Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι»"

Transcript

1 Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι» Συντάκτης: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Μc Χρηματοοικονομικών 1

2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ Η αντιμετώπιση των διαφόρων διακυμάνσεων διαφέρει ανάλογα με την φάση του οικονομικού κύκλου και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες της κάθε οικονομίας. Το μέγεθος της πρώτης φάσης εξαρτάται από την ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να προσφέρει ομαλή προσγείωση και μείωση των πληθωριστικών πιέσεων της οικονομίας. Το μέγεθος της δεύτερης φάσης εξαρτάται γενικά από την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας (προστασία του εργαζόμενου) και το μέγεθος της προηγούμενης φάσης Όσο μεγαλύτερη η πρώτη και όσο μικρότερη η δεύτερη τόσο πιο σύντομή θα είναι η τρίτη φάση. Οι σπειροειδείς δυνάμεις τιμών-μισθών τόσο από την πλευρά των εργαζομένων να περνάν την αύξηση των αμοιβών τους όσο και των επιχειρήσεων να περνάν στον καταναλωτή τις αυξήσεις του εργατικού κόστους, καθορίζουν το μέγεθος της δεύτερης φάσης. Τα εξωγενή σοκ π.χ. αύξηση της τιμής του πετρελαίου έχουν μικρότερη επίδραση στο μέγεθος της δεύτερης φάσης από ότι στο μέγεθος της πρώτης φάσης. Το μέγεθος της τρίτης φάσης είναι το μικρότερο του κύκλου συνήθως διαρκεί λιγότερο από ένα χρόνο. Η τέταρτη φάση έχει μεγάλο μέγεθος και είναι ασταθής. Τα πάντα εξαρτώνται από το βάθος και την διάρκεια της ύφεσης που είχε προηγηθεί, καθώς όσο μεγαλύτερη τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη από την αύξηση της παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους ανά εργαζόμενο και της πτώσης του πληθωρισμού. Αν η ανάκαμψη είναι αναιμική τότε οι επιχειρηματίες τρέφουν τις αμφιβολίες τους για την διατήρηση της ανάκαμψης και καθυστερούν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό. Στην περίπτωση ενός εξωγενούς σοκ σε αυτήν την φάση π.χ. αύξηση της τιμής του πετρελαίου τότε οι εργαζόμενοι είναι προετοιμασμένοι να δεχθούν μείωση των πραγματικών αμοιβών τους. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το άριστο μείγμα πολιτικής εξαρτάται: 1. Από την αρχική κατάσταση της οικονομίας δηλαδή αν βρίσκεται σε υπερθέρμανση ή έχει διαθέσιμες παραγωγικές ικανότητες. 2. Από τον τύπο του σοκ που χτυπά την οικονομία δηλαδή αν είναι μόνιμο ή παροδικό, αν είναι από την πλευρά της ζήτησης, της προσφοράς ή το εξωτερικό ή αν είναι ανάλογο (συμμετρικό) με σοκ που συναντούν οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας. 3. Από το βαθμό με τον οποίο είναι συγχρονισμένη η οικονομία με τις οικονομίες των κυριότερων εμπορικών εταίρων της χώρας και 2

3 4. Από την πολιτική αντίδραση των κυριότερων εμπορικών εταίρων στο σοκ. Όταν στόχος είναι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού σε μια οικονομία που δέχεται σοκ από την πλευρά της ζήτησης και μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικά μεγάλες επεκτατικές πολιτικές, χαμηλή φορολογία, χαμηλά επιτόκια, άρση πιστωτικών περιορισμών κλπ, τότε το προϊόν της οικονομίας αυξάνεται πολύ περισσότερο από το δυνητικό και σίγουρα βρίσκεται κοντά στην κορυφή του επιχειρηματικού κύκλου και η ανεργία βρίσκεται κοντά στο επίπεδο του φυσικού ποσοστού ανεργίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι πόσο χρονικό διάστημα η οικονομία αυξάνεται περισσότερο από το δυνητικό προϊόν της, και πόσο ευέλικτη είναι η αγορά εργασίας. Με δεδομένο ότι το σοκ αυτό είναι ασύμμετρο δηλαδή δεν επιδρά και στις οικονομίες των κυριότερών της εμπορικών εταίρων η άριστη πολιτική είναι η σφιχτή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Σε μια οικονομία με υψηλό πληθωρισμό και υψηλή ανεργία άριστη οικονομική πολιτική είναι η σφιχτή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική η οποία σε βραχυπρόθεσμο διάστημα θα αυξήσει τα επιτόκια και την ανεργία, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων αλλά θα οδηγήσει μέσω της πίεσης των μισθών και των επιχειρηματικών κερδών σε μείωση του πληθωρισμού. Αν σε αυτήν την οικονομία δεν υπάρξει περιστολή των κρατικών δαπανών, το βάρος μείωσης του πληθωρισμού το σηκώνει ο εμπορευματικός τομέας επειδή η περιστολή μόνο της νομισματικής ρευστότητας μέσω υψηλών επιτοκίων και ανατίμησης του νομίσματος της χώρας οδηγεί σε μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της χώρας. Αν το σοκ ύφεσης που χτυπά την οικονομία είναι συμμετρικό τότε ο βαθμός της σφιχτής νομισματικής πολιτικής της χώρας είναι μικρότερος επειδή η νομισματική πολιτική που μπορεί να αποφασίσουν οι εμπορικοί εταίροι π.χ. υψηλών επιτοκίων θα οδηγήσει σε διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος. Αν έχουμε συμμετρικό σοκ υπερθέρμανσης των οικονομιών ο απαιτούμενος βαθμός σφιχτής νομισματικής πολιτικής είναι τώρα μεγαλύτερος για να εισάγει την ανατίμηση των εγχώριων νομισμάτων που θα μειώσει τη ζήτηση για εγχώρια προϊόντα και θα αποθερμάνει την οικονομία. Η μη-συνεργασία σε αυτό το παιχνίδι πολιτικής θα οδηγήσει σε εντονότερη ύφεση. Σε περίπτωση ενός μόνιμου σοκ από την πλευρά της προσφοράς όπως αύξηση του κόστους παραγωγής των αγαθών είτε από εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου είτε από ενδυνάμωση των συνδικαλιστικών πιέσεων ωθεί την οικονομία σε επίπεδο πάνω από το δυνητικό προϊόν παραγωγής. Όσο υψηλότερη είναι η πραγματική αύξηση του κόστους τόσο πιο έντονη η αύξηση του πληθωρισμού. Σε περίπτωση ασύμμετρου σοκ στο εσωτερικό της οικονομίας τότε η άριστη πολιτική είναι αυτή της σφιχτής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής γιατί πρώτιστος στόχος είναι η μείωση του πληθωρισμού. Σε περίπτωση διεθνούς συμμετρικού σοκ η άριστη πολιτική είναι η σφιχτότερη νομισματική πολιτική από αυτήν των εμπορικών εταίρων η οποία όμως συνδέεται με χαλαρή ή ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική για να μην εισάγει το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού στην οικονομία. Η σφιχτή νομισματική πολιτική είναι προτιμότερη από την σφιχτή δημοσιονομική πολιτική επειδή η πρώτη οδηγεί σε ανατίμηση του νομίσματος ενώ η δεύτερη σε διολίσθηση που ενέχει τον κίνδυνο του εισαγόμενου πληθωρισμού ο οποίος είναι η αιτία του πληθωρισμού. Αν εκτός από σφιχτή νομισματική ασκηθεί και σφιχτή δημοσιονομική πολιτική τότε η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη που δεν είναι απαραίτητο εκτός αν η το πετρελαϊκό σοκ είναι τεράστιο. Σε περίπτωση που το πετρελαϊκό σοκ χτυπήσει μια οικονομία σε περίοδο ύφεσης τότε η άριστη οικονομική πολιτική είναι σφιχτή νομισματική και χαλαρή δημοσιονομική πολιτική έτσι ώστε η πρώτη να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και η δεύτερη την ύφεση. Όταν στόχος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η οικονομία αναρρώνει από κάποια ύφεση τότε απαιτούμενη πολιτική είναι αυτή της χαλαρής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και η αντιστροφή της καθώς μειώνεται το παραγωγικό κενό. Έτσι στο πρώτο στάδιο έχουμε δημιουργία καινού- 3

4 ριων θέσεων απασχόλησης χωρίς πληθωριστικές πιέσεις. Όσο μεγαλύτερο το παραγωγικό κενό και πιο βραδεία η αντίδραση της οικονομίας στις αλλαγές της οικονομικής πολιτικής τόσο περισσότερο η οικονομική αυτή πολιτική μπορεί να παραμείνει επεκτατική. Αν η ακολουθούμενη πολιτική παραμείνει επεκτατική και πέρα από το επίπεδο των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας τότε ακολουθεί ανταγωνιστική αύξηση τιμών-μισθών και ακαμψίες στην αγορά εργασίας. Τότε απαιτείται χαλαρή δημοσιονομική πολιτική που θα μειώσει την ανεργία και σφιχτή νομισματική πολιτική που θα στοχεύει τον περιορισμό του πληθωρισμού. Από καθαρή στατιστική άποψη οι κύκλοι προκαλούνται από σοκ (shocks) που χτυπούν την οικονομία. Τα σοκ αυτά προκαλούν μια πρόσκαιρη αλλά επίμονη παρεκτροπή από του προϊόντος της οικονομίας από το επίπεδο των ικανοτήτων της. Σύμφωνα με την θεωρία του Keynes τα σοκ προέρχονται είτε από την πλευρά της προσφοράς, είτε από την πλευρά της ζήτησης και της διανομής, είτε από διαρθρωτικές μεταβολές. Μια άλλη διάκριση είναι ανάλογα με το χώρο προέλευσης τους. Έτσι χωρίζονται σε εγχώριας προέλευσης και εξωτερικής από κάποια χώρα του εξωτερικού. Οι τυπικοί εγχώριοι κύκλοι μπορούν να οφείλονται σε αλλαγές της ακολουθούμενης οικονομικής (δημοσιονομικής ή νομισματικής) πολιτικής αλλά και της συμπεριφοράς του ιδιωτικού τομέα (ροπή προς αποταμίευση και επενδύσεις). ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ Η θεωρία του Keynes για την ανάλυση του φαινόμενου των κυκλικών διακυμάνσεων χρησιμοποιεί τις αγορές αγαθών και χρήματος και εξηγεί το φαινόμενο με τις καμπύλες IS-LM καθώς και των καμπύλων AD και AS της συνολικής ζήτησης και προσφοράς. Τόσο τα βραχυχρόνια όσο και τα μακροχρόνια σημεία ισορροπίας βρίσκονται στα σημεία τομής των καμπυλών AS-AD. Βραχυχρόνια είναι δυνατή η παραγωγή οποιονδήποτε ποσοτήτων στο δεδομένο επίπεδο τιμών. Το επίπεδο τιμών όμως μακροχρονίως προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και η οικονομία προσεγγίζει την μακροχρόνια ισορροπία της στην οποία η AS είναι κάθετη και επικρατεί πλήρης απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών. Κατά συνέπεια οι κύκλοι της οικονομικής δραστηριότητας οφείλονται στις μεταβολές της AD. Η σταθεροποιητική πολιτική βασίζεται στη διαχείριση της συνολικής ζήτησης με τη χρήση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των κάμψεων της παραγωγικής δραστηριότητας και της διατήρησης πλήρους απασχόλησης. Η μεταβολή των δημοσίων δαπανών προκαλεί μεταβολή της συνολικής ζήτησης (κατανάλωση και επένδυση) και μετατόπιση της IS και η μεταβολή της προσφοράς της ποσότητας του χρήματος προκαλεί μετατόπιση της LM με αποτέλεσμα να προκαλούνται μεταβολές του πραγματικού προϊόντος της οικονομίας στη βραχυχρόνια περίοδο. Μακροχρόνια το προϊόν επιστρέφει στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης και το πραγματικό επιτόκιο αυξάνει. Κατά συνέπεια η δημοσιονομική πολιτική είναι ουδέτερη μακροχρόνια διότι δεν επηρεάζει τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας (παραγωγή, απασχόληση, κατανάλωση, επένδυση). 4

5 Η ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά λειτουργεί προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή του πραγματικού προϊόντος της οικονομίας (προκυκλικά). Αύξηση της προσφοράς χρήματος προκαλεί την οικονομική άνθηση και η μείωση την ύφεση στην οικονομία. Βασιζόμενοι στην αργή προσαρμογή των τιμών και των μισθών και την ακαμψία των μισθών προς τα κάτω εξαιτίας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τα εργατικά συνδικάτα, εκφράζουν την άποψη της αδυναμίας της αγοράς να εκκαθαρίσει και να επιστρέψει στην πλήρη απασχόληση άμεσα και μπορεί να διατηρείται εκτός ισορροπίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για αυτό οι νομισματικές αρχές και οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να παρέμβουν ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της εκτενούς ανεργίας και να επιστρέψει η αγορά όσο το δυνατό συντομότερα σε επίπεδο προϊόντος πλήρους απασχόλησης. Αντίθετα στο βασικό κλασικό υπόδειγμα το χρήμα θεωρείται ουδέτερο, που σημαίνει ότι οι διαφοροποιήσεις της ονομαστικής προσφοράς χρήματος μεταβάλλουν αναλογικά το επίπεδο των τιμών και δεν επηρεάζουν τις πραγματικές μεταβλητές δηλαδή το προϊόν, την απασχόληση, τους πραγματικούς μισθούς και τα πραγματικά επιτόκια. Στο κλασικό υπόδειγμα η προκυκλική και προπορευόμενη συμπεριφορά του χρήματος δικαιολογείται μέσα από την ύπαρξη αντίστροφης αιτιότητας. Σε αυτή οι αναμενόμενες μεταβολές του προϊόντος οδηγούν σε μεταβολές της προσφοράς του χρήματος προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή οι επιχειρήσεις αυξάνουν τη ζήτησή τους για χρήμα καθώς προβλέπουν αύξηση ζήτησης του προϊόντος τους και η κεντρική τράπεζα προσφέρει αρκετό επιπλέον χρήμα για να ικανοποιήσει την αύξηση της ζήτησης του χρήματος. Με αυτό τον τρόπο η αύξηση της προσφοράς του χρήματος προκαλεί μεταβολή των τιμών και όχι μεταβολή του προϊόντος της οικονομίας. Η Μονεταριστική θεωρία του Milton Friedman στηρίζεται στην υπόθεση της ατελούς πληροφόρησης των εργαζομένων για τις μεταβολές του επιπέδου τιμών. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης η καμπύλης βραχυχρόνιας προσφοράς έχει θετική κλίση και είναι ανερχόμενη όταν αυξάνεται το επίπεδο του παραγόμενου προϊόντος. Αλλά η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς είναι ανεξάρτητη του επιπέδου των τιμών και εμφανίζεται κατακόρυφη προς τον άξονα του προϊόντος. Στην βραχυχρόνια περίοδο το παραγόμενο προϊόν εξαρτάται από τις αυξομειώσεις της προσφοράς χρήματος και την πληροφόρηση των εργαζομένων και την αδυναμία τους να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές των τιμών. Όταν το επίπεδο των παρατηρούμενων τιμών είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο οι εργαζόμενοι, επειδή έχουν ατελή πληροφόρηση δεν γνωρίζουν τις μεταβολές των σχετικών τιμών των αγαθών και προσφέρουν την εργασία τους με χαμηλότερους πραγματικούς μισθούς και κατά συνέπεια προσφέρεται μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος στην αγορά. Όταν το επίπεδο των παρατηρούμενων τιμών είναι μικρότερο από το αναμενόμενο οι εργαζόμενοι επειδή προσφέρουν την εργασία τους με υψηλότερους πραγματικούς μισθούς, προσφέρεται μικρότερη ποσότητα προϊόντος στην αγορά και η καμπύλη της βραχυχρόνια προσφοράς είναι με θετική κλίση. Η προσφερόμενη ποσότητα προϊόντος ισούται με το προϊόν πλήρους απασχόλησης μόνο όταν οι εργαζόμενοι δεν σφάλουν στις προβλέψεις τους και το αναμενόμενο επίπεδο των τιμών ισούται με το εμφανιζόμενο. Σε αυτή την περίπτωση η καμπύλη της συνολικής προσφοράς είναι τελείως ανελαστική ως προς τις τιμές. Στη θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών τα άτομα χρησιμοποιούν το σύνολο της πληροφορίας για να προσδιορίσουν τη συμπεριφορά τους. Οι επιχειρηματίες βλέποντας τη μεταβολή της προσφοράς χρήματος αντιλαμβάνονται ότι επίκειται άνοδος του γενικού επιπέδου τιμών και δεν μεταβάλλουν την πα- 5

6 ραγόμενη ποσότητα προϊόντος. Μόνο αν το εφαρμοζόμενο μέτρο οικονομικής πολιτικής δεν είναι αναμενόμενο θα έχει αποτέλεσμα και θα συμβάλει στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία μία απροσδόκητη μεταβολή της προσφοράς του χρήματος μεταβάλει τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος προς την ίδια κατεύθυνση και κατά συνέπεια η καμπύλη της συνολικής προσφοράς είναι θετική βραχυχρόνια. Αλλά στη συνέχεια μέσα από τις μεταβολές του γενικού επιπέδου των τιμών και την προσαρμογή των τιμών και των μισθών οι αγορές εκκαθαρίζουν. Εφόσον το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πλήρους απασχόλησης η απροσδόκητη μεταβολή της προσφοράς του χρήματος δεν μεταβάλει τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και κατά συνέπεια η καμπύλη της συνολικής προσφοράς είναι κάθετη μακροχρόνια. Αντίθετα μια αναμενόμενη μεταβολή της προσφοράς του χρήματος δεν μεταβάλει τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και η αύξηση της προσφοράς του χρήματος είναι ουδέτερη τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, επειδή οι προσδοκίες των ατόμων προσαρμόζονται άμεσα και για να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές των τιμών που απειλούν τα πραγματικά τους διαθέσιμα δρομολογούν συμπεριφορά έτσι ώστε να προστατευτούν από αυτές τις επιλογές της νομισματικής αρχής. Το διευρυμένο κλασικό υπόδειγμα βασίζεται στη μονεταριστική θεωρία αλλά και των ορθολογικών προσδοκιών. Σύμφωνα με αυτό μόνο οι αιφνιδιαστικές μεταβολές της προσφοράς του χρήματος μπορούν να επηρεάσουν το προϊόν για βραχυχρόνιο διάστημα (η καμπύλη της συνολικής προσφοράς έχει θετική κλίση βραχυχρόνια). Με τη χρήση των ορθολογικών προσδοκιών το κοινό δεν μπορεί να αιφνιδιάζεται συστηματικά από τις νομισματικές αρχές με αποτέλεσμα η μεταβολή της προσφοράς χρήματος να είναι ουδέτερη και να μην επηρεάζεται το προϊόν της οικονομίας (η καμπύλη της συνολικής προσφοράς είναι κάθετη μακροχρόνια). Στη θεωρία των πραγματικών επιχειρηματικών κύκλων οι μεταβολές του φυσικού προϊόντος οφείλονται σε πραγματικές και όχι σε νομισματικές μεταβολές, που προέρχονται από τη πλευρά της προσφοράς. Οι νομισματικές μεταβολές αφορούν διαταραχές της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος. Οι πραγματικές μεταβολές, είναι διαταραχές της πραγματικής πλευράς της οικονομίας, επηρεάζουν τη συνάρτηση παραγωγής, το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, τις πραγματικές δημόσιες δαπάνες και τις αποταμιευτικές και καταναλωτικές αποφάσεις των νοικοκυριών. Οι πραγματικές μεταβολές (διαταραχές-shock) σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οφείλονται στην μεταβολή της παραγωγικότητας είτε στην τεχνολογική πρόοδο. Οι ευεργετικές διαταραχές της παραγωγικότητας προκαλούν οικονομική ανάπτυξη και οι δυσμενείς προκαλούν οικονομικές υφέσεις. Οι μεταβολές της παραγωγικότητας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή νέων μεθόδων παραγωγής, την εισαγωγή νέων τεχνικών διοίκησης, τις μεταβολές της ποιότητας του κεφαλαίου ή της εργασίας, τις αλλαγές των διαθέσιμων πρώτων υλών ή των ενεργειακών πηγών, τον ασυνήθιστα καλό ή κακό καιρό που προκαλεί αντίστοιχα καλές ή κακές συγκομιδές, τις αλλαγές των κρατικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν την παραγωγή και κάθε άλλο παράγοντα που επηρεάζει την παραγωγικότητα. Άλλες αιτίες για την ύπαρξη των πραγματικών κύκλων είναι οι μεταβολές των σχετικών τιμών των εισαγόμενων πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας (τιμή πετρελαίου), οι μεταβολές των φορολογικών συντελεστών και γενικότερα της φορολογίας αλλά και των επιλογών των συντελεστών παραγωγής για τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σε εργασία και ανάπαυση. Η αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής, αυξάνει το οριακό προϊόν των συντελεστών παραγωγής, αυξάνει τη ζήτηση για απασχόληση προκαλεί την άνοδο των πραγματικών αμοιβών και συνεπώς μέσα από την αύξηση της 6

7 ζήτησης όσο και της προσφοράς εργασίας αυξάνεται η απασχόληση και η ποσότητα του πραγματικού παραγόμενου προϊόντος της οικονομίας, με αποτέλεσμα η οικονομία να μπαίνει στη φάση της ανάπτυξης. Με παρόμοιο τρόπο μία δυσμενής διαταραχή προκαλεί οικονομική ύφεση στην παραγωγική διαδικασία. Δυσμενείς διαταραχές της προσφοράς έχουμε όταν μειώνεται το οριακό προϊόν της εργασίας, ή μειώνεται η ζήτηση για απασχόληση σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού. Το πιο γνωστό μέτρο των διαταραχών της παραγωγικότητας είναι το κατάλοιπο του Solow που αποτελεί ένα εμπειρικό μέτρο της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών. Η μεταβολή της παραγωγικότητας διαφέρει από το μέγεθος της εντατικής χρήσης των συντελεστών. Ο ρυθμός χρήσης των συντελεστών διαφέρει ανάμεσα σε διάφορες χρονικές περιόδους. Οι παραγωγικοί συντελεστές σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης χρησιμοποιούνται πιο έντονα από ότι σε περιόδους ύφεσης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η οικονομία πλήττεται διαρκώς από διαταραχές της παραγωγικότητας. Η απασχόληση, η μέση παραγωγικότητα της εργασίας, οι πραγματικοί μισθοί και οι τιμές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την ποσότητα του πραγματικού παραγόμενου προϊόντος (προκυκλικά). Αυξάνονται την περίοδο της οικονομικής άνθησης και μειώνονται την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Επίσης σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών απέδειξαν ότι οι μεταβολές της δημοσιονομικής πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των κυκλικών διακυμάνσεων και τη σταθεροποίηση του προϊόντος και της απασχόλησης. Στις θεωρίες αυτές η ευκαμψία των τιμών και των αμοιβών προς τα κάτω είναι το θεμέλιο στοιχείο για την επίτευξη σημείου μακροχρόνιας ισορροπίας πλήρους απασχόλησης. Η μη ύπαρξη αυτής της ευκαμψίας οδηγούν στην εμφάνιση του σταδίου της οικονομικής ύφεσης έτσι ώστε να αναπροσαρμοστεί ο επιχειρηματικός τομέας στο νέο υψηλότερο κόστος παραγωγής που προκαλείται από την ά- νοδο των πραγματικών αμοιβών των συντελεστών παραγωγής. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Η αρχική εξήγηση του όρου πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι δείχνει την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στις εκλογές και τις κυκλικές διακυμάνσεις του προϊόντος της οικονομίας. Μέσα σε αυτόν τον όρο (πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι) περιλαμβάνονται επίσης και μεταβολές βασικών οικονομικών μεταβλητών όπως ο πληθωρισμός και τα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής σε προεκλογικές και μετεκλογικές περιόδους. Η συνηθισμένη μορφή των μοντέλων των πολιτικών επιχειρηματικών κύκλων περιλαμβάνει δύο τύπους κύκλων: τους οπορτουνιστικούς ή καιροσκοπικούς και τους δικομματικούς ή ιδεολογικούς πολιτικούς κύκλους. Οι πρώτοι είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας επανεκλογής της υπάρχουσας κυβέρνησης, η ο- ποία στην προσπάθειά της να κερδίσει στην άμεση εκλογική αναμέτρηση ασκεί μικροκομματική φιλολαϊκή πολιτική στην προεκλογική περίοδο σε αυτούς τους κύκλους τα δύο κόμματα υπόσχονται το ίδιο σχέδιο δράσης και ότι θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική αν εκλεγούν ανεξάρτητα των προτιμήσεων των ψηφοφόρων και έχουν κοινή πληροφόρηση για τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων τους. Οι δεύτεροι είναι το αποτέλεσμα των κομματικών διαφορών δηλαδή υπάρχει ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στα κόμματα και 7

8 το κάθε κόμμα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα διαφορετικών ψηφοφόρων δηλαδή τα διαφορετικά κόμματα έχουν διαφορετικές προτιμήσεις αναφορικά με τις ιδιαίτερές τους αξιώσεις περί της οικονομικής πολιτικής. Ο ψηφοφόρος προσπαθεί να κρίνει ποια διοίκηση προτιμά βασισμένος στην παλαιότερη πολιτική συμπεριφορά (ή φήμη). Κάτω από αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση έχει το κίνητρο να φαίνεται ότι ασκεί σκληρή πολιτική τα πρώτα χρόνια της θητείας της και στη συνέχεια πριν την προεκλογική περίοδο να χαλαρώνει. Επειδή όμως το εκλογικό σώμα αντιλαμβάνεται τέτοια συμπεριφορά οι πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι δεν συμβαίνουν συστηματικά αλλά για τυχαίους λόγους. Κάθε πολιτικός επιχειρηματικός κύκλος υποθέτει κυβερνητική χειραγώγηση της καμπύλης Phillips. Η οικονομική θεωρία πρεσβεύει ότι οι σοσιαλιστικές-αριστερές κυβερνήσεις προτιμούν χαμηλότερη ανεργία και υψηλότερη ανάπτυξη από τις δεξιές. Οι φιλελεύθερες-δεξιές με τη σειρά τους προτιμούν χαμηλότερο πληθωρισμό από τις αριστερές. Ο πολιτικός καιροσκοπικός κύκλος προβλέπει στην προεκλογική περίοδο υψηλή ανάπτυξη και χαμηλή ανεργία, αύξηση του πληθωρισμού την περίοδο των εκλογών ενώ μετεκλογικά ύφεση που το μέγεθός της εξαρτάται από τον πολιτικό προσανατολισμό της υφιστάμενης κυβέρνησης. Αντίθετα οι πολιτικοί επιχειρηματικοί με κυβερνήσεις που βασίζονται σε μία ιδεολογία πρεσβεύουν συστηματικές και μόνιμες διαφορές στη επιλεγμένη σχέση πληθωρισμού και ανεργίας ανάλογα με τα κόμματα που κυβερνούν. Η πιο σύγχρονη ανάλυση χρησιμοποιεί ως μέθοδο προσέγγισης τη θεωρία των παιγνίων. Ένα καιροσκοπικό κόμμα προτιμά να ακολουθεί στην αρχή της άσκησης εξουσίας αντιπληθωριστική πολιτική και πολιτική υψηλής απασχόλησης στο τέλος της περιόδου διακυβέρνησης. Οι κύκλοι αυτοί συνδέονται και με την χειραγώγηση της ανάπτυξης της οικονομίας. Οι καιροσκοπικοί κύκλοι υποθέτουν την ατελή πληροφόρηση των ψηφοφόρων και ανέπτυξαν βραχυχρόνιους πολιτικούς επιχειρηματικούς κύκλους και μέσω των καιροσκοπικών μοντέλων. Η ύπαρξη των ορθολογικών προσδοκιών προστατεύει την οικονομία συστηματικά από την κυβερνητική χειραγώγηση γιατί κάτι τέτοιο θα γίνονταν ορατό από τους ψηφοφόρους και δεν θα επανεκλέγανε την κυβέρνηση. Τα μοντέλα βασίζονται σε δύο υποθέσεις: την υπόθεση ύπαρξης ορθολογικότητας των ατόμων της οικονομίας και επηρεάζονται λιγότερο από ότι πιστεύεται από την νομισματική πολιτική και του ότι ορθολογικότητα συνεπάγεται ότι είναι αδύνατο οι ψηφοφόροι να εξαπατώνται συστηματικά. Επιπλέον εξηγούν την αντίδραση του εκλογικού σώματος μέσω των ορθολογικών αντί των προσαρμοζόμενων προσδοκιών. Η αύξηση των μισθών και των τιμών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επηρεάζει τα συμφέροντα της κοινωνικής και οικονομικής ελίτ που ελέγχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση του κυβερνώντος κόμματος στο μέλλον Ακόμα και μέσα στην ανάλυση των πολιτικών επιχειρηματικών κύκλων υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η προσέγγιση μπορεί να είναι Κεϋνσιανής, ή κλασικής ισορροπίας. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση της ανισορροπίας και της ισορροπίας επικεντρώνεται στη πιθανότητα κυκλικής επιμονής ασχέτως της πολιτικής ή του οικονομικού χαρακτήρα της πηγής του οικονομικού κύκλου. Το θέμα της επιμονής απασχολεί επίσης την αντιπαράθεση ανάμεσα στην επίμονη ανισορροπία των καιροσκοπικών κύκλων και των προσωρινών ισορροπιών των κομματικών κύκλων. Έτσι υπερθεματίζονται οι οικονομικοί κύκλοι καθώς η χειραγώγηση της οικονομίας μπορεί να σε οδηγήσει σε εκλογική νίκη επειδή θα θεωρηθεί ότι η οποιαδήποτε πολιτική επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα παροδικά. Όπως 8

9 το θέτει και η rèal politique ο καθαρός καιροσκοπισμός και αγνός ιδεολογικός αγώνας μπορεί να συμβεί όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση και δεν έχει εξουσία. Σε μια μελέτη του με δεδομένα για τις χώρες του ΟΟΣΑ σχετικά με το αν η δυναμική συμπεριφορά του πληθωρισμού, της ανεργίας και της ανάπτυξης του ΑΕΠ επηρεάζεται συστηματικά από χρόνο των εκλογών και των κυβερνητικών αλλαγών με δεδομένα την βραδύτητα της προσαρμογής των μισθών και της σύνδεσης των αλλαγών του πληθωρισμού ανάλογα με τις αλλαγές των κυβερνήσεων προκαλούν προσωρινές αποκλίσεις από το φυσικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: στο ξεκίνημα μιας δεξιάς (αριστερής) κυβέρνησης το προϊόν βρίσκεται κάτω (πάνω) από το φυσικό επίπεδο και η ανεργία είναι υψηλότερη (χαμηλότερη) και μέσω των προσδοκιών τιμές και μισθοί προσαρμόζονται, προϊόν και ανεργία επιστρέφει στο φυσικό επίπεδο και το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας εξαρτάται από το κόμμα που εξουσιάζει. Κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: Ο πληθωρισμός τείνει να αυξάνεται αμέσως μετά τις εκλογές πιθανώς ως αποτέλεσμα της προεκλογικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Υπάρχει ένδειξη προσωρινών διαφορών των δυο κομμάτων στο ΑΕΠ και στην ανεργία μακροχρόνια διαφορά στον πληθωρισμό. Δεν βρήκαν σχεδόν καμία ένδειξη ύπαρξης μόνιμων δικομματικών διαφορών σε προϊόν και ανεργία. Όλα τα κοινοβουλευτικά συστήματα κυβερνήσεων με ευρείς συνασπισμούς κομμάτων δείχνουν μικρή ένδειξη ύπαρξης καιροσκοπικών πολιτικών κύκλων, ειδικά για τον πληθωρισμό. Σε αρκετές χώρες οι πολιτικοί κύκλοι σχετικά συνεπείς με τη θεωρεία ότι οι αριστερές κυβερνήσεις ασκούν επεκτατική πολιτική τα δύο πρώτα χρόνια της εξουσίας τους (περίπου 2 χρόνια), επιτυγχάνουν στόχους και στη συνέχεια μέσω της προσαρμογής των πληθωριστικών προσδοκιών η οικονομία επιστρέφει στο φυσικό επίπεδο ανάπτυξης. Οι κυβερνήσεις αυτές κινδυνεύουν να παγιδευτούν στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης στόχων και προσαρμογής του πληθωρισμού], και προσπαθούν να τον μειώσουν όταν θεωρείται ως το κύριο οικονομικό πρόβλημα. Οι οποιεσδήποτε μετεκλογικές αυξήσεις του πληθωρισμού αποτελούν σήμα προεκλογικών καιροσκοπικών δημοσιονομικών πολιτικών. Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ παρατηρούνται αυξήσεις του δημόσιου χρέους και της νομισματικής ρευστότητας τις χρονιές των εκλογών. Επίσης οι προεκλογικές δημοσιονομικές «προτιμήσεις» σε ψηφοφόρους «κλειδιά» μπορεί να αποδειχθούν εκλογικά πολύ χρήσιμοι και επιπλέον να βοηθήσουν να αυξηθεί το επίπεδο ανάπτυξης του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά οι καιροσκοπικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν να συνυπάρχουν με τους δικομματικούς κύκλους που βρέθηκαν από τα δεδομένα, επειδή όλοι οι πολιτικοί επιθυμούν να εξουσιάζουν, να επιβάλουν τους στόχους τους με αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμες προεκλογικές καιροσκοπικές πολιτικές αν αυξάνουν τις πιθανότητες για να επανεκλεγούν. Ο βαθμός επιτυχίας των δικομματικών πολιτικών μπορεί να εξαρτάται από τα θεσμικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και της συμπεριφοράς των σωματείων. Όταν η κυβέρνηση είναι ασφαλής τα πιθανά κέρδη είναι περιορισμένα και τα κόστη είναι μεγάλα ενώ, όταν δεν είναι δημοφιλής τα κόστη μειώνονται πάρα πολύ. Έτσι αναπτύσσεται μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην πιθανότητα επανεκλογής της κυβέρνησης και στο βαθμό που η κυβέρνηση προχωρεί σε προεκλογική χειραγώγηση της οικονομίας. Η δημοτικότητα της κυβέρνησης προσδιορίζει την υιοθέτηση πολιτικής χειραγώγησης της οικονομίας ή την επι- 9

10 δίωξη ιδεολογικών στόχων, υπόθεση που συμφωνεί με την ορθολογική forward-looking ψηφοφορίας. Οι καιροσκοπικοί νομισματικοί κύκλοι εμφανίζονται όταν η πιθανότητα επανεκλογής βρίσκεται κάτω του 80-85%. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγαπητός Γεώργιος, Νέα Μακροοικονομική, Εκδόσεις Σταμούλης Απέργης Νικόλαος, Σύγχρονη Μακροοικονομική. Εκδόσεις Rosili, 2005 Βαβούρας Ιωάννης, Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης. Εκδόσεις Παπαζήση, 1999 Γεωργακόπουλος Θ.-Λιανού Θ. Μπένου Θ. Τσεκούρα Γ. Χατζηπροκοπίου Μ. Χρήστου Γ. Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία. Εκδόσεις Μπένου, 2002 Δημόπουλος Δ. Γ., Μακροοικονομική θεωρία, τόμος α & β, 1998 Κιόχος Πέτρος-Παπανικολάου Γεώργιος, Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες, Κολλίντζας Τρύφων, Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1999 Κούρκουλος Ανδρέας, Οικονομική (τέταρτη έκδοση). Εκδόσεις Σταμούλης Κώττη Γεωργίου Κώττη-Πετράκη Αθηνά, Σύγχρονα οικονομικά θέματα, Εκδόσεις Μπένου 2000 Λιανός Θ. Μπένος Θ. Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική, Στ έκδοση, 1998 Ρέππας Παναγιώτης, Οικονομική ανάπτυξη, Θεωρίες και Στρατηγικές. Εκδόσεις Παπαζήση 1991 Abel Andrew Bernanke Ben Μακροοικονομική, εκδόσεις Κριτική 2002 Begg David - Fischer Stanley Dornbusch Rudiger. Εισαγωγή στην Οικονομική α τόμος. Εκδόσεις Κριτική Επιστημονική Βιβλιοθήκη, 1998 Gillis-Perkins-Roemer-Snodgrass. Οικονομική της ανάπτυξης. Εκδόσεις Τυπωθήτω 2002 Mankiew Gregory Μακροοικονομική Θεωρία, εκδόσεις Gutenberg, 2002 Samuelson-Nordhaus. Οικονομική ά τόμος. Εκδόσεις Παπαζήση, 2000 Wilson & Clark. Economics. Εκδόσεις International Thomson publishers,

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Oνοµατεπώνυµο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ: 8131 ΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ: 8158 Ι ΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 Μελέτες (Studies) / 3 Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία»

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» 2011 / 4 Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» Jan Kregel Εισαγωγή. Η πρόκληση του Κέινς πολιτική μηδενικών επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές Πρόλογος Τρύφων Κολλίντζας Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρος & ιευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2015 Τεύχος 01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης.

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης. Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771 Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης Των Μιχάλη Νικηφόρου* Levy Economics Institute of Bard College Laura

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη;

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 12 Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ηλίας Ιωακείμογλου Αθήνα 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Εισαγωγή...8 Περίληψη και συμπεράσματα...11

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα