσίες νοµικής φύσεως (βάσει του ισλαµικού νόµου της Σαρίας) στον τοµέα του οικογενειακού δικαίου, και προβλέπει το δικαίωµα της εκπαίδευσης την τουρκική γλώσσα. Η Θράκη έχει δίγλωσσα µη θρησκευτικά σχολεία και δύο Κορανικά σχολεία που χρηµατοδοτούνται από το κράτος. Υπάρχει ειδικό καθεστώς ποσόστωσης για εισαγωγή σε Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Πανεπιστήµια για τους µαθητές της Μουσουλµανική µειονότητας της Θράκης, σύµφωνα µε το οποίο κάθε χρόνο το 0,5% των θέσεων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διατίθεται σε αυτούς. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι Μουσουλµάνοι που ζουν έξω από τη Θράκη δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης και εποµένως δεν µπορούν να απολαµβάνουν των

5 δικαιωµάτων εκείνων που προβλέπονται από τη Συνθήκη. Μουσουλµάνοι γονείς παραπονέθηκαν ότι εκατοντάδες τουρκόφωνα παιδιά στην περιοχή της Αθήνας που φοιτούν σε ελληνόγλωσσα σχολεία δεν διδάχθηκαν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, και κατά συνέπεια οι ικανότητά τους να επιτύχουν στο σχολικό αυτό σύστηµα ήταν περιορισµένες. Υπάρχει ένα πολυπολιτισµικό «πιλοτικό» δηµοτικό σχολείο στην Αθήνα, στην περιοχή Γκάζι, το οποίο χρηµατοδοτείται από το σχολικό σύστηµα και έχει την υποστήριξη ενός προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι δάσκαλοί του ειδικεύονται στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσα παιδιά. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την Σαρία ως το δίκαιο που διέπει τα οικογενειακά και αστικά θέµατα των Μουσουλµάνων που κατοικούν στη Θράκη. Τα Πρωτοδικεία της Θράκης επικυρώνουν συστηµατικά αποφάσεις των µουφτήδων, οι οποίοι έχουν δικαστικές εξουσίες σε αστικά και οικογενειακά ζητήµατα. Η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα (ένα αυτόνοµο σώµα που είναι συµβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων), έχει δηλώσει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να περιορίσει τις εξουσίες των µουφτήδων στα θρησκευτικά τους καθήκοντα, και θα πρέπει να σταµατήσει να αναγνωρίζει τη Σαρία, δεδοµένου ότι το δίκαιο αυτό είναι δυνατόν να περιορίζει τα αστικά δικαιώµατα των πολιτών οι οποίοι υπάγονται σε αυτό... Σε παλιότερες εκθέσεις του Γραφείου, ο Ύπατος Αρµοστής του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα εξέφρασε την ανησυχία του αναφορικά µε τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι Μουσουλµάνες γυναίκες στη Θράκη εξαιτίας της Σαρίας. Το 2006 ο Αρµοστής για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης και ο Ειδικός Εισηγητής του Ο.Η.Ε. για ζητήµατα Θρησκείας ή Πίστης ανέφεραν ότι είχαν πληροφορήθηκαν για περιπτώσεις γάµων ανηλίκων αλλά και γάµων µέσω πληρεξουσίου. εν υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για τους γάµους της Μουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, ωστόσο σύµφωνα µε τον καθηγητή Ιωάννη Κτιστάκι, διακεκριµένο συγγραφέα για το θέµα της Σαρίας στη Θράκη, ο αριθµός των διαζυγίων πιστεύεται ότι είναι πέντε φορές µεγαλύτερος από τον µέσο όρο των διαζυγίων στο υπόλοιπο της χώρας. Ο ίδιος πιστεύει ότι το γεγονός αυτό συνδέεται µε το ποσοστό των κατοίκων που τελούν γάµους σε νεαρή ηλικία. Το Μάρτιο του 2008, το Πρωτοδικείο Ροδόπης αρνήθηκε να επικυρώσει µια απόφαση ενός µουφτή, βασιζόµενη στη Σαρία, η οποία κατακύρωνε σε µια γυναίκα µόνο ένα µικρό µερίδιο της γονικής κληρονοµιάς της, αντί του µισού όπως προβλέπεται από την Ελληνική νοµοθεσία. Το ικαστήριο υποστήριξε ότι η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία θα έπρεπε να υπερισχύσουν της Σαρίας. Το ικαστήριο υποστήριξε επίσης ότι η εφαρµογή της Σαρίας δεν θα πρέπει να περιορίζει τα δικαιώµατα των Ελληνίδων Μουσουλµάνων και και ότι δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται αν παραβιάζει βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγµατος σχετικά µε την ισότητα των φύλων και την ισότητα ενώπιον του νόµου. Το δικαστήριο απέδωσε στη γυναίκα το ήµισυ της γονικής κληρονοµιάς της. Αναφορικά µε το θέµα των διαζυγίων, Μουσουλµάνες ακτιβίστριες ισχυρίστηκαν ότι επειδή όλες οι Μουσουλµάνες της Θράκης παντρεύονται µε βάση την Σαρία, είναι υποχρεωµένες να ζητήσουν την συγκατάθεση του µουφτή για να πάρουν διαζύγιο. Οι αποφάσεις του µουφτή σχετικά µε αιτήσεις διαζυγίου βασίζονται σε ερµηνείες της Σαρίας οι οποίες δεν υπάρχουν σε γραπτή µορφή και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να εφεσιβληθούν από τους

6 διαδίκους στο διαζύγιο. Τα Ελληνικά δικαστήρια συνήθως επικυρώνουν τις περισσότερες αποφάσεις των µουφτήδων σχετικά µε υποθέσεις διαζυγίων. Ο νόµος απαιτεί θρησκευτικό όρκο για όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους (συµπεριλαµβανοµένων των µελών της Βουλής, των δικηγόρων, των αστυνοµικών, των πυροσβεστών και των στρατιωτών) όταν αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους. Οι µη Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι µη Χριστιανοί, και άτοµα που δεν ανήκουν σε καµία θρησκευτική οµάδα µπορούν να ορκιστούν σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις τους. Τον Φεβρουάριο του 2008 το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων απεφάνθη ότι η Ελλάδα παραβίαζε το Άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) και το άρθρου 13 της ίδιας Σύµβασης στην περίπτωση ενός δικηγόρου ο οποίος ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να δηλώσει δηµόσια ότι δεν ήταν Ορθόδοξος Χριστιανός προτού του επιτραπεί να προβεί σε µη θρησκευτικό όρκο κατά την ορκοµωσία του στο δικηγορικό σύλλογο. Το ΕΣ Α επιδίκασε στον ενάγοντα δολάρια ( 2.000) για µη χρηµατική ζηµία. Περιορισµοί στις Θρησκευτικές Ελευθερίες Η κυβέρνηση γενικά σεβάστηκε τη θρησκευτική ελευθερία στην πράξη. εν υπήρξε καµία µεταβολή στην κατάσταση του σεβασµού της θρησκευτικής ελευθερίας από την πλευρά της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει αυτή η έκθεση. Το 2000, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων απέρριψε την αίτηση της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας για την αναγνώρισή της ως θρησκείας και για έκδοση άδειας λειτουργίας ευκτήριου οίκου, προβάλωντας το επιχείρηµα ότι η Σαϊεντολογία «δεν είναι θρησκεία». Στη συνέχεια οι Σαϊεντολόγοι κατεγράφησαν στο µητρώο των µη κερδοσκοπικών οργανώσεων. ιάφορες οµάδες που ακολουθούν την αρχαία Ελληνική πολυθεϊστική παράδοση υπέβαλαν αίτηση κάθε χρόνο τα τελευταία τέσσερα έτη για την έκδοση άδειας λειτουργίας ευκτήριου οίκου. Στο παρελθόν, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δεν είχε απαντήσει στις αιτήσεις τους παρά τις παραινέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα. Το 2006, το Υπουργείο απάντησε σε µία από αυτές τις οµάδες δηλώνοντας ότι «θα καθυστερούσε την επίσηµη απάντησή του λόγω της σοβαρότητας και ιδιαιτερότητας του θέµατος». εν υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη από το Υπουργείο. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν 11 εκκρεµείς αιτήσεις για άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου, ορισµένες εκ των οποίων χρονολογούνταν από το Τον εκέµβριο του 2006 απέστειλαν επιστολή διαµαρτυρίας στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος επικοινώνησε µε το Υπουργείο και συνέστησε να τους αποσταλεί επίσηµη απάντηση όπως ορίζει ο Νόµος. Το Υπουργείο δεν έστειλε καµία απάντηση µέχρι το τέλος της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Μέλη της κοινότητας των Μαρτύρων του Ιεχωβά αναφέρουν ότι δυο Ελληνορθόδοξοι Μητροπολίτες είχαν προσφύγει σε τοπικό δικαστήριο ζητώντας να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας ευκτήριων οίκων Μαρτύρων του Ιεχωβά. Το θέµα εκκρεµεί ακόµα στα δικαστήρια. Αναφέρεται επίσης ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά υπέβαλαν άλλες τρεις αιτήσεις για χορήγηση αδειών λειτουργίας «Αιθουσών Βασιλείας» το εν έχουν λάβει απάντηση και η χορήγηση της άδειας οικοδοµής εκκρεµεί ακόµα εξαιτίας

7 γραφειοκρατικών καθυστερήσεων στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Μειονοτικές θρησκευτικές οµάδες ζήτησαν από την Κυβέρνηση να καταργήσει τη νοµοθεσία που ρυθµίζει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για ευκτήριους οίκους, η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου να λειτουργήσουν χώροι λατρείας. Οι κατά τόπους αστυνοµικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να προσάγουν στο δικαστήριο µειονοτικές εκκλησίες που λειτουργούν ή ανεγείρουν οίκους λατρείας χωρίς άδεια. Στην πράξη, αυτό σπάνια συµβαίνει. Εκπρόσωποι αρκετών θρησκευτικών δογµάτων ανέφεραν δυσκολίες στη διεκπεραίωση πολλών διοικητικών ζητηµάτων µε τις αρχές. Τα δικαιώµατα και τα νοµικά προνόµια που παρέχονται στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία δεν παρέχονται κατά κανόνα και σε άλλες αναγνωρισµένες θρησκείες. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει θεσµοθετηµένους δεσµούς µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για διοικητικά ζητήµατα. Αν και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αναγνωρίζονται ως «γνωστή» θρησκεία, συνέχισαν να υφίστανται παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Η παρενόχληση αυτή συνήθως είχε τη µορφή αυθαίρετων ελέγχων για εξακρίβωση στοιχείων (αν και εκπρόσωποι των Μαρτύρων του Ιεχωβά αναφέρουν ότι αυτό το πρόβληµα έχει µετριαστεί σηµαντικά) και αντιδράσεις των τοπικών αρχών στην ανέγερση ευκτήριων οίκων. Το 2006 το Ανώτατο ιοικητικό ικαστήριο απέρριψε ως τεχνικά ανυπόστατη την έφεση των Μαρτύρων του Ιεχωβά αναφορικά µε την κλίµακα φορολόγησης του ακινήτου στο οποίο βρίσκονται τα επισήµως αναγνωρισµένα κεντρικά γραφεία τους. Όταν η περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως, η Ορθόδοξη Εκκλησία εξαιρέθηκε από τούς σχετικούς φόρους. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά προέβαλαν το επιχείρηµα ότι έπρεπε να εξαιρεθούν και αυτοί. Ως συνέπεια της απόρριψης από το ιοικητικό ικαστήριο, η υπόθεση παραπέµφθηκε στο ιοικητικό ικαστήριο, όπου και εκκρεµούσε η υπόθεση στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Μη Ορθόδοξοι πολίτες ισχυρίστηκαν ότι αντιµετωπίζουν εµπόδια στην επαγγελµατική τους ανέλιξη στις Ένοπλες υνάµεις, στην Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα, και το ηµόσιο εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Γενικά, στις Ένοπλες υνάµεις µόνον Ορθόδοξοι γίνονται αξιωµατικοί, γεγονός που υποχρεώνει µέλη άλλων δογµάτων τα οποία επιθυµούν να εξελιχθούν επαγγελµατικά στο χώρο αυτό να δηλώνουν ότι είναι Ορθόδοξοι. Μικρός αριθµός Μουσουλµάνων στρατιωτικών έχουν προαχθεί στο βαθµό του εφέδρου αξιωµατικού. Υπήρξαν αναφορές σύµφωνα µε τις οποίες ασκήθηκε πίεση σε Ορθόδοξους στρατιωτικούς να µην παντρεύονται µε µη Ορθόδοξους ή να µην τελούν µη Ορθόδοξο θρησκευτικό γάµο, αν ήθελαν να συµπεριληφθούν στις λίστες προαγωγής. Οι Μουσουλµάνοι της Θράκης δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε σχέση µε την απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα και τις δηµόσιες επιχειρήσεις και εταιρείες. Το 2008 η κυβέρνηση ψήφισε νόµο που προβλέπει την πλήρωση 0,5 τοις εκατό των θέσεων εργασίας σε δηµόσιες υπηρεσίες µε Μουσουλµάνους. υο µέλη της Μουσουλµανικής µειονότητας από τη Θράκη κατέχουν έδρες στο Κοινοβούλιο. Στην Ξάνθη και την Κοµοτηνή, Μουσουλµάνοι κατέχουν έδρες στα νοµαρχιακά και δηµοτικά συµβούλια και έχουν υπηρετήσει ως δήµαρχοι. Οι δηµοτικές αρχές στην Θράκη προσέλαβαν Μουσουλµάνους ως συνδέσµους µε το κοινό στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και προσέφεραν µαθήµατα τουρκικής γλώσσας σε άλλους δηµόσιους υπαλλήλους.

8 Η συνεχώς αυξανόµενη Μουσουλµανική κοινότητα στην Αθήνα δεν έχει ακόµα επίσηµο τέµενος ούτε και θρησκευτικό λειτουργό που να µπορεί να ιερουργεί σε θρησκευτικές τελετές, συµπεριλαµβανοµένων των κηδειών. Μέλη της Μουσουλµανικής κοινότητας χρησιµοποίησαν τους επίσηµους µουφτήδες της Θράκης για θρησκευτικές τελετές. Μουσουλµάνοι από την Αθήνα και άλλες πόλεις ταξίδεψαν στη Θράκη ή στο εξωτερικό για να µπορέσουν να τελέσουν γάµους, και ορισµένοι µετέφεραν τους νεκρούς τους στη Θράκη ή στο εξωτερικό για θρησκευτική ταφή. Όσοι δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να ταξιδέψουν στη Θράκη ήταν υποχρεωµένοι να αποδεχθούν θρησκευτικές τελετές από µη αναγνωρισµένους λειτουργούς. Τα λείψανα όσων ενταφιάζονται σε ελληνικά νεκροταφεία υπόκεινται σε εκταφή τρία χρόνια µετά την ταφή, µιά πρακτική η οποία εποπτεύεται από τις δηµοτικές αρχές. Η πρακτική αυτή παρουσιάζει προβλήµατα στους Μουσουλµάνους, δεδοµένου ότι ο Ισλαµικός νόµος δεν επιτρέπει την εκταφή των λειψάνων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παραχώρησε έκταση 30 στρεµµάτων για τη δηµιουργία ισλαµικού νεκροταφείου στην Αττική. Η κατασκευή του δεν είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει αυτή η έκθεση. Η Οθόδοξη Εκκλησία αντιτίθεται επίσης στην αποτέφρωση των νεκρών. Το 2007, ο ήµαρχος της Αθήνας έδωσε εντολή στο κεντρικό νεκροταφείο της Αθήνας να κατασκευαστεί µια εγκατάσταση αποτέφρωσης. Η ανοικοδόµησή της δεν είχε ξεκινήσει ακόµα κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το 2000 ένα νοµοσχέδιο που επέτρεπε την ανέγερση του πρώτου Ισλαµικού πολιτιστικού κέντρου και τεµένους σε ένα προάστιο της Αθήνας, η κατασκευή τους όµως δεν είχε ξεκινήσει µέχρι το τέλος της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Το 2006 η κυβέρνηση ψήφισε έναν νόµο που προέβλεπε την ίδρυση τεµένους (χωρίς πολιτιστικό κέντρο) στην κεντρική περιοχή του Βοτανικού στην Αθήνα. Τα ηγετικά µέλη της τοπικής Μουσουλµανικής κοινότητας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη νέα τοποθεσία, ωστόσο κάλεσαν εγγράφως το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων να υλοποιήσει την δέσµευσή του τον Οκτώβριο του 2007 αποκαλώντας το ζήτηµα «µείζονος σηµασίας» για τους Μουσουλµάνους της Αθήνας, οι οποίοι, σύµφωνα µε την επιστολή, ανέρχονταν σε «εκατοντάδες χιλιάδες». Το Ισλαµικό Πολιτιστικό Κέντρο στην περιοχή του Μοσχάτου, στην Αθήνα, εγκαινιάστηκε το 2006 και εξακολούθησε να λειτουργεί χωρίς άδεια ευκτήριου οίκου. Άλλοι Μουσουλµάνοι εξακολούθησαν να συναθροίζονται σε δεκάδες ανεπίσηµους χώρους προσευχής και εξαναγκάστηκαν να ταξιδέψουν µέχρι τη Θράκη για την τέλεση επίσηµων γάµων και κηδειών καθώς δεν υπήρχαν επίσηµοι Μουσουλµάνοι ιερωµένοι εκτός Θράκης. ιαφορές εξακολούθησαν να υπάρχουν εντός της Μουσουλµανικής µειονότητας και µεταξύ οµάδων της µειονότητας και της Ελληνικής κυβέρνησης σχετικά µε τον τρόπο επιλογής των µουφτήδων. Κατά την κείµενη νοµοθεσία, η κυβέρνηση ορίζει δυο µουφτήδες και έναν βοηθό µουφτή, και όλοι είναι κάτοικοι της Θράκης. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι πρέπει να ορίζει τους µουφτήδες, όπως είθισται και στις µουσουλµανικές χώρες, επειδή πέρα από θρησκευτικά τους καθήκοντα, έχουν και δικαστικές αρµοδιότητες σύµφωνα µε τη Σαρία, για τις οποίες πληρώνονται από το κράτος. Η Κυβέρνηση συµβουλεύεται µια επιτροπή επιφανών Μουσουλµάνων πολιτών, η οποία προτείνει υποψήφιους για τη θέση των µουφτήδων µε δεκαετή θητεία. Οι Μουσουλµάνοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους προς το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν είχε τη νοµική υποχρέωση να δεχθεί τις προτάσεις της επιτροπής για την επιλογή των µουφτήδων.

9 Πέραν τούτων, ενώ ορισµένοι Μουσουλµάνοι αποδέχονται τη δικαιοδοσία των δυο µουφτήδων που όρισε η κυβέρνηση, άλλοι Μουσουλµάνοι έχουν «εκλέξει» δυο µουφτήδες για να υπηρετήσουν στις κοινότητές τους προτάσσοντας το επιχείρηµα ότι η κυβέρνηση µιας µη Μουσουλµανικής χώρας δεν είναι δυνατόν να ορίζει µουφτήδες. Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει αυτούς τους µουφτήδες, και οι µουφτήδες αυτοί δεν έχουν το δικαίωµα να ιερουργούν σε θρησκευτικές τελετές µε αστικές εξουσίες όπως γάµους, διαζύγια ή αποφάσεις σχετιά µε κληρονοµικά δικαιώµατα. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαστήρια έχουν ασκήσει διώξεις κατά των εκλεγµένων µουφτήδων µε την κατηγορία της αντιποίησης αρχής του επίσηµου (διορισµένου) µουφτή. Τον Ιούλιο του 2006, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων αποφάσισε ότι οι διώξεις αυτές είχαν παραβιάσει τα δικαιώµατα του εκλεγµένου µουφτή της Ξάνθης, ο οποίος απεβίωσε τον Σεπτέµβριο του Μία οµάδα ανδρών Μουσουλµάνων της Θράκης διεξήγαγαν εκλογές για την αντικατάσταση του θανόντος µουφτή της Ξάνθης. Μερικοί Μουσουλµάνοι εξακολούθησαν να πιέζουν την κυβέρνηση να επιτρέψει την απευθείας εκλογή των µουφτήδων. Η αντιπαράθεση ανάµεσα στη Μουσουλµανική κοινότητα και την κυβέρνηση σχετικά µε τη διαχείριση και την αυτοδιοίκηση των «βακουφίων» σταµάτησε σε µεγάλο βαθµό το 2007, µε το νόµο που επιτρέπει την εκλογή επιτροπών διαχείρισης των βακουφίων. Εκλογές δεν πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Στο παρελθόν, Μουσουλµάνοι ακτιβιστές διαµαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συνέχιζε να επιβάλλει φόρους στα βακούφια, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά αποτελούσαν ιδρύµατα που εξαιρούνται της φορολογίας. Το Μάρτιο του 2007, η κυβέρνηση ψήφισε νόµο για την παραγραφή όλων των φόρων στα βακούφια ύψους περίπου 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ, και την κατάργηση µελλοντικής φορολόγησης των βακουφίων. Μερικά σχολικά βιβλία συνέχισαν να περιέχουν αρνητικές αναφορές για τον Καθολικισµό, τον Ιουδαϊσµό και την αρχαία πολυθεϊστική Ελληνική παράδοση. Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (η αρµόδια αρχή για τα σχολικά βιβλία) θα προχωρούσε στην απαραίτητη αναθεώρηση των επίµαχων κεφαλαίων στις νέες εκδόσεις των σχολικών βιβλίων. Τον 2007 είχαν αφαιρεθεί από τα σχολικά βιβλία οι αρνητικές αναφορές για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η ενδο-ορθόδοξη δογµατική διαµάχη ανάµεσα στη Μονή Εσφιγµένου στο Άγιο Όρος και το Οικουµενικό Πατριαρχείο, που σύµφωνα µε τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους του 1924 είναι η διοικητική αρχή της περιοχής, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει αυτή η έκθεση. Η Μονή Εσφιγµένου είναι µονή Παλαιοηµερολογιτών που έπαψε να αναγνωρίζει την εξουσία του Πατριαρχείου το Σύµφωνα µε τον Πολιτικό ιοικητή του Αγίου Όρους, η αναγνώριση και µνηµόνευση του Οικουµενικού Πατριαρχείου είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των µονών στο Άγιο Όρος. Ως αποτέλεσµα, το Οικουµενικό Πατριαρχείο ζήτησε την έξωση των µοναχών, η οποία εγκρίθηκε µε απόφαση του Αρείου Πάγου το 2003, αλλά δεν εκτελέστηκε ποτέ. Οι µοναχοί εφεσίβαλαν την απόφαση αλλά το 2005 το Συµβούλιο της Επικρατείας αρνήθηκε να εκδικάσει την υπόθεση, διότι όπως ισχυρίστηκε βάσει του Συντάγµατος δεν είχε τη δικαιοδοσία να αποφανθεί για την εκκλησιαστική και διοικητική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου στο Άγιο Όρος. Στα τέλη του 2005 η Αγία

10 Κοινότητα που διοικεί το Άγιο Όρος διόρισε ένα καινούργιο µοναστικό τάγµα, αναγνωρισµένο από το Πατριαρχείο, στη Μονή Εσφιγµένου το οποίο θα αντικαθιστούσε το υπάρχον µοναστικό τάγµα. Το 2006, δικαστήριο της Θεσσαλονίκης καταδίκασε εννέα µοναχούς της Μονής Εσφιγµένου σε ποινή δύο ετών µε αναστολή για τον κάθε µοναχό, για διατάραξη κοινής ησυχίας και παράνοµη κατάληψη της µονής. Στα τέλη του 2006 επτά µοναχοί τραυµατίστηκαν σε συγκρούσεις ανάµεσα στα δυο µοναστικά τάγµατα οι οποίες ξέσπασαν στην προσπάθεια ελέγχου των γραφείων της Μονής Εσφιγµένου. Η αστυνοµία δεν επενέβη. Ορισµένοι µοναχοί της Μονής Εσφιγµένου εξακολουθούσαν να ασκούν κατάληψη της µονής αν και έχουν χάσει τη «νοµική» πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασµούς της µονής. Η κατάσταση ήταν ήρεµη και δεν παρατηρήθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει αυτή η έκθεση ανάµεσα στους µοναχούς της Μονής Εσφιγµένου και την υπόλοιπη Αγιορείτικη κοινότητα. Τα µέλη του νέο-διορισθέντος νόµιµου τάγµατος φιλοξενούνται προσωρινά στη Μονή Σίµωνος Πέτρας,, µέχρις ότου χτιστεί µια νέα µονή γι αυτούς. Υποστηρικτές των µοναχών της µονής Εσφιγµένου ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση επιβάλλει αποκλεισµό της κατ απαίτηση του Οικουµενικού Πατριάρχη. Μοναχοί διατείνονται ότι η κυβέρνηση έχει εµποδίσει την παράδοση τροφίµων και φαρµάκων στη µονή καθώς και επισκέψεις ιατρικού προσωπικού και προσκυνητών σε αυτή. Ο αναπληρωτής Πολιτικός ιοικητής του Αγίου Όρου αρνήθηκε κατηγορηµατικά αυτές τις καταγγελίες τονίζοντας ότι εξαιτίας της γεωγραφικής διαµόρφωσης του Άθω, η επιβολή αποκλεισµού θα ήταν αδύνατη. Η ιοικητική Αρχή του Αγίου Όρους βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία µε τους µοναχούς της Μονής Εσφιγµένου και προσπαθεί να καλλιεργήσει µια πιο ευέλικτη προσέγγιση που θα βοηθούσε στην πιο οµαλή ενσωµάτωση των µοναχών της Μονής Εσφιγµένου στην Αγιορείτικη κοινότητα. εν υπήρξαν αναφορές για την ύπαρξη φυλακισµένων ή κρατουµένων για θρησκευτικούς λόγους. Οι µοναδικές αναφορές που υπήρξαν είχαν σχέση µε προβλήµατα προσωρινής κράτησης από τις αστυνοµικές αρχές που αντιµετώπισαν Μορµόνοι και Μάρτυρες του Ιεχωβά. Παραβιάσεις Θρησκευτικής Ελευθερίας Ιεραπόστολοι ανέφεραν ότι παρενοχλήθηκαν από την Αστυνοµία, εξαιτίας του νόµου που απαγορεύει τον προσηλυτισµό. Αξιωµατούχοι από ιεραποστολικές οµάδες εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι νόµοι κατά του προσηλυτισµού παραµένουν στην νοµοθεσία. Η Αστυνοµία προέβη σε περιστασιακές προσωποκρατήσεις Μορµόνων και Μαρτύρων του Ιεχωβά για εξακρίβωση στοιχείων. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από µια, τα άτοµα αφέθηκαν ελεύθερα µετά από µια ή αρκετές ώρες. Στις 20 Ιανουαρίου του 2008, η αστυνοµία συνέλαβε και προφυλάκισε για δυο µέρες δυο Μορµόνους ιεραπόστολους ύστερα από µια καταγγελία περί «προσηλυτισµού». Οι ιεραπόστολοι δικάστηκαν αλλά απαλλάχθηκαν όλων των κατηγοριών. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αναφέρουν ότι ο αριθµός των περιστατικών αυτού του είδους της παρέµβασης έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, και γίνεται αναφορά για περίπου έξι τέτοια περιστατικά κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει αυτή η έκθεση. Μάρτυρες του Ιεχωβά αναφέρουν ότι η σχέση τους µε την Αστυνοµία έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εξαιτίας της εκπαίδευσης και των οδηγιών που έλαβαν οι

11 αστυνοµικοί, και της εκπαίδευσης που έλαβαν οι ιεραπόστολοι πως να αποφεύγουν την παραβίαση των νόµων κατά του προσηλυτισµού. Οι περισσότεροι µη Ορθόδοξοι θρησκευτικοί ηγέτες ανέφεραν ότι οι πιστοί τους (µη ιεραπόστολοι) δεν αντιµετώπισαν θρησκευτικές διακρίσεις. Αναγκαστική Αλλαγή Θρησκευτικής Πίστης εν υπήρξαν καταγγελίες περιστατικών αναγκαστικής αλλαγής θρησκευτικής πίστης, που να περιλαµβάνουν ανήλικους Αµερικανούς πολίτες που είχαν απαχθεί ή αποµακρυνθεί παράνοµα από τις Ηνωµένες Πολιτείες, ούτε καταγγελίες από πολίτες µε τέτοια προβλήµατα ότι τους αρνήθηκαν την επιστροφή στις Η.Π.Α. Βελτιώσεις και Θετικές Εξελίξεις σχετικά µε τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Τον Ιανουάριο του 2007 η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προσλάµβανε 240 ιµάµηδες στη Θράκη και θα πλήρωνε τους µισθούς τους, ότι θα καθιέρωνε ένα σύστηµα πλήρωσης του 0,5 τοις εκατό των θέσεων εργασίας σε δηµόσιες υπηρεσίες µε Μουσουλµάνους, καθώς και ότι θα παρέγραφε τους φόρους στα ισλαµικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Η κυβέρνηση παρέγραψε τους φόρους στα βακούφια, αλλά δεν εφάρµοσε τα υπόλοιπα εξαγγελθέντα µέτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει αυτή η έκθεση. Η κυβέρνηση συγχρηµατοδότησε τις εκδηλώσεις για την Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας και Υπουργοί και µέλη του Κοινοβουλίου παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Η Υπουργός Εξωτερικών εκφώνησε τη κύρια οµιλία σε µια εκδήλωση που οργανώθηκε από τη Νοµαρχία Αθηνών, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος και τις Εβραϊκές Κοινότητες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας διένειµε έντυπο υλικό στα σχολεία σχετικά µε την ιστορία του Ολοκαυτώµατος µε σκοπό να αναγνωστεί σε όλα τα σχολεία την Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος, και ενηµέρωσε τα σχολεία σχετικά µε την ύπαρξη εκπαιδευτικών σεµιναρίων που προσφέρει το Εβραϊκό Μουσείο Αθηνών, ενώ χρηµατοδότησε ένα σεµινάριο για το Ολοκαύτωµα για εκπαιδευτικούς. Κεφάλαιο ΙΙΙ. Κοινωνικές Παραβιάσεις και ιακρίσεις Υπήρξαν µερικές αναφορές περιπτώσεων κοινωνικών διακρίσεων µε βάση τη θρησκεία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την άσκηση του θρησκευτικού δικαιώµατος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ασκεί σηµαντική κοινωνική, πολιτική και οικονοµική επιρροή και έχει στην ιδιοκτησία της σηµαντική, ωστόσο ακαθόριστου µεγέθους, περιουσία. Πολλοί Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι κάθε Έλληνας είναι επίσης και Χριστιανός Ορθόδοξος. Ορισµένοι µη Ορθόδοξοι πολίτες εξέφρασαν παράπονα ότι αντιµετωπίστηκαν µε καχυποψία από τους συµπολίτες ή ότι τους ειπώθηκε ότι δεν ήταν γνήσιοι Έλληνες όταν αποκάλυψαν τη θρησκεία τους. Μέλη µειονοτικών θρησκευτικών οµάδων ανέφεραν περιστατικά κοινωνικών διακρίσεων, όπως για παράδειγµα ότι τοπικοί Ορθόδοξοι µητροπολίτες προειδοποιούν τους πιστούς της ενορίας τους να µην επισκέπτονται κληρικούς ή µέλη µειονοτικών

12 θρησκευτικών οµάδων, και ζητούν από την Αστυνοµία να συλλαµβάνει ιεραπόστολους µε την κατηγορία του προσηλυτισµού. Παρόλα αυτά, µε εξαίρεση τον αυξανόµενο Μουσουλµανικό πληθυσµό, τα περισσότερα µέλη µειονοτικών θρησκευτικών οµάδων θεωρούν ότι έχουν ενσωµατωθεί στην κοινωνία σε ικανοποιητικό βαθµό. Η επίσηµα οργανωµένη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων δεν ήταν συχνή. Ηγετικά στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν υποστηρίξει δηµόσια την ανέγερση τεµένους στην Αθήνα, αν και αντιτίθενται στην ίδρυση πολιτιστικού κέντρου. Τα σχέδια για το νέο τέµενος που ενέκρινε η κυβέρνηση δεν περιλαµβάνουν σχέδια για την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσέφερε στη Μουσουλµανική κοινότητα της Αθήνας µια έκταση για την δηµιουργία Ισλαµικού νεκροταφείου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνταξης αυτής της έκθεσης, δεν είχε πραγµατοποιηθεί ακόµα η µεταβίβαση του οικοπέδου. Περιστατικά αντισηµιτισµού εξακολούθησαν να παρατηρούνται κυρίως στον εξτρεµιστικό τύπο. Τόσο τα παραδοσιακά φύλλα, όσο και το ευρύ κοινό συχνά µπερδεύουν αρνητικά σχόλια για τους τους Εβραίους µε την κριτική προς το Ισραήλ και την κυβέρνησή του. Στις 17 Σεπτεµβρίου 2007, το ακροδεξιό κόµµα ΛΑ.Ο.Σ. κέρδισε ποσοστό 3,8 τοις εκατό των ψήφων στις εθνικές εκλογές, ποσοστό µε το οποίο κατέλαβε δέκα κοινοβουλευτικές έδρες. Ο αρχηγός του κόµµατος Γιώργος Καρατζαφέρης έχει δηλώσει δηµόσια ότι το κόµµα του δεν είναι ρατσιστικό ή αντισηµιτικό, ωστόσο ο ίδιος συχνά έχει αρνηθεί την ύπαρξη του Ολοκαυτώµατος, κατηγόρησε «τον Πάπα και τους Εβραίους» για συνωµοσία εναντίον της χώρας, και κατά καιρούς υποστήριξε ότι 136 µέλη του Κοινοβουλίου είναι µασόνοι.. Η Εβραϊκή Κοινότητα διαµαρτυρήθηκε για τα αντισηµιτικά χωρία της λειτουργίας της Μεγάλης Εβδοµάδας της Ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά ανέφερε ότι ήταν σε διαλόγο µε τη Ορθόδοξη Εκκλησία για την αφαίρεση των σχετικών χωρίων από αυτήν. Στις 5 Οκτωβρίου του 2007, ενώ βρισκόταν στη χώρα για διακοπές, ο Nick Kolyohin, ένας άνδρας 24 ετών από το Τελ Αβίβ, δέχτηκε χτυπήµατα από µια οµάδα νεαρών, προφανώς Αλβανών, σε µια βίαια αντισηµιτική επίθεση. Υπήρξαν αναφορές για βανδαλισµό Εβραϊκών µνηµείων. Τον Μάρτιο του 2007 αγκυλωτοί σταυροί εµφανίστηκαν σε ένα νεκροταφείο στα Ιωάννινα. Η κυβέρνηση καταδίκασε το περιστατικό βανδαλισµού αλλά δεν εντόπισε τους δράστες. Τον Φεβρουάριο του 2007 αγκυλωτοί σταυροί βρέθηκαν ζωγραφισµένοι στους τοίχους µιας αχρησιµοποίητης συναγωγής στη Βέροια. Τον Σεπτέµβριο του 2007 σπασµένα γυαλιά βρέθηκαν πεταµένα ανάµεσα σε Εβραϊκούς τάφους στο νεκροταφείο της Αθήνας. ιαπραγµατεύσεις ανάµεσα στην Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης και την Κυβέρνηση για να εξευρεθεί κοινά αποδεκτή αποζηµίωση για το νεκροταφείο της Εβραϊκής κοινότητας, το οποίο απαλλοτριώθηκε το 1944 µετά από την καταστροφή του από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος, βρίσκονταν σε εξέλιξη. Τον Μάιο του 2007 συστάθηκε µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων από το Υπουργείο Οικονοµικών (συµπεριλαµβανοµένου και του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης) για να εκτιµηθεί η έκταση γης ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στην Εβραϊκή Κοινότητα και την Κυβέρνηση. Ο Ειδικός Απεσταλµένος του Αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για ζητήµατα που αφορούν στο Ολοκαύτωµα µίλησε το 2008 µε στέλεχος του Υπουργείου Οικονοµικών, υπεύθυνο για το έργο της επιτροπής ώστε να

13 εξευρεθεί γρήγορα µια λύση. Ξένες εβραϊκές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εξέφρασαν ανησυχία ότι η κατασκευή µετρό του ήµου, έργο για το οποίο οι εκσκαφές έχουν ξεκινήσει, µπορεί να διαταράξει το Εβραϊκό νεκροταφείο. Αν και οι τοπικές αρχές δεν είχαν παράσχει απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι η κατασκευή δεν θα παραβίαζε τα όρια του νεκροταφείου, η Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν ικανοποιηµένη από τα τρέχοντα σχέδια και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που είχαν µε τις τοπικές αρχές αρµόδιες για την κατασκευή του µετρό. Οι υπεύθυνοι για την κατασκευή του έργου και το προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας συνεργάστηκαν στενά µε την Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης σε διαβουλεύσεις σχετικά µε τα ευρήµατα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της ανασκαφής. Τον Ιούνιο του 2008, ο Ειδικός Απεσταλµένος του Αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για ζητήµατα του Ολοκαυτώµατος συναντήθηκε µε στελέχη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και τοπικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη για να προωθήσει τη στενή συνεργασία µε την τοπική Εβραϊκή κοινότητα και µε τις διεθνείς ραβινικές οµάδες. Τα σχέδια για µια ιδιαίτερα προβληµατική είσοδο του µετρό άλλαξαν µετά την επίσκεψη Σεπτεµβρίου του Ειδικού Απεσταλµένου το Στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση, τα µόνα ευρήµατα που σχετίζονταν µε την Εβραϊκή Κοινότητα ήταν 72 θραύσµατα από επτύµβιες στήλες, τα οποία καταχώρησαν οι αρχαιολογικές αρχές και επιθεώρησαν τα µέλη της τοπικής Εβραϊκής Κοινότητας. Ορισµένοι εκπρόσωποι της Εβραϊκής κοινότητας από το εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων και ξένων Εβραϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εξακολουθούν να εκφράζουν την άποψη ότι η κατασκευή του µετρό θα πρέπει να ανασταλεί µέχρις ότου να υπάρξει πλήρης διαβεβαίωση από την πλευρά των κατασκευαστών ότι δεν θα διαταραχθούν τάφοι Εβραίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η Εβραϊκή κοινότητα ανέφερε ότι δεν γινόταν σωστή συντήρηση ουσιαστικά σε κανένα δηµόσιο Εβραϊκό νεκροταφείο σε όλη τη χώρα (π.χ., δεν κούρευαν το γρασίδι, δεν επισκεύαζαν τους φράχτες και δεν πότιζαν τα λουλούδια) αν και η συντήρηση απαιτείται βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας. Τον Οκτώβριο του 2007 παρατηρήθηκαν βανδαλισµοί στο Καθολικό νεκροταφείο των Χανίων από άγνωστους δράστες που κατέστρεψαν τους τάφους και τα µνηµεία. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2007, βάνδαλοι πέταξαν τρεις βόµβες µολότοφ σε µια Αίθουσα Βασιλείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην περιοχή του Μενιδίου, στην Αθήνα. εν καταγράφηκαν ζηµιές. Η Αστυνοµία διερεύνησε το γεγονός αλλά δεν ανεκάλυψε τους δράστες. Ορισµένες µη ορθόδοξες θρησκευτικές κοινότητες συνάντησαν δυσκολίες στις προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν µε ανώτερους ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και υποστήριξαν ότι η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στις θρησκευτικές οµάδες τους συνέβαλε στην άνοδο της κοινωνικής αδιαλλαξίας προς αυτές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει έναν κατάλογο πρακτικών και θρησκευτικών οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων των Μαρτύρων του Ιεχωβά, των ευαγγελικών ιµαρτυροµένων, των Σαϊεντολόγων, των Μορµόνων, των υποστηρικτών της Πίστης Μπαχάι και άλλων, τους οποίους θεωρεί ιερόσυλους. Στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας παραδέχθηκαν ότι

14 αρνήθηκαν τον διάλογο µε θρησκευτικές οµάδες που θεωρούν επιβλαβείς για τους Ορθόδοξους πιστούς. Ιεράρχες συµβούλεψαν τους Ορθόδοξους πιστούς να αποφεύγουν τα µέλη αυτών των θρησκευτικών οµάδων. Κεφάλαιο IV. Κυβερνητική Πολιτική των Η.Π.Α. Η Αµερικανική κυβέρνηση συζητά ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας µε την Ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αξιωµατούχοι της Αµερικανικής πρεσβείας συναντήθηκαν µε αξιωµατούχους αρµόδιους για θρησκευτικά ζητήµατα στα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Πρέσβης και άλλα στελέχη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. συζήτησαν το ζήτηµα των θρησκευτικών ελευθεριών µε ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και θρησκευτικούς ηγέτες. Στις επαφές που έχει µε άλλους κυβερνητικούς αξιωµατούχους συµπεριλαµβανοµένων δηµάρχων, περιφερειαρχών και µελών του Κοινοβουλίου, η Αµερικανική Πρεσβεία συζητά τακτικά ζητήµατα σχετικά µε τις θρησκευτικές ελευθερίες. Αξιωµατούχοι της Πρεσβείας και του Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη είχαν τακτικές συναντήσεις µε εκπροσώπους διαφόρων θρησκευτικών οµάδων και εξέτασαν παράπονα θρησκευτικών διακρίσεων που τέθηκαν υπ όψιν τους. Ο Πρέσβης και ο Επιτετραµµένος της Πρεσβείας παρέστησαν σε εκδηλώσεις µνήµης για το Ολοκαύτωµα στην Αθήνα, και ο Γενικός Πρόξενος παρέστη σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Αξιωµατούχοι της Πρεσβείας των Η.Π.Α. συνέχισαν να παρακολουθούν το ζήτηµα των αποζηµιώσεων για τις περιουσίες Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Η Αµερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και το Αµερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον συνεργάστηκαν στενά µε τις Ελληνικές εθνικές και τοπικές αρχές καθώς και µε την Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µε στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων λειψάνων στο Εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης. Η Αµερικανική κυβέρνηση ενθάρρυνε την Εβραϊκή κοινότητα στις προσπάθειές της να εξασφαλίσει τη δέσµευση του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου, ενός δηµόσιου ιδρύµατος που έχει οικοδοµηθεί πάνω από το νεκροταφείο που δηµεύτηκε, ότι µελλοντικά κατασκευαστικά έργα στο χώρο του Πανεπιστηµίου θα πραγµατοποιηθούν µε την απαραίτητη επίβλεψη και ότι το Πανεπιστήµιο θα τιµήσει την ιστορία του χώρου εορτάζοντας τη µνήµη της Εβραϊκής κληρονοµιάς στον χώρο. Τον Ιούνιο του 2008, ο Ειδικός Απεσταλµένος του Αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για ζητήµατα του Ολοκαυτώµατος συναντήθηκε µε στελέχη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και τοπικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη για να προωθήσει τη στενή συνεργασία µε την τοπική Εβραϊκή κοινότητα και µε τις διεθνείς ραβινικές οµάδες. Η Αµερικανική Πρεσβεία παρακολούθησε στενά τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την έκδοση βίζας για θρησκευτικούς λειτουργούς καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τον φόρο περιουσίας που επιβάλλεται σε θρησκευτικές οµάδες. Η Αµερικανική Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο προωθούν και στηρίζουν πρωτοβουλίες σχετικές µε τις θρησκευτικές ελευθερίες και χρησιµοποίησαν το ιεθνές Πρόγραµµα Επισκεπτών για να µπορέσουν οι ηγέτες των Μουσουλµανικών κοινοτήτων

15 να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. και να συναντηθούν µε αντίστοιχους µε αυτούς φορείς στην Αµερική. Ο Πρέσβης και άλλοι αξιωµατούχοι της Αµερικανικής πρεσβείας επισκέφθηκαν τακτικά χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα και συναντήθηκαν µε εκπροσώπους θρησκειών στόχο την προαγωγή θεµάτων θρησκευτικής ελευθερίας. Εκδόθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 2008 Αρχική σελίδα για τις ιεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες

Έκθεση για τις ιεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2007 Εκδόθηκε από το Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Εργασίας

Έκθεση για τις ιεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2007 Εκδόθηκε από το Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Εργασίας Ελλάδα Έκθεση για τις ιεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2007 Εκδόθηκε από το Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Εργασίας Το Σύνταγµα αναγνωρίζει την Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία (Ελληνορθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Έκθεση 2006 για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, και Εργασίας

ιεθνής Έκθεση 2006 για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, και Εργασίας 1 ιεθνής Έκθεση 2006 για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, και Εργασίας ΕΛΛΑ Α To Σύνταγµα αναγνωρίζει την Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία (Ελληνορθόδοξη) ως

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Εκθεση 2005 για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, και Εργασίας Nοέµβριος 2005

ιεθνής Εκθεση 2005 για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Γραφείο ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, και Εργασίας Nοέµβριος 2005 1 2005 International Religious Freedom: Greece (Translated) Released: November 2005 U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor ΕΛΛΑ Α ιεθνής Εκθεση 2005 για τις Θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Διεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες. Ελλάδα 2013.

Έκθεση για τις Διεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες. Ελλάδα 2013. Έκθεση για τις Διεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες. Ελλάδα 2013. Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγµα και άλλους νόµους και πολιτικές, µε κάποιους περιορισµούς. Γενικώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το κείµενο Σε αντιστοιχία µε την ΕΣΔΑ, η οποία κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα. Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α. Σεβασµός για την Ακεραιότητα του Ατόµου, συµπεριλαµβανοµένων των κάτωθι ελευθεριών:

ΕΛΛΑ Α. Σεβασµός για την Ακεραιότητα του Ατόµου, συµπεριλαµβανοµένων των κάτωθι ελευθεριών: Εκθέσεις για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα σε ιάφορες Χώρες για το 2006 Οι Εκθέσεις ανακοινώνονται από το Γραφείο για τη ηµοκρατία, τα Ανθρώπινα ικαιώµατα, και την Εργασία 6 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΑ Α Η Ελλάδα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (24/10/2015) Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους διωκόμενους συναδέλφους Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α. πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Ελλήνων µε ελεύθερες και δίκαιες κοινοβουλευτικές

ΕΛΛΑ Α. πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Ελλήνων µε ελεύθερες και δίκαιες κοινοβουλευτικές Εκθέσεις για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα σε ιάφορες Χώρες για το 2007 Οι Εκθέσεις ανακοινώνονται από το Γραφείο για τη ηµοκρατία, τα Ανθρώπινα ικαιώµατα, και την Εργασία 11 Μαρτίου 2008 ΕΛΛΑ Α Η Ελλάδα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Έκθεση των ΗΠΑ για τη Θρησκευτική Ελευθερία για το 2014

Διεθνής Έκθεση των ΗΠΑ για τη Θρησκευτική Ελευθερία για το 2014 Διεθνής Έκθεση των ΗΠΑ για τη Θρησκευτική Ελευθερία για το 2014 Κυπριακή Δημοκρατία Σύνοψη Το σύνταγμα κατοχυρώνει την ελευθερία της λατρείας, διδασκαλίας και άσκησης της θρησκείας κάθε ατόμου. Παραχωρεί

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Ο Υ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα