ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: EFG EUROBANK ERGASIAS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΤΡΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ.5 Κεφάλαιο1 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις: Θεωρητική προσέγγιση Βασικές Έννοιες Επενδυτικό Πλαίσιο στην Ελλάδα 1.1 Ορισµός των Ξένων Άµεσων Επενδύσεων σελ Προσδιοριστικοί παράγοντες των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων σελ Στρατηγικές διεθνοποίησης επιχειρήσεων σελ Οι βασικές στρατηγικές των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων σελ Κριτήρια ανάληψης Άµεσων Ξένων Επενδύσεων σελ Κριτήρια ανάληψης ΑΞΕ ανάλογα µε τον τύπο της σελ Τάση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στο διεθνές περιβάλλον σελ Το θεσµικό επενδυτικό πλαίσιο στην Ελλάδα ιστορικά σελ.15 Κεφάλαιο 2 Εξελίξεις και Προοπτικές στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα τις δύο τελευταίες δεκαετίες 2.1 Εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σελ Εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα σελ Το ευρωπαϊκό πλαίσιο των εξελίξεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα σελ οµή του τραπεζικού συστήµατος σελ Φορείς που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σελ Τράπεζες και εναλλακτικά δίκτυα διανοµής χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και την Ελλάδα σελ Μερίδια αγοράς και βαθµός συγκέντρωσης των τραπεζικών συστηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας σελ Η διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών σελ.29 Κεφάλαιο 3 Θεσµικό Επενδυτικό Πλαίσιο Τραπεζών & ιαχείριση Κινδύνων 3.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια - Βασιλεία ΙΙ σελ ιαχείριση Κινδύνων σελ Εισαγωγή σελ Κίνδυνοι που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι τράπεζες σελ Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σελ Μη Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σελ Κίνδυνοι συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού σελ Πιστωτικά Ιδρύµατα και ιαχείριση Κινδύνων σελ Κείµενα - προτάσεις για την πρόληψη κινδύνων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από αρµόδιους φορείς σελ Κείµενο του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board, FSB) αναφορικά µε την αντιµετώπιση της 2

3 προκυκλικότητας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα Κείµενο αρχών του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας αναφορικά µε τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο και διαχείριση κρίσεων Κείµενο κατευθυντηρίων αρχών της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία για την αξιολόγηση των πρακτικών που χρησιµοποιούν οι τράπεζες για την αποτίµηση στην εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων Κείµενο βέλτιστων πρακτικών της CEBS αναφορικά µε τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών για τους διασυνοριακά δραστηριοποιούµενους τραπεζικούς οµίλους Κείµενο διαβούλευσης της CEBS µε θέµα "High-level principles for risk management" Κείµενο διαβούλευσης της CEBS µε θέµα: "Guidelines on operational risk mitigation techniques" σελ.48 σελ.49 σελ.50 σελ.51 σελ.52 σελ.53 Κεφάλαιο 4 Η Πορεία των Ελληνικών Τραπεζών διαχρονικά & η θέση τους στο Παγκοσµιοποιηµένο Περιβάλλον 4.1 Εισαγωγή σελ Το βαλκανικό όραµα των ελληνικών τραπεζών στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας σελ Οι τράπεζες αναζητούν φορολογικό παράδεισο στις βαλκανικές χώρες σελ Τα κέρδη των θυγατρικών σελ Οι πρώτες δυσκολίες σελ H Ελληνική Επενδυτική ραστηριότητα και η διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια σελ Μερίδια αγοράς στη Ν.Α. Ευρώπη σελ Η κρίση κλυδωνίζει τις γειτονικές οικονοµίες και αναγκάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις τράπεζες να αλλάξουν τα σχέδια τους σελ Αιµορραγούν οι τράπεζες για να στηρίξουν τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό σελ Τροφοδοτούν µε κεφάλαια σελ Υψηλός ρυθµός ανάπτυξης σελ Ποιές χώρες κλυδωνίζονται σελ Εξελίξεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για το 2009 σελ Ο ρόλος του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος σελ Στρατηγικής σηµασίας η παρουσία των ελληνικών τραπεζών εκτός Ελλάδος σελ Αισιόδοξος για την πορεία των τραπεζών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σελ Τα µεγάλα στοιχήµατα των ελληνικών τραπεζών σε µια δύσκολη χρονιά σελ Εξασφάλιση ρευστότητας, επισφάλειες και υποστήριξη επενδύσεων σε Ν.Α. Ευρώπη οι βασικές προτεραιότητες σελ Ο γρίφος των συγχωνεύσεων τραπεζών σελ Εξελίξεις στις τράπεζες δροµολογεί η «τρύπα» από ανταλλαγή οµολόγων σελ Πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σελ.79 3

4 Κεφάλαιο 5 Τράπεζες µε ισχυρή παρουσία στο διεθνές περιβάλλον Μελέτη περίπτωσης: EFG Eurobank Ergasias 5.1 Περιγραφή της δραστηριότητας του οµίλου σελ Πολωνία σελ Κύπρος σελ Βουλγαρία σελ Ρουµανία σελ Σερβία σελ Τουρκία σελ Ουκρανία σελ υτική Ευρώπη σελ Κεφαλαιακή Επάρκεια και ιαχείριση Κινδύνων σελ Για το έτος 2007 σελ Για το έτος 2008 σελ Για το έτος 2009 σελ Για το έτος 2010 σελ Για το έτος 2011 σελ Συγκριτική ανάλυση δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών οµίλων Efg Πειραιώς σελ Συνολικά Έσοδα σελ Για το έτος 2007 σελ Για το έτος 2008 σελ Για το έτος 2009 σελ Για το έτος 2010 σελ Για το έτος 2011 σελ Συνεισφορά των εσόδων των θυγατρικών στα συνολικά έσοδα του οµίλου σελ Εργασίες στη «Νέα Ευρώπη» σελ Για το έτος 2009 σελ Ανάλυση των αποτελεσµάτων του οµίλου EFG για τη πενταετία σελ Αποτελέσµατα του οµίλου EFG για το 2007 σελ Αποτελέσµατα του οµίλου EFG για το 2008 σελ Ανάλυση αποτελεσµάτων του οµίλου για το 2008 σελ Αποτελέσµατα του οµίλου EFG για το 2009 σελ Αποτελέσµατα του οµίλου EFG για το 2010 σελ Ανάλυση αποτελεσµάτων του οµίλου για το 2010 σελ Αποτελέσµατα Γ Τριµήνου 2011 σελ Ανάλυση Αποτελεσµάτων Γ Τριµήνου 2011 σελ.111 Επίλογος Συµπεράσµατα σελ.113 ΠΑΡΑΘΕΜΑ1 σελ. 116 Βιβλιογραφία σελ.118 4

5 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία αποτελεί µια προσπάθεια να αναλυθεί η διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών µέσω των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων και πως η στρατηγική που χαράζουν επιδρά στη µακροχρόνια διαχείριση των κεφαλαίων τους. Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουµε πως ορίζονται οι άµεσες ξένες επενδύσεις, ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες τους, πόσες στρατηγικές διεθνοποίησης έχουν µελετηθεί, µε ποια κριτήρια οι εν γένει επιχειρήσεις προβαίνουν στη πραγµατοποίηση των άµεσων ξένων επενδύσεων, πως έχουν διαµορφωθεί οι άµεσες ξένες επενδύσεις στο διεθνές περιβάλλον καθώς επίσης θα αναλύσουµε και το θεσµικό επενδυτικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Επιπλέον, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα µελετήσουµε τις εξελίξεις στο διεθνές και εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, πως διαµορφώθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο εξελίξεων, τη δοµή του τραπεζικού συστήµατος αναλύοντας τους φορείς που δραστηριοποιούνται αλλά και πως έχουν διαµορφωθεί τα µερίδια αγοράς. Ακόµη, θα µελετήσουµε διεξοδικά τη διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών. Επιπρόσθετα, στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναλυθεί το θεωρητικό πλαίσιο της Βασιλείας II µε τους τρείς Πυλώνες. Ακόµη θα µελετηθεί ενδελεχώς πως διαχειρίζονται και προβλέπουν τους κινδύνους τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ποιους κινδύνους καλούνται να αντιµετωπίσουν, καθώς επίσης παρατίθενται κείµενα-προτάσεις σχετικά µε τη πρόληψη κινδύνων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από αρµόδιους φορείς. Ακόµη, στο τέταρτο κεφάλαιο µέσα από µια σειρά δηµοσιευµένων έντυπων ή ηλεκτρονικών άρθρων θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε διαχρονικά τη πορεία και τη στρατηγική που χάραξαν οι ελληνικές τράπεζες σχετικά µε τη διαµόρφωση της διεθνούς θέσης τους. Τέλος, στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά η δραστηριοποίηση του οµίλου EFG Eurobank Ergasias στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, πως διαµορφώνονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων, πως διαµορφώνονται τα συνολικά έσοδα του οµίλου, και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του από το 2007 και έπειτα. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TO ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1.1 Ορισµός των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 1 Στη διεθνή οικονοµική δραστηριότητα, οι ροές κεφαλαίου παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Η ραγδαία αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων τη τελευταία δεκαετία έχει ως αποτέλεσµα την ταυτόχρονη αύξηση των ερευνητικών εργασιών σχετικά µε τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τα αποτελέσµατα τους στις οικονοµίες υποδοχής. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις δίνουν τη δυνατότητα στην οικονοµία υποδοχής να ενισχύει τις συνολικές επενδύσεις σε βαθµό µεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπουν οι εγχώριες αποταµιεύσεις. Αποτελούν µακροχρόνιες ροές κεφαλαίου οι οποίες στοχεύουν στην απόκτηση νέων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως πάγιων περιουσιακών ή άλλων µορφών φυσικού κεφαλαίου. Η διάκριση µε τις βραχυχρόνιες ροές κεφαλαίων εντοπίζεται στο ότι αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε οργανωµένες αγορές κεφαλαίου στις και οι τιµές ισορροπίας διαµορφώνονται µέσω ενός συστήµατος συναλλαγών. Οι βραχυχρόνιες ροές κεφαλαίων επηρεάζονται εύκολα στις µεταβολές των νοµισµατικών µεταβλητών, όπως στις µεταβολές των επιτοκίων, στη µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και του πληθωρισµού. Όσον αφορά στον ορισµό των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων ο ΟΟΣΑ (1996) και το ΝΤ (1993) ορίζουν ως άµεση επένδυση τη κεφαλαιουχική ροή σε µια οικονοµία η οποία συνδέεται µε τη δυνατότητα του επενδυτή να επηρεάζει τις αποφάσεις της διοίκησης της εταιρείας. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι «Οι ΑΞΕ απεικονίζουν τον αντικειµενικό σκοπό απόκτησης τελικού ενδιαφέροντος από µια οντότητα (φυσική ή νοµική) µιας χώρας (άµεσος επενδυτής) σε µια οντότητα η οποία ανήκει σε µια διαφορετική χώρα. Το τελικό ενδιαφέρον συνεπάγεται την ύπαρξη µιας µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ του άµεσου επενδυτή και της επιχείρησης και ενός σηµαντικού βαθµού επίδρασης στη διοίκηση της επιχείρησης». 1 Βλέπε σχετικά Παπαγεωργίου Π. Χιόνης. (2003), σελ

7 Ωστόσο, επειδή αυτός ο ορισµός είναι γενικός, ο ΟΟΣΑ προχώρησε στην εξειδίκευση του. Σύµφωνα µε τον εξειδικευµένο ορισµό, ο άµεσος ξένος επενδυτής πρέπει να κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο από το 10% των κοινών µετοχών. Επιπλέον, οι ΑΞΕ µπορούν να διακριθούν σε οριζόντιες και κάθετες. Οριζόντιας µορφής άµεση ξένη επένδυση είναι αυτή που στοχεύει στην εξυπηρέτηση της αγοράς όπου λειτουργεί µέσω της µεταφοράς και αντιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ κάθετης µορφής άµεση ξένη επένδυση είναι όταν πραγµατοποιείται η µεταποίηση µιας παραγωγικής εισροής ή ενός εξαρτήµατος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως εισροή από άλλη µονάδα παραγωγής. 1.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 2 Τα οικονοµετρικά υποδείγµατα των βραχυχρόνιων κεφαλαιουχικών ροών αποτελούν µια ικανοποιητική εξήγηση των σύγχρονων µετακινήσεων κεφαλαίου. Ωστόσο αυτό δε συµβαίνει µε τις µακροχρόνιες ροές και κυρίως µε τις ΑΞΕ. Αξίζει να τονιστεί ότι οι ΑΞΕ σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες βραχυχρόνιες ροές κεφαλαίου διαφοροποιούνται ως προς τη συµπεριφορά τους. Αν συγκρίνουµε τις µακροχρόνιες µε τις βραχυχρόνιες ροές κεφαλαίου µπορούµε να εξάγουµε αξιόλογα συµπεράσµατα. Πρώτον, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσιάζουν µεγαλύτερη διακύµανση σε σχέση µε τις ΑΞΕ. Ο Lipsey σύγκρινε τη µεταβλητότητα των διαφόρων ροών κεφαλαίου υπολογίζοντας τις φορές κατά τις οποίες οι ροές διαφορετικών επενδύσεων µπορούν να αλλάξουν πρόσηµο. Πόσες φορές δηλαδή οι εισροές γίνονται εκροές και οι εκροές γίνονται εισροές. Εξετάζοντας τα δεδοµένα από 52 χώρες, στη χρονικό διάστηµα µετά τη κρίση των χωρών της Ν.Α. Ασίας, οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι ο µέσος αριθµός µεταστροφών των ΑΞΕ ήταν οκτώ χρόνια, ενώ άλλες ροές κεφαλαίου απαιτούσαν τέσσερα και µισό χρόνια για τη µεταστροφή τους. 2 Βλέπε σχετικά Παπαγεωργίου Π. Χιόνης. (2003), σελ

8 Σύµφωνα µε άρθρο της Neeltje Van Horen 3, οι ΑΞΕ επηρεάζονται από µια σειρά µεταβλητών, οι οποίες µε τη σειρά τους παρουσιάζουν πολύ µικρή µεταβλητότητα, όπως το ΑΕΠ ή το κεφαλαιουχικό απόθεµα της οικονοµία ή το εργατικό δυναµικό. Από την άλλη µεριά, κυρίαρχο προσδιοριστικό παράγοντα στις βραχυχρόνιες ροές αποτελούν οι προσδοκίες σχετικά µε τις µελλοντικές εξελίξεις, στη περίπτωση όµως των ΑΞΕ οι προσδοκίες διαδραµατίζουν σηµαντικά µικρότερο ρόλο. Στην εκτενή βιβλιογραφία αρκετοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί που να µπορούν να εξηγήσουν γιατί µια τράπεζα αποφασίζει να διεθνοποιηθεί και να εισέλθει σε µια συγκεκριµένη χώρα. Αρχικά, ορισµένες µελέτες έχουν βρει αποδείξεις σχετικά µε το γιατί οι άµεσες ξένες επενδύσεις στο τραπεζικό τοµέα σχετίζονται µε το βαθµό του διµερούς εµπορίου και µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις µεταξύ της χώρας υποδοχής µε τη χώρα προέλευσης, αναδεικνύοντας ότι η διεθνοποίηση των τραπεζών σχετίζεται µε τη διεθνοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών οργανισµών (Grosse and Goldberg, 1991, Brealey and Kaplanis, 1996, Williams, 1998, and Yamori, 1998). εύτερον, οι τράπεζες, εύλογα, µετέχουν σε είσοδο σε ξένη χώρα ώστε να αυξήσουν τη κερδοφορία τους, µε ένα αποδεκτό προφίλ κινδύνου και µε στόχους διασποράς κινδύνου. Πράγµατι, τα χαρακτηριστικά των χωρών υποδοχής και προέλευσης που σχετίζονται µε τη κερδοφορία και τους κινδύνους έχουν αναδειχθεί ως τα πιο σηµαντικά κίνητρα για την απόφαση µιας τράπεζας να διεισδύσει σε µια ξένη αγορά. Για παράδειγµα και σύµφωνα µε τους Focarelli και Pozzolo (2000) οι τράπεζες προτιµούν να έχουν θυγατρικές σε χώρες στις οποίες τα αναµενόµενα κέρδη είναι µεγαλύτερα, µε τη µεγαλύτερη αναµενόµενη οικονοµική ανάπτυξη και µε τη προοπτική της µείωση της αντιπαραγωγικότητας των εγχώριων τραπεζών. Επιπλέον και οι Galindo, Micco, and Serra (2003) ανέδειξαν ότι η ενοποίηση των κανόνων και ρυθµίσεων και η σύγκλιση προς τα διεθνή θεσµικά πρότυπα έχουν µια θετική επίδραση στη διείσδυση ξένων τραπεζών, εύλογα, εφόσον περιορίζει τα λειτουργικά κόστη στη χώρα υποδοχής. Ωστόσο, αυτή η βιβλιογραφία σιωπηρά 3 Neeltje Van Horen (May 2006), Working Paper De Nederlandsche Bank 8

9 συµπεραίνει εκ προοιµίου ότι η συµπεριφορά των ξένων τραπεζών είναι ανεξάρτητη από τη χώρα διαµονής του ξένου ιδιοκτήτη. Ωστόσο, αµφίβολης αξιοπιστίας αποδείξεις προτείνουν ότι οι τράπεζες των αναπτυσσόµενων χωρών προσελκύονται περισσότερο από διαφορετικές χώρες παρά από τράπεζες από χώρες µε υψηλά εισοδήµατα (World Bank, 2006). Αυτό είναι καθαρά το αποτέλεσµα των διαφορών στις αλληλεπιδράσεις του εµπορίου µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις, παρόλα αυτά παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο. Οι τράπεζες των αναπτυσσόµενων χωρών είναι πιο εξοικειωµένες στο να δουλεύουν σε κλίµα επικίνδυνων επενδύσεων. Μεγαλύτερη εξοικείωση σηµαίνει ότι µπορείς να πάρεις περισσότερα ρίσκα, το οποίο σηµαίνει ότι οι τράπεζες των αναπτυσσόµενων χωρών είναι πιο πιθανό να επιχειρήσουν σε χώρες µε αδύναµο επενδυτικό κλίµα. Σύµφωνα µε τους Demirguc-Kunt και Huizinga (1999) η αποδοτικότητα και η κερδοφορία µιας τράπεζας επηρεάζονται από πολλούς προσδιοριστικούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζικών χαρακτηριστικών -όπως η ιδιοκτησία- και των µακροοικονοµικών συνθηκών. 1.3 Στρατηγικές διεθνοποίησης επιχειρήσεων 4 Ωστόσο οι ΑΞΕ αποτελούν µία µόνο µορφή από τις στρατηγικές επέκτασης που συνήθως υιοθετούνται και εφαρµόζονται από τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους που επιθυµούν να διεθνοποιηθούν και είναι οι ακόλουθες: Εξαγωγές (άµεσες και έµµεσες), Συµφωνίες παραγωγής (contract manufacturing), Συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (licensing), Συµφωνίες δικαιόχρησης (franchising), Συµβόλαια διοίκησης (Management Contracts), Συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» (Build Operator Transfer), Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), Παγκόσµιες Στρατηγικές Συµµαχίες (Global Strategic Alliances). 4 Γιάννης Σαλαβόπουλος (Απρίλιος 2006) Άρθρο: Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας Χρήµα Μηνιαίο Οικονοµικό & Επενδυτικό Περιοδικό, Τεύχος 320 9

10 Η επιλογή µίας από τις παραπάνω στρατηγικής διεθνοποίησης των επιχειρηµατικών µονάδων προσδιορίζεται, εκτός των άλλων, και από την ανάγκη ενισχυµένης παρακολούθησης της επένδυσης καθώς και από ενισχυµένη επενδυτική εµπειρία. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι όλες οι παραπάνω στρατηγικές απαιτούν διαφορετικό βαθµό εµπειρίας και ελέγχου. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις εξαιτίας της -υψηλού βαθµού- δέσµευσης κεφαλαίων και της ανάγκης κρίσιµης πληροφόρησης πριν την ενεργοποίηση τους, προαπαιτούν σηµαντική επιχειρηµατική γνώση και εµπειρία. Ο σηµαντικός ρόλος των ροών ιδιωτικού κεφαλαίου και ειδικότερα των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην αναπτυξιακή διαδικασία µιας οικονοµίας, έχει επηρεάσει τη τάση των περισσότερων χωρών για υιοθέτηση φιλελεύθερων πολιτικών αφενός για να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, αφετέρου για να ενισχύουν την εξωστρέφεια των εγχώριων επιχειρήσεων. Η πολιτική αυτή σχετίζεται µε τις προσδοκίες για την απόδοση πολλών πλεονεκτηµάτων σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας, εφόσον συντελούν στην οικονοµική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας αλλά και διάχυσης τεχνογνωσίας και γνώσης, των εξαγωγών, των φορολογικών εσόδων, βελτίωση της εγχώριας επιχειρηµατικότητας, µεταφορά των καινοτοµιών και της νέας τεχνολογίας. Για όλες τις χώρες αλλά κυρίως για την Ελλάδα που είναι µια µικρή χώρα και κατά συνέπεια µια µικρή αγορά, οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν κρίσιµο παράγοντα άνθησης και προόδου της ελληνικής οικονοµίας. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις έχουν το χαρακτηριστικό έναντι των άλλων µορφών κεφαλαίου, ότι εισρέουν σε µια οικονοµία µε προοπτική να µείνουν και όχι να φύγουν µε την εµφάνιση των πρώτων προβληµάτων. Αυτό το χαρακτηριστικό των ΑΞΕ αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για µια οικονοµία η οποία βιώνει την οικονοµική κρίση. 1.4 Οι βασικές στρατηγικές των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 5 Αναζήτηση και εκµετάλλευση νέων αγορών (market-seeking): 5 Γιάννης Σαλαβόπουλος, Απρίλιος 2006, Άρθρο: Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας Χρήµα Μηνιαίο Οικονοµικό & Επενδυτικό Περιοδικό, Τεύχος

11 η επενδύουσα εταιρεία ενδιαφέρεται να αποκτήσει παρουσία σε µια αγορά ή και στις γειτονικές αυτής, εποµένως το µέγεθος αυτών των αγορών παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτή είναι και η πλέον συνήθης στρατηγική. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εταιρείας (efficiency-seeking): εν προκειµένω, βαρύνουσα σηµασία έχει η ύπαρξη υποδοµών (επικοινωνίες, συγκοινωνίες, τεχνολογία) ανεξαρτήτως του µεγέθους της αγοράς. Αξιοποίηση φυσικών πόρων (resource seeking): η σηµασία των επενδύσεων αυτών έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Επίτευξη στρατηγικών συµµαχιών (strategic asset-seeking): η αποτελεσµατικότητα της εταιρείας µπορεί να ενισχυθεί και µε την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του δικτύου διανοµής µιας εγχώριας εταιρείας, µέσω σύναψης συνεργασίας µε αυτήν. 1.5 Κριτήρια ανάληψης Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 6 Οι κρισιµότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν την κατανοµή των ΑΞΕ είναι οι παρακάτω: Μέγεθος αγοράς: Αφορά τον αριθµό των καταναλωτών. Εξωστρέφεια εγχώριας οικονοµίας: Υπολογίζεται µε το λόγο των εξαγωγών προς το ΑΕΠ της χώρας. Η διασύνδεση του εµπορίου µε τις ΑΞΕ είναι πολύ µεγάλη. Πολιτική σταθερότητα: Είναι σηµαντική για κάθε είδους επένδυση. Οικονοµική σταθερότητα: Οι καλοί µακροοικονοµικοί δείκτες βελτιώνουν την εικόνα της χώρας υποδοχής χωρίς να αποτελούν τον καθοριστικότερο παράγοντα. Επενδυτικό περιβάλλον/επενδυτικά κίνητρα: Η διαµόρφωση φιλικού για τους επενδυτές περιβάλλοντος και αντίστοιχης κουλτούρας της εγχώριας κοινωνίας αλλά και η ύπαρξη τυχόν ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου δρα υπέρ της προσέλκυσης ξένων επενδυτών. Κόστος εργασίας: Σηµαντικό κυρίως για τις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας όχι τόσο για τις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου. Ασφαλιστικό κόστος: Αφορά στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηµατίες για τους εργαζοµένους σε κάθε χώρα. 6 Γιάννης Σαλαβόπουλος, Απρίλιος 2006, Άρθρο: Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας Χρήµα Μηνιαίο Οικονοµικό & Επενδυτικό Περιοδικό, Τεύχος

12 Απελευθέρωση αγορών: Η απελευθέρωση αγορών και κλάδων αυξάνει τις πιθανότητες και δυνατότητες συµµετοχής των ξένων επενδυτών σε αυτές µε ελκυστικούς όρους και χωρίς παρεµβάσεις. Ιδιωτικοποιήσεις: ίνουν τη δυνατότητα εξαγορών ή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο µεγάλων εταιριών και οργανισµών υπό κρατικό έλεγχο που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν µέχρι πρότινος µονοπωλιακά δραστηριοποιούµενες σε κρίσιµους κλάδους της οικονοµίας (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ενέργεια). Γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής: Παίζει σηµαντικό ρόλο το κατά πόσο δίνει τη δυνατότητα επέκτασης σε γειτονικές ελκυστικές αγορές. Ανθρώπινο δυναµικό: Αφορά στην ποιότητα της εξειδίκευσης, της εκπαίδευσης και των γνώσεων του. Τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ διαθέτουν ανθρώπινο δυναµικό υψηλής ειδίκευσης µε χαµηλό επίπεδο µισθών. Επίπεδο υποδοµών και µεταφορών: Επηρεάζουν σηµαντικά το κόστος λειτουργίας και µεταφορών. Επίπεδο ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών: Παίζει σηµαντικό ρόλο κυρίως στους κλάδους τεχνολογίας αιχµής όπως πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια. Κατάλληλα δίκτυα διανοµής: Η εύκολη και γρήγορη διοχέτευση των προϊόντων στον καταναλωτή είναι πολύ σηµαντική. Η δηµιουργία νέων δικτύων συνεπάγεται επιπλέον κόστος. Απόδοση του κεφαλαίου: Η προσδοκώµενη απόδοση του κεφαλαίου που πρόκειται να επενδυθεί και το συνακόλουθο περιθώριο κέρδους είναι ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας Κριτήρια ανάληψης AΞΕ ανάλογα µε τον τύπο της 7 Ο διαχωρισµός των ΑΞΕ σε οριζόντιες και κάθετες βοηθά στη διερεύνηση των κινήτρων και των κριτηρίων βάσει των οποίων πραγµατοποιείται µια επένδυση. Για αυτό το λόγο έχει διαπιστωθεί ότι, οι κάθετες επενδύσεις πραγµατοποιούνται βάσει του κριτηρίου του ελαχίστου κόστους. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, το φθηνό εργατικό κόστος είναι το σηµαντικότερο κριτήριο για την απόφαση ανάληψης της άµεσης ξένης επένδυσης. 7 Γιάννης Σαλαβόπουλος, Απρίλιος 2006, Άρθρο: Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας Χρήµα Μηνιαίο Οικονοµικό & Επενδυτικό Περιοδικό, Τεύχος

13 Αντίθετα, οι οριζόντιες επενδύσεις λαµβάνουν χώρα ώστε να αποφευχθούν οι δασµοί και οι ποσοστώσεις και εν γένει όταν η κατασκευή του προϊόντος σε µια χώρα είναι πιο επικερδής από ότι η εξαγωγή του προϊόντος προς αυτήν. 1.6 Τάση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στο διεθνές περιβάλλον 8 Τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως οι επιχειρήσεις των ανεπτυγµένων οικονοµιών επιδιώκουν την επέκταση τους σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου να αυξήσουν τον τζίρο και τα κέρδη τους. Η µέθοδος που επιλέγουν για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όπως η στρατηγική της επιχείρησης, το επιχειρηµατικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, επενδυτικά κίνητρα, ο επιχειρηµατικός κίνδυνος, τα περιθώρια κερδών, το κόστος του εργατικού δυναµικού, η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου. Καµία χώρα δεν µπορεί να αγνοήσει τα ξένα κεφάλαια που διακινούνται από πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν θυγατρικές διασκορπισµένες σε ολόκληρο τον πλανήτη και πραγµατοποιούν πωλήσεις ύψους δις δολαρίων (υπερδιπλάσιο των παγκοσµίων εξαγωγών) και απασχολούν περισσότερους από εργαζοµένους. H επέκταση των πολυεθνικών εταιρειών στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον είναι δεδοµένο και µάλιστα ταχέως αναπτυσσόµενο. Από την ανάλυση των ροών ΑΞΕ διεθνώς κατά την τελευταία δεκαετία προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Τάση αύξησης των ΑΞΕ διεθνώς Γεωγραφική αναδιάρθρωση, µε αύξηση των ΑΞΕ εντός ΟΟΣΑ και διασπορά των επενδύσεων σε µεγαλύτερο αριθµό χωρών Τάση αύξησης των ΑΞΕ στον τοµέα των υπηρεσιών Οι τάσεις που παρατηρούνται στις επενδύσεις στον τριτογενή τοµέα αναδεικνύουν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δείχνουν προτίµηση στην υλοποίηση των επενδύσεων τους µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων (Merges & Acquisitions) περισσότερο από ότι µέσω νέων 8 Γιάννης Σαλαβόπουλος, Απρίλιος 2006, Άρθρο: Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας Χρήµα Μηνιαίο Οικονοµικό & Επενδυτικό Περιοδικό, Τεύχος

14 επενδύσεων από την αρχή (Greenfield investments)και επίσης ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη νέων αγορών (market-seeking). Ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς τα προσδοκώµενα οφέλη και τους κινδύνους από επενδύσεις στον τριτογενή τοµέα σε σχέση µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας. Οι διαφορές αυτές καθιστούν επιτακτική τη λήψη επαρκών µέτρων και τη διαµόρφωση κατάλληλων πολιτικών. Μια ακόµα τάση που παρατηρείται στις επενδύσεις στις υπηρεσίες είναι η µετατόπιση του όγκου των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων από τις «παλαιές» στις «νέες» υπηρεσίες, δηλαδή η σηµασία του εµπορίου και της χρηµατικής διαµεσολάβησης (financial intermediation) υποχωρεί, ενώ υπερνικούν οι τοµείς των µεταφορών, των επικοινωνιών και των επιχειρηµατικών υπηρεσιών (business services). Σύµφωνα µε µελέτη της Σιµόνας Γιαννάκη 9 από το Πανεπιστήµιο Κύπρου τον Απρίλιο του 2007 µε τίτλο «Who is Next to Buy My Bank in South Eastern Europe?» υπάρχουν δύο οµάδες επενδυτών και δύο οµάδες στόχοι για βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη δραστηριότητα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, όπως διαφαίνονται και στο παρακάτω σχήµα. Οµάδα 1: Χώρες επενδυτές: παγκόσµιες και ευρωπαϊκές τράπεζες και χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι Οµάδα 2: Χώρες επενδυτές: Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία Οµάδα 3: Χώρες - στόχος των ευρωπαϊκών χωρών: Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία Οµάδα 4: Χώρες στόχος για την Ελλάδα: Ρουµανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τουρκία 9 Simona Mihai Yiannaki, April 2007 «Who is Next to Buy My Bank in South Eastern Europe?» European University Cyprus 14

15 1.7 Το θεσµικό επενδυτικό πλαίσιο στην Ελλάδα ιστορικά 10 Όσον αφορά στην Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία µεταπολεµικά οδηγήθηκε στη θέσπιση αλλεπάλληλων επενδυτικών νόµων αν και οι οποίοι δεν επέφεραν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ο πρώτος νόµος που θεσπίστηκε, αφορούσε την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και ήταν το Ν 2687/53 περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού. Εν συνεχεία θεσπίστηκαν ο νόµος 4171/61 περί λήψεως γενικών µέτρων για την υποβοήθηση της αναπτύξεως της οικονοµίας της χώρας και ο νόµος 4458/65 περί βιοµηχανικών παροχών, οι αναγκαστικοί νόµοι 89/1967 και 378/1968, ο νόµος 1312/1972 για την ενίσχυση της περιφερειακής αναπτύξεως, το Ν 1377/73 και το Ν 1378/73 και αφορούσε τη θέσπιση µέτρων ενισχύσεως της τουριστικής αναπτύξεως. Έπειτα η ελληνική πολιτεία θέσπισε τον αναπτυξιακό νόµο 1262/82, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον νόµο 1892/90 και µετέπειτα από τον νόµο 2601/98 που ίσχυε µέχρι πρόσφατα µετά την αντικατάσταση του από τον τελευταίο επενδυτικό νόµο 3299/ Γιάννης Σαλαβόπουλος, Απρίλιος 2006, Άρθρο: Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας Χρήµα Μηνιαίο Οικονοµικό & Επενδυτικό Περιοδικό, Τεύχος

16 Ο νόµος 3299/2004 αφορά φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων καθώς και επιδοτήσεις του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. Για νέες επενδύσεις προβλέπονται επιδοτήσεις για την δηµιουργία επιχειρήσεων σε βιοµηχανικές περιοχές αυξηµένες κατά 5%- µε ένα επιπρόσθετο 5% για το κόστος πρόσληψης νέου προσωπικού. Καθίσταται σαφές ότι το ζήτηµα της προσέλκυσης επενδύσεων δεν είναι θέµα µόνο θεσµικού πλαισίου αλλά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χωρών, οι οποίες υιοθέτησαν επιτυχηµένα προγράµµατα προσέλκυσης επενδύσεων είναι αυτά του Βελγίου, του Λουξεµβούργου, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και της Ιρλανδίας. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΣ ΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΑΕΤΙΕΣ 2.1 Εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 11 Η υιοθέτηση της εύτερης Τραπεζικής Οδηγίας και άλλων κοινοτικών οδηγιών την τελευταία δεκαετία και η είσοδος του ευρώ ευνόησαν τον µετασχηµατισµό του ευρωπαϊκού χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Τα µέτρα αυτά περιόρισαν τον µεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη χρηµατοδοτική λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Αυτή η εξέλιξη επανέφερε στο προσκήνιο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος τις εταιρίες συλλογικών επενδύσεων, τις εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών, τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, τις εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. και τις Σήµερα η εφαρµογή νέων τεχνολογιών στη πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες οδηγούν στη µείωση του µέσου κόστους παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ταυτόχρονα, τα τραπεζικά προϊόντα αποκτούν συνεχώς περισσότερά χαρακτηριστικά τυποποιηµένου προϊόντος και οι τραπεζικές αγορές γίνονται έντονα ανταγωνιστικές. Οι εφαρµογές νέων τεχνολογιών µεταβάλλουν τη δοµή και τη λειτουργία των τραπεζών καθώς επίσης και την προσέγγιση των πελατών τους και τη στρατηγική ανάπτυξης των εργασιών τους στο προβλεπόµενο µέλλον. Η εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από το 2005 και η Νέα Συµφωνία της Βασιλείας που ετέθη σε εφαρµογή το 2007, από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα, αποτέλεσε σηµαντική εξέλιξη στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Όσον αφορά στα πιστωτικά προϊόντα, τις κυριότερες αλλαγές τα δέκα τελευταία έτη, αποτέλεσαν η κατάργηση του ΕΦΤΕ µετά το 2000 και η απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης το ICAP, 2006 Κλαδικές µελέτες- Χρηµατοπιστωτικά Εργαλεία (Πρώτο Μέρος), σελ.i-vii 17

18 Η απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης µετέβαλλε την κατανοµή της αγοράς µεταξύ πιστωτικών καρτών και λοιπών προσωπικών και καταναλωτικών δανείων. Η εφαρµογή της βάσης δεδοµένων του διατραπεζικού συστήµατος <<Τειρεσίας>> από το 2003 οδήγησε στην οµαλότερη ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστης, εφόσον είναι πλέον δυνατή η αξιολόγηση των υποψηφίων δανειοληπτών µε βάση πραγµατικά στοιχεία πιστωτικής συµπεριφοράς και όχι βάσει δηλώσεων. Μια επιπλέον σηµαντική εξέλιξη ήταν η µείωση της εισφοράς του ν. 128/75 από 1,2% σε 0,6% σε όλα τα δάνεια και σε 0,12% στα στεγαστικά δάνεια. Για την κατηγορία αυτή, η σύγκλιση επιτοκίων σε συνδυασµό µε την ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των τόκων σε περίπτωση δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας έδωσαν σηµαντική ώθηση στα µεγέθη των πιστοδοτήσεων προς ιδιώτες. Η ψήφιση του νόµου 3156/2003 οδήγησε στην κατάργηση της εισφοράς του ν. 128/75 στα οµολογιακά δάνεια και στη µετατροπή µεγάλου µέρους των βραχυπρόθεσµων δανείων των µεγάλων επιχειρήσεων σε µεσοπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις. Η εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επιδρά σε σηµαντικό βαθµό στην χρηµατοδότηση των µεγάλων επιχειρήσεων, εφόσον προϋποθέτουν µια ισορροπηµένη δοµή του ισολογισµού, γεγονός που µεταφράζεται σε αυξηµένη ζήτηση για τα πιο εξελιγµένα µέσα χρηµατοδότησης µέσου ή µακροπρόθεσµου ορίζοντα, σε περιβάλλον µε µικρά επιτόκια και µε άξονα την αρνητική συγκυρία για αυξήσεις κεφαλαίου µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) µετά το Όσον αφορά στα προϊόντα επενδύσεων και αποταµίευσης, οι κυριότερες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων είναι η φορολογική εξοµοίωση των repos µε τις υπόλοιπες καταθέσεις µε αντίκτυπο τη σταδιακή µείωση των επενδύσεων σε αυτά τα προϊόντα. Με το νόµο 2778/1999 και µε τη τροποποίηση του από τους ν. 2892/2001, 2992/2002 και ν. 3091/2002 δηµιουργήθηκε µια επιπλέον κατηγορία εταιρειών συλλογικών επενδύσεων, οι εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), που συµπληρώνει τα αµοιβαία κεφάλαια και τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Οι εταιρίες µε αυτό το αντικείµενο, προσφέρουν εισοδηµατική σταθερότητα και αποδόσεις που είναι µεγαλύτερες από αυτές των οµολόγων ή άλλων προϊόντων της χρηµαταγοράς σε περιόδους µε χαµηλά επιτόκια. 18

19 Ο νόµος 3312/2005 που αφορά την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/93/ΕΚ και αφορά την αµοιβαία συνδροµή των αρµοδίων αρχών από τα κράτη-µέλη της ΕΕ στην άµεσης φορολογία, έχει προκαλέσει καίριες µεταβολές στο ευρωπαϊκό σκηνικό του private banking. Ουσιαστικά αυτό σηµαίνει ότι τα περιθώρια off-shore επενδύσεων σε φορολογικούς παραδείσους θα περιοριστούν προοδευτικά µέσα στα επόµενα χρόνια, µε απότοκο την αύξηση του on-shore private banking σε σύγκριση µε το off-shore. Η εξέλιξη αυτή πιστεύεται να επηρεάσει θετικά και την εγχώρια αγορά, εφόσον πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του φορολογικού και θεσµικού πλαισίου µε βασικό πυλώνα τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και σταθερότητας στην φορολογική αντιµετώπιση της προσωπικής περιουσίας του επενδυτικού κοινού. Στο χώρο της κεφαλαιαγοράς από το Νοέµβριο του 2005 στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, λειτουργούν οι κατηγορίες επιχειρήσεων «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» και «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» βάσει της απόφασης του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/358/ και καταργήθηκαν η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ) και η Παράλληλη Αγορά. Σε σύγκριση µε τη περίοδο , η κεφαλαιαγορά έχει αλλάξει αξιοσηµείωτα µέσω της εφαρµογής αυστηρότερων µέτρων στη διεκπεραίωση επενδυτικών συναλλαγών µε στόχο τη διασφάλιση του επενδυτικού κοινού. Οι ενέργειες πραγµατοποιούνται µε βάση οικονοµικά κριτήρια, τα επενδυτικά σχέδια και τη ποιότητα του management των επιχειρήσεων, ενώ ελαχιστοποιήθηκαν οι ενέργειες που στόχευαν στο εύκολο κέρδος και προκαλούσαν στρεβλώσεις στην αγορά. Τη δεκαετία παρατηρήθηκε συγκέντρωση στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Κάποιες ξένες τράπεζες µε δραστηριότητες στην Ελλάδα, που αφορούσαν σε σηµαντικό ποσοστό τις υπηρεσίες προς µεγάλες επιχειρήσεις (wholesale banking)-, µείωσαν σηµαντικά τις δραστηριότητες τους ή αποχώρησαν από τη χώρα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των διεθνών δραστηριοτήτων τους. Το µικρό δίκτυο των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα απορροφήθηκε από τις µικρές και µεσαίες τράπεζες που αποσκοπούσαν στη διεύρυνση του δικτύου τους ή στην απόκτηση ειδικών υπηρεσιών. 19

20 Οι µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες βελτίωσαν τη θέση τους µε την εξαγορά ή την συγχώνευση µικρού ή µεσαίου µεγέθους τραπεζών (Alpha Bank-Ιονική,), ενώ δύο µεσαίου µεγέθους τράπεζες του ιδιωτικού τοµέα ενίσχυσαν τη θέση τους µέσω µόνο εξαγορών (Πειραιώς, EFG Eurobank Ergasias). Οι ανακατατάξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο τραπεζικό σκηνικό το δεύτερο µισό της προηγούµενης δεκαετίας δηµιούργησαν ευκαιρίες για την ίδρυση νέων τραπεζών, όπως η Nova Bank, η First Business Bank, η Probank, η Proton Επενδυτική Τράπεζα, η Marfin Bank και η Επενδυτική Τράπεζα. Η ανασύσταση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος επηρεάστηκε σηµαντικά από το κύµα ιδιωτικοποιήσεων των τραπεζών του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, µετοχοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου το 2006, Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος, Γενική Τράπεζα, Εµπορική Τράπεζα). Τράπεζα Κρήτης, Ιονική Τράπεζα, ΕΤΒΑ, Η τάση συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ενισχύθηκε τη περίοδο Η απελευθέρωση που πραγµατοποιήθηκε τη περίοδο οδήγησε στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος, στον περιορισµό των τραπεζών δηµοσίου χαρακτήρα και στην ενδυνάµωση των ιδιωτικών τραπεζών. Οι πιέσεις που ασκούσαν οι χρηµατοοικονοµικές εταιρίες προς τις εγχώριες τράπεζες και ο έντονος ανταγωνισµός από τραπεζικά σχήµατα του εξωτερικού, έκαναν επιτακτική ανάγκη την αναγκαία εξυγίανση των τµηµατοποιηµένων δραστηριοτήτων τους και στην ενασχόληση τους µε όλο το φάσµα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η ανάγκη βελτίωσης της θέσης των εγχώριων τραπεζών στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά, αποτέλεσε ακόµη ένα παράγοντα που αύξησε τον βαθµό εξαγορών και συγχωνεύσεων, µε στόχο να συµµετάσχουν µε ισότιµα ανταγωνιστικούς όρους στην αγορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών της ζώνης του Ευρώ και να δικαιολογήσουν τη χρηµατοδότηση µεγάλων επενδύσεων σε νέες τεχνολογικές εφαρµογές -οι οποίες δεν µπορούν να σταθούν οικονοµικά χωρίς κάποιο ελάχιστο όριο συναλλαγών-. Ταυτόχρονα µε τη συγκέντρωση που παρατηρείται στον εγχώριο τραπεζικό τοµέα τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές εµπορικές τράπεζες έχουν αναπτύξει αξιοσηµείωτη 20

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η Θεωρία της Διεθνούς Τραπεζικής Λόγοι Διεθνοποίησης Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μορφές Οργάνωσης Διεθνούς Τράπεζας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα