Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»: Ένα πρακτικό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης διδασκόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»: Ένα πρακτικό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης διδασκόντων"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»: Ένα πρακτικό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης διδασκόντων Κοκκινίδου Άννα 1, Πρανέντση Κατερίνα 2, Ρουσουλιώτη Θωμαή 3 1 Επιστημονική συνεργάτιδα, υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υ.ΠΑΙ.Θ. 2 Επιστημονική συνεργάτιδα, διδάσκουσα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υ.ΠΑΙ.Θ. 3 Eπιστημονική συνεργάτιδα, διδάσκουσα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο την παρουσίαση και τη συζήτηση ενός από απόσταση προγράμματος εκπαίδευσης διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Συγκεκριμένα, στόχος της εισήγησης είναι να συζητηθούν οι πρακτικές που από το 2007 χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος από απόσταση επιμόρφωσης «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» και συνεπώς να συζητηθεί ο ρόλος της τηλεκπαίδευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των διδασκόντων σε ένα περιβάλλον που τεχνολογικά συνεχώς αναβαθμίζεται και αλλάζει. Συγκεκριμένα, η εισήγηση συνοπτικά εξετάζει τις αρχές που διέπουν την από απόσταση επιμόρφωση στην πράξη, τα ερωτήματα που τίθενται, τις προοπτικές, τα προβλήματα, αλλά και τις προκλήσεις που θέτει σε σχέση με το συγκεκριμένο κοινό-στόχος. Το πρόγραμμα «Διαδρομές», που τίθεται υπό συζήτηση, συνιστά ένα τεκμηριωμένα (βάσει της ανατροφοδότησης του κοινού-στόχος) αποτελεσματικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης διδασκόντων την ελληνική γλώσσα, αφορά ένα ανομοιογενές κοινό επιμορφούμενων από πολλές χώρες του κόσμου και προσφέρεται ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής της δικτύωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και δη στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: από απόσταση επιμόρφωση, εκπαίδευση διδασκόντων, διδασκαλία της ελληνικής ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» Το σύστημα από απόσταση επιμόρφωσης «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιείται από το 2007, οπότε και βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό [267]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σήμα Γλωσσών ως καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα: Η επιμόρφωση ξεκίνησε το 2007 με ένα πρόγραμμα, ενώ σήμερα λειτουργεί ένα σύστημα που αφορά τρία διακριτά προγράμματα που για λόγους αποτελεσματικής οργάνωσης διακρίνονται σε τρεις διαδρομές (σχήμα 1): Την κόκκινη διαδρομή για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, που αφορά την τηλεκατάρτιση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα ως ξένη, στο εξωτερικό, ως πρόγραμμα εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε ζητήματα διδασκαλίας. Η κόκκινη διαδρομή διαρκεί έντεκα μήνες και αποδίδει νομοθετικά προβλεπόμενη διδακτική επάρκεια σε όσους επιτυχώς ολοκληρώσουν την επιμόρφωση. Την μπλε διαδρομή για τη διδασκαλία σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα, που διαρκεί τέσσερις μήνες, αφορά διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και συνιστά μια συνοπτική εκδοχή του πρώτου προγράμματος. Την πράσινη διαδρομή για την επιμόρφωση των φοιτητών νεοελληνικών τμημάτων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών η οποία στοχοθετεί την υποστήριξη του προαναφερθέντος κοινού-στόχος. Σχήμα 1: Λογότυπος του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» Τα προγράμματα αυτά αφορούν την παρακολούθηση διάφορων θεματικών ενοτήτων που διαφοροποιούνται, αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται. Το πρώτο πρόγραμμα αποτελείται από οχτώ υποχρεωτικές ενότητες και οι επιμορφούμενοι οφείλουν να εκπονήσουν και να υποβάλουν οχτώ αντίστοιχες εργασίες. Στις έξι ενότητες του δεύτερου προγράμματος οι επιμορφούμενοι αξιολογούνται με ηλεκτρονική υποβολή ειδικών δοκιμασιών. Στο τρίτο πρόγραμμα τόσο η διδασκαλία όσο και η αξιολόγηση δύνανται να παρουσιάσουν χαρακτηριστικά «blended» επιμόρφωσης (μοντέλο μικτής μάθησης), οπότε και η ασύγχρονη εκπαίδευση συμπληρώνεται ή/και συνδυάζεται με επιτόπια σεμινάρια, εργαστήρια και ημερίδες. Ειδικότερα, η όλη διαδικασία ρυθμίζεται από καλά σχεδιασμένες συνθήκες συμμετοχής, ενώ η ροή της δουλειάς είναι κυκλική καθώς ορισμένοι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε παραπάνω από ένα ρόλους (π.χ. ως διαχειριστές του προγράμματος, συγγραφείς του υλικού και συντονιστές των διδακτικών ενοτήτων)(σχήμα 2). Επιπλέον, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος των «Διαδρομών» αναφέρονται στα εξής: 1. Στον αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας μέσω της επικαιροποίησης καθώς και της συστηματοποίησής της από ένα εξειδικευμένο φορέα. 2. Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και υποστήριξη του κοινού-στόχος που ανήκει στην ελληνική διασπορά και κυρίως στην υποστήριξη των διδασκόντων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, στον τόπο όπου διδάσκουν την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, και δεν μπορούν να πιστοποιηθούν ως διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, το [268]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ πρόγραμμα στοχεύει στο να γνωστοποιήσει την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει το περιεχόμενο, κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, βοηθά τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τη σημασία της σχετικής μεθοδολογίας και φυσικά τον ενθαρρύνει στη διαδικασία της ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης. (Zouganeli, Alexiou & Βouniol, 2011). 3. Στην διαδικτυακή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε ένα ανομοιογενές κοινό καθηγητών με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η διαδικτυακή εκπαίδευση έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού είναι λιγότερο δαπανηρή από την συμβατική εκπαίδευση. 4. Στη χαρτογράφηση του κοινού-στόχος, στη διασύνδεση των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες από μία συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. το Βέλγιο) γνωρίζονται μέσω του προγράμματος και μπορούν στη συνέχεια να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Έτσι, τα μέλη μιας αρχικής διαδικτυακής κοινότητας μπορούν να γίνουν μέλη μίας τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας με κοινά ενδιαφέροντα. 5. Στην καθιέρωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας που θα τροφοδοτεί όλες τις περιπτώσεις διδασκόντων. Επιπρόσθετα, οι βασικές συνιστώσες του προγράμματος αφορούν την οργάνωση της κάθε ενότητας διδασκαλίας των Διαδρομών ως μιας ομάδαςεργασίας, που λειτουργεί ως αυτόνομη ενότητα, «ανοίγει» και «κλείνει» σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, ενώ το περιεχόμενο της επιμόρφωσης σ αυτήν εξετάζεται μέσω ειδικής αξιολόγησης που είτε αφορά την εκπόνηση ατομικής ή ομαδικής εργασίας είτε εξετάζεται ηλεκτρονικά. Στο σχήμα 2 αναπαρίσταται η ροή εργασιών στο πρόγραμμα «Διαδρομές»: Συντονιστές και διδάσκοντες Επιμορφούμενοι Υπεύθυνοι διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης Επισκέπτες ερευνητές και συγγραφείς υλικού Σχήμα 2: Μοντέλο διδακτικής ενότητας του προγράμματος «Διαδρομές» Σε σχέση με την οργάνωση του μοντέλου της διδακτικής ενότητας, ως βασικού συστατικού στοιχείου του προγράμματος, πρέπει να σημειωθεί πως και πάλι οι ρόλοι των συντελεστών του προγράμματος, αν και διακριτοί, δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά υπό το πρίσμα στενής συνεργασίας. Ο ένας ρόλος (ή προφίλ) συμπληρώνει τον άλλο και πραγματικά οργανώνεται ένα «ψηφιακό» σχολείο με τις ιδιαιτερότητές του και τις προκλήσεις του. Για παράδειγμα, καθώς η επιμόρφωση υλοποιείται ασύγχρονα, το σύστημα χρειάζεται υποστήριξη συνεχώς, ακόμα και σε αργίες ή σε ώρες προχωρημένες και έτσι οι υπεύθυνοι διαχείρισης του προγράμματος και οι τεχνικοί που έχουν αναλάβει την υλοποίησή του πρέπει να βρίσκονται πολύ συχνά «οnline», ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο διαχειριστικός φόρτος είναι έντονος, όπως για παράδειγμα κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Πιο λεπτομερειακά, στον πίνακα 1 βλέπουμε τις Διαδρομές σε αριθμούς: [269]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Συνολικά ενεγράφησαν στους 7 κύκλους των Διαδρομών Α και στους 3 κύκλους των Διαδρομών Β 2092 άτομα και στατιστικά ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα το 1/3 των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Α και περίπου τα 2/3 στο πρόγραμμα Β. Το πρόγραμμα συντονίζουν 2 υπεύθυνοι διαχείρισης και 2 υπεύθυνοι διαχείρισης της τεχνικής υλοποίησης στο πλαίσιο μιας πολυμελούς ομάδας-εργασίας. Στο πρόγραμμα διδάσκουν 23 διδάσκοντες, συντονίζουν 12 συντονιστές και συγγράφουν συνολικά 27 συνεργάτες (για όλα τα σκέλη των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ). Στις Διαδρομές Α, υπήρξε συμμετοχή από περίπου τριάντα διαφορετικές χώρες στον κόσμο, όπως: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αυστραλία, Βέλγιο, Βιετνάμ, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιταλία & Ισπανία Πίνακας 1: Οι «Διαδρομές» σε αριθμούς Η ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ/ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ Το ζήτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε διαδικτυακά καθηγητές για τη διδασκαλία γλώσσας; Η περίπτωση του από απόσταση προγράμματος «Διαδρομές» έχει απαντήσει σε πολλά από τα ερωτήματα που νομοτελειακά εγείρονται. Πρώτα από όλα, η βασική δυσκολία, η οποία είναι έμφυτη σε μία τέτοια προσπάθεια, αναφέρεται στον ίδιο τον τύπο της εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως): «Είναι πρακτικά (ουσιαστικά) αδύνατο να αποδείξει κανείς ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν αδιαμφισβήτητα αποκτήσει περισσότερες γνώσεις ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μη ελεγχόμενων παραμέτρων σε τέτοιου είδους εκπαίδευση χωρίς να αναφερθεί ο τεράστιος αριθμός εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα». (Heines, 2000 σε Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005). Παράλληλα, η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί μεγάλη πρόκληση εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζει το προφίλ των εκπαιδευομένων. Έτσι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς «τύπους» διδασκόντων γλώσσας, που ο καθένας χρειάζεται μια διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το προφίλ των επιμορφούμενων: (1) Καθηγητές φιλόλογοι ή δάσκαλοι, αποσπασμένοι από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία του εξωτερικού. Οι καθηγητές αυτοί είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς δεν έχει καμία ειδίκευση στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. (2) Εκπαιδευτικοί που έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική και εξαιτίας της έλλειψης άλλων εξειδικευμένων καθηγητών έχουν κληθεί να διδάξουν την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει έμπειρους, αλλά και χωρίς προϋπηρεσία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας καθηγητές που επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα διδάσκοντα. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, μπορεί να μην είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής ή να είναι καθηγητές με διαφορετικό πεδίο εξειδίκευσης. [270]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (3)Καθηγητές, απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων (Αγγλικής, Γαλλικής ή άλλης ξένης γλώσσας) που έχουν εξειδικευτεί στη διδασκαλία γλώσσας ως δεύτερης/ξένης πέραν της ελληνικής. Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν καλύπτουν, σε καμία περίπτωση, το ευρύ φάσμα των υποκατηγοριών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ποικιλομορφία των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προφανής και μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα με μια γρήγορη ματιά στο προφίλ τους όπως οι ίδιοι το περιγράφουν (στον σχετικό ιστότοπο κάτω από την ένδειξη «προφίλ επιμορφούμενων»). Με σκοπό την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών ενός τόσο διαφοροποιημένου κοινού, διοργανώθηκε το σύστημα των «Διαδρομών» με τρεις διαφορετικούς κύκλους επιμόρφωσης. Εντός αυτών των κύκλων ήδη υπάρχει έντονα ανομοιογενές κοινό, συχνά με διαφορετικό ακαδημαϊκό προφίλ, αλλά η αποτελεσματικότητα της από απόσταση εκπαίδευσης σε σχέση με τη συμβατική μάθηση έγκειται ακριβώς σ αυτό, στη δικτύωση και στην ηλεκτρονική συνύπαρξη σε έναν «συμβολικό», ηλεκτρονικό χώρο, η οποία εξομαλύνει τις διαφορές και αναδεικνύει τα κοινά ζητήματα των επιμορφούμενων. Ένα ακόμη σημαντικό κοινό ζήτημα είναι η, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος με τη συμμετοχή όλων των συντελεστών του. Οι στόχοι του προγράμματος χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτές της διδακτικής και της γλωσσικής ενίσχυσης, όπως ακριβώς παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί: Διδακτική ενίσχυση Γλωσσική ενίσχυση Εξοικείωση με τις βασικές διδακτικές γνώσεις (θεωρίες κατάκτησης της γλώσσας) και όλες τις συναφείς σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Εκπαίδευση στη διδασκαλίας της γλώσσας, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CΑLL), με ηλεκτρονικές εφαρμογές και ανάλογα εργαλεία. Ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αλληλεπίδραση από συζητήσεις και αξιόλογα φόρα. Ομαδικές εργασίες από τους συμμετέχοντες. Εκπόνηση διδακτικών προτάσεων και σεναρίων, λειτουργία αποθετήριου με τις προτάσεις των επιμορφούμενων. Εξοικείωση με την απαραίτητη μεταγλώσσα. Καθιέρωση μίας εικονικής κοινότητας διδασκόντων σε διεθνές επίπεδο και πρακτική εξάσκηση στην ελληνική γλώσσα. Επαφή με φυσικούς ομιλητές. Υποχρεωτική συγγραφή εργασιών. Τηλεδιασκέψεις και προώθηση οπτικοακουστικού υλικού. Σώματα κειμένων και διασύνδεση με άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες και πύλες (κυρίως με την Πύλη για την ελληνική γλώσσα που έχει υλοποιηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Δικτύωση των συμμετεχόντων μεταξύ τους, βιωσιμότητα της δικτύωσης με στόχο τη γλωσσική ενίσχυση ή/και δια ζώσης συναντήσεις των ομάδων. Πίνακας 2: Οι στόχοι του προγράμματος «Διαδρομές» [271]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο διάλογος που αναπτύσσεται και καθιερώνεται μέσω του προγράμματος αφορά σε επαγγελματίες, καθώς όλοι οι επιμορφούμενοι, ακόμα και όσοι διαθέτουν ελάχιστη διδακτική εμπειρία, θεωρούνται ικανοί διδάσκοντες, τις δεξιότητες των οποίων οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα των «Διαδρομών» καλούνται να προωθήσουν και να υποστηρίξουν. Αυτονόητα πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη μορφή, τις προσδοκίες και τους στόχους του ηλεκτρονικού επαγγελματικού διαλόγου (Collison, et al., 2000). Κατά συνέπεια, η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος άπτεται ζητημάτων, όπως η επιφάνεια διεπαφής, το περιεχόμενο, η γενική εμφάνιση και το συνολικό θεσμικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το ερώτημα που αφορά το πώς μπορούμε αποτελεσματικά να επιμορφώσουμε τους διδάσκοντες από απόσταση μπορεί να απαντηθεί ως ακολούθως: Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να υλοποιείται στο πλαίσιο ενός λεπτομερώς προσδιορισμένου «θεσμικού πλαισίου», βάσει του οποίου έχει προκαθοριστεί το πλαίσιο υλοποίησης, οι όροι συμμετοχής, η ροή εργασιών και το προφίλ των συμμετεχόντων. Συνακόλουθα, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά (και συχνά συμβαίνει να μην πηγαίνουν καλά στην από απόσταση εκπαίδευση), οι συντονιστές και διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν τους συμμετέχοντες στους όρους συμμετοχής του προγράμματος που λειτουργούν ως συμβόλαιο συνεργασίας. Εν προκειμένω, το πρώτο πρόγραμμα των «Διαδρομών», η διαδρομή Α, διαθέτει και τη νομοτυπική του περιγραφή μέσω υπουργικών αποφάσεων στις οποίες αναφέρεται ότι «όταν ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από δημόσιο φορέα επιμόρφωσης αποδίδει ή αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα, η διαδικασία θωρακίζεται και πιστοποιείται νομοθετικά». Στην περίπτωση των «Διαδρομών» εξωτερικού, ενός εντατικού προγράμματος επιμόρφωσης έντεκα μηνών, η απόδοση της διδακτικής επάρκειας με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βασίζεται στην Υ.Α. Aριθμ. Φ.815.2/279/41778/Z1 (ΦΕΚ 1430, , Τεύχος Β ) «Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας» η οποία ήδη βρίσκεται υπό τροποποίηση για την πλήρη νομοτυπική περιγραφή του προγράμματος. Η χρηστικότητα του πιστοποιητικού των «Διαδρομών Α» αφορά την αναγνώριση ενός επαγγελματικού δικαιώματος, την παροχή επάρκειας διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης στο εξωτερικό, ενώ οι βεβαιώσεις που εκδίδονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων Β και Γ αναγνωρίζονται ως επιμορφώσεις/καταρτίσεις 200 ωρών (για το Β πρόγραμμα- μπλε διαδρομές) και ενδεχομένως και παραπάνω από 200 ώρες (για το υπό διαμόρφωση Γ πρόγραμμα- πράσινες διαδρομές). Επίσης, απαιτείται οι επιμορφούμενοι να εισάγονται σταδιακά σε ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2, ακολουθώντας τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση των επιμορφούμενων διδασκόντων. Η σταδιοποίηση μπορεί να αφορά στα συμβατικά στάδια εξέλιξης των επιμορφούμενων (Henry & Weber, 2010). Για το σκοπό αυτό, το εισαγωγικό μέρος των μαθημάτων αφορά ένα «παιχνίδι του θησαυρού» για τη γνωριμία με το πρόγραμμα, ενώ στο δεύτερο πρόγραμμα, στις «Διαδρομές Β» έχουν αναρτηθεί βίντεο όπου παρουσιάζονται από τους διδάσκοντες οι ενότητες του προγράμματος. Παράλληλα, ειδικές τηλεδιαλέξεις και σύγχρονες συνεδρίες διοργανώνονται με τη χρήση του προγράμματος «Big Blue Button», που συνιστά μια εφαρμογή τηλεδιάσκεψης [272]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ανοιχτού κώδικα, ενώ το όλο εγχείρημα υποστηρίζεται από συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι ενότητες που προσφέρονται στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καλύπτουν όλες τις κύριες θεματικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείμενα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας ενώ το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει ένα αποθετήριο επιστημονικών άρθρων, διδακτικών προτάσεων και μια τράπεζα/ένα σώμα προτάσεων και σεναρίων που έχουν εκπονήσει, σύμφωνα με τη λογική του Web 2.0, οι διδάσκοντες κατά τη σύνταξη των εργασιών τους. Συνολικά, οι συνεισφορές των επιμορφούμενων, κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων υλοποίησης των «Διαδρομών» συγκροτούν ένα ποικιλόμορφο σώμα αυθεντικής παραγωγής γλωσσικού εισαγόμενου και γενικότερα εκπαιδευτικού υλικού. Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός ειδικού σώματος με το πρωτότυπο έργο των επιμορφούμενων αποτελεί μια σημαντική προοπτική με αδιαμφισβήτητη επιστημονική αξία (π.χ. σε σχέση με τη γλωσσική επίδοση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα σε όλον τον κόσμο ως δίγλωσσων/ξενόγλωσσων ομιλητών, σε σχέση με ζητήματα διγλωσσίας που αναφύονται, σε σχέση με τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνόγλωσσης παιδείας κ.ά.). Το εν λόγω σώμα κειμένων δεν πρέπει να περιορίζεται για εσωτερική χρήση (Granger, et al., 2002), αν και για την περαιτέρω διάχυσή του εγείρονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η διαδικτυακή κοινότητα πρέπει να είναι αποτελεσματικά οργανωμένη σε λειτουργικές ομάδες επιμορφούμενων που «ποστάρουν» τακτικά, αλληλεπιδρούν ελεύθερα στο φόρουμ και εμπλέκονται σε γόνιμους διαλόγους ενώ οι διδάσκοντες και οι διαχειριστές του προγράμματος έχουν ως κύριο μέλημά τους την ουσιαστική υποστήριξη της κοινότητας (Collison, et al., 2000). Σημειώνεται, όμως, πως ο αριθμός των συμμετεχόντων κρίνεται σκόπιμο να μην υπερβαίνει τους ανά κύκλο, γιατί πρακτικά αποδείχτηκε, λόγω της φύσης της κατάρτισης που αφορά γλωσσική εκπαίδευση, ότι μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων δημιουργεί πολύ μεγάλο διαχειριστικό φόρτο και δυσχεραίνει την παρακολούθηση του προγράμματος από τις ομάδες εργασίας. Είναι ανάγκη να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης μια και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα επιπρόσθετα οφείλουν να ανταποκριθούν επαρκώς όσον αφορά τις δεξιότητες τους στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο πρόγραμμα «Διαδρομές» η τεχνική υλοποίηση του προγράμματος ως προς τα ηλεκτρονικά μέσα και την τήρηση των αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιολογείται και από εξωτερικούς αξιολογητές, ενώ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον βρίσκουμε ενσωματωμένες όλες τις εφαρμογές της πλατφόρμας Μoodle, ειδικά τροποποιημένες, καθώς και όλα τα μέσα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Για τους επιμορφούμενους, μάλιστα, έχει οργανωθεί ειδικό μητρώο καταχώρισης, ενώ ο κάθε επιμορφούμενος αναγνωρίζεται από το σύστημα επιμόρφωσης με τον προσωπικό του αριθμό μητρώου και καλείται να συμπληρώσει το προφίλ του. Τέλος, απαιτείται να οργανώνονται αποτελεσματικές δραστηριότητες αξιολόγησης, οι οποίες τυπικά περιλαμβάνουν εξετάσεις, εργασίες και [273]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» πρότζεκτς, βαθμολόγηση για τη συμμετοχή στα φόρα (Ko & Rose, 2004) και χαρτοφυλάκιο προσόντων (portfolio). Επιπροσθέτως, η διαδικασία της μάθησης υποστηρίζεται από συνεχείς διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και στην κατανόηση της προόδου που επιτυγχάνουν. Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα διαθέτει ένα πλήρες σύστημα αξιολόγησης, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση, ως διαδικασία, διδάσκεται σε όλα τα προγράμματα των «Διαδρομών». Μάλιστα στην προαναφερθείσα ενότητα γίνεται αναφορά όχι μόνο στους παραδοσιακούς, αλλά και στους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης. Εν κατακελίδι, όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη και πάντα συνυπολογίζονται κατά την εφαρμογή του προγράμματος των «Διαδρομών» προκειμένου το πρόγραμμα να προσφέρει αποτελεσματική και αποδοτική διαδικτυακή εκπαίδευση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Ένα πρόγραμμα από απόσταση επιμόρφωσης, συνολικά, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αλλά και στις προσδοκίες των επιμορφούμενων. Με το τέλος των προγραμμάτων, αλλά και ενδιάμεσα, γίνεται η αξιολόγηση του προγράμματος και όλων των παραμέτρων του από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. Η αξιολόγηση γίνεται με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων. Οι επιμορφούμενοι απαντούν τόσο σε κλειστού τύπου ερωτήματα, στα οποία σημειώνουν την απάντησή τους σε πεντάβαθμη κλίμακα τύπου «Likert» (π.χ. ερώτημα 1: «Οι στόχοι του προγράμματος είναι σαφείς;) όσο και σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (π.χ. ερώτημα σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν κ.ά.). Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα που αντλούνται, επεξεργάζονται στατιστικά μέσω του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS. Επιπλέον, εφαρμόζονται παραμετρικές αναλύσεις με βάση τις οποίες εξετάζεται ο βαθμός αποδοχής και ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος, τη διδασκαλία, την τεχνική υλοποίηση και άλλες παραμέτρους. Ακολούθως συγκρίνονται τα ευρήματα, μελετώνται οι διαφοροποιήσεις από ενότητα σε ενότητα και αξιολογείται το πρόγραμμα ανά κύκλο επιμόρφωσης. Με βάση την εκάστοτε ανατροφοδότηση, το σύστημα βελτιστοποιείται. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα ποσοστά σε ένα από τα ερωτήματα του φύλλου αξιολόγησης του προγράμματος που υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος , το οποίο οι επιμορφούμενοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά (πίνακας 3). Στο φύλλο αξιολόγησης απάντησαν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Α, ήτοι 80 από το 120 άτομα: Συνολικά το πρόγραμμα ικανοποίησε τις προσδοκίες σας; Καθόλου: 0 Λίγο: (2.08 %) Αρκετά: (8.33 %) Πολύ: (41.67 %) Πάρα πολύ: (47.92 %) Πίνακας 3: Ποσοστά ανταπόκρισης του προγράμματος στις προσδοκίες του κοινούστόχος για το έτος [274]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 3, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης από την πλευρά των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, το 90% των επιμορφούμενων δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ ή πολύ ευχαριστημένο από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, ενώ από την περαιτέρω επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, διαπιστώθηκε ότι το 74% των επιμορφούμενων θα συνιστούσε το πρόγραμμα σε άλλους διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όσον αφορά τη διαδικτυακή εκπαίδευση η αρχή που ακολουθείται στο πρόγραμμα «Διαδρομές» χαρακτηρίζει και την αρχή για την αποτελεσματική εκπαίδευση του CΑLL (Computer Assisted Language Learning-Εκμάθηση Γλωσσών με τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών): «Οι νέες τεχνολογίες για τη γλωσσική εκπαίδευση πρέπει να είναι ο συνδυασμός της συνεργασίας μεταξύ ενός προγραμματιστή, ενός γραφίστα και τέλος ενός εξειδικευμένου δασκάλου στην παιδαγωγική της δεύτερης γλώσσας» (Hendricks, 1998 σε Donaldson & Angstrom, 2006). Στην περίπτωση του προγράμματος των «Διαδρομών» αυτό το προαπαιτούμενο περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, καθώς τα άτομα που εμπλέκονται στις ομάδες εργασίας δεν εμπίπτουν μόνο στις τρεις αυτές κατηγορίες. Συνολικά, το πρόγραμμα «Διαδρομές» συνιστά ένα καλό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης για διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, που καταφέρνει να μένει «ζωντανό» και βιώσιμο, αναγνωρισμένο και αποτελεσματικό, ακόμη και στο πλαίσιο μιας εξόχως δύσκολης συγκυρίας. Ο ρόλος του προγράμματος είναι σημαίνων ειδικά στις μέρες μας, όπου η από απόσταση επιμόρφωση αναδεικνύεται όχι απλά ως ο κύριος, αλλά και ως ο μοναδικός τρόπος επιμόρφωσης ελλείψει πόρων για συμβατική διδασκαλία και πραγματοποίηση σεμιναρίων με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα προγράμματα των «Διαδρομών» που αφορούν την ενεργοποίηση των επιτόπιων διδασκόντων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, καθώς ο αριθμός των αποσπασμένων στο εξωτερικό συναδέρφων για το λόγο αυτό μειώνεται δραματικά. Το γεγονός αυτό επισείει μεγάλη ευθύνη στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που έχει αναλάβει την ουσιαστική, πρακτική και άμεση υποστήριξη των διδασκόντων σε όλον τον κόσμο και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές όπου οι ελληνόφωνοι/ελληνομαθείς αποτελούν μικρές πληθυσμιακές ομάδες. Τέλος, μια περαιτέρω προοπτική θα ήταν η καθιέρωση ενός δικτύου μεταξύ του προγράμματος των «Διαδρομών» με αντίστοιχα προγράμματα που «τρέχουν» σε άλλες χώρες με απώτερο σκοπό την υποστήριξη όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία της γλώσσας στη βάση μίας ηλεκτρονικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των διαδικτυακών προγραμμάτων όλοι οι συμμετέχοντες αλλάζουν ρόλους και ακόμη και οι διδάσκοντες γίνονται επιμορφούμενοι καθώς εκτίθενται στις ανησυχίες, στις επιπτώσεις, στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις της διδασκαλίας οι οποίες είναι εγγενείς και ανεξάρτητες από το περιεχόμενό της. Ζούμε, διδάσκουμε και μαθαίνουμε σε μια ηλεκτρονική εποχή. Το ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε την ποιότητα της διδασκαλίας μας, το μαθησιακό κίνητρο των μαθητών μας, να είμαστε ευέλικτοι στη λογική του δικτύου που θέλει τον χρήστη όλο και πιο [275]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ενεργό και τη μάθηση όλο και πιο μαζική μα και εξειδικευμένη. Όλα αυτά συνιστούν μια γοητευτική διαδρομή στις τεχνολογίες και στη γνώση, όταν οι πρώτες μπορούν να υποστηρίζουν την τελευταία. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Collison, G., Elbaum, B., Haavind, S., & Tinker, R. (2000). Facilitating Online Strategies. Effective Strategies for Moderators. Atwood Publishing, p.213. Dabbagh, N. & Bannan-Ritland, B. (2005). Online Learning. Concepts, Strategies, and Applications. NJ: Pearson Prentice Hall. Donaldson, R.P. & Haggstrom, M. A. (2006). Changing Language Education Through CALL. NY USA: Routledge. Gragner, S. (2002). A bird s-eye view of learner corpus research. In S.Granger, J. Hung and S. PetchTyson (eds.) Computer Learner Corpora, Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching. Amsterdam & Philadelphia John Benjamins Publishing Company. Henry, M. A. & Weber, Α. (2010). Supervising Student Teachers. The Professional Way. Maryland, USA: Rowman & Littlefield Education. Ko, S. & Rossen, S. (2004). Teaching Online. A Practical Guide. Boston, M.A: Houghton Mifflin Company. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. USA: Oxford University Press. Rudestam, K. E. & Schoenholtz-Read, J. (2009). Handbook of Online Learning. 2 nd edition. Los Angeles: Sage. Zouganeli, K, Alexiou, T. & Bouniol, P. (2011). EYL Teachers Professional Development by Distance Learning:The Greek Case. In Research Papers in Language Teaching and Learning. Vol. 2, No.1, January 2011, pp Available online at fulltext.pdf [276]

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας 1 2 Το πλαίσιο της ελληνομάθειας ως προς όλους τους πυλώνες του (διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση/πιστοποίηση) αναβαθμίζεται και βελτιστοποιείται μέσω της Πράξης: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο: Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά, 13-14 Ιουλίου 2012, Ρέθυμνο.

Συμπόσιο: Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά, 13-14 Ιουλίου 2012, Ρέθυμνο. Συμπόσιο: Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά, 13-14 Ιουλίου 2012, Ρέθυμνο. Οι Νέες Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας (elearning.greek-language.gr) Άννα Κοκκινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ-Πανεπιστημίου και ΤΕΙ- "ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κομοτηνή 2015 1 Σύνταξη: Θεανώ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (160 ώρες) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» A.XAΤΖΗΔΑΚH & IΩ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ aspahatz@edc.uoc.gr, ispantid@edc.uoc.gr «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα