Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης"

Transcript

1 Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ε. Γιαμά 1 και Α.Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Θυρίδα 483, ΤΚ Θεσσαλονίκη 1 τηλ: , fax: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κατασκευές αποτελούν συστήματα που συνδέονται με τη χρήση ενέργειας, φυσικών πόρων και υλικών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από το σχεδιασμό και την κατασκευή μέχρι τη λειτουργία και την αποδόμησή τους. Ιδιαίτερα οι κτιριακές κατασκευές συμπεριλαμβάνουν εκτός των άλλων και παραμέτρους που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα. Δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα, αλλά εκφράζουν ανάγκες, τρόπους και στάσεις ζωής, επιθυμία για ποιότητα και πολιτισμό. Ένα κτίριο είναι ένα σύστημα διεργασιών, το οποίο είναι σκόπιμο να εξεταστεί και να αξιολογηθεί όχι μόνο βάσει οικονομικών και κατασκευαστικών κριτηρίων, αλλά και βάσει παραμέτρων που αφορούν συνολικά την κατανάλωση ενέργειας, την επίπτωση στο περιβάλλον, αλλά και την υγιεινή, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που παρέχει στους χρήστες του. Κατά συνέπεια, το κτίριο είναι ένα δυναμικό σύστημα που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην εφαρμογή νέων πρακτικών που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των κτιρίων. Παρουσιάζει την προοπτική επέκτασης των εφαρμογών του Οικολογικού Σήματος στα κτίρια, την εισαγωγή προτύπων ISO με στόχο την βιωσιμότητα στις κατασκευές και την εναρμόνιση αυτών με την υπάρχουσα ενεργειακή νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα του ζητήματος, τις σύγχρονες απαιτήσεις και επιδιώξεις προτείνονται κριτήρια και συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση των κτιρίων. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξέλιξη της ιδέας των βιώσιμων κατασκευών στον κτιριακό τομέα πέρασε διάφορα στάδια ξεκινώντας από το μοντέλο της παραδοσιακής κατασκευής με βασικά κριτήρια το κόστος, την ποιότητα και το χρόνο ολοκλήρωσης των κατασκευών, στη συνέχεια αναπτύχθηκε η ιδέα της βιωσιμότητας αρχικά σε τοπική κλίμακα, εισάγοντας κριτήρια στο σχεδιασμό και στην κατασκευή

2 που αφορούσαν στο χρήση πόρων, στις εκλυόμενες εκπομπές και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό οικοσύστημα. Τα κριτήρια αυτά ήρθαν να συνυπολογιστούν στα κριτήρια των παραδοσιακών κατασκευών και να εισαγάγουν την έννοια της περιβαλλοντικής διάστασης στον τομέα των κατασκευών. Στις μέρες μας, η ιδέα της βιωσιμότητας λαμβάνει πλέον παγκόσμια διάσταση στον τομέα των κατασκευών, όπου διερευνώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, όπως για παράδειγμα η στην αλλαγή κλίματος, στη βιοποικιλότητα. Τα σημαντικότερα πεδία σε ό,τι αφορά στη βιωσιμότητα των κατασκευών στον κτιριακό τομέα είναι: Η εξοικονόμηση ενέργειας. Η χρήση των υδάτινων πόρων. Η ποιότητα αέρα στο εσωτερικό των χώρων. Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον κύκλο ζωής των δομικών υλικών. Γενικά βέβαια, η διαδικασία της κατασκευής είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα καθώς περιλαμβάνει πολλά στάδια, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την κατεδάφιση, και κατά συνέπεια εμπλέκει και πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, μηχανικούς, κατασκευαστές, εργολάβους, προμηθευτές υλικών, αγοραστές, χρήστες. Οι ομάδες αυτές έχουν διαφορετική αντίληψη για την έννοια της βιωσιμότητας και θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες για την επίτευξή της. Για παράδειγμα, οι εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις εστιάζουν το ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών και σχεδίων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην παγκόσμια μεταβολή του κλίματος. Ο μηχανικός ενδιαφέρεται κυρίως για κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και ο χρήστης για καλή ποιότητα αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά περιβαλλοντικά εργαλεία, πρότυπα πιστοποίησης αλλά και σχετική ευρωπαϊκή ή και εθνική νομοθεσία με κοινό στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των κτιρίων. Τα εργαλεία αυτά στόχος είναι να συνεργαστούν προκειμένου να επιτευχθεί ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των κατασκευών στον κύκλο ζωής τους και να συνυπολογισθούν κριτήρια όπως η ποιότητα ζωής των χρηστών καθώς και κοινωνικό-οικονομικά θέματα. Η βιωσιμότητα λοιπόν είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, το οποίο αναμφισβήτητα επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου. Στη λογική αυτή θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά εργαλεία αλλά και η διαμόρφωση προτύπων ISO στην προσπάθεια να δοθούν ολοκληρωμένες λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας με συνυπολογισμό της εθνικής νομοθεσίας ανά περιβαλλοντική πτυχή με σκοπό την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στα κτίρια. 2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο σχεδιασμός και η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αλληλένδετες διεργασίες, κατά τις οποίες τα αποτελέσματα της μιας ανάλυσης τροφοδοτούν με δεδομένα μία άλλη. Αυτή η διαδικασία πολλές φορές οδηγεί στην απαίτηση περισσότερων πληροφοριών και τη συνεργασία περισσότερων από ένα εργαλείων. Τα περιβαλλοντικά εργαλεία στηρίζονται στις θεωρίες. Τα εργαλεία διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες στα «αναλυτικά εργαλεία» (analytical tools) και στα «εργαλεία διεργασιών» (procedural tools). Με τα αναλυτικά εργαλεία υπολογίζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκεκριμένων προϊόντων, διεργασιών, ενώ τα εργαλεία διεργασιών εφαρμόζουν συγκεκριμένα βήματα και οδηγίες και βοηθούν τους οργανισμούς στη λήψη αποφάσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Όλα τα εργαλεία υποστηρίζονται από τεχνικά στοιχεία π.χ. λογισμικά, μοντέλα, των οποίων η εφαρμογή και αξιοπιστία εξαρτάται από την εισαγωγή των αρχικών δεδομένων (Jonsson, 2000). Οι σημαντικότερες και περισσότερο διαδεδομένες από πλευράς εφαρμογών μεθοδολογίες, στη δομή των οποίων στηρίζονται τα «αναλυτικά εργαλεία» είναι: η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment LCA), ο Υπολογισμός Ροής Υλικών (Μaterial Flow Accounting MFA), η Εισροή Υλικών ανά Μονάδα Υπηρεσίας (Material Intensity per Service Unit MIPS), η Αθροιστική Ανάλυση Ενεργειακών Αναγκών (Cumulative Energy Requirements Analysis CERA), η Ανάλυση

3 Περιβαλλοντικών Εισροών/Εκροών (Environmental Input/Output Analysis IOA), η Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment ERA), τα Eργαλεία για Οικολογικό Σχεδιασμό (Checklists for Eco-design), η Εκτίμηση Κόστους Κύκλου Ζωής (Life Cylce Costing LCC), ο Υπολογισμός Ολικού Κόστους (Total Cost Accounting TCA) και η Ανάλυση Κέρδους Κόστους (Cost Benefit Analysis CBA) (Todd, 2001). Σε αντιστοιχία οι πιο γνωστές μεθοδολογίες διεργασιών είναι: τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Systems EMS), οι Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (Environmental Audits), η Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης (Environmental Performance Evaluation), η Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Labelling), ο Οικολογικός Σχεδιασμός (Eco-Design), η Πράσινη Προμήθεια (Green Procurement), το Σύστημα Ολικής Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Total Quality Environmental Management TQEM), τα Συστήματα Αξιολόγησης (Rating Systems) (Scheuer, 2002). Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται: η μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) που αποτελεί την πλέον δημοφιλή προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων τα δημοφιλέστερα Συστήματα Αξιολόγησης (ΣΑ) η δομή των οποίων αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσέγγιση της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στα κτίρια και τα πρότυπα ISO που έχουν διαμορφωθεί προκειμένου να δώσουν παγκόσμια εμβέλεια στην περιβαλλοντική αξιολόγηση και μία κοινή γλώσσα αναφοράς για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση στον τομέα των κτιριακών κατασκευών. 2.1 Εφαρμογή της ΑΚΖ στα κτίρια Η επιδίωξη κατά την εφαρμογή της ΑΚΖ σε ένα κτίριο εστιάζει το βάρος κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας και ειδικότερα στη λειτουργία του κτιρίου, στην εφαρμογή θερμομόνωσης, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από την άλλη, η εφαρμογή της ΑΚΖ σε υλικά έχει ως στόχο τον εντοπισμό υλικών με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την εισαγωγή στην αγορά καινοτόμων προϊόντων δόμησης, αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον, το υπό μελέτη σύστημα των υλικών είναι σαφέστατα πιο απλοποιημένο σε σχέση με του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές φάσεις στο σύστημα περιβαλλοντικής αξιολόγησης του υλικού είναι: η χρήση πρώτων υλών, η παραγωγική διαδικασία, η τοποθέτηση και η τελική διάθεση. Αντίστοιχα, το υπό μελέτη σύστημα για το κτίριο περιλαμβάνει: χρήση πρώτων υλών, κατασκευή, λειτουργία, επισκευή - ανακαίνιση, κατεδάφιση. Ο όγκος πληροφορίας και αρχικών δεδομένων για το κτίριο απαιτεί διάφορες πηγές για παράδειγμα, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, μηχανικούς, χρήστες, ερευνητές, ενώ για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των δομικών υλικών αρκεί η χρήση πληροφοριών από τη βιομηχανία. Ουσιαστικά, κατά την ανάλυση του κτιρίου σε επιμέρους φάσεις μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικές διεργασίες, οι οποίες όμως σίγουρα μπορούν να υποδιαιρεθούν και σε άλλες υποδιεργασίες (Papadopoulos and Giama, 2006). Πιο συγκεκριμένα: Φάση κατασκευής: Στη φάση κατασκευής ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή, χρήση και αξιολόγηση των υλικών. Επίσης, στο στάδιο αυτό σημαντική συμβολή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει και η διαδικασία μεταφοράς των υλικών αλλά και οι διεργασίες κατασκευής ενός κτιρίου. Φάση λειτουργίας κτιρίου: Στη φάση λειτουργίας αναλύονται οι λειτουργίες (φωτισμός, χρήση ηλεκτρικών συσκευών, κ.τ.λ.) και τα συστήματα (ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, χρήσης ζεστού νερού, κ.τ.λ.) ενός κτιρίου. Φάση τελικής διάθεσης: Ουσιαστικά σε αυτή τη φάση μελετάται η τελική διάθεση των υλικών κατασκευής αλλά και των υλικών λειτουργίας του κτιρίου (υιοθέτηση χωριστών χώρων συλλογής αποβλήτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κ.τ.λ.). Η εφαρμογή της μεθοδολογίας της ΑΚΖ στα κτίρια μπορεί να χωριστεί σε τρία βασικά επίπεδα ανάλυσης ΑΚΖ: Σε δομικά υλικά.

4 Σε κατασκευαστικές διατομές. Στο σύνολο της κατασκευής του κτιρίου. Είναι φανερό πως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του ζητήματος της περιβαλλοντικής αξιολόγησης των κτιρίων και διάφορα επίπεδα ανάλυσης. 2.2 Συστήματα Αξιολόγησης (ΣΑ) Τα ΣΑ είναι περιβαλλοντικά εργαλεία διαχείρισης, που στόχο έχουν τη βιωσιμότητα με παράλληλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Τα ΣΑ αποτελούν ολοκληρωμένα εργαλεία, τα οποία στηρίζονται σε άλλες μεθοδολογίες και διαχειριστικά εργαλεία. Για παράδειγμα πολλά από τα ΣΑ στηρίζονται στη μεθοδολογία της ΑΚΖ και στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επιπλέον, τα ΣΑ βασίζονται στη φιλοσοφία των ενεργειακών ελέγχων, επεκτείνονται όμως και σε άλλα περιβαλλοντικά θέματα όπως τη χρήση νερού, την ποιότητα εσωτερικού αέρα, την επιλογή υλικών, τη διαχείριση αποβλήτων κ.α. Είναι ουσιαστικά συστήματα των οποίων η δομή στηρίζεται στη συλλογή μονάδων και έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν νέα και υφιστάμενα κτίρια με βάση συγκεκριμένο πρότυπο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης. Ο βιώσιμος σχεδιασμός στοχεύει στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών θεμάτων στον κύκλο ζωής των κτιρίων και συγκεκριμένα στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας. Βασικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται και επιλέγονται τα ΣΑ είναι τα ακόλουθα (Fowler, 2006; Papadopoulos and Giama, 2009): Μία ουσιαστική διαφορά των ΣΑ έγκειται στους βαθμούς που δίνει το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης ανά περιβαλλοντική πτυχή. Τα ΣΑ εμφανίζουν κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης, βασίζονται στις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού διαφοροποιούνται όμως ως προς την κατηγοριοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης σε περιβαλλοντικές πτυχές, το σύστημα βαθμολόγησης και το εύρος βαθμολογίας των κριτηρίων. Για παράδειγμα, το ΣΑ GBTOOL δεν περιλαμβάνει χωριστά την περιβαλλοντική πτυχή χρήση υλικών όπως το LEED και το BREEAM, ενσωματώνει όμως το κριτήριο που αφορά στη χρήση υλικών στην περιβαλλοντική πτυχή κατανάλωση ενέργειας και πόρων. Επίσης τα ΣΑ LEED και BREEAM δίνουν έμφαση στα κτίρια αξιολόγησης που αφορούν στις μεταφορές για παράδειγμα τη χρήση μέσων μαζικής συγκοινωνίας, την ύπαρξη χώρων παρκινγκ στα κτίρια όχι μόνο για τα οχήματα των χρηστών αλλά και για τα ποδήλατα. 2.3 Πρότυπα πιστοποίησης Για το περίπλοκο ζήτημα της ολοκληρωμένης αξιολόγησης κτιρίων δημιουργήθηκαν διεθνή πρότυπα, πιο συγκεκριμένα ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης ISO έχει εκδόσει τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιήσεων κατά ISO Με στόχο τη Βιωσιμότητα στην κατασκευή κτιρίων, αναλυτικότερα: - ISO :2010, Βιωσιμότητα στην κατασκευή κτιρίων Πλαίσιο για τις μεθόδους διαχείρισης της περιβαλλοντικής επιδοσης στην κατασκευή κτιρίων Μέρος πρώτο: Κτίρια (Sustainability in building construction Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works Part 1: Buildings). Το πρότυπο αφορά νέα και υφιστάμενα κτίρια και έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ των τοπικών και εθνικών εργαλείων δίνοντας και των παγκόσμια πλέον ισχύ στις εφαρμογές τους. Φιλοδοξεί να αποτελέσει κοινό τόπο αναφοράς για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση στα κτίρια περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του κτιρίου από το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την επισκευή και την τελική αποδόμηση του κτιρίου εξασφαλίζοντας οτι το προϊόν κτίριο πληρεί συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και εξασφαλίζει ποιότητα ζωής στους χρήστες του. Το συγκεκριμένο πρότυπο στηρίζεται στις προδιαγραφές των προτύπων της σειράς ISO για το Οικολογικό Σήμα όπως και στη σειρά προτύπων ISO για τη Μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής καθώς και τη σειρά προτύπων ISO για την θέσπιση γενικών αρχών σχετικά με τη βιωσιμότητα στις κατασκευές κτιρίων.

5 - ISO 21930:2007, Βιωσιμότητα στην κατασκευή κτιρίων Περιβαλλοντική δήλωση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια (Sustainability in building construction Environmental declaration of building products). Το πρότυπο περιγράφει τις αρχές και το πλαίσιο περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων που περιέχονται στα κτίρια λαμβάνοντας υπόψη το κύκλο ζωής ενός κτιρίου. Το πρότυπο αυτό επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση για τον Τύπο III (Type III) των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων που περιγράφεται στο ISO 14025:2006, Περιβαλλοντική Σήμανση Τύπος ΙΙΙ περιβαλλοντικών δηλώσεων Αρχές και Διαδικασίες (Environmental Labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures). - ISO 23045:2008, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων Οδηγίες για την ενεργειακή επίδοση νέων κτιρίων (Building environmental design Guidelines to assess energy efficiency of new buildings). Το πρότυπο θέτει τις απαιτήσεις κατά το σχεδιασμό νέων κτιρίων έτσι ώστε να κατασκευαστούν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία και το πρότυπο. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και συγκεκριμένα η Τεχνική Επιτροπή 350 (TC) ασχολείται με τη βιωσιμότητα στα κτίρια και έχει διαμορφώσει τρεις Ομάδες Εργασίας (WG) με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: - Ομάδα Εργασίας 1 (WG 1): Περιβαλλοντική επίδοση κτιρίων Πλαίσιο για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση κτιρίων. - Ομάδα Εργασίας 2 (WG 2): Περιγραφή του κύκλου ζωής του κτιρίου Προσδιορισμός της περιβαλλοντικής επίδοσης του κτιρίου Υπολογιστικοί μέθοδοι. - Ομάδα Εργασίας 3 (WG 3): Επίπεδο προϊόντος Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντων Πλαίσιο και όροι ανά Κτίριο & περιβάλλον ISO Ορολογία ISO & Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέθοδοι διαχείρισης για το κτίριο: πρότυπα ISO ISO Γενικές Αρχές κατηγορία προϊόντος. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνεργασία των προτύπων IS O για τη βιωσιμότητα στην κατασκευή κτιρίων με άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. ISO & Περιβαλλοντική Διαχείριση Ανάλυση Κύκλου Ζωής ISO Βιωσιμότητα στην κατασκευή κτιρίων Πλαίσιο για τη δημιουργία δεικτών ISO Κτίριο & Κατασκευή ISO Εσωτερική Ποιότητα Αέρα ISO Βιωσιμότητα στην κατασκευή κτιρίων Πλαίσιο για τις μεθόδους διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Επίδοσης στην κατασκευή κτιρίων ISO Οικολογικό σήμα Τύπος ΙΙΙ Περιβαλλοντικές Δηλώσεις ISO Οδηγίες Αξιολόγησης Περιβαλλοντικής Επίδοσης ISO Βιωσιμότητα στην κατασκευή κτιρίων Περιβαλλοντική δήλωση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια CEN TC 350 (WG1, WG2,WG3)

6 Σχήμα 1. Πρότυπα ISO για τη βιωσιμότητα των κτιρίων

7 Σχήμα 2. Συγκριτική αξιολόγηση ΣΑ και προτύπου ISO για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση κτιρίων 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πρώτη προσπάθεια για ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίου που συγχρόνως να οδηγεί σε πιστοποίηση και να έχει ευρωπαϊκή ισχύ είναι η απονομή Οικολογικού Σήματος στα τουριστικά καταλύματα. Ο τουρισμός είναι μία δραστηριότητα σημαντικής εθνικής οικονομικής σημασίας με εξίσου σημαντικές επιδράσεις στο περιβάλλον καθώς συνδέεται με χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Το πλαίσιο εφαρμογής του Οικολογικού Σήματος προϋποθέτει την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων ανά περιβαλλοντική πτυχή. Τα κριτήρια αποσκοπούν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον κύκλο ζωής του καταλύματος. Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια έχουν στόχο: την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τη μείωση της κατανάλωσης νερού τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα των ανανεώσιμων πόρων τη μείωση χρήσης ουσιών επιβλαβών για των περιβάλλον την προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

8 Τα κριτήρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Α και Β. Στην κατηγορία Α ανήκουν τα υποχρεωτικά κριτήρια ανά περιβαλλοντική πτυχή και στην κατηγορία Β τα προαιρετικά. Η εφαρμογή των κριτηρίων διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων από τον αρμόδιο φορέα. Η λογική που ακολουθείται είναι αυτή που εφαρμόζεται στα Συστήματα Αξιολόγησης. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά ανά περιβαλλοντική πτυχή τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά κριτήρια για την απονομή Οικολογικού Σήματος στα τουριστικά καταλύματα. Πίνακας 1. Υποχρεωτικά κριτήρια ανά περιβαλλοντική πτυχή. Περιβαλλοντική Κριτήριο πτυχή Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές Άνθρακας και βαρέα κλάσματα πετρελαίου Απόδοση και παραγωγή θερμότητας Κλιματισμός Ενεργειακή απόδοση κτιρίων με βάση την εθνική νομοθεσία Χρήση ενέργειας Μόνωση παραθύρων με βάση την εθνική νομοθεσία Διακοπή λειτουργίας της θέρμανσης ή του κλιματισμού Διακοπή φωτισμού Ενεργειακώς αποδοτικοί λαμπτήρες Εξωτερικές συσκευές θέρμανσης Παροχή νερού για βρύσες & ντους Κάλαθοι απορριμμάτων στα αποχωρητήρια Χρήση νερού Απόπλυση ουρητηρίων Αλλαγή πετσετών & σεντονιών Ορθή απομάκρυνση των λυμάτων Χρήση Απολυμαντικά απορρυπαντικών και απολυμαντικών Παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων Άλλες υπηρεσίες Διαχείριση Διαχωρισμός απορριμμάτων από τους επισκέπτες Διαχωρισμός απορριμμάτων Αναλώσιμα προϊόντα μιας χρήσης Συσκευασίες πρωινού Απαγόρευση καπνίσματος σε κοινόχρηστους χώρους Δημόσιες συγκοινωνίες Συντήρηση και επισκευές λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού Καθορισμός περιβαλλοντικής πολιτικής και προγράμματος δράσης Κατάρτιση προσωπικού Πληροφόρηση των επισκεπτών Στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Συγκέντρωση άλλων δεδομένων Πληροφορίες που εμφαίνονται στο οικολογικό σήμα Συνολικά τα υποχρεωτικά κριτήρια είναι 29 εκ των οποίων 10 αφορούν τη χρήση ενέργειας, 5 τη χρήση νερού, 7 γενικότερα θέματα διαχείρισης, 5 τη παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων και 2 άλλες υπηρεσίες. Εκτός από τα υποχρεωτικά κριτήρια θα πρέπει το τουριστικό κατάλυμα να πληρεί και ορισμένα προαιρετικά κριτήρια τόσα ώστε να καλύψει τους 20 τουλάχιστον βαθμούς που απαιτούνται για την απονομή του Οικολογικού Σήματος (καθώς σε κάθε ένα από τα προαιρετικά κριτήρια αντιστοιχεί

9 και μία βαθμολογία). Η συνολική βέβαια βαθμολογία αυξάνεται κατά 3 βαθμούς στις περιπτώσεις που το τουριστικό κατάλυμα: περιλαμβάνει υπηρεσίες σίτισης (συμπεριλαμβανομένου και του πρωινού) δραστηριότητες αναψυχής και φυσικής κατάστασης (πισίνα, σάουνα και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις). Ένα εντός των τουριστικών καταλυμάτων λειτουργεί και κέντρο ευεξίας (spa) η απαιτούμενη βαθμολογία αυξάνεται κατά 5 βαθμούς αντι για 3. περιλαμβάνει χώρους πράσινου. Αναλυτικότερα, τα προαιρετικά κριτήρια και οι μέγιστοι προβλεπόμενοι βαθμοί ανά κριτήριο στον πίνακα 2 που ακολουθεί. Πίνακας 2. Προαιρετικά κριτήρια και βαθμολογία ανά περιβαλλοντική πτυχή. Περιβαλλοντική πτυχή Χρήση ενέργειας Χρήση νερού Κριτήριο Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ενεργειακή απόδοση λέβητα Εκπομπές ΝΟx από τους λέβητες Τηλεθέρμανση Συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας Αντλία θερμότητας Ανάκτηση θερμότητας Ρύθμιση θερμοκρασίας Έλεγχοι ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Κλιματισμός Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κλιματισμού και συστημάτων θέρμανσης Βιοκλιματική αρχιτεκτονική Ενεργειακή απόδοση ψυγείων, φούρνων, πλυντηρίων πιάτων, πλυντηρίων ρούχων, περιστροφικών στεγνωτηρίων και εξοπλισμού γραφείου Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών και μαλλιών με αισθητήρα απόστασης Σημείο τοποθέτησης ψυγείου Αυτόματος διακόπτης φωτισμού στα δωμάτια των επισκεπτών Χρονοδιακόπτης σάουνας Θέρμανση πισίνας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Αυτόματοι διακόπτες φωτισμού εξωτερικών χώρων Χρήση βρόχινου και ανακυκλωμένου νερού Αυτόματα συστήματα ποτίσματος των εξωτερικών χώρων Παροχή νερού από τις βρύσες και τις κεφαλές των ντους Απόπλυση αποχωρητηρίων Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια πιάτων Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια ρούχων Θερμοκρασία και παροχή νερού από τις βρύσες Χρονοδιακόπτες καταιονιστήρων Κάλυμμα πισίνας Αποπάγωση Ενδείξεις σκληρότητας του νερού Βαθμολογία έως 4 βαθμοί έως 3 βαθμοί 3 βαθμοί το μέγιστο έως έως 4 βαθμοί

10 Χρήση απορρυπαντικών και απολυμαντικών Παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων Άλλες υπηρεσίες Διαχείριση Εξοικονόμηση νερού στα ουρητήρια Χρήση αυτόχθονων φυτών για νέα φύτευση σε εξωτερικούς χώρους Απορρυπαντικά Χρώματα και βερνίκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου Υποστήριξη εναλλακτικών μέσων έναντι των τεχνητών μέσων αφής ψησταριάς Πισίνες: Δόση απολυμαντικού ή φυσικές/οικολογικές πισίνες Μηχανικός καθαρισμός Οικολογικοί κήποι Εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα Λιπασματοποίηση Δοχεία αναψυκτικών μιας χρήσης Διάθεση λιπών/ ελαίων Χρησιμοποιημένα υφάσματα, έπιπλα & άλλα προϊόντα Εξωραϊσμός της στέγης Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση Απαγόρευση καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια Ποδήλατα Υπηρεσία μεταφοράς επισκεπτών Επιστρεφόμενες ή επαναπληρώσιμες φιάλες Χρήση επαναφορτιζόμενων προϊόντων Προϊόντα χαρτιού Μη αναλώσιμα αγαθά διαρκείας Τρόφιμα τοπικής παραγωγής Οργανικά τρόφιμα Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους Καταχώρηση υπό το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή πιστοποίηση ISO του τουριστικού καταλύματος Καταχώρηση EMAS ή πιστοποίηση ISO των προμηθευτών Συμμόρφωση των υπεργολάβων με τα υποχρεωτικά κριτήρια Μετρητές ενέργειας και νερού Πρόσθετες περιβαλλοντικές ενέργειες 2 βαθμοί 2 βαθμοί 2 βαθμοί 2 βαθμοί έως έως 4 βαθμοί 3 βαθμοί καταχώριση EMAS 2 βαθμοί πιστοποίηση ISO καταχώριση EMAS πιστοποίηση ISO έως 4 βαθμοί 4. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η απονομή του Οικολογικού Σήματος στα τουριστικά καταλύματα αποτελεί την αρχή για την εφαρμογή ολοκληρωμένων εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα οδηγούν σε πιστοποίηση

11 στα κτίρια. Στην παράγραφο αυτή επεκτείνουμε τη λογική της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής αξιολόγησης και στα κτίρια κατοικιών διαμορφώνοντας πίνακες αξιολόγησης ενω προτείνεται και μεθοδολογία αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύσσεται στηρίζεται στις αρχές της πολυκριτηριακής ανάλυσης και είναι κατά βάση ένας Πίνακας Αξιολόγησης. Ακολουθεί τη φιλοσοφία των ΣΑ κατά LEED και BREEAM, ενώ είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και νομοθεσία. Περιλαμβάνει για την αξιολόγηση των υφιστάμενων κτιρίων εφτά (7) βασικές κατηγορίες κριτηρίων, τις λεγόμενες περιβαλλοντικές πτυχές, και i (όπου i = 1,.,35) υποκριτήρια αξιολόγησης. Εντελώς αντίστοιχα, για την αξιολόγηση των νέων κτιρίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αξιολόγησης έξι (6) περιβαλλοντικές πτυχές, και i (i = 1,.,32) υποκριτήρια αξιολόγησης. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων δεν υπάρχει η περιβαλλοντική πτυχή Ανακαίνιση και ορισμένα κριτήρια που αφορούν στη διαχείριση και λειτουργία των κτιρίων όπως για παράδειγμα η εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή η ανακύκλωση απορριμμάτων από τους χρήστες του κτιρίου κ.λ.π. Επιπλέον, τα κριτήρια κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος τους και συνδυάζονται με τη χρήση συντελεστών βαρύτητας για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού αξιολόγησης του υπό μελέτη κτιρίου. Το τελικό πολυκριτηριακό αποτέλεσμα του υπό μελέτη κτιρίου συγκρίνεται με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του κτιρίου αναφοράς, το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Ο στόχος της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι να αξιολογήσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα το κτίριο σε σχέση με τις παραμέτρους που το ορίζουν. Το κτίριο συνδέεται με το χρόνο, μπορεί να αποτελεί υφιστάμενη ή νέα κατασκευή. Επιπλέον, μπορεί να αξιολογηθεί με διάφορα κριτήρια αξιολόγησης όπως το κόστος, την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον και την ποιότητα ζώης που προσφέρει στο χρήστη. Τέλος, η αξιολόγηση ενός κτιρίου μπορεί να γίνει και ως προς διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο ΔΥ, κατασκευών αλλά και ως προς την εσωτερική του λειτουργία (για παράδειγμα τη λειτουργία των συστημάτων του, το πρόγραμμα συντήρησής που εφαρμόζεται, κ.α.) ή την επίδρασή του με το εξωτερικό περιβάλλον (περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο τη χρήση υλικών, διαχείριση των απορριμμάτων των χρηστών, κ.α.). Η προσέγγιση του πίνακα αξιολόγησης στηρίζεται στις αρχές της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η διαδικασία αξιολόγησης των κτιρίων περιλαμβάνει επτά λογικά βήματα τα οποια αφορούν (Γιαμά, 2009): Την επιλογή των υποκριτηρίων αξιολόγησης. Την κατηγοριοποίηση των υποκριτηρίων. Τον προσδιορισμό ποσοτικοποιημένων τιμών για τα υποκριτήρια. Την κανονικοποίηση των ποσοτικοποιημένων τιμών. Τον καθορισμό συντελεστών βαρύτητας περιβαλλοντικών πτυχών και υποκριτηρίων αξιολόγησης. Τον υπολογισμό βαθμολογίας υποκριτηρίου. Τον υπολογισμό πολυκριτηριακού αποτελέσματος κτιρίου. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H παρέμβαση στον κτιριακό τομέα και ο συνυπολογισμός του περιβαλλοντικού κριτηρίου στη λήψη αποφάσεων δεν αποτελεί απλώς νεωτερισμό αλλά αναγκαιότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρώπη νομοθετεί και εισάγει νέο πρότυπο ζωής με γνώμονα τη βιωσιμότητα στον τομέα των κατασκευών αλλά και γενικότερα σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Με αυτή τη τάση συμμορφώνεται και η Ελλάδα, υιοθετώντας πρακτικές για βιώσιμες κατασκευές. Επιπλέον, ο στόχος είναι οι ολοκληρωμένες λύσεις και αυτό γιατί συνδυάζουν την περιβαλλοντική και κατ επέκταση ενεργειακή διαχείριση, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία

12 συνυπολογίζοντας θέματα υγείας και ποιότητας ζωής των χρηστών σε συνδυασμό με οικονομικά οφέλη είτε με τη μορφή κινήτρων είτε με τη μορφή μειωμένου κόστους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Fuerst F. and McAllister P. (2011). Eco-labeling in commercial office markets: Do LEED and Energy Star offices obtain multiple premiums?. Ecological Economics Franzitta V., La Gennusa M., Peri G., Rizzo G. and Scaccianoce G. (2010). Toward a European Eco-label brand for residential buildings : Holistic or by components approaches? Building Research Establishment (BRE) (2006a). Ecohomes Guidance. Building Research Establishment (BRE) (2006b). BREEAM Offices Guidance. Building Research Establishment (BRE) (2009a). Envest, Version 2.0, United Kingdom. Building Research Establishment, (BRE) (2009b). BRE Environmental Assessment Method (BREEAM), United Kingdom. CASBEE (2006). GBTool (2006). Green Globes (2006). Papadopoulos A.M. and Giama E., (2006). Model analysis for existing buildings efficient environmental evaluation, Energy Performance and Environmental Quality of Buildings, Milos, June Papadopoulos A.M. and Giama E., (2007). Rating systems for counting buildings environmental performance. Proceedings of the 2nd PALENC Conference and 28th AIVC Conference - Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 21st Century (PALENC (2007)), Eds. Santamouris M. and Wouters P., CRETE island, September Papadopoulos Α.M., Giama E., (2009). Rating systems for counting buildings environmental performance. International Journal of Sustainable Energy 28(01-03): U.S. Green Building Council, (2009). Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Green Building Rating System, Version 3.0, U.S.A. Haapio A., Viitaniemi P., (2008). A critical review of building environmental assessment tools. Environmental Impact Assessment Review 28: Ali-Toudert F., Towards Urban Sustainability: Trends and Challenges of Building Environmental Assessment Methods Jonsson A., (2000). Tools and methods for environmental assessment of building products-methodolological analysis of six selected approaches. Building and Environment 35: Todd J.A., (2001). Comparative assessment of environmental performance tools and the role of green building challenge. Building Research and Information 29(5): Sheuer C.W. and Keoleian G.A., (2002). Evaluation of LEED Using Life Cycle Assessment Methods Norris G.A. and Yost P., (2002). A transparent Interactive Software Environment for communicating Life Cycle Assessment Results: An application to residential windows. Journal of industrial Ecology 5 (4) Αναστασέλος Β.Δ., (2009). Σύστημα αξιολόγησης θερμομονωτικών λύσεων με έμφαση στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος. Γιαμά Α.Ε., (2009). Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων στην Ελλάδα. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων

Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος- Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ΑΣΑΟΣ Τι είναι το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ.

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ. Μια κοινή πρωτοβουλία των... E.Ε. Γ Περιβάλλον ΑρµόδιωνΦορέωντωνΧωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER E.I.Π.Α.Κ. 2012 ALL RIGHTS RESERVED

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER E.I.Π.Α.Κ. 2012 ALL RIGHTS RESERVED Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER 1 E.I.Π.Α.Κ. 2012 ALL RIGHTS RESERVED Sustainability & Δείκτες αειφόρος ανάπτυξης Το χτισμένο περιβάλλον καθορίζει τις δομές και τα συστήματα στα οποία ζούμε. Το

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων.

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων. Πράσινες Πιστοποιήσεις & Αξία Ακινήτου εκδήλωση του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE Αθήνα 30-10-2014 Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων. Εξέλιξη, σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 30 Νοεμβρίου 2012, 1 η Εκπαιδευτική επίσκεψη: Κτίριο γραφείων της εταιρείας R.C.TECH Το έργο AIDA Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Γιακουμή Αργυρώ, Φυσικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Μεταδιδάκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διευθύνων Σύμβουλος, Close the Loop Βιωσιμότητα- ΕΚΕ Περιβάλλον Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ορθή επιλογή δομικών προϊόντων στην κατασκευή και τα οφέλη τους...αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευγενίας Λάζαρη Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 Ενδεικτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα Κτηριακό κέλυφος Συστήματα υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας Παθητικά και υβριδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος AUT/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χ. Κορωναίος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Κεφάλαιο 12 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κεφάλαιο 12 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναλύονται τα διαθέσιμα περιβαλλοντικά εργαλεία που επιδιώκουν τη δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ZA5777. Flash Eurobarometer 342 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 1) Country Questionnaire Greece

ZA5777. Flash Eurobarometer 342 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 1) Country Questionnaire Greece ZA777 Flash Eurobarometer (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Greece FL - SMEs towards Resource Efficiency and Green Markets - EL A Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2.2 Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.2 Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος e-mail: aflamos@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η περίπτωση του Leicester Το 1990, το δημοτικό συμβούλιο του Leicester

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά προϊόντα στη βιομηχανία δόμησης

Πράσινη πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά προϊόντα στη βιομηχανία δόμησης Πράσινη πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά προϊόντα στη βιομηχανία δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Αθήνα,, 06 Ιουλίου 2006 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα Κτιρίων - Διεύθυνση Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Συμμετοχής στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2 nd CY GPP Awards

Έντυπο Συμμετοχής στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2 nd CY GPP Awards Έντυπο Συμμετοχής στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2 nd CY GPP Awards ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Όνομα Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα:_ 2. Στοιχεία επικοινωνίας: Άτομο επικοινωνίας: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ. Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ. Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαρία Κίκηρα Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ BUILDING GREEN 21-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ 7 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, την Ενεργειακή Ανακαίνιση και τον Αστικό Χώρο WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Trust EPC South

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Trust EPC South ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Trust EPC South Σταυρούλα Τουρνάκη Επικεφαλής Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us Ημερίδα ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών Αγοράς Αθήνα, 06.07.06 We shaped the buildings, now the buildings shape us Winston

Διαβάστε περισσότερα