ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, Είμαστε ευτυχείς που επανερχόμαστε με πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία αποτελέσματα του έργου RECODRIVE. Στο πλαίσιο των πολιτικών μεταφορών και τους στόχους της ΕΕ, μέσα από κάποια δημόσια έγγραφα (όπως η λευκή και η πράσινη βίβλος αλλά και το πρωτόκολλο του Κιότο), γίνεται σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για την περαιτέρω αναθεώρηση, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μέτρων για να επιτευχθεί η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών. Αυτό είναι το πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος RECODRIVE του οποίου ο συνολικός τίτλος είναι Συστήματα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης για την Οδήγηση, την Προμήθεια οχημάτων και τη Συντήρησή τους με στόχο την Ενεργειακή Εξοικονόμηση. Το πρόγραμμα RECODRIVE έχει αναλάβει την εκπλήρωση ορισμένων στόχων της ΕΕ, από την πλευρά: της προώθησης μιας αειφόρου διαχείρισης του στόλου, τον ενεργειακά αποδοτικότερο σχεδιασμό, καθώς επίσης και τη λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων μεταφορών στην Ευρώπη. Όντας βέβαιοι ότι σας ενδιαφέρει να εξοικονομήσετε περισσότερο από το 10% των χρημάτων που πληρώνετε για καύσιμα μακροχρόνια το ποσοστό θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε βάθος χρόνου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα και να βοηθήσετε στην επίτευξη των στόχων του. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος και να έρθετε σε επαφή με τους φορείς που συμμετέχουν από τη χώρα και την ειδικότερη περιοχή σας. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται σε 9 γλώσσες, έντυπα και ηλεκτρονικά, και θα αποσταλεί σε περισσότερους από 3000 αποδέκτες. Το Ενημερωτικό Δελτίο RECODRIVE ενημερώνεται κάθε έξι μήνες, μαζί με τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η ομάδα του RECODRIVE Τα Συστήματα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης πρέπει να ενισχύσουν την οικολογική οδήγηση και την εξοικονόμηση καυσίμων που είναι πρωτεύουσας σημασίας σε οποιαδήποτε προσπάθεια για αειφόρο διαχείριση του στόλου οχημάτων. Το πρόγραμμα RECODRIVE υποστηρίζει λύσεις που οδηγούν στη βιώσιμη διαχείριση στόλων. Καλύπτει οικονομικούς και οικολογικούς παράγοντες. Θα σας δείξουμε το δρόμο για να γίνετε καλύτεροι στη διαχείριση στόλων και θα δώσουμε επιτυχή παραδείγματα στην ιστοσελίδα Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - σελ. 1 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ - σελ. 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - σελ. 3 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - σελ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - σελ. 7 ΕΤΑΙΡΟΙ - σελ. 8 1

2 Λευκή Βίβλος του RECODRIVE Σύμφωνα με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές "ο στόχος για μια αειφόρο πολιτική μεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σημαίνει ότι τα συστήματα μεταφορών ανταποκρίνονται στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πολιτών», παρέχοντας στους Ευρωπαίους αποδοτικά και αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών, τα οποία: προστατεύουν το περιβάλλον, προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια (...) καινοτομούν (...) επίσης με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του αναπτυσσόμενου τομέα των μεταφορών. Η αναμενόμενη εξέλιξη των εκπομπών CO 2, μεταξύ όλων των ρύπων, που προέρχονται από τις μεταφορές, (Πηγή: Μοντέλο PRIMES), θα πρέπει να απασχολούν αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις στον τομέα αυτό, καθώς επίσης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες. Οι εταίροι του RECODRIVE συμφωνούν πλήρως ότι οι μεταφορές και η αυξανόμενη ζήτηση για κινητικότητα προκαλεί πάρα πολλές συνέπειες, προβλήματα και ερωτήματα. Ειδικά στον τομέα της κίνησης που προκαλείται από τα οχήματα στόλου, οποιαδήποτε μέτρα και προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όπως π.χ. «Η ασφάλεια και ο ανθρώπινος παράγοντας σε ατυχήματα, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ποιότητα του αέρα, η υγεία, η διατήρηση των πόρων, η ηχορύπανση, η ρύπανση του νερού και του εδάφους, οι οικονομίες και οι συνέπειες στην τοπική απασχόληση κλπ.» παίζουν έναν σημαντικό ρόλο για τις μελλοντικές αποφάσεις. Η εμπειρία από το ζήτημα της διαχείρισης στόλου και οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι παράμετροι (τα χαρακτηριστικά) του οχήματος επηρεάζουν ελάχιστα την κατανάλωση καυσίμου. Πολύ σημαντικότερο είναι το κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς, την προμήθειας οχημάτων και της συντήρησής τους. Αυτή η Λευκή Βίβλος εισάγει το πρόγραμμα RECODRIVE το οποίο αποσκοπεί σε μια βιώσιμη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 10%. Η αειφορία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι προσπάθειες που γίνονται από τους οδηγούς και τους υπεύθυνους για την προμήθεια και συντήρηση του στόλου, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. Πως δουλεύει το πρόγραμμα RECODRIVE Το βασικό μέρος του προγράμματος RECODRIVE είναι η εφαρμογή ορισμένων μέτρων στις πόλεις επιλογής (μοντέλα) τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν και με τη σειρά τους να οδηγήσουν στην δημιουργία νέων ιδεών και μέτρων που θα εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Τα συστήματα επιβράβευσης και αναγνώρισης θα πρέπει να εφαρμόζονται σε δύο επίπεδα, όχι μόνο για τους "κόκκινους" έναντι των "πρασίνων" οδηγούς (όπως ορίζεται από ορισμένες μεταβλητές), αλλά και για τη διαχείριση του στόλου. Ο στόχος είναι να ανταμειφθούν εκείνοι οι οδηγοί οι οποίοι με συνέπεια εφαρμόζουν το νέο στυλ οδήγησης και εξοικονομούν καύσιμα. Επίσης, η αναγνώριση και η επιβράβευση θα ισχύει και για το προσωπικό συντήρησης και προμήθειας. Το έργο θα προσφέρει επίσης υποστήριξη για το πώς θα αξιολογηθεί η επιτυχία των μέτρων σας, πώς να εξασφαλίσετε μια οικολογική διαχείριση του στόλου σας, κ.λπ. Οι συμμετέχοντες στόλοι κατά το στάδιο υλοποίησής του έργου RECODRIVE θα επωφεληθούν σε μια σειρά από επίπεδα τα οποία θα αξιολογηθούν και θα διατυπωθούν ως συνολικότερες συστάσεις - προτροπές: Πιστοποιητικό κοινωνικής ευθύνης: Καθώς θα προωθείται μείωση των εκπομπών CO 2, μπορείτε να διαφημιστείτε καλύτερα προς τους πελάτες σας. Μείωση του κόστους καυσίμων: Ακολουθώντας τα μέτρα του RECODRIVE, τυχών αύξηση των τιμών των καυσίμων θα επηρεάζει τα δικά σας κόστη λιγότερο από ότι παλιότερα. Μείωση ατυχημάτων: Η εκπαίδευση των οδηγών θα οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο στυλ οδήγησης με αποτέλεσμα και τη μείωση των ατυχημάτων. Υψηλότερη παραγωγικότητα: Λιγότερες στάσεις για καύσιμα σημαίνει και λιγότερη σπάταλη χρόνου σε μη παραγωγική δραστηριότητα. Συγγραφέας: Stefan Zangerl, BEMAG, Αυστρία 2

3 Αποτελέσματα του RECODRIVE Το πρώτο παραδοτέο του RECODRIVE θα είναι σύντομα διαθέσιμο ως έγγραφο προς δημόσια χρήση στην ιστοσελίδα Αυτό το έγγραφο είναι μια αναφορά που περιέχει τα αποτελέσματα του Work Package 2 Ανάλυση πλαισίου κι εξειδίκευση των υποθέσεων εργασίας. Το περιεχόμενό του, πλούσιο σε πίνακες, γραφικά και στοιχεία που καταλαμβάνουν 92 σελίδες, θα βοηθήσει τις πόλεις επιλογής (μοντέλα) στην εφαρμογή των διαφόρων μέτρων. Το παρών έγγραφο περιέχει τα συμπεράσματα των τεσσάρων (υπό)δράσεων (tasks): Δράση 2.1 Οικονομικά και νομικά ζητήματα Η κινητικότητα πρέπει να αποδεσμευτεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της με τη χρήση ευρύτερων πολιτικών μέτρων. Κάθε τρόπος μεταφοράς πρέπει να βελτιστοποιηθεί. Όλοι οι τρόποι μεταφοράς πρέπει να γίνουν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικοί. Στις οδικές μεταφορές, η εξοικονόμηση ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εννοιών «Οικολογική οδήγηση» και «Αειφόρος Διαχείριση του στόλου» είναι απαραίτητη στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική. Σήμερα, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, προκειμένου να βοηθηθεί η Αειφόρος Διαχείριση του στόλου, σε μία εταιρεία. Αυτές περιλαμβάνουν την τυποποίηση και εργαλεία για «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» (EMS), όπως τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO καθώς επίσης και το πρότυπο για «Οικολογική διαχείριση και Έλεγχο» (EMAS) της ΕΕ. Υπό αυτή τη σκοπιά, το RECODRIVE εμφανίζεται ως ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την οικολογική οδήγηση, τη βελτιστοποίηση της διαχείριση του στόλου, τομείς με τους οποίους μόνο λίγα παρόμοια πιλοτικά προγράμματα υλοποιούνται στην Ευρώπη. Από την ανάλυση των νομικών ρυθμίσεων (αλλά και εμποδίων) που αφορούν το RECODRIVE σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι φανερό ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές και στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, περιλαμβάνει την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές ή την προσφορά πληροφοριών για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO 2 των νέων αυτοκινήτων. Άλλες εθνικές πολιτικές περιλαμβάνουν διάφορα σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO 2, διάφορα μαθήματα για τους οδηγούς, μείωση των φόρων και άλλα κίνητρα για φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, κ.λπ. Οι συλλογικές συμβάσεις και πως εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες είναι επίσης σημαντικές το RECODRIVE. Αυτές οι συλλογικές συμβάσεις καθορίζουν τα δικαιώματα των οδηγών και των άλλων εργαζομένων, καθώς και άλλες πτυχές της ιδιωτικής ζωής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της δράσης, το κόστος των καυσίμων είναι περισσότερο από 15% για τις περισσότερες από τις μισές εταιρείες στις χώρες εφαρμογής του RECODRIVE (που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο). Για ένα τυπικό στόλο με μερίδιο στο κόστος καυσίμων 15%, τα οφέλη μπορεί να φτάσουν στο 30% με μείωση του κόστους των καυσίμων κατά 10%, που είναι ο στόχος του έργου: Αυτές οι οικονομικές πτυχές παρέχουν ισχυρά Un ahorro en 10% fuel savings 5,0% combustible del 10% 6,5% can increase puede incrementar el 15,0% 13,5% benefits in 30% beneficio en un 30% Beneficio Benefit Combustible Fuel costs Otros Other costs costes (personal, mantenimiento, etc.) 80,0% επιχειρήματα για να εφαρμοστούν τα μέτρα του RECODRIVE σε ευρωπαϊκούς στόλους, καθώς κανένας από αυτούς δεν θεωρεί το κόστος των καυσίμων αμελητέο αμελητέα, αλλά και οι νομικές πτυχές, ειδικά σε ότι αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα ανησυχίας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Δράση 2.2 Ανθρώπινοι παράγοντες 80,0% Συγγραφέας: BESEL, Ισπανία Καθώς τα συστήματα επιβράβευση βασίζονται σε θεωρίες κινήτρων αξίζει να γνωρίζει κανείς ότι η προέλευση της έννοιας «motive» (κίνητρο) είναι λατινική, από τη λέξη «movere», που σημαίνει να μετακινείς κάτι, με βάση τις ικανότητες και τις δυνάμεις της δράσης. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα συστήματα επιβράβευσης για διαφορετικά εθνικά πλαίσια και πολιτισμούς, καταλήγοντας με 10 Εντολές που παρατίθενται παρακάτω, στην ορθή πρακτική των κινήτρων, την επιβράβευση και την αναγνώριση. 3

4 Αποτελέσματα του RECODRIVE 10 ΕΝΤΟΛΕΣ 1. Οι θεωρίες κινήτρων δείχνουν σαφώς ότι η συμμετοχή είναι ένας παράγοντας επιτυχίας. Είναι ένας συνδυασμός διαδικασιών από την κορυφή προς τα κάτω και αντίστροφα. Αφενός είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε ένα πρώιμο στάδιο, αφετέρου πρέπει να ενταχθεί η διοίκηση της εταιρείας, π.χ. μέσω του στρατηγικού σχεδίου (-ων), στη διαδικασία επιβράβευσης. 2. Η διάκριση μεταξύ εξωγενών και ενδογενών κινήτρων θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Τα εξωγενή κίνητρα μπορεί να έχουν ισχυρά αποτελέσματα, αλλά δεν θα διαρκέσουν αναγκαστικά για πολύ καιρό. Τα ενδογενή κίνητρα, από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να έχουν βαθύτερες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, επειδή δεν έχουν επιβληθεί από έξω. Μια εξωγενή ανταμοιβή είναι ξένη προς το πρόσωπο, π.χ. χρηματικά έπαθλα. Οι ενδογενείς ανταμοιβές, από την άλλη πλευρά, είναι εσωτερικά προς το άτομο. Με τον όρο εσωτερικά εννοούμε πτυχές όπως η ικανοποίηση και η εκπλήρωση. 3. Δεν υπάρχει μη ρεαλιστικό σύστημα επιβράβευσης. Επομένως, πρέπει να οριστεί μια τοπική οπτική του προβλήματος, ενώ πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση του προβλήματος(-ων). Αυτό είναι που ο Armstrong (2007) αποκαλεί ζευγάρωμα πολιτισμού και περιεχομένου (λόγου): Ο σχεδιασμός της διαδικασίας ανταμοιβής θα πρέπει να διέπεται από το περιεχόμενο. "Η βέλτιστη εφαρμογή είναι πιο σημαντική από τη βέλτιστη πρακτική." Η ανταμοιβή πρέπει να νοείται ως ανταμοιβή μόνο αν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και τι θεωρείται ως μια ανταμοιβή εξαρτάται φυσικά από το πλαίσιο. 4. Να είστε έτοιμοι για την προκλήσεις εφαρμογής! Αν και η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η ανταμοιβή που στηρίζεται στη συνεισφορά είναι προτιμότερη, θα πρέπει να καθοδηγείται από εις βάθος εξέταση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της. Να είστε συνεπείς στον τρόπο που ενισχύετε τη δικαιοσύνη έναντι της πολυπλοκότητας, έναντι του κόστος και τις συνεχείς προσαρμογές και αλλαγές. 5. Το εκάστοτε σύστημα επιβράβευσης και αναγνώρισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές που επισημάνθηκαν από τον Geert Hofsteede. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα στοιχεία της ανδρικής ταυτότητας και την αποφυγή της αβεβαιότητας. 6. Η διαδικασία επιβράβευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο διανεμητική όσο και διαδικαστική δικαιοσύνη (Armstrong, 2007). Η διανεμητική δικαιοσύνη αναφέρεται στο πως η ανταμοιβή παρέχεται, και η διαδικαστική δικαιοσύνη αναφέρεται σε τρόπους με τους οποίους οι διαχειριστικές αποφάσεις λαμβάνονται και οι πολιτικές επιβράβευσης εφαρμόζονται στην πράξη, π.χ. ότι οι απόψεις των εργαζομένων είναι σημαντικές. 7. Η διαδικασία της επιβράβευσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισότητα, συνοχή και διαφάνεια (Armstrong, 2007). Η ισότητα σημαίνει ότι όλοι ανταμείβονται κατάλληλα και ίσα μεταξύ τους εντός της οργάνωσης. Η συνοχή συνεπάγεται ότι οι αποφάσεις δεν διαφέρουν αυθαίρετα. Η διαφάνεια υπάρχει όταν ο κόσμος καταλαβαίνει πώς οι διαδικασίες επιβράβευσης λειτουργούν και με ποιον τρόπο επηρεάζονται οι ίδιοι από αυτές. 8. Να είστε ενήμεροι για τα χαρακτηριστικά της κάθε αρμοδιότητας. Αν η αρμοδιότητα απαιτεί το στενό συντονισμό με άλλους, μια μικρή διαφοροποίηση επιβράβευσης είναι προτιμότερη. Αν η αρμοδιότητα δεν απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία μπορεί να είναι προτιμότερη μια μεγάλη διαφοροποίηση της επιβράβευσης (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 9. Μη χρηματικές επιβραβεύσεις μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Υπάρχει επίσης και μια σημαντική πρόκληση, με βάση τη φορολογία, η οποία είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. 10. Τα αποτελέσματα από μια προκαταρκτική μελέτη δείχνουν ότι οι οικονομικές απολαβές θεωρούνται πιο κατάλληλες για τις εταιρείες του προγράμματος RECODRIVE. Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής ένδειξη ότι τα συστήματα με προσφορά bonus είναι πιο κατάλληλα από τη διαφοροποίηση του μισθού. Συγγραφέας: WNRI, Νορβηγία 4

5 Αποτελέσματα του RECODRIVE ράση 2.3 Συστήματα ιαχείρισης Ποιότητας Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε μερικές σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Κατά τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες ή/και οργανισμοί εφαρμόζουν και πιστοποιούν διάφορα συστήματα διαχείρισης, μεταξύ των οποίων κάποια που αφορούν την ποιότητα, το περιβάλλον, την διαχείριση κ.λπ., που επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες: Καλύτερος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, Νομικές υποχρεώσεις, Απαιτήσεις πελατών, Μείωση κόστους, Βελτίωση δημόσιας εικόνας κλπ. Τα πρότυπα ISO 9001 και ISO πρέπει να βοηθήσουν ώστε η σχεδίαση αυτών των συστημάτων να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα. Μεταξύ των στοιχείων για τα οποία μεριμνούν τα πρότυπα και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το RECODRIVE είναι και τα παρακάτω: Διαχείριση στόλου Μείωση εκπομπών CO2 Εκπαίδευση προσωπικού Συντήρηση οχημάτων Προμήθεια οχημάτων και ανταλλακτικών Συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης Μέτρα και συσκευές ελέγχου Η προμήθεια ανταλλακτικών και οχημάτων πρέπει να γίνεται με ορισμένη διαδικασία: να αναλύονται οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, να γίνεται μια τεχνική μελέτη, κάποιος συστηματικός έλεγχος και τελικά η παραγγελία. Η συντήρηση οχημάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών επιθεωρήσεων, και άλλων προσθηκών (π.χ. προσθήκες ή αλλαγές υλικών προς πιο οικολογική κατεύθυνση) μετά την αγορά, πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού όλων των κατηγοριών (των οδηγών και των διευθυντικών στελεχών) είναι εξέχουσας σημασίας επίσης. Τόσο η εντός όσο και η εκτός εταιρείας (ή οργανισμού) επιμόρφωση θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, για να μπορούν να συγκρίνονται τα αποτελέσματα. Συγγραφέας: IDEC, Ελλάδα ράση 2.4 Επίδραση των διαφόρων συσκευών «πάνω» στο οχημα για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου Το κεφάλαιο αυτό προσφέρει μια λίστα των προϊόντων στην αγορά και τις δυνατότητες που παρέχουν. Είναι διαθέσιμη στους εταίρους αλλά και σε τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στο RECODRIVE. Κατά την επιλογή της μιας ή της άλλης συσκευής για τις πιλοτικές δράσεις, δύο παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Ο ανθρώπινος παράγοντας Οι τεχνολογικές δυνατότητες Καθώς και οι δύο έχουν άμεση επίδραση στη κατανάλωση καυσίμου στις περισσότερες περιπτώσεις. Μια επισκόπηση της αγοράς για διάφορες συσκευές μας οδήγησε στη δημιουργία ενός καταλόγου με τουλάχιστον 14 εταιρείες κατασκευής παρόχους τέτοιων συσκευών. Στην προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου οδήγησης προ τη κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και την αποδοτικότητα προκύπτουν κάποια ερωτήματα: Ποια συστήματα υποβοήθησης οδηγών (DAS) λειτουργούν αυτή τη περίοδο; Τι είδους συσκευές πλοήγησης λειτουργούν; Ποιες οι δυνατότητες κάθε συσκευής; Ποια η τεχνολογία (που υπάρχει ή αναπτύσσεται) σε αυτό τον κλάδο; Ποια είναι η εκτιμώμενη προσφορά αυτών των συσκευών στο ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης καυσίμου; Σε ποια ζητήματα το πρόγραμμα και οι υπεύθυνοι αυτού θα προσφέρουν βοήθεια; Μια πρόσθετη συμβολή για την κατανόηση της διασύνδεσης ανθρώπου/οχήματος αναμένεται να βγει από τις πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος RECODRIVE. Ωστόσο, εκτός από τις συσκευές «πάνω» στο όχημα, υπάρχουν και άλλα μέσα που μπορεί να είναι αποτελεσματικά για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 όπως: Μηχανισμός τιμολόγησης the influence of traffic congestion and the existence of a Vehicle Automatic Location (GPRS/GPS monitoring) «εναλλακτική» οδήγηση (π.χ. μείωση χρόνου και απόστασης οδήγησης, βελτιστοποίηση διαδρομών κλπ.) Ένας κατάλογος συστημάτων επιβράβευσης που ταιριάζει με τον κάθε τύπο οχήματος παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Ωστόσο, η ιδανική λύση η οποία να συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες, δεν υπάρχει ακόμα. Συγγραφέας: BEMAG, Αυστρία 5

6 Ειδήσεις Τα νέα φορτηγά Actros της Mercedes-Benz, πρόσφατα αποδείχθηκαν «πρωταθλητές» στην εξοικονόμηση καυσίμου και εκπομπών CO 2 με μόλις 20.5g / tkm. Αυτές οι επιδόσεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια δοκιμών στο Nardo της νότιας Ιταλίαςy, όπου διένυσαν απόσταση 12,728 kms με μέση κατανάλωση καυσίμου liters/100 kms. Αυτή η επίδοση καταγράφηκε και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness κατατάσοντας το φορτηγό ως το πιο οικονομικό για την κατηγορία των 40 τόνων γνωστά στην αγορά ως Actros 3. Οι επιδόσεις επιτευχθήκαν με φορτίο 25 τόνων και μέση ταχύτητα 80 km/hr που αντιστοιχούν σε ιδανική κίνηση. Με βάση στοιχεία του συνδέσμου βιομηχάνων αυτοκινήτων της Γερμανίας αυτές οι επιδόσεις αλλάζουν σημαντικά σε συνθήκες κανονικής κίνησης όπου: Η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται τρεις φορές καθώς τα φορτηγά αναγκάζονται να σταματούν δύο φορές ανά χιλιόμετρο αντί να κινούνται με συνεχή ταχύτητα 50km/hr Η αεροδυναμική του οχήματος, περιλαμβάνοντας και φορτίο 40 τόνων (πολύ σημαντικό επίσης) αποδεικνύεται ότι αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου κατά περίπου 10%. Μια μείσωση της κατανάλωσης κατά 10% μπορεί αν επιτευχθεί με τη χρήση καλύτερων ελαστικών με ελεγμένη πάντα την πίεση (να είναι η καλύτερη δυνατή). Επιπρόσθετα προσφέρουν ασφαλέστερη οδήγηση. Η προσεχτική οδήγηση μπορεί επίσης να προσφέρει μείωση της κατανάλωσης 10 με 12% που σημαίνει κάθε χρόνο εξοικονόμηση 5000 με 6000 ευρώ ανά φορτηγό. Υπό ιδανικές συνθήκες, η δοκιμή απέδειξε ότι η τεχνολογία των οχημάτων καθορίζει το 60% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων, για ένα φορτηγό με ρυμουλκούμενο 40 τόνων. Το υπόλοιπο 40% επηρεάζεται από τις συνθήκες της κυκλοφορίας, τους δρόμους, τη λειτουργία και τη συντήρηση του οχήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% των συνολικών εξόδων ενός στόλου αφορά την κατανάλωση καυσίμου, είναι φανερό ότι οποιοδήποτε μέτρο μειώνει αυτή την κατανάλωση είναι χρήσιμο. Καθώς οι εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. οι καιρικές συνθήκες) είναι πέρα από τον έλεγχο των οδηγών και των εταιρειών μεταφορών, οι εσωτερικοί παράγοντες πρέπει να επανεξετάζον ται συνεχώς από τους προμηθευτές, τους τεχνικούς και τους οδηγούς. Φυσικά, η συμπεριφορά των οδηγών επηρεάζεται από τις συνθήκες οδήγησης ανεξαρτήτως οχήματος. Τα GPS συστήματα πλοήγησης παρέχονται από τον όμιλο SAS για διαχείριση μεγάλου στόλου οχημάτων. Ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2002 και τώρα είναι από τους ηγέτες αυτής της αγοράς, ανταγωνιζόμενος με Ουγγρικές, Ιταλικές και Αγγλικές εταιρείες και μεγαλώνοντας συνεχώς το μερίδιο του στην αγορά της Ευρώπης. Η πιλοτική χώρα εφαρμογής του ήταν η Σλοβενία ενώ ακολουθούν Γερμανία, Ισπανία, Κροατία, Αυστρία Σερβία και πιθανότατα Γαλλία και Ρουμανία. Το λογισμικό που παρέχεται, προσφέρει ακριβή δεδομένα σε 24ωρη βάση με 1% απόκλιση όταν τα λογισμικά από τις περισσότερες εταιρείες αποκλίνουν κατά 3%. Όσον αφορά τη μείωση του κόστους καυσίμου μέσω της χρήσης GPS, υπάρχουν δύο κατηγορίες μείωσης αυτού του κόστους: άμεση καταγραφή της θέσης του οχήματος, καταργώντας το τυχόν κόστος λόγω έλλειψης δραστηριότητας ή παράκαμψης του ακριβούς δρομολογίου για προσωπικούς λόγους του οδηγού. έμμεσο κόστος, όπως το κόστος των καυσίμων, που θα μπορούσε να μειωθεί κατά 10-20% σε εταιρείες με καλή διαχείριση. Με επενδύσεις σε συστήματα GPS, κατασκευαστικές εταιρίες και βιομηχανικές εταιρείες, θα μπορούσαν να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη κατά 50% σε πολύ λίγες ημέρες. Πηγή: TIR Magazine, μηνιαία έκδοση, Ιούλιος 2008 Η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των σιδηροδρόμων ήταν ένα από τα μηνύματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Σιδηροδρομικές Έρευνες (WCRR), που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ το Αναφέρουμε μερικές σημαντικές παρατηρήσεις των ομιλητών: Τα υψηλής ταχύτητας τρένα είναι ένας καλός τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές CO 2, διότι μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να στραφούν από τις οδικές και αεροπορικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, διότι η υπηρεσία είναι ταχύτερη, πιο αξιόπιστη και πιο άνετη. Αυτό είναι ένας σημαντικός λόγος για να καλέσουμε τις σιδηροδρομικές εταιρείες να εξηλεκτρίσουν το μεγαλύτερο μέρος των δικτύων τους, επειδή οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο εύκολα από άλλα μέσα, και τα ηλεκτρικά τρένα μπορούν να κινούνται με κάθε είδους διαθέσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τα τρένα που καίνε καύσιμο θα πρέπει να παράγονται, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, που θα είναι σαν χρυσόσκονη στο μέλλον. Η διαφορά του κόστους για το μη ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενός τρένου θα δεκαπλασιαστεί τελικά λόγω συντηρήσεων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να γίνουν. Ο Luc Aladiere, International Union of Railways (UIC), υπογράμμισε ότι στο παρελθόν περιμέναμε τους πολιτικούς για να πάρουν μέτρα. Σήμερα πρέπει να προτείνουμε πρώτα λύσεις και μετά να πείσουμε τους πολιτικούς ή τους επενδυτές να τα εφαρμόσουν. Πηγή: International Railway Journal, IRJ, Περιοδικό, Ιούλιος 2008, τεύχος 48, αντικείμενο7, Η καμπάνια Global TV για τις δημόσιες μεταφορές και την κλιματική αλλαγή συνδιοργανώθηκε από την UITP (International Association of Public Transport) και την UNEP (United Nations Environment Programme) τον Ιούνιο του 2008 στο Ευρωπαικό κοινοβούλιο, στις. Tα CARE Awards εισήχθησαν τον ίδιο χρόνο από την EACA για να υπογραμμίσουν τις πιο επιτυχημένες και δημιουργικές κοινωνικές καμπάνιες και για να αναγνωρίσουν την προσπάθεια στην πρόωθηση των αναγκών των ανθρώπων και του περιβάλλονος. Η διαφήμιση με τον τίτλο The voice of reason (Aged 6), είναι προσβάσιμη σην ιστοσελίδα Πηγή: 6

7 Παρουσίαση εταίρου IVECOL CONSULTING - Βουλγαρία IVECOL-CONSULT Ltd. Ovcha Kupel 2, Sofia, Bulgaria Contact person: Mr. Ivan Ivanov Tel.: Η IVECOL-CONSULT Ltd είναι μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων που βρίσκεται στην Σόφια και είναι συνέχεια της IVECOL Co. μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 and ειδικευόταν σστο περιβάλλον και την ασφάλεια που αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες.. Η IVECOL-CONSULT Ltd. (και πρωτύτερα η IVECOL Co.) έχει ιδρυθεί από το σημερινό ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δρ Ivan Ivanov. Ο Δρ Ιβάνοφ είναι επίσης Αναπληρωτής Καθηγητής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (SEEL) στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Ο Δρ Ivan Ivanov είναι,τέλος, επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας. Η IVECOL έχει καταχωρηθεί ως εταιρεία συμβούλων για τα προβλήματα του περιβάλλοντος από τα προγράμματα PHARE και TACIS του Κεντρικού Μητρώου (CCR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, No.CCR: BUL Οι δραστηριότητες της IVECOL έχουν να κάνουν κυρίως με τους τομείς: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αξιολόγηση τους, έλεγχος των βιομηχανικών εκπομπών και των εκπομπών από τις μεταφορές, έλεγχος και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενεργειακός τομέας και ανάπτυξη των ΑΠΕ, εναλλακτικά καύσιμα, βιοκαύσιμα, ασφάλεια και αξιολόγηση των κινδύνων. Η IVECOL έχει πραγματοποιήσει πάνω από 50 έργα στη Βουλγαρία στον τομέα του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, για λογαριασμό των υπουργείων Περιβάλλοντος και Υδάτων, Ενέργειας και Ενεργειακών Πόρων, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων για την Εθνική Ηλεκτρική Εταιρεία, Δήμους, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες. Η IVECOL έχει αναπτύξει επαφές και συνεργασία με εταιρείες στόλων και κυρίως με την SAEB το σύνδεσμο των μηχανικών αυτοκίνησης της Βουλγαρίας. Η IVECOL θα συνεργαστεί με την SAEB στο WP4 από την οποία προέρχεται η παρακάτω δήλωση ενδιαφέροντος: SAEB, Βουλγαρία Ο σύνδεσμος των μηχανικών αυτοκινήτων της Βουλγαρίας (SAEB) ιδρύθηκε το 1996 με την εγγραφή στο Δικαστήριο της Σόφιας, με έδρα διαχείρισης και διεύθυνση την οδό 108 Rakovski, 1000 Σόφια, Βουλγαρία. Από το 1999 ο SAEB είναι μέλος του International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA). Πρόεδρος του είναι ο Δρ Στέφαν Kerekov και Αντιπρόεδρος ο Δρ Kiril Barzev από το Πανεπιστήμιο του Ρούσε. Ο SAEB είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με συμμετοχή ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων στον τομέα των μεταφορών και αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Ο SAEB έχει περίπου 150 μέλη επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και εμπειρογνώμονες ενώ συμμετέχουν επίσης κα εταιρείες αυτοκινήτων, μεταφορών, μεγάλες κρατικές και δημοτικές επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και των δημόσιων μεταφορών.. Ο SAEB έχει κεντρικά παραρτήματα στις πόλεις Ρους και Vratza και σε άλλα τοπικά / περιφερειακά κέντρα της χώρας - στις πόλεις Plovdiv, Pleven, Vidin, Silistra, Veliko Tarnovo, Targovishte, Karlovo, Panagyorishte, Pernik, Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali, Στάρα Ζαγορά, Dobrich, κ.λπ. Ο SAEB προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των μελών της κοινωνίας και ενθαρρύνει την επαγγελματική και την δημιουργική δραστηριότητά τους από τη διάδοση των ευρωπαϊκών και παγκοσμίων προτύπων, κανονισμών και άλλων εγγράφων στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τη συμμετοχή στην υλοποίηση και διάδοση των επιστημονικών σχεδίων που συνδέονται με θέματα αυτοκινητοβιομηχανίας, διοργάνωση συνεδρίων, συζητήσεων και άλλων παρόμοιων δαστηριοτήτων με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων των πτυχιούχων μηχανικών και τη δημιουργία των επιστημονικών, οργανωτικών και τεχνικών προϋποθέσεων, ώστε να έρθει η βουλγαρική νομοθεσία σε συμφωνία με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσίαση εταίρου FleetCompany - Γερμανία FleetCompany GmbH Raiffeisenallee 14, Munchen, Germany Contact person: Mr. Roland Vogt Tel.: Η εταιρεία FleetCompany GmbH, που έχει την έδρα της στο Oberhaching κοντά στο Μόναχο, ιδρύθηκε το 1999, ακολουθώντας την εμπειρία των ΤÜV Süddeutschland and - KGAL Group Company - ASL Auto Service-Leasing's στη διαχείριση στόλων. Η εταιρεία FleetCompany παρέχει συμβουλές για όλα τα εμπορικά και τεχνικά θέματα σχετικά με τους στόλους αυτοκινήτων και φορτηγών και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την αποδοτικότητα και τη μελλοντική διαχείριση αυτών. Η FleetCompany ανήκει στην European Fleet Alliance (EFA). Η FleetCompany παρέχει εξειδικευμένη γνώση και καινοτόμα εργαλεία, που καθιστούν τη διαχείριση ενός στόλου οχημάτων πιο διαφανή, αποτελεσματική και κυρίως πιο αποδοτική από πλευράς κόστους. Στη Γερμανία, η FleetCompany διαχειρίζεται περίπου οχήματα 100 και πλέον εταιρειών: αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά. Εκτός από αυτό η εταιρεία προσφέρει εκτεταμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις με την τεχνογνωσία της για μια καινοτόμα, σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση του στόλου. Υπηρεσίες διαχείρισης που περιλαμβάνουν την προμήθεια οχημάτων, τη συντήρηση, τη διαχείριση ατυχημάτων, τεχνικές και διαχειριστικές συμβουλές και ειδικά εργαλεία. Είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαχείρισης Στόλων (EFA), που αποτελείται από 12 εταιρείες διαχείρισης στόλου στην Ευρώπη, έχοντας ηγετική θέση στις αγορές της κάθε χώρας. Η γεωγραφική κάλυψη σήμερα: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είναι προς ένταξη ουγγρικές και ρουμανικές εταιρείες. 7

8 ΕΤΑΙΡΟΙ Austria, Graz Austria, Innsbruck Bulgaria, Sofia Germany, Munchen Greece, Piraeus ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Italy, Milan o Αυστρία, FGM AMOR o Νορβηγία, WNRI Norway, Sogndal Romania, Bucharest Slovenia, Maribor Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Spain, Madrid EDITOR Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του κειμένου φέρουν οι συγγραφείς του URTP Uniunea Romana de Transport Public Romanian Union of Public Transport Newsletter Contact Person: Doina Anastase 8

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις»

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, Οι οδικές μεταφορές αποτελούν μια μεγάλη και αυξανόμενη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προκειμένου να μειωθεί η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Αναγνώστη, Το πρόγραμμα RECODRIVE πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των στόλων που εφάρμοσαν πιλοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, η κατανάλωση καυσίμου και, συνεπώς, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές αυξάνονται διαρκώς. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

www.enclose.eu Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Το παρόν ειδικό τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου ENCLOSE διατίθεται σε 12 γλώσσες! Σε αυτό το τεύχος:

www.enclose.eu Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Το παρόν ειδικό τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου ENCLOSE διατίθεται σε 12 γλώσσες! Σε αυτό το τεύχος: Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Dear Reader, Αγαπητέ αναγνώστη, Καλώς ήρθατε στο τελευταίο τεύχος των Ενημερωτικών Δελτίων του ENCLOSE! Το έργο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 18 -Αύγουστος 2011 * Πιστοποίηση * ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα διαχειριστικής τα logos που θυμίζουν τον πα- επάρκειας για τη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ foodstandard λιό καλό

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Τα AdWords είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για επιχειρήσεις κάθε µεγέθους να διαφηµίσουν τα προϊόν Πώς λειτουργεί η διαφήμιση στο Google AdWords TM Οι διαφηµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ημερίδα: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις»

Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Γρηγόρης Ζωίδης Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Ημερίδα: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα

Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα Κοινόχρηστο Αυτοκίνητο Car- Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα Μαρία Ζαρκαδούλα αδούλα Έφη Τριτοπούλου ούλο Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ mariazar@cres.gr 1 Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης Η κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μέλος της Travelife και συνεργαστείτε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διοργανωτές ταξιδίων για να διαχειρίζεστε και να προωθείτε την αειφορία.

Γίνετε μέλος της Travelife και συνεργαστείτε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διοργανωτές ταξιδίων για να διαχειρίζεστε και να προωθείτε την αειφορία. Γίνετε μέλος της Travelife και συνεργαστείτε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διοργανωτές ταξιδίων για να διαχειρίζεστε και να προωθείτε την αειφορία. Καλωσήλθατε στην Travelife Η Travelife έχει ως μέλη ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Eco-Driving Οικονομική-Οικολογική Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ Ημερίδα Μεταφορές & Αειφορία: Δυνατότητες, Κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Έργο MOVIDA: «Μετάβαση από την Επιθεώρηση στις κατ οίκον Συµβουλές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συντήρησης» ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Ηβασικήιδέατουέργου

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1 η Συνάντηση εργασίας του έργου SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe στην Βουδαπέστη, 21-22/03/2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1 η Συνάντηση εργασίας του έργου SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe στην Βουδαπέστη, 21-22/03/2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1 η Συνάντηση εργασίας του έργου SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe στην Βουδαπέστη, 21-22/03/2013. Έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «South East Europe Transnational

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Δημήτριος Μπέλλος 1, Κωνσταντίνα Χρήστου 2, Παρασκευή Αλεξίου 3 1. Εκπαιδευτικός Β'θμιας Εκπαίδευσης dbellos100@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... μέσω προϊόντων ελέγχου πιστoποιημένων από τον eu.bac Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Τα οικιστικά αστικά και επαγγελματικά κτίρια είναι υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέλος European Small Hydropower Association Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κώστας Βασιλικός Αντιπρόεδρος ΕΣΜΥΕ 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα