1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * > inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * 501 0 -> inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S."

Transcript

1 σχοινί^ 1/47 υ-χολή Id.3.!48. -σ υμβολ υς, έως, d, = σχοινιοστρόφος I. I, Poll.7.160, A Β302 : also -σ- μβολο 5, δ, Sch.Ar.P«^3 7 (cod. Ven. σχοινί οσννδί'ταις). σχοιν-is (Α), Γ50Ϊ, ή, = σχαινίον, rope, cord, Theoc wall-decoration in form of a rope, Supp.Epigr (Didyma, ii B.C.); similar decoration of a silver cup,?<?/ (ibid., iii B.C.). II. v. 1. for 2χοινής (q. v.), Lyc is (Β), ίδος [1], poet. fem. of σχοί'vivos, σχοινίδι κΰρτν Nic.^4/.625 -ισμα, ατός, τό, piece of land measured out by the σχο ΐνος, portion, allotment, Lxx Pi.32.9, / ,3!. 2. generally, division, portion of a people, ib.2/<! ισμός, 6, measurement of land, PTeb. 12.7,61 (6). 333 (ii B.C.), Sammelb (1 B.C.), PAmh (1 A. D., pi.); as a form of hard labour, Plu.Z.wc.20. II. =foreg. 1, allotment, Lxx_/ Irts, (Sor, v, made of rushes, καλύβη AP7.295 (Leon.). -ίων,, wj05 ί, a bird. perh. = σχοινί(κ)λος, Arist. M610 a 8. II. a effeminate air on the flute, Plu d, 1133a, Poll.4.65,79. σχοινο-βάτη5 Γα], ου, ό, {βαίνω) rope-dancer, Cat.Cod.Astr.8(4). 213) Man , Gloss.; Lat. schoenobates, Juv.3.77 : hence -βατία, Ion. -ίη, ή, rope-dancing, interpol. in Hp.Vict.?,.68 ; -βατική (sc. τέχνη), Sch.D.T.p.noH. -δρομία, Ion. -ίη, ή, rope-dancing, f. 1. in Hp. F/C/ Spojio6,, rope-climber, 5 ev TTJ νηί σ. Hsch. s. v. σχοινίον. - 1δή9, «s, like a rope or cord, πλέγμα }.AJ ; βαβδία Dsc μετρησι?, εως, ή, land-survey, τής Συρίας Alex.P01yh TTKEKTOS, ον, plaited of rushes, &yyos Arar.8. -ττλοκικό?, ή, όν,of orfor rope-making, σπάρτον Str ττλόκος, b, maker of rush-ropes or mats, Hp.Epid.4.2, Sch. Ar.Pax36, Suid. -ττώλη?, ου, d, rope-seller, Gloss., prob. 1. in C/<?(add.)4812a'(Egypt). -ρράφεω, stitch with cord, Sch.DII (Pass.). σχοΐνοξ, ό, also ή (Ar.Pr.34, PI.541 (anap.), Theoc , Call.Pr. 481, Dsc.4.52, etc.): rush, Hdt.4.190, etc.; πλεκτή σ. Ar.Fr. 1. c.; στιβάς σχοίνων Id.PI. 1.c. (anap.) ; σχοίνοι επ\ τας όροφάς IG2 2.16j2. lot ; esp. camel-hay, Cymbopogon Schoenanthus, Thphr.//Pg.7.1, CP6.18.1, Orf.25, 33, D.S.2.49, Dsc.1.17; σ. εύοσμος Thphr.CP6.18, 1; σ. ευώδης,ךhp.mul.t.8 cf , Nat.Mul.33, Aret.C42.8. b. σ. οξνς, σ. έλεία, σ. λεία, = οξύσχοιυος, ל ג Dsc.4.5 Thphr.//P4 12.1, Gal.L ; σ. κάρπιμος, = μελαγκρανίς, Thphr.IJP4-12.1; σ. ΐ,υριπική, = δλόσχοινος, Dsc.4.52) c f Plin,HiVa1,119 (its flowerwas called σχοίνου άνθος, Arist.Fr. 110). 2. reed, used as an arrow or javelin, Batr.253 (as v. 1.) ; as a'thorn in the side,י Ar.Ach.230 as a spit, Pl.C0m.201; as a pen, Lxx/e.8.8; as a means of exploring a narrow and crooked passage in the skull, καθιέντας ή σ. ή ύείαν τρίχα Gal. UP rush-bed, Od,5.463, Pi.O.6.54, Arist.Mete.3^ 1. II. anything twisted or plaited of rushes, esp. rope, cord, Orac.ap.Hdt , 5.16, PI. Ti. 78b, etc. 2. fence round a garden, API strap of a bed, AP5.2g3.12 (Agath., pi.). III. a land-measure, used esp. in Egypt, δύναται ό σ., μέτρον είίιν λίγύπτιον, εξήκοντα στάδια Hdt.2.6; but varying in length acc. to Artemid.ap.Str , cf. ib.41, Plin.fflV6.124; = 40 στάδια acc. to Eratosth.ap.Plin. HN ; 30 or 48 acc. to HeroGeom.23.20,43 ; τψ μεγάλφ (corrected to δικαία!) σ. PCair.Zen (iii B.C.), cf , al.; also τέχνη κρίνετε, μη σχο'ινφ Τίερσίδι τήν σοφίην QaW.Aet. Oxy (cf. iv.481). σχοινο-στρόφος, ον, = σχοινιοστρόφος 1.1, Plu c τενεια, ή, poet. fem. of sq., formed like ήδυέπεια, μουνογένεια, of doubt ful meaning, <r. άοιδά διθυράμβων Pi.Pr.79 A ( = Dith.Oxy ); perh. moving straight forward, rather than prolix. -τενής, ές, (τείνω) stretched out like a measuring line : hence, I. drawn in a straight line, διώρυχες, διέξοδοι, Hdt.1.189,199 ; σχοινοτενές ποιήσασθαι to draw a straight line, Id metapli., stretched out, prolix, άσματα Philostr./ier.lg.^ ; εννοιαι Eust ; of rhetorical κώλα exceeding a certain length, Hermog./ra/.1.5,4.4 Adv. -τενως ib II. twisted or plaited of rushes, σπυρίδες ^4Ρ6 5 (Phil.). -το- vos, ον, stretched with rushes or cords, δίφροs Hp Steril σχοινουργ-ία, ή, = σχοινισμός 1, PRyl.1y1.18 (i A. D.), PFlor (ii A. D.). -ός, δ, land surveyor, PLond (i A. D.). σχοινοΐϊ, οΰσσα, οΰν, contr. for *σχοινόεις, grown over with rushes, Str ; as place-name, Schwyzeritf.23 (Megara), 7G , etc. σχοινο-φΐλίνδά, Adv. a game somewhat like our hunt-the-slipper, Poll.9.115, -φόρος, ον, carrying rushes, cords, or mats, Ρϋ/ χαλινός [δ], ον, with rein of twisted rushes, 'ίπποι Str σχοινώδης, es, full of rushes, οχθο.ι Nic.Al stringy, ράβδοι, φύλλα, Dsc.3.109,4.46, cf. 148,175. σχολ-άζω, Boeot. -άδδω /G (Haliartus) : to have leisure or spare time, to be at leisure, have nothing to do, συ δ' ήν σχολάστ!! Ar. Lys.412, cf. Th.4.4, etc.; δια rb μή σχολάζειν υπb πολέμων because they have no leisure left by the wars, Pl.i_g-.694e ; ασχολούμεθα Ίνα σχολάζωμεν Arist. 7V1 χ 77 b 5 ; σ. καλώς spend one's leisure well, Id. ^ 1.W 1^!;, Ο ελευθερίας κα\ σωφρόνως ןib.326 b 3I: c. inf., have leisure or time to do a thing, X.Cyr ,8.1.18, PI. Lg. 763d, etc. 2. loiter, linger, A.Supp.20y, 883, K.Hec.^zo, D II. <r. από τίνος have rest or respite from a thing, cease from doing, X.Cyr ; airj! τον Κ ρώμνου were set free from the operations at K., Id. PG7.4.28; also σ. έργων Plu. Nic.28. III. c.dat., have leisure, time, or opportunity for a thing, devote one's time to a thing, πάντα τ bv βίον ΐνχόλακεν [ &] τούτω D.22.4σ. φιλοσοφία:, μουσική, etc., Luc.Macr.\, 5 ; μόντ! σ. ύγιεία Gal.6.1'68 ; TTJ γή, i. e. agriculture, Sammelb (iii A. D.) ; so πρ^ταϋτα X.Mem ; προς rots Ζδίοι? Arist. Pol. 130S b 36; επί τίνος Id.P^i682 a 34 ; 7repi λόγους Plu,Brut. 2 2 ; 77 ρ us έννοια...προς αυτόν ld.num.l^. 2. c. dat. pers., devote oneself to.., τοις φίλοις ;ך. X.Cyr.5.39 ^αι/τοί$ Gal ; δ στρατηγοί.. τοίι διαφέρονσ ιν *σχόλασε!; Wilcken 0!r.4!18 (iii Α. D.); esp. of students,, { s/w. attend lectures, επϊ Παλλαδίω Phld.^carf./ a'.p.8s Μ.; <r. TIW devote oneself to a master, attend his lectures, IT. Καρνεάδη, Ίσοκράτει, ib.p.89m., Plu.2.844b; τοΐς φιλοσόφοις /G2 2.IO28.34 (ii/i B.C.); ^ER' 'Επίκουρου Phylarch.24 J.; παράτισι Alciphr abs., devote oneself to learning. hence, give lectures (cf. σχολή 11), Apollon.Perg. Con.i Pracf.; σ.'ai>v^» Phld.PA.l.95 S.; έν Αυκείω D.H.Amni. 1. =, cf. Plu.Dem.5: c. acc.neut., απερέσχολάσαμενΐιεπιείγ.lac. Here ; τά 7repi του τέλους σχολασθέντα lectures upon.., S.E.Μ ; of a gladiator, to be master of a school (ludus), e/s- ", Εφεσον Rev. Arch.?,a (1929).24 (Gortyn). IV. of a place, to be vacant, unoccupied, Plu.CG 12, Jul. 316C: c. dat., to be reserved for,τό άπ' ούρανον κορυφής μέχρι σελήνης θεοΐς καϊ &arp01s..σχολάζει Herm.ap.Stob αΐος, a, ον, leisurely, tardy, σ. κομισθήναι to go leisurely, Th.3-29 ; σ. τοιε'ιν τήν πορείαν Χ.Αη.4 1!3 > σχολαίτεραι άτταλλα7αί Hp.Dieb.Judic.TO ; βίος Plu e. Adv. -αίως Χ.An , Arist. W1171 b 24» etc.: Comp. σχολαπ-epa Hdt.9.6; -αίτερον Th.4.47, Pl.P.610d : Sup. -αίτατα X.HG6.3.6, but also σχολαιότερον, -ότατα, Id.^M , Lac.lX.3, Gal (Adj.); -οτέρως Dsc. Ther.Praef. -αιότηζ, ητοί, leisureliness, laziness, Th.2.18, Chor. 15.7F.-R. σ-χολάριος [ο], i, one of the Imperial guards,, rr.24 Procop..4 Just. Nov. χ 17.11, Agath σχολαρχ-βω, to be the head of a school, D.L.4.1,al. -ης, ου, <5, head of a school, Id.5.2, / (?/^ (iii A. D.). -ΙΚ ό^,ή, όν, professorial, prob. forσχολαργικός in Vett.Val σχολασ-τήριον, τό, placeforpassing leisure in, Piu.Z.KC.42, Moschio ap. Ath Ε, -της, Ο ν, 6, one who lives at ease, man of leisure, Com.Adesp.11g, LxxEx.^.iy, Plu.Brut.3. II. as Adj., leisurely, idle, βίος Id.C«. 3,2.135b ; apyos κα,ι σ. όχλος Id.Sol.22. -τικός, ή,, $1 > inclined to ease, enjoying leisure, at -κώτεραι πόλεις Arist.Pol B 37? cf. 134! A 28 ; σύλλογοι σ. lounging parties, ib.l 3 13 B 4 ; τί> σ. leisure, ld.enn^b AstroL, σ. τόπυς = αργόςη. 4, Vett.Val II. devoting one's leisure to learning, learned man, scholar, Thphr.ap.D.L.5.37, Posidon.36 J., C/C2746 (Aphrodisias), al., Sammelb.1g2i, Plu.G'C academic, theoretical, ρήτορες, OPP. εμπρα- «T01,Phld.PA.2.265S. 3. freq.in bad sense, pedant, learned simpleton, Arr.Epict , M.Ant.1.16, Hierocl.P!2«A263, al. III. advocate, Phoeb.Pz -.3 ; as an officially recognized legal adviser, OG1 693 (iii A. D.), PS (v A. D.), PMasp.2 ii 2,al. (vi A. D.), etc.; άπί> σχολαστικών, ex-σχολαστικός, PLond.~, (vi A. D.) ; esp. public advocate, Lat. defensor civitatis, IGRom.^6^ (Phrygia); σ. ical εκδικος BGUiog^.i (vi A. D.). σχολεαΐον, gloss on ασπερχες, Hsch. σχολεΐον, τό, school, Arr.Epict II. perh. burialplace, (last) resting-place, BCH (Thyatira), Supp.Epigr (Ephesus). σχολερός, Α., όν, idle, σχολερ))ν προσθΰναι ταί αιτίας τψ γράμματι a waste of time, Sever. Clysl.3. σχολή, ή, leisure, rest, ease, Pi.iV.10.46, Hdt.3.134, etc.; opp. ασχολία, Arist.PoA1334 a 15, etc.; σχολήν άγειν to be at leisure, enjoy ease, keep quiet, Hdt. I.e., E-.ilW.1238, Tb.5.29; bt'i τινι for a thing, Pl.Ap.36d ; περί τι Antip.Sloic ; πρόςτι Pl.PArff-.229e, Arr.Epict ; τινι Luc.Cal.15; σ. αγαγεΐν έπίτινα to give up one's time to him, ld.ddeor.12.2, etc.; σ. εχειν to have leisure, E.Andr. 732, Pl.Z..813c, etc.; άμφΐ εαυτόν for one's own business, X.Cyr ; σ. νοιεΐσθαι to find leisure, πρός τι Id.Mem : c P' /0«530d; μή σχολή? τίθει, i.e. make haste, A.Ag.io^g; ηνίκ' tv «σχολή λάβω Ε./Γ1432 ; σχολή [ίστί] μοι I have time, οϋ σχολή αΐιτψ Pl.Pri.314d > ουκ οΰσ-ης σ. Ar.P/.2S1 ; also παρούσης πολλής σ...πρός τι Pl.P#.272b: prov., 06 σ. δούλου Arist.P0/.1334 a21: c י * > inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S. Aj.816 ; el σοι σ. προϊόντι ακούειν Pl.Phdr.22 ;b ; καταβαίνειν οΰ σ. Ar. Ach.^og,a).; σ. πλείων ή θέλω πάρεστί μοι A.Pr.SlS; σχολή εδόκει yίyvεσθaι he thought he had plenty of time, ΤΙ1.5.ΪΟ ; σ. διδάναι, παρέχειν τινι, X.Cyr , Hier.\o. ; σ. καταναλίσκειν eh τι Isoc.l. 18 ; τήν τον πράττοντος σ. περιμένειν to wait his leisure, PI./?.370b; σχολής τόδ' έργον a work for leisure, i.e. requiring attention, E. Andr.552 : freq. with Preps., επί σχολής at leisure, PI. Tht.^2d ; κατα σχολή'ν Ar.Ec.48, Pl.Phdr.228a ; μετα σχολής Id.Criti. ι ioa ; vvb σχολής Plu.2.667d ; v. infr. Β. 2. c. gen., leisure, rest from a thing, εντινι σχολή κακόν S. OF1286 ; as σχολήν λύσαιμεν*,. τόνων Ε.HF 725 ; σ. εστί τινι των πράξεων Pl.Lg.g6\b, cf. R.370c; also σ. γίyv'etai τινι από τίνος ld.pkd.66d ; σ. αγειν ίπότινος to keepc/rarof.., X.Cyr ; V Ύ ν αναγκαίων σ. Arist.P0/.1269 a idleness, τίκτει yap οι/δεν έσθλύν ε'ικαίασ. S.Pr.308 ; σ. τερπνίν κακόν Έ,.Ηίρρ II that in which leisure is employed, ου κάμνω σχολή I am not weary of talk, Id.Ion 276 ; esp. learned discussion, disputation, lecture, Pl.Z^820. c (pi.), Arist.Po/ b 39 ; παρεκαθίζανον..σχολαις φιλομαθεΐν προαιροίμενοι IG2.Ι01Γ.22; ταντ' ον σχολή Πλάτωνος; Alex.158; σχολάς άναγράψαι Phld.Acad./nd.p.j^ Μ., cf. Plu.2.37c, etc.; σ. περί πολιτείας γράψασθαι ib^goe ; σ. avayvavai, λέγειν, Phld, Acad.lnd. p. 82 Μ., Arr.Epict.^.w.i^ ; ήθικαΐ σ., title of work by Persac us, r.102, cf. Cie. Γ«;!; ,8. 2. a group to whom lectures ivere given, school, Arist.Pol.1313^3, Phld./jirf.Sfo.io, D.H./soc.i, Z?cw.44, Plu.Per.35, A,ך. lex etc,; σ. εχειν to keep a school, Arr.Epict.

2 σχολιάζω ; σχολής ήγεΐσθαι to be master of if, Phld.Acad./11d.p.g2M., D.H.Amm.i.;. 3, Lat. schola, = σχολαστήριον, Vitr , CIL , etc. III. σχολαί, αΐ, regiments of the Imperial guard, Procop. (?0/Λ.4.27, Suid. s. v. διέόρων; Lat.scholae, Cod.Theod.14.1y.9 (iv A. 0.), etc. b. section of an office, PMasp.^y ii 18 (vi A. D.) ; of the 15 'schools'ofshorthand writers, Lyd.Mag.3.6. Β. σχολτ) as Adv., in a leisurely way, tardily, ήνυτον σ. βραδύς S. Ant. 231, cf. TH.1.142,3.46, And.2.19, etc.; ST ρεμά τε καϊ σ. Alex, '35*4! cr. καϊ βάδην Plb.S.28.11, 2. at one's leisure, i.e. scarcely. hardly, not at all, S.O7434.Ant.^go, Pl.Sph.233b, etc.; παραινώ πασι..σ, τεκνοΰσθαι παϊδας E.Pr.317 > σ.γε And.1.102, X.Mem ; σ.που Pl.Sph. 261b: freq. in apodosi, to introduce an a fortiori ar^ument, ei δέμή..,ή που σχολή,.γε if not so..,hardly or much less so.., And.1,90; tl αύται.. μή ακριβετς ε'ισι, σχολή α'ί γε &λλαι PI.Phd.6e,b ; ε'ι μή τούτων.,, σ. των γε άλλων Arlst.Metaph.ggg^l ο ; οπότε γαρ,., answered by σ. γε, ΡΙ.Ρ.όιοε ; μή γιγνώσκων τήν ούσίαν σ. τήν γε ορθότητα διαγνώσεται Id.Lg.668c. <τχ0κί-άζω, write scholia or commentaries on, τά Αυκόφρονος TZ. ad Lyc αστής, οΰ, δ, scholiast, commentator, Eust σχολικός, ή, όν, (σχολή 11) scholastic, υπομνήματα Ath.3.83b; παράδοσις He!iod.ap.Orib ; academic, σ. συγγυμνασία A.D.Conj ; cr. πλάσματα school compositions, D.Chr.lS.iS ; σ. άγνόημα an error of the (Aristarchean) school, Sch.II ; σχολικόν μάλλον ή παραγγελματικόν, more like lectures than a handbook, D.H. Camp. 22. Adv. -κώς after the manner ofthe schools, S.E.Af long-winded, tedious, Longin.3.5, scholarly, Philostr.KS (Sup.). II. σχολικά, τά, = causae sumtnatim excerpiae, Gloss. σχολιογράφος [a], i, writer of scholia, commentator, Sch. Par. A. R σχόλιον, τό, (σχολή 11) interpretation, comment, Cic.Att.16.y.3 ; σχόλια λέγειν Arr.Epict ; esp. shoii note, scholium, Gal. 18(2). 847, etc.; σχόλια συναγείρων Luc.Vit.Anct.23, cf. Porph.Plot.3 ; σ. εϊς τι on a book, Marin.Prac/. 27. II. tedious speech, lecture, Hsch., Phot. σχολνδριον, το', Dim. of σχόλιον, TZ. ad Lyc (-ίδρια codd. plerique). σχομενος, v. εχω. σχονθΰλλω, - τονθορύζω, Hsch. <τχ5ρ, ό,=χήρ, hedgehog, \d. σχω, ιτχώμεν, σχών,ν. έχω. σώ, ν. σάω, σήθω, α ω, Att. contr. for σώοι. (τωάοδίΐ, ν. σγζω. σωδάριον, τό, = σουδάριον, Hermipp.96 (s. v. 1.). σώδίς, al, a kind of singing-bird, Dionys Av σωζόιτολις, εως, δ, ή, gloss on όρθόπολις, Sch.Pi σωζω, with ι wherever ζ follows ω, as σφζω, /1/741.27» and so (written σωιζ-) in Inscrr. and Papyri down to iii B.C., e. g. /Gi , , , Isyll.75 (lapis), PCair.Zen , (iii B. c.), Test.Epict. 1.6(iii/ii b. C.), (0Fa-)/G ,also in cod. Laur. of S , a '-> b ut otherwise without it, e.g. έσωσε /G9(2) (Thess., ν Β. c.); but Didym. (and many Hellenistic and later Inscrr. and Papyri) rejected the 1 everywhere, v. EMI. c., and on the other hand Inscrr. show σφσ- (always written σωισ-) from ν B.C., εσψσεν /G1 2.ioS5.5, , συνδιασφσαντες GDI (Dyme, iii B. C.), σφσαι (3 sg. opt.) /G5(2) (Stymphalus, iii B.C.), διέσψσαν OG/56.18 (Canopus, iii B.C.), cf. PPctr.3 p.72 (iii B.C.); σοζΐ, i.e. σαι ζ[, occurs in /C 1*590: fut. σώσω &.Ph. 13,91, Th.1.137, etc.; early Att. σωώ /G1 2.18S.30 : pf. σέσωκα, also σέσωκα,ν. άνασφζω : M3d., fut. σώσομαι E.Prt.793, (έκ-) A.Pers.360, (δια-) X.Cyr S : aor. έσωσάμην Ar.Ec.402: Pass., fut. σωθήσομαι Th.5.111, Ar.Nu.yy, Hp.Prog. 1, etc.: aor. έσάθην Th , al., S/G (Mylasa, ivb.c.) (έσώσθην only in Hsch.): pf. σέσωσμαι A.Th.[821 (S20)], σέσωσται E.IT60J, D.56.33, σεσώσμεβα S. Tr.83, etc.; but σέσωται Pl.Criti.iogd, cf. 110a, σεσωμένος PCair.Zen (iii B.c.); said to be Att. by Phot.; διασεσιρμένους is found in /G ii (after 336 B. c.) and διασεσιρμένοι in PCair. Zen (iii B. c.); later σέσωσται IG12(7) (Amorgos, iii B, c.). The foil, forms are found in Horn, and dialects, 1. pres. part, σώζων Od.5.490; 3 sg. ind. or opt. σώζει (-01) Hes.O^.376 (v.l. for είη): pres. part. Pass, σωζόμενοι (-ομένοισι) Thgn.68,235 (s.v.l.). 2. from σαόω, 3 sg. σαοΐτι^η. S68, Call.Z}i/.22, etc.; 3 pi. σαοίσι Tyrt.11.13; 2 sg. imper. σάοο h.hom.13.3, Call.Epigr.35 (as v.l.), etc.: fut. σαώσω Il : aor. έσάωσα , Pi.Pn23! : aor. inf. Pass, σαωθήναι II , Od.io. 473; imper. σαωθήτω II ; Ep.3pl. έσάαθεν Od : fut. Med. σαώσομαι from σάωμί, Aeol. 2 sg. σάως Ale.73 (fort. σάφς); 2 sg. imper. σάω Od , , Call. I.e., etc.: σάω as 3 sg. impf., Il , from σώω,part.σωοντεςοά.9.430; Ion. impf. σώεσκον II.8.363; σώετε, σώεσθαι, A.R.4-197! from σόω, subj. σόης,-τ!, -ωσι, II ,424j393 vu! &' w^ere Ty rann ' ap.hdn.gr.2.66reads σοως,σοω, σοώσι ; in Aristarch. read both σαφς and σοφς; the forms σοως, σοφ perh. arise from σαόω, by contraction and 'distraction': but σόωσι from σώωσιζοο. tohdn.gr, 1. c.; Hsch. cites also σόεις,σοΰται as = σώζεις,σώζεται, β. Lacon. σωάδδει παρατηρεί, Hsch.: but also -σοΐδδω, aor. απέσοιξεν απέσωσεν, Αάκωνες, Id. 7. σωννΰω, Dinol.5 : save, keep, 1. of persons, save from death, keep alive, σώοντες εταίρους Od.9.430; ζωους σάω ; 0Τ &σφ' απολλυμένοις σάως Alc.731 c f- Th.1.9', Χ.Αη ; πόδες καϊ γούνα σ. τινά II ί ; νυξ στρατόν σ. 9-7 > spare, Od.22.,. Pass י to be saved, 357 kept alive, preserved, άπολέσθαι, opp , Od-3.185? etc. j άγαττ^τω? <τξ<ίω<τμ4νον$ Lys J keep ci whole skin, escape destruction, 01 σωθησόμςνοί Έ > άךtthtλ6 ^\ ; so in pres. σω- σωλην ζόμενος, Thgn.68,235 ( s - ν l«}t to be healed, recover from sickness, Hp.C0ac.i36, Is.I.I0(dub. 1.) ; ύγιαίνοντες καΐ σωζόμενοι /G2 2,J (i Β. c.) ; σώζε0, as a wish, God bless you, farewell, Call.ZW.150, AP$.24a (Paul. Sil.), ; σώζοισθε ib.171 (Pall.); also, save oneself, escape, σώθητι PI.Cri.44b; μόγις or μόλις σφζεσθαι escape with difficulty, Id.iT/j.332c, D.S.2.48, etc.; χαλεπώς σ. Thgn.675. k esp. in NT, of God or Christ, lep.cor.l.il, etc.; σ. τό άιτολωλ^ Ev.Luc.ig.lo; σ. rbv κόσμο ν Ev.Jo : f re< 5- η Pass., to Le saved or in a slate of salvation, Ev.Mait , etc. J 01 σφζόμενοι Εν. Luc.13.23, Act. Αρ of tilings, keep safe, preserve, rare iri Horn., σάω μέν ταύτα, σάω δ' εμέ Od.i3.230 ; σπέρμα πυρός σώζων "> πόλιν και άστυ σ. ; II σαώσει Άργείους καϊ νήας 10.44, cf : freq. in Trag. and Att., σ. φάρμακον S.7V.6S6; τα τόξα Id. Ph.766 ; τα σκεύη, παΐδας οίκον χρήματα, καρπούς, Ar. Ρα* 730 (anap.), ^2^.380 (troch.), 1062 (lyr.) ; τα πατρφα, τα υπάρχοντα, Id. 7"Λ.820 (lyr.), Th.1.70 ; σ. πόλιν preserve the city or the state, Hdt.8.34, A. jfa.749(lyr.), S.Ant. 1058, PI./?.417a, cf. Grg.512b, etc.; ταπράγματα Th.i 74 > T V 'Ελλάδα Ar.iys.525 (lyr.); τά$ πολιτείας, τήν δημοκρατίαν, etc., Arist.Po/ b l 5,36 ; τόνδε γαρ [ λόγοι ] σφζων keeping it secret, A.Pr.524, cf. S.OC1530 ; σ. καιρόν save or recover an opportunity, D.19.6, cf : Med., keep or preservefor oneself, τήν εύλάβειαν S.P/.993, cf.. ΐ-.Alc 146, etc.; αυτός αΰτφ σ. τι hr.ec.ifi2, cf. g.loi7 (hex.): Pass., το άπραγμον οΰ σψζεται is not secure, Th.2. 63; ή..πόλις ουκ hv εσψζετο; Ar. Ec. 219 ; to be preserved or extant, of books, Longin.ap.Porph.P/0/.2o, Gal , D.C keep, observe, maintain laws, etc., σ. έφεταάς A.Eu.241 ; τόν παρόντα voiv r0^s Id.JV.394; καθεστώταs νόμους S.AMt.1114, cf. Arist.VV1250 ; τους σους λόγους E.AV/.155 2! τό μόρσιμον ib.613 ; τα πρός τους ך 1 κατοίκους δίκα:α BGU~,62.1g (ii A.D.); confirm, τό του παιήσαντος 4 Arist.il/».4 00b2 c f Antig.iWiV.45 (Pass.); 7τρί>$ τό τα φαινόμενα σφζει ν to retain the observed facts, />. Irocl.//>5.1 ο; καταποσόν σφζειτήν πρός τό μωλυ έμφέρειαν retains, i. e. does not lack, a certain resemblance to.., Dsc.3.46, cf. 98, Sor.Fasc.8 : Pass., to be maintained, του μήκους σιρζομένου. Arist.^f^e386 a '2 ; εφ' φ τοτς βεο'ις τά. ιερά σωθήσεσθαι PHib.i.jy.7 (iii B.C.). 4. keep in mind, remember, E.IIel.266, PI. P.4S6C: more freq. in Med., παρήκα θεσμών ουδέν, αλλ' εσιρζόμην,. όπως δύσνιπτον εκ δέλτου γραφήν S.7>.682, cf. El. 1257; μηδ' & έμαθε σφζοιτο Pl./?.455b; in full, μνήμην σφζομαι στρατεύματος Ε.ΙΑ302 ^lyr.), cf. Pl.Grg.50ia, Tht.\63d. II. Constr.: 1. simply c. acc., v. supr. 2. with a sense of motion to a place, bring one safe to, τόν δ' έσάωσεν ες ποταμού προχοάς Od ϊ ές όμιλον II.19 י 4 401; πόλινδε 5-22 etc! «οίκους S.Ρ/ ; εις τήν βασιλειαν τήν επουράνιοι! 2Ερ. 7ϊ 4-18 : Pass., come safe to a place, σωθέντος έμεΰ οπίσω ές οίκον Hdt.4-97» c f 0 1ο 4, ηπεψον σεσώσθαι A.i W s.737 i ;ןδεΰρoE.Ph.'2$ οΐκαδεχ.ηΰι.β.γ; σφζεσβαι επί τήν ύμετέρην[χώρην] Hdt. -98 ; ες δόμους σωθέντ' S. 7V.611 ; σωθώμεν επ) θάλαττανχ.αη ο: C. dat. pers., μόλις ϋμμιν έσώθην Theoc.) σ.τιναέκ φλοίσβοιο, έκ πολέμου, carry off safe, rescuefrom.., II.5.469, II.752; εκ ποταμοίο ; έκ θανάτοιο Od > έκ πολλών πόνων S.ΕΙ. ι 35f> J από στρατείας A.Ag.603 ; διά δεινών πραγμάτων σεσωσμένοι Χ. An : c. gen., σώσας έχθρων χθόνα having rescued it from them, S.^4«/,ii62 ; σώσαί τινα κακόν Id.P/i.919; σεαυτόν νούσου Ath.Mitt (Smyrna) ; σωθήναι κακών Ε.Ο? 501 ^. 779 constructions may be combined, σ. τινά εκ πολέμοιο νήας επ ι ll.17.4s 2 > ν f- fta νήας ; έξ Α,ίγίνης δεΐροριΰ^.ζιιά. 4. c. acc. et dat. pers., save for another, υΐά τινι Od.4.765; ήμίν τόν βίον Pl.Prt.356e, etc.: Pass., σάζεται τί τινι Ar.Pax 1022, Χ.Αη C. inf., [σπονδαϊ] αϊ σε σψζουσιν θανε'ν which save thee from dying, E.P/i.6co (troch.). Θ. c. part., σφζεσθαι φεύγοντες by flight, X.Cyr.3, abs., τα σώσοντα what is likely to save, D.6.5 ; ή σψζουοα [ψί)ψ0ϊ] Luc.Hai-m.3- b. σώζων, i, Saviour, of a god, JHS14.28 (Iconium); epith. of Apollo, Ci? (Sizma). ο. σφζουσα,ή,- αρτεμισία, Ps.-Dsc-3.il3 σωκάριον, τό, = σχοινίον, Hero Geom.4.11, dub. 1. in Gp σωκέω, have power or strength, A.Eu c. inf., to be in a condition or state to do, S.El.l 19 (anap.). σώκος, <5, the stout, strong one, epith. of Hermes, II.20.72, cf. Corn. ivz>16,z0nar.; of the planet Mercury, Cat.C0d.Astr.\.113. pr. : as in II.II.427. Χωκράτ-ίϊον, τό, monument to Socrates, Marin./Voc/.lo. II. pi. -eia, τί, festival in memory of S., ib ίω, do like Socrates, Socratise ',. Ar.yiz1282 (εσωκρίτων cod. R). -t s, ό, Socrates : gen. Σωκράτους ; acc. sg.in PI. Σωκράτη (asalso in Ar.Nu. 182, etc.), in X.Mem. 1.2,33 Σωκράτην ; voc. Σώκρατες : Dim. Σωκρατί8ιον, dear little Socrates! Ar.Nu.222, al. -ίζω, = Σωκρατέω, Alciphr.2.2, Poet, in Arg.4 Ar.Nu. - IKOS, ή, όν, Socratic, of Socrates, λόγοι Arist. P b ll ; μνημονεύματα Phld.F >.p-41 J. ; έπ.στολαί Wilcken Chr. 155 (iii A.D.); 01 Σ the philosophers of his school, Luc.Am.23. Adv. -κώς more Socratico, Cic.Alt ισ-της, ον, ό, imitator of Socrates, Arg. 3 Ar.Nu. Σωκρατό-γομφος, ον, patched up by Son-ates, of the plays of Euripides, Mnesilochusap.D.L.2.18 (v. Telecl./>39. IO. σωλάριον, T0', = Lat. solarium, C/G3281,3386 (Smyrna;, BMus. Inscr.645 (Ephesus), Cod.Just σωλήν, ήνος, δ (also σωλήνοϊ, δ, Anan.O^. ΙΟ87 57)> channel, gutter, Archil.5, Aen.Tact. 18.6, PPetr.2 p.l 19 (iii B.C.), t"n.bel.g\. 26, pipe, Hdt.3.60, HeroSpir.1.1, al., Arv.Epid.4.'.'. <)\ κεραμεόίσ. Plu.2.526b ; σκύτινος Str, ; μολίβδινος Gp ; ventilation-pipe, ib ; αργυρούς και χρυσούς (for unguents) Plu.

3 σιοχ-ηνάριον σωματοτίοιέω Galb. 19 (pi.). 3. cylindrical box for keeping a broken limb straight, 947 (lyr.) ; τό " τ οΰ παντ ός, τον κόσμου, Ρ). Τί.3 ) b. 32c ; S3 tup, ττοταμου σ. Chaerem.i 7 ; τό σ. της πίστεως the body of the proof, i. e. argil- Hp.Ojf.14, Fract.16, grooved tile, /G4 j (i). 109iv 116,11 7 (Epid., IV B. c.),11(2).203p97(delos, iii B.C.), Hsch.,etc. 5. a ments, Arist./?/«.1354*15 ; της λέξεως Longin./17/.p. 188 Η.; of a shell-fish, perh. the razor-fish, Epich.42, Sophr.24, Philyll.13, Arist. body of writings, Cic.Att ; to/of a document, opp. ύπογραφί}, //^528*18, 548*5,al., Gal β. membrumvirile, Hsch. 7. BGUiSy.ii (ii A.D.), cf. PFajy.34.20(ii A.D.); of a will, POxy.494. the cavity of the spine, P grooved rails in which wheels 30(11 A. D.). 2. ξύλα σώματα logs, opp. κλάδοι, POxy (iii run, Hero Aut. 2.2 ; σωλήνες καταπαλτών, σκορπιών σωλήνες, IG2 2. A. D.); α. μέγα περσέας CPHerm^ii 27, cf. iii 8 (iii A. D.) ,5 1?!' , vulgar name for lienteria, Steph. σώμ,αι, Dor. for σοΰμαι, v. σεύω. i'«g«/.i.314d. σωμάλοιφος' ό κατειλημμένος σώματι τα σκύτινα αιδοία, σωλην-άριον, τό, Dim. of σωλήν, HeroSpir.l.lo, al., Heliod.ap. Hsch. Orib.50.9.S, Gal , Alex.Trall ίΰομαι, Pass., to be σωμάριστρον, = ωμ.-, soup-ladle, PLond.^ (iv/v Α. D.). carried round as in a pipe, EM3%$.2~ t, Hsch. -ίδιον, το, small σωμασκ-έω, exercise the body, practise wrestling, etc., X.Cyr , groove, Ph. B e l ך small pipe, BU046.5, Gal , Plb , -ίζω, etc,;, ο αυτόν D.L.8.12 : metaph., σ. τόνπόλεμον hollow out like a pipe, Ruf.ap.Orib ; cf. σωληνόομαι. -ικός, train War (personified) for action, Plu.^247«.8. -ητής, οϋ, 6, one ή, iv, tubular, λέβης cj. in POxy (vi A. D.). -ιον, τό, Dim. that practises bodily exercises, D.L ία, ή, bodily exercise, of σωλήν, BH046.4, Ρ11.Ρί/.75 46, Dsc.Eup.1.61, Antyll.ap.Orib.!0. athletic training of the body, Pl.PM1.30b, Lg.646d, 674b, X.Mem ίσκος,ί, =. ΟΙ < ΊΟ^ΜΗΕΓ05;!>ΊΝ.2.22,501 -ισμ-ός, 11, Ph.2.8 (pi.). -ία%, ου, t, one who takes bodily exercise, Poll.3. i, hollowing out like a pipe, Ruf.ap.Orib ιστής, οΰ, ό, 154 ; glossed by κατάσαρκος, Hdn.Efiim.130. one who fishes for the σωλήν 5, Phaenias ap.ath. 3.90Ε. σωμάτ-εϊον,τό, corporate body, Cod.Just , al. -εκμαγίΐον, σωληνοειδής, ές, pipe-shaped, grooved, Aen.Tact. 16.6, Ph.2.244, το', body-towel, bath-towel, Meyer Os/r.62.4 (ii E. C.). -εμττορέω, D.C Adv. -ειδώς like a pipe, Ruf.Oss.24; groove-wise, Sor. trade in slaves, Str ί'μττορος,, 01 slave-dealer, Dsc.Eup.,. Cfl/.C0rf.;4s/>213.(4)8 -θήρας, ου, 6, one who fishes for the σωλήν 5, Phaenias ap. I.233, OG/524.5 (Thyatira), Artem.3.17, Ath.3.90f. -κεντης, ου, 6, fisher of σωλήνες, OG/756.5 Eust , Gloss. -ηγέω, carry a body, of saddle-mules, Hsch. Mitet.). -ομ,αι, Pass., serve as a groove or pipe, v. 1. for -ίζομαι in s. v. άστράβη, Eust ηγός, <ίν, (άγω) carrying a body, i. e. Paul. Aeg used for riding, σ. ήμίονος Suid. s. v. άστράβη. -ίδιον, τό, Dim. σωλήνος, ό, v. σωλήν. of σώμα IV. 1, text of a document, Ρ Lips (iii a. D.. -ίζω, σωληνώδης, ες, = σωληνοειδής, Aristid.Quint embody, Herm.ap.Stob.i II. put into documentary form, σωληνωτός, ή, όν, like α σωλήν, υφάσματα Lyd.Mag.2.4 ( = Lat. execute, PThead.$.1g (iv A.D.), PMasp (vi A. D.). 2. register, tiibulamenta). book, σωματίσαντός μοι..πόρον POxy (iii A.D.): Pass., c.dat., σωλίγξαι δραμεΐν, Hsch. -ίσθησαν τοίς δείνα άρουραι ib (ii/iii A. D.). ικός, ή, όν, σώμα,ατος, τό (Arc. dat. pi. σωμάτεσι /G5(2) (Stymphalus, of or for the body, bodily, opp. ψυχικός, έργα Arist.. 7Vl lol b 33 ', πάθη iii B. c.)). body of man or beast, but in Horn., as Aristarch. remarks (v. ib b 9 ; ήδοναί ib.i 104 b 5 ; τα σ. ήδέα ib. 1152*5 ; πόνοι SIG Apollon.Lix.), always dead body, corpse (wher8as the living body is Metropolis, ii B.C.); έργασίαι PEay (ii A. D.) ; ασθένεια BGU δέμας), &ς τε λέων ίχάρη μεγάλιρ έπϊ σώματι κύρσας II.3 ל 23 cf ; (i B.C.),. PPfo>51.5 (ii A.D.). 2. bodily, corporeal, opp. σ. δί οϊκαδ' έμόν δόμεναι πάλιν י 7 79 α κατελείπομεν &βαπτον Od j ασώματος, Arist. de AK.404 b 31, cf. Metaph.987*4, Ph. 214*12, Ti. ων.. σώματ ακηδέα κείται i s0 a ' so ' η Hes.Sc.426, Simon.119, Locr_96a ; σ. εποίησαν τά δώδεκα ζφδια κατά τα μέλη τ οΰ ανθρώπου Pi.O.9.34, Hdt.7.167, Posidon. 14J., Ev.Marc , etc.; τό σ. του gave somatic application (cf. μελοθεσία I. 1) to.., Rhetor, in Cat. τεθνεώτος Pl.P. 469d, cf. Grg. 524c, D.43.65; σ. νεκρόν POxy.31.7 (ii Cod. Astr : Comp. -ώτερος Thphr.CP : Sup. -ώτατος A. D.); νεκρόν σ. Gal. 18(2).93, cf. νεκρός II. I ; μέγιστον σ... σποδού, = ld.si-ws.37. Adv. -κώς corporeally, Ph.1-484, Ep.Col.2.9, Plu.2. σ. μέγιστου & νυν ο!τοδό5 εστι, S.P/-758 ; also later, Wilcken C/ir ε; άργυρικώς ή σ. κολασθήσεται OGI (Egypt, iii A.D.): (ii/iii A.D.). 2. the living body, Hes.O/>.540, Batr.44, Thgn.650, Astrol.-Kcos, opp.'in aspect', Ptol.7Vir.52,132,147 : Comp. -ώτερον Pi.O.6.56, P8.82, Hdt , etc.; δόμοι καϊ σώματα Α. ΤΆ.896 (,lyr.) ; S.E.P.I.7 3. forming a corpus, α! σποράδην καϊ οϋ σ. ζητήσεις γενναίος τφ σ. S.Ph.51; εύρωστος τό σ X,HG6.1 *6 ; τό σ. σψζειν or D.L ΐνος, η, ον, = foreg., Gloss. -ιον, τό, Dim. of -εσθαι save one'slife, D ! Th ; διασώζε iv or-εσθαι Isoc.6.46, σώμα, small body, poor body, Isoc.P/>.4.11, Epicur.Pr.181, Gnathacna X.^M ; π ε pi πολλών σ. καϊ χρημάτων βουλεύειν Th ; περϊ του ap.ath b, etc.; ασθένειατού σ. PHerc ; of a sick man's <τ. αγωνίζεσθαι for one'slife, Lys.5.1; εχειν τό σ. κακώς, &>ς βέλτιστα, body, PCair.Zen.254 (iii b. c.), Gal , cf. Agathin.ap.Orib. 10. etc., to be in a bad, a good state of bodily health, X.Mem , 7.4; of an animal, Arist.Pr.339; of an infant, Sor body, opp. spirit (είδωλον), Pi.Pr.131; opp. soul corpse, Plu.2.119b, Pap. in Stud.Ital. 12(1935).99 (UA.D.), PLips (iii A.D.), Hdn slave, PS/ (iii B.c.), PCair. {ψυχή), PI.6<g\493a, Phd.gid ; τάτοϋσ. %pyabodily\abours,x.mem. Zew (iii B.C.), PUniv.Giss (ii A.D.), etc. II. of ; al τοΰ σ. ήδοναί, al κατά rb σ. ήδ., ib.1.5-6, Pl./?.328d ; τά εις things, 1. small body, corpuscle, Arist. ilean.1, HA525* τό σ. τιμήματα bodily punishments, Aeschin > τά είςτό σ. οδικήματα ΡΡ/αΙ.ι.1g3 (iii β- c.). 4. animalbody, opp. plants, PI.P pi., padding, used by actors to improve their figure, PI. Com.256, LUC./7V.4I, Poll.2.235, book, volume, 564a (pi.); but of plants, 1 Ep. Cor civic rights( like lleraclit.^z/.i, Porph.Plot.26 ; structure of a poem, Longin.9. Lat. caput), Lys.23.12; άτιμοι τά σ. And.I.74; μέρος ήτιμώσθαι text, opp. signature, PGen. 11.1S,68.18 (iv A.D.). 5. τοΰ σ. D.51.I2. 6. in NT, of the sacramental body of instalment of a sum due, PEleph (iii b. C.). σωμάτειον is freq. Christ, τουτό έστι τό σ. μου Ev.Matt.26.26, cf. 1Ep.Cor.\o,16. b. v. 1., cf. C/G2829.9, (Aphrodisias). -ισμός, b, embodiment of the body of Christ's church, 01 πολλοί εν σ. έσμεν εν Χριστφ Ερ. in a legal instrument, POAy (i A.D.), (iii A. D.). 2. Pom. 12.5, ή 4κκλησία ήτις «στί τϊ> σ. [τοΰ Χρίστου] Ep.Efih. 1. registration of liability to taxation, PFay (ii A. D.), PHamb. 23. II. periphr., ανθρώπου σ. εν ουδέν, = άνθρωπος ούδϊ ετς, Hdt ; esp. in Trag., σώμα θηρ&ς, = θήρ, S.OC156S (lyr.) ; τεκέων σώματα, = τέκνα, Ε. 7V.201 (lyr.); τό σόν,. ο = σύ, \d.hec.301; rarely in σ. κατ' άνδρα BGUl^i A 4 (iii A. D.). II.11 (iii A.D.) : generally, registration, listing, PLond (i A.D.); sg. of many persons, σώμα τέκνων \d.med (anap.). 2. σωμάτο-βλάβέΐα [βλο], ή, bodily harm or injuiy, Procl.Par.Ptol. a person, human being, τά πολλά σ., = οί πολλοί, S.^?ίί.676 ; λευκά ίιδής, ες, bodily, corporeal, Pl.PArf.83d, 86a ; τί> σ. corporeal γήρασ. Ε HEgog (lyr.) ; σ. άδικα ld.supp.223, cf. Pl.Lg-.908a, PSI nature, ib.s1b,c. 2. incarnate, of a god, Ephor-31(6) J., Rev (iii Β. c.), 8tc.; εκάστου τοΰ σώματος /Gi ; κατά Phil (Egypt, Tab. Defix.). 3. substantial, solid, Thphr. σώμα per person, PRev.Laws50.9(111 β. c.); καταστήσαντες τδ σ. //P5.9.3, / «.48, al. II. metaph., organic, systematic, απαγγελίαι ίφείιτθωσαν της έγγύης ΡMich. Zen (iii Β. c.); (ργαζομένη αυτή τ!ρ Arist.Rh.Al b 31 ; Ιστορία Plb Adv. -δώϊ Arist.Rh.Al. ιδίφσ. working for herself, earning her own living, PEnteux.26.7 (iii 1436*29. -θήκη, ή, sarcophagus, ΤΑΜ 2(1).122 (l.evissi), 222.1!i.e.);,. τάφίλταταο of children, Aeschin.3.78 ; freq. of slaves, αίχμίλωτα σ. D.20.77, /G12(7) (Amorgos, iii B.C.), S/G (Cilicia). -βήκιον, τό, Dim. of foreg., written -θήκιν, MAMA (Sidyma), CIG4224c(near Telmissus), JHS34.2S (Lycia), (Milet., ii B.C.), etc.; οίκετικά σ. Lexap.Aeschin. 1.16, cf. S/G633.SS (Corycus). -μάχί'ω, practise gymnastic exercises with an (Milet., ii B.C.); δούλα Poll.3.78 ; ελεύθερα σ. X.HG2.1.1g, Plb.2.6. opponent, Gal ττλαστέω, model a body, interpol. in Jul. '1. etc.; later, σώμα is used abs. for a slave, PHib (iii B.c.\ P/I.89 (P.138B.-C.). -πλαστικός, ή, όν, forming bodies, Lyd. Plb , Apoc , etc.; σ. γυναικείον, α όνομα.. GDI Μens. 39. (Delph., ii β. c.); a usage censured by Poll.l. c. and Phryn.355 ; also σωματο-ττοι-εω, give bodily existence to, ένέργειαν Herm.ap.Stob.i. of troops, τήν των cr. σύνταξιν Aen.Tact.1.1 ; μηχανήμασιν ή σώμασιν represent in art,τόν"ερωτσ. Alex.Aphr.Pr.i personiέναντι οΰσθαι &δε Id. 32,1. III. genεrally, a body, i.e. any corporeal 73», Men.Rh.p. 333 S., Sch.Ar.^ic/i.976, Pass., become more substance, δει αυτό (sc. Tb όν) σ. μή εχειν Meliss.9 ; ή μέγεθός έστι ν solid or bulky, Dsc.5.75, Sor II. organise as a body, Tb έθνος ή σ. έστιν Gorg. 3 ; σ. άψυχον, έμψυχον, P\.Phdr.24^e, cf. Pit. 288e, Plb , cf. D.S.I 1.86, D.L ; make into a whole, σ. τα κεχαρισμένα Artem-4Prooem. ; σ. τήν διαίρεσιν, τήν φράσιν, Sch.Hermog.in Arist.P/i.265 b 29, al.; ό λίθος σ. έστι Luc. Vit.Auct.23 ; φασϊνοίμένσ. fivai τόν χρόνον, οί δέ άσώματον S.E.M ; κυκλικόν σ., of one Rh.7.60,791 W.: Pass., Longin III. provide with bodily of the spheres, Jul.Or.5.162b, al.; το πέμπτον σ. the fifth element, strength, recruit, τους 'ίππους Plb ; τον Φίλιππον Id ; su'j- ךSIG.62 sidize, τινά των πολιτικών χορηγιών σωματοποιών παρ' έαυτοΰ Philol.12, Placit , Jul.Or.4.132c ; metallic substance, Olymp. Alch.p. 71 B. 2. Math,,figure of three dimensions, solid, opp. a surlace, etc., Arist. Top., 142'24 Metaph , al. IV. the body or p.66m.: metaph., revive, refresh, τάςψυχάς, πασαν ελπίδα, Plb , 40 (Dionysopolis, i Β. c.); provide with refreshment, Phld.Acad.Ind νε- whole of a thing, esp. of οοιηρίείε parts of the body, Tb σ. τών cf. Pm ; τάς&ρμάς D.S ; του! πυρετούς Antyll. Ιΰ.//^497'9 Ί>ρών σ τί,/ αίσθητύ Ρ < ιων Id-G^744 b2 4 '> τί σ. t^s ap.orib exalt, magnify, πράξεις Plb.Pr.47 : Pass., : ך. Ael.NAι42 γαστρός, της κοιλίας, Gal.I 5.667,806 ; σ. παιδοποιόν ίιπb γυναικών -ουμένους Cat.Cod.Astr.8(4).154_ -ησις, εως, ή, the generally, the whole body or frame of a thing, ΰπό σώματι γάς A.Th., giving of bodily existence, Ptol. Tetr.103, Herm.ap.Stob ' -Cc.,

ραθαπνγίζω ραββοφορέω 1563

ραθαπνγίζω ραββοφορέω 1563 7τω5 1562 ρα/3δουχεω 567 ; π. δ' ουκ &v..; A.Pr.759. 4. it. osv; how then? how next? E.Med. 1376, Hipp.^gS, 1261, D.19.124; w. ούν X.Mem. 1.2. 64. 5. 1r. δοκλ ; parenthet., in conversation, how think you?

Διαβάστε περισσότερα

9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P3.1.1. -δε'ξι.09,

9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P3.1.1. -δε'ξι.09, Ισημψίον U.HAtfd b!4, etc.: in pi., Hp.Aer.11, P].4x.tfoc, Porph.Antr. 24. -ημερινό9, f!, 6v, equinoctial, ίνατολ)\, 51ισμύ, Arist.7l/

Διαβάστε περισσότερα

, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = but ;λ = 3 0! 000

, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = but ;λ = 3 0! 000 A Λ λ, λάμβδα, or better λάβδα (v. sub voc.), τό, indecl., twelfth Λαβράνιος, δ, epith. of Zeus in Cj'prus, MyresCesnolaCollection, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = 55

Διαβάστε περισσότερα

English. Greek. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Franco Montanari. Preview

English. Greek. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Franco Montanari. Preview GE Greek English The Brill Dictionary of Ancient Greek Franco Montanari Preview The Brill Dictionary of Ancient Greek Franco Montanari, Genoa English Edition edited by Madeleine Goh and Chad Schroeder,

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by

Διαβάστε περισσότερα

The Online Library of Liberty

The Online Library of Liberty The Online Library of Liberty A Project Of Liberty Fund, Inc. Aristotle, The Politics vol. 2 [1885] The Online Library Of Liberty This E-Book (PDF format) is published by Liberty Fund, Inc., a private,

Διαβάστε περισσότερα

CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95

CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95 CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95 Enemy of your neighbours, beloved of the immortal gods, sit at your guard with your spear held within and protect your head; and the head will keep the body safe.

Διαβάστε περισσότερα

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS THE ORESTEIA OF AESCHYLUS The Oresteia of Aeschylus Agamemnon, Choephori, Eumenides TH E GREEK TEXT as arranged fo r performance at Cambridge PUBLISHERS. W ITH AN ENGLISH VERSE TRANSLATION BY R. C. TREVELYAN,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 192 (2014) pp.1-19 [original page-divisions in bold] Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Franco Ferrari Translated from the Italian

Διαβάστε περισσότερα

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature The Consolations of Death In Ancient Greek Literature By SISTER MARY EVARISTUS, M.A. of THE SISTERS OF CHARITY, HALIFAX, N. S. A DISSERTATION Submitted to the Catholic Sisters College of the Catholic University

Διαβάστε περισσότερα

Aristotle, Politics (1885) Vol. 2: The Online Library of Liberty. THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc.

Aristotle, Politics (1885) Vol. 2: The Online Library of Liberty. THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc. Page 1 of 228 THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc. CLASSICS IN THE HISTORY OF LIBERTY ARISTOTLE, THE POLITICS (C. 320 BC) VOLUME II: NOTES ON ARISTOTLE'S POLITICS Updated: April 8, 2004

Διαβάστε περισσότερα

The Online Library of Liberty

The Online Library of Liberty The Online Library of Liberty A Project Of Liberty Fund, Inc. Aristotle, The Politics vol. 2 [1885] The Online Library Of Liberty This E-Book (PDF format) is published by Liberty Fund, Inc., a private,

Διαβάστε περισσότερα

Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről. Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I 92-114 (72-119).

Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről. Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I 92-114 (72-119). Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I 92-114 (72-119). PHILO πορεΐν μέλλων προτείνη. και γάρ Μωυσής " εξάγει τον λαόν είς τήν συνάντησιν

Διαβάστε περισσότερα

Lysias I and Plato s Crito

Lysias I and Plato s Crito Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary 1 st edition 2012 by Geoffrey D.

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Xenophon s Anabasis IV

Xenophon s Anabasis IV Xenophon s Anabasis IV Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Beta Edition 15 February 2014 This edition has not be throughly proofread yet. There are sure to be errors, obvious and otherwise,

Διαβάστε περισσότερα

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE A VINDICATION OF CERTAIN PASSAGES IN THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE Remarks on the uses of the Definite Article in the Greek Text of the

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/113966

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s A True Story An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian's A True Story: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

Dialogues of the Gods

Dialogues of the Gods Lucian s Dialogues of the Gods An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Dialogues of the Gods: An Intermediate Greek Reader:

Διαβάστε περισσότερα

Exegetical Notes for Jude 3-4

Exegetical Notes for Jude 3-4 Exegetical Notes for Jude 3-4 KEY ACCS = Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament XI (Gerald Bray, Ed.) ATR = Word Pictures in the New Testament (A.T. Robertson). BAG = Bauer Arndt and

Διαβάστε περισσότερα

Plutarch s. Dialogue on Love. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Plutarch s. Dialogue on Love. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Plutarch s Dialogue on Love An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Plutarch's Dialogue on Love: An Intermediate Greek Reader Greek text

Διαβάστε περισσότερα

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2)

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2) The Hymn to Demeter Nicholas Swift Aoidoi.org June 2007 (v.2) This Hymn to Demeter is usually found second in a collection of thirty-three works commonly known as the Homeric Hymns. The first mention of

Διαβάστε περισσότερα

LUCIAN S A TRUE STORY. An Intermediate Greek Reader. Greek Text with Running Vocabulary and Commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

LUCIAN S A TRUE STORY. An Intermediate Greek Reader. Greek Text with Running Vocabulary and Commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis LUCIAN S A TRUE STORY An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s A True Story: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

Foreword. -------------------------------------------- 1 Phaedrus, 255d: (...) ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν.

Foreword. -------------------------------------------- 1 Phaedrus, 255d: (...) ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν. Foreword In the Mirror of the Phaedrus: The title of this volume alludes to Phaedrus 255d, where Socrates says that the lover is, as it were, the mirror in which the beloved beholds himself 1. Like other

Διαβάστε περισσότερα