ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1. 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3. 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Ιστορική προσέγγιση Αντικείμενο Εργασιών Τομείς δραστηριότητας Προϊόντα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Οργάνωση παραγωγής Έρευνα Ανάπτυξη, Διασφάλιση Ποιότητας Δίκτυο πωλήσεων και διανομής Πωλήσεις στην εσωτερική αγορά Πωλήσεις στο εξωτερικό Αποθέματα πρώτων υλών της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Αποθηκευτικοί χώροι Ταξινόμηση α υλών Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων πρώτων υλών Ταξινόμηση ειδών βάσει αξίας (Ταξινόμηση ABC) Υπολογισμός δεικτών αποθεμάτων Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων πρώτων υλών Παραγγελίες πρώτων υλών και χρόνος ικανοποίησής τους...23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε i

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση χρόνου ικανοποίησης παραγγελίας Ομαδικές παραγγελίες υλικών Εκπτώσεις προμηθευτών Επιλογή συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Αποθεμάτων Εισαγωγή Πιλοτική εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης Πιλοτική εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Αποθεμάτων Σύστημα στο οποίο η ζήτηση ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση Σύστημα στο οποίο επιτρέπονται ανικανοποίητες παραγγελίες Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας Σύστημα σταθερού χρόνου παραγγελίας Σύστημα διαχείρισης μικτών παραγγελιών Συστήματα εκπτώσεων προμηθευτών...41 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-REFERENCES...47 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...49 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε ii

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της διαχείρισης των αποθεμάτων των α υλών της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ καθώς και τον έλεγχο των αποθεμάτων μέσω της εφαρμογής συστημάτων αποθεματοποίησης. Ο στόχος της εργασίας είναι να παράσχει στον υπεύθυνο διαχείρισης αποθεμάτων ένα βοηθητικό εργαλείο, το οποίο θα τον διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις παραγγελίες α υλών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η χρονική στιγμή της παραγγελίας καθώς και η ποσότητά της αποτελούν συνήθως τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Τέτοιου τύπου ερωτήματα επιχειρήθηκαν να προσεγγιστούν μέσα από την παρούσα εργασία. Αναλυτικότερα, τα κύρια σημεία της διατριβής διαρθρώνονται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση της εταιρείας, όπου αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες τόσο για την εταιρεία όσο και για τον κλάδο των πλαστικών, στον οποίο ανήκει. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τομείς δραστηριότητας της και η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας καθώς και οι κατηγορίες που διέπουν τα αποθέματα των α υλών. Αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που αντλήθηκαν και γίνεται μια προσπάθεια επιμερισμού των υλικών εκείνων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εφαρμόζονται τα συστήματα αποθεματοποίησης που έχουν επιλεχθεί. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε για ένα από τα υλικά των α υλών, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό για τη λειτουργία όλων των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων. Ο προγραμματισμός για το υλικό αυτό έγινε με τη βοήθεια του Excel και είχε ως αποτέλεσμα την παροχή πολύτιμων πληροφοριών όσον αφορά στις βασικές παραμέτρους των συστημάτων αποθεματοποίησης. Τέλος, το κύριο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων, όπως αυτά προέκυψαν από τη μελέτη των αποθεμάτων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 1

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεωρητικό Μέρος Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους γίνεται μια πρώτη σύντομη προσέγγιση της έννοιας Διοίκηση των Logistics (Logistics Management). Δίδεται ο ορισμός του όρου Logistics και αναφέρονται όλες εκείνες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες συγκαταλέγονται στη Διοίκηση των Logistics. Επιπλέον, στο παρόν κεφάλαιο εισάγεται ο όρος Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics), όρος ο οποίος είναι σχετικά πρόσφατος και άγνωστος σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που διέπουν τους αποθηκευτικούς χώρους και κατ επέκταση τα αποθέματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα είδη των αποθεμάτων που πρέπει να τηρούνται από μια επιχείρηση καθώς και στα επιμέρους στοιχεία κόστους, τα οποία απαρτίζουν το αποθεματικό κόστος. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συστήματα αποθεματοποίησης τα οποία σκοπεύουν στην ουσιαστική μείωση του όγκου των αποθεμάτων και επομένως και στην ελαχιστοποίηση του κόστους που δαπανάται σε αυτά. Βασικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα συστήματα αυτά και οι οποίες αναλύονται διεξοδικά στο κεφάλαιο αυτό είναι το απόθεμα ασφαλείας, το σημείο παραγγελίας καθώς και η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας. Το θεωρητικό μέρος κλείνει με το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία πρόβλεψης αλλά και μερικά από τα μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εκτιμηθεί μια τιμή στην παράμετρο της ζήτησης. Παραρτήματα Στα παραρτήματα της εργασίας παρατίθεται το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των ποιοτικών πληροφοριών καθώς και πίνακες με αριθμητικά δεδομένα και αποτελέσματα για το σύνολο των υλικών και προμηθευτών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 2

5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο Ο κλάδος των προϊόντων πλαστικού συνιστά σημαντικό μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας και της οικονομικής ζωής διεθνώς. Οι χρήσεις και οι εφαρμογές πλαστικού παρουσιάζουν μεγάλη ευρύτητα και καλύπτουν πολλά καταναλωτικά και οικιακά είδη (π.χ. συσκευασία), βιομηχανικά προϊόντα, την αγροτική παραγωγή, τα έργα υποδομής κ.α. Η χρήση πρώτων υλών της βιομηχανίας πετροχημικών όπως το πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, PVC, κλπ. διευρύνεται συνεχώς μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογικών μέσων παραγωγικών καινοτομιών και γενικότερα της αναγνώρισης της χρησιμότητας των προϊόντων από πλαστικό [11]. Στην Ελλάδα, ο κλάδος πλαστικού αφορά σημαντικό αριθμό βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες απασχολούν το 5% του εργατικού δυναμικού της ελληνικής βιομηχανίας. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή πλούσιας γκάμας προϊόντων που ανήκουν σε υποκλάδους της βιομηχανίας πλαστικού. Το συνολικό μέγεθος της εταιρείας (ανάμεσα στις 3 μεγαλύτερες στην Ελλάδα από άποψη όγκου παραγωγής) και η καθετοποίηση που έχει εφαρμόσει, την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το 1970 με τη μορφή Ε.Π.Ε και ίδρυσε στην περιοχή "Φοινικιά" Ηρακλείου Κρήτης εργοστάσιο παραγωγής φύλλων πολυαιθυλενίου το οποίο τέθηκε σε κανονική παραγωγική λειτουργία από το έτος Η ανωτέρω Ε.Π.Ε το 1974 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με εγκριτική απόφαση του νομάρχη Ηρακλείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 3

6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Από το 1989 η εταιρεία άρχισε την ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, νέου σύγχρονου εργοστασίου στο οποίο έχουν ορθολογικά μετεγκατασταθεί όλες οι παραγωγικές μονάδες και οι υπηρεσίες της. 1.3 Ιστορική προσέγγιση Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι οι εξής:[11] 1970 Ιδρύεται η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με πρώτο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις Ξεκινάει η παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην άρδευση, την ύδρευση πόλεων, τις τηλεπικοινωνίες και το φυσικό αέριο Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία Η εταιρεία προχωρά στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της με την παραγωγή των masterbatches. Πρόκειται για συμπυκνώματα χημικών πρόσθετων και χρωμάτων που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες από τις βιομηχανίες πλαστικών για να προσδώσουν συγκεκριμένες ιδιότητες στα προϊόντα τους ενώ χρησιμοποιούνται και από την ίδια την εταιρεία στην παραγωγή πλαστικών φύλλων και σωλήνων Η εταιρεία ξεκινάει πρώτη στον κόσμο την παραγωγή φύλλων κάλυψης θερμοκηπίων 3-στρώσεων, τεχνική για την οποία διαθέτει Δίπλωμα 1 Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. 1 Η εταιρεία διαθέτει το υπ αριθμ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τίτλο "Φύλλο θερμοκηπίων 3- στρώσεων", που ισχύει μέχρι της 20/2/2006, το οποίο χρησιμοποιεί για την παραγωγή προϊόντων στις εγκαταστάσεις της. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 4

7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1989 Η εταιρεία προχωράει σε ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά την μετεγκατάσταση της σε νέο εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, την επέκταση των μονάδων παραγωγής φύλλων 3-στρώσεων και masterbatches, τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής και τη δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών Η εταιρεία ξεκινάει την παραγωγή γεωμεμβράνων για τη στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, χωματερών και άλλων τεχνικών έργων, είναι δε ο μοναδικός παραγωγός αυτού του προϊόντος στην Ελλάδα Ιδρύεται στη Ρουμανία εταιρεία "joint-venture", η Romcolor 2000 SA, που από τον Απρίλιο 1997 ξεκινάει την παραγωγή masterbatches για κάλυψη της τοπικής αγοράς και των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης Αρχίζει η υλοποίηση σημαντικού ύψους επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό όλων των μονάδων παραγωγής, την αύξηση της δυναμικότητας της εταιρείας και την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αποθηκών (logistics), το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα στο Εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 1.4 Αντικείμενο Εργασιών Τομείς δραστηριότητας Η εταιρεία δραστηριοποιείται με τη βιομηχανική παραγωγή και διάθεση προϊόντων πλαστικού που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τα τεχνικά έργα και ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία πλαστικών: Στον αγροτικό τομέα απευθύνονται τα φύλλα κάλυψης θερμοκηπίων καθώς και φύλλα για άλλες γεωργικές εφαρμογές, οι σωλήνες άρδευσης και οι μεμβράνες στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 5

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Στα τεχνικά έργα απευθύνονται οι σωλήνες ύδρευσης, προστασίας καλωδίων και διανομής φυσικού αερίου καθώς και οι μεμβράνες στεγανοποίησης. Στις βιομηχανίες πλαστικών, η εταιρεία διαθέτει τα masterbatches (συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών και προσθέτων), και προϊόντα ανακύκλωσης πλαστικού Προϊόντα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Προϊόντα για τη γεωργία Πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις (KRITIFIL). Πρόκειται για πλαστικά φύλλα τεχνολογίας 3-στρώσεων που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εφαρμογές όπως η κάλυψη θερμοκηπίων, η χαμηλή κάλυψη, η εδαφοκάλυψη, η απολύμανση εδάφους, η ενσίρωση κ.α. Η εταιρεία παράγει επίσης φύλλο πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιείται για αστικές και οικοδομικές χρήσεις, καθώς και στη συσκευασία. Σωλήνες άρδευσης (KRITISOL). Η εταιρεία παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για άρδευση αγροτικών καλλιεργειών (θερμοκήπια, αμπέλια, ελιές, οπωροκηπευτικά κλπ) Προϊόντα για τα τεχνικά έργα Γεωμεμβράνες (KRITIFLEX). Πρόκειται για πλαστικά φύλλα πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου μεγάλου πάχους που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, χωματερών, αρδευτικών καναλιών, σηράγγων, μεταλλείων, χημικών βιομηχανιών, δεξαμενών υγρών αποβλήτων, δεξαμενών ιχθυοτροφείων και άλλων τεχνικών έργων. Σωλήνες ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο δε δίκτυα ύδρευσης πόλεων (όπου το πολυαιθυλένιο αντικαθιστά σταδιακά το PVC), στις τηλεπικοινωνίες και προάστια καλωδίων οπτικών ινών και στη διανομή φυσικού αερίου στις πόλεις. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 6

9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Προϊόντα για τη βιομηχανία πλαστικών Masterbatches. Τα προϊόντα αυτά είναι συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών ή/και χημικών πρόσθετων που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες πλαστικών προκειμένου να προσδώσουν χρήσιμες ιδιότητες στα προϊόντα τους (χρώμα, διάρκεια ζωής, κλπ) Ανακύκλωση πλαστικών (KRITISAN). Στην εταιρεία λειτουργεί από το 1992 μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών 2, η οποία ανακυκλώνει scrap από βιομηχανίες πλαστικών καθώς και χρησιμοποιημένα πλαστικά (κιβώτια, αγροτικά φύλλα, κλπ). Τα χρησιμοποιημένα υλικά μετά από την επεξεργασία τους μετατρέπονται σε πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. φύλλα υπαίθριας κάλυψης ζωοτροφών) και ενισχύει λόγω του χαμηλού κόστους της την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στη διεθνή αγορά. Εμπορία Διανομή πρώτων υλών πλαστικών. Η δραστηριότητα αυτή αφορά τη διάθεση πρώτων υλών πλαστικού σε άλλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες σε όλη την Ελλάδα. Είναι συμπληρωματική της διάθεσης των masterbatches, αφού με τον τρόπο αυτό παρέχεται πλήρης κάλυψη των αναγκών μιας κατηγορίας πελατών της εταιρείας Οργάνωση παραγωγής Παραγωγική διαδικασία Η διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συνίσταται στην επεξεργασία και μεταποίηση της βασικής πρώτης ύλης, που είναι κυρίως το πολυαιθυλένιο με σκοπό τη μαζική παραγωγή των βασικών της προϊόντων (φύλλα, σωλήνες, γεωμεμβράνες, masterbatches). 2 Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει οδηγία που απαιτεί μεγάλο μέρος των πλαστικών συσκευασιών αλλά και άλλων προϊόντων (π.χ. αγροτικά φύλλα) να ανακυκλώνονται και στις περισσότερες χώρες αναπτύσσονται εκτεταμένα συστήματα συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης. Η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να ανακυκλώνει μέχρι το 2005 το 25% των πλαστικών συσκευασιών και επομένως θα πρέπει σύντομα να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και να δημιουργηθεί το σύστημα και η απαραίτητη υποδομή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 7

10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Το πολυαιθυλένιο είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της βιομηχανίας πετροχημικών. Δεν παράγεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να το εισάγει από γνωστούς οίκους του εξωτερικού όπως η Elenac, η Polimeri Europa, η Repsol, η Fina, η Sabic, αλλά και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η επάρκεια των πρώτων υλών είναι εξασφαλισμένη, καθότι η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία, ενώ οι τιμές καθορίζονται από τη διεθνή αγορά με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Για την παραγωγή των masterbatches η εταιρεία χρησιμοποιεί χρωστικές ύλες και άλλα χημικά πρόσθετα τα οποία επίσης εισάγονται από το εξωτερικό. Οι σχέσεις της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με τους διεθνείς προμηθευτές της είναι άριστες και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η εταιρεία απορροφά πάνω από το 10% της συνολικής κατανάλωσης πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας στην Ελλάδα και είναι έτσι σε θέση να εξασφαλίζει προνομιακές τιμές. Το εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου περιλαμβάνει 4 τομείς παραγωγικής δραστηριότητας:[11] a) Τομέας παραγωγής αγροτικών φύλλων και μεμβρανών, με 4 γραμμές παραγωγικής δυναμικότητας τόνων ετησίως. Εφαρμόζεται η τεχνολογία αιχμής των 3-στρώσεων με δυνατότητα παραγωγής φύλλων πλάτους μέχρι 17 μέτρων (από τα πλατύτερα διεθνώς) και γεωμεμβρανών με πάχος μέχρι 2 χιλιοστά. Η παραγωγή ελέγχεται on-line μέσω ειδικού συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που ανέπτυξε το τμήμα Engineering της εταιρείας. b) Τομέας παραγωγής masterbatches με 9 γραμμές παραγωγής δυναμικότητας τόνων ετησίως. Οι γραμμές παραγωγής είναι της πλέον σύγχρονης γερμανικής και ελβετικής τεχνολογίας και ελέγχονται on-line με συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. c) Τομέας παραγωγής σωλήνων πολυαιθυλενίου, με 4 γραμμές παραγωγής δυναμικότητας τόνων ετησίως. Από το 1997 παράγονται σωλήνες μεγάλων διατομών που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα έργα υποδομής (ύδρευση πόλεων, φυσικό αέριο). Η παραγωγή τροφοδοτείται με αυτόματα ζυγιστικά και ελέγχεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ εφαρμόζεται και πρωτότυπη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με σκοπό τη μείωση κόστους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 8

11 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ d) Τομέας ανακύκλωσης πλαστικών, παραγωγικής δυναμικότητας τόνων ετησίως, ο οποίος περιλαμβάνει 2 γραμμές κοκκοποίησης και μία πλήρη γραμμή πλυντηρίων με παράλληλη επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση νερού. Οι γραμμές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τόσο βιομηχανικά σκραπ όσο και πλαστικά απορρίμματα. Διαχείριση αποθηκών (logistics) Με μεγάλη επένδυση που πραγματοποίησε το 1998 η εταιρεία εγκατέστησε πρωτοποριακά για τον κλάδο της συστήματα logistics (οργάνωση παραγγελιοληψίας, προγραμματισμό παραγωγής, αποθηκών και διανομών) που αναβάθμισαν το επίπεδο εξυπηρέτησης της πελατείας και μείωσαν εσωτερικά το κόστος λειτουργίας. Μηχανογράφηση Η παραγωγική διαδικασία και οι οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες είναι πλήρως μηχανογραφημένες με δίκτυο υπολογιστών, ενώ υπάρχει on-line σύνδεση με το Υποκατάστημα Αθηνών Έρευνα Ανάπτυξη, Διασφάλιση Ποιότητας Έρευνα Ανάπτυξη Η εταιρεία διατηρεί άρτια οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης τα μέλη του οποίου ασχολούνται σε συνεχή βάση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη βελτίωση των υπαρχόντων, πολλές φορές σε συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ξένες εταιρείες, αλλά και πελάτες της εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη ειδικών φύλλων θερμοκηπίων και τις σχετικές έρευνες, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί θερμοκήπιο της εταιρείας στο Τυμπάκι Κρήτης, όπου δοκιμάζονται όλα τα νέα είδη φύλλων πριν τεθούν σε εμπορική εφαρμογή. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία η έρευνα επικεντρώθηκε στα εξής σημεία: Στον τομέα των φύλλων η έρευνα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση νέων πρώτων υλών και στην αξιοποίησή τους σε φύλλα γεωργικών χρήσεων. Επίσης εντάθηκε η έρευνα για τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν τα φωτοεκλεκτικά φύλλα στις καλλιέργειες, καθώς και τα φύλλα που προσφέρουν δροσισμό όταν επικρατούν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 9

12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ συνεχίζονται οι πειραματισμοί με ειδικά φύλλα που μπορούν να προσδιορίζουν τις προσβολές των καλλιεργειών από ασθένειες και έντομα. Όσον αφορά στα masterbatches, η έρευνα έχει επικεντρωθεί την τελευταία τριετία στα υψηλής προστιθέμενης αξίας masterbatches και στα συμπυκνώματα με υψηλή περιεκτικότητα προσθέτων ώστε να αναπτυχθούν προϊόντα που θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε νέες αγορές. Στους σωλήνες ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη σωλήνων φυσικού αερίου και ύδρευσης, ενώ στις μεμβράνες τελειοποιήθηκε η μεμβράνη πάχους 2 χιλ. καθώς και η τεχνολογία παραγωγής μεμβρανών με τραχεία επιφάνεια. Διασφάλιση Ποιότητας Το τμήμα διασφάλισης ποιότητας είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα όργανα μετρήσεων και ελέγχου. Το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με το πρότυπο ISO Engineering Για την ανάπτυξη αυτοματισμών και άλλων τεχνολογικών συστημάτων για τις ανάγκες της εταιρείας υπάρχει τμήμα Engineering επανδρωμένο με ειδικούς επιστήμονες. Το τμήμα αυτό σχεδιάζει τις νέες επενδύσεις, επιλέγει τον εξοπλισμό και συνδυάζει συστήματα διαφορετικών υποκατασκευαστών ώστε να επιτύχει πρωτότυπες και ευέλικτες λύσεις που να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της εταιρείας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης, αναπτύσσει συστήματα αυτοματισμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. 1.5 Δίκτυο πωλήσεων και διανομής Το πελατολόγιο της εταιρείας παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική ευρύτητα και διασπορά (πάνω από πελάτες). Κανένας από τους πελάτες δεν ξεπερνάει σε τζίρο το 4% του συνολικού κύκλου εργασιών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 10

13 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Πωλήσεις στην εσωτερική αγορά Τα αγροτικά φύλλα και οι σωλήνες άρδευσης της εταιρείας διατίθενται σε όλη την Ελλάδα μέσω καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, Γεωργικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών. Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας καλύπτει περίπου 1300 σημεία πώλησης (καταστήματα) που εστιάζονται κυρίως στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρείας, επισκέπτονται σε συνεχή βάση τις αγροτικές περιοχές ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους διανομείς της εταιρείας αλλά και να έρχονται σε απευθείας επαφή με τους γεωργούς για την τεχνική ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων. Τα masterbatches διατίθενται απευθείας από την εταιρεία στις βιομηχανίες πλαστικών. Πελάτες της εταιρείας είναι όλες οι μεγάλες βιομηχανίες πλαστικών στην Ελλάδα, αλλά και εκατοντάδες μικρότερες του κλάδου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η εταιρεία διατηρεί αποθήκες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν εξειδικευμένοι πωλητές που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες Πωλήσεις στο εξωτερικό Οι εξαγωγές θεωρούνται κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Τις αγορές του εξωτερικού αναπτύσσει και υποστηρίζει το τμήμα Εξαγωγών με υπεύθυνους πωλήσεων που ταξιδεύουν σε συνεχή βάση για προώθηση των προϊόντων της εταιρείας. Τα αγροτικά φύλλα διατίθενται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις διανομής αγροτικών εφοδίων ενώ τα masterbatches σε βιομηχανίες πλαστικών, κυρίως με την υποστήριξη τοπικών αντιπροσώπων. Εκτός της διαφήμισης στον κλαδικό και ειδικό τύπο, καθώς και άλλων μέσων προώθησης, η εταιρεία συμμετέχει σε εκθέσεις στο εσωτερικό, αλλά και σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 11

14 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 Αποθέματα πρώτων υλών της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.1 Αποθηκευτικοί χώροι Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει μεγάλους χώρους, όπου αποθηκεύει τη μεγάλη ποικιλία των α υλών που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πλήθος των κωδικών-εμπορικών ονομασιών, το οποίο φιλοξενείται στους χώρους αυτούς ανέρχεται περίπου στους Από αυτούς περίπου 45 αποτελούν δείγματα, τα οποία κατά καιρούς λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν δοκιμαστικά στην παραγωγή. Εκτιμάται επίσης, ότι γύρω στους 200 κωδικούς χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση στην παραγωγή. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις παραλαβές υλικών που πραγματοποιήθηκαν για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους Ενώ τέλος, οι υπόλοιποι κωδικοί αφορούν υλικά τα οποία είτε έχουν αντικατασταθεί με άλλα είτε δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην παραγωγική διαδικασία, όμως παρ όλ αυτά έχουν παραμείνει κάποιες ποσότητες μέσα στις αποθήκες. Αποθηκευτικούς χώρους διαθέτει η εταιρεία τόσο μέσα στο χώρο του εργοστασίου όσο και εκτός στην τοποθεσία Φοινικιά Ηρακλείου. Αναλυτικότερα οι χώροι αποθήκευσης α υλών έχουν ως εξής: ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ο χώρος αυτός βρίσκεται 12 χλμ από τη ΒΙ.ΠΕ.Η ενώ απαιτείται περίπου μισή ώρα για την μετάβαση ενός φορτηγού στο χώρο του εργοστασίου. Η έκταση της συγκεκριμένης αποθήκης είναι m 2 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ) Αποθήκες Πολυμερών (W 4,W 5 ): H έκταση των δύο ισομεγέθεις αποθηκών είναι m 2. Στις αποθήκες αυτές φιλοξενείται ο μεγαλύτερος όγκος των α υλών, ο οποίος αποτελείται από Πολυμερή 3 Η καταμέτρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής για το μήνα Αύγουστο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 12

15 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και τα οποία στοιβάζονται σε παλέτες η μία πάνω στην άλλη. Αποθήκη Χρωμάτων (W 3 ): Η αποθήκη αυτή καλύπτει 800 m 2 διαθέτοντας ράφια back-to-back, στα οποία αποθηκεύεται και το μεγαλύτερο πλήθος των α υλών. Αποθήκη Carbon Black (W 1 ): Η έκταση της αποθήκης αυτής είναι περίπου 800 m 2, όπου τα big bags τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. Αποθήκη Ανακυκλωμένων (W 2 ): Η αποθήκη αυτή (800 m 2 ) περιέχει υλικά που προέρχονται από τη μονάδα ανακύκλωσης που λειτουργεί στο εσωτερικό του εργοστασίου τα οποία χρησιμοποιούνται και ως α ύλες. Σιλό: Τα σιλό μπορούν να θεωρηθούν και αυτά αποθηκευτικοί χώροι τα οποία έχουν συνολική χωρητικότητα τόνων. Περιέχουν κυρίως πολυμερή που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες στην παραγωγή. Μάλιστα, κάθε τμήμα παραγωγής έχει τα δικά του σιλό. 2.2 Ταξινόμηση α υλών Για την καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία, όσον αφορά στην ονομασία και στην ταξινόμηση των υλικών των α υλών. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι α ύλες δεν χρησιμοποιούνται πάντα με την εμπορική τους ονομασία, αλλά μπορεί να εμπίπτουν σε γενικότερες κατηγορίες υλικών. Για παράδειγμα, από λογιστικής πλευράς έχει γίνει ομαδοποίηση των υλικών με βάση κυρίως τις τιμές τους. Η ταξινόμηση αυτή εξυπηρετεί κυρίως το λογιστήριο και δεν έχει άμεση σχέση με την παραγωγή όπου εκεί το κάθε προϊόν που παράγεται έχει τη δική του συνταγή, η οποία αναφέρεται στα υλικά χρήσης σε επίπεδο εμπορικών ονομασιών. Αν θεωρήσουμε ένα δέντρο του οποίου ο κορμός αποτελεί το σύνολο των α υλών που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία, γίνεται αντιληπτό πως κάθε κλαδί του αποτελεί και μια από τις επιμέρους κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα κλαδιά του δέντρου αποτελούν τις 10 κύριες «Κατηγορίες» των υλικών. Αυτές είναι: ΠΟΛΥΜΕΡΗ (24.10), ΚΕΡΙΑ (24.11), ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ (24.20), ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ (24.30), ΤΙΤΑΝΙΟ-ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ (24.40), ΧΡΩΜΑΤΑ (24.50), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 13

16 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ CARBON BLACK (24.60), FILLER(24.70), ΛΟΙΠΕΣ ΥΛΕΣ (24.80), και ΛΑΔΙΑ (24.81). Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες υπάρχει μια ακόμη κατηγοριοποίηση, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω εξυπηρετεί το λογιστήριο. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι γνωστή ως «Περιγραφή» (στην περίπτωση των χρωμάτων η ομαδοποίηση γίνεται βάσει του Color Index 4 τους). Για παράδειγμα, τα ΠΟΛΥΜΕΡΗ διακρίνονται σε Πολυαιθυλένιο Μαλακό, Πολυαιθυλένιο Σκληρό, Πολυστερίνη, Πολυαμίδιο, κ.α, το ΤΙΤΑΝΙΟ-ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ σε Πέρλα, Διοξείδιο Τιτανίου, Λιθοπόνιο, κ.α. Ανάλογη κατηγοριοποίηση εμφανίζουν και οι υπόλοιπες κύριες κατηγορίες α υλών. Ακόμη, όσον αφορά στις «Εμπορικές Ονομασίες» των υλικών, γίνεται αντιληπτό πως αυτές τελικά αποτελούν τα φύλλα του δέντρου που ονομάζεται, «Πρώτες Ύλες» (βλ. σχήμα 2-1). Η παραπάνω κατηγοριοποίηση μπορεί να εξυπηρετεί ορισμένα τμήματα της εταιρείας, όπως είναι για παράδειγμα το λογιστήριο, όμως δε φαίνεται να είναι και η καλύτερη δυνατή σε επίπεδο logistics αφού εκεί, τόσο οι παραγγελίες όσο και η παραγωγική διαδικασία έχουν άμεση σχέση με τις εμπορικές ονομασίες των υλικών. Πληροφορίες λοιπόν όπως, ακριβείς ποσότητες υλικών που αναλώνονται για κάποιο χρονικό διάστημα ή αξίας αυτών, (σε επίπεδο εμπορικών ονομασιών) θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες όσον αφορά στον προγραμματισμό των αποθεμάτων. Γι αυτό το λόγο προτείνεται ο επιμερισμός τέτοιων χρήσιμων πληροφοριών και σε επίπεδο εμπορικών ονομασιών δημιουργώντας ανάλογη βάση δεδομένων με αυτήν που χρησιμοποιείται από το λογιστήριο. Λαμβάνοντας υπόψη την χρησιμότητα τέτοιου τύπου πληροφορίας, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα I) για το σύνολο των ενεργών κυρίως υλικών το οποίο, εκτός των άλλων, αποσκοπούσε σε μια ακόμη ομαδοποίηση των α υλών. Η ομαδοποίηση αυτή εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη διαδικασία των παραγγελιών α υλών και είχε ως βασικό στόχο την εύρεση των εναλλάξιμων υλικών. 4 Το Color Index αφορά την ταξινόμηση των υλικών βάση της χημικής τους σύστασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 14

17 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ... ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΟΜΑΔΑ... ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ... Σχήμα 2-1. Ταξινόμηση α υλών πριν και μετά την προτεινόμενη ομαδοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 15

18 ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Π.ΜΑΛΑΚΟ Π.ΣΚΛΗΡΟ ΚΕΡΙΑ ΚΕΡΙ ΠΟΛ. ΚΕΡΙ ΠΟΛ.ΑC-6A ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ TINUVIN 783 UV 3346 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ IRGANOX 1010 IRGANOX 1076 ΤΙΤΑΝΙΟ- ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ ΠΕΡΛΑ Δ.ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ P.B. 15:1 P.G. 7 CARBON BLACK CARBON B.ΑΠΛΟ CARBON B. N326 FILLER POL/TAR ΛΟΙΠΕΣ ΥΛΕΣ ATMER 185 CEASIT 1 ΛΑΔΙΑ ΛΑΔΙ ΑΝΤΙΣΤ. EHYAT 51 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ P1,...,P25 K1, K2 S1,...,S7 A1,...,A4 T1,...,T6 C1,...,C58 CB1,...,CB7 F1, F2 R1,...,R11 O1, O Σχήμα 2-2. Απεικόνιση ταξινόμησης Αποθεμάτων α υλών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 16

19 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Με βάσει λοιπόν αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από το προσωπικό που ασχολείται με τις προμήθειες των α υλών, δημιουργήθηκαν «Ομάδες» (βλ. σχήμα 2-1) υλικών οι οποίες εμφανίζουν την ίδια χρήση στην παραγωγή. Κάθε ένα από τα είδη που ανήκουν στην ίδια ομάδα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους. Σε περίπτωση δηλαδή έλλειψης κάποιου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο υλικό της ίδιας πάντα ομάδας και να συνεχιστεί η παραγωγή του προϊόντος χωρίς πρόβλημα. Τα υλικά της ίδιας ομάδας διαφέρουν κυρίως στο ότι προέρχονται από διαφορετικό προμηθευτή. Κάθε ομάδα επομένως περιλαμβάνει α ύλες με διαφορετική εμπορική ονομασία. Για παράδειγμα, τα υλικά με εμπορική ονομασία N 772/LCF/ALEX και N 772/LCF/COLUMB ανήκουν στην κύρια κατηγορία των CARBON BLACK, έχουν και τα δύο την ίδια περιγραφή (Carbon Black Απλό) και αποτελούν μέλη της ίδιας ομάδας (CB2) (βλ. παράρτημα II). H ουσιαστική διαφορά των ειδών αυτών είναι ο προμηθευτής τους. Μια αναλυτική σχηματική απεικόνιση της συνολικής ταξινόμησης των αποθεμάτων των α υλών παρουσιάζεται στο σχήμα 2-2. Πολλές από τις ομάδες που υπάρχουν στην κατηγορία των πολυμερών εμφανίζουν πλήθος εναλλακτικών υλικών μεγαλύτερο από ένα. Μάλιστα, σε ορισμένες μπορεί να υπάρχουν πέντε ή και έξι εναλλακτικά υλικά. Στην κατηγορία των χρωμάτων υπάρχει πολύ μικρός αριθμός εναλλακτικών υλικών, ο οποίος δικαιολογείται από το γεγονός ότι η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υλικά με μικρό τονάζ, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. χρωματισμός του προϊόντος). Οι κατηγορίες των Κεριών, Filler, και Λοιπών Υλών εμφανίζουν κυρίως ένα υλικό σε κάθε ομάδα. 2.3 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων πρώτων υλών Ταξινόμηση ειδών βάσει αξίας (Ταξινόμηση ABC) Για το σύνολο των εμπορικών ονομασιών πραγματοποιείται μια κατάταξή τους βάση του ποσοστού της συνολικής αξίας του αποθέματος που καταλαμβάνουν. Η ανάλυση τους εστιάστηκε στις α ύλες που αναλώνονται από το τμήμα παραγωγής masterbatch. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου μια α ύλη αναλώνεται από περισσότερα από ένα τμήματα παραγωγής, υπολογίστηκε ποσοστό της α ύλης (έγινε επιμερισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 17

20 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ βάσει της ποσότητας που αναλώθηκε σε κάθε τμήμα παραγωγής). Για τον υπολογισμό του μέσου αποθέματος ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Υπολογίστηκε το μέσο απόθεμα στο τέλος του κάθε μήνα, από 1/1/ /12/2001, για το σύνολο των αποθηκών της εταιρείας. Στη συνέχεια για κάθε είδος υπολογίστηκε ο μέσος όρος των παραπάνω στοιχείων. Όσον αφορά στον υπολογισμό της αξίας του αποθέματος, υπολογίστηκε η αξία του αποθέματος κάθε είδους στο τέλος του κάθε μήνα πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του αποθέματος επί τη μέση τιμή του είδους στην κοστολογική περίοδο (τρίμηνο) στην οποία ανήκει ο αντίστοιχος μήνας (π.χ. για τον υπολογισμό της αξίας αποθέματος του Φεβρουαρίου χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές του πρώτου τριμήνου 2001). Τέλος, για κάθε είδος υπολογίστηκε ο μέσος όρος των παραπάνω στοιχείων. Τα είδη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (A,B,C). Στην κατηγορία Α περιλαμβάνονται 83 περίπου υλικά, τα οποία και κατέχουν το 75% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων. Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται 71 υλικά μικρότερης αξίας και σημασίας από αυτά της κατηγορίας Α. Τα είδη αυτά καταλαμβάνουν το 15% της συνολικής αξίας του αποθέματος. Τέλος, η κατηγορία C περιλαμβάνει υλικά ακόμη μικρότερης αξίας και καταλαμβάνει το 10% της συνολικής αξίας του αποθέματος. Εδώ ταξινομείται και το μεγαλύτερο πλήθος των ειδών που και περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα είδη. Η ταξινόμηση των εμπορικών ονομασιών παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα III. Τα είδη που συγκαταλέγονται στην κατηγορία Α δε σημαίνει απαραίτητα ότι καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο όγκο του συνολικού αποθέματος. Υπάρχουν είδη, τα οποία ενώ εμφανίζουν υψηλό ποσοστό συνολικής αξίας, καταλαμβάνουν έναν μικρό όγκο του συνολικού αποθέματος Υπολογισμός δεικτών αποθεμάτων Κατά την επεξεργασία των δεδομένων κρίθηκε σκόπιμο να υπολογιστούν κάποιοι δείκτες προκειμένου να δοθεί μια εικόνα σχετικά με την κατάσταση που εμφανίζουν τα αποθέματα. Ένας τέτοιος δείκτης είναι και ο παρακάτω: Αγορές Αναλώσεις + Πωλήσεις (2-1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 18

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η & 6 η -Ευέλικτη εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μια εταιρεία αλουμινίου έχει αποθέματα βωξίτη στην περιοχή G, στην S και στην A. Επίσης, υπάρχουν εργοστάσια μετάλλου, όπου ο βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα, τα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των εκκρεμών ενεργειών τους απ' όπου κι' αν βρίσκονται.

Παράλληλα, τα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των εκκρεμών ενεργειών τους απ' όπου κι' αν βρίσκονται. On Σημαντικές εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, άμεσα διαθέσιμες τόσο στον επιχειρηματία για να παίρνει τις αποφάσεις του, όσο και σε στελέχη πωλήσεων για να έχουν την πλήρη εικόνα των πελατών που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ!

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ! Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΕΥΣ 1993 ΚΡΙΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΖΕΥΣ ΤΟ 1993 ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε Η ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΖΕΥΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΥΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις της Βιοµηχανίας Αγροτικών Προϊόντων

Απαιτήσεις της Βιοµηχανίας Αγροτικών Προϊόντων Υλοποίηση συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας σε Ελληνικές Βιοµηχανίες Αγροτικών Προϊόντων του ρος Ευάγγ. Α. Θεοδώρου * Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι από την 1/1/2005 όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Α.Μ. 206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κατερίνη 2011 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Ειδικά Μοντέλα Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Μοντέλο μη αυτόματου εφοδιασμού (Economic Lot size) Αλγόριθμος Wagner-Whitin

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα