ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1. 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3. 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Ιστορική προσέγγιση Αντικείμενο Εργασιών Τομείς δραστηριότητας Προϊόντα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Οργάνωση παραγωγής Έρευνα Ανάπτυξη, Διασφάλιση Ποιότητας Δίκτυο πωλήσεων και διανομής Πωλήσεις στην εσωτερική αγορά Πωλήσεις στο εξωτερικό Αποθέματα πρώτων υλών της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Αποθηκευτικοί χώροι Ταξινόμηση α υλών Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων πρώτων υλών Ταξινόμηση ειδών βάσει αξίας (Ταξινόμηση ABC) Υπολογισμός δεικτών αποθεμάτων Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων πρώτων υλών Παραγγελίες πρώτων υλών και χρόνος ικανοποίησής τους...23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε i

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση χρόνου ικανοποίησης παραγγελίας Ομαδικές παραγγελίες υλικών Εκπτώσεις προμηθευτών Επιλογή συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Αποθεμάτων Εισαγωγή Πιλοτική εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης Πιλοτική εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Αποθεμάτων Σύστημα στο οποίο η ζήτηση ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση Σύστημα στο οποίο επιτρέπονται ανικανοποίητες παραγγελίες Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας Σύστημα σταθερού χρόνου παραγγελίας Σύστημα διαχείρισης μικτών παραγγελιών Συστήματα εκπτώσεων προμηθευτών...41 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-REFERENCES...47 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...49 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε ii

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της διαχείρισης των αποθεμάτων των α υλών της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ καθώς και τον έλεγχο των αποθεμάτων μέσω της εφαρμογής συστημάτων αποθεματοποίησης. Ο στόχος της εργασίας είναι να παράσχει στον υπεύθυνο διαχείρισης αποθεμάτων ένα βοηθητικό εργαλείο, το οποίο θα τον διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις παραγγελίες α υλών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η χρονική στιγμή της παραγγελίας καθώς και η ποσότητά της αποτελούν συνήθως τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Τέτοιου τύπου ερωτήματα επιχειρήθηκαν να προσεγγιστούν μέσα από την παρούσα εργασία. Αναλυτικότερα, τα κύρια σημεία της διατριβής διαρθρώνονται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση της εταιρείας, όπου αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες τόσο για την εταιρεία όσο και για τον κλάδο των πλαστικών, στον οποίο ανήκει. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τομείς δραστηριότητας της και η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας καθώς και οι κατηγορίες που διέπουν τα αποθέματα των α υλών. Αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που αντλήθηκαν και γίνεται μια προσπάθεια επιμερισμού των υλικών εκείνων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εφαρμόζονται τα συστήματα αποθεματοποίησης που έχουν επιλεχθεί. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε για ένα από τα υλικά των α υλών, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό για τη λειτουργία όλων των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων. Ο προγραμματισμός για το υλικό αυτό έγινε με τη βοήθεια του Excel και είχε ως αποτέλεσμα την παροχή πολύτιμων πληροφοριών όσον αφορά στις βασικές παραμέτρους των συστημάτων αποθεματοποίησης. Τέλος, το κύριο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων, όπως αυτά προέκυψαν από τη μελέτη των αποθεμάτων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 1

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεωρητικό Μέρος Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους γίνεται μια πρώτη σύντομη προσέγγιση της έννοιας Διοίκηση των Logistics (Logistics Management). Δίδεται ο ορισμός του όρου Logistics και αναφέρονται όλες εκείνες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες συγκαταλέγονται στη Διοίκηση των Logistics. Επιπλέον, στο παρόν κεφάλαιο εισάγεται ο όρος Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics), όρος ο οποίος είναι σχετικά πρόσφατος και άγνωστος σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που διέπουν τους αποθηκευτικούς χώρους και κατ επέκταση τα αποθέματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα είδη των αποθεμάτων που πρέπει να τηρούνται από μια επιχείρηση καθώς και στα επιμέρους στοιχεία κόστους, τα οποία απαρτίζουν το αποθεματικό κόστος. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συστήματα αποθεματοποίησης τα οποία σκοπεύουν στην ουσιαστική μείωση του όγκου των αποθεμάτων και επομένως και στην ελαχιστοποίηση του κόστους που δαπανάται σε αυτά. Βασικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα συστήματα αυτά και οι οποίες αναλύονται διεξοδικά στο κεφάλαιο αυτό είναι το απόθεμα ασφαλείας, το σημείο παραγγελίας καθώς και η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας. Το θεωρητικό μέρος κλείνει με το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία πρόβλεψης αλλά και μερικά από τα μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εκτιμηθεί μια τιμή στην παράμετρο της ζήτησης. Παραρτήματα Στα παραρτήματα της εργασίας παρατίθεται το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των ποιοτικών πληροφοριών καθώς και πίνακες με αριθμητικά δεδομένα και αποτελέσματα για το σύνολο των υλικών και προμηθευτών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 2

5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο Ο κλάδος των προϊόντων πλαστικού συνιστά σημαντικό μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας και της οικονομικής ζωής διεθνώς. Οι χρήσεις και οι εφαρμογές πλαστικού παρουσιάζουν μεγάλη ευρύτητα και καλύπτουν πολλά καταναλωτικά και οικιακά είδη (π.χ. συσκευασία), βιομηχανικά προϊόντα, την αγροτική παραγωγή, τα έργα υποδομής κ.α. Η χρήση πρώτων υλών της βιομηχανίας πετροχημικών όπως το πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, PVC, κλπ. διευρύνεται συνεχώς μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογικών μέσων παραγωγικών καινοτομιών και γενικότερα της αναγνώρισης της χρησιμότητας των προϊόντων από πλαστικό [11]. Στην Ελλάδα, ο κλάδος πλαστικού αφορά σημαντικό αριθμό βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες απασχολούν το 5% του εργατικού δυναμικού της ελληνικής βιομηχανίας. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή πλούσιας γκάμας προϊόντων που ανήκουν σε υποκλάδους της βιομηχανίας πλαστικού. Το συνολικό μέγεθος της εταιρείας (ανάμεσα στις 3 μεγαλύτερες στην Ελλάδα από άποψη όγκου παραγωγής) και η καθετοποίηση που έχει εφαρμόσει, την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το 1970 με τη μορφή Ε.Π.Ε και ίδρυσε στην περιοχή "Φοινικιά" Ηρακλείου Κρήτης εργοστάσιο παραγωγής φύλλων πολυαιθυλενίου το οποίο τέθηκε σε κανονική παραγωγική λειτουργία από το έτος Η ανωτέρω Ε.Π.Ε το 1974 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με εγκριτική απόφαση του νομάρχη Ηρακλείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 3

6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Από το 1989 η εταιρεία άρχισε την ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, νέου σύγχρονου εργοστασίου στο οποίο έχουν ορθολογικά μετεγκατασταθεί όλες οι παραγωγικές μονάδες και οι υπηρεσίες της. 1.3 Ιστορική προσέγγιση Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι οι εξής:[11] 1970 Ιδρύεται η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με πρώτο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις Ξεκινάει η παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην άρδευση, την ύδρευση πόλεων, τις τηλεπικοινωνίες και το φυσικό αέριο Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία Η εταιρεία προχωρά στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της με την παραγωγή των masterbatches. Πρόκειται για συμπυκνώματα χημικών πρόσθετων και χρωμάτων που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες από τις βιομηχανίες πλαστικών για να προσδώσουν συγκεκριμένες ιδιότητες στα προϊόντα τους ενώ χρησιμοποιούνται και από την ίδια την εταιρεία στην παραγωγή πλαστικών φύλλων και σωλήνων Η εταιρεία ξεκινάει πρώτη στον κόσμο την παραγωγή φύλλων κάλυψης θερμοκηπίων 3-στρώσεων, τεχνική για την οποία διαθέτει Δίπλωμα 1 Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. 1 Η εταιρεία διαθέτει το υπ αριθμ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τίτλο "Φύλλο θερμοκηπίων 3- στρώσεων", που ισχύει μέχρι της 20/2/2006, το οποίο χρησιμοποιεί για την παραγωγή προϊόντων στις εγκαταστάσεις της. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 4

7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1989 Η εταιρεία προχωράει σε ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά την μετεγκατάσταση της σε νέο εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, την επέκταση των μονάδων παραγωγής φύλλων 3-στρώσεων και masterbatches, τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής και τη δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών Η εταιρεία ξεκινάει την παραγωγή γεωμεμβράνων για τη στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, χωματερών και άλλων τεχνικών έργων, είναι δε ο μοναδικός παραγωγός αυτού του προϊόντος στην Ελλάδα Ιδρύεται στη Ρουμανία εταιρεία "joint-venture", η Romcolor 2000 SA, που από τον Απρίλιο 1997 ξεκινάει την παραγωγή masterbatches για κάλυψη της τοπικής αγοράς και των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης Αρχίζει η υλοποίηση σημαντικού ύψους επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό όλων των μονάδων παραγωγής, την αύξηση της δυναμικότητας της εταιρείας και την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αποθηκών (logistics), το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα στο Εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 1.4 Αντικείμενο Εργασιών Τομείς δραστηριότητας Η εταιρεία δραστηριοποιείται με τη βιομηχανική παραγωγή και διάθεση προϊόντων πλαστικού που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τα τεχνικά έργα και ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία πλαστικών: Στον αγροτικό τομέα απευθύνονται τα φύλλα κάλυψης θερμοκηπίων καθώς και φύλλα για άλλες γεωργικές εφαρμογές, οι σωλήνες άρδευσης και οι μεμβράνες στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 5

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Στα τεχνικά έργα απευθύνονται οι σωλήνες ύδρευσης, προστασίας καλωδίων και διανομής φυσικού αερίου καθώς και οι μεμβράνες στεγανοποίησης. Στις βιομηχανίες πλαστικών, η εταιρεία διαθέτει τα masterbatches (συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών και προσθέτων), και προϊόντα ανακύκλωσης πλαστικού Προϊόντα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Προϊόντα για τη γεωργία Πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις (KRITIFIL). Πρόκειται για πλαστικά φύλλα τεχνολογίας 3-στρώσεων που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εφαρμογές όπως η κάλυψη θερμοκηπίων, η χαμηλή κάλυψη, η εδαφοκάλυψη, η απολύμανση εδάφους, η ενσίρωση κ.α. Η εταιρεία παράγει επίσης φύλλο πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιείται για αστικές και οικοδομικές χρήσεις, καθώς και στη συσκευασία. Σωλήνες άρδευσης (KRITISOL). Η εταιρεία παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για άρδευση αγροτικών καλλιεργειών (θερμοκήπια, αμπέλια, ελιές, οπωροκηπευτικά κλπ) Προϊόντα για τα τεχνικά έργα Γεωμεμβράνες (KRITIFLEX). Πρόκειται για πλαστικά φύλλα πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου μεγάλου πάχους που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, χωματερών, αρδευτικών καναλιών, σηράγγων, μεταλλείων, χημικών βιομηχανιών, δεξαμενών υγρών αποβλήτων, δεξαμενών ιχθυοτροφείων και άλλων τεχνικών έργων. Σωλήνες ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο δε δίκτυα ύδρευσης πόλεων (όπου το πολυαιθυλένιο αντικαθιστά σταδιακά το PVC), στις τηλεπικοινωνίες και προάστια καλωδίων οπτικών ινών και στη διανομή φυσικού αερίου στις πόλεις. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 6

9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Προϊόντα για τη βιομηχανία πλαστικών Masterbatches. Τα προϊόντα αυτά είναι συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών ή/και χημικών πρόσθετων που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες πλαστικών προκειμένου να προσδώσουν χρήσιμες ιδιότητες στα προϊόντα τους (χρώμα, διάρκεια ζωής, κλπ) Ανακύκλωση πλαστικών (KRITISAN). Στην εταιρεία λειτουργεί από το 1992 μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών 2, η οποία ανακυκλώνει scrap από βιομηχανίες πλαστικών καθώς και χρησιμοποιημένα πλαστικά (κιβώτια, αγροτικά φύλλα, κλπ). Τα χρησιμοποιημένα υλικά μετά από την επεξεργασία τους μετατρέπονται σε πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. φύλλα υπαίθριας κάλυψης ζωοτροφών) και ενισχύει λόγω του χαμηλού κόστους της την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στη διεθνή αγορά. Εμπορία Διανομή πρώτων υλών πλαστικών. Η δραστηριότητα αυτή αφορά τη διάθεση πρώτων υλών πλαστικού σε άλλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες σε όλη την Ελλάδα. Είναι συμπληρωματική της διάθεσης των masterbatches, αφού με τον τρόπο αυτό παρέχεται πλήρης κάλυψη των αναγκών μιας κατηγορίας πελατών της εταιρείας Οργάνωση παραγωγής Παραγωγική διαδικασία Η διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συνίσταται στην επεξεργασία και μεταποίηση της βασικής πρώτης ύλης, που είναι κυρίως το πολυαιθυλένιο με σκοπό τη μαζική παραγωγή των βασικών της προϊόντων (φύλλα, σωλήνες, γεωμεμβράνες, masterbatches). 2 Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει οδηγία που απαιτεί μεγάλο μέρος των πλαστικών συσκευασιών αλλά και άλλων προϊόντων (π.χ. αγροτικά φύλλα) να ανακυκλώνονται και στις περισσότερες χώρες αναπτύσσονται εκτεταμένα συστήματα συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης. Η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να ανακυκλώνει μέχρι το 2005 το 25% των πλαστικών συσκευασιών και επομένως θα πρέπει σύντομα να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και να δημιουργηθεί το σύστημα και η απαραίτητη υποδομή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 7

10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Το πολυαιθυλένιο είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της βιομηχανίας πετροχημικών. Δεν παράγεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να το εισάγει από γνωστούς οίκους του εξωτερικού όπως η Elenac, η Polimeri Europa, η Repsol, η Fina, η Sabic, αλλά και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η επάρκεια των πρώτων υλών είναι εξασφαλισμένη, καθότι η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία, ενώ οι τιμές καθορίζονται από τη διεθνή αγορά με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Για την παραγωγή των masterbatches η εταιρεία χρησιμοποιεί χρωστικές ύλες και άλλα χημικά πρόσθετα τα οποία επίσης εισάγονται από το εξωτερικό. Οι σχέσεις της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με τους διεθνείς προμηθευτές της είναι άριστες και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η εταιρεία απορροφά πάνω από το 10% της συνολικής κατανάλωσης πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας στην Ελλάδα και είναι έτσι σε θέση να εξασφαλίζει προνομιακές τιμές. Το εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου περιλαμβάνει 4 τομείς παραγωγικής δραστηριότητας:[11] a) Τομέας παραγωγής αγροτικών φύλλων και μεμβρανών, με 4 γραμμές παραγωγικής δυναμικότητας τόνων ετησίως. Εφαρμόζεται η τεχνολογία αιχμής των 3-στρώσεων με δυνατότητα παραγωγής φύλλων πλάτους μέχρι 17 μέτρων (από τα πλατύτερα διεθνώς) και γεωμεμβρανών με πάχος μέχρι 2 χιλιοστά. Η παραγωγή ελέγχεται on-line μέσω ειδικού συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που ανέπτυξε το τμήμα Engineering της εταιρείας. b) Τομέας παραγωγής masterbatches με 9 γραμμές παραγωγής δυναμικότητας τόνων ετησίως. Οι γραμμές παραγωγής είναι της πλέον σύγχρονης γερμανικής και ελβετικής τεχνολογίας και ελέγχονται on-line με συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. c) Τομέας παραγωγής σωλήνων πολυαιθυλενίου, με 4 γραμμές παραγωγής δυναμικότητας τόνων ετησίως. Από το 1997 παράγονται σωλήνες μεγάλων διατομών που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα έργα υποδομής (ύδρευση πόλεων, φυσικό αέριο). Η παραγωγή τροφοδοτείται με αυτόματα ζυγιστικά και ελέγχεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ εφαρμόζεται και πρωτότυπη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με σκοπό τη μείωση κόστους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 8

11 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ d) Τομέας ανακύκλωσης πλαστικών, παραγωγικής δυναμικότητας τόνων ετησίως, ο οποίος περιλαμβάνει 2 γραμμές κοκκοποίησης και μία πλήρη γραμμή πλυντηρίων με παράλληλη επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση νερού. Οι γραμμές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τόσο βιομηχανικά σκραπ όσο και πλαστικά απορρίμματα. Διαχείριση αποθηκών (logistics) Με μεγάλη επένδυση που πραγματοποίησε το 1998 η εταιρεία εγκατέστησε πρωτοποριακά για τον κλάδο της συστήματα logistics (οργάνωση παραγγελιοληψίας, προγραμματισμό παραγωγής, αποθηκών και διανομών) που αναβάθμισαν το επίπεδο εξυπηρέτησης της πελατείας και μείωσαν εσωτερικά το κόστος λειτουργίας. Μηχανογράφηση Η παραγωγική διαδικασία και οι οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες είναι πλήρως μηχανογραφημένες με δίκτυο υπολογιστών, ενώ υπάρχει on-line σύνδεση με το Υποκατάστημα Αθηνών Έρευνα Ανάπτυξη, Διασφάλιση Ποιότητας Έρευνα Ανάπτυξη Η εταιρεία διατηρεί άρτια οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης τα μέλη του οποίου ασχολούνται σε συνεχή βάση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη βελτίωση των υπαρχόντων, πολλές φορές σε συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ξένες εταιρείες, αλλά και πελάτες της εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη ειδικών φύλλων θερμοκηπίων και τις σχετικές έρευνες, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί θερμοκήπιο της εταιρείας στο Τυμπάκι Κρήτης, όπου δοκιμάζονται όλα τα νέα είδη φύλλων πριν τεθούν σε εμπορική εφαρμογή. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία η έρευνα επικεντρώθηκε στα εξής σημεία: Στον τομέα των φύλλων η έρευνα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση νέων πρώτων υλών και στην αξιοποίησή τους σε φύλλα γεωργικών χρήσεων. Επίσης εντάθηκε η έρευνα για τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν τα φωτοεκλεκτικά φύλλα στις καλλιέργειες, καθώς και τα φύλλα που προσφέρουν δροσισμό όταν επικρατούν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 9

12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ συνεχίζονται οι πειραματισμοί με ειδικά φύλλα που μπορούν να προσδιορίζουν τις προσβολές των καλλιεργειών από ασθένειες και έντομα. Όσον αφορά στα masterbatches, η έρευνα έχει επικεντρωθεί την τελευταία τριετία στα υψηλής προστιθέμενης αξίας masterbatches και στα συμπυκνώματα με υψηλή περιεκτικότητα προσθέτων ώστε να αναπτυχθούν προϊόντα που θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε νέες αγορές. Στους σωλήνες ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη σωλήνων φυσικού αερίου και ύδρευσης, ενώ στις μεμβράνες τελειοποιήθηκε η μεμβράνη πάχους 2 χιλ. καθώς και η τεχνολογία παραγωγής μεμβρανών με τραχεία επιφάνεια. Διασφάλιση Ποιότητας Το τμήμα διασφάλισης ποιότητας είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα όργανα μετρήσεων και ελέγχου. Το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με το πρότυπο ISO Engineering Για την ανάπτυξη αυτοματισμών και άλλων τεχνολογικών συστημάτων για τις ανάγκες της εταιρείας υπάρχει τμήμα Engineering επανδρωμένο με ειδικούς επιστήμονες. Το τμήμα αυτό σχεδιάζει τις νέες επενδύσεις, επιλέγει τον εξοπλισμό και συνδυάζει συστήματα διαφορετικών υποκατασκευαστών ώστε να επιτύχει πρωτότυπες και ευέλικτες λύσεις που να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της εταιρείας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης, αναπτύσσει συστήματα αυτοματισμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. 1.5 Δίκτυο πωλήσεων και διανομής Το πελατολόγιο της εταιρείας παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική ευρύτητα και διασπορά (πάνω από πελάτες). Κανένας από τους πελάτες δεν ξεπερνάει σε τζίρο το 4% του συνολικού κύκλου εργασιών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 10

13 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Πωλήσεις στην εσωτερική αγορά Τα αγροτικά φύλλα και οι σωλήνες άρδευσης της εταιρείας διατίθενται σε όλη την Ελλάδα μέσω καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, Γεωργικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών. Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας καλύπτει περίπου 1300 σημεία πώλησης (καταστήματα) που εστιάζονται κυρίως στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρείας, επισκέπτονται σε συνεχή βάση τις αγροτικές περιοχές ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους διανομείς της εταιρείας αλλά και να έρχονται σε απευθείας επαφή με τους γεωργούς για την τεχνική ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων. Τα masterbatches διατίθενται απευθείας από την εταιρεία στις βιομηχανίες πλαστικών. Πελάτες της εταιρείας είναι όλες οι μεγάλες βιομηχανίες πλαστικών στην Ελλάδα, αλλά και εκατοντάδες μικρότερες του κλάδου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η εταιρεία διατηρεί αποθήκες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν εξειδικευμένοι πωλητές που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες Πωλήσεις στο εξωτερικό Οι εξαγωγές θεωρούνται κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Τις αγορές του εξωτερικού αναπτύσσει και υποστηρίζει το τμήμα Εξαγωγών με υπεύθυνους πωλήσεων που ταξιδεύουν σε συνεχή βάση για προώθηση των προϊόντων της εταιρείας. Τα αγροτικά φύλλα διατίθενται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις διανομής αγροτικών εφοδίων ενώ τα masterbatches σε βιομηχανίες πλαστικών, κυρίως με την υποστήριξη τοπικών αντιπροσώπων. Εκτός της διαφήμισης στον κλαδικό και ειδικό τύπο, καθώς και άλλων μέσων προώθησης, η εταιρεία συμμετέχει σε εκθέσεις στο εσωτερικό, αλλά και σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 11

14 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 Αποθέματα πρώτων υλών της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.1 Αποθηκευτικοί χώροι Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει μεγάλους χώρους, όπου αποθηκεύει τη μεγάλη ποικιλία των α υλών που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πλήθος των κωδικών-εμπορικών ονομασιών, το οποίο φιλοξενείται στους χώρους αυτούς ανέρχεται περίπου στους Από αυτούς περίπου 45 αποτελούν δείγματα, τα οποία κατά καιρούς λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν δοκιμαστικά στην παραγωγή. Εκτιμάται επίσης, ότι γύρω στους 200 κωδικούς χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση στην παραγωγή. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις παραλαβές υλικών που πραγματοποιήθηκαν για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους Ενώ τέλος, οι υπόλοιποι κωδικοί αφορούν υλικά τα οποία είτε έχουν αντικατασταθεί με άλλα είτε δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην παραγωγική διαδικασία, όμως παρ όλ αυτά έχουν παραμείνει κάποιες ποσότητες μέσα στις αποθήκες. Αποθηκευτικούς χώρους διαθέτει η εταιρεία τόσο μέσα στο χώρο του εργοστασίου όσο και εκτός στην τοποθεσία Φοινικιά Ηρακλείου. Αναλυτικότερα οι χώροι αποθήκευσης α υλών έχουν ως εξής: ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ο χώρος αυτός βρίσκεται 12 χλμ από τη ΒΙ.ΠΕ.Η ενώ απαιτείται περίπου μισή ώρα για την μετάβαση ενός φορτηγού στο χώρο του εργοστασίου. Η έκταση της συγκεκριμένης αποθήκης είναι m 2 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ) Αποθήκες Πολυμερών (W 4,W 5 ): H έκταση των δύο ισομεγέθεις αποθηκών είναι m 2. Στις αποθήκες αυτές φιλοξενείται ο μεγαλύτερος όγκος των α υλών, ο οποίος αποτελείται από Πολυμερή 3 Η καταμέτρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής για το μήνα Αύγουστο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 12

15 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και τα οποία στοιβάζονται σε παλέτες η μία πάνω στην άλλη. Αποθήκη Χρωμάτων (W 3 ): Η αποθήκη αυτή καλύπτει 800 m 2 διαθέτοντας ράφια back-to-back, στα οποία αποθηκεύεται και το μεγαλύτερο πλήθος των α υλών. Αποθήκη Carbon Black (W 1 ): Η έκταση της αποθήκης αυτής είναι περίπου 800 m 2, όπου τα big bags τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. Αποθήκη Ανακυκλωμένων (W 2 ): Η αποθήκη αυτή (800 m 2 ) περιέχει υλικά που προέρχονται από τη μονάδα ανακύκλωσης που λειτουργεί στο εσωτερικό του εργοστασίου τα οποία χρησιμοποιούνται και ως α ύλες. Σιλό: Τα σιλό μπορούν να θεωρηθούν και αυτά αποθηκευτικοί χώροι τα οποία έχουν συνολική χωρητικότητα τόνων. Περιέχουν κυρίως πολυμερή που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες στην παραγωγή. Μάλιστα, κάθε τμήμα παραγωγής έχει τα δικά του σιλό. 2.2 Ταξινόμηση α υλών Για την καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία, όσον αφορά στην ονομασία και στην ταξινόμηση των υλικών των α υλών. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι α ύλες δεν χρησιμοποιούνται πάντα με την εμπορική τους ονομασία, αλλά μπορεί να εμπίπτουν σε γενικότερες κατηγορίες υλικών. Για παράδειγμα, από λογιστικής πλευράς έχει γίνει ομαδοποίηση των υλικών με βάση κυρίως τις τιμές τους. Η ταξινόμηση αυτή εξυπηρετεί κυρίως το λογιστήριο και δεν έχει άμεση σχέση με την παραγωγή όπου εκεί το κάθε προϊόν που παράγεται έχει τη δική του συνταγή, η οποία αναφέρεται στα υλικά χρήσης σε επίπεδο εμπορικών ονομασιών. Αν θεωρήσουμε ένα δέντρο του οποίου ο κορμός αποτελεί το σύνολο των α υλών που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία, γίνεται αντιληπτό πως κάθε κλαδί του αποτελεί και μια από τις επιμέρους κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα κλαδιά του δέντρου αποτελούν τις 10 κύριες «Κατηγορίες» των υλικών. Αυτές είναι: ΠΟΛΥΜΕΡΗ (24.10), ΚΕΡΙΑ (24.11), ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ (24.20), ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ (24.30), ΤΙΤΑΝΙΟ-ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ (24.40), ΧΡΩΜΑΤΑ (24.50), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 13

16 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ CARBON BLACK (24.60), FILLER(24.70), ΛΟΙΠΕΣ ΥΛΕΣ (24.80), και ΛΑΔΙΑ (24.81). Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες υπάρχει μια ακόμη κατηγοριοποίηση, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω εξυπηρετεί το λογιστήριο. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι γνωστή ως «Περιγραφή» (στην περίπτωση των χρωμάτων η ομαδοποίηση γίνεται βάσει του Color Index 4 τους). Για παράδειγμα, τα ΠΟΛΥΜΕΡΗ διακρίνονται σε Πολυαιθυλένιο Μαλακό, Πολυαιθυλένιο Σκληρό, Πολυστερίνη, Πολυαμίδιο, κ.α, το ΤΙΤΑΝΙΟ-ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ σε Πέρλα, Διοξείδιο Τιτανίου, Λιθοπόνιο, κ.α. Ανάλογη κατηγοριοποίηση εμφανίζουν και οι υπόλοιπες κύριες κατηγορίες α υλών. Ακόμη, όσον αφορά στις «Εμπορικές Ονομασίες» των υλικών, γίνεται αντιληπτό πως αυτές τελικά αποτελούν τα φύλλα του δέντρου που ονομάζεται, «Πρώτες Ύλες» (βλ. σχήμα 2-1). Η παραπάνω κατηγοριοποίηση μπορεί να εξυπηρετεί ορισμένα τμήματα της εταιρείας, όπως είναι για παράδειγμα το λογιστήριο, όμως δε φαίνεται να είναι και η καλύτερη δυνατή σε επίπεδο logistics αφού εκεί, τόσο οι παραγγελίες όσο και η παραγωγική διαδικασία έχουν άμεση σχέση με τις εμπορικές ονομασίες των υλικών. Πληροφορίες λοιπόν όπως, ακριβείς ποσότητες υλικών που αναλώνονται για κάποιο χρονικό διάστημα ή αξίας αυτών, (σε επίπεδο εμπορικών ονομασιών) θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες όσον αφορά στον προγραμματισμό των αποθεμάτων. Γι αυτό το λόγο προτείνεται ο επιμερισμός τέτοιων χρήσιμων πληροφοριών και σε επίπεδο εμπορικών ονομασιών δημιουργώντας ανάλογη βάση δεδομένων με αυτήν που χρησιμοποιείται από το λογιστήριο. Λαμβάνοντας υπόψη την χρησιμότητα τέτοιου τύπου πληροφορίας, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα I) για το σύνολο των ενεργών κυρίως υλικών το οποίο, εκτός των άλλων, αποσκοπούσε σε μια ακόμη ομαδοποίηση των α υλών. Η ομαδοποίηση αυτή εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη διαδικασία των παραγγελιών α υλών και είχε ως βασικό στόχο την εύρεση των εναλλάξιμων υλικών. 4 Το Color Index αφορά την ταξινόμηση των υλικών βάση της χημικής τους σύστασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 14

17 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ... ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΟΜΑΔΑ... ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ... Σχήμα 2-1. Ταξινόμηση α υλών πριν και μετά την προτεινόμενη ομαδοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 15

18 ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Π.ΜΑΛΑΚΟ Π.ΣΚΛΗΡΟ ΚΕΡΙΑ ΚΕΡΙ ΠΟΛ. ΚΕΡΙ ΠΟΛ.ΑC-6A ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ TINUVIN 783 UV 3346 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ IRGANOX 1010 IRGANOX 1076 ΤΙΤΑΝΙΟ- ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ ΠΕΡΛΑ Δ.ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ P.B. 15:1 P.G. 7 CARBON BLACK CARBON B.ΑΠΛΟ CARBON B. N326 FILLER POL/TAR ΛΟΙΠΕΣ ΥΛΕΣ ATMER 185 CEASIT 1 ΛΑΔΙΑ ΛΑΔΙ ΑΝΤΙΣΤ. EHYAT 51 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ P1,...,P25 K1, K2 S1,...,S7 A1,...,A4 T1,...,T6 C1,...,C58 CB1,...,CB7 F1, F2 R1,...,R11 O1, O Σχήμα 2-2. Απεικόνιση ταξινόμησης Αποθεμάτων α υλών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 16

19 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Με βάσει λοιπόν αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από το προσωπικό που ασχολείται με τις προμήθειες των α υλών, δημιουργήθηκαν «Ομάδες» (βλ. σχήμα 2-1) υλικών οι οποίες εμφανίζουν την ίδια χρήση στην παραγωγή. Κάθε ένα από τα είδη που ανήκουν στην ίδια ομάδα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους. Σε περίπτωση δηλαδή έλλειψης κάποιου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο υλικό της ίδιας πάντα ομάδας και να συνεχιστεί η παραγωγή του προϊόντος χωρίς πρόβλημα. Τα υλικά της ίδιας ομάδας διαφέρουν κυρίως στο ότι προέρχονται από διαφορετικό προμηθευτή. Κάθε ομάδα επομένως περιλαμβάνει α ύλες με διαφορετική εμπορική ονομασία. Για παράδειγμα, τα υλικά με εμπορική ονομασία N 772/LCF/ALEX και N 772/LCF/COLUMB ανήκουν στην κύρια κατηγορία των CARBON BLACK, έχουν και τα δύο την ίδια περιγραφή (Carbon Black Απλό) και αποτελούν μέλη της ίδιας ομάδας (CB2) (βλ. παράρτημα II). H ουσιαστική διαφορά των ειδών αυτών είναι ο προμηθευτής τους. Μια αναλυτική σχηματική απεικόνιση της συνολικής ταξινόμησης των αποθεμάτων των α υλών παρουσιάζεται στο σχήμα 2-2. Πολλές από τις ομάδες που υπάρχουν στην κατηγορία των πολυμερών εμφανίζουν πλήθος εναλλακτικών υλικών μεγαλύτερο από ένα. Μάλιστα, σε ορισμένες μπορεί να υπάρχουν πέντε ή και έξι εναλλακτικά υλικά. Στην κατηγορία των χρωμάτων υπάρχει πολύ μικρός αριθμός εναλλακτικών υλικών, ο οποίος δικαιολογείται από το γεγονός ότι η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υλικά με μικρό τονάζ, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. χρωματισμός του προϊόντος). Οι κατηγορίες των Κεριών, Filler, και Λοιπών Υλών εμφανίζουν κυρίως ένα υλικό σε κάθε ομάδα. 2.3 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων πρώτων υλών Ταξινόμηση ειδών βάσει αξίας (Ταξινόμηση ABC) Για το σύνολο των εμπορικών ονομασιών πραγματοποιείται μια κατάταξή τους βάση του ποσοστού της συνολικής αξίας του αποθέματος που καταλαμβάνουν. Η ανάλυση τους εστιάστηκε στις α ύλες που αναλώνονται από το τμήμα παραγωγής masterbatch. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου μια α ύλη αναλώνεται από περισσότερα από ένα τμήματα παραγωγής, υπολογίστηκε ποσοστό της α ύλης (έγινε επιμερισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 17

20 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ βάσει της ποσότητας που αναλώθηκε σε κάθε τμήμα παραγωγής). Για τον υπολογισμό του μέσου αποθέματος ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Υπολογίστηκε το μέσο απόθεμα στο τέλος του κάθε μήνα, από 1/1/ /12/2001, για το σύνολο των αποθηκών της εταιρείας. Στη συνέχεια για κάθε είδος υπολογίστηκε ο μέσος όρος των παραπάνω στοιχείων. Όσον αφορά στον υπολογισμό της αξίας του αποθέματος, υπολογίστηκε η αξία του αποθέματος κάθε είδους στο τέλος του κάθε μήνα πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του αποθέματος επί τη μέση τιμή του είδους στην κοστολογική περίοδο (τρίμηνο) στην οποία ανήκει ο αντίστοιχος μήνας (π.χ. για τον υπολογισμό της αξίας αποθέματος του Φεβρουαρίου χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές του πρώτου τριμήνου 2001). Τέλος, για κάθε είδος υπολογίστηκε ο μέσος όρος των παραπάνω στοιχείων. Τα είδη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (A,B,C). Στην κατηγορία Α περιλαμβάνονται 83 περίπου υλικά, τα οποία και κατέχουν το 75% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων. Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται 71 υλικά μικρότερης αξίας και σημασίας από αυτά της κατηγορίας Α. Τα είδη αυτά καταλαμβάνουν το 15% της συνολικής αξίας του αποθέματος. Τέλος, η κατηγορία C περιλαμβάνει υλικά ακόμη μικρότερης αξίας και καταλαμβάνει το 10% της συνολικής αξίας του αποθέματος. Εδώ ταξινομείται και το μεγαλύτερο πλήθος των ειδών που και περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα είδη. Η ταξινόμηση των εμπορικών ονομασιών παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα III. Τα είδη που συγκαταλέγονται στην κατηγορία Α δε σημαίνει απαραίτητα ότι καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο όγκο του συνολικού αποθέματος. Υπάρχουν είδη, τα οποία ενώ εμφανίζουν υψηλό ποσοστό συνολικής αξίας, καταλαμβάνουν έναν μικρό όγκο του συνολικού αποθέματος Υπολογισμός δεικτών αποθεμάτων Κατά την επεξεργασία των δεδομένων κρίθηκε σκόπιμο να υπολογιστούν κάποιοι δείκτες προκειμένου να δοθεί μια εικόνα σχετικά με την κατάσταση που εμφανίζουν τα αποθέματα. Ένας τέτοιος δείκτης είναι και ο παρακάτω: Αγορές Αναλώσεις + Πωλήσεις (2-1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 18

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.) (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα