ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π."

Transcript

1 ΡΟΗ η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Νικόλαος-Χρήστος Μαρκάτος Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Τηλ.: , Fax: , Εmail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείµενο αυτό καταγράφει τις πρόσφατες και τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες της Μονάδας Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Παρουσιάζονται τυπικές εφαρµογές και ενδεικτικά αποτελέσµατα, όπως προκύπτουν από την ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων προσοµοίωσης φαινοµένων µεταφοράς µάζας, ορµής και θερµότητας που περιλαµβάνουν χηµικές αντιδράσεις και τύρβη σε µονοφασικά και πολυφασικά συστήµατα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής (ΜΥΡ/ΕΜΠ) ανήκει στον Τοµέα Ανάπτυξης, Ανάλυσης και Σχεδιασµού ιεργασιών και Συστηµάτων της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Ιδρύθηκε το 1987 από τον Καθηγητή Ν. Μαρκάτο ο οποίος διέθετε σηµαντική εµπειρία, ακαδηµαϊκή και βιοµηχανική, σε θέµατα εφαρµοσµένης υπολογιστικής ρευστοδυναµικής και γενικότερα σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας και βιοµηχανικών διεργασιών. Η ΜΥΡ/ΕΜΠ έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων προσοµοίωσης φαινοµένων µεταφοράς µάζας, ορµής και θερµότητας που περιλαµβάνουν τύρβη, ακτινοβολία και χηµικές αντιδράσεις σε µονοφασικά ή πολυφασικά συστήµατα. Ειδικότερα, η ερευνητική δραστηριότητα της ΜΥΡ/ΕΜΠ στοχεύει στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την προσοµοίωση βιοµηχανικών διεργασιών και συστηµάτων και περιβαλλοντικών φαινοµένων στα οποία η τυρβώδης ροή και τα πολυφασικά φαινόµενα έχουν σηµαντική επίδραση. Τα εργαλεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλούς τοµείς όπως, για παράδειγµα στο σχεδιασµό βιοµηχανικών διεργασιών και συστηµάτων, στην εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο σχεδιασµό προστασίας του καθώς και στην αντιµετώπιση τεχνολογικών ατυχηµάτων. Η ερευνητική δραστηριότητα της ΜΥΡ/ΕΜΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών της υπολογιστικής ρευστοδυναµικής σε διάφορους τοµείς ενδιαφέροντος χηµικού µηχανικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες προσοµοίωσης καταλυτικής πυρόλυσης σε αντιδραστήρες τύπου Riser, λειτουργίας αντιδραστήρων-διαχωριστών µε ενσωµατωµένη µεµβράνη, τυρβώδους καύσης, µεταφοράς θερµότητας µε ακτινοβολία σε νέφος σωµατιδίων, ρύπανσης ατµόσφαιρας, λιµνών και θαλασσών. Στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων τα οποία χρηµατοδοτούνται από ελληνικούς και κοινοτικούς ερευνητικούς φορείς, η ερευνητική δραστηριότητα της ΜΥΡ/ΕΜΠ περιλαµβάνει την ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων για την προσοµοίωση φλόγας σε βιοµηχανικές εφαρµογές, την ανίχνευση και καταστολή πυρκαγιών σε αεροπλάνα, αποθήκες και κτίρια, την ανάπτυξη βιοµηχανικών αναβραστήρων υψηλής απόδοσης, την εκτίµηση επιπτώσεων από τη διασπορά τοξικών ουσιών σε περίπτωση πυρκαγιάς σε αποθήκες χηµικών, την ανάπτυξη µεµβρανών διαχωρισµού αερίων και το σχεδιασµό αντιδραστήρων χηµικής απόθεσης από ατµό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες της ΜΥΡ/ΕΜΠ, ενώ περισσότερα µπορούν να βρεθούν στις ερευνητικές εργασίες [1-11].

2 2. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2.1 Προσοµοίωση ροής αίµατος σε στεφανιαία δίκτυα κυκλοφορίας Η µελέτη των βιολογικών συστηµάτων µε εφαρµογή µαθηµατικών θεωριών και µοντέλων αποτελεί µία σύγχρονη επιστηµονική ανάγκη λόγω της απροσδιόριστης πολυπλοκότητας και ασυµµετρίας που αυτά επιδεικνύουν. Η πρακτική της ολικής καρδιοαγγειακής επαναιµάτωσης εφαρµόζεται µε αυξανόµενους ρυθµούς στο πεδίο της εφαρµοσµένης καρδιοχειρουργικής. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην κατασκευή σύνθετων αρτηριακών µοσχευµάτων (composite arterial grafts) πολλαπλών γεωµετρικών απεικονίσεων, αποτελούµενα κυρίως από διαφορετικά τµήµατα των έσω θωρακικών και των περιφερειακών αρτηριών. Στην καθηµερινή πρακτική της καρδιοχειρουργικής, τα µοσχεύµατα αυτά διαµορφώνονται να λειτουργούν είτε εν παραλλήλω, λαµβάνοντας τις γεωµετρικές απεικονίσεις Υ και Τ, είτε εν σειρά ως διαδοχικά µοσχεύµατα (Σχήµα 1). Σε σποραδικές περιπτώσεις, ένα πιο σύνθετο αρτηριακό µόσχευµα σχήµατος Π, χρησιµοποιείται για να επαναιµατώσει περισσότερους από έναν περιφερικούς αρτηριακούς αυλούς. Το καρδιαγγειακό σύστηµα κυκλοφορίας και συγκεκριµένα τα στεφανιαία αρτηριακά µοσχεύµατα παράκαµψης (CABG) προσοµοιώνονται in vitro µε χρήση µεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναµικής. Οι εξισώσεις διατήρησης της µάζας και της ορµής επιλύονται σε τριδιάστατο υπολογιστικό πεδίο σε συνθήκες µόνιµης κατάστασης και στρωτής ροής. Το ρευστό (αίµα) θεωρείται Νευτωνικό και τα τοιχώµατα των αγωγών ανελαστικά µε σταθερή διατοµή. Inflow Inflow Inflow Τ-µόσχευµα ιαδοχικά µοσχεύµατα Π-µόσχευµα Σχήµα 1. Υπολογιστικά πλέγµατα παρακαµπτηρίων µοσχευµάτων (Bypass grafts). Στο µοντέλο που αναπτύχθηκε, µελετώνται βασικές αιµοδυναµικές παράµετροι, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη δηµιουργία και ανάπτυξη της στεφανιαίας νόσου. Οι ρυθµοί ροής στις εξόδους των υπό µελέτη γεωµετρικών απεικονίσεων, τα πεδία των ταχυτήτων, η πτώση πίεσης κατά µήκος των αγωγών και η διατµητική ταση στα τοιχώµατα των αγγείων υπολογίζονται και συγκρίνονται για την αξιολόγηση των παρακαµπτηρίων µοσχευµάτων µε όρους αιµοδυναµικής. Επιπλέον, οι µεταβολές στα χαρακτηριστικά της Vector Vec tor Σχήµα 2. (α) νευτωνικό ρευστό (β) µη-νευτωνικό (Power law) Ανύσµατα ταχυτήτων για Τ-απεικόνιση παρακαµπτηρίου µοσχεύµατος. Y 4

3 αιµατικής ροής συνδέονται µε τα τοπικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δικτύων παράκαµψης και γίνεται συσχετισµός των αιµοδυναµικών και γεωµετρικών χαρακτηριστικών µε τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εµφάνιση της νόσου (Politis et al., 2004). Το µοντέλο δοκιµάστηκε και για µη- Νευτωνικό ρευστό και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε αυτά της νευτώνειας θεώρησης του αίµατος. Ενδεικτικά παρατίθενται τα πεδία ταχύτητας για γεωµετρία Τ-µοσχεύµατος στις περιπτώσεις Νευτωνικού (Σχήµα 2α) και µη-νευτωνικού ρευστού (Σχήµα 2β). 2.2 Προσοµοίωση της συµπεριφοράς πετρελαιοκηλίδων σε θαλάσσιο περιβάλλον Οι επιπτώσεις από τη δηµιουργία πετρελαιοκηλίδας λόγω ατυχήµατος σε θαλάσσιες περιοχές και οι επιδράσεις της σε µεµονωµένους οργανισµούς και οικοσυστήµατα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων, τα περισσότερα από τα οποία στοχεύουν στη δυνατότητα πρόβλεψης προς αποφυγή των επιπτώσεων αυτών. Όταν πετρέλαιο χυθεί στη θάλασσα δηµιουργείται µία κηλίδα η οποία εξαπλώνεται σε µεγάλη έκταση ανάλογα µε την πυκνότητα του πετρελαίου και µε ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη του ιξώδους του. Η εξέλιξη και η συµπεριφορά µιας πετρελαιοκηλίδας επηρεάζεται κυρίως από φυσικές, χηµικές και βιολογικές διεργασίες, όπως, µεταφορά, εξάπλωση, εξάτµιση, διάλυση, γαλακτωµατοποίηση, υδροδυναµική διασπορά, φυσική διασπορά, ιζηµατοποίηση, βιοαποικοδόµηση. Το µοντέλο που αναπτύχθηκε προσοµοιώνει τη συµπεριφοράς µιας πετρελαιοκηλίδας σε σύνθετο, τυρβώδες και χρονικά µεταβαλλόµενο υδροδυναµικό πεδίο, σε παράκτια περιοχή µε ζώνες ανακυκλοφορίας και παράκτια ρεύµατα κατά µήκος της ακτής. Με τη βοήθεια στοιχείων γεωµετρίας και βαθυµετρίας της περιοχής, καθώς και δεδοµένων ανέµου, καταστρώθηκε αρχικά το πολύπλοκο υδροδυναµικό πεδίο, στην περιοχή Καράβα Λέσβου και προσοµοιώθηκε (λαµβάνοντας υπόψη τη µεταφορά, τη διαδικασία εξάπλωσης και την υδροδυναµική διασπορά) η συµπεριφορά της κηλίδας στο παραπάνω πεδίο (Psaltaki et al., 2002). Στη συνέχεια, µελετήθηκε η επίδραση της θραύσης των κυµάτων στην εξέλιξη της πετρελαιοκηλίδας αλλά και ο µετασχηµατισµός αυτής µε δεδοµένα τα κυµατογενή ρεύµατα και τις διαδικασίες της εξάτµισης, διάλυσης, φωτοοξείδωσης και φυσικής διασποράς, στις περιοχές Καράβα Λέσβου (Σχήµα ) και Ερέτριας στον Ευβοικό κόλπο (Σχήµα 4) (Psaltaki et al., 200). Μελετήθηκε η επίδραση των παλιρροιακών ρευµάτων και της ιζηµατοποίησης, επιλέγοντας µεταξύ των άλλων και ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, π.χ. υγροβιότο πουλιών (Psaltaki et al., 2004a,b). (α) (β) (γ) Σχήµα. Η έκταση της κηλίδας (α) στην επιφάνεια 10s µετά το ατύχηµα (β) στην επιφάνεια 6.5h µετά το ατύχηµα (γ) σε βάθος 25m, 6.5h µετά το ατύχηµα. (α) (β) (γ) Σχήµα 4. Η έκταση της κηλίδας (α) στην επιφάνεια 10s µετά το ατύχηµα και (β) στην επιφάνεια 12h µετά το ατύχηµα και (γ) η έκταση του γαλακτώµατος στην επιφάνεια 12h µετά το ατύχηµα. 5

4 2. Μαθηµατική προσοµοίωση διασποράς τοξικών ρύπων από εγκαταστάσεις αποθήκευσης τοξικών ουσιών σε περίπτωση πυρκαγιάς Η γνώση του πεδίου συγκεντρώσεων των ρύπων γύρω από αποθήκη τοξικών σε κατάσταση πυρκαγιάς, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ατυχήµατα σε αποθήκες φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και άλλων χηµικών ουσιών. Η µελέτη της διασποράς των ρύπων γύρω από αποθήκη τοξικών είναι εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβληµα επειδή υπεισέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες, όπως το µέγεθος, το σχήµα και ο προσανατολισµός της αποθήκης σε σχέση µε την φορά του ανέµου, η ταχύτητα του ανέµου, η ένταση της τύρβης του οριακού στρώµατος της ατµόσφαιρας, το ύψος του οριακού στρώµατος κ.α. Όταν επιπλέον η αποθήκη βρίσκεται σε κατάσταση πυρκαγιάς το πρόβληµα περιπλέκεται ακόµα περισσότερο, λόγω της ύπαρξης ανωστικών δυνάµεων, που οφείλονται στην έκλυση µεγάλων ποσοτήτων θερµότητας. Η χρήση γενικευµένων διαγραµµάτων κατανοµής συγκεντρώσεων µπορεί να χρησιµεύσει στην εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από πυρκαγιά σε αποθήκες φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και άλλων χηµικών ουσιών. Για την προσοµοίωση των πεδίων ροής και συγκεντρώσεων γύρω από την αποθήκη αναπτύχθηκε µοντέλο µε βάση το µοντέλο τυρβώδους ροής RNG k-ε (Sideris et al., 2004). Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης προτείνουν διαγράµµατα συγκεντρώσεων των ρύπων κατάντη της αποθήκης που καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις γεωµετρίας κτιρίου (Σχήµα 5) και ανοιγµάτων εξόδου των καυσαερίων (Σχήµα 6). Τα διαγράµµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση που δεν έχει συµβεί αποκόλληση του πλουµίου (F/UL<0.) των ρύπων από το έδαφος. 1.0E E+00 Σχήµα E-01 K 1.0E-02 F/UL E X/h (α) µικρή αποθήκη (πλάτος < 60m) (β) µεγάλη αποθήκη (πλάτος > 60m) Αδιάστατη συγκέντρωση κατάντη της αποθήκης για διαφορετικούς αριθµούς άνωσης. K 1.0E E E-0 F/UL E X/h E+00 K 1.0E E-02 F/UL E-0 1.0E X/h Σχήµα 6. Αδιάστατη συγκέντρωση κατάντη της αποθήκης για διαφορετικούς αριθµούς άνωσης και για διαφορετικές θέσεις της πηγής των ρύπων πάνω στην οροφή της αποθήκης. 6

5 2.4 Υπερηχητική µη µόνιµη ροή µε κρουστικά κύµατα σε συγκλίνοντα ακροφύσιο Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στη σύγχρονη αεροδυναµική, η παραµετρική µελέτη φαινοµένων, που σχετίζονται άµεσα µε τις συνθήκες πτήσης αεροσκαφών ή άλλων δραστηριοτήτων. Στη παρούσα µελέτη έχει διερευνηθεί η ανάλυση της υπερηχητικής ροής σε συγκλίνον ακροφύσιο και συγκεκριµένα η µελέτη ενός τέτοιου φαινοµένου, γνωστού ως δίσκος του Μach (Σχήµα 7). Σκοπός είναι η µελέτη των συνθηκών, υπό τις οποίες διενεργείται η µεταβολή της σύµπτωσης των κρουστικών κυµάτων από τύπου Μach σε κανονική. Αυτό επιτυγχάνεται δυναµικά µε την επιβολή µεταβολής της διαµέτρου εισόδου του αγωγού, αλλάζοντας µε το χρ όνο συνεχώς την γωνία απόκλισης θ της εισερχόµενης ροής. Σχήµα 7. Ο συγκλίνων αγωγός, όπου λίγο µετά την είσοδο του, δηµιουργείται η κατά Μach σύµπτωση των κυµάτων. To µοντέλο περιλαµβάνει συγκλίνον ακροφύσιο παραβολικού τύπου. Η αρχική διάµετρος είναι 2m και η έξοδος 1.5m. Σύµφωνα µε τη θεωρία της ανάκλασης κρουστικών κυµάτων, όταν η γωνία απόκλισης θν είναι µικρότερη από µια χαρακτηριστική γωνία Von Neumman θ ν, τότε η ανάκλαση θεωρείται ως κανονική (Σχήµα 8). Όταν η γωνία ξεπεράσει τη γωνια αποκόλλησης θ D αποδεικνύεται εύκολα, ότι ακολουθεί η κατά mach ανάκλαση (Σχήµα 8). Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι τα κριτήρια µετατροπής δε συνοψίζονται εύκολα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της ροής. Στην είσοδο του αγωγού λόγω της κλίσης του σχηµατίζονται αµέσως κρουστικά κύµατα, τα οποία ανακλώνται κοντά στο µέσο του αγωγού σε δύο σηµεία, γνωστά ως σηµεία Mach. Μετά γίνεται ανάκλαση αυτών των κυµάτων στην κατάντι διεύθυνση, όπου τα ανακλώµενα κύµατα µε τη σειρά τους συναντώνται και ανακλώνται µε τα τοιχώµατα. Aνάλογα µε τις συνθήκες ροής, παρατηρούνται δύο διαχωριστικές γραµµ ές ασυνέχειας και ένα στρώµα στροβίλου. Στην περίπτωση αυτή δεν παρατηρείται αριθµητικά κάτι τέτοιο. Πρέπει να τονισθεί ότι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ροής, εµφανίζεται υστέρηση στην µετατροπή σε κανονική ανάκλαση. Η υστέρηση οφείλεται στην αύξηση της γωνίας απόκλισης και µετά στην αναγκαστική µείωση της, µε αποτέλεσµα να έχουµε διαδοχικές µετατροπές. Αναλυτικά, αρχικά αυξανόµενη η θ, έχουµε µετατροπή σε Mach ανάκλαση στην γωνία απόκλισης θ D, µετά αναγκαστικά η γωνία µειώνεται (για κάθε υπερηχητική ροή υπάρχει µέγιστη γωνία απόκλισης). Τότε όταν φτάσουµε στο κριτήριο Neumman, έχουµε κανονική ανάκλαση. Μεταξύ των δυο κριτηρίων µπορούν να συµβούν και τα δύο είδη ανακλάσεων. Αυτό βέβαια στην φύση δεν γίνεται και ο καθορισµός του τύπου ανάκλασης καθορίζεται από τις επιµέρους συνθήκες ροής. Το παραπάνω φαινόµενο έχει µεγάλη εφαρµογή σε ακροφύσια υψηλών-υπερηχητικών ταχυτήτων και κυρίως σε πτήσεις υπερηχητικών αεροσκαφών. Στην τελευταία περίπτωση θα ενδιέφερε πολύ η περίπτωση χαµηλής διέλευσης αεροσκάφους, όπου το κύµα ανακλάται στο έδαφος. Είναι αρκετά πιθανό, ανάλογα µε την γεωµετρία του αεροσκάφους να δηµιουργηθεί ο δίσκος Μach. Σχήµα 8. (α) t=0.2 sec (β) t=0.9 sec (γ) t=1.6 sec ιαδοχική µετατροπή από κατά Μach σε κανονική. 7

6 2.5 Σχεδιασµός συστηµάτων Χηµικής Απόθεσης από Ατµό (ΧΑΑ) Η διεργασία της χηµικής απόθεσης από ατµό στηρίζεται στην αλληλεπίδραση της µεταφοράς µ άζας, ορµής και ενέργειας µε χηµικές αντιδράσεις αντιδράσεις αέριας φάσης αέριας και στερεής φάσης που οδηγούν στο + σχηµατισµό στερεών υµενίων απόθεσης (Σχήµα 9). Η πολυπλοκότητα της διεργασίας καθιστά µεταφορά αναγκαία την ανάπτυξη µοντέλων προσοµοίωσης προς την επιφάνεια των φαινοµένων µεταφοράς στο εσωτερικό των αντιδραστήρων ΧΑΑ καθώς και µοντέλων χηµικής κινητικής. Οι ερευνητικ ές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων οδήγησαν στη ν ανάπτυξη αξιόπιστων µαθηµατικών µοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναµικής (ΥΡ ) για την προσοµοίωση των φαινοµένων µεταφοράς σε αέρια µίγµατα πολλών συστατικών. Η έλλειψη, όµως, µοντέλων χηµικής επιφανειακή διάχυση περιοχή κυρίως ρευστού απορρόφηση των προδρόµων ενσωµάτωση στο φιλµ ανάπτυξης επιφανειακή αντίδραση εκρόφηση των προϊόντων κινητικής για αρκετά χηµικά συστήµατα αποτελεί στις µέρες µας το σηµ αντικότερο πρόβληµα που εµποδίζει το συστηµατικό σχεδιασµό συστηµάτων Σχήµα 9. ιαδοχικά στάδια στη διεργασία της χηµικής απόθεσης από ατµό. ΧΑΑ µ ε χρήση µοντέλων ΥΡ. Με βάση τα παραπάνω, στη ΜΥΡ/ΕΜΠ αναπτύχθηκε µια µεθοδολογία για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό διεργασιών ΧΑΑ, ακόµα και στην περίπτωση που η χηµεία απόθεσης παραµένει άγνωστη ή απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση (Ξενίδου, 200). Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή, ο σχεδιασµός µιας διεργασίας ΧΑΑ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: (1) προσδιορισµό των βασικών φαινοµένων που συµµετέχουν στις διεργασίες χηµικής απόθεσης από ατµό και ανάπτυξη ενός γενικού µοντέλου Γεωµετρία Αντιδραστήρα προσοµοίωσης των φαινοµένων µεταφοράς, (2) ανάπτυξη µοντέλου χηµικής κινητικής της τύπου αντίδρασης απόθεσης για συγκεκριµένο χηµικό βαρελιού σύστηµα µέσω προσδιορισµού των κινητικών παραµέτρων από πειραµατικά δεδοµένα, () σωληνωτή ΜΟΝΤΕΛΟ διάταξη σύζευξη του µοντέλου µεταφοράς µε το µοντέλο χηµικής κινητικής και (4) συστηµατική παραµετρική ανάλυση, δηλαδή διερεύνηση και οριζόντιος προσδιορισµό των τιµών των λειτουργικών παραµέτρων οι οποίες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη κατακόρυφος απόδοση του συστήµατος ΧΑΑ. Ειδικότερα, 1D 2D D διερευνήθηκε η σύζευξη ενός γενικού µοντέλου Φαινόµενα προσοµοίωσης των πολύπλοκων µηχανισµών εµπειρική κινητική Μεταφοράς µεταφοράς µε σχετικά απλοποιηµένα µοντέλα χηµικής κινητικής για τη συστ ηµατική µελέτη συστηµάτων απόθεσης που βρίσκουν εφαρµογές κινητική αέριας & στερεής φάσης στη σύγχρονη βι οµηχανία µικροηλεκτρονικής. Οι Χηµεία συντεταγµένες της προσοµ οίωσης της λειτουργίας αντιδραστήρων ΧΑΑ παρουσιάζονται Σχήµα 10. Συντεταγµένες της προσοµοίωσης στο Σχήµ α 10. αντιδραστήρων ΧΑΑ. Σε πρώτη φάση, αναπτύχθηκε ένα γενικό µοντέλο προσοµοίωσης των φαινοµένων µεταφοράς, τα κύρια στοιχεία του οποίου είναι οι εξισώσεις διατήρησης της µάζας, της ορµής, της ενέργειας και των χηµικών ειδών σε συνθήκες µόνιµης κατάστασης και στρωτής ροής (Xenidou et al., 2001). Οι µοριακές ροές διάχυσης των συστατικών λόγω βαθµίδων συγκέντρωσης περιγράφονται από τις εξισώσεις Stefan- µε την προσεγγιστική εξίσωση Wilke Maxwell για πολυσυστατικά µίγµατα και εναλλακτικά σε 8

7 συστήµατα όπου τα αντιδρώντα είναι σε πολύ µικρή συγκέντρωση σε σχέση µε το φέρον αέριο. Οι µοριακές ροές διάχυσης των συστατικών λόγω βαθµ ίδ ων θερµοκρασίας περιγράφονται από την εξίσωση της θερµικής διάχυσης (Soret effect). Το µοντέλο λαµ βάνει υπόψη τη συνεισφορά της ενδοδιάχυσης στο µηχανισµό µεταφοράς ενέργειας καθώς και τη συνεισφορά των αντιδράσεων αέριας και στερεής φάσης στους µηχανισµού ς µεταφοράς µάζας και ενέργειας. Οι φυσικές ιδιότητες (πυκνότητα, ιξώδες, θερµική αγωγιµότητα και ειδική θερµότητα) των αερίων µιγµάτων υπολογίζονται ως συναρτήσεις της θερµ οκρασίας, της πίεσης και της σύστασης αυτών. Ο υπολογισµός του συνολικού ρυθµού απόθεσης στηρίζεται στην αλληλεπίδραση της µεταφοράς µάζας και της χηµικής κινητικής της επιφανειακής αντίδρασης απόθεσης. Το σύστηµα των µερικών διαφορικών εξισώσεων σε συνδυασµό µε τις συνοριακές συνθήκες επιλύεται µε τη µέθοδο των πεπερασµένων όγκων ελέγχου. Στη συνέχεια, η µεθοδολογία σχεδιασµού εφαρµόστηκε σε δύο συστήµατα απόθεσης που βρίσκουν πολλές εφαρµογές στην παρασκευή λεπτών υµενίων µε τη µέθοδο της χηµικής απόθεσης από ατµό. Στην πρώτη εφαρµογή, η υπολογιστική ανάλυση της απόθεσης βολφραµίου σε σύστηµα ψυχρών τοιχωµάτων και συνθήκες χαµηλής πίεσης και η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε πειραµατικά δεδοµένα χηµικής κινητικής από τη βιβλιογραφία οδήγησαν σε µια κινητική εξίσωση τύπου Arrhenius (Xenidou et al., 200). Η προτεινόµενη κινητική έκφραση αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια περιγραφής της χηµείας απόθεσης βολφραµίου από ατµούς εξακαρβονυλίου του βολφραµίου σε συνθήκες χαµηλής πίεσης. Η σύζευξη του τριδιάστατου µοντέλου µεταφοράς µε το απλοποιηµένο µοντέλο χηµικής κινητικής επέτρεψε τη συστηµατική ανάλυση της λειτουργίας του αντιδραστήρα. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης έδειξαν ότι σηµαντικές παράµετροι οι οποίες µεταβάλλονται ανεξάρτητα και επηρεάζουν ουσιαστικά το ρυθµό απόθεσης και την οµοιοµορφία του πάχους του παραγόµενου υµενίου είναι η θερµοκρασία του υποστρώµατος, η πίεση λειτουργίας, η σύσταση και η συνολική παροχή του µίγµατος τροφοδοσίας. Ενδεικτικά αποτελέσµατα της προσοµοίωσης παρουσιάζονται στα Σχήµατα 11α και β. Στη δεύτερη εφαρµογή, επιλέχθηκε το σύστηµα απόθεσης οξειδίου του κασσιτέρου για το οποίο υπήρξε δυνατότητα ταυτόχρονης πειραµατικής µελέτης σε αντιδραστήρα εργαστηριακής κλίµακας (Xenidou et al., 2004a). Στην περίπτωση αυτή ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ενός πιο ρεαλιστικού µοντέλου περιγραφής της χηµικής κινητικής της αντίδρασης απόθεσης οξειδίου του κασσιτέρου σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης. Για το λόγο αυτό, έγινε σύζευξη του τριδιάστατου µοντέλου µεταφοράς µε ένα µηχανισµό χηµικής κινητικής τύπου Langmuir-Hinshelwood, o οποίος περιλαµβάνει τα διαδοχικά στάδια ετερογενών αντιδράσεων: (i) προσρόφηση, (ii) επιφανειακή αντίδραση και (iii) εκρόφηση. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών ήταν ενδεικτικά των κατάλληλων µεταβολών στις λειτουργικές παραµέτρους οι οποίες µπορούν να εξασφαλίσουν υψηλούς ρυθµούς απόθεσης σε συνδυασµό µε καλή οµοιοµορφία του πάχους του παραγόµενου υµενίου κατά µήκος του δισκίου απόθεσης (Xenidou et al., 2004b) Πάχος υµενίου (nm) Ανοµοιοµορφία πάχους υµενίου (%) Πάχος υµενίου (nm) Ανοµοιοµορφία πάχους υµενίου (%) Θερµοκρασία υποστρώµατος (Κ) (α) (β) Σχήµα 11. Εξάρτηση των ιδιοτήτων του υµενίου βολφραµίου από τη (α) θερµοκρασία υποστρώµατος και την (β) πίεση λειτουργίας του αντιδραστήρα ΧΑΑ Πίεση Λιετουργίας (mtorr) 9

8 . ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το άρθρο αυτό είχε ως σκοπό να ανατρέξει σε δραστηριότητες βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας της ερευνητικής οµάδας της Μονάδας Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής του ΕΜΠ σε τοµείς όπως, οι βιοµηχανικές διεργασίες, η ρύπανση του ατµοσφαιρικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και τα βιολογικά συστήµατα. Για την υποστήριξη των µεταπτυχιακών και µεταδιδακτορικών ερευνητών που εµπλέκονται στις ερευνητικές δραστηριότητες της ΜΥΡ/ΕΜΠ που αναφέρθησαν χρησιµοποιήθηκαν ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από Ελληνικούς Φορείς και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Politis A.K., Stavropoulos G.P., Christolis M.N., Panagopoulos F.G. and Markatos N.C., Numerical simulation of the hemodynamical effects for different geometric configurations of composite arterial coronary grafts, In Proc. 1 st IC-SCCE Conference, Athens, Greece, September Psaltaki M., Christolis M., Papadimitrakis J. and Markatos N.C., Simulating the fate of an oil spill near coastal zones: The case of a Power Plant spill at the Greek Island of Lesvos, In. Proc. 6 th International Marine Environmental Seminar, Norway, September Psaltaki M., Christolis M., Papadimitrakis J. and Markatos N.C., Simulating the behaviour of an Oil Spill Near Coastal Zones d International Conference, In Proc. Oil Spills, Oil Pollution and Remediation, Istanbul, September Psaltaki M., Papadimitrakis J., Christolis M., and Markatos N.C., Modelling the behaviour of an oil spill near coastal zones, In Proc. 4 th International Conference on Oil & Hydrocarbon Spills, Modelling, Analysis & Control, Spain, April 2004a. 5. Psaltaki M., Papadimitrakis J., Christolis M., and Markatos N.C., Three dimension oil spil moddeli of coastal waters, In Proc. 7 th Int. Conference Protection and Restoration of the Environment, Greece, July 2004b. 6. Sideris G.M., Christolis M.N. and Markatos N.C., Numerical Simulation of Pollutants Dispersion Around Warehouses On Fire, In Proc. 1 st IC-SCCE Conference, Athens, Greece, September Xenidou T.C., Koukou M.K., Boudouvis A.G., and Markatos N.C. (2001), "Computational analysis of horizontal cold wall CVD reactors at low pressure: application to tungsten deposition from pyrolysis of W(CO) 6 " J. Phys. IV 11, p Xenidou T.C., Boudouvis A.G. and Markatos N.C., Chemical vapor deposition process design: the coupling of transport phenomena and chemical kinetics approach, In Chemical Engineering Transactions, Ed: S. Pierucci, AIDIC, Italy, 200, p Xenidou T.C., Boudouvis A.G., Tsamakis D.M. and Markatos N.C. (2004a), "An experimentally assisted computational analysis of tin oxide deposition in a cold-wall APCVD reactor", J. Electrochem. Soc. 151, XXX; in press. 10. Xenidou T.C., Boudouvis A.G. and Markatos N.C., Modeling of reaction and transport in CVD process: predictions of growth and uniformity of tin oxide films, In Modelling Fluid Flow: The state of the Art, Eds: J. Vad, T. Lajos and R. Schilling, Springer-Verlag, 2004b, p Ξενίδου Θ.Χ., Σχεδιασµός αντιδραστήρων χηµικής απόθεσης από ατµό. Εφαρµογή στην απόθεση βολφραµίου και στην απόθεση οξειδίου του κασσιτέρου, ιδακτορική ιατριβή, Ε.Μ.Π., Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας ΙΙ, 200. ABSTRACT This paper reviews the recent and current research activities of the Computational Fluid Dynamics Unit of the Chemical Engineering School at the National Technical University of Athens. The areas of interest of the CFDU/NTUA are in the field of chemical processes, air and water pollution as well as biological systems. The design of these systems is achieved by mathematical simulation of mass and heat transport phenomena, which include chemical reactions and turbulence in one-phase and multi-phase flows. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μ.Ν. Χριστόλη, Περιβαλλοντολόγου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Kαθηγητή ΕΜΠ & τ. Πρύτανη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Industrial Safety for the onshore and offshore industry ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Ν. Χριστόλη, Πολ. Μηχ. Περ/γου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Ομότ.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό.... - v - Πρόλογος.....- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί..... - xii - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Συναγωγή Γενικές αρχές Κεφάλαιο 6 2 Ορισµός Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση Εξαναγκασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Μεταφοράς Μάζας και Εξισώσεις Διατήρησης

1. Στοιχεία Μεταφοράς Μάζας και Εξισώσεις Διατήρησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ετερογενή Μείγματα & Συστήματα Καύσης 1. Στοιχεία Μεταφοράς Μάζας και Εξισώσεις Διατήρησης Δ. Κολαΐτης Μ. Φούντη Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Στη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η αριθμητική μέθοδος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΠΡΕΙ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΠΡΕΙ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΠΡΕΙ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Αρχή ιασκορπισµού ιασκορπισµός είναι η σταγονοποίηση των υγρών καυσίµων µε ελεγχόµενο τρόπο και σε καθορισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων και Συστημάτων Καύσης Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια Δ. Κοντογεώργος, Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη,

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστομηχανική Εισαγωγικές έννοιες

Ρευστομηχανική Εισαγωγικές έννοιες Ρευστομηχανική Εισαγωγικές έννοιες Διδάσκων: Αντώνης Σακελλάριος Email: ansakel13@gmail.com Phone: 2651007837 Ώρες Γραφείου Διδάσκοντα: καθημερινά 14:00 17:00, Εργαστήριο MEDLAB, Ιατρική Σχολή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή : Εισαγωγή Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση - Αφυδρογόνωση - Πυρόλυση - Ενυδάτωση κλπ Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διασπορά και διάχυση ατμοσφαιρικών ρύπων. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Οποιοδήποτε είδος αντιδραστήρα με γνωστό τρόπο ανάμειξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Β. Κανελλόπουλος, Γ. οµπάζης, Χ. Γιαννουλάκης και Κ. Κυπαρισσίδης Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Αλεξόπουλος, A., Καρακώστα Π., και Κυπαρισσίδης Κ. * Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54006

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Υδατοδιαλυτών Επιφανειοδραστικών στη Ροή Υγρού Υµένα

Επίδραση Υδατοδιαλυτών Επιφανειοδραστικών στη Ροή Υγρού Υµένα ΡΟΗ 2012 8o Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόµενα Ροής Ρευστών" Επίδραση Υδατοδιαλυτών Επιφανειοδραστικών στη Ροή Υγρού Υµένα Α. Γεωργαντάκη, Μ. Βλαχογιάννης, Β. Μποντόζογλου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων

Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων Καθηγητής Δημοσθένης A. Σαρηγιάννης Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασικές ατμοσφαιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ, ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ, ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΠΜΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ακαδημαϊκό Έτος: 2015-2016 / Εαρινό Εξάμηνο 1/30 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ, ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγήτρια Φούντη Μαρία Γενικευμένη Εξίσωση Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

προβλήµατα ανάλυσης ροής

προβλήµατα ανάλυσης ροής προβλήµατα ανάλυσης ροής ΕΚ ΟΣΗ Νοέµβριος 2006 Σελίδα 1 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ενσωµατώνεται το εξελιγµένο πρόγραµµα ανάλυσης προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών

κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Ύλη που διδάχτηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006 στα πλαίσια του µαθήµατος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Αναλύουμε την απόκριση ενός ρευστού υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Η εφαρμογή της ρευστομηχανικής στην ωκεανογραφία βασίζεται στη Νευτώνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης. Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Κακάλη, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Γάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 6 Παρασκευή ασβεσταργιλικών ενώσεων µε τη µέθοδο πολυµερισµού αρχικών διαλυµάτων και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2 Μοντέλα Boussinesq Σειρά V Μοντέλα Boussinesq Η πρώτη ομάδα εξισώσεων εφαρμοσμένη σε μη σταθερό πυθμένα εξήχθη από τον Peregrine (1967) και είναι κοινώς γνωστές ως εξισώσεις Boussinesq. Η μαθηματική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εαρινό Εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Δρ. Βλαχομήτρου Μαρία ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓ Νο2 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝ ΡΟ

ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓ Νο2 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓ Νο2 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝ ΡΟ Η µελέτη της ροής µη συνεκτικού ρευστού γύρω από κύλινδρο γίνεται µε την µέθοδο της επαλληλίας (στην προκειµένη περίπτωση: παράλληλη ροή + ροή διπόλου).

Διαβάστε περισσότερα

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres)

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) κομμάτι του CAMEO (Computer-Aided Management of Emergency Operations) Ανεπτυγμένο από τις: Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (US Environmental

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΙΟ Γενικά Εξισώσεις τυρβώδους ροής-τυρβώδεις τάσεις Κατανοµή στρωτών και τυρβωδών

2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΙΟ Γενικά Εξισώσεις τυρβώδους ροής-τυρβώδεις τάσεις Κατανοµή στρωτών και τυρβωδών 2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΙΟ 2 2.1 Γενικά 2 2.2 Εξισώσεις τυρβώδους ροής-τυρβώδεις τάσεις 2 2.2.1 Κατανοµή στρωτών και τυρβωδών τάσεων 2 2.2.2 Περιοχές ροής 3 2.3 Κατανοµές ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

Μακροσκοπική ανάλυση ροής Μακροσκοπική ανάλυση ροής Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Μακροσκοπική ανάλυση Όγκος ελέγχου και νόμοι της ρευστομηχανικής Θεώρημα μεταφοράς Εξίσωση συνέχειας Εξίσωση ορμής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΜΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΜΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΜΟ Ν. Καλλικούνης, Ν. Χειμαριός, Α. Γ. Μπουντουβής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Παράγοντας Αποτελεσματικότητας Ειδικά για αντίδραση πρώτης τάξης, ο παράγοντας αποτελεσματικότητας ισούται προς ε = C

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σειρά Ασκήσεων σε Συναγωγή Θερμότητας Οι λύσεις θα παρουσιαστούν στις παραδόσεις του μαθήματος μετά την επόμενη εβδομάδα. Για να σας φανούν χρήσιμες στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη - Αντίσταση στη διάχυση στους πόρους

Σύνοψη - Αντίσταση στη διάχυση στους πόρους Σύνοψη - Αντίσταση στη διάχυση στους πόρους Για να βρούμε πώς η αντίσταση στους πόρους επιδρά στο ρυθμό διεργασίας, υπολογίζουμε το Μ Τ ή το Μ W, κατόπιν ευρίσκουμε το ε από τις κατάλληλες εξισώσεις, ή

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΟΗ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΚΑ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας Μεταφορά θερµότητας Για την θέρµανση ενός σώµατος (γενικότερα) ή ενός τροφίµου (ειδικότερα) απαιτείται µεταφορά θερµότητας από ένα θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ: Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Sc.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ: Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Sc. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ: Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ. Χ.Π. Κουτσού, Σ.Γ. Γιάντσιος, Α.Γ. Καράµπελας Τµήµα Χηµικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Τ.Θ. 455, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Τ.Θ. 455, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ μ-αντιδραστηρα Α.Α. Μουζά 1 *, Α.Γ. Κανάρης 2, Σ.Β. Παράς 1 Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Τ.Θ. 455, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2 Xaar

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού Οριακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντώνιος Κιµούνδρης Λέκτορας Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Εξαναγκασμένη Συναγωγή Ροή Πάνω από μία Επίπεδη Επιφάνεια Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Εξαναγκασμένη συναγωγή: Στρωτή ροή σε επίπεδες πλάκες (orced convection

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας θερμότητας

Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας θερμότητας Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας θερμότητας 2 η Διάλεξη Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας Εμμανουήλ Σουλιώτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Μαθησιακοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9 Μετρήσεις ταχύτητας ροής αέρα με τη βοήθεια σωλήνα Prandtl και απεικόνιση του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μ.Ψαλτάκη 1,Μ.Χριστόλης 1,Ι.Παπαδηµητράκης 2 Ν.Μαρκάτος 1 1 Σχολή Χηµ.Μηχανικών, 2 Σχολή Πολιτ.Μηχανικών, Ε.Μ.Π KEYWORDS: πετρελαιοκηλίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Εισαγωγή Διαδικασία σχεδιασμού αντιδραστήρα: Καθορισμόςτουτύπουτουαντιδραστήρακαιτωνσυνθηκώνλειτουργίας. Εκτίμησητωνχαρακτηριστικώνγιατηνομαλήλειτουργίατουαντιδραστήρα. μέγεθος σύστασητουπροϊόντος ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Εισαγωγή Διαδικασία σχεδιασμού αντιδραστήρα: Καθορισμός του τύπου του αντιδραστήρα και των συνθηκών λειτουργίας. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών για την ομαλή λειτουργία του αντιδραστήρα. μέγεθος σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Λόγω του μεγάλου βιομηχανικού ενδιαφέροντος των καταλυτικών αντιδράσεων έχει καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη θεωριών, από τις οποίες να είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΑ ΛΙΜΝΗΣ POOL FIRE

ΦΩΤΙΑ ΛΙΜΝΗΣ POOL FIRE ΦΩΤΙΑ ΛΙΜΝΗΣ POOL FIRE Πότε Όταν αναφλεγεί λίμνη υγρού (κατά τη διασπορά ή τη συρρίκνωσή του) Χαρακτηριστικά Ύψος φλόγας Θερμική ακτινοβολία (ροή και δόση) Παράμετροι Ακτίνα λίμνης Ρυθμός εξάτμισης (Τ,

Διαβάστε περισσότερα

PP οι στατικές πιέσεις στα σημεία Α και Β. Re (2.3) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

PP οι στατικές πιέσεις στα σημεία Α και Β. Re (2.3) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Η πειραματική εργασία περιλαμβάνει 4 διαφορετικά πειράματα που σκοπό έχουν: 1. Μέτρηση απωλειών πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΑ ΛΙΜΝΗΣ POOL FIRE

ΦΩΤΙΑ ΛΙΜΝΗΣ POOL FIRE ΦΩΤΙΑ ΛΙΜΝΗΣ POOL FIRE Πότε Όταν αναφλεγεί σημαντική ποσότητα υγρής φάσης που έχει διαρρεύσει από μία δεξαμενή. Χαρακτηριστικά Απουσία ορμής Ρυθμός καύσης = ρυθμός εξάτμισης Διάρκεια εξαρτώμενη από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ανάδευση και Ανάµειξη Ρευστών. Ανάδευση - Ανάµειξη

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ανάδευση και Ανάµειξη Ρευστών. Ανάδευση - Ανάµειξη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ανάδευση και Ανάµειξη Ρευστών Ανάδευση - Ανάµειξη Με τον όρο ανάδευση στην βιοµηχανία τροφίµων εννοούµε τον εξαναγκασµό ενός ρευστού να µετακινηθεί σε ένα δοχείο κυκλικά ή κατά κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς

Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2000 Γενικές έννοιες Σώματα Τρόποι μεταφοράς Στερεά Ρευστά (υγρά, αέρια) Ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΥ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ κ α ι ΦΙΛΙΝΤΑΣ ΑΓΑΘΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 24 Σχηµατισµός Νέφους Σταγόνων Αρχή ιασκορπισµού ιασκορπισµός είναι η σταγονοποίηση των υγρών καυσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Μηχανική Φλεβών και Πλουμιών Ορισμός υποβρύχιας φλέβας και πλουμίου

Κεφάλαιο 11. Μηχανική Φλεβών και Πλουμιών Ορισμός υποβρύχιας φλέβας και πλουμίου Κεφάλαιο 11 Μηχανική Φλεβών και Πλουμιών Σύνοψη Διασύνδεση του παράκτιου υδροδυναμικού ομοιώματος με το ομοίωμα διασποράς ρύπων που εκρέουν από υποθαλάσσιο αγωγό. Εξηγούνται τα χαρακτηριστικά εκροής και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις Στα ετερογενή συστήματα υπάρχουν δύο παράγοντες, οι οποίοι περιπλέκουν την ανάλυση και την περιγραφή τους, και οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον αυτών που εξετάζονται στα ομογενή συστήματα. Καταρχήν

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Περιεχόμενα μαθήματος Βασικές έννοιες, συνεχές μέσο, είδη, μονάδες διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Υποψήφιος διδάκτορας: Γιάννης Γ. Ψυχογιός Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική των ζωντανών Οργανισμών (10 μονάδες)

Η Φυσική των ζωντανών Οργανισμών (10 μονάδες) Η Φυσική των ζωντανών Οργανισμών (10 μονάδες) Δεδομένα: Κανονική Ατμοσφαιρική Πίεση, P 0 = 1.013 10 5 Pa = 760 mmhg Μέρος A. Η φυσική του κυκλοφορικού συστήματος. (4.5 μονάδες) Q3-1 Στο Μέρος αυτό θα μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστομηχανική. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ρευστομηχανική. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ρευστομηχανική Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚινηματικήκαιΔυναμικήτων Ρευστών 5 ο Μάθημα van Gogh starry night ΔΠΘ-ΜΠΔ Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

3 Μοντέλα υπολογισµού της ατµοσφαιρικής διασποράς Ατµοσφαιρικό µοντέλο ονοµάζουµε ένα σύστηµα εξισώσεων το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις φυσικές και/ή τις χηµικές διεργασίες στην ατµόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς

Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2000 Γενικές έννοιες Σώματα Τρόποι μεταφοράς Ακτινοβολία (radiation) Χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ. ΦΕΚ διορισμού. Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων. Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ. ΦΕΚ διορισμού. Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων. Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Η μελέτη της ροής μη συνεκτικού ρευστού γύρω από κύλινδρο γίνεται με την μέθοδο της επαλληλίας (στην προκειμένη περίπτωση: παράλληλη ροή + ροή διπόλου). Εδώ περιοριζόμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σημειώσεις Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Απρίλιος 13 1. Η Έννοια του Οριακού Στρώματος Το οριακό στρώμα επινοήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Παροχής Μάζας σε Αγωγό Τετραγωνικής Διατομής

Υπολογισμός Παροχής Μάζας σε Αγωγό Τετραγωνικής Διατομής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής Δ. Ματαράς 9.Μεταφορά Θερμότητας, Αγωγή Αγωγή Αν σε συνεχές μέσο υπάρχει βάθμωση θερμοκρασίας τότε υπάρχει ροή θερμότητας χωρίς ορατή κίνηση της ύλης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ. I.2.a Εισαγωγή

I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ. I.2.a Εισαγωγή I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ I.2.a Εισαγωγή Οι αεροσήραγγες (wind tunnels) εμφανίστηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς το 1903 από τους αδελφούς Wright. Η χρήση τους εξαπλώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διδάσκοντες:Ν. Καλογεράκης Π. Παναγιωτοπούλου Γραφείο: K.9 Email: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Μέρες/Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα (.-3.)-Τρίτη (.-3.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα