Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)"

Transcript

1 Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ Καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο προώθησης καινοτοµίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας Εκτίµησης τεχνολογικών αναγκών, Ανάλυσης ζήτησης ιαµόρφωσης προγράµµατος δράσης για τη µεταφορά τεχνολογίας Αναζήτησης και καταγραφής τρόπων χρηµατοδότησης ΤΟΜΟΣ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Εξέταση αλληλοσυµπληρούµενων δραστηριοτήτων και υφιστάµενων δοµών στη διασυνοριακή περιοχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) Αναγνώριση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) Εναλλακτικές υποδοµές και συµβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εκτίµηση των τεχνολογικών αναγκών που δηµιουργούν πρόβληµα ανταγωνιστικότητας σε κλαδικό επίπεδο Τεχνολογικές ανάγκες Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Τεχνολογικές ανάγκες Βουλγαρικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Ανάλυση ζήτησης υπηρεσιών µεταφοράς τεχνολογίας και προώθησης καινοτοµίας Ανάλυση ζήτησης Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Ανάλυση ζήτησης Βουλγαρικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Προτεινόµενο πρόγραµµα δράσης για τη µεταφορά τεχνολογίας Αναζήτηση τρόπων χρηµατοδότησης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παράρτηµα Α Επιχειρήσεις και οργανισµοί των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας Παράρτηµα Β Επιχειρήσεις και οργανισµοί της διασυνοριακής περιοχής της Βουλγαρίας, που επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας Παράρτηµα Γ Στοιχεία Ελληνικών επιχειρήσεων/ οργανισµών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα Παράρτηµα

3 Στοιχεία Βουλγαρικών επιχειρήσεων/ οργανισµών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα178 Παράρτηµα Ε Νοµοθεσία της Βουλγαρίας που σχετίζεται µε θέµατα έρευνας, καινοτοµίας και τεχνολογίας (κατάλογος στην αγγλική γλώσσα)

4 0. Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική ιεύθυνση και το οποίο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Το πρώτο τµήµα της µελέτης περιλαµβάνει: α) την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας σε επίπεδο δραστηριοτήτων και υφιστάµενων δοµών προώθησης της καινοτοµίας, β) την αναγνώριση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, και γ) την περιγραφή εναλλακτικών υποδοµών και υπηρεσιών καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην περιοχή. Το δεύτερο τµήµα της µελέτης περιλαµβάνει: α) την καταγραφή των σχετικών αναγκών σε επίπεδο δοµών στήριξης και υπηρεσιών καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας, β) την ανάλυση της ζήτησης για την δηµιουργία δικτύου στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας, και γ) την διαµόρφωση προγράµµατος δράσης για την οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και χρηµατοδότηση επένδυσης για την λειτουργία αντίστοιχου φορέα διαχείρισης του δικτύου στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας. 4

5 1. Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο προώθησης της καινοτοµίας Η υπό εξέταση περιοχές στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας περιλαµβάνουν: Α) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών) Β) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Νοµοί ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) Γ) Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) 1.1. Εξέταση αλληλοσυµπληρούµενων δραστηριοτήτων και υφιστάµενων δοµών στη διασυνοριακή περιοχή Η ανάλυση των υφιστάµενων δοµών ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας στις υπό εξέταση περιοχές της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας, γίνεται µε βάση την οµαδοποίηση τους στις ακόλουθες κατηγορίες: - Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα - Φορείς στήριξης επιχειρηµατικότητας - Φορείς στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας - Φορείς χρηµατοδότησης Καινοτόµων Ενεργειών Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών) Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα Η κύρια συνεισφορά των Ακαδηµαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων σε ένα σύστηµα καινοτοµίας είναι η προσφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η οποία προέρχεται µέσα από την έρευνα (βασικήεφαρµοσµένη) και τις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριµένα στον Νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχουν αξιόλογα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα (2 ΑΕΙ και 1 ΑΤΕΙ) και σηµαντικοί Κρατικοί Φορείς Έρευνας, οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ (http://www.auth.gr), είναι το µεγαλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τον µεγαλύτερο αριθµό Τµηµάτων και γνωστικών επιστηµονικών αντικειµένων. Οι πυλώνες δράσης του είναι η εκπαίδευση, η έρευνα, ο συντονισµός, και η σχέση µε την κοινωνία. Στο ΑΠΘ έχουν καταγραφεί 10 σχολές µε συνολικά 39 τµήµατα και 242 εργαστήρια, και 6 επιπλέον ανεξάρτητα τµήµατα: ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (72 εργαστήρια): o ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (30 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (19 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (23 εργαστήρια) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (58 εργαστήρια): o ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (48 εργαστήρια) 5

6 o o ΤΜΗΜΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (5 εργαστήρια) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (5 εργαστήρια) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (51 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (8 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (9 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (18 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (10 εργαστήρια) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ o ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ o ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ o ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ o ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ o ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) (1 εργαστήριο) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (47 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ o ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚHΣ (6 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (3 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (12 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (10 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (11 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5 εργαστήρια) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛH (11 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (3 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (1 εργαστήριο) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (6 εργαστήρια) o ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 6

7 o o o o ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) (5 εργαστήρια) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) (1 εργαστήριο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ) Το ΑΠΘ έχει εκτεταµένη ερευνητική δραστηριότητα, πολύ καλή συµµετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες, διακεκριµένους ερευνητές. Οι τοµείς στους οποίους υλοποιεί ερευνητικά έργα είναι: το περιβάλλον (φυσικό και δοµηµένο), τα νέα υλικά, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η αγροτική έρευνα, η βιοτεχνολογία, η ιατρική έρευνα, η αρχαιολογική έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και η νανοτεχνολογία, η έρευνα στις κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες, η έρευνα σε θέµατα γλώσσας και πολιτισµού κ.ά. Το Α.Π.Θ. έχει υπογράψει συµφωνίες επιστηµονικής συνεργασίας µε Πανεπιστήµια πολλών χωρών (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η.Π.Α., ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΙΟΡ ΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑ ΑΣ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΥΠΡΟΣ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Π.Γ..Μ., ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ). Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών (http://www.uom.gr/), είναι το δεύτερο και "νεότερο" Πανεπιστήµιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ειδικευµένο στις οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες. Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία µε το Προεδρικό ιάταγµα 147/ και είναι η µετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας έχει προς το παρόν δέκα τµήµατα: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Τµήµα Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων Τµήµα ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατο-οικονοµικής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Τµήµα Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών (µε έδρα την Έδεσσα) Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας (µε έδρα τη Νάουσα) Υπάρχουν επίσης και τέσσερα διατµηµατικά µεταπτυχιακά προγράµµατα: Μεταπτυχιακό στην Οικονοµική Επιστήµη, από το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής. Μεταπτυχιακό στη ιοίκηση Επιχειρήσεων, από τα τµήµατα ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής και Οικονοµικών. Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα (M.I.S.), από τα τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών, ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό στην Eφαρµοσµένη Πληροφορική Με βάση το όραµα και την αποστολή του, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στοχεύει: 7

8 Να εφοδιάζει τους φοιτητές µε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα που καταλήγουν σε πτυχία υψηλής ποιότητας που απαιτούνται για εθνική ή διεθνή επαγγελµατική σταδιοδροµία στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Να αναβαθµίζει τα προγράµµατα σπουδών, να δηµιουργεί νέα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τοµείς αιχµής, που να καλύπτουν τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας, και να ενισχύει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού του. Να προωθεί την άριστη διδασκαλία παρέχοντας έναν ισορροπηµένο συνδυασµό από θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρµογές, µέσω της χρήσης πολυµέσων, µελέτης περιπτώσεων, ειδικευµένων πακέτων λογισµικού και άλλων σύγχρονων τεχνικών. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι τα µέλη ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχίας του, το Πανεπιστήµιο θα προσπαθήσει να ενισχύσει ακόµη περισσότερο τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες στην εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, στη συµµετοχή τους σε διεθνή συνέδρια και στη δηµοσίευση εργασιών σε υψηλού επιπέδου επιστηµονικά περιοδικά. Να αυξήσει την παρουσία και την προβολή του τόσο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και στον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Να µεγιστοποιήσει το όφελος της γεωγραφικής του θέσης αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσω των σχέσεων της χώρας µε την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Να συνεργάζεται στενά µε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, καθώς και µε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Να προβλέπει τις αλλαγές της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα και να εργάζεται στενά µε επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς οργανισµούς και ερευνητικά κέντρα. Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες παροχής υπηρεσιών µέσω συµβουλών και µελετών, ιδιαίτερα στον χώρο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και των Βαλκανίων. Να προωθήσει τη δια βίου εκπαίδευση. Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι ένα σχετικά νέο αλλά ιδιαίτερα δυναµικό Ίδρυµα, που έκανε ήδη αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα, τον Βαλκανικό χώρο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, είναι µέλος γνωστών διεθνών οργανισµών που αφορούν την ανώτατη παιδεία, συνεργάζεται µε πολλά Πανεπιστήµια σε διµερή βάση (αλφαβητικά αναφέρονται: Πανεπιστήµια σε Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, ΗΠΑ, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ρουµανία, Ρωσική Οµοσπονδία), αλλά και στα πλαίσια των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (http://www.teithe.gr/), ιδρύθηκε το 1983 από το νόµο 1404/83 " οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". Μεταξύ των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος σπουδαστών. Τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑTEI) σκοπεύουν στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε Τεχνολογικές Εφαρµογές. Απώτερος στόχος είναι η µετάβαση της τεχνολογίας από την θεωρία και την έρευνα στις πραγµατικές εφαρµογές. Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι των ΑΤΕΙ είναι: 8

9 Να διατηρούν στενή συνεργασία µε τις αντίστοιχες παραγωγικές µονάδες και τους διάφορους τοµείς της οικονοµίας που αφορούν το αντικείµενό τους. Να συνεργάζονται µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και σχετικά σώµατα και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς όφελος της εκπλήρωσης των στόχων τους. Να στοχεύουν στην ικανοποίηση της συνεχούς εξάσκησης των αποφοίτων τους και της συνεχούς εκπαίδευσης των Ελλήνων Να διοργανώνουν ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα εφαρµοσµένης τεχνολογίας Το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει 5 σχολές µε 21 τµήµατα συνολικά, και 4 παραρτήµατα: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Ηλεκτρονικής o Πληροφορικής o Αυτοµατισµού o Έργων Υποδοµής o Οχηµάτων o Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Φυτικής Παραγωγής o Ζωικής Παραγωγής o ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Βρεφο-νηπιοκοµίας o Νοσηλευτικής o Μαιευτικής o Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων o Φυσιοθεραπείας o Αισθητικής Σχολή ιοίκησης Οικονοµίας, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης o Εµπορίας και ιαφήµισης o Λογιστικής o Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Τεχνολογίας Τροφίµων o ιατροφής Παραρτήµατα o Κέντρο ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής - Θεσσαλονίκη o Τµήµα Παραγωγής και Σχεδιασµού Eνδυµάτων - Κιλκίς o Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Νέα Μουδανιά o Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων - Κατερίνη 9

10 Τα κυριότερα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στο Νοµό Θεσσαλονίκης είναι τα εξής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ (http://www.certh.gr/) Το ΕΚΕΤΑ που είναι και ο φορέας εκπόνησης της παρούσας µελέτης, ιδρύθηκε το 2000 και είναι νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρµοσµένης, τεχνολογικής έρευνας µε στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και προηγµένων προϊόντων στους ακόλουθους τοµείς: α) διεργασιών βιοµηχανικής παραγωγής και προηγµένων υλικών, β) πληροφορικής, τηλεµατικής και τηλεπικοινωνιών, γ) µεταφορών, δ) αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίµων και ε) τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίµων και εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Συγκεκριµένα η ανάπτυξη του ΕΚΕΤΑ βασίζεται στην ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων: ιεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας Έµφαση στις τεχνολογικές εφαρµογές Συνεργασία µε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και Εξωτερικό Σύνδεση µε επιχειρήσεις & µεταφορά τεχνογνωσίας Εκπαίδευση νέων επιστηµόνων Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήµερα τα ακόλουθα πέντε ερευνητικά Ινστιτούτα και σύντοµα αναµένεται η ίδρυση και λειτουργία του νέου Ινστιτούτου Βιο-ιατρικών και Βιοµοριακών Ερευνών (Ι.Β.Β.Ε.): Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ..) Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (IN.A.) Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (http://www.nagref.gr/) To ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ιδρύθηκε το 1989 ως ο εθνικός φορέας για την Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία στην Ελλάδα και λειτουργεί ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..), εποπτευόµενο από το Υπ. Γεωργίας. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα. ιεξάγει εφαρµοσµένη έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία για τη γεωργική, δασική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, την προστασία των καλλιεργειών, την κτηνιατρική, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, την εδαφολογία, τις έγγειες βελτιώσεις, την µεταποίηση και συντήρηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την αγροτική οικονοµία και κοινωνιολογία. Η ερευνητική του δραστηριότητα 10

11 διεξάγεται από ερευνητικά ινστιτούτα. Στον Νοµό Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Ινστιτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε: o Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας o Ινστιτούτο Σιτηρών o Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης o Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης o Ινστιτούτο Βάµβακος & Βιοµηχανικών Φυτών o Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου o Ινστιτούτο ασικών Ερευνών o Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Υπάρχουν και ορισµένοι αξιόλογοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη, µε στόχο την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σηµαντικά σε ένα δίκτυο στήριξης της καινοτοµίας και της µεταφοράς τεχνολογίας. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς, οι οποίοι εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, είναι: South-East European Research Centre - SEERC (http://www.seerc.org/) Είναι διεθνές, µη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε σε συνεργασία του Πανεπιστηµίου του Sheffield της Βρετανίας και του κολεγίου CITY Liberal Studies της Θεσσαλονίκης. Αντιπροσωπεύει ευρύ φάσµα ερευνητικών δραστηριοτήτων στα ακόλουθα θέµατα: οικονοµικά, πολιτικές επιστήµες, διεθνείς σχέσεις, κοινωνική πολιτική, επιστήµη υπολογιστών, ιστορία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, τεχνολογίες πληροφοριών, γεωγραφία, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα, διοίκηση, αστικός σχεδιασµός, πολιτιστικές µελέτες, δηµόσια υγεία, πληροφορική στον τοµέα της υγείας και εκπαίδευση. Ειδικεύεται στην έρευνα και ανάλυση θεµάτων σχετικών µε την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ινστιτούτο Μελετών/ Ερευνών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης - ΙΝΑ (http://www.inatelecom.org) Αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος κατέχει την προεδρία και 5%. Οι υπόλοιποι µέτοχοι είναι εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (OTE AE, INFO QUEST AEBE, HELLASCOM AE, SIEMENS AE, ALTEC AEBE, INTRACOM AE, VODAFONE AE, FORTHNET AE). Φιλοδοξεί να αποτελέσει τον επιστηµονικό πυρήνα ο οποίος θα µελετά, θα αναλύει και θα προσεγγίζει επιστηµονικά και οργανωµένα τις εξελίξεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υποστηρίζοντας το έργο των εµπλεκόµενων κρατικών φορέων. Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (http://www.afs.edu.gr/) Εκπαιδευτικός οργανισµός που υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα δευτεροβάθµιας και µετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (κολέγιο ελευθέρων σπουδών) καθώς και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα αγροτικά, τουρισµού και περιβάλλοντος. Υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα µε τη λειτουργία αγροκτήµατος εκπαίδευσης και επίδειξης, το οποίο περιλαµβάνει γαλακτοκοµική µονάδα, µονάδα πουλερικών τελευταίας τεχνολογίας, χειροτροφείο, θερµοκήπια, λαχανόκηπους, αµπελώνες, οπωρικά, ελαιόδεντρα. Αµερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης ACT (http://www.act.edu/) Είναι το επιπέδου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τµήµα του ιδιωτικού, µη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος Ανατόλια, το οποίο ιδρύθηκε το Το ACT προσφέρει πτυχία Bachelor και MBA σε ένα ευρύ φάσµα ακαδηµαϊκών αντικειµένων: ιοίκηση Επιχειρήσεων, 11

12 ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, επιστήµη υπολογιστών, πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, διαδίκτυο και πολυµέσα. Τα προγράµµατα έρευνας και διεθνούς συνεργασίας του κολεγίου περιλαµβάνουν Κέντρο Βαλκανικών Σπουδών, προγράµµατα εκπαίδευσης και ανταλλαγής στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη, προγράµµατα δικτύωσης CISCO. Στο Νοµό Σερρών υπάρχει το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΤΕΙ) Σερρών (http://www.teiser.gr/), το οποίο αποτελείται από 2 Σχολές και 6 Τµήµατα συνολικά: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) που αποτελείται από τα τµήµατα: o Μηχανολογίας o Πολιτικών οµικών Έργων (Π..Ε.) o Πληροφορικής και Επικοινωνιών o Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ..0.) που υποδιαιρείται στα τµήµατα: o Λογιστικής o ιοίκησης Επιχειρήσεων Η λειτουργία όλων των τµηµάτων υποστηρίζεται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Σωµατικής Αγωγής. Φορείς Στήριξης Επιχειρηµατικότητας Στην υπό εξέταση περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιείται πλήθος φορέων στήριξης επιχειρηµατικότητας, οι κυριότεροι των οποίων είναι: Κέντρο Επιχειρηµατικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.keta-kemak.gr/) Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) Νοµού Θεσσαλονίκης, Νοµού Σερρών Αναπτυξιακές Εταιρείες Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΑΝΕΘ (http://www.aneth.gr/) Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (http://www.anatoliki.gr/) Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ (http://www.aneser.gr/) Επιµελητήρια Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.ebeth.gr/) Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.veth.gov.gr/) Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.eeth.gr/) Επιµελητήριο Σερρών (http://www.eves.gr/) Σύνδεσµοι Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (http://www.sbbe.gr/) Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (http://www.seve.gr/) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (http://www.sepve.org.gr/) 12

13 Οργανισµοί ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - ΕΘ (http://www.tif.gr/) Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ (http://www.e-kepa.gr/) ιαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Κέντρο ΙΠΕΚ (http://www.dipek.gr/) Όλοι οι παραπάνω φορείς υποστηρίζουν ή/ και εκπροσωπούν επιχειρήσεις, µέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως: Ενηµέρωση πληροφόρηση και καλλιέργεια επιχειρηµατικού πνεύµατος Παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και των µεγεθών της τοπικής οικονοµίας Εξειδικευµένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις µε βάση τις επιχειρηµατικές συµβουλές Οργάνωση, διαµεσολάβηση και αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων Ενέργειες υποστήριξης στην διεθνοποίηση και τον εξαγωγικό προσανατολισµό Συνεργασία µε τις αρχές και τους φορείς σε θέµατα που αφορούν στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Σχεδιασµό και εφαρµογή Εθνικών και Κοινοτικών προγραµµάτων ανάπτυξης Υποβοήθηση και προώθηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Πρωτοβουλιών Συµβολή στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού ηµιουργία δικτύων ανταλλαγών και πληροφοριών ηµιουργία προϋποθέσεων για βιώσιµη, ολοκληρωµένη και αειφορική ανάπτυξη Υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων Φορείς στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας Επίσης, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα στη Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Ν. 3489/2006), δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι κυριότεροι φορείς στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας: Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης - ΤΠΘ (http://www.techpath.gr) Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης αποτελείται από συγκρότηµα εγκαταστάσεων, το οποίο περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, κτήριο Θερµοκοιτίδας όπου σήµερα στεγάζονται 10 επιχειρήσεις, κτήριο ιοίκησης που περιλαµβάνει βιβλιοθήκη και συνεδριακό Κέντρο. Η Εταιρεία ιαχείρισης και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, Ε ΑΠ/ ΤΠΘ Α.Ε. προωθεί και εµπλουτίζει τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πάρκου σε στενή συνεργασία µε το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα. Παρέχει στις επιχειρήσεις της θερµοκοιτίδας, υπηρεσίες όπως: γραµµατειακή υποστήριξη, φαξ, φωτοτυπίες, σύνδεση µε Internet, , αναζητήσεις συνεργασιών και υποστήριξη για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράµµατα Ε & ΤΑ και µάρκετινγκ. Επίσης, στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης λειτουργεί Κέντρο Επιµόρφωσης, το οποίο υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας, ποιότητας, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας & περιβάλλοντος. 13

14 Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων (i4g, Thermi) Η Θερµοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-i4G (http://www.i4g.gr/) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΛΕΥΘΩ του ΥΠ.ΑΝ ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς προδιαγραφές αντίστοιχων προγραµµάτων. Η i4g υποδέχεται στους χώρους της φιλόδοξους νέους αλλά και καταξιωµένους επιχειρηµατίες παρέχοντάς τους κατάλληλο εργασιακό και υποστηρικτικό περιβάλλον για να µετατρέψουν την καινοτόµα επιχειρηµατική τους ιδέα σε επικερδή δραστηριότητα. Η λειτουργία της στηρίζεται στον αρµονικό συνδυασµό τριών βασικών παραµέτρων: o στέγαση & λειτουργική υποστήριξη, o αποδοτική παροχή υπηρεσιών στους θερµοκοιτιζόµενους και o πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών Σήµερα, στην i4g είναι εγκατεστηµένες δώδεκα (12) επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά στον τοµέα της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας & της Βιοµηχανίας Περιεχοµένου, των Βιοµηχανικών Εφαρµογών, του Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Εξοπλισµού και της Ασύρµατης Επικοινωνίας. Η επιχειρηµατική θερµοκοιτίδα THERMI A.E. (http://www.thermokoitida.gr) φιλοξενεί νεοσύστατες καινοτόµες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να υποστηριχθούν σε θέµατα καινοτοµιών και γενικότερα στην επιχειρηµατική τους ανάπτυξη. Σήµερα, στην θερµοκοιτίδα λειτουργούν 25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς βιοϊατρικής, βιοτεχνολογίας, ανάπτυξης προηγµένου λογισµικού και "έξυπνων" συσκευών, τηλεµατικής και ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων, ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών και συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας (http://www.technopolis.gr) Αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (http://www.sepve.org.gr/), ο οποίος ιδρύθηκε το 2001 µε την συµµετοχή επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα µε έτοιµο επιχειρηµατικό σχέδιο για την δηµιουργία Τεχνόπολης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σκοπός της Τεχνόπολης είναι τόσο η επίλυση µερικών από τα προβλήµατα των εταιρειών του κλάδου, όπως οι στεγαστικές τους ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και η δηµιουργία ενός πλέγµατος σύγχρονων υποδοµών και επενδυτικών ευκαιριών, το οποίο θα αποτελέσει πνεύµονα ανάπτυξης τόσο για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα όσο και για την χώρα γενικότερα. Σε πλήρη ανάπτυξη θα αποτελείται από δύο διακριτά αλλά ταυτόχρονα συµπληρωµατικά έργα: 1. Την δηµιουργία "Τεχνόπολης" ΒΕΠΕ για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας της Βορείου Ελλάδος, αλλά ταυτόχρονα την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάπτυξη ενός ισχυρού πόλου Πληροφορικής στην Ελλάδα και την Νοτιανατολική Ευρώπη. 2. Την δηµιουργία και λειτουργία Θερµοκοιτίδας για τις µικρές και δυναµικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΕΠΒΕ αλλά και για νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη σε χώρο της "Τεχνόπολης" ΒΕΠΕ. 14

15 Φορείς Χρηµατοδότησης Καινοτόµων Ενεργειών Οι φορείς χρηµατοδότησης καινοτόµων ενεργειών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή είναι οι διάφοροι Κρατικοί και Ευρωπαϊκοί Φορείς χρηµατοδότησης (Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των κοινοτικών προγραµµάτων κ.τ.λ.), οι Τράπεζες και σε µικρότερο βαθµό οι Εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων Υψηλού Κίνδυνου - Venture Capital (13 συνολικά που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα). Εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων Υψηλού Κίνδυνου - Venture Capital Το Venture Capital ως θεσµός όσο και ως όρος στην Ελλάδα είναι σχετικά καινούριος. Μπορεί να αποδοθεί ως Κεφάλαιο ιακινδυνεύσεως, Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο, Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ή ακόµα καλύτερα ως Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου - ΕΚΥΚ. Οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) είναι συνήθως ιδιωτικές επιχείρησης στις οποίες µερικές φορές παρέχονται κρατικές επιδοτήσεις ή φορολογικά κίνητρα. Σκοπός τους είναι η προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας µε την ίδρυση ή την συµµετοχή τους σε νέες εταιρίες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Οι επενδύσεις τους είναι µακροπρόθεσµες και συµµετοχή τους ρευστοποιείται σε προκαθορισµένο χρόνο και µε προσυµφωνηµένο τρόπο, αντλώντας κέρδη από την υπεραξία των µετοχών που δηµιουργήθηκε κατά την παραµονή τους στην εταιρία. Έτσι ενδιαφέρονται για την αύξηση της κερδοφορίας και την αξία της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης χωρίς όµως ο έλεγχος των µετοχών ή η κατοχή της πλειοψηφίας αυτών να αποτελεί τον κύριο στόχο τους. Η χρηµατοδότηση µπορεί να αρχίσει από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης και να φθάσει στην φάση όπου από µόνη της η επιχείρηση θα είναι σε θέση να αντλήσει κεφάλαια από τις παραδοσιακές πηγές χρηµατοδότησης (όπως τράπεζες, χρηµατιστήριο). Το ΕΚΥΚ χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία τα οποία συγχρόνως αποτελούν και τις βασικές διαφορές του από τις άλλες µορφές χρηµατοδότησης : Κίνδυνος - Ρίσκο, Κεφαλαιακή Συµµετοχή Υποστήριξη Επιχείρησης - Καθοδήγηση ιοίκησης. Αξίζει ακόµα να αναφερθεί η ισχύουσα νοµοθεσία και ελληνική η πραγµατικότητα για τα Venture Capital, η οποία υπαγορεύει τα εξής: Οι Εταιρίες Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (ΕΠΕΚ) που ορίστηκαν µε τους Ν1775/88 και Ν2166/93 µετονοµάστηκαν σε Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) µε τον Ν2367/95, στον οποίο το πλαίσιο λειτουργίας τους ρυθµίζεται συνολικά ενώ αποφεύγονται παραποµπές από νόµο σε νόµο. Έτσι σήµερα οι ΕΚΕΣ διέπονται από τη συγκεκριµένη νοµοθεσία (Ν2367/95) και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυµες εταιρίες. Ο Ν2992/2002 έρχεται να συµπληρώσει την προηγούµενη νοµοθεσία ορίζοντας τα ΑΚΕΣ (Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών) και ευελπιστεί να δώσει την απαραίτητη ευελιξία στην αγορά των Venture Capital. Σύµφωνα µε το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας - ΤΑΝΕΟ (http://www.taneo.gr/), το οποίο είναι ένα Venture Capital που δηµιουργήθηκε από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συµµετέχει στη δηµιουργία νέων Venture Capital έως και 49%, οι ΕΚΕΣ που δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα είναι: 15

16 1. Aias Finance - Αίας Α.Ε. Παροχής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 2. Alpha Trust Innovation Α.Ε.Κ.Ε.Σ. 3. Alpha Ventures - Άλφα Ανώνυµη Εταιρεία Επενδυτικών Συµµετοχών 4. Capital Connect Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης A.K.E.Σ. 5. Εµπορική Κεφαλαίου & Συµµετοχών Α.Ε. - Εταιρεία Επενδύσεων 6. Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε. 7. Global Finance S.A. - Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων 8. Ιθάκη Ανώνυµη Εταιρεία Κεφαλαίου Ελληνικών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 9. Marfin Bank Α.Τ.Ε. ( ιαχειρίστρια της AVC Venture Capital A.E.) 10. Notos Associates S.A. - Νότος Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 11. Parthenon Trust S.A. - Ελληνική Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων 12. Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας - Χρηµατοδότηση Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 13. Vectis Capital A.E. - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων υστυχώς δεν υπάρχουν επίσηµα στατιστικά στοιχεία για την περιφερειακή κατανοµή των επενδύσεων µε Venture Capital στην Ελλάδα, ούτε από το European Venture Capital Association (EVCA) αλλά ούτε και από κάποιον άλλο Ελληνικό Φορέα (ΕΣΥΕ, Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας, Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων). Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.): Αποστολή της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο χρηµατοπιστωτικό και χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της Ελλάδας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαµβάνοντας έτσι την κάλυψη µεγάλου µέρους των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων τους. Βασική αρχή λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η κατανοµή των κινδύνων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (επιχειρήσεις, πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.). Βασικές επιδιώξεις της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. είναι: - Η υποστήριξη χιλιάδων, νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων, υγιών, βιώσιµων και ελπιδοφόρων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας, σε όλα τα στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου (εκκίνηση, ανάπτυξη, ωρίµανση, διεθνοποίηση, αναδιάρθρωση, διαδοχή) - Η υποστήριξη εκείνου του τµήµατος της αγοράς των επιχειρήσεων, που έχουν δυσκολία ή αδυναµία πρόσβασης στην χρηµατοδότηση (π.χ. νεοϊδρυόµενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, επιχειρήσεις «νέας οικονοµίας», επιχειρήσεις «ερευνητικής κουλτούρας», επιχειρήσεις µε «ανεπαρκείς» εξασφαλίσεις, επιχειρήσεις δηµιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κοινωνικές επιχειρήσεις) - Η υποστήριξη δραστηριοτήτων µε υψηλότερο, του µέσου όρου της αγοράς, κίνδυνο και κάλυψη, κυρίως, µεσοµακροπρόθεσµων οικονοµικών κινδύνων 16

17 Έχουν υπογραφεί, µέχρι σήµερα, συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και των κάτωθι Τραπεζών: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ 7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ 9. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 11. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 12. ASPIS BANK A.E. 13. EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 14. FBB- FIRST BUSINESS BANK 15. NOVA BANK Α.Ε. 16. PROBANK Α.Ε. 17. ALPHA BANK 18. CITIBANK 19. MARFIN BANK ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 1. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. 2. Συνεταιριστική Τράπεζα ράµας ΣΥΝ.Π.Ε. 3. Συνεταιριστική Τράπεζα ωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. 4. Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε. 5. Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. 6. Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων ΣΥΝ.Π.Ε. 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας ΣΥΝ.Π.Ε. 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας ΣΥΝ.Π.Ε. 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήµνου ΣΥΝ.Π.Ε. 11. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης ΣΥΝ.Π.Ε. 12. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Πιερίας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.Π.Ε. 13. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων ΣΥΝ.Π.Ε. 14. Συνεταιριστική Τράπεζα Παγκρήτια ΣΥΝ.Π.Ε. 15. Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. 16. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. Σήµερα, το Ταµείο έχει δηµιουργήσει 5 διαφορετικά προγράµµατα / προϊόντα που αφορούν εγγυήσεις σε µεσοµακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια για νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής (Ατοµικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ): - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΜΙΚΡΟ ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17

18 - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το ύψος του δανείου που µπορεί να εγγυηθεί το Ταµείο κυµαίνεται, ανάλογα µε το Πρόγραµµα, από , το ποσοστό κάλυψης του δανείου από 45%-70% και η ετήσια προµήθεια προσεγγίζει, κατά µέσο όρο, το 1% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. Προγράµµατα Χρηµατοδότησης Στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ο βασικός άξονας του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» που χρηµατοδοτεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας». Βασικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και της Οικονοµίας µε παρεµβάσεις που εδράζονται στο τρίπτυχο Τεχνολογία - Επιχειρηµατικότητα Απασχόληση, ο οποίος επιδιώκεται µέσω των ακόλουθων παρεµβάσεων: - Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον τοµέα της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών για τον τεχνολογικό / οργανωτικό τους εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, µέσω της χρηµατοδότησης ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων και µέσω της προώθησης της δικτύωσής τους. - Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης σε τοµείς αιχµής όπως η ποιότητα, η καινοτοµία, το περιβάλλον και η εφοδιαστική αλυσίδα. - ηµιουργία νέων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων, τα οποία θα διευκολύνουν τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στην χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων και θα στηρίξουν µε κεφάλαια νέες επιχειρηµατικές ιδέες σε τοµείς τεχνολογιών έντασης γνώσης. - Ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα διεύρυνσης της επιχειρηµατικότητας σε οµάδες του πληθυσµού µε µειωµένη συµµετοχή στο επιχειρείν π.χ. νέοι, γυναίκες. - Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής τους διάστασης στη λειτουργία τους, ως ισχυρό και σταθερό µέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Ειδικότερα ενισχύεται η απόκτηση πιστοποιηµένων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η παραγωγή οικολογικών προϊόντων και η εισαγωγή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (BAT) στην παραγωγική διαδικασία. - Ενίσχυση της βιοµηχανίας του "περιβάλλοντος" ως προνοµιακού πεδίου διεύρυνσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. - Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως: επιχειρήσεις τεχνολογικής έντασης και γνώσης, επενδύσεις συµπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας. - Εκτέλεση έργων προστασίας του περιβάλλοντος σε επιλεγµένες υφιστάµενες βιοµηχανικές περιοχές εθνικής εµβέλειας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, καθώς και αναβάθµιση, αναδιοργάνωση και επέκταση υφιστάµενων βιοµηχανικών, τεχνολογικών και επιχειρηµατικών περιοχών και διασύνδεση των ΒΙΠΕ ώστε να λειτουργήσουν σε δίκτυο µε ιεραρχηµένους κόµβους. - Ενίσχυση της δηµιουργίας, σε περιορισµένη έκταση, νέων βιοµηχανικών επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΕΠΕ), εφόσον υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Επίσης θα ενθαρρυνθεί η επιχειρηµατική πρωτοβουλία για την αξιοποίηση - για βιοµηχανική χρήση - εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κτιρίων. 18

19 Ο βασικός άξονας του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» που χρηµατοδοτεί δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 4: «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα». Με τον άξονα αυτόν επιδιώκεται η µεγέθυνση αλλά ταυτόχρονα και η εξισορρόπηση του συστήµατος δίνοντας προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν τον αδύνατο κρίκο του ελληνικού συστήµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι : - Εκµετάλλευση και εµπορική αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσµάτων, από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών ή άδειας εκµετάλλευσης, είτε µε τη δηµιουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας έντασης γνώσης (σύσταση εταιριών spin off). - Εντατικοποίηση της έρευνας και των παρεµφερών δραστηριοτήτων (µεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενηµέρωση κλπ) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή στη διεπιφάνεια επιχειρήσεων δηµόσιων ερευνητικών φορέων. - Επέκταση των συνεργασιών µε επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς οργανισµούς στο εξωτερικό και η ένταξη σε διεθνή µόνιµα ή ειδικά δίκτυα συνεργασίας. - Υποστήριξη του παραγωγικού τοµέα από τους δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς µέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. - Χρηµατοδότηση συνεργασιών µεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων µακροχρόνιας εµβέλειας τα οποία θα στοχεύουν στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων / υπηρεσιών. - Συγκρότηση περιφερειακών πόλων καινοτοµίας σε περιφέρειες όπου οι συνθήκες είναι ώριµες, για τη διεύρυνση και ισχυροποίηση των δεσµών ανάµεσα σε φορείς που παράγουν και διανέµουν τη γνώση και σε φορείς που την αξιοποιούν εµπορικά µέσα από την προώθηση της καινοτοµίας. Ένας ακόµα σηµαντικός άξονας προτεραιότητας του Εθνικού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 8: «Ανθρώπινοι Πόροι», που έχει τους ακόλουθους στόχους: - Την αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης - κατάρτισης µέσω δηµιουργίας νέων προγραµµάτων προσανατολισµένων προς την ζήτηση της αγοράς εργασίας. - Την κατάρτιση στελεχών στον τοµέα του τουρισµού για την υλοποίηση των στόχων της τουριστικής πολιτικής όπως περιγράφεται στους άξονες και τα µέτρα του ΕΠΑΝ. - Την κατάρτιση στελεχών των Πολύ Μικρών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στη Μεταποίηση, το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες ώστε να βοηθηθούν στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και γενικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. - Την διεύρυνση του ερευνητικού δυναµικού της χώρας µε εκπαίδευση νέων και προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό. - Την αύξηση των ερευνητών στον παραγωγικό τοµέα µέσω τοποθέτησης στις επιχειρήσεις νέων ερευνητών. 19

20 Επίσης, ο τρίτος άξονας του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη & Απασχόληση», αφορά τη δηµιουργία των συνθηκών για την οµαλή µετάβαση της χώρας στα δεδοµένα της µεταβιοµηχανικής, ψηφιακής, οικονοµίας που στηρίζεται στην παραγωγή, διανοµή και χρήση γνώσης και πληροφορίας. Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι η ενίσχυση της οικονοµικής µηχανής και της απασχόλησης µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η προώθηση της σύνδεσης του επιστηµονικού και τεχνολογικού δυναµικού της χώρας µε την παραγωγή και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: - Βελτίωση του βαθµού ενσωµάτωσης των νέων Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις ελληνικές επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε σκοπό να αναπροσαρµόσουν τις δραστηριότητές τους στις νέες ευρείες γνωστικές δυνατότητες - Βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων που βασίζονται στις υψηλές τεχνολογίες και της δυνατότητας πρόσβασής τους σε κεφάλαια - Προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν για την ανάδειξη της Ελλάδας σε ισότιµο και ισχυρό εταίρο του διεθνούς εµπορικού περιβάλλοντος - ηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας επιχειρήσεων που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τοµέα - Ενθάρρυνση της παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή / και διαδικασιών µέσω της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής µε τη λειτουργία κοινοπραξιών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων - Ενίσχυση συµπλήρωση και διεύρυνση των υποδοµών των ερευνητικών φορέων - Ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής για τον ευρύτερο πληθυσµό µέσω ευέλικτων διαδικασιών - Κατανόηση και χρήση των εφαρµογών της ΚτΠ και του Internet από τις γυναίκες, τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες πληθυσµού και τους ηλικιωµένους, σε συνδυασµό µε την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας - Προώθηση της απασχόλησης και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε τοµείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κατάρτιση σε νέες δεξιότητες, διάδοση και εφαρµογή της τηλεεργασίας και τηλε-κατάρτισης κυρίως για γεωγραφικά αποµακρυσµένες περιοχές και τον νησιωτικό χώρο. Σε περιφερειακό επίπεδο, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου 2001 και είναι το µεγαλύτερο - µέχρι σήµερα - αναπτυξιακό πρόγραµµα που υλοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράµµατα που υλοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα, εντάσσεται στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έχει συνολικό προϋπολογισµό που ξεπερνά το 1,5 δισ. Ευρώ και χρηµατοδοτείται στο µεγαλύτερο µέρος του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός στόχος του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η επίτευξη διαρκούς και ισόρροπης ανάπτυξης, η προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µε τις περιφέρειες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθηµερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προγραµµατίζονται και χρηµατοδοτούνται έργα και δράσεις που δηµιουργούν υποδοµές σε όλους τους βασικούς τοµείς ανάπτυξης της περιφέρειας, ενισχύουν 20

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ sed11fp21 Ηµ/νία: 11/10/2004 Σελίδα 1 από 21 Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42543 25744 36 11 5 5 2016 1327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 10/02/2005 sed10bstdtei Ώρα: 10:25:16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136020 69278 16515 8123 20314 9749 18202 9230 18707 9289 16631

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 24/03/2005 sed10bstdtei Ώρα: 11:43:34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139506 70114 16457 8384 20440 10044 17841 8871 18798 8976 17296

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 67 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 22 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 125

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95 sed10pin21 Ηµ/νία: 21/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 12009 4569 2442 685 546 96 524 112 527 138 845 339 71 49 61 49 10 0 9496

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 17/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ΣΥΝΟΛΟ 15270 8913 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ Ηµ/νία: 28/11/2005 Σελίδα 1 από 21 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37910 17745 23 5 4 3 816 338

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825)

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1 Θεολογίας 350 2 Κοινωνικής Θεολογίας 350 3 Φιλολογίας 330 4 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 200 5 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 320 6 Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679 ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛ ΚΟΙΝ/3Τ ΚΟΙΝ/ΠΟΛ 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 20229 19827 19937 19190-110 637 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21054 20782 20615 20083 167 699

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ Ηµ/νία: 31/01/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σελίδα 1 από 8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ωκεανία Πρώην ΕΣΣ ΣΧΟΛΗ Ενωση ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013 ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 0 95 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 0 9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 0 67 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 08 4 0 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 07 5 0 7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51 12 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 69 14 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 76 14

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51 12 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 69 14 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 76 14 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 21/02/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 6 ΣΥΝΟΛΟ 13647 7804 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 1o επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικών-Νομικών και Κοινωνικών επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται η απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες µεταξύ τµηµάτων ΤΕΙ. Η αντιστοιχία των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) 4 4 17,910 1 16,630 1 129

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user ,

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 8 ------------------------------------------ -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ)

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 160 160 150 140 135 160 160 120 85 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 180 180 170 160 150 150 150 120 85 3 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 100 100 100 100 95 95 90 90 85 ΑΘΗΝΑΣ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 0 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 66 56 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 55 36 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 59 43

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 66 56 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 55 36 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 59 43 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 14/07/2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ΣΥΝΟΛΟ 17681 10553 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση ΑΕΙ Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση Kωδ. Τμ. ΕΠ. ΠΕΔΙΟ 127 I 129 I 227 IV 225 IV 353 IV,V 326 IV,V 327 II,IV 342 I 232 IV 233 IV 231 IV 236 IV 234 IV 370 IV 184 I 176 I,V ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ 2008 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 01/09/2004 Σελίδα 1 από 12 ---------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 Σχολή Επιτυχίας Πλήθος ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 21 16 19.499 10.907 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 16 16 19.118 15.713 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα