ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Τα Προβλήματα της Ενάντια στην Θέληση της Εκπατρισμένης Ρωμαίικης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Τα Προβλήματα της Ενάντια στην Θέληση της Εκπατρισμένης Ρωμαίικης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης"

Transcript

1 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Τα Προβλήματα της Ενάντια στην Θέληση της Εκπατρισμένης Ρωμαίικης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης (Νοέμβριος 2014) Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και μη-ανοχή 1 διαπιστώνοντας ότι ο πληθυσμός της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης έχει μειωθεί επικίνδυνα τονίζει την ανάγκη λήψης επειγόντως μέτρων αποκατάστασης της για να παραμείνει εν ζωή. 2. Η παρούσα Έκθεση έχει καταρτιστεί από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) στα πλαίσια του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολίτες των Μειονοτήτων-Ισότιμοι Πολίτες» που εκτελείτε από τον Σύνδεσμο Ρωμαϊκών Κοινοτικών Ιδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) σε συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες, που έχουν εξαναγκασθεί να ζουν μακριά από την πατρογονική τους γη, αποτελώντας το αναπόσπαστο τμήμα του 98% του συνόλου της Ελληνορθόδοξης (Ρωμαίικης) Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης και να προτείνει λύσεις των προβλημάτων αυτών με μέτρα «αποκατάστασης και θεραπείας» σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.ΗΕ.). Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης αποτελώντας μοναδική περίπτωση μειονότητας την περίοδο μετά από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο στον ευρωπαϊκό χώρο, που έχει εξαναγκαστεί σε εκπατρισμό σε τόσο μεγάλο ποσοστό από την πατρώα τους γη, παρά τις εγγυήσεις διεθνών συμβάσεων, κατά την άποψη της Οι.Ομ.Κω. όπως διατυπώνεται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τύχει μέτρων «Αποκατάστασης, Θεραπείας και Επανορθώσεων» με βάση το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 160/ Council of Europe Commission against Racism and Intolerance. 2 Απόσπασμα από την Έκθεση του Mr. Thomas Hammarberg in κατόπιν της επίσκεψης του στην Τουρκία 28 Ιουνίου 3 Ιουλίου Δημοσιεύθηκε 1 Οκτωβρίου Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2005.

2 Αποτελεί θεμελιώδη θέση της Οι.Ομ.Κω. ότι ο σεβασμός στα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί ενέργεια κενού περιεχομένου αν δεν συμπεριλάβει στο μέγιστο βαθμό και τα μέτρα θεραπείας των συνεπειών των παραβιάσεων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του παρελθόντος. 1. Τα Ίχνη της Ιστορίας πάνω στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κοινότητας και ιδιαίτερα στην περίπτωση μειονότητας η θεραπεία και η αποκατάσταση των συνεπειών των παραβιάσεων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει υποστεί στο παρελθόν, είναι δυνατό να γίνει εφόσον γίνουν κατανοητές οι αιτίες που προήλθαν οι παραβιάσεις αυτές και το περιεχόμενο τους. Για τον λόγο αυτό, σε πρώτο βήμα, θα παρατεθούν σύντομα τα δεινά που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης μετά από το έτος ) Σύντομη Ιστορική Αναδρομή την περίοδο μετά από το Το νομικό καθεστώς της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης καθορίστηκε με την πολυμερή Συνθήκη της Λοζάνης της 24 Ιουλίου 1923 και ειδικότερα με την Τέταρτη Ενότητα της που αφορά την Ανταλλαγή Πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδος και Τουρκίας (υπογράφηκε 31/1/1923). Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης Ανταλλαγής ορίζεται ότι: «Δεν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω προβλεπομένην ανταλλαγήν: α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως β) οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι ήδη προ της 30ης Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφερεία της Νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως αύτη καθορίζεται δια του νόμου του 1912». Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη απογραφή πληθυσμών στην Τουρκία το 1927, ο Ελληνόφωνος πληθυσμός ήταν άτομα συμπεριλαμβανομένων των νήσων Ίμβρου και Τενέδου. Εντός του πληθυσμού εντάσσονται και οι υπήκοοι της Ελλάδος που εξαιρέθηκαν της Ανταλλαγής. Η Ελληνοτουρκική Σύμβαση Εγκατάστασης, Εμπορίου και Διακίνησης του 1930 Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή οι υπήκοοι των δύο χωρών θα μπορούσαν στην χώρα της άλλης πλευράς : «υπό τον όρο να υπακούουν στους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους εντόπιους

3 πολίτες ή ακόμα θα υπόκεινται στα οριζόμενα για τους πλέον προνομιούχους υπηκόους ξένων κρατών», «θα έχουν την ελευθερία μετακίνησης υπό οποιοδήποτε καθεστώς χωρίς να αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς άλλων ξένων υπηκόων, θα εισέρχονται ελεύθερα, ταξιδεύουν, εγκαθίστανται και θα εγκαταλείπουν την χώρα..»(άρθρο 1). Το καθεστώς Εταμπλί των εξαιρούμενων της Ανταλλαγής Ελληνορθόδοξων 4 Σύμφωνα με την μείζονος βαρύτητας Συνθήκη της Λοζάνης, που έχει υπογραφεί από δέκα κράτη, ορίζεται ότι ο ελληνικός πληθυσμός ανεξαρτήτου υπηκοότητας εξαιρέθηκε της Ανταλλαγής Πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Καθοριζόταν ότι θα αναγνωριζόταν το καθεστώς ΕΤΑΜΠΛΙ στους Έλληνες κατοίκους της Κωνσταντινούπολης που ήταν κάτοικοι αυτής πριν από την 30 Οκτωβρίου Η αλήθεια αυτή αποδεικνύεται αναμφισβήτητα από την πρώτη επίσημη καταμέτρηση της Τουρκίας του Η Ελληνοτουρκική Σύμβαση του 1930 Εμπορίου, Εγκατάστασης και Μετακίνησης δεν έχει καμιά σχέση με το καθεστώς των ΕΤΑΜΠΛΙ Ελλήνων υπηκόων της Κωνσταντινούπολης. Οι ερχόμενοι στην Τουρκία Έλληνες υπήκοοι με την Σύμβαση του 1930 είναι περίπου 100 άτομα. Ο Νόμος περί Επαγγελμάτων του 1932 και ο εξαναγκασμός Ελλήνων υπηκόων ΕΤΑΜΠΛΙ σε εκπατρισμό Την περίοδο που οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν στο απόγειο φιλίας, σε βαθμό που οι δύο χώρες συζητούσαν την συγκρότηση «Συνομοσπονδίας», η Κυβέρνηση της Τουρκίας, το καλοκαίρι του 1932 με τον Νόμο υπ. αριθμ απαγόρευσε την εξάσκηση 20 επαγγελμάτων 5 σε ξένους υπηκόους. Αποτέλεσμα ήταν περίπου POPULATION EXHANGE TREATY BETWEEN TURKEY AND GREECE (http://www.mfa.gov.tr) Article 2. The following persons shall not be included in the exchange a)the Greek inhabitants of Constantinople. b)the Moslem inhabitants of Western Thrace. All Greeks who were already established before the 30th October, 1918, within the areas under the Prefecture of the City of Constantinople, as defined by the law of 1912, shall be considered as Greek inhabitants of Constantinople. Moslems established in the region to the east of the frontier line laid down in 1918 by the Treaty of Bucharest shall be considered as Moslem inhabitants of Western Thrace. 5 Ο κατάλογος των επαγγελμάτων που απαγορεύτηκαν με τον Νόμο 2007/1932. Πλανόδιου πωλητή, φωτογράφου, μουσικού, κουρέα, τυπογράφου, μεσίτη, παραγωγού φορεμάτων, υποδημάτων και καπέλων, διαπραγματευτή στο χρηματιστήριο, πωλητή προϊόντων κρατικού μονοπωλίου, μεταφραστή σε τουρίστες και ξεναγούς, εργάτες στις βιομηχανίες σιδήρου, ξυλουργίας και οικοδομών, μεταφορείς, μόνιμες ή προσωρινές εργασίες σε εγκαταστάσεις υδραυλικών-φωτισμού-θέρμανσης, μέσα επικοινωνίας, φορτοεκφορτωτές στην ξηρά, οδηγοί οχημάτων και βοηθοί αυτών, μισθωτής εργασίας γενικά, εμπορία σε κάθε είδους επιχειρήσεις, φύλακες σε πολυκατοικίες-στοές-ξενοδοχεία-επιχειρήσεις, θυρωρού, θαλαμηπόλου, προϊσταμένου θυρωρών, υπηρέτες άνδρες ή γυναίκες σε ξενοδοχεία - πανδοχεία - λουτρά- καφενεία εστιατόρια - κέντρα διασκέδασηςμπαρ (garson & servant); τραγουδιστές και κρουπιέρης σε καζίνο.

4 Έλληνες της Πόλης να εξαναγκαστούν σε εκπατρισμό. Ο υπόλοιπος πληθυσμός των Ελλήνων υπηκόων απελάθηκε το Η Επιστράτευση σε Τάγματα Εργασίας Είκοσι Ηλικιών (Αμελέ Ταμπουρλαρί) Τον Μάιο του 1941 αμέσως μετά από την κατάληψη της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας από τις Φασιστικές και Ναζιστικές δυνάμεις, η μονοκομματική κυβέρνηση της Τουρκίας με την χρήση μυστικού διατάγματος επιστράτευσε τους άνδρες των μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων ηλικίας ετών. Οι επιστρατευμένοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας κατασκευής οδών, αεροδρομίων και κτιρίων, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, χωρίς να έχουν άδεια επίσκεψης στην Πόλη. Το γεγονός αυτό ονομάστηκε «Είκοσι Ηλικίες» και δεν είναι γνωστά τα ακριβή κίνητρα και οι σκοποί του διωγμού αυτού. Το γεγονός ότι οι επιστρατευμένοι απολύθηκαν με την αλλαγή της τροπής του πολέμου (Νοέμβριος 1942) και οι έντονες φήμες που κυκλοφορούσαν στην Πόλη περί της μη επιστροφής τους, δίνει την δυνατότητα διαφόρων ερμηνειών και το μέτρο να σχετίζεται με παρόμοια συμβάντα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Οι ηλικιωμένοι είχαν σταλεί σε στρατόπεδα στην Ανατολική Θράκη ενώ οι νεότεροι σε διάφορες περιοχές στο εσωτερικό της Ανατολής. Ο Φόρος Ευμάρειας Βαρλίκι Η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας με την πρόφαση της δήθεν καταπολέμησης της μαύρης αγοράς που δημιούργησαν οι συνθήκες πολέμου στις γειτονικές χώρες, στις 11 Νοεμβρίου 1942 ψήφισε την εφαρμογή ενός έκτακτου φόρου με την επωνυμία Varlık Vergisi (Φόρος Ευμάρειας) που κατά γράμμα προβλεπόταν να έχει ισχύ σε όλους τους πολίτες της χώρας. Όμως ο Νόμος εφαρμόστηκε με σκοπό τον οικονομικό αφανισμό των μη-μουσουλμανικών Κοινοτήτων. Ο Οικονομικός Έφορος της Κωνσταντινούπολης που είχε την ευθύνη της εφαρμογής του Νόμου Φαίκ Οκτέ το 1952 έχοντας τύψεις συνείδησης δημοσίευσε βιβλίο με τον τίτλο «Η Καταστροφή του Φόρου Ευμάρειας» (Varlik Vergisi Faciasi) με το οποίο αποκάλυψε όλο τον μηχανισμό της εφαρμογής του Νόμου κατά των μειονοτήτων. Το ύψος του φόρου καθοριζόταν από τον τοπικό κομματάρχη του Λαϊκού Κόμματος με εντελώς υποκειμενικά κριτήρια και δεν υπήρχε η δυνατότητα ένστασης. Ο φόρος έπρεπε να πληρωθεί εντός 10 ημερών και σε περίπτωση μη πληρωμής εκποιείτο όλοι η περιουσία του θύματος. Αν παρέμενε οφειλή τα θύματα συλλαμβανόταν και εξοριζόταν στην «Σιβηρία» της Ανατολής στο Άσκαλε και Κοπ-Νταγί δουλεύοντας για 100 γρόσια την ημέρα για να εξοφλήσουν την οφειλή τους. Εξορίστηκαν άτομα κατά πλειοψηφία τρίτης ηλικίας από τα οποία απεβίωσαν 25 ενώ πολλοί που επέστρεψαν στην Πόλη έχασαν σε μερικούς μήνες την ζωή από τις κακουχίες που είχαν βιώσει. Ο Νόμος ακυρώθηκε τον Αύγουστο του 1944 και προκάλεσε την οικονομική καταστροφή των μη-μουσουλμανικών Κοινοτήτων.

5 Η 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην αρχειακή έρευνα που κατά πλειοψηφία προήλθε από ερευνητές μέσα από την Τουρκία, αποδείχθηκε ότι η επιχείρηση μαζικού Πογκρόμ της 6-7/9/1955 με σκοπό την καταστροφή του Ελληνισμού της Πόλης, καταστρώθηκε και εκτελέστηκε από την Υπηρεσία Ανορθόδοξου Πολέμου του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας. Οι οργανωμένοι σε τάγματα εφόδου ατόμων περίπου επιδρομείς κατέστρεψαν σε τρία κύματα (σπάσιμο θυρών, λεηλασία και πυρπόληση) στην ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης 65 Ορθόδοξες εκκλησίες, σχολεία, ιδρύματα, χιλιάδες οικίες και επιχειρήσεις Ελλήνων που είχαν προσημειωθεί ενώ δέχθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις επιθέσεις και τα αντίστοιχα ιδρύματα της Αρμενικής και της Εβραϊκής Κοινότητας. Σε Έκθεση της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας τον Νοέμβριο του 2012 για τα Στρατιωτικά Πραξικοπήματα τα γεγονότα της 6-7/9/1955 αναφέροντα ως ο πρώτος κρίκος των κινημάτων εκτροπής στην Τουρκία από τον στρατό μετά από Αν και οι υλικές ζημιές υπήρξαν ανυπολογίστου ύψους το ηθικό πλήγμα κατά της Ελληνικής Κοινότητας υπήρξε τεράστιο με το δεδομένο ότι η ελληνική πολιτεία και η Δύση έμεινε απλός θεατής στο γεγονός αυτό που έχει τεράστιες ομοιότητες με την Νύκτα των Κρυστάλλων στην Ναζιστική Γερμανία στις 8-10/11/1938 κατά των Εβραϊκών Κοινοτήτων. Παρόλα αυτά το γεγονός των Σεπτεμβριανών είχε σχετικά μικρή επιρροή στην φυγή των Ελλήνων της Πόλης και μόνο ένα ποσοστό 10% αυτοεξορίστηκε. Η Κατάστρωση του Σχεδίου Εκτοπισμού με τις Απελάσεις Πρόσφατα με την δημοσίευση των πρακτικών της δίκης των Σεπτεμβριανών στην νήσο Πλάτης, που έγινε μετά από το πραξικόπημα της 27/5/1960, αποκαλύφθηκε ότι το σχέδιο της απέλασης των Εταμπλί Ελλήνων υπηκόων είχε σχεδιαστεί τουλάχιστο από το έτος Στη μόνη μυστική συνεδρία που έγινε κατά την διάρκεια των δικών ο μάρτυρας στρατηγός Ρεφίκ Τούλγκα κατέθεσε τα εξής: «πριν αναχωρήσω για την Νάπολι σε υπηρεσία του ΝΑΤΟ, όταν πήγα να αποχαιρετήσω τον Πρόεδρο Τζελάλ Μπαγιάρ μου είπε πάνε και πες στους Αμερικανούς ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε σκληρά μέτρα κατά των Ρωμιών της Πόλης και περισσότερο για τους Έλληνες υπηκόους που διαθέτουν περιουσίες και το Πατριαρχείο. Θα τους πετάξουμε έξω από την χώρα και θα λάβουμε σκληρά μέτρα εναντίον τους..» 6. Το ίδιο έτος που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των απελάσεων συμβαίνει τον Νοέμβριο η έφοδος της αστυνομίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως και συλλαμβάνονται τα μέλη, οδηγούνται σε κρατητήριο και απελαύνονται σε μερικές Eylül Olayları Davası, (Tek Gizli Celse Oturumu), Edit: Emin Gürsoy, Kitabevi Yayınları / Yayınevi Genel Dizisi.

6 μέρες. Μεταξύ τους είναι και ο Δημήτριος Καλούμενος που είχε φωτογραφίσει τις καταστροφές των Σεπτεμβριανών. Κατά την διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου 1964 σε αρκετές Ελληνικές οικίες ταχυδρομήθηκαν ανώνυμες επιστολές που περιείχαν προβοκατόρικη προκήρυξη. Το περιεχόμενο της αφορούσε τις εξελίξεις στην Κύπρο. Κατόπιν έντονων διαμαρτυριών της Ελληνικής Πρεσβείας προς την Τουρκική Κυβέρνηση σταμάτησε η αποστολή των επιστολών. Το συντακτικό του κειμένου απέχει πολύ από τον Κωνσταντινουπολίτικο τρόπο γραφής. Ο σκοπός πρόκλησης προβοκάτσιας είναι προφανής. Η Εφορία της Πόλης απαγόρευσε από την αρχή του έτους 1963 στους Έλληνες υπηκόους την εξόφληση των οφειλών τους με δόσεις και ζήτησε την προκαταβολή των φόρων του έτους Επιπλέον η διαδικασία χορήγησης της άδειας παραμονής, που ίσχυε από το 1930, με έκδοση ειδικού δελτίου αντικαταστάθηκε με την υποχρέωση έκδοσης Ελληνικού διαβατηρίου το 1962 και την χορήγηση άδειας παραμονής όπως για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς. Τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν ότι παρά το καλό κλίμα που ίσχυε μετά από τις συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας γινόταν η προετοιμασία των απελάσεων. Οι σοβαρές ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των μελών των δύο Κοινοτήτων Ελλήνων και Τούρκων- στην Κύπρο, που άρχισαν τα Χριστούγεννα του 1963, είχαν άμεση επίδραση στην ατμόσφαιρα στην Κωνσταντινούπολη. Αν και τα γεγονότα αυτά στην Κύπρο δεν είχαν καμιά σχέση με την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, αμέσως στοχοποιήθηκαν τα Ιδρύματα της, όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο σχολεία - ευαγή ιδρύματα, πράγμα που δείχνει την ύπαρξη πολιτικού σχεδίου κατά της μειονότητας. Παράλληλα ο νόμος με αρ περί επαγγελμάτων που ίσχυε από το 1932 και απαγόρευε την εξάσκηση 20 επαγγελμάτων από ξένους υπηκόους, με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, άρχισε να εφαρμόζεται με αυστηρότητα και αμέσως μετά από το πραξικόπημα της 27/5/1960 στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας η εντολή με αρ / για την χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του Νόμου αυτού. Στις 7 Νοεμβρίου 1962 με την απόφαση του Πρωθυπουργού Ισμέτ Ίνονου ιδρύεται η Ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων (Azinlik Tali Komisyonu) της οποίας η σύνθεση αποτελούταν μόνο από στελέχη μυστικών υπηρεσιών, ενόπλων δυνάμεων και ασφάλειας και είχε εξουσίες ανώτερες από όλες τις εκτελεστικές, νομοθετικές και δικαστικές αρχές. Η επιτροπή αυτή λειτούργησε μέχρι το έτος 2004 και αποτέλεσε το επιτελικό όργανο για την σχεδίαση και εφαρμογή των αντιμειονοτικών μέτρων. Στις 5 Ιανουαρίου 2004 η σύνθεση της Επιτροπής τροποποιήθηκε για να έχει πολιτική σύνθεση. Είναι γνωστό ότι ενώ η σύλληψη της ιδέας απελάσεων είχε γίνει πριν από το 1960, η Επιτροπή αυτή

7 οργάνωσε και εφάρμοσε την επιχείρηση των απελάσεων και παράλληλα των σκληρών αντιμειονοτικών μέτρων. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ισμέτ Ίνονου στις 16/3/1964 ανακοίνωσε την μονομερή καταγγελία της Ελληνοτουρκικής Σύμβασης του 1930 Εμπορίου, Εγκατάστασης και Διακίνησης με δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την καταγγελία της Σύμβασης η Εφορία της Πόλης έθεσε υπό επιτήρηση τους Έλληνες υπηκόους και την φορολογική εκποίηση των επιχειρήσεων τους. Οι απελάσεις ξεκίνησαν με ανακοινώσεις στον τύπο καταλόγων ονομάτων με βαθμιαία αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων και περί δήθεν επιζήμιων ενεργειών που είχαν διαπράξει. Η διαδικασία των απελάσεων άρχιζε με επίσκεψη τις βράδυνες ώρες στις οικίες των θυμάτων από αστυνομικούς με πολιτική περιβολή που προσκαλούσαν τους προς απέλαση στην 4η Διεύθυνση της Αστυνομίας όπου υποχρεωνόταν να υπογράψουν κάτω από απειλές έγγραφο, που δεν επιτρεπόταν να διαβάσουν, με το οποίο «ομολογούσαν» ότι είχαν διαπράξει κατασκοπία κατά της Τουρκίας. Τους δινόταν η εντολή να εγκαταλείψουν την χώρα μέσα σε μερικές μέρες με τον περιορισμό να έχουν μαζί τους 20 κιλά σε προσωπικά και 20 δολάρια συνάλλαγμα. Με την διαδικασία αυτή απελάθηκαν 1072 Έλληνες της Πόλης. Οι ανακοινώσεις καταλόγων συνεχίστηκαν μέχρι την 16/9/1964 και μετά από την ημερομηνία αυτή πλέον εξαναγκάστηκαν σε εκπατρισμό οι υπόλοιποι Έλληνες υπήκοοι όταν έληγε η άδεια παραμονής τους. Εξαιρέθηκαν της απέλασης οι ανήκοντες στην Ρωμαιοκαθολική και Προτεσταντική Εκκλησία πράγμα που δείχνει την στοχοποίηση κυρίως της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας. Την ίδια περίοδο όμως απελάθηκαν και 300 Εβραίοι με Ελληνική υπηκοότητα. Με την έκδοση του Μυστικού Διατάγματος (Μ.Δ.) 6/3801 τον Νοέμβριο του 1964 (κυκλοφορούσε εντός των κρατικών υπηρεσιών ως απόρρητο έγγραφο χωρίς ποτέ να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) οι κινητές και ακίνητες περιουσίες των απελαθέντων τέθηκαν σε καθεστώς «δέσμευσης» με αποτέλεσμα να απαγορευτεί οποιεσδήποτε πράξη εκμετάλλευσης, μεταβίβασης, κληρονομικών δικαιωμάτων. Ακόμα απαγορεύτηκαν και σε περιπτώσεις διαζυγίων που οι σύζυγοι τους ήταν υπήκοοι της Τουρκίας. Επιτράπηκε η ανάληψη ενός ελάχιστου μηνιαίου ποσού από τις συζύγους των απελαθέντων. Το Μ.Δ. χρησιμοποιήθηκε για πολλές δεκαετίες κατά των Ελλήνων (ακόμα και με υπηκοότητα της Τουρκίας) στην παρεμπόδιση κληρονομικών δικαιωμάτων τους από δικαστήρια της Τουρκίας που επικαλούνταν το Μ.Δ. χωρίς να το γνωρίζουν οι αδικούμενοι Έλληνες. Το 1987 η Τουρκική Κυβέρνηση, στην προσπάθεια της για προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναγκάστηκε να ανακαλέσει το Μ.Δ. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία για δεκαετίες ήταν στο επίπεδο 100% μετά από 25 χρόνια «παγώματος» οι τραπεζικοί λογαριασμοί των απελαθέντων εκμηδενίστηκαν. Ο Οικονομικός Αποκλεισμός Ρωμαίικων Επιχειρήσεων

8 Στις αρχές του έτους 1964 από τα ενεργά μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πόλης οι ήταν Έλληνες υπήκοοι ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκαν σε Έλληνες με Τουρκική υπηκοότητα ήταν Με την έναρξη των απελάσεων, τον Απρίλιο του 1964, οι εθνικιστικές φοιτητικές ομοσπονδίες (δεξιές και αριστερές) εξήγγειλαν την οργάνωση οικονομικού αποκλεισμού σε Ελληνικές επιχειρήσεις τοιχοκολλώντας πινακίδες που ανέφεραν: «Συμπατριώτη μην συναλλάσσεσαι από εδώ που σε εκμεταλλεύεται οικονομικά και τα γρόσια που δίνεις γίνονται σφαίρες κατά των αδελφών σου». Κανένα μέτρο από τις αρχές δεν λήφθηκε κατά της παράνομης αυτής πράξης. Την ίδια περίοδο εφαρμόστηκε η εκστρατεία «Πολίτη μίλα Τουρκικά». Η Στάση του Τύπου στη Τουρκία Το μεγαλύτερο τμήμα των εφημερίδων της Τουρκίας υπήρξε ο μηχανισμός έντονης προπαγάνδας κατά της Ελληνικής Κοινότητας και ιδιαίτερα συκοφαντικών και υβριστικών δημοσιευμάτων με πρώτο στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα δημιουργώντας μια αφόρητη κατάσταση ψυχολογικής βίας κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας στην Πόλη. Με συστηματικό τρόπο οι μαζικής κλίμακας παραβιάσεις των δικαιωμάτων κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας συνδέθηκαν με τα γεγονότα στην Κύπρο και τις Ελληνοτουρκικές διαφορές. Σε περίπτωση ελάχιστων δημοσιεύσεων που έθεταν θέμα ότι τα μέτρα κατά της μειονότητας συνιστούσαν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και ακόμα του Συντάγματος και των νόμων της χώρας, αυτές αποσιωπήθηκαν αμέσως. Γενικά, ο τύπος της Τουρκίας υπήρξε ο πρωτεργάτης των καταπιεστικών μέτρων. Στην Ελλάδα ο τύπος έδωσε περιορισμένη σημασία στις απελάσεις και τους μαζικούς διωγμούς κατά των Ελλήνων της Πόλης. Στις Αθηναϊκές εφημερίδες οι σχετικές ειδήσεις ήταν σε δεύτερη ή και τρίτη προτεραιότητα. Καταπιεστικά Μέτρα κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Ταυτόχρονα και παράλληλα με τις Απελάσεις, κατόπιν αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων τέθηκαν σε εφαρμογή τα παρακάτω καταπιεστικά και αντιμειονοτικά μέτρα: - Διορίσθηκαν στα Ελληνικά μειονοτικά σχολεία Τούρκοι υποδιευθυντές που περιόριζαν τις αρμοδιότητες των Ρωμιών μειονοτικών Διευθυντών και απομακρύνθηκαν όλα τα σύμβολα που θυμίζουν την Ελληνορθόδοξη ταυτότητα και πολιτισμό (Όπως Ελληνικές επιγραφές και ακόμη πλαίσια παραθύρων σε σχήμα Σταυρού). Παύθηκε από τα καθήκοντα του χωρίς καμία αιτιολογία μεγάλος αριθμός Ρωμιών εκπαιδευτικών. Ο Γενικός Διευθυντής Παιδείας της Πόλης, καλώντας σε συνάντηση περί τα τέλη του Ιανουαρίου του 1964 τους διευθυντές και δασκάλους των Ελληνικών μειονοτικών σχολείων, δήλωσε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο ο ίδιος δεν εφήρμοσε σκληρότητα και βία κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης

9 ήταν ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, προκαλώντας με αυτή την δήλωση μια ατμόσφαιρα πανικού και ανησυχίας. - Μαθητές με καταγωγή προγόνων τους από την Ήπειρο επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που καταγράφονταν ως Ορθόδοξοι Αρβανίτες στο δελτίο ταυτότητας τους, απομακρύνθηκαν από τα μειονοτικά Ελληνικά σχολεία. - Τον Σεπτέμβριο του 1964 έκλεισαν τα Ελληνικά σχολεία στην Ίμβρο και την Τένεδο και στη συνέχεια τέθηκε σε εφαρμογή «Σχέδιο Τήξης Εξόντωσης» το οποίο αποτελούταν από την σειρά διωγμών: απαλλοτρίωση των δύο κάμπων στην Ίμβρο για την αφαίρεση των οικονομικών πόρων των Ελλήνων, δημιουργία ανοικτής φυλακής βαρυποινιτών που βιαιοπραγούσαν κατά των κατοίκων, εποικισμός των νησιών με την μεταφορά πληθυσμών από τις Κουρδικές και Ποντιακές επαρχίες και μετανάστες από την Βουλγαρία. Υπήρξαν πολλές δολοφονίες κατοίκων. Οι Επιπτώσεις των Απελάσεων επί της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης Αν και ο αριθμός των Ελλήνων υπηκόων που απελάθηκαν ήταν , επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις οι σύζυγοι και τα τέκνα είχαν την ιθαγένεια της Τουρκίας επηρεάστηκαν άμεσα Έλληνες της Πόλης. Επιπλέον σαν συνέπεια των ισχυρών καταπιεστικών μέτρων, αρχής γενομένης από το τέλος τους έτους 1963, ο Ελληνικός πληθυσμός στην διάρκεια 12 μηνών μειώθηκε από σε Σχήμα 1. Η πτώση του πληθυσμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη.

10 Οι Συνέπειες των Απελάσεων και Εξαναγκασμού σε Εκπατρισμό επί της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης Ο στόχος που είχε τεθεί σε έκθεση του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις μειονότητες το 1946, για τον εορτασμό της 500ης επετείου της Άλωσης το 1953 χωρίς την παρουσία των Ρωμιών στην Πόλη, επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό με καθυστέρηση 11 ετών, έχοντας αποτύχει να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό με το μαζικό Πογκρόμ της νύκτας 6-7/9/1955. Η Κυβέρνηση του Ισμέτ Ίνονου το 1964 εκμεταλλευόμενη μια μακρόχρονη εκκρεμότητα και παρά την σαφή υπαγωγή των Ελλήνων υπηκόων της Πόλης στο καθεστώς Εταμπλί, εφάρμοσε την πολιτική απελάσεων και εξαναγκασμού σε εκπατρισμό με την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος καταπιεστικών μέτρων. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του πληθυσμού της Ελληνικής Κοινότητας σε διάστημα 12 μηνών μετά από τον Μάρτιο του 1964 από σε Τα αντιμειονοτικά μέτρα που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από την Ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων (Azınlıklar Tali Komisyonu) την περίοδο των ετών εξανάγκασαν σε έξοδο το μεγαλύτερο τμήμα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και των άλλων μη- Μουσουλμανικών μειονοτήτων. Τα αντιμειονοτικά αυτά μέτρα αποτελούν βάναυσες παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ρώμης (1950) και όλων των άρθρων της Σύμβασης της Λωζάννης για την προστασία των μειονοτήτων. Οι διωγμοί υπήρξαν επίσης συστηματικοί κατά των ιδρυμάτων των μειονοτήτων, με κορυφαία την απόφαση το καλοκαίρι του 1974 του Ανώτατου Αναιρετικού Δικαστηρίου για την κατάσχεση όλων των περιουσιών που είχαν αποκτήσει τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα την περίοδο με το αιτιολογικό ότι τα μέλη των μειονοτήτων αν και είναι πολίτες της Τουρκίας επίσης χαρακτηρίζονται ότι είναι επίσης ξένοι πολίτες (yabancı vatandaş). Πρόκειται για νομική εκτροπή που καταργήθηκε με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τα τελευταία 10 χρόνια. Παρά το ότι έχουν επιστραφεί αρκετές περιουσίες δεν έχουν αρθεί πολλές αδικίες κατά των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων. 1.2) Οι Συνέπειες των Απελάσεων και του Εξαναγκασμού σε Εκτοπισμό στην Κοινωνική Ψυχολογία των Ελλήνων της Πόλης Αν σκεφθούμε ότι το οικογενειακό κύτταρο της κοινωνίας των Ρωμιών της Πόλης που διατηρούσε πάντοτε την συνοχή και ζωτικότητα του, τόσο περισσότερο την δεκαετία του 1960 σε σχέση με σήμερα, είχε ως αρχηγούς τους πατέρες ηλικίας 40 ετών και ότι αυτοί είχαν ζήσει όντας είκοσι ετών την περίοδο τους μαζικούς διωγμούς των είκοσι ηλικιών και του στυγνού Φόρου Βαρλικιού ( ), ότι οι ίδιοι

11 τριάντα ετών είχαν ζήσει την νύκτα του Πογκρόμ της 6-7/9/1955, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι στην αρχή της δεκαετίας του 1960 η ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης θα έπρεπε να ήταν μια βαριά τραυματισμένη κοινωνία. Τα ίδια μέλη της κοινωνίας είχαν σχετικά αμυδρή ιδέα το τι είχε συμβεί την περίοδο στην Ανατολή (Μικρά Ασία και Πόντο) επειδή η Πόλη ήταν απομονωμένη όλη την περίοδο αυτή αλλά περισσότερο επειδή ο φόβος να μιλάς ή ακόμα και να σκέφτεσαι αυτά τα γεγονότα μπορούσαν να απειλήσουν την φυσική σου ύπαρξη. Ωστόσο, χωρίς να έχουν επουλωθεί και ξεχαστούν τα τραύματα αυτά, η κοινωνία αυτή είχε δείξει μια απαράμιλλη ικανότητα αναδιοργάνωσης και αναζωογόνησης μετά από την 6-7/9/1955. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάστημα 4-5 ετών ανοικοδομήθηκαν όλες οι 65 εκκλησίες που είχαν καταστραφεί και το ίδιο για τα άλλα ιδρύματα (σχολεία, σύλλογοι, κοιμητήρια κτλ.) με πόρους και την εργασία της ρωμαίικης κοινότητας καταλαβαίνει κανείς το πολύ μεγάλο έργο που εκτελέστηκε την περίοδο , χωρίς καμιά βοήθεια από έξω αφού οι αποζημιώσεις που δόθηκαν από το Κράτος της Τουρκίας ήταν συμβολικές. Οι εμπορικές επιχειρήσεις των Ρωμιών παρά τις ζημιές των Σεπτεμβριανών αλλά και την καταδίωξη της εφορίας, ξανά είχαν αρχίσει να λειτουργούν και να παράγουν. Η μειωμένη μετανάστευση (10%) την περίοδο δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το γεγονός ότι η μετεμφυλιακή Ελλάδα δεν αποτελούσε κατάλληλο τόπο υποδοχής. Η εξήγηση οφειλόταν στην ισχυρή κοινοτική παράδοση, στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και περισσότερο στον ισχυρό δεσμό με την γεννήτορα γη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι έχουμε μια σημαντική αύξηση των σπουδαζόντων νέων τόσο στα λύκεια της Ομογένειας την περίοδο αυτή και στα Πανεπιστήμια της Πόλης, που μπορεί να αποδοθεί στην αιτία ότι παρόλο που η ρωμαίικη κοινωνία δεν είχε καμφθεί, συνειδητά ή όχι καταλάβαινε ότι το μέλλον ήταν αβέβαιο και επομένως έπρεπε να έχει διπλώματα και προσόντα ώστε να επιβιώσει όταν θα εξαναγκαζόταν σε φυγή από την Πόλη του. Διαπιστώνει κανείς ότι παρά τις συνεχείς καταπιέσεις και διωγμούς μέχρι και το 1963 από το κράτος της Τουρκίας, η Ελληνορθόδοξη κοινότητα διατηρούσε την κοινωνική της συνοχή (σχολεία που παρέδιδαν Ελληνική παιδεία κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, μορφωτικοί σύλλογοι - όλα υπό την εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου). Επί της ουσίας παρά τα πολλαπλά πλήγματα των προσχεδιασμένων διωγμών αλλά και την εγκατάλειψη των διεθνών οργανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και περισσότερο των κρατών, με πρώτη την Ελλάδα, που είχαν συνυπογράψει την Συνθήκη της Λοζάνης για την προστασία των μειονοτήτων, διατηρούταν η κοινοτική οργάνωση που ήταν η κληρονομιά του Βυζαντίου υπό την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όμως εκείνο που δεν καταλάβαιναν οι Ρωμιοί ήταν ότι οι διωγμοί δεν προερχόταν από μεμονωμένα άτομα στην ηγεσία της Τουρκίας όπως π.χ. όλα αποδιδόταν στην μανία κατά των Ρωμιών του Ισμέτ Ίνονου, αλλά οφειλόταν σε μια μακροχρόνια κρατική πολιτική που μεταλλάχθηκε επιφανειακά το 1923 και είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται τουλάχιστο από το Η μαζική κρατική πολιτική της

12 παραποίησης της ιστορίας μετά από το 1923, επιδρούσε ακόμη σε αυτούς που είχαν ζήσει την περίοδο , με τέτοιο τρόπο ώστε αν όχι να τους «πλύνει» πλήρως τον εγκέφαλο να τους εκφοβίσει σε τέτοιο βαθμό και να επιλέξουν την σιωπή προς τις επόμενες γενιές τις περισσότερες φορές. Άρα δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο που θα μπορούσε να αντισταθεί στην περίπτωση που θα αφανιζόταν η φυσική παρουσία της Κοινωνικής δομής και αυτό θα γινόταν μόνο αν χρησιμοποιούταν μια μέθοδος που θα ανάγκαζε τους Ρωμιούς να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Με τον τρόπο αυτό θα κατέρρεε η κοινωνική δομή και έτσι θα επιτύγχανε το σχέδιο του Κομιτάτου των Νεοτούρκων που εκλάμβανε τους Ρωμιούς και τις άλλες «ξένες κοινότητες» ως «όγκοι που έπρεπε να αφαιρεθούν». Το εργαλείο είχε βρεθεί εδώ και καιρό: η αξιοποίηση ενός θέματος που είχε αφεθεί σε εκκρεμότητα από την Συνθήκη της Λοζάνης με ευθύνη και του ελληνικού κράτους. Επρόκειτο για το καθεστώς των Ελλήνων υπηκόων οι οποίοι ενώ σαφέστατα υπαγόταν στην Συνθήκη της Λοζάνης με ευθύνη της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου ( ) είχε συσχετιστεί με την Εμπορική Συμφωνία του Η Συνθήκη περί της Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών πληθυσμών προέβλεπε ότι και οι υπήκοοι του Ελληνικού κράτους Ελληνορθόδοξοι της Πόλης, εξαιρούνταν της ανταλλαγής των πληθυσμών. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά του 1963 υπήρξαν η περίοδος για τους Ρωμιούς της Πόλης που θύμιζε την ατμόσφαιρα της ίδιας πόλης τον Αύγουστο του 1896 για επαπειλούμενη φυσική εξόντωση χωρίς το κράτος να κάνει οτιδήποτε να προστατεύσει τους πολίτες της από την ωμή βία. Η αντανάκλαση των διακοινοτικών συγκρούσεων στην Κύπρο είναι άμεσες και για ακόμη μια φορά αρχίζει να εφαρμόζεται η αντίληψη της βεντέτας. Οι μήνες Ιανουάριος Φεβρουαρίου 1964 είναι περίοδος προετοιμασίας με κατάλληλη «δαιμονοποίηση» της κοινότητας των Ρωμιών που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το τι γινόταν στην Κύπρο μεταξύ των Κοινοτήτων. Η φάση αυτή των 75 ημερών είναι πολύ σημαντική για την διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος στην ευρύτερη κοινωνία της Πόλης κατά των Ρωμιών και επίσης να μειωθούν οι ψυχικές αντιστάσεις στους Ρωμιούς. Όταν εξαγγέλλεται την 16/3/2014 η έναρξη των απελάσεων όλα είναι έτοιμα να αρχίσει ο πανικός στην Ρωμαίικη Κοινότητα που παίρνει διαστάσεις μαζικής φυγής και όπως έγινε. Μέσα σε 12 μήνες ο πληθυσμός των Ρωμιών μειώθηκε από σε χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας. Η μαζική αυτή παραβίαση στοιχειωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου είχε πολλαπλές ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στα θύματα. Μια απλή σταχυολόγηση των επιδράσεων αυτών μπορούν να δοθούν ως εξής: - Στις μικρές ηλικίες μέχρι 18 ετών τα αισθήματα ήταν λιγότερα τραυματικά καθόσον δεν είχαν να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που υφίσταντο επιθέσεις όταν εκφραζόταν στην μητρική τους γλώσσα. Στον περιορισμό του τραύματος συνέβαλε η οικογενειακή συνοχή. Το σχολικό περιβάλλον οδηγούσε με κάθε τρόπο να αποκρύψουν ή να ξεχάσουν την καταγωγή τους αφού ήταν έντονο το μετεμφυλιακό

13 κλίμα στην Ελλάδα για το οποίο οτιδήποτε ήταν μη στερεότυπο του κράτους έθνους ήταν επικίνδυνο να εκφράζεται και μάλιστα εναντίον μιας «συμμάχου Νατοϊκής» χώρας. Οι επιδράσεις αυτής της κατάστασης, όταν πια τα παιδιά αυτά θα φθάσουν στα 30, 40 και στα 50 τους χρόνια, είναι διαφορετικές ανάλογα και με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Αυτές κυμαίνονται από πλήρη αμνησία για το τι ήταν η παιδική τους ζωή στην Πόλη μέχρι και μια νοσταλγία παιδικών ονείρων. Σε ένα αξιόλογο ποσοστό αργότερα έρχεται ο απολογισμός να σκεφτούν τι έγινε στην Πόλη και να αναλάβουν δράση. - Στις ηλικίες ετών, στον ενεργό πληθυσμό, κατά πλειοψηφία έχουμε μια αντίληψη ότι δεν υπάρχει πλέον οποιαδήποτε πιθανότητα βελτίωσης των συνθηκών ζωής στην Τουρκία και επομένως είναι καλό που δεν είμαστε πλέον στην Πόλη. Ο αγώνας για επιβίωση οδηγεί την πλειοψηφία επίσης να θεωρεί η θύμηση της Πόλης είναι άχρηστη, δεν είναι δυνατό να υπάρξει καμιά συνεννόηση με τους Τούρκους και επομένως είναι καλό να ρίξουμε μια μαύρη πέτρα στην Πόλη και να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. - Για τις ηλικίες 50 και άνω ετών έχουμε το βαρύ τραύμα. Στην περίπτωση των γυναικών, που χάνουν την θέση τους στην κοινωνική δομή, έχουμε σε μαζική κλίμακα ασθένειες κατάθλιψης (ιατρικός όρος) σε πολύ υψηλότερα ποσοστά του κοινού πληθυσμού. Στους άνδρες οι συνέπειες είναι παρόμοιες αλλά σε λιγότερο βαθμό. Η ζωή αυτών των ανθρώπων έχει διαταραχθεί ανεπανόρθωτα και τα πλέον τραγικά θύματα είναι αυτοί που αυτοκτονούν, οι οποίοι είναι δεκάδες. Τα κοινωνικά ταμπού της εποχής εκείνης καθιστούν αδύνατο να αριθμήσουμε αυτές στις περιπτώσεις σήμερα, πρέπει να είναι όμως πάνω από είκοσι.

14 2. Τα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκπατρισμένη Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης Σαν συνέπεια των απελάσεων και εξαναγκασμού σε εκπατρισμό που συνέβη την περίοδο σήμερα η ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης ζει πρωτίστως στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες διασκορπισμένη. Με τις επικρατούσες συνθήκες εκρίζωσης - μαζικής εξόδου - την περίοδο μετά από το 1964 ήταν αδύνατο οι Ρωμιοί άνδρες να καταταγούν στο στρατό ως πολίτες της χώρας που είχαν την ιθαγένεια. Την εποχή αυτή τα στρατολογικά γραφεία παρείχαν κάθε ευκολία να επιταχύνουν τον εκπατρισμό χορηγώντας βραχύβιες άδειες σε έτοιμους για κατάταξη αρκεί να εγκαταλείψουν την χώρα. Το επόμενο βήμα ήταν έτοιμο για αφαίρεση της ιθαγένειας με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας, με συνοπτικές διαδικασίες τις περισσότερες φορές. Βέβαια πολλές φορές η απόφαση της Κυβέρνηση της Τουρκίας για αφαίρεση της ιθαγένειας γινόταν και με άλλες αφορμές όπως π.χ. με την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας (μετά από το 1983) η δημοσίευση στο ΦΕΚ καταλόγων οδηγούσε στην έκπτωση από την ιθαγένεια λόγω της απαγόρευσης διπλής υπηκοότητας, πολλοί Κωνσταντινουπολίτες διακατεχόμενοι από το σύνδρομο της «μαύρης πέτρας» υπέβαλαν στα Προξενεία της Τουρκίας οικιοθελώς και για πρακτικούς λόγους (π.χ. για απόκτηση υπηκοότητας από άλλη χώρα για να μπορούν ταξιδεύουν με διαβατήριο κράτους) αίτηση παραίτησης από την ιθαγένεια της Τουρκίας. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι έχουν χάσει την ιθαγένεια τους, την περίοδο , περίπου άνδρες μέλη της Κοινότητας. Επιπλέον μέχρι το έτος 2013 απαγορευόταν με ειδικό νόμο (που ίσχυε για όλους τους πολίτες της Τουρκίας αλλά εφαρμοζόταν επιλεκτικά για τα μέλη της κοινότητας) η απόκτηση ιθαγένειας από πλευράς μητέρας για όσα παιδιά είχαν γεννηθεί την περίοδο Συνέπεια αυτού ήταν σε μια οικογένεια που ο πατέρας είχε χάσει την ιθαγένεια της Τουρκίας δεν μπορούσαν τα παιδιά να αποκτήσουν την ιθαγένεια της Τουρκίας από κανένα γονέα. Τονίζεται ότι το μέτρο αυτό ίσχυε την περίοδο που αντιστοιχεί την κρίσιμη εικοσαετία από την Έξοδο του Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι να έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μελών της κοινότητας που υπάγεται στην Συνθήκη της Λοζάνης. Όπως τονίζεται στη συνέχεια είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης των υπηκοοτήτων μια που επιτρέπονται οι διπλές υπηκοότητες και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτό είναι εξαιρετικά αναγκαίο για την εξασφάλιση των αστικών αλλά και πολιτικών τους δικαιωμάτων. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα που το καθεστώς της ορίζεται από την Διεθνή Συνθήκη της Λωζάννης που είχε συναφθεί υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών (διάδοχος σήμερα είναι ο Ο.Η.Ε.) είναι: - Δημογραφική συνοχή στην Πόλη: Το μείζων θέμα είναι η αριθμητική παρουσία και η αύξηση των μελών της Ρωμαίικης Μειονότητας υπαγομένων στην Συνθήκη της Λοζάνης στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Αυτό μπορεί να

15 αντιμετωπιστεί με την υποστήριξη της παλιννόστησης, κατά προτεραιότητα των μελών της νέας γενιάς της εκπατρισμένης Κοινότητας, που αποτελεί και την κυριότερη ενέργεια για την θεραπεία των αδικιών που έχει υποστεί η Μειονότητα. Το βάρος των ευθυνών για την υποστήριξη ενός τέτοιου προγράμματος, ανάλογου που εφάρμοσε η Ομοσπονδιακή Γερμανία μετά από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο για την Εβραϊκή Μειονότητα που από μηδενική παρουσία το 1945 σήμερα αριθμεί μέλη (προπολεμικά ήταν μέλη), πέφτει στο κράτος της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας. - Συνοχή στην εκπατρισμένη Κοινότητα: Μόλις την τελευταία περίοδο, σε περιορισμένη κλίμακα, παρατηρείται μια τάση επανασύνδεσης με την Κωνσταντινουπολίτικη τους ρίζα στα μέλη της δεύτερης και τρίτης γενιάς, επειδή έχει αρχίσει να αμβλύνεται εν μέρη το τραύμα της απότομης εκρίζωσης της πρώτης γενιάς. Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, ενώ μετά από τον μαζικό εκπατρισμό ένα σημαντικό ποσοστό της Κοινότητας έχοντας υψηλό επίπεδο μόρφωσης και ικανοτήτων εξασφάλισε τα προς το ζην σε σχετικά σύντομο χρόνο. Όμως ένα αξιόλογο ποσοστό δεν κατάφερε να ορθοποδήσει οικονομικά και να προσαρμοστεί κοινωνικά πλήρως (εκτιμάται ο αριθμός τους να φθάνει σε ) πέρα από το σοβαρό τραύμα της εκρίζωσης από την πατρώα γη που απασχολεί λίγο ή πολύ όλο τον εκπατρισμένο πληθυσμό. Η πρόσφατη κρίση στην Ελλάδα ανέδειξε το ζήτημα αυτό και αποτελεί μια από τις αιτίες, μαζί με την διακοπή των συντάξεων (ΟΓΑ) και ανεργίας νέων, που σημαντικός αριθμός Κωνσταντινουπολιτών σήμερα βρίσκεται σε δεινή κατάσταση με πλειοψηφία τις προχωρημένες ηλικίες. Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών από τα τέλη του 2013 έχει ξεκινήσει ένα συστηματικό πρόγραμμα. - Ισχύοντα περιοριστικά μέτρα και μη-θεραπεία των συνεπειών των διωγμών: Διακηρύξεις και δηλώσεις από ένα κράτος ότι στο μέλλον θα σεβαστεί σε απόλυτο βαθμό τα δικαιώματα του ανθρώπου και κατ επέκταση των μειονοτήτων αποτελούν γράμματα κενού περιεχομένου αν δεν συνοδεύονται έμπρακτα από ουσιαστικά μέτρα της θεραπείας και αποκατάστασης των αδικιών του παρελθόντος, που είχαν μάλιστα μαζικό χαρακτήρα, όπως υπήρξε η τραγική εμπειρία της ελληνικής μειονότητας της Τουρκίας. Ο Ο.Η.Ε. μετά από εικοσαετή εργασία με την Γενική του Συνέλευση το 2005 εξέδωσε το Ψήφισμα 60/147 που έχει απόλυτη αντιστοιχία και εφαρμογή στην παρούσα περίπτωση σε βαθμό που όταν διαβάζει κανείς το κείμενο αυτό αποκτά την εντύπωση ότι έχει γραφθεί για την ελληνική μειονότητα της Τουρκίας. Σήμερα η παρούσα κυβέρνηση της Τουρκίας, που κυβερνά την χώρα από το 2003, έχει κάνει περιορισμένα βήματα στην κατεύθυνση της θεραπείας των αδικιών, χωρίς βέβαια να υποβιβαστούν αυτά για ένα κράτος με ισχυρή παράδοση που βλέπει οποιαδήποτε μειονότητα ως εσωτερικό κίνδυνο. Στο επίπεδο των αστικών δικαιωμάτων των μελών των μειονοτήτων αν και δεν εφαρμόζεται η πρακτική των διακρίσεων με την χρήση «μυστικών διαταγμάτων», διαπιστώνει κανείς την εξάντληση όλων των νομότυπων μέσων για καθυστέρηση της απόδοσης δικαιοσύνης όπως συμβαίνει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ιδιωτικών περιουσιών. Στο

16 επίπεδο των Κοινοτικών Ιδρυματικών δικαιωμάτων, με κορυφαίο την επιστροφή των πραξικοπηματικά κατασχεθέντων ιδιοκτησιών των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων, η θεραπεία είναι πολύ περιορισμένη και απαιτούνται γενναίες πράξεις από πλευράς της κυβέρνησης της Τουρκίας να εφαρμοστούν ανόθευτα οι νόμοι της ίδιας της χώρας. Ο ενωτικός φορέας των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών, η Οικουμενική Ομοσπονδία τους, έχει υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο τον Σεπτέμβριο του 2012 για τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των αδικιών. Η ανταπόκριση της Κυβέρνησης της Τουρκίας είναι πολύ περιορισμένη και απαιτείται η υποστήριξη των προσπαθειών της Οι.Ομ.Κω. Η επίκληση την τελευταία περίοδο ξανά από την Κυβέρνηση της Τουρκίας περί της αρχής «αμοιβαιότητας», είναι απαράδεκτη και εκτός κάθε λογικής δικαιοσύνης του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι δυνατό ένα κράτος να θεωρεί ομήρους τους δικούς της πολίτες για να πετύχει αποτελέσματα σε σχέση με άλλα κράτη. - Η ανύψωση της ελληνικής παιδείας στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο: Η Ρωμαίικη παιδεία πάντοτε υπήρξε η πηγή αναζωογόνησης του Γένους υπό την ύψιστη καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε όλη την περίοδο μετά από το Οι συνθήκες που επικράτησαν και επιβλήθηκαν στα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Πόλης τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι το 2003 και τα προβλήματα που έχουν προκύψει πρέπει να λυθούν βαθμιαία με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην υπόθεση της Ομογενειακής παιδείας. Η ίδρυση και λειτουργία την τελευταία περίοδο του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας αποτελεί πηγή αισιοδοξίας. Παράλληλα και η Τουρκία έχει την ευθύνες της που πηγάζουν από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει αλλά επίσης και το γεγονός ότι η παιδεία αυτή αποτελεί δημόσια εκπαίδευση πολιτών της. Σχετικά με το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία, η συνέχιση της απαλλαγής των σχολικών βιβλίων, που χρησιμοποιούνται για διδασκαλία σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Τουρκίας όλων των βαθμίδων, από ανυπόστατες κατηγορίες κατά των μη- Μουσουλμανικών μειονοτήτων και την σωστή και αντικειμενική ενημέρωση της νέας γενιάς για τις ιστορικές αλήθειες των προσφορών της ρωμαίικης κοινότητας για πολλούς αιώνες στην χώρα. Τέλος το κράτος της Τουρκίας πρέπει να υποστηρίξει και πρωτοβουλίες μελετών και έρευνας σε θέματα μειονοτήτων σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα. - Εσωτερική οργάνωση της κοινότητας εντός και εκτός της Κωνσταντινούπολης: Το γεγονός ότι από το έτος 2004 έχουν επιτραπεί οι εκλογές στα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα είχε πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες στην αποτελεσματική υπέρ της κοινής ωφέλειας της ελληνικής μειονότητας. Αποτελεί τραγική εξαίρεση η ισχύουσα κατάσταση στο Μείζων Ίδρυμα του Νοσοκομείου Βαλουκλή όπου η διορισμένη διοίκηση το 1991 επιμένει να μην κάνει εκλογές με την ανοχή των ιθυνόντων της Γενικής Διεύθυνσης των Βακουφίων. Το κακό παράδειγμα της κατάστασης αυτής το παρουσιάζουν οι Κοινότητες Βλάγκας-Κοντοσκαλίου και εν μέρει του Μπεσίκτας και του Βακουφίου του Ορφανοτροφείου της νήσου

17 Πριγκήπου. Βασικό πρόβλημα αποτελεί η μη αναγνώριση της νομικής εκπροσώπησης των μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων και βέβαια πρώτα από όλα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η κατάργηση του κανονισμού εκλογών για τα μειονοτικά ιδρύματα πριν από 20 μήνες, χωρίς να αντικατασταθεί με νέο, αποτελεί πολύ αρνητική εξέλιξη. - Η διατήρηση και συνέχιση της παράδοσης του ρωμαίικου πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης: Η διάσωση και συνέχιση του ρωμαίικου οικουμενικού πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για όλο τον Ελληνισμό καθόσον η ακτινοβολία αυτού είναι παγκόσμια και πολύπλευρος. Το καθήκον αυτό πέφτει σε πρώτο βαθμό στους συλλογικούς φορείς των Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης. 3. Ο Ρόλος των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και η Οι.Ομ.Κω. Η εκπατρισμένη Κοινότητα των Ρωμιών της Πόλης κατά πλειοψηφία ζει στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν παροικίες της σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Γαλλία, Αγγλία κτλ.), στην Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αν υποθέσουμε στα πενήντα χρόνια της μεγάλης εξόδου ο πληθυσμός έχει παραμείνει ο ίδιος υπολογίζεται με στατιστικούς υπολογισμούς ότι ο αριθμός των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη είναι περίπου χιλιάδες. Ο αριθμός των μελών της δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί σε κατάσταση εκπατρισμού είναι Επομένως ο συνολικός αριθμός των Κωνσταντινουπολιτών (εξαιρούνται οι απόγονοι των προσφύγων του 1922) είναι συνολικά των οποίων το 80% διαβιεί στην Ελλάδα. Όταν κορυφωνόταν ο εξαναγκαστικός εκπατρισμός το 1964 και έφθαναν οι Ρωμιοί στον τόπο της διαμονής τους, η πρώτη δουλειά που έκαναν, ήταν η ίδρυση συλλόγων που ήταν μια βαθειά παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Σαν αποτέλεσμα αυτού έχουν ιδρυθεί περίπου είκοσι σωματεία μόνο στην Αθήνα. Τα σωματεία αυτά είναι ποικίλου χαρακτήρα όπως: γενικά σωματεία της Πόλης, Σύνδεσμοι Αποφοίτων των Σχολείων, Αθλητικά και Συνοικιακά Σωματεία. Επίσης εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης υπάρχουν Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία στην Γερμανία, Ελβετία, Αμερική, Βέλγιο, Αυστραλία κτλ. Το έτος 2006, τριάντα κωνσταντινουπολίτικα σωματεία με κοινή τους απόφαση ίδρυσαν την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών για την από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η εκπατρισμένη Κοινότητα μαζί με την Ομογένεια της Πόλης. Η Οι.Ομ.Κω. διοικείται από Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν τα εκλεγμένα μέλη των μελών σωματείων.

18 4. Προτάσεις για την άρση των Συνεπειών της Παραβίασης των Δικαιωμάτων της Ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Την τελευταία δεκαετία, έχουν αναλυθεί και δημοσιευτεί, σε σημαντικό βαθμό, είτε από την διεθνή βιβλιογραφία είτε από ερευνητές στην Τουρκία, με κάθε λεπτομέρεια οι δυσκολίες που συνάντησε σε όλη την ιστορική της διαδρομή η ρωμαίικη μειονότητα μετά από την Συνθήκη της Λοζάνης. Μετά απ όλες τις έρευνες υπάρχει η κοινή διαπίστωση ότι, η μοίρα της Ρωμαίικης Μειονότητας ήταν η μείωση του πληθυσμού της, σε βαθμό εξαφάνισής της, που προκλήθηκε από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές κάποιων κυβερνήσεων εκείνης της περιόδου. Πολλές φορές την τελευταία πενταετία, ανώτερα κρατικά στελέχη της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποδέχθηκαν την ύπαρξη μέτρων που εφαρμόσθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις κατά των μειονοτήτων τα οποία χαρακτήρισαν ως φασιστικά μέτρα. (Για παράδειγμα : ο κ. Πρωθυπουργός Ρ.Τ. Ερντογάν, στην ομιλία του στο Ντούζτζε τον Μάϊο του 2009, ο κ. Υπουργός Ε. Μπαγίς, 15 Δεκεμβρίου 2010 στις δηλώσεις του Για το σχέδιο των 100 ετών.). 4.1) Επανάκτηση της ιθαγένειας. Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα (98%) του ρωμαίικου πληθυσμού που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη εκπατρίσθηκε, ως αποτέλεσμα ενός πολιτικού σχεδιασμού. Η εξάλειψη των συνεπειών από τις αδικίες που διαπράχθηκαν εις βάρος του αυτόχθονου πληθυσμού σχετίζεται άμεσα με την μαζική επανάκτηση της απωλεσθείσας ιθαγένειας του ανδρικού πληθυσμού. Οι κηρυχθέντες έκπτωτοι της ιθαγένειας είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες. Το αίτιο σχετίζεται με την αποφυγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας, λόγω των αρνητικών συνθηκών που δημιούργησε η πολιτική καταπίεση εις βάρος της ρωμαίικης κοινότητας στην δεκαετία του Πριν προταθούν οι απαιτούμενες απαλοιφές και επανορθώσεις, πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε αυτές τις αλήθειες. Όπως είναι γνωστό, κατά την περίοδο που επακολούθησε την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας ο ανδρικός πληθυσμός της ρωμαίικης κοινότητας, εκτελούσε πάντα με σχολαστικότητα το στρατιωτικό του καθήκον. Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στρατολογήθηκε πάνω από μία φορά και ο ελάχιστος χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ήταν το λιγότερο 4-5 χρόνια. Όντως μετά το έτος 1963 η αποφυγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας είχε ως συνέπεια την έκπτωση από την ιθαγένεια, που στην πραγματικότητα ήταν θέμα αδυναμίας εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης. Αρκετοί νέοι όταν έφθασαν στην στρατεύσιμη ηλικία λόγω της απέλασης των κηδεμόνων τους αναγκάσθηκαν

19 να μεταναστεύσουν και εν ολίγοις λόγω των επικρατουσών δυσμενών συνθηκών απέναντι στον Ρωμαίικο πληθυσμό δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν στον στρατό. Είναι δεκάδες οι περιπτώσεις ρωμιών οι οποίοι ενώ υπηρετούσαν ως έφεδροι αξιωματικοί οι πατέρες τους τελούσαν υπό απέλαση.. Όπως γίνεται αντιληπτό το αίτιο αδυναμίας του ανδρικού Ρωμαίικου πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία είχε ως συνέπεια και την μαζική έκπτωσή του από την τουρκική ιθαγένεια. Η επανάκτηση της ιθαγένειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το θέμα του στρατιωτικού. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο απώλεσε την τουρκική ιθαγένεια, λόγω μη εκπλήρωσης της στρατιωτικής του υποχρέωσης, όταν επανακτήσει την ιθαγένεια θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπο με το θέμα εκπλήρωσης του στρατιωτικού του καθήκοντος. Ταυτοχρόνως με το θέμα της στρατιωτικής υποχρέωσης υπάρχει και το σοβαρό θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης της εξαγοράς αυτής. Το θέμα της εξαγοράς, για τα μέλη της κοινότητας έχει την έννοια καταβολής αποζημίωσης προκειμένου να επανακτήσουν τα δικαιώματα του πολίτη αφού υποχρεώθηκαν χωρίς την βούληση τους να εκπατρισθούν και να θυσιαστούν. Το γεγονός αυτό για τα μέλη της κοινότητας που βρέθηκαν αντιμέτωπα με αδικίες που πρέπει να εξαλειφθούν δεν συμβιβάζεται με την ανάγκη εξάλειψης των συνεπειών που έχουν υποστεί από σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Το στρατιωτικό θέμα των εν λόγω μελών, μέχρι και τις μέρες μας, επιλύεται με την αναγνώριση της τρίμηνης στρατιωτικής θητείας σε μία οποιαδήποτε χώρα του ΝΑΤΟ. Όπως είναι γνωστό σε μερικές Χώρες του ΝΑΤΟ η στρατεύσιμη ηλικία περιορίζεται μέχρι τα 45 χρόνια με συνέπεια όσοι απώλεσαν την ιθαγένεια και είναι ηλικίας άνω των 45 ετών να μην έχουν την δυνατότητα να υπηρετήσουν. Για τα άτομα αυτά σε περίπτωση που επιθυμούν να εκπληρώσουν το στρατιωτικό τους καθήκον και δεν μπορούν να το πράξουν να αποφεύγεται η επιβολή κυρώσεων καθώς η διαιώνιση της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων. 1η Πρόταση Η πρόταση μας, σύμφωνα με τον παραπάνω όρο, είναι η καθ οιονδήποτε τρόπο απόστρατοι από χώρα του Νάτο που είναι μέλη της ρωμαίικης κοινότητας και κατείχαν την τουρκική ιθαγένεια να γίνονται αποδεκτοί και ως απόστρατοι από την Τουρκία η οποία θα αναγνωρίζει αυτή την κατάσταση. 2η Πρόταση Σχετικά με το θέμα των υπηκοοτήτων ένα δεύτερο βασικό θέμα που προκύπτει είναι για όσους είχαν κηρυχθεί έκπτωτοι από την τουρκική ιθαγένεια και απεβίωσαν πριν προλάβουν να επανακτήσουν την υπηκοότητα. Στην περίπτωση αυτή οι επερχόμενες γενεές για να αποκτήσουν την τουρκική υπηκοότητα θα πρέπει να

20 ακολουθήσουν τους γενικούς κανόνες. Για την εξάλειψη αυτής της αδικίας θα απαιτηθεί η έκδοση κάποιου ειδικού νόμου ή διατάγματος ώστε όσοι έχουν γονείς Ρωμιούς που γεννήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη να μπορούν, όποτε αυτοί το επιθυμούν, να επανακτούν την υπηκοότητα γεγονός που θα επιλύσει με ευκολία το πρόβλημα. 3η Πρόταση Σ αυτό το πλαίσιο ένα τρίτο θέμα είναι, για τους γεννηθέντες μεταξύ 22 Μαϊου Φεβρουαρίου 1981 η στέρηση απόκτησης υπηκοότητας από την πλευρά της μητέρας. Επειδή περιορισμός αυτός είναι γενικός και ταυτόχρονα κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συνταγματικό Δικαστήριο θα πρέπει να αρθεί με Νομοθετική ρύθμιση. 4.2) Αποκατάσταση των εμπράγματων δικαιωμάτων και λήψη μέτρων προστασίας αυτών. Οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των ετών υποχρεώθηκαν μέσα σε ένα κλίμα πανικού να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, αφήνοντας πίσω, πολλές φορές, τις ιδιοκτησίες τους και την περιουσία τους. Τα τραύματα που προκλήθηκαν και πηγάζουν μέσα από τις συνθήκες που βρέθηκαν εκτεθειμένοι εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας. Για τον λόγο αυτό, οι κλήσεις που γίνονται με σκοπό την επανάκτηση της κυριότητας των ακινήτων, μέσω δικαστικών αποφάσεων, στις περισσότερες φορές η στάση τους είναι η εξής: Αφού τα χάσαμε όλα δεν μπορούμε να αντέξουμε και τις δικαστικές δαπάνες. Όσοι Ρωμιοί Κωνσταντινουπολίτες έχουν αυτή την άποψη έχουν παραιτηθεί από τα δικαιώματα τους. Η κατάσταση αυτή ταυτοχρόνως αποκτά το νόημα της συνεχιζόμενης αδικίας και της μη εφαρμογής της αρχής απόδοσης των δικαιωμάτων 4η Πρόταση Για την επίλυση αυτού του θέματος θα απαιτηθεί η προετοιμασία ενός ειδικού προγράμματος που θα υποστηριχθεί από το κράτος. Ο στόχος του προγράμματος θα είναι η νομική υποστήριξη των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης για την απόδοση των εμπράγματων δικαιωμάτων τους (όπως η αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων). 4.3) Η ανάγκη κατάρτισης και εφαρμογής ενός Προγράμματος Υποστήριξης προοριζόμενα για τις νέες γενιές. Ο σκοπός είναι η εφαρμογή ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος υποστήριξης προοριζόμενου για τις νέες γενιές Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης που ζουν είτε

16 Μαρτίου 1964 Ο Εκπατρισμός της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης με την Απέλαση και Εκδίωξη της από το Κράτος της Τουρκίας

16 Μαρτίου 1964 Ο Εκπατρισμός της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης με την Απέλαση και Εκδίωξη της από το Κράτος της Τουρκίας 16 Μαρτίου 1964 Ο Εκπατρισμός της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης με την Απέλαση και Εκδίωξη της από το Κράτος της Τουρκίας Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Φεβρουάριος 2014 Η Ελληνορθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων 13-12-2012 Δραστηριότητες 2012

Παρουσίαση στην Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων 13-12-2012 Δραστηριότητες 2012 Παρουσίαση στην Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων 13-12-2012 Δραστηριότητες 2012 1) Τι είναι η Οι.Ομ.Κω 2) Άξονες Δράσεις της Οι.Ομ.Κω : ενέργειες προς κράτη-διεθνείς οργανισμούς-μκο

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης Μ Η Ν Α Σ Τ Σ Ι Τ Σ Α Κ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Περιεχόμενα Τι είναι η Οι.Ομ.Κω Τι προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών. Παρουσίαση στην Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων 28-05-2015

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών. Παρουσίαση στην Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων 28-05-2015 Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Παρουσίαση στην Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων 28-05-2015 Θέματα 1) Τι είναι η Οι.Ομ.Κω 2) Άξονες Δράσεις της Οι.Ομ.Κω : ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ Ο ενωτικός φορέας της εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης Κοινότητος της Κων/πόλεως

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ Ο ενωτικός φορέας της εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης Κοινότητος της Κων/πόλεως 60 Χρόνια από το Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης Ώρα για Θεραπεία και Αποκατάσταση για την Επιβίωση της Κοινότητας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 12 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ίδρυση 1963) Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύµφωνο Φιλίας. α. Οικονοµικό Σύµφωνο

Το Σύµφωνο Φιλίας. α. Οικονοµικό Σύµφωνο Το Σύµφωνο Φιλίας Το Ελληνοτουρκικό Σύµφωνο Φιλίας Ουδετερότητας, Συνδιαλλαγής και ιαιτησίας υπογράφηκε στην Άγκυρα, στις 30 Οκτωβρίου του 1930. Σε αυτό, διακηρυσσόταν η ανάγκη φιλίας ανάµεσα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Εξήντα Χρόνια από την 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 της Οργανωμένης Επίθεσης από το Κράτος της Τουρκίας με σκοπό την Εξόντωση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης 1 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008 Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Κυρίες και Κύριοι, Eίναι μεγάλη μου χαρά που παρίσταμαι στις εργασίες της συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.)

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) 10 Ιουλίου 2015 Πρόγραμμα Υποστήριξης Γνωριμίας της Νέας Γενιάς Εκπατρισμένων μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών Ιμβρίων Τενεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στο συνέδριο με θέμα H ενεργός εμπλοκή των νέων στην οδική ασφάλεια για την 4 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας. Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009 Στον Aliser Delek ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Ένα από τα πρώτα είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Αυξημένος φόρος έως και κατά 163,9%, για το ίδιο εισόδημα! Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου, ο φόρος που πληρώνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/11/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις κοινότητες του Ελληνισμού: Διασπορά- Κύπρος- Ελληνική επικράτεια.

Τρεις κοινότητες του Ελληνισμού: Διασπορά- Κύπρος- Ελληνική επικράτεια. 1 2 Επωνυμία Εταιρείας Χορηγοί Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος δειγματοληψίας Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ Η ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ Ν. 125(Ι)/07 και Ν. 54(Ι)/2009 - άρθρο 6(1)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ Η ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ Ν. 125(Ι)/07 και Ν. 54(Ι)/2009 - άρθρο 6(1) (Έντυπο Αστ.361) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Αίτησης:. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ Η ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ Ν. 125(Ι)/07 και Ν. 54(Ι)/2009 - άρθρο 6(1) Αν οποιαδήποτε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Εφημερίδα: Hürriyet Ημερομηνία: 28/3/201 Συντάκτης: Cansu Çamlibel Μετάφραση: Βαλέρια Αντωνοπούλου Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Δρούτσας, ο οποίος λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Βρύσες, 9/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 2558 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού/ Παρ.Χανίων Ένωση Αποστράτων Αξκών Ναυτικού/ Παρ. Κρήτης. Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας/ Παρ.

Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού/ Παρ.Χανίων Ένωση Αποστράτων Αξκών Ναυτικού/ Παρ. Κρήτης. Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας/ Παρ. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ: Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού/ Παρ.Χανίων Ένωση Αποστράτων Αξκών Ναυτικού/ Παρ. Κρήτης Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας/ Παρ. Χανίων Χανιά 26 Ιουνίου 2013 ΘΕΜΑ: Κινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr Δελτίο Τύπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδοο για τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/02/2016 25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) δημοσιοποίησε την 25 η έκθεση για τους βίαιους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1]

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1] Ημερομηνία : 3/4/2013 Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου Εξώφυλλο Το κράτος τα έκλεισε τα σχολεία, όχι οι Ρωµιοί Πώς πραγµατοποιήθηκε η εθνική εκκαθάριση στην Ίµβρο (İmroz) Η ελληνική εκπαίδευση στην Ίµβρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών»

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σελ. 77: «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση (1862 1864). όπως ονομάστηκαν» «Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρίζες ζώνες» στην απόφαση για το πλαστικό χρήμα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

«Γκρίζες ζώνες» στην απόφαση για το πλαστικό χρήμα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα «Γκρίζες ζώνες» στην απόφαση για το πλαστικό χρήμα Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα Άγνωστο τι θα ισχύσει για τα ασφαλιστήρια ζωής, τις δόσεις για τα καταναλωτικά δάνεια, τους στρατεύσιμους - Την ίδια ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας Κ Α Τ Α 1. Nicola Costa ( Νικόλα Κώστα), κάτοικο Λευκάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)30 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 4: ΕΘΝΙΚΈΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΝΤΊΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα