Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ"

Transcript

1 Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Χριστίνα Βάγια 1. Αναγνωριστικά χαρακτηριστικά της Εθελοντικής Εργασίας Ο επικρατέστερος ορισμός για την «εθελοντική δράση» και την «εθελοντική συμβολή» είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης (1982) σε συνδυασμό με αυτόν του Οργανισμού Volonteurope (με μέλη εκατοντάδες εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις, από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Περιλαμβάνει τέσσερα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά: α) Έργα και ρόλοι που εκτελούνται για κάποιο κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό από τους πολίτες, δίχως οικονομικό αντίκρισμα. β) ο εθελοντισμός είναι μια πράξη ελεύθερη, όπου η προσφορά βοήθειας γίνεται σε πλαίσια ισοτιμίας από πολίτη σε πολίτη, με ειρηνικά μέσα, χωρίς αντάλλαγμα. γ) Η ωφέλεια από την εθελοντική εργασία προορίζεται για το κοινωνικό σύνολο ή για τα συμφέροντα τρίτων ατόμων ή ομάδων. δ) Η εθελοντική εργασία προσφέρεται σε οργανωμένα λίγο ως πολύ πλαίσια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από μικρά αμιγώς εθελοντικά μορφώματα, ως τους μεγάλους μη κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς κοινωνικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Πάντως το ζήτημα του ορισμού της εθελοντικής εργασίας και της αποστολής του εθελοντισμού, όπως και των κριτηρίων πιστοποίησης των Εθελοντικών ΜΚΟ παραμένει ανοιχτό προς συζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πολλές μεριές αναζητείται ένα νέο προφίλ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ, καινοτόμες δράσεις και νέες πρωτοβουλίες για τον Εθελοντισμό. Καταλυτικό ρόλο σε αυτούς τους επαναπροσδιορισμούς παίζει η κοινωνική πολιτική και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε το πρότυπο του κοινωνικού εθελοντή. Δεν υπάρχει ένα σταθερό υπόδειγμα. Οι κοινωνικοί εθελοντές προέρχονται από διάφορα κοινωνικά, πολιτιστικά, μορφωτικά, και οικονομικά επίπεδα. Έχουν διαφορετικές ιδεολογίες και πολιτικές πεποιθήσεις. Μπορεί να είναι μέλη της ίδιας κοινότητας ή να προέρχονται από διαφορετικές κοινότητες ή και διαφορετικές χώρες. Οι λόγοι ή τα κίνητρα, που ωθούν κάποιον ή μια οργανωμένη ομάδα, να ενδιαφερθεί για τον συνάνθρωπο ή για το κοινό συμφέρον είναι πολλοί και ποικίλοι, άλλοι βοηθητικοί και άλλοι ανεπιθύμητοι, όπως έχουν δείξει και σχετικές έρευνες. 1

2 2. Εθελοντική εργασία και οργανωμένος εθελοντισμός Κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να ασκεί το δικαίωμα για εθελοντική εργασία και δράση. Το επιτελούμενο εθελοντικό έργο μπορούμε να το κατατάξουμε σε τρεις τύπους εθελοντών: Α. Διευθυντικά εθελοντικά στελέχη Συμμετέχουν - διοριζόμενοι ή εκλεγόμενοι - στα όργανα διοίκησης μη κερδοσκοπικών μη κυβερνητικών, εκκλησιαστικών, αλλά και κρατικών - δημοτικών Υπηρεσιών και Ιδρυμάτων. Αναλαμβάνουν καθήκοντα οργάνωσης και διοίκησης αυτών των φορέων. Πρόκειται για εθελοντικό έργο υψηλών απαιτήσεων σε χάρισμα και προσόντα, με καταλυτική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτών των κοινωνικών φορέων, αλλά και του Εθελοντικού Τομέα γενικώς. Β. Υπηρεσιακά εθελοντικά στελέχη. Αναλαμβάνουν συγκεκριμένη εργασία ή εξυπηρέτηση στα πλαίσια της λειτουργίας προνοιακών, ψυχαγωγικών, περιβαλλοντικών, επιμορφωτικών, υγειονομικών ή άλλων προγραμμάτων. Συμπράττουν με τους επαγγελματίες στην ολοκλήρωση του έργου των Κοινωνικών Οργανώσεων και συχνά καλύπτουν σημαντικά κενά σε προσωπικό αυτών των οργανώσεων. Το έργο τους περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες συνήθως δεν απαιτούν προηγούμενη εμπειρία ή μακροχρόνια ειδική εκπαίδευση. Γ. Εθελοντές Κοινωνικής Δράσης Πρόκειται για μικρές ομάδες πολιτών (ακτιβιστών), που στα πλαίσια μιας καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής (γειτονιά, συνοικισμός, κοινότητα, δήμος) οργανώνονται και α) αναλαμβάνουν συμβουλευτικό έργο προς μια αρχή, με ιδέες για την ανάπτύξη της περιοχής τους β) ενεργούν ως ομάδα πίεσης για βελτιωτικές αλλαγές στον κοινωνικό και ανθρωπιστικό τομέα (π.χ. μια Επιτροπή Αγώνα για την προστασία των παιδιών από τις βλαπτικές πληροφορίες στο Internet). γ) αναζητούν ως πρωτοπόροι καινούριες υπηρεσίες και δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις σε τοπικά κοινωνικά προβλήματα (π.χ. Αυτοδιαχειριζόμενοι Παιδικοί Σταθμοί). 3. Προϋποθέσεις επιτυχίας του εθελοντισμού Κοινή προϋπόθεση επιτυχίας του εθελοντισμού μπορεί να θεωρηθεί η ανιδιοτέλεια, η ικανότητα των εθελοντών για συνεργασία και σύναψη καλών διαπροσωπικών σχέσεων, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και μια αγωνιστική διάθεση. 2

3 Πέραν όμως από τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες κάθε εθελοντή, οι οποίες είναι γεγονός ότι συμβάλλουν στην επιτυχία της προσφοράς του, χρειάζεται να συντρέχουν κι άλλες προϋποθέσεις για την απόδοση του Κοινωνικού Εθελοντισμού, όπως: 3.1 Η εθελοντική εργασία να μην εκλαμβάνεται ως ερασιτεχνική απασχόληση, αλλά ως μορφή εργασίας, που προσφέρεται οργανωμένα και με βάση ορισμένα κριτήρια και κανόνες σωστής πρακτικής. 3.2 Ο οργανωμένος εθελοντισμός, χρειάζεται εκπαίδευση, κατάλληλη τοποθέτηση και σωστή αξιοποίηση των εθελοντών. Οι εθελοντές πολίτες πρέπει να αποκτούν σαφή αντίληψη του έργου και του ρόλου τους, μέσα από διαδικασίες προετοιμασίας και πρακτικής εξάσκησης. 3.3 Όπου οι εθελοντές συνυπάρχουν με εξειδικευμένους επαγγελματίες, είναι απαραίτητος ο αμοιβαίος σεβασμός, η υποστήριξη, η ενθάρρυνση, αλλά και η εποπτεία των εθελοντών από τους επαγγελματίες ή άλλους πεπειραμένους εθελοντές. 3.4 Με την σειρά τους, οι εθελοντές πρέπει να σέβονται και να ενθαρρύνουν σε συνυπευθυνότητα και ενεργό συμμετοχή αυτούς που εξυπηρετούν και αυτούς που ωφελούνται από την προσφορά τους. 3.5 Το Κράτος, οι Δήμοι και οι κοινωνικές ΜΚΟ δεν πρέπει να υποτιμούν ή να εκμεταλλεύονται τις ικανότητες και την αφοσίωση του εθελοντή. 3.5 Οι εθελοντές και η ιδιωτική εθελοντική πρωτοβουλία πρέπει ν' αποτελούν συντρέχουσα και όχι μοναδική πηγή εργατικού δυναμικού για τις Υπηρεσίες Πρόνοιας, ανεξαρτήτως φορέα. 3.6 Η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων από την χρησιμοποίηση της εθελοντικής εργασίας στους φορείς της Κοινωνικής Πολιτικής, παρόλο που είναι μία πραγματικότητα, δεν αντισταθμίζει την ανάγκη για ένα αποκεντρωμένο κοινωνικό κράτος και για εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη. 4. Κοινά προβλήματα του Εθελοντικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη μελέτη του εθελοντισμού και την καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων και του έργου τους, στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείται ραγδαία αύξηση του οργανωμένου κοινωνικού εθελοντισμού (ΜΚΟ), σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, και με ποικιλία μορφών διοίκησης, οργάνωσης, δράσεων και σκοπιμότητας. Ο κυριότερος λόγος υπήρξε η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κοινοτικά πλαίσια οικονομικής στήριξης. Άλλοι σημαντικοί λόγοι είναι: 3

4 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις αναγνώρισης της εθελοντικής εργασίας ως «σημαντικά κοινωνικής υπηρεσίας» στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Η ισχυροποίηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων, εκτός του Κράτους, στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών. η παρουσία νέων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού και η έντονη παρουσία κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ουσιοεξάρτηση και το ηλεκτρονικό έγκλημα κατά των παιδιών. Η επικράτηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής, με πολλές θετικές επιπτώσεις στην απόδοση των Κοινωνικών Οργανισμών και των Δικτύων κοινωνικής πολιτικής. Η κατανόηση των ΜΚΟ για συλλογικότητα και συσπείρωση σε Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες στο εθνικό επίπεδο και σε διακρατικά όργανα, με σκοπό μια δραστήρια παρουσία στο εσωτερικό, αλλά και στις Βρυξέλλες, υπέρ των συμφερόντων και των αιτημάτων διαφόρων ευπαθών ομάδων. Η Ελλάδα μαζί με τους περισσότερους, αν όχι όλους τους Ευρωπαίους Εταίρους της, αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα και ζητήματα που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και τον ρόλο του εθελοντικού τομέα. Τα κυριότερα από αυτά είναι: Μια διαπιστωμένη ανάγκη διεύρυνσης του εθελοντικού δυναμικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και προσέλκυσης περισσοτέρων πολιτών σε εθελοντική δράση. ΟΙ δημογραφικές αλλαγές, αλλά και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και στο θεσμό της οικογένειας έχουν δυσκολέψει την εξασφάλιση ή την αύξηση του αριθμού των εθελοντών από τις παραδοσιακές πηγές προέλευσης. Σήμερα, οι κοινωνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις χρειάζεται να εργαστούν εντατικά και με πιο εύστοχο τρόπο, προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το εθελοντικό τους δυναμικό. Επίσης, υπάρχει διάχυτος προβληματισμός για την ικανότητα των εθελοντών να παρέχουν σύνθετες και υψηλών απαιτήσεων υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, σε μιαν εποχή αλλαγών και οικονομικής κρίσεως, η αντικατάσταση έμμισθου προσωπικού με εθελοντικό προβληματίζει τους εκπροσώπους των ΜΚΟ, αλλά και τις κυβερνήσεις. Κοινά ζητήματα επίσης αποτελούν, η ανεξαρτησία του εθελοντικού τομέα από μία υποβόσκουσα κηδεμονία του Κράτους, καθώς και η αναγνώριση του ρόλου του στον σχεδιασμό και στις αποφάσεις της εθνικής και της Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής 4

5 Ακόμη αναζητείται ο ρόλος του Εθελοντικού Τομέα και ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας καταχρηστικής αξιοποίησης του εθελοντικού δυναμικού και των υπηρεσιών τους. Για την σκοπιμότητα αυτής της ομιλίας προβάλει το ερώτημα: Πόσο έτοιμη είναι η Εκκλησία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Εθελοντικός Ιδιωτικός Κοινωνικός Τομέας στην αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες, να ανταποκριθούν με επάρκεια στις πραγματικότητες που προαναφέραμε; Όσον αφορά στο εθελοντικό έργο των γονέων και των οργανωμένων ομάδων των αναπήρων (Εθελοντικός Ιδιωτικός Κοινωνικός Τομέας), διακρίνουμε έξι(6) κατηγορίες δράσης: 1. Διαφώτιση, Δημόσιες Σχέσεις, Ενημέρωση για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και για την ευρύτερη κοινότητα. 2. Εργασία και εξυπηρέτηση στα πλαίσια κάποιου Προγράμματος ή Κέντρου Αποκατάστασης. 3. Κοινωνική ένταξη δημιουργία ισότιμων σχέσεων στο περιβάλλον με συνεργασίες και συμπράξεις. 4. Προώθηση μιας βελτιωμένης κοινωνικής πολιτικής με την επιρροή των κέντρων εξουσίας, με χρήσιμες συμμαχίες και με την αξιοποίηση ευκαιριών. 5. Διαχείριση Λειτουργία Προγραμμάτων Αποκατάστασης στα πλαίσια Μη κυβερνητικών-μη-κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Η μεγάλη ευκαιρία δόθηκε με τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Πρόληψη αναπηριών με την συμμετοχή των γονέων και των Ενώσεων σε δραστηριότητες για τον περιορισμό κινδύνων και την αποφυγή αιτιών που προκαλούν αναπηρίες. Αναμφισβήτητα, το εθελοντικό έργο των γονέων και άλλων συμπολιτών είναι πολύ μεγάλο και, για τις πρώτες δεκαετίες μετά το 1960, υπήρξε ρηξικέλευθο. Οι πρωτοβουλίες τους και η συμμετοχή τους ξεκίνησαν την κρατική φροντίδα για τον ανάπηρο πολίτη. Όμως σήμερα, οι οργανώσεις και το εθελοντικό κίνημα των αναπήρων πλήττεται από τις συνθήκες και εξελίξεις που προαναφέραμε. Πώς θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερους εθελοντές; Η προσέλκυση συνδέεται άμεσα με το έργο και την προσωπική απολαβή κάθε εθελοντή. Όμως, η αναβάθμιση του οργανωμένου εθελοντισμού σήμερα, δεν αφορά, κατά κύριο λόγο, τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες. Περισσότερο πρέπει να νοιάζονται η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία και οι μεγάλοι Μη κυβερνητικοί μη-κερδοσκοπικοί Οργανισμοί. 5

6 Απαντώ λοιπόν στα δύο προαναφερθέντα ερωτήματα με μια σειρά από Ιδέες - προτάσεις, σαν συμβολή στην ανανεωτική προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού Κοινωνικού Τομέα για το θεσμό του Εθελοντισμού στην Αποκατάσταση ΑμεΑ. Ανάπτυξη ενός «μηχανισμού» προσέλκυσης, εκπαίδευσης, τοποθέτησης παρακολούθησης και επιμόρφωσης εθελοντικών στελεχών (π.χ. Δημοτικό Γραφείο Εθελοντισμού). Απογραφή και ταξινόμηση του έργου, που μπορεί να γίνει με εθελοντική εργασία στην τοπική κοινότητα, δημοτικό διαμέρισμα, δήμο. Διαφώτιση-Πληροφόρηση για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στη περιοχή μας ή στα Κέντρα Αποκατάστασης και για τις προσφερόμενες εθελοντικές εργασίες, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλκυση υποψηφίων εθελοντών, σε συμπλήρωση και διεύρυνση, αλλά όχι αντικατάσταση έμμισθου επαγγελματικού προσωπικού. Δημιουργία Μητρώου Εθελοντών με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ανά περιοχή και δήμο, για σωστή τοποθέτηση και αξιοποίηση, παρακολούθηση, αντικατάσταση, υποστήριξη. Ο αριθμός των εθελοντών δεν είναι απεριόριστος! Εκπαίδευση και κατάλληλη τοποθέτηση των εθελοντών Αξιολόγηση Εκτίμηση της εθελοντικής προσφοράς στο τοπικό δίκτυο των Κοινωνικών Υπηρεσιών για ΑμεΑ, προκειμένου να γίνουν προτάσεις βελτίωσης και καλύτερης οργάνωσης. Ρύθμιση της σχέσης επαγγελματιών με τους εθελοντές και αξιοποίηση με διάκριση των προσώπων και των ομάδων που μπορούν να προσφέρουν εθελοντικό έργο, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών τους. Δυνατότητες αυτοκριτικής των ίδιων των εθελοντών κοινωνικού έργου, για περαιτέρω δημιουργική δράση Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα κοινά και καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης, με ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς κυρίως από παιδιά και νέους. Διάχυση της βοήθειας και της προσφοράς του εθελοντισμού, με καταγραφή και διάδοση καλών παραδειγμάτων και πρακτικών από την εθελοντική δράση πολιτών, ομάδων, γονέων ΑμεΑ προς όλους τους ενδιαφερομένους φορείς και το ευρύτερο κοινό. Έτσι σιγά-σιγά προετοιμάζεται και εκπαιδεύεται η κοινότητα να αναγνωρίσει την ισοτιμία των αναπήρων μελών της. (3) 6

7 Παρακίνηση του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας για μια αναθεώρηση των δαπανών της εθελοντικής προσφοράς και του τρόπου καταχώρισής τους, ως ειδικών κονδυλίων στους προϋπολογισμούς, όταν η εθελοντική εργασία είναι οργανωμένη σε συγκεκριμένες μόνιμες ή έκτακτες υπηρεσίες, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η ανάγκη παρουσίας έμμισθου εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτές τις δαπάνες.(1) Μελέτη της υιοθέτησης των ανταποδοτικών συμφωνιών μεταξύ εθελοντικών ΜΚΟ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την εκτέλεση έργων κοινωνικής αποκατάστασης, που θεωρείται, μεταξύ άλλων, και σημαντικό κίνητρο για την αντιμετώπιση της έλλειψης εθελοντών Προσανατολισμός στην Κοινωνία των Πολιτών για την αναβάθμιση του ρόλου του εθελοντή και των Εθελοντικών Οργανισμών (ΜΚΟ) στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση της τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής. (2) Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια επιτυχής και αποτελεσματική παρουσία του εθελοντισμού στο τοπικό επίπεδο προϋποθέτει τον παραμερισμό διαφορών, την εξεύρεση κοινών ενδιαφερόντων και την σύγκλιση συμφερόντων. Προϋποθέτει επίσης πολύπλευρη συναίνεση, έναν στρατηγικό και λειτουργικό σχεδιασμό της αναβάθμισης του εθελοντισμού, συντροφικότητα και δικτύωση, αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και πάνω απ όλα αισιόδοξους, πιστούς και σκληρά εργαζόμενους εθελοντές. Παραπομπές (1) Κοκκινάκης, Σπ. (1995) Η Εθελοντική προσφορά στη σύγχρονη κοινωνία. Πρακτικά Β Πανελληνίου Συνεδρίου Συλλόγων Εθελοντικής Προσφοράς. Αθήνα. (2) Βάγια Χρ. (1992). Η συμμετοχή της κοινότητας και του πολίτη στην υποστήριξη μιας καινοτόμου πολιτικής στο θεσμό της Αναδοχής. «Εκλογή» (τ.92:19-23) (3) Βάγια, Χρ. (1982). Συμμετοχή των συλλογικών οργάνων των γονέω και κηδεμόνων αναπήρων παιδιών στην αποκατάσταση και στην πρόληψη. «Εκλογή» (τ.57:56-61) Βιβλιογραφικές πηγές Βάγια, Χριστίνα (1982). Συμμετοχή των Συλλογικών οργάνων των Γονέων και Κηδεμόνων αναπήρων Παιδιών στην Αποκατάσταση και στην Πρόσληψη Εκλογή (57, σ ). Βάγια Χριστίνα. (1992) Η συμμετοχή της κοινότητας και του πολίτη στην υποστήριξη μιας καινοτόμου πολιτικής στο θεσμό της Αναδοχής, Εκλογή, ( ) 7

8 Βάγια Χριστίνα. (2001). Οι Ελληνικές Εθελοντικές Οργανώσεις Πρόνοιας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαρχιακό Συμβούλιο Ευημερίας Λεμεσού. Λεμεσός Βάγια Χριστίνα (2004). Κοινωνική προστασία των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος του Εθελοντικού Τομέα. Κοινωνική Εργασία (τ.75) Βάγια, Χριστίνα., π. Θέρμος, Βασ., Σπινέλλη, Κ.Π. (2000) Ο εθελοντισμός: ανάγκη ή χρέος; Ο κόσμος της Ελληνίδος (τ. 473, σελ ) Bilis D. (1989): A Theory of the Voluntary Sector: Implications for Policy and Practice. LSE Center for Voluntary Organization. UK Γρένδα, Κατίνα (1984). Γυναικείοι Σύλλογοι Ι.Μ. Κισσάμου και Σελίνου: Ένα Επιμορφωτικό πρόγραμμα της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Εκλογή (64, σ ). The Committee and the Non-Governmental Organizations: Building a Stronger Relationship. COM ( ) 11 Final.Brussels Εθελοντισμός (1983). Νέοι Ορίζοντες, ΧΕΝ - Ελλάδος. Εθελοντισμός: Έννοια και Πράξη. (1987) Όμιλος Εθελοντών. Αθήνα. Ευαγγελινίδου, Μαίρη. (1977). Η Κοινωνική θητεία των Γυναικών σαν συμβολή στην Ανάπτυξη της Χώρας. Εκλογή (42, σ ). Κοκκινάκης Σπυρίδων. (1995) Η Εθελοντική προσφορά στη σύγχρονη κοινωνία. Πρακτικά Β Πανελληνίου Συνεδρίου Συλλόγων Εθελοντικής Προσφοράς, Αθήνα Κρεμαλής Κων. (1991): Το Δικαίωμα του Ατόμου για Κοινωνική Πρόνοια. Εκδ. Σάκκουλα. Μαλικούτη, Μαρία (1986). Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. σε έκτακτες ανάγκες. Εκλογή (70, σ. 17) Μαστρογιάννης Ιωάν. (1960) Η Κοινωνική Πρόνοια δια μέσου των αιώνων, βιβλ. Ε.Κ.Κ.Ε.. Νόμος 2646/1998 (1998) Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, ΦΕΚ Α 236/ και Ν2731/1999 ΦΕΚ 138 Α/ για τη ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας. Ρύθμιση θεμάτων ΜΚΟ. Πανουτσοπούλου Κασσ. (1984). Κοινωνική Πρόνοια Εκδ. Γρηγόρη. Αθήνα Πιτταδάκη Τζ. (1992) Το έργο του προσελκυτή εθελοντών αιμοδοτών Θέματα Αιμοδοσίας, [τ. 5] Σταθόπουλος Πέτρος. (2000). Κοινοτική Εργασία: Μέθοδοι Διαδικασία - Τεχνικές. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα Στασινόπουλου, Όλγα (1995) Σύγχρονες τάσεις στην Κοινωνική Πρόνοια: Ο ρόλος του εθελοντισμού. Εκλογή (τ. 106 σελ ) Χάρτης για την Εθελοντική Εργασία (1982) Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Συμβουλίου της Ευρώπης. Στρασβούργο Vayas, Christina. (1999). The Quality of the Work of Social Organizations, Initiatives and Services: Perspectives for European Cooperation. vol. NGO and Civil Europe. FMFASCWY ISS. Aachen. Vayas, Christina and Zoi, Ninetta (1998). Co-Financing Reality in Greece. FIVOL. Rome 8

9 VOLMED, (1997). Organized Voluntary Services in the Countries of the Mediterranean Europe: Greece, Italy, Portugal, Spain. Fondatzione Italiana per il Volontariato. Quaderni Internationali (No.1). Rome. 9

Οργάνωση του Εθελοντισμού στην Ενορία και η συμβολή των Υπηρεσιών Γυναικείων Θεμάτων

Οργάνωση του Εθελοντισμού στην Ενορία και η συμβολή των Υπηρεσιών Γυναικείων Θεμάτων 1 Οργάνωση του Εθελοντισμού στην Ενορία και η συμβολή των Υπηρεσιών Γυναικείων Θεμάτων Χριστίνα Βάγια Η ενορία αποτελεί το κατεξοχήν κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής μέσα στις κοινωνίες. Με το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας E R T Y U I S D F G H J Z X C V B N ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Ε Σ Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Α Το Έργο συγχρηματοδοτείται έως 80% από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» Εισηγητής: κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης:

Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Νο 3 Απρ.2013 Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: Νέο κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών ή εμπέδωση της κατακερματισμένης κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη; Πολιτικός Επιστήμονας-

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα