0089/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI"

Transcript

1 0089/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 και της Ενδιάμεσης Εκθεσης Διαχείρισης Επισυνάπτεται ανακοίνωση FBI Attachments: 1. Announcement 2. Financial Report Regulated Publication Date: 28/08/2015

2

3 ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU - FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 2 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 3 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση των ταµειακών ροών 4 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 5-14 Ενδιάµεση Έκθεση ιαχείρισης ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 17

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ετήσια 30/06/ /06/ /12/2014 Σηµ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα έσοδα από εργασίες Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) Έξοδα πωλήσεων και διανοµής ( ) ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) ( ) Κέρδος πριν από τη φορολογία Φορολογία 5 (96.838) ( ) ( ) Κέρδος περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα Ποσά που δεν θα αναταξινοµηθούν στο κέρδος ή ζηµιά σε µεταγενέστερες περιόδους: Φορολογία που σχετίζεται µε τα λοιπά συνολικά έσοδα - - (91.334) - - (91.334) Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινοµηθούν στο κέρδος ή ζηµιά σε µεταγενέστερες περιόδους: Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 6 0,80 0,99 2,48 Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 6 0,80 0,99 2,48 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 µέχρι 14 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 1

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/ /12/2014 Σηµ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλο ενεργητικό Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Άλλες επενδύσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Φορολογία επιστρεπτέα Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τραπεζικά δάνεια Λογαριασµοί συµβούλων Αναβαλλόµενη φορολογία ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις τραπεζικών δανείων Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Φορολογία πληρωτέα Ολικό υποχρεώσεων ΟΛΙΚΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 µέχρι 14 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 2

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αποθεµατικό Αποθεµατικό Επανεκτίµησης Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Αποθεµατικό Επανεκτίµησης Επενδύσεων υπέρ το άρτιο προσόδου Ολικό Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο Καθαρό κέρδος για την περίοδο Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Μερίσµατα - - ( ) - - ( ) Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου ( ) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο Καθαρό κέρδος για την περίοδο Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Μερίσµατα - - ( ) - - ( ) Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 µέχρι 14 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 3

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30/06/ /06/2014 Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος περιόδου Αναπροσαρµογή για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού (Κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (20.065) - Μερίσµατα εισπρακτέα (79.293) (59.526) Τόκους πληρωτέους Τόκους εισπρακτέους (581) (12.400) Φορολογία Ροή µετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση στα αποθέµατα (Αύξηση)/µείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ( ) Αύξηση/(µείωση) στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ( ) Ροή µετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε - (34.594) Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά άυλου ενεργητικού 8 (9.519) - Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 7 ( ) ( ) Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 9 (15.739) - Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση ( ) (95.242) Πληρωµή για αγορά άλλων επενδύσεων ( ) - Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Τόκοι που εισπράχθηκαν Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Εξαγορά επιχείρησης 15 ( ) - Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πληρωµές από συµβούλους (Αποπληρωµές)/εισπράξεις από νέα δάνεια ( ) Πληρωµή µερίσµατος 12 ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή µείωση /αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 µέχρι 14 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 4

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος κ. KPMG Limited. 2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται µαζί µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία των µη ελεγµένων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 30 Ιουνίου 2015, ήταν οι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων ΠΧΠ, διερµηνειών και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 5

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Λειτουργικοί τοµείς Εισαγωγή και διανοµή Επενδύσεις ανάπτυξης και Παραγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης Επενδύσεις στο βιοµηχανικών προϊόντων προϊόντων γης και ακινήτων χρηµατιστήριο Ολικό 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2014 Κύκλος εργασιών Μεικτό κέρδος Έξοδα χρηµατοδότησης Έσοδα χρηµατοδότησης Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού Κέρδος πριν την αποµείωση και τη φορολογία Κέρδος πριν από τη φορολογία Προσθήκες ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προσθήκες στοιχείων άυλου ενεργητικού Ενεργητικό Παθητικό

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 30/06/ /06/2014 Εταιρικός φόρος περιόδου ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ /06/ /06/2014 Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους ( ) Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 0,80 0,99 Πλήρως κατανεµηµένος αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 0,80 0,99 Θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι δεν εξασκήθηκε κανένα ικαίωµα Αγοράς Μετοχών (Power Warrants) από τις 22 Ιουνίου µέχρι τις 30 Ιουνίου Σας υπενθυµίζουµε, όπως έχει ήδη ενηµερωθεί µε την ανακοίνωση µας της 18 Μαίου 2015 ότι αυτή ήταν η τελευταία περίοδος που µπορούσατε να ασκήσετε τα ικαιώµατα σας (εξολοκλήρου ή µερικώς). Τα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ) διαπραγµατεύονταν στο ΧΑΚ µέχρι και την 17/06/2015. Μετά την ηµεροµηνία αυτή αποσύρθηκαν. 7. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30/06/ /12/2014 Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου Καθαρές προσθήκες / εξαγορά Αποσβέσεις ( ) ( ) Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΑΥΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/ /12/2014 Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου Προσθήκες / εξαγορά Αποσβέσεις (61.295) ( ) Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 30/06/ /12/ Ιανουαρίου Προσθήκες Ιουνίου ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 30/06/ /12/2014 ίκαιη ίκαιη αξία αξία Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Μετοχές σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες Χρεόγραφα σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες Εισηγµένες σε διεθνή χρηµατιστήρια Μη εισηγµένες

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριµένο 30/06/ /12/ Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου ( µετοχές 0,26 η καθεµιά) Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου ( µετοχές 0,26 η καθεµιά) Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 δεν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 30/06/ /12/2014 Αποθεµατικό Επανεκτίµησης Α. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αναβαλλόµενη φορολογία - (91.334) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου Β. Επενδύσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Πλεόνασµα από επανεκτίµηση έτους Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου ( ) ( ) Ολικό αποθεµατικού επανεκτίµησης Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου Αποθεµατικό προσόδου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κέρδος για την περίοδο Πληρωµή µερίσµατος ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου Ολικό Αποθεµατικών

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Μαίου 2015 εγκρίθηκε η εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καταβολή τακτικού µερίσµατος ύψους (2013: ) που αναλογεί σε 0,0097 ανά µετοχή (2013: 0,0095) ή 3,7% (2013: 3,7%) επί της ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί µε 2,11% αύξηση στο µέρισµα του Το µέρισµα πληρώθηκε στις 19 Ιουνίου ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα, να θέτει κι άλλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί τους κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήµατα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη του ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµίων. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµίων όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλου ενεργητικού µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου µεταβολές στις τιµές αγοράς, όπως συναλλαγµατικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιµές µετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδηµα ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχει το Συγκρότηµα. Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται εξαιτίας µεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 10

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (συνέχ.) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα δεν εκτίθεται σε ουσιαστικό συναλλαγµατικό κίνδυνο πλέον διότι οι περισσότερες συναλλαγές του είναι σε Ευρώ. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Κίνδυνος µεταβολής τιµών Το Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων που αναφέρονται στη σηµείωση 10. Το ιοικητικό Συµβούλιο περιορίζει τον κίνδυνο µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου ικανοποιητικής διασποράς σε κατηγορίες τίτλων (µε επενδύσεις σε διαφόρους κλάδους) και µε την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σε τακτά χρονικά διαστήµατα. ιαχείριση κεφαλαίου Το Συγκρότηµα διαχειρίζονται τα κεφάλαια τους ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως δρώσες οικονοµικές µανάδες και ταυτόχρονα θα έχουν την µέγιστη δυνατή απόδοση για τους µετόχους µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος. 11

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στις 6 Φεβρουαρίου 2015 η θυγατρική εταιρεία Handy Snacks Limited έχει ολοκληρώσει την συµφωνία µε την εταιρεία Thamira Food Manufacturers Limited για την εξαγορά των εργασιών, ακινήτων και εµπορικών σηµάτων (brands & trademarks) της βιοµηχανίας παραγωγής των προϊόντων BAKANDYS και βιολογικών τροφίµων BIO GREENLIFE καθώς και άλλων συναφών αντιπροσωπειών εισαγωγής τροφίµων της εν λόγω εταιρείας. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συµφωνίας αυτής, συµφωνήθηκε επίσης µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited και της Thamira Food Manufacturers Limited η αγορά ακινήτου στο Παλαιοµέτοχο έναντι του ποσού των Το συνολικό τίµηµα εξαγοράς (περιλαµβανοµένου του ακινήτου και των καταµετρηµένων αποθεµάτων) ανέρχεται στα και αυτό περιλαµβάνει υπεραξία (Goodwill) (α) Τίµηµα εξαγοράς Η δίκαιη αξία της τιµής εξαγοράς που πληρώθηκε τον Φεβρουάριο είναι (β) Περιουσιακά και άυλα στοιχεία που αγοράστηκαν Η δίκαιη αξία των περιουσιακών και άυλων στοιχείων που αγοράστηκαν κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, σύµφωνα µε την συµφωνία, έχει ως ακολούθως: Μηχανήµατα και εξοπλισµός Αποθέµατα Εµπορικά σήµατα Ακίνητο (γ) Εµπορική εύνοια Η Εµπορική εύνοια που προκύπτει κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς αναγνωρίστηκε ως ακολούθως: Τίµηµα εξαγοράς ίκαιη αξία περιουσιακών και άυλων στοιχείων που αγοράστηκαν κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς ( ) Εµπορική εύνοια

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος δεν πωλούν ούτε αγοράζουν προϊόντα σε/από άλλες εταιρείες του Συγκροτήµατος. Όταν και όπου επιβάλλεται χρεώνονται κάποια ποσά για διοικητικές υπηρεσίες. Τα ποσά που χρέωσε η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited τις θυγατρικές της εταιρείες ήταν τα εξής: 30/06/ /06/2014 ιοικητικές υπηρεσίες: Spinney s Cyprus Limited Handys Snacks Limited Τα υπόλοιπα των εταιρειών του Συγκροτήµατος µε την ιθύνουσα Εταιρεία παρουσιάζονται πιο κάτω: 30/06/ /12/2014 Χρεώστικα υπόλοιπα Handys Snacks Limited Πιστωτικά υπόλοιπα Spinney s Cyprus Limited Frou Frou Cereals Limited Athalassa Farm Limited Frou Frou Cereals (Golden Choice) Limited Frou Frou Investments Limited Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Limited Handy Snacks Limited Τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα φέρουν τόκο 4% ετησίως

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) Κατά την διάρκεια τις περιόδου οι εταιρείες του Συγκροτήµατος πλήρωσαν µερίσµατα στην Εταιρεία ως ακολούθως: 30/06/ /06/2014 Spinney s Cyprus Limited Frou Frou Investments Limited Frou Frou Cereals (Golden Choice) Limited Αµοιβή Συµβούλων 30/06/ /06/2014 Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άµεσα και έµµεσα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (σύµφωνα µε το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας Ο ) στις 30 Ιουνίου 2015 ήταν τα ακόλουθα: Συνήθεις µετοχές % Άλκης Χ. Χατζηκυρίακος 74,95 Κώστας Γ. Ηλίαδης 0,2610 Χρύσης Χ. Χριστόπουλος 0,0553 Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου 0,

19 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Alkis H.Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd σε συνεδρία του που έγινε στις 27 Αυγούστου 2015, µελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. 2. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 ετοιµάστηκαν µε βάση το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. 3. Ανάλυση αποτελεσµάτων περιόδου 3.1. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος µειώθηκε κατά φθάνοντας στα που αντιστοιχεί µε µείωση 3,15% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος µειώθηκε κατά φθάνοντας στα που αντιστοιχεί µε µείωση 3,48% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εξάµηνο 2014 και οφείλεται κυρίως στην µείωση του κύκλου εργασιών που αναφέρεται πιο πάνω. 3.3.Τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν κατά φθάνοντας τα και αυτό οφείλεται κυρίως στην µείωση των προβλέψεων και των εκπτώσεων που λήφθηκαν. 3.4.Το κέρδος από εργασίες µειώθηκε κατά φθάνοντας στα Τα έξοδα διοίκησης µειώθηκαν κατά φθάνοντας στα , ενώ τα έξοδα πωλήσεων και διανοµής αυξήθηκαν κατά φθάνοντας στα λόγω προώθησης των νέων προϊόντων που το Συγκρότηµα ανέλαβε και παρουσίασε κατά το 2015 στην αγορά. 3.5.Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης µειώθηκαν από στις κυρίως λόγω µείωσης των επιτοκίων. 3.6.Το κέρδος πριν τη φορολογία µειώθηκε κατά φθάνοντας στα , µείωση της τάξης του 17,68%. Βασικοί Οικονοµικοί είκτες 30/06/ /06/2014 Ετήσια 31/12/2014 Περιθώριο µεικτού κέρδους 41,98% 42,12% 42,04% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (προ φόρων, τόκων, αποµείωσης, αποσβέσεων και επανεκτίµησης) 15,62% 17,24% 18,13% Καθαρή λογιστική αξία µετοχής (σεντ) 49,54 48,05 49,64 Ηµέρες εµπορικών χρεωστών Ηµέρες εµπορικών πιστωτών Ηµέρες αποθεµάτων είκτης τρέχουσας ρευστότητας 1,78 2,38 2,53 15

20 4. Κατά τη διάρκεια του α εξαµήνου 2015 δεν υπήρξαν οποιαδήποτε ουσιώδη εισοδήµατα από µη επαναλαµβανόµενες ή έκτακτες δραστηριότητες. 5. Κατά τη διάρκεια του α εξαµήνου 2015 η θυγατρική εταιρεία Handy Snacks Ltd πραγµατοποίησε την εξαγορά των εργασιών, ακινήτων και εµπορικών σηµάτων (brands & trademarks) της βιοµηχανίας παραγωγής των προϊόντων BAKANDYS και βιολογικών τροφίµων BIO GREENLIFE καθώς και άλλων συναφών αντιπροσωπειών εισαγωγής τροφίµων. εν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός από αυτά που περιγράφονται προηγουµένως. 6. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες αναλύονται στη σηµείωση 14 των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 7. Οι συναλλαγές συνδεδεµένων προσώπων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΛΠ 24 παρουσιάζονται στη σηµείωση 16 των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 8. Το κέρδος ανά µετοχή υπολογίστηκε µε βάση το κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας και το µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου. 9. Αποσπάσµατα των αποτελεσµάτων της πρώτης εξαµηνίας του 2015 θα δηµοσιευθούν στις 28 Αυγούστου 2015 στην εφηµερίδα «Πολίτης». Αντίγραφα ολόκληρου του κειµένου των συνοπτικών ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων θα διατίθενται προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, 2660 Κοκκινοτριµιθιά, Λευκωσία. Επιπρόσθετα αντίγραφα ολόκληρου του κειµένου των συνοπτικών ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην κατηγορία Οικονοµικές Πληροφορίες. 10. Παρόλο που τα προβλήµατα της αγοράς συνεχίζουν να υφίστανται και να χειροτερεύουν, τα µέτρα λιτότητας και περισυλλογής που έλαβε η Εταιρεία, η αναδιοργάνωση των οργανωτικών δοµών του Συγκροτήµατος ώστε να συνάδουν µε τα νέα δεδοµένα της εντονότερης ύφεσης, οι εξαγορές της παραγωγικής µονάδας των επιδόρπιων MON AMI, BAKANDYS και βιολογικών τροφίµων BIO GREENLIFE καθώς και άλλων συναφών αντιπροσωπειών εισαγωγής τροφίµων είναι οι στρατηγικές κινήσεις που έγιναν και κρίνονται ότι προσφέρουν καλές προοπτικές ανάπτυξης και αναµένονται να συµβάλουν περαιτέρω στην ανάκαµψη των αποτελεσµάτων του Οµίλου. Το ιοικητικό Συµβούλιο και η ιεύθυνση της Εταιρείας πιστεύουν ότι οι πρόσφατες αναπροσαρµογές και νέες δραστηριότητες θα βοηθήσουν στην κάλυψη των απωλειών που προήλθαν από την οικονοµική κρίση και ότι το Συγκρότηµα ευρίσκεται στον σωστό δρόµο για βελτιωµένες αποδόσεις και επιδόσεις κατά το 2015 παρά τις αντιξοότητες της αγοράς Εκ του ιοικητικού Συµβουλίου, Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος Εκτελεστικός Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος 16

21 ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 ( Νόµος ), εµείς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: (α) οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 1 µέχρι 14: (i) (ii) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34 Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόµου, και Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, και (β) η ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης η οποία παρουσιάζεται στις σελίδες 15 µέχρι 16 παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το Άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόµου. 17

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, επαγγελµατικοί σύµβουλοι και τράπεζες 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης ελεγκτή, αποτελούν µετάφραση στα Ελληνικά των οικονοµικών καταστάσεων που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα