Arvekap 3,75mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Arvekap 3,75mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Arvekap 3,75mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Arvekap 3,75mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arvekap 3,75mg 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arvekap 3,75mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Triptorelin (INN) 3,75 mg ανά φιαλίδιο Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλέπε παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο εναιώρηµα 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές Ενδείξεις - Καρκίνος του προστάτη Θεραπεία του τοπικά προχωρηµένου ή µεταστατικού καρκίνου του προστάτη (ευνοϊκή επίδραση της θεραπείας είναι εµφανέστερη και συχνότερη σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγουµένως άλλη ορµονική θεραπεία). - Ενδοµητρίωση Γεννητική και εξωγεννητική ενδοµητρίωση. - Ινοµυώµατα µήτρας Θεραπεία των ινοµυωµάτων µήτρας. - Γυναικεία στειρότητα Συµπληρωµατική θεραπεία σε συνδυασµό µε γοναδοτροφίνες (HMG, FSH, HCG) στη διαδικασία πρόκλησης ωορρηξίας εν όψει εξωσωµατικής γονιµοποίησης και εµβρυοµεταφοράς (IVFET). - Πρώιµη ήβη Προ της ηλικίας των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης - Καρκίνος του προστάτη Μία ενδοµυϊκή ένεση Arvekap 3,75mg βραδείας αποδέσµευσης πρέπει να χορηγείται κάθε 28 ηµέρες.

2 2 - Ενδοµητρίωση ινοµυώµατα µήτρας Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ηµέρες του κύκλου. Η συνιστώµενη δοσολογία είναι µία ενδοµυϊκή ένεση Arvekap 3,75mg βραδείας αποδέσµευσης κάθε 28 ηµέρες. ιάρκεια θεραπείας: Αυτή εξαρτάται από την αρχική βαρύτητα της ενδοµητρίωσης και τις αλλαγές που παρατηρούνται στα κλινικά χαρακτηριστικά (λειτουργικά και ανατοµικά) κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η µέγιστη διάρκεια της θεραπείας για καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 µήνες, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδοµένα για µεγαλύτερη περίοδο. εν πρέπει να χορηγείται δεύτερη σειρά θεραπείας µε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν ή άλλο ανάλογο γοναδορελίνης. - Γυναικεία στειρότητα Μία ενδοµυϊκή ένεση Arvekap 3,75mg χορηγείται την δεύτερη ηµέρα του κύκλου. - Πρώιµη ήβη Παιδιά βάρους άνω των 20 kg: Μία ενδοµυϊκή ένεση κάθε 28 ηµέρες. Παιδιά βάρους κάτω των 20 kg: Ηµίσεια δόση του Arvekap 3,75mg, δηλαδή χορηγείστε το µισό όγκο του ανασυσταθέντος διαλύµατος κάθε 28 ηµέρες. Είναι βασικό η ένεση να γίνεται αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες. Μετά την ανασύσταση του εναιωρήµατος, η έγχυση πρέπει να γίνεται αµέσως µε βαθιά ενδοµυϊκή ένεση. Κάθε ελλιπής ένεση που οδηγεί στην απώλεια όγκου εναιωρήµατος µεγαλύτερου από τον όγκο που κατά κανόνα µένει στη σύριγγα, πρέπει να αναφέρεται στον θεράποντα γιατρό. Για λεπτοµερείς οδηγίες στη µέθοδο χορήγησης, βλέπε παράγραφο 6.6 (Οδηγίες χρήσης / χειρισµού). 4.3 Αντενδείξεις - Υπερευαισθησία στη γοναδορελίνη, τα ανάλογά της ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρµάκου (βλέπε παράγραφο 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες). - Σε ασθενείς µε καρκίνο του προστάτη που παρουσιάζουν συµπίεση του νωτιαίου µυελού ή ενδείξεις µετάστασης. - Κύηση. Πριν την έναρξη της αγωγής πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Σε ενήλικες, η παρατεταµένη χρήση αναλόγων GnRH µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια οστικής µάζας γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Ρύθµιση της αντιυπερτασικής θεραπείας µπορεί να απαιτείται σε ασθενείς οι οποίοι λαµβάνουν τέτοια αγωγή. - Καρκίνος του προστάτη Η τριπτορελίνη, όπως και τα άλλα GnRH ανάλογα, προκαλεί αρχικά µια παροδική αύξηση στα επίπεδα ορού της τεστοστερόνης, και πιθανά επακόλουθη επιδείνωση των συµπτωµάτων που γενικά σχετίζονται µε τον καρκίνο του προστάτη. Για να αντιρροπιστεί αυτή η αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης, µπορεί να εξεταστεί η χορήγηση αντιανδρογόνων κατά την έναρξη της θεραπείας. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν ή έχουν αυξηµένο κίνδυνο για ανάπτυξη απόφραξης των ουροφόρων οδών ή συµπίεσης του νωτιαίου µυελού θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά.

3 3 Είναι χρήσιµος ο περιοδικός έλεγχος των επιπέδων τεστοστερόνης αίµατος, καθώς αυτά δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1 ng/ml. - Ενδοµητρίωση ινοµυώµατα Η χορήγηση τριπτορελίνης σύµφωνα µε τη συνιστώµενη δοσολογία προκαλεί συνεχή υπογοναδοτροφική αµηνόρροια. Αν συµβεί µητρορραγία µετά από τον πρώτο µήνα, πρέπει να µετρηθούν τα επίπεδα της οιστραδιόλης στο πλάσµα και εάν αυτά τα επίπεδα είναι κάτω από 50 pg/ml, πρέπει να αναζητηθούν πιθανές οργανικές βλάβες. Μετά το τέλος της αγωγής, η λειτουργία των ωοθηκών επανέρχεται και η ωορρηξία συµβαίνει κατά µέσο όρο 2 µήνες µετά την τελευταία ένεση. Συνεπώς, η πρώτη έµµηνος ρύση αναµένεται περίπου 2 εβδοµάδες αργότερα. Μία µη ορµονική µέθοδος αντισύλληψης θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλη τη διάρκεια της αγωγής περιλαµβανοµένου και 1 µηνός µετά την τελευταία ένεση. - Γυναικεία στειρότητα Η συχνότητα ανάπτυξης υπερβολικού αριθµού ωοθυλακίων, που προκαλείται από τη χρήση των αναλόγων GnRH και γοναδοτροφινών, µπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξηµένη σε µια µειοψηφία προδιατεθειµένων ασθενών, ειδικά στην περίπτωση του συνδρόµου πολυκυστικών ωοθηκών. Η απάντηση των ωοθηκών στο συνδυασµό τριπτορελίνης γοναδοτροφινών µπορεί να διαφέρει µε τις ίδιες δόσεις από τη µια ασθενή στην άλλη, και σε ορισµένες περιπτώσεις, από τον ένα κύκλο στον άλλον, στην ίδια ασθενή. Η πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας θα πρέπει να παρακολουθείται µε ιδιαίτερα στενή ιατρική επίβλεψη µε συχνούς εργαστηριακούς και κλινικούς ελέγχους. Όπως και µε άλλα ανάλογα GnRH έχουν αναφερθεί περιπτώσεις συνδρόµου υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS) που σχετίζονται µε τη χρήση της τριπτορελίνης σε συνδυασµό µε γοναδοτροφίνες. Αν η απάντηση των ωοθηκών είναι υπερβολική, συνιστάται η διακοπή του κύκλου διέγερσης µε αναστολή περαιτέρω χορήγησης µε ενέσεις γοναδοτροφινών. - Πρώιµη ήβη Η αρχική διέγερση των ωοθηκών στα κορίτσια, µπορεί να προκαλέσει αιµορραγία από τη µήτρα. Επιβάλλεται η τουλάχιστον ετήσια παρακολούθηση των ασθενών µέχρι τη διακοπή της θεραπείας. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Να µη χορηγείται ταυτόχρονα µε φάρµακα που προκαλούν υπερπρολακτιναιµία (µειώνουν τον αριθµό των υποδοχέων της GnRH στην υπόφυση). εν έχει παρατηρηθεί άλλη κλινικά σηµαντική αλληλεπίδραση µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. 4.6 Κύηση και Γαλουχία Κύηση Μελέτες σε πειραµατόζωα δεν έδειξαν τερατογόνο επίδραση. Κατά τη διάρκεια της επιτήρησης µετά την κυκλοφορία στην αγορά και σε περιορισµένο αριθµό εγκύων γυναικών µε έκθεση στην τριπτορελίνη, δεν υπήρξαν αναφορές δυσµορφιών ή εµβρυοτοξικότητας οι οποίες να αποδίδονται στο προϊόν. Εντούτοις, επειδή ο αριθµός των ασθενών είναι πολύ µικρός για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά στον κίνδυνο συγγενών ανωµαλιών ή εµβρυοτοξικότητας, εάν η ασθενής καταστεί έγκυος ενώ λαµβάνει τριπτορελίνη, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Μία µη ορµονική µέθοδος αντισύλληψης θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλη τη διάρκεια της αγωγής περιλαµβανοµένου και 1 µηνός µετά την τελευταία ένεση. Γαλουχία Η τριπτορελίνη δεν συνιστάται να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου θηλασµού.

4 4 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Εµπειρία από τις κλινικές µελέτες Ο ενήλικος πληθυσµός που έλαβε µέρος σε κλινικές µελέτες και στον οποίο χορηγήθηκε τριπτορελίνη ενός µηνός (περίπου 2100 ασθενείς) περιελάµβανε άντρες που ελάµβαναν αγωγή για καρκίνο του προστάτη και γυναίκες που ελάµβαναν αγωγή για γυναικολογικές παθήσεις (ινοµύωµα & ενδοµητρίωση). Ο παιδιατρικός πληθυσµός που ελάµβανε αγωγή για πρώιµη ήβη περιελάµβανε 350 ασθενείς. Η πλειοψηφία των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών µελετών σχετιζόταν µε τις φαρµακολογικές ιδιότητες, σαν αποτέλεσµα του υπογοναδοτροφικού υπογοναδισµού, ή σπάνια της αρχικής διέγερσης της υπόφυσης και των γονάδων. Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρονται παρακάτω, ορίζεται µε βάση την ακόλουθη αρχή: Πολύ συχνές (> 10%) Συχνές (> 1% - <10%) - Μη συχνές (>0,1 - <1%) - Σπάνιες (>0,01 - <0,1%) Πολύ σπάνιες (<0,01%). Γενική ανοχή σε ενήλικες Πολύ συχνές: Ήπιες µέχρι έντονες εξάψεις και εφιδρώσεις οι οποίες συνήθως δεν οδηγούν σε διακοπή της θεραπείας. Γενική ανοχή σε άνδρες Πολύ συχνές κατά την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση ): Επιδείνωση συµπτωµάτων εκ του ουροποιητικού, οστικός πόνος µεταστατικής αιτιολογίας, και συµπτώµατα που σχετίζονται µε συµπίεση του νωτιαίου µυελού από σπονδυλικές µεταστάσεις (πόνος οσφύος, αδυναµία, παραισθησία των κάτω άκρων) όταν τα επίπεδα τεστοστερόνης πλάσµατος αρχικά και παροδικά αυξάνονται κατά την έναρξη της αγωγής. Αυτά τα συµπτώµατα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε µία έως δύο εβδοµάδες. Συχνές κατά τη διάρκεια της αγωγής: Ελαττωµένη σεξουαλική επιθυµία και ανικανότητα στύσης που σχετίζονται µε τη µείωση των επιπέδων πλάσµατος τεστοστερόνης λόγω της φαρµακολογικής δράσης της τριπτορελίνης. Μη συχνές κατά τη διάρκεια της αγωγής: Γυναικοµαστία. Γενική ανοχή σε γυναίκες Πολύ συχνές κατά την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση): Επιδείνωση συµπτωµάτων ενδοµητρίωσης (πυελικός πόνος, δυσµηνόρροια) κατά τη διάρκεια της αρχικής και παροδικής αύξησης των επιπέδων οιστραδιόλης πλάσµατος. Αυτά τα συµπτώµατα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε µία έως δύο εβδοµάδες. Αιµορραγία εκ του γεννητικού συστήµατος όπως µηνορραγία, µητρορραγία ή σταγονοειδής αιµόρροια, που συµβαίνουν κατά τον µήνα που ακολουθεί την πρώτη ένεση.

5 5 Όταν χρησιµοποιείται για τη θεραπεία υπογονιµότητας, ο συνδυασµός µε γοναδοτροφίνες µπορεί να οδηγήσει σε σύνδροµο υπερδιέγερσης ωοθηκών. Υπερτροφία ωοθηκών, πυελικός η/και κοιλιακός πόνος µπορούν να παρατηρηθούν. Πολύ συχνές κατά τη διάρκεια της αγωγής: Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έδειξαν µια γενική µορφή υποοιστρογονικών συµπτωµάτων που σχετίζονταν µε την καταστολή της υπόφυσης και των ωοθηκών, όπως διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγία, διαταραχές θυµικού, κολπική ξηρότητα και δυσπαρευνία, µειωµένη σεξουαλική επιθυµία. Συχνές κατά τη διάρκεια της αγωγής: Πόνος στήθους, µυϊκές κράµπες, πόνος αρθρώσεων, αύξηση βάρους, ναυτία, κοιλιακός πόνος / δυσφορία, εξασθένηση. Γενική ανοχή σε παιδιά Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, κεφαλαλγία, εξάψεις, και αιµορραγία εκ του γεννητικού συστήµατος στα κορίτσια (βλ. παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση ). Τοπική ανοχή Συχνές: πόνος, ερυθρότητα, φλεγµονή στο σηµείο της ένεσης. Εµπειρία µετά την κυκλοφορία του προϊόντος Σε ενήλικες Κατά τη διάρκεια της επιτήρησης µετά την κυκλοφορία του προϊόντος έχουν αναφερθεί επιπλέον πολύ σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές ταξινοµούνται κατά κατηγορία οργάνων σώµατος και κατά µειούµενη συχνότητα εµφάνισης. -Ενδοκρινικές διαταραχές: γυναικοµαστία -Ψυχιατρικές διαταραχές: κατάθλιψη, αλλαγές στην προσωπικότητα - ιαταραχές νευρικού συστήµατος: ζάλη, παραισθησία σε άνδρες -Οφθαλµικές διαταραχές: θολή όραση ή διαταραχές της όρασης - ιαταραχές των ώτων και του λαβυρίνθου: ίλιγγος που µερικές φορές σχετίζεται µε γαστρεντερικά συµπτώµατα - ιαταραχές αναπνευστικές, θώρακος και µεσοθωρακίου: δύσπνοια -Γαστρεντερικές διαταραχές: διάρροια, εµετός - ιαταραχές δέρµατος και υποδόριου ιστού: αντιδράσεις υπερευαισθησίας που περιλαµβάνουν κνησµό, κνίδωση, εξάνθηµα, αγγειοοίδηµα (βλ. παράγραφο 4.3 Αντενδείξεις ). - ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού: αρθραλγία, µυαλγία και µυϊκή αδυναµία σε άνδρες και γυναίκες, επεισόδια οστικού πόνου σε άνδρες κατά τη διάρκεια της αγωγής (βλ. παράγραφο 4.3 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση, σχετικά µε τον κίνδυνο οστεοπόρωσης). - ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και των µαστών: σε γυναίκες, παρατεταµένες διαταραχές περιόδου, όπως αµηνόρροια, µηνορραγία και µητρορραγία µετά την αγωγή (βλ. Ενδοµητρίωση ινοµυώµατα µήτρας στην παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση ). -Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σηµείο χορήγησης: πυρεξία, κακουχία. -εξετάσεις: αυξηµένη αρτηριακή πίεση. Σε παιδιά Οι κατωτέρω σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν αναφερθεί επιπλέον. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως κνίδωση, εξάνθηµα, αγγειοοίδηµα (βλ. παράγραφο 4.3 Αντενδείξεις) αύξηση βάρους, αύξηση αρτηριακής πίεσης, επεισόδια θολής ή διαταραγµένης όρασης, δυσφορία εκ του γαστρεντερικού µε κοιλιακό πόνο και εµετό, επίσταξη, κακουχία, µυαλγία, συναισθηµατική αστάθεια, νευρικότητα.

6 6 4.9 Υπερδοσολογία εν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύµητες αντιδράσεις οφειλόµενες σε υπερδοσολογία. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ενδείκνυται συµπτωµατική αντιµετώπιση. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΦΙΝΩΝ (Kωδικός ATC: L02AE04 αντινεοπλαστικό και ανοσοτροποποιητικό) Η τριπτορελίνη είναι συνθετικό δεκαπεπτίδιο, ανάλογο της φυσικής GnRH (εκλυτική ορµόνη των γοναδοτροφινών). Μελέτες που διεξήχθησαν σε ζώα και στον άνθρωπο έχουν δείξει ότι η συνεχής χορήγηση τριπτορελίνης, µετά από µία βραχεία αρχική διέγερση, αναστέλλει την έκκριση γοναδοτροφινών µε επακόλουθη καταστολή της λειτουργίας των όρχεων και της ωοθήκης. Περαιτέρω µελέτες σε ζώα υποδεικνύουν έναν άλλο µηχανισµό δράσης: απ ευθείας επίδραση στις γονάδες µειώνοντας την ευαισθησία των περιφερικών υποδοχέων στην GnRH. Η χορήγηση τριπτορελίνης µπορεί αρχικά να διεγείρει τα επίπεδα LH και FSH (flare-up) και συνεπώς να αυξήσει αρχικά τα επίπεδα των γοναδικών στεροειδών ορµονών. Η παρατεταµένη χορήγηση µειώνει τα επίπεδα των LH και FSH σε συγκεντρώσεις οι οποίες οδηγούν σε πτώση των στεροειδών πλάσµατος σε επίπεδα ευνουχισµού µετά από 2-3 εβδοµάδες και για όση περίοδο συνεχίζεται η χορήγηση του φαρµάκου. Μία συνοδός παροδική αύξησης της όξινης φωσφατάσης µπορεί να παρατηρηθεί κατά την έναρξη της θεραπείας. Στην πρώιµη ήβη η αναστολή της υποφυσιακής γοναδοτροφικής υπερδραστηριότητας και στα δύο φύλα, οδηγεί στην καταστολή της αιχµής της LH µετά από διεγερτική δοκιµασία LHRH και συνεπώς καταστολή της έκκρισης οιστραδιόλης ή τεστοστερόνης και σε βελτίωση του λόγου ηλικία ως προς το ύψος / οστική ηλικία και του τελικού ύψους. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Σε άνδρες: Μετά την ενδοµυϊκή ένεση, παρατηρείται µία αρχική φάση απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας η οποία ευρίσκεται στην επιφάνεια των µικροσφαιριδίων, ακολουθούµενη από κανονική απελευθέρωση της τριπτορελίνης (Cmax = 0.32 ± 0.12 ng/ml) µε µέση ταχύτητα απελευθέρωσης 46,6 ± 7,1 µg/ηµέρα. Η βιοδιαθεσιµότητα του εναιωρήµατος των µικροσφαιριδίων είναι περίπου 53% σε ένα µήνα. Σε γυναίκες: Μετά την ενδοµυϊκή ένεση, το µέγιστο επίπεδο τριπτορελίνης στο αίµα επιτυγχάνεται µεταξύ 2 και 6 ωρών µετά την ένεση, φθάνοντας την τιµή αιχµής 11 ng/ml. εν υπήρξε ένδειξη συσσώρευσης του προϊόντος µετά από 6 µηνιαίες ενέσεις. Το ελάχιστο επίπεδο στο αίµα κυµαίνεται µεταξύ 0,1 και 0,2 ng/ml. Η βιοδιαθεσιµότητα του εναιωρήµατος του προϊόντος παρατεταµένης αποδέσµευσης είναι περίπου 50%. 5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια

7 7 Προκλινικά δεδοµένα βασισµένα σε συµβατικές µελέτες φαρµακολογίας της ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαµβανόµενης δόσης, γενετικής τοξικότητας, δυναµικού καρκινογένεσης, τοξικότητας της αναπαραγωγής, δεν φανερώνουν καµία ειδική επικινδυνότητα στους ανθρώπους. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος µε τα έκδοχα Φιαλίδιο: Polymere dl-lactide glycolide q.s.p., mannitol, carmellose sodium, polysorbate 80. Φύσιγγα διαλύτου: Mannitol, water for injections q.s.p. 6.2 Ασυµβατότητες Καµία. 6.3 ιάρκεια ζωής - Χρόνος ζωής ετοίµου προϊόντος: 36 µήνες σε θερµοκρασία < 25 ο C. - Χρόνος ζωής µετά την αραίωση ή ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: Άµεση χορήγηση µετά την ανασύσταση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος ιατηρείται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (20 ο C έως 25 ο C) Φύση και συστατικά του περιέκτη -Γυάλινο τύπου Ι φιαλίδιο χωρητικότητας 5 ml που περιέχει το στείρο στερεό λυόφιλο (µικροσφαίρες). -Γυάλινη τύπου Ι φύσιγγα χωρητικότητας 2 ml που περιέχει τον στείρο υγρό διαλύτη -1 αποστειρωµένη σύριγγα (3 ml) -2 αποστειρωµένες βελόνες 0.9 mm 6.6 Οδηγίες χρήσης / χειρισµού Το στερεό λυόφιλο θα πρέπει να ανασυσταθεί µε τον υγρό διαλύτη αµέσως πριν την ένεση. εν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φάρµακα. 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ -Ο ασθενής ξαπλώνει και απολυµαίνεται η περιοχή του γλουτού όπου θα γίνει η ένεση. 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΣΗΣ -Η παρουσία φυσαλίδων στην επιφάνεια του στερεού λυόφιλου είναι φυσιολογική. -Σπάστε το λαιµό της φύσιγγας του διαλύτη.

8 8 -Aναρροφήστε όλο τον διαλύτη στη σύριγγα µε την βελόνα. -Αφαιρέστε το πράσινο κάλυµµα από το φιαλίδιο του στερεού λυόφιλου. -Μεταφέρετε τον διαλύτη από τη σύριγγα στο φιαλίδιο που περιέχει το στερεό λυόφιλο. -Τραβήξτε τη σύριγγα µε τη βελόνα πάνω από την επιφάνεια του υγρού αλλά µην την αφαιρείτε τελείως από το φιαλίδιο. -Ανακινήστε το φιαλίδιο χωρίς να το αναστρέψετε έως ότου σχηµατιστεί ένα οµοιογενές εναιώρηµα. -Ελέγξτε για την απουσία συσσωµατωµάτων πριν αναρροφήσετε το εναιώρηµα (σε περίπτωση παρουσίας συσσωµατωµάτων, συνεχίστε την ανακίνηση µέχρι να επιτευχθεί πλήρης οµογενοποίηση). -Αναρροφήστε µε τη σύριγγα όλο το εναιώρηµα χωρίς να αναστρέψετε το φιαλίδιο. -Αφαιρέστε από τη σύριγγα την βελόνα που χρησιµοποιήσατε για την ανασύσταση. Προσαρµόστε στη σύριγγα την άλλη βελόνα (βιδώστε σφιχτά) κρατώντας τη µόνο από το χρωµατιστό τµήµα. -Αφαιρέστε τον αέρα από τη σύριγγα. 3 ΕΝΕΣΗ -Η ένεση πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση. Κάνετε την ένεση στον γλουτιαίο µυ. 4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ -Απορρίψτε τις βελόνες σε κατάλληλο δοχείο. Κατά την διάρκεια των παραπάνω ενεργειών, κάθε απώλεια προϊόντος µεγαλύτερη από αυτή που φυσιολογικά παραµένει στο φιαλίδιο και τη σύριγγα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από τον θεράποντα γιατρό. 6.7 Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας IPSEN ΕΠΕ, Αγ. ηµητρίου 63 Άλιµος Αθήνα, Τηλ.: ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 78740/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος.

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoladex ενέσιμο εμφύτευμα 10.8 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε εμφύτευμα παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Puregon 50 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 50 IU ανασυνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ml του διαλύματος περιέχει 600 IU θυλακιοτροπίνης άλφα, (ισοδύναμα με 44 μικρογραμμάρια).

Κάθε ml του διαλύματος περιέχει 600 IU θυλακιοτροπίνης άλφα, (ισοδύναμα με 44 μικρογραμμάρια). 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ A. GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 μικρογραμμάρια/0,5 ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας B. GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 μικρογραμμάρια/1,5 ml) ενέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TC RA 2400 OS S2 (REF 2.0) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pregnyl 1.500, 5.000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2,8ml (5mg/ml) ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΚΗ ΛΕΥΠΡΟΛΙΔΗ. Στη γυναικεία. υπογονιμότητα

2,8ml (5mg/ml) ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΚΗ ΛΕΥΠΡΟΛΙΔΗ. Στη γυναικεία. υπογονιμότητα 2 2,8ml (5mg/ml) Στη γυναικεία υπογονιμότητα 2,8ml (5mg/ml) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν κάνετε την ένεση, θα πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τις οδηγίες χρήσης και να τις ακολουθήσετε πιστά. Πλύνετε τα χέρια σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TESTOGEL 25 mg, γέλη σε φακελίσκο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένας φακελίσκος 2,5 g περιέχει 25 mg τεστοστερόνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία : Zoladex 10.8 mg ενέσιμο εμφύτευμα 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία : Έκδοχα: Goserelin lactide/glycolide συμπολυμερή 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEPACT 4 mg κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Gynofen 35

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Gynofen 35 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Eporatio 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μία προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Mercilon, δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει: Desogestrel (προγεστερινοειδές) Ethinylestradiol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livial 2,5 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο περιέχει: 2,5 mg Tibolone

Διαβάστε περισσότερα

PIRANTAL (Topiramate)

PIRANTAL (Topiramate) PIRANTAL (Topiramate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Pirantal 25 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Pirantal 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Pirantal 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lantus 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428.

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428. ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Το αλενδρονικό οξύ, η δραστική ουσία του Zemaros, είναι ένας διφωσφονίτης, ο οποίος εμποδίζει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες. Ref.: SmPc Zemaros ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα