Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»: Ένα πρακτικό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης διδασκόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»: Ένα πρακτικό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης διδασκόντων"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»: Ένα πρακτικό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης διδασκόντων Κοκκινίδου Άννα 1, Πρανέντση Κατερίνα 2, Ρουσουλιώτη Θωμαή 3 1 Επιστημονική συνεργάτιδα, υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υ.ΠΑΙ.Θ. 2 Επιστημονική συνεργάτιδα, διδάσκουσα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υ.ΠΑΙ.Θ. 3 Eπιστημονική συνεργάτιδα, διδάσκουσα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο την παρουσίαση και τη συζήτηση ενός από απόσταση προγράμματος εκπαίδευσης διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Συγκεκριμένα, στόχος της εισήγησης είναι να συζητηθούν οι πρακτικές που από το 2007 χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος από απόσταση επιμόρφωσης «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» και συνεπώς να συζητηθεί ο ρόλος της τηλεκπαίδευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των διδασκόντων σε ένα περιβάλλον που τεχνολογικά συνεχώς αναβαθμίζεται και αλλάζει. Συγκεκριμένα, η εισήγηση συνοπτικά εξετάζει τις αρχές που διέπουν την από απόσταση επιμόρφωση στην πράξη, τα ερωτήματα που τίθενται, τις προοπτικές, τα προβλήματα, αλλά και τις προκλήσεις που θέτει σε σχέση με το συγκεκριμένο κοινό-στόχος. Το πρόγραμμα «Διαδρομές», που τίθεται υπό συζήτηση, συνιστά ένα τεκμηριωμένα (βάσει της ανατροφοδότησης του κοινού-στόχος) αποτελεσματικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης διδασκόντων την ελληνική γλώσσα, αφορά ένα ανομοιογενές κοινό επιμορφούμενων από πολλές χώρες του κόσμου και προσφέρεται ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής της δικτύωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και δη στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: από απόσταση επιμόρφωση, εκπαίδευση διδασκόντων, διδασκαλία της ελληνικής ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» Το σύστημα από απόσταση επιμόρφωσης «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιείται από το 2007, οπότε και βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό [267]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σήμα Γλωσσών ως καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα: Η επιμόρφωση ξεκίνησε το 2007 με ένα πρόγραμμα, ενώ σήμερα λειτουργεί ένα σύστημα που αφορά τρία διακριτά προγράμματα που για λόγους αποτελεσματικής οργάνωσης διακρίνονται σε τρεις διαδρομές (σχήμα 1): Την κόκκινη διαδρομή για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, που αφορά την τηλεκατάρτιση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα ως ξένη, στο εξωτερικό, ως πρόγραμμα εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε ζητήματα διδασκαλίας. Η κόκκινη διαδρομή διαρκεί έντεκα μήνες και αποδίδει νομοθετικά προβλεπόμενη διδακτική επάρκεια σε όσους επιτυχώς ολοκληρώσουν την επιμόρφωση. Την μπλε διαδρομή για τη διδασκαλία σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα, που διαρκεί τέσσερις μήνες, αφορά διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και συνιστά μια συνοπτική εκδοχή του πρώτου προγράμματος. Την πράσινη διαδρομή για την επιμόρφωση των φοιτητών νεοελληνικών τμημάτων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών η οποία στοχοθετεί την υποστήριξη του προαναφερθέντος κοινού-στόχος. Σχήμα 1: Λογότυπος του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» Τα προγράμματα αυτά αφορούν την παρακολούθηση διάφορων θεματικών ενοτήτων που διαφοροποιούνται, αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται. Το πρώτο πρόγραμμα αποτελείται από οχτώ υποχρεωτικές ενότητες και οι επιμορφούμενοι οφείλουν να εκπονήσουν και να υποβάλουν οχτώ αντίστοιχες εργασίες. Στις έξι ενότητες του δεύτερου προγράμματος οι επιμορφούμενοι αξιολογούνται με ηλεκτρονική υποβολή ειδικών δοκιμασιών. Στο τρίτο πρόγραμμα τόσο η διδασκαλία όσο και η αξιολόγηση δύνανται να παρουσιάσουν χαρακτηριστικά «blended» επιμόρφωσης (μοντέλο μικτής μάθησης), οπότε και η ασύγχρονη εκπαίδευση συμπληρώνεται ή/και συνδυάζεται με επιτόπια σεμινάρια, εργαστήρια και ημερίδες. Ειδικότερα, η όλη διαδικασία ρυθμίζεται από καλά σχεδιασμένες συνθήκες συμμετοχής, ενώ η ροή της δουλειάς είναι κυκλική καθώς ορισμένοι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε παραπάνω από ένα ρόλους (π.χ. ως διαχειριστές του προγράμματος, συγγραφείς του υλικού και συντονιστές των διδακτικών ενοτήτων)(σχήμα 2). Επιπλέον, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος των «Διαδρομών» αναφέρονται στα εξής: 1. Στον αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας μέσω της επικαιροποίησης καθώς και της συστηματοποίησής της από ένα εξειδικευμένο φορέα. 2. Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και υποστήριξη του κοινού-στόχος που ανήκει στην ελληνική διασπορά και κυρίως στην υποστήριξη των διδασκόντων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, στον τόπο όπου διδάσκουν την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, και δεν μπορούν να πιστοποιηθούν ως διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, το [268]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ πρόγραμμα στοχεύει στο να γνωστοποιήσει την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει το περιεχόμενο, κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, βοηθά τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τη σημασία της σχετικής μεθοδολογίας και φυσικά τον ενθαρρύνει στη διαδικασία της ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης. (Zouganeli, Alexiou & Βouniol, 2011). 3. Στην διαδικτυακή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε ένα ανομοιογενές κοινό καθηγητών με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η διαδικτυακή εκπαίδευση έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού είναι λιγότερο δαπανηρή από την συμβατική εκπαίδευση. 4. Στη χαρτογράφηση του κοινού-στόχος, στη διασύνδεση των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες από μία συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. το Βέλγιο) γνωρίζονται μέσω του προγράμματος και μπορούν στη συνέχεια να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Έτσι, τα μέλη μιας αρχικής διαδικτυακής κοινότητας μπορούν να γίνουν μέλη μίας τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας με κοινά ενδιαφέροντα. 5. Στην καθιέρωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας που θα τροφοδοτεί όλες τις περιπτώσεις διδασκόντων. Επιπρόσθετα, οι βασικές συνιστώσες του προγράμματος αφορούν την οργάνωση της κάθε ενότητας διδασκαλίας των Διαδρομών ως μιας ομάδαςεργασίας, που λειτουργεί ως αυτόνομη ενότητα, «ανοίγει» και «κλείνει» σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, ενώ το περιεχόμενο της επιμόρφωσης σ αυτήν εξετάζεται μέσω ειδικής αξιολόγησης που είτε αφορά την εκπόνηση ατομικής ή ομαδικής εργασίας είτε εξετάζεται ηλεκτρονικά. Στο σχήμα 2 αναπαρίσταται η ροή εργασιών στο πρόγραμμα «Διαδρομές»: Συντονιστές και διδάσκοντες Επιμορφούμενοι Υπεύθυνοι διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης Επισκέπτες ερευνητές και συγγραφείς υλικού Σχήμα 2: Μοντέλο διδακτικής ενότητας του προγράμματος «Διαδρομές» Σε σχέση με την οργάνωση του μοντέλου της διδακτικής ενότητας, ως βασικού συστατικού στοιχείου του προγράμματος, πρέπει να σημειωθεί πως και πάλι οι ρόλοι των συντελεστών του προγράμματος, αν και διακριτοί, δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά υπό το πρίσμα στενής συνεργασίας. Ο ένας ρόλος (ή προφίλ) συμπληρώνει τον άλλο και πραγματικά οργανώνεται ένα «ψηφιακό» σχολείο με τις ιδιαιτερότητές του και τις προκλήσεις του. Για παράδειγμα, καθώς η επιμόρφωση υλοποιείται ασύγχρονα, το σύστημα χρειάζεται υποστήριξη συνεχώς, ακόμα και σε αργίες ή σε ώρες προχωρημένες και έτσι οι υπεύθυνοι διαχείρισης του προγράμματος και οι τεχνικοί που έχουν αναλάβει την υλοποίησή του πρέπει να βρίσκονται πολύ συχνά «οnline», ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο διαχειριστικός φόρτος είναι έντονος, όπως για παράδειγμα κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Πιο λεπτομερειακά, στον πίνακα 1 βλέπουμε τις Διαδρομές σε αριθμούς: [269]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Συνολικά ενεγράφησαν στους 7 κύκλους των Διαδρομών Α και στους 3 κύκλους των Διαδρομών Β 2092 άτομα και στατιστικά ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα το 1/3 των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Α και περίπου τα 2/3 στο πρόγραμμα Β. Το πρόγραμμα συντονίζουν 2 υπεύθυνοι διαχείρισης και 2 υπεύθυνοι διαχείρισης της τεχνικής υλοποίησης στο πλαίσιο μιας πολυμελούς ομάδας-εργασίας. Στο πρόγραμμα διδάσκουν 23 διδάσκοντες, συντονίζουν 12 συντονιστές και συγγράφουν συνολικά 27 συνεργάτες (για όλα τα σκέλη των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ). Στις Διαδρομές Α, υπήρξε συμμετοχή από περίπου τριάντα διαφορετικές χώρες στον κόσμο, όπως: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αυστραλία, Βέλγιο, Βιετνάμ, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιταλία & Ισπανία Πίνακας 1: Οι «Διαδρομές» σε αριθμούς Η ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ/ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ Το ζήτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε διαδικτυακά καθηγητές για τη διδασκαλία γλώσσας; Η περίπτωση του από απόσταση προγράμματος «Διαδρομές» έχει απαντήσει σε πολλά από τα ερωτήματα που νομοτελειακά εγείρονται. Πρώτα από όλα, η βασική δυσκολία, η οποία είναι έμφυτη σε μία τέτοια προσπάθεια, αναφέρεται στον ίδιο τον τύπο της εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως): «Είναι πρακτικά (ουσιαστικά) αδύνατο να αποδείξει κανείς ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν αδιαμφισβήτητα αποκτήσει περισσότερες γνώσεις ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μη ελεγχόμενων παραμέτρων σε τέτοιου είδους εκπαίδευση χωρίς να αναφερθεί ο τεράστιος αριθμός εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα». (Heines, 2000 σε Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005). Παράλληλα, η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί μεγάλη πρόκληση εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζει το προφίλ των εκπαιδευομένων. Έτσι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς «τύπους» διδασκόντων γλώσσας, που ο καθένας χρειάζεται μια διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το προφίλ των επιμορφούμενων: (1) Καθηγητές φιλόλογοι ή δάσκαλοι, αποσπασμένοι από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία του εξωτερικού. Οι καθηγητές αυτοί είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς δεν έχει καμία ειδίκευση στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. (2) Εκπαιδευτικοί που έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική και εξαιτίας της έλλειψης άλλων εξειδικευμένων καθηγητών έχουν κληθεί να διδάξουν την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει έμπειρους, αλλά και χωρίς προϋπηρεσία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας καθηγητές που επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα διδάσκοντα. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, μπορεί να μην είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής ή να είναι καθηγητές με διαφορετικό πεδίο εξειδίκευσης. [270]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (3)Καθηγητές, απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων (Αγγλικής, Γαλλικής ή άλλης ξένης γλώσσας) που έχουν εξειδικευτεί στη διδασκαλία γλώσσας ως δεύτερης/ξένης πέραν της ελληνικής. Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν καλύπτουν, σε καμία περίπτωση, το ευρύ φάσμα των υποκατηγοριών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ποικιλομορφία των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προφανής και μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα με μια γρήγορη ματιά στο προφίλ τους όπως οι ίδιοι το περιγράφουν (στον σχετικό ιστότοπο κάτω από την ένδειξη «προφίλ επιμορφούμενων»). Με σκοπό την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών ενός τόσο διαφοροποιημένου κοινού, διοργανώθηκε το σύστημα των «Διαδρομών» με τρεις διαφορετικούς κύκλους επιμόρφωσης. Εντός αυτών των κύκλων ήδη υπάρχει έντονα ανομοιογενές κοινό, συχνά με διαφορετικό ακαδημαϊκό προφίλ, αλλά η αποτελεσματικότητα της από απόσταση εκπαίδευσης σε σχέση με τη συμβατική μάθηση έγκειται ακριβώς σ αυτό, στη δικτύωση και στην ηλεκτρονική συνύπαρξη σε έναν «συμβολικό», ηλεκτρονικό χώρο, η οποία εξομαλύνει τις διαφορές και αναδεικνύει τα κοινά ζητήματα των επιμορφούμενων. Ένα ακόμη σημαντικό κοινό ζήτημα είναι η, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος με τη συμμετοχή όλων των συντελεστών του. Οι στόχοι του προγράμματος χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτές της διδακτικής και της γλωσσικής ενίσχυσης, όπως ακριβώς παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί: Διδακτική ενίσχυση Γλωσσική ενίσχυση Εξοικείωση με τις βασικές διδακτικές γνώσεις (θεωρίες κατάκτησης της γλώσσας) και όλες τις συναφείς σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Εκπαίδευση στη διδασκαλίας της γλώσσας, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CΑLL), με ηλεκτρονικές εφαρμογές και ανάλογα εργαλεία. Ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αλληλεπίδραση από συζητήσεις και αξιόλογα φόρα. Ομαδικές εργασίες από τους συμμετέχοντες. Εκπόνηση διδακτικών προτάσεων και σεναρίων, λειτουργία αποθετήριου με τις προτάσεις των επιμορφούμενων. Εξοικείωση με την απαραίτητη μεταγλώσσα. Καθιέρωση μίας εικονικής κοινότητας διδασκόντων σε διεθνές επίπεδο και πρακτική εξάσκηση στην ελληνική γλώσσα. Επαφή με φυσικούς ομιλητές. Υποχρεωτική συγγραφή εργασιών. Τηλεδιασκέψεις και προώθηση οπτικοακουστικού υλικού. Σώματα κειμένων και διασύνδεση με άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες και πύλες (κυρίως με την Πύλη για την ελληνική γλώσσα που έχει υλοποιηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Δικτύωση των συμμετεχόντων μεταξύ τους, βιωσιμότητα της δικτύωσης με στόχο τη γλωσσική ενίσχυση ή/και δια ζώσης συναντήσεις των ομάδων. Πίνακας 2: Οι στόχοι του προγράμματος «Διαδρομές» [271]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο διάλογος που αναπτύσσεται και καθιερώνεται μέσω του προγράμματος αφορά σε επαγγελματίες, καθώς όλοι οι επιμορφούμενοι, ακόμα και όσοι διαθέτουν ελάχιστη διδακτική εμπειρία, θεωρούνται ικανοί διδάσκοντες, τις δεξιότητες των οποίων οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα των «Διαδρομών» καλούνται να προωθήσουν και να υποστηρίξουν. Αυτονόητα πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη μορφή, τις προσδοκίες και τους στόχους του ηλεκτρονικού επαγγελματικού διαλόγου (Collison, et al., 2000). Κατά συνέπεια, η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος άπτεται ζητημάτων, όπως η επιφάνεια διεπαφής, το περιεχόμενο, η γενική εμφάνιση και το συνολικό θεσμικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το ερώτημα που αφορά το πώς μπορούμε αποτελεσματικά να επιμορφώσουμε τους διδάσκοντες από απόσταση μπορεί να απαντηθεί ως ακολούθως: Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να υλοποιείται στο πλαίσιο ενός λεπτομερώς προσδιορισμένου «θεσμικού πλαισίου», βάσει του οποίου έχει προκαθοριστεί το πλαίσιο υλοποίησης, οι όροι συμμετοχής, η ροή εργασιών και το προφίλ των συμμετεχόντων. Συνακόλουθα, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά (και συχνά συμβαίνει να μην πηγαίνουν καλά στην από απόσταση εκπαίδευση), οι συντονιστές και διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν τους συμμετέχοντες στους όρους συμμετοχής του προγράμματος που λειτουργούν ως συμβόλαιο συνεργασίας. Εν προκειμένω, το πρώτο πρόγραμμα των «Διαδρομών», η διαδρομή Α, διαθέτει και τη νομοτυπική του περιγραφή μέσω υπουργικών αποφάσεων στις οποίες αναφέρεται ότι «όταν ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από δημόσιο φορέα επιμόρφωσης αποδίδει ή αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα, η διαδικασία θωρακίζεται και πιστοποιείται νομοθετικά». Στην περίπτωση των «Διαδρομών» εξωτερικού, ενός εντατικού προγράμματος επιμόρφωσης έντεκα μηνών, η απόδοση της διδακτικής επάρκειας με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βασίζεται στην Υ.Α. Aριθμ. Φ.815.2/279/41778/Z1 (ΦΕΚ 1430, , Τεύχος Β ) «Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας» η οποία ήδη βρίσκεται υπό τροποποίηση για την πλήρη νομοτυπική περιγραφή του προγράμματος. Η χρηστικότητα του πιστοποιητικού των «Διαδρομών Α» αφορά την αναγνώριση ενός επαγγελματικού δικαιώματος, την παροχή επάρκειας διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης στο εξωτερικό, ενώ οι βεβαιώσεις που εκδίδονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων Β και Γ αναγνωρίζονται ως επιμορφώσεις/καταρτίσεις 200 ωρών (για το Β πρόγραμμα- μπλε διαδρομές) και ενδεχομένως και παραπάνω από 200 ώρες (για το υπό διαμόρφωση Γ πρόγραμμα- πράσινες διαδρομές). Επίσης, απαιτείται οι επιμορφούμενοι να εισάγονται σταδιακά σε ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2, ακολουθώντας τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση των επιμορφούμενων διδασκόντων. Η σταδιοποίηση μπορεί να αφορά στα συμβατικά στάδια εξέλιξης των επιμορφούμενων (Henry & Weber, 2010). Για το σκοπό αυτό, το εισαγωγικό μέρος των μαθημάτων αφορά ένα «παιχνίδι του θησαυρού» για τη γνωριμία με το πρόγραμμα, ενώ στο δεύτερο πρόγραμμα, στις «Διαδρομές Β» έχουν αναρτηθεί βίντεο όπου παρουσιάζονται από τους διδάσκοντες οι ενότητες του προγράμματος. Παράλληλα, ειδικές τηλεδιαλέξεις και σύγχρονες συνεδρίες διοργανώνονται με τη χρήση του προγράμματος «Big Blue Button», που συνιστά μια εφαρμογή τηλεδιάσκεψης [272]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ανοιχτού κώδικα, ενώ το όλο εγχείρημα υποστηρίζεται από συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι ενότητες που προσφέρονται στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καλύπτουν όλες τις κύριες θεματικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείμενα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας ενώ το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει ένα αποθετήριο επιστημονικών άρθρων, διδακτικών προτάσεων και μια τράπεζα/ένα σώμα προτάσεων και σεναρίων που έχουν εκπονήσει, σύμφωνα με τη λογική του Web 2.0, οι διδάσκοντες κατά τη σύνταξη των εργασιών τους. Συνολικά, οι συνεισφορές των επιμορφούμενων, κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων υλοποίησης των «Διαδρομών» συγκροτούν ένα ποικιλόμορφο σώμα αυθεντικής παραγωγής γλωσσικού εισαγόμενου και γενικότερα εκπαιδευτικού υλικού. Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός ειδικού σώματος με το πρωτότυπο έργο των επιμορφούμενων αποτελεί μια σημαντική προοπτική με αδιαμφισβήτητη επιστημονική αξία (π.χ. σε σχέση με τη γλωσσική επίδοση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα σε όλον τον κόσμο ως δίγλωσσων/ξενόγλωσσων ομιλητών, σε σχέση με ζητήματα διγλωσσίας που αναφύονται, σε σχέση με τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνόγλωσσης παιδείας κ.ά.). Το εν λόγω σώμα κειμένων δεν πρέπει να περιορίζεται για εσωτερική χρήση (Granger, et al., 2002), αν και για την περαιτέρω διάχυσή του εγείρονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η διαδικτυακή κοινότητα πρέπει να είναι αποτελεσματικά οργανωμένη σε λειτουργικές ομάδες επιμορφούμενων που «ποστάρουν» τακτικά, αλληλεπιδρούν ελεύθερα στο φόρουμ και εμπλέκονται σε γόνιμους διαλόγους ενώ οι διδάσκοντες και οι διαχειριστές του προγράμματος έχουν ως κύριο μέλημά τους την ουσιαστική υποστήριξη της κοινότητας (Collison, et al., 2000). Σημειώνεται, όμως, πως ο αριθμός των συμμετεχόντων κρίνεται σκόπιμο να μην υπερβαίνει τους ανά κύκλο, γιατί πρακτικά αποδείχτηκε, λόγω της φύσης της κατάρτισης που αφορά γλωσσική εκπαίδευση, ότι μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων δημιουργεί πολύ μεγάλο διαχειριστικό φόρτο και δυσχεραίνει την παρακολούθηση του προγράμματος από τις ομάδες εργασίας. Είναι ανάγκη να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης μια και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα επιπρόσθετα οφείλουν να ανταποκριθούν επαρκώς όσον αφορά τις δεξιότητες τους στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο πρόγραμμα «Διαδρομές» η τεχνική υλοποίηση του προγράμματος ως προς τα ηλεκτρονικά μέσα και την τήρηση των αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιολογείται και από εξωτερικούς αξιολογητές, ενώ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον βρίσκουμε ενσωματωμένες όλες τις εφαρμογές της πλατφόρμας Μoodle, ειδικά τροποποιημένες, καθώς και όλα τα μέσα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Για τους επιμορφούμενους, μάλιστα, έχει οργανωθεί ειδικό μητρώο καταχώρισης, ενώ ο κάθε επιμορφούμενος αναγνωρίζεται από το σύστημα επιμόρφωσης με τον προσωπικό του αριθμό μητρώου και καλείται να συμπληρώσει το προφίλ του. Τέλος, απαιτείται να οργανώνονται αποτελεσματικές δραστηριότητες αξιολόγησης, οι οποίες τυπικά περιλαμβάνουν εξετάσεις, εργασίες και [273]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» πρότζεκτς, βαθμολόγηση για τη συμμετοχή στα φόρα (Ko & Rose, 2004) και χαρτοφυλάκιο προσόντων (portfolio). Επιπροσθέτως, η διαδικασία της μάθησης υποστηρίζεται από συνεχείς διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και στην κατανόηση της προόδου που επιτυγχάνουν. Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα διαθέτει ένα πλήρες σύστημα αξιολόγησης, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση, ως διαδικασία, διδάσκεται σε όλα τα προγράμματα των «Διαδρομών». Μάλιστα στην προαναφερθείσα ενότητα γίνεται αναφορά όχι μόνο στους παραδοσιακούς, αλλά και στους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης. Εν κατακελίδι, όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη και πάντα συνυπολογίζονται κατά την εφαρμογή του προγράμματος των «Διαδρομών» προκειμένου το πρόγραμμα να προσφέρει αποτελεσματική και αποδοτική διαδικτυακή εκπαίδευση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Ένα πρόγραμμα από απόσταση επιμόρφωσης, συνολικά, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αλλά και στις προσδοκίες των επιμορφούμενων. Με το τέλος των προγραμμάτων, αλλά και ενδιάμεσα, γίνεται η αξιολόγηση του προγράμματος και όλων των παραμέτρων του από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. Η αξιολόγηση γίνεται με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων. Οι επιμορφούμενοι απαντούν τόσο σε κλειστού τύπου ερωτήματα, στα οποία σημειώνουν την απάντησή τους σε πεντάβαθμη κλίμακα τύπου «Likert» (π.χ. ερώτημα 1: «Οι στόχοι του προγράμματος είναι σαφείς;) όσο και σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (π.χ. ερώτημα σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν κ.ά.). Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα που αντλούνται, επεξεργάζονται στατιστικά μέσω του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS. Επιπλέον, εφαρμόζονται παραμετρικές αναλύσεις με βάση τις οποίες εξετάζεται ο βαθμός αποδοχής και ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος, τη διδασκαλία, την τεχνική υλοποίηση και άλλες παραμέτρους. Ακολούθως συγκρίνονται τα ευρήματα, μελετώνται οι διαφοροποιήσεις από ενότητα σε ενότητα και αξιολογείται το πρόγραμμα ανά κύκλο επιμόρφωσης. Με βάση την εκάστοτε ανατροφοδότηση, το σύστημα βελτιστοποιείται. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα ποσοστά σε ένα από τα ερωτήματα του φύλλου αξιολόγησης του προγράμματος που υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος , το οποίο οι επιμορφούμενοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά (πίνακας 3). Στο φύλλο αξιολόγησης απάντησαν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Α, ήτοι 80 από το 120 άτομα: Συνολικά το πρόγραμμα ικανοποίησε τις προσδοκίες σας; Καθόλου: 0 Λίγο: (2.08 %) Αρκετά: (8.33 %) Πολύ: (41.67 %) Πάρα πολύ: (47.92 %) Πίνακας 3: Ποσοστά ανταπόκρισης του προγράμματος στις προσδοκίες του κοινούστόχος για το έτος [274]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 3, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης από την πλευρά των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, το 90% των επιμορφούμενων δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ ή πολύ ευχαριστημένο από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, ενώ από την περαιτέρω επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, διαπιστώθηκε ότι το 74% των επιμορφούμενων θα συνιστούσε το πρόγραμμα σε άλλους διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όσον αφορά τη διαδικτυακή εκπαίδευση η αρχή που ακολουθείται στο πρόγραμμα «Διαδρομές» χαρακτηρίζει και την αρχή για την αποτελεσματική εκπαίδευση του CΑLL (Computer Assisted Language Learning-Εκμάθηση Γλωσσών με τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών): «Οι νέες τεχνολογίες για τη γλωσσική εκπαίδευση πρέπει να είναι ο συνδυασμός της συνεργασίας μεταξύ ενός προγραμματιστή, ενός γραφίστα και τέλος ενός εξειδικευμένου δασκάλου στην παιδαγωγική της δεύτερης γλώσσας» (Hendricks, 1998 σε Donaldson & Angstrom, 2006). Στην περίπτωση του προγράμματος των «Διαδρομών» αυτό το προαπαιτούμενο περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, καθώς τα άτομα που εμπλέκονται στις ομάδες εργασίας δεν εμπίπτουν μόνο στις τρεις αυτές κατηγορίες. Συνολικά, το πρόγραμμα «Διαδρομές» συνιστά ένα καλό παράδειγμα από απόσταση επιμόρφωσης για διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, που καταφέρνει να μένει «ζωντανό» και βιώσιμο, αναγνωρισμένο και αποτελεσματικό, ακόμη και στο πλαίσιο μιας εξόχως δύσκολης συγκυρίας. Ο ρόλος του προγράμματος είναι σημαίνων ειδικά στις μέρες μας, όπου η από απόσταση επιμόρφωση αναδεικνύεται όχι απλά ως ο κύριος, αλλά και ως ο μοναδικός τρόπος επιμόρφωσης ελλείψει πόρων για συμβατική διδασκαλία και πραγματοποίηση σεμιναρίων με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα προγράμματα των «Διαδρομών» που αφορούν την ενεργοποίηση των επιτόπιων διδασκόντων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, καθώς ο αριθμός των αποσπασμένων στο εξωτερικό συναδέρφων για το λόγο αυτό μειώνεται δραματικά. Το γεγονός αυτό επισείει μεγάλη ευθύνη στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που έχει αναλάβει την ουσιαστική, πρακτική και άμεση υποστήριξη των διδασκόντων σε όλον τον κόσμο και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές όπου οι ελληνόφωνοι/ελληνομαθείς αποτελούν μικρές πληθυσμιακές ομάδες. Τέλος, μια περαιτέρω προοπτική θα ήταν η καθιέρωση ενός δικτύου μεταξύ του προγράμματος των «Διαδρομών» με αντίστοιχα προγράμματα που «τρέχουν» σε άλλες χώρες με απώτερο σκοπό την υποστήριξη όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία της γλώσσας στη βάση μίας ηλεκτρονικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των διαδικτυακών προγραμμάτων όλοι οι συμμετέχοντες αλλάζουν ρόλους και ακόμη και οι διδάσκοντες γίνονται επιμορφούμενοι καθώς εκτίθενται στις ανησυχίες, στις επιπτώσεις, στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις της διδασκαλίας οι οποίες είναι εγγενείς και ανεξάρτητες από το περιεχόμενό της. Ζούμε, διδάσκουμε και μαθαίνουμε σε μια ηλεκτρονική εποχή. Το ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε την ποιότητα της διδασκαλίας μας, το μαθησιακό κίνητρο των μαθητών μας, να είμαστε ευέλικτοι στη λογική του δικτύου που θέλει τον χρήστη όλο και πιο [275]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ενεργό και τη μάθηση όλο και πιο μαζική μα και εξειδικευμένη. Όλα αυτά συνιστούν μια γοητευτική διαδρομή στις τεχνολογίες και στη γνώση, όταν οι πρώτες μπορούν να υποστηρίζουν την τελευταία. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Collison, G., Elbaum, B., Haavind, S., & Tinker, R. (2000). Facilitating Online Strategies. Effective Strategies for Moderators. Atwood Publishing, p.213. Dabbagh, N. & Bannan-Ritland, B. (2005). Online Learning. Concepts, Strategies, and Applications. NJ: Pearson Prentice Hall. Donaldson, R.P. & Haggstrom, M. A. (2006). Changing Language Education Through CALL. NY USA: Routledge. Gragner, S. (2002). A bird s-eye view of learner corpus research. In S.Granger, J. Hung and S. PetchTyson (eds.) Computer Learner Corpora, Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching. Amsterdam & Philadelphia John Benjamins Publishing Company. Henry, M. A. & Weber, Α. (2010). Supervising Student Teachers. The Professional Way. Maryland, USA: Rowman & Littlefield Education. Ko, S. & Rossen, S. (2004). Teaching Online. A Practical Guide. Boston, M.A: Houghton Mifflin Company. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. USA: Oxford University Press. Rudestam, K. E. & Schoenholtz-Read, J. (2009). Handbook of Online Learning. 2 nd edition. Los Angeles: Sage. Zouganeli, K, Alexiou, T. & Bouniol, P. (2011). EYL Teachers Professional Development by Distance Learning:The Greek Case. In Research Papers in Language Teaching and Learning. Vol. 2, No.1, January 2011, pp Available online at fulltext.pdf [276]

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας 1 2 Το πλαίσιο της ελληνομάθειας ως προς όλους τους πυλώνες του (διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση/πιστοποίηση) αναβαθμίζεται και βελτιστοποιείται μέσω της Πράξης: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο: Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά, 13-14 Ιουλίου 2012, Ρέθυμνο.

Συμπόσιο: Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά, 13-14 Ιουλίου 2012, Ρέθυμνο. Συμπόσιο: Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά, 13-14 Ιουλίου 2012, Ρέθυμνο. Οι Νέες Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας (elearning.greek-language.gr) Άννα Κοκκινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ-Πανεπιστημίου και ΤΕΙ- "ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κομοτηνή 2015 1 Σύνταξη: Θεανώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό στο ΕΑΠ Αναπτύσσεται για τους φοιτητές του ΕΑΠ (ενήλικες, μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε εν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα Πολλοί συμμετέχοντες, λίγοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κανένα Λόγω τηλεδιασκέψεων του μεταπτυχιακού που παρακολουθώ, συνέπεσαν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙ ΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία Νευροψυχολογία (Διάγνωση Θεραπεία Αποκατάσταση)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία Νευροψυχολογία (Διάγνωση Θεραπεία Αποκατάσταση) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία Νευροψυχολογία (Διάγνωση Θεραπεία Αποκατάσταση) ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:62

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα