Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ."

Transcript

1 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες και παρελκόμενα... Gr-96 Προϊόντα που καλύπτονται από την Οδηγία περί μπαταριών 2006/66/EΚ... Gr-99 Όργανα, διακόπτες και παρελκόμενα που δεν κατασκευάζονται από τη Fisher (OEM) Gr-99 Εισαγωγή Αυτές οι οδηγίες ασφάλειας προορίζονται για εξοπλισμό που καλύπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί εξοπλισμού πίεσης (PED) 97/23/EΚ και την Οδηγία ATEX (Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες) 94/9/EΚ. Ανατρέξτε στο τέλος του παρόντος εγγράφου για την κατάλληλη δήλωση συμμόρφωσης. Αυτές οι οδηγίες ασφάλειας περιέχουν επίσης πληροφορίες για προϊόντα που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή Οδηγία περί μπαταριών 2006/66/EΚ. Οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και οδηγίες όσον αφορά στην ασφάλεια, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αυτές οι οδηγίες δεν μπορούν να καλύψουν κάθε εγκατάσταση και κατάσταση. Μην εγκαθιστάτε, λειτουργείτε ή συντηρείτε αυτό το προϊόν αν δεν είστε πλήρως εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των βαλβίδων, του ενεργοποιητή και των παρελκομένων. Για να αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, είναι σημαντικόναδιαβάσετεπροσεκτικά,νακατανοήσετεκαι να τηρείτε όλα όσα αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συστάσεων προσοχής και των προειδοποιήσεων όσον αφορά στην ασφάλεια. Αν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της Emerson Process Management πριν συνεχίσετε. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές Το προϊόν αυτό προορίζεται για συγκεκριμένο φάσμα συνθηκών λειτουργίας, όπως η πίεση, η πτώση πίεσης, η θερμοκρασία διεργασίας και περιβάλλοντος, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το υγρό διεργασίας και πιθανώς άλλες προδιαγραφές. Μην εκθέτετε το προϊόν σε συνθήκες λειτουργίας ή μεταβλητές διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες προορίζεται το προϊόν. Ανδεν είστε σίγουροι για το ποιες είναι αυτές οι συνθήκες ή μεταβλητές, επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της Emerson Process Management για βοήθεια. Δώστε τον αριθμό σειράς του προϊόντος και όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία που έχετε διαθέσιμα. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης Όλαταπροϊόνταπρέπειναεπιθεωρούνταιπεριοδικάκαι να συντηρούνται όπως απαιτείται. Το χρονοδιάγραμμα επιθεώρησης μπορεί να καθοριστεί μόνο με βάση το πόσο απαιτητικές είναι οι συνθήκες λειτουργίας. Η εγκατάστασή σας ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης που καθορίζονται από τους ισχύοντες κρατικούς κώδικες και κανονισμούς, τα βιομηχανικά πρότυπα, τα πρότυπα της εταιρείας ή τα πρότυπα της εγκατάστασης. Για να μην αυξηθεί ο κίνδυνος έκρηξης λόγω σκόνης, να καθαρίζετε περιοδικά τη σκόνη που επικάθεται στο σύνολο του εξοπλισμού. Όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε επικίνδυνη τοποθεσία (πιθανότητα εκρηκτικής ατμόσφαιρας), αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων κάνοντας ορθή επιλογή εργαλείων και αποφεύγοντας άλλους τύπους κρουστικής ενέργειας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού στις μη αγώγιμες εξωτερικές επιφάνειες του εξοπλισμού (π.χ. τρίψιμο των επιφανειών, κ.λπ.). Η επιφανειακή θερμοκρασία της βαλβίδας ελέγχου εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας της διεργασίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ελληνικά Αύγουστος 2014 Η επιφανειακή θερμοκρασία της βαλβίδας ελέγχου εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας της διεργασίας. Μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης, αν η επιφανειακή θερμοκρασία του κορμού της βαλβίδας υπερβεί την αποδεκτή θερμοκρασία που ισχύει για την ταξινόμηση της επικίνδυνης περιοχής. Για να αποφύγετε άνοδο της επιφανειακής θερμοκρασίας των οργάνων και/ή των παρελκομένων λόγω των συνθηκών λειτουργίας της διεργασίας, διασφαλίστε επαρκή αερισμό, θωράκιση ή θερμομόνωση των εξαρτημάτων της βαλβίδας ελέγχου που είναι εγκατεστημένα σε δυνητικά επικίνδυνη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα. Gr

2 Ελληνικά Αύγουστος 2014 Παραγγελία εξαρτημάτων Όποτε παραγγέλνετε εξαρτήματα για παλαιά προϊόντα, να αναφέρετε πάντοτε τον αριθμό σειράς του προϊόντος καθώς και όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία που έχετε, όπως μέγεθος του προϊόντος, υλικό του εξαρτήματος, ηλικία του προϊόντος και γενικές συνθήκες λειτουργίας. Αν μετά την αγορά κάνατε τροποποιήσεις στο αρχικό προϊόν, να αναφέρετε και αυτές τις μετατροπές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Fisher. Τα εξαρτήματα που δεν παρέχονται από την Emerson Process Management δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα της Fisher, διότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση, να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του προϊόντος και μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες. Βαλβίδες ελέγχου Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ D Μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες ή ζημιά στον εξοπλισμό από ξαφνική απελευθέρωσητηςπίεσηςήέκρηξητων εξαρτημάτων, αν το συγκρότημα βαλβίδας εγκατασταθεί εκεί όπου οι συνθήκες λειτουργίας ενδέχεταιναυπερβούνταόριαπου αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις αντίστοιχες πινακίδες ή την αντοχή της συνδετικής φλάντζας των σωλήνων. Να χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόνωσης της πίεσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους κρατικούς ή τους σχετικούς κώδικες του κλάδου και τις ορθές μηχανολογικές πρακτικές. Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τις προδιαγραφές καιταόριααυτούτουπροϊόντος, επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της Emerson Process Management πριν συνεχίσετε. D Όταν εκτελείτε εργασίες εγκατάστασης, φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό καιγυαλιάώστενααποφύγετετιςσωματικές βλάβες. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR D Κατά την ανύψωση μιας βαλβίδας, για προστασία της επιφάνειας να χρησιμοποιείτε αορτήρες από νάιλον. Για να αποφευχθούν οι ζημιές στο σωλήνα του ενεργοποιητή και σε τυχόν παρελκόμενα, τοποθετήστε τον αορτήρα προσεκτικά. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα πρόληψης τραυματισμών σε περίπτωση που κοπούν ή γλιστρήσουν οι αορτήρες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αορτήρες και αλυσίδες με επαρκές μέγεθος για το χειρισμό της βαλβίδας. D Η διαρροή από το στυπιοθλίπτη μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Ο στυπιοθλίπτης της βαλβίδας συσφίχτηκε πριν από την αποστολή. Ωστόσο, ενδέχεται να απαιτείται κάποια εκ νέου προσαρμογή του στυπιοθλίπτη ώστε να πληρούνται συγκεκριμένεςσυνθήκεςλειτουργίας. D Πολλές βαλβίδες περιστροφικού άξονα δεν είναι απαραίτητα γειωμένες στις σωληνώσεις, όταν εγκαθίστανται για χρήση οξυγόνου ή τοποθετούνται σε εύφλεκτο, επικίνδυνο ή εκρηκτικό περιβάλλον. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη λόγω εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού από τα εξαρτήματα της βαλβίδας. Για να αποφευχθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, προτού θέσετε το συγκρότημα βαλβίδας ελέγχου σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι γειωμένη στη σωλήνωση. Χρησιμοποιήστε και διατηρήστε εναλλακτική σύνδεση στελέχους-κορμού, όπως το συγκρότημα ιμάντα σύνδεσης άξονα-κορμού. D Οι βαλβίδες περιστροφικού άξονα σχεδιάζονται και προορίζονται για εγκατάσταση ανάμεσα σε φλάντζες. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες. Για να αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από την ξαφνική απελευθέρωση της πίεσης ή την έκρηξη των εξαρτημάτων, μη χρησιμοποιείτε ούτε να τοποθετείτε βαλβίδες περιστροφικού άξονα (συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών μιας ωτίδας) σε εφαρμογές τυφλού άκρου. D Κατά την παραγγελία, η διαμόρφωση και τα υλικά κατασκευής της βαλβίδας επιλέχτηκαν ώστε να πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας, πτώσης πίεσης και υγρών. Η ευθύνη για την ασφάλεια των υλικών διεργασίας και τη συμβατότητα των υλικών της βαλβίδας με τα μέσα διεργασίας βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή και τον τελικό χρήστη. Προς αποφυγή σωματικών βλαβών και επειδή ορισμένοι συνδυασμοί υλικών βαλβίδας/αντικαταστήσιμων εσωτερικών μερών ρυθμιστή (trim) υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά στο εύρος θερμοκρασίας και το εύρος πτώσης της πίεσης, μην εφαρμόζετε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες στη βαλβίδα αν δεν επικοινωνήσετε πρώτα με το γραφείο πωλήσεων της Emerson Process Management. Gr- 92

3 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Ελληνικά Αύγουστος 2014 D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. D Αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση σε υπάρχουσα εφαρμογή, ανατρέξτε επίσης στην ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της ενότητας «Συντήρηση». D Πολλάκινητάεξαρτήματατηςβαλβίδας μπορούν να σας τραυματίσουν (σύνθλιψη, κόψιμο). Για να αποφύγετε τέτοιους τραυματισμούς, να παραμένετε μακριά από τα κινούμενα μέρη. D Μην ασκείτε ποτέ πίεση σε βαλβίδα που είναι εν μέρει συναρμολογημένη. ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα και οι παρακείμενες σωληνώσεις δεν έχουν ξένα υλικά που ενδέχεταιναπροκαλέσουνζημιάστις επιφάνειες έδρασης της βαλβίδας. Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από ξαφνική απελευθέρωση της πίεσης διεργασίαςήέκρηξητωνεξαρτημάτων.πριν εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης: D Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό και γυαλιά. D Αποσυνδέστε τυχόν γραμμές λειτουργίας που παρέχουν πίεση αέρα, ηλεκτρική τροφοδοσία ή σήμα ελέγχου στον ενεργοποιητή. Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής δενμπορείναανοίξειήνακλείσειξαφνικάτη βαλβίδα. D Χρησιμοποιήστε βαλβίδες παράκαμψης ή κλείστε τελείως τη διεργασία για να απομονώσετε τη βαλβίδα από την πίεση διεργασίας. D Μη βγάζετε τον ενεργοποιητή από τη βαλβίδα ενώ η βαλβίδα εξακολουθεί να είναι υπό πίεση. D Ανακουφίστε την πίεση διεργασίας και στις δύο πλευρές της βαλβίδας. Αποστραγγίστε τα μέσα διεργασίας και από τις δύο πλευρές της βαλβίδας. D Ελευθερώστε την πίεση φόρτισης του υδραυλικού ενεργοποιητή και ανακουφίστε τυχόν προσυμπίεση του ελατηρίου του ενεργοποιητή. D Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες ασφάλισης για να βεβαιωθείτε ότι τα παραπάνω μέτρα παραμένουν σε ισχύ ενώ εργάζεστε στον εξοπλισμό. D Το περίβλημα στυπιοθλίπτη βαλβίδας ενδέχεται να περιέχει υγρά διεργασίας υπό πίεση, ακόμη και όταν η βαλβίδα έχει αφαιρεθεί από τη σωλήνωση.τα υγρά διεργασίας μπορεί να ψεκαστούν υπό πίεση ενώ βγάζετε το υλικό στερέωσης στυπιοθλίπτη ή τους δακτύλιους στυπιοθλίπτη ή όταν ξεσφίγγετε την τάπα σωλήνα του περιβλήματος στυπιοθλίπτη. Βγάλτε προσεκτικά τα εξαρτήματα ώστε το υγρό να διαφύγει αργά και με ασφάλεια. D Γιανααποφύγετετιςσωματικέςβλάβεςή τιςυλικέςζημίεςπουπροκαλούνταιαπό ανεξέλεγκτη κίνηση του κολάρου της βαλβίδας, ξεσφίξτε το κολάρο ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Μη βγάζετε κολλημένο κολάρο, τραβώντας το με εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να τεντωθεί ή να αποθηκεύσει ενέργεια με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η απότομη απελευθέρωση της αποθηκευμένης ενέργειας μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη κίνηση του κολάρου. Ξεσφίξτε τα παξιμάδια του κολάρου κατά περίπου 3 mm (0.125 in.). Στη συνέχεια, ξεσφίξτε το φλαντζωτό σύνδεσμο κορμού-κολάρου κουνώντας το κολάρο ή χρησιμοποιώντας λοστό για να ξεσφηνώσετε το κολάρο από τον κορμό. Δουλέψτε το λοστό γύρωαπότοκολάρομέχριναξεσφίξετετο κολάρο. Αν δεν διαρρέει υγρό από το σύνδεσμο, προχωρήστε στην αφαίρεση του κολάρου. D Κατά την εξάρμοση κάποιων συστημάτων, όπως ο άξονας της βαλβίδας, άλλα εξαρτήματα όπως οι δίσκοι μπορεί να πέσουν από τον κορμό της βαλβίδας. Για την αποφυγή τραυματισμών από πτώση εξαρτημάτων κατά την αποσυναρμολόγηση της βαλβίδας, βεβαιωθείτε πως αυτά στηρίζονται. D Η διαρροή από το στυπιοθλίπτη μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Μην ξύνετε τον άξονα μετάδοσης κίνησης ή το τοίχωμα του περιβλήματος στυπιοθλίπτη, ενώ αφαιρείτε εξαρτήματα του στυπιοθλίπτη. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν μόνο για τους πνευματικούς ενεργοποιητές που λειτουργούν με αέρα ή άζωτο(αδρανέςαέριο).ανηεφαρμογήαπαιτείτηχρήση εύφλεκτου ή επικίνδυνου αερίου, πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο πωλήσεων της Emerson Process Management για βοήθεια. Gr Gr- 93

4 Ελληνικά Αύγουστος 2014 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προς αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που προκαλούνται από έκρηξη των εξαρτημάτων και για να αποφύγετε καταστροφή των εξαρτημάτων, δυσλειτουργία της βαλβίδας ελέγχου ή απώλεια του ελέγχου της διεργασίας λόγω υπερβολικής πίεσης, μην υπερβαίνετε τις μέγιστες πιέσεις ή θερμοκρασίες που προβλέπονται για τον ενεργοποιητή αυτό, όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο έντυπο προϊόντος ή στην πινακίδα. Χρησιμοποιήστε συσκευές περιορισμού ή εκτόνωσης της πίεσης ώστε η πίεση του ενεργοποιητή να μην υπερβεί τα όρια που καθορίζονται. Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τα όρια αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της Emerson Process Management πριν συνεχίσετε. D Όταν εκτελείτε εργασίες εγκατάστασης, φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, προστατευτικό και γυαλιά ώστε να αποφύγετε τις σωματικές βλάβες. D Κατά την ανύψωση του ενεργοποιητή, χρησιμοποιήστε αορτήρα από νάιλον για να προστατεύσετε τις επιφάνειες. Για να αποφευχθούν οι ζημιές στο σωλήνα του ενεργοποιητή και σε τυχόν παρελκόμενα, τοποθετήστε τον αορτήρα προσεκτικά. Επίσης πρέπει να λαμθάνονται τα μέτρα πρόληψης τραυματισμών σε περίπτωση που κοπούν ή γλιστρήσουν οι αορτήρες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αορτήρες και αλυσίδες με επαρκές μέγεθος για το χειρισμό του συγκροτήματος. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. D Αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση σε υπάρχουσα εφαρμογή, ανατρέξτε επίσης στην ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της ενότητας «Συντήρηση». Λειτουργία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν μετακινείτε το στέλεχος ή τον άξονα του ενεργοποιητή ενώ ασκείται πίεση φόρτισης, να προσέχετε να έχετε τα χέρια και τα εργαλεία μακριάαπότηνοδόδιαδρομήςτου ενεργοποιητή. Αν κάτι σκαλώσει ανάμεσα στο στέλεχος ενεργοποιητή και τα άλλα εξαρτήματα του συγκροτήματος βαλβίδας ελέγχου, μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες. Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες λόγω απότομης απελευθέρωσης της πίεσης διεργασίας ή ανεξέλεγκτης κίνησης των εξαρτημάτων. Πριν εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης: D Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό και γυαλιά. D Αποσυνδέστε τυχόν γραμμές λειτουργίας που παρέχουν πίεση αέρα, ηλεκτρική τροφοδοσία ή σήμα ελέγχου στον ενεργοποιητή. Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής δενμπορείναανοίξειήνακλείσειξαφνικάτη βαλβίδα. D Μη βγάζετε τον ενεργοποιητή από τη βαλβίδα ενώ η βαλβίδα εξακολουθεί να είναι υπό πίεση. D Ελευθερώστε την πνευματική πίεση από τον ενεργοποιητή και ανακουφίστε τυχόν προσυμπίεση του ελατηρίου του ενεργοποιητή. D Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες ασφάλισης για να βεβαιωθείτε ότι τα παραπάνω μέτρα παραμένουν σε ισχύ ενώ εργάζεστε στον εξοπλισμό. D Γιανααποφύγετεσωματικέςβλάβεςλόγω απότομης, ανεξέλεγκτης κίνησης των εξαρτημάτων, μην ξεσφίγγετε τα μπουλόνια με σπειρώματα του συνδετήρα στελέχους όταν εφαρμόζεται στο συνδετήρα στελέχους δύναμη ελατηρίου. D Μην ασκείτε ποτέ πίεση σε μερικώς συναρμολογημένο συγκρότημα ενεργοποιητή, εκτός αν έχουν εγκατασταθεί σωστά τα εξαρτήματα διατήρησης της πίεσης. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. Ρυθμιστές Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ D Μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες, ζημιά στον εξοπλισμό ή διαρροή λόγω διαφυγής αερίου ή διάρρηξης εξαρτημάτων που περιέχουν συσσωρευμένη πίεση, αν αυτός ο ρυθμιστής δεχτεί υπερπίεση ή εγκατασταθεί σε θέση όπου οι συνθήκες λειτουργίας ενδέχεται να υπερβούν τα όρια για τα οποία σχεδιάστηκε ορυθμιστήςήεγκατασταθείσεθέσηόπουοι συνθήκες υπερβαίνουν κάποιες προδιαγραφές του παρακείμενου σωλήνα ή των συνδέσεών του. Προς αποφυγή αυτών των σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών, να παρέχετε συσκευές εκτόνωσης ή περιορισμού της πίεσης (όπως απαιτείται από τον ανάλογο κώδικα, Gr- 94

5 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Ελληνικά Αύγουστος 2014 κανονισμό ή πρότυπο) ώστε οι συνθήκες λειτουργίας να μην υπερβαίνουν αυτά τα όρια. D Επιπλέον, η φυσική ζημία σε ρυθμιστή που λειτουργεί με οδηγό μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο του οδηγού και αποκοπή του από την κύρια βαλβίδα, προκαλώντας σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες λόγω διαφυγής αερίου. Για την αποφυγή αυτών των σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, εγκαταστήστε το ρυθμιστή σε ασφαλή τοποθεσία. D Όταν εκτελείτε εργασίες εγκατάστασης, φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό καιγυαλιάώστενααποφύγετετιςσωματικές βλάβες. D Ο ρυθμιστής ενδέχεται να απελευθερώνει κάποια ποσότητα αερίου στην ατμόσφαιρα, όταν λειτουργεί σε επικίνδυνες συνθήκες ή παρουσία εύφλεκτων αερίων. Το αέριο που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να συσσωρευτεί και να προκαλέσει σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημίες λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης. Για ρυθμιστές που λειτουργούν παρουσία επικίνδυνων αερίων, η ατμοσφαιρική αποκατάσταση του ρυθμιστή πρέπει να γίνεται προς απομακρυσμένη, ασφαλή τοποθεσία, μακριά από εισόδους αέρα ή οποιοδήποτε επικίνδυνο σημείο. Ο σωλήνας ατμοσφαιρικής αποκατάστασης ή το άνοιγμα απαγωγού πρέπει να είναι προστατευμένοι από συμπύκνωση ή απόφραξη. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. D Αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση σε υπάρχουσα εφαρμογή, ανατρέξτε επίσης στην ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της ενότητας «Συντήρηση». Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από ξαφνική ή ανεξέλεγκτη απελευθέρωση πίεσης,αερίουήάλλουυγρούδιεργασίας.πριν αρχίσετε την αποσυναρμολόγηση, απομονώστε τονοδηγόήτορυθμιστήαπόόλητηνπίεσηκαι απελευθερώστε προσεκτικά την παγιδευμένη πίεσηαπότονοδηγόήτορυθμιστή. Χρησιμοποιήστε μανόμετρα για να παρακολουθείτε την πίεση εισόδου, φόρτισης και εξόδου κατά την απελευθέρωση αυτών των πιέσεων. D Όταν εκτελείτε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης, φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό και γυαλιά ώστε να αποφύγετε τις σωματικές βλάβες. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. Ανακουφιστικές βαλβίδες Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες, ζημιάστονεξοπλισμόήδιαρροήλόγω διαφυγής αερίου ή διάρρηξης εξαρτημάτων που περιέχουν συσσωρευμένη πίεση, αν η ανακουφιστική βαλβίδα ή ο ρυθμιστής πίεσης επιστροφής εγκατασταθούν σε θέση για την οποία απαιτούνται υψηλότερες ικανότητες ή όπου οι συνθήκες λειτουργίας υπερβαίνουν κάποιες προδιαγραφές του παρακείμενου σωλήνα ή των συνδέσεών του. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, εγκαταστήστε ανακουφιστική βαλβίδα ή ρυθμιστή πίεσης επιστροφής στα σημεία όπου: D Οι συνθήκες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τις ικανότητες της συσκευής, D Οι συνθήκες λειτουργίας είναι εντός των απαιτήσεων των κωδίκων, κανονισμών ή προτύπων που ισχύουν. Επιπλέον, η φυσική ζημία σε ανακουφιστική βαλβίδα ή ρυθμιστή πίεσης επιστροφής μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο του οδηγού και αποκοπή του από την κύρια βαλβίδα, προκαλώντας σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες λόγω διαφυγής αερίου. Για την αποφυγή αυτών των σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, εγκαταστήστε τη συσκευή σε ασφαλή τοποθεσία. Gr Gr- 95

6 Ελληνικά Αύγουστος 2014 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Όταν χρησιμοποιούνται σε λειτουργία ανακουφιστικής βαλβίδας, τόσο η ανακουφιστική βαλβίδα όσο και ο οδηγός εκλύουν αέριο. Σε επικίνδυνες συνθήκες ή παρουσία εύφλεκτων αερίων, μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες, θάνατος ή υλικές ζημίες λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης του συσσωρευμένου αερίου που απελευθερώνεται. Για την αποφυγή αυτών των σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, τοποθετήστε σωλήνωση για την απελευθέρωση του αερίου σε ασφαλή τοποθεσία. Η σωλήνωση εξαγωγής πρέπει να σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί έτσι ώστε να προφυλάσσει απόυπερβολικόπεριορισμότηςροής.αυτήη σωλήνωση πρέπει να προστατεύεται από τη συμπύκνωση ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη. D Όταν εργάζεστε στην εγκατάσταση, φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό καιγυαλιάώστενααποφύγετετιςσωματικές βλάβες. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. D Αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση σε υπάρχουσα εφαρμογή, ανατρέξτε επίσης στην ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της ενότητας «Συντήρηση». Λειτουργία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Γιαασφάλειακατάτοντερματισμόλειτουργίας, απαιτούνται βαλβίδες ατμοσφαιρικής αποκατάστασης ακριβώς ανάντη και κατάντη τηςκύριαςβαλβίδεςσεεγκατάσταση παράκαμψης ή επιστροφής πίεσης. Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από ξαφνική ή ανεξέλεγκτη απελευθέρωση πίεσης,αερίουήάλλουυγρούδιεργασίας.πριν αρχίσετε την αποσυναρμολόγηση, απελευθερώστε προσεκτικά όλες τις πιέσεις. Χρησιμοποιήστε μανόμετρο για να παρακολουθείτε την πίεση ανακούφισης (εισόδου) κατά την απελευθέρωσή της. D Όταν εκτελείτε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης, φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό και γυαλιά ώστε να αποφύγετε τις σωματικές βλάβες. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. Όργανα, διακόπτες και παρελκόμενα Σημείωση Δεν είναι όλα τα όργανα κατάλληλα ή εγκεκριμένα για χρήση με φυσικό αέριο ως το μέσο παροχής. Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο οδηγιών για πληροφορίες ειδικά γιατοόργανοαυτό. Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από ξαφνική απελευθέρωση της πίεσης διεργασίαςήέκρηξητωνεξαρτημάτων.πριν την τοποθέτηση του προϊόντος: D Μην εγκαθιστάτε κανένα εξάρτημα του συστήματος όπου οι συνθήκες λειτουργίας ενδέχεταιναυπερβούνταόριαπου αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή τα όρια στις αντίστοιχες πινακίδες. Χρησιμοποιήστε συσκευές εκτόνωσης της πίεσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους κρατικούς ή τους αποδεκτούς κώδικες του κλάδου και τις ορθές μηχανολογικές πρακτικές. D Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό και γυαλιά, όταν εκτελείτε οποιεσδήποτε εργασίες εγκατάστασης. D Αποσυνδέστε τυχόν γραμμές λειτουργίας που παρέχουν πίεση αέρα, ηλεκτρική τροφοδοσία ή σήμα ελέγχου στον ενεργοποιητή. Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής δενμπορείναανοίξειήνακλείσειξαφνικάτη βαλβίδα. D Χρησιμοποιήστε βαλβίδες παράκαμψης ή κλείστε τελείως τη διεργασία για να απομονώσετε τη βαλβίδα από την πίεση διεργασίας. Ανακουφίστε την πίεση διεργασίας καιστιςδύοπλευρέςτηςβαλβίδας. D Ελευθερώστε την πίεση φόρτισης του υδραυλικού ενεργοποιητή και ανακουφίστε τυχόν προσυμπίεση του ελατηρίου του ενεργοποιητή. D Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες ασφάλισης για να βεβαιωθείτε ότι τα παραπάνω μέτρα παραμένουν σε ισχύ ενώ εργάζεστε στον εξοπλισμό. Gr- 96

7 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Ελληνικά Αύγουστος 2014 D Το περίβλημα στυπιοθλίπτη βαλβίδας ενδέχεται να περιέχει υγρά διεργασίας υπό πίεση, ακόμη και όταν η βαλβίδα έχει αφαιρεθεί από τη σωλήνωση.τα υγρά διεργασίας μπορεί να ψεκαστούν υπό πίεση ενώ βγάζετε το υλικό στερέωσης στυπιοθλίπτη ή τους δακτύλιους στυπιοθλίπτη ή όταν ξεσφίγγετε την τάπα σωλήνα του περιβλήματος στυπιοθλίπτη. Βγάλτε προσεκτικά τα εξαρτήματα ώστε το υγρό να διαφύγει αργά και με ασφάλεια. D Το όργανο είναι ικανό να παρέχει πλήρη πίεση παροχής στο συνδεδεμένο εξοπλισμό. Προς αποφυγή σωματικών βλαβών και ζημιών στον εξοπλισμό, που προκαλούνται από ξαφνικήαπελευθέρωσητηςπίεσηςήδιάρρηξη των εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι η πίεση παροχής δεν ξεπερνά ποτέ τη μέγιστη ασφαλή πίεση λειτουργίας οποιουδήποτε συνδεδεμένου εξοπλισμού. D Προς αποφυγή σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτουν από την ξαφνικήαπελευθέρωσητηςπίεσηςδιεργασίας, χρησιμοποιήστε σύστημα ρυθμιστή υψηλής πίεσης όταν χρησιμοποιείτε ελεγκτή ή πομπό απόπηγήυψηλήςπίεσης. D Μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες λόγω μη ελεγχόμενης διεργασίας, αν η παροχή αέρα του οργάνου δεν είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λάδια. Παρόλο που η χρήση και τακτική συντήρηση φίλτρου που απομακρύνει σωματίδιαμεγαλύτερααπό40micronεπαρκεί στις περισσότερες εφαρμογές, συμβουλευτείτε το γραφείο εργοταξίου της Emerson Process Management και τα πρότυπα ποιότητας αέρα οργάνου του κλάδου για χρήση με διαβρωτικό αέριο ή αν δεν είστε σίγουροι για τη σωστή ποσότητα ή μέθοδο φιλτραρίσματος αέρα ή συντήρησης φίλτρου. D Για διαβρωτικά μέσα, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση και τα εξαρτήματα του οργάνου που έρχονται σε επαφή με τα διαβρωτικά μέσα είναι από κατάλληλο μη διαβρωτικό υλικό. Η χρήση ακατάλληλων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες λόγω ανεξέλεγκτης απελευθέρωσης διαβρωτικών μέσων. D Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί φυσικό αέριοήάλλοεύφλεκτοήεπικίνδυνοαέριοως το μέσο πίεσης παροχής και δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα, μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες από πυρκαγιάήέκρηξησυσσωρευμένουαερίουή επαφήμεεπικίνδυνοαέριο.σταπροληπτικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ένα ή περισσότερα από τα εξής: ατμοσφαιρική αποκατάσταση της συσκευής από απόσταση, εκ νέου αξιολόγηση της ταξινόμησης της επικίνδυνης περιοχής, διασφάλιση επαρκούς αερισμού και απομάκρυνση τυχόν πηγών ανάφλεξης. Τοόργανοήτοσυγκρότημα οργάνου/ενεργοποιητή δεν σχηματίζει στεγανωτικό παρέμβυσμα που να αποτρέπει την είσοδο αερίου και όταν το συγκρότημα βρίσκεται σε κλειστό χώρο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνας ατμοσφαιρικής αποκατάστασης από απόσταση, επαρκής αερισμός και απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η σωλήνωση της γραμμής ατμοσφαιρικής αποκατάστασης πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς και περιφερειακούς κώδικες και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντή, με επαρκή εσωτερική διάμετρο και λίγες καμπές ώστε να μειωθεί η συσσώρευση της πίεσης. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο ο απομακρυσμένος σωλήνας ατμοσφαιρικής αποκατάστασης για να απομακρυνθείόλοτοεπικίνδυνοαέριο,ενώ μπορεί πάλι να συμβούν διαρροές. D Στα όργανα με κοίλο μετατοπιστή στάθμης υγρού, ο μετατοπιστής ενδέχεται να διατηρήσει υγρό ή πίεση της διεργασίας. Αν τρυπήσετε, θερμάνετε ή επισκευάσετε μετατοπιστή που διατηρεί υγρό ή πίεση της διεργασίας, μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές λόγω ξαφνικής απελευθέρωσης της πίεσης, επαφής με επικίνδυνο υγρό, πυρκαγιάς ήέκρηξης.αυτόςοκίνδυνοςμπορείναμηγίνει αμέσως φανερός όταν αποσυναρμολογείτε τον αισθητήρα ή αφαιρείτε το μετατοπιστή. Πριν αποσυναρμολογήσετε τον αισθητήρα ή αφαιρέσετε το μετατοπιστή, τηρήστε τις ανάλογες προειδοποιήσεις που παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αισθητήρα. D Η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες. Συνδέστε ιμάντα γείωσης 2,08 mm 2 (14 AWG) ανάμεσα στο όργανο και τη γείωση, παρουσία εύφλεκτων ή επικίνδυνων αερίων. Για τις απαιτήσεις γείωσης, ανατρέξτε στους εθνικούς και τοπικούς κώδικες και πρότυπα. D Μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης από διαρροήεύφλεκτουήεπικίνδυνουαερίου,αν δεν εγκατασταθεί κατάλληλο στεγανωτικό παρέμβυσμα αγωγού. Για εφαρμογές ανθεκτικές στην έκρηξη, εγκαταστήστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 457 mm (18 ίντσες) από το όργανο, όταν αυτό απαιτείται από την πινακίδα. Για εφαρμογές ATEX, χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο στυπιοθλίπτη καλωδίου που είναι πιστοποιημένος για την απαιτούμενη κατηγορία. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες. D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. D Αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση σε υπάρχουσα εφαρμογή, ανατρέξτε επίσης στην ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της ενότητας «Συντήρηση». Gr Gr- 97

8 Ελληνικά Αύγουστος 2014 Λειτουργία Σε όργανα, διακόπτες και άλλα παρελκόμενα που ελέγχουν βαλβίδες ή άλλα στοιχεία τελικού ελέγχου, είναι πιθανό να χάσετε τον έλεγχο του στοιχείου τελικού ελέγχου όταν ρυθμίζετε ή βαθμονομείτε το όργανο. Αν είναιαπαραίτητονααποσύρετετοόργανοαπότη λειτουργία για βαθμονόμηση ή άλλες ρυθμίσεις, τηρήστε την παρακάτω προειδοποίηση πριν προχωρήσετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες από ανεξέλεγκτη διαδικασία. Να παράσχετε κάποιο προσωρινό μέσο ελέγχου της διεργασίας πριν αποσύρετε το όργανο από τη λειτουργία. Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν διενεργήσετε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης σε όργανο ή παρελκόμενο στηριγμένο σε ενεργοποιητή: D Γιανααποφύγετετιςσωματικέςβλάβες, φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια, ρουχισμό και γυαλιά. D Να παράσχετε κάποιο προσωρινό μέσο ελέγχου της διεργασίας πριν αποσύρετε το όργανο από τη λειτουργία. D Αποσυνδέστε τυχόν γραμμές λειτουργίας που παρέχουν πίεση αέρα, ηλεκτρική τροφοδοσία ή σήμα ελέγχου στον ενεργοποιητή. Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής δενμπορείναανοίξειήνακλείσειξαφνικάτη βαλβίδα. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR D Μη βγάζετε τον ενεργοποιητή από τη βαλβίδα, ενώ η βαλβίδα εξακολουθεί να είναι υπό πίεση. D Χρησιμοποιήστε βαλβίδες παράκαμψης ή κλείστε τελείως τη διεργασία για να απομονώσετε τη βαλβίδα από την πίεση διεργασίας. Ανακουφίστε την πίεση διεργασίας καιστιςδύοπλευρέςτηςβαλβίδας. D Ελευθερώστε την πνευματική πίεση από τον ενεργοποιητή και το όργανο και ανακουφίστε τυχόν προσυμπίεση του ελατηρίου του ενεργοποιητή. D Μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης, αν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο ως το μέσο παροχής και δεν ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Στα προληπτικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ένα ή περισσότερα από τα εξής: ατμοσφαιρική αποκατάσταση της συσκευής από απόσταση, εκ νέου αξιολόγηση της ταξινόμησης της επικίνδυνης περιοχής, διασφάλιση επαρκούς αερισμού και απομάκρυνση τυχόν πηγών ανάφλεξης. D Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες ασφάλισης για να βεβαιωθείτε ότι τα παραπάνω μέτρα παραμένουν σε ισχύ ενώ εργάζεστε στον εξοπλισμό. D Το περίβλημα στυπιοθλίπτη βαλβίδας ενδέχεται να περιέχει υγρά διεργασίας υπό πίεση, ακόμη και όταν η βαλβίδα έχει αφαιρεθεί απότησωλήνωση.τα υγρά διεργασίας μπορεί να ψεκαστούν υπό πίεση ενώ βγάζετε το υλικό στερέωσης στυπιοθλίπτη ή τους δακτύλιους στυπιοθλίπτη ή όταν ξεσφίγγετε την τάπα σωλήνα του περιβλήματος στυπιοθλίπτη. Βγάλτε προσεκτικά τα εξαρτήματα ώστε το υγρό να διαφύγει αργά και με ασφάλεια. D Σε όργανο ανθεκτικό στην έκρηξη, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα (τα καλύμματα) του οργάνου σε επικίνδυνη περιοχή. Μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης, αν παρασχεθεί ηλεκτρικήισχύςστοόργανοενώείναιβγαλμένο το κάλυμμα (τα καλύμματα). D Απευθυνθείτε στο μηχανικό διεργασιών ή ασφάλειας για τυχόν πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τα μέσα διεργασίας. Gr- 98

9 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Όργανα στηριγμένα σε δεξαμενή ή θαλάμη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Γιαόργαναστηριγμένασεδεξαμενήήθαλάμη μετατοπιστή, ελευθερώστε την παγιδευμένη πίεση από τη δεξαμενή και χαμηλώστε τη στάθμη υγρού σε σημείο κάτω από τη σύνδεση. Αυτή η προφύλαξη είναι απαραίτητη για να αποφύγετε σωματικές βλάβες από την επαφή με το υγρό διεργασίας. Ελληνικά Αύγουστος 2014 Προϊόντα που καλύπτονται από την Οδηγία περί μπαταριών 2006/66/EΚ Οι τελικοί χρήστες απαιτείται να συμμορφώνονται με αυτή την ειδοποίηση, για όλες τις μπαταρίες που φέρουν το παρακάτω σύμβολο: Όργανα με κοίλο μετατοπιστή ή πλωτήρα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Στα όργανα με κοίλο μετατοπιστή στάθμης υγρού, ο μετατοπιστής ενδέχεται να διατηρήσει υγρό ή πίεση της διεργασίας. Μπορεί να προκύψουν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από ξαφνική απελευθέρωση αυτής της πίεσης ή του υγρού. Μπορεί να προκληθεί επαφή με επικίνδυνο υγρό, πυρκαγιά ή έκρηξη, αν τρυπήσετε, θερμάνετε ή επισκευάσετε μετατοπιστή που διατηρεί υγρό ή πίεση της διεργασίας. Ο μετατοπιστής στον οποίο έχει διεισδύσει πίεση ή υγρό διεργασίας, μπορεί να περιέχει τα εξής: D πίεση ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης σε δοχείο υπό πίεση D υγρό που υφίσταται πίεση λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας D υγρό που είναι εύφλεκτο, επικίνδυνο ή διαβρωτικό. Χειριστείτε το μετατοπιστή με προσοχή. Λάβετε υπόψηταχαρακτηριστικάτουσυγκεκριμένου υγρού διεργασίας που χρησιμοποιείται. Πριν αφαιρέσετε το μετατοπιστή, τηρήστε τις ανάλογες προειδοποιήσεις που παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αισθητήρα. Η ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EΚ απαιτεί ότι οποιαδήποτε μπαταρία φέρει το παραπάνω σύμβολο στην ίδια την μπαταρία και/ή τη συσκευασία της δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με μη ταξινομημένα δημοτικά απόβλητα. Είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε οποιαδήποτε μπαταρία που φέρει το παραπάνω σύμβολο σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συλλογής που καθορίζονται από τις κρατικές ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για συγκεκριμένες πληροφορίες για την μπαταρία, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε την μπαταρία σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της Emerson Process Management στην περιοχή σας για πρόσθετες πληροφορίες. Όργανα, διακόπτες και παρελκόμενα που δεν κατασκευάζονται από τη Fisher (OEM) Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του αρχικού κατασκευαστή. Gr Gr- 99

10 Ελληνικά Αύγουστος 2014 Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Ούτε η Emerson, ούτε η Emerson Process Management, ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους αναλαμβάνουν ευθύνη για την επιλογή, χρήση ή συντήρηση οποιουδήποτε προϊόντος. Ο αγοραστής και ο τελικός χρήστης έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, χρήση και συντήρηση οποιουδήποτε προϊόντος. Η επωνυμία Fisher είναι ένα σήμα υπό την κατοχή μιας εκ των εταιρειών του επιχειρηματικού τμήματος Emerson Electric Co. της Emerson Process Management. Οι επωνυμίες Emerson Process Management, Emerson και το λογότυπο Emerson είναι εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της Emerson Electric Co. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο, και παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακρίβειά του, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν ή τη χρήση ή τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Όλες οι πωλήσεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα μετατροπής ή βελτίωσης της σχεδίασης ή των προδιαγραφών αυτών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Emerson Process Management Marshalltown, Iowa USA Sorocaba, Brazil Chatham, Kent ME4 4QZ UK Dubai, United Arab Emirates Singapore Singapore EGr- 2002, Fisher Controls International LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

11

12 Continued on next page

13

14

15 Continued on next page

16

17 Continued on next page

18

19 Continued on next page

20

21 Continued on next page

22

23 Continued on next page

24

25 Continued on next page

26

27 Continued on next page

28

29 Continued on next page

30

31 Continued on next page

32

33 Continued on next page

34

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Προδιαγραφές

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Προδιαγραφές Περιεχόμενα Όλα τα προϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες και παρελκόμενα... Gr-96 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Όλα τα προϊόντα. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Προδιαγραφές. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Ελληνικά. Όλα τα προϊόντα. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Προδιαγραφές. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα Όλα τα προϊόντα......................... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου......................... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου.......... Gr-93 Ρυθμιστές................................

Διαβάστε περισσότερα

Θερμαντήρες νερού (desuperheater) με μηχανικό ψεκασμό DMA, DMA/AF και DMA/AF-HTC Fisher

Θερμαντήρες νερού (desuperheater) με μηχανικό ψεκασμό DMA, DMA/AF και DMA/AF-HTC Fisher Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμαντήρας νερού (desuperheater) DMA Θερμαντήρες νερού (desuperheater) με μηχανικό ψεκασμό DMA, DMA/AF και DMA/AF-HTC Fisher Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές

Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλα τα προϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR

Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR Οδηγός εγκατάστασης Ελληνικά Απρίλιος 2006 Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR Εισαγωγή Ο παρών οδηγός εγκατάστασης παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση, την εκκίνηση και τη ρύθμιση. Για να λάβετε ένα αντίτυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S

Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S Έγγραφο απαιτήσεων CE Αρ. εξαρτ. 20004670, Αναθ. C Νοέμβριος 2006 Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S Έγγραφο απαιτήσεων CE Σχετικά με το παρόν έγγραφο Σχετικά με το παρόν έγγραφο Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann

Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Εγχειρίδιο οδηγιών Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Περιεχόμενα Εισαγωγή... Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... Επισημάνσεις όσον αφορά τη σχεδίαση... 2 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία πολλαπλής 304 της Rosemount µε ποµπό πίεσης 1151

Λειτουργία πολλαπλής 304 της Rosemount µε ποµπό πίεσης 1151 Συµπλήρωµα εγχειριδίου Rosemount 1151 Λειτουργία πολλαπλής 304 της Rosemount µε ποµπό πίεσης 1151 ιαδικασία εγκατάστασης συµβατικής πολλαπλής 304 της Rosemount Για την εγκατάσταση µιας συµβατικής πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Οδηγίες ασφαλείας Σχήμα 5740-Gr 10/2007 ПΡΟΕΙΔΟΠΟΙHΣH. Όλα τα προϊόντα. Πως να αποκτήσετε τα εγχειρίδα ασφαλούς χρήσης

Ελληνικά. Οδηγίες ασφαλείας Σχήμα 5740-Gr 10/2007 ПΡΟΕΙΔΟΠΟΙHΣH. Όλα τα προϊόντα. Πως να αποκτήσετε τα εγχειρίδα ασφαλούς χρήσης Οδηγίες ασφαλείας Σχήμα 5740-Gr 10/2007 Ελληνικά Όλα τα προϊόντα... Gr-51 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-52 Ενεργοποιητές βαλβίδων ελέγχου... Gr-52 Ρυθμιστές... Gr-53 Όργανα, διακόπτες και πρόσθετα εξαρτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Ενημερωτικό δελτίο προϊόντος D103333X0GR Βαλβίδες 24000CVF/SVF Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Η σειρά βαλβίδων ελέγχου 24000CVF και 24000SVF

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Κλειδί: Πρόσθετες οδηγίες για το χειριστή - Συμπλήρωμα του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Galaxy VM. Κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Εγκατάσταση 11/2014.

Galaxy VM. Κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Εγκατάσταση 11/2014. Galaxy VM Κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας Εγκατάσταση 11/2014 www.schneider-electric.com Νομικές πληροφορίες Η επωνυμία Schneider Electric και οποιαδήποτε καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Schneider Electric

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες ET και EAT easy-e Fisher CL125 έως CL600

Βαλβίδες ET και EAT easy-e Fisher CL125 έως CL600 Εγχειρίδιο οδηγιών D0098X0GR Βαλβίδα ET Οκτώβριος 20 Βαλβίδες ET και EAT easy-e Fisher CL25 έως CL00 Περιεχόμενα Εισαγωγή... Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... Περιγραφή... 2 Προδιαγραφές... Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................ 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου...................

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις CE P/N MMI , Rev. AA Ιανουάριος Πομποί Micro Motion 9739 MVD

Απαιτήσεις CE P/N MMI , Rev. AA Ιανουάριος Πομποί Micro Motion 9739 MVD Απαιτήσεις CE P/N MMI-20016564, Rev. AA Ιανουάριος 2010 Πομποί Micro Motion 9739 MVD Απαιτήσεις CE Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα 2010 Micro Motion, Inc.Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Ονομασία Προϊόντος Ενημερωτικό δελτίο προϊόντος Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Η σειρά βαλβίδων ελέγχου 24000CVF και 24000SVF της Baumann

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line / Μηνύματα ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε, συντηρήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................ 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου...................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική τιμή. Τάση Χωρητικότητα (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1, ,9 5,4 0,83

Ονομαστική τιμή. Τάση Χωρητικότητα (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1, ,9 5,4 0,83 Προϊόν Μπαταρία ψευδαργύρου-αέρος Όνομα μοντέλου IEC Ονομαστική τιμή Ονομαστική τιμή Διάμετρος Ύψος: Βάρος Τάση Χωρητικότητα (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες 3 κατευθύνσεων YD και YS Fisher

Βαλβίδες 3 κατευθύνσεων YD και YS Fisher Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες YD και YS Βαλβίδες κατευθύνσεων YD και YS Fisher Περιεχόμενα Εισαγωγή... Αντικείμενο του εγχειριδίου... Προδιαγραφές... 2 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Εγκατάσταση... Συντήρηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης

Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης για κάψουλες Pall Supracap 100 1. Εισαγωγή Για την εγκατάσταση των καψουλών Pall Supracap 100 πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες. Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM περόνη προφυλακτήρας πάνω πώμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μελετήστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση. Επιμένετε όλοι οι παίκτες

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις CE. Αρ. εξαρτ , Αναθ. Α Νοέµβριος Απαιτήσεις CE για τους αισθητήρες της. Micro Motion. Micro Motion

Απαιτήσεις CE. Αρ. εξαρτ , Αναθ. Α Νοέµβριος Απαιτήσεις CE για τους αισθητήρες της. Micro Motion. Micro Motion Απαιτήσεις CE Αρ. εξαρτ. 20002533, Αναθ. Α Νοέµβριος 2004 Απαιτήσεις CE για τους αισθητήρες της Micro Motion TM Micro Motion Σχετικά µε το παρόν έγγραφο Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πλήρες σύνολο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα