Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις;"

Transcript

1 Σ Η Μ Ε I Ω Μ Α Τ Η Σ Ε Κ O Τ Ρ Ι Α Σ Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις; Σ υµπληρώνεται σε λίγες εβδοµάδες ένας χρόνος από την υπογραφή του Μνηµονίου. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του δεν δικαιώνουν τους συντάκτες και τους υποστηρικτές του. Οι διαρθρωτικές αλλαγές παραµένουν µετέωρες, ενώ η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας καθηλώνεται. Το χειρότερο είναι ότι, παρά τα πρωτοφανή και άδικα µέτρα λιτότητας, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα µειώνονται ελάχιστα. Το σπάταλο κράτος απαιτεί από τους πολίτες του περιορισµούς που δεν διανοείται να θέσει στον εαυτό του, κυρίως στους κοµµατικούς στρατούς που το συντηρούν επί δεκαετίες. Αλλά η κρίση πλήττει τελικά τους περισσότερους µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Καταρχάς πλήττει τον ιδιωτικό τοµέα που εξαρτάται, δυστυχώς, ακόµα από τη ροή χρήµατος από το ηµόσιο, και καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Αλλά συµπαρασύρει µε τη µορφή ντό- µινο κάθε πεδίο οικονοµικής δραστηριότητας. Η βαρειά φορολογία διώχνει τις επενδύσεις και πνίγει τις επιχειρήσεις χωρίς να φέρνει έσοδα στο ηµόσιο, αφού η έλλειψη ρευστότητας συσσωρεύει οφειλές: ο ένας χρωστά στον άλλο και όλοι µαζί στο κράτος. Αυτό σηµαίνει ολοένα µικρότερη ρευστότητα στην αγορά. Ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Πριν από ένα χρόνο, πολλοί βλέπαµε στην κρίση µια ευκαιρία, µια ώθηση ώστε να αλλάξει σελίδα η Ελλάδα της παρωχηµένης πια µεταπολίτευσης. Στο µεταξύ και αυτό διαψεύδεται. Φαίνεται ότι ούτε η κρίση αρκεί, πιθανότατα γιατί δεν αγγίζει όλους ή πάντως δεν αγγίζει αρκετά εκείνους που διαµορφώνουν και χαράσσουν πολιτική. Από πού θα έλθει, λοιπόν, η προοπτική για να διασωθεί η χώρα από την οικονοµική κρίση και τις αποτυχίες της οικονοµίας της και της πολιτικής; Ήδη ακούγονται αναλύσεις για τον «από µηχανής Θεό» της Ε.Ε. που δεν θα µας αφήσει να καταρρεύσουµε για να µην τη συµπαρασύρουµε. Η Ελλάδα πολλές φορές σώθηκε στο παρελθόν από τον «Θεό της», αλλά υπήρξαν και φορές που αυτό δεν συνέβη (1897, 1922, 1967) ή συνέβη αφού κατέβαλε υψηλότατο τίµηµα ( , 1944, , 1974). Οι ιστορικές δυνάµεις που κρατήθηκαν στη ζωή ήταν εκείνες που είχαν και δεύτερο, κακό «σενάριο» για την κρίση, εκτός από τη λύση της αναπόφευκτης έξωθεν διάσωσης. Ο λα κισµός προ όν της µειωµένης κοινωνικής εµπιστοσύνης είναι βασικό εµπόδιο. Πολλοί Έλληνες πληρώνουν µε εκπτώσεις στο µέλλον τους και στο µέλλον των παιδιών τους την αδυναµία της εξουσίας να µειώσει τα προνόµια των θεσµικών «πελατών» ανοίγοντας την οικονο- µία ώστε να ευηµερήσει ξανά η κοινωνία. Οι σηµερινές γενιές και να θέλουν δεν µπορούν να επιστρέψουν στην απατηλή ευηµερία της µεταπολίτευσης. Μια άλλη, όχι κρατικοδίαιτη οικονοµία και ένας πιο υπεύθυνος ιδιωτικός τοµέας µπορούν να τους προσφέρουν ευκαιρίες και τη φιλοδοξία να ξεφύγουν από τη δανεική ευηµερία. Στην πολιτική και στην ιστορία, η επιλογή της κατάλληλης συγκυρίας, το timing, µπορεί να είναι η διαφορά ανάµεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Ειδικά στις κρίσεις, ο χρόνος δεν είναι άπειρος. Για να «δουλέψει», όµως, πρέπει κανείς να ξεκινήσει λέγοντας την αλήθεια.

2 Το Σύμφωνο για το Ευρώ Γιάννης Μουρμούρας 1. Εισαγωγικά Αναµφίβολα, ενώ η Σύνοδος Κορυφής της 24ης-25ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες είχε καλλιεργήσει µεγάλες προσδοκίες τόσο στο πεδίο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας όσο και σε αυτό της επίλυσης της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, οι αποφάσεις του Ευρωπα κού Συµβουλίου υπόκεινται σε (καλόπιστη) κριτική. Το Συµβούλιο ενέκρινε το περιώνυµο «Σύµφωνο για το Ευρώ+» (τελευταία µετονο- µασία του Συµφώνου Ανταγωνιστικότητας), πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών των χωρών της ζώνης του ευρώ ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθ- µός σύγκλισης µεταξύ αυτών. Επιπλέον, επικυρώθηκαν ουσιαστικά οι αποφάσεις της 11ης Μαρτίου για τη δηµιουργία του (αµφίσηµου) Ευρωπα κού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM) και την (ηµιτελή) τροποποίηση του προσωρινού Ευρωπα κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Η διαδροµή µέχρι την επικύρωση των παραπάνω συµφωνιών έχει επίσης ενδιαφέρον. Ενώ η ευρωπα κή ατζέντα πριν από ένα χρόνο αφορούσε τα θέµατα της οικονοµικής διακυβέρνησης (δηλαδή την αναθεώρηση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης µε έµφαση στο κριτήριο του χρέους και τις κυρώσεις, τη διαδικασία της υπερβολικής µακροοικονοµικής ανισορροπίας κ.λπ.) που προετοιµάστηκαν από το Rompuy Task Force, το ξέσπασµα της κρίσης χρέους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-µέλη 6 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11

3 Á Ñ È Ñ Á Ã Í Ù Ì Ç Ó Ο Πρόεδρος της Ν.. κ. Αντώνης Σαµαράς και ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης της Πορτογαλίας και Πρόεδρος του PSD Dr. Pedro Passos Coelho κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπα κού Λα κού Κόµµατος. (Βρυξέλλες, 24/03/11) της ευρωπεριφέρειας, καθώς και το ενδεχόµενο ενός ντόµινο αρνητικών εξελίξεων σε ολόκληρη την ευρωζώνη, οδήγησαν από τη µία µεριά στη δηµιουργία του Μόνιµου Μηχανισµού ιάσωσης και από την άλλη στο Σύµφωνο για το Ευρώ. Τέσσερις είναι οι βασικοί στόχοι του Συµφώνου: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η προώθηση της απασχόλησης, η επίτευξη της διατηρησιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών και η ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µέσω της λήψης µέτρων σε εθνικό επίπεδο που θα εξασφαλίσουν ισόρροπα τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Για πρώτη φορά, σοβαρές δυσκολίες στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων θα εντοπίζονται βάσει µιας σειράς (κοινών) δεικτών, όπως είναι το κόστος εργασίας ανά µονάδα προ όντος (ΚΕΑΜΠ), το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας, ο βαθµός συµµετοχής στην αγορά εργασίας κ.λπ. Επιπλέον, ένα σηµαντικό στοιχείο του Συµφώνου για το ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 7

4 Ευρώ είναι η δέσµευση των κρατών-µελών για την υιοθέτηση ενός κανόνα δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, µε την υποχρέωση παράλληλα αυτό να έχει δεσµευτικό και µόνιµο χαρακτήρα (Σύνταγµα ή νόµος). 2. Το Μνηµόνιο και η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα Η µείωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας δεν θα πρέπει να αποδίδεται αποκλειστικά και µόνο στην αύξηση του κόστους εργασίας, αλλά επίσης είναι αναγκαίο να λαµβάνεται υπόψη και η ανατίµηση του ίδιου του ευρώ Όπως είναι γνωστό, εδώ και ένα χρόνο περίπου το έλλειµµα της αντα γωνιστικότητας της χώρας µας αντιµετωπίζεται µέσα από τις πο λιτικές του Μνηµονίου και πιο συγκεκριµένα µέσω των διαρθρωτι - κών µεταρρυθµίσεων και της εσωτερικής υποτίµησης. Αν και όλοι συµ φωνούµε µε το ρόλο των διαρθρωτικών αλλαγών, η πολιτική της εσω τερικής υποτίµησης, µέσω της µείωσης των µισθών, στηρίζεται εν πολλοίς σε µια εσφαλµένη διάγνωση του προβλήµατος. Είναι γεγονός πως την περίοδο ο δείκτης του ΚΕΑΜΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε περίπου κατά 25% έναντι της Γερµανίας, υποσκάπτοντας ση µα ντικά την ανταγωνιστικό τητα της χώρας µας. Ωστό σο, το ποσοστό αυ τό, αν και υψηλό, βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Προφανώς, δεν επαρκεί να συγκρίνουµε µόνο τα κόστη της Ελλάδας µε αυτά της Γερµανίας, καθώς η Ελλάδα συναλλάσσεται µε αρκετές άλλες χώρες εντός και εκτός της ευρωζώνης. Πράγ- µατι, όταν η σύγκριση γίνει µε 35 αναπτυγµένες χώρες, τα στοιχεία της Ευ ρωπα κής Επιτροπής δείχνουν πως το ΚΕΑΜΠ στην Ελλάδα αυξήθη κε µόλις κατά 9%, ενώ για την ίδια περίοδο το ευρώ ανατι- µήθηκε πε ρίπου 16% αναφορικά µε την ίδια οµάδα των αναπτυγµένων χω ρών. Με άλλα λόγια, η µείωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας δεν θα πρέπει να αποδίδεται αποκλειστικά και µόνο στην 8 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11

5 Á Ñ È Ñ Á Ã Í Ù Ì Ç Ó αύξηση του κόστους εργασίας, αλλά επίσης είναι αναγκαίο να λαµβάνεται υπό ψη και η ανατίµηση του ίδιου του ευρώ. Από την άλλη µεριά, οι µεγάλες αποκλίσεις στο ΚΕΑΜΠ, που παρατηρούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας, δηµιουργούν ένα διαφορετικό ζήτηµα. Για παράδειγµα, η αύξηση του ΚΕΑΜΠ είναι σα φώς µεγαλύτερη στον τοµέα της µεταποίησης συγκριτικά µε τον το µέα των µεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, οριζόντια µέ τρα περικοπής µισθών, όπως για παράδειγµα είναι η κατάργηση του 13ου και του 14ου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα, δεν είναι κατάλληλα, καθώς αυτά καταστρέφουν τα κίνητρα εργασίας και καθίστανται µη αποτελεσµατικά. Άλλωστε, η πολιτική της εσωτερικής υποτί- µησης στον πρώτο χρόνο εφαρµογής του Μνηµονίου έχει οδηγήσει ήδη σε µια δραστική περικοπή των µισθών της τάξεως του 15% (σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). Ο αποδοτικότερος τρόπος για να βελτιωθεί η αντα γωνιστικότητα της ελ - λη νικής οικονοµίας εί ναι µέ σω της αύξησης της πα ρα γωγικότητας της ερ - γα σίας. Η υψηλότερη πα - ρα γωγικότητα της ερ γα - σίας αυξάνει την αγορα - στι κή δύναµη και την αντα γωνιστικότητα µιας οι κο νοµίας, η οποία στην περίπτωση της Ελ λάδος µπορεί να επιτευχθεί µέσα από το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, αλλά και µέσα από την ενίσχυ ση του ανταγωνισµού στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, µε δεδοµένο ότι το «εξω γενές» κόστος των επιχειρήσεων στην Ελ λάδα ανέρχεται στο 40% του συνολικού κόστους εργασίας, καθίστα ται αναγκαία η εφαρµο γή πολιτικών που θα µειώνουν το κόστος αυτό, όπως είναι η µείω ση των δηµοτικών φόρων, η µείωση στις εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Τέλος, είναι αλήθεια πως σε µια χώρα-µέλος µίας νοµισµατικής Με δεδοµένο ότι το «εξωγενές» κόστος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 40% του συνολικού κόστους εργασίας, καθίσταται αναγκαία η εφαρµογή πολιτικών που θα µειώνουν το κόστος αυτό, όπως είναι η µείωση των δηµοτικών φόρων, η µείωση στις εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 9

6 ένωσης µε υψηλό δηµόσιο χρέος, η εσωτερική υποτίµηση, µέσω ενός αυστηρού προγράµµατος λιτότητας, προκαλώντας παρατεταµένη ύφεση (µείωση του ΑΕΠ), αυξάνει το χρέος της και υποσκάπτει τη δυνατότητα της χώρας να το εξυπηρετήσει (παγίδα χρέους). 3. Ένας δηµοσιονοµικός κανόνας για την Ελλάδα Το Σύµφωνο του Ευρώ ορίζει, επίσης, ότι κάθε κράτος µπορεί να επιλέγει µόνο του το δηµοσιονοµικό κανόνα, όπως επίσης και το εάν ο κανόνας αυτός θα είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένος ή όχι. Παραδείγµατα τέτοιων κανόνων είναι ο ισοσκελισµένος προ πολογισµός, ο χρυσός κανόνας των δηµόσιων οικονοµικών, το όριο δαπανών (το οποίο ορίζει ότι η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα µεσοπρόθεσµο ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα αυξηµένα έσοδα δεν θα δαπανώνται αλλά, αντιθέτως, θα προορίζονται για τη µείωση του χρέους), κ.ά. Περιπτώσεις χωρών που ο δηµοσιονοµικός κανόνας είναι συνταγ- µατικά κατοχυρωµένος είναι η Γερµανία και η Ελβετία. Στη Γερµανία ο κανόνας περιορίζει το διαρθρωτικό έλλειµµα στο 0,35% του ΑΕΠ, ενώ απαιτούνται αυστηρά ισοσκελισµένοι προ πολογισµοί για τα κρατίδιά της από το Τυχόν αποκλίσεις από τα επιτρεπτά όρια εγγράφονται σε έναν ειδικό λογαριασµό που δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5% του ΑΕΠ. Ανάλογη περίπτωση είναι και αυτή της Ελβετίας, η οποία έχει κατοχυρώσει στο Σύνταγµά της κανόνα προ- πολογισµού που στοχεύει σε ισοσκελισµένο διαρθρωτικό ισοζύγιο του οµοσπονδιακού της προ πολογισµού ετησίως. Ως εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιµοποιούνται όρια δαπανών τα Σε κάθε περίπτωση, το Σύµφωνο του Ευρώ αποτελεί τουλάχιστον µια ρητή αναγνώριση για την ανάγκη συντονισµού των πολιτικών των κρατών-µελών µε στόχο την ενίσχυση και του οικονοµικού πυλώνα της νοµισµατικής ένωσης στην Ευρώπη που είναι και το µεγάλο ζητούµενο 10 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11

7 Á Ñ È Ñ Á Ã Í Ù Ì Ç Ó οποία θεσπίζονται για το επόµενο οικονοµικό έτος, εξισώνοντας τις δαπάνες µε τα προβλεπόµενα έσοδα. Οποιαδήποτε εκ των υστέρων παρέκκλιση (θετική ή αρνητική) από τον κανόνα αυτό συγκεντρώνεται σε έναν ειδικό λογαριασµό. Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσουµε πως τα παραπάνω παραδείγµατα συνταγµατικής κατοχύρωσης του δηµοσιονοµικού κανόνα αφορούν οµοσπονδιακά κράτη µε τη δυνατότητα δηµοσιονοµικών µεταβιβάσεων (fiscal transfers). Στην Ελλάδα η συνταγµατική κατοχύρωση θα προκαλέσει µια µόνιµη ακαµψία στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε πενιχρά οφέλη. Σηµαντικότερο ερώτηµα για εµάς είναι ποια µορφή θα έχει ένας τέτοιος κανόνας παρά εάν είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένος ή όχι. Το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης (Ζάππειο, Ιούλιος 2010) είναι το πρώτο στην Ελλάδα που µίλησε για την ανάγκη ενός ισοσκελισµένου προ πολογισµού στη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου, µε στόχο τον έλεγχο της δυναµικής του δηµόσιου χρέους και τη διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας. Κλείνοντας, είναι αλήθεια ότι αρκετοί ισχυρίζονται πως το Σύµφωνο για το Ευρώ φαίνεται να αποτελεί µια αναθεωρηµένη εκδοχή της Συνθήκης της Λισαβόνας, της οποίας φιλόδοξος στόχος, θυµίζου- µε, ήταν να καταστήσει την Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική και δυνα- µική οικονοµία του κόσµου µέχρι το 2010, µε τα γνωστά αποτελέσµατα που µας οδήγησαν σήµερα στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 Αυτό γιατί, ενώ το Σύµφωνο απαριθµεί µια σειρά από επιθυµητές πολιτικές-στόχους, δεν περιλαµβάνει καµιά ολοκληρωµένη πρόταση για τον τρόπο εφαρµογής αυτών λόγω και της (συγκαλυµµένης) διστακτικότητας των κρατών-µελών να απολέσουν ακόµα ένα κοµµάτι της εθνικής τους κυριαρχίας. Σε κάθε περίπτωση, το Σύµφωνο του Ευρώ αποτελεί τουλάχιστον µια ρητή αναγνώριση για την ανάγκη συντονισµού των πολιτικών των κρατών-µελών, µε στόχο την ενίσχυση και του οικονοµικού πυλώνα της νοµισµατικής ένωσης στην Ευρώπη που είναι και το µεγάλο ζητούµενο. Ο κ. Γιάννης Μουρµούρας είναι Καθηγητής Μακροοικονοµίας στο Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Σύµβουλος του Προέδρου της Νέας ηµοκρατίας. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 11

8 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Στρατηγικές για την εκπαίδευση του μέλλοντος (μέρος δεύτερο) Το αφιέρωµα για την εκπαίδευση, που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο τεύχος, στάθηκε αφορ- µή γόνιµων συζητήσεων. Η διαπίστωση κοινή: η εκπαίδευση µπορεί και πρέπει να αποτελέσει το βασικό όχηµα για την έξοδο της χώρας από το τέλµα οικονοµικό και όχι µόνο στο οποίο έχει περιέλθει. Η εφαρµογή καινοτόµων πρακτικών σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστή- Σπύρος Ταλιαδούρος Φίλιππος Τσαλίδης Βασίλης Τόλιας Μαρία Παραδιά Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Ισµήνη Κριάρη µατος, η αξιολόγηση του παραγόµενου έργου και η διασύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και της αγοράς, αποτελούν τους κύριους άξονες των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, ειδικότερες πτυχές των οποίων περιγράφονται στις σελίδες που ακολουθούν.

9 Το µέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα µας: για µία εκπαίδευση ποιότητας Σπύρος Ταλιαδούρος 1. Η σηµασία της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή Ζούµε σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από την επανάσταση της γνώσης και της τεχνολογίας. Ο κόσµος µας αλλάζει µε ταχύτατους ρυθµούς και δηµιουργούνται νέα δεδοµένα και προκλήσεις. Στη σύγχρονη αυτή εποχή της «κοινωνίας της γνώσης» συντελούνται ραγδαίες µεταβολές και ανατροπές, οι οποίες διατρέχουν όλα τα πεδία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, επηρεάζουν δραστικά και την εκπαίδευση και αλλάζουν τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και της διανοµής αγαθών και υπηρεσιών. Η νέα αυτή κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα αναδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο της εκπαίδευσης, ως βασικού συντελεστή της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στη νέα πραγµατικότητα το κέντρο βάρους στην παραγωγή µετακινείται από τους παραδοσιακούς συντελεστές (κεφάλαιο, εργασία και έδαφος) στη γνώση. Η κοινωνία της γνώσης αναδεικνύεται σε κυρίαρχο αίτηµα και στόχο της νέας εποχής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, προσαρµοστικότητας, ανεκτικότητας µε την έννοια της ευρύτητας πνεύµατος και αποδοχής της διαφοράς, συνεργασίας, ταχείας αντίδρασης σε προκλήσεις, ευρηµατικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης επιλογών. Η γνώση είναι η δύναµη που κινεί τη διεθνή οικονοµία στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες του 21ου αιώνα. Μια χώρα που δεν επενδύει στη γνώση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της είναι καταδικασµένη να µείνει πίσω στον αγώνα για τη δηµιουργία συνθηκών ευηµερίας και εγκλωβισµένη σε µια διαδικασία που οδηγεί αναπότρεπτα στην υπανάπτυξη, στη 58 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11

10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ φτώχεια και στη µεγέθυνση των οικονοµικών ανισοτήτων και του κοινωνικού χάσµατος. Στο πλαίσιο αυτό, σε έναν κόσµο που αλλάζει ραγδαία και υπαγορεύει νέες εξειδικεύσεις σε συνεχώς δηµιουργούµενους καινούργιους κλάδους δραστηριοτήτων, αναδεικνύεται η στρατηγική σηµασία της εκπαίδευσης, ως του κατεξοχήν µηχανισµού σχηµατισµού και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ιδιαίτερα, µάλιστα, στις µέρες µας, που η χώρα µας βρίσκεται στη µέση µιας εξαιρετικά δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, η αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και η επένδυση στην κοινωνία της γνώσης είναι εξαιρετικά σηµαντική. Η επένδυση στη γνώση αποτελεί βασικό µοχλό ανάπτυξης της πατρίδας µας. Άλλωστε η εκπαίδευση και η παιδεία αποτελούν βασικά στοιχεία της ποιότητας κάθε κοινωνίας, καθώς συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την παρέµβαση υπέρ του πολίτη. 2. Προτάσεις για το µέλλον της εκπαίδευσης Ι) Προτάσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Για µια καλύτερη εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα βελτίωσης της ποιότητας της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η αναβάθµισή τους αποτελεί τη βάση για µια καλύτερη τριτοβάθµια εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν τα εξής µέτρα: α) Νέο, πιο «ανθρώπινο», σχολείο µε σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών Για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης απαιτούνται σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα που να εξυπηρετούν τους βασικούς µορφωτικούς στόχους και κυρίως την ποιότητα της προσφερόµενης σχολικής παιδείας, καθώς και καθορισµό κριτηρίων ποιότητας για τα προγράµµατα σπουδών. 1 Σηµαντική, επίσης, είναι η αναγνώριση και αξιοποίηση της ελευθερίας του δασκάλου για την επίτευξη των στόχων, καθώς και η σύνταξη νέων αναλυτικών προγραµµάτων που θα στηρίζονται στο τρίπτυχο «γνώσεις ικανότητες δεξιότητες». Στο πλαίσιο αναµόρφωσης των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών πρέπει να επιδιώκεται µία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ώστε να γίνει πραγµατικότητα ένα περισσότερο «ανθρώπινο σχολείο» που να εξασφαλίζει ισόρροπη συναισθηµατική, πνευµατική και σωµατική ανάπτυξη σε όλους τους µαθητές. Πρέπει οι µαθητές να µην φορτώνονται µε όγκους αναφοµοίωτων πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να αποστηθίζουν, αλλά να επικεντρώνονται σε ουσιαστικές γνώσεις, τόσο κλασικής παιδείας (αρχαία, ιστορία, πολιτισµός, γλώσσα) όσο και θετικής κατεύθυνσης (µαθηµατικά, φυσική, κ.ά.), τις ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 59

11 οποίες θα επεξεργάζονται και θα αφοµοιώνουν µε κριτική σκέψη. Επίσης, το σχολείο θα πρέπει να δια- µορφώνει ελεύθερους και δηµοκρατικούς πολίτες, οι οποίοι θα µετέχουν στην κοινωνία της γνώσης, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για τη διασφάλιση της εθνικής και πολιτισµικής µας ταυτότητας µε δηµιουργικό και ανοιχτό τρόπο. Η αναδιοργάνωση των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να αναπτύξουν οι µαθητές «ικανότητες-κλειδιά» για δηµιουργικότητα, καθώς και ικανότητες για ευέλικτη, ανοιχτή, οµαδοσυνεργατική, καθοδηγούµενη και αυτοκατευθυνόµενη µάθηση, για επικοινωνία, καθώς και για καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη διά βίου µάθηση. β) Συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος Επίσης, απαιτείται συνεχής ουσιαστική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος καθώς και του εκπαιδευτικού έργου, 2 και στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήµατα και αδυναµίες, καθώς και σηµεία τα οποία χρειάζονται βελτίωση. Ήδη, η ανώτατη εκπαίδευση από το 2006 έχει υπαχθεί σε αξιολόγηση, µε στόχο την καταγραφή των προβληµάτων και τη διατύπωση προτάσεων, ώστε µε τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί βελτίωση στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. γ) Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της εκπαίδευσης Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητο να εµπιστευτούµε και παράλληλα να ευαισθητοποιήσουµε τον εκπαιδευτικό, ώστε να δρα µε ελευθερία και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες στην άσκηση του έργου του. Επίσης, απαραίτητη είναι η ορθή προετοιµασία των εκπαιδευτικών, µε την κατάλληλη µόρφωση, κατάρτιση και συνεχή επιµόρφωση για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου. Το ζήτηµα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και πρέπει να τεθεί ως αντικείµενο συζήτησης και διαλόγου µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας. Ακόµη, πρέπει να επανεξεταστεί το νοµικό καθεστώς της επιλογής των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα σταθερό, αντικειµενικό και αξιοκρατικό σύστηµα επιλογής, χωρίς παρεµβάσεις, κοµµατικές ή συνδικαλιστικές. δ) Αξιοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας Παράλληλα, για να γίνει πράξη η µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση, απαραίτητη είναι η διαρκής λειτουργία και αξιοποίηση ενός αξιόπιστου συµβουλευτικού κέντρου, όπως το Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), το οποίο θα παρα- 60 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ κολουθεί την πραγµατοποίηση των αναγκαίων παρεµβάσεων στην εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός και παρακολούθηση και να µην αποδυναµώνεται το έργο αυτό από την παρεµβολή των εµπλεκό- µενων φορέων. Αντίστοιχα, στην ανώτατη εκπαίδευση τα τελευταία 6 χρόνια ενεργοποιήθηκαν το Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκ - παίδευσης (ΣΑΠΕ) και το Συµβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ), τα οποία προσέφεραν πολύτιµο έργο στη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόµενης εκπαίδευσης από τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, ενώ καθοριστικός ήταν ο ρόλος τους στη χωροταξική αναδιάταξη των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ στη χώρα µας. ε) Ενίσχυση της τεχνικής επα - γγε λ µατικής εκπαίδευσης Ακόµη, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την παραµονή των µαθητών στο σχολείο και να περιοριστεί η παρατηρούµενη διαρροή. Για τη λήψη όµως των κατάλληλων µέτρων απαραίτητη είναι πριν από όλα η αξιολόγηση της τεχνικής εκπαίδευσης, όπως λειτουργεί σήµερα στη χώρα µας. στ) Εξάλειψη λειτουργικού αναλφαβητισµού Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην εξάλειψη του γνωστού προβλή- µατος του λειτουργικού αναλφαβητισµού, όπου απόφοιτοι της µέσης εκπαίδευσης δεν µπορούν να εκφραστούν, σε ικανοποιητικό επίπεδο, γραπτά και προφορικά. Το ζήτηµα αυτό πρέπει να εξεταστεί σε συνεργασία και µε τα ΑΕΙ της χώρας µας, ώστε η πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση να παρέχουν ουσιαστική γνώση στους µαθητές. Σε έναν κόσµο που αλλάζει ραγδαία και υπαγορεύει νέες εξειδικεύσεις σε συνεχώς δηµιουργούµενους καινούργιους κλάδους δραστηριοτήτων, αναδεικνύεται η στρατηγική σηµασία της εκπαίδευσης, ως του κατεξοχήν µηχανισµού σχηµατισµού και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου ζ) Αναµόρφωση του συστήµατος πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση Σηµαντική ανάγκη ακόµη αποτελεί η αναµόρφωση του συστήµατος πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αξιοποιώντας και τα πορίσµατα στα οποία κατέληξε το Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας, µε Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Γ. Μπαµπινιώτη. 3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 61

13 ΙΙ) Προτάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση Σε ό,τι αφορά στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν συντελεστεί σηµαντικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιτάσσουν την προσαρ- µογή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών µας Ιδρυµάτων στα νέα δεδοµένα. Στην Ελλάδα η µεγάλη προσπάθεια που έγινε από το 2004 έως και το 2009 στη µεταρρύθµιση για την ανώτατη εκπαίδευση κινήθηκε στο πλαίσιο αυτό. Η µεγάλη αυτή προσπάθεια που έγινε από τη Νέα ηµοκρατία για την αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης πρέπει να αξιοποιηθεί και να συνεχιστεί. Σήµερα εκείνο που χρειάζεται είναι η αξιοποίηση όλων των σηµαντικών θεσµών που για πρώτη φορά θεσπίστηκαν µε στόχο τη βελτίωση και τη διόρθωσή τους, όπου αυτό χρειάζεται, αξιοποιώντας την εµπειρία του παρελθόντος. Ειδικότερα: α) Εφαρµογή του ήδη υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου Ιδιαιτέρως σηµαντικό είναι να προχωρήσει η εφαρµογή των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων της Νέας ηµοκρατίας στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, την περίοδο συντελέστηκε ένα πολυµερές και πολυδιάστατο έργο, το οποίο αφενός αποσκοπούσε στην επίλυση και διευθέτηση των σοβαρών εκκρεµοτήτων του παρελθόντος και αφετέρου στο να θέσει τις βάσεις για την αναβάθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειµένου τα ΑΕΙ της χώρας µας να καταστούν ισότιµα µέρη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και του διεθνούς ακαδηµαϊκού γίγνεσθαι. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουρ γείο Παιδείας προέβη σε συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και µεταρρυθµίσεις, µερικές από τις οποίες είναι οι εξής: Η ενίσχυση του δηµοκρατικού χαρακτήρα της διοικητικής λειτουργίας των ΑΕΙ 4 και της εξωστρέφειάς τους. Η καθιέρωση ενός αντικειµενικού και αδιάβλητου συστήµατος για τις µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ. 5 Η καθιέρωση ενός νέου συστήµατος αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής µε την ίδρυση ενός νέου οργανισµού, του.ο.α.τ.α.π. 6 Η ενίσχυση του ακαδηµαϊκού χαρακτήρα των ΤΕΙ. Η εισαγωγή της αξιολόγησης των ΑΕΙ και η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 7 Η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Γραµµατέα του ΑΕΙ για την καλύτερη διαχείριση των διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων τους. 8 Η θεσµοθέτηση των Ινστιτούτων ιά Βίου Εκπαίδευσης στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 9 Η επίλυση των εκκρεµοτήτων του παρελθόντος όσον αφορά την κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων πανεπιστη- µίων και ΤΕΙ. 62 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11

14 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Σήµερα το πανεπιστηµιακό άσυλο δεν εξασφαλίζει την προστασία της ακαδηµα κής ελευθερίας και ως πρόβληµα πρέπει να λυθεί άµεσα, δραστικά, µε τόλµη και αποφασιστικότητα. Η αύξηση της χρηµατοδότησης των ΑΕΙ. Ενδεικτικά, κατά την περίοδο η επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες των πανεπιστηµίων αυξήθηκε κατά 60%, για τα συγγράµµατα κατά 87% και για τις λειτουργικές δαπάνες των ΤΕΙ κατά 95,84%. Η µεγάλη αυτή προσπάθεια πρέπει να αξιοποιηθεί και να συνεχιστεί. β) Θέσπιση σαφών και αντικει- µενικών κανόνων λήψης αποφάσεων Η θέσπιση σαφών και αντικειµενικών κανόνων για όλα τα θέµατα που αφορούν την ακαδηµαϊκή κοινότητα, που δεν θα επιδέχονται ελεύθερες εκτιµήσεις, αποτρέπουν την αυθαιρεσία και εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα, όπως συνέβη ακριβώς στην περίπτωση των µετεγγραφών µε το ν. 3282/2004, καθώς και στη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής από το.ο.α.τ.α.π. µε το ν. 3328/2005. Εποµένως, θα πρέπει να εισαχθούν αντικειµενικοί και αδιάβλητοι κανόνες σε όλους τους τοµείς δράσεις των ΑΕΙ, όπως στον τρόπο επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών, στον τρόπο βαθµολόγησης, και αλλού. Ειδικότερα, ως προς την εκλογή του Πρύτανη, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η αυτοδιοίκηση ως προς την επιλογή του προσώπου του από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Είναι, επίσης, σηµαντικό ότι µε το ν. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 63

15 3549/2007 καθιερώθηκε τετραετής θητεία των πρυτανικών αρχών χωρίς δικαίωµα επανεκλογής, παρά µόνο µετά παρέλευση τετραετίας για µία ακόµη φορά, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται σχέσεις εξάρτησης εντός της ακαδηµαϊκής κοινότητας, να απαλλάσσεται η πρυτανική αρχή από τις όποιες πιέσεις και να αποτρέπεται η αυθαιρεσία. γ) Καλύτερη διοίκηση των ΑΕΙ µε την αξιοποίηση του θεσµού του Γραµµατέα και τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Θα πρέπει να ενισχυθεί η αξιοπιστία του δηµόσιου πανεπιστηµίου και η σύνδεσή του µε τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονο- µίας. Η αναγκαία διοικητική ευελιξία, η οικονοµική ευρωστία, η ερευνητική εξωστρέφεια και η ανταγωνιστική εκπαιδευτική ποιότητα µπορούν να διασφαλιστούν µόνο αν η Σύγκλητος, ο Πρύτανης και το Πρυτανικό Συµβούλιο διατηρήσουν τον κυρίαρχο ρόλο τους ως αυτοδιοικητικά όργανα και αξιοποιηθεί ο θεσµός του Γραµµατέα. Ο Γραµµατέας, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, 10 δεν διοικεί, ούτε υποκαθιστά, αλλά επικουρεί τα εκλεγµένα αυτοδιοικητικά όργανα διοίκησης του ΑΕΙ κυρίως σε θέµατα αξιοποίησης της περιουσίας του και εξεύρεσης πόρων χρηµατοδότησης του τετραετούς ακαδηµαϊκού αναπτυξιακού προγράµµατος, συµµετέχει στις διαδικασίες σύνταξης και υλοποίησής του και παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή του. Για την αναγκαία υποστήριξη του Γραµµατέα προβλέπεται µάλιστα Γραµµατεία που απαρτίζεται από ειδικούς επιστήµονες, ιδίως σε θέµατα λογιστικής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ιδρύµατος, ενώ ο ίδιος ο Γραµµατέας αποτελεί µαζί µε τη Γραµµατεία Υποστήριξης µία νέα υπηρεσία που δεν εντάσσεται στη διοικητική ιεραρχία του ΑΕΙ. Πέραν των ως άνω αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το ισχύον νο- µοθετικό καθεστώς, ο ρόλος του Γραµµατέα θα µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω µε διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του. Συγκεκριµένα: ο Γραµ- µατέας µπορεί να αποκτήσει επιπλέον αρµοδιότητες, ώστε να είναι πλήρως επιφορτισµένος µε τη χρηστή διοίκηση και τη διαχείριση των πόρων, την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, την ανάπτυξη των υποδοµών, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυνα- µικού και την προσέλκυση νέων πόρων χωρίς να θίγεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και «πλήρης» αυτοδιοίκηση των πανεπιστηµίων (άρθρο 16 παρ. 5 Συντ.). Ο Γραµµατέας θα µπορούσε να υποβάλει στη Σύγκλητο Σχέδιο ράσης και να ζητά την έγκριση του Πρυτανικού Συµβουλίου για κάθε τυχόν απόκλιση. Θα µπορούσε, επίσης, να προβλεφθεί ο Γραµµατέας να υποστηρίζεται από οµάδα ειδικών εξωτερικών συνεργατών και συµβούλων και να έχει ελεγκτικές και αποφασιστικές αρµοδιότητες για την ορθή λειτουργία του εκ- 64 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11

16 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ παιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, οι οποίες θα του εκχωρηθούν από τον Πρύτανη ή θα προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ιδρύµατος. Στο τέλος της θητείας του θα µπορούσε να προβλεφθεί να λογοδοτεί στη Σύγκλητο, η οποία τον επέλεξε αξιοκρατικά ύστερα από διεθνή προκήρυξη και τον εξουσιοδότησε να εφαρµόσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας του πανεπιστηµίου. Κάθε Γραµµατέας θα κρίνεται έτσι από µετρήσιµα αποτελέσµατα της δουλειάς και του έργου του. δ) Αξιοποίηση της υπηρεσίας Εσωτερικού ηµοσιονοµικού Ελέγχου Επιπλέον, ο ν. 3549/ καθιερώνει µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα Υπηρεσία Εσωτερικού ηµοσιονο- µικού Ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των οικονοµικών κάθε ΑΕΙ Για το σκοπό αυτό, τα καθήκοντα του οργάνου που ενεργεί πράξη µε εξωτερικές δηµοσιονοµικές συνέπειες («διατάκτη») διακρίνονται από τα καθήκοντα του οργάνου που ελέγχει την πράξη αυτή («ελεγκτή»). Ο έλεγχος ασκείται τόσο πριν όσο και µετά την ενέργεια της πράξης κάθε φορά από διαφορετικό όργανο. Το ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν το σύστηµα εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου, ο τρόπος διορισµού, οι αρµοδιότητες, η λειτουργική ανεξαρτησία και τα προσόντα τους προβλέπεται ότι καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση. Η διάταξη αυτή µέχρι σήµερα δεν έχει αξιοποιηθεί. Η ενεργοποίησή της, µε την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης, θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης των οικονοµικών κάθε ΑΕΙ. ε) Επαναφορά της βάσης του 10 Για την αντιµετώπιση του κοινωνικού φαινοµένου του υψηλού ποσοστού νέων που εισάγονται στην ανώτατη Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να χαραχθεί, µέσα στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, µια κοινή εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση, η οποία θα χαρακτηρίζεται από συνέχεια και σταθερότητα και δεν θα αλλάζει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Ο χώρος της παιδείας απαιτεί ενότητα και σκληρή δουλειά εκπαίδευση είναι απαραίτητη η επαναφορά της βάσης του δέκα (10) που κατάργησε το ΠΑΣΟΚ, οξύνοντας το πρόβληµα και οδηγώντας σε περαιτέρω απαξίωση τη δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, η καθιέρωση της βάσης του ήταν εξαιρετικά σηµαντική, καθώς διασφάλιζε την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαί- ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 65

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση Συμβολή στον προβληματισμό του 10 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τεύχος 37, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Έφη Κουτσουρέλη, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα