Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος Καθηγητής Οικονοµικών Επιστηµών τ. Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης Ο Οδικός Χάρτης της Ελληνικής Οικονοµίας προς το Ευρώ. Η Εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία µέρη: Στο πρώτο µέρος γίνεται επισκόπηση των πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα µας να επιτύχει την ένταξή της στη Ζώνη του Ευρώ. Στο δεύτερο µέρος, που άπτεται αµέσου ενδιαφέροντος, αναφέρονται οι επιπτώσεις της ένταξης αυτής στην ελληνική οικονοµία και στο τρίτο και τελευταίο µέρος διατυπώνονται οι πιθανές προοπτικές και µακροοικονοµικές εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας, στ πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς φτάσαµε ως εδώ: Όταν το 1980 άρχιζα σαν διδακτορικός φοιτητής να αναζητώ τις προϋποθέσεις πιθανής ένταξης της δραχµής στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα και στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, γράφοντας το διδακτορικό µου µε τίτλο Stabilization policies in open economies and monetary integration the case of Greece, ήταν πολλοί αυτοί που θεώρησαν, Έλληνες και ξένοι, ότι η εργασία αυτή δεν θα έχει αντίκρισµα, διότι η Ελλάδα ποτέ δε θα δε θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τις έντονες µακροοικονοµικές ανισορροπίες που θα τις εξασφάλιζαν τις προϋπόθεσης ένταξης. Και όµως το 2002, το πρώτο κέρµα που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη ήταν στην Ελλάδα µε την Ελλάδα ενταγµένη στη ζώνη του ευρώ. Αλήθεια, πώς περάσαµε αυτή την περιπέτεια; Στο σηµείο αυτό θα αναφερθώ στα µακροοικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζαµε. Το πλέον σηµαντικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, ήταν οι έντονες µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Συγκεκριµένα είχαµε υψηλό πληθωρισµό, δίδυµα ελλείµµατα, δηλαδή τόσο στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών µας όσο και στο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο και τέλος ακολουθούσαµε µια συναλλαγµατική πολιτική, γνωστή ως πολιτική της διολίσθησης, η οποία σε µια προσπάθεια υποστήριξης των εξαγωγών, το µόνο που επετύγχανε δεν ήταν τίποτε άλλο παρά να επανατροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονοµία. 1

2 Πού οφείλονταν αυτά τα συµπτώµατα; Σε ότι αφορά τον υψηλό πληθωρισµό η εκτίµησή µου είναι ότι οφείλετο στη πολιτική η οποία ακολουθείτο κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης µε συνέπεια, λάθος πολιτική όµως, που δηµιουργούσε δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούσε η κυβέρνηση µέσω της Κεντρικής Τράπεζας µε δηµιουργία νέου χρήµατος. Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα ήταν ένα νοµισµατικό φαινόµενο. Τι µέτρα πολιτικής έπρεπε να αναληφθούν ώστε ο πληθωρισµός να περιορισθεί; Η συνταγή είναι γνωστή: Ασκούµε περιοριστική πολιτική µέσα από ένα µίγµα δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών µέτρων. Στην πράξη όµως, ενώ οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα ασκούσαν αυτού του τύπου τις πολιτικές όταν αναλάµβαναν στην εξουσία αµέσως µετά τις εκλογές, στην ερχόµενη προεκλογική περίοδο οι πολιτικές αυτές ακυρώνονταν, µε αποτέλεσµα η Ελληνική Οικονοµία να εισέρχεται σε έναν φαύλο κύκλο πληθωρισµού-ύφεσης, όπου στην προεκλογική περίοδο αυξάνονταν οι δηµοσιονοµικές δαπάνες που χρηµατοδοτούντο µε δηµιουργία νέου χρήµατος, αλλά στη συνέχεια ν ακολουθούνται πολιτικές σταθεροποιητικές µε στόχο τη µείωση του πληθωρισµού, µέχρι να φτάσει η επόµενη προεκλογική περίοδος, που θα οδηγήσει σε πολιτικές ανατροφοδότησης του πληθωρισµού. Στοιχεία υπάρχουν που επιβεβαιώνουν τη διαδικασία αυτή. Το πλέον σηµαντικό και σοβαρό πρόβληµα, είναι ο εκλογικός κύκλος που παρουσιάζεται στην ελληνική οικονοµία. Μια άλλη πηγή τροφοδότησης του πληθωρισµού ήταν η πολιτική που είχε να κάνει µε την διολίσθηση της δραχµής, ήταν αυτή η λεγόµενη ενεργητική διολίσθηση. Η πολιτική αυτή οδηγούσε στην υποτίµηση του νοµίσµατος µας κατά ένα ποσοστό υψηλότερο του πληθωρισµού µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών µας. Η πολιτική αυτή όµως απέτρεπε τις επιχειρηµατικές επενδύσεις και τροφοδοτούσε περαιτέρω τον πληθωρισµό. Σαν πλήρη µέλη στην ΕΟΚ θα έπρεπε να αποκαταστήσουµε αυτές τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Την πρωτοβουλία, κατά την άποψή µου, την έλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος όταν το 1988 έµµεσα εισάγει την πολιτική της σκληρής δραχµής. Με την πολιτική αυτή, το νόµισµά µας σε ετήσια βάση απαξιώνεται κατά ένα ποσοστό µικρότερο του πληθωρισµού. Με την πολιτική αυτή περιοριζόταν το ποσοστό του εισαγόµενου πληθωρισµού στο γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή της ελληνικής οικονοµίας. Η πολιτική αυτή υιοθετείται επίσηµα από τον κ. Μάνο όταν το 1990, όταν αναλαµβάνει την κυβέρνηση η Νέα ηµοκρατία και συνδυάζεται µε 2

3 µια ισχυρή περιοριστική πολιτική. Στη χρονική αυτή περίοδο, µια σειρά πολιτικών συγκυριών επιτρέπουν στη ελληνική οικονοµία να ξεφύγει από τον προεκλογικό κύκλο. Η απρόβλεπτη πτώση της κυβέρνησης της Νέας ηµοκρατίας, µεσούντος του σταθεροποιητικού της προγράµµατος δεν επιτρέπει µια προεκλογική περίοδο συνοδευόµενη µε επεκτακτικές πολιτικές. Εµφανίζεται δηλαδή το πρώτο σπάσιµο του εκλογικού κύκλου. Η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προς τιµή της, κατά την άποψή µου, ακολουθεί ακριβώς την ίδια µακροοικονοµική πολιτική. Πολιτική σκληρής δραχµής σε συνδυασµό µε περιοριστική δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική. Και έρχονται τα γεγονότα του ΩΝΑΣΕΙΟΥ, δηµιουργούν πάλι νέα προεκλογική περίοδο χωρίς παροχές και άµα θα δούµε τα στοιχεία, από τη χρονική αυτή περίοδο αρχίζει µια µόνιµη πτώση του πληθωρισµού στην ελληνική οικονοµία. Παρατηρούµε δηλαδή ότι η πολιτική συγκυρία, µη προβλεπόµενες εκλογές, βοήθησαν σε µια σταδιακή πτώση του πληθωρισµού που ήταν το κυρίαρχο στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να λάβουµε υπόψη µας ώστε να ενταχθούµε µέσα στο µηχανισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η πολιτική αυτή έχω την αίσθηση ότι ακολουθήθηκε µε συνέπεια και συνέχεια και από τις κυβερνήσεις Σηµίτη που έθεσαν το όραµα της ΟΝΕ, και έπεισαν το κοινό για την αποτελεσµατικότητά τους. Παράλληλα µε τον πληθωρισµό η οικονοµική πολιτική έπρεπε να στοχεύσει στη µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα συνδέονται κυρίως µε τον εκλογικό κύκλο. Το 81 για παράδειγµα, το συνολικό χρέος από 25% που ήταν στο ποσοστό του ΑΕΠ, έφτασε γύρω στο 80% και µετά είχε συνεχώς ανοδική πορεία. Ήταν όµως αυτό το πραγµατικό πρόβληµα για την ελληνική οικονοµία, τα υπέρογκα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα; Θα µου επιτρέψετε να διαφωνήσω µε όσους λένε ότι ήταν αυτό το πρόβληµα. Για την Ελλάδα δεν ήταν πρόβληµα και σε µια µελέτη που είχα κάνει µαζί µε το Μωυσή το Σιδηρόπουλο και δείξαµε ότι όχι µόνο για την Ελλάδα δεν ήταν το πρόβληµα, αλλά και για κάποιες άλλες χώρες όπως στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Στο πνεύµα του Μάαστριχτ, το 60% και το 3% του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, έχουν σα στόχο τη διατηρησιµότητα των ελλειµµάτων. Στην Ελλάδα παρά το ότι έχουµε υψηλό χρέος και υψηλά ποσοστά ελλείµµατος σε σχέση µε του 3

4 ΑΕΠ, τα ελλείµµατα αυτά είναι διατηρήσιµα και σ αυτή τη µελέτη αποδείξαµε ότι δεν είναι εκεί το πρόβληµα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα διατηρήσιµο δηµοσιονοµικό έλλειµµα. ηλαδή το θέµα δεν είναι να έχεις χρέος, το θέµα είναι το πώς αποπληρώνεις το χρέος. Έχεις τη δυνατότητα να το αποπληρώνεις; Αυτό ενδεχοµένως οφείλετο στο γεγονός ότι η Ελλάδα µε ένα σύστηµα το οποίο πολύ ωραία το είχε περιγράψει ο κ. ηµόπουλος σε παλιά του εργασία για το πώς είναι διαρθρωµένο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην ελληνική οικονοµία, φαίνεται ότι πληρώνεται το δηµόσιο έλλειµµα µέσα από κάποια δευτερογενή διαθέσιµα τα οποία οι Οργανισµοί Ασφάλισης δάνειζαν το κράτος µε επιτόκια τα οποία ήταν πολύ χαµηλότερα από το επιτόκιο της αγοράς. Το πρόβληµα αρχίζει και εµφανίζεται όταν απελευθερώνεται από το 86 και µετά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τα επιτόκια παίρνουν την πραγµατική τους τιµή. Άρα µέχρι τότε τα ελλείµµατα ή οι δανειακές συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µέχρι τότε, έχουν ένα χαµηλό κόστος. Βλέπουµε δηλαδή ότι το πρόβληµα του πληθωρισµού µπορέσαµε και το ξεπεράσαµε σε αυτή τη διαδροµή µέσα από το σπάσιµο του εκλογικού κύκλου, το πρόβληµα των ελλειµµάτων για την ελληνική οικονοµία δεν ήταν το σηµαντικό πρόβληµα παρά το ύψους που έχουµε. Έχουµε δείξει ότι τα ελλείµµατα αυτά είναι διατηρήσιµα µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θ ακολουθούν πολιτικές περιοριστικές αυτού του τύπου. Στη συνέχεια είδαµε ότι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν µε συνέπεια και συνέχεια έφτασαν σ αυτό το ευχάριστο αποτέλεσµα. Έφτασαν στο αποτέλεσµα το 2002 η Ελλάδα να µπορεί να ανήκει στη ζώνη του ευρώ. Είχαµε πετύχει τους στόχους µας όσον αφορά τον πληθωρισµό, τα δύο τελευταία χρόνια είχαµε σταθεροποίηση στην ισοτιµία µας, τα ελλείµµατά µας τουλάχιστον ήταν προς το πνεύµα του Μάαστριχτ. Και είµαστε µια από τις χώρες οι οποίες εύκολα µπόρεσε και υιοθέτησε το ευρώ. Πριν µπω στη συνέχεια της παρουσίασης, κρίνω σκόπιµο να αναφερθώ στη συναλλαγµατική πολιτική της εποχής εκείνης. Την πολιτική της σκληρής δραχµής: Πολλοί την κατηγόρησαν σαν µια πολιτική η οποία υπονόµευσε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Προσωπική µου άποψη είναι ότι δεν την υπονόµευσε. Αντίθετα, σε µια άλλη µελέτη µας για τις επιπτώσεις του ευρώ προϋπολογιστικά στην ελληνική οικονοµία, οι συνεντεύξεις µε βιοµηχάνους οι οποίοι λειτουργούσαν σε ένα, µπορούµε να πούµε, ανταγωνιστικό περιβάλλον, απεκάλυψαν 4

5 το εξής: Ότι η πολιτική της σκληρής δεν υπονόµευσε τις εξαγωγές, αντίθετα, η πολιτική της σκληρής δραχµής τους βοήθησε στο να κάνουν επενδύσεις σε ξένο νόµισµα µε χαµηλότερα επιτόκια και να ανεβάσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησής τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στο διεθνές περιβάλλον. Αντίθετα, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είχαν µάθει εδώ και πολλά χρόνια µε τις επιδοτήσεις, είτε αυτές ήταν άµεσες είτε έµµεσες µέσω της υποτίµησης, ούτε επενδύσεις να κάνουν, ούτε να αναδιαρθρώνουν τη δοµή της επιχείρησής τους ώστε να γίνει ανταγωνιστική. Άρα, κάποιος θα περίµενε ότι από ένα νόµισµα το οποίο δεν ήταν σκληρό, το να ενταχθείς σε έναν µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών ο οποίος σε µια πρώτη φάση σου περιορίζει τις διακυµάνσεις και δεύτερον, το να υιοθετείς ένα νόµισµα το οποίο αυτή τη στιγµή είναι το πιο σκληρό στη διεθνή αγορά, αυτό θα σήµαινε ότι πάει, καταστροφή για την ελληνική οικονοµία και µάλιστα για τις εξαγωγικές της επιδοτήσεις. Αντίθετα, βλέπουµε τώρα στα τελευταία στοιχεία, ότι όχι µόνο δεν έχουµε πρόβληµα όσον αφορά τις εξαγωγές, έχουµε µια διεύρυνση του εξαγωγικού εµπορίου, το πρόβληµα είναι αλλού. Το πρόβληµα είναι στην αύξηση των εισαγωγών κάτι το αναµενόµενο όµως, που οφείλεται στην αύξηση του εισοδήµατος των Ελληνικών νοικοκυριών. Το σηµείο στο οποίο θέλω να επικεντρώσω το ενδιαφέρον µου σ αυτή τη φάση είναι: α) Στο ότι το ευρώ δεν υπονοµεύει αυτή τη στιγµή τις εξαγωγικές µας επιδόσεις, β) Ποιες οι επιπτώσεις οι άµεσες του Ευρώπη στην ελληνική οικονοµία, πώς το είδαµε το ευρώ σαν Έλληνες. Αυτό το οποίο µπορούµε να παρατηρήσουµε σε όλες αυτές τις εικόνες είναι το εξής: Πρώτον, ποιος είναι ο πληθωρισµός ο οποίος καταµετράται µε τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή στις χώρες της Ευρώπης -αυτό είναι µε τις µπλε γραµµές- και δεύτερον ο πληθωρισµός τον οποίο βλέπουν οι καταναλωτές. ηλαδή έχεις µε τις µπλε γραµµές τον αντικειµενικό πληθωρισµό όπως τον µετράνε και µε τις κόκκινες γραµµές τον πληθωρισµό όπως τον βλέπουν οι καταναλωτές. Ο ένας δείκτης έχει κάποια αντικειµενικά στοιχεία, δηλαδή έχουµε τον δείκτη τιµών καταναλωτή όπου έχουν ένα συγκεκριµένο βάρος τα διάφορα αγαθά µέσα και βλέπουµε πώς διαµορφώνεται αυτός ο δείκτης, ο άλλος δείκτης όµως είναι ποιοτικός. Ερωτούνται οι καταναλωτές: «Ποιος είναι κατά τη γνώµη σου ο πληθωρισµός;» Αυτό πραγµατοποιείται από υπηρεσίες της ΕΕ και προκύπτει από τον 5

6 πρώτο δείκτη ο αντικειµενικός πληθωρισµός και από τον δεύτερο δείκτη ο αντιλαµβανόµενος από τους καταναλωτές πληθωρισµός. Βλέπουµε στη µαύρη σκίαση το εξής: Ότι το αντιλαµβανόµενος από τον πραγµατικό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αποκλίνει έντονα. ηλαδή βλέπετε πόσο τεράστια είναι η απόκλιση σε σχέση µε κάποιες άλλες χώρες που βλέπετε σε µια πρώτη φάση υπάρχει µια διαφορά, αλλά µετά προσαρµόζεται γρήγορα. Στην Ελλάδα ακόµα δεν έχει προσαρµοστεί. Ο πληθωρισµός τον οποίο βλέπει ο Έλληνας καταναλωτής είναι πάρα πολύ υψηλότερος από τον πληθωρισµό τον οποίο καταγράφουν οι δείκτες. Γιατί συµβαίνει αυτό; Έχεις τη Στατιστική Υπηρεσία και σου λέει ότι είναι 3% και έχεις τον έλληνα καταναλωτή να ισχυρίζεται 18%. Γιατί συµβαίνει αυτό; Στο σηµείο αυτό προσπαθήσαµε να δούµε τι έχει συµβεί στην ελληνική οικονοµία και γιατί υπάρχει αυτή ή διαφορά. Πήγαµε στα σούπερ µάρκετς και είδαµε πώς διαµορφώνονταν οι τιµές προ ευρώ και µετά ευρώ, σε καταναλωτικά είδη τα οποία η στάθµισή τους µπορεί να φαίνεται αµελητέα, αλλά ο καταναλωτής είναι αυτά τα οποία βλέπει άµεσα. εν τον ενδιαφέρει τον καταναλωτή αν έπεσαν οι τιµές των PC, τον ενδιαφέρει πόσο ανέβηκε η τιµή του γάλακτος, πόσο ανέβηκε η τιµή στα αυγά, πόσο ανέβηκε η τιµή στο εµφιαλωµένο νερό, πόσο ανέβηκε η τιµή στο κρασί. Και άµα θα πάµε σε κάποιες επόµενες διαφάνειες, θα δούµε ότι στον κλάδο των τιµών και τροφίµων, έχουµε αυξήσεις της τάξεως σωρευτικές αυξήσειςτου 28-30%. Αυτή είναι η εξέλιξη του εναρµονισµένου, ο εναρµονισµένος φαίνεται ότι εξελίσσεται οµαλώς, δεν έχουµε ιδιαίτερα προβλήµατα. Να συνεχίσουµε µε το επόµενο. Εδώ πέρα θα δείτε ότι σε µια σειρά προϊόντων, έχει να κάνει µε προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, έχουµε πάρα πολύ υψηλές αυξήσεις. Να σε ποιο λόγο κατά την άποψή µας οφείλεται αυτή η τεράστια απόκλιση. Μπορεί ο ενιαίος δείκτης να φαίνεται ότι κυλά οµαλά, αλλά για το µέσο καταναλωτή αυτό δεν είναι ορατό. Το πιο σηµαντικό είναι όµως ότι αυτό έχει και κάποια εισοδηµατικά αποτελέσµατα. Οι µισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν αναπροσαρµοστεί ανάλογα. Οι µισθοί και οι συντάξεις στην καλύτερη περίπτωση προσαρµόζονται ανάλογα µε τον επίσηµο δείκτη. Αυτό τι δείχνει; Αυτό δείχνει ότι έχουµε µια υστέρηση στα εισοδήµατα. Αυτό τι δείχνει; Ότι είτε θέλουµε είτε όχι, ακολουθείται µια περιοριστική πολιτική αυτή τη στιγµή στην ελληνική οικονοµία. Μια περιοριστική 6

7 πολιτική η οποία έχει και «θετικές» συνέπειες, δηλαδή δεν ενισχύει περαιτέρω τον πληθωρισµό. Ένα άλλο στοιχείο και θα κλείσω µε τις επιπτώσεις- που µας έχει οδηγήσει σ αυτή την απόκλιση, είναι η ισοτιµία, που υπήρχε µια δυσκολία µετατροπής. Για παράδειγµα, ο Γερµανός ήξερε ότι ένα ευρώ είναι περίπου 2 µάρκα. Ο Έλληνας δε µπορούσε να µετατρέψει 375 δραχµές, 1 ευρώ και να κάνει τη σύγκριση. Αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβληµα το οποίο δεν το επιβεβαιώνουν µόνο τα ελληνικά δεδοµένα, γιατί αυτό το ανακαλύψαµε µέσα από συνεντεύξεις που πήραµε, από ερωτηµατολόγια και όλα αυτά, επιβεβαιώνεται και από χώρες όπως την Ιταλία, όπως την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου αυτό το parity ήταν πάρα πολύ υψηλό. Εκεί οι Έλληνες δε µπόρεσαν, ενώ δέχθηκαν το ευρώ, δε µπόρεσαν όµως να προσαρµοστούν άµεσα στις ιδιαιτερότητες και στις τιµές. Κάποτε, για παράδειγµα, έδινες 100 δραχµές σαν φιλοδώρηµα και αυτή τη στιγµή ντρέπεσαι να δώσεις ένα ευρώ για φιλοδώρηµα. Οι 100 δραχµές ήταν ένα καλό φιλοδώρηµα. Τώρα τον να δώσεις αυτό το κέρµα σε πολλούς από εµάς φαίνεται µηδαµινό. Βλέπουµε δηλαδή ότι αυτά τα δύο είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν επηρεάσει αρνητικά την προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στο ευρώ. Οι προοπτικές ποιες είναι: Εγώ νοµίζω ότι έχοντας σαν δεδοµένο το γεγονός ότι οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθούνται θα είναι περιοριστικές, θα οδηγήσουν και σε µια σταδιακή προσαρµογή τόσο του Έλληνα καταναλωτή όσο και των επιχειρήσεων σ αυτό το νέο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο αναπτύσσεται. Πλην όµως θέλω να σταθώ στις προοπτικές. Και εδώ πέρα δεν έχουµε να κάνουµε µε τις προοπτικές της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονοµία, το πρόβληµα είναι οι στόχοι που θέτει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποτε ήταν συγκεκριµένοι, τουλάχιστον στο µακροοικονοµικό περιβάλλον. Και ήταν, µπορούµε να πούµε, αρκετά συγκεκριµένοι. Το πνεύµα του Μάαστριχτ είχε κάποιους οριοθετηµένους στόχους. Αυτοί τώρα έχουν εγκαταλειφθεί στο Σύµφωνο της Σταθερότητας. Επιτρέψτε µου να θεωρώ ότι το Σύµφωνο Αναπτυξιακής Σταθερότητας είναι µια πολύ συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά την Ευρώπη. Οι στόχοι του 63% για sustainable deficit είναι κάτι που µπορεί να το υιοθετήσει κάποιος. Το Σύµφωνο Αναπτυξιακής Σταθερότητας ουσιαστικά µας φτάνει σε 0%. Αυτό το 0% πού βασίζεται; Βασίζεται σε µια συντηρητική άποψη ότι το κράτος θα αποπληρώσει το χρέος του πριν την εξαφάνισή του. 7

8 εν καταλαβαίνω, πότε θα το ξεπληρώσει το κράτος το χρέος; Όταν καταστραφεί, όταν δεν υπάρχει πια; Μα όταν δεν υπάρχει πια, µπορεί να ξεπουλιέται. Το να δηµιουργήσει χρέος για υποδοµές, αναπτυξιακό χρέος δεν είναι κάτι κακό. Γιατί όπως µια επιχείρηση σήµερα δηµιουργεί χρέη µε προοπτική µελλοντικών κερδών τα οποία θα µπορέσουν να τα αποπληρώσουν οι µελλοντικοί µεριδιούχοι µέτοχοι της επιχείρησης, έτσι είναι και το ηµόσιο. Το ηµόσιο µπορεί και θα πρέπει να δηµιουργεί χρέη είτε αυτά οφείλονται στην οικονοµική συγκυρία είτε οφείλονται σε µια προοπτική αναπτυξιακή, τα χρέη αυτά µπορεί να τα δηµιουργήσει µε στόχο τι όµως; Να δηµιουργήσει επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό, να δηµιουργήσει επένδυση σε παραγωγικό δυναµικό. Απ τη στιγµή που θα δηµιουργηθούν τέτοια χρέη, οι µελλοντικοί φορολογούµενοι θα είναι σε θέση να τα αποπληρώσουν. Αν αυτή η λογική περάσει και στους ασκούντες την ευρύτερη οικονοµική πολιτική, τότε νοµίζω το µέλλον της Ευρώπης θα είναι διαφορετικό και βέβαια ανάλογα κι εµείς θα προστατευθούµε. Αν όµως κυριαρχήσει η άποψη του Σύµφωνου Αναπτυξιακής Σταθερότητας τότε πολύ φοβάµαι ότι το µέλλον της Ευρώπης δεν θα είναι και τόσο ρόδινο. Ευχαριστώ. Επιλεκτική Βιβλιογραφία Aalto, Setälä Ville. (2003), Consumer, markets and the Euro, National consumer Research Centre, Helsinki, Finland. Baldwin, Richard. (March, 2006), The Euro s Trade affects, European Central Bank, working paper series Nº 594. Dziuda Wioletta., Mastrobuoni Giovanni. (May 2005), The Euro changeover and its effect on price, transparency and Inflation, Princeton University ΣXHMATA 8

9 Καθαρές ανειακές Ανάγκες του.τ. σαν Ποσοστο ΑΕΠ Ετος Εκλογών Σχήµα 1: Πολιτικοί Κύκλοι και δανειακές ανάγκες του ηµόσιου Τοµέα Σχήµα 2: Πραγµατικός πληθωρισµός Ε ΤΚ και αντιλαµβανόµενος πληθωρισµός στις χώρες του ευρώ. 9

10 ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙ Η ΙΑΤΡΟΦΗΣ price 2001 price 2002 price 2005 price 2006 EG G S (6) M ILK 48*410 G R YO UG URT 500G R NESCAF E CLASSIC 100G R F ARINA 1K bread M AKARO M ELISSA 500 G R PAST A M ELISSA 500G R HO NEY CO LLABO RAT IO N HO NEY T HΥΜΙ 450ΓΡ- ΥΑΛ- BO NNE M AM AN ΜΑRΜ ALADE- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙ Η ΙΑΤΡΟΦΗΣ _ _ _ E G G S (6 ) N O U N O U M IL K M IL K 4 8 *4 1 0 G R M IL K G R Y O U G U R T G R B U T T E R G R N E S C A F E N E S C A F E F A R IN A 1 K W H IT E B R E A D b re a d P A S T A M IS K O M A K A R O T O M A T O P A S T E P A S T A M E L IS S A R IC E K A R O L IN A H O N E Y H O N E Y H O N E Y T HΥΜΙ H O N E Y T HΥΜΙ B O N N E M A M A N 10

11 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ I T E M S I c e c o f f e e (F ra p p e ) C o c k t a il in b a r G y ro s s a n d w ic h T ic k e t - c in e m a T ic k e t - b u s & t ro le y G a s p e r lit e r S m a ll w a t e r P re p a id c e ll p h o n e c a rd s S o f t d rin k - c a n 11

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης.

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης. Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771 Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης Των Μιχάλη Νικηφόρου* Levy Economics Institute of Bard College Laura

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Πάνος Πασιαρδής 1 Πάρης Νεάρχου Παντελής Μιτσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2015 Τεύχος 01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances

Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances MPRA Munich Personal RePEc Archive Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances Lefter Tsoulfidis University of Macedonia 2014 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/62692/ MPRA Paper No.

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ηλίας Ιωακείμογλου Αθήνα 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Εισαγωγή...8 Περίληψη και συμπεράσματα...11

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1

Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1 Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1 Μανόλης Γαλενιανός Royal Holloway, University of London Μάρτιος 2014 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά σοβαρή οικονομική κρίση, το μέγεθος της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012 Περισσότερος πόνος κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο Φεβρουάριος 2012 Center for Economic and Policy Research 1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 767. Η Γερµανία και η κρίση στην ευρωζώνη: Η διαµόρφωση ενός ευπαθούς καταφυγίου.

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 767. Η Γερµανία και η κρίση στην ευρωζώνη: Η διαµόρφωση ενός ευπαθούς καταφυγίου. Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 767 Η Γερµανία και η κρίση στην ευρωζώνη: Η διαµόρφωση ενός ευπαθούς καταφυγίου Του Jörg Bibow* Levy Economics Institute of Bard College Ιούνιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 721. Η κρίση ευρω-χρέους και το ευρωτρίλληµα της Γερµανίας. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 721. Η κρίση ευρω-χρέους και το ευρωτρίλληµα της Γερµανίας. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 721 Η κρίση ευρω-χρέους και το ευρωτρίλληµα της Γερµανίας Του Jörg Bibow Levy Economics Institute of Bard College Μάιος 2012 The Levy Economics Institute

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Επιβλέπων καθηγητής: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 Μελέτες (Studies) / 3 Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές Πρόλογος Τρύφων Κολλίντζας Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρος & ιευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μάιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MASTERCARD Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία Yπεύθυνος έρευνας: Γιάννης Μουρατίδης Executive Brief Η πιστωτική κάρτα ως συναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Μετατόπιση Προς Εξωστρεφείς Κλάδους

Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Μετατόπιση Προς Εξωστρεφείς Κλάδους ISSN: 1790 6881 Τόμος ΙΧ Τεύχος 3 Μάρτιος 2014 Δρ. Τάσος Αναστασάτος Senior Economist Assnt General Manager tanastasatos@eurobank.gr Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΕΚΟΥ ΡΟΖΑ ΜΗΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα