Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Multi cooker CP-01

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Multi cooker CP-01"

Transcript

1 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ , Fax: Tel: , Fax: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Multi cooker CP-01

2 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-18

3 2 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Συμβουλές Aσφαλείας Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο) και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται. Eίναι απαραίτητο να τοποθετείται σε επιφάνεια ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες κατά τη χρήση. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη, τραυματισμούς και ατυχήματα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση καλωδίων επέκτασης. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης: α) Η ισχύς του καλωδίου της προέκτασης θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ισχύ της συσκευής β) Το καλώδιο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή πάγκων, ή σε σημείο που έχουν πρόσβαση παιδιά, ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη, ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Αν το καλώδιο της συσκευής παρουσιάσει βλάβη θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Είναι απαραίτητη η επίβλεψη όταν η συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη

4 3 χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως. Για να σβήσετε τη συσκευή γυρίστε το χρονοδιακόπτη στη θέση «Off» και βγάλτε το φις από την πρίζα. Πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης της συσκευής, γυρίστε το χρονοδιακόπτη στη θέση «Off», αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά που μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα. Πάντα να κλείνετε τη συσκευή από το διακόπτη «Οff» πριν αφαιρέσετε τον αντικολλητικό κάδο. Πάντα βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή (πρίζα, καλώδιο, η τη βάση της συσκευής) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση. Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείστε τις χειρολαβές. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε τον κάδο της συσκευής και περιέχει καυτό λάδι. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό της συσκευής. Μην ρίχνετε κρύο νερό στον αντικολλητικό κάδο, όσο είναι ακόμη ζεστός. Ποτέ μην ρίχνετε νερό στο ζεστό λάδι. Πρώτα να συνδέετε το φις με τη συσκευή και κατόπιν στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια για τον καθαρισμό. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν αποκολληθούν κομμάτια του σφουγγαριού μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Για την ασφάλειά σας το συγκεκριμένο φις είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπαίνει σωστά στην πρίζα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο ηλεκτρολόγο και μην επιχειρείτε τροποποιήσεις στο φις. Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη κατά τη διάρκεια της χρήσης. Με τη χρήση έχετε τη δυνατότητα να επιβλέπετε το ψήσιμο του φαγητού από το γυάλινο καπάκι εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο ψήσιμο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής οι επιφάνειες θα είναι ζεστές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαγειρεύετε μόνο στον αντικολλητικό κάδο. Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,

5 4 τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν τη Χρήση Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και αποσυσκευάστε όλα τα αξεσουάρ. Βγάλτε τα έγγραφα και την προστατευτική μεμβράνη Βγάλτε τη βάση λειτουργίας Ελέγξτε ότι δεν έχει κολλήσει (συσκευασία, χαρτί κ.λπ.) τίποτα μεταξύ του αντικολλητικού κάδου και τη βάση της συσκευής. Αντικολλητικός κάδος Βάση Καθαρίστε το εσωτερικό του αντικολλητικού κάδου με ένα υγρό σφουγγάρι και με υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Τοποθετήστε τον αντικολλητικό κάδο στη βάση της συσκευής ευθυγραμμίζοντας τα τέσσερα πόδια στη βάση του κάδου με τις τέσσερις οπές στο κύριο σώμα της συσκευής. Τα Μέρη της Συσκευής

6 5 καπάκι Καλάθι τηγανίσματος Αντικολλητικός κάδος βάση Σχάρα Περιστροφικός Διακόπτης Λειτουργίας Ο περιστροφικός διακόπτης λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μιας σειράς ρυθμίσεων ως εξής: Η χαμηλότερη ρύθμιση είναι 80 και η υψηλότερη ρύθμιση για να τηγανίζουμε είναι 190. Προγράμματα Θερμοκρασία Warm/Ζεστό 80 Boil / βρασμός 100 Slow cook/steam / Αργό μαγείρεμα/ατμός 130 Sauté/ Grill / Σωτάρισμα/γκριλ 150 Roast / ψήσιμο 170 Deep fry / τηγάνισμα/γουόκ 190

7 6 Κατά τη λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη μόνο όταν η αντίσταση λειτουργεί για να φτάσει ή να διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος η λυχνία θα σβήσει όταν η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, και θα ανάψει πάλι όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο. Να θυμάστε πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν τελειώσετε το μαγείρεμα. Warm / Ζεστό Τοποθετήστε το φαγητό κατευθείαν στον αντικολλητικό κάδο και κλείστε το καπάκι. Γυρίστε τον επιλογέα στην επιλογή «Warm», και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Boil / Βρασμός Τοποθετήστε το φαγητό κατευθείαν στον αντικολλητικό κάδο και κλείστε το καπάκι. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση «Boil», Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, είναι καλύτερο να μην ανοίγετε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό υγρό για να καλύψει το φαγητό. Πάντα να στρέφετε τον επιλογέα στη θέση «Off» και αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι πλέον σε λειτουργία. Slow cook / Steam (Slow cook/ ατμός) Για μαγείρεμα στον ατμό, χρησιμοποιήστε τη σχάρα του ατμού και τοποθετήστε το φαγητό απευθείας πάνω στη σχάρα. Επειτα προσθέστε 2000 ml νερό (το επίπεδο του νερού πρέπει να κρατηθεί κάτω από τη σχάρα) και κλείστε το καπάκι. Γυρίστε τον επιλογέα στην επιλογή «Steam/Slow cook», τοποθετήστε το φαγητό απευθείας στο τηγάνι. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου για την αργή ρύθμιση / Steam Cook. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, είναι καλύτερο να μην ανοίγετε το καπάκι.

8 7 Όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ατμού, αφαιρέστε προσεκτικά τη σχάρα ατμού. Πάντα να στρέφετε τον επιλογέα στη θέση «Off» και αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι πλέον σε λειτουργία. Saute/Grill (Σωτάρισμα/ Γκριλ) Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη ρύθμιση «Saute / Grill». Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα από μαγειρικό λάδι, βούτυρο ή μαργαρίνη στον αντικολλητικό κάδο. Για λειτουργία «Grill», χρησιμοποιείστε την σχάρα. Όταν το σοτάρισμα ή το ψήσιμο στη σχάρα έχει ολοκληρωθεί, αφαιρέστε το φαγητό. Πάντα να στρέφετε τον επιλογέα στη θέση «Off» και αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι πλέον σε λειτουργία Roast ( Ψήσιμο) Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη ρύθμιση «Roast». Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, ελέγξτε το φαγητό, για να διαπιστώσετε αν έχει ψηθεί καλά. Πάντα να στρέφετε τον επιλογέα στη θέση «Off» και αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι πλέον σε λειτουργία. Deep Fry (Τηγάνισμα/ Γουόκ) Ρίχνουμε λάδι μέσα στον αντικολλητικό κάδο μέχρι τη γραμμή γεμίσματος (2,5 εκ.). ΠΟΤΕ μην ξεπερνάτε τη γραμμή γεμίσματος με το λάδι που ρίχνετε. Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη ρύθμιση «Deep Fry». Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Τοποθετήστε το φαγητό στο καλάθι τηγανίσματος και βυθίστε μέσα στο λάδι. Ποτέ μην γεμίζετε με λάδι πάνω από τη γραμμή γεμίσματος που υποδεικνύεται στο καλάθι τηγανίσματος. Τοποθετήστε το φαγητό που παρασκευάσατε σε στεγνό χαρτί κουζίνας.

9 Πάντα να στρέφετε τον επιλογέα στη θέση «Off» και αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι πλέον σε λειτουργία. 8 Fondue Γυρίστε τον επιλογέα στην επιλογή «Slow cook», τοποθετήστε το επιθυμητό μείγμα fondue απευθείας στον αντικολλητικό κάδο. Η ενδεικτική λυχνία θα να ανάψει. Για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, είναι καλύτερο να μην ανοίγετε το καπάκι. Πάντα να στρέφετε τον επιλογέα στη θέση «Off» και αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι πλέον σε λειτουργία. Καθαρισμός και Συντήρηση ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ, Ή ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Πάντα να επιτρέπετε στη συσκευή σας να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Κάθε άλλο σέρβις πρέπει να εκτελείται από κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρo επισκευής ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για τον καθαρισμό: Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα μαγειρέματος. Πλύνετε τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Αφαιρείτε πάντα το καυτό λάδι από τον αντικολλητικό κάδο πριν από την πλύση. Γεμίστε τον αντικολλητικό κάδο με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Πάντα να

10 9 χρησιμοποιείτε ήπια απορρυπαντικά. Η εξωτερική μονάδα μπορεί να καθαριστεί με ένα νωπό σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια ή σκληρά καθαριστικά. Το καπάκι, ο αντικολλητικός κάδος και η σχάρα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Η βάση της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά με ένα πανί. Βεβαιωθείτε ότι ο αντικολλητικός κάδος έχει στεγνώσει καλά πριν τον χρησιμοποιήσετε. Ποτέ μην ρίχνετε κρύο νερό στον αντικολλητικό κάδο όσο είναι ακόμη ζεστός. Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα ή πλαστικά εξαρτήματα εντός του κάδου για την αποτροπή καταστροφής της αντικολλητικής του επιφάνειας. Ποτέ μη βυθίζετε την εξωτερική μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο καυτό λάδι. Τεχνικές Προδιαγραφές Τάση V Ισχύς 1300W Εύρος θερμοκρασιών Χωρητικότητα κάδου 5L Καθαρό βάρος 3.8kg

11 10 Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, η την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύετ αι με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση. Εγγύηση Η συσκευή, έχει εγγύηση δύο (2) χρόνων από την ημερoμηνία αγoράς με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Σε αυτό τo χρoνικό διάστημα τo SERVICE ΜΠΕΝΡOΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τo πρoϊόν χωρίς χρέωση. Δεν αναλαμβάνoυμε καμία ευθύνη για ελαττώματα πoυ θα πρoκύψoυν από φυσιoλoγική φθoρά χρόνου, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση τoυ πρoϊόντoς, αντικανoνικές συνθήκες λειτoυργίας, μη εφαρμoγή των oδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατρoπή ή επισκευή τoυ πρoϊόντoς από επισκευαστές πoυ δεν ανήκoυν στα κέντρα service επισκευών ΜΠΕΝΡOΥΜΠΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ.: Fax: Κeντρο Service Μπενρουμπή :

12 11 EN Safety Interlocks These instructions contain important instructions for your safety and proper use of your appliance. Read all instructions before use 1. Read all instructions before using appliance. 2. Do not let the power cable hang over the edge of the table, counter, or touch any hot surface. 3. Place the appliance securely in the centre of the counter or worktop. 4. Do not touch hot surfaces. Use handles to lift or move. 5. Do not allow children to use this appliance. 6. Close adult supervision must be provided when this appliance is used near children. 7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. 8. Do not operate on a non-heat resistant glass, wood cooking surface, or a tablecloth. It is imperative that a heat resistant cooking surface be placed beneath this unit. 9. Do not operate this, or any appliance, with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any way. 10. When not in use, and before cleaning, unplug the appliance from the mains power supply. Before putting on or taking off parts, allow the unit to cool first. 11. Always switch off appliance before removing the heating pan. 12. Use extreme caution when moving multi-cooker pot containing hot oil or other hot liquids. 13. Do not use outdoors. 14. Do not place near hot gas or electric burner, or in a heated oven. 15. To reduce the risk of potential shock, this appliance has a polarised plug (one blade is wider than the other), which will fit only one way in a polarised outlet. If the plug does not fit, contact an authorized Benrubi Service Centerfor assistance. Do not attempt to defeat or modify the plug in any way. 16. Do not clean the unit with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and shortcircuit electrical parts, creating a possibility of an electrical shock and damaging the unit. 17. To protect against electrical shock, do not immerse plug, power cable or the base of the multi-cooker in water or any other liquid.

13 ATTENTION: To protect against electric shock, cook only in the non-stick heating pan included. 19. The multi-cooker is for indoor, household use only. 20. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose. 21. Save these instructions. 22. When not in use, always turn the operating dial to the "OFF" position and unplug from the mains power supply. 23. Before cleaning, always allow the multi cooker to cool. 24. Never pour cold water into the non-stick heating pan while it is still warm. 25. Never add water to hot oil. 26. Always attach plug to appliance first, then plug cable into the mains power supply. To disconnect, turn the operating dial to the OFF position, then remove plug from mains power supply. 27. A short power cable (or detachable power cable) should be used to reduce the risk of tripping or falling over a longer cable. 28. Longer detachable power cables or extension cables are available and may be used if care is exercised in their use. 29. If a longer detachable power- cable or extension cord is used: a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; And b) The cable should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. If the power cord is damaged, don t replace it yourself, but take to an authorized Benrubi Service Center. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. DO NOT Immerse Multi-Cooker pot Power BASE IN WATER or place in a dishwasher. HANDLE CAREFULLY WHEN CLEANING. WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE, DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE APPLIANCE UNIT. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE ONLY BY AN AUTHORIZED BENRUBI SERVICE CENTER. SAVE THESE INSTRUCTIONS

14 13 Parts of the Appliance Before Use Remove the appliance from the packaging and unpack all the accessories. Take out the documents and the protective film. Take out the power base. Check that there is nothing (packing, paper etc.) stuck between the non-stick heating pan and the power base of the appliance. Clean the inside of the non-stick heating pan with a damp sponge and washing up liquid.

15 14 Attach non-stick heating pan to power base: Insert the non-stick heating pan into the base by aligning the four feet on the bottom of the heating pan with the four holes in the main body of the unit. Function Control Dial The function control dial can be adjusted through a range of settings as follows: The lowest setting is 80 and the highest setting for Deep fry is Warm temp 80 - Boil temp Steam/slow cook temp Sauté/grill temp: Roast: temp: Deep fry: temp: 190 When in operation, the indicator light only stays lit when the appliance is heating to reach, or maintain, the correct temperature. During cooking the light goes off when the desired temperature has been reached, and will switch back on when the temp falls below this level. Always remember to turn off the appliance when you have finished cooking.

16 15 Warm Place the desired liquid or food directly into the non-stick heating pan and close the lid. Turn the dial to the Warm setting, and the indicator light will go on. Boil Place the desired liquid or food (depending on recipe instructions) directly into the non-stick heating pan and close the lid. Turn the dial to Boil setting. The indicator light will go on. To retain heat and moisture during cooking, it is best not to lift the lid. Always make sure there is sufficient liquid to cover the food. Always turn the multi-cooker dial to the OFF position and unplug when no longer in use. Slow Cook / Steam For steaming, use the steaming rack and place the food directly on the rack, add 2000mL of water (keep the water level below the rack) and close the lid. For slow cooking, place the food directly in the pan Turn the control dial to the Slow Cook / Steam setting. The indicator light will go on. To retain heat and moisture during cooking, it is best not to lift the lid. When steaming is complete, carefully remove the hot stackable steam rack. Always turn your Multifunctional cooker unit to the OFF position and unplug from the mains power supply when no longer in use. Saute/Grill Turn the function dial to the Saute/Grill setting. The indicator light will go on. Add a small amount of cooking oil, butter or margarine to the non-stick heating pan. To grill food, use the grill rack. When Sautéing or Grilling is complete, remove the food. Always turn your Multi- Cooker to OFF and unplug when no longer in use. Roast Place the desired food (depending on recipe instructions) into the non-stick heating pan. Turn the function dial to the Roast setting. The indicator light will go will go on. When you have finished roasting, check food to see if it is cooked through.

17 16 Always turn your multi-cooker OFF and unplug when no longer in use. Deep Fry Pour oil into the non-stick heating pan up to the fill-line (1inch); NEVER go over the fill-in. Turn the function dial to the Deep Fry setting. The indicator light will go on. Place food in fry basket and lower into the oil. Never fill with oil above the fill line indicated in the fry basket. Place food on dry paper towel. Always turn the multi-cooker OFF and unplug when no longer in use. Fondue Place the desired liquid or food (depending on your recipe) directly into the non-stick heating pan and close the lid. Turn the knob to Slow Cook Position. The indicator light will go on. To retain heat and moisture during cooking, it is best not to lift the lid. Always make sure there is sufficient liquid to cover the food. Always turn the multi-cooker OFF and unplug when no longer in use. Cleaning and Maintenance NEVER SUBMERGE THE POWER BASE IN WATER OR OTHER LIQUID, OR PLACE IN A DISHWASHER. THE LID AND NON-STICK HEATING PAN ARE DISHWASHER SAFE. Always allow your Multi-Cooking pot unit to cool before cleaning. Any other servicing should be performed by an authorized Benrubi Service Center. To clean: Disconnect the power supply. Lift lid and remove any cooking accessories. Wash the accessories in hot and soapy water. Always remove hot oil from non-stick heating pan before washing. Remove non-stick heating pan, empty remaining food and liquid, and allow cooling.

18 17 Fill the non-stick heating pan with warm water and a mild detergent. Use nonabrasive material to clean. The outer unit can be cleaned with a damp sponge. Never use scouring pads or anything abrasive. The lid, non-stick heating pan, rack and spoon are dishwasher safe. The base should be spot cleaned with a cloth only. Maintenance: Please make sure that the non-stick heating pan is thoroughly dry before using it. Never pour cold water into the non-stick heating pan when it is still warm. Only use wooden or heat proof plastic utensils to prevent damage to the surface of the nonstick pan. Never immerse the outer unit in water or other liquid. Wipe clean with a damp cloth. Never add water to hot oil. Specifications Voltage V Rated Power 1300W Temperature Range Heating Pan Capacity 5L Net Weight 3.8kg

19 18 Safe Appliance Disposal This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Guarantee & Customer Service The appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. Please keep your purchase receipt. During this period SERVICE BENRUBI will repair or replace the product free of charge. We are under no liability in respect of any defects arising from wilful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the produce without our approval. FOR MORE INFORMATION CONTACT: H. BENRUBI & FILS SA 27 Aghiou Thoma str, GR15124 Maroussi - Athens Tel.: , Fax: BENRUBI SERVICE CENTER:

20 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ , Fax: Tel: , Fax: Βιβλίο Συνταγών Πολυμάγειρας CP-01

21 1 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ Φασολάκια λαδερά Υλικά: - 1 κιλό φρέσκα φασολάκια κρεμμύδια ψιλοκομμένα - 1 σκελίδα σκόρδο - 3/4 του φλιτζανιού ελαιόλαδο ώριμες ντομάτες - μαϊντανό ψιλοκομμένο - αλάτι, πιπέρι Εκτέλεση: Επιλέγουμε το πρόγραμμα Saute/Grill και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο με το ελαιόλαδο μέχρι να γυαλίσουν. Προσθέτουμε τις ντομάτες ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες, τον μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και 2 φλιτζάνια τσαγιού ζεστό νερό. Επιλέγουμε το πρόγραμμα «Slow cooking». Προσθέτουμε και τα φασολάκια. Τα ανακατεύουμε ελαφρά και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν επί 50 περίπου λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν τρυφερά. Εάν θέλουμε μπορουμε να προσθέσουμε και 2-3 πατάτες κομμένες κυδωνάτες για ένα πιο πλήρες γεύμα. Μπριάμ Υλικά: - 3 μελιτζάνες τσακώνικες - 3 κολοκυθάκια - 2 κρεμμύδια ξερά - 3 τομάτες - 3 πατάτες - 1 μάτσο μαϊντανό - 1 σκελίδα σκόρδο ml (½ φλ.) ελαιόλαδο - Αλάτι & πιπέρι Εκτέλεση: Πλένουμε και καθαρίζουμε τα λαχανικά. Κόβουμε σε κύβους τις μελιτζάνες, τα κολοκύθια και τις πατάτες. Χοντροκόβουμε στο Multi της IZZY τα κρεμμύδια και τις τομάτες. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό και το σκόρδο. Επιλέγουμε το πρόγραμμα Saute/Grill και σοτάρουμε με ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα λαχανικά και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε την τομάτα και αλατοπιπερώνουμε. Κλείνουμε το καπάκι και μαγειρεύουμε στη θέση «Saute/Grill» για περίπου μία ώρα.

22 Ραγού μόσχου 2 Υλικά: - ½ κιλό σπάλα μόσχου - 1 καρότο γρ. σέλερι - 2 κρεμμύδια ξερά - 1 σκελίδα σκόρδο - 1 κόκκινη πιπεριά - 1 πράσινη πιπεριά - 1 κίτρινη πιπεριά ml (1 φλ.) κρασί Μαυροδάφνη - 1 μίσχο θυμάρι - 1 μάτσο βασιλικό ml (½ φλ.) ελαιόλαδο - αλάτι & πιπέρι - ζωμό κρέατος Εκτέλεση: Πλένουμε και καθαρίζουμε τα λαχανικά. Κόβουμε σε κύβους το κρέας, το καρότο το σέλερι και σε φέτες τις πιπεριές. Ψιλοκόβουμε διαδοχικά στο Multi της IZZY το κρεμμύδι, το σκόρδο και βασιλικό. Επιλέγουμε το πρόγραμμα Saute/Grill και σοτάρουμε με ελαιόλαδο το κρέας, το κρεμμύδι και το σκόρδο για 10 λεπτά. Προσθέτουμε το σέλερι και τις πιπεριές. Καρυκεύουμε με το θυμάρι και αλατοπιπερώνουμε. Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε το ζωμό κρέατος. Κλείνουμε το καπάκι και μαγειρεύουμε στη θέση Slow cooking για μία ώρα περίπου. ΨΗΣΙΜΟ Αρωματικά μπουτάκια κοτόπουλου στο γκριλ Υλικά: - 1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο - 2 κ. σ. μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο (ένα που να περιέχει και μπούκοβο) - 1 κ. κ. ψιλοκομμένο σκόρδο (ή και περισσότερο, αν θέλουμε) - 2 κ. σ. χυμό λεμονιού - 2 κ. σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο - 2 κ. σ. βασιλικό, ψιλοκομμένο - 2 κ. σ. φυλλαράκια δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο ή ψαλιδισμένο γρ. κοπανάκια ή ολόκληρα μπούτια κοτόπουλου χωρισμένα στα δυο. Εκτέλεση: Βάζουμε όλα τα άλλα υλικά εκτός από το κοτόπουλο σε μια λεκανίτσα και τα ανακατεύουμε. Κρατάμε 2 κουταλιές από αυτό το μείγμα για να αλείψουμε τις συνοδευτικές πιτούλες που θα ψήσουμε στη σχάρα. Βάζουμε τα μπουτάκια στη λεκανίτσα και τα περιχύνουμε με την μαρινάδα τους. Τα σκεπάζουμε με διαφανή μεμβράνη και τα βάζουμε να μείνουν για τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο, αν όχι για όλη την νύχτα. Βγάζουμε το κοτόπουλο από το ψυγείο και το αφήνουμε προκειμένου να ανακτήσει θερμοκρασία δωματίου πριν τα ψήσουμε. Επιλέγουμε το πρόγραμμα Saute/Grill και τοποθετούμε τα μπουτάκια στη σχάρα. Τα ψήνουμε, φροντίζοντας να τα γυρνάμε πλευρά κάθε 4-5 λεπτά.

23 Ψητά λαχανικά με βινεγκρέτ μουστάρδας μαϊντανού 3 Υλικά: - 2 κολοκύθια, κομμένα σε λεπτές φέτες - 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε χοντρές ροδέλες - 1 μελιτζάνα, κομμένη σε λεπτές φέτες - 1 πιπεριά κίτρινη, κομμένη σε χοντρές λωρίδες - 1 πιπεριά κόκκινη, κομμένη σε χοντρές λωρίδες - 1 ματσάκι τρυφερά σπαράγγια - 8 ντοματίνια Για τη βινεγκρέτ: ml ελαιόλαδο - αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο - 1 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό - 1/2 ματσάκι μαϊντανός (τα φύλλα) - 1 κουτ. σούπας μουστάρδα - 2 κουτ. σούπας ξίδι από λευκό κρασί Εκτέλεση: Βινεγκρέτ: Βάζουμε στο Multi της ΙΖΖΥ το ελαιόλαδο, το ξίδι, τη μουστάρδα, το μαϊντανό, το θυμάρι και αλατοπίπερο και χτυπάμε καλά μέχρι να έχουμε μια σάλτσα λεία. Κρατάμε 50ml από τη σάλτσα και την υπόλοιπη τη βάζουμε σε βαζάκι στο ψυγείο, μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε. Βάζουμε τα 50ml που κρατήσαμε σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε εκεί τα λαχανικά. Ανακατεύουμε να αλειφτούν όλα με τη σάλτσα και τα αφήνουμε για 15 λεπτά να απορροφήσουν τα αρώματα. Λαχανικά: Επιλέγουμε το πρόγραμμα Saute/Grill και τοποθετούμε τα λαχανικά στη σχάρα αρχίζοντας από αυτά που απαιτούν περισσότερη ώρα. Πρώτα βάζουμε τις μελιτζάνες, τα σπαράγγια, τις πιπεριές, μετά τα κολοκυθάκια και τα κρεμμύδια, τέλος τα ντοματίνια. Τα σερβίρουμε σε πιατέλα και τα περιχύνουμε με τη σάλτσα που έχουμε κρατήσει στο ψυγείο. Κοτόπουλο με πιπεριές και μπαλσάμικο Υλικά: γρ. κοτόπουλο φιλέτο μπούτι ή στήθος σε μακρόστενα κομμάτια - 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια σε χοντρές φέτες - 6 πιπεριές (2 πράσινες 2 κόκκινες 2 κίτρινες) σε μακρόστενα κομμάτια - 1 φλιτζανάκι του καφέ ξύδι μπαλσάμικο - Λίγο λάδι αλάτι πιπέρι Εκτέλεση: Αλατο-πιπερώνουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου, τις πιπεριές και τα κρεμμύδια. Επιλέγουμε το πρόγραμμα «Roast». Τα βάζουμε στον αντικολλητικό κάδο, ρίχνουμε λίγο λάδι από πάνω και ραντίζουμε με το μπαλσάμικο. Σκεπάζουμε για λίγα λεπτά, μετά χαμηλώνουμε στο πρόγραμμα «Saute/Grill» και συνεχίζουμε το ψήσιμο ανακατεύοντας κάθε λίγο. Όταν δούμε ότι μπορούμε να τα τσιμπήσουμε με ένα πηρούνι, τα ξεσκεπάζουμε, τα αφήνουμε για λίγο χωρίς καπάκι να καραμελώσουν και είναι έτοιμα (περίπου 20 )

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Φούρνος Μικροκυμμάτων Microwave Oven ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b MW71b Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα