L A TEXbabel. dvips. eutypon /11/30 12:03 page 1 # Ὀκτώβριος/October Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In this issue

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L A TEXbabel. dvips. eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #1. 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014. Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In this issue"

Transcript

1 eutypon /11/30 12:03 page 1 # Ὀκτώβριος/October 2014 Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In ths ssue v ἜνTEXνα καὶ ἄtexνα Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου 1 Γιάννης Μαμάης Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg 7 Απόστολος Συρόπουλος Pandoc: Ένας ελβετικός σουγιάς μετατροπής αρχείων 13 Απόστολος Συρόπουλος Πλακάτα χρώματα στο XƎLATEX 19 Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ LATEX 25 Ioanns Dmakos & Dmtros Flppou 25 years of Greek TEXng 35 TEXνικές 39 Βιβλίο-Παρουσίαση ISSN TEX L A TEXbabel Ω luatex XƎTEX dvps Σύλλογος Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX ΞΑΝΘΗ Greek TEX Frends XANTHI, GREECE

2 eutypon /11/30 12:03 page 2 #2 ISSN Eutypon (Εὔτυπον) s a publcaton of the Greek TEX s Frends (GTF) Group. It s publshed twce a year and t s dstrbuted for free n electronc format to the members of the GTF Group, and to the publc n general through Internet. Prnted copes are also sent to contrbutors to the journal as well as to selected lbrares. e artcles of Eutypon deal wth TEX and wth electronc typese ng n general. e address of Eutypon s: Greek TEX s Frends (c/o A. Syropoulos) 366, 28th October Street GR Xanth Greece URL: E-mal: e Eutypon web pages are kndly hosted at the servers of Egnata Informatcs and Culture, Komotn, Greece (www.egn.gr). Artcles appearng n Eutypon have been carefully selected and edted wth the responsblty of the Edtoral Board. Papers publshed n Eutypon may be coped and redstrbuted for free, provded ther orgn s mentonned. Eutypon and the GTF Group do not assume any responsbty for methods, products, nstructons or deas descrbed or expressed n authored artcles publshed n ths perodcal. e Edtoral Board of Eutypon conststs of: Apostolos Syropoulos (Xanth, Greece), Dmtros Flppou (Volos, Greece) and Ioanns Dmakos (Patras, Greece). Τὸ Εὔτυπον ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX (ΕΦΤ). Κυκλοφορεῖ ἀνὰ ἑξάμηνο καὶ διανέμεται δωρεὰν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὰ μέλη τοῦ Συλλόγου καὶ στὸ εὐρύτερο κοινὸ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸ περιοδικό ἀποστέλλεται ἐπίσης σὲ ἔντυπη μορφὴ στοὺς συγγραφεῖς καὶ σὲ ἐπιλεγμένες βιβλιοθῆκες. Στὶς σελίδες τοῦ Εὐτύπου δημοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ μὲ TEX καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία ἐντύπων γενικότερα. Ἡ διεύθυνση τοῦ Εὐτύπου εἶναι: Σύλλογος Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX (ὑπόψη Ἀπόστολου Συρόπουλου) 28ης Ὀκτωβρίου Ξάνθη URL: H/T: Οἱ ἱστοσελίδες τοῦ Εὐτύπου φιλοξενοῦνται στοὺς διακομιστὲς τῆς ἑταιρείας «Ἐγνατία» Πληροφορικὴ καὶ Πολιτισμός, στὴν Κομοτηνή (www.egn. gr). Τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται στὸ Εὔτυπον ἔχουν ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ μὲ εὐθύνη τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση καὶ ἡ διανομὴ ἄρθρων ποὺ ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ στὸ Εὔτυπον, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ ἀναφέρεται ἡ προέλευσή τους. Τὸ Εὔτυπον καὶ ὁ Σύλλογος ΕΦΤ δὲν ἀναλαμβάνουν καμία εὐθύνη γιὰ μεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες καὶ ἰδέες ποὺ περιγράφονται ἢ ἐκφράζονται ἐντὸς ἐνυπόγραφων ἄρθρων δημοσιευμένων στὸ περιοδικό. Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐτύπου ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (Ξάνθη), τὸν Δημήτρη Α. Φιλίππου (Βόλος) καὶ τὸν Γιάννη Δημάκο (Πάτρα).

3 eutypon /11/30 12:03 page 3 #3 Ο Μικυ επεστρεψε... εν μεσω κρισεως E N T E X N A & A T E X N A Φίλοι συνtexνίτες, Στὸ τεῦχος τοῦ 2013, γράψαμε γιὰ τὸ τέλος τοῦ περιοδικοῦ Μίκυ Μάους. Τελικά, ὁ Μίκυ Μάους δὲν πέθανε πέρασε μόνον στὰ χέρια ἄλλου ἰδιοκτήτη. Παρομοίως, μέσα στὸ 2014 νεκραναστήθηκε ἕνας ἄλλος φίλος τῶν παιδικῶν μας χρόνων: ὁ Μπλέκ, ὁ σωματαρὰς ὑπερασπιστὴς τῆς ἐλευθερίας. Πάντως, ἡ ἐπανεμφάνιση δύο παιδικῶν περιοδικῶν δὲν σημαίνει πὼς ἦρθε ἡ ἀνάκαμψη στὸν χῶρο τῶν ἐκδόσεων. Ἀρκεῖ νὰ ρίξει κανεὶς μιὰ ματιὰ στὰ πρόσφατα στατιστικὰ στοιχεῖα τῶν ἡμερησίων ἐφημερίδων γιὰ νὰ καταλάβει. Καὶ μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ τὸν ἑλληνικὸ ἐκδοτικὸ κόσμο, στὸ παρὸν τεῦχος παρουσιάζεται ἕνα ἄρθρο τοῦ Γιάννη Μαμάη περὶ τυπογραφικῆς αἰσθητικῆς, μὲ ἀφορμὴ τὰ πενηντάχρονα τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Gutenberg. Τὰ πιὸ TEXνικὰ ἄρθρα τοῦ τεύχους ἀναφέρονται στὴν ἐφαρμογὴ pandoc γιὰ τὴν μετατροπὴ ἀρχείων ἐπισήμανσης (συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀρχείων LATEX), στὸν διαχωρισμὸ χρωμάτων Pantone γιὰ ἐκτύπωση, στὴν δημιουργία ἑλληνικῶν σταυρόλεξων, καὶ στὴν εἰκοσιπεντάχρονη σχέση τοῦ TEX μὲ τὰ ἑλληνικά. Στὸ τακτικὸ κομμάτι «TEXνικές», γίνεται λόγος γιὰ ἀνάμειξη γραμματοσειρῶν, ὅταν αὐτὸ εἶναι κάπως δύσκολο, καὶ γιὰ μιὰ ἰδιαίτερη ἀβλεψία στὸ προηγούμενο τεῦχος. Τέλος, στὴν Βιβλιοπαρουσίαση γίνεται λόγος γιὰ τέσσερα ἑλληνικὰ βιβλία ἐκδοτικοῦ καὶ τυπογραφικοῦ ἐνδιαφέροντος. Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς, Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

4 eutypon /11/30 12:03 page 4 #4 Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου Τὸ Εὔτυπον στοιχειοθετήθηκε μὲ τὸ XƎLATEX καὶ μὲ κύριες γραμματοσειρὲς τὶς Lnux Lbertne, Ubuntu καὶ DejaVu Sans Mono. Ὡς βασικὰ πακέτα χρησιμοποιήθηκαν τὰ xgreek, geometry, crop, graphcx, url καὶ verbatm. Ἡ μέλισσα στὸ ἐξώφυλλο προέρχεται ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν κοινῶν βιβλίων τῆς Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκὺ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων (ἐν Βενετίᾳ 1821). Ὁ τίτλος στὰ «ἜνTEXνα καὶ ἌTEXνα» εἶναι στοιχειοθετημένος μὲ τὴν ἐλεύθερη γραμματοσειρὰ Carl Barks Scrpt, ἡ ὁποία εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὰ Μίκυ Μάους. Ἡ εἰκόνα σὲ τούτη τὴν σελίδα δείχνει τρεῖς συμπαγεῖς ἀράδες τῆς λινοτυπίας: «[πᾶσα δόσι]ς ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον», ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μὲ στοιχεῖα Nebolo Ellade τῶν 10 στιγμῶν. Πρόκειται γιὰ ἀπομεινάρια μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς ποὺ βρέθηκαν στὸ τυπογραφεῖο K-Ltho τοῦ κ. Νίκου Κρεμμυδιώτη στὸ Μόντρεαλ (φωτογραφία: Δ. Α. Φιλίππου, 2014). Ἡ εἰκόνα μὲ τὰ ἐργαλεῖα στὶς TEXνικὲς προέρχεται ἀπὸ τὴν εἰκονοθήκη ἐλεύθερης πρόσβασης openclpart (http://openclpart.org/detal/1080/tools-bylftarn). Ὁ γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ Γιάννη Χαραλάμπους (yanns at fluxus-vrus dot com). Ἡ πρώτη ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Evnce Gnome Document Vewer σὲ σύστημα OpenSolars καὶ σὲ ἐκτυπωτὴ Xerox Phaser 3250D (1200 dp). Ἡ φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.

5 eutypon /11/30 12:03 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος Ὀκτώβριος/October Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet dot gr Ὁ ἀθηναϊκὸς ἐκδοτικὸς οἶκος Gutenberg συμπλήρωσε μέσα στὸ 2014 πενήντα χρόνια παρουσίας καὶ δημιουργικῆς προσφορᾶς. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονός, ὁ συγγραφέας παλιότερα τυπογράφος καὶ σήμερα ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων μίλησε γιὰ ζητήματα αἰσθητικῆς τῶν ἑλληνικῶν ἐντύπων σὲ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἰανὸς στὴν Ἀθήνα, στὶς 20 Ἰανουαρίου Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ἐκείνη. For the 50 years of the Greek publshng house Gutenberg, by Yanns Mamaïs e Athenan publshng house Gutenberg celebrated n 2014 ts 50th annversary. On that occason, the author once typographer and now book edtor gave a talk about ssues of Greek book æsthetcs at the bookstore Ianos n Athens, on 20 January e present artcle s that talk. Θ ἀρχίσω μὲ μιὰ τοποθέτηση: Κρίνω ὅτι τὰ βιβλία ποὺ ἐκδίδονται σήμερα, στὸ μεγαλύτερο μέρος τους, δὲν ἔχουν τὴν ἀρτιότητα ποὺ θὰ προσδοκοῦσε κανεὶς ἀπὸ τὶς προόδους τῆς ἐποχῆς. Δὲ λέω πὼς δὲν ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις. Ὑπάρχουν. Καὶ λαμπρές ὁ Σταῦρος Πετσόπουλος (ἐκδόσεις Ἄγρα), ὁ Αἰμίλιος Καλιακάτσος (ἐκδόσεις Στιγμή), οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΜΙΕΤ¹ ἢ κάποιων ἱδρυμάτων ἐδῶ κι ἐκεῖ, καθὼς καὶ ὁρισμένα σχετικὰ πρόσφατα ἐκδοτικὰ σχήματα μὲ στενό, πλὴν ἀξιέπαινο, κύκλο ἐργασιῶν. Ἀλλὰ οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι ἀδικαιολόγητα λίγες. Στὶς προθῆκες τῶν μεγάλων βιβλιοπωλείων ἀφθονοῦν οἱ ἀκαλαίσθητες ἐκδόσεις ὄχι οἱ προσεγμένες. Προτείνω μιὰ σύγκριση μὲ τὰ βιβλία ποὺ κυκλοφόρησαν στὴν Ἑλλάδα τὴ δεκαετία τοῦ Μέσα στὶς δυσμενέστερες συνθῆκες, μέσα στὴ χειρότερη ἔνδεια, παραχθήκανε θαυμαστὰ δείγματα τυπογραφικῆς τέχνης. Μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ πολλὰ γιὰ τοὺς ὅρους ποὺ τότε εὐνόησαν αὐτὴ τὴν ἐκλεκτὴ παραγωγή. Σημασία ἔχει ὅτι κατορθώθηκε μὲ μιὰ τεχνολογία ποὺ λίγο διέφερε ἀπὸ κείνη τοῦ Γουτεμβέργιου. Φρονῶ ὅτι θὰ ἐξηγούσαμε καλύτερα τὰ ἐπιτεύγματα ἐκείνης τῆς περιόδου, ἂν παρατηρούσαμε αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα. Καὶ συμβαίνει ὅ,τι κατηγοροῦσε σὲ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς σύγχρονούς του ἐκδότες ὁ γερο-γκοβόστης: «Τί ξέρετε ἐσεῖς ἀπὸ βιβλία;» ἔλεγε, ὅταν μοχθοῦσε νὰ βγάλει τὸν Ντοστογιέφσκι κι ἔπεφτε πάνω στὴν ἀποδοκιμασία τους. «Ἐσεῖς εἶστε χαρτέμποροι. χαρτὶ πουλᾶτε.» Μιὰ ἄλλη, θρυλικὴ ¹Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης (Σ.τ.Ε.).

6 eutypon /11/30 12:03 page 2 #6 2 Γ. Μαμάης φυσιογνωμία τῆς βιβλιοφιλικῆς παραγωγῆς, ὁ Φίλιππος Βλάχος, τὸ ἔλεγε ἀλλιῶς: «Μαῦρα γράμματα σὲ ἄσπρο χαρτί». Ἐπιτρέψτε μου νὰ διαβάσω κι ἕνα κείμενο πολὺ πιὸ σύγχρονο μὲ ἀνάλογες κρίσεις. εἶναι τοῦ Γιώργου Βαρλάμου. [ ] Ἡ παράδοση τῆς τυπογραφίας, τόσο πλούσια καὶ σοφή, ἄφησε κανόνες τέτοιους πού, ἀκολουθώντας τους, καταφέρνουμε νὰ φτιάξουμε βιβλία εὐκολοδιάβαστα καὶ καλόγουστα, ποὺ φτάνουν νὰ εἶναι σωστὰ στολίδια γιὰ τὴ βιβλιοθήκη. Τὸ κακὸ εἶναι ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ τυπογράφοι σήμερα, κάνοντας ἕνα ἐπάγγελμα πιὸ πολὺ κερδοσκοπικὸ παρὰ ἀγαπητό, ἀγνοοῦν κανόνες καὶ παράδοση. Τὸ θράσος ποὺ δίνει ἡ ἄγνοια (ἐκδοτῶν, τυπογράφων καὶ διανοουμένων) ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν κυκλοφορία βιβλίων πού, σὲ πολὺ μεγάλο ποσοστό, εἶναι δυσκολοδιάβαστα, κουραστικὰ καὶ ἄσχημα. Εἶναι δὲ ν ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τοὺς συγγραφεῖς, πῶς ἀφήνουν νὰ γίνονται τὰ ἔργα τους ἑστίες κακογουστιᾶς κι ἀντιπάθειας γιὰ τὸ βιβλίο. Μὲ βρίσκουν ἀπολύτως σύμφωνο οἱ διαπιστώσεις τοῦ Βαρλάμου. Κι ἐπιστρέφω στὶς αἰτίες τοῦ σήμερα. Φρονῶ, λοιπόν, ὅτι σήμερα τὸ ἔλλειμμα αἰσθητικῆς πηγάζει ἀπὸ ἀδιαφορία καὶ ἄγνοια (αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ εἶχαν ἐξαφανιστεῖ μέσα στὰ χρόνια τοῦ Πολέμου καὶ τοῦ Ἐμφυλίου). Καὶ γιὰ τὰ δυὸ ἔχει εὐθύνη ἡ ἀπουσία καλλιέργειας, σπουδῆς, μαθητείας. Γιὰ τὴν ἄγνοια, εἰδικότερα, θὰ πρόσθετα καὶ τὶς πλάνες ἀπὸ ἐρασιτεχνισμό. Τὴν ἀδιαφορία δὲν θὰ τὴ σχολιάσω. Οἱ αἰτίες της μὲ χτυπᾶνε στὴν καρδιά. Θὰ μείνω λίγο στὴν εἰδικότερη αἰτία τῆς ἄγνοιας: τὴν πλάνη ἀπὸ ἐρασιτεχνισμό. Καὶ σὰν τέτοια πρέπει νὰ θεωρήσουμε τὴν ἐπιμονὴ πολλῶν (ἀναγνωστῶν καὶ ἀνθρώπων τοῦ βιβλίου) ὅτι αὐτὸ τὸ ὄργιο πολύχρωμων ἐξωφύλλων καὶ ἀτυχῶν ἐκζητήσεων στὴ σελίδωση εἶναι καλαίσθητο, ὅτι τὰ παντρέματα τῶν πιὸ ἑτερόκλιτων γραμματοσειρῶν καὶ ἡ ἐπιστράτευση χαράξεων προορισμένων γιὰ ἀφίσες ἢ γιὰ ταμπέλες καταστημάτων πλουτίζει καὶ ἀνανεώνει τὴν αἰσθητικὴ τοῦ βιβλίου Πλάνη ἀπὸ ἐρασιτεχνισμὸ ἀποτελεῖ ἡ ἰδέα ὅτι τὸ βιβλίο εἶναι ἕνα ἔντυπο ὅπως ὁποιοδήποτε ἄλλο, ποὺ προσφέρεται γιὰ πειραματισμοὺς ξένους πρὸς τὴν κύρια ἀποστολή του, δηλαδὴ τὸ ἐκτενὲς καὶ ἀπρόσκοπτο διάβασμα πειραματισμοὺς ποὺ διανύουν ὅλο τὰ φάσμα: ἀπὸ τὶς προτάσεις τῆς «ἀνατρεπτικῆς τυπογραφίας» καὶ τὶς «φαντεζὶ» ἐπινοήσεις ὣς τὴ διαφημιστικὴ ἕλξη καὶ τὸ ἀμέριμνο ξεφύλλισμα (σὰν τὰ περιοδικὰ ποικίλης ὕλης). Πλάνη ἀπὸ ἐρασιτεχνισμό, τέλος, πρέπει νὰ χαρακτηρίσουμε τὴν ἐντύπωση (διάχυτη ἀκόμα καὶ στὸν κόσμο τῆς παραγωγῆς) ὅτι τὸ ὡραῖο βιβλίο εἶναι ἀκριβό! (Τὸ λέω αὐτὸ ἐπειδὴ κάποτε συγκατατίθενται νὰ ὁμολογήσουν καὶ οἱ πιὸ δύσπιστοι ὅτι ὑπάρχει ἕνας τύπος βιβλίου ποὺ εἶναι πραγματικὰ ὄμορφο.) Πρῶτα ἀπ ὅλα, αὐτὸ δὲν εἶναι δικαιολογία γιὰ νὰ μὴ γίνει ὡραῖο ἕνα βιβλίο. τὸ ἀντίθετο. (Τότε ἡ συμβολὴ τοῦ ἐκδότη στὴν ὑπόθεση τοῦ βιβλίου περιορίζεται ἀφάνταστα. Ἔτσι τουλάχιστον ἐγὼ τὸ καταλαβαίνω.) Κι ἔπειτα, δὲν εἶναι ἀκριβό: Μπορεῖ νὰ στοιχίζει λίγο σὲ χρόνο ἀπασχόλησης, τουλάχιστον κατὰ τὴ φάση τοῦ προγραμματισμοῦ του. Ἀλλὰ σὲ τίποτε περισσότερο.

7 eutypon /11/30 12:03 page 3 #7 Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg 3 Στὴ βάση ὅλων αὐτῶν τῶν αἰτιῶν βρίσκεται ἡ παρεξήγηση τῆς τεχνολογίας. Χρειάζεται ἢ δὲν χρειάζεται, καὶ σὲ ποιούς, ἡ γνώση τῆς τυπογραφικῆς παράδοσης στὴν ἐποχὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν; Aὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα. Οἱ ὑπολογιστὲς διευκόλυναν ἀφάνταστα τὴν παραγωγικὴ διαδικασία. ὁ καθένας μπορεῖ νὰ στήσει ἕνα ἔντυπο καὶ νὰ τὸ στείλει στὸ πιεστήριο γιὰ διάφορες μορφὲς ἐκτύπωσης. Αὐτὴ ἡ εὐκολία, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πλάνες ποὺ προανέφερα, ἔφερε μιὰ νέα φάση ὑποβάθμισης στὸ βιβλίο (μετὰ ἀπὸ ἐκείνην τῆς φωτοσύνθεσης, τὴ δεκαετία κυρίως). Κατὰ τὴ γνώμη μου, οἱ εὐκολίες τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ πηγαίνουν χ α μ έ ν ε ς, ἐξαιτίας τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἀδιαφορίας. Ἡ εὐκαιρία εἶναι χρυσή. Ἀρκετὰ μὲ τὴν κριτική. Ὀφείλω νὰ πῶ καὶ δυὸ λόγια γιὰ τὴ γραμμὴ τῶν Ἐκδόσεων Gutenberg ὡς πρὸς τὸ ζήτημα. Τὰ βιβλία τῆς πρώτης εἰκοσαετίας τοῦ Gutenberg εἶναι τεκμήρια τῆς τυποτεχνικῆς παράδοσης ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴ χώρα μας. Εὐχῆς ἔργο εἶναι ὅτι ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος διέθετε καὶ διατήρησε ἐν ζωῇ ( ) ἕνα παραδοσιακὸ τυπογραφεῖο βιβλιοδετεῖο ἀπ ὅπου παρήλασαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς καλύτερους τεχνίτες. Ἀνάμεσά τους, ὅμως, ξεχωρίζω τὸν Νίκο Σκιαδᾶ, συγγραφέα ἄλλωστε καὶ σημαντικῶν ἔργων γιὰ τὴν τυπογραφία [τὸ Χρονικὸ τῆς Τυπογραφίας (1966), τὸ τρίτομο Χρονικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ( ), τὴν Τυπογραφικὴ Δεοντολογία (1992) κ.ἄ.]. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ πέμπτου τόμου τῶν ποιητικῶν ἁπάντων τοῦ Γιώργου Σαραντάρη (Ποιήματα, 1987), τὸ τυπογραφεῖο ἔκλεισε, ἀφοῦ συνταξιοδοτήθηκε κι ὁ τελευταῖος τυπογράφος. Ἤδη, ὅμως, ἀπὸ τὸ προσπαθοῦμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴ φωτοσύνθεση. Ἡ διαφορὰ τεράστια: σὲ φωτογραφικὸ χαρτὶ τὰ κείμενα, διορθώσεις καὶ νέο φωτογραφικὸ χαρτί (σὲ ρολά τὰ «μπαστούνια»), σελιδοποίηση τοῦ τελικοῦ δοκιμίου πάνω σὲ φωτοτράπεζα μὲ «μιλιμετρέ», κομμάτια, «τσόντες», φωτογράφηση, ἔνθεση τῶν φωτογραφιῶν στὸ μοντὰζ καὶ πάει λέγοντας Κάποιοι, τότε, ἀντιστάθηκαν στὴ φωτοσύνθεση, ὅπως ὁ Αἰμίλιος Καλιακάτσος καὶ ὁ Σταῦρος Πετσόπουλος, τοὺς ὁποίους προανέφερα. Ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικότερα βιβλία τοῦ Gutenberg μὲ τὴν τεχνολογία αὐτὴ ἦταν τὸ Λεξικὸ τῶν Συνθετῶν τοῦ Roland de Candé (1987) ὁ συγγραφέας του τὸ ὑποδέχτηκε μὲ ἀνυπόκριτο θαυμασμό, καὶ στὴν εὐχαριστήρια ἐπιστολή του σημείωνε: «Εἶναι τιμὴ γιὰ τὴν κοινωνία μας νὰ σχεδιάζονται ἔτσι τὰ βιβλία.» Οἱ μορφικὲς ἀνησυχίες τῆς παραγωγῆς ἐκδηλώθηκαν ζωηρότερα ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 καὶ ἑξῆς, μὲ τὴ στροφὴ στὸ Σύστημα Ἐπιτραπέζιας Τυπογραφίας τὴ διάδοχη κατάσταση τῆς φωτοσύνθεσης, ποὺ εἶχε στὸ μεταξὺ κι αὐτὴ ἐξελιχθεῖ. Καρποὶ ἐκείνης τῆς περιόδου ἦταν σειρὲς βιβλίων ὅπως: «Λογοτεχνία γιὰ Νέους», «Ἰδέες καὶ Συστήματα», «Τὸ Μυστικὸ καὶ τὸ Παράδειγμα», «Orbs Lteræ», καὶ «Γλωσσολογικὴ Βιβλιοθήκη». Στὶς σειρὲς αὐτὲς δοκιμάστηκαν κι ἄλλοι τύποι σελιδοποίησης, τρόποι βελτίωσης τῶν γραμματοσειρῶν ποὺ ὑπῆρχαν (ἤδη καλύτερα σχεδιασμένες), διαφόρων καὶ διαφορετικῶν διαστάσεων ἐκδόσεις κ.λπ. Εἴχαμε τὴν τύχη, ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα, νὰ συνεργαστοῦμε μὲ ἐκλεκτοὺς θεράποντες τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, καλοὺς μάστορες τοῦ φὶλμ καὶ τῶν ἐκτυπώσεων, ἀτελιὲ μὲ ἀξιώσεις, φιλότιμους ἐπιμελητὲς κειμένου.

8 eutypon /11/30 12:03 page 4 #8 4 Γ. Μαμάης Ὁ κατάλογος τοῦ Gutenberg γιὰ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Πανηγυρικὸς καί πολυτονικός!

9 eutypon /11/30 12:03 page 5 #9 Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg 5 Καί, ἐδῶ καὶ δέκα δεκαπέντε χρόνια, διαμορφώθηκε, κοντὰ στὶς ἄλλες ἐκδόσεις τοῦ οἴκου, μιὰ πρόταση πιὸ συνεκτικὴ καὶ πιὸ συγκεκριμένη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ τὴν εἰσήγησή μας γιὰ τὴ μορφὴ βιβλίου ποὺ μπορεῖ μελλοντικὰ νὰ ἀντέξει, ἴσως, στὸν ἀνταγωνισμὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικό του παράλληλο. Δὲν ἀποκλείστηκαν οἱ μορφολογίες ποὺ δοκιμάστηκαν μὲ περισσότερη ἢ λιγότερη ἐπιτυχία σὲ δημοσιεύματα δεσμευτικοῦ περιεχομένου (π.χ., ἐπιστημονικὰ ἐγχειρίδια). Βελτιώθηκαν κι αὐτές. Κυρίως, ὅμως, δρομολογήθηκε ἀθρόα ἡ παραγωγὴ μιᾶς σειρᾶς τίτλων ποὺ δοκιμάζουν τὴν ἐφαρμογὴ ἐπιτυχημένων συμπερασμάτων τῆς τυπογραφικῆς παράδοσης μὲ τὸν σύγχρονο τεχνολογικὸ ἐξοπλισμό. Θὰ προσδιόριζα τὰ κυριότερα χαρακτηριστικὰ αὐτῶν τῶν ἐκδόσεων ὡς ἑξῆς: Μέριμνα γιὰ τὶς πιὸ καλοσχεδιασμένες γραμματοσειρές. Σεβασμὸς σὲ θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς σελιδοποίησης. Παγίωση ἐπιμέρους ἐπιλογῶν στὴ μορφολογία τοῦ κειμένου. Ἀναζήτηση καλαίσθητων πρωτοβουλιῶν καὶ λύσεων στὸ παραπάνω πλαίσιο. Ἀκούγονται κάπως ἀόριστα ὅλα αὐτά. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι τὰ ἴδια τὰ βιβλία εἶναι ὁ καλύτερος μάρτυρας γιὰ τὸ πῶς τὰ ἀντιλαμβανόμαστε. Ἐννοεῖται πὼς οἱ ἀναζητήσεις σὲ μιὰ τέχνη δὲν τελειώνουν ποτέ καὶ τὴν ἔντυπη ἔκδοση σὰν τέχνη τὴν ἀντιμετωπίζουμε. Μιὰ τέχνη ποὺ ὑπηρετεῖ μιὰν ἄλλη τέχνη: αὐτὴ τοῦ λόγου. Καὶ ποὺ ἀντλεῖ τὸ κύρος της ἀπὸ τὴν ἄρνηση νὰ ὑπηρετήσει ἔργα ἀνάξια λόγου. Γι αὐτὸ καὶ θεωρῶ ὅτι οἱ πιὸ καλοφτιαγμένες ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις μας ὀφείλουν πολλὰ στὰ ἴδια τους τὰ κείμενα στὴν ἀρτιότητά τους, τὸν ἐξοπλισμό τους, τὴ φιλοκαλία τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν συντελεστῶν τους ἐν γένει. Κλείνω, ὡστόσο, μὲ μιὰ τελευταία ἐπιφύλαξη. Ὅσο κι ἂν οἱ τυποτεχνικὲς προτάσεις ἀποκαλύπτουν ἐλπίδα ἐλπίδα ὅτι θὰ βελτιωθοῦν τὰ πράγματα στὴν ἐκδοτικὴ πρακτική μας προσωπικὰ μὲ τρώει ὁ φόβος ὅτι ἡ τύχη τοῦ ἔντυπου βιβλίου, ἴσως ὄχι μόνο στὴ χώρα μας, δὲν θὰ εἶναι καλή. Καὶ μεγάλη εὐθύνη θὰ φέρουν γι αὐτὸ οἱ δυὸ αἰτίες ποὺ προανέφερα: ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἄγνοια. Σκέφτομαι καὶ τὸ ἔχω πεῖ ἀλλοῦ ὅτι, ἂν βλέπαμε τὸν σχεδιασμὸ ἑνὸς βιβλίου σὰν μιὰ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, τότε ἡ σχέση συγγραφέα ἐπιμελητῆ ἐκδότη θὰ ἦταν διαφορετική. Ὁ ἀσθενὴς δὲν πάει στὸ νοσοκομεῖο καὶ ἀρχίζει διάλογο γιὰ τὴ δόση τοῦ ἀναισθητικοῦ ἢ τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιήσει ὁ χειρουργὸς τὸ νυστέρι. Αὐτὰ τὰ ἀφήνει στοὺς γιατρούς. Κάπως ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται καὶ μὲ τὸ σχεδιασμὸ τῶν βιβλίων. Ἡ ὁμιλία τοῦ Γιάννη Μαμάη στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἰανὸς δημοσιεύθηκε ἐπίσης στὸ διαδικτυακὸ περιοδικὸ Ὁ Ἀναγνώστης (www.oanagnosts.gr) στὶς 30 Μαρτίου 2014, μὲ τίτλο «Ἡ αἰσθητικὴ τῶν ἐντύπων» (Σ.τ.Ε.).

10 eutypon /11/30 12:03 page 6 #10

11 eutypon /11/30 12:03 page 7 #11 Εὔτυπον, τεῦχος Ὀκτώβριος/October Pandoc: Ένας ελβετικός σουγιάς μετατροπής αρχείων Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com Η δυνατότητα μετατροπής αρχείων επισήμανσης από μία μορφή σε κάποια άλλη είναι πολύ σημαντική. Το pandoc είναι μια εφαρμογή γραμμένη στη συναρτησιακή γλώσσα προγραμματισμού Haskell η οποία κάνει πολύ εύκολη την μετατροπή αρχείων επισήμανσης. Επιπλέον, επιτρέπει και τη διαχείριση βιβλιογραφικών δεδομένων. Pandoc: A Swss Army knfe for fle converson, by Apostolos Syropoulos e ablty to convert markup fles from one format to another s very mportant. Pandoc s an applcaton wr en n the functonal programmng language Haskell whch makes very easy the converson of markup fles. Moreover, t allows for the management of bblographc data. 1 Γενικά για το pandoc Το πρόγραμμα pandoc¹, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον John Mac- Farlane, είναι μια εφαρμογή γραμμένη στη συναρτησιακή γλώσσα προγραμματισμού Haskell². Το pandoc είναι ένα εργαλείο που κάνει πολύ εύκολη τη μετατροπή αρχείων επισήμανσης από μία (υποστηριζόμενη) μορφή σε κάποια άλλη (υποστηριζόμενη μορφή). Επιπλέον επιτρέπει την επεξεργασία βιβλιογραφικών βάσεων κάνοντας έτσι το έργο της μετατροπής σχεδόν τετρημένη υπόθεση. Προφανώς, η ιδιαιτερότητα του προγράμματος βρίσκεται στο γεγονός πως μπορεί να διαχειριστεί πολλές μορφές αρχείων ενώ συνήθως παρόμοιες εφαρμογές μπορούν να κάνουν μετατροπή από μία μορφή σε μία άλλη μορφή. Πιο συγκεκριμένα στον Πίνακα 1 φαίνονται τα είδη αρχείων που αναγνωρίζει και που μπορεί να δημιουργήσει το πρόγραμμα pandoc. Όπως αναφέρθηκε, το πρόγραμμα pandoc είναι γραμμένο σε Haskell το οποίο σημαίνει πως αν η υπολογιστική πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε δεν είναι κάποια έκδοση των Wndows ή το MacOS, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε εσείς το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την εντολή ¹http://johnmacfarlane.net/pandoc/ ²http://www.haskell.org/

12 eutypon /11/30 12:03 page 8 #12 8 Α. Συρόπουλος Αρχεία εισόδου docbook haddock html json latex markdown markdown_gthub markdown_mmd markdown_phpextra markdown_strct medawk natve opml rst textle Αρχεία εξόδου ascdoc beamer, texnfo και latex context docbook docx και rtf dzsldes epub και epub3 2 html και html5 json man markdown markdown_gthub markdown_mmd markdown_phpextra markdown_strct medawk natve odt opendocument opml org pdf plan revealjs rst s5 sldeous sldy textle Πίνακας 1: Είδη αρχείων που αναγνωρίζει και που μπορεί να δημιουργήσει το pandoc. $ cabal nstall pandoc Αυτό βέβαια προϋποθέτει πως έχετε εγκαταστήσει μια πολύ πρόσφατη έκδοση του Glasgow Haskell Complaton System (ghc³). Για τις περισσότερες πλατφόρμες το ghc είναι διαθέσιμο ως πακέτο συστήματος. Για κάποιες δεν υπάρχει ούτε ως πακέτο, οπότε θα πρέπει να κάνετε μόνοι σας την εγκατάσταση. Θα πρέπει να τονιστεί πως το pandoc είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει από την γραμμή εντολών (για τους χρήστες των Wndows) ή από ένα τερματικό (για τους χρήστες ενός λειτουργικού συστήματος Unx ή τύπου Unx). Επειδή δεν υπάρχει κάποιο γραφικό περιβάλλον εργασίας, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να δημιουργη- ³http://www.haskell.org/ghc/

13 eutypon /11/30 12:03 page 9 #13 Pandoc: Ένας ελβετικός σουγιάς μετατροπής αρχείων 9 Μορφή MODS BbL A TEX BbTEX RIS EndNote EndNote XML ISI MEDLINE Copac JSON cteproc Επέκταση ονόματος αρχείου.mods.bb.bbtex.rs.enl.xml.wos.medlne.copac.json Πίνακας 2: Είδη αρχείων που αναγνωρίζει και που μπορεί να δημιουργήσει το pandoc-cteproc. θεί είτε από κάποιο φοιτητή που ψάχνει να κάνει μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία, είτε από κάποιον που δεν ξέρει πώς να σκοτώσει τον ελεύθερο χρόνο του. 2 Βασική χρήση του pandoc Πριν από λίγο καιρό μαζί με έναν φίλο είχαμε γράψει ένα άρθρο χρησιμοποιώντας φυσικά το LATEX. Θελήσαμε να δημοσιεύσουμε αυτό το άρθρο και τελικά βρήκαμε ένα περιοδικό το οποίο ενδιαφέρεται για άρθρα με περιεχόμενο όπως του δικού μας. Το κακό ήταν πως το περιοδικό ζητούσε να υποβάλλουμε το άρθρο σε μορφή docx. Μολονότι μίλησα με τους υπεύθυνους του περιοδικού και τους είπα πως αν γίνει κρίση και αυτή είναι θετική, θα μετέτρεπα το άρθρο άμεσα στη ζητούμενη μορφή, αυτοί επέμεναν πως έπρεπε να υποβάλω το άρθρο σε μορφή.docx! Μάλιστα μου προτείναν να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο που μετατρέπει αρχεία LATEX σε μορφή.rtf, ώστε στη συνέχεια να εισαγάγω το παραγόμενο αρχείο στο Word (Για κάποιο λόγο, η έκδοση 2007 δεν ήταν αρκετή!) Εκείνες τις ημέρες είχα εγκαταστήσει το pandoc, το οποίο είχα σκοπό να χρησιμοποιήσω για κάποια άλλη δουλειά, και έτσι σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω αυτό το πρόγραμμα. Αρχικά χρησιμοποίησα την παρακάτω εντολή: $ pandoc -s teach_scrpt.tex -o teach_scrpt.docx Το αποτέλεσμα ήταν καλό αλλά η βιβλιογραφία δεν υπήρχε στο τέλος του παραγόμενου αρχείου! Μετά από λίγο ψάξιμο, ανακάλυψα πως υπήρχε ένα δεύτερο εργαλείο που ονομάζεται pandoc-cteproc. Αυτό το εργαλείο μπορεί να διαχειριστεί βιβλιογραφικές βάσεις σε διάφορες μορφές (βλ. Πίνακα 2). Με αυτό το δεδομένο, διαπίστωσα πως η παρακάτω εντολή δημιουργούσε τη βιβλιογραφία στο τέλος του παραγόμενου αρχείου: $ pandoc -s teach_scrpt.tex --bblography=teach-scrpt.bb \ -o teach_scrpt.docx Όμως η βιβλιογραφία εμφανιζόταν σε μία μορφή που δεν ήταν ακριβώς η μορφή που ζητούσε το περιοδικό Η μόνη λύση έμοιαζε να είναι η διόρθωση του αρχείου

14 eutypon /11/30 12:03 page 10 #14 10 Α. Συρόπουλος με το μάτι αλλά, ευτυχώς, μετά από λίγο ψάξιμο, διαπίστωσα πως είναι δυνατόν να καθορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται η βιβλιογραφία. Απλά θα πρέπει να σημειώσουμε το όνομα ενός αρχείου στυλ⁴ με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω: $ pandoc -s teach_scrpt.tex --bblography=teach-scrpt.bb \ --csl=acm-sgch-proceedngs.csl -o teach_scrpt.docx Αυτή τη φορά η βιβλιογραφία βγήκε σωστά αλλά οι αναφορές δεν ήταν εντελώς σωστές. Αυτές, δυστυχώς, έπρεπε να τις διορθώσω με το χέρι. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν οι πίνακες: Το pandoc απλά πετάει στο τελικό αρχείο τον κώδικα LATEX του πίνακα. Το pandoc δεν κατανοεί όλες τις εντολές του LATEX, αλλά μπορεί και επεξεργάζεται μια χαρά ένα βασικό υποσύνολο των εντολών του LATEX. Παραπάνω αναφέρθηκε πως το pandoc μπορεί να παράγει αρχεία html αλλά και αρχεία html5. Το ερώτημα είναι: Πώς μπορούμε να δηλώσουμε τι μορφή αρχείου θέλουμε να παραχθεί; Απλά χρησιμοποιούμε τον διακόπτη γραμμής εντολών -t και δίπλα το είδος του αρχείου που θέλουμε να παραχθεί. Για παράδειγμα, να πώς παράγουμε αρχείο html5: $ pandoc -s -t html5 teach_scrpt.tex \ --bblography=teach-scrpt.bb \ --csl=acm-sgch-proceedngs.csl -o teach_scrpt.html 3 Με τα μαθηματικά, τι γίνεται; Είναι γεγονός πως η εμφάνιση μαθηματικού κειμένου είναι μια ιδαίτερα δύσκολη υπόθεση. Φυσικά το LATEX και το XƎLATEX παράγει μαθηματικό κείμενο αξεπέραστης ποιότητας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι αρκετό. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα e-book σε μορφή epub, τότε θα πρέπει το μαθηματικό κείμενο να σημειωθεί σε MathML ή, στην χειρότερη περίπτωση, να εισαχθεί στη μορφή εικόνας. Το pandoc επιτρέπει την εύκολη μετατροπή μαθηματικού κειμένου που έχει σημειωθεί σε μορφή LATEX σε μορφή MathML. Φυσικά και υπάρχουν περιορισμοί καθώς δεν αναγνωρίζονται όλα τα περιβάλλοντα μαθηματικού κειμένου, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο καθώς κάποια, όπως το multlne, δεν έχουν το αντίστοιχο τους στην HTML. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. Ο παρακάτω κώδικας περιέχει δύο εξισώσεις και κείμενο στα ελληνικά. Υποθέτουμε πως το αρχείο test.tex στο οποίο θα αποθηκευτεί ο κώδικας αυτός θα είναι κωδικοποιημένο σε μορφή UTF-8. \documentclass[a4paper]{artcle} \usepackage{amsmath} \begn{document} Αυτή είναι μια απλή εξίσωση σε «εμφάνιση αράδας» $E=mc^2$ και μία σε εμφάνιση «βιτρίνας»: ⁴Μπορείτε να διαλέξετε ένα από το δικτυακό τόπο και να το κατεβάσετε για να το χρησιμοποιήσετε με το pandoc.

15 eutypon /11/30 12:03 page 11 #15 Pandoc: Ένας ελβετικός σουγιάς μετατροπής αρχείων 11 \begn{dsplaymath} Q=\nt_{\Omega}\rho dv \end{dsplaymath} \end{document} Για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο html5 από αυτόν τον κώδικα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια εντολή όπως αυτή που ακολουθεί: $ pandoc -s -t html5 test.tex --mathml -o test.html Το αποτέλεσμα της μετατροπής είναι το ακόλουθο: fle:///export/home/apostolo/work/reports/teachng/ebp... Αυτή είναι μια απλή εξίσωση σε «εμφάνιση αράδας» E = mc 2 και μία σε εμφάνιση «βιτρίνας»: Q = Ω ρdv Σημειώνω πως χρησιμοποιήθηκε ο Frefox 24.0 για την προβολή του παραγόμενου αρχείου html5. Δυστυχώς οι άλλοι κοινοί φυλλομετρητές έχουν περιορισμένες δυνατότητες προβολής κώδικα MathML. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη σωστή εμφάνιση μιας σελίδας html. Μια απλή λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει το MathJax, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικα σε JavaScrpt που στοχεύει στην ποιοτική εμφάνιση μαθηματικού περιεχομένου σε όλους τους φυλλομετρητές. Αν λοιπόν σκοπεύουμε να παράγουμε αρχεία html με μαθηματικό κείμενο που να προβάλλεται μέσω του MathJax, θα πρέπει να χρησιμοπoιήσετε μια εντολή όπως η ακόλουθη: $ pandoc -s -t html5 test.tex --mathjax -o test.html Το παραγόμενο αρχείο html θα περιέχει μερικές αράδες όπως περίπου οι παρακάτω: <scrpt src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/mathjax.js? confg=tex-ams-mml_htmlormml" type="text/javascrpt"> MathJax.Hub.Queue(["Typeset",MathJax.Hub]); </scrpt> Προφανώς έχει αλλαχθεί η εμφάνιση του κώδικα html για να χωρέσει στη σελίδα του περιοδικού. Ο κώδικας αυτός δηλώνει πως η σελίδα μας θα φορτώσει τον αντίστοιχο κώδικα JavaScrpt από το δικτυακό τόπο που παρέχει όλες τις εκδόσεις του MathJax. Αν έχουμε κατεβάσει τον κώδικα του MathJax, τότε μπορούμε να βάλουμε μετά τον διακόπτη --mathjax το σύμβολο = και μετά τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο κώδικας του MathJax. Προφανώς είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του κώδικα και άρα να χρησιμοποιείτε τον σχετικό διακόπτη χωρίς κάποια τιμή. 1 of 1 05/10/ :52 μ.μ.

16 eutypon /11/30 12:03 page 12 #16 12 Α. Συρόπουλος 4 Επίλογος Αν και το κείμενο είναι σχετικά σύντομο πιστεύω πως είναι τόσο όσο χρειάζεται ώστε κάποιος ν αρχίσει να ψάχνει τις δυνατότητες του pandoc. Άλλωστε η τεκμηρίωση στο δικτυακό τόπο του προγράμματος είναι υπερεπαρκής. Οπότε βρείτε το δικτυακό τόπο του pandoc με τη χρήση της αγαπημένης σας μηχανής αναζήτησης και αρχίστε τις μετατροπές!

17 eutypon /11/30 12:03 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος Ὀκτώβριος/October Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com Ο όρος πλακάτο χρώμα αναφέρεται σε χρώμα το οποίο τυπώνεται με το δικό του ξεχωριστό μελάνι. Τέτοιου είδους χρώματα χρησιμοποιούνται στη παραγωγή βιβλίων ή άλλων εντύπων. Το πακέτο xespotcolor επιτρέπει τη χρήση πλακάτων χρωμάτων σε έντυπα που δημιουργούνται με το XƎL A TEX ή με το L A TEX αν χρησιμοποιείται ο οδηγός dvpdfmx. Το παρόν άρθρο είναι μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του πακέτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πριν πρόσφατα, η δυνατότητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων παρεχόταν μόνο σε όσους ετοιμάζουν τα έγγραφά τους με το pdfl A TEX. Spot colors wth L A TEX/XƎL A TEX, by Apostolos Syropoulos e term spot color refers to colors that are prnted wth ther own nk. Typcally, prnter shops use spot colors n the producton of books or other prnted materal. e xespotcolor package allows the use of spot colors n documents prepared wth XƎL A TEX or L A TEX provded that the dvpdfmx drver s used. s artcle s a presentaton of the capabltes of that package. It s worth notng that untl recently, the capablty to use spot colors was avalable only to those who prepare ther documents wth pdfl A TEX. 1 Εισαγωγή Τα πλακάτα χρώματα (ή μονοχρωμία ή χρώματα Pantone) αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τρόπο βιομηχανικής παραγωγής εντύπων. Δυστυχώς ο πυρήνας των LATEX (άρα και των pdflatex και XƎLATEX) δεν παρέχουν καμία άμεση υποστήριξη για τη χρήση πλακάτων χρωμάτων. Οπότε κανείς ετοιμάζει ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας τετραχρωμίες (δηλαδή χρώματα ορισμένα με το μοντέλο CMYK¹) και τα μετατρέπει σε πλακάτα χρώματα με κάποιο ειδικό λογισμικό όπως το Adobe Acrobat XI Pro. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι λύση αλλά κάποιου είδους χακεριά. Ο κύριος λόγος είναι πως αν ο σχεδιαστής του εντύπου έχει στη διάθεσή του την υποδομή για τη χρήση πλακάτων χρωμάτων, τότε θα στήσει το έντυπο ανάλογα και φυσικά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που θα είναι προϊόν μετατροπής. ¹Το μοντέλο CMYK χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα γαλάζιο (Cyan), μωβ (Magenta), κίτρινο (Yellow) και μαύρο (Key), για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς.

18 eutypon /11/30 12:03 page 14 #18 14 Α. Συρόπουλος Το καλοκαίρι τού 2014 εργάστηκα πάνω στη σελιδοποίηση της μετάφρασης ενός βιβλίου το οποίο είχε αρχικά ετοιμαστεί με το LATEX. Φυσικά η χρήση του XƎLATEX ήταν σχεδόν μονόδρομος δεν μπορώ να διανοηθώ τη δημιουργία ελληνικού κειμένου με κάτι άλλο! Σε κάποια στιγμή ο εκδότης με ρώτησε αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω «μονοχρωμία» και όχι «τετραχρωμία» στο τελικό αποτέλεσμα (το βιβλίο έχει πολλά έγχρωμα πλαίσια των οποίων τα χρώματα ορίζονται ως «χρώματα CMYK»). Αρχικά ξαφνιάστηκα επειδή δεν γνώριζα τι είναι η μονοχρωμία, αλλά αφού ο εκδότης μού εξήγησε, του απάντησα πως δεν ήξερα και πως θα το κοιτούσα. Εκείνο που πραγματικά ήξερα ήταν πως το πακέτο color [1] δεν παρέχει τη δυνατότητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων, οπότε έπρεπε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο πιο σχετικό. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν να ανακαλύψω πως υπάρχει το πακέτο spotcolor του Jens Elstner [2], το οποίο όμως έχει σχεδιασθεί για χρήση μόνο με το pdflatex. Επειδή δεν ήταν δυνατό να αλλάξω το βιβλίο (άλλωστε υπήρχε και η δυνατότητα χρήσης του Adobe Acrobat XI Pro), σκέφτηκα να τροποποίωσω το αρχικό πακέτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το XƎLATEX. Αν και η μετατροπή φαινόταν απλή το αρχικό πακέτο είχε 55 περίπου γραμμές κώδικα παρ όλα αυτά η μετατροπή ήταν πολύπλοκη και χρονοβόρα. Σε ό,τι ακολουθεί περιγράφεται πώς έγινε η μετατροπή του κώδικα και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πακέτο xespotcolor. Θα πρέπει να τονισθεί πως η ανάγνωση της Ενότητας 2 προϋποθέτει γνώση προγραμματισμού στην γλώσσα του TEX. Επίσης είναι απαραίτητη μια γενική γνώση της δομής ενός αρχείου PDF, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των εντολών \specal του XƎTEX. Επειδή ο οδηγός που χρησιμοποιεί το XƎTEX είναι ο xdvpdfmx, μια επέκταση του dvpdfmx, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το πακέτο και με το LATEX, αν βέβαια χρησιμοποιούμε τον οδηγό dvpdfmx. Τη δυνατότητα αυτή ανακάλυψε ο Akra Kakuto, τον οποίο και ευχαριστώ για τη μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά του στη βελτίωση του πακέτου. Μολονότι σε ό,τι ακολουθεί αναφέρομαι μόνο στο XƎTEX/XƎLATEX, φυσικά ισχύουν ακριβώς τα ίδια για το συνδυασμό LATEX+dvpdfmx. 2 Μετατροπή κώδικα pdftex σε XƎTEX Το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσω ήταν η μετατροπή εντολών που παράγουν απευθείας κώδικα PDF. Τέτοιες έχει πολλές το pd TEX. Φυσικά έχει και το XƎTEX τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής κώδικα PDF στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό γίνεται με τη χρήση της εντολής \specal μιας και το XƎTEX δεν παράγει απευθείας αρχείο PDF αλλά μια επέκταση της μορφής DVI, η οποία μετατρέπεται σε PDF από ένα πρόγραμμα οδηγό (συνήθως το πρόγραμμα xdvpdfmx). Στην περίπτωση του πακέτου spotcolor, έπρεπε να μετατρέψω κώδικα όπως αυτός που ακολουθεί: 1. \newcount\thecnta 2. \newcount\thecntb 3. \def\obj{ 0 R}%

19 eutypon /11/30 12:03 page 15 #19 Πλακάτα χρώματα με το LATEX/XƎLATEX \pdfobj{1o κομμάτι κώδικας PDF}% 5. \thecnta=\the\pdflastobj% 6. \pdfobj{κώδικας PDF \the\thecnta \obj}% 7. \thecntb=\the\pdflastobj% 8. \pdfrefobj\thecnta% 9. \pdfrefobj\thecntb% Εδώ το pd TEX δημιουργεί δύο αντικείμενα PDF (γραμμές 4 και 6), και το δεύτερο περιέχει αναφορά στο πρώτο. Οι δύο μετρητές που ορίζονται στις γραμμές 1 και 2 χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αναφερθούμε στα δύο αντικείμενα. Η εντολή στην γραμμή 3 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κώδικα που θα αναφέρεται σε κάποιο αντικείμενο. Οι εντολές στις γραμμές 5 και 7 αναθέτουν στους δύο μετρητές τους αριθμούς που λαμβάνουν τα δύο αντικείμενα (κάθε αντικείμενο αντιστοιχίζεται σε έναν αριθμό σε ένα αρχείο PDF). Κάνοντας αρκετές δοκιμές και βρίσκοντας κάποιες πληροφορίες μέσω του Google, κατέληξα στο ότι ο παρακάτω κώδικας XƎTEX είναι μια λογική μετάφραση του προηγούμενου κώδικα: 1. \newcount\cnt 2. \newtoks\tok \edef\a{\the\tok Raw PDF code 1}% 5. \edef\b{raw PDF code \the\tok}% 6. «μαγικές» εντολές 7. \specal{pdf:obj \A}% 8. \B}% 9. \advance\cnt by1% Οι δύο ορισμοί στις γραμμές 4 και 5 γίνονται με αυτόν τον τρόπο επειδή πρέπει να γίνει άμεση ανάπτυξη των μακροεντολών που περιέχονται. Στην πρώτη έκδοση του πακέτου θεώρησα πως αν ζητούσα την αυτόματη δημιουργία του δεύτερου αντικειμένου (γραμμή 7 χωρίς το κομμάτι που ξεκινάει ο οδηγός δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και το ανακαλύψαμε όταν κάναμε διάφορους ελέγχους στον οδηγό. Ο γενικός κανόνας δημιουργίας ενός αντικειμένου PDF με τον οδηγό είναι ο εξής: Γράφουμε pdf:obj και ένα τουλάχιστον κενό διάστημα, μετά βάζουμε το όνομα του αντικειμένου, ένα τουλάχιστον κενό διάστημα και τον κώδικα που θα περιέχει. Στην γενική τους μορφή τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με το και να ακολουθούν ένα τουλάχιστον λατινικό γράμμα και μετά λατινικά γράμματα ή αραβικά ψηφία. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που η μεταβλητή \TOK λαμβάνει τη σχετική τιμή στη γραμμή 3. Στις γραμμές 7 και 8 προσθέτουμε δύο αντικείμενα στο αρχείο XDV που παράγει το XƎTEX. Τέλος, στη γραμμή 9 γίνεται αύξηση της τιμής της μεταβλητής \CNT κατά ένα. Να σημειωθεί πως ο κώδικας στη γραμμή 8 είναι διαφορετικός από τον κώδικα της γραμμής 7, επειδή απλά στο πακέτο γίνεται χρήση μιας μακροεντολής (γραμμή 6) η οποία θα εξαφάνιζε το όνομα του αντικειμένου PDF αν ορίζονταν όπως η εντολή στην γραμμή 4. Ο κώδικας του πακέτου spotcolor περιέχει έναν ορισμό ίδιο με τον παρακάτω: \def\r#1{%

20 eutypon /11/30 12:03 page 16 #20 16 Α. Συρόπουλος \edef\act{\noexpand\pdfpageresources={% \act} \the\pdfpageresources\space/colorspace<<#1>>}} Το αποτέλεσμα αυτού του κώδικα είναι να προστεθεί ένας συγκεκριμένος χρωματικός χώρος (color space) στους πόρους όλων των σελίδων που ακολουθούν. Δυστυχώς, αν εκτελεσθεί ο παρακάτω κώδικας, προσθέτει τον συγκεκριμένο χρωματικό χώρο μόνο στην τρέχουσα σελίδα: \def\r#1{% <</ColorSpace <<#1>>>>}} Ο μόνος τρόπος για να υλοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση είναι η χρήση της εντολής \AddEverypageHook του πακέτου everypage. Αυτή εντολή τροποποιεί την εντολή που δημιουργεί τις σελίδες ώστε να προσθέτει κάθε φορά το όρισμά της. \def\r#1{% \AddEverypageHook{\specal{% <</ColorSpace <<#1>>>>}}} Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως στην περίπτωση του pd TEX απλά συμπληρώνουμε τους πόρους, ενώ εδώ δημιουργούμε μια ειδική δομή (PDF dctonary) η οποία συγχωνεύεται με τους τωρινούς πόρους της σελίδας. Οι παραπάνω αλλαγές δεν ήταν αρκετές ώστε να λειτουργήσει το πακέτο, επειδή το πρόγραμμα οδηγός πολύ απλά δεν ξέρει τίποτα για πλακάτα χρώματα! Γενικά αυτό δεν μας ενοχλεί αλλά δημιουργεί πρόβλημα αν θέλουμε να φτιάξουμε χρωματιστά πλαίσια επειδή εκεί πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε ένα πλακάτο χρώμα όπως κάνουμε για ένα χρώμα CMYK ή RGB.² Για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλάγές στο xdvpdfmx, οι οποίες θα ενσωματωθούν στον κώδικα του προγράμματος. 3 Χρήση του πακέτου xespotcolor Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάτα χρώματα θα πρέπει αρχικά να δηλώσουμε ένα νέο χρωματικό χώρο ειδικά για πλακάτα χρώματα όπως φαίνεται παρακάτω: \NewSpotColorSpace{SOMECOLORSPACE} Να σημειωθεί πως, αν θέλουμε, μπορούμε να ορίσουμε πολλούς τέτοιους χρωματικούς χώρους. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν φορτώσουμε το πακέτο με τον παρακάτω τρόπο: \usepackage[hks,pantone]{xespotcolor} Οι δύο επιλογές έχουν ως αποτέλεσμα να φορτώνονται αρκετά προκαθορισμένα χρώματα τα οποία ανήκουν σε δύο χρωματικούς χώρους: τον PANTONE και τον HKS. ²Το μοντέλο RGB χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα κόκκινο (Red), πράσινο (Green) και μπλε (Blue).

21 eutypon /11/30 12:03 page 17 #21 Πλακάτα χρώματα με το LATEX/XƎLATEX 17 Μαζί με τον ορισμό των δύο χρωματικών χώρων φορτώνονται και πολλά νέα πλακάτα χρώματα. Τα χρώματα αυτά ορίζονται ως εξής: \AddSpotColor{PANTONE}{PANTONE108PC}{% PANTONE\SpotSpace 108\SpotSpace PC} { } (Εντολές όπως αυτή γράφονται σε μία γραμμή, αλλά εδώ, για καθαρά λόγους εμφάνισης στο περιοδικό, παρουσιάζεται σε δύο γραμμές.) Γνωρίζουμε ότι με τον κώδικα {\color{blue} \XeLeTeX} ο λογότυπος XƎLATEX θα εμφανιστεί σε χρώμα μπλέ. Αν θέλουμε να εμφανιστεί στο PANTONEGreenPC, τότε θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω: \SetPageColorSpace{PANTONE} \SpotColor{PANTONEGreenPC}{1.0} \XeLaTeX Προσοχή αν θέλετε μετά να γράψετε κάτι σε μαύρο, θα διαπιστώσετε πως αυτό δεν είναι δυνατό! Για τον λόγο αυτό, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε κώδικα όπως ο παρακάτω: \SetPageColorSpace{PANTONE} {\color[spotcolor]{pantonegreenpc,1.0} \XeLaTeX} \XeTeX Εδώ ο λογότυπος XƎTEX θα εμφανιστεί μαύρος, όπως είναι αναμενόμενο. Θα έχετε προσέξει πως το πλακάτο χρώμα συνοδεύεται από έναν αριθμό, εδώ το 1. Αυτός ο αριθμός εκφράζει την ένταση του χρώματος. Το 1 είναι το πιο έντονο και το 0 το τελείως αχνό. Για παράδειγμα, στον παρακάτω κώδικα \defnecolor{mycolor}{spotcolor}{pantonegreenpc,0.5} {\color{mycolor}\huge\bfseres\xelatex} ο λογότυπος XƎLATEX θα φαίνεται πολύ πιο αχνός από αυτόν στο προηγούμενο παράδειγμα. Αν θέλουμε να έχουμε πλακάτο χρώμα ως χρώμα σελίδας, τότε απλά χρησιμοποιούμε τις ενολές που ακολουθούν: \SetPageColorSpace{PANTONE} \pagecolor{mycolor} 4 Επίλογος Το πακέτο xespotcolor είναι ήδη διαθέσιμο στο CTAN [3], αλλά η ανάπτυξή του δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ενδέχεται να μην συνεργάζεται καλά με ορισμένα πακέτα που χρησιμοποιούν χρώματα, όπως π.χ. το TkZ. Πάντως πιστεύω πως σιγά σιγά το XƎLATEX αποκτά όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα κάνουν τη χρήση του απλού LATEX παρελθόν.

22 eutypon /11/30 12:03 page 18 #22 18 Α. Συρόπουλος Αναφορές [1] U. Kern, xcolor Drver-ndependent color extensons for LATEXand pdflatex. Verson, 2.11, URL: (Aνακτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2014.) [2] J. Elstner, spotcolor Spot colours for pdflatex. Verson 1.2, URL: http: //www.ctan.org/pkg/spotcolor. (Aνακτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2014.) [3] A. Syropoulos and J. Elstner, xespotcolor Spot colours support for XƎLATEX. Verson 1.0, URL: (Aνακτήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014.)

23 eutypon /11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος Ὀκτώβριος/October Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους Κῶς Η/Τ: gavvns at gmal dot com Στὴν παροῦσα ἐργασία γίνεται χρήση μίας παραλλαγῆς τοῦ πακέτου cwpuzzle γιὰ τὴν δημιουργία ἑλληνικῶν σταυρολέξων. Greek crossword puzzles wth L A TEX, by Ioanns A. Vamvakas s artcle presents a varaton of the cwpuzzle for the creaton of Greek crossword puzzles. 1 Εἰσαγωγὴ Τὸ πακέτο cwpuzzle εἶναι δημιουργία τοῦ Gerd Neugebauer [1] μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ὁποίου μπορεῖ κάποιος νὰ ἐκτυπώσει διάφορα πνευματικὰ παιχνίδια, ὅπως: σταυρόλεξα, sudoku, kakuro καὶ παραλλαγὲς αὐτῶν. Προφανῶς, ὁ δημιουργὸς τοῦ cwpuzzle, γράφοντας τον κώδικα TEX γιὰ τὸ πακέτο, εἶχε ὑπ ὄψιν του τὰ σταυρόλεξα ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου. Ὅμως, εἶχε τὴν πρόνοια νὰ δημιουργήσει μία σειρὰ ἀπὸ παραμέτρους καὶ ἐπιλογές μὲ τὶς ὁποῖες μπορεῖ κανεὶς νὰ παράξει δικοῦ του τύπου παιχνίδια. 2 Βασικὴ χρήση τοῦ πακέτου cwpuzzle Μολονότι τὸ πλῆρες ἐγχειρίδιο τοῦ πακέτου βρίσκεται στὸ CTAN, ἐν τούτοις ἐδῶ θὰ κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση ἡ ὁποία θὰ βοηθήσει καὶ στὴν κατανόηση τῶν παραμέτρων ποὺ ὁδηγεῖ στὴν δημιουργία ἑλληνικοῦ τύπου σταυρολέξων. Τὸ βασικὸ περιβάλλον τοῦ πακέτου εἶναι τὸ Puzzle καὶ ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς δομή: \PuzzleSoluton...[Set other parameters]... \begn{puzzle}{cols}{rows} [1]X * * X [2]X X... * * X X [n]x X *.... * X X [p]x X X... X * * X [q]x * X.... * * []X X X X... X * * X [m]x X X. \end{puzzle}

24 eutypon /11/30 12:03 page 20 #24 20 Ι. Α. Βαμβακᾶς (α) \begn{puzzle}{5}{3} [1]Τ [4]Ε Λ Ο [5]Σ. [2]Ε Ι * * Μ. [3]Χ P Η Μ Α. \end{puzzle} Τ Ε Λ Ο Σ 2 Ε Ι Μ (β) 3 (γ) Χ P Η Μ Α Εἰκόνα 1: (α) Ὁ κώδικας, (β) τὸ σταυρόλεξο χωρὶς καὶ (γ) μὲ λύσεις. Ὁ παραπάνω κώδικας θὰ σχεδιάσει ἕνα ὀρθογώνιο πλέγμα ποὺ θὰ περιέχει τόσες γραμμὲς καὶ στῆλες ὅσες καθορίζονται ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς Rows καὶ Cols ἀντιστοίχως. Οἱ κάθετες γραμμὲς ( ) σηματοδοτοῦν τὰ ὄρια τῶν κελλιῶν τοῦ σταυρολέξου. Τὰ [1], [2],, [m] ἀντιστοιχοῦν στοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁρισμῶν καὶ μὲ X συμβολίζονται τὰ γράμματα τῶν λέξεων λύσεων τῶν ὁρισμῶν τοῦ σταυρολέξου. Ὁ τερματισμὸς κάθε σειρᾶς δηλώνεται μὲ μία τελεία. Μὲ ἀστερίσκους (*) δημιουργοῦνται τὰ μαῦρα κελλιὰ τοῦ σταυρολέξου. Πρὶν ἀπὸ τὸ περιβάλλον Puzzle, ὁ χρήστης μπορεῖ νὰ θέσει τὶς δικές του παραμέτρους καὶ νὰ ἀλλάξει τὴν ἐμφάνιση τοῦ σταυρολέξου. Ἐπίσης, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐμφανίζει ἢ νὰ κρύβει τὶς λέξεις ποὺ ἀπαντοῦν στοὺς ὁρισμοὺς μὲ τὴν μακροεντολή \PuzzleSoluton, ποὺ θέτει πρὶν τὸ περιβάλλον Puzzle. Ὡς παράδειγμα, ἡ Εἰκόνα 1 δείχνει τὸν κώδικα γιὰ τὸν σχεδιασμὸ ἑνὸς σταυρολέξου 3 5, μαζὶ μὲ τὸ κενὸ καὶ τὸ λυμένο μέρος του. Οἱ ὁρισμοὶ (clues) τοῦ σταυρολέξου ἀναγράφονται σὲ ἕνα διαφορετικὸ περιβάλλον, τὸ PuzzleClues, τὸ ὁποῖο γιὰ τὸ προηγούμενο παράδειγμα φαίνεται στὴν Εἰκόνα 2. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐπίσης πὼς τὰ παραδείγματα τοῦ παρόντος ἄρθρου ἔχουν δημιουργηθεῖ μὲ τὸ XƎLATEX, ἀλλὰ μποροῦν νὰ δημιουργηθοῦν ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ babel. 3 Σχεδιασμός ἑλληνικῶν σταυρολέξων Τὰ σταυρόλεξα ἑλληνικοῦ τύπου θέτουν τοὺς ἀριθμοὺς τῶν καθέτων καὶ ὀριζοντίων ὁρισμῶν ἐκτὸς τοῦ ὀρθογωνίου πλέγματος. Ἐπίσης στὴν ἴδια σειρὰ ἢ στήλη μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνὸς ὁρισμοί. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ὁρίσαμε τὶς ἑξῆς μακροεντολὲς μέσα στὸ νέο πακέτο cwpuzzlegr: \PuzzleDefneCell{+}{\put(#1,#2){}} Σχεδιάζουμε ἕνα νέο εἶδος κελλιοῦ χωρὶς πλαίσιο. Μία στήλη καὶ μία σειρὰ τέτοιων κελλιῶν θὰ βρίσκεται στὴν ἀρι-

25 eutypon /11/30 12:03 page 21 #25 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ LATEX 21 \begn{puzzleclues}% {\textbf{ὀριζοντίως: }}% \Clue{1}{ΤΕΛΟΣ}{...} \Clue{2}{EI}{...} \Clue{5}{ΧΡΗΜΑ}{...} \end{puzzleclues} \begn{puzzleclues}% {\textbf{καθέτως: }}% \Clue{1}{ΤΕΧ}{...} \Clue{4}{ΕΙΡ}{...} \Clue{5}{ΣΜΑ}{...} \end{puzzleclues} Ὀριζοντίως: 1 Ὑπάρχει ἀρχὴ καὶ. 2 Ἀρχαῖο εἶναι. 5 Χωρὶς αὐτὸ ἡ οἰκονομία δὲν κινεῖται. Καθέτως: 1 Πρόγραμμα στοιχειοθεσίας. 4 Μακρινὸς πρόγονος τῆς ΝΕΡΙΤ. 5 Στρατιωτικὴ σχολή. Εἰκόνα 2: (α) Ὁ κώδικας τῶν ὁρισμῶν καὶ (β) οἱ ὁρισμοὶ τοῦ σταυρολέξου τῆς Εἰκόνας 1. στερὴ καὶ στὴν ἄνω πλευρὰ τοῦ τετραγώνου ποὺ περιέχει τὸ σταυρόλεξο, ἁντιστοίχως. Μέσα σὲ αὐτὸ θὰ τοποθετοῦνται οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὁρισμῶν. \newcommand\puzzlenumberfont{\bf\large} Ἐπανορίζουμε τὸ μέγεθος τῆς γραμματοσειρᾶς μὲ τὴν ὁποία ἐκτυπώνονται οἱ ἀριθμοὶ σὲ \bf (ἔντονα) καὶ \large (μεγάλα). \def\puzzleputnumber#1#2#3{% \put(#1,#2){\makebox(1,.95)[c]{% \PuzzleNumberFont\,#3}}} Ἐπανορίζουμε τὴν θέση ἐντὸς τοῦ κελλιοῦ ποὺ θὰ ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ πάνω ἀριστερὰ ([tl]) στὸ κέντρο ([c]). Προσπαθήσαμε νὰ κάνουμε τὴν χρήση τοῦ πακέτου ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὔκολη γιὰ τὸν δημιουργὸ σταυρολέξων, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει λίγες ἢ καὶ μηδενικὲς γνώσεις TEX/LATEX. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ γράψαμε ἕνα ἁπλὸ πρόγραμμα (scrpt), τὸ makepuzzle τοῦ κελύφους Bash (Bash shell) σὲ περιβάλλον Unx/Lnux. Ὁ χρήστης τὸ μόνο ποὺ θὰ ἔχει νὰ κάνει εἶναι νὰ ἐκτελέσει (νὰ τρέξει) τὸ πρόγραμμα. Ἀκολουθεῖ μία ἀνάλυση τῶν ὁρισμάτων ποὺ δέχεται τὸ makepuzzle: 1. NumLnCol: Κατ ἀρχάς, πρέπει νὰ δοθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν γραμμῶν καὶ τῶν στηλῶν (εἶναι ἴσες) τοῦ σταυρολέξου. 2. AcrossClues: Ἀκολουθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέχει τοὺς ὀριζόντιους ὁρισμούς. Ἡ μορφὴ ποὺ θὰ ἔχει κάθε ὁρισμὸς θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἑξῆς: n. ὑποορισμὸς 1, ὑποορισμὸς 2 ὑποορισμὸς m ὅπου n = 1, 2, NumLnCol εἶναι ὁ αὔξων ἀριθμὸς τοῦ κάθε ὁρισμοῦ καὶ m 1 ὁ ἀριθμός τῶν ὑποορισμῶν. Ἡ τελεία (.) μετὰ τὸν ἀριθμὸ n εἶναι ἀπαραίτητη.

26 eutypon /11/30 12:03 page 22 #26 22 Ι. Α. Βαμβακᾶς Σὲ κάθε σειρὰ ἢ στήλη εἶναι δυνατὸν νὰ ζητοῦνται περισσότερες ἀπὸ μία λέξεις. Τοὺς ὁρισμοὺς αὐτῶν τῶν διαφορετικῶν λέξεων τοὺς χωρίζουμε μὲ μία παύλα, ὅπως συνηθίζεται στὰ ἑλληνικὰ σταυρόλεξα. 3. DownClues: Ἀκολουθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέχει τοὺς κατακόρυφους ὁρισμούς. Ἰσχύει ὅ,τι γράψαμε γιὰ τοὺς ὁριζόντιους. 4. Answers: Στὴν συνέχεια θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέχει τὴν λύση τοῦ σταυρολέξου. Αὐτὸ θὰ πρέπει περιέχει ἀριθμὸ γραμμῶν καὶ στηλῶν NumLnCol, ἐνῶ γιὰ τὰ μαῦρα κελλιὰ χρησιμοποιεῖται τὸ μηδέν (0). Κάθε σειρὰ τοῦ ἀρχείου θὰ ἔχει τὴν μορφή: ὅπου X = A, B,, W. XXX0XXXXX0XX 5. Soluton? (y/n): Τέλος ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκτυπωθεῖ τὸ σταυρόλεξο μαζὶ μὲ τὴν λύση του πληκτρολογοῦμε y, ἀλλιῶς (ποὺ εἶναι καὶ τὸ συνηθισμένο) n. Τὸ scrpt ἐν τέλει δημιουργεῖ ἕνα ἀρχεῖο DVI (ἢ PDF στὴν περίπτωση τοῦ XƎLATEX) μὲ τὸ σταυρόλεξο στὴν κορυφή καὶ τοὺς ὁριζόντιους καὶ καθέτους ὁρισμοὺς νὰ ἀκολουθοῦν. Γιὰ τὴν ἐκτύπωση τῶν τελευταίων ἐπιλέξαμε νὰ μὴν ἀκολουθήσουμε τὸ περιβάλλον PuzzleClues τοῦ πακέτου cwpuzzle ἀλλὰ νὰ τοὺς θέσουμε σὲ περιβάλλον πίνακα (tabular). Ἔτσι πετύχαμε τὴν ἐμφάνιση τῶν ἴδιων ὁριζοντίων καὶ καθέτων ὁρισμῶν στὸ ἴδιο ὕψος τῆς σελίδας. Στὸ Παράρτημα τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐμφανίζεται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς χρήσης τοῦ πακέτου σὲ ἕνα ὁλοκληρωμένο σταυρόλεξο. Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω μποροῦν νὰ ἐκτελεσθοῦν καὶ σὲ περιβάλλον Wndows ἐφόσον ἔχει ἐγκατασταθεῖ τὸ TEX Lve καὶ εἴτε τὸ Cygwn (ἕνα περιβάλλον τύπου Unx), εἴτε μόνον τὸ κέλυφος Bash. Οἱ ἐντολὲς δίνονται στὸ System Prompt τῶν Wndows καὶ τὰ ἀρχεῖα ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω δημιουργοῦνται μὲ κάποιον κειμενογράφο, ἀκόμα καὶ μὲ τὸ nodepad (ἂν καὶ ὁ συγγραφέας προτιμάει τὸν κειμενογράφο V/Vm, ποὺ ἔχει ἐγκαταστήσει καὶ στὰ Wndows τοῦ ὑπολογιστῆ του). 4 Συμπεράσματα Στὴν παροῦσα ἐργασία, χρησιμοποιεῖται μία παραλλαγὴ τοῦ πακέτου cwpuzzle (τὸ cwpuzzlegr) γιὰ τὴν ἐκτύπωση σταυρολέξων ἑλληνικοῦ τύπου. Ἔχει ληφθεῖ μέριμνα ὥστε ὁ χρήστης νὰ μὴν χρειάζεται (ἐκτὸς καὶ ἐὰν τὸ ἐπιθυμεῖ) νὰ ἀσχοληθεῖ καθόλου μὲ τὴν συγγραφὴ κώδικα TEX/LATEX. Μόνο τρία ἀρχεῖα text πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν μὲ τοὺς ὁριζόντιους καὶ κάθετους ὁρισμοὺς ὅπως καὶ τὴν λύση τοῦ σταυρολέξου. Τὸ bash scrpt makepuzzle κάνει τὴν ὑπόλοιπη δουλειὰ μόνο του καὶ ἑτοιμάζει ἕνα ἀρχεῖο PDF πρὸς ἐκτύπωση. Ὅπως πάντοτε, ὁ συγγραφέας εἶναι διαθέσιμος καὶ ἀνοικτὸς σὲ σχόλια, διορθώσεις καὶ προτάσεις.

27 eutypon /11/30 12:03 page 23 #27 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ LATEX 23 Ἀναφορὲς [1] G. Neugebauer, A LATEX package for typese ng crossword puzzles and more. 12 January URL: \texttt{http://www.ctan.org/pkg/crossword}. (Ἀνακτήθηκε στὶς 17 Μαΐου 2014.) Λύση τοῦ σταυρολέξου τῆς ἑπομένης σελίδας Ὁριζοντίως: 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, 2. ΗΜΑΡ ΧΤΕΣ, 3. ΛΙ ΕΠ ΟΡΕ, 4. ΕΜ ΙΡΑ, 5. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, 6. ΑΤΤΙΚΟΣ, 7. ΧΡ ΑΛ ΕΓΩ, 8. ΟΟΟ ΟΛΙΚΑ, 9. ΣΥΛΗΣΗΣ. Καθέτως: 1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, 2. ΗΜΙΜΕΤΡΟΥ, 3. ΛΑ ΛΤ ΟΛ. 4. ΕΡΕΙΠΙΑ, 5. ΠΡΟΚΛΟΣ, 6. ΩΧ ΑΜΟ ΛΗ, 7. ΝΤΟ ΕΣΕΙΣ, 8. ΙΕΡΩΝ ΓΚ, 9. ΑΣΕ ΗΡΩΑΣ.

28 eutypon /11/30 12:03 page 24 #28 24 Ι. Α. Βαμβακᾶς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Παράδειγμα ἑλληνικοῦ σταυρολέξου Ἀνατύπωση τοῦ σταυρολέξου ὑπ ἀριθμ. 1467, τοῦ φύλλου τῆς ἐφημερίδας Καθημερινὴ τῆς 20ῆς Ἀπριλίου (Ἡ λύση στὸ κάτω μέρος τῆς προηγούμενης σελίδας.) Ὁριζοντίως 1. Τὸ δίκτυό της ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. 2. Τὸ «νόστιμον» ἀναφέρεται ἐπί ἐπανόδου. Ἐκφράζει ἕνα πρόσφατο παρελθόν. 3. Τοῦ «Κ» δορυφόροι. Πρόθεση μὲ ἀπόστροφο. Σκανδιναυική νομισματική μονάδα. 4. Σύμφωνο τοῦ ἀγγλικοῦ ἀλφαβήτου. Βρίσκονται σὲ σειρὰ στὴν σειρά. 5. Προστάτευε τὴν τραγωδία. 6. Ἡρώδης πασίγνωστος. 7. Ἡ αἰτιατικὴ ζώου μὲ τὴν προφορὰ δύο συμφώνων. Ἀραβικὸ ἄρθρο Οἱ πλάγιες πτώσεις του συντάσσονται πάντα μὲ ρῆμα. 8. Σκακιστικὸ σύμβολο. - Ἀναφέρονται στὸ σύνολο (οὐδ.). 9. Σχετικὴ μὲ ἱερὸ χῶρο (γεν.). Καθέτως 1. Πρόσωπο τῆς Οδύσσειας. 2. Κατὰ κανόνα ἀναποτελεσματικό (γεν.). 3. Παράγεται ἀπὸ τὴν διαπασῶν. Δύο ἀπὸ τὰ σύμφωνα τῆς Γιάλτας Ἀπὸ τὰ πολλὰ λίγα. 4. Δημιουργοῦνται καὶ μὲ τοὺς βομβαρδισμούς. 5. Νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος τοῦ 5ου αἰώνα π.χ. 6. Εἶναι καὶ ἐπιφώνημα πόνου. Ρῆμα ποὺ εἰσάγει σὲ κλασικὴ γλώσσα. Τόσα χρόνια ἔζησε ὁ Ραφαήλ. 7. Μουσικὴ νότα. Τὸ ἀπευθύνουν σὲ πολλοὺς. 8. Ἀποκαλοῦνται ὁρισμένοι σπόνδυλοί μας (γεν.). Ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν προφορὰ ξένου συμφώνου. 9. Ἐκφράζει καὶ ἄρνηση. Ἀποκαλεῖται τὸ κύριο πρόσωπο ἑνὸς λογοτεχνικοῦ ἔργου.

29 eutypon /11/30 12:03 page 25 #29 Εὔτυπον, τεῦχος Ὀκτώβριος/October Twenty-fve years of Greek T E Xng Ioanns Dmakos 1 and Dmtros Flppou 2 1 Unversty of Patras Department of Prmary Educaton GR Ro, Patras Greece Emal: dmakos at upatras dot gr 2 Kato Gatzea GR Agra, Volos Greece Emal: dmtros dot ap dot flppou at gmal dot com e present artcle s an updated vew of all avalable tools (fonts, systems and more) for typese ng Greek texts wth TEX/L A TEX. Unlke the early days of Greek TEX/L A TEX, when the avalable tools were lmted, users now have an abundance of tools avalable to them. In addton, the emergence of Uncode-aware systems such as XƎTEX and luatex has allowed for a major breakthrough n the world of TEX: the use of OpenType and system fonts (.e., fonts used by the operatng system of the computer) for typese ng Greek texts. 1 Down hstory lane In 1994, the second author of the present artcle wrote a summary of all tools avalable at that tme for typese ng Greek texts wth TEX/LATEX. at document was posted n the newsgroup comp.text.tex, and was mmedately archved n CTAN [1]. A few months later, the same document found ts way n the newsle er of NTG, the Dutch LUG [2]. In the summer of 1996, the frst author wrote an updated summary of Greek TEX/LATEX tools [3]. Twenty years later, t s hgh tme we produced an updated summary and revew of the current TEX-lke tools avalable to those who wsh to typeset nce Greek documents. Both reports followed the same format roughly and the presentaton of tools for Greek TEXng was dvded nto the followng four sectons: fonts both freely avalable and commercal ones; systems or packages contanng Greek fonts, TEX macros for Greek output, etc.; help avalable at the tme over the Internet to TEX users; and

30 eutypon /11/30 12:03 page 26 #30 26 I. Dmakos & D. Flppou future predctons whch called for a standardzaton of Greek TEX/LATEX optons ncludng the New Font Selecton System (NFSS), the ntroducton of more fonts, and more. Let us brefly remember what was avalable back then before we turn our a enton to the future. 1.1 Fonts Before the ntroducton of somehow comprehensve Greek TEX systems, fonts were the frst area where bg and exctng changes took place. Naturally, the frst Greek fonts were created by the Master hmself: Don Knuth. However, hs fonts were to be used n TEX s math mode. At that tme, some TEXes prepared macros that allowed for typese ng Greek texts usng Knuth s math fonts. Hamlton Kelly went one step further and made a set of Greek fonts by brngng Knuth s lowercase Greek math characters to the uprght poston [4]. e frst fonts for Greek text typese ng by TEX those desgned more than 25 years ago by Sylvo Levy wth METAFONT [5]. Because of encodng lmtatons and the lack of wdespread Greek keyboard avalablty, Levy had to use a Latn-to-Greek translteraton scheme, wth some very obvous correspondances, e.g., a for α, b for β), and some not so obvous ones, e.g., j for θ, q for χ, w for ω (although w resembles ω somewhat vsually). Users typed n Greeklsh and t took some tme and a lot of practce to read Greeklsh nput fles. Especally, users who used accents, breathng marks or other sgns and symbols for multaccent (polytonc) Ancent or Modern Greek produced an almost arcane fle for nput and processng by TEX/LATEX. e Levy fonts were drawn accordng to a hstorc Ddot Greek font, but followng Computer Modern metrcs. ey became the bass of other Ddot-lke Greek fonts by Haralambous [6, 7], and by MacKay [8]. e la er had an encodng sutable for nput from the esaurus Lnguæ Græcæ. Some non-ddot Greek fonts were also created at that tme usng METAFONT. ese ncluded Malvern [9], a unque sans serf whch can be stll seen on the cover of Eutypon, Eucld [10], a Tmes Elsever Greek font famly never released to the publc, and lbf [11], whch was based on a beautful 18th century Bodon Greek desgn but was released only n Each of these fonts used ts own nput Greeklsh (Latnto-Greek) scheme, whch made the use of other fonts n the same document very dffcult, f not mpossble. 1.2 Systems Back then, when PCs were runnng on lmted amounts of RAM, had floppy dsk drves, one processor (rather than multple cores), and CPU speed was measured n MHz (rather than GHz), typese ng a Greek text was almost a Herculean Labour! e lmtatons of the ASCII encodng and the lack of Greek keyboards outsde Greece made t almost mpossble to type drecty n Greek and receve Greek output. Users had to employ varous translteraton codng schemes n order to acheve ther goals.

31 eutypon /11/30 12:03 page 27 #31 Twenty-fve years of Greek TEXng 27 At that tme, two separate and ndependent GreekTEX systems were made avalable. Both systems had ther postve as well as negatve elements. Both systems were ntroduced almost smultaenously, had almost the same name, but were geared for dfferent types of users and operatng systems. Drylleraks GreekTEX or kdgreek system [12] was a set of TEX macros and METAFONT fonts created on a Unx platform and based on earler work by Levy [5] and Haralambous [6, 7]. Separately, Moschovaks produced a greektex system for PC systems runnng wth the Greek verson of MS-DOS [13]. Moschovaks fonts were also based on Levy s orgnal META- FONT work. Of course, these systems were not equvalent as each had ts own forma ng macros and fonts. Moschovaks greektex had some tranferablty ssues between operatng systems. Stll, they served well many TEX users for several years. In perspectve, TEXng n Greek depended prmarly on the platform one was usng. You opted for one of the two avalable systems, loaded extra fonts, f the nsystem fonts were not of your lkng, and you were ready to TEX keepng n mnd that the source code (your nput fles) mght be unreadable by other TEX users who were not usng the same system lke yourself. 1.3 Help needed Back then, the places to look for help were lmted. ere were two man USENET newsgroups, comp.text.tex and comp.fonts and some dscusson lsts, such as the venerable BIT.LISTSERV.HELLAS (the major meetng pont of Greeks abroad) or the ELLHNIKA malng lst, whch was set up specfcally for answerng Greek TEX/LATEX questons, but had very l le traffc. 1.4 Future as was seen ba then In both the Flppou [1, 2] and the Dmakos [3] reports, there were expectatons that the new LATEX scheme (at the tme called LATEX 2 ε ) would ntroduce the NFSS, the ablty to wrte n multple languages usng the babel mechansms, and other goodes. Dmakos [3] even reported that there was an ntatve n Greece to establsh a local TEX users group. Who would have thought that so many years later, the Greek LUG would stll be alve! at was roughly the world of Greek TEX/LATEX back n the md 1990s. Although the entre TEX/LATEX ecosystem was not old or dated, some lmtatons had started to show, prmarly n the area of truly multlngual nputng and fle preparaton. Mnd you, some projects were already set up to explore the ssue and were ndeed the forerunners of today s system. One of these systems was called Ω (Omega), the bran chld of Haralambous and Place. (A verson of Ω was presented by ts creators n one of the early ssues of Eutypon [14].) 2 From the cb fonts to Uncode-aware ma nes So, what has happened between 1996 and 2015? Well, the changes have been phenomenal. One mght even argue that TEX/LATEX has taken a new lfe wth the ntroducton

32 eutypon /11/30 12:03 page 28 #32 28 I. Dmakos & D. Flppou of new machnes, new encodngs, and new Greek fonts, of course. But, let us begn wth the la er: the ntroducton of new font famles, whch can all be found n the /fonts/greek drectory of any CTAN node. 2.1 New fonts CB fonts Followng the early fonts by Levy and ther dervatves ncluded n Drylleraks and Moschovaks systems, the frst truly new fonts were the CB font famly desgned and mplemented by Beccar [15 18]. ese fonts were orgnally wr en n METAFONT, and they ncluded several varants Lepzg-lke Greek talcs, sans serfs, monospace (typewrter), small caps, etc. n all TEX/LATEX typcal szes. Samples of selected CB fonts are shown n Fgure 1. e CB fonts were quckly converted to Type1, and became the de facto standard font famly n the world of Greek TEXng. ey were used for several years n Eutypon, and they stll are the default Greek fonts of babel. Later they were also ntegrated nto OpenType fonts of the Computer Modern Uncode (CMU) bundle [19]. Syropoulos has also ntegrated some of Beccar s CB fonts nto an OpenType monospace font famly [20]. Kerks s s another famly of beautful Greek font created by Tsolomyts [21]. e serf verson s based on Bookman, whle the accompanyng sans serf font s based on Avant Garde (Fgure 1). In addton to Type1, Tsolomyts produced versons of the fonts n TrueType and OpenType formats to be used beyond TEX/LATEX [22]. Greek Font Socety Perhaps the bggest contrbutor and a rather late entry nto the game has been the Greek Font Socety (GFS). Snce 2005, GFS offers for free a large selecton of Greek font famles for both TEX/LATEX systems and n OpenType form. On ts webste (http://www.greekfontsocety.gr), nterested users can fnd fonts lke GFS Ddot (a modern Ddot-lke varant), GFS Porson, GFS Neohellenc, and more. Tsolomyts [23] has created Type1 versons of most of GFS fonts for use wth babel (Fgure 1). Other optons e CTAN drectory avalable at s the place to look for a few more fonts avalable n META- FONT or Type1 formats. However, as wll be seen later n ths report, currently avalable TEX machnes have already made these fonts rather obsolete. 2.2 Workng wth the old encodng As mentoned above, the old Latn-to-Greek translteraton scheme that Sylvo Levy used wth hs fonts was subsequently adopted by Haralambous, Drylleraks and Beccar n ther respectve fonts. Beccar s character postonng n hs Greek fonts became the de facto Local Greek encodng, now known as LGR, and the CB bundle became the basc font set of the greek opton of babel.

33 eutypon /11/30 12:03 page 29 #33 Twenty-fve years of Greek TEXng 29 CB Serf CB Sans Serf CB Typewrter Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. Kerks Kerks Sans Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. GFS Ddot GFS Porson GFS Neohellenc Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. Fgure 1: Samples of selected Greek fonts avalable to T E X/L A T E X users startng from All these fonts exst n Type1 and Truetype/OpenType formats. The verses from Homer s Odyssey were typeset at 10 pt wth 12 pt leadng. Syropoulos was the mantaner of the greek opton of babel for several years (and he also contrbuted n code and fonts for other texts as well [24, 25]). Startng from earler work by Haralambous and Beccar, Flppou created complete sets of LGRencoded hyphenaton pa erns for Ancent and Modern Greek [26, 27]. Snce 2013, Mlde [28] has taken over the mantenance of the greek opton of babel. So t s stll possble to use LATEX wth the LGR encodng. e obvous advantage of ths approach s backwards compatblty,.e., one can stll contnue usng ts old

34 eutypon /11/30 12:03 page 30 #34 30 I. Dmakos & D. Flppou Greek TEX texts. However, as already sad, wrtng Greeklsh to typeset multaccent Greek texts (such as n Ancent Greek) makes the nput almost unreadable. 2.3 Typng Greek for Greek e pre-uncode way In 1993, the nputenc package appeared to make lfe easer for those who wanted to nput drectly accentuated Latn characters lke á, ǎ, etc. wthout havng to type commands \'a, \v{a}, etc. Around 1998, Syropoulos created the so opton of nputenc so as to allow for drect nput of unaccent (monotonc) Modern Greek. Of course, users had to employ also the babel package, whch loaded the necessary language hyphenaton pa erns and macros. Wrtng multlngual texts requred swtchng from one language to the other usng commands such as \selectlanguage{...} Needless to say such an approach complcated the use of multlngual bblography sectons, ndexng and other language-specfc sectons of a text. At that tme, t was stll possble to go the DVI-to-PS and PS-to-PDF way of producng output, although the ntroducton of pd TEX helped n makng thngs just a l le bt faster. All these changed when the UTF-8 (Uncode) encodng started surpassng the ISO and other encodngs as the go-to choce of LATEX users e Uncode way e ntroducton of the Uncode encodng (UTF-8) allowed the typng of foregn characters beyond the 127 characters of the old ASCII, or the 256 characters of the extended ASCIIs (ISO , etc.). Actually, there are two ways to type Greek texts: () usng the combnaton of babel and nputenc wth the utf8 or utf8x optons, or () usng a Uncode-aware machne such XƎTEX or luatex. e new old way Mlde [29, 30] has gone to great lengthts to provde UTF-8 support for the Greek scrpt based on LATEX nternal character representaton macros (LICR). ese macros are contaned n a fle named lgrenc.dfu and map all Greek characters onto a set of LATEX nternal commands such as: \DeclareUncodeCharacter{03B1}{\textalpha}... % α \DeclareUncodeCharacter{1F00}{\accpsl\textalpha}... A LATEX user does not have to bother wth the LCIRs. All he/she has to do s to nclude n hs/her preamble the followng lnes: \usepackage[lgr,t1]{fontenc} \usepackage[utf8]{nputenc} \usepackage[greek,englsh]{babel} % ἀ

35 eutypon /11/30 12:03 page 31 #35 Twenty-fve years of Greek TEXng 31 e package nputenc, wth the utf-8 opton, s for the recognton of Uncode Greek nput (n general of any UTF-8 encoded nput). e package fontspec, wth the LGR and T1 optons, ensures proper hyphenaton and proper Greek/Latn encodng of the output fle (DVI, PS or PDF). s approach s useful f one has a large lbrary of old fles to nput although some re-encodng and converson may be requred (e.g., the Greek queston mark ; s mapped onto the Greek semcolon. ). e user s also lmted to METAFONT or Type1 Greek fonts, whch are not so many. e totally new way e ntroducton of Uncode-aware machnes lke XƎTEX and luatex changed the game completely. Here was the opportunty to truly type drectly n Greek and n any other language wth no need to swtch nput encodngs, or to set the language one way or another. Users can type ther texts n any language they want and the system wll take care of all the other detals. Of course, t s necessary to declare the language and the font famles that wll be used n the text to be produced. s adds extra flexblty because t allows users to request multple fonts and even specfy specfc fonts for specfc needs. Also mportant s the fact that XƎTEX and luatex are able to access the system fonts avalable to the user. So, users are not lmted to the Greek Type1 fonts avalable va the CTAN, but can have access to all varetes of TrueType or OpenType fonts there are. Syropoulos was the frst to create a small package called xgreek, wth some useful XƎLATEX macros for typese ng Greek texts wth XƎLATEX [31]. e package polyglossa followed as potental replacement of babel for typese ng multlngual texts wth XƎLATEX or lualatex [32]. Flppou s Greek hyphenaton pa erns were converted nto Uncode encodng and they are ncluded n all standard TEX dstrbutons thus they can be used drectly by XƎTEX or luatex. 2.4 Askng for help Are there stll newsgroups n operaton? Is there a USENET anymore? In fact USENET s stll alve as Google Groups, but who needs all these relcs when the answer s just a few keystrokes away from the nearest avalable Google screen? Beyond Google, there are multple sources of help avalable to the new or the seasoned user. e dedcated ste tex.stackexchange.com provdes answers to all knds of TEX/LATEX questons. As always, questons and the answers they get vary from the very smplstc to the overly esoterc. Stll, t s an excellent ste to turn to for suggestons. Another opton s the CTAN tself. Now, the CTAN has ts own web (http) rather than ftp nterface and allows for easer access to fles, FAQs, documentaton and so on. Fnally, there are now dozens of local and natonal TEX users s groups whch have ther own onlne presence. In our case, εφτ, the Greek LUG publshes a small journal called Eutypon and has a dedcated webste avalable at In addton,

36 eutypon /11/30 12:03 page 32 #36 32 I. Dmakos & D. Flppou several books have become avalable documentng and explanng n Greek TEX and ts many dervatves. 3 e future Lookng back to so many years of progress, one can say that the entre TEX ecosystem has evolved and has adapted to a multlngual world. Stll, there s work to be done, new fonts to be ncluded, new hyphenaton pa erns to be added for mxed LGR and Uncode nput, etc. n order to make Greek typese ng an even be er experence. References [1] D. Flppou, Typese ng Greek texts by TEX and LATEX; a summary of all tools avalable. Posted on comp.text.tex, Jan. 30, URL: nfo/greek/greek.faq. [2] D. Flppou, Typese ng Greek texts by TEX and LATEX. MAPS, no. 12 (1994), pp URL: [3] I. Dmakos, It s all GreekTEX to me: An updated summary of all avalable TEX and LATEX tools. Aug. 28, URL: greek/greeknf2.ltx. [4] B. Hamlton Kelly, kelly-greek-font Smple fonts for Greek. Sept. 14, URL: [5] S. Levy, Usng Greek fonts wth TEX. TUGboat, vol. 9 (1988), pp URL: [6] Y. Haralambous and K. ull, Typese ng Modern Greek wth 128 character codes. TUGboat, vol. 10 (1989), pp URL: TUGboat/tb10-3/tb25hara-greek.pdf. [7] Y. Haralambous, On TEX and Greek. TUGboat, vol. 12 (1991), pp URL: [8] P. MacKay and W. Schmdt, bycus-babel Use the Ibycus 4 Greek font wth babel. Ver. 4.5, Oct. 27, URL: greek/bygrk. (Note: e frst verson of Ibycus appeared n 1992.) [9] P. Daman Cugley, malvern A sans-serf font famly. Verson 1.2, Apr URL: [10] C. Mylonas and R. Whtney,. TUGboat, vol. 13 (1992), pp URL: http: //www.tug.org/tugboat/tb13-1/tb34mylonas.pdf. [11] L. Feld, lfb A Greek font wth normal and bold varants. Verson 1.0, June URL:

37 eutypon /11/30 12:03 page 33 #37 Twenty-fve years of Greek TEXng 33 [12] K. J. Drylleraks, kdgreek Greek fonts and macros. Verson 3.1, URL: [13] Y. Moschovaks and C. Sfyraks, greektex Fonts for typese ng Greek/Englsh documents. Oct URL: (Note: e frst verson of greektex appeared around 1993.) [14] Γ. Χαραλάμπους καὶ Τζ. Πλαίης, «Τὸ Ω καὶ τὰ ἑλληνικά, ἢ ὁ ἄυλος αὐλός». Εὔτυπον, νo. 2 (1999), σσ URL: e /e02-a01.pdf. [15] C. Beccar, cbgreek-complete Complete set of Greek fonts. Jan. 16, URL: (Note: e frst verson of the CB Greek fonts was released n 1997.) [16] C. Beccar and A. Syropoulos, New Greek fonts and the greek opton of the babel package. TUGboat, vol. 19 (1998), pp URL: org/tugboat/tb19-4/tb61becc.pdf. [17] C. Beccar, e CB Greek fonts. Eutypon, no. 21 (2008), pp URL: http: //www.eutypon.gr/eutypon/pdf/e /e21-a01.pdf. [18] C. Beccar, e teubner LATEX package: Typese ng classcal Greek phlology. TUGboat, vol. 23 (2002), pp URL: tb23-3-4/tb75beccteub.pdf. [19] A. Panov and N. Lečć, cm-uncode Computer Modern Uncode font famly. Verson 0.7.0, Jun. 18, URL: [20] A. Syropoulos, umtypewrter Fonts to typeset wth the xgreek package. Verson , July 22, URL: [21] A. Tsolomyts, e Kerks font famly. TUGboat, vol. 23 (2002), pp URL: [22] A. Tsolomyts, e Kerks font famly. Verson 2.0, Jan URL: rs.math.aegean.gr/kerks/. [23] A. Tsolomyts, Laboratory of Computatonal Mathematcs, Mathematcal So ware and Dgtal Typography. URL: fonts-en.html. [24] A. Syropoulos, Replcatng archac documents: A typographc challenge. TUGboat, vol. 24 (2003), pp URL: syropoulos.pdf. [25] A. Syropoulos, LATEX as a tool for the typographc reproducton of ancent texts. TUGboat, vol. 27 (2006), pp URL: TUGboat/tb27-2/tb87syropoulos.pdf.

38 eutypon /11/30 12:03 page 34 #38 34 I. Dmakos & D. Flppou [26] D. Flppou, elhyphen Hyphenaton for Greek text. Verson 5, July 28, URL: (Note: e frst verson of Flppou s Greek hyphenaton pa erns appeared around 2000.) [27] D. Flppou, Hyphenaton pa erns for Ancent Greek and Modern Greek. In TEX, XML, and Dgtal Typography, edted by A. Syropoulos, K. Berry, Y. Haralambous, B. Hughes, S. Peter and J. Place, pp Sprnger Verlag, Berln, Hedelberg [28] G. Mlde, babel-greek babel support for documents wr en n Greek. Verson 1.9b, Sept. 18, URL: [29] G. Mlde, greek-nputenc Greek encodng support for nputenc. Verson 1.5, Sept. 14, URL: [30] G. Mlde, greek-fontenc LICR macros and encodng defnton fles for Greek. Verson , Sept. 4, URL: [31] A. Syropoulos, xgreek XƎLATEX package for typese ng Greek language documents (beta release). Verson 2.6, July 9, URL: pkg/xgreek. [32] F. Chare e and A. Reutenauer, polyglossa Modern multlngual typese ng wth XƎLATEX. Verson , May 21, URL: polyglossa. All URL lnks were accessed and verfed on Oct. 10, 2014.

39 eutypon /11/30 12:03 page 35 #39 T E XΝΙΚÉΣ Παιχνίδια μὲ γραμματοσειρὲς Τὸ Εὔτυπον στοιχειοθετεῖται μὲ βασικὴ γραμματοσειρὰ τὴν Lnux Lbertne, ἡ ὁποία διατίθεται δωρεάν. Δυστυχῶς, ἡ συγκεκριμένη γραμματοσειρὰ δὲν κυκλοφορεῖ σὲ ἔκδοση γιὰ μαθηματικά. Ὁπότε, γιὰ μαθηματικοὺς τύπους, χρησιμοποιοῦμε τὴν Asana Math, ἡ ὁποία ἐπίσης διατίθεται δωρεάν. Ὁ Phlpp H. Poll, δημιουργὸς τῆς Lnux Lbertne, ἔχει δηλώσει ὅτι ἐπηρρεάστηκε ἀπὸ γραμματοσειρὲς τοῦ 19ου αἰ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ οὐμανιστικὲς γραμματοσειρὲς ὅπως ἡ Jenson καὶ ἡ Palatno. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ Asana Math τοῦ Ἀπόστολου Συρόπουλου στηρίζεται στὴν γραμματοσειρὰ Palatno τοῦ Hermann Zapf. Κατὰ συνέπεια, οἱ γραμματοσειρὲς Lnux Lbertne καὶ Asana Math μοιάζουν σχεδιαστικά. Ὁρίστε τὰ ψηφία τῶν δύο γραμματοσειρῶν: Asana Math: Lnux Lbertne: Ὅμως, παρὰ τὶς ὁμοιότητες, τὸ προσεκτικὸ μάτι θὰ παρατηρήσει πὼς τὰ ψηφία τῆς Lnux Lbertne εἶναι κάπως πιὸ στενά. Μερικά π.χ. τὸ 1 καὶ τὸ 2 διαφέρουν καὶ ὡς πρὸς τὸ σχῆμα. Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε μαθηματικοὺς τύπους μὲ ψηφία ἀπὸ τὴν Lnux Lbertne καὶ ὅλους τὰ ἄλλα σύμβολα ἀπὸ τὴν Asana Math; Ὁ τρόπος εἶναι πολὺ εὔκολος μὲ τὸ XƎLATEX. Στὸ προοίμιο, δηλ., πρὶν τὸ \begn{document}, πρῶτα φορτώνουμε τὸ πακέτο uncode-math καὶ ὁρίζουμε τὴν Asana Math ὡς τὴν βασικὴ γραμματοσειρὰ μαθηματικῶν τύπων: \usepackage{uncode-math} \setmathfont[scale=matchlowercase]{asana Math} Τὸ ὅρισμα Scale=MatchLowercase μπῆκε ὥστε τὸ μέγεθος τῶν γραμματοσειρῶν νὰ εἶναι ἴδιο, τουλάχιστον στὰ μικρὰ γράμματα. Ἀμέσως μετά, ὁρίζουμε τὰ ψηφία 0, 1,, 9, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς δεκαεξαεδικὲς θέσεις "30 "39, νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Lnux Lbertne O: \setmathfont[range={"30-"39}]{lnux Lbertne O} Mὲ μιὰ πιὸ γενικὴ λύση, τὴν ὁποία πρότεινε ὁ Mco Loretan στὸν διαδικτυακὸ χῶρο συζήτησης tex.stackexchange.com, μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ὅλα τὰ ψηφία καὶ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ σύμβολα νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Lnux Lbertne: \setmathfont[range=\matht/{latn,latn,num,greek,greek}]% {Lnux Lbertne O Italc} \setmathfont[range=\mathup/{latn,latn,num,greek,greek}]% {Lnux Lbertne O} \setmathfont[range=\mathbfup/{latn,latn,num,greek,greek}]% {Lnux Lbertne O Bold} 35

40 eutypon /11/30 12:03 page 36 #40 36 TEXνικές Ὁρίστε ἕνα ἀπόσπασμα βιβλίου¹, ὅπου τὰ μαθηματικὰ εἶναι στοιχειοθετημένα μὲ τὴν Asana Math: Γιὰ τὴν λογαριθμικὴ σπείρα γ(t) = (e kt cos t, e kt sn t) ὅπου k εἶναι μιὰ σταθερὰ διάφορη τοῦ μηδενός, ἔχουμε γ(t) = (e kt (k cos t sn t), e kt (k sn t + cos t)), γ(t) 2 = e 2kt (k cos t sn t) 2 + e 2kt (k sn t + cos t) 2 = (k 2 + 1)e 2kt. Συνεπῶς, τὸ μῆκος τόξου τῆς γ μὲ σημεῖο ἐκκίνησης τὸ γ(0) = (1, 0) (γιὰ παράδειγμα) εἶναι t s(t) = k e ku du = k2 + 1 (e kt + 1). 0 k Καὶ ὁρίστε τὸ ἴδιο ἀπόσπασμα στοιχειοθετημένο μὲ τὴν Lnux Lbertne: Γιὰ τὴν λογαριθμικὴ σπείρα γ(t) = (e kt cos t, e kt sn t) ὅπου k εἶναι μιὰ σταθερὰ διάφορη τοῦ μηδενός, ἔχουμε γ(t) = (e kt (k cos t sn t), e kt (k sn t + cos t)), γ(t) 2 = e 2kt (k cos t sn t) 2 + e 2kt (k sn t + cos t) 2 = (k 2 + 1)e 2kt. Συνεπῶς, τὸ μῆκος τόξου τῆς γ μὲ σημεῖο ἐκκίνησης τὸ γ(0) = (1, 0) (γιὰ παράδειγμα) εἶναι t s(t) = k e ku du = k2 + 1 (e kt + 1). 0 k Στὸ παράδειγμα μὲ τὴν Lnux Lbertne, παρατηροῦμε ὁρισμένα προβλήματα στὴν διαστοιχείωση. Π.χ., στὸ «γ(t)» τὸ γ κολλάει ἐπάνω στὴν ἀριστερὴ παρένθεση. Στὸ «γ(t)», ἡ πάνω τελεία φεύγει πρὸς τὰ ἀριστερά. Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα μέσα στὸ ὁλοκλήρωμα πετάει, κ.ἄ.ὅ. Ὁπότε ἡ γενικευμένη χρήση τῆς Lnux Lbertne, μιᾶς γραμματοσειρᾶς ποὺ δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ μαθηματικοὺς τύπους, ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη. Ἡ λύση ποὺ ἀκολουθοῦμε στὸ Εὔτυπον, εἶναι οἱ ἀριθμοὶ νὰ μπαίνουν πάντα μὲ τὴν Lnux Lbertne ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν διαφορὲς ἀνάμεσα σὲ ἀριθμοὺς ¹Ι. Δ. Πλατής, Στοιχειώδης Διαφορικὴ Γεωμετρία. Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2011, σ. 9. Τὸ πρωτότυπο κείμενο εἶναι στὸ μονοτονικό.

41 eutypon /11/30 12:03 page 37 #41 TEXνικές 37 τοῦ κειμένου καὶ σὲ ἀριθμοὺς τῶν μαθηματικῶν τύπων ἀλλὰ τὰ μαθηματικὰ σύμβολα νὰ μπαίνουν μὲ τὴν Asana Math, γιὰ νὰ ξεχωρίζουν κάπως ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ ἁπλοῦ κειμένου. Ἕνα ἄλλο πρόβλημα μὲ τὴν Lnux Lbertne εἶναι πὼς στὴν πιὸ πρόσφατη ἔκδοσή της (5.3.0), δὲν συμπεριλαμβάνει καπιταλάκια (μικρὰ κεφαλαῖα). Τὰ καπιταλάκια συνήθως χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀκρώνυμων μέσα σὲ προτάσεις. Γιὰ παράδειγμα, μέσα σὲ μιὰ πρόταση θὰ στοιχειοθετούσαμε οηε (μὲ καπιταλάκια) ἀντὶ γιὰ ΟΗΕ (μὲ ὅλα κεφαλαῖα). Ἐπίσης οἱ παλιοὶ τυπογράφοι χρησιμοποιοῦσαν καπιταλάκια στὴν στοιχειοθεσία τῆς πρώτης γραμμῆς κάθε ἑνότητας τοῦ βιβλίου, ὅπως στὸ παρακάτω παράδειγμα². Mε το πρωτο αναβλεμμα του ηλιου ἐφάνηκαν καὶ οἱ τέσσερες φρεγάδες ἀντίκρυ στὸν Καβομαλιᾶ. Ποῦθ ἐρχόνταν; γιὰ ποῦ ἐπήγαιναν; οὔτε ἄκουσε οὔτ ἔμαθε κανείς. Μὰ πρέπει νὰ ἦσαν βασιλικὲς φρεγάδες. Καὶ οἱ τέσσερες, σοῦ λέγει, τὸ ἴδιο εἶχαν χτίσιμο. χυτὲς πρύμη πλώρη. Τὰ κανονικὰ καπιταλάκια τὰ βρήκαμε σὲ μιὰ παλαιότερη ἔκδοση τῆς Lnux Lbertne (ἔκδοση 4.0.4) στὸν ἱστοχῶρο Πλάγια καὶ μαῦρα καπιταλάκια μποροῦμε νὰ φτιάξουμε παίζοντας μὲ ὁρισμένες ἐντολὲς του πακέτου fontspec ὁρίστε πῶς: \newcommand{\mysmallcaps}[1]{% Νέα ἐντολὴ γιὰ καπιταλάκια \begngroup% \fontspec{lnux Lbertne O C}% Κανονικὰ καπιταλάκια (γραμματοσειρά) %% Μὲ τὴν ἑπόμενη ἐντολὴ διορθώνουμε τὸ μέγεθος στὰ καπιταλάκια, %% καὶ προσθέτουμε παραλλαγὲς σὲ ψευδοκεφαλαῖα καὶ ψευδοπλάγια. \addfontfeatures{scale=0.967,autofakebold=1.75,autofakeslant=0.2}% #1% \endgroup} Ὁρίστε κι ὁ κώδικας ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ τελευταῖο παράδειγμα: \nondent{\huge M\;}% πρωτόγραμμα Μ % κενὸ γιὰ πρωτόγραμμα \vskp-2.0\baselneskp\hangndent=2.3em\hangafter-2 \nondent\mysmallcaps{ε το πρωτο αναβλεμμα του ηλιου} ²Α. Καρκαβίτσας, «Οἱ φρεγάδες». Ἀπὸ τὴν συλλογὴ διηγημάτων Λόγια τῆς Πλώρης, Ἀθῆναι, Τυπογραφεῖον τῆς Ἑστίας (Κ. Μάισνερ καὶ Ν. Καργαδούρη), 1899.

42 eutypon /11/30 12:03 page 38 #42 38 TEXνικές % Ἡ 1η ἀράδα μὲ καπιταλάκια (χωρὶς τόνους) καὶ ἡ συνέχεια μὲ % κανονικὰ στοιχεῖα. ἐφάνηκαν καὶ οἱ τέσσερες φρεγάδες ἀντίκρυ στὸν Καβομαλιᾶ. Ποῦθ' ἐρχόνταν; γιὰ ποῦ ἐπήγαιναν; οὔτε ἄκουσε οὔτ' ἔμαθε κανείς.... Μιὰ διόρθωση: Στὶς TEXνικὲς τοῦ προηγούμενου τεύχους (τχ , σ. 60), παρουσιάζεται ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν πρῶτο Ὀλυνθιακὸ τοῦ Δημοσθένη. Ὁ προσεκτικὸς ἀναγνώστης θὰ εἶδε πὼς ὁ συλλαβισμὸς δὲν εἶναι σωστός. Στὴν ἀριστερὴ στήλη ὑπάρχει ἕνα λάθος («ἁπά-ντων»), ἐνῶ στὴν δεξιὰ στήλη, ὑπάρχουν ἄλλα δύο λάθη («Ἀθηνα-ῖοι», «συμφέρο-ντος»): Τὰ λάθη αὐτὰ ὀφείλονται στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν χρησιμοποιήσαμε τὴν κατάλληλη γλώσσα (\language ἢ \selectlanguage{...}). Ἡ γλώσσα ποὺ εἴχαμε ἐπιλέξει ἦταν monogreek, ἐπειδὴ οἱ TEXνικὲς ἦταν στὸ μονοτονικό. Καὶ ἔτσι δυστυχῶς μᾶς προέκυψαν τὰ λανθασμένα «-ντ» (τὸ ντ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ χωρίζεται σὲ ν καὶ τ) καὶ τὸ πολὺ χτυπητὸ λάθος α-ῖ (οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ μονοτονικοῦ δὲν γνωρίζουν ἀπὸ περισπωμένες). Δημήτριος Α. Φιλίππου H/T: dmtros dot ap dot flppou at gmal dot com

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth 2 EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 Qairetismìc tou kajhghtă Knuth Donald E. KNUTH Stanford University Computer Science Department - Gates 4B Stanford, CA 94305-9045,Η.Π.Α Greetings to the people who

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mια σύντομη εισαγωγή στο ShareL A T E X

Mια σύντομη εισαγωγή στο ShareL A T E X eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 51 #55 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 51 Mια σύντομη εισαγωγή στο ShareL A T E X Ιωάννης Δημάκος Πανεπιστήμιο Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας Εισαγωγή στο Photoshop της Digital Academy. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4.5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 4.5.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12 i Εγχειρίδιο GTK-Doc ii Copyright 2000, 2005, 2007-2009 Dan Mueth, Chris Lyttle και Stefan Kost Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

[Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική. android που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτoαπαντήσεων] Επιβλέπων καθηγητής : Μηνάς ασυγένης.

[Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική. android που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτoαπαντήσεων] Επιβλέπων καθηγητής : Μηνάς ασυγένης. 2012 Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας Πραμαγκιούλης Ευστάθιος Επιβλέπων καθηγητής : Μηνάς ασυγένης [Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική android που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτoαπαντήσεων] Κοζάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

PC και cell-phone hacks

PC και cell-phone hacks Τεύχος 7 Ιούνιος 2010 Τιμή: 1,5 PC και cell-phone hacks Παίζοντας με το τερματικό του Linux Web 1.0, 2.0, 3.0 Τελικά πεθαίνει το PC gaming; Read Dead Redemption 2 Editorial 00010 Μήνυμα του εκδότη Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα