τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την υποστήριξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την υποστήριξη"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ- ΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥ- ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ- ΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Είκοσι έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Αβούρη, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων έργου όπως παρακάτω: Δέκα διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι σε αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την υποστήριξη και υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών δημιουργίας, επιμέλειας και τεκμηρίωσης των ανοικτών μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Δέκα έξι διπλωματούχοι σε αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την υποστήριξη και υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών δημιουργίας, επιμέλειας και τεκμηρίωσης των ανοικτών μαθημάτων του τμήματος Χημικών Μηχανικών. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, Ρίο, 2ος όροφος, υπόψη κας Ιωάννας Γιαννούκου, μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα Ιωάννα Γιαννούκου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο , ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: OTEplus Α.Ε. Δέκα τέσσερις μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Τηλεπικοινωνιακούς Μηχανικούς στις ακόλουθες περιοχές: Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 1 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 1 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 1 Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 1 Ν. ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1 Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 1 Ν. ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 1 Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες : Τίτλος σπουδών Μηχανικού (ΑΕΙ), ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού, σχετικός με τις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική, την Πληροφορική ή τους Υπολογιστές, και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον First Certificate in English ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος). Πολύ καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και αυτοματισμού γραφείου (MS-Office). Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Σχετικός σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: 1

2 ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός ζητείται από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία σε λιμενικά έργα (μαρίνες, προβλήτες κλπ) με εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία (οργάνωση και επίβλεψη, κοστολόγηση, επιμετρήσεις, υπολογισμοί, σχέδια και με πολύ καλή δυνατότητα χρήσης autocad). Βιογραφικά στο ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ με έδρα τη Θεσσαλία Ζητά να προσλάβει «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ». Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Α.Ε.Ι.). Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Άριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD. Επιθυμητή γνώση Βιομηχανικών Αυτοματισμών, Συστημάτων Προγραμματισμού Παραγωγής και Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ISO. Υψηλή ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού, διοίκησης προσωπικού, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα λήψης αποφάσεων και εργασίας υπό πίεση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά στους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Μ ε έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα ενισχυθεί η Energo. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε μετρητές ενέργειας, γνώση πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Βιογραφικά: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται για συνεργασία πλήρους απασχόλησης από εταιρία ανελκυστήρων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητες γνώσεις auto cad inventor αγγλικά καθώς επίσης και η γνώση του ανελκυστήρα. Αποστολή βιογραφικών ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ζητά να προσλάβει στα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών τα εξής στελέχη ΙΤ Manager. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: ΖΗΤΕΙΤΑΙ «Μηχανολόγος Μηχανικός» για έλεγχο σχεδίων, επίβλεψη κατά την κατασκευή ΔΙΥΛΙΣ- ΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ στα Η.Α.Ε. 1) Ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία χρόνια. 2) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency). Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: Η GT TSANGARAKIS ζητά έμπειρους/έμπειρες προγραμματιστές για το τμήμα IT. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: Η VECHRO, μεγάλη και δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία χρωμάτων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για την στελέχωση του τμήματος Τεχνικών Πωλήσεων στα κεντρικά γραφεία στο Μοσχάτο Χημικό Μηχανικό Υπεύθυνο Τεχνικών Πωλήσεων & Υποστήριξης. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: careerbuilder.eu/ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή Δύο θέσεις εργασίας στο εξωτερικό Archirodon NV, a leading international construction company, is expanding its business activities in Libya and is looking for qualified candidates for the following positions: Marine Section Head (MSH 03/14) Roles and Responsibilities: Supervise and coordinate all marine construction activities to ensure that the works are carried out in accordance with the approved construction methods, schedule, within budget and project quality & HSE requirements Key Requirements: BSc degree in Civil Engineering Minimum ten (10) years of field experience in infrastructure and/ or offshore/marine construction projects preferably in the Middle East and North Africa region Experience working for international contractors Strong written and oral communication skills Good knowledge of MS Office Applications Fluency in English Marine Foreman (MF 04/13) Roles and Responsibilities: Positioning of various marine equipment Construction of breakwaters, placing armouring rock, concrete armouring units etc. Construction of Quay Walls by concrete blocks Excavation by floating crane and disposal of materials Executes all other tasks related to marine works Monitors works and ensures that they are executed in a safe manner and as per site requirements Key Requirements: Technical school graduate Minimum 5 years experience Fluency in English Excellent leadership, communication and organizational skills Able to guide his subordinates successfully To apply please visit the Careers tab on our website at ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2

3 ΕΜΠ Δέκα έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων ανακοινώνει πως ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Για το έργο με τίτλο «Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων και Γεγονότων με Αντίληψη και Νόηση»: Ένα άτομο σε επίπεδο μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα με εξειδίκευση στην περιοχή της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ΑΕΙ. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: : και στην κα. Κασσιανίδη Δέσποινα, τηλ , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για το έργο με τίτλο «Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων και Γεγονότων με Αντίληψη και Νόηση»: Έναν Προγραμματιστή εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: και στην κα. Κασσιανίδη Δέσποινα, τηλ , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για το έργο με τίτλο «Μαγνητικά νανοσωματίδια για στοχευμένη θεραπεία με χρήση μαγνητικής τομογραφίας»: Έναν πτυχιούχο Φυσικό ή Μηχανικό Επιστήμης Υλικών με μεταπτυχιακό στη νανοτεχνολογία και έναν πτυχιούχο Φυσικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχ. ή Μηχανικό Επιστήμης Υλικών με μεταπτυχιακό διπλώματος ειδίκευσης σε συναφή θέματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού μαγνητικών υλικών. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Ράπτη, τηλ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνικά Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα»: Έναν πτυχιούχο Χημικό Μηχανικό ή Χημικό ή Βιολόγο ή Γεωπόνο. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες στον κ. Δημήτρη Κέκο, τηλ , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chemeng.ntua.gr. Για το έργο με τίτλο «Επίλυση δυσχερών προβλημάτων ανάλυσης πυλώνων ανεμογεννητριών Νέας Γενεάς»: Έναν πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες στον κ.. Μ. Καρλαύτη, τηλ , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail.ntua.gr. Για το έργο με τίτλο «Αυτόματη Ανίχνευση και Μοντελοποίηση 2Δ και 3Δ Μεταβολών στο Αστικό Περιβάλλον από Πολυμορφικά, Διαχρονικά Τηλεπισκοπικά Δεδομένα»: Ένα άτομο Διπλωματούχο Μηχανικό Υπολογιστών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Γεωπληροφορική και την ανάλυση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων, ένα άτομο Διπλωματούχο Μηχανικό Υπολογιστών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Όραση Υπολογιστών και την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, ένα άτομο Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με πολυετή ειδίκευση και εμπειρία στην Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση και την ανάπτυξη αλγορίθμων (σε Python ή C/C++), δύο άτομα Αποφοίτους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής με εμπειρία σε προχωρημένα θέματα Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες στον κ. Κ. Καράντζαλο, τηλ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Για το έργο με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και νέων Αποφοίτων ΕΜΠ»: Ένας με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομολόγου ή Κοινωνικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού και δύο άτομα (μερικής απασχόλησης) Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες ΕΜΠ. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες στην κ. Ε. Πασπαλιάρη τηλ , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Για το έργο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»: Ένα (1) μέχρι Δύο (2) Άτομα για την υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες στον κ. Κοκολάκη Γεώργιο τηλ , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Fatigue of Materials Used in Vascular Surgery (FaMaVaSu) 3448 στη δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της ΓΓΕΤ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο «Fatigue of Materials Used in Vascular Surgery» ΕΘΝΙΚO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ως εξής: Ένας με πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ και διδακτορικό Πανεπιστημιακής Σχολής στη Μικρομηχανική Στερεών. Ένας με πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και διδακτορικό Πανεπιστημιακής Σχολής σε Ροές Ρευστών σε μικρο/νανο κλίμακα. Ένας με πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Μηχανική των στερεών. Δύο με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ και Διδακτορικό Πανεπιστημιακής Σχολής σε θέματα Εμβιομηχανικής Ένας με δίπλωμα Μεταλλουργού Μηχανικού ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής και Διδακτορικό Πολυτεχνικής Σχολής στην επιστημονική περιοχή: Υλικά Κατεργασίες Υλικών. Δύο με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην περιοχή της Επιστήμης των Υλικών. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 31 Μαρτίου Πληροφορίες στα τηλέφωνα: και και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: php?option=com_remository&itemid=145 &func=startdown&id=361. 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ Στο 27,5% η ανεργία το τέταρτο τρίμηνο Στο 27,5% ανήλθε η ανεργία στην Ελλάδα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, αυξημένη κατά 0,5 μονάδες σε σχέση με το 27% του τρίτου τριμήνου και κατά 1,5 μονάδες συγκριτικά με τα τέλη του 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ο αριθμός των ανέργων σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 1,3% και ξεπέρασε το 1,36 εκατομμύριο άτομα. Αντίθετα, ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 1,3%, «αγγίζοντας» τα 3,58 εκατομμύρια. Η νεανική ανεργία (15-24 ετών) διαμορφώθηκε στο 57%, ενώ στο 44% υπολογίζεται το ποσοστό των ανέργων ανάμεσα στους νέους ηλικίας ετών. Από πλευράς φύλου, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,7%) είναι σηµαντικά ψηλότερο από των ανδρών (24,4%). Γεωγραφική «πρωταθλήτρια» στην ανεργία αναδείχτηκε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 30,3%, δεύτερη κατατάχθηκε η Δυτική Μακεδονία με 29,7%, ενώ στην Τρίτη θέση συγκατοικούν Στερεά και Δυτική Ελλάδα με 28,9%. Στην Αττική, πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, το ποσοστό των ανέργων μετρήθηκε στο 28,2%. Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο, με 20,1%. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών Οι γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να εργάζονται 59 ημέρες το χρόνο «δωρεάν». Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών - η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο σύνολο της οικονομίας - μειώθηκε ελάχιστα τα τελευταία χρόνια και παραμένει στο 16% περίπου (φέτος στο 16,4% όπως και πέρυσι). Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εκφράζεται ως ποσοστό των αποδοχών των ανδρών και αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και των γυναικών που απασχολούνται σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 16,4% κατά μέσο όρο. Τα στοιχεία δείχνουν στασιμότητα ύστερα από μια ελαφρά πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό των προηγουμένων ετών ήταν γύρω στο 17% ή υψηλότερο. Συνεχής πτωτική τάση παρατηρείται στη Δανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες και την Κύπρο, ενώ σε άλλες χώρες (Πολωνία, Λιθουανία) η πτωτική τάση αντιστράφηκε το Σε ορισμένες χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δύο μηχανικοί με συμβάσεις έργου Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολυκριτηριακή βελτιστoποίηση της έκπλυσης με συνδιαλύτη των NAPLs από ρυπασμένο υπόγειο ύδωρ», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : Θέση: Απασχόληση Μηχανικού Περιβάλλοντος, με σύμβαση έργου Διάρκεια απασχόλησης : Από την υπογραφή της σύμβασης και για 20 ημερολογιακούς μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου. Ποσό: ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι την Πέμπτη 27 Μαρτίου Πληροφορίες: κα Χριστιάνα Δασκαλάκη, τηλ , κα Αρχοντάκη Ηλιάννα, τηλ Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη νέων προϊόντων και αντιγράφων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση ψηφιοποίησης και τεχνολογιών παραγωγής σε μικροκλίμακα (micromanufacturing)» o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: Θέση: Απασχόληση Διδάκτωρ Μηχανολόγου Μηχανικού, με σύμβαση έργου Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 13/07/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παρατάσεως της λήξης του έργου. Ποσό: ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) Τόπος εκτέλεσης έργου : Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης, Πολυτεχνείο Κρήτης Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου Πληροφορίες: κα Χριστιάνα Δασκαλάκη, τηλ , κα Αρχοντάκη Ηλιάννα, τηλ ΕΜΠ Πολιτικός μηχανικός δομοστατικός Από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ζητείται νέος Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα με ερευνητικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ι. Βάγια. Η εργασία μπορεί να οδηγήσει σε έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν κατά προτίμηση την ειδικότητα του Δομοστατικού και να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Επιθυμητή είναι η καλή γνώση κάποιου ερευνητικού ή εμπορικού «στατικού» προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: central.ntua.gr ή com. 4

5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΕΚ Αθηνά ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ IΙ «Dynamic Cargo Routing on-the-go Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει DYNACARGO» προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων ως εξής: Ένας ερευνητής προγραμματιστής με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Αθηνά Κόκκαλη, τηλ: fax: , Καταληκτική ημερομηνία:25/3/2014. Σχετικός σύνδεσμος: Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities - SMILE» [Κωδικός θέσης: 14/2014], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος με αντικείμενα: (α) Συμμετοχή στην ανάλυσητων ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών για τη διανομή εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές. (β) Συμμετοχή στη διατύπωση προτάσεων για ενεργειακά αποδοτικές αστικές εμπορευματικές μεταφορές (Διάρκεια: 9 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, Τόπος: Θεσσαλονίκη). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χριστοδούλου, Τηλ.: Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Intelligent Transport Systems in South East Europe SEE-ITS του διακρατικού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Νοτιοανατολική Ευρώπη » [Κωδικός θέσης: 15/2014], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας μηχανολόγος μηχανικός με αντικείμενα: Συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης των δράσεων επίδειξης στην Θεσσαλονίκη. Συμμετοχή στην μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη σε περιφερειακό επίπεδο. Συμμετοχή στην μελέτη καθορισμού των προδιαγραφών των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα. Συμμετοχή στην μελέτη κόστους οφέλους για την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα. Συμμετοχή στην μελέτη καθορισμού μακροχρόνιων επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα (Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, Τόπος: Θεσσαλονίκη). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χριστοδούλου, Τηλ.: Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Μοριακής Αποτύπωσης για Περιβαλλοντικές και Βιο-αναλυτικές Εφαρμογές» - «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης - Υποψήφιος Διδάκτωρ ειδικότητας Χημικού Μηχανικού με αντικείμενα: Σύνθεση και χαρακτηρισμός λειτουργικών μικρο- και νανοσωματιδίων. Συστήματα Ανίχνευσης για τον έλεγχο περιβαλλοντικής ρύπανσης (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης: 97 Ε [2980]). Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Χημικού Μηχανικού με αντικείμενα: Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Μοριακά Αποτυπωμένων Υλικών. Ανάπτυξη Προηγμένων Αναλυτικών Εφαρμογών και Τεχνικών Διαχωρισμού με τη Χρήση Μοριακά Αποτυπωμένων Πολυμερών. Μοριακά Αποτυπωμένα Πολυμερή για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (Διάρκεια: 9 μήνες, Κωδικός θέσης: 98 Ε [2981]). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κ.θωμαΐς Αχίλλα, Τηλ.: , Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «IPv_Park» [Κωδικός θέσης: 8514] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ / Πληροφορικής, με αντικείμενο Σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων οπτικής αναλυτικής από ετερογενή δεδομένα φωτοβολταϊκών πάρκων και την ολοκλήρωσή τους στο σύστημα λήψης αποφάσεων του έργου (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα. Όλγα Τσακαλίδου, Τηλ.: , Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «iguide Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments», ενδιαφέρεται ν απασχολήσει ένα άτομο με σύμβαση έργου ως εξής: Με Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ και/ή Επιστήμης Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Αι. Καραμαλίδου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: και/ή στο τηλέφωνο: εσωτ Σχετικός σύνδεσμος: 5

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δίκτυα και Κατηγοριοποίηση από την Αιτιότητα κατά Granger Πολύ-μεταβλητών Χρονοσειρών με Εφαρμογές στη Νευροφυσιολογία - CausalNetworksNeuro», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»-ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κουγιουμτζή Δημήτρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα άτομα και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 72970,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής: Ένας Μεταδιδάκτορας- Προγραμματιστής με βασικό τίτλο σπουδών Πανεπιστήμιου Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής. Τρεις Υποψήφιοι διδάκτορες με βασικό τίτλο σπουδών Πανεπιστήμιου Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Σύστημα Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Νέου Συστήματος και Σταθεροποίησης του Παραγωγικού Περιβάλλοντος» της Πράξης «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης» με κωδικό MIS που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο Ταμείο (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κουμπιά Σταύρο, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει σε φυσικά πρόσωπα με σύμβαση έργου, ως κάτωθι: Δύο ΠΕ Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: research.upatras.gr/index/page/8/4/2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: Για το έργο «Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)» Ένας Διπλ. Μηχανικός Επιστήμης Υλικών, Υποψήφιος διδάκτορας σε θέματα χαρακτηρισμού της φθοράς προηγμένων υλικών σε γηρασμένες δομές με μη καταστροφικές μεθόδους θερμογραφίας. Ένας με Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον επτά (7), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα management Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: Περισσότερες πληροφορίες: nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/553-prosklisi-ekdilosisendiaferontos ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Μηχανικοί με συμβάσεις έργου Το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) που εδρεύει στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «A cross-border microsurgery center of excellence for the promotion of research, training and education» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Φωτιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Greece Italy IPA Cross-Border Programme , Priority Axis: Strengthening competitiveness and innovation, Measure: 1.1. Strengthening interaction between research/innovation institutions, SMEs and public authorities, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις κάτωθι θέσεις: 1 θέση μεταδιδάκτορα, (ανάθεση έργου) με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ημεδαπής και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Βιοϊατρική. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Δημήτριος Φωτιάδης, Τηλ.: και Ιωάννα Μπέμπη Τηλ.: , To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά (ΠΡΟΕΝΥΛ)» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», αναζητά έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα με Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών, ή Χημικής Μηχανικής και Μεταπτυχιακό Τίτλο σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Χημική Μηχανική. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Σπύρο Χ. Αναστασιάδη Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 21/03/2014. Σχετικός σύνδεσμος: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΕΦΥΚΑ: Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα: Μια θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, απόφοιτου Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις Σχετικός σύνδεσμος: ics.forth.gr 6

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα: ΓΑΛΛΙΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία «Patrimoine et Strategie» στις Αρδένες αναζητά έναν τοπογράφο μηχανικό για τη θέση του επικεφαλής της ομάδας συλλογής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών. Απαιτούνται η επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε ετών, η άριστη γνώση γαλλικών αγγλικών και η δυνατότητα ταξιδιών. Οι ετήσιες απολαβές αγγίζουν τα ευρώ. Βιογραφικά στο: ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα προσλάβει η κατασκευαστική εταιρεία Innovides GmbH στο Μόναχο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ, γνώση γερμανικών, πολυετή εργασιακή εμπειρία και ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο: ΚΥΠΡΟΣ: Η εταιρεία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων C.P. Altech Energy Ltd στη Λευκωσία αναζητά έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, η εμπειρία στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η άριστη γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανικό εφαρμογών θα εντάξει στο δυναμικό της η αεροδιαστημική εταιρεία DCS στο Ράντσταντ. Για την κάλυψη της θέσης απαιτούνται πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, πενταετής εργασιακή εμπειρία, γνώση εγκατάστασης πιλοτικών εφαρμογών και γνώση σουηδικών. Η εταιρεία προσφέρει μισθό ύψους ευρώ. Βιογραφικά στο: ΓΑΛΛΙΑ: Τη θέση ενός μηχανικού δικτύου υπολογιστικών συστημάτων επιθυμεί να καλύψει η εταιρεία ψηφιακής αρχιτεκτονικής VersusMind στο Παρίσι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου, γνώση χειρισμού LINUX Foreman open source, άριστη γνώση γαλλικών αγγλικών και εμπειρία στην κατασκευή εφαρμογών. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ. Αποστολή βιογραφικών στο: delphine. ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Η εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών Esler ενισχύεται με έναν μηχανικό λογισμικού στην Ουτρέχτη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης σχολής, προϋπηρεσία μεταξύ 2 και 5 ετών, άριστη γνώση σουηδικών αγγλικών, γνώσεις προσομοίωσης εφαρμογών και ομαδικό πνεύμα. Οι μηνιαίες απολαβές αγγίζουν τα ευρώ. Βιογραφικά στο: esler.nl. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Εταιρεία διαδικτυακών αγορών ενισχύεται με έναν προγραμματιστή στο Βρανδεμβούργο. Απαραίτητα προσόντα είναι: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση εφαρμογών Typo 3, γνώση της βάσης δεδομένων Extbase, γνώση γερμανικών και αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο: comptus-personalberatung.de. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΣΟΥΗΔΙΑ: Η αυτοκινητοβιομηχανία IKG αναζητά έναν μηχανολόγο μηχανικό στο Γκέτεμποργκ. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ΑΕΙ, η τετραετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, η γνώση τεχνολογιών προσομοίωσης και η άριστη γνώση των σουηδικών. Βιογραφικά στο: ΔΑΝΙΑ: Η εταιρεία παροχής λύσεων βιομηχανικού αυτοματισμού Abilon ApS αναζητά έναν μηχανολόγο μηχανικό στην Κοπεγχάγη. Η θέση αφορά στη διεύθυνση έργων. Απαιτούνται το πτυχίο ΑΕΙ θα εκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού η πενταετής εργασιακή εμπειρία σε ηγετική θέση και η άριστη γνώση αγγλικών δανέζικων. Βιογραφικά στο: ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ερευνητής πλήρους απασχόλησης Ζητούνται υποψήφιοι για την πλήρωση μιας θέσης νέου ερευνητή πλήρους απασχόλησης στην Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Τομέας ΙΙΙ-Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) στα πεδία της Μηχανικής, της Χημικής Μηχανικής, των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών για τον «Έλεγχο Ποιότητας και Ανθεκτικότητας της Κατασκευής των δομικών υλικών και εργασιών υπό την επίδραση των Περιβαλλοντικών Παραγόντων στην Πολιτιστική Κληρονομιά». Ο νέος ερευνητής θα εργαστεί στα πλαίσια του προγράμματος FP7-PEOPLE ITN Digital Cultural Heritage (INT-DCH) Marie Curie ITN Programme. Οι κανόνες επιλογής για τους Marie Curie υποτρόφους βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος FP7-PEOPLE 2013: mariecurieactions/documents/aboutmca/actions/itn/marie-curie-actionsfellowships-peopl-wp _en.pdf. Ο νέος ερευνητής θα εργαστεί για 25 μήνες (σύμβαση πλήρους απασχόλησης) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στους κλάδους των Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών και κατά προτίμηση των Χημικών Μηχανικών (Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) με λιγότερη από τέσσερα (4) χρόνια συνεχούς και πλήρους απασχόλησης ερευνητική δραστηριότητα στους παραπάνω κλάδους. Άριστες υπολογιστικές γνώσεις. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές και άλλα οφέλη επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος FP7-PEOPLE Marie Curie actions: mariecurieactions/careers_en.htm. Καταληκτική ημερομηνία: Για πληροφορίες: ntua.gr και τηλ

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 1061/ και 1063/ , που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ αριθμ. 86/ /τ.Γ, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αντίστοιχα ως εξής: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος, Τοπίο και Περιβάλλον» Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Μη Γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 07/04/2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ( τηλ ). Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 1306/ και 1310/ , που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ υπ αριθμ. 184/ /τ.Γ και 208/ /τ.Γ, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αντίστοιχα ως εξής: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Υδατική Χημεία με έμφαση σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 05/05/2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (τηλ ). Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προκηρύσσει την πλήρωση της εξής θέσης καθηγητή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΩΝ, Λεωφόρος Αθηνών Πεδίον Άρεως, Βόλος, Πληροφορίες κ. Σ. Κόνιαρη τηλ , FAX Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός» (Αρ. Προκ / , ΦΕΚ 125/ /τ. Γ ). Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να απευθύνονται στη Γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος (www.uth.gr). Στο ΦΕΚ 130/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1104/ Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗ- ΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ και 07213) -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα και (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Καθηγητών: ΤΜΗ- ΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αξιοπιστία, Συντήρηση και Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας». Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 166/Γ/ Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 21/04/2014. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει τις θέσεις: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλέφωνο , διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη, τ.κ ). ΑΠΘ: Μεταπτυχιακά στην προστασία και αποκατάσταση μνημείων Tα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, και Xημικών Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) στο αντικείμενο «Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού». Tο ΔΠMΣ έχει δύο κατευθύνσεις : Κατεύθυνση A Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων (ως 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές). Κατεύθυνση B Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών (ως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές). Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 4 Απριλίου 2014 στη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών, κα N. Tριανταφυλλίδη και Α. Κοσκινά, τηλ , (+Fax), (http://prosynapo.web.auth.gr), Κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων 1ος όροφος (πίσω από το κτίριο Εδρών), τις καθημερινές από 9.30 ως

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ώρες 11:00 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ώρες 11:00 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΤΕΥΧΟΣ. 141 06 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζητά συνεργάτες Μηχανικούς για Ελλάδα και Γερμανία

Ζητά συνεργάτες Μηχανικούς για Ελλάδα και Γερμανία ΤΕΥΧΟΣ. 131 11 02 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ 36 μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ 36 μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 107 30 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΕ 36 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 111 17 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ ΤΕΥΧΟΣ. 39 20 02 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ: Είκοσι μηχανικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Διαγωνισμός για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 47 17 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ. 129 28 01 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΔΕΗ Α.Ε. Δώδεκα μηχανικοί ως εποχικό προσωπικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 121 26 11 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 52 29 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα ΤΕΥΧΟΣ. 147 17 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 78 23 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 142 13 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 67 9 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ΤΕΥΧΟΣ. 34 19 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ: Ζητούνται Διδάσκοντες Λέκτορες Μηχανικοί ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΝΣΤΙ- ΤΟΥΤΑ: Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα