ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3) Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει όλα τα καταχωρημένα υλικά που είναι κατάλληλα για πυρόσβεση με ολική κατάκλυση, όπως αυτά αναφέρονται στον τελευταίο χρονολογικό κατάλογο ( ) του αρμοδίου Αμερικανικού Οργανισμού Περιβάλλοντος ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) για την αντικατάσταση του HALON 1301 και είναι εγκεκριμένα στην Ελλάδα:

2 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (2/3) Το αέριο διοξείδιο του Άνθρακα (με εφαρμογή του NFPA 12) ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ To χημικό αέριο επταφθοροπροπάνιο ( HFC 227ea) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Το χημικό αέριο πενταφοροαιθάνιο (HFC 125) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Το αδρανές αέριο IG 541( 52% Ν2+40% Ar+8% CO2) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΩΠΩΝ To αδρανές αέριο IG 55( 50% Ν2+ 50% Ar) ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

3 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (3/3) Το αδρανές αέριο IG 01(Ar) ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΡΩΠΩΝ Το χημικό αέριο Τριφθορομεθάνιο (HFC 23) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Οι γεννήτριες αερολύματος (Aerosol Generators) ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Το μικτό κατασβεστικό μέσο Gelled Halocarbon Dry Chemical Suspension with ammonium polyphosphate additive ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Το νερό «ομίχλης» ( Water Mist) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

4 ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ

5 Σχηματική Απεικόνιση δύο πυρκαγιών σε ανοιχτό και κλειστό χώρο

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ HALON ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ HALONS Τερματισμός Παραγωγής : 1993 Παροπλισμός -Καταστροφή : Έως (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2037/2000-Τροποποίηση της ) HALON 1211= CBrClF2-> ΒΡΩΜΟ-ΧΛΩΡΟ-ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ Ozon Depletion Potential (ODP): 3 ΧΡΗΣΗ : Φορητοί Πυροσβεστήρες-Τοπική Εφαρμογή HALON 1301= CBrF3-> ΒΡΩΜΟ-ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ Ozon Depletion Potential (ODP): 10 ΧΡΗΣΗ : Πυρόσβεση με Ολική Κατάκλυση

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ HALON (1/3) Το έτος 1993, μετά την την λήξη της παραγωγής των κατασβεστικών υλικών HALON που χρησιμοποιήθηκαν στην πυρόσβεση την τελευταία πεντηκονταετία όπως όρισε η Συνθήκη του Κυότο, δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για το Περιβάλλον Environmental Protection Agency (EPA) το πρόγραμμα SIGNΙFICANT HALON ALTERNATIVES POLICY (SNAP), το οποίο περιλαμβάνει έναν χρονολογικό κατάλογο με όλα τα υποψήφια να αντικαταστήσουν το HALON κατασβεστικά υλικά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών. Έτσι, τα νέα κατασβεστικά που προτείνονται να αντικαταστήσουν το HALON 1301 (για εφαρμογή με Ολική Κατάκλυση) και το HALON 1211 (για εφαρμογή σε Φορητά μέσα και Τοπικά Συστήματα) είναι καταχωρημένα στους αντίστοιχους ειδικούς χρονολογικούς καταλόγους του EPA που δημοσιεύονται σήμερα παγκοσμίως μέσω του διαδικτύου. Το χρονολογικό πρόγραμμα SNAP είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι αρμόδιο για την έγκριση των κατασβεστικών υλικών το αποδέχεται πλήρως, ελλείψει άλλης πηγής παγκοσμίως.

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ HALON (2/3) Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα συστήματα πυρόσβεσης με Ολική Κατάκλυση του κατασβεστικού μέσου (total flooding) όπως και με Τοπική Κατάκλυση (Local Flooding), θεωρούνται μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα και γιαυτό ο Μελετητής και ο Εγκαταστάτης αυτών, πρέπει να δεσμεύονται για την σωστή μελέτη και την καλή λειτουργία αυτών, μέσω Υπεύθυνων Δηλώσεων που πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν ένα τέτοιο σύστημα. Τα νέα κατασβεστικά υλικά που είναι υποψήφια να αντικαταστήσουν το HALON 1301 για Ολική κατάκλυση, σύμφωνα με τους κανονισμούς του EPA, προτείνονται για χρήση με παρουσία ή μη παρουσία ανθρώπων ανάλογα με τα χαμηλότερα όρια καρδιοτοξικότητας αυτών σε σχέση με την χρησιμοποιούμενη ποσότητα για κατάσβεση. Επίσης, για άλλους λόγους που οφείλονται στην τεχνολογία της κατασκευής τους

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ HALON (3/3) Το EPA βάσει των κανονισμών του Οργανισμού Ασφάλειας OCCUPANTIAL SAFETY & HEALTHY ADMINISTRATION (OSHA), συστήνει στους μελετητές και εγκαταστάτες των συστημάτων ολικής κατάκλυσης να φροντίζουν, ώστε πάντα να γίνεται απομάκρυνση των ανθρώπων, άσχετα από το χρησιμοποιούμενο κατασβεστικό υλικό, το οποίο εξ άλλου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαφύγει στην ατμόσφαιρα πλην αυτήν της πυρκαγιάς. Ο ασφαλής τρόπος ελέγχου της αυτόματης πυρόσβεση, επιτυγχάνεται με την χρήση ανεγνωρισμένων προτύπων σχεδιασμού, όπως το Βρετανικό Πρότυπο BS7273 Pt1: 1990 για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς καιμε την κατάλληλη σήμανση που επιβάλλεται από το EPA.

10 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ HALON 1301 Για να θεωρείται ενα κατασβεστικό υλικό συμπεριφερόμενο ανάλογα με το HALON 1301, πρέπει να συμπεριφέρεται ώς αέριο στις δοκιμές κατάσβεσης κρυφών φωτιών (Hidden Fire Tests), να μην παρουσιάζει διαβρώσεις στα μεταλλικά μέρη και να εμφανίζει την κατασβεστική συγκέντρωση του σε χαμηλά επίπεδα τοξικότητας. Τα γενικά κριτήρια για την σωστή επιλογή ενός κατασβεστικού υλικού για εφαρμογές με ολική κατάκλυση, είναι: 1. ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ : Χώρος που απαιτείται για τις φιάλες και τα παρελκόμενα 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Κατασβεστική Συγκέντρωση κάτω από τα όρια κινδύνου για τους ανθρώπους 3. ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ : Εύκολη ροή γύρω από εμπόδια 4. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μη πρόκληση διαβρώσεων στον προστατευόμενο εξοπλισμό 5. ΥΠΟΛΕΙΜMΑΤΑ : Ελαχιστοποίηση ή μη ύπαρξη υπολειμμάτων μετά την κατάσβεση 6. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ικανότητα λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος 7. ΚΟΣΤΟΣ

11 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ COMPUTER ROOMS ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ , ,5 6 4, ,5 1 4, Δηλαδή, στη περίπτωση των επιβατικών αεροσκαφών, η επιλογή του κατασβεστικού υλικού γίνεται με τη πιο κάτω προτεραιότητα: Πρώτα εξετάζουν το κατασβεστικό υλικό να έχει τον μικρότερο όγκο και το μικρότερο βάρος (1), μετά η ροή του ναι είναι εύκολη γύρω από τα εμπόδια (3), μετά να λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος (6), μετά την κατάσβεση να μη προκαλούνται διαβρώσεις στο προστατευόμενο εξοπλισμό (4) και να υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου υπολείμματα του κατασβεστικού μέσου (5), μετά η κατασβεστική του συγκέντρωση να είναι κάτω από τα όρια κινδύνου για τους ανθρώπους (2) και το τελευταίο κριτήριο για το πιο κατασβεστικό μέσο θα χρησιμοποιήσουν, είναι το κόστος (7).

12 ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ Ολική κατάκλυση είναι η εφαρμογή κατά την οποία, ένα κατασβεστικό μέσο (υλικό), κατακλύζει ένα κλειστό χώρο με μία συγκεκριμένη συγκέντρωση κατ όγκο η οποία είναι ικανή να καταπνίξει την φωτιά. Τα συστήματα ολικής κατάκλυσης λειτουργούν αυτόματα σε συνεργασία με σύστημα ανίχνευσης της φωτιάς και ανάλογο ηλεκτρονικό έλεγχο ή χειροκίνητα με την λειτουργία του ενεργοποιητή του συστήματος. Το σύστημα ολικής κατάκλυσης λειτουργεί κατασβεστικά βάσει τριών μηχανισμών: 1. ΧΗΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Τα άτομα Βρώμιου, Ιωδίου και Χλωρίου δρουν καταλυτικά στις «ελεύθερες ρίζες» των εκρηκτικών αερίων. Κάθε άτομο των αερίων αυτών ενώνεται πολλαπλά με τις «ελεύθερες ρίζες» μειώνοντας αυτές σημαντικά. Τα άτομα των απογόνων αυτών είναι πιο δραστικά από τα άτομα του φθορίου σε αυτή την περίπτωση, αλλά τα άτομα του φθορίου αντιδρούν με τις «ελεύθερες ρίζες μία φορά προς σχηματισμό σταθερών στερεών σωμάτων». 2. ΦΥΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Μείωση της Θερμοκρασίας με απορρόφηση θερμότητας 3. ΦΥΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Μείωση της συγκέντρωσης του Οξυγόνου

13 HALON 1301 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ HALON 1301 ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Χημικά αποτελέσματα : 80% Φυσικά αποτελέσματα : 20% ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ- HFC's Χημικά αποτελέσματα: 10-15% Φυσικά αποτελέσματα: 85-90% ΑΔΡΑΝΗ ΑΕΡΙΑ- INERT GASES Χημικά αποτελέσματα: 0% Φυσικά αποτελέσματα: 100% ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡOΛΥΜΑΤΟΣ Χημικά αποτελέσματα: 100% ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GELLED HALOCARBON/DRY CHEMICAL SUSPENSION Χημικά αποτελέσματα: 40%-50% Φυσικά Αποτελέσματα: 60%-50%%

14 ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ HALON Ο χώρος πρέπει να προστατεύεται, ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των προσώπων που κανονικά τον καταλαμβάνουν (Κατάσβεση με Παρουσία των Ανθρώπων) 2. Ο χώρος ή το περιεχόμενό του, έχουν μια εξέχουσα σημασία ή έχουν αυτή την σημασία όσον αφορά στη συνέχεια της εταιρικής δραστηριότητας, ώστε να απαιτείται το σβήσιμο της πιθανής πυρκαγιάς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 3. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλοι πυροσβεστικοί παράγοντες ή συστήματα, χωρίς να υποστούν βλάβες τα προστατευόμενα αγαθά ή να αντιμετωπιστεί ή φωτιά με συστήματα τοπικής εφαρμογής.

15 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ Η πυρόσβεση χώρων με ολική κατάκλυση (total flooding), αποσκοπεί στην αυτόματη πλήρωση των χώρων αυτών, με την κατάλληλη ποσότητα κατασβεστικού υλικού και κατά κύριο λόγο είναι το σύστημα πού προσβλέπει στην προστασία της περιουσίας με την έγκαιρη καταστολή της φωτιάς και την μη καταστροφή του προστατευόμενου εξοπλισμού από το χρησιμοποιούμενο κατασβεστικό υλικό. Υπό την ανωτέρω προϋπόθεση, η εντολή έναρξης της πυρόσβεσης με ολική κατάκλυση, πρέπει να δίδεται από κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης φωτιάς, έτσι ώστε η κατάσβεση να είναι επιτυχημένη σε ελάχιστο χρόνο και με την ελάχιστη ποσότητα κατασβεστικού υλικού, σε συνδυασμό όμως με την ύπαρξη ή μη ανοιγμάτων στον προστατευόμενο χώρο και την παρουσία ή μη ανθρώπων κατά την στιγμή της κατάσβεσης. Η αποτελεσματικότητα της κατάσβεσης με ολική κατάκλυση, είναι θέμα πολύ εξειδικευμένων επιλογών που είναι αναγκαίο, κατά περίπτωση, να εφαρμοστούν.

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1/2) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εγκατάσταση συστημάτων ολικής κατάκλυσης και τοπικής κατάκλυσης, απαιτεί απόλυτα εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες εφαρμογής, πού πρέπει να γίνονται από εκπαιδευμένους διπλωματούχους μηχανικούς και που θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στα εξής: 1. Στον σκοπό που εξυπηρετεί η επιλογή μόνιμου συστήματος πυρόσβεσης με εναλλακτικό του HALON κατασβεστικό υλικό 2. Στις προδιαγραφές και την διάταξη του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού πυρανίχνευσης με αναφορά σε οδηγίες κατασκευαστών και σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αν υπάρχουν. 3. Στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την λειτουργία και την περιοδική συντήρηση του αυτομάτου συστήματος πυρανίχνευσης και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ελέγχου της αυτόματης κατάσβεσης. Αναφορά σε ανεγνωρισμένα πρότυπα σχεδιασμού, στις οδηγίες των κατασκευαστών και στους Ελληνικούς Νόμους.

17 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2/2) 4. Στην τεχνολογία του προτεινομένου κατασβεστικού μέσου, της απαιτούμενης ποσότητας αυτού σε σχέση με το μέγεθος και το είδος του προστατευόμενου χώρου, την διάταξη διανομής αυτού στον προστατευόμενο χώρο, την αντιμετώπιση των υποπροϊόντων από την διάσπαση του κατασβεστικού μέσου ή την αποκατάσταση της περιεκτικότητας του οξυγόνου μετά την κατάσβεση. 5. Στην απαιτούμενη σήμανση και στον τρόπο απομάκρυνσης του κοινού κατά την στιγμή της πυρόσβεσης. 6. Στην εξασφάλιση των σωστών οδηγιών λειτουργίας περιοδικού ελέγχουσυντήρησης, των Υπεύθυνων δηλώσεων καλής και ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο και την εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

18 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (1/2) Κατά την επιλογή ενός συστήματος πυρόσβεσης πρέπει να ληφθεί υπόψη αν: 1. Μπορεί η επικινδυνότητα να προληφθεί ή να μειωθεί; Αν αυτό είναι δυνατόν μπορεί να είναι αποδεκτή η υιοθέτηση μιας πιο ασφαλούς στρατηγικής πυροπροστασίας. 2. Αν ένα σύστημα πυροπροστασίας είναι απαραίτητο, μπορεί να είναι κάποιο που να μην χρησιμοποιεί επικίνδυνες ουσίες πχ. σύστημα καταιονητήρων νερού. 3. Αν αποφασισθεί oτι απαιτείται ένα σύστημα ολικής κατάκλυσης που περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή ένα σύστημα που κατά τη χρήση του δημιουργεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα, μπορεί να είναι δυνατό να εγκατασταθεί κατά τέτοιο τρόπο που η έκθεση των ανθρώπων στον επικίνδυνο κατασβεστικό παράγοντα να αποφεύγεται η να ελαχιστοποιείται. Τέτοιες διαδικασίες θα περιλαμβάνουν την επιλογή της χειροκίνητης ενεργοποίησης όταν στον προστατευόμενο χώρο υπάρχει προσωπικό ή θα επιλεχθεί η εγκατάσταση συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής.

19 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ MONIMOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (2/2) 4. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει πιθανότητα για γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, χρειάζεται αυτόματο σύστημα για την προστασία περιοχής με ανθρώπους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να επιλεγεί σύστημα το οποίο δημιουργεί, όταν λειτουργήσει, Ατμόσφαιρα που δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και συμπεριφορά ενός κανονικού, υγιούς εργαζόμενου. Εκ του σχεδιασμού πρέπει να υπολογισθεί επίσης ότι η ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή με την οποία μπορεί να επιτευχθεί κατάσβεση.

20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Δ. ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ-ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ

21 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Δυναμικό καταστροφής όζοντος (ODP) - Δυναμικό Ολικής Θέρμανσης (GWP) - Διάρκεια Ζωής στην Ατμόσφαιρα (ALT) Ακολουθούν μερικοί πίνακες, που παρουσιάζουν τα στοιχεία που είναι Απαραίτητο να γνωρίζουν καλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την μελέτη και εφαρμογή των κατασβεστικών μέσων με ολική κατάκλυση του προστατευόμενου χώρου:

22

23

24 Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

25 Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ / LOAEL

26 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ HFC

27 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΨΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

28 - Τοξικότητα - Επίπεδα θορύβου - Βαθμός συμπίεσης - Ορατότητα - Αναπνοή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ - Ασφάλεια, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος - Προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης

29 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - Ταχύτητα πυρόσβεσης - Συμβατότητα (καταλληλότητα) με τα περιεχόμενα του προστατευόμενου χώρου - Χρόνος δράσης μετά την χρήση επί της πυρκαγιάς - Ικανότητα να διεισδύει - Κίνδυνος επανάφλεξης

30 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Δ. ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ-ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - Καθάρισμα. - Βλάβες από νερό. - Προϊόντα αποσύνθεσης / διάβρωση. - Συμπύκνωση. - Θερμική διαταραχή (shock).

31 - Χώρος Αποθήκευσης / Βάρος - Σωληνώσεις. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - Ευκολία συντήρησης - επιθεώρησης. - Χρόνος που απαιτείται για εγκατάσταση του συστήματος. - Κόστος εγκατάστασης. - Κόστος αναγόμωσης. - Ευκολία προμήθειας του κατασβεστικού παράγοντα.

32 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ - Ικανότητα του χώρου να κρατήσει το κατασβεστικό υλικό. - Ελεγχος διατήρησης της ακεραιότητας του χώρου. - Ανάγκη για σφράγισμα των πιθανών οδών διαρροής του αερίου

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά ψύξεως A/C. Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf

Υγρά ψύξεως A/C. Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf Υγρά ψύξεως A/C Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf Οι κανονισμοί της Ε.Ε. που συνοδεύουν τα νέα ψυκτικά υγρά και ιδιαίτερα το HFO-1234yf, λόγω των υψηλότερων πιέσεων που δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου Ασφάλεια Φυσικού Αερίου Το παρόν κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του Απόστολου Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ, στην Ημερίδα για το Φυσικό Αέριο : ΣΜΗΒΕ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2003. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ Β ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα