Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)"

Transcript

1 Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ Καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο προώθησης καινοτοµίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας Εκτίµησης τεχνολογικών αναγκών, Ανάλυσης ζήτησης ιαµόρφωσης προγράµµατος δράσης για τη µεταφορά τεχνολογίας Αναζήτησης και καταγραφής τρόπων χρηµατοδότησης ΤΟΜΟΣ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Εξέταση αλληλοσυµπληρούµενων δραστηριοτήτων και υφιστάµενων δοµών στη διασυνοριακή περιοχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) Αναγνώριση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) Εναλλακτικές υποδοµές και συµβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εκτίµηση των τεχνολογικών αναγκών που δηµιουργούν πρόβληµα ανταγωνιστικότητας σε κλαδικό επίπεδο Τεχνολογικές ανάγκες Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Τεχνολογικές ανάγκες Βουλγαρικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Ανάλυση ζήτησης υπηρεσιών µεταφοράς τεχνολογίας και προώθησης καινοτοµίας Ανάλυση ζήτησης Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Ανάλυση ζήτησης Βουλγαρικών επιχειρήσεων και οργανισµών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας Προτεινόµενο πρόγραµµα δράσης για τη µεταφορά τεχνολογίας Αναζήτηση τρόπων χρηµατοδότησης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παράρτηµα Α Επιχειρήσεις και οργανισµοί των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας Παράρτηµα Β Επιχειρήσεις και οργανισµοί της διασυνοριακής περιοχής της Βουλγαρίας, που επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας Παράρτηµα Γ Στοιχεία Ελληνικών επιχειρήσεων/ οργανισµών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα Παράρτηµα

3 Στοιχεία Βουλγαρικών επιχειρήσεων/ οργανισµών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα178 Παράρτηµα Ε Νοµοθεσία της Βουλγαρίας που σχετίζεται µε θέµατα έρευνας, καινοτοµίας και τεχνολογίας (κατάλογος στην αγγλική γλώσσα)

4 0. Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική ιεύθυνση και το οποίο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Το πρώτο τµήµα της µελέτης περιλαµβάνει: α) την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας σε επίπεδο δραστηριοτήτων και υφιστάµενων δοµών προώθησης της καινοτοµίας, β) την αναγνώριση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, και γ) την περιγραφή εναλλακτικών υποδοµών και υπηρεσιών καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην περιοχή. Το δεύτερο τµήµα της µελέτης περιλαµβάνει: α) την καταγραφή των σχετικών αναγκών σε επίπεδο δοµών στήριξης και υπηρεσιών καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας, β) την ανάλυση της ζήτησης για την δηµιουργία δικτύου στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας, και γ) την διαµόρφωση προγράµµατος δράσης για την οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και χρηµατοδότηση επένδυσης για την λειτουργία αντίστοιχου φορέα διαχείρισης του δικτύου στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας. 4

5 1. Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο προώθησης της καινοτοµίας Η υπό εξέταση περιοχές στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας περιλαµβάνουν: Α) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών) Β) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Νοµοί ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) Γ) Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) 1.1. Εξέταση αλληλοσυµπληρούµενων δραστηριοτήτων και υφιστάµενων δοµών στη διασυνοριακή περιοχή Η ανάλυση των υφιστάµενων δοµών ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας στις υπό εξέταση περιοχές της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας, γίνεται µε βάση την οµαδοποίηση τους στις ακόλουθες κατηγορίες: - Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα - Φορείς στήριξης επιχειρηµατικότητας - Φορείς στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας - Φορείς χρηµατοδότησης Καινοτόµων Ενεργειών Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών) Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα Η κύρια συνεισφορά των Ακαδηµαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων σε ένα σύστηµα καινοτοµίας είναι η προσφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η οποία προέρχεται µέσα από την έρευνα (βασικήεφαρµοσµένη) και τις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριµένα στον Νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχουν αξιόλογα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα (2 ΑΕΙ και 1 ΑΤΕΙ) και σηµαντικοί Κρατικοί Φορείς Έρευνας, οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ (http://www.auth.gr), είναι το µεγαλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τον µεγαλύτερο αριθµό Τµηµάτων και γνωστικών επιστηµονικών αντικειµένων. Οι πυλώνες δράσης του είναι η εκπαίδευση, η έρευνα, ο συντονισµός, και η σχέση µε την κοινωνία. Στο ΑΠΘ έχουν καταγραφεί 10 σχολές µε συνολικά 39 τµήµατα και 242 εργαστήρια, και 6 επιπλέον ανεξάρτητα τµήµατα: ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (72 εργαστήρια): o ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (30 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (19 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (23 εργαστήρια) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (58 εργαστήρια): o ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (48 εργαστήρια) 5

6 o o ΤΜΗΜΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (5 εργαστήρια) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (5 εργαστήρια) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (51 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (8 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (9 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (18 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (10 εργαστήρια) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ o ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ o ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ o ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ o ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ o ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) (1 εργαστήριο) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (47 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ o ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚHΣ (6 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (3 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (12 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (10 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (11 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5 εργαστήρια) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛH (11 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (1 εργαστήριο) o ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (3 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ o ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ (2 εργαστήρια) o ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (1 εργαστήριο) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (6 εργαστήρια) o ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 6

7 o o o o ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) (5 εργαστήρια) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) (1 εργαστήριο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ) Το ΑΠΘ έχει εκτεταµένη ερευνητική δραστηριότητα, πολύ καλή συµµετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες, διακεκριµένους ερευνητές. Οι τοµείς στους οποίους υλοποιεί ερευνητικά έργα είναι: το περιβάλλον (φυσικό και δοµηµένο), τα νέα υλικά, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η αγροτική έρευνα, η βιοτεχνολογία, η ιατρική έρευνα, η αρχαιολογική έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και η νανοτεχνολογία, η έρευνα στις κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες, η έρευνα σε θέµατα γλώσσας και πολιτισµού κ.ά. Το Α.Π.Θ. έχει υπογράψει συµφωνίες επιστηµονικής συνεργασίας µε Πανεπιστήµια πολλών χωρών (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η.Π.Α., ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΙΟΡ ΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑ ΑΣ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΥΠΡΟΣ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Π.Γ..Μ., ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ). Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών (http://www.uom.gr/), είναι το δεύτερο και "νεότερο" Πανεπιστήµιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ειδικευµένο στις οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες. Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία µε το Προεδρικό ιάταγµα 147/ και είναι η µετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας έχει προς το παρόν δέκα τµήµατα: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Τµήµα Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων Τµήµα ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατο-οικονοµικής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Τµήµα Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών (µε έδρα την Έδεσσα) Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας (µε έδρα τη Νάουσα) Υπάρχουν επίσης και τέσσερα διατµηµατικά µεταπτυχιακά προγράµµατα: Μεταπτυχιακό στην Οικονοµική Επιστήµη, από το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής. Μεταπτυχιακό στη ιοίκηση Επιχειρήσεων, από τα τµήµατα ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής και Οικονοµικών. Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα (M.I.S.), από τα τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών, ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό στην Eφαρµοσµένη Πληροφορική Με βάση το όραµα και την αποστολή του, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στοχεύει: 7

8 Να εφοδιάζει τους φοιτητές µε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα που καταλήγουν σε πτυχία υψηλής ποιότητας που απαιτούνται για εθνική ή διεθνή επαγγελµατική σταδιοδροµία στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Να αναβαθµίζει τα προγράµµατα σπουδών, να δηµιουργεί νέα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τοµείς αιχµής, που να καλύπτουν τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας, και να ενισχύει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού του. Να προωθεί την άριστη διδασκαλία παρέχοντας έναν ισορροπηµένο συνδυασµό από θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρµογές, µέσω της χρήσης πολυµέσων, µελέτης περιπτώσεων, ειδικευµένων πακέτων λογισµικού και άλλων σύγχρονων τεχνικών. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι τα µέλη ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχίας του, το Πανεπιστήµιο θα προσπαθήσει να ενισχύσει ακόµη περισσότερο τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες στην εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, στη συµµετοχή τους σε διεθνή συνέδρια και στη δηµοσίευση εργασιών σε υψηλού επιπέδου επιστηµονικά περιοδικά. Να αυξήσει την παρουσία και την προβολή του τόσο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και στον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Να µεγιστοποιήσει το όφελος της γεωγραφικής του θέσης αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσω των σχέσεων της χώρας µε την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Να συνεργάζεται στενά µε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, καθώς και µε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Να προβλέπει τις αλλαγές της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα και να εργάζεται στενά µε επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς οργανισµούς και ερευνητικά κέντρα. Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες παροχής υπηρεσιών µέσω συµβουλών και µελετών, ιδιαίτερα στον χώρο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και των Βαλκανίων. Να προωθήσει τη δια βίου εκπαίδευση. Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι ένα σχετικά νέο αλλά ιδιαίτερα δυναµικό Ίδρυµα, που έκανε ήδη αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα, τον Βαλκανικό χώρο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, είναι µέλος γνωστών διεθνών οργανισµών που αφορούν την ανώτατη παιδεία, συνεργάζεται µε πολλά Πανεπιστήµια σε διµερή βάση (αλφαβητικά αναφέρονται: Πανεπιστήµια σε Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, ΗΠΑ, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ρουµανία, Ρωσική Οµοσπονδία), αλλά και στα πλαίσια των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (http://www.teithe.gr/), ιδρύθηκε το 1983 από το νόµο 1404/83 " οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". Μεταξύ των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος σπουδαστών. Τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑTEI) σκοπεύουν στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε Τεχνολογικές Εφαρµογές. Απώτερος στόχος είναι η µετάβαση της τεχνολογίας από την θεωρία και την έρευνα στις πραγµατικές εφαρµογές. Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι των ΑΤΕΙ είναι: 8

9 Να διατηρούν στενή συνεργασία µε τις αντίστοιχες παραγωγικές µονάδες και τους διάφορους τοµείς της οικονοµίας που αφορούν το αντικείµενό τους. Να συνεργάζονται µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και σχετικά σώµατα και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς όφελος της εκπλήρωσης των στόχων τους. Να στοχεύουν στην ικανοποίηση της συνεχούς εξάσκησης των αποφοίτων τους και της συνεχούς εκπαίδευσης των Ελλήνων Να διοργανώνουν ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα εφαρµοσµένης τεχνολογίας Το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει 5 σχολές µε 21 τµήµατα συνολικά, και 4 παραρτήµατα: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Ηλεκτρονικής o Πληροφορικής o Αυτοµατισµού o Έργων Υποδοµής o Οχηµάτων o Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Φυτικής Παραγωγής o Ζωικής Παραγωγής o ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Βρεφο-νηπιοκοµίας o Νοσηλευτικής o Μαιευτικής o Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων o Φυσιοθεραπείας o Αισθητικής Σχολή ιοίκησης Οικονοµίας, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης o Εµπορίας και ιαφήµισης o Λογιστικής o Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής, η οποία περιλαµβάνει τα τµήµατα: o Τεχνολογίας Τροφίµων o ιατροφής Παραρτήµατα o Κέντρο ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής - Θεσσαλονίκη o Τµήµα Παραγωγής και Σχεδιασµού Eνδυµάτων - Κιλκίς o Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Νέα Μουδανιά o Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων - Κατερίνη 9

10 Τα κυριότερα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στο Νοµό Θεσσαλονίκης είναι τα εξής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ (http://www.certh.gr/) Το ΕΚΕΤΑ που είναι και ο φορέας εκπόνησης της παρούσας µελέτης, ιδρύθηκε το 2000 και είναι νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρµοσµένης, τεχνολογικής έρευνας µε στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και προηγµένων προϊόντων στους ακόλουθους τοµείς: α) διεργασιών βιοµηχανικής παραγωγής και προηγµένων υλικών, β) πληροφορικής, τηλεµατικής και τηλεπικοινωνιών, γ) µεταφορών, δ) αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίµων και ε) τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίµων και εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Συγκεκριµένα η ανάπτυξη του ΕΚΕΤΑ βασίζεται στην ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων: ιεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας Έµφαση στις τεχνολογικές εφαρµογές Συνεργασία µε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και Εξωτερικό Σύνδεση µε επιχειρήσεις & µεταφορά τεχνογνωσίας Εκπαίδευση νέων επιστηµόνων Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήµερα τα ακόλουθα πέντε ερευνητικά Ινστιτούτα και σύντοµα αναµένεται η ίδρυση και λειτουργία του νέου Ινστιτούτου Βιο-ιατρικών και Βιοµοριακών Ερευνών (Ι.Β.Β.Ε.): Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ..) Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (IN.A.) Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (http://www.nagref.gr/) To ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ιδρύθηκε το 1989 ως ο εθνικός φορέας για την Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία στην Ελλάδα και λειτουργεί ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..), εποπτευόµενο από το Υπ. Γεωργίας. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα. ιεξάγει εφαρµοσµένη έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία για τη γεωργική, δασική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, την προστασία των καλλιεργειών, την κτηνιατρική, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, την εδαφολογία, τις έγγειες βελτιώσεις, την µεταποίηση και συντήρηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την αγροτική οικονοµία και κοινωνιολογία. Η ερευνητική του δραστηριότητα 10

11 διεξάγεται από ερευνητικά ινστιτούτα. Στον Νοµό Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Ινστιτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε: o Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας o Ινστιτούτο Σιτηρών o Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης o Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης o Ινστιτούτο Βάµβακος & Βιοµηχανικών Φυτών o Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου o Ινστιτούτο ασικών Ερευνών o Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Υπάρχουν και ορισµένοι αξιόλογοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη, µε στόχο την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σηµαντικά σε ένα δίκτυο στήριξης της καινοτοµίας και της µεταφοράς τεχνολογίας. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς, οι οποίοι εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, είναι: South-East European Research Centre - SEERC (http://www.seerc.org/) Είναι διεθνές, µη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε σε συνεργασία του Πανεπιστηµίου του Sheffield της Βρετανίας και του κολεγίου CITY Liberal Studies της Θεσσαλονίκης. Αντιπροσωπεύει ευρύ φάσµα ερευνητικών δραστηριοτήτων στα ακόλουθα θέµατα: οικονοµικά, πολιτικές επιστήµες, διεθνείς σχέσεις, κοινωνική πολιτική, επιστήµη υπολογιστών, ιστορία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, τεχνολογίες πληροφοριών, γεωγραφία, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα, διοίκηση, αστικός σχεδιασµός, πολιτιστικές µελέτες, δηµόσια υγεία, πληροφορική στον τοµέα της υγείας και εκπαίδευση. Ειδικεύεται στην έρευνα και ανάλυση θεµάτων σχετικών µε την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ινστιτούτο Μελετών/ Ερευνών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης - ΙΝΑ (http://www.inatelecom.org) Αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος κατέχει την προεδρία και 5%. Οι υπόλοιποι µέτοχοι είναι εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (OTE AE, INFO QUEST AEBE, HELLASCOM AE, SIEMENS AE, ALTEC AEBE, INTRACOM AE, VODAFONE AE, FORTHNET AE). Φιλοδοξεί να αποτελέσει τον επιστηµονικό πυρήνα ο οποίος θα µελετά, θα αναλύει και θα προσεγγίζει επιστηµονικά και οργανωµένα τις εξελίξεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υποστηρίζοντας το έργο των εµπλεκόµενων κρατικών φορέων. Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (http://www.afs.edu.gr/) Εκπαιδευτικός οργανισµός που υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα δευτεροβάθµιας και µετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (κολέγιο ελευθέρων σπουδών) καθώς και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα αγροτικά, τουρισµού και περιβάλλοντος. Υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα µε τη λειτουργία αγροκτήµατος εκπαίδευσης και επίδειξης, το οποίο περιλαµβάνει γαλακτοκοµική µονάδα, µονάδα πουλερικών τελευταίας τεχνολογίας, χειροτροφείο, θερµοκήπια, λαχανόκηπους, αµπελώνες, οπωρικά, ελαιόδεντρα. Αµερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης ACT (http://www.act.edu/) Είναι το επιπέδου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τµήµα του ιδιωτικού, µη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος Ανατόλια, το οποίο ιδρύθηκε το Το ACT προσφέρει πτυχία Bachelor και MBA σε ένα ευρύ φάσµα ακαδηµαϊκών αντικειµένων: ιοίκηση Επιχειρήσεων, 11

12 ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, επιστήµη υπολογιστών, πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, διαδίκτυο και πολυµέσα. Τα προγράµµατα έρευνας και διεθνούς συνεργασίας του κολεγίου περιλαµβάνουν Κέντρο Βαλκανικών Σπουδών, προγράµµατα εκπαίδευσης και ανταλλαγής στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη, προγράµµατα δικτύωσης CISCO. Στο Νοµό Σερρών υπάρχει το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΤΕΙ) Σερρών (http://www.teiser.gr/), το οποίο αποτελείται από 2 Σχολές και 6 Τµήµατα συνολικά: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) που αποτελείται από τα τµήµατα: o Μηχανολογίας o Πολιτικών οµικών Έργων (Π..Ε.) o Πληροφορικής και Επικοινωνιών o Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ..0.) που υποδιαιρείται στα τµήµατα: o Λογιστικής o ιοίκησης Επιχειρήσεων Η λειτουργία όλων των τµηµάτων υποστηρίζεται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Σωµατικής Αγωγής. Φορείς Στήριξης Επιχειρηµατικότητας Στην υπό εξέταση περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιείται πλήθος φορέων στήριξης επιχειρηµατικότητας, οι κυριότεροι των οποίων είναι: Κέντρο Επιχειρηµατικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.keta-kemak.gr/) Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) Νοµού Θεσσαλονίκης, Νοµού Σερρών Αναπτυξιακές Εταιρείες Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΑΝΕΘ (http://www.aneth.gr/) Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (http://www.anatoliki.gr/) Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ (http://www.aneser.gr/) Επιµελητήρια Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.ebeth.gr/) Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.veth.gov.gr/) Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.eeth.gr/) Επιµελητήριο Σερρών (http://www.eves.gr/) Σύνδεσµοι Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (http://www.sbbe.gr/) Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (http://www.seve.gr/) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (http://www.sepve.org.gr/) 12

13 Οργανισµοί ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - ΕΘ (http://www.tif.gr/) Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ (http://www.e-kepa.gr/) ιαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Κέντρο ΙΠΕΚ (http://www.dipek.gr/) Όλοι οι παραπάνω φορείς υποστηρίζουν ή/ και εκπροσωπούν επιχειρήσεις, µέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως: Ενηµέρωση πληροφόρηση και καλλιέργεια επιχειρηµατικού πνεύµατος Παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και των µεγεθών της τοπικής οικονοµίας Εξειδικευµένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις µε βάση τις επιχειρηµατικές συµβουλές Οργάνωση, διαµεσολάβηση και αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων Ενέργειες υποστήριξης στην διεθνοποίηση και τον εξαγωγικό προσανατολισµό Συνεργασία µε τις αρχές και τους φορείς σε θέµατα που αφορούν στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Σχεδιασµό και εφαρµογή Εθνικών και Κοινοτικών προγραµµάτων ανάπτυξης Υποβοήθηση και προώθηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Πρωτοβουλιών Συµβολή στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού ηµιουργία δικτύων ανταλλαγών και πληροφοριών ηµιουργία προϋποθέσεων για βιώσιµη, ολοκληρωµένη και αειφορική ανάπτυξη Υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων Φορείς στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας Επίσης, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα στη Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Ν. 3489/2006), δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι κυριότεροι φορείς στήριξης καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας: Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης - ΤΠΘ (http://www.techpath.gr) Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης αποτελείται από συγκρότηµα εγκαταστάσεων, το οποίο περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, κτήριο Θερµοκοιτίδας όπου σήµερα στεγάζονται 10 επιχειρήσεις, κτήριο ιοίκησης που περιλαµβάνει βιβλιοθήκη και συνεδριακό Κέντρο. Η Εταιρεία ιαχείρισης και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, Ε ΑΠ/ ΤΠΘ Α.Ε. προωθεί και εµπλουτίζει τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πάρκου σε στενή συνεργασία µε το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα. Παρέχει στις επιχειρήσεις της θερµοκοιτίδας, υπηρεσίες όπως: γραµµατειακή υποστήριξη, φαξ, φωτοτυπίες, σύνδεση µε Internet, , αναζητήσεις συνεργασιών και υποστήριξη για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράµµατα Ε & ΤΑ και µάρκετινγκ. Επίσης, στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης λειτουργεί Κέντρο Επιµόρφωσης, το οποίο υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας, ποιότητας, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας & περιβάλλοντος. 13

14 Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων (i4g, Thermi) Η Θερµοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-i4G (http://www.i4g.gr/) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΛΕΥΘΩ του ΥΠ.ΑΝ ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς προδιαγραφές αντίστοιχων προγραµµάτων. Η i4g υποδέχεται στους χώρους της φιλόδοξους νέους αλλά και καταξιωµένους επιχειρηµατίες παρέχοντάς τους κατάλληλο εργασιακό και υποστηρικτικό περιβάλλον για να µετατρέψουν την καινοτόµα επιχειρηµατική τους ιδέα σε επικερδή δραστηριότητα. Η λειτουργία της στηρίζεται στον αρµονικό συνδυασµό τριών βασικών παραµέτρων: o στέγαση & λειτουργική υποστήριξη, o αποδοτική παροχή υπηρεσιών στους θερµοκοιτιζόµενους και o πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών Σήµερα, στην i4g είναι εγκατεστηµένες δώδεκα (12) επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά στον τοµέα της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας & της Βιοµηχανίας Περιεχοµένου, των Βιοµηχανικών Εφαρµογών, του Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Εξοπλισµού και της Ασύρµατης Επικοινωνίας. Η επιχειρηµατική θερµοκοιτίδα THERMI A.E. (http://www.thermokoitida.gr) φιλοξενεί νεοσύστατες καινοτόµες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να υποστηριχθούν σε θέµατα καινοτοµιών και γενικότερα στην επιχειρηµατική τους ανάπτυξη. Σήµερα, στην θερµοκοιτίδα λειτουργούν 25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς βιοϊατρικής, βιοτεχνολογίας, ανάπτυξης προηγµένου λογισµικού και "έξυπνων" συσκευών, τηλεµατικής και ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων, ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών και συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας (http://www.technopolis.gr) Αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (http://www.sepve.org.gr/), ο οποίος ιδρύθηκε το 2001 µε την συµµετοχή επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα µε έτοιµο επιχειρηµατικό σχέδιο για την δηµιουργία Τεχνόπολης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σκοπός της Τεχνόπολης είναι τόσο η επίλυση µερικών από τα προβλήµατα των εταιρειών του κλάδου, όπως οι στεγαστικές τους ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και η δηµιουργία ενός πλέγµατος σύγχρονων υποδοµών και επενδυτικών ευκαιριών, το οποίο θα αποτελέσει πνεύµονα ανάπτυξης τόσο για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα όσο και για την χώρα γενικότερα. Σε πλήρη ανάπτυξη θα αποτελείται από δύο διακριτά αλλά ταυτόχρονα συµπληρωµατικά έργα: 1. Την δηµιουργία "Τεχνόπολης" ΒΕΠΕ για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας της Βορείου Ελλάδος, αλλά ταυτόχρονα την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάπτυξη ενός ισχυρού πόλου Πληροφορικής στην Ελλάδα και την Νοτιανατολική Ευρώπη. 2. Την δηµιουργία και λειτουργία Θερµοκοιτίδας για τις µικρές και δυναµικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΕΠΒΕ αλλά και για νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη σε χώρο της "Τεχνόπολης" ΒΕΠΕ. 14

15 Φορείς Χρηµατοδότησης Καινοτόµων Ενεργειών Οι φορείς χρηµατοδότησης καινοτόµων ενεργειών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή είναι οι διάφοροι Κρατικοί και Ευρωπαϊκοί Φορείς χρηµατοδότησης (Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των κοινοτικών προγραµµάτων κ.τ.λ.), οι Τράπεζες και σε µικρότερο βαθµό οι Εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων Υψηλού Κίνδυνου - Venture Capital (13 συνολικά που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα). Εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων Υψηλού Κίνδυνου - Venture Capital Το Venture Capital ως θεσµός όσο και ως όρος στην Ελλάδα είναι σχετικά καινούριος. Μπορεί να αποδοθεί ως Κεφάλαιο ιακινδυνεύσεως, Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο, Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ή ακόµα καλύτερα ως Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου - ΕΚΥΚ. Οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) είναι συνήθως ιδιωτικές επιχείρησης στις οποίες µερικές φορές παρέχονται κρατικές επιδοτήσεις ή φορολογικά κίνητρα. Σκοπός τους είναι η προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας µε την ίδρυση ή την συµµετοχή τους σε νέες εταιρίες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Οι επενδύσεις τους είναι µακροπρόθεσµες και συµµετοχή τους ρευστοποιείται σε προκαθορισµένο χρόνο και µε προσυµφωνηµένο τρόπο, αντλώντας κέρδη από την υπεραξία των µετοχών που δηµιουργήθηκε κατά την παραµονή τους στην εταιρία. Έτσι ενδιαφέρονται για την αύξηση της κερδοφορίας και την αξία της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης χωρίς όµως ο έλεγχος των µετοχών ή η κατοχή της πλειοψηφίας αυτών να αποτελεί τον κύριο στόχο τους. Η χρηµατοδότηση µπορεί να αρχίσει από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης και να φθάσει στην φάση όπου από µόνη της η επιχείρηση θα είναι σε θέση να αντλήσει κεφάλαια από τις παραδοσιακές πηγές χρηµατοδότησης (όπως τράπεζες, χρηµατιστήριο). Το ΕΚΥΚ χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία τα οποία συγχρόνως αποτελούν και τις βασικές διαφορές του από τις άλλες µορφές χρηµατοδότησης : Κίνδυνος - Ρίσκο, Κεφαλαιακή Συµµετοχή Υποστήριξη Επιχείρησης - Καθοδήγηση ιοίκησης. Αξίζει ακόµα να αναφερθεί η ισχύουσα νοµοθεσία και ελληνική η πραγµατικότητα για τα Venture Capital, η οποία υπαγορεύει τα εξής: Οι Εταιρίες Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (ΕΠΕΚ) που ορίστηκαν µε τους Ν1775/88 και Ν2166/93 µετονοµάστηκαν σε Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) µε τον Ν2367/95, στον οποίο το πλαίσιο λειτουργίας τους ρυθµίζεται συνολικά ενώ αποφεύγονται παραποµπές από νόµο σε νόµο. Έτσι σήµερα οι ΕΚΕΣ διέπονται από τη συγκεκριµένη νοµοθεσία (Ν2367/95) και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυµες εταιρίες. Ο Ν2992/2002 έρχεται να συµπληρώσει την προηγούµενη νοµοθεσία ορίζοντας τα ΑΚΕΣ (Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών) και ευελπιστεί να δώσει την απαραίτητη ευελιξία στην αγορά των Venture Capital. Σύµφωνα µε το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας - ΤΑΝΕΟ (http://www.taneo.gr/), το οποίο είναι ένα Venture Capital που δηµιουργήθηκε από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συµµετέχει στη δηµιουργία νέων Venture Capital έως και 49%, οι ΕΚΕΣ που δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα είναι: 15

16 1. Aias Finance - Αίας Α.Ε. Παροχής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 2. Alpha Trust Innovation Α.Ε.Κ.Ε.Σ. 3. Alpha Ventures - Άλφα Ανώνυµη Εταιρεία Επενδυτικών Συµµετοχών 4. Capital Connect Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης A.K.E.Σ. 5. Εµπορική Κεφαλαίου & Συµµετοχών Α.Ε. - Εταιρεία Επενδύσεων 6. Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε. 7. Global Finance S.A. - Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων 8. Ιθάκη Ανώνυµη Εταιρεία Κεφαλαίου Ελληνικών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 9. Marfin Bank Α.Τ.Ε. ( ιαχειρίστρια της AVC Venture Capital A.E.) 10. Notos Associates S.A. - Νότος Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 11. Parthenon Trust S.A. - Ελληνική Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων 12. Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας - Χρηµατοδότηση Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 13. Vectis Capital A.E. - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων υστυχώς δεν υπάρχουν επίσηµα στατιστικά στοιχεία για την περιφερειακή κατανοµή των επενδύσεων µε Venture Capital στην Ελλάδα, ούτε από το European Venture Capital Association (EVCA) αλλά ούτε και από κάποιον άλλο Ελληνικό Φορέα (ΕΣΥΕ, Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας, Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων). Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.): Αποστολή της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο χρηµατοπιστωτικό και χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της Ελλάδας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαµβάνοντας έτσι την κάλυψη µεγάλου µέρους των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων τους. Βασική αρχή λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η κατανοµή των κινδύνων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (επιχειρήσεις, πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.). Βασικές επιδιώξεις της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. είναι: - Η υποστήριξη χιλιάδων, νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων, υγιών, βιώσιµων και ελπιδοφόρων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας, σε όλα τα στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου (εκκίνηση, ανάπτυξη, ωρίµανση, διεθνοποίηση, αναδιάρθρωση, διαδοχή) - Η υποστήριξη εκείνου του τµήµατος της αγοράς των επιχειρήσεων, που έχουν δυσκολία ή αδυναµία πρόσβασης στην χρηµατοδότηση (π.χ. νεοϊδρυόµενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, επιχειρήσεις «νέας οικονοµίας», επιχειρήσεις «ερευνητικής κουλτούρας», επιχειρήσεις µε «ανεπαρκείς» εξασφαλίσεις, επιχειρήσεις δηµιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κοινωνικές επιχειρήσεις) - Η υποστήριξη δραστηριοτήτων µε υψηλότερο, του µέσου όρου της αγοράς, κίνδυνο και κάλυψη, κυρίως, µεσοµακροπρόθεσµων οικονοµικών κινδύνων 16

17 Έχουν υπογραφεί, µέχρι σήµερα, συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και των κάτωθι Τραπεζών: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ 7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ 9. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 11. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 12. ASPIS BANK A.E. 13. EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 14. FBB- FIRST BUSINESS BANK 15. NOVA BANK Α.Ε. 16. PROBANK Α.Ε. 17. ALPHA BANK 18. CITIBANK 19. MARFIN BANK ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 1. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. 2. Συνεταιριστική Τράπεζα ράµας ΣΥΝ.Π.Ε. 3. Συνεταιριστική Τράπεζα ωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. 4. Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε. 5. Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. 6. Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων ΣΥΝ.Π.Ε. 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας ΣΥΝ.Π.Ε. 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας ΣΥΝ.Π.Ε. 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήµνου ΣΥΝ.Π.Ε. 11. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης ΣΥΝ.Π.Ε. 12. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Πιερίας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.Π.Ε. 13. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων ΣΥΝ.Π.Ε. 14. Συνεταιριστική Τράπεζα Παγκρήτια ΣΥΝ.Π.Ε. 15. Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. 16. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. Σήµερα, το Ταµείο έχει δηµιουργήσει 5 διαφορετικά προγράµµατα / προϊόντα που αφορούν εγγυήσεις σε µεσοµακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια για νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής (Ατοµικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ): - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΜΙΚΡΟ ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17

18 - ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το ύψος του δανείου που µπορεί να εγγυηθεί το Ταµείο κυµαίνεται, ανάλογα µε το Πρόγραµµα, από , το ποσοστό κάλυψης του δανείου από 45%-70% και η ετήσια προµήθεια προσεγγίζει, κατά µέσο όρο, το 1% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. Προγράµµατα Χρηµατοδότησης Στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ο βασικός άξονας του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» που χρηµατοδοτεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας». Βασικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και της Οικονοµίας µε παρεµβάσεις που εδράζονται στο τρίπτυχο Τεχνολογία - Επιχειρηµατικότητα Απασχόληση, ο οποίος επιδιώκεται µέσω των ακόλουθων παρεµβάσεων: - Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στον τοµέα της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών για τον τεχνολογικό / οργανωτικό τους εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, µέσω της χρηµατοδότησης ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων και µέσω της προώθησης της δικτύωσής τους. - Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης σε τοµείς αιχµής όπως η ποιότητα, η καινοτοµία, το περιβάλλον και η εφοδιαστική αλυσίδα. - ηµιουργία νέων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων, τα οποία θα διευκολύνουν τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στην χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων και θα στηρίξουν µε κεφάλαια νέες επιχειρηµατικές ιδέες σε τοµείς τεχνολογιών έντασης γνώσης. - Ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα διεύρυνσης της επιχειρηµατικότητας σε οµάδες του πληθυσµού µε µειωµένη συµµετοχή στο επιχειρείν π.χ. νέοι, γυναίκες. - Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής τους διάστασης στη λειτουργία τους, ως ισχυρό και σταθερό µέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Ειδικότερα ενισχύεται η απόκτηση πιστοποιηµένων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η παραγωγή οικολογικών προϊόντων και η εισαγωγή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (BAT) στην παραγωγική διαδικασία. - Ενίσχυση της βιοµηχανίας του "περιβάλλοντος" ως προνοµιακού πεδίου διεύρυνσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. - Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως: επιχειρήσεις τεχνολογικής έντασης και γνώσης, επενδύσεις συµπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας. - Εκτέλεση έργων προστασίας του περιβάλλοντος σε επιλεγµένες υφιστάµενες βιοµηχανικές περιοχές εθνικής εµβέλειας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, καθώς και αναβάθµιση, αναδιοργάνωση και επέκταση υφιστάµενων βιοµηχανικών, τεχνολογικών και επιχειρηµατικών περιοχών και διασύνδεση των ΒΙΠΕ ώστε να λειτουργήσουν σε δίκτυο µε ιεραρχηµένους κόµβους. - Ενίσχυση της δηµιουργίας, σε περιορισµένη έκταση, νέων βιοµηχανικών επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΕΠΕ), εφόσον υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Επίσης θα ενθαρρυνθεί η επιχειρηµατική πρωτοβουλία για την αξιοποίηση - για βιοµηχανική χρήση - εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κτιρίων. 18

19 Ο βασικός άξονας του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» που χρηµατοδοτεί δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 4: «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα». Με τον άξονα αυτόν επιδιώκεται η µεγέθυνση αλλά ταυτόχρονα και η εξισορρόπηση του συστήµατος δίνοντας προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν τον αδύνατο κρίκο του ελληνικού συστήµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι : - Εκµετάλλευση και εµπορική αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσµάτων, από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών ή άδειας εκµετάλλευσης, είτε µε τη δηµιουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας έντασης γνώσης (σύσταση εταιριών spin off). - Εντατικοποίηση της έρευνας και των παρεµφερών δραστηριοτήτων (µεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενηµέρωση κλπ) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή στη διεπιφάνεια επιχειρήσεων δηµόσιων ερευνητικών φορέων. - Επέκταση των συνεργασιών µε επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς οργανισµούς στο εξωτερικό και η ένταξη σε διεθνή µόνιµα ή ειδικά δίκτυα συνεργασίας. - Υποστήριξη του παραγωγικού τοµέα από τους δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς µέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. - Χρηµατοδότηση συνεργασιών µεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων µακροχρόνιας εµβέλειας τα οποία θα στοχεύουν στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων / υπηρεσιών. - Συγκρότηση περιφερειακών πόλων καινοτοµίας σε περιφέρειες όπου οι συνθήκες είναι ώριµες, για τη διεύρυνση και ισχυροποίηση των δεσµών ανάµεσα σε φορείς που παράγουν και διανέµουν τη γνώση και σε φορείς που την αξιοποιούν εµπορικά µέσα από την προώθηση της καινοτοµίας. Ένας ακόµα σηµαντικός άξονας προτεραιότητας του Εθνικού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 8: «Ανθρώπινοι Πόροι», που έχει τους ακόλουθους στόχους: - Την αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης - κατάρτισης µέσω δηµιουργίας νέων προγραµµάτων προσανατολισµένων προς την ζήτηση της αγοράς εργασίας. - Την κατάρτιση στελεχών στον τοµέα του τουρισµού για την υλοποίηση των στόχων της τουριστικής πολιτικής όπως περιγράφεται στους άξονες και τα µέτρα του ΕΠΑΝ. - Την κατάρτιση στελεχών των Πολύ Μικρών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στη Μεταποίηση, το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες ώστε να βοηθηθούν στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και γενικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. - Την διεύρυνση του ερευνητικού δυναµικού της χώρας µε εκπαίδευση νέων και προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό. - Την αύξηση των ερευνητών στον παραγωγικό τοµέα µέσω τοποθέτησης στις επιχειρήσεις νέων ερευνητών. 19

20 Επίσης, ο τρίτος άξονας του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη & Απασχόληση», αφορά τη δηµιουργία των συνθηκών για την οµαλή µετάβαση της χώρας στα δεδοµένα της µεταβιοµηχανικής, ψηφιακής, οικονοµίας που στηρίζεται στην παραγωγή, διανοµή και χρήση γνώσης και πληροφορίας. Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι η ενίσχυση της οικονοµικής µηχανής και της απασχόλησης µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η προώθηση της σύνδεσης του επιστηµονικού και τεχνολογικού δυναµικού της χώρας µε την παραγωγή και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: - Βελτίωση του βαθµού ενσωµάτωσης των νέων Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις ελληνικές επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε σκοπό να αναπροσαρµόσουν τις δραστηριότητές τους στις νέες ευρείες γνωστικές δυνατότητες - Βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων που βασίζονται στις υψηλές τεχνολογίες και της δυνατότητας πρόσβασής τους σε κεφάλαια - Προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν για την ανάδειξη της Ελλάδας σε ισότιµο και ισχυρό εταίρο του διεθνούς εµπορικού περιβάλλοντος - ηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας επιχειρήσεων που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τοµέα - Ενθάρρυνση της παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή / και διαδικασιών µέσω της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής µε τη λειτουργία κοινοπραξιών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων - Ενίσχυση συµπλήρωση και διεύρυνση των υποδοµών των ερευνητικών φορέων - Ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής για τον ευρύτερο πληθυσµό µέσω ευέλικτων διαδικασιών - Κατανόηση και χρήση των εφαρµογών της ΚτΠ και του Internet από τις γυναίκες, τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες πληθυσµού και τους ηλικιωµένους, σε συνδυασµό µε την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας - Προώθηση της απασχόλησης και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε τοµείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κατάρτιση σε νέες δεξιότητες, διάδοση και εφαρµογή της τηλεεργασίας και τηλε-κατάρτισης κυρίως για γεωγραφικά αποµακρυσµένες περιοχές και τον νησιωτικό χώρο. Σε περιφερειακό επίπεδο, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου 2001 και είναι το µεγαλύτερο - µέχρι σήµερα - αναπτυξιακό πρόγραµµα που υλοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράµµατα που υλοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα, εντάσσεται στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έχει συνολικό προϋπολογισµό που ξεπερνά το 1,5 δισ. Ευρώ και χρηµατοδοτείται στο µεγαλύτερο µέρος του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός στόχος του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η επίτευξη διαρκούς και ισόρροπης ανάπτυξης, η προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µε τις περιφέρειες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθηµερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προγραµµατίζονται και χρηµατοδοτούνται έργα και δράσεις που δηµιουργούν υποδοµές σε όλους τους βασικούς τοµείς ανάπτυξης της περιφέρειας, ενισχύουν 20

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα