2. ª ƒº π ø π ƒ ø π π ø π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ª ƒº π ø π ƒ ø π π ø π"

Transcript

1 2. ª ƒº π ø π ƒ ø π π ø π 1. ªÈÎÚÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ Î È Ì ÎÚÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ. Η κοινωνιολογία εξετάζει: Ολόκληρες κοινωνίες, το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών τους θεσμών. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε σχηματικά λόγο για μελέτη σε μακρο-επίπεδο, για μακροκοινωνιολογία. Επιμέρους κοινωνικούς θεσμούς και συγκεκριμένες ομάδες όπως η παρέα, η οικογένεια, το σχολείο. Εδώ κάνουμε σχηματικά λόγο για μικροκοινωνιολογία. Βέβαια, το ένα επίπεδο επηρεάζει το άλλο και δεν είναι εύκολο να απομονωθούν. Αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία επηρεάζει και έναν επιμέρους θεσμό της και το αντίστροφο. Λ.χ., η υψηλή ανεργία μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες διάλυσης της οικογένειας και να έχουμε μεγάλο αριθμό διαζυγίων. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τον περίγυρο της οικογένειας και όχι μόνο τις σχέσεις του ζευγαριού. Από την άλλη πλευρά, ο μεγάλος αριθμός διαζυγίων επηρεάζει την κοινωνία στο σύνολό της, αλλάζει σταδιακά τις αξίες της. 2. μ ÛÈÎÔ Ù appleôè ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Οι κοινωνίες αλλάζουν στο χρόνο (κοινωνική μεταβολή) και στο χώρο (διαφορές ανάμεσα σε κοινωνίες, λ.χ., η ελληνική κοινωνία με την αιγυπτιακή). Ένα βασικό σχήμα που μας δείχνει τους τύπους κοινωνικής οργάνωσης ή κοινωνικά συστήματα στο χρόνο είναι το επόμενο: 36

2 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA A P O T I K E K O I N ø N I E ΔÀ π Δƒ À ª π Ã π π ø π ƒ ø ƒ ø ƒ ø Ã ƒ Δ ƒπ Δπ Πρωτόγονη Η παραγωγή Πρωτόγονα Τα εργαλεία Η κοινωνία δεν κοινωνία γίνεται με τη στοιχειώδη ανήκουν σε είναι χωρισμένη συμμετοχή εργαλεία. ολόκληρη την σε τάξεις. Δεν ολόκληρης κοινότητα υπάρχει κράτος της κοινότητας. (συλλογική που διοικεί ιδιοκτησία των την κοινότητα. μέσων παραγωγής). ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 1. Πόλη- Δουλοκτητικός Πιο εξελιγμένα Ατομική ιδιοκτη- Ταξική διάρθρωση κράτος τρόπος εργαλεία σία των μέσων της κοινωνίας 2. Ρώμη παραγωγής. Χρήση δούλων παραγωγής. (είναι χωρισμένη (res = ομιλούν Εκμετάλλευση σε τάξεις = εργαλείο). των δούλων. ελεύθεροι - δούλοι). ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ 1. Βυζάντιο Φεουδαρχικός Εισάγεται το Ατομική ιδιοκτη- Ταξική 2. Οθωμανική τρόπος άροτρο στην σία των μέσων διάρθρωση Αυτοκρα- παραγωγής. παραγωγή και παραγωγής. της κοινωνίας τορία η χρήση του Οι φεουδάρχες (είναι χωρισμένη 3. Δυτική αλόγου. Τα εκμεταλλεύονται σε τάξεις Φεουδα- εργαλεία είναι την εργασία του = φεουδάρχες ρχία ακόμη πιο δουλοπάροικου. - δουλοπάροικοι). εξελιγμένα. μπ ª Ã π π ø π ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ Καπιταλιστικός Βιομηχανική Εκμετάλλευση Ταξική διάρθρωση τρόπος επανάσταση. των εργατών. της κοινωνίας παραγωγής. Χρήση Μισθωτή (είναι χωρισμένη εξελιγμένης εργασία. σε τάξεις = τεχνολογίας Τα μέσα κεφαλαιοκράτες - στην παραγωγής εργαζόμενοι). παραγωγή. ανήκουν στους καπιταλιστές. ΠΗΓΗ: Θανάσης Α. Βασιλείου, Κοινωνιολογία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1986, σ. 20. Τα κοινωνικά συστήματα δεν εμφανίζονται αυτόματα. Το καθένα προκύπτει μέσα από τους κόλπους του προηγούμενου. 37

3 KOINøNIO O IA ã YKEIOY 3. ÔÈÔ Â Ó È ÙÔ ÛÈÎfi Ù ÍÈÓÔÌÈÎfi Û Ì ÙˆÓ ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ; Αγροτικές λέγονται οι κοινωνίες που ζουν, κυρίως, από την καλλιέργεια της γης. Οι αγροτικές κοινωνίες εμφανίζονται όταν κάποιες κοινότητες ανθρώπων σταματούν το νομαδικό βίο, την περιπλάνηση από τόπο σε τόπο, και εγκαθίστανται μόνιμα σε μια περιοχή την οποία αρχίζουν να καλλιεργούν. Οι αγροτικές κοινωνίες υπάρχουν σε διαφορετικά κοινωνικά συστήματα. Στην αρχαία δουλοκτητική κοινωνία (Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, τα νεότερα χρόνια στις νότιες πολιτείες των Η.Π.Α. με τις τεράστιες φυτείες και στη Λατινική Αμερική). Οι δούλοι θεωρούνταν εργαλεία, δεν είχαν δικαιώματα και δούλευαν πολλές ώρες χωρίς καμία αμοιβή. Στις φεουδαρχικές κοινωνίες δεν υπήρχαν δούλοι αλλά δουλοπάροικοι. Η γη ήταν χωρισμένη σε φέουδα (π.χ., η Αγγλία ήταν χωρισμένη σε 6 φέουδα), τα οποία ανήκαν στους βασιλιάδες, τους φεουδάρχες (γαιοκτήμονες), την εκκλησία και τα μοναστήρια. Οι δουλοπάροικοι κατοικούσαν στα φέουδα και είχαν την υποχρέωση να τα καλλιεργούν δίνοντας φόρο στο φεουδάρχη (σε είδος και αργότερα σε χρήμα), καθώς και ώρες υποχρεωτικής εργασίας (αγγαρείες) ÔÈ Ù Ó Ë appleúôû ÔÎÒÌÂÓË ˆ ÛÙÈ ÁÚÔÙÈÎ ÎÔÈÓˆÓ Â ; Οι αγροτικοί πληθυσμοί τόσο στις δουλοκτητικές κοινωνίες όσο και στις φεουδαρχικές ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Ο μέσος όρος της ζωής των δούλων στα μεταλλεία του Λαυρίου κατά την αρχαιότητα ήταν μόλις 20 χρόνια. Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών των κοινωνιών ήταν η μεγάλη βρεφική θνησιμότητα και η μικρή προσδοκώμενη ζωή. Πολλά βρέφη πέθαιναν στη γέννα από ασθένειες και από τις κακές συνθήκες του τοκετού. Τις αγροτικές κοινωνίες χαρακτήριζε η ανυπαρξία γιατρών και φαρμάκων, ενώ οι επιδημίες αφάνιζαν ολόκληρους πληθυσμούς. Επειδή τα βρέφη πέθαιναν συχνά, οι οικογένειες στην αγροτική κοινωνία έκαναν πολλά παιδιά, ελπίζοντας να ζήσουν κάποια από αυτά. 5. Àapple Ú Ó appleôù Ù ÚÎÂÈ ÎÔÈÓˆÓ Â ; ÔÈ ÛËÌ Û ÓÔ ÌÂ ÛÙËÓ ÓÓÔÈ ÙË Ù ÚÎÂÈ ; Αρκετοί ερευνητές χαρακτήρισαν ορισμένες αγροτικές κοινότητες ως «κλειστές και σχετικά αυτάρκεις». Κοινότητες, δηλαδή, που δεν είχαν εμπορικές σχέσεις με άλλες και κάλυπταν τις ανάγκες τους με τα αγαθά που παρήγαν μόνες τους. Στην πραγματικότητα, όλες οι αγροτικές κοινωνίες, ακόμη και οι πιο μικρές κοινότητες είχαν εμπορικές σχέσεις με άλλες. Δεν υπήρξαν αυτάρκεις κοινωνίες. Ορι

4 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA σμένα αγαθά που παρήγε μια αγροτική κοινωνία σε αφθονία και της περίσσευαν (υπερπροϊόν) τα έδινε σε άλλες αγροτικές κοινωνίες για να πάρει αγαθά που δεν είχε αυτή και περίσσευαν σε εκείνες. Με το πέρασμα του χρόνου, όσο τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε η κάθε αγροτική κοινότητα εξελίσσονταν, ο όγκος της παραγωγής αυξανόταν. Έτσι, δημιουργούνταν πλεόνασμα σε προϊόντα, το οποίο μπορούσε να ανταλλαχθεί με προϊόντα άλλων κοινοτήτων. 6. ΔÈ ÛËÌ ÓÂÈ ÈÔÌË ÓÈÎ Âapple Ó ÛÙ ÛË; fiùâ Î È appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ; Η βιομηχανική επανάσταση έγινε στο πλαίσιο του καπιταλισμού και είναι η είσοδος της μηχανής στην παραγωγή το 18ο αιώνα. Πατρίδα της βιομηχανικής επανάστασης θεωρείται η Αγγλία. Η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να μεγαλώσουν τα εργοστάσια, να γίνουν μεγάλες παραγωγικές μονάδες και να επεκταθεί η μισθωτή εργασία, να αυξηθούν δηλαδή κατά πολύ οι εργάτες που εργάζονταν στα εργοστάσια με μισθό. Η βιομηχανική επανάσταση έδωσε τη δυνατότητα να παράγονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων με μικρό κόστος. Η αυξημένη παραγωγή δημιουργεί νέες αγορές και νέες ανάγκες. Π.χ., πριν από είκοσι χρόνια κανείς δεν είχε ανάγκη τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι περισσότεροι αγνοούσαμε την ύπαρξή του. Όμως, η κατασκευή του, το φθηνό κόστος του και οι δυνατότητές του μας δημιουργούν νέες ανάγκες. Οι νέες κάθε φορά δυνατότητες του υπολογιστή μάς ανοίγουν καινούριους δρόμους στο τι μπορούμε να κάνουμε όταν τον χρησιμοποιούμε. Η βιομηχανική επανάσταση έφερε την αστικοποίηση. Δημιουργήθηκαν τεράστιες πόλεις γύρω από τα εργοστάσια. Τις πρώτες δεκαετίες της δημιουργίας τους αυτές οι πόλεις είχαν τεράστια προβλήματα ÔÈ Â Ó È Ë appleôúâ appleúô ÙË ÈÔÌË ÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ ; Η πορεία προς τον καπιταλισμό και τη βιομηχανική επανάσταση που δημιούργησε την βιομηχανική κοινωνία ήταν μακρά. O καπιταλισμός, όπως και κάθε κοινωνικό σύστημα, δεν εμφανίστηκε αυτόματα. Προήλθε μέσα από οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που έγιναν στους κόλπους της φεουδαρχίας. H διάλυση της Pωμαϊκής Aυτοκρατορίας (476 μ.x.) σηματοδότησε την κατάρρευση του δουλοκτητικού τρόπου παραγωγής. H γη κατακερματίστηκε σε φέουδα που ανήκαν στην ιδιοκτησία των φεουδαρχών. Σταδιακά, οι δούλοι μετατράπηκαν σε δουλοπάροικους, οι οποίοι καλλιεργούσαν τη γη του φεουδάρχη. 39

5 KOINøNIO O IA ã YKEIOY Μέχρι τον 11ο αιώνα κυριαρχούσε η αγροτική παραγωγή στο πλαίσιο της φεουδαρχικής κοινωνίας. Ο πληθυσμός ζούσε στην ύπαιθρο, ενώ οι πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχαν παρακμάσει. Δεν είχαν σημαντικό πληθυσμό ούτε σοβαρές λειτουργίες. Τον 11ο αιώνα σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στην παραγωγή. Εισάγεται το άροτρο και η χρήση του αλόγου στην καλλιέργεια της γης. Αυτό αύξησε κατακόρυφα την παραγωγικότητα. Τα προϊόντα παράγονταν σε μεγαλύτερες ποσότητες, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς αγρότες να έχουν μεγαλύτερο πλεόνασμα και να το εμπορεύονται. Η ανάπτυξη του εμπορίου σε συνδυασμό με τη βελτίωση των εργαλείων στις βιοτεχνίες έδωσαν τη δυνατότητα στους βιοτέχνες των πόλεων να αναπτυχθούν οικονομικά. Στις δύο τάξεις της φεουδαρχικής κοινωνίας, τους φεουδάρχες και τους δουλοπάροικους, ήρθε να προστεθεί και μια τρίτη ανερχόμενη τάξη: οι βιοτέχνες και οι έμποροι των πόλεων. Οι κάτοικοι των πόλεων, όταν δυνάμωσαν οικονομικά, συσπειρώθηκαν εναντίον των φεουδαρχών, προκειμένου να αποκτήσουν οι πόλεις τους το δικαίωμα στην αυτοδιοίκηση. Οι κάτοικοι των πόλεων, που είναι πλέον η αστική τάξη (έμποροι και βιοτέχνες), θέτουν σε δεύτερη μοίρα τους φεουδάρχες, τα προνόμια και η κυριαρχία των οποίων σταδιακά μειώνονται. Τα φέουδα με τον καιρό χάνουν την αυτονομία τους. Οι αστοί διεκδικούν την κατάργηση των φέουδων και τη συνένωσή τους σε κράτη, με νόμους και ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων. Οι βιοτέχνες της ίδιας ειδικότητας οργανώθηκαν σε συντεχνίες προκειμένου να είναι πιο ισχυροί και να προστατεύσουν το επάγγελμά τους. Ανάμεσα στα μέτρα προστασίας ήταν ότι δύσκολα άφηναν ένα νέο τεχνίτη να μπει στο επάγγελμά τους. Η ανάπτυξη του εμπορίου δημιούργησε όλο και περισσότερες παραγγελίες προϊόντων στις συντεχνίες. Έτσι, αυτές, για να αντεπεξέλθουν στις νέες και ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις των εμπόρων, δημιούργησαν μεγάλες επιχειρήσεις, τις μανιφακτούρες (από το Manus = χέρι και από το Factura = κατασκευή). Στις μανιφακτούρες εργάζονται πλέον και πολλοί εργάτες με μισθό. Οι αστοί, κατέχοντας κρατική εξουσία, αναγκάζουν, με εκτεταμένες απαλλοτριώσεις γης, πολλούς αγρότες να χάσουν την ιδιοκτησία τους και να έρθουν στα εργοστάσια για να εργαστούν ως μισθωτοί εργάτες. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι το πρόπλασμα των μεγάλων εργοστασίων. Σε αυτές θα εισαχθεί η μηχανή και θα εξελιχθούν στα πρώτα εργοστάσια. 40

6 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA 8. Â ÙÈ Ó Ê ÚÂÙ È ÙÔ apple Ú ıâì ÙÔ. ÔÏ applefi ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ Ù Ú- Ó ; ÓˆÚ ÂÙÂ ÏÏÔ Û ÁÁÚ ÊÂ ( applefi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÙËÓ Í ÓË ÏÔ- ÁÔÙÂ Ó ) appleô appleâúèáú ÊÔ Ó ÛÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÙËÓ Î ıëìâúèófiùëù ÙˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ ÌÈ ÂappleÔ ; Το παράθεμα από το έργο του Εμίλ Ζολά αναφέρεται στις άθλιες συνθήκες ζωής των πρώτων βιομηχανικών πόλεων. Tο απαράδεκτο επίπεδο υγιεινής, οι λασπωμένοι μικροί δρόμοι, το ανύπαρκτο αποχετευτικό σύστημα ήταν τα στοιχεία που συνέθεταν τη ζοφερή εικόνα των πρώτων αστικών βιομηχανικών κέντρων. Στην ξένη λογοτεχνία, το μυθιστόρημα του Ουγκώ Οι Άθλιοι περιγράφει τον θλιβερό τρόπο διαβίωσης του λαού στη Γαλλία κατά το 19ο αιώνα. Από την ελληνική λογοτεχνία, την εξαθλιωμένη ζωή των αγροτών, στα τέλη του 19ου αι., αφηγείται ο Καρκαβίτσας στο μυθιστόρημά του Ο Ζητιάνος. Ο Ιωάννης Κονδυλάκης στο μυθιστόρημά του Οι Άθλιοι των Αθηνών παρουσιάζει τη ζωή των φτωχών κατοίκων της Αθήνας, επίσης το 19ο αιώνα. 9. ÔÈ ÛÙÔÈ Â appleúôû ÈÔÚ Ô Ó ÙË «ÌÂÙ ÈÔÌË ÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ»; Κεντρικό χαρακτηριστικό της βιομηχανικής κοινωνίας ήταν η είσοδος της μηχανής στην παραγωγή. Σήμερα, πολλοί κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι έχει εμφανιστεί ένα νέο είδος κοινωνίας η μεταβιομηχανική κοινωνία. Κεντρικό χαρακτηριστικό της μεταβιομηχανικής κοινωνίας είναι η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών (αυτοματισμοί, ρομποτική, δορυφόροι) στην παραγωγή και τις υπηρεσίες. Η πληροφορική αυξάνει την παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς, καθώς τα προϊόντα παράγονται ταχύτερα, με μικρότερο κόστος. Επίσης, οι πληροφορίες για κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικονομικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού βοηθούν τις εταιρείες να προσαρμόσουν την παραγωγή των προϊόντων τους σε αυτές και να οργανώσουν τη διαφημιστική τους καμπάνια. Κοντολογίς, η πληροφορία στη μεταβιομηχανική εποχή είναι ένα είδος κεφαλαίου, καθώς μπορεί να αποφέρει μεγάλα κέρδη. Επειδή η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες είναι γνώσεις, η μεταβιομηχανική κοινωνία θεωρείται κοινωνία της γνώσης, δίνει βαρύτητα στις νέες εφευρέσεις και στην τεχνογνωσία. Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις αλλαγές στην παραγωγή, οι κοινωνικές τάξεις διατηρούνται και στη μεταβιομηχανική κοινωνία, η οποία παραμένει ταξική κοινωνία. Η εργατική τάξη στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες συνεχίζει να συγκρούεται με τους επιχειρηματίες και να διεκδικεί καλύτερους όρους ζωής

7 KOINøNIO O IA ã YKEIOY Το στοίχημα για την ανθρωπότητα είναι αν η τεχνολογία και ο πλούτος που παράγεται θα χρησιμοποιηθεί για το γενικό καλό της ανθρωπότητας ή θα πλουτίζουν λίγοι σε βάρος των πολλών. 10. ÔÈ apple ÚÍÂ Ë ÊÔÚÌ ÙË È ÎÚÈÛË ÙÔ ÎfiÛÌÔ ÛÂ ÚÒÙÔ, Â ÙÂ- ÚÔ Î È ΔÚ ÙÔ fiûìô; Αρκετές ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες (Αγγλία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο) άρχισαν, από το 17ο αιώνα, να ιδρύουν αποικίες σε διάφορες περιοχές του κόσμου (Αφρική, Ασία, Αμερική). Η αποικιοκρατία διαμόρφωσε ουσιαστικά την οικονομία, την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των πληθυσμών στις αποικίες. Σήμερα, οι κάτοικοι του Αγίου Δομίνικου, που ήταν ισπανική αποικία, μιλούν και γράφουν την ισπανική ως μητρική τους γλώσσα. Η τοπική διάλεκτος, που μιλούσαν οι κάτοικοι του Αγίου Δομίνικου πριν από την κατάκτηση των Ισπανών έχει ξεχαστεί, δεν μιλιέται από κανένα. Σε άλλες περιοχές, οι άποικοι επέβαλαν την καλλιέργεια συγκεκριμένων φυτών που τους ήταν χρήσιμα στο δικό τους εμπόριο. Έτσι, η περιοχή απογυμνώθηκε από κάθε άλλο αγροτικό προϊόν, με συνέπεια την εξαθλίωση του πληθυσμού και την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της αποικίας από τους αποικιοκράτες. Η αποικιοκρατία έγινε η αφορμή για να χωριστεί ο κόσμος σε χώρες του Πρώτου Κόσμου, του Δεύτερου Κόσμου και του Τρίτου Κόσμου Δ appleôè ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ. Κοινωνίες Πρώτου Κόσμου Καπιταλιστικές κοινωνίες Δυτικής Ευρώπης, Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Είναι βιομηχανικές κοινωνίες. Η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής είναι ατομική και κυριαρχεί η ελεύθερη αγορά. Η πλειονότητα του πληθυσμού ζει σε πόλεις και κωμοπόλεις. Ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία. Έχουν σοβαρές ταξικές ανισότητες. Κοινωνίες Δεύτερου Κόσμου Σήμερα δεν υπάρχουν πια και έχουν μετασχηματιστεί ή μετασχηματίζονται σε καπιταλιστικές κοινωνίες του Πρώτου Κόσμου (χώρες της Ανατολικής Ευρώπης). Δημιουργήθηκαν σταδιακά μετά το 1917, οπότε ξέσπασε η Ρωσική Επανάσταση και ξεκίνησε η προσπάθεια σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της Ρωσίας. 42

8 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA Ονομάστηκαν χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Τα καθεστώτα αυτά κατέρρευσαν το Ο Αμερικανός θεωρητικός Φράνσις Φουκουγιάμα έκανε λόγο για το «τέλος της ιστορίας», με την έννοια ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 κυριαρχεί ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα: ο καπιταλισμός. Οι οικονομίες τους ήταν κεντρικά σχεδιασμένες. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα παραγωγής ανήκαν στην ιδιοκτησία του κράτους. Το κράτος καθόριζε την παραγωγή προϊόντων με κριτήριο, όχι το κέρδος, αλλά τις ανάγκες του πληθυσμού. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ζούσε στις πόλεις. Παρά τα όσα διακήρυτταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών για κατάργηση των κοινωνικών τάξεων και ανυπαρξία ταξικών ανισοτήτων, υπήρχαν και κοινωνικές τάξεις και κοινωνικές ανισότητες. Η σύγκρουσή τους ανέτρεψε αυτά τα καθεστώτα. Κοινωνίες Τρίτου Κόσμου Είναι πρώην αποικιακές χώρες ή/και υπανάπτυκτες χώρες. Ο πληθυσμός ασχολείται κυρίως με τη γεωργία. Είναι χώρες φτωχές, ο πληθυσμός τους ζει εξαθλιωμένος, χωρίς ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση, καλό οδικό δίκτυο, αποχέτευση. Είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. «Τέταρτος Κόσμος» Υπάρχει σήμερα και είναι δίπλα μας. Πρόκειται για τους άστεγους των μεγάλων πόλεων, των οποίων το επίπεδο ζωής αντιστοιχεί στους εξαθλιωμένους των κοινωνιών του Τρίτου Κόσμου. Έτσι, πολλοί κοινωνιολόγοι κάνουν λόγο για τον «τέταρτο κόσμο» που ζει στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. 12. Ó appleù ÁÌ ÓÂ Î È apple Ó appleù ÎÙÂ ÒÚÂ. Το βασικό κριτήριο που διακρίνει τις χώρες σε αναπτυγμένες και υπανάπτυκτες είναι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Υπανάπτυκτες θεωρούνται οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα (ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση), δεν έχουν αναπτυγμένη βιομηχανία, δεν διαθέτουν σοβαρές υποδομές σε δρόμους, λιμάνια, αποχετευτικό σύστημα κτλ. Η σύγκριση όλων αυτών γίνεται με τα επιτεύγματα των χωρών του Πρώτου Κόσμου. 43

9 KOINøNIO O IA ã YKEIOY 13.ΔÈ ÛËÌ ÓÂÈ Ó appleù ÍË; Το περιεχόμενο του όρου ανάπτυξη διαφοροποιείται ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Πολλοί κοινωνιολόγοι θεωρούν ότι αναπτυγμένη είναι μια κοινωνία όταν έχει υψηλό επίπεδο ιατρικής, δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης, δωρεάν παιδείας, στέγασης για όλο το λαό, νομοθεσία που να προστατεύει το περιβάλλον κ.ά. Άλλοι, πάλι, δίνουν βαρύτητα όχι στα παραπάνω χαρακτηριστικά, που συνιστούν το «κοινωνικό πρόσωπο» της κοινωνίας, αλλά στο πόσες επιχειρήσεις κάνουν εξαγωγές, τι κέρδη πραγματοποιούν, πόσα πλοία με τη σημαία της χώρας πλέουν στις θάλασσες κτλ. Ανάπτυξη θεωρείται η τεχνολογική και οικονομική ωριμότητα μιας κοινωνίας. Το ζήτημα είναι ποιος ωφελείται από την ανάπτυξη και αν τελικά αυτή διαμορφώνει τους όρους για να ζήσουν οι άνθρωποι καλύτερα και όχι για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι λίγοι σε βάρος των πολλών Îapple  ÛË Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó appleù ÍË. Εκσυγχρονισμός είναι η προσπάθεια μιας κοινωνίας να εξελιχθεί τεχνολογικά και να αναπτυχθεί οικονομικά. Επειδή η καινοτομία και η νέα τεχνολογία βρίσκονται στην καρδιά του εκσυγχρονισμού, δίνεται μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση ως παράγοντα εκσυγχρονισμού και οικονομικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση είναι ο χώρος προπαρασκευής αφενός των νέων επιστημόνων, που θα εμπνευστούν και θα υλοποιήσουν τις καινοτομίες, και αφετέρου των νέων εργαζομένων, που θα χρησιμοποιήσουν τα νέα, τεχνολογικά εξελιγμένα, μέσα παραγωγής. 15. È ıâˆú  ÙË ÂÍ ÚÙËÛË. Οι θεωρίες της εξάρτησης υποστηρίζουν ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν επειδή οι κοινωνίες του Πρώτου Κόσμου εμπόδισαν την ανάπτυξή τους. Οι χώρες του Πρώτου Κόσμου (μητροπόλεις) εκμεταλλεύτηκαν συστηματικά τις χώρες του Τρίτου Κόσμου (χώρες της περιφέρειας). Ιδιοποιήθηκαν τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές, επέβαλαν την καλλιέργεια συγκεκριμένων αγαθών που χρειάζονταν στο δικό τους εμπόριο αδιαφορώντας για τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού, χρησιμοποίησαν τους κατοίκους των χωρών της περιφέρειας ως φθηνό εργατικό δυναμικό. 44

10 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA 16. ÔÈ Â Ó È Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÁÚÔÙÈÎÔ ÙÔÌ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈ- ÓˆÓ ; Στην Ελλάδα δεν υπήρξε σημαντική μεγάλη ιδιοκτησία στη γη, γαιοκτήμονες δηλαδή που να έχουν τεράστια κτήματα. Αντίθετα, κυριαρχεί η μικρή ιδιοκτησία, όπου ο κάθε αγρότης έχει ένα μικρό χωράφι και το καλλιεργεί. Μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο και σε μερικές άλλες περιοχές της Βοιωτίας και της Πελοποννήσου συναντούμε μερικές μεγάλες ιδιοκτησίες γης. Αυτό είχε αποτέλεσμα την απουσία αξιόλογων επενδύσεων στη γεωργία, που θα αύξαναν σημαντικά την παραγωγή, χάρη στην οποία θα πραγματοποιούνταν μεγάλες εξαγωγές σε άλλες χώρες και θα προσκομίζονταν υψηλά κέρδη. Παράλληλα, ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας δεν έχει ακόμη εκσυγχρονιστεί με νέα μηχανήματα, εξελιγμένα τρακτέρ κτλ. Στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, ο αγροτικός τομέας είναι οργανωμένος όπως και ο βιομηχανικός. Επικρατούν τα μεγάλα αγροκτήματα, στα οποία εργάζονται χιλιάδες μισθωτοί εργάτες, με σημαντικό τεχνολογικό εξοπλισμό και μεγάλη αγροτική παραγωγή που αποφέρει αξιόλογα κέρδη. 17. ÔÈ Â Ó È Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÈÔÌË ÓÈÎÔ ÙÔÌ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ ; Η Ελλάδα ήταν μια αγροτική κοινωνία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο το κράτος έκανε τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε όλους τους τομείς. Από την ενέργεια μέχρι τον τουρισμό (ιαματικές πηγές, ξενοδοχεία ΞΕΝΙΑ και ακτές του Ε.Ο.Τ.), το ελληνικό κράτος ήταν ο βασικός ιδιοκτήτης και επενδυτής. Όμως και η γεωργία, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, έχει εκβιομηχανιστεί και χρησιμοποιούνται μηχανές στη γεωργική παραγωγή. Δημιουργήθηκαν αστικά κέντρα πάνω στον οδικό άξονα Πάτρα Θεσσαλονίκη Καβάλα, όπου και αναπτύχθηκε η βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε στη χώρα μας το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης. Πολλά εργοστάσια κλείνουν και εγκαθίστανται σε άλλες χώρες, όπου τα μεροκάματα και η φορολογία είναι χαμηλότερα. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η ελληνική κλωστοϋφαντουργία αλλά και άλλοι τομείς. 18. applefi ÙÔÓ apple Ó Î 2.1. («ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÓÂÚÁfi appleïëı ÛÌfi Î Ù ÎÏ Ô ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ», ÛÂÏ. 41 ÙÔ Û ÔÏ. È Ï.) Ó Î Ù ÁÚ Â- ÙÂ appleôèôè ÎÏ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó ÍËÛË Î È appleôèôè ÌÂ ˆÛË Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÙÂÏÂ Ù ˆÓ 10 ÚfiÓˆÓ. ΔÈ apple - Ú ÙËÚÂ ÙÂ;

11 KOINøNIO O IA ã YKEIOY Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα οι κλάδοι που παρουσιάζουν αύξηση είναι: Ηλεκτρισμός, φωταέριο και νερό. Κατασκευές. Εμπόριο. Ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, επικοινωνίες. Τράπεζες, ασφάλειες και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Εκπαίδευση. Υγεία και μέριμνα. Οι κλάδοι που παρουσιάζουν μείωση είναι: Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία. Ορυχεία, λατομεία. Μεταποίηση. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώνουν οι κλάδοι του τουρισμού και των τραπεζών, που εκμεταλλεύονται τη μεγάλη αγορά των δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά). Αναπτύσσεται, επίσης, ο τομέας των υπηρεσιών και η οικοδομή (κατασκευές). Αντίθετα, ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) μειώνεται το ίδιο παρατηρείται και στη μεταποίηση (βιομηχανίες, όπως η κλωστοϋφαντουργία). 19. ÔÈÂ Â Ó È ÔÈ Î ÚÈÂ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ appleô Ú ÎÙËÚ Ô Ó ÙÔÓ ÙÔÌ appleëúâûèòó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ ; Στον τομέα των υπηρεσιών ανήκουν το εμπόριο, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι τράπεζες, οι ασφάλειες, και κάθε υπηρεσία. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι σημαντικά αναπτυγμένος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 1991 στον τομέα των υπηρεσιών απασχολούνταν το 48,3% του πληθυσμού, ενώ το 2001 το 55,1%. Εμφανίζεται, δηλαδή, άνοδος της τάξης του 7% που είναι σημαντική. Οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός. Η ναυτιλία από μόνη της δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί μια χώρα αναπτυγμένη. Μπορεί τα καράβια των εφοπλιστών να αρμενίζουν στις θάλασσες με τη σημαία της χώρας και στη χώρα να επικρατεί φτώχεια και ανεργία

12 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη άνοδο. Πρόκειται για περιοχές φτωχές, χωρίς ιδιαίτερες καλλιέργειες, με πολλούς μετανάστες, οι οποίοι επέστρεψαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και με τις οικονομίες τους άρχισαν να φτιάχνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και ξενοδοχειακές μονάδες. Ο τουρισμός έχει βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη και έχει προσφέρει εργασία σε χιλιάδες ανθρώπους. Συχνά όμως αλλοιώνει την τοπική αρχιτεκτονική και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά ορισμένων περιοχών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο για να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Δ Àƒπ ª π π À : Δ ø π Δπ à π ; ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ appleâúèô Ì ËÏÔ Â ÎÙ ÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ó appleù ÍË. Ú ÁÌ - ÙÈ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi fiùè ÔÈ ÎÏ Â, Ë ÚÎ Ú Î È Ë Î ÓıÔ, Î ıò Î È Ô ÕÁÈÔ ÈÎfiÏ Ô Î È ÙÔ ƒ ı ÌÓÔ ÛÙËÓ Ú ÙË ıâˆúô ÓÙ È applefi ÙÈ appleèô ÓÂappleÙ ÁÌ Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎ appleâúèô, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÓÂappleÙ ÁÌ Ó ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ fiûôó ÊÔÚ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ. ÚfiÏÔ fiìˆ appleô Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó appleù ÍË ıâˆúâ Ù È fiùè  ÓÔ ÙË ÈÂÎ - ÎËÛË Î Ï ÙÂÚË ÂÎapple  ÛË, fiï Ù ÂÚ ÓËÙÈÎ ÛÙÔÈ Â appleô ÂÈÎÓ Ô Ó fiùè Ô ÙÔ ÚÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ ÚÁËÛ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ Ì ÙËÓ ÂÎapple  ÛË ÈÏÈ ˆÓ Ó ˆÓ ÙÒÓ ÙˆÓ appleâúèô ÒÓ. appleôù ÏÂÛÌ ; 2-3 ÛÙ 10 apple È È Ó ÂÁÎ Ù Ï appleô Ó ÙÔ Û ÔÏ Ô, apple ÎÓÒÓÔ- ÓÙ ÙÛÈ Ù appleôûôûù ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ Ó ÏÊ ËÙˆÓ. μ È, Ë appleúfiˆúë ÂÁÎ Ù ÏÂÈ Ë ÙÔ appleô ÚˆÙÈÎÔ Û ÔÏÂ Ô ÂÓ ÊÔÚ ÁÂ- ÓÈÎ Ù apple È È ÙˆÓ ÙÔ ÚÈÛÙÈÎÒÓ appleâúèô ÒÓ. ŸÏ ÔÈ ÂÓ Â ÍÂÈ Ô ËÁÔ Ó ÛÙÔ Û - Ìapple Ú ÛÌ fiùè Ù apple È È appleô appleôîïâ ÔÓÙ È applefi ÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÛÙË Û ÓÙÚÈappleÙÈÎ ÙÔ appleïâèô ËÊ appleúô Ú ÔÓÙ È applefi Ù ÊÙˆ ÁÚÔÙÈÎ Î È ÌÈÎÚÔÌÂÛ ÛÙÚÒ- Ì Ù ÙÔ appleïëı ÛÌÔ appleô Ú ÛÎÔ Ó ÛÙÔÓ ÙÔ ÚÈÛÌfi Ó ÙfiÙËÙ apple Û fiïëûë  Ù ÛÙÈ ÌÈÎÚ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ (ÂÓÔÈÎ ÛË ˆÌ Ù ˆÓ ÎÙÏ.)  Ù ˆ apple ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÙÔ ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ (ÁÎ ÚÛfiÓÈ, Î Ì ÚÈ ÚÂ, appleˆïë- Ù ÎÙÏ.), ÛÙÈ ÔappleÔ Â Î Ù ı ÓÔÓÙ È appleôïï ÊÔÚ Î È Ì ÙËÓ appleúôùúôapple ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ, appleô ıâˆúô Ó Û appleôïï appleâúèappleùòûâè appleúôùèìfiùâúô Ó ÛÙÚ ÊÔ Ó Ù apple È È ÙÔ, ÓÙ ÁÈ ÙÔ «ÈÔ Ì ÏÏÔÓ» ÙË ÂÎapple  ÛË, Û «appleô Ô- ÙÈÎfiÙÂÚÔ» appleúôû Ó ÙÔÏÈÛÌÔ Ì ÁÚ ÁÔÚÔ Î Ú Ô. ÂÁÎ Ù ÏÂÈ Ë ÙÔ Û ÔÏÂ Ô Â Ó È ÌÈ applefi ÙÈ appleèô ÂappleÒ Ó ÌÔÚÊ appleô apple ÚÓÂÈ Ë ÓÈÛfiÙËÙ, Ë ÊÙÒ ÂÈ, Ë ÂÁÎ Ù ÏÂÈ Ë, Ë appleâúèıˆúèôappleô ËÛË Î È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi appleôîïâèûìfi ÙÌËÌ ÙˆÓ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ, ÓÙ Ó ÎÏ ÛË ÙË È ÚÂ- ÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓ Û ٠ÍÂÈ. ( ÙÛÈÎ 1994) 47

13 KOINøNIO O IA ã YKEIOY 20. ÔÈ Â Ó È Ù ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚ ËÌÔÁÚ ÊÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË ÂÏÏË- ÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ ; Η σύνθεση του πληθυσμού μιας χώρας (άνδρες/γυναίκες, νέοι/γέροι) επηρεάζει την οικονομική της ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η σύνθεση του πληθυσμού εξαρτάται από το οικονομικό επίπεδο της χώρας και τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που λαμβάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει τις γεννήσεις, τις μητέρες κτλ. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των γεννήσεων έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά ο πληθυσμός έχει αυξηθεί. Αυτό οφείλεται στην είσοδο πολλών μεταναστών τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Η μείωση των γεννήσεων δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη κοινωνική πολιτική υποστήριξης των νέων ζευγαριών για να κάνουν παιδιά (εξασφάλιση εργασίας, αύξηση μισθών, επιδόματα, δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί, βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος κ.ά.). Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι ηλικιωμένοι, καθώς οι εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη, τα φάρμακα, η βελτίωση της διατροφής και των συνθηκών διαβίωσης βοηθούν τον πληθυσμό να ζει περισσότερο. Αυτό το φαινόμενο (λίγες γεννήσεις / αύξηση ετών ζωής) ονομάζεται γήρανση του πληθυσμού, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι μιας χώρας είναι σε μεγάλη ηλικία. Οι μετανάστες αναζωογόνησαν δημογραφικά την Ελλάδα. Η νομιμοποίησή τους είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, να ενισχυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. 21.ΔÈ ÛËÌ ÓÂÈ ÌÂÙ ÔÏ ÙˆÓ ÍÈÒÓ ÛÙÔ ÚfiÓÔ Î È ÛÙÔ ÒÚÔ; ÒÛÂÙÂ apple Ú Â ÁÌ Ù. Οι αξίες που κυριαρχούν σε μια κοινωνία δείχνουν τι θεωρούν τα μέλη της δίκαιο, άδικο, καλό και κακό (ηθικές αξίες), όμορφο, άσχημο (αισθητικές αξίες). Οι αξίες δεν είναι σταθερές ούτε στο χρόνο ούτε στο χώρο. Αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Σήμερα ο φόνος θεωρείται κακό και τιμωρείται αυστηρά. Στην αρχαία Σπάρτη το να σκοτώσει κάποιος έφηβος Σπαρτιάτης έναν είλωτα σε στρατιωτική άσκηση δε θεωρούνταν αδίκημα και αξιόποινη πράξη. Παλιότερα, το κάπνισμα φύλλων καπνού απαγορευόταν. Σήμερα επιτρέπεται και το τσιγάρο είναι νόμιμο και πωλείται στο εμπόριο. Επίσης, άλλες αξίες έχει η ελληνική κοινωνία, άλλες η αγγλική κτλ. Η μοιχεία είναι πράξη που δικαιολογεί το διαζύγιο στη χώρα μας. Αντίθετα, οι Εσκιμώοι θεωρούν δείγμα καλής φιλοξενίας να αφήσουν τον επισκέπτη να κοιμηθεί με τη γυναίκα τους. Οι αξίες αλλάζουν επειδή αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες που τις συντηρούν. Άλλες είναι οι αξίες μιας αγροτικής κοινωνίας και άλλες μιας βιομηχανικής

14 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA Στην αγροτική κοινωνία οι άνθρωποι έδιναν έμφαση στην οικογένεια και τις συγγενικές σχέσεις. Αντίθετα, στη σύγχρονη κοινωνία η έμφαση δίνεται στην καριέρα. Ανάλογα διαφοροποιούνται και οι αξίες στο χώρο. Οι διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν από χώρα σε χώρα, και πολλές φορές και σε διαφορετικές περιοχές μέσα στην ίδια χώρα, διαφοροποιούν τις αξίες. Τέλος, οι αξίες μιας κοινωνίας αλλάζουν ύστερα από επαναστάσεις και κοινωνικά κινήματα. Το γυναικείο κίνημα έχει πετύχει σημαντική βελτίωση στη θέση των γυναικών, με αποτέλεσμα και την αλλαγή των αξιών που σχετίζονται με το γυναικείο φύλο. Σήμερα, λίγοι οπισθοδρομικοί και καθυστερημένοι πολιτισμικά άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι καλό η γυναίκα να μένει στο σπίτι και να μην μορφώνεται ή να εργάζεται. 22. ÔÈÂ Â Ó È ÔÈ Î ÚÈfiÙÂÚ ıâˆú ÛÂÈ ÁÈ ÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Í Â ; Οι λειτουργιστές κοινωνιολόγοι θεωρούν ότι οι αξίες είναι σταθερές και έχουν μια σημαντική λειτουργία: εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Γι αυτό και πρέπει μέσα από την οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα όλα τα νέα μέλη της κοινωνίας να αποκτήσουν το ίδιο σύστημα αξιών. Οι θεωρητικοί της συμβολικής αλληλεπίδρασης και της σύγκρουσης θεωρούν ότι οι αξίες επιβάλλονται από τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες. Ο μαρξισμός υποστηρίζει ότι οι αξίες ανήκουν στο εποικοδόμημα και προστατεύουν τον τρόπο παραγωγής στον οποίο στηρίζονται. Λ.χ., θεωρείται ιερή η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, επειδή αυτό συμφέρει τους καπιταλιστές που τα έχουν στην ιδιοκτησία τους. 23. Ò ÁÓˆÚ Ô Ì ÙÈ Í Â ÂÓfi ÙfiÌÔ ; Τις αξίες ενός ατόμου τις αντιλαμβανόμαστε από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και τις προτεραιότητες που θέτει στη ζωή του. Από το πώς περνά κάποιος τον ελεύθερο χρόνο του, τα χόμπι του, το πού ξοδεύει τα χρήματά του, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι αξίες του. Η κοινωνιολογία μπορεί να ερευνήσει τις αξίες των ανθρώπων μέσα από συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. 24. È Í Â È ÊÔÚÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÎfiÌË Î È Ì Û ÛÙËÓ È ÎÔÈÓˆÓ. ÂÍËÁ ÛÂÙ ÁÈ appleôèô ÏfiÁÔ Û Ì ÓÂÈ Ùfi. Η κοινωνική πραγματικότητα δεν αποτελεί ένα ομοιόμορφο σύνολο. Συντίθεται από κοινωνικές τάξεις, στρώματα, επαγγελματικές ομάδες, αστικούς και αγρο

15 KOINøNIO O IA ã YKEIOY τικούς πληθυσμούς, μετανάστες από διαφορετικές χώρες και ενδεχομένως με διαφορετικό θρήσκευμα, ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες. Έτσι, είναι φυσιολογικό κάθε τάξη ή ομάδα να έχει τις δικές της ιδιαίτερες αξίες, να αντιλαμβάνεται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Άλλη άποψη για τις σχέσεις του ζευγαριού πριν από το γάμο μπορεί να έχει ένας συντηρητικός άνθρωπος μεγάλης ηλικίας από ένα νέο. Αλλά και ανάμεσα στους νέους υπάρχουν διαφορές. Αλλιώς βλέπει τη ζωή και άλλες αξίες έχει ένας εύπορος νέος και αλλιώς ένας εργαζόμενος νέος, από φτωχή οικογένεια, που προσπαθεί να επιβιώσει. Πάντως αυτό που έχει σημασία να γνωρίζουμε είναι ότι κανείς δεν γεννιέται με αξίες. Τις αποκτά μέσα στην κοινωνία, στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, και φέρουν τη σφραγίδα του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται ο άνθρωπος. 50

16 Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÙÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ ÙÂÙÚ Ô ÂÚÁ ÛÈÒÓ Î È ÚÂ Ó 2.1 ÈÔ ÂÚÁ Û Î È ÚÂ Ó Â ÙÂ ÙÔ ÚÁÔ ªÔÓÙ ÚÓÔÈ Î ÈÚÔ ÙÔ ΔÛ ÚÏÈ ΔÛ appleïèó. Οι κινηματογραφικές ταινίες εκφράζουν πολλές φορές ενδιαφέροντα κοινωνικά μηνύματα και μπορούν να τροφοδοτήσουν τον κοινωνικό προβληματισμό. Ορισμένες μπορεί να αποτελέσουν και εργαλείο ανάλυσης για τον κοινωνιολόγο. Χαρακτηριστικό δείγμα ταινίας που προσφέρεται για κοινωνιολογική ανάλυση είναι το έργο Μοντέρνοι Καιροί του Τσάρλι Τσάπλιν. Τη φωτογραφία της ταινίας επιμελήθηκε ο Ρόλαντ Τόθεροχ και η Άιρα Μόργκαν. Η μουσική ήταν του Τσάρλι Τσάπλιν και του Άλφρεντ Νιούμαν. Στην ταινία έπαιζαν οι Τσάρλι Τσάπλιν, Πολέτ Γκοντάρ, Χένρι Μπέργκμαν, Τσέστερ Κόνκλιν, Τάινι Στάντφορντ, Χανκ Μαν, Στάνλεϊ Μπάιστοουν, Άλαν Γκαρσία. Η διάρκειά της είναι 87 λεπτά. Ανάλυση κινηματογραφικού έργου Όνομα και εθνικότητα του σκηνοθέτη. Το σενάριο της ταινίας γράφτηκε από τον ίδιο τον Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος έκανε και τη σκηνοθεσία. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν Εγγλέζος. Η ταινία αυτή ήταν η τελευταία βουβή ταινία του μεγάλου ηθοποιού. Σε ποια περίοδο αναφέρεται το έργο, σε ποια χώρα ή περιοχή; Το έργο γυρίστηκε το Αναφέρεται στην βιομηχανική κοινωνία των Η.Π.Α. Το περιεχόμενο του έργου αναφέρεται σε: περίοδο κρίσης, οικονομικών αλλαγών, κοινωνικών ανατροπών ή κάτι άλλο; Το έργο καυτηριάζει την παράνοια της βιομηχανικής εποχής, της μοντέρνας κοινωνίας και της τεχνολογικής προόδου. Έχει στοιχεία κοινωνικής κριτικής και ανθρωπισμού, καθώς δείχνει τις απάνθρωπες όψεις αφενός μεν της μηχανοποιημένης παραγωγής, αφετέρου της οικονομικής κρίσης που από το 1929 είχε χτυπήσει όλες τις καπιταλιστικές οικονομίες. 51

17 KOINøNIO O IA ã YKEIOY Πρόκειται για έργο που αναφέρεται σε αληθινή ιστορία; Η ιστορία του έργου δεν είναι πραγματική, είναι όμως χαρακτηριστική των συνθηκών στις οποίες ζούσαν εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι. Ποια θέματα προσεγγίζει; Η ταινία προσεγγίζει το ζήτημα της οικονομικής κρίσης του 1929 και τις κοινωνικές της συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων. Παράλληλα, σκιαγραφεί ανάγλυφα και προφητικά την κοινωνία που έρχεται: ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρακολουθεί, όπως ο «Μεγάλος Αδελφός» (Big Brother), τους εργάτες και τη δουλειά τους, μέσα από ένα μόνιτορ. Σε ποιο είδος κατατάσσεται; Η ταινία είναι κωμωδία. Να παρουσιάσετε την ιστορία της ταινίας και την εξέλιξή της σε 10 γραμμές. Ο Σαρλό (Τσάρλι Τσάπλιν) είναι εργάτης φάμπρικας που προσπαθεί να συγχρονιστεί με τη γραμμή παραγωγής σφίγγοντας βίδες, ενώ το τυραννικό αφεντικό του παρακολουθεί το προσωπικό μέσα από μόνιτορ σε στιλ «Μεγάλος Αδελφός». Αποτέλεσμα της μονότονης και κουραστικής εργασίας είναι να αποκτήσει ο Σαρλό τη συνήθεια να βιδώνει ό,τι μοιάζει με μπουλόνι. Μια μέρα, μετά τη δουλειά, βγήκε έξω από το εργοστάσιο και είδε μια γυναίκα που στο φόρεμά της είχε κουμπιά. Τα πέρασε για μπουλόνια και πήγε να τα βιδώσει. Η γυναίκα άρχισε να τρέχει φωνάζοντας, ενώ ο Σαρλό την κυνηγούσε για να βιδώσει τα κουμπιά του φορέματός της. Τότε ένας αστυνομικός τον κυνήγησε, τον συνέλαβε, κάλεσε ασθενοφόρο και τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο. Μετά την έξοδό του από το ψυχιατρείο είναι άνεργος και το εργοστάσιο που δούλευε έχει κλείσει. Από παρεξήγηση βρίσκεται επικεφαλής μιας πορείας εργατών και ανέργων και συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Ύστερα από διάφορες κωμικές περιπέτειες αποφυλακίζεται, αλλά αποτυγχάνει να βρει εργασία ως εργάτης σε ναυπηγείο. Kατόπιν θα γνωρίσει ένα κορίτσι, φτωχό και ορφανό, με το οποίο θα γνωρίσουν νέες περιπέτειες που αποτυπώνουν τις ταλαιπωρίες που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Ανεργία, απολύσεις, φτώχεια. Τελικά γίνονται ζευγάρι με την κοπέλα. Ποια ήταν τα κεντρικά πρόσωπα του έργου; Ο Σαρλό και το κορίτσι, που εκφράζουν, με κωμικό τρόπο, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο μέσος άνθρωπος εκείνη την εποχή (δεκαετία του 30). 52

18 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA Για κάθε πρόσωπο να φτιάξετε έναν πίνακα που να περιλαμβάνει: την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκει κτλ. Ο Σαρλό και το κορίτσι είναι δύο νέοι που ζουν στη δεκαετία του 30. Είναι φτωχοί, ανήκουν στην εργατική τάξη, καθώς δεν έχουν άλλους πόρους ζωής εκτός από την εργασία τους. Δεν έχουν οικογένεια ή τουλάχιστον στο έργο δεν φαίνεται να έχουν. Ο εργοδότης τους ανήκει στην αστική τάξη. Να συνδέσετε τα θέματα του έργου με αυτά της ενότητας. Ποιες έννοιες του κεφαλαίου σχετίζονται με το έργο και ποιος είναι ο ορισμός τους; Οι έννοιες βιομηχανική κοινωνία και αστικοποίηση. Βλέπουμε μια εικόνα της βιομηχανικής κοινωνίας της δεκαετίας του 30 με τα προβλήματα της αστικοποίησης, της ανεργίας και της εξαθλίωσης ÛËÌÂÈÒÛÂÙÂ Ó ÔÈ apple Ú Î Ùˆ appleúôù ÛÂÈ Â Ó È ÛˆÛÙ Ï Óı ÛÌ - ÓÂ. Οι σωστές απαντήσεις είναι με τη σειρά που εμφανίζονται οι προτάσεις στον πίνακα της σελίδας 21: ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ÓÙÈÛÙÔÈ ÛÂÙ ٠ÛÙÔÈ Â ÙË ÛÙ ÏË Ì ٠ÙË ÛÙ ÏË μ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ. Α. 3. Β. 1. Γ. 2. ªÂ ÊÔÚÌ ÙÔ apple Ú Î Ùˆ applefiûapple ÛÌ (ÛÂÏ. 22 ÙÔ T.E.E.M.), Ó Û Ô- ÏÈ ÛÂÙÂ,  Ù applefi appleúôûˆappleèî Û ÂÌappleÂÈÚ Â Ù applefi ÂÌappleÂÈÚ Â ÁÔÓ ˆÓ ÊËÁ ÛÂÈ ÌÂÁ Ï Ù ÚˆÓ, Ù ıâùèî Î È Ù ÚÓËÙÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË ˆ ÛÙËÓ applefiïë Î È ÙË ˆ ÛÙÔ ˆÚÈfi. 53

19 KOINøNIO O IA ã YKEIOY ˆ ÛÙÔ ˆÚÈfi ˆ ÛÙËÓ applefiïë ÂÙÈÎ ÚÓËÙÈÎ ÂÙÈÎ ÚÓËÙÈÎ Καθαρή ατμόσφαιρα. Λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικές, μορφωτικές. Πολλές ευκαιρίες για εργασία, μόρφωση, ψυχαγωγία. Μαζοποίηση, αποξένωση από τον διπλανό μας. Ο λογοτέχνης Α. Σαμαράκης έγραφε: «ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν είναι τόσο κοντά όσο είναι σήμερα, και οι καρδιές τους δεν είναι τόσο μακριά όσο είναι σήμερα». Ήρεμη ζωή. Λιγότερες δυνατότητες για ψυχαγωγία. Αίσθημα ότι η ζωή είναι μονότονη και βαρετή. Η ανωνυμία είναι πλεονέκτημα καθώς το άτομο δεν είναι αντικείμενο ελέγχου και σχολιασμού. Αίσθημα ανασφάλειας από εγκληματικότητα και κοινωνικά προβλήματα. Στενές κοινωνικές σχέσεις. Δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κ.ά. Ευκαιρίες για νέες και πολλές κοινωνικές σχέσεις. Αλλοτρίωση, εμπορευματοποίηση οι σχέσεις των ανθρώπων είναι σχέσεις πραγμάτων (Ντυρκέμ = οργανική αλληλεγγύη). Αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας από την εγκληματικότητα της πόλης. Ο κλειστός κοινωνικός περίγυρος γίνεται ασφυκτικός μέσα από το κουτσομπολιό και τον διαρκή και στενό έλεγχο È ÛÂÙ ÙÔ apple Ú Î Ùˆ ΠÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 23 ÙÔ T.E.E.M.) Î È Ó apple - ÓÙ ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ Û ÙÈ ÔÌÔÈ Ô Ó Î È Û ÙÈ È Ê ÚÔ Ó ÔÈ appleúôûâáá - ÛÂÈ ÙˆÓ Ô ıâˆúëùèîòó. Το απόσπασμα της σελίδας 23 είναι από το βιβλίο του Βασίλη Φίλια Κοινωνικά Συστήματα («Από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό Οι δυνάμεις της μετά- 54

20 MOPºE KOINøNIKH OP ANø H E HNIKH KOINøNIA βασης»), όπου ο συγγραφέας εξετάζει τον τρόπο μετάβασης από το ένα κοινωνικό σύστημα στο άλλο. Στην ερώτηση 7 («Ποια είναι η πορεία προς τη βιομηχανική κοινωνία;») αναλύουμε τη μετάβαση από τη φεουδαρχική κοινωνία στον καπιταλισμό. Ο Φίλιας παραθέτει διάφορες απόψεις σχετικά με τις κοινωνικές τάξεις και τις διαδικασίες. Εδώ παρατίθενται οι απόψεις των Μώρις Ντομπ (καθηγητής στο Trinity College του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ) και Κοατσίρο Τακαχάσι (καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο). Ομοιότητες Και οι δύο συμφωνούν ότι η διεύρυνση της βιοτεχνίας είτε στην πόλη είτε στην ύπαιθρο και το άνοιγμα των αγορών ώθησαν στην υπέρβαση της φεουδαρχίας και στην εμφάνιση του καπιταλισμού. Διαφορές Η βασική διαφωνία των δύο συγγραφέων αφορά το ποιες κοινωνικές τάξεις ώθησαν, μέσα από τη δραστηριότητά τους, τις εξελίξεις από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Ο Ντομπ θεωρεί ως κινητήρια δύναμη τους βιοτέχνες της πόλης, ενώ ο Τακαχάσι τους μεγαλοχωρικούς που αρχίζουν να επεκτείνουν την οικιακή βιοτεχνία σε μεγάλη βιοτεχνία προσανατολισμένη προς την αγορά. Ο Ντομπ θεωρεί επίκεντρο αυτών των διαδικασιών την πόλη, ενώ ο Τακαχάσι την ύπαιθρο. Για όποιον θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα της μετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, έχει εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα το συλλογικό έργο Από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό (εκδόσεις Θεμέλιο) με κείμενα των Ντομπ, Σουήζυ, Τακαχάσι, Χιλ, Λεφέμπρ, Προκάτσι, Χομπσμπάουμ, Μέριγκτον, Χίλτον applefi ÙËÓ apple Ú Ì ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÁÈ ÙÔ 2001 (ÛÂÏ. 25 ÙÔ T.E.E.M.) Ó appleôïôá ÛÂÙÂ ÙÔ applefiï ÙÔ ÚÈıÌÔ Î ıâ ËÏÈÎÈ Î ÔÌ. ΔÈ apple Ú ÙËÚÂ ÙÂ; Επειδή από την πυραμίδα που δίνεται δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι απόλυτοι αριθμοί κάθε ηλικιακής ομάδας, θα δώσουμε τον κατά προσέγγιση αριθμό. 55

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν από

2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ---ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΕΣ: 4 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενος - Εργοδότης

Εργαζόμενος - Εργοδότης Οικονομική δραστηριότητα στην Αρχαία Ελλάδα Εργαζόμενος - Εργοδότης Καταναλωτή Επενδυτές Εργαστήρι 1 Η Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία είναι απεργία Εικόνες από την απεργία στο Σικάγο 1886 8ώρες δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΒ ΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7.1 Η Έννοια του Εισοδήµατος 7.2 Μορφές Εισοδήµατος 7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωµές 7.4 Η ιανοµή του Εισοδήµατος και Η Φτώχεια ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Παιδεία Α Γενικού Λυκείου. Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Πολιτική Παιδεία Α Γενικού Λυκείου. Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Πολιτική Παιδεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφέας: Κατερίνα Νικολακοπούλου ΘΕΜΑΤΑ [11906-13485] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ à ª 1 Ò ÈÎÂ Ê ÏÔ Î È apple È ÁˆÁÈÎ ıâˆú : ªÈ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË... 23

ƒπ à ª 1 Ò ÈÎÂ Ê ÏÔ Î È apple È ÁˆÁÈÎ ıâˆú : ªÈ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË... 23 ƒπ à ª ÚfiÏÔÁÔ................................................ 15 E ÚÈÛÙ Â............................................... 19 1 Ò ÈÎÂ Ê ÏÔ Î È apple È ÁˆÁÈÎ ıâˆú : ªÈ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË....... 23 Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη Σελ. 122 3. Οι ανακαλύψεις α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων Η αναζήτηση νέων δρόμων είναι αναγκαία εξαιτίας : της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÔÈÔ Â Ó È Ô µπ; Ποιος είναι ο ΟΒΙ; Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987) με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας 2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας Ενώ σ όλα τα κοινωνικά συστήματα που έχουν υπάρξει ιστορικά έχει παρατηρηθεί υπόαξιοποίηση των εργασιακών δυνατοτήτων των μελών της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3"\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις.

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ Η δημιουργία των εθνικών κρατών Να ένας χάρτης της Ευρώπης στις αρχές του 19ου αιώνα Όπως διαπιστώνεις, τα σύνορα των χωρών ήταν πολύ διαφορετικά από τα σημερινά Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 122 Α 2007 153 158 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ Λ Μουσουρου, Μ Στρατηγακη (επιμέλεια), 2004, Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο;

Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο; 11/2012 10-2015 Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο; Σύγκριση της σημασίας του αυτοκινήτου και του κινητού τηλεφώνου στη σημερινή καθημερινότητα 2015 Ημερομηνία δημοσίευσης 2/11/2015 www.publicissue.gr Η Public

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα: Τουρισμός: Υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 220.000 θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία. Παρά το αρνητικό στοιχείο της εποχικότητας υπάρχουν σημαντικές προοπτικές σε επαγγέλματα όπως : Υπεύθυνος οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΟΜΟΣ Σειρά: Γενικό Λύκειο Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Η βιοµηχανική επανάσταση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3 editorial Ú ÛË 2 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ë ÎÚ ÛË apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ Úfi- ÏÔ. È fiù Ó Ï Ì ÎÚ ÛË ÂÓ Ó ÊÂÚfiÌ ÛÙ ÛÙË ÁÓˆÛÙ, ÏÏ ÛÙËÓ ÏÏË, Û ÂΠÓË appleô ÛÎÔapple - ̈ apple Ú ÌÂÏÔ ÌÂ. Ì ÛÙ fiïôè ÛÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔÈ

Διαβάστε περισσότερα