Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα - Πίνακας επιλεγµένων βιογραφικών στοιχείων Όνοµα Επάγγελµα Τίτλοι Σπουδών Φορέας/Έτος απονοµής Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Φορέας/Έτος απονοµής Ειδική Μετεκπαίδευση Επαγγελµατική Εµπειρία Ειδικές γνώσεις / γνωστικό αντικείµενο διδασκαλίας Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών ιορισµοί / Τοποθετήσεις appointments Παναγιώτης Β. Τσακλής Τακτικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυσικοθεραπείας, ΣΕΥΠ - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Πτυχίο τµ. Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ, Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, 1991 ΗµΓεν:01/04/1966 ίπλωµα Ειδικότητας :Κλασσικός Αθλητισµός ίπλωµα Β Ειδικότητας : Άρση Βαρών 1. ιδακτορικό ίπλωµα (PhD), Τοµέας Βιολογίας της Άσκησης, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Μεταδιδακτορικό ίπλωµα (PostDoc studies), Dept Neurobiology, Karolinska Institutet Sweden (Biomechanics & Motor Control Laboratory), Εκπαίδευση στη Μηχανική Ιστών (Tissue Engineering) (HST) Harvard Medical School ΜΙΤ, Tissue Engineering Lab, VA Medical Center, Boston, USA Uppsala University, Dept. of Materials Chemistry; Polymer Chemistry Lab, Uppsala, Sweden 1. Φυσικοθεραπευτής, άσκηση επαγγέλµατος ανελλιπώς από το (Ιδιοκτήτης Κέντρου Φυσικοθεραπείας, ) 2. Προπονητής Στίβου, από το Εµβιοµηχανική / Μηχανική Ιστών Εργονοµία Ορθοτική & Προσθετική - Εργοφυσιολογία & Εργοµετρία Η/Υ και ερευνητικός εξοπλισµός Εµβιοµηχανικής, Νευροφυσιολογίας, Εργοφυσιολογίας, Βιολογίας 2003-(παρόν) Αναπλ. Καθηγητής, τµ. Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ Εργαστηριακός Συνεργάτης,, τµ. Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ Senior Researcher, Dept. of Public Health Sciences Div. Occupational and Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sweden ( ) (Visiting Scientist), Massachusetts Institute of Technology, Dept. Mechanical Engineering / Bioengineering, Sept 01/2008 Aug 31/2009 (Visiting Professor), Karolinska Institutet, Dept Neurobiology Care Sciences and Society, since 2004 (Visiting Scientist), Uppsala University, Faculty of SciTech : Section of Chemistry : Dept. of Materials Chemistry; (Polymer Chemistry Lab), since 2007 (Visiting Scientist), HST, Harvard Med School & MIT, (Tissue Engineering Lab, VA Medical Center, Boston, USA), June 2007

2 Εµπειρία από συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα Εµπειρία Σχεδιασµού και Υλοποίησης προγραµµάτων ια βίου Μάθησης Συµµετοχή σε προγράµµατα ια βίου µάθησης (Collaborator), Centre for Research and Technology Hellas - Bioinformatics & Telematics Institute, since 2004 Ερευνητής Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου: Κοινοπραξίες Έρευνας & Τεχνολογικής ανάπτυξης σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας «Πρότυπο για την Αξιολόγηση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στον Εργασιακό χώρο» Γ ΚΠΣ, ράση 4.5.1, ΓΓΕΤ. Μέλος της Οµάδας Εργασίας και υπεύθυνος υποέργων, του έργου «Επιµόρφωση ενεργών και υποψηφίων στελεχών επιχειρήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στη βάση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και πρακτικής», INTEREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία.. Ερευνητής: Πυθαγόρας ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Πανεπιστήµιο,(ΕΠΕΑΕΚ), ΑΠΘ, «Η χρήση της οπτικής ανατροφοδότησης ως µέσο εξάσκησης της στατικής και δυναµικής ισορροπίας σε ηλικιωµένα άτοµα» PostDoc Researcher: The effect of weight shift training on reaching induced center of pressure displacement in stroke, Neurobiology Dept, Division Physiotherapy, (Motor Control Research Lab) Karolinska Institutet, Sweden. Μέλος της Οµάδας Έργου :«ROWER - Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research», 7 Ο Πρόγραµµα Πλαίσιο - HEALTH , Μέλος της Οµάδας Έργου : Υδροθεραπεία (Project Hydriades) «Μελέτη για την πιστοποίηση των βιολογικών και θεραπευτικών ιδιοτήτων και της χρήσης των θερµοµεταλικών νερών», ΑΠΘ & Ένωση ήµων Θεραπευτικών Πηγών Ελλάδας, συµβόλαιο No 55005/17, Ιούλιος 2008 Εκπαίδευση στο σχεδιασµό προγραµµάτων σπουδών και προγραµµάτων ια βίου µάθησης για σχολές Υγείας: «International Design Strategies for Medical Curricula Across the Continuum», Οργάνωση: Harvard Medical International & Karolinska Institute, /05/2006 Υπότροφος (scholar) του Harvard Medical International, µε συνεχή ενηµέρωση για θέµατα ηγεσίας και προγραµµάτων ια βίου µάθησης για σχολές Υγείας, από το 2007 Υπεύθυνος του προγράµµατος Socrates Erasmus και Leonardo Da vinci, στο τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ, από το Κριτής (peer reviewer) των ετήσιων βραβείων για το σχεδιασµό προγραµµάτων σπουδών και δια βίου µάθησης, της Ιατρικής σχολής του Case Western Reserve University, USA, από το 2008 Υπεύθυνος σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, στην «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» σε Ελλάδα και Βουλγαρία, στα 17/08/10 2

3 Επίβλεψη Μεταπτυχιακών / ιδακτορικών Εισηγήσεις ερευνητικών εργασιών σε επιστηµονικά συνέδρια (αριθµός) 72 Σύνολο δηµοσιεύσεων (αριθµός) 20 Σύνολο αναφορών (αριθµός) >60 Επιλεγµένες δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (impact factor) (*κύριος επιβλέπων) πλαίσια του προγράµµατος INTEREG IIIA / PHARE CBC Τακτικός Εκπαιδευτής Εισηγητής σε θέµατα Εργονοµίας & Ασφάλειας Εργασίας του ΟΑΕ (Κωδικός ΛΑΕΚ: 13346), από το Τακτικός Εκπαιδευτής Εισηγητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑ.Ε), στο πρόγραµµα κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας, για πτυχιούχους Παν/µίων και ΤΕΙ στην «Υγιεινή και Ασφάλεια Πρόληψη Ατυχηµάτων», από το 2003 Εκπαιδευτής στην κοινοπραξία : Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου & ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., HVBG, BG BAU: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στην Επαγγελµατική Ασφάλεια και Υγεία: περίοδος Συµµετοχή σε διαπανεπιστηµιακή κινητικότητα µε το πρόγραµµα, TS mobility Socrates, για διδασκαλία, σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, (µετακινήσεις: 13, από το ) M.Sc (3) PhD (2) Theoharopoulos A, Tsitskaris G, Nikopoulou M, Tsaklis P*:Knee strength of professional basketball players;the Journal of Strength and Conditioning Research, 2000, vol Kitsios A, Tsaklis P, et.al: The effect of a physiotherapeutic program on bone mineral density, in individuals of postpuberty age (18-30) with celebral palsy;journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2000, Vol 15, No:1, Tsaklis P: Isokinetic evaluation of the knee extensors-flexors anaerobic capacity; Isokinetics and Exercise Science, 2001, Vol 10, No.2, Beis K, Tsaklis P, Pieter W, Abatzides G: Tae Kwon Do competition injuries in Greek young and adult athletes; European Journal of Sports Traumatology & related research, 2002, Vol.23, No.3, Tsaklis P. & Abatzides G: ACL rehabilitation program using a combined isokinetic and isotonic strengthening protocol; Isokinetics and Exercise Science, 2002, Vol 10, No.4, Bardis C, Kalamara E, Loucaides G, Tsaklis P*: Intramachine and intermachine reproducibility of concentric performance: A study of Con-Trex MJ and the Cybex Norm dynamometers;isokinetics and Exercise Science, 2004, Vol 12, No.2, Tsaklis P., Karlsson J.J, Grooten W.J., Äng B.: A combined sensorimotor skill and strength training program improves postural steadiness in rhythmic sports athletes; Human Movement 2008; 9(1):34-40 Tsaklis P.: Occupational Spinal Cord Injury epidemiology and costs; EGE ACADEMIC REVIEW, (special issue) Vol.9, No.3, 2009 Tsaklis P: Presentation of Acoustic Waves propagation and their effects 17/08/10 3

4 Μονογραφίες, Βιβλία Κριτής (Reviewer) / Αξιολογητής σε διεθνή περιοδικά και φορείς Τακτική ιδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα σπουδών through human body tissues; Human Movement 2010; 11(1), Εισαγωγή στην Ισοκινητική Ασκηση University Studio Press, 1997, ISBN: Γόνατο και Ισοκίνηση University Studio Press, 2000, ISBN: Γενικές αρχές εργονοµίας & προληπτική Φυσικοθεραπεία University Studio Press, 2005, ISBN: ιδακτ. ιατριβή, (EKT : ), 2001: «Πρόγραµµα αποκατάστασης της λειτουργικότητας του γόνατος µετά από πλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσµου µε την εφαρµογή συνδυασµένου προγράµµατος ενδυνάµωσης» 5. Εγχειρίδιο «Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στον τοµέα παροχής φροντίδας υγείας Νοσηλεία µακράς διάρκειας Προβλήµατα επαγγελµατιών Υγείας» Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» τµήµα Ιατρικής του ΠΘ και τµήµατα ηµόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, οκίµιο Μεταδιδακτορικής έρευνας µε τίτλο «The effect of weight shift training on reaching induced center of pressure displacement in stroke», ΚΙ, Επιµέλεια, «Αναγέννηση Οργάνων και Ιστών στους Ενήλικες» Ioannis V. Yannas, Springer / ελληνική έκδοση University Studio Press, ISBN: Επιµέλεια, «Εξέταση Μυοσκελετικών Κακώσεων», S. Shultz, P. Houglum, D. Perrin, Human Kinetics / ελληνική έκδοση «εκδ. Παρισσιάνου», ISBN: Σηµειώσεις «Εργοµετρία στη Φυσικοθεραπεία», Γ εξάµηνο σπουδών, τµ. Φυσικοθεραπείας 10. Σηµειώσεις, «Βιολογική Μηχανική», εξάµηνο σπουδών, τµ. Φυσικοθεραπείας 11. Σηµειώσεις, «Ορθοτική, Προσθετική- Βοηθήµατα», Ε εξάµηνο σπουδών, τµ. Φυσικοθεραπείας Journal of Sports Science, (Taylor & Francis) The Clinical Journal of Pain, (Lippincott Williams & Wilkins) Peer Reviewer annual educational awards, Case Western Reserve University, School of Medicine, USA ιδασκαλία στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας», Τµήµα Ιατρικής ΠΘ και τµήµατα ηµόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Θεµατική ενότητα, «Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στον τοµέα παροχής φροντίδας υγείας Νοσηλεία µακράς διάρκειας Προβλήµατα επαγγελµατιών Υγείας» ιδασκαλία στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Υγεία» το οποίο υλοποιεί το ΤΕΦΑΑ του 17/08/10 4

5 Εθνικές και ιεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, µέλος οργανισµών κλπ.) ιακρίσεις: «Marqui s Who s Who in Science and Engineering», 7 th - 8 th - 9 th and 10 th Edition, «Marqui s Who s Who in the World», 26 th edition, 2009 «Marqui s Who s Who in America», 2009 «Marqui s Who s Who in Medicine and Healthcare», Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Θεµατική ενότητα, «Φυσιολογία φυσιολογικού και παθολογικού βαδίσµατος, κωδ: Β18» Μέλος Επιστηµονικών Συλλόγων & Εταιρειών Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Συνδέσµου Προπονητών Στίβου Βορείου Ελλάδος. Αθλητιατρικής Εταιρίας Ελλάδος. Ελληνικής Εταιρίας Αεροδιαστηµικής Ιατρικής και ιαστηµικών Ερευνών. ISBS (International Society of Biomechanics in Sports) Ελληνικής Εταιρίας Εµβιοµηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ) ISPO (International Society for Prosthetics & Orthotics) Harvard Medical School Postgraduate Association Μέλος.Σ. Επιστηµονικών συλλόγων & Εταιρειών Γενικός γραµµατέας Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος, ( ) Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ( & 2008). 17/08/10 5

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Στριμπάκος Όνομα Πατρός: Σωτήριος Στριμπάκος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Χρονολογία γέννησης: 1972

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΑΤΣΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατοµικής, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΑΤΣΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατοµικής, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΑΤΣΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατοµικής, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ατοµικά

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπυρίδων Νικολάου, M.Sc. Στοιχεία Επικοινωνίας. Εργασίας :

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπυρίδων Νικολάου, M.Sc. Στοιχεία Επικοινωνίας. Εργασίας : Σπυρίδων Νικολάου, M.Sc. Στοιχεία Επικοινωνίας ιεύθυνση Εργασίας : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Περιοχή Φούρκα, Τ.Θ.: 30 Τ.Κ.: 52100,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία τηλ. 24610/68034 (εσ. 1034) κιν.6944836841 E-Mail : tsanaktsidis@kozani.teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. who is who EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. who is who EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ H ανάγκη εκσυγχρονισµού και ανανέωσης σε επίπεδο θεσµών, καθώς και η έλλειψη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΣ M.Sc (HSM) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΣ M.Sc (HSM) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΣ M.Sc (HSM) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 & ΔΕΛΦΩΝ, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6Α, 15234

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μαρίνα Παπαστεργίου Είδος Αριθμός Βιβλία 0 Κεφάλαια σε βιβλία 1 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 20 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1/6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc.Eng., Ph.D. Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Δουκίσσης Πλακεντίας 8, Χαλάνδρι, Αττική Τηλ.: 210 6199891 (γραφείο), 697

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Κ. ΠΕΠΕΡΑ, BSC PT, MSC, PΗD ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Κ. ΠΕΠΕΡΑ, BSC PT, MSC, PΗD ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Κ. ΠΕΠΕΡΑ, BSC PT, MSC, PΗD ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα Πατρός: Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός: Βασιλική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Tμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Χρυσάνθη Β. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Παναγιώτης Πλαγεράς Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Προϊστάµενος Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων Συντονισµός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα