Mobile Payment: Βασικές αρχές και εφαρµογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mobile Payment: Βασικές αρχές και εφαρµογές"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΜΥ Εργασία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας EDI και Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε θέµα: Mobile Payment: Βασικές αρχές και εφαρµογές Μπάσιος Χρήστος Αθήνα, Ιούλιος 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Τεχνολογίες κινητής επικοινωνίας 2.1 Υπηρεσίες SMS WAP i-mode USSD Cell Broadcast SIM Toolkit Web Clipping MexE 2.2 Πλατφόρµες κινητής επικοινωνίας 3. Χαρακτηριστικά και κατηγορίες m-payment 3.1 Μέθοδος ρύθµισης συναλλαγής 3.2 Τύπος συναλλαγής 3.3 Τύπος περιεχοµένου 3.4 Αξία περιεχοµένου 4. Βασική αρχιτεκτονική του m-payment 4.1 Συµµετέχοντες σε ένα m-payment µοντέλο 4.2 Βασικές φάσεις του m-payment 5. Σενάρια και βασικοί τύποι πληρωµής 5.1 Γενικό σενάριο και παραδείγµατα Content Download Point Of Sale Content on Device 5.2 Βασικοί τρόποι πληρωµής Πληρωµή µέσω operator κινητού δικτύου Συστήµατα µεσολάβησης Λύσεις χρέωσης από πωλητές Out-of-band πληρωµή Οικονοµικοί Οργανισµοί Reverse-Charge/Billed SMS Proximity πληρωµή Smartcards Mobile Wallets 6. Η ασφάλεια στο m-payment 7. Εφαρµογές 7.1 Encorus PaymentWorks Mobile 7.2 Enition 7.3 ipin 7.4 Paybox 7.5 Nokia Payment Solution 7.6 Paypal 7.7 MobiPay 8. Προκλήσεις 8.1 Τεχνικές προκλήσεις

3 8.1.1 Ασφάλεια Προσβασιµότητα Ανάπτυξη κοινού standard 8.2 Ρυθµιστικές διατάξεις 9. Μελλοντική ανάπτυξη του m-payment 10. Βιβλιογραφία

4 1. Εισαγωγή Η πληρωµή µέσω κινητής συσκευής, γνωστή µε τον όρο m-payment θεωρείται από πολλούς ως η νέα εφαρµογή που θα δώσει νέα ώθηση στις e-/mcommerce. Σύµφωνα µε την αναφορά του Wireless World Forum, η συνολική αξία των πληρωµών µέσω κινητού θα αυξηθούν από 5.5 δις Euro σε 55.3 δις Euro το Ένας ακριβής ορισµός του m-payment έχει δοθεί από το Mobile Payment Forum (2002): Ως m-payment ορίζεται η µεταφορά µε ηλεκτρονικά µέσα µιας πληρωµής από τον πληρωτή στον αποδέκτη της πληρωµής µέσω της χρήσης µιας συσκευής ηλεκτρονικής πληρωµής, την οποία αποτελεί µια κινητή συσκευή (που βρίσκεται στην κατοχή ενός τουλάχιστον από τους συµµετέχοντες), µέσω της οποίας στέλνονται και λαµβάνονται πληροφορίες δια µέσου µιας ασύρµατης ζεύξης. Ο όρος κινητή συσκευή αναφέρεται, συνήθως, σε ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα PDA. Σύµφωνα µε την Celent, µια εταιρία έρευνας οικονοµικών υπηρεσιών, µέσα στο 2004 οι χρήστες που θα κάνουν χρήση της κινητής τους συσκευής για πληρωµές θα ανέρχονται στα 60 εκατοµµύρια, ενώ µια ανάλογη έρευνα από τις εταιρίες Visa International και Boston Consulting προβλέπει πως ο όγκος των συναλλαγών από e- commerce και m-commerce θα αυξηθεί από 38 εκατοµµύρια δολάρια το 2002 σε 128 εκατοµµύρια δολάρια το 2004 [1]. 2. Τεχνολογίες Κινητής Επικοινωνίας Στη συνέχεια παραθέτουµε αρχικά τις υπηρεσίες των κινητών συσκευών, στις οποίες ο χρήστης µπορεί να στηριχθεί για να συµµετάσχει σε µια m-payment συναλλαγή. Έπειτα, αναφέρουµε επιγραµµατικά τις πιο γνωστές πλατφόρµες που οι εταιρίες κινητών συσκευών έχουν υλοποιήσει για να διευκολύνουν τη χρήση της ασύρµατης επικοινωνίας και την ανάπτυξη πολλών υπηρεσιών, ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και το m-payment. 2.1 Υπηρεσίες SMS Η υπηρεσία του SMS (Short Messaging Service) [2] δηµιουργήθηκε ως µέρος του GSM Phase 1 για αποστολή και λήψη µικρών µηνυµάτων κειµένου µεταξύ κινητών τηλεφώνων. Το 2002, στέλνονταν περίπου 24 εκατοµµύρια SMS µηνύµατα κάθε µήνα σε όλο τον κόσµο του GSM, σύµφωνα µε έναν Ευρωπαικό SMS οδηγό, από τη Netsize [3]. Η πλειοψηφία αυτών ήταν p2p µηνυµάτων κειµένου σε ποσοστό 90% της SMS κίνησης, ενώ το υπόλοιπο 10% αναλογούσε σε υπηρεσίες συναλλαγών, όπως ενηµέρωση καιρού, νέων κ.ά WAP Το WAP (Wireless Application Protocol) [2] αποτελεί µια τεχνολογία η οποία παρέχει ένα µηχανισµό για την έκθεση πληροφορίας από το Internet σε µια κινητή συσκευή. Αυτό γίνεται µεταφράζοντας την πληροφορία αυτή σε ένα format κατάλληλο για να εµφανίζεται στις οθόνες των κινητών συσκευών. Το WAP αποτελεί

5 ένα ανοικτό standard, που υλοποιήθηκε από το WAP Forum, και στα πάνω από 500 µέλη του συµπεριλαµβάνονται µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες όπως οι Nokia, Ericsson, Motorola κ.ά i-mode Το i-mode αποτελεί µια ασύρµατη τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την Ιαπωνική εταιρία NTT DoCoMo, που επιτρέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet µέσω των κινητών τηλεφώνων. Το I-mode έχει ήδη κυριαρχήσει στην Ιαπωνική αγορά και θεωρείται ως µία επιτυχηµένη λύση στον κόσµο του m-commerce. Η υποκείµενη τεχνολογία δεν είναι περίπλοκη, κάτι που διευκολύνει τους παροχείς περιεχοµένου να δηµιουργήσουν νέες I-mode υπηρεσίες και ευκολόχρηστες προς τους καταναλωτές. Η τεχνολογία στηρίζεται στο Ασιατικό standard PDC και κάνει χρήση της γλώσσας chtml (compact HTML) [4] USSD Το USSD (Unstructured Supplementary Services Data) [2] αποτελεί έναν µηχανισµό µετάδοσης πληροφορίας µέσω ενός GSM δικτύου. Είναι ανάλογο µε το SMS, αλλά βασικά είναι µόνο µια υπηρεσία αποθήκευσης και προώθησης. Το USSD προσφέρει σύνδεση πραγµατικού χρόνου κατά τη διάρκεια µιας σύνδεσης Cell Broadcast Το Cell broadcast [2] είναι µια τεχνολογία η οποία είναι σχεδιασµένη για ταυτόχρονη παράδοση µικρών µηνυµάτων σε πολλαπλούς χρήστες µέσα σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Η τεχνολογία είναι ανάλογη µε αυτή του SMS, αλλά είναι µια υπηρεσία ένας-προς-πολλούς παρά ένας-προς-έναν. Συνήθως, οι υπηρεσίες αυτές κατανέµονται στον καταναλωτή χωρίς χρέωση. Ο operator του δικτύου χρεώνει τον πάροχο περιεχοµένου για την αποστολή των µηνυµάτων, ενώ ο πάροχος περιεχοµένου θα προσπαθήσει να κερδίσει χρήµατα από τις επακόλουθες υπηρεσίες SIM Toolkit Το SIM Toolkit [5] αποτελεί ένα ETSI/SMG standard για value added υπηρεσίες και e-commerce χρησιµοποιώντας GSM τηλέφωνα για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών. Το SIM Toolkit που είναι προγραµµατισµένο µέσα σε µια GSM SIM κάρτα επιτρέπει στην SIM κάρτα, χρησιµοποιώντας το GSM handset, να δηµιουργήσει µια ανταλλαγή µεταξύ µιας δικτυακής εφαρµογής και του τελικού χρήστη. Η τεχνολογία αποτελεί µια µεταβατική εφαρµογή και δύσκολα θα επιβιώσει από τη στιγµή που στην αγορά θα ισχυροποιηθούν τα GPRS τερµατικά, καθώς τα τελευταία υποστηρίζουν το WAP Web Clipping Η Web clipping υπηρεσία για τις 3Com Palm handheld συσκευές έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχηµένη, καθώς χρησιµοποιείται από το 75% της αγοράς των PDA στις ΗΠΑ. Η τεχνολογία χρησιµοποιείται για παράδοση web-based πληροφοριών σε Palm συσκευές µέσω συγχρονισµού ή ασύρµατης επικοινωνίας.

6 2.1.8 MexE Το MexE (Mobile Station Application Execution Environment) [2] αποτελεί ενσωµάτωση της Java Virtual Machine στο κινητό τηλέφωνο και επιτρέπει προγραµµατισµό ολοκληρωµένων εφαρµογών. 2.2 Πλατφόρµες κινητής επικοινωνίας Το Symbian [6] δηµιουργήθηκε το 1998 από τις εταιρίες Nokia, Motorola, Ericsson και Psion (κατασκευαστής PDA). Στηρίχθηκε σε ένα προηγούµενο λειτουργικό σύστηµα της Psion, το EPOC, το οποίο δηµιουργήθηκε για smartphones και communicators. Μετά την κυκλοφορία του EPOC release 5, το λειτουργικό σύστηµα µετονοµάσθηκε σε Symbian OS. Η πλατφόρµα Series 60 [6], δηµιουργήθηκε για Symbian OS και υποστηρίζει mobile browsing, MMS, content downloading και πολλές εφαρµογές διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών και τηλεφώνων. Το Series 60 Platform 1.0 υποστηρίζει πολλές τεχνολογίες που απαιτούνται σε ένα smartphone, όπως , WAP stack, Bleuetooth και GPRS. Η Microsoft έχει υλοποιήσει µια έκδοση για το λειοτυργικό σύστηµα των Windows, που καλείται Windows CE και δηµιουργήθηκε ειδικά για palm-size, handheld PCs και άλλες παρόµοιες συσκευές. Πολλοί κατασκευαστές PC, όπως οι HP, Compaq, Philips κατασκευάζουν τις συσκευές τους σύµφωνα µε το CE. Η 3COM κατέχει το µικρότερο µερίδιο στα λειτουργικά συστήµατα κινητών συσκευών, ωστόσο συνεχίζει να κατέχει ένα µεγάλο ποσοστό στην PDA αγορά. Το λειτουργικό σύστηµα που υποστηρίζει είναι το Palm OS, το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ. 3. Χαρακτηριστικά και κατηγορίες m-payment Το m-payment µπορεί να προσεγγιστεί µέσα από διάφορα χαρακτηριστικά. Αρχικά, το περιβάλλον συναλλαγής σχετίζεται µε την εφαρµοζόµενη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία. Έτσι, η Nokia, εκ µέρους του Mobey Forum, όρισε τις 3 επόµενες κατηγορίες: Αποµακρυσµένο περιβάλλον (Remote environment) Τοπικό περιβάλλον (Local environment) Προσωπικό περιβάλλον (Personal environment) Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα λάβει χώρα η πληρωµή, γεγονός που έχει αντίκτυπο στο µέσο που θα χρησιµοποιηθεί για την συναλλαγή. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν 3 κατηγορίες µέσων πληρωµής: Pay-before Pay-now Pay-later Ένα παράδειγµα pay-before είναι η δυνατότητα που έχει ένας χρήστης να κάνει τηλεφωνήµατα όσο υπάρχουν χρήµατα στην SIM κάρτα του κινητού του τηλεφώνου. Ως περίπτωση pay-now, µπορεί να χαρακτηριστεί µια κάρτα χρέωσης (debit card) που επιτρέπει αγορές σε ένα Point Of Sale (POS) όπως ένας σταθµός

7 καυσίµων. Μετά την επιβεβαίωση από την εισαγωγή του PIN, το ποσό χρεώνεται στον λογαριασµό του πελάτη. Οι πιστωτικές κάρτες και τα check αντιπροσωπεύουν τα pay-later µέσα. Πέρα από την τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία και την χρονική στιγµή της συναλλαγής, η πληρωµή µέσω κινητής συσκευής µπορεί να χωριστεί και στις επόµενες κατηγορίες: Τύπος περιεχοµένου (Content type) Αξία περιεχοµένου (Content value) Τύπος συναλλαγής (Transaction type) Μέθοδος ρύθµισης συναλλαγής (Transaction settlement method) 3.1 Μέθοδος ρύθµισης συναλλαγής Η έννοια του χρόνου διαχωρίζει τις διάφορες µεθόδους διακανονισµού της πληρωµής: 1. Pre-paid (debit): Ο καταναλωτής πληρώνει προκαταβολικά το περιεχόµενο που επιθυµούν. Οι voice pre-paid κάρτες και τα electronic wallets αποτελούν παραδείγµατα τέτοιου είδους µεθόδου πληρωµής. 2. Post-paid (credit): Ο καταναλωτής λαµβάνει το περιεχόµενο και το καταναλώνει προτού το πληρώσει. Για παράδειγµα, ένας χρήστης κάνει λήψη ενός ringtone και το πληρώνει µέσω ενός λογαριασµού που εκδίδεται από τον TTP. 3.2 Τύπος συναλλαγής Οι συνήθεις τύποι µιας συναλλαγής m-payment είναι οι εξής: 1. Pay Per View (PPV): Ο καταναλωτής πληρώνει µια φορά για κάθε εικόνα ή αύξηση του επιθυµητού περιεχοµένου. Ένα παράδειγµα τέτοιας πληρωµής είναι ο χρήστης να πληρώσει µια φορά για την λήψη ενός MP3 αρχείου από ένα m-commerce site. Αυτό το µοντέλο συναλλαγής αποτελεί, ίσως, το λιγότερο περίπλοκο όσον αφορά την τεχνική υποδοµή που απαιτείται. 2. Pay Per Unit (PPU): Ο καταναλωτής πληρώνει µια φορά για κάθε µονάδα που ολοκληρώνεται µε επιτυχία σύµφωνα µε τον πάροχο περιεχοµένου. Ένας συγκεκριµένος αριθµός µονάδων (που µπορεί να αντιπροσωπεύεται από ποσότητα ή διάρκεια µονάδων) µπορούν να ξοδευτούν σε κάθε συναλλαγή και να χρεωθούν στον καταναλωτή. Ένα παράδειγµα τέτοιας συναλλαγής είναι η χρέωση (από έναν πάροχο παιχνιδιού) 50 cent για κάθε µονάδα που ξοδεύεται από έναν χρήστη σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι. 3. Recurrent Subscription: Ο καταναλωτής πληρώνει ένα περιοδικό ποσό για να έχει πρόσβαση στο περιεχόµενο σε απεριόριστη βάση κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Για παράδειγµα, ένας χρήστης µπορεί να χρεώνεται ένα σταθερό τέλος κάθε µήνα για να έχει απεριόριστη πρόσβαση σε ένα περιοδικό.

8 3.3 Τύπος περιεχοµένου Οι βασικοί και συνηθέστεροι τύποι περιεχοµένου είναι: Ψηφιακά αγαθά (Digital goods): MP3s, downloaded ringtones Υλικά αγαθά (Hard goods): TV, CDROM Ψηφοφορία (Voting) Έκδοση εισιτηρίων (Ticketing) 3.4 Αξία περιεχοµένου Ένα άλλο χαρακτηριστικό αποτελεί το ύψος της συναλλαγής που εκφράζεται ως το ποσό των χρηµάτων που µεταφέρεται από τον πληρωτή (payer) στον αποδέκτη της πληρωµής (payee) και το οποίο έχει αντίκτυπο στο κόστος συναλλαγής που σχετίζεται µε την πληρωµή [7]. Έτσι, καθορίζονται οι επόµενες κατηγορίες: Picopayments: <0.10 Euro Micropayments: <10 Euro Macropayments: >10 Euro Αυτή η κατηγοριοποίηση έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια και τη συνολική διαχείριση της συναλλαγής που πρέπει να λάβει ένας mobile operator. Γενικά, οι m-payment εφαρµογές πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω βασικά κριτήρια: Προσαρµοστικότητα και διαλειτουργικότητα (interoperability) ([8], [9]) Μείωση του κόστους των συναλλαγών [10] Χρησιµοποίηση των υπαρχόντων δικτύων Εναρµόνιση της ασφάλειας µε την έκθεση σε διάφορους κινδύνους 4. Βασική αρχιτεκτονική του m-payment 4.1 Συµµετέχοντες σε ένα m-payment µοντέλο Οι διακριτοί ρόλοι που υπάρχουν και πρέπει να διαχειριστούν στην τεχνολογία του m-payment είναι οι παρακάτω: Ο χρήστης ή καταναλωτής (consumer): Είναι ο κάτοχος της κινητής συσκευής και αυτός που αγοράζει περιεχόµενο (content) ή υπηρεσίες από τον πάροχο περιεχοµένου (content provider). Στους ρόλους του περιλαµβάνονται αρχικοποίηση της αγοράς, εγγραφή στον PSP και η έγκριση της πληρωµής. Ο πάροχος περιεχοµένου (content provider) ή έµπορος (merchant): Είναι ένα άτοµο ή ένας οργανισµός που πουλάει ηλεκτρονικές υπηρεσίες/περιεχόµενο ή φυσικά προϊόντα στους πελάτες. Ο ρόλος του µπορεί να συµπεριλαµβάνει την προώθηση αιτήσεων αγοράς προς τον PSP, την αποστολή αιτήσεων επικύρωσης (authorization) πίσω στον πελάτη, καθώς και την παράδοση του περιεχοµένου που ζητήθηκε. Ο Trusted Third Party (TTP): Είναι µια εταιρεία που εκτελεί την επικύρωση (authentication) και την εξουσιοδότηση (authorization) των µερών που

9 συναλλάσσονται και τον διακανονισµό (settlement) της πληρωµής. Ο TTP µπορεί να είναι operators δικτύου, τράπεζες ή εταιρίες πιστωτικών καρτών. Είναι φανερό πως ένας πάροχος δικτύου ή µια τράπεζα µπορεί να έχει ταυτόχρονα τον ρόλο του PSP, του TTP και του παρόχου περιεχοµένου (content provider). Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµής (Payment Service Provider - PSP) είναι η κεντρική οντότητα, υπεύθυνη για την διαδικασία της πληρωµής. ίνει τη δυνατότητα στο µήνυµα πληρωµής που αρχικοποιείται από την κινητή συσκευή να δροµολογηθεί προς το TTP. Αυτή η υπηρεσία συµπεριλαµβάνει, συνήθως, µια e-wallet εφαρµογή που επιτρέπει στους πληρωτές να αποθηκεύουν τις προσωπικές πληροφορίες πληρωµής, όπως τους αριθµούς λογαριασµών της πιστωτικής κάρτας, σε έναν ασφαλή server του παροχέα ώστε να µην χρειάζεται να πληκτρολογούν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σε κάθε αγορά.. Ο PSP µπορεί να είναι ένας network operator, µια τράπεζα µια εταιρία πιστωτικής κάρτας ή ένας ανεξάρτητος φορέας. Ένα απλό σχήµα µιας τυπικής συναλλαγής φαίνεται στη συνέχεια. Σχήµα 1: Τυπικό µοντέλο m-payment συναλλαγής. Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα, σηµαντικό ρόλο στο m-payment παίζει και η επικύρωση (authentication) των συµµετεχόντων σε µία συναλλαγή. Από τεχνικής πλευράς, υπάρχουν 3 βασικές επιλογές για ενσωµάτωση της επικύρωσης στα κινητά τηλέφωνα [11]: 1. Single chip: Οι λειτουργίες επικύρωσης και επικοινωνίας ενσωµατώνονται σε ένα µόνο chip 2. Dual chip: Οι λειτουργίες επικύρωσης και επικοινωνίας διαχωρίζονται σε δύο chip, µε το ένα να παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωµής και το άλλο από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα. 3. Dual slot: Η λειτουργία της επικύρωσης υλοποιείται σε µία ανεξάρτητη µονάδα (µια κάρτα) από την κινητή συσκευή, µε έναν εξωτερικό ή εσωτερικό σαρωτή κάρτας να µεσολαβεί για την επικοινωνία µεταξύ κάρτας και κινητής συσκευής.

10 4.2 Βασικές φάσεις του m-payment Μέσα σε ένα σύστηµα m-payment, υπάρχουν συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συµµετεχόντων µερών, οι οποίες είναι απαραίτητες σε µία σύνοδο πληρωµής. Το διάγραµµα ροής που φαίνεται στο επόµενο σχήµα συµπεριλαµβάνει κάποιες βασικές λειτουργίες του χρήστη, του παρόχου περιεχοµένου και του παρόχου υπηρεσίας πληρωµής. Αυτές οι λειτουργίες µπορεί να διαµορφώνονται ανάλογα µε το σενάριο πληρωµής. Σχήµα 2: Γενικές λειτουργίες σε ένα m-payment σύστηµα. Τα αριθµηµένα βήµατα του παραπάνω σχήµατος περιγράφονται στη συνέχεια, ξεκινώντας από την εγγραφή του χρήστη και φτάνοντας στην τελική χρέωση του για κάποιες υπηρεσίες ή υλικά αγαθά. Εγγραφή υπηρεσίας (Service Registration): Ο πάροχος περιεχοµένου χρειάζεται να εγγραφεί µε τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωµής, ώστε να κάνουν την υπηρεσία τους διαθέσιµη στους χρήστες του κινητού µέσω του συστήµατος πληρωµής. Εγγραφή χρήστη (User Registration): Ο χρήστης του κινητού χρειάζεται να εγγραφεί µε τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωµής προτού κάνει χρήση των

11 προσφεροµένων υπηρεσιών ενός εγγεγραµµένου πάροχου περιεχοµένου. Ο χρήστης θα παραδώσει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τρόπο πληρωµής για τις υπηρεσίες καθώς ο πάροχος µπορεί να είναι ικανός να προσωποποιήσει την πληρωµή ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη. Επίσης, µπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη να υποβάλλει έναν PIN (Personal Identification Number) αριθµό, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης του χρήστη. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής δίνεται στον χρήστη ένας νέος αριθµός, ο User Identification Number, ο οποίος θα προσδιορίζει µοναδικά την ταυτότητα του χρήστη κατά τη διάρκεια κάθε συναλλαγής πληρωµής. Αίτηση Υπηρεσίας (Request Service): Από τη στιγµή που ο χρήστης έχει εγγραφεί µε τον πάροχο υπηρεσίας πληρωµής, µπορεί να αιτηθεί τη χρήση συγκεκριµένης υπηρεσίας. Αίτηση Συνόδου Χρέωσης (Request Charging Session): Με την λήψη της αίτησης υπηρεσίας, ο πάροχος περιεχοµένου θα αρχικοποιήσει µια αίτηση χρέωσης συνόδου µε τον πάροχο υπηρεσίας πληρωµής. Τόσο το id του χρήστη όσο και το id της υπηρεσίας θα σταλθούν στον πάροχο υπηρεσίας πληρωµής ώστε να δηµιουργήσει µια σύνοδο χρέωσης, η οποία θα αναπαρίσταται από έναν µοναδικό αριθµό, τον Session Identification Number. Αίτηση Εξουσιοδότησης και Επικύρωσης (Request Authorization and Authentication): Προτού αρχίσει µια σύνοδος χρέωσης, πρέπει να πιστοποιηθεί οτι ο χρήστης του κινητού είναι πρόθυµος να πληρώσει για την υπηρεσία. Μια αίτηση εξουσιοδότησης στέλνεται από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωµής προς τον χρήστη, συνήθως µε την µορφή ενός συµβολαίου πληρωµής. Αυτό το συµβόλαιο θα δηλώνει του όρους τις συνθήκες της συµφωνίας πληρωµής µεταξύ του χρήστη και του παροχέα περιεχοµένου. Ο χρήστης πρέπει να απαντήσει στον παροχέα υπηρεσίας πληρωµής µε επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων του συµβολαίου πριν συνεχιστεί η διαδικασία της συνόδου χρέωσης. Από τον χρήστη θα ζητηθεί, επίσης, να επικυρώσει τη σύνοδο µε τον πάροχο υπηρεσίας πληρωµής. Αυτό γίνεται, συνήθως, στέλνοντας το PIN από την κινητή τους συσκευή. Επικύρωση του Χρήστη (User Authenticated): Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµής θα ειδοποιήσει τον πάροχο περιεχοµένου για το αν ο χρήστης έχει επικυρωθεί επιτυχώς. Αν οι αιτήσεις εξουσιοδότησης και επικύρωσης έχουν θετικό αποτέλεσµα, τότε αρχικοποιείται η σύνοδος χρέωσης. Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµής θα εκδόσει ένα id συνόδου στον πάροχο περιεχοµένου, σηµατοδοτώντας την έναρξη της συνόδου χρέωσης. Παροχή Υπηρεσίας ή Περιεχοµένου (Provide Content or Service): Ο πάροχος περιεχοµένου µπορεί να παράσχει την υπηρεσία ή το περιεχόµενο στον χρήστη. Χρέωση (Charge): Ανάλογα µε το σύστηµα πληρωµής που σχετίζεται µε την υπηρεσία που ζητήθηκε, ο πάροχος περιεχοµένου θα ζητήσει µια διαδικασία πληρωµής στον πάροχο υπηρεσίας πληρωµής στο τέλος της υπηρεσίας ή σε διαφορετικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Με τη λήψη της αίτησης χρέωσης, ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµής θα καθορίσει την συναλλαγή πληρωµής µεταξύ των 2 µερών και θα ειδοποιήσει το κάθε µέρος για το αποτέλεσµα της

12 συναλλαγής. Αυτό, συνήθως, παρουσιάζεται στον χρήστη του κινητού ως µια απόδειξη πληρωµής. 5. Σενάρια και βασικοί τύποι πληρωµής 5.1 Γενικό σενάριο και παραδείγµατα Υπάρχουν ήδη αρκετά σενάρια πληρωµής σε χρήση και προβλέπονται ακόµα περισσότερα στο µέλλον. Στο επόµενο σχήµα αποδίδεται µια γενική αρχιτεκτονική των σεναρίων πληρωµών, ενώ στο [10] υπάρχουν αναλύσεις για διάφορες διαδικασίες πληρωµής και εφαρµογές. Σχήµα 3: Γενικό σενάριο πληρωµής µέσω κινητού τηλεφώνου. Γενικά, υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες στις συναλλαγές µέσω κινητού τηλεφώνου: Η µεταφορά χρηµάτων µε µια κινητή συσκευή µόνο για ανταλλαγή χρηµάτων Η πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής µε σκοπό την πληρωµή ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Στη συνέχεια παραθέτουµε 3 βασικά σενάρια m-payment µε µεγάλη δυναµική ανάπτυξης στο µέλλον Content Download Σε αυτό το σενάριο, ο παροχέας περιεχοµένου προσφέρει ψηφιακά περιεχόµενα σε κινητούς χρήστες. Τα περιεχόµενα µπορούν να αγοραστούν χρησιµοποιώντας ένα µετρικό (metered pricing model) µοντέλο χρέωσης ή ένα µοντέλο χρέωσης γεγονότων (event pricing model). Στο µετρικό µοντέλο, ως µετρικό περιεχόµενο µπορεί να θεωρηθεί µια υπηρεσία ροής, όπως ένα video ή ένα ραδιοφωνικό κανάλι. Η πληρωµή της συναλλαγής εξαρτάται από µια µετρήσιµη ποσότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως η διάρκεια της υπηρεσίας ή ο όγκος των δεδοµένων που παραδίδονται.

13 Στο µοντέλο χρέωσης περιεχοµένου ανά γεγονός, ένα παράδειγµα αποτελεί η ολόκληρη αποθήκευση ενός ψηφιακού περιεχοµένου, για το οποίο ο καταναλωτής πληρώνει µια προκαθορισµένη τιµή για κάθε στοιχείο που αποθηκεύει. Η συναλλαγή εξαρτάται από την επιτυχία της αποθήκευσης, καθώς το περιεχόµενο αξίζει το αντίτιµο του µόνο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αποθήκευσή του. Αυτή η κατάσταση χρέωσης µπορεί να καλύπτει και επαναλαµβανόµενες συµφωνίες χρέωσης ή συνδροµές, όπως η µηνιαία συνδροµή ενός ηλεκτρονικού περιοδικού. Το περιεχόµενο µπορεί να πληρωθεί µέσω µιας PC Internet σύνδεσης, όπου η κινητή συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εξουσιοδότηση της συναλλαγής πληρωµής και για την επικύρωση του σωστού παραλήπτη του περιεχοµένου (του χρήστη του κινητού τηλεφώνου). Από τη στιγµή που πραγµατοποιείται η αίτηση υπηρεσίας από τον χρήστη του κινητού στον παροχέα περιεχοµένου, ο τελευταίος αρχικοποιεί µια σύνοδο χρέωσης µε τον PSP. Ο PSP θα αναζητήσει εξουσιοδότηση από τον χρήστη και επικύρωση (authentication) του τελευταίου για να ολοκληρώσει την συναλλαγή, χρησιµοποιώντας µια pre-paid ή µια post-paid µέθοδο. Σχήµα 4: Σύστηµα πληρωµής για Content Download Point of Sale Σε αυτό το σενάριο, ο παροχέας περιεχοµένου ή έµπορος προσφέρει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά σε ένα σηµείο πώλησης (POS), όπως η πληρωµή ενός taxi ή η αγορά σε ένα κατάστηµα. Η πληρωµή θα αρχικοποιηθεί στο POS από τον παροχέα περιεχοµένου. Ο PSP µπορεί να ζητήσει εξουσιοδότηση από τον χρήστη είτε άµεσα, όπως µία sms pin αίτηση, ή έµµεσα µέσω του παροχέα υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα µία Bluetooth ζεύξη. Σε αυτό το σενάριο συµπεριλαµβάνονται και οι εφαρµογές αυτόµατων πωλητών. Ένας χρήστης µπορεί να πληρώσει για αγαθά ή υπηρεσίες σε ένα µηχάνηµα, όπως η αγορά εισιτηρίων για τα Μέσα Μαζική Μεταφοράς. Η αναγνώριση του χρήστη µπορεί να γίνει µε τη χρήση µιας Bluetooth ή µιας InfraRed ζεύξης.

14 Σχήµα 5: Σύστηµα πληρωµής για POS Content on Device Σε αυτό το σενάριο, τα περιεχόµενα µπορεί να υπάρχουν ήδη στην κινητή συσκευή, όµως η χρήση των περιεχοµένων αυτών να προϋποθέτει την απόκτηση συγκεκριµένης άδειας. Η άδεια µπορεί να βασίζεται στην χρήση, την διάρκεια ή τον αριθµό των χρηστών. Σχήµα 6: Σύστηµα πληρωµής για Content on Device

15 5.2 Βασικοί τρόποι πληρωµής Πληρωµή µέσω operator κινητού δικτύου Οι Παροχείς ικτύου είναι κατάλληλοι για να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµής για κινητά περιεχόµενα λόγω της εµπειρογνωµοσύνης τους στον χώρο της χρέωσης. Αυτό το είδος πληρωµής αναφέρεται συχνά ως in-band [7], όπου τα περιεχόµενα και το κανάλι πληρωµής είναι η ίδια οντότητα, όπως για παράδειγµα µια χρεώσιµη υπηρεσία WAP πάνω από GPRS. Οι κινητοί χρήστες θα πρέπει να πληρώσουν µε συνδροµή ή µε βάση κάποιο µοντέλο πληρωµής σχετιζόµενο µε το ποσοστό χρήσης. Οι εφαρµογές αυτής της κατηγορίας συµπεριλαµβάνουν video streaming ή video messaging. Για παράδειγµα: Ο Bob είναι σε διακοπές και χρησιµοποιεί το τηλέφωνό του για να βγάλει µια φωτογραφία, προσθέτει ένα φωνητικό σχόλιο και το στέλνει µε MMS (Multimedia Messaging Service). Χρεώνεται µε 1 Euro στον prepaid λογαριασµό του. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιµοποιηθούν η υπηρεσία MMS και η 2.5G τεχνολογία, συµπεριλαµβανόµενου ενός συστήµατος µεσολάβησης ενσωµατωµένο µε ένα σύστηµα µικρο-πληρωµής Συστήµατα µεσολάβησης Τα συστήµατα µεσολάβησης παρέχουν στο σύστηµα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα µοντέλα χρέωσης και να ενσωµατώνονται µε διάφορες µεθόδους πληρωµής, όπως είναι τα συστήµατα χρέωσης και τα συστήµατα προπληρωµής [7]. Σε γενικές γραµµές, οι παροχείς δεν ενδιαφέρονται να παρέχουν µια standalone εφαρµογή πληρωµής, καθώς η χρέωση και η πληρωµή αποτελούν το κέντρο των ασύρµατων συστηµάτων δεδοµένων και αποτελούν µέρος της υποδοµής (infrastructure) του δικτύου του παροχέα. Οι πάροχοι που πρόκειται να εφαρµόσουν αυτά τα συστήµατα θα έχουν το ρόλο του παροχέα υπηρεσίας πληρωµής. Θέλουν να ελέγχουν την σχέση µεταξύ του χρήστη και των πάροχων περιεχοµένου και επιπλέον επενδύουν δυναµικά σε συστήµατα πληρωµής που µπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα περίπλοκα µοντέλα. Μπορούν να επιλέξουν να δώσουν την επεξεργασία συναλλαγών σε ένα ASP (Application Service Provider), που αποτελεί ειδική εφαρµογή για µικροπληρωµές, ή µπορούν να αναβαθµίσουν τα συστήµατά τους ώστε να υποστηρίζουν υπηρεσίες χρέωσης δεδοµένων Λύσεις χρέωσης από πωλητές Οι πωλητές που παρέχουν λύσεις χρέωσης κινητών που κάνουν χρήση των τεχνολογιών GPRS και 3G είναι µεταξύ άλλων οι Amdocs, Cerillion Technologies, Convergys, EHPT, Geneva Technology, Kenan Systems, Portal, Sema και TelesensKSCL [12]. Μερικές από τις παρεχόµενες υπηρεσίες είναι η διαχείριση χρέωσης περιεχοµένου και CRM (Customer Relationship Management) υπηρεσίες Out-of-band πληρωµή

16 Ο τρόπος αυτός πληρωµής [7] αναφέρεται στην περίπτωση όπου το κανάλι πληρωµής είναι ανεξάρτητο από αυτό που χρησιµοποιείται για την φάση της αγοράς, π.χ. ένας κάτοχος πιστωτικής κάρτας µπορεί να χρησιµοποιήσει την κινητή του συσκευή για να επικυρώσει και να πληρώσει για την υπηρεσία που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. Αυτός ο τύπος πληρωµής συνήθως εµπεριέχει ένα σύστηµα που ελέγχεται από έναν οικονοµικό ινστιτούτο, πιθανώς σε συνεργασία µε έναν παροχέα κινητής επικοινωνίας. Με σκοπό να κάνουν τις ασύρµατες συσκευές κατάλληλες για επικυρωµένες πληρωµές, οι οικονοµικοί οργανισµοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχηµατικά µοντέλα που κάνουν χρήση του ασύρµατου PKI, συµµετρικών κλειδιών κ.ά. Ένα παράδειγµα τέτοιας πληρωµής: Ένα SMS ειδοποιεί την Άννα ότι υπάρχουν προς πώληση εισιτήρια συναυλίας των U2. Από ένα Internet café κλείνει τα εισιτήρια µέσω του κατάλληλου site και πληρώνει µε την πιστωτική της κάρτα Visa. Η αίτηση για επικύρωση της πληρωµής εµφανίζεται στο κινητό της µέσω SMS και κάνει την επικύρωση χρησιµοποιώντας ένα προσωπικό PIN, υπογράφοντας έτσι ψηφιακά την παραγγελία. Μια απόδειξη στέλνεται στο κινητό της τηλέφωνο. Ένα σχηµατικό παράδειγµα αυτού του είδους πληρωµής δίνεται στο επόµενο σχήµα. Το υποκείµενο φέρον δίκτυο περιλαµβάνει το GSM δίκτυο σαν δίκτυο κινητής επικοινωνίας και SMS ή USSD ως τεχνολογία µηνυµάτων σηµατοδοσίας. Όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα, αποτελείται από ένα Authentication Source (AS) (π.χ. ο issuer), ο οποίος απαιτεί επικύρωση από τον χρήστη. Ο AS στέλνει την αίτηση για επικύρωση στον Authentication Gateway (AGW). Ο AGW είναι υπεύθυνος για την διαµόρφωση των µηνυµάτων προς τον χρήστη και για τον έλεγχο των συνόδων επικύρωσης µε τον χρήστη. Σχήµα 7: Out-of-band πληρωµή µέσω GSM δικτύου. Το AWG εισάγει τα µηνύµατα στο δίκτυο της κινητής επικοινωνίας µέσω του Short Message Switching Centre (µε τα SMS ως τρόπο µεταφοράς) ή µέσω του Unstructured Supplementary Services Data Centre (USSDC) (όταν χρησιµοποιείται το USSD ως µέσο µεταφοράς). Τα µηνύµατα µέσω του Signaling System 7 (SS7), το οποίο είναι το δίκτυο σηµατοδοσίας που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του δικτύου κινητής επικοινωνίας. Τα µηνύµατα δροµολογούνται µέσα από το SS7 δίκτυο προς στο Mobile Switching Centre (MSC) όπου ο χρήστης συνδέεται την τρέχουσα στιγµή και από κει προς το Base Station System (BSS), που αποτελεί το σταθµό βάσης στον οποίο ο

17 χρήστης συνδέεται τοπικά την τρέχουσα στιγµή. Από το BSS τα µηνύµατα περνάνε µέσω του αέρα στην κινητή συσκευή του χρήστη Mobile Station (MS) Οικονοµικοί Οργανισµοί Οι τράπεζες έχουν ήδη αναγνωρίσει την χρήση των κινητών τηλεφώνων ως µια νέα µέθοδο ασφαλούς προσωπικής πληρωµής [7]. Οι πληρωµές που εµπλέκονται εδώ είναι, συνήθως, για µεγαλύτερα ποσά από ότι στις µικροπληρωµές. Χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι για επικύρωση της συναλλαγής, όπως η χρήση dual slot τηλεφώνου για πληρωµές µε πιστωτική κάρτα, PIN επικυρώσεις µέσω SMS εφαρµογών και χρήση ψηφιακών υπογραφών που βασίζονται σε PKI µηχανισµούς. Η υιοθέτηση του PKI συστήµατος προϋποθέτει τουλάχιστον 2.5G τεχνολογία. Προς το παρόν, υπάρχουν συστήµατα όπου η ασφάλεια βασίζεται στη διαδικασία εγγραφής της κινητής συσκευής και της επικύρωσης µέσω ενός PIN. Ο χρήστης πρέπει να εγγράψει την κινητή του συσκευή στον πάροχο της υπηρεσίας πληρωµής, επιτρέποντας στην συναλλαγή της πληρωµής να επικυρωθεί µε διάφορες τεχνολογίες. Τέτοια παραδείγµατα συστηµάτων αποτελούν τα Paybox και MobiPay Reverse-Charge/Billed SMS Η reverse-billed SMS υπηρεσία παραδίδει το περιεχόµενο στα κινητά τηλέφωνα για την ανάλογη χρέωση [13]. Οι πελάτες εγγράφονται σε µια υπηρεσία και στη συνέχεια χρεώνονται µε µπόνους (premium) για τα µηνύµατα που λαµβάνουν. Το µοντέλο πληρωµής δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να χρησιµοποιήσουν SMS text messaging για να πληρώσουν ανώνυµα για πρόσβαση σε ψηφιακά περιεχόµενα. Η reverse-charge χρέωση σηµαίνει ότι ο κάτοχος του τηλεφώνου λήψης και όχι ο αποστολέας χρεώνεται για το SMS µήνυµα που έλαβε. Υπάρχουν αρκετές εταιρίες που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία στους παροχείς υπηρεσιών, παρέχοντας µια εναλλακτική επιλογή πληρωµής ανεξάρτητη από την infrastructure των διαχειριστών (operators) των δικτύων κινητής επικοινωνίας Proximity πληρωµή Ένα σύστηµα πληρωµής µε καλή δυναµική στο m-commerce [14] αποτελούν οι proximity συναλλαγές, όπως για παράδειγµα η χρήση ενός κινητού για πληρωµή σε ένα POS, µηχανή εισιτηρίων, διόδια κλπ. Χρησιµοποιώντας ασύρµατες τεχνολογίες, όπως Bleutooth και , οι κινητές συσκευές µπορούν να µετατραπούν σε συσκευές πληρωµής επεξεργαζόµενες τόσο micro όσο και macro πληρωµές [7]. Ένα παράδειγµα τέτοιας πληρωµής είναι και το επόµενο: Ο Bob βρίσκεται σε ένα κατάστηµα φωτογραφίας και εικόνας και µεταφέρει τις φωτογραφίες του από την ψηφιακή του κάµερα στον υπολογιστή του καταστήµατος µέσω µιας Bluetooth ζεύξης. Η αίτηση πληρωµής στέλνεται στην συσκευή του, επίσης µέσω µιας Bluetooth ζεύξης, όπου αποδεχόµενος την αίτηση πληροφορίες σχετικά µε την πιστωτική του κάρτα στέλνονται στην POS συσκευή του καταστήµατος. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι Bluetooth, ή κάποια άλλη ασύρµατη

18 τεχνολογία, και ένα java applet πληρωµής στην κινητή συσκευή και στην POS συσκευή Smartcards Οι smartcards, π.χ. chip cards µε ένα µικροεπεξεργαστή όπως οι GeldKarte, Proton, Mondex, µπορούν να έχουν credit/debit λειτουργικότητα καθώς και δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και electronic wallet. Οι SIM κάρτες που χρησιµοποιούνται µέσα στα GSM τηλέφωνα είναι και αυτές ένα είδος smartcards. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένα κοινό standard για smartcards. Η Visa, για παράδειγµα, έχει αναπτύξει µια δική της πλατφόρµα, που ονοµάζεται Open-Platform, ενώ και άλλες εταιρίες κινούνται προς την ανάπτυξη δικών τους ιδιόκτητων standards. Στο άµεσο µέλλον υπάρχει η ελπίδα ότι πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν έξυπνες κάρτες ηλεκτρονικής πληρωµής που θα βασίζονται σε ένα κοινό standard, το EMV (European MasterCard Visa). Ακόµα και η Γαλλία, η οποία χρησιµοποιεί έξυπνες κάρτες εδώ και αρκετά χρόνια, έχει αποφασίσει να αλλάξει τα τρέχοντα standards στο EMV. Η µαζική αυτή έξαρση των EMV καρτών σχετίζεται µε το m-commerce και κατ επέκταση µε το m-payment. Μια έξυπνη πιστωτική κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια 2-slot κινητή συσκευή για τις πληρωµές εισιτηρίων κλπ. Από τη στιγµή που οι τράπεζες διανέµουν διάφορες κάρτες θα δώσουν βάση ώστε αυτές να υλοποιούν το EMV αλλά και mobile wallet εφαρµογές Mobile Wallets Γενικά, ένα wallet µπορεί να προσδιοριστεί σε διάφορες πλατφόρµες φορέων, όπως έµποροι, φορείς κινητής επικοινωνίας, third-party παροχείς χρέωσης, τράπεζες, εταιρίες πιστωτικών καρτών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αποθήκευση ηλεκτρονικού χρήµατος. Οι ηλεκτρονικοί έµποροι, όπως τα Amazon και ebay κάνουν χρήση της έννοιας των wallets που στηρίζονται σε ιδιόκτητο server, όπου αποθηκεύουν πληροφορίες πληρωµής που σχετίζονται µε τους καταναλωτές. Η Nokia προσφέρει wallets σε κάποια κινητά τηλέφωνα για να διευκολύνουν τις αγορές και τη διαδικασία πληρωµής κρατώντας µε ασφάλεια τα δεδοµένα του καταναλωτή αποθηκευµένα στις κινητές συσκευές. H λειτουργία των m-wallets είναι ανάλογη µε αυτή των e-wallets, ενώ αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα m-wallet αποτελούν οι εφαρµογές Mobipay Vodafone m-pay. Στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι εκτιµήσεις µικρο- και µακρο- πληρωµών από το 2000 ως το 2005 [15].

19 Πίνακας 1 6. Η ασφάλεια στο M-Payment Όταν γίνεται αναφορά στην ασφάλεια στο m-payment, µπορούν να διαχωριστούν 3 βασικές περιοχές: Ο καταναλωτής Το µέσο µεταξύ καταναλωτή και πωλητή Ο πωλητής Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε κάποιες βασικές έννοιες που εφαρµόζονται στο m-payment και αφορούν στην ασφάλεια των συναλλαγών. Η κρυπτογράφηση (encryption) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει την εµπιστευτικότητα (confidentiality) σε µία συναλλαγή. Η κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία κατά την οποία plaintext δεδοµένα (δηλαδή η αναπαράσταση της πληροφορίας µε κείµενο και αριθµούς) µετατρέπονται σε ακατανόητα δεδοµένα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση κλειδιών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Οι επόµενοι µηχανισµοί που θα αναφερθούν βασίζονται σε ένα public key cryptosystem σύστηµα, στο οποίο χρησιµοποιούνται 2 ειδών κλειδιά: Ένα προσωπικό µυστικό κλειδί (private key) Ένα κοινό δηµόσιο κλειδί (public key) Η ιδέα της χρήσης των 2 αυτών κλειδιών φαίνεται στο επόµενο σχήµα. Σχήµα 8: Σχηµατικό παράδειγµα χρήσης των private και public κλειδιών.

20 Η public key κρυπτογραφία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θέµατα εµπιστευτικότητας ή ψηφιακές υπογραφές. Στην πρώτη περίπτωση, το κλειδί κρυπτογράφησης γίνεται δηµόσιο και το κλειδί αποκρυπτογράφησης κρατείται µυστικό. Αντίθετα, στις υπογραφές το κλειδί κρυπτογράφησης κρατείται µυστικό, ενώ το κλειδί αποκρυπτογράφησης γίνεται δηµόσιο. Οι ψηφιακές υπογραφές (digital signatures) µπορούν να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα των µερών που συναλλάσσονται. Μία ψηφιακή υπογραφή είναι ένα σχήµα δεδοµένων που συνοδεύει ένα ψηφιακά κωδικοποιηµένο µήνυµα. Οι υπογραφές αυτές µπορούν να παραχθούν κρυπτογραφώντας τα περιεχόµενα των δεδοµένων που πρόκειται να µεταδοθούν χρησιµοποιώντας ένα ιδιωτικό κλειδί. Η κίνηση αυτή µπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπογραφές δεν πρόκειται να πλαστογραφηθούν. Επίσης, µαθηµατικές µέθοδοι όπως hash functions µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση του µεγέθους της ψηφιακής υπογραφής. Για την πιστοποίηση των ψηφιακών υπογραφών, χρειάζεται ένα αντίγραφο του δηµόσιου κλειδιού από το υπογράφων µέρος.. Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί ότι το δηµόσιο κλειδί που χρησιµοποιείται είναι το σωστό, αλλιώς υπάρχει πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) µας επιτρέπουν να διανέµουµε τα δηµόσια κλειδιά µε έναν ασφαλή τρόπο που µπορεί να παρέχει αυτή την εξασφάλιση. Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό είναι µια συλλογή από πληροφορίες στις οποίες έχει προσαρτηθεί µια ψηφιακή υπογραφή από κάποια αναγνωρισµένη αρχή και έχουν πιστοποιηθεί από µια κοινότητα πιστοποιηµένων χρηστών. Ένας συνηθισµένος τύπος ψηφιακής υπογραφής είναι το πιστοποιητικό δηµόσιου-κλειδιού (public-key certificate) το οποίο συνδέει ένα συγκεκριµένο άτοµο, συσκευή ή οντότητα µε ένα δηµόσιο κλειδί. Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό περιέχει 4 βασικά στοιχεία: ένα δηµόσιο κλειδί πληροφορίες σύνδεσης του κλειδιού µε τον κάτοχό του πληροφορίες σχετικά µε τον διανοµέα του κλειδιού την ψηφιακή υπογραφή του διανοµέα (issuer) Ένα Public Key Infrastructure (PKI) ορίζεται από το PKIX Working Group ως µια οµάδα από υλικό, λογισµικό, ανθρώπους και διαδικασίες που απαιτούνται για την δηµιουργία, διαχείριση, αποθήκευση, διανοµή πιστοποιητικών που βασίζονται στην κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού. Οι παραπάνω τεχνολογίες συµβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις m-commerce πληρωµές. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί και το WTLS, ένα πρωτόκολλο ασφάλειας στην αρχιτεκτονική WAP, που συµπεριλαµβάνει κρυπτογραφία και ψηφιακά πιστοποιητικά.. Το WTLS ασφαλίζει την επικοινωνία µεταξύ της κινητής συσκευής του χρήστη και ενός WAP gateway. Ένα άλλο ανάλογο παράδειγµα είναι το SET (Secure Electronic Transaction), ένα πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από την MasterCard και την Visa και το οποίο υλοποιείται χρησιµοποιώντας το PKI και υποστηρίζει πληρωµές µέσω καρτών τραπέζης. 7. Εφαρµογές Κάθε εφαρµογή m-payment που υπάρχει στην αγορά, σήµερα, βασίζεται σε κάποια πλατφόρµα που υποστηρίζει διάφορα σενάρια m-payment. Μια λίστα του epayment Systems Observatory (που λειτουργεί κάτω από τη European Central Bank)

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ TOY M-BANKING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΤΜ PHONE BANKING INTERNET BANKING

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή?

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Ρωτάω και µαθαίνω Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Πιστοποίηση Πληρωτή (payer authentication) σηµαίνει να µπορεί ένα e-shop να εξακριβώνει την νόµιµη κατοχή της κάρτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πρακτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη νέων μορφών πληρωμών, περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος E-Payments ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος Μέθοδοι Ηλεκτρονικών Πληρωμών «Έξυπνες κάρτες» (χρεωστικές-πιστωτικές) E-wallets ή E-purses (π.χ. Google-wallet)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty Smart Manager Υ πηρεσ ίες Loyalty 1 Η κάρτα η οποία σας εξοικονομεί χρήματα με τις αγορές σας. i Πίστη και ασφάλεια στην τσέπη σας Τι είναι: To Smart manager είναι ένα σύστημα εύκολο και ασφαλές δημιουργημένο

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο τύπου Επιχείρησης - Πελάτη 4 Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου 5 Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής Εισαγωγή E-Commerce V-Commerce Σύνθεση Φωνής, Αναγνώριση Φωνής, Αναγνώριση Οµιλητή Προοπτικές και δυνατότητες εφαρµογής των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Solution for total parking management. Member of PAKOM group

Solution for total parking management. Member of PAKOM group Solution for total parking management Member of PAKOM group Απλό και πρακτικό 9.00 π.μ. BG8800 9:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΗ: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE 3 Μαΐου 2006 Ευρυζωνικότητα στην κινητή τηλεφωνία Ευρυζωνικότητα σηµαίνει υψηλές ταχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager Περιεχόμενα: Apps / Smartphones / Mobile Internet Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά Στρατηγική WIND To

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 10η: Κινητό Εμπόριο (m Commerce) Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Βασίλης Πρεβελάκης AEGIS RESEARCH Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελληνική αγορά είναι αυτό των πλαστών παραστατικών και συγκεκριμένα τιμολογίων, αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 «Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Ατζέντα Παρουσίαση της ΑΣΥΚ Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς ΑΕ Υπηρεσίες PKI/CA - Τo σύστημα ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα ρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος Asst Prof of Info Sys, ALBA MobiCom Project, ELTRUN Θέµατα Ορισµένες από τις τάσεις Η συµπεριφορά των χρηστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Οικονομοτεχνική Προσφορά 28 Ιουλίου 2015 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας»

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» «Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Οι Παγκόσμιες Δυναμικές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου», 3 Ιουνίου 2007 Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ : Ν. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- Γ.Δ.,Δ/ΝΣΗ ΑΝΤ/ΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας Οι ενδιαφερόµενες εταιρίες µπορούν να καταθέσουν τεχνική και οικονοµική προσφορά σε κλειστό φάκελο Υπόψη Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Πολλαπλά εναλλακτικά κανάλια... από τη winbank! ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται κοντά σας µε τις καινοτόµες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της παρουσίασης

Στόχος της παρουσίασης Τεχνολογίες ιαχείρισης Ταυτότητας ρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Στόχος της παρουσίασης Να δοθεί ορισµός της ψηφιακής ταυτότητας Να δοθούν παραδείγµατα (paradigms) διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα Παράρτηµα - 4 Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας Πολιτική Εγγραφής 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνηθίζεται να υπάρχουν αρκετοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 17 Μαΐου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι υπηρεσίες πληρωμών SEPA στην Ελλάδα (1) Τα διατραπεζικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία Παύλος Αντωνίου Γραφείο: ΘΕΕ 02 B176 Εαρινό Εξάμηνο 2011 Department of Computer Science Ασφάλεια - Απειλές Ασφάλεια Γενικά (Ι) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign.

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign. Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegg Campaign. Για να συμβάλετε στην καμπάνια μας, αναζητήστε το μεγάλο Cntribute Nw κουμπί στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό θα βρεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Το metrica7 enterprise είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς. σάς καλωσορίζει στην εποχή της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης! WINBANK

Η Τράπεζα Πειραιώς. σάς καλωσορίζει στην εποχή της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης! WINBANK WINBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Η Τράπεζα Πειραιώς σάς καλωσορίζει στην εποχή της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης! ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση.

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ& Η. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕ ) Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.60/10/217

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη εφαρμογή Ανέπαφων Συναλλαγών στην Ελλάδα. Τάσος Πανούσης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Η πρώτη εφαρμογή Ανέπαφων Συναλλαγών στην Ελλάδα. Τάσος Πανούσης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Η πρώτη εφαρμογή Ανέπαφων Συναλλαγών στην Ελλάδα Τάσος Πανούσης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Περιεχόμενα Τι είναι οι Ανέπαφες Συναλλαγές Οι Ανέπαφες Συναλλαγές διεθνώς Τεχνολογία Ανέπαφων Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. παρέχουν ένα περιβάλλον πρόσβασης στα τμήματα, μέσω συνδέσεων με οποιονδήποτε τρόπο

Πολυμέσα. παρέχουν ένα περιβάλλον πρόσβασης στα τμήματα, μέσω συνδέσεων με οποιονδήποτε τρόπο Περιεχόμενα Ορισμοί Smartphone-Πολυμέσα Η εξέλιξη Τελευταίας τεχνολογίας Smartphones Χαρακτηριστικά των smartphones Λειτουργικά Συστήματα στα Smartphones Στάδια παραγωγής πολυμεσικής εφαρμογής Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα