ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, Είμαστε ευτυχείς που επανερχόμαστε με πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία αποτελέσματα του έργου RECODRIVE. Στο πλαίσιο των πολιτικών μεταφορών και τους στόχους της ΕΕ, μέσα από κάποια δημόσια έγγραφα (όπως η λευκή και η πράσινη βίβλος αλλά και το πρωτόκολλο του Κιότο), γίνεται σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για την περαιτέρω αναθεώρηση, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μέτρων για να επιτευχθεί η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών. Αυτό είναι το πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος RECODRIVE του οποίου ο συνολικός τίτλος είναι Συστήματα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης για την Οδήγηση, την Προμήθεια οχημάτων και τη Συντήρησή τους με στόχο την Ενεργειακή Εξοικονόμηση. Το πρόγραμμα RECODRIVE έχει αναλάβει την εκπλήρωση ορισμένων στόχων της ΕΕ, από την πλευρά: της προώθησης μιας αειφόρου διαχείρισης του στόλου, τον ενεργειακά αποδοτικότερο σχεδιασμό, καθώς επίσης και τη λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων μεταφορών στην Ευρώπη. Όντας βέβαιοι ότι σας ενδιαφέρει να εξοικονομήσετε περισσότερο από το 10% των χρημάτων που πληρώνετε για καύσιμα μακροχρόνια το ποσοστό θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε βάθος χρόνου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα και να βοηθήσετε στην επίτευξη των στόχων του. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος και να έρθετε σε επαφή με τους φορείς που συμμετέχουν από τη χώρα και την ειδικότερη περιοχή σας. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται σε 9 γλώσσες, έντυπα και ηλεκτρονικά, και θα αποσταλεί σε περισσότερους από 3000 αποδέκτες. Το Ενημερωτικό Δελτίο RECODRIVE ενημερώνεται κάθε έξι μήνες, μαζί με τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η ομάδα του RECODRIVE Τα Συστήματα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης πρέπει να ενισχύσουν την οικολογική οδήγηση και την εξοικονόμηση καυσίμων που είναι πρωτεύουσας σημασίας σε οποιαδήποτε προσπάθεια για αειφόρο διαχείριση του στόλου οχημάτων. Το πρόγραμμα RECODRIVE υποστηρίζει λύσεις που οδηγούν στη βιώσιμη διαχείριση στόλων. Καλύπτει οικονομικούς και οικολογικούς παράγοντες. Θα σας δείξουμε το δρόμο για να γίνετε καλύτεροι στη διαχείριση στόλων και θα δώσουμε επιτυχή παραδείγματα στην ιστοσελίδα Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - σελ. 1 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ - σελ. 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - σελ. 3 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - σελ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - σελ. 7 ΕΤΑΙΡΟΙ - σελ. 8 1

2 Λευκή Βίβλος του RECODRIVE Σύμφωνα με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές "ο στόχος για μια αειφόρο πολιτική μεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σημαίνει ότι τα συστήματα μεταφορών ανταποκρίνονται στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πολιτών», παρέχοντας στους Ευρωπαίους αποδοτικά και αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών, τα οποία: προστατεύουν το περιβάλλον, προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια (...) καινοτομούν (...) επίσης με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του αναπτυσσόμενου τομέα των μεταφορών. Η αναμενόμενη εξέλιξη των εκπομπών CO 2, μεταξύ όλων των ρύπων, που προέρχονται από τις μεταφορές, (Πηγή: Μοντέλο PRIMES), θα πρέπει να απασχολούν αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις στον τομέα αυτό, καθώς επίσης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες. Οι εταίροι του RECODRIVE συμφωνούν πλήρως ότι οι μεταφορές και η αυξανόμενη ζήτηση για κινητικότητα προκαλεί πάρα πολλές συνέπειες, προβλήματα και ερωτήματα. Ειδικά στον τομέα της κίνησης που προκαλείται από τα οχήματα στόλου, οποιαδήποτε μέτρα και προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όπως π.χ. «Η ασφάλεια και ο ανθρώπινος παράγοντας σε ατυχήματα, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ποιότητα του αέρα, η υγεία, η διατήρηση των πόρων, η ηχορύπανση, η ρύπανση του νερού και του εδάφους, οι οικονομίες και οι συνέπειες στην τοπική απασχόληση κλπ.» παίζουν έναν σημαντικό ρόλο για τις μελλοντικές αποφάσεις. Η εμπειρία από το ζήτημα της διαχείρισης στόλου και οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι παράμετροι (τα χαρακτηριστικά) του οχήματος επηρεάζουν ελάχιστα την κατανάλωση καυσίμου. Πολύ σημαντικότερο είναι το κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς, την προμήθειας οχημάτων και της συντήρησής τους. Αυτή η Λευκή Βίβλος εισάγει το πρόγραμμα RECODRIVE το οποίο αποσκοπεί σε μια βιώσιμη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 10%. Η αειφορία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι προσπάθειες που γίνονται από τους οδηγούς και τους υπεύθυνους για την προμήθεια και συντήρηση του στόλου, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. Πως δουλεύει το πρόγραμμα RECODRIVE Το βασικό μέρος του προγράμματος RECODRIVE είναι η εφαρμογή ορισμένων μέτρων στις πόλεις επιλογής (μοντέλα) τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν και με τη σειρά τους να οδηγήσουν στην δημιουργία νέων ιδεών και μέτρων που θα εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Τα συστήματα επιβράβευσης και αναγνώρισης θα πρέπει να εφαρμόζονται σε δύο επίπεδα, όχι μόνο για τους "κόκκινους" έναντι των "πρασίνων" οδηγούς (όπως ορίζεται από ορισμένες μεταβλητές), αλλά και για τη διαχείριση του στόλου. Ο στόχος είναι να ανταμειφθούν εκείνοι οι οδηγοί οι οποίοι με συνέπεια εφαρμόζουν το νέο στυλ οδήγησης και εξοικονομούν καύσιμα. Επίσης, η αναγνώριση και η επιβράβευση θα ισχύει και για το προσωπικό συντήρησης και προμήθειας. Το έργο θα προσφέρει επίσης υποστήριξη για το πώς θα αξιολογηθεί η επιτυχία των μέτρων σας, πώς να εξασφαλίσετε μια οικολογική διαχείριση του στόλου σας, κ.λπ. Οι συμμετέχοντες στόλοι κατά το στάδιο υλοποίησής του έργου RECODRIVE θα επωφεληθούν σε μια σειρά από επίπεδα τα οποία θα αξιολογηθούν και θα διατυπωθούν ως συνολικότερες συστάσεις - προτροπές: Πιστοποιητικό κοινωνικής ευθύνης: Καθώς θα προωθείται μείωση των εκπομπών CO 2, μπορείτε να διαφημιστείτε καλύτερα προς τους πελάτες σας. Μείωση του κόστους καυσίμων: Ακολουθώντας τα μέτρα του RECODRIVE, τυχών αύξηση των τιμών των καυσίμων θα επηρεάζει τα δικά σας κόστη λιγότερο από ότι παλιότερα. Μείωση ατυχημάτων: Η εκπαίδευση των οδηγών θα οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο στυλ οδήγησης με αποτέλεσμα και τη μείωση των ατυχημάτων. Υψηλότερη παραγωγικότητα: Λιγότερες στάσεις για καύσιμα σημαίνει και λιγότερη σπάταλη χρόνου σε μη παραγωγική δραστηριότητα. Συγγραφέας: Stefan Zangerl, BEMAG, Αυστρία 2

3 Αποτελέσματα του RECODRIVE Το πρώτο παραδοτέο του RECODRIVE θα είναι σύντομα διαθέσιμο ως έγγραφο προς δημόσια χρήση στην ιστοσελίδα Αυτό το έγγραφο είναι μια αναφορά που περιέχει τα αποτελέσματα του Work Package 2 Ανάλυση πλαισίου κι εξειδίκευση των υποθέσεων εργασίας. Το περιεχόμενό του, πλούσιο σε πίνακες, γραφικά και στοιχεία που καταλαμβάνουν 92 σελίδες, θα βοηθήσει τις πόλεις επιλογής (μοντέλα) στην εφαρμογή των διαφόρων μέτρων. Το παρών έγγραφο περιέχει τα συμπεράσματα των τεσσάρων (υπό)δράσεων (tasks): Δράση 2.1 Οικονομικά και νομικά ζητήματα Η κινητικότητα πρέπει να αποδεσμευτεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της με τη χρήση ευρύτερων πολιτικών μέτρων. Κάθε τρόπος μεταφοράς πρέπει να βελτιστοποιηθεί. Όλοι οι τρόποι μεταφοράς πρέπει να γίνουν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικοί. Στις οδικές μεταφορές, η εξοικονόμηση ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εννοιών «Οικολογική οδήγηση» και «Αειφόρος Διαχείριση του στόλου» είναι απαραίτητη στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική. Σήμερα, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, προκειμένου να βοηθηθεί η Αειφόρος Διαχείριση του στόλου, σε μία εταιρεία. Αυτές περιλαμβάνουν την τυποποίηση και εργαλεία για «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» (EMS), όπως τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO καθώς επίσης και το πρότυπο για «Οικολογική διαχείριση και Έλεγχο» (EMAS) της ΕΕ. Υπό αυτή τη σκοπιά, το RECODRIVE εμφανίζεται ως ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την οικολογική οδήγηση, τη βελτιστοποίηση της διαχείριση του στόλου, τομείς με τους οποίους μόνο λίγα παρόμοια πιλοτικά προγράμματα υλοποιούνται στην Ευρώπη. Από την ανάλυση των νομικών ρυθμίσεων (αλλά και εμποδίων) που αφορούν το RECODRIVE σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι φανερό ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές και στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, περιλαμβάνει την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές ή την προσφορά πληροφοριών για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO 2 των νέων αυτοκινήτων. Άλλες εθνικές πολιτικές περιλαμβάνουν διάφορα σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO 2, διάφορα μαθήματα για τους οδηγούς, μείωση των φόρων και άλλα κίνητρα για φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, κ.λπ. Οι συλλογικές συμβάσεις και πως εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες είναι επίσης σημαντικές το RECODRIVE. Αυτές οι συλλογικές συμβάσεις καθορίζουν τα δικαιώματα των οδηγών και των άλλων εργαζομένων, καθώς και άλλες πτυχές της ιδιωτικής ζωής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της δράσης, το κόστος των καυσίμων είναι περισσότερο από 15% για τις περισσότερες από τις μισές εταιρείες στις χώρες εφαρμογής του RECODRIVE (που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο). Για ένα τυπικό στόλο με μερίδιο στο κόστος καυσίμων 15%, τα οφέλη μπορεί να φτάσουν στο 30% με μείωση του κόστους των καυσίμων κατά 10%, που είναι ο στόχος του έργου: Αυτές οι οικονομικές πτυχές παρέχουν ισχυρά Un ahorro en 10% fuel savings 5,0% combustible del 10% 6,5% can increase puede incrementar el 15,0% 13,5% benefits in 30% beneficio en un 30% Beneficio Benefit Combustible Fuel costs Otros Other costs costes (personal, mantenimiento, etc.) 80,0% επιχειρήματα για να εφαρμοστούν τα μέτρα του RECODRIVE σε ευρωπαϊκούς στόλους, καθώς κανένας από αυτούς δεν θεωρεί το κόστος των καυσίμων αμελητέο αμελητέα, αλλά και οι νομικές πτυχές, ειδικά σε ότι αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα ανησυχίας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Δράση 2.2 Ανθρώπινοι παράγοντες 80,0% Συγγραφέας: BESEL, Ισπανία Καθώς τα συστήματα επιβράβευση βασίζονται σε θεωρίες κινήτρων αξίζει να γνωρίζει κανείς ότι η προέλευση της έννοιας «motive» (κίνητρο) είναι λατινική, από τη λέξη «movere», που σημαίνει να μετακινείς κάτι, με βάση τις ικανότητες και τις δυνάμεις της δράσης. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα συστήματα επιβράβευσης για διαφορετικά εθνικά πλαίσια και πολιτισμούς, καταλήγοντας με 10 Εντολές που παρατίθενται παρακάτω, στην ορθή πρακτική των κινήτρων, την επιβράβευση και την αναγνώριση. 3

4 Αποτελέσματα του RECODRIVE 10 ΕΝΤΟΛΕΣ 1. Οι θεωρίες κινήτρων δείχνουν σαφώς ότι η συμμετοχή είναι ένας παράγοντας επιτυχίας. Είναι ένας συνδυασμός διαδικασιών από την κορυφή προς τα κάτω και αντίστροφα. Αφενός είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε ένα πρώιμο στάδιο, αφετέρου πρέπει να ενταχθεί η διοίκηση της εταιρείας, π.χ. μέσω του στρατηγικού σχεδίου (-ων), στη διαδικασία επιβράβευσης. 2. Η διάκριση μεταξύ εξωγενών και ενδογενών κινήτρων θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Τα εξωγενή κίνητρα μπορεί να έχουν ισχυρά αποτελέσματα, αλλά δεν θα διαρκέσουν αναγκαστικά για πολύ καιρό. Τα ενδογενή κίνητρα, από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να έχουν βαθύτερες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, επειδή δεν έχουν επιβληθεί από έξω. Μια εξωγενή ανταμοιβή είναι ξένη προς το πρόσωπο, π.χ. χρηματικά έπαθλα. Οι ενδογενείς ανταμοιβές, από την άλλη πλευρά, είναι εσωτερικά προς το άτομο. Με τον όρο εσωτερικά εννοούμε πτυχές όπως η ικανοποίηση και η εκπλήρωση. 3. Δεν υπάρχει μη ρεαλιστικό σύστημα επιβράβευσης. Επομένως, πρέπει να οριστεί μια τοπική οπτική του προβλήματος, ενώ πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση του προβλήματος(-ων). Αυτό είναι που ο Armstrong (2007) αποκαλεί ζευγάρωμα πολιτισμού και περιεχομένου (λόγου): Ο σχεδιασμός της διαδικασίας ανταμοιβής θα πρέπει να διέπεται από το περιεχόμενο. "Η βέλτιστη εφαρμογή είναι πιο σημαντική από τη βέλτιστη πρακτική." Η ανταμοιβή πρέπει να νοείται ως ανταμοιβή μόνο αν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και τι θεωρείται ως μια ανταμοιβή εξαρτάται φυσικά από το πλαίσιο. 4. Να είστε έτοιμοι για την προκλήσεις εφαρμογής! Αν και η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η ανταμοιβή που στηρίζεται στη συνεισφορά είναι προτιμότερη, θα πρέπει να καθοδηγείται από εις βάθος εξέταση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της. Να είστε συνεπείς στον τρόπο που ενισχύετε τη δικαιοσύνη έναντι της πολυπλοκότητας, έναντι του κόστος και τις συνεχείς προσαρμογές και αλλαγές. 5. Το εκάστοτε σύστημα επιβράβευσης και αναγνώρισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές που επισημάνθηκαν από τον Geert Hofsteede. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα στοιχεία της ανδρικής ταυτότητας και την αποφυγή της αβεβαιότητας. 6. Η διαδικασία επιβράβευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο διανεμητική όσο και διαδικαστική δικαιοσύνη (Armstrong, 2007). Η διανεμητική δικαιοσύνη αναφέρεται στο πως η ανταμοιβή παρέχεται, και η διαδικαστική δικαιοσύνη αναφέρεται σε τρόπους με τους οποίους οι διαχειριστικές αποφάσεις λαμβάνονται και οι πολιτικές επιβράβευσης εφαρμόζονται στην πράξη, π.χ. ότι οι απόψεις των εργαζομένων είναι σημαντικές. 7. Η διαδικασία της επιβράβευσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισότητα, συνοχή και διαφάνεια (Armstrong, 2007). Η ισότητα σημαίνει ότι όλοι ανταμείβονται κατάλληλα και ίσα μεταξύ τους εντός της οργάνωσης. Η συνοχή συνεπάγεται ότι οι αποφάσεις δεν διαφέρουν αυθαίρετα. Η διαφάνεια υπάρχει όταν ο κόσμος καταλαβαίνει πώς οι διαδικασίες επιβράβευσης λειτουργούν και με ποιον τρόπο επηρεάζονται οι ίδιοι από αυτές. 8. Να είστε ενήμεροι για τα χαρακτηριστικά της κάθε αρμοδιότητας. Αν η αρμοδιότητα απαιτεί το στενό συντονισμό με άλλους, μια μικρή διαφοροποίηση επιβράβευσης είναι προτιμότερη. Αν η αρμοδιότητα δεν απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία μπορεί να είναι προτιμότερη μια μεγάλη διαφοροποίηση της επιβράβευσης (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 9. Μη χρηματικές επιβραβεύσεις μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Υπάρχει επίσης και μια σημαντική πρόκληση, με βάση τη φορολογία, η οποία είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. 10. Τα αποτελέσματα από μια προκαταρκτική μελέτη δείχνουν ότι οι οικονομικές απολαβές θεωρούνται πιο κατάλληλες για τις εταιρείες του προγράμματος RECODRIVE. Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής ένδειξη ότι τα συστήματα με προσφορά bonus είναι πιο κατάλληλα από τη διαφοροποίηση του μισθού. Συγγραφέας: WNRI, Νορβηγία 4

5 Αποτελέσματα του RECODRIVE ράση 2.3 Συστήματα ιαχείρισης Ποιότητας Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε μερικές σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Κατά τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες ή/και οργανισμοί εφαρμόζουν και πιστοποιούν διάφορα συστήματα διαχείρισης, μεταξύ των οποίων κάποια που αφορούν την ποιότητα, το περιβάλλον, την διαχείριση κ.λπ., που επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες: Καλύτερος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, Νομικές υποχρεώσεις, Απαιτήσεις πελατών, Μείωση κόστους, Βελτίωση δημόσιας εικόνας κλπ. Τα πρότυπα ISO 9001 και ISO πρέπει να βοηθήσουν ώστε η σχεδίαση αυτών των συστημάτων να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα. Μεταξύ των στοιχείων για τα οποία μεριμνούν τα πρότυπα και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το RECODRIVE είναι και τα παρακάτω: Διαχείριση στόλου Μείωση εκπομπών CO2 Εκπαίδευση προσωπικού Συντήρηση οχημάτων Προμήθεια οχημάτων και ανταλλακτικών Συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης Μέτρα και συσκευές ελέγχου Η προμήθεια ανταλλακτικών και οχημάτων πρέπει να γίνεται με ορισμένη διαδικασία: να αναλύονται οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, να γίνεται μια τεχνική μελέτη, κάποιος συστηματικός έλεγχος και τελικά η παραγγελία. Η συντήρηση οχημάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών επιθεωρήσεων, και άλλων προσθηκών (π.χ. προσθήκες ή αλλαγές υλικών προς πιο οικολογική κατεύθυνση) μετά την αγορά, πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού όλων των κατηγοριών (των οδηγών και των διευθυντικών στελεχών) είναι εξέχουσας σημασίας επίσης. Τόσο η εντός όσο και η εκτός εταιρείας (ή οργανισμού) επιμόρφωση θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, για να μπορούν να συγκρίνονται τα αποτελέσματα. Συγγραφέας: IDEC, Ελλάδα ράση 2.4 Επίδραση των διαφόρων συσκευών «πάνω» στο οχημα για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου Το κεφάλαιο αυτό προσφέρει μια λίστα των προϊόντων στην αγορά και τις δυνατότητες που παρέχουν. Είναι διαθέσιμη στους εταίρους αλλά και σε τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στο RECODRIVE. Κατά την επιλογή της μιας ή της άλλης συσκευής για τις πιλοτικές δράσεις, δύο παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Ο ανθρώπινος παράγοντας Οι τεχνολογικές δυνατότητες Καθώς και οι δύο έχουν άμεση επίδραση στη κατανάλωση καυσίμου στις περισσότερες περιπτώσεις. Μια επισκόπηση της αγοράς για διάφορες συσκευές μας οδήγησε στη δημιουργία ενός καταλόγου με τουλάχιστον 14 εταιρείες κατασκευής παρόχους τέτοιων συσκευών. Στην προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου οδήγησης προ τη κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και την αποδοτικότητα προκύπτουν κάποια ερωτήματα: Ποια συστήματα υποβοήθησης οδηγών (DAS) λειτουργούν αυτή τη περίοδο; Τι είδους συσκευές πλοήγησης λειτουργούν; Ποιες οι δυνατότητες κάθε συσκευής; Ποια η τεχνολογία (που υπάρχει ή αναπτύσσεται) σε αυτό τον κλάδο; Ποια είναι η εκτιμώμενη προσφορά αυτών των συσκευών στο ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης καυσίμου; Σε ποια ζητήματα το πρόγραμμα και οι υπεύθυνοι αυτού θα προσφέρουν βοήθεια; Μια πρόσθετη συμβολή για την κατανόηση της διασύνδεσης ανθρώπου/οχήματος αναμένεται να βγει από τις πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος RECODRIVE. Ωστόσο, εκτός από τις συσκευές «πάνω» στο όχημα, υπάρχουν και άλλα μέσα που μπορεί να είναι αποτελεσματικά για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 όπως: Μηχανισμός τιμολόγησης the influence of traffic congestion and the existence of a Vehicle Automatic Location (GPRS/GPS monitoring) «εναλλακτική» οδήγηση (π.χ. μείωση χρόνου και απόστασης οδήγησης, βελτιστοποίηση διαδρομών κλπ.) Ένας κατάλογος συστημάτων επιβράβευσης που ταιριάζει με τον κάθε τύπο οχήματος παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Ωστόσο, η ιδανική λύση η οποία να συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες, δεν υπάρχει ακόμα. Συγγραφέας: BEMAG, Αυστρία 5

6 Ειδήσεις Τα νέα φορτηγά Actros της Mercedes-Benz, πρόσφατα αποδείχθηκαν «πρωταθλητές» στην εξοικονόμηση καυσίμου και εκπομπών CO 2 με μόλις 20.5g / tkm. Αυτές οι επιδόσεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια δοκιμών στο Nardo της νότιας Ιταλίαςy, όπου διένυσαν απόσταση 12,728 kms με μέση κατανάλωση καυσίμου liters/100 kms. Αυτή η επίδοση καταγράφηκε και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness κατατάσοντας το φορτηγό ως το πιο οικονομικό για την κατηγορία των 40 τόνων γνωστά στην αγορά ως Actros 3. Οι επιδόσεις επιτευχθήκαν με φορτίο 25 τόνων και μέση ταχύτητα 80 km/hr που αντιστοιχούν σε ιδανική κίνηση. Με βάση στοιχεία του συνδέσμου βιομηχάνων αυτοκινήτων της Γερμανίας αυτές οι επιδόσεις αλλάζουν σημαντικά σε συνθήκες κανονικής κίνησης όπου: Η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται τρεις φορές καθώς τα φορτηγά αναγκάζονται να σταματούν δύο φορές ανά χιλιόμετρο αντί να κινούνται με συνεχή ταχύτητα 50km/hr Η αεροδυναμική του οχήματος, περιλαμβάνοντας και φορτίο 40 τόνων (πολύ σημαντικό επίσης) αποδεικνύεται ότι αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου κατά περίπου 10%. Μια μείσωση της κατανάλωσης κατά 10% μπορεί αν επιτευχθεί με τη χρήση καλύτερων ελαστικών με ελεγμένη πάντα την πίεση (να είναι η καλύτερη δυνατή). Επιπρόσθετα προσφέρουν ασφαλέστερη οδήγηση. Η προσεχτική οδήγηση μπορεί επίσης να προσφέρει μείωση της κατανάλωσης 10 με 12% που σημαίνει κάθε χρόνο εξοικονόμηση 5000 με 6000 ευρώ ανά φορτηγό. Υπό ιδανικές συνθήκες, η δοκιμή απέδειξε ότι η τεχνολογία των οχημάτων καθορίζει το 60% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων, για ένα φορτηγό με ρυμουλκούμενο 40 τόνων. Το υπόλοιπο 40% επηρεάζεται από τις συνθήκες της κυκλοφορίας, τους δρόμους, τη λειτουργία και τη συντήρηση του οχήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% των συνολικών εξόδων ενός στόλου αφορά την κατανάλωση καυσίμου, είναι φανερό ότι οποιοδήποτε μέτρο μειώνει αυτή την κατανάλωση είναι χρήσιμο. Καθώς οι εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. οι καιρικές συνθήκες) είναι πέρα από τον έλεγχο των οδηγών και των εταιρειών μεταφορών, οι εσωτερικοί παράγοντες πρέπει να επανεξετάζον ται συνεχώς από τους προμηθευτές, τους τεχνικούς και τους οδηγούς. Φυσικά, η συμπεριφορά των οδηγών επηρεάζεται από τις συνθήκες οδήγησης ανεξαρτήτως οχήματος. Τα GPS συστήματα πλοήγησης παρέχονται από τον όμιλο SAS για διαχείριση μεγάλου στόλου οχημάτων. Ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2002 και τώρα είναι από τους ηγέτες αυτής της αγοράς, ανταγωνιζόμενος με Ουγγρικές, Ιταλικές και Αγγλικές εταιρείες και μεγαλώνοντας συνεχώς το μερίδιο του στην αγορά της Ευρώπης. Η πιλοτική χώρα εφαρμογής του ήταν η Σλοβενία ενώ ακολουθούν Γερμανία, Ισπανία, Κροατία, Αυστρία Σερβία και πιθανότατα Γαλλία και Ρουμανία. Το λογισμικό που παρέχεται, προσφέρει ακριβή δεδομένα σε 24ωρη βάση με 1% απόκλιση όταν τα λογισμικά από τις περισσότερες εταιρείες αποκλίνουν κατά 3%. Όσον αφορά τη μείωση του κόστους καυσίμου μέσω της χρήσης GPS, υπάρχουν δύο κατηγορίες μείωσης αυτού του κόστους: άμεση καταγραφή της θέσης του οχήματος, καταργώντας το τυχόν κόστος λόγω έλλειψης δραστηριότητας ή παράκαμψης του ακριβούς δρομολογίου για προσωπικούς λόγους του οδηγού. έμμεσο κόστος, όπως το κόστος των καυσίμων, που θα μπορούσε να μειωθεί κατά 10-20% σε εταιρείες με καλή διαχείριση. Με επενδύσεις σε συστήματα GPS, κατασκευαστικές εταιρίες και βιομηχανικές εταιρείες, θα μπορούσαν να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη κατά 50% σε πολύ λίγες ημέρες. Πηγή: TIR Magazine, μηνιαία έκδοση, Ιούλιος 2008 Η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των σιδηροδρόμων ήταν ένα από τα μηνύματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Σιδηροδρομικές Έρευνες (WCRR), που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ το Αναφέρουμε μερικές σημαντικές παρατηρήσεις των ομιλητών: Τα υψηλής ταχύτητας τρένα είναι ένας καλός τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές CO 2, διότι μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να στραφούν από τις οδικές και αεροπορικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, διότι η υπηρεσία είναι ταχύτερη, πιο αξιόπιστη και πιο άνετη. Αυτό είναι ένας σημαντικός λόγος για να καλέσουμε τις σιδηροδρομικές εταιρείες να εξηλεκτρίσουν το μεγαλύτερο μέρος των δικτύων τους, επειδή οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο εύκολα από άλλα μέσα, και τα ηλεκτρικά τρένα μπορούν να κινούνται με κάθε είδους διαθέσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τα τρένα που καίνε καύσιμο θα πρέπει να παράγονται, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, που θα είναι σαν χρυσόσκονη στο μέλλον. Η διαφορά του κόστους για το μη ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενός τρένου θα δεκαπλασιαστεί τελικά λόγω συντηρήσεων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να γίνουν. Ο Luc Aladiere, International Union of Railways (UIC), υπογράμμισε ότι στο παρελθόν περιμέναμε τους πολιτικούς για να πάρουν μέτρα. Σήμερα πρέπει να προτείνουμε πρώτα λύσεις και μετά να πείσουμε τους πολιτικούς ή τους επενδυτές να τα εφαρμόσουν. Πηγή: International Railway Journal, IRJ, Περιοδικό, Ιούλιος 2008, τεύχος 48, αντικείμενο7, Η καμπάνια Global TV για τις δημόσιες μεταφορές και την κλιματική αλλαγή συνδιοργανώθηκε από την UITP (International Association of Public Transport) και την UNEP (United Nations Environment Programme) τον Ιούνιο του 2008 στο Ευρωπαικό κοινοβούλιο, στις. Tα CARE Awards εισήχθησαν τον ίδιο χρόνο από την EACA για να υπογραμμίσουν τις πιο επιτυχημένες και δημιουργικές κοινωνικές καμπάνιες και για να αναγνωρίσουν την προσπάθεια στην πρόωθηση των αναγκών των ανθρώπων και του περιβάλλονος. Η διαφήμιση με τον τίτλο The voice of reason (Aged 6), είναι προσβάσιμη σην ιστοσελίδα Πηγή: 6

7 Παρουσίαση εταίρου IVECOL CONSULTING - Βουλγαρία IVECOL-CONSULT Ltd. Ovcha Kupel 2, Sofia, Bulgaria Contact person: Mr. Ivan Ivanov Tel.: Η IVECOL-CONSULT Ltd είναι μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων που βρίσκεται στην Σόφια και είναι συνέχεια της IVECOL Co. μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 and ειδικευόταν σστο περιβάλλον και την ασφάλεια που αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες.. Η IVECOL-CONSULT Ltd. (και πρωτύτερα η IVECOL Co.) έχει ιδρυθεί από το σημερινό ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δρ Ivan Ivanov. Ο Δρ Ιβάνοφ είναι επίσης Αναπληρωτής Καθηγητής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (SEEL) στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Ο Δρ Ivan Ivanov είναι,τέλος, επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας. Η IVECOL έχει καταχωρηθεί ως εταιρεία συμβούλων για τα προβλήματα του περιβάλλοντος από τα προγράμματα PHARE και TACIS του Κεντρικού Μητρώου (CCR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, No.CCR: BUL Οι δραστηριότητες της IVECOL έχουν να κάνουν κυρίως με τους τομείς: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αξιολόγηση τους, έλεγχος των βιομηχανικών εκπομπών και των εκπομπών από τις μεταφορές, έλεγχος και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενεργειακός τομέας και ανάπτυξη των ΑΠΕ, εναλλακτικά καύσιμα, βιοκαύσιμα, ασφάλεια και αξιολόγηση των κινδύνων. Η IVECOL έχει πραγματοποιήσει πάνω από 50 έργα στη Βουλγαρία στον τομέα του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, για λογαριασμό των υπουργείων Περιβάλλοντος και Υδάτων, Ενέργειας και Ενεργειακών Πόρων, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων για την Εθνική Ηλεκτρική Εταιρεία, Δήμους, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες. Η IVECOL έχει αναπτύξει επαφές και συνεργασία με εταιρείες στόλων και κυρίως με την SAEB το σύνδεσμο των μηχανικών αυτοκίνησης της Βουλγαρίας. Η IVECOL θα συνεργαστεί με την SAEB στο WP4 από την οποία προέρχεται η παρακάτω δήλωση ενδιαφέροντος: SAEB, Βουλγαρία Ο σύνδεσμος των μηχανικών αυτοκινήτων της Βουλγαρίας (SAEB) ιδρύθηκε το 1996 με την εγγραφή στο Δικαστήριο της Σόφιας, με έδρα διαχείρισης και διεύθυνση την οδό 108 Rakovski, 1000 Σόφια, Βουλγαρία. Από το 1999 ο SAEB είναι μέλος του International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA). Πρόεδρος του είναι ο Δρ Στέφαν Kerekov και Αντιπρόεδρος ο Δρ Kiril Barzev από το Πανεπιστήμιο του Ρούσε. Ο SAEB είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με συμμετοχή ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων στον τομέα των μεταφορών και αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Ο SAEB έχει περίπου 150 μέλη επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και εμπειρογνώμονες ενώ συμμετέχουν επίσης κα εταιρείες αυτοκινήτων, μεταφορών, μεγάλες κρατικές και δημοτικές επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και των δημόσιων μεταφορών.. Ο SAEB έχει κεντρικά παραρτήματα στις πόλεις Ρους και Vratza και σε άλλα τοπικά / περιφερειακά κέντρα της χώρας - στις πόλεις Plovdiv, Pleven, Vidin, Silistra, Veliko Tarnovo, Targovishte, Karlovo, Panagyorishte, Pernik, Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali, Στάρα Ζαγορά, Dobrich, κ.λπ. Ο SAEB προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των μελών της κοινωνίας και ενθαρρύνει την επαγγελματική και την δημιουργική δραστηριότητά τους από τη διάδοση των ευρωπαϊκών και παγκοσμίων προτύπων, κανονισμών και άλλων εγγράφων στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τη συμμετοχή στην υλοποίηση και διάδοση των επιστημονικών σχεδίων που συνδέονται με θέματα αυτοκινητοβιομηχανίας, διοργάνωση συνεδρίων, συζητήσεων και άλλων παρόμοιων δαστηριοτήτων με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων των πτυχιούχων μηχανικών και τη δημιουργία των επιστημονικών, οργανωτικών και τεχνικών προϋποθέσεων, ώστε να έρθει η βουλγαρική νομοθεσία σε συμφωνία με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσίαση εταίρου FleetCompany - Γερμανία FleetCompany GmbH Raiffeisenallee 14, Munchen, Germany Contact person: Mr. Roland Vogt Tel.: Η εταιρεία FleetCompany GmbH, που έχει την έδρα της στο Oberhaching κοντά στο Μόναχο, ιδρύθηκε το 1999, ακολουθώντας την εμπειρία των ΤÜV Süddeutschland and - KGAL Group Company - ASL Auto Service-Leasing's στη διαχείριση στόλων. Η εταιρεία FleetCompany παρέχει συμβουλές για όλα τα εμπορικά και τεχνικά θέματα σχετικά με τους στόλους αυτοκινήτων και φορτηγών και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την αποδοτικότητα και τη μελλοντική διαχείριση αυτών. Η FleetCompany ανήκει στην European Fleet Alliance (EFA). Η FleetCompany παρέχει εξειδικευμένη γνώση και καινοτόμα εργαλεία, που καθιστούν τη διαχείριση ενός στόλου οχημάτων πιο διαφανή, αποτελεσματική και κυρίως πιο αποδοτική από πλευράς κόστους. Στη Γερμανία, η FleetCompany διαχειρίζεται περίπου οχήματα 100 και πλέον εταιρειών: αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά. Εκτός από αυτό η εταιρεία προσφέρει εκτεταμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις με την τεχνογνωσία της για μια καινοτόμα, σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση του στόλου. Υπηρεσίες διαχείρισης που περιλαμβάνουν την προμήθεια οχημάτων, τη συντήρηση, τη διαχείριση ατυχημάτων, τεχνικές και διαχειριστικές συμβουλές και ειδικά εργαλεία. Είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαχείρισης Στόλων (EFA), που αποτελείται από 12 εταιρείες διαχείρισης στόλου στην Ευρώπη, έχοντας ηγετική θέση στις αγορές της κάθε χώρας. Η γεωγραφική κάλυψη σήμερα: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είναι προς ένταξη ουγγρικές και ρουμανικές εταιρείες. 7

8 ΕΤΑΙΡΟΙ Austria, Graz Austria, Innsbruck Bulgaria, Sofia Germany, Munchen Greece, Piraeus ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Italy, Milan o Αυστρία, FGM AMOR o Νορβηγία, WNRI Norway, Sogndal Romania, Bucharest Slovenia, Maribor Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Spain, Madrid EDITOR Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του κειμένου φέρουν οι συγγραφείς του URTP Uniunea Romana de Transport Public Romanian Union of Public Transport Newsletter Contact Person: Doina Anastase 8

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ This project is co-financed by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Παρουσιάστηκε από: Bulgaria Economic Forum (BEF) Επωνυμία επιχείρησης Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα