12:00 12:30 Διάλειμμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12:00 12:30 Διάλειμμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ."

Transcript

1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 AKAMAS A AKAMAS B AKAMAS C 09:00-10:00 Εγγραφές Συνέδρων 10:00-12:00 Έναρξη Συνεδρίου Προσφωνήσεις Χαιρετισμοί Κύρια Ομιλία: «Οι Κανονισμοί στα Χρόνια της Παγκοσμιοποίησης» Φαρδής Μ., Καθηγητής ΠΣΠΠ, Πρόεδρος FIB 12:30 14:00 12:30 13:10 13:10 13:50 13:50 14:30 αίθουσα AKAMAS A 12:00 12:30 Διάλειμμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ. «Seismic Protective Systems, Overview of sate of the Art and Practice» Κωνσταντίνου Μ. Καθηγητής, Department of Civil Structural and Environmental Engineering University at Buffalo, State University of New York «Magnetic Resonance Imaging of concrete.» Dr. Chris Burgoyne, Reader, Department of Engineering, Head of the Structures Group, University of Cambridge «The role of the concrete sector concerning sustainability»,professor, Koji Sakai, Kagawa University,Japan 14:30 16:30 Μεσημβρινή Διακοπή / Διάλειμμα αίθουσα AKAMAS B 16:30 18:00 αίθουσα AKAMAS C αίθουσα Christian Barnard ΑΝΤΙΣΕΙΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (Σ1α) (Α συνεδρία) «Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας και Διακινδύνευσης Κατασκευών» Καραμπίνης Αθ., Καθ. ΔΠΘ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (Σ2) (Α συνεδρία) Ειδική Εισήγηση: «Αποτελεσματικότητα μεθόδων επισκευής - ενίσχυσης στοιχείων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα» Καραγιάννης Χρ., Καθ. ΔΠΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (Σ3α) (Α συνεδρία) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (Σ1β) αίθουσα AKAMAS A αίθουσα AKAMAS B 18:00 18:30 Διάλειμμα 18:30 20:00 αίθουσα AKAMAS C αίθουσα Christian Barnard ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Σ4) (Α συνεδρία) Ειδική Εισήγηση: «Σύνθετα Υλικά και Σκυρόδεμα» Τριανταφύλλου Αθ., Καθ. ΠΣΠΠ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ -ΤΑ (Σ3β) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Σ5) (Α συνεδρία) Ειδική Εισήγηση: «SAFECAST: Το πλέον σύγχρονο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα και με συμμετοχή της Ελλάδας, σχετικά με την συμπεριφορά συνδέσεων προκατασκευασμένων στοιχείων υπό σεισμικές δράσεις» Τσουκαντάς Σπύρος,. τ. Επίκ. Καθ. ΕΜΠ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (Σ1γ)

2 ΠΕΜΠΤΗ 22/10 AKAMAS A 09:00-09:30 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Age and remaining lifetime of concrete determined by monitoring» Dr Helmut Wenzel, CivEng, President Vienna Consulting Engineer, Austria 09:30 09:40 Διάλειμμα αίθουσα AKAMAS A ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Σ6) (Α συνεδρία) Ειδική Εισήγηση: «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (ΕΝ )» Γιαννόπουλος Π., Αν. Καθ. ΕΜΠ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (Σ1α) (Β συνεδρία) Ειδική Εισήγηση: «Αποτίμηση των ιδιοτήτων των υλικών σε υφιστάμενες κατασκευές» Τρέζος Κ., Επικ. Καθ. ΕΜΠ αίθουσα AKAMAS A 09:40 11:30 αίθουσα AKAMAS B ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (Σ1δ) Ειδική Εισήγηση: «Ρηξικέλευθες προτάσεις για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των Γεφυρών» Τέγος Ι., Καθ. ΑΠΘ 11:30 12:00 Διάλειμμα 12:00 14:00 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Σ4) (Β Συνεδρία) Ειδική Εισήγηση: «Διερεύνηση συμπεριφοράς κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με πειραματικές μεθόδους» Μπούσιας Στ., Αν. Καθ. ΠΣΠΠ 14:00 16:00 Μεσημβρινή Διακοπή / Διάλειμμα 16:00 18:00 αίθουσα AKAMAS B αίθουσα AKAMAS C αίθουσα AKAMAS C ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (Σ3α) (Β συνεδρία) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Σ1ε) (Α Μέρος) αίθουσα Christian Barnatd ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Σ3ε) Ειδική Εισήγηση: «Αυτοσυμπυκνούμνο σκυρόδεμα και Ελληνική πραγματικότητα: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης» Σίδερης Κ., Λέκτορας ΑΠΘ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (Σ2) (Β Συνεδρία) «Οι βασικές αρχές και οι καινοτομίες του Κανονισμού Επεμβάσεων» Στυλιανίδης Κ., Καθ. ΑΠΘ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Σ1ε) (Β Συνεδρία) Ειδική Εισήγηση: «Αντισεισμική Θωράκιση της Κύπρου» Κρίστης Χρυσοστόμου, Επικ. Καθ., ΤΕΠΑΚ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Σ5) (Β Συνεδρία) 18:00 18:30 Διάλειμμα 18:30 20:00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Σ7) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Σ8) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Σ3γ) «Τεχνολογία Σκυροδέματος στον 21 ο Αιώνα» Μιχάλης Πέτρου, Αν. Καθ. Παν. Κύπρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Σ9)

3 αίθουσα AKAMAS A ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (Σ10) ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1 (Σ11) Ειδικές Εισηγήσεις: «Σύγχρονες Τάσεις στην Κατεύθυνς της Αειφόρου Κατασκευής. Η σχέση Περιβάλλοντος Σκυροδέματος» Μοροπούλου Αντωνία, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρμας «Αειφορία στην Κατασκευή και Σκυρόδεμα» Παπαδόπουλος Πανίκος, Καθ. Παν. Frederick, Πρόεδρος της Κυπριακής Πλατφόρμας «Οι κατασκευές από σκυρόδεμα είναι και αειφόρες και πράσινες» Κανιτάκη Ε., Επιστ. Συν. ΕΜΠ Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 09:00 11:00 αίθουσα AKAMAS B ΑΝΤΙΣΕΙΜΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (Σ1στ) Ειδική Εισήγηση: «Σεισμική Αλληλεπίδραση Κατασκευών: Μια Αριθμητική Επίλυση Βελτίστου Ελέγχου» Λιώλιος Α. Καθ. ΔΠΘ αίθουσα AKAMAS C ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (Σ2) (Γ Συνεδρία) 11:00 11:30 Διάλειμμα 11:30 13:30 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Σ6) (Β Συνεδρία) «Διαχρονική θεώρηση των αντοχών σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμών βάσει των κανονισμών» Καραβεζύρογλου Μαρία, Καθ. ΑΠΘ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Σ4) (Γ Συνεδρία) αίθουσα Christian Barnard ΑΝΤΙΣΕΙΜΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Σ1ζ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΗ (Σ3δ) 13:30 14:00 Διάλειμμα 14:00-14:40 Γενική Εισήγηση: «Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού και Κατασκευές των αρχαίων ελληνικών Δημοσίων Έργων» Τάσιος Θ.Π., Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ. 14:40 15:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 Σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική και Κυπριακή Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή

4 9:00 10: AKAMAS A+B+C 10:00 12:00 - : I ( ) ( ) ( ) (, ) ( ) :,,, fib 12:00 12:30 AKAMAS A+B+C 12:30 14:30 :.,.,.,. 12:30 13:10 «Seismic Protective Systems, Overview of state of the Art and Practice», Department of Civil, Structural and Environmental Engineering University at Buffalo, State University of New York 13:10 13:50 «Magnetic Resonance Imaging of concrete» Dr Chris BURGOYNE Reader, Head of the Structures Group, Department of Engineering, University of Cambridge 13:50 14:30 «The role of the concrete sector concerning sustainability» Dr Koji SAKAI Professor, Kagawa University, Japan 14:30 16:30 / 16 27

5 AKAMAS A ( 1 ) (): - : H.,.,.,. 16:30 16:50,, 16:50 17:00 «3 8».,, 17:00 17:10 «/ 2 8» 17:10 17:20 «Seismic Assessment of a RC Building according to FEMA 356 and Eurocode 8». 17:20 17:30 «8-3»,,. 17:30 17:40 «-»,. 17:40 18:00 18:00 18:

6 AKAMAS B ( 2) (): - :.,.,.,. 16:30 16:50 «-»..,..,. 16:50 17:00 «( )» ( ),,, 17:00 17:10 «/ O (SRP) (CFRP)»,, 17:10 17:20 «/ (SRP) (CFRP)»,, 17:20 17:30,. 17:30 17:40,, Farhat FARHAT, Bhushan KARIHALOO 17:40 18:00 18:00 18:

7 AKAMAS C ( 3 ) (): :.,., -.,. 16:30 16:40 «E».,. CORRADI, R. KHURANA, R. MAGAROTTO 16:40 16:50, 16:50 17:00 «/»,, 17:00 17:10 «(EPS),», 17:10 17:20,, 17:20 17:30 «-», 17:30 17:40,,,, 17:40 18:00 18:00 18:

8 Christian Barnard ( 1 ): - :.,.,.,. 16:30 16:40 «-»,, - 16:40 16:50 «/»,,,, - 16:50 17:00 «/», 17:00 17:10, 17:10 17:20 «» E..,..,. 17:20 18:00 18:00 18:

9 AKAMAS A ( 4) (): :.,.,.,. 18:30 18:50,, 18:50 19:00 «: fib», Maurizio GUADAGNINI, K, Stijn MATTHYS 19:00 19:10 «Jaw effects in yarn testing» Ioannis P. GIANNOPOULOS, Chris J. BURGOYNE 19:10 19:20 «Viscoelasticity of Kevlar 49 fibres» Ioannis P. GIANNOPOULOS, Chris J. BURGOYNE 19:20 19:30 «sandwish»,, 19:30 19:40,,,, 19:40 19:50, 19:50 20:

10 AKAMAS B ( 3 ): - :.,.,.,.-. 18:30 18: :40 18:50, M,,, 18:50 19:00 «-», 19:00 19:10,,,, 19:10 19:20.,.,. 19:20 19:30, 19:30 20:

11 AKAMAS C ( 5) (): :.,.,.,. 18:30 18:50 «SAFECAST ( ),». 18:50 19:00, 19:00 19:10,, 19:10 19:20,,,, 19:20 19:30, 19:30 19:40. 19:40 20:

12 Christian Barnard ( 1 ): - :.,.,.,. 18:30 18:40 « 1998».,. 18:40 18:50 «/», 18:50 19:00 «/», 19:00 19:10 «,..», 19:10 19:20 «/».,., 19:20 20:

13 36 16

14 AKAMAS A :.,.,.,. 09:00 09:30 «Age and remaining lifetime of concrete determined by monitoring» Dr Helmut WENZEL President Vienna Consulting Engineers 09:30 09:40 AKAMAS A ( 6) (): :.,.,.,. 09:40 10:00 «2 1-1 ( )». 10:00 10:10 «2 2000»,, 10:10 10:20 «2 CYS 159»,, M 16 37

15 :20 10:30,, A 10:30 10:40 /, 10:40 10:50 «EC2,, C, D /»,, 10:50 11:00 «2» 11:00 11:10 11:10 10:20 11:20 11:30 11:30 12:

16 AKAMAS B ( 1 ): - :.,.,.,. 09:40 10:00 10:00 10:10.,. 10:10 10:20.,. 10:20 10:30.,. 10:30 10:40.,. 10:40 10:50.,., 10:50 11:00.,.,

17 :00 11:10, 11:10 11:20.,.,.,. 11:20 11:30 11:30 12:

18 AKAMAS C ( 3 ) (): :.,.,.,. 09:40 09:50 B., E. 09:50 10:00 «A»,,, 10:00 10:10.,, Bhushan KARIHALOO 10:10 10:20, Angela GRAEFF,, 10:20 10:30 Naeimeh JAFARIFAR,, 10:30 10:40 «:»,,,,, 10:40 10:50,, 10:50 11:00 «( ):,»,,,,,,, 11:00 11:30 11:30 12:

19 AKAMAS A ( 1 ) (): :.,.,.,. 12:00 12:20 12:20 12:30,, 12:30 12:40 «... " "»,,, 12:40 12:50 «" "»., 12:50 13:00 « ». -,, 13:00 13:10 «16- EC8 EC2»..,

20 :10 13:20 «Düzce».,,,,,, 13:20 13:30, 13:30 13:40 «.»..,. 13:40 14:00 14:00 16:00 / 16 43

21 AKAMAS B ( 4) (): :.,.,.,. 12:00 12:20. 12:20 12:30,,, 12:30 12:40,. 12:40 12:50, 12:50 13:00.,. 13:00 13:10,,, 13:10 13:20, 44 16

22 :20 13:30, , 13:40 14:00 14:00 16:00 / 16 45

23 AKAMAS C ( 1 ) (): :.,.,.,. 12:00 12:10, AREND,, 12:10 12:20.,, 12:20 12:30 «/»,, 12:30 12:40 K.,..,.. 12:40 12:50,. 12:50 13:00.,.,. 13:00 13:10 «Rapid visual screening to assess seismic vulnerability using a fuzzy logic database of RC buildings» Jon MOSELEY, 46 16

24 :10 13:20,,,, 13:20 13:30,,,, 13:30 14:00 14:00 16:00 / 16 47

25 AKAMAS A ( 3 ): :.,., -.,. 16:00 16:20 «:» 16:20 16:30..,.,.,.,. 16:30 16:40.,.,.,. 16:40 16:50..,.,. 16:50 17:00.,.,., 17:00 17:10 «:»,,, 48 16

26 :10 17:20.,. 17:20 17:30,,,,,, - 17:30 17:40 «( )» ( ),. 17:40 18:00 18:00 18:

27 AKAMAS B ( 1 ) (): :.,.,.,. 16:00 16:20. 16:20 16:30 «/»., 16:30 16:40 «q =1», 16:40 16:50 «/ - /»,, 16:50 17:00 «2-3»,,, 17:00 17:10 Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, 17:10 17:20 «Stiffness and Damping Aspects of Fiber Reinforced Elastomeric Bearings as Anti-Seismic Devices» Ulrich GERHAHER, Alfred STRAUSS, Konrad BERGMEISTER 50 16

28 :20 17:30,,,,,,, 17:30 18:00 18:00 18:

29 AKAMAS C ( 5) (): :.,.,.,. 16:00 16:10 «(20,00m) 10kN/m2», 16:10 16:20 «(...)»,, 16:20 16:30 «.», Jorma KINNUNEN 16:30 16:40,, 16:40 16:50 «Computational Study Modelling the Experimental Work Conducted on the Shear Capacity of Perforated Concrete-Steel Ultra Shallow Floor Beams (USFB)» Konstantinos-Daniel TSAVDARIDIS, Cedric D MELLO, Bing Yu HUO 16:50 17:00 «,,», Simo PELTONEN 17:00 17:10 «( )», ( ) 17:10 17:20. 17:20-18:00 18:00 18:

30 ( 3 ): Christian Barnard :.,.,., «21». 16:20 16:30 16:30 16:40 «, (ASTM C-1074).», 16:40 16:50,, 16:50 17:00,, Bhushan KARIHALOO 17:00 17:10 «Portland»,,,,, R. Narayan SWAMY 16 53

31 :10 17:20 «:», 17:20 17: :30 17:40.,.,. 17:40 18:00 18:00 18:

32 AKAMAS A ( 2) (): :.,.,., :50 19:00 «μ μ μ μ»,,, 19:00 19:10 Ronald MIHALA,, Konrad BERGMEISTER 19:10 19:20 «μ», 19:20 19:30 «μ ( )»,, 19:30 19:40 «:,»,.,.,. 19:40 20:

33 AKAMAS B ( 7):, :.,.,.,. 18:30 18:40, M, 18:40 18:50,, 18:50 19:00 19:00 19:10, 19:10 19:20., 19:20 20:

34 AKAMAS C ( 8): :.,.,.,. 18:30 18:40. 18:40 18:50 «.», 18:50 19:00,,,,, 19:00 19:10, 19:10 19:20 «X» 19:20 19:30 19:30 20:

35 Christian Barnard ( 9): :.,.,.. 18:30 18:40,,, ANA, 18:40 18:50,, ANA, 18:50 19:00 «.».,.,. 19:00 19:10, -,,, 19:10 19:20,, 19:20 19:30.,.,.,.,. 19:30 19:40,,, 19:40 20:

36 AKAMAS A ( 10): :.,.,.,. 09:00 09:10 «METRO A»,,,,,, 09:10 09:20 «.» 09:20 09:30 «-», 09:30 09:40 «-», 09:40 09:50 «Metropol Palace»,, 09:50 10:00. 10:00 10:10 «& μ μ, μμ».,,,, 10:10 11:00 11:00 11:

37 AKAMAS B ( 1 ): - :.,.,.,. 09:00 09:20 «:» 09:20 09:30 «EC8 vs EAK 2000:»,, 09:30 09:40,., 09:40 09:50 «Pushover Time-History»,. 09:50 10:00 «- /.» 10:00 10:10,, 60 16

38 :10 10:20,, 10:20 10:30.,.. 10:30 10:40,,,,, 10:40 11:00 11:00 11:

39 AKAMAS C ( 2) (): - :.,.,.,. 09:00 09:10, 09:10 09:20, 09:20 09:30 «( / )» X., /, 09:30 09:40 «.. ( )».,. 09:40 09:50 «/»,,, 09:50 10:00 «/»,, 62 16

40 :00 10:10,, 10:10 10:20 «/..»,, 10:20 10:30 «/,» 10:30 10:40 «,»..,.,.,.,.,. 10:40 11:00 11:00 11:

41 Cristian Barnard ( 1 ): - :.,.,.,. 09:00 09:10 «/»,, 09:10 09:20,,,, 09:20 09:30 «-», 09:30 09:40 «-»,.,. 09:40 09:50 «1953», 09:50 10:00 «-»,,,, 64 16

42 :00 10:10,,,, 10:10 10:20,,, 10:20 10:30 «..»,,,, 10:30 11:00 11:00 11:

43 AKAMAS A ( 11):. :.,.,. 11:30 11:50 «. -»., 11:50 12:10. Frederick, 12:10 12:30., 12:30 12:40 «..».,,, -,,,,, 12:40 12:50,, 66 16

44 :50 13:00 «14», Nenad VESI,,, -, 13:00 13:10 «Villa dei Quintili, Via Appia Antica,»,, 13:10 13:30 13:30 14:

45 AKAMAS B ( 6) (): :.,.,.,. 11:30 11:50 11:50 12:00 Z, 12:00 12:10, 12:10 12:20, 12:20 12:30,, 12:30 12:40,, 12:40 12:50 «-» 68 16

46 :50 13:00., «( )»,.,. 13:10 13:30 13:30 14:

47 AKAMAS C ( 4) (): :.,.,.,. 11:30 11:40 «,,»,, 11:40 11:50 «. (ESPI)», Andreas UNTERWEGER, Ronald MIHALA, Konrad BERGMEISTER 11:50 12:00,, 12:00 12:10,,. 12:10 12:20 «(EPS)»,,,, 12:20 12:30 «-», 70 16

48 :30 12:40,,, 12:40 12:50 «/»,,,,, 12:50 13:00,, «- &»,,, 13:10 13:30 13:30 14:

49 Christian Barnard ( 3 ): - :.,.,.,. 11:30 11:40,,, 11:40 11:50 «: », 11:50 12:00 «(ASTM) ( )» 12:00 12:10 «(ASTM) ( )» 12:10 12:20 «(ASTM D & EN 933 8) ( )», /, / 12:20 12:

50 :30 12:40. 12:40 12:50 «-»,,, 12:50 13:00,,,,,,, 13:00 13:30 13:30 14:

51 AKAMAS A+B+C :.,.,.,.,. 14:00 14:40 : 14:40 15:

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

7th Cyprus Pharmaceutical Conference. 8-10 / 05 / 2015 Συνεδριακός Χώρος "Φιλοξενία" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME. www.cpaconference2015.

7th Cyprus Pharmaceutical Conference. 8-10 / 05 / 2015 Συνεδριακός Χώρος Φιλοξενία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME. www.cpaconference2015. 7th Cyprus Pharmaceutical Conference www.cpaconference2015.com ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME 8-10 / 05 / 2015 Συνεδριακός Χώρος "Φιλοξενία" Υπο την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν στις «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cdimop@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος Department of Architecture. University of Patras.

Διαβάστε περισσότερα