ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο, 21 Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο, 21 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο, 21 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ IΒ4 ΕΞ.ΕπεΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔIΟIΚΗΤιΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Πληροφορίες:Αση μίνα Αμολοχίτου Γεωργία Ρήγα Τηλέφωνο:21Ο FAX:21 Ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Επιλογή και έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό α) Διδακτικού Προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης ΕκπαΙδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα και β)ερευνητών Ι ΥποψηφΙων Διδακτόρων στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2011». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Το άρθρο 12 του Π.Δ 147/1976 (ΦΕΚ:56/Α') «Αρμοδιότητες Τμήματος Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων}). 2) Τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών τα οποία έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μεταξύ Ελλάδος και Βελγίου, Γερμανίας, Ιορδανίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Κροατίας, Λετονίας, Λουξεμβούργου, Μαρόκου, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σλοβακίας, Συρίας, Τουρκίας και Τσεχίας. 3) Την ΑΠ 211/1966(ΦΕΚ 231/Α') Π.Υ.Σ. «Περί εκτελέσεως εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Υπουργικών Αποφάσεων περί Μορφωτικών Ανταλλαγών και εφαρμογή των ως ανωτέρω υπογραφέντων επισήμων Μορφωτικών Προγραμμάτων». 4) Την Α.Π. 3840/Β4/ Προκήρυξη σύμφωνα με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι χώρες υποδοχής και οι θέσεις. 5) ΤΟ άρθρο 24 του ν.3475/06(φεκ 146ΙΑ') με το οποίο τροποποιείται η παρ.1 του ν.δ 1010/1971 και αφορά «... το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την οικονομική και λογιστική διαχείριση στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, μορφωτικών προγραμμάτων...». 6) Το άρθρο 3 της Α.Π.1120/Η/ (Φ.Ε.Κ. 1 Β') Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του ΥπουργεΙου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» σε συνδυασμό με την Α.Π.:19428ΙΣΤ5/ (Φ.Ε.Κ.165 Β') Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πανεπιστημιακής ΕκΠdfδευσης και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 7) Τις αιτήσεις ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν από α)μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, β)το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και γ)ερευνητέςlυποψήφlους Διδάκτορες, προκειμένου να συμμετάσχουν στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Επιλέγουμε και εγκρίνουμε να μεταβούν στις χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών οι κάτωθι Έλληνες επιστήμονες, προκειμένου να επισκεφθούν α)ακαδημίες Επιστημών, β)lδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και γ)επιστημονlκούς Φορείς, ως εξής: 1

2 ΒΕΛΓιΟ TUKTfKOf' 1. ΓK~βαρης Αλέξανδρος -: Ανα;τληρωτής Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Κτηνιατρικής. Επισκεψη στο Πανεπιστημιο Γανδης. 2. Kα~πoυρλ~ζoς Bασίλειo~ - Καθηγ.ητής Ι Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής. Επισκεψη Κεντρο Πυρηνικων Ερευνων και στο Πανεπιστήμιο Γάνδης. ΑναπληρωματικοΙ 1. Αγγελής Ελευθέριος - Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πληροφορικής. Επίσκεψη στο KathoJieke Universiteit of Leuven, 2. Σπανουδάκης Κωνσταντίνος - Επίκουρος Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φιλολογίας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Γάνδης, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Γεροθανάσης Ιωάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Λειψίας, 2. Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη Αθανασία - Ευαγγελία - Καθηγήτρια Ι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα ΦιλοσοφΙας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο ΛειψΙας. 3. Δάφνη Ευαγγελία - Λέκτορας Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμι'ιμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας. Επίσκεψη στο Philips University of Marburg και στο University of Duisburg στο Essen, 4. Ζιάννη Ξανθίππη - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας - Τμι'ιμα Θετικών Επιστημών. Επίσκεψη στο Institute for Integrative Nanosciences και στο Leibniz Institute for SoIid State and Materials Research στη Δρέσδη. 5. Μπούρτζης Τηλέμαχος - Υποψήφιος Διδάκτορας / Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών - Τμι'ιμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Επίσκεψη στο InternationaI Max PIanck Research SchooI for Maritime Affairs, στο Μθχ PIanck Institute for Comparative and International Private Law και στο Πανεπιστήμιο Αμβούργου. 6. Παππάς Βασίλειος - Υποψήφιος Διδάκτορας Ι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής. Επίσκεψη στο Μθχ PIanck Institute for Meteorology στο Αμβούργο. 7. Ρηγανάκος Κυριάκος - Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας, Επίσκεψη στο Max Rubner-Institut στην Καρλσρούη. 8.ΧριστοφορΙδης Σάββας - Επίκουρος Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ιατρική Σχολή. Επίσκεψη στο Max Pianck Institut of MoIecuIarand Cell Biology στη Δρέσδη. Αναπληρωματικοί: 1. Σλουμ Χανς - Μπέρνχαρντ - Καθηγητής Ι Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ξένων Γλωσσών. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Μονάχου. 2. ΙΙαπαπαύλου Μαρία - Επίκουρη Καθηγήτρια Ι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Λειψίας. 3. Θεοχάρη Σταματίνα - Καθηγήτρια / Τ.Ε.Ι. Αθήνας - Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Επίσκεψη στο University of AppIied Sciences στο Βερολίνο. IΟΡΔΑΝIΑ 1.lορδανίδης Ανδρέας - Επίκουρος Καθηγητής / Τ.Ε.1. Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, Επίσκεψη στο Yarmouk University στην πόλη irbid και στο AI-Hussein Βίπ ΤθΙΘΙ University στην πόλη Ma'an. 2. Καρακώστας Βασίλειος -- Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας. ΕπΙσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ιορδανίας στο Αμμάν. 2

3 Αναπληρωματικοί: 1. Λυρούδια Κλεονίκη - Καθηγήτρια / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Οδοντιατρική Σχολή Επίσκεψη στο Pricess Sumaya University for Technology στο Αμμάν. 2. Κατσαληρού Ειρήνη - Καθηγήτρια / Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων - Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο lορδανίας. ΙΡΛΑΝΔΙΑ Τακτική: 1.Μοάτσου Γκ6λφω - Επίκουρη Καθηγήτρια / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμι'ιμα Επιστι'ιμης & Τεχνολογίας Τροφίμων. Επίσκεψη στο University College Cork (UCC) και στο Moorepark Food Research Centre (MFRE) στο Cork. Αναπληρωματικός: 1. Κουγιουμτζής Δημήτριος - Αναπληρωτής Καθηγητής / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή - Γενικό Τμι'ιμα. Επίσκεψη στο National University of Ireland στο Galway. ΙΣΠΑΝΙΑ 1. Καραγιάννης Εμμανουήλ - Επίκουρος Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Σαραγόσας. 2. Ρομπολής Δημήτριος - Κωνσταντίνος - Επίκουρος Καθηγητής / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Βαλεαρίδων Νήσων. 3. Τσίπας Δημήτριος - Καθηγητής / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμι'ιμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Complutense στη Μαδρίτη. ΚΡΟΑΤιΑ Τακτική: 1. Τσιμίδου Μαρία - Καθηγήτρια / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμι'ιμα Χημείας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ. ΛΕΤΟΝΙΑ 1. Βατάλης Αργύριος - Καθηγητής / Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας - Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Λετονίας. 2. Παππά Αικατερίνη - Μαρία - Επίκουρη Καθηγήτρια / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Βιολογίας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Λετονίας. 3. Πήτας Ιωάννης - Καθηγητής Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστι'ιμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πληροφορικής. Επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής στη Ρίγα. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1. Αναστασόπουλος Ηλίας - Επίκουρος Καθηγητής / Τ. Ε.Ι. Λάρισας - Τμι'ιμα Φυτικής Παραγωγής. Επίσκεψη στο Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann στο Λουξεμβούργο. 2. Στανελούδη Χρυσοβαλάντω - ΕΕΔΙΠ - Κλάδος II / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Μοριακής και Γενετικής. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου. 3

4 ΜΑΡΟΚΟ Τακτικός: 1. Δάγκας Αλέξανδρος - Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επίσκεψη στο ΠανεπlστΓlμιο Mohamed ν στο Ραμπάτ. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1. Μπουκουβάλα Σωτηρία - Λέκτορας Ι Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Μοριακής Βιολογίας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand στη Βουδαπέστη. 2. Σταθάτος Hλrας - Αναπληρωτής Καθηγητής ι Τ.Ε.1. Πάτρας - Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Επίσκεψη στο University of Technology and Economics στη Βουδαπέστη. 3. Στογιάννης Ιωάννης - Υποψήφιος Διδάκτορας Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Παννονίας. Α ναπληρωμοτικαί: 1. βόινου Φανή - Υποψήφια Διδάκτορας Ι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Φιλοσοφική Σχολή Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Βουδαπέστης. 2. Παναγόπουλος Αλέξιος - Υποψήφιος Διδάκτορας Ι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας. ΕπΙσκεψη στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand στη Βουδαπέστη. ΠΟΛΩΝΙΑ Τακτικαί: 1. Αρσαγκοόνη Άνυ Μαίρη - ΕΕΔΙΠ - Α' Ι Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο WrocIaw. 2. Γιουλάτος Διονύσιος - Επίκουρος Καθηγητής Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Βιολογίας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz. 3. Ιμσιρίδοu Αναστασία - Επίκουρη Καθηγήτρια Ι Τ.Ε.1. ΘεσσαλονΙκης - Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών. Επίσκεψη στο European Regional Centre of Ecohydrology. 4. Κακριδά Ελένη - ΕΕΔΙΠ - Γ ι Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Επίσκεψ η στο Πανεπιστήμιο WrocIaw. 5. Καραπαναγιώτη Χρυσή - Λέκτορας Ι ΠανεπιστΓιμlο Πατρών - Τμήμα Χημείας. Επίσκεψη στο Institute of EnvironmentaI Engineering στην Τσεστόχοβα. 6. Κουτσούκου-Κουγιανού Σοφία - Επίκουρη Καθηγήτρια Ι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Βιολογίας. Επίσκεψη στο Catholic University of Lublin. 7. Μανουσάκης Αντώνιος - Επίκουρος Καθηγητής Ι ΠολυτεχνεΙο Κρήτης - Γενικό Τμήμα. Επίσκεψη στο Mathematics Institute Jagiellonian University στην Κρακοβία. 8. Μαρμαρά Έλλη - ΕΕΔΙΠ - Α' Ι Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Wroclaw. 9. Πάκου Αθηνά - Καθηγήτρια Ι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής. Επίσκεψη στο ΠανεττισTl'lμιο Βαρσοβίας. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΤακΤ/καΙ 1. Δάλλα Χριστίνα - Λέκτορας Ι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή. ΕπΙσκεψη στο Πανεπιστήμιο Minho στην Braga. 2. Μουτόπουλος Δημήτριος - Καθηγητής Ι Τ.Ε.1. ΜεσολογγΙου - Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Αλγάρβης. 3. Περλεπές Σπυρίδων - Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΧημεΙας. 4

5 Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πόρτο. ΑναπληρωμαTlκοί: 1. Κολέζα Ευγενία - Καθηγήτρια Ι Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Λισσαβώνας. 2. Ρούσσης Ιωάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Minho στην Braga. 3. Κονσολάκης Μιχαήλ - Επίκουρος Καθηγητής Ι Πολυτεχνείο Κρήτης - Γενικό Τμήμα. Επίσκεψη στο ΠανεπιστΓ'ιμιο Πόρτο. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΤακΤ/κο{: 1. Μάρκου Ευριπίδης - Λέκτορας Ι Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος - Τμήμα Πληροφορικής. Επίσκεψη στη SIovak Academy of Sciences στην Μπρατισλάβα. 2. Σταματάτος Θεοχάρης - Επίκουρος Καθηγητής Ι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημείας. Επίσκεψη στο Slovak University of TechnoIogy στην Μπρατισλάβα. ΣΥΡΙΑ 1. Καλδής Βύρων - Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Δαμασκού. 2. Σαββdϊδης Ιωάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο lωαννίνων - Τμήμα Χημείας. Επίσκεψη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ραδιενέργειας Δαμασκού. ΤΟΥΡΚΙΑ 1. Γκίκας Πέτρος - Επίκουρος Καθηγητής Ι Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Fatih στην Κωνσταντινούπολη. 2. Ριζοπούλου Σοφία - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ΒιολογΙας. Επίσκεψη στα ΠανεπιστΓ'ιμια Fatih και Sabanci στην Κωνσταντινούπολη. Αναπληρωματικοί: 1. Κουσκούνα Βασιλική - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Sakarya. 2. Τσιφτσής Θεόδωρος - Επίκουρος Καθηγητής Ι Τ.Ε.Ι. Λαμίας - ΤμΓ'ιμα Ηλεκτρολογίας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ozyegin στην Κωνσταντινούπολη. ΤΣΕΧΙΑ ΤακΤ/κοΙ: 1. Δημάδης Κωνσταντίνος - Αναπληρωτής Καθηγητής Ι Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Καρόλου στην Πρόγα. 2. Καραγιάννη Ήρα - Λέκτορας Ι Πανεπιστήμιο lωσννίνων - Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Επίσκεψη στο Biology Centre AS CR, Hydrobiologicallnstitute στην πόλη Ceske 8udejovice. 5

6 Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2011, με την επισήμανση ότι η τελική απόφαση αποδοχής της επιστημονικής επίσκεψης εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής. Ωστόσο, σε περίπτωση που τακτικό μέλος -για απρόβλεπτους λόγους- αδυνατεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στο χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει, τότε ειδοποιείται το αναπληρωματικό μέλος, εφόσον έχει επιλεγεί. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 6

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ θµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΩΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Πληρ.: Κ. Γαλανού, Χ. Ηλιάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη: 15 1 8 0 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: ww w. m i n e d u. g o v. g r

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΜΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΜΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr E-mail: univrel@minedu.gov.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές 68.345 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές 68.345 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ σπουδαζω καθε τεταρτη ενθετο για την εκπαιδευση 8 σελιδεσ 17 ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ Χτυπάει «κόκκινο» η Αρχιτεκτονική Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές Αντιεξουσιαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τα αποτελέσματα του Σχεδίου είναι η επανασύσταση ενός Ακαδημαϊκού Χάρτη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θα προσφέρει: Ενδεικτικά παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης Χωρική Διασπορά Τμημάτων αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα