STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY"

Transcript

1 STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS DIRECTORATE FOR THE CERTIFICATION OF LANGUAGE COMPETENCE Script Rater Guide NOVEMBER 2011

2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚEΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Β.Κ.Α.) Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τηλέφωνο: Δραστηριότητες του Β.Κ.Α. Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των γραπτών των εξετάσεων Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής H βαθμολόγηση γραπτών των εξετάσεων Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής Η βαθμολόγηση των κειμένων του τετραδίου (Ενότητα 2 της εξέτασης) Η βαθμολόγηση των ανοικτών απαντήσεων σε φυλλάδια της Ενότητας 1 και της Ενότητας 3 της εξέτασης. Η διενέργεια επιστημονικών συναντήσεων των επιστημονικά υπευθύνων των γλωσσών με τους συντονιστές του έργου της βαθμολόγησης Η διενέργεια σεμιναρίων από τους επιστημονικά υπεύθυνους των γλωσσών με τους βαθμολογητές Η βαθμολόγηση των κλειστών απαντήσεων των εξετάσεων όλων των γλωσσών του ΚΠΓ, μέσω του OMR. Στελέχωση του Β.Κ.Α. Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.) Πρόεδρος Βασιλική Δενδρινού Γραμματέας Ειρήνη Γεωργούλα Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου για τη βαθμολόγηση των γραπτών Αγγλικής Επ. υπεύθυνη βαθμολόγησης Αγγλικής: Ευδοκία Καραβά Γενική Συντονίστρια: Συντονιστές/τριες: Μόιρα Χιλλ Χριστίνα Αγιακλή Μαίρη Δρόσου Καίτη Ζουγανέλη Βασίλης Ζορμπάς Πωλ Μπουνιόλ Σοφία Παναγή Μαρία Χαρίτου Μόιρα Χιλλ - 2 -

3 1. Marking short answers What are short answers? Modules 1 and 3, that is the reading and listening comprehension papers of the exam contain choice and short answer items. Choice items, such as multiple-choice, multiple matching, true or false, find the correct order, etc., involve the candidate in a process whereby s/he has to select the correct response among two, three or more choices (A-B, A, B, or C, A-H, etc.). These are all objective type items in the sense that there is only one correct answer and as such they can easily be marked mechanically, with the help of an OMR. The last 5-10 items of these papers are also objective type items, but they do not involve selection. Candidates have to think of the response by themselves and write down the word or words. However, these items are not open ended either. They are objective items in the sense that there is either only one possible answer or a limited number. We call these expandable (short answer) items and they are marked not by machine but by the evaluators the people who have been trained to rate scripts. How expandable are these items? This is not always possible to determine, as they are often communicative type items and communication itself is unpredictable. In order to construct the key provided to evaluators, the English team does not merely rely on their own judgment. It examines the responses of a significant sample of candidates. That is, a team of experts examine a random sample of 100 short answers on each test paper by actual candidates and then finalizes the key to the short answers. How are short answers marked? As already mentioned short answer items are marked by hand rather than by machine on the basis of a key constructed by the team of experts. In case the evaluator comes across an answer that s/he thinks may be correct and appropriate an answer not included in the key, s/he does not decide on his/her own. S/he first discusses it with his/her group coordinator, who acts in the capacity of a judge. If this unforeseen response is worth considering, the English team experts are consulted. The final decision is announced, recorded and announced on the bulletin board of the Centre so that evaluators who were not present when this decision was taken can see it. Frequently Asked Questions 1. Are short answers with spelling mistakes considered wrong? No, not if the answer is fully intelligible, since these are items in a reading or a listening comprehension test. They are intended to measure the candidates comprehension rather than their production performance. Therefore, if level candidates response shows that they have understood the text in question and produced a semantically and pragmatically correct answer, the item is counted as correct. 2. Which responses are counted as wrong? Those which are grammatically correct but do not show that the respondent had understood the text in question. Those which contain semantic, morphological and/or grammatical errors that distort the intended message. Those which require a specific number of words (one, two, three, etc.) and the candidate provides fewer or more words than s/he is supposed to. The response in such cases is penalized even if it is correct and appropriate. Those responses which require a two or three word response and the candidate s answer is only partially correct. Those responses which require that candidates put jumbled words in the correct order, and they do not succeed. ACTIVITY 8 B LEVEL ENGLISH EXAM MODULE 1 Use the correct form of the words in parentheses to complete the items 51-55, as in the example

4 The term (0) Generation (generate) Y first appeared in 1993 to describe people born in the late 70s or early 80s. By 2010 many of them had reached their thirtieth birthday. I m one of them. I m one of those people who are very (51) (confidence) with computers because we grew up with them. We feel (52) (comfort) with all kinds of technology because it was there from the moment we were born. We are the credit-card generation, who got used to buying now and paying later. We are a generation of (53) (consume) who are used to spending, not saving money, goods or energy. We re the generation that has experienced economic development which has now turned into a banking and financial crisis. This means that (54) (employ) is difficult to find. Being unemployed could mean having time for leisure activities and (55) (entertain), but most of us stay home and surf on our computers desperate and alone. Isn t it about time we did something about the world that we live in? Let s change it! ANSWER KEY 51. CONFIDENT, 52. COMFORTABLE, 53. CONSUMERS, 54. EMPLOYMENT, 55. ENTERTAINMENT ACTIVITY 9: Think of ONE word that can go with BOTH sentences (56-60) in each set. The first letter of the word is given a) Don t delay. It s best to s _ while the iron is hot. It might be too late tomorrow. b) The port workers are threatening to come out on s _ over pay and conditions. a) The band s songs have all been huge h _ with teenagers. b) On average, their website gets a thousand h _ a week. a) She studied f _ arts and music at London University. b) I felt a bit dizzy this morning but I feel just f _ now. a) We had h _ hopes and expectations of her and she hasn t disappointed us. b) I think it s h _ time you got your hair cut. a) Let s r _ our sleeves up and get down to work. b) We need another r _ of wallpaper to finish decorating the living room. ANSWER KEY 56. STRIKE 57. HITS 58. FINE 59. HIGH 60. ROLL - 4 -

5 ACTIVITY 5 MODULE 3 You will hear five people describing problems with different objects (items 16-20). Write down the object they are talking about. EX. hairdryer Listen again and check your answers. ANSWER KEY 16. CAR/ MOTORCYCLE, 17. FRIDGE/ REFRIGERATOR, 18. TV/ TELEVISION/ TV SET, 19. COMPUTER/ LAPTOP/ (PC), 20. TELEPHONE/ (MOBILE/CELL) PHONE Transcript: 16. It won t start at all. I turn the key but nothing happens. I don t know, maybe it s the engine, maybe it s the battery, but I just want to go to work. Please do something. 17. It s not cooling at all I m going to have to throw away all the food, because it s going to go bad in this heat. 18. There s picture, but no sound. Please see if you can fix it, because my favourite programme starts in half an hour. 19. I can t open or print any documents, and the screen keeps freezing. All my information is on it, so I really have to get it fixed. 20. No, there s no line at all I can t make any calls. Have you paid the bill? Maybe they ve cut us off? ACTIVITY 6 You will hear five people describing different kinds of celebration (items 21-25). Write down the occasion they are describing. EX. wedding anniversary Listen again and check your answers. ANSWER KEY 21. BIRTHDAY (PARTY) 22. CHRISTMAS 23. CHRISTENING/ BAPTISM - 5 -

6 24. EASTER 25. WEDDING Transcript: 21. We re organizing it in secret she doesn t know anything about it. It s going to be on May 9 th, and she will be 18 years old. I m going to make her favourite cake, but if you could bring some balloons and other decorations, that would be great. 22. Well, it s my favourite time of the year. I love decorating the house and the tree, and buying presents for everyone, and seeing all the lights and decorations in the streets. And everyone is being so happy and singing the traditional songs and carols. 23. Yeah, we had it in August, at St Peter s Church, and all the family came.the baby looked lovely, but she cried and cried all the way through! Especially when the priest put her in the water! Her godmother got so upset! But she was fine afterwards, and we had a brilliant party. 24. Here in Greece it s our most important celebration, and a time when all the family gathers together. The highlight, though, is on the Saturday night, when we all go to church and wait for the priest to light the holy candle at midnight, and then we take the light back to the house. And then the next morning we roast the lamb outside, and spend the day eating, drinking and having a great time! 25. It was held at the bride s village and they had about 200 guests, and we all had a fabulous time. The church ceremony was in the lovely village church, and then the reception was held at an amazing hotel on the beach. The couple didn t leave for the honeymoon until two days later, so we were able to spend time with them, which was great, as we hadn t seen them for a long time ACTIVITY 5 C1 LEVEL ENGLISH EXAM MODULE Read the newspaper headlines in Column A and then fill in the first paragraph of the article in column B with an appropriate word or phrase. COLUMN A COLUMN B 51. US Senate backs currency debate The US Senate has voted in of debating currency laws. 52. American Airlines shares plummet on bankruptcy fears Shares in American Airlines' parent company have ended the day by 33% on fears the airline may have to seek bankruptcy protection. 53. Republican contender in race row Republican presidential contender Rick Perry has been accused of after it emerged that a hunting lodge used by his family had a racially offensive name. 54. Plea to Colombia girl s abductors Residents of a town in eastern Colombia have called for the of the 10-year-old daughter of the local mayor, who was abducted on Thursday. 55. Brazil growth to slow sharply Brazil's central bank has its forecast for economic growth to less than half of last year's, partly blaming the slowing global economy

7 ANSWER KEY 51 FAVOUR 52 DOWN 53 RACISM 54 RELEASE 55 LOWERED ACTIVITY 6 Solve the puzzle below. Put the jumbled words in column B in the correct order to complete the text (56-60) in column A. COLUMN A 56. She was commissioned to write her new short story by Artlink, the arts. 57. It is a fictional snapshot of a career s life, shining a light on some of the issues faced by those who. 58. The story is informed by time spent by the author with careers and social workers. 59. The resulting story is an, the careers themselves. 60. The careers, that strong but tired legion of overstretched group in society for whom. ANSWER KEY COLUMN B marginalised - working - organisation - within - communities disabilities - care - individuals - with - for - learning several - over - a - of - months - period forgotten - affecting - the - ones - of - glimpse responsibility - round - the-clock - a - caring - is 56 WORKING ORGANISATION WITHIN MARGINALISED COMMUNITIES/ ORGANIZATION WORKING WITHIN MARGINALISED COMMUNITIES 57 CARE FOR INDIVIDUALS WITH LEARNING DISABILITIES 58 OVER A PERIOD OF SEVERAL MONTHS 59 AFFECTING GLIMPSE OF THE FORGOTTEN ONES 60 CARING IS A ROUND-THE-CLOCK RESPONSIBILITY MODULE 3 ACTIVITY 4 Listen to five people talking and decide what profession they are describing (e.g., teacher, pharmacist, engineer, etc.). Fill in each gap (21-25) with ONE appropriate word Listen again and check your answers. ANSWER KEY 17. LAWYER/ legal advisor 22. PLUMBER 23. (HOUSE)MAID/ cleaning lady/ house help 24. PSYCHIATRIST 25. ACCOUNTANT TRANSCRIPT: [people in] this profession counsel clients about their legal rights and obligations while the more visible tasks involve trying cases in a court of law. To effectively carry out these duties a successful representative of this profession must be able to interpret complex legal documents and apply them to the appropriate situations - 7 -

8 22....but they still spend much of their time assembling, installing and repairing pipes for systems that carry everything from water and steam to oil and gas. They can be found at construction sites and in residential and commercial buildings where a great deal of the work involves cutting, bending, threading and joining pipes and fittings is someone who comes into a home. There are lots of different variations. You can come into a home and do a weekly clean. You can come into a home and do a one time clean when someone is moving out or just moving in. 24. They are licensed medical doctors who diagnose, treat and help prevent disorders of the mind. Whether one-on-one or in groups, they work with patients who have mental, emotional or behavioral problems. Besides a fundamental knowledge of medicine, these doctors need persistence, empathy and exceptional communication skills. Much of their time is spent talking with their patients, asking questions and carefully listening to the answers. 25. They handle the company's financial records, overseeing budgets, payments, expenses and taxes. Diligence, integrity and a good head for numbers are what count in this career. 2. Marking scripts 2.1. Marking B level scripts PURPOSE OF THE WRITING AND MEDIATION TEST The purpose of the Module 2 test is to assess the B level candidates written performance in English and their ability to function as mediators. In particular, it aims at determining whether candidates: Can write straightforward, connected texts on a range of familiar subjects within their field of interest, by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence (CEFR, p. 62) in order to address individuals, groups, or a broad reading public, using English in a socially meaningful way in order, for example, to report or describe events and people, give accounts of experiences, narrate stories, summarize or report factual information, etc. and relay information from a Greek text into English, without serious errors that interfere with intelligibility. In order to compose a text of a particular type, candidates are expected to use their background knowledge and experiences, their language awareness and reading skills in Greek. An important part of the exam, the Module 2 test counts for 30% of the total (100 exam points) and, in order for candidates to pass it, they must achieve at least 30% of the possible maximum score (i.e., 9 out of 30 for both levels of the exam). Candidates who do not sit for the written component automatically fail the exam. STRUCTURE OF THE WRITING AND MEDIATION TEST This Module 2 consists of 4 activities: 2 activities for written production (1 for B1 and 1 for B2) and 2 activities for written mediation (1 for B1 and 1 for B2) based on the same Greek text. The duration of this test is 80 minutes. Just like the integrated-graded A level exam, the candidate is required to do all four activities if she/he wants to be certified for B2 level proficiency. The candidate who wants to be certified for B1 level language proficiency only needs to complete the activities marked as B1 (i.e. B1.1 and B1.2). The two activities for written production (B1.1 and B2.1) are marked with a maximum score of 7 points each while the two mediation activities (B1.2 and B2.2) are marked with a maximum score of 8 points each. The maximum total marks the candidate can obtain from all four written activities is 30 points from marker A and another 30 points from marker B. In other words, the successful candidate can obtain a maximum of 60 points for module

9 ACTIVITY B1.1 Imagine you have been reading a blog where people write about their favourite forms of entertainment (shows, films, songs, books, etc.), and why they like them. Write what your favourite children s story is about and why you like it (80 words). The model below will help you to write your own text. POSTED BY ALEX AT 09:35 AM 0 COMMENTS Monday, October 17, 2011 My favourite play is Romeo and Juliet by William Shakespeare. It is about a young couple who fall in love and want to be together but their parents disagree. The play shows how their happiness is destroyed by their parents stupidity. I think the story is great and the language of the play is very beautiful. It is a sad play but there are very beautiful moments in it, too, especially the scene where the two lovers meet. It s a brilliant play. EXPECTATIONS REGARDING OUTPUT Criterion 1: Task Completion Candidates are asked to produce a text to be posted on a blog (genre) where people write about their favourite forms of entertainment. Using the given text as a model, we expect candidates to produce their own text about their favourite children s story (topic). In their text, they are expected to say: a) what the story is about (they say what the plot of the story is) and b) why they like it (content & communicative purpose). Candidates should produce a public (discourse) text that has a personal tone (register & style). Criterion 2: Text Grammar Candidates are expected to produce a coherent, original text of the same genre, register and style as the model text but on a different topic. In terms of organization, the text is likely to be in one paragraph, as in the model text. Simple cohesive devices are expected as clause and sentence connectors. Criterion 3: Sentence Grammar The choice of vocabulary and grammar should be conducive to the communicative purpose of the text. Therefore, we expect the use of descriptive adjectives (e.g., 'sad', 'brilliant', - 9 -

10 'extraordinary'), language used to express personal opinion, (e.g., I think, I guess, etc.) and emotive language (e.g., 'I feel, it makes me happy'). Finally, we expect simple grammatical/syntactic patterns and present constructions (e.g. 'The story is about ', 'I think the story is ') BELOW IS A FULLY SATISFACTORY SCRIPT B1.1 script 1: Fully satisfactory Sunday, November 7, 2011 My favourite children s story is Cinderella. This story is about a young woman, who tries to survive after her father s death. Her step-mother and her two step-sisters try to make her life very difficult by doing all the housework. But, suddenly, a prince falls in love with Cinderella and she invites her to a ceremony. Her secret witch turns her into a beautiful girl with an amazing dress and shoes made from glass. I love this children s story because I can see two lovers who try to be together and win Cinderella s step mother. It s very nice to see that true love can do everything. Words: 109 Comments: This candidate has clearly responded to the task in terms of all three criteria. The text produced is a message to be posted on a blog where people write about their favourite forms of entertainment. Based on the text given as input, the candidate has produced a similar text in terms of register and style. The communicative purpose has been fully achieved as the plot of the story has been described and the reason why it is the writer s favourite story has been given at the end (I love this children s story because I can see two lovers who try to be together and win Cinderella s step mother. It s very nice to see that true love can do everything). Text grammar is appropriate for such text-type and ideas are generally cohesively and coherently linked. In terms of criterion 3, the choice of vocabulary and grammar is conducive to the communicative purpose of the text. The candidate has used descriptive adjectives (e.g. beautiful, amazing, nice) to express his/her personal opinion and emotive language (e.g. I love) to explain why s/he likes the story. There are hardly any lexicogrammatical errors (e.g., shoes made from glass). There are, of course, a few errors of usage and use, locally interfering with intended meaning. For example: Her step-mother and her two step-sisters try to make her life very difficult by doing having her do all the housework; a prince falls in love with Cinderella and she invites her to a ceremony; and win Cinderella s step mother. (Score: 6) ACTIVITY B2.1 Imagine that a famous author is coming to your town to promote his new children s story book. Write an announcement (100 words) for your school newspaper informing your schoolmates about the event and urging them to go. The hints below will help you. HINTS Where and when the author will appear What the author will do at this event What other activities will take place What prizes will be given away EXPECTATIONS REGARDING OUTPUT Criterion 1: Task Completion Candidates are asked to imagine that a famous author is coming to their town to promote his new children s story book. They are expected to write an announcement (genre) about the

11 particular event for their school newspaper informing their schoolmates and urging them to attend it (communicative purpose). Using the hints provided, they are expected to refer to the venue, date and time of the event, the activities that will take place and the prizes that will be given away (content). Candidates are to produce a public discourse text (addressing a general audience) in a direct tone. Criterion 2: Text Grammar In terms of text organization, we do not expect formal paragraphing but ideas should be coherently linked in a text which might be elliptic, in bullet form, etc. In terms of cohesion, few simple but appropriate linking words within and across sentences are expected. No title is necessary for the text and there is no need for the scripts to have the heading ANNOUNCEMENT. Criterion 3: Sentence Grammar The vocabulary and grammar should be conducive to the topic and the communicative purpose of the text. Therefore, candidates are expected to address their schoolmates in a direct way, using simple informative language (i.e. 'the event will take place at ' etc). They may also use modality (i.e. It would be great if you could come, You should definitely attend this book presentation because ). imperatives (i.e. Don t miss the event of the year! etc.) or expressions such as This event will amaze you! in order to urge their schoolmates to attend. BELOW IS A MODERATELY SATISFACTORY SCRIPT B2.1 script 2: Moderately satisfactory In a few days the famous author Giannis Makrygiannis will come in our city. In the 5th September at 6:30 pm the famous author will appear on the local theatre to present us his new children s story. After that many activities will take place such as: songs from our school band and a performing from students. After the presentating you will given the chance to take photos with the author if you want. Is an opportunity which must nobody lose. Don t miss it. Come and have a great time. Words: 89 Comments: This text satisfies criterion 1 in terms of content, communicative purpose and genre. The candidate has produced what could be an announcement for a school paper. The text informs readers about the upcoming event and urges them to attend (e.g. Don t miss it. Come and have a great time). Its style is appropriate and its tone direct. It also satisfies criterion 2, as this is a coherent text but the cohesive devices are too simplistic for this level and this genre. However, it is problematic in terms of criterion 3 because of errors not expected at B2 level. For example, there is wrong use of prepositions (e.g., will come in our city, will appear on the local theatre), errors of use (e.g. activities will take place: songs from our school band; After the presentating you will given the chance ) as well as errors in grammar and syntax (e.g. Is an opportunity which must nobody lose). Yet, these do not interfere greatly with intelligibility. On the other hand, this script is a bit too short. (Score: 4) 11

12 ACTIVITY B1.2 Imagine that your Italian friend, Antonio, uses his mobile phone very frequently. Using information from the LEFT SIDE of the text below, send him an message (80 words) and give him tips about how he should use his mobile phone to avoid health problems. Do NOT use your real name. Sign as Nick or Nicky. Κινητά τηλέφωνα Aς μη γίνει η ευχή κατάρα! Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να μας βοηθούν να διατηρούμε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους μας, να σερφάρουμε στο διαδίκτυο ή να ακούμε μουσική αλλά μπορεί και να μας βλάψουν... Πώς να χρησιμοποιείτε το κινητό σας Αποφεύγετε τη συνομιλία με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Προτιμήστε να επικοινωνείτε στέλνοντας μήνυμα αντί να μιλάτε. Με αυτόν τον τρόπο κρατάτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι σας, μειώνοντας τον κίνδυνο της ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείτε hands free ή blue tooth. Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία τους είναι μειωμένες. Προσέχετε πού και πώς τοποθετείτε το κινητό σας. Αποφεύγετε να το βάζετε στην τσέπη σας. Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σας ως ξυπνητήρι για να μην το έχετε πολύ κοντά στο κεφάλι σας σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Για να αποφύγετε την εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο Ελέγχετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το κινητό σας. Κλείνετε το κινητό σας όταν βρίσκεστε με την οικογένεια και τους φίλους σας και χρησιμοποιήστε το μόνο για έκτακτες ανάγκες. Ελέγχετε τον τηλεφωνητή σας και τα μηνύματα κειμένου μία φορά την ημέρα για να απαντήσετε σε τυχόν σημαντικές κλήσεις. Χρησιμοποιήστε το για να στείλετε γρήγορα μηνύματα στους φίλους σας, αντί γραπτά μηνύματα στο κινητό σας. Είναι ευκολότερο και πολύ πιο φτηνό να σας απαντήσει κάποιος στον υπολογιστή του από το να σας παίρνει στο κινητό. Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας για να παίξετε παιχνίδια και να κάνετε άλλες δραστηριότητες. Σκεφτείτε την ακτινοβολία! Λάβετε δραστικά μέτρα, αν οι προσπάθειές σας αποβούν άκαρπες και έχετε κλήσεις όλη την ώρα. Για παράδειγμα, αλλάξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας και δώστε τον μόνο στα μέλη της οικογένειάς σας, στους συναδέλφους και τους κολλητούς σας για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση ανάγκης. EXPECTATIONS REGARDING OUTPUT Criterion 1: Task Completion Using the left hand page of the Greek text above as a prompt, candidates are expected to produce an message (genre), addressed to Antonio, giving him tips/ideas on how to use his mobile phone safely (communicative purpose & topic). In terms of register and style, the script should be informal and have a personal and friendly tone. As this is a mediation activity, candidates are expected to relay (and not to translate) the relevant information of the Greek text. In case candidates do not use information from the Greek text effectively, their script must be penalized and if no information is used, their script may be marked as irrelevant. Criterion 2: Text Grammar Text organization should be suitable for an message. It would thus be natural to find: (a) An informal opening (some kind of greeting and a statement about the purpose of this message) 12

13 (b) The main body of the message, which should contain tips about how mobile phones can be used safely. (c) An informal closing, which may be a short statement or a farewell remark. In terms of cohesion and coherence, a few simple but appropriate linking devices are expected and all ideas should also be coherently linked. Criterion 3: Sentence Grammar The linguistic choices should be appropriate for the relaying of information from the Greek text. Given the communicative purpose, we expect the use of modality appropriate to giving advice (e.g., you could, you should ) and use of imperatives (e.g., try to send messages, don t use ). Simple sentence patterns and elliptical clauses, which are characteristic of messages, are also acceptable. The vocabulary used should be conducive to the topic in question. BELOW IS A FULLY SATISFACTORY SCRIPT B1.2 script 3: Fully satisfactory Dear Antonio, How are you? I hoe you are well. I am sending you this because I know you use your mobile phone very frequently, almost 10 hours the day. I have just read an artice which gives tips about how we should use the mobile phone to avoid health problems. First of all, you should avoid speaking on the phone and having it close to your ear. You could use your hands free because it is healthies and it dramatically reduces the danger. What is more, try to send messages instead of speaking. This way, you keep the phone away from your head. You mustn t use your mobile as an alarm clock. Having it close to your head all night long may be harmful to your health. Finally, avoid putting it in your pockets. Mobile phones are a good way of communication but they harm us as wall. Try to consider the above tips and you will be fine! I look forward to your reply. Yours Nicky. Words: 169 Comments: The script satisfies all three criteria though it is too long (more than double the size of the requested message, and it s for this reason that the score is 7 rather than 8). In terms of criterion 1, it responds to the mediation task in terms of text type ( ), register and style (personal and informal) achieving the required communicative purpose. In terms of the second criterion, it is a well-organized text with an appropriate opening (in which the purpose of the is stated) and an informal closing (which contains a general comment and a hope that the addressee will follow the given advice). The text is quite coherent and uses appropriate cohesive devices (e.g., First of all, What is more). In terms of criterion 3, it makes good use of sentence structure and the selected vocabulary is appropriate for the topic and the communicative purpose in question. There are a few spelling mistakes, but they are the sort of oversights we make when we write s. They certainly do not impact on the communication of the intended meaning. (Score: 7) 13

14 ACTIVITY B2.2 Imagine that you used to be addicted to your mobile phone. Using information from the RIGHT SIDE of the text leaflet, write a message to post on your blog (100 words) explaining to your friends what you did in order to kick the habit. Κινητά τηλέφωνα Aς μη γίνει η ευχή κατάρα! Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να μας βοηθούν να διατηρούμε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους μας, να σερφάρουμε στο διαδίκτυο ή να ακούμε μουσική αλλά μπορεί και να μας βλάψουν... Πώς να χρησιμοποιείτε το κινητό σας Αποφεύγετε τη συνομιλία με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Προτιμήστε να επικοινωνείτε στέλνοντας μήνυμα αντί να μιλάτε. Με αυτόν τον τρόπο κρατάτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι σας, μειώνοντας τον κίνδυνο της ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείτε hands free ή blue tooth. Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία τους είναι μειωμένες. Προσέχετε πού και πώς τοποθετείτε το κινητό σας. Αποφεύγετε να το βάζετε στην τσέπη σας. Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σας ως ξυπνητήρι για να μην το έχετε πολύ κοντά στο κεφάλι σας σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Για να αποφύγετε την εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο Ελέγχετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το κινητό σας. Κλείνετε το κινητό σας όταν βρίσκεστε με την οικογένεια και τους φίλους σας και χρησιμοποιήστε το μόνο για έκτακτες ανάγκες. Ελέγχετε τον τηλεφωνητή σας και τα μηνύματα κειμένου μία φορά την ημέρα για να απαντήσετε σε τυχόν σημαντικές κλήσεις. Χρησιμοποιήστε το για να στείλετε γρήγορα μηνύματα στους φίλους σας, αντί γραπτά μηνύματα στο κινητό σας. Είναι ευκολότερο και πολύ πιο φτηνό να σας απαντήσει κάποιος στον υπολογιστή του από το να σας παίρνει στο κινητό. Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας για να παίξετε παιχνίδια και να κάνετε άλλες δραστηριότητες. Σκεφτείτε την ακτινοβολία! Λάβετε δραστικά μέτρα, αν οι προσπάθειές σας αποβούν άκαρπες και έχετε κλήσεις όλη την ώρα. Για παράδειγμα, αλλάξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας και δώστε τον μόνο στα μέλη της οικογένειάς σας, στους συναδέλφους και τους κολλητούς σας για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση ανάγκης. EXPECTATIONS REGARDING OUTPUT Criterion 1: Task Completion Candidates are expected to use information derived from the right side of the Greek text which gives tips on how to avoid mobile phone addiction (topic). They are expected to produce a message to be posted on a blog (genre) explaining what they did to quit this bad habit (communicative purpose). The script tone should be personal and friendly (register, style & tone). As this is a mediation activity, candidates are to relay the relevant information from the Greek text, but they may also use their own ideas as long as they do not exceed the word limit. However, even a linguistically satisfactory text which has limited or no information from the Greek text must be considered partly satisfactory or unsatisfactory. Criterion 2: Text Grammar The organization of the scripts, which may or may not have a title, may vary: a) paragraphing, and b) bullet points or numbering. The ideas should be coherently linked and simple but appropriate cohesive devices are expected. 14

15 Criterion 3: Sentence Grammar In terms of grammar, candidates are expected to use past (and/or present tenses) in their attempt to describe what they did (and/or still do) to overcome mobile phone addiction (i.e., I tried to send messages instead of text messages etc.). Simple vocabulary conducive to the content and communicative purpose of the text is also expected. BELOW IS A FULLY SATISFACTORY SCRIPT B2.2 script 4: Fully satisfactory Hello there! I want to share my experience with you. As many other people, i was addicted to my mobile phone for many years. I recently have been informed aboud the danger of the radiation of all these devices. Reading about the damages caused by the radiation i worried a lot and i decided to change my habits. What i did was to controll the time i use my mobile phone. I use it for emergency calls only and when i am with my family or with friends, i turn it off. I avoid to send SMS to my friends. I preffer communicate via , wich is cheaper! I don t use it anymore for playing games. If someone of you receives calls frequently and is obbligated to speak all day long to the mobile, be drastic! Change, if necessary, your phone number and give the new one only to your family, your closer friends and your collegues. It is a matter of health, guys! I advise you to do the same think. It s not easy, but be free! No more mobile phone slavery! Greetings B.M Words: 169 Comments: This is a fully satisfactory B2 level script as it meets all three criteria. In terms of criterion 1, the candidate has fully addressed the topic, producing the appropriate genre (i.e., a message to be posted on a blog). The communicative purpose has been achieved fully but in addition to the candidate referring to his/her personal experience in trying to use his mobile phone less (as expected), s/he also gives tips to the readers on what to do in order to kick this habit. As a result, the script has exceeded the requested word limit. Its register and tone is personal and direct. In terms of criterion 2, the candidate has managed to produce a wellorganised and coherent script. The choice of vocabulary and grammar is conducive to the communicative purpose of the text with minor lexicogrammatical errors and spelling mistakes of the sort that we make when we write quickly. They do not blur intended meaning. (Score: 7-8) 15

16 2.2. Marking C1 level scripts PURPOSE OF THE MODULE 2, C1 LEVEL TEST The purpose of the Module 2 paper is to assess candidates written performance in English and their ability to function as mediators. In particular, it aims at determining whether candidates are able to express themselves in writing (addressing individuals, groups, organizations, a target or a broader reading public) using English in a socially meaningful way in order to, for example, clarify or explain a statement, draw a conclusion, argue an issue, etc. (see illustrative descriptors for writing below), and relay information from a Greek text into English, without errors that interfere with intelligibility. In order for C1 level candidates to show that they have developed the skills required to achieve a specific communicative purpose and that they can produce grammatically correct and communicatively appropriate written discourse, they will be required to write texts concerning personal or social problems / topics, to argue issues and opinions, to provide detailed accounts of events (real or hypothetical), to narrate experiences and stories, etc. Candidates texts are expected to be fully coherent and the language used must ensure text cohesion. Style and register must be conducive to the specified social context. C1 level written activities are based on another written text. Therefore, C1 level candidates taking the Module 2 test perform interactively. The text they are asked to produce for Activity 1 presupposes the comprehension of another text in English (which may well be accompanied with illustrations, graphs or tables) and demands the use of interactive strategies (e.g. choice of an appropriate opening, relating his/her contribution to that of the text to be read). For Activity 2, the C1 level candidates, will be required to produce a text which is based on another text (mono or multi-modal), in Greek, requiring them to use mediation strategies that mainly involve processing and relaying information from one language to another, summarizing in English the main idea or specific points conveyed in Greek texts. As an important part of the exam, the Module 2 test counts for 30% of the total (100 exam points) and in order for candidates to pass it they must achieve at least 30% of the possible maximum score, (i.e., 9 out of 30 for both texts). Candidates who do not sit for the written component automatically fail the exam. 16

17 ACTIVITY 1 Imagine that you are Dan White and you write the advice column in the Problem Page of a popular magazine. Write an answer to the letter below ( words), giving advice to Worried Wendy. Use ideas from the Surviving the credit crunch leaflet as appropriate, and write your own ORIGINAL text. PROBLEM PAGE Dear Dan, My husband has just been made redundant. Fortunately, I am still working but my job doesn t pay well. Two of the children are still at school and one is at University and we are struggling to make ends meet. We have always lived quite comfortably nothing excessive but when things were going well we took out mortgage on our house and we now find ourselves unable to keep up with the instalments. Keeping two kids at school is not as cheap as it used to be, what with all the things they need for school as well as the extras. Sadly, our kids are used to having more or less what they want designer clothes, the latest gadgets and all that, but we just can t manage anymore. It s partly our fault for encouraging a consumer attitude for so long. Joanna (the one who s at University) would like to be independent but the student loan doesn t go far enough. We are obliged to top up her fees, accommodation, travel and all the other stuff students spend money on. On top of everything, taxes have gone up and everything (fuel, food, clothes) is becoming more expensive. We really can t go on spending at the level we re used to. We don t know what we re going to do. Can you help? Dan White s advice column Worried Wendy Surviving the credit crunch The good times are over. We ve all been living on borrowed time and money. Most families have accumulated massive debts, which they now find it difficult to pay off. Incomes are falling but the cost of living is rising. Here are some tips for helping survive the difficult economic times ahead. One family car is enough! Go for public transport. Buy quality products not brands! Avoid designer clothes. Cut down on heating bills. Consumer habits re education. Don t eat out! Get new job skills. EXPECTATIONS REGARDING OUTPUT Criterion 1: Task Completion Candidates should assume the role of Dan White, working for a popular magazine and giving advice to people who seek his help. They are expected to produce a response letter (genre) to appear in the advice column of the magazine responding to a woman who writes to the Problem Page of the magazine about the problems that she and her family are facing due to the financial crisis (topic). More specifically, drawing information from the leaflet about Surviving the credit crunch, candidates should give advice (communication purpose) to Worried Wendy. The script is expected to have a semi-formal style and a personal tone (register & style), similar to the one of the given text. Candidates are expected to creatively integrate some or all of the bullet points provided without copying them. They may also include their own ideas regarding the topic in question as long as they do not exceed the word limit. 17

18 Criterion 2: Text Grammar Candidates are likely to follow the organization of the source text and produce a coherent text, which may or may not be divided into paragraphs. Since they are to produce a letter, an opening and a closing remark are expected. A concluding remark of encouragement is ideally expected. Ideas among paragraphs should be cohesively and coherently linked. A few simple and appropriate linking devices within and across sentences are expected. Criterion 3: Sentence Grammar In terms of lexicogrammar, a wide range of vocabulary and complex grammatical and syntactic structures are expected. Specifically, in terms of grammar, candidates are expected to make use of modality (e.g. 'You should', 'you must' ) and expressions (such as 'Why don t you', 'How about ', 'It would be a good idea to...' etc.) appropriate for giving advice or making suggestions. BELOW IS A FULLY SATISFACTORY SCRIPT C1 script 5: Fully satisfactory Dear Wendy, Trust me, your family is not the only one that has to put up with problems caused by the economical crisis. I receive hundreds of letters of worried people like you, who find it difficult to survive through times like these. As I like to tell myself, there s a solution to every problem. So, calm down and keep reading in order to find out ways to deal with the credit crunch. First of all, you told me your children are used to always getting what they want. That s wrong. You have to re-educate them and teach them consumer habits that, not only will help you get through this difficult period, but they will also help them survive the massive consumption world they grow up in. These consumer habbits include avoiding brands and designer clothes, while prefering quality products. Secondly, knowing myself that having more than one car can be a big trouble, I would advise you to only keep one car. In order to spend even less, try to convience the rest of your family to use public transport instead of car. You help your pocket while helping the environment. There s a lot more you can do to survive the crisis: Eat at home (it s too healthy!), get some new job skills, and buy only when you really need it. As I told you, you don t need to panic! Just make some changes to your everyday life and everything is gonna be alright! Words: 245 Comments: The script meets all three criteria, although it exceeds the word limit. In terms of criterion 1, the candidate has successfully responded to the content by creatively integrating in his/her script the ideas included in the leaflet Surviving the credit crunch. The genre produced is also appropriate (a response letter in a magazine of semi-formal style) and the communicative purpose has been met. In terms of criterion 2, the script is well-organised and its ideas are cohesively and coherently linked. In terms of criterion 3, the lexicogrammatical choices are appropriate and fully convey the intended meaning. The candidate has also employed complex grammatical and syntactic structures (e.g. knowing myself that having, keep reading in order to find out, not only will help you get through but they will also etc). There are only a few minor spelling mistakes that do not impede intelligibility (e.g. convience, habbits) but only a couple of minor errors of use: Eat at home (it s too healthy!) rather than very healthy, and survive the massive consumption world. (Score: 14) 18

19 ACTIVITY 2 Imagine you love to play mind games, solve IQ tests and quizzes and you have just read in your favourite online forum that some people think games of this sort are a waste of time. Write a message ( words) to post in the forum, arguing that tests, games, etc. are excellent exercise for our mind. Use ideas from the introduction of a booklet in Greek with intelligence development exercises. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ευφυΐας Να κρατάμε σε φόρμα το μυαλό μας! Το να είμαστε σε φόρμα σημαίνει πως ασκούμε το σώμα αλλά και το μυαλό μας. Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται «κινητοποίηση» για να μη χάνει τις ικανότητές του. Τα παιχνίδια και οι ασκήσεις ευφυΐας κάνουν θαύματα για τη βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας μεγάλων και μικρών. Έρευνες δείχνουν πως με την επίλυση ασκήσεων που «κινητοποιούν» το μυαλό μας, βελτιώνονται, μεταξύ άλλων, η μνήμη και η ικανότητα συγκέντρωσης και εξαγωγής συμπερασμάτων. Η ευφυΐα είναι αυτή που μας επιτρέπει να επιλύσουμε προβλήματα και να ξεπερνάμε δυσκολίες, ακόμα κι αν δεν έχουμε προηγούμενη σχετική εμπειρία. Δηλαδή, τα παιχνίδια, τεστ, σταυρόλεξα, κτλ. είναι εργαλεία που εκπαιδεύουν το μυαλό μας πώς να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Κάθε άσκηση είναι ένα αίνιγμα που μας προκαλεί να αναζητήσουμε τη λύση του, που θέτει σε δοκιμασία το νου και την εξυπνάδα μας. Εξάπτοντας την περιέργεια και τη φαντασία μας, τα παιχνίδια, παράλληλα, μας διασκεδάζουν και, σχεδόν χωρίς να το αντιληφθούμε, διεγείρουν και αναζωογονούν τον εγκέφαλο. Criterion 1: Task Completion Using the information from the Greek text about intelligence developing exercises (topic), candidates are expected to produce a message to be posted on a forum (genre). The communicative purpose of the text is to argue that IQ tests, quizzes and similar mind games are an excellent exercise for our brain despite the fact that some people might believe the opposite. In terms of register and style, the text should be impersonal and neutral. As this is a mediation activity, candidates are expected to extract all the necessary information from the Greek text and relay it so as to achieve the given communicative goal. Of course, candidates may also resort to their own ideas and experiences regarding this kind of games. Criterion 2: Text Grammar In terms of text organization, we do not necessarily expect formal paragraphing but we do expect the ideas to be organized in such a way so that the script is fully coherent and the ideas flow smoothly. In terms of cohesion, some, but appropriately used, connective words are expected. Candidates may also use conjunctions like 'because, because of, due to etc' in order to justify their arguments. Criterion 3: Sentence Grammar Candidates lexical choices should be conducive to the content and the communicative purpose of the text. In general, we expect the use of informative and argumentative language (e.g. 'mind games are beneficial because ', 'mind games should (not) be 'etc). In terms of grammar, we expect the use of present constructions. Candidates may also use modality (e.g. 'should') in order to persuade people to play mind games. 19

20 BELOW IS A FULLY SATISFACTORY SCRIPT C1 script 6: Fully satisfactory It s sad to read that some people consider mind games a waste of time. I personally love them and I ll let you know why: Not only they are fun and amusing, but they also are an excellent exercise for our mind! Firstly, our brain works almost like our body: It needs excercize in order not to lose it s strength and it s abilities. According to a research, mind games like quizzes, puzzles and IQ tests, can improve the way our brain works. They help our memory, our ability to concentrate and of course our ability to come to conclusions. Secondly, people that play mind games are proven to find it easier than others, when it comes to solving problems. This kind of games, teach our brain to deal with new challenges and overcome obstacles and problems, even if these problems appear for the first time. In other words, by playing mind games, your brain learns how to work and how to find solutions, even with zero experience. To conclude, I would advise you all to give these games a try before judging. I m sure you ll have fun while knowing you do something good for your brain. If you re patient enough, you ll soon notice the difference they make to the way you think! Words: 211 Comments: Satisfying all three criteria, this is a first band script. In terms of criterion 1, the candidate has produced an appropriate text for the required genre (a message to be posted on a forum) and has fully responded to the requirements of the task by relaying the appropriate information from the Greek text. Also, the style and the register are appropriate for the given genre (neutral and impersonal). In terms of criterion 2, the script is successfully organized as there is an introductory paragraph which sets the context, the main body which includes the writer s arguments in favour of mind games and a concluding paragraph in which s/he urges his/her audience to play mind games. In addition, all ideas are cohesively and coherently linked. In terms of criterion 3, the language used is both informative and argumentative (e.g., mind games like quizzes, puzzles and IQ tests, can improve the way our brain works etc). There are only a few errors of usage and use, indicated in red above (e.g., Not only they are fun and amusing, but they also are, to lose it s strength and it s abilities, are proven to find it easier). (Score: 13-14)

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

London Examinations GCE

London Examinations GCE Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Tuesday 15 May 2007 Afternoon Time: 3 hours Surname Signature Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator MODERN AND MEDIEVAL LANGUAGES TRIPOS Part IA Option A: ab initio Friday 21 May 2010 9 to 12 Paper GRA1: INTRODUCTION TO THE MODERN GREEK LANGUAGE, 1 USE OF MODERN GREEK Candidate Number.. Answer ALL questions.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β (Β1&Β2)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β (Β1&Β2) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ministry of Education & Religious Affairs Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας State Certificate of Language Proficiency LEVEL B on the scale set by the Council of Europe

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008 Victorian Certificate of Education 2008 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 18 November 2008 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 18 May 2009 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Materials

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα