Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική. Σημειώσεις. Θεματική Ενότητα 4 Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική. Σημειώσεις. Θεματική Ενότητα 4 Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος"

Transcript

1 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Σημειώσεις Θεματική Ενότητα 4 Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμερινό Εξάμηνο

2 Περιεχόμενα 1. Ανάλυση Δυνάμεων - Αδυναμιών - Ευκαιριών - Απειλών (Ανάλυση SWOT) 2. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 1. Ηγεσία Κόστους 2. Διαφοροποίηση 3. Εστίαση

3 1. Ανάλυση Δυνάμεων - Αδυναμιών - Ευκαιριών - Απειλών (Ανάλυση SWOT) Από: Παπούλιας, Δ. (2002) Στρατηγική διοίκηση αλλαγών και επιχειρήσεων, 3 η έκδοση, Κριτική, Καστανιώτη, σελ Thompson Α. Jr, Strickland, A.J. και Gamble, J. (2010) Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικής στρατηγικής (Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Πολλάλης Γ.), Utopia, σελ ,

4 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιΐ5 Η εταιρική μνφιη Σε όλες σχεβον τις επιχειρήσεις είναι γνωστό (γψοι εργαζόμενοι συσσωρεύουν mti προσθέτου^συνεχώς γνώσεις σικς ήδη υπάρχουσες, οι οποίες παΐλές φορές αποτελούν αντικείμενολιεγάλης αξίας νμχ, σημασίας. Μελέτες σε είτ/ειρηματικούς χώρο/ς με συχνά ατνψ\ματα, όπως ο/αεροπορικές^και οι σιδηρόδρομος εταιρείες, έχοχ καταδείξει ^τι αυτά οφείλονται είτε στο ανειδίκευτο προσωπική είτε στο προσλπικό το οποίρ αντικατέστησε εχφ/ο που απολύθτικε ή μετακινήθηκε. Φαίνετφ ότι η συσσωρευμέ^ εμπειρία και γ^οση αποτελείωνα πολύτιμο/ίτοιχείο το οποίο υποτιμάται. Ιδιαίτερα σε περιόδους αναδιαρθρώσεων και αλλαγώνβιον συνοδεύοντ/ι από απολνέ (Μις και μειώαίις προσωπικού, αυ» το οποίο ονομ/ζεται εταιριτ/[ Μνήμη (corporate memory) δεν λ«φάνετ«ι σοβαο«υπόψη. Άλλωστε η μετάδοση της εμπειρίας κακής γνώσης είνουκχπό μόνη τηακάτι δύσκολολτην εφαρμογή του. JD κύκλος «μάθη/η - γνώση - ε/πειρία» άναψίνας ειδικός κύκλος/έχει μεγάλεςίδιβκολίες και χαίιάζεται εώικμ πολιτική και κατάδηλο κλίμα γιά ja έχει πρακτικά αποτιιλέσμ(ψα σε έναν επιχειρηματικό χώρο (Mq^an 1997). V. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ (ΔΑΕΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ανάλυση ΔΑΕΑ, δηλαδή των δυνάμεων και των αδυναμιών της ε πιχείρησης, αλλά και των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν, είναι μια απόπειρα συνδυασμού παραγόντων του εσωτερικού και του εξωτερικού της περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια τεχνική σύνθετου χαρακτήρα, που η ρίζα της ανευρίσκεται σε μεγάλο πλήθος μελετών και αναλύσεων στην παγκόσμια βιβλιογραφία, γνωστή και ως SWOT analysis, από τα αρχικά των λέξεων «strengths» και «weaknesses», ^opportunities^ και «threats» (Wheelen and Hunger 1986' Σαρσέντης 1993). Η ανάλυση ΔΑΕΑ ουσιαστικά επιχειρεί να συνδυάσει τα δεδομένα του παρελθόντος, τις διαπιστώσεις του παρόντος και τις προβλέψεις για το μέλλον, και να συναγάγει συμπεράσματα χρήσιμα για τη στρατηγική της επιχείρησης. Μπορεί έτσι να δημιουργηθεί είτε ένας πίνακας που απαριθμεί δυνάμεις και αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές κατά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας με ορίζοντα το ε σωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, είτε ένας άλ-

5 ιι6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ λος πίνακας που προκύπτει από κάποιο συνδυασμό τους (βλ. Πίνακες 7.1 και 7.2 και Σχήμα 7.5). Η παρουσίαση του παραπάνω θέματος, ιδιαίτερα μέσα από σχηματικές απλουστεύσεις και εύκολα παραδείγματα, δεν πρέπει να ο- ΙΊΙΝΑΚΑΣ 7.1: Η παρακάτω ανάλυση ΔΑΕΑ προέρχεται από την απάντηση στο εξής πρόβλημα: Η φαρμακευτική εταιρεία Α έχει μεγάλα ταμειακά αποθέματα και διεθνή ακτινοβολία λόγω της επιτυχούς πορείας δύο προϊόντων, καθώς και καλές προοπτικές με ένα τρίτο προϊόν που προορίζεται για τη θεραπεία μιας σοβαρής ασθένειας. Παράλληλα δέχεται σκληρό ανταγωνισμό από τη φαρμακευτική εταιρεία Β, που διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά προϊόντα και έχει ενισχύσει σημαντικά το τμήμα μάρκετινγκ με απορρόφηση στελεχών της εταιρείας Λ, ενώ διεθνώς παρατηρείται μια σημαντική άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών. Να δοκιμαστεί μια σύντομη ανάλυση ΑΑΕΑ για την επιχείρηση Α και να παρουσιαστούν οι πιθανές επιπτώσεις στη στρατηγική της. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΕΑ. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δυνάμεις Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές 9 Διεθνής ακτινοβολία Επιτυχής πορεία δύο προϊόντων Ισχυρή ομάδα R + D Αδύνατο τμήμα μάρκετινγκ Μεγάλα ταμειακά αποθέματα Καλές προοπτικές για τρίτο προϊόν Σκληρός ανταγωνισμός από φαρμακευτική εταιρεία Β Στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ της εταιρείας Β προέρχονται από την εταιρεία Α Ανοδος τιμών πρώτων υλών Ανάπτυξη και νέων προϊόντων Ανεύρεση νέων στελεχών μάρκετινγκ Νέα πολιτική προσωπικού και εκπαίδευση νέων στελεχών Επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 8 Επίκληση κανόνων ανταγωνισμού Συμφωνίες με προμηθευτές πρώτων υλών Αναζήτηση νέων προμηθευτών πρώτων υλών

6 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ δηγήσει τον αναγνώστη στο συμπέρασμα ότι η ανάλυση ΔΑΕΑ είναι κάτι απλό και ότι είναι πάντα μονοσήμαντη. Η στρατηγική μιας επιχείρησης και τα συνακόλουθα στρατηγικά προγράμματα αποτελούν συνήθης αντικείμενο ενασχόλησης των στελεχών υψηλού επιπέδου της επιχείρησης και του διοικητικού της συμβουλίου. Η εκτίμηση λοιπόν των δυνάμεων και των αδυναμιών, καθώς και των ευκαιριών και των απειλών, γίνεται συνήθως από ανθρώπους έμπειρους, οι οποίοι είναι σοβαροί γνώστες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση τα προβλήματα εκτίμησης τους για διάφορες καταστάσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Διότι στην πράξη δεν υπάρχει κάτι που να είναι «η αντικειμενική πραγματικότητα», την οποία διαφορετικά άτομα παρατηιΐ7 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2: Συνδυασμός δυνάμεων και αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών και οι επιπτώσεις στις πολιτικές και στη στρατηγική της επιχείρησης (Σαρσέντης 1993). Δυνάμεις και Ευκαιρίες ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΤΑ 5Ε) Ενεργοποίηση ευκαιριών Επενδύσεις Ενδυνάμωση της θέσης της επιχείρησης Επέκταση της επιχείρησης Εκμετάλλευση των δυνάμεων και των ευκαιριών Ευκαιρίες και Απειλές ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΤΑ 5Δ) Διαφοροποίηση Διεύρυνση Διείσδυση Διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων Διασφάλιση Δυνάμεις και Αδυναμίες ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΤΑ 5Π) Παράκαμψη αδυναμιών Προβολή δυνάμεων Προσεκτικές αποφάσεις Περιορισμοί, κόστη κ.ά. Προπαρασκευή έναντι αδυναμιών Αδυναμίες και Απειλές ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΤΑ 5Α) Αποφυγή απειλών Αμυντική ανασυγκρότηση Αποχώρηση από υφιστάμενες θέσεις Αποεπένδυση, ρευστοποίηση Αποχή από δραστηριότητες

7 ιι8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Βάσεις δεδομένων Στοιχεία του παρελθόντος Ανάλυση δυνάμεων Στοιχεία του παρόντος αδυναμιών, ευκαιριών Στρατηγικές επιλογές Υλοποίηση απειλών (ΔΑΕΑ) Στοιχεία του μέλλοντος Διαδικασία ανάδρασης ΣΧΗΜΑ 7.5: Λογική σειρά σκέψεων και σε μια ανάλυση ΔΑΕΑ. αναλύσεων ρουν και εκτιμούν με τον ίδιο πάντα τρόπο. Όπως επίσης στην πράξη κάτι που μπορεί να θεωρηθεί δύναμη σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον είναι δυνατόν να είναι αδυναμία σε ένα άλλο. Το ίδιο ισχύει για τις ευκαιρίες και τις απειλές. Είναι επίσης αλήθεια ότι η κρίση και η άποψη των στελεχών συνήθως βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία, ενώ η ανάλυση ΔΑΕΑ πρέπει να είναι ένας συνδυασμός στοιχείων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Υπάρχει, τέλος, και σε αυτή την περίπτωση η ανάγκη σύζευξης, ανάλυσης και εφαρμογής, που πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση και πρόσθετα προβλήματα (Mintzberg 1994). Οι επιφυλάξεις γενικά για τους κινδύνους που διατρέχει ο αναλυτής (αλλά και ο αναγνώστης) από μια φυσιολογική υπεραπλούστευση επιχειρησιακών καταστάσεων οφείλονται κυρίως στο γεγονός πως η εκτίμηση και η καταγραφή των δυνάμεων και των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών βασίζονται σε γνώση και εποπτεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή της ίδιας της επιχείρησης που επιχειρεί την ανάλυση ΔΑΕΑ, αλλά και των α νταγωνιστών της. Η γνώση στοιχείων για την ίδια την επιχείρηση α ποκτά πολλές φορές μια υποκειμενική διάσταση. Αλλά και η γνώση για τους ανταγωνιστές παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί την ίδια στιγμή κάνουν και αυτοί τις δικές τους αναλύσεις ΔΑΕΑ για την τεκμηρίωση της δικής τους στρατηγικής και τη διατύπωση των στρατηγικών τους προγραμμάτων (Porter 1980 Financial Times 1999). Ο Πίνακας 7.3 εκ-

8 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιΐ9 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3: Ανάλυση ΔΑΕΑ μιας ελληνικής επιχείρησης στρατιωτικών και άλλων υλικών. παραγωγής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΑΕΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δ(ΥΝΑΜΕΙΣ) Ισχυρό R + D και moduling (3% τζίρου στην έρευνα, προγράμματα παν/κά + ευρω/κά) Ανταγωνισμός ανύπαρκτος από Έλληνες Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος Ικανά στελέχη από το εξωτερικό Νέες εξαγορές Ευέλικτη επιχείρηση με αποκεντρωμένους τους διάφορους κλάδους Ανάπτυξη νέων προϊόντων από την ίδια την επιχείρηση Ευαισθητοποιούμε όσους θέλουν να αγοράζουν ελληνικά Εμπιστοσύνη από τους πελάτες Λιγότερα λάθη στην παραγωγική διαδικασία Τζίρος: 50% στρατός, 50% όχι στρατός Πλήρης ανάπτυξη Α(ΔΥΝΑΜΙΕΣ) Ιδιόμορφη αγορά (μακροχρόνιος αγώνας για μακροχρόνιες δουλειές - νεκροί χρόνοι) Πολιτικό κλίμα Δυνατές ανταγωνιστικές εταιρείες διεθνώς (Νορβηγία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) Πελάτες λίγοι Παρακμάζουν γρήγορα τα προϊόντα Ισχυροποίηση χρηματοοικονομικής θέσης (είσοδος στο χρηματιστήριο για άντληση κεφαλαίων, έτσι ώστε να επηρεαζόμαστε το δυνατόν λιγότερο) Απεξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση και πολιτική Συμμαχίες - Συνεργασίες Διαφοροποίηση για ανεύρεση άλλων αγορών R + D moduling [modular concept «προϊόντα από «υποσυστήματα» (= standard) σαν συναρμολογούμενα σπιρτόκουτα]

9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΑΛΛΑΓΩΝ Ι20 Ε(ΥΚΑΙΡΙΕΣ) Άνοιγμα στρατού προς ελληνική αγορά από το 1975 Πληροφόρηση αναγκών ελληνικού στρατού Ηλεκτρονικά αναπτύσσονται ραγδαία Έργα υποδομής - Μεταλλικές κατασκευές Σύσφιγξη σχέσεων στρατούεπιχείρησης Σύσφιγξη σχέσεων στρατούεπιχείρησης Επενδύσεις για ανάπτυξη Επενδύσεις για ανάπτυξη Α(ΠΕΙΛΕΣ) Αδύνατες αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες Ανάπτυξη προς άλλες αγορές (ΔΕΗ, ΟΤΕ, δημόσια έργα) φράζει τη λογική των σκέψεων και κινήσεων για την ανάλυση ΔΑΕΑ μιας ελληνικής επιχείρησης. VI. Η ΔΙΕΡΕΥΝΜΕΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Η στρατηγι μιας επιχείρησηχκαι τα στρατηγικά τ«ς προγράμματα είναι ποβφανώς προσανα^λ,ισμένα προς το μέλλον. Μπορεί δηλαδή να βασίζονται σε στοι^κια του παρελθόντος Jaw παρόντος και του μέλ^ρντος, αλλά τα συμπεράσματα που θα^ςαχθούν τελικά α πό τα /ίτελέχη και το διοικητικό συμβούλιο^ης επιχείρησης θα βρουτ/εφαρμογή στο μέλλον. Έτσι, κάθε ψομχ που δοκιμάζεται η διαυρρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρη/ης, το μέλλον, ως χρόλ vomaxka και ως αφηαημένη οντότητα μέσα^στην οποία θα συμβολ τψκκά γεγονότα, θορ:παληθευτούν οι υπβθέσεις και θα πραγμοκο- «οιηθούν ή δεν θα^ραγματοποιηθούν y σχέδια και τα στρατι^ικά προγράμματα, παίρνει διαστάσεις μεγάλης σημασίας και εμβ (^ειας. Είναι γνωστή ηχποιμη ότι το μέλλοψύεν μπορεί να είναι u^a απλή προέκταση του^παρελθόντος ή του ψιρόντος. Αλλά το πώβακριβώς θα είναι, και^ιαίτερα ποια θα είγ#ι η θέση και η μορφύ^της επιχείρησης και τ^' ανταγωνιστικών ^ρος αυτήν επιχείρησε^, είναι ένα ζήτημα πο^πλοκο και δύσκολβγη πολυπλοκότητα κ/ι η δυσκολία

10 151 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Πίνακας 4.2 Τι να αναζητηθεί για τον εντοπισμό των δυνατών σημείων, των αδύνατων σημείων, των ευκαιριών και των απειλών μιας εταιρείας. Πιθανά δυνατά σημεία και ανταγωνιστικές δυνατότητες των πόρων Μια ισχυρή στρατηγική Θεμελιώδεις ικανότητες στην Μια ξεχωριστή ικανότητα στην Ένα προϊόν που είναι έντονα διαφοροποιημένο από εκείνα των αντιπάλων Ικανότητες και δυνατότητες που ταιριάζουν στους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του κλάδου. Μια ισχυρή οικονομική κατάσταση. Άφθονοι οικονομικοί πόροι για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ισχυρή εικόνα του εμπορικού σήματος/φήμη της εταιρείας Μια ελκυστική πελατειακή βάση Πλεονεκτήματα οικονομίας κλίμακας ή/και καμπύλης εκμάθησης/εμπειρίας έναντι των αντιπάλων Τεχνολογία αποκλειστικής χρήσης/ανώτερες τεχνολογικές δεξιότητες/ση μαντικές ευρεσιτεχνίες Ανώτερο πνευματικό κεφάλαιο σε σχέση με βασικούς ανταγωνιστές Πλεονεκτήματα κόστους έναντι των αντιπάλων Έντονη διαφήμιση και προώθηση Δυνατότητες εισαγωγής καινοτομιών οτα προϊόντα Αποδεδειγμένες δυνατότητες βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών Καλές δυνατότητες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Καλές δυνατότητες εξυπηρέτησης πελατών Προϊόν καλύτερης ποιότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές Ευρεία γεωγραφική κάλυψη ή/και μεγάλη δυνατότητα παγκόσμιας διανομής Συμμαχίες/κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες που παρέχουν πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία, ικανότητες ή/και ελκυστικές γεωγραφικές αγορές Πιθανά αδύνατα κειες τωνπορω Απουσία σαφούς στρατηγικής κατεύθυνσης Πόροι που δεν ταιριάζουν με τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του κλάδου Έλλειψη καλά αναπτυγμένων ή αποδεδειγμένων θεμελιωδών ικανοτήτων Αδύναμος ισολογισμός, επιβαρυμένος με πολλές οφειλές Υψηλότερο μέσο κόστος σε σχέση με βασικούς ανταγωνιστές Αδύναμες ή αναπόδεικτες δυνατότητες εισαγωγής καινοτομιών στα προϊόντα Ένα προϊόν/υπηρεσία με μέτρια γνωρίσματα ή κατώτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνα των αντιπάλων Πολύ περιορισμένη γκάμα προϊόντων σε σχέση με τους ανταγωνιστές Αδύναμη εικόνα του εμπορικού σήματος ή φήμη Πιο αδύναμο δίκτυο αντιπροσώπων σε σύγκριση με βασικούς ανταγωνιστές ή/και έλλειψη ικανής δυνατότητας παγκόσμιας διανομής Υστερεί σε ποιότητα προϊόντος, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) ή/και τεχνολογική τεχνογνωσία Μέλος λανθασμένης στρατηγικής ομάδας Χάνει μερίδιο αγοράς επειδή... Απουσία διοικητικής οξύνοιας Κατώτερο πνευματικό κεφάλαιο σε σχέση με τους κορυφαίους ανταγωνιστές Κερδοφορία κάτω του μετρίου λόγω... Μαστίζεται από εσωτερικά λειτουργικά προβλήματα ή απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις Υστερεί σε δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με τους ανταγωνιστές Έλλειψη οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη λήψη υποσχόμενων πρωτοβουλιών Υπερβολική ανεκμετάλλευτη παραγωγική ικανότητα εργοστασίου να εητιμποει την πιθανό# τα ανάπτυξης γ.ωμ.έοδους που φέρει η κλίοεμία. Ανάλογα με τις εκάστο/ε συνθήκες, οι ευκαιρίες μιας εταιρείας \m,oqti είναι^κρθονες ή λιγοσ/ες, παροδικές ή διαρκείας και μπορεί να ^ικίλλουν απόμρομερά ελκυστικές (που πρέπει να/ις εκμεταλλευτείοπωσρήποτε) έως να

11 Κεφάλαιο 4 Αξιολόγηση των πόρων και της ανταγωνιστικής θέσης μιας εταιρείας 152 ΐίνακας 4.2 Συνέχεια Πιθανές ευκαιρίες στην αγορά Πιθανές εξωτερικές απειλές κατά των μελλοντικών Ευκαιρίες απόσπασης μεριδίου αγοράς από τους ανταγωνιστές Έντονη αύξηση της αγοραστικής ζήτησης για το προϊόν του κλάδου Εξυπηρέτηση πρόσθετων ομάδων πελατών ή τμημάτωντης αγοράς Επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές Επέκταση τηςσειράς προϊόντων της εταιρείας προκειμένου να ικανοποιηθεί μεγαλύτερο φάσμα αναγκών τωνπελατών 'Γ-:'ί" Χρήση υπαρχόντων εταιρικών δεξιοτήτων ή τεχνολογικής τεχνογνωσίας για τό λανσάρισμα νέων σειρών προϊόντων ή την έναρξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ; Πωλήσεις στο Διαδίκτυο Κάθετη ολοκλήρωση προς τα μπρος ή προς τα πίσω Εξάλειψη των εμπορικών φραγμών σε ελκυστικές ξένες αγορές Αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των ανταγωνιστών στον κλάδο - πιθανή συρρίκνωση περιθωρίων κέρδους Επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς Πιθανή είσοδος ισχυρών νέων ανταγωνιστών Απώλεια πωλήσεων εξαιτίας υποκατάστατων προϊόντων.. Αυξανόμενη διαπραγματευτική δύναμη των πελατών ή των προμηθευτών Μεταβολή των αναγκών ή των προτιμήσεων των αγοραστών που συνεπάγεται Δυσμενείς δημογραφικές μεταβολές που απειλούν να περιορίσουν τη ζήτηση για το προϊόν του κλάδου Ευάλωτη σε δυσμενείς εξελίξεις ρπον κλάδο Περιοριστικές εμπορικές πολιτικές εκ μέρους των ξένων κυβερνήσεων Δαπανηρές νέες κυβερνητικές απαιτήσεις Εξαγορά ανταγωνιστριών εταιρειών ή; εταιρειών με ελκυστική τεχνολογική εξειδίκευση ή δυνατότητες Σύναψη συμμαχιών ή κοινοπραξιών για την επέκταση της κάλυψης της αγοράς της εταιρείας ή την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της δυνατότητας Ευκαιρίες εκμετάλλευσης αναδυόμενων νέων τεχνολογιών οριακόλενδιαφέρουλς (καθώς η πιθανότητα#νάπτυξης και κέρδους ελ'αι αμφί(^λες) ή ακατάλληλες (καθώς δεν ανταποκρίνονται στα δυνατά και τα δυνατότητα των πόρων της εταιρείας). οβμεία Ο Πίνακας 4.2 περιλαμβάνει μ\,αβ.ίοτα έλεγχο/των πιθανών ευκαιρίαςστην αγορά. Μ Ιολονότι εκρανίζονται αρκετά axrjfa εκπληκτικά μεγάλες νγ«χρνσές» ευκαιρίες σε ορταθείς, ταχέως μεταβα/λόμενες αγορές (συνήθη λόγω των 'ημαντικών Αχνολογικών εξελίξεωχή των ταχέως μεταβαλλόμενων προτιμήσεων χψ) καταναλωτή), είναι δύσκολο τις δει κανείς π#οτού τις εντοπίσουν όλ/ς σχεδόν οι εταιρείεψτον κλάδου. Όσο πιο Λσταθείς άρα απρόβλε/τες είναι οι συνθήκες/ης αγοράς, τόσο πιο ι^ριορισμένη εέντϊι η δυνατότητα μιας εταιρείας μι διερευνήσει την αγο#α και να εντοψαει σημαν/ικές ευκαιρίες πολΰ ψΰΐν από τους ανταγωνι^ές. ΥπάρχουνΛαπλά πάρ^/πολλές μεταβλητές οίο παιχνίδι για να προσπαθήσει η διοί^ση της εταιρείας να διακρίνει nam μες στην ομίχλη του μά^λοντος, να εντοπίσει μία ή Περισσότερες επερχό^νες ευκαιρίες και να «ρολάβει να τις^υνηγήσει

12 Τι αποκαλύπτουν τα περιεχόμενα της ανάλυσης SWOT; Η ανάλυση SWOT είναι κάτι περισσότερο από την κατάρτιση τεσσάρων καταλόγων. Τα δύο σημαντικότερα μέρη της ανάλυσης SWOT είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη μήτρα SWOT όσον αφορά στη συνολική κατάσταση της εταιρείας και η μετάφραση αυτών των συμπερασμάτων σε στρατηγικές ενέργειες προκειμένου να εναρμονιστεί η στρατηγική της εταιρείας με τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες της στην αγορά, να διορθωθούν τα σημαντικά αδύνατα σημεία και να προστατευθεί η εταιρεία από τις εξωτερικές απειλές. Η Εικόνα 4.2 παρουσιάζει τα τρία βήματα της ανάλυσης SWOT. Η ιστορία που αφηγούνται οι^εητρες SWOT γιε^τη συνολική τάσταση τη^ταιρείας συχνά αποκαλύπτεται από ; απαντήσεις ακόλουθες^ομάδες ερωτήσεων^ Η απλή ι.άγων των δυνατών σημείων, τω\ αδύνατι ι, : ευ* αιρίών και των απειλών μκ: εταιρείο - τή.το όφελος για την " ταοι εταιρεία c για τη βελτίωο : ής που απορρέουν από τους τέσσερις καταλόν κ: " 'SJ'S ΔιαΟJfει η εταιρεία ένα# λκυστικό σύνολο/δυνατών σημεφν; Διαθέτει 'ές θεμελιώδεις ικανότητες ή μια ξεχιοβιστή ικανότητα;/αιριάζουντα^ δνμαά σημεία και οι διρατότητες της εται/είας με τους βασικούς παράγε ντ/ς επιτυχίας του κλορου; Αυξάνουν σημαντικά τη δύν(«η της εταιρι> 'ρατηγικης ή χρειάδρνται περισσότεροτη διαφορετικά «υνατά σημεία/γα

13 155 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Εικόνα 4,2 Τα τρία βήματα ι εξαγωγή συμπε; ]ς ανάλυσης SWOT: εντοπισμός, ισμάτων, μετάφραση σε στρατηγική δράση Προσδιορισμός των δυνατών σημείων των επιχειρηματικών πόρων και των ανταγωνιστικών της δυνατοτήτων Προσδιορισμός των αδυναμιών των επιχειρηματικών πόρων και των ανταγωνιστικών ανεπαρκειών Τι μπορεί να σταχυολογηθεί από τις λίστες της ανάλυσης SWOT Συμπεράσματα που αφορούν τη γενική επιχειρησιακή κατάσταση της επιχείρησης: Σε ποια θέση ταξινομείται η κατάσταση της επιχείρησης στην κλίμακα ελκυστικότητας που κυμαίνεται από "ανησυχητικά ασθενής" έως "ιδιαιτέρως ισχυρή"; Ποιες είναι οι ελκυστικές και οι μη ελκυστικές πλευρές της κατάστασης της επιχείρησης; ίροσδιορισμός ών ευκαιριών ς επιχείρησης Προσδιορισμός \ των εξωτερικών απειλών για τις μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης Δράσεις για τη βελτίωση της στρατηγικής της επιχείρησης: Χρησιμοποιήστε τα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες της επιχείρησης ως ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής. Αναζητήστε εκείνες τις ευκαιρίες που ταιριάζουν καλύτερα στα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες της επιχείρησης. Διορθώστε τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες που καθιστούν δυσχερή την αναζήτηση σημαντικών ευκαιριών της αγοράς ή αυξάνουν την ευπάθεια σε εξωτερικές απειλές. Χρησιμοποιήστε τα δυνατά σημεία της επιχείρησης για τη μείωση της επίπτωσης των σημαντικών εξωτερικών απειλών. τωρινά δυνατά/σημεία και δυνατότητες της εταίρεία^θα έχουν σημασία < Πόσο σοβί^ά είναι τα αδύναΐα σημεία και οι αν*τ/ωνιστικες ανεπάρκειες της εταιρίας; Είναι ως επί ίο πλείστον ασήμανια και άμεσα διορθώψμα ή ένα ή περισσότερα από ama θα μπορούσαν mx αποδειχθούν μοκχμα εάν δε διοοβωθούν σύντομα;/πάρχουν αδύνατα/ημείατης εταιρείαςλσε περιοχές Jov σχετίζονται μψχονς βασικούς παοργοντες επιτυχίας xom κλάδου; ΎπάΜχονν αδύνατα ση/εία που, εάν δε διο/θωθούν, θα εμπόδιζ^ την εταίρε ίΐ να κυνηγήσει μ/, κατά τ' άλλα ελκ/πική ευκαιρία; ΈγιΜ, η εταιρεία σημαντικές ελλείψελ σε πόρους οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν πρ^ κειμένου να αποκτήσει υψηλότερη θέσ/ στην κατάταξη του^,άδου ή/κα^ρ αυξήσει την κερδοφορία της; Τα δυνατά σημ/α και οι ανταγωνι#:ικές δυνατότητες χλν πόρων χιλ εταιρείας (το ανταγωνιστικό ενεργητι»5 της) υπερισχύουν^σημαντικά wv αδύ-

14 2. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτή ματος 2.1 Ηγεσία Κόστους 2.2 Διαφοροποίηση 2.3 Εστίαση Από: Παπαδάκης Β. (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων, 5 η έκδοση, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα, σελ , ,

15 Κεφάλαιο 8: Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικοί) Πλεονεκτήματος επίτευξη ανταγωνιστικονμπλεονεκτήματφξ (business levewn competitive strategy) και είναι αυτή η6υ θα μας απασχολήσει οτο ηαρόνμεψάλαιο. Τέλος, το τρίτο επίκδο στρατηγικής αναφέρεται στη οψρατηγική των επιμέρους λειτουργιών m>v επιχειρηματικών μονάδων, π.χ.μιρατηψκή μάρκετινγκ της επιχειρηματική μονάδας τωνμιηών και ελαίων, ^ρατηγική παραγωγι; της ίδιας μονάδας,#ρηματοοικονοι»σί στρατηγική, κ.^ Αντ/Ιγωνιστικο π^ονέκτημα και/ίποδοτικότητα νχειρήσεων Πριν πρ^ωρήσουμε στη# ανάλυση των επιι^ερους επιλογών, όσο#αφορά τις ανταγωνιρπκές στρατηγικές, που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχβρηματική μονάδα, θβ ήταν χρήσψομα διευκρινίσουμελρώτα τι είναι το ανβγωνιστικό πλεονέκτημα και για ποιοίλόγο είναι τόσο σβμαντική η απόκτηση j^j. Σύμφωνα με τον Arani, "όταν δύο Μπιχειρήσεις 1 ανταγω\αζονται μεταξύ τους Ληλαδή όταν δλστηριοηοιούνται <Μην ίδια αγορά και μπορούν να προμηθευθούν τους ίδιαμς αγοραστές), ανψγωνιστικό πλεονέκττψα αποκτά εκείνη nogεπιτυγχάνει ή άχει τη δυνατότητα jo επιτύχει υψηλότερη/αποδοτικότητα". Ο ορισμός αλός υπογραμμίζειϊ#αυτόχρονα, και τη σηβασια του ανταγωνι^ τικού πλεονεκ#ματος, γιατί σύμβωνα με τον Grant, ακοτελεί το διακριτή Γγνώρισμα μετα#ΰ των επιτυχημένων και των λιγότερο επαχημένων επιχειρήσεων. Ωότόσο,Μ ορισμός αυτός ελι το μειονέκτημα ότι»ησιμοποιεί τις συνέπειες του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (δηλαδή ταμέρδη), για να ορίαει την αιτία, δηλφόή το ίδιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτηματστη συνέχεια, θα ροσπαθήσουμ^/α ξεκαθαρίσουμ#τα πραγματικά αίτια Μου κρύβονται may από την απόδοβη των επιτυχημένων επιχειρήσεων, καθκς και τους λόγοιρ για τους οποίαβς οι υπόλοιπες, ίψότερο αποδοτικές εη^ειρήσεις, βρίσκονται ένα Βήμα πίσω. 8.2 Παρουσίαση των Ανταγωνιστικών Στρατηγικών Σύμφωνα με τον Michael Porter, υπάρχουν δύο Βασικά είδη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: η ηγεσία κόστους fcosr leadership), δηλαδή η ικανότητα παραγωγής και προσφοράς ενός προϊόντος με το μικρότερο κόστος στην αγορά και η διαφοροποίηση (differentiation), δηλαδή η προσφορά ενός προϊόντος που έχει τέτοια γνωρίσματα, ώστε ο πελάτης να είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για να το αποκτήσει (Σχήμα 8.2). Και με τους δύο αυτούς τρόπους, τα κέρδη της επιχείρησης αυξάνονται. Στην πρώτη περίπτωση, γιατί μειώνεται το κόστος λειτουργίας της και στη δεύτερη, γιατί αυξάνονται τα συνολικά της έσοδα. Έχοντας υπόψη τα δύο αυτά είδη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η επί-

16 320 Στρατηγική των Επιχειρήσεων,- Σχήμα 8.2: Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος όμοιο προϊόν χαμηλότερο 1 κόστος V, ιεονεκτηματα Κόστους Α ντ άγων ι στϊ κ ο \ Πλεονέκτημα 1 υψηλή τιμή μοναδικό Διαφοροποίησης προϊόν Πηνη: Λ Grand R.M., Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications. Blackwel Publishing, fifth edition, χείρηση έχει Βασικά τρεις επιλογές όσον αφορά την ανταγωνιστική στρατηγική που θα ακολουθήσει (Σχήμα 8.3): Τη στρατηγική ηγεσίας κόστους Τη στρατηγική διαφοροποίησης Σχήμα 8.3: Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Χαμηλό Κόστος Διαφοροποίηση Συνολική Αγορά Εστίαση σε Τμήμα (χα) Πηγή: Porter, Μ., Competitive Advantage.New York, Free Press, 1985

17 Κεφάλαιο 8: Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 321 Τη στρατηγική εστίασης, που μπορεί να διακριθεί: α) στη οτρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση β) στη στρατηγική εστίασης με ηγεσία κόστους. Κάθε μια από αυτές τις στρατηγικές συνεπάγεται μια εντελώς διαφορετική θεώρηση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, των ικανοτήτων που θα αναπτύξει και, γενικότερα, της φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών. Προκειμένου μια επιχείρηση να διαμορφώσει την κατάλληλη ανταγωνιστική στρατηγική, θα πρέπει να απαντήσει σε τρία θεμελιώδη ερωτήματα: 2 1) Ποιοι είναι οι καταναλωτές (target-group) στους οποίους απευθύνεται ή διαφορετικά ποιους θα ικανοποιήσει. Εδώ αναφερόμαστε, κυρίως, στο πεδίο δράσης της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να είναι ευρύ ή στενό, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει η επιχείρηση να κατηγοριοποιήσει το καταναλωτικό κοινό της. Η τμηματοποίηση αυτή (segmentation) είναι απαραίτητη, γιατί επιτρέπει την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Για παράδειγμα, η Sony παράγει περισσότερα από 20 μοντέλα τηλεοράσεων LCD με επίπεδα τιμών από μεσαία έως πολύ υψηλά. Είναι φανερό, ότι ο μεγάλος αριθμός των μοντέλων της Sony αποδίδεται στην απόφαση της να απευθυνθεί σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, τους οποίους έχει, πιθανότατα, κατατάξει ανάλογα με τη δυνατότητα και την επιθυμία τους να πληρώσουν μια αυξημένη τιμή για να αποκτήσουν μια τηλεόραση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 2) Ποιες είναι οι ανάγκες των καταναλωτών, ή διαφορετικά τι θα ικανοποιήσει. Όταν μιλάμε για ανάγκες εννοούμε οτιδήποτε μπορεί να ικανοποιηθεί μέσα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο Βαθμός στον οποίο το προϊόν θα ικανοποιήσει ορισμένες από τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού είναι συνάρτηση του επιπέδου διαφοροποίησης του σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος υπάγονται σε τρεις κατηγορίες, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.4. Τα θεμελιώδη (core) χαρακτηριστικά του προϊόντος αναφέρονται στα φυσικά χαρακτηριστικά του όπως είναι η υλική δομή του, τα συστατικά ή πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται. Τα χειροπιαστά (tangible) χαρακτηριστικά αφορούν τη συσκευασία του προϊόντος, το σχεδιασμό του, κ.λπ. Τέλος, τα αντιληπτά (augmented/perceived) χαρακτηριστικά αναφέρονται στα χαρακτηριστικά "προσωπικότητας" του προϊόντος που κτίζονται μέσω της επικοινωνίας στο κοινό-στόχο. Με τον τρόπο αυτό η διαφοροποίηση του προϊόντος από τα ανταγωνιστικά του μπορεί να αναφέρεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες χαρακτηριστικών ή και στις τρεις. Επειδή, συνήθως, η διαφοροποίηση αυξάνει το κόστος του προϊόντος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ υψηλής διαφοροποίησης/μοναδικότητας και υψηλού κόστους, ή χαμηλής διαφοροποίησης και χαμηλού κόστους.

18 322 Στρατηγική των Επιχειρήσεων Σχήμα 8.4: 3) Ποιες θεμελιώδεις ικανότητες (μοναδικές ικανότητες - core competences) θα πρέπει να αναπτύξει η επιχείρηση, ή διαφορετικά πώς θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να αποκτήσει μια επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Να αναπτύξει ανώτερη ποιότητα, ανώτερη αποδοπκόϊηγα, ανώτερη καινοτομία ή ανώτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών (Σχήμα 8.5). Προκειμένου να επιτύχει σε έναν από αυτούς τους τομείς, θα πρέπει να λά6ει αποφάσεις για τις ικανότητες που θα αναπτύξει, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει και θα συνδυάσει αυτές τις ικανότητες. Σχήμα 8.5: Ικανότητες για την Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

19 Κεφάλαιο 8: Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 323 Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνήθως, τρεις από τις παραπάνω ικανότητες (ανώτερη ποιότητα, ανώτερη καινοτομία και ανώτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών) οδηγούν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω υιοθέτησης στρατηγικής διαφοροποίησης. Αντίθετα, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω στρατηγικής ηγεσίας κόστους προϋποθέτει επίτευξη ανώτερης αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε διεξοδικά με τα θέματα που θίξαμε παραπάνω. Ο Πίνακας 8.1 περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο απαντά σε καθένα από τα ερωτήματα καθεμία από τις ανταγωνιστικές στρατηγικές. Στην αμέσως επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται τα δασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής ηγεσίας κόστους. Πίνακας 8.1: Στρατηγικές Επιλογές της Επιχείρησης και Ανταγωνιστικές Στρατηγικές ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ τμηματοποίησης ΑΓΟΡΑΣ μοναδικές ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟ (κυρίως μέοω της τιμής) ΧΑΜΗΛΟ (μαζική αγορά) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΟ (κυρίως μέσω μοναδικότητας) ΥΨΗΛΟ (iro/λό τμήματα) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ ΠίίΛΗΣΕΙΣ ; ; ΧΑΜΗΛΟ ή ΥΨΗΛΟ (τιμή ή μοναδικότητα) ΧΑΜΗΛΟ (ένα ή λίγα τμήματα) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ.Πηγή: Hill C. &.Ior.es G,, Strategic Management Theory; An Integrated Approach. Houghton Mifflin Company, 7th edition Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους Ορισμός Μια επιχείρηση ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους, όταν έχει ως στόχο να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η κλασική στρατηγική ηγεσίας κόστους αναφέρεται στην προσφορά απλών και συνηθισμένων προϊόντων σε τυπικούς πελάτες στα πλαίσια μιας μεγάλης αγοράς-στόχου. Το πλεονέκτημα κόστους που έχει μια επιχείρηση θα συμβάλλει στη Βελτίωση της απόδοσης της, εφόσον δεν είναι υποχρεωμένη να προσφέρει τα προϊόντα της

20 324 Στρατηγική των Επιχειρήσεων σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από αυτή των ανταγωνιστών της. Η επιχείρηση που ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους συνήθως απευθύνεται στο σύνολο της αγοράς και επιδιώκει μεγάλους όγκους παραγωγής που θα μειώσουν το κόστος των προϊόντων της. Χρησιμοποιεί τεχνικές μαζικής παραγωγής και επενδύει μεγάλα ποσά στην προσπάθεια της να ανακαλύψει νέους τρόπους μείωσης του κόστους. Συχνά, π πρόσβαση σε πρώτες ύλες δίνει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να υιοθετήσει στρατηγική ηγεσίας κόστους. Ο τυπικός ηγέτης κόστους, συνήθως, διαφημίζει ελάχιστα τα προϊόντα του και τονίζει ιδιαίτερα τη χαμηλή τους τιμή σε σχέση με αυτά των ανταγωνιστών. Επιδίωξη της πρέπει να είναι η μείωση κάθε είδους κόστους που την επηρεάζει, προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα. Η αλυσίδα αξίας κάθε επιχείρησης είναι ένας σωστός οδηγός για το πώς κατανέμονται τα κόστη στις διάφορες λειτουργίες (βλέπε κεφάλαιο 3). Με αυτή τη Βάση, η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει μια στρατηγική μείωσης του κόστους. Παράδειγμα εταιρείας που ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους αποτελεί η Southwest Airlines, μία εταιρεία στις Η.Π.Α. που σταθερά εμφανίζει κέρδη στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο των αερομεταφορών. Η επίτευξη κερδών οφείλεται στο μειωμένο κόστος ανά διαθέσιμη θέση, που αντιπροσωπεύει το 80% του κόστους των μεγαλύτερων ανταγωνιστών της. Η περίπτωση της Southwest Airlines δείχνει ότι ηγέτες κόστους δεν είναι απαραίτητα οι μεγαλύτεροι "παίκτες" στον κλάδο τους. Αντίθετα, συχνά οι ηγέτες κόστους επιλέγουν 3 νησίδες/τμήματα της αγοράς για να επικεντρωθούν. Στην ευρωπαϊκή αγορά, αντίστοιχα, ηγέτες κόστους είναι η Ryanair και η Easyjet. Πρέπει, ακόμη, να αναφέρουμε ότι ο ηγέτης κόστους δεν μπορεί να αγνοεί τη διαφοροποίηση. Το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να συγκριθεί με το αντίστοιχο των ανταγωνιστών της - να έχει προσεγγιστικότητα (proximity). Αν το προϊόν της επιχείρησης δε γίνεται αποδεκτό από τους καταναλωτές ως ίσο με τα υπόλοιπα, θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η τιμή του, γεγονός που, τελικά, θα οδηγήσει στην εξαφάνιση του κοστολογικού πλεονεκτήματος. Η Texas Instruments, για παράδειγμα, κατείχε κοστολογικό πλεονέκτημα στον κλάδο της ωρολογοποιίας. Όμως, δεν μπόρεσε να το διατηρήσει και αναπόφευκτα εξήλθε του κλάδου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η μελέτη περίπτωσης της επιχείρησης Ryanair, η οποία είναι μεταξύ των πιο επιτυχημένων ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. ^T^^wTTJWTo ΙλΜΜλΛΛλΛΜλλ Μελέτη Περίπτωσης: Ryanair: Ένας Ηγέτης Κόστους σε μια Εξαιρετικά Ανταγωνιστική Αγορά Η αγορά των αεροπορικών μεταφορών είναι αναμφισβήτητα μια αγορά με μεγάλη ένταση ανταγωνισμού, καθώς κυριαρχείται από πολλές, σχετικά ισοδύναμες επιχειρήσεις

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 8: Επιχειρηματική στρατηγική

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 8: Επιχειρηματική στρατηγική Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 8: Νάνσυ Μπουραντά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Περιεχόμενα (1/2) Εννοιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος (Business Level Strategies)

Κεφάλαιο 5. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος (Business Level Strategies) Κεφάλαιο 5. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος (Business Level Strategies) «Αν µου έδινες $100 δις και µου έλεγες «χρησιµοποίησέ τα για να πάρεις από την Coca Cola την παγκόσµια ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα :«Στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον» Επόπτης καθηγητής Καλογιαννίδου Αναστασία

Πτυχιακή εργασία. Θέμα :«Στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον» Επόπτης καθηγητής Καλογιαννίδου Αναστασία Πτυχιακή εργασία Θέμα :«Στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον» Επόπτης καθηγητής Καλογιαννίδου Αναστασία Παλαμά Ελένη Τμήμα Διαχείριση Πληροφοριών Α.Μ. 174 Καβάλα 2006 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων o Στρατηγική σκέψη o Στρατηγική σημασία στρατηγικής o Διαδικασία Στρατηγικής Διοίκησης 2. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Μερικά από τα θέματα, ένα εκ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής: 1. Συγκριτική προτυποποίηση σύγκριση επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Δρ. Δήμας Αθανάσιος, BA, MSc, PhD Είδη Στρατηγικών Στρατηγικές Σταθερότητας Είδη στρατηγικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 7η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA S = STRENGTHS ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ W = WEAKNESSES ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ O = OPPORTUNITIES ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» Δόικα Δήμητρα 7724 Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση των Πωλήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση των Πωλήσεων Οργάνωση & Διοίκηση των Πωλήσεων 1. Διοίκηση Πωλήσεων & Στρατηγική Μάρκετινγκ 2. Πώληση & Διοίκηση των Πωλήσεων 3. Μοντέλο Οργάνωσης & Διοίκησης των Πωλήσεων 4. Λίγα Στατιστικά Στοιχεία 1 Διοίκηση Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ Δρ. Ιορδάνησ Κοτζαΰβάζογλου, Οικονομολόγοσ Επικοινωνιολόγοσ

Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ Δρ. Ιορδάνησ Κοτζαΰβάζογλου, Οικονομολόγοσ Επικοινωνιολόγοσ Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ Δρ. Ιορδάνησ Κοτζαΰβάζογλου, Οικονομολόγοσ Επικοινωνιολόγοσ Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ του Μάρκετινγκ Βαςικό πλαίςιο λειτουργίασ του Μάρκετινγκ τρατηγικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011. ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011. ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers Η Toshiba προήλθε από την συγχώνευση δύο κορυφαίων Ιαπωνικών εταιριών το 1978. Για περισσότερα από 125 χρόνια, η Toshiba διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Δρ. Δήμας Αθανάσιος, BA, MSc, PhD Είδη Στρατηγικών Είδη στρατηγικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εταιρικό επίπεδο Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα