ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ"

Transcript

1

2 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Την Επιτροπή Σύνταξης του περιοδικού αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας: Ε. Ανυφαντάκης (Πρόεδρος), Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, Π. Σωτηρίου (Αντιπρόεδρος), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χ. Κεχαγιάς (Μέλος), Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Στ. Αραβανής (Μέλος), Ομοσπονδία Βοοτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, Μ. Τζιότζιος (Μέλος), Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Υπεύθυνος για την έκδοση σύμφωνα με το νόμο: Ε. Μ. Ανυφαντάκης Άρεως Π. Φάληρο Τεχνική επιμέλεια ύλης: Βαμβακάκη Αφροδίτη Νεκταρία Εκδότης: Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός Αθήνα τηλ fax

3 Οδηγίες προς τους συγγραφείς Στο περιοδικό «Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος» δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές και βιβλιογραφικές εργασίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί ταυτόχρονα για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Το πρωτότυπο των εργασιών κρίνεται σε κάθε περίπτωση από ειδικούς επιστήμονες, συνεργάτες της ΕΕΓΕ. Οι εργασίες πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Αθήνα Τηλ Φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση : Σε περίπτωση περισσότερων του ενός συγγραφέων πρέπει να διευκρινίζεται το όνομα του υπεύθυνου για επικοινωνία. Η δομή κάθε ερευνητικής εργασίας πρέπει να είναι ως εξής: 1. Περίληψη στα ελληνικά (περίπου 300 λέξεις) 2. Εισαγωγή 3. Υλικά και Μέθοδοι 4. Αποτελέσματα και Συζήτηση 5. Συμπεράσματα 6. Ευχαριστίες 7. Βιβλιογραφία 8. Περίληψη στα αγγλικά (περίπου 600 λέξεις) Πίνακες Κάθε πίνακας πρέπει να έχει αρίθμηση και τίτλο που να είναι σαφής και επεξηγηματικός. Εικόνες Οι εικόνες και τα διαγράμματα εμπεριέχονται στο κείμενο και πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή. 3

4 Βιβλιογραφία Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα δίνονται στο κείμενο με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία, π.χ. Lim and Shipe (1990) ή αν πρόκειται για περισσότερους από δύο συγγραφείς Lim κ.λ.π. (1991). Όλες οι αναφορές στη βιβλιογραφία κατατάσσονται κατά αλφαβητική σειρά με βάση τα ονόματα των συγγραφέων. Για κάθε βιβλιογραφική αναφορά γράφονται κατά σειρά: Όνομα (-τα) συγγραφέα (-ων), χρονολογία δημοσίευσης, τίτλος εργασίας, τίτλος περιοδικού, τόμος, πρώτη και τελευταία σελίδα της εργασίας. Για βιβλιογραφικές αναφορές σε βιβλία πρέπει να αναφέρεται μεταξύ άλλων και το όνομα του εκδότη. 4

5 Instructions for Authors In the Journal Greek Journal of Dairy Science and Technology only original research papers and reviews will be accepted, that have not been submitted or published elsewhere. Manuscripts are evaluated in each case by expert scientists, collaborators of Greek NC of IDF. Manuscripts should be posted to the following address: Greek National Committee of International Dairy Federation (Agricultural University of Athens) Iera Odos 75, 11855, Votanikos Athens Tel Fax or submitted electronically to address: In case of several authors, the author for correspondence must be clearly indicated. The structure of the manuscript must be as follows: 1. Summary in Greek (about 300 words) 2. Introduction 3. Materials and Methods 4. Results and Discussion 5. Conclusions 6. Acknowledgements 7. References 8. Summary in English (about 600 words). Tables Each table must be numbered and have a clear and concise heading. Illustrations Illustrations must be integrated in the text. 5

6 References References within the text should be quoted as: Lim and Shipe (1990) or in the case of more than two authors, Lim et al. (1991). References should be listed alphabetically at the end of the paper as following: name(s) of author(s), year of publication, title, abbreviated name of the journal, volume and numbers of the first and last page. For books, the name of the editor must also be included. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σελ. 1. Απομόνωση, ταυτοποίηση και επιλογή μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων από ώριμα παραδοσιακά τυριά άλμης. Σ.Β. Καραγεώργης, Δ.Κ. Παπαγεωργίου, Δ.Ι. Φλετούρης, Α.Ι. Μάντης, Σ.Α. Γεωργάκης Επίδραση της θερμοκρασίας στα χαρακτηριστικά της Φέτας μετά από συντήρηση για διάφορα χρονικά διαστήματα. Χ. Κεχαγιάς, Α. Κερίμη, Σ. Κουλούρης και Σ. Κοντελές 34 Β ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 2. Η συμβολή των μικροβιακών συλλογών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το παράδειγμα της συλλογής ACA-DC του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας. Ε. Mανωλοπούλου, Σ. Γιουλάτος, Α. Ακτύπης, Έ. Τσακαλίδου, Γ. Καλαντζόπουλος 50 7

8 CONTENTS SECTION A RESEARCH PAPERS pg 1. Isolation, identification and selection of mesophilic lactic acid bacteria from ripened traditional white brined cheeses. S.B. Karageorgis, D.K. Papageorgiou, D.J. Fletouris, A.I. Mantis, S.A. Georgakis Effect of temperature on the characteristics of Feta cheese during preservation for various periods. C. Kehagias, A. Kerimi, S. Koulouris and S. Konteles 34 SECTION B : SCIENTIFIC ARTICLES 1. The contribution of Culture Collections in the maintenance of biodiversity. The example of the ACA-DC Collection. E. Manolopoulou, S. Gioulatos, A. Aktypis, E. Tsakalidou and G. Kalantzopoulos. 50 8

9

10 Απομόνωση, ταυτοποίηση και επιλογή μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων από ώριμα παραδοσιακά τυριά άλμης Σ.Β. Καραγεώργης 1, Δ.Κ. Παπαγεωργίου* 2, Δ.Ι. Φλετούρης 2, Α.Ι. Μάντης 2, Σ.Α. Γεωργάκης 2 Isolation, identification and selection of mesophilic lactic acid bacteria from ripened traditional white brined cheeses S.B. Karageorgis, D.K. Papageorgiou, D.J. Fletouris, A.I. Mantis, S.A. Georgakis 1. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νεαπόλεως 25, Αθήνα 2. Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως. Κτηνιατρική Σχολή. Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη * Υπεύθυνος για την αλληλογραφία Δημήτριος Κ. Παπαγεωργίου Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη Tηλ. (2310) FAX: (2310)

11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από την εξέταση 32 δειγμάτων παραδοσιακών ελληνικών τυριών Φέτας και Τελεμέ, φαίνεται ότι οι συνθήκες που επικρατούν κατά την ωρίμαση τους ευνοούν την ανάπτυξη μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων και τη διατήρησή τους σε υψηλούς πληθυσμούς καθ όλη τη διάρκεια της ωρίμασης αλλά και στα ώριμα τυριά κατά τη συντήρησή τους. Ο Lactobacillus plantarum ήταν το κυρίαρχο είδος, με ποσοστό 45,7% των απομονώσεων. Ο μικροοργανισμός αυτός είναι οξεάντοχος και αλατοάντοχος και το χαμηλό, σχετικά, ph και η σχετικά υψηλή αλατότητα των τυριών αυτών βοηθά στην επικράτησή του. Υψηλό, επίσης, ποσοστό των απομονώσεων (22,0%) εμφάνισε και ο Lactococcus lactis subsp. lactis ο οποίος δεν είναι ανθεκτικός στην υψηλή οξύτητα και αλατότητα που επικρατούν στα τυριά άλμης και μάλλον πρόκειται για προσαρμοσμένα στελέχη στα τυριά αυτά. Για την επιλογή στελεχών με σκοπό τη χρήση τους ως οξυγαλακτικών καλλιεργειών στην παρασκευή Φέτας και Τελεμέ, από 109 μεσόφιλα οξυγαλακτικά στελέχη που απομονώθηκαν, επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν 37 λακτοβάκιλλοι και 22 λακτόκοκκοι. Σ' αυτά μελετήθηκε η μεταβολή του πληθυσμού τους και η μεταβολή του ph μετά από ενοφθαλμισμό αποστειρωμένου γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια του κάθε στελέχους. Για κάθε στέλεχος δημιουργήθηκαν δύο καμπύλες. Στην πρώτη καταγραφόταν ο βαθμός οξίνισης σε σχέση με το χρόνο και στη δεύτερη ο ρυθμός οξίνισης σε σχέση με το ph του γάλακτος. Στις καμπύλες αυτές εκτιμήθηκαν: α) Η μέγιστη τιμή οξίνισης (Vm), β) ο χρόνος (Tm) στον οποίο παρατηρήθηκε η Vm, γ) το ph (phm) στο οποίο παρατηρήθηκε η μέγιστη τιμή οξίνισης (Vm), δ) το χρονικό διάστημα T 50 στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από Vm/2 και ε) το εύρος του ph (ph 50 ) στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από Vm/2. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά τέσσερα στελέχη (Lb. plantarum, Lb. brevis, Lb. paracasei και Lc. lacti subsp. lactis) αξιολογήθηκαν ως τα καλύτερα για πιθανή μελλοντική χρήση ως οξυγαλακτικών βακτηρίων για την παρασκευή Φέτας και Τελεμέ. 11

12 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οξυγαλακτικά βακτήρια που υπάρχουν στο γάλα που τυροκομείται αναπτύσσονται στα τυριά και ορισμένες φορές με την πρόοδο της ωρίμασης μπορεί και να επικρατούν της οξυγαλακτικής καλλιέργειας που προστέθηκε ως "εκκινητής". Τα βακτήρια αυτά χαρακτηρίζονται με τον όρο "Non Starter Lactic Acid Bacteria" (NSLAB) και πιστεύεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωρίμαση των τυριών (Peterson και Marshal 1990). Η πλειονότητα των NSLAB στελεχών ανήκει στην κατηγορία των μεσόφιλων τα οποία φαίνεται ότι ευνοούνται από τις συνθήκες που αναπτύσσονται (ph, θερμοκρασία, υγρασία, αλατότητα) σε ορισμένα τυριά κατά τη διάρκεια της ωρίμασής τους. Από τυρί Φέτα και γενικότερα τυριά άλμης έχουν απομονωθεί μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια που ανήκουν κυρίως στα γένη Lactabacillus και Lactococcus (Cogan και συν. 1997). Σε υψηλούς πληθυσμούς έχουν βρεθεί τα είδη Lactabacillus plantarum, Lactococcus lactis subsp. Lactis και είδη του γένους Enterococcus, όπως E. durans, E. faecalis και E. Faecium (Tzanetakis και Litopoulou-Tzanetaki 1988, Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis 1992). Άλλα είδη που έχουν βρεθεί σε μικρότερους πληθυσμούς και λιγότερο συχνά είναι τα Lb. brevis, Lb. paracasei, Lb. rhamnosus, Lb. curvatus (Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis 1992, Cogan και συν. 1997, Elortondo και συν. 1998). Η χρήση μεσόφιλων οξυγαλακτικών καλλιεργειών, μόνων ή σε συνδυασμό με θερμόφιλα στελέχη έχει δοκιμαστεί στην παραγωγή τυριών Φέτας και Τελεμέ, με καλά σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελέσματα (Efthymiou και Mattick 1967, Veinoglou και συν. 1979, Zerfiridis και συν. 1989, Litopoulou-Tzanetaki και συν. 1993). Στην εργασία αυτή περιγράφεται η διαδικασία απομόνωσης και ταυτοποίησης μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων από ώριμα ελληνικά παραδοσιακά τυριά άλμης Φέτα και Τελεμέ καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους προκειμένου να δοκιμαστούν στην παραγωγή των ελληνικών παραδοσιακών τυριών άλμης Φέτας και Τελεμέ. 12

13 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1. Θρεπτικά υποστρώματα και αντιδραστήρια α. Αραιωτικό υγρό. Ως αραιωτικό υγρό χρησιμοποιήθηκε διάλυμα κιτρικού νατρίου 2% (sodium citrate) του οίκου Merck. β. Θρεπτικά υποστρώματα. Χρησιμοποιήθηκαν MRS agar, MRS broth, M17 agar και M17 broth του οίκου Oxoid. γ. Γάλα. Ανασυσταμένη σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος Regilé της εταιρίας Nestlé, σε ποσοστό 12% η οποία αποστειρωνόταν στους 115 ο C για 15 min. δ. Διαλύματα της χρώσης Gram (Crystal violet, Lugol, Safranine) του οίκου Merck. ε. Συστήματα ταυτοποίησης μικροβίων API 50 CHL test stripe, API 50 CH test stripe και API 20 test stripe του οίκου BioMerieux Όργανα α. Επωαστικοί κλίβανοι, ρυθμισμένοι στις θερμοκρασίες 10 ο C, 15 ο C και 45 ο C. β. Μικροσκόπιο απλό οπτικό του οίκου Carl Zeiss. γ. Stomacher τύπου Stomacher 400 Lab Blender του οίκου Seward. δ. Πεχάμετρο τύπου ph 320 WTN του οίκου Weiheim. ε. Σύστημα δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών AnaeroGenTM AN25 του οίκου Oxoid. στ. Μηχανικός αναδευτήρας (vortex) G-560E του οίκου Scientific Industries INC., USA. ζ. Διάφορα γενικής χρήσης γυάλινα όργανα και σκεύη όπως σιφώνια (πιπέτες), σωλήνες, φιάλες, φιαλίδια, ποτήρια, ογκομετρικοί κύλινδροι, θερμόμετρα, υδατόλουτρο κ.ά. 3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3.1. Μεθοδολογία απομόνωσης μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων Για την απομόνωση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων εξετάστηκαν 32 δείγματα τυριών άλμης στα οποία, κατά την παρασκευή τους, ως μόνη οξυγαλακτική καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε η γιαούρτη ή δε χρησιμοποιήθηκε 13

14 καθόλου καλλιέργεια και τα οποία στην πλειονότητά τους προέρχονταν από μικρά παραδοσιακά τυροκομεία. Κάθε δείγμα τυριού μεταφερόταν στο εργαστήριο υπό ψύξη (0-4 ο C) και εξεταζόταν την ίδια ημέρα. Για τη δημιουργία της πρώτης αραίωσης (1:10) 11 g τυριού και 99 ml αραιωτικού υγρού θερμοκρασίας 42±1 ο C τοποθετούνταν σε αποστειρωμένη σακούλα Stomacher και ομογενοποιούνταν για 3 min στο Stomacher. Οι διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις γίνονταν με μεταφορά 1 ml σε 9 ml του ίδιου αραιωτικού. Ακολούθως ενοφθαλμίζονταν με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης εκλεκτικά υποστρώματα MRS agar και M17 agar (IDF 1988, APHA 1992), γινόταν επιστοιβάδευση υποστρώματος και τα πετρί τοποθετούνταν για επώαση στους 15 ο C για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν, ώστε να εμφανιστούν ευδιάκριτες αποικίες (2-3 ημέρες). Από κάθε δείγμα λαμβάνονταν 2-3 τυχαίες αποικίες από τρυβλία της μεγαλύτερης αραίωσης για κάθε υπόστρωμα. Κάθε αποικία τοποθετιόταν σε 10 ml αποστειρωμένου γάλακτος και επωαζόταν στους 15 ο C για ημέρες. Μετά από 2 ανακαλλιέργειες σε γάλα, κάθε καθαρή καλλιέργεια εξεταζόταν ως προς τη μορφολογία των μικροβιακών κυττάρων της με χρώση Gram και παρατήρηση σε κοινό μικροσκόπιο. Ακολούθως, γινόταν δοκιμή καταλάσης και εξεταζόταν ο χρόνος πήξης του γάλακτος μετά από ενοφθαλμισμό 1 ml καλλιέργειας σε 10 ml αποστειρωμένου γάλακτος και επώαση στους 15 ο C. Επίσης, εξετάστηκε η ανάπτυξη του κάθε στελέχους, μετά από επιφανειακό ενοφθαλμισμό σε MRS agar ή M17 agar και επώαση στους 10 ο C για 10 ημέρες και στους 45 ο C για 3 ημέρες, τόσο σε αερόβιες όσο και σε αναερόβιες συνθήκες Μεθοδολογία ταυτοποίησης οξυγαλακτικών βακτηρίων Τα στελέχη που επιλέχθηκαν ταυτοποιήθηκαν με τη βοήθεια των συστημάτων ταυτοποίησης μικροβίων API 50 CHL test stripe για τους βακίλλους και API 50 CH test stripe και API 20 test stripe για τους κόκκους. Η ταυτοποίηση των θετικών κατά Gram βακίλλων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια των Kandler και Weiss (1986) και IDF (1991) και των θετικών κατά Gram κόκκων σύμφωνα με τα κριτήρια του Schleifer (1986). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και τα κριτήρια ταξινόμησης που αναφέρονται από τον Axelsson (1993). 14

15 Η παραγωγή CO 2 από τη ζύμωση της γλυκόζης εξετάστηκε χρησιμοποιώντας ανεστραμμένο σωληνάκι Durcham σε δοκιμαστικούς σωλήνες που περιείχαν MRS broth με επιστοιβάδευση παραφίνης, σύμφωνα με τη μέθοδο των Gibson και Abdel-Malek (1945). Τα είδη οξυγαλακτικών βακτηρίων που απομονώθηκαν από τυριά άλμης φαίνονται στον πίνακα 1. Στα στελέχη που ταυτοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί αριθμοί L1 έως L37 για τους βακίλλους και S1 έως S22 για τους κόκκους (πίνακες 2 και 3) Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής οξυγαλακτικών στελεχών Η επιλογή των οξυγαλακτικών στελεχών έγινε με βάση την ικανότητά τους για παραγωγή οξέος, μετά από ενοφθαλμισμό τους σε αποστειρωμένο γάλα (Spinnler και Corrieu, 1989, Picque και συν. 1992). Μετά από δύο διαδοχικές ανακαλλιέργειες σε ζωμό MRS ή M17, για τους βακίλλους και τους κόκκους, αντίστοιχα, το κάθε στέλεχος ενοφθαλμιζόταν σε αποστειρωμένο γάλα. Το μέγεθος του ενοφθαλμίσματος ήταν τέτοιο, ώστε ο πληθυσμός του στελέχους, μετά τον ενοφθαλμισμό, να ήταν περίπου 7±2x10 5 cfu/ml. Ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του πληθυσμού του ενοφθαλμίσματος γινόταν νεφελομετρικώς. Η ακριβής αρίθμηση γινόταν με ταυτόχρονο προσδιορισμό του πληθυσμού των οξυγαλακτικών στελεχών στο αποστειρωμένο γάλα, αμέσως μετά τον ενοφθαλμισμό, με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης σε εκλεκτικό υπόστρωμα (MRS ή Μ17 άγαρ). Το προς ενοφθαλμισμό γάλα ήταν τοποθετημένο σε ποσότητες των 100 ml μέσα σε κωνικές φιάλες Erlenmeyer των 250 ml και είχε παραμείνει σε κλίβανο θερμοκρασίας 20 ο C για μία ώρα. Μετά τον ενοφθαλμισμό ακολουθούσε επώαση στους 20 ο C και μετρήσεις του ph και του πληθυσμού του στελέχους, ανά 6 ώρες μέχρι τις 48 ώρες και στη συνέχεια ανά 12 ώρες μέχρι τις 96 ώρες. Η μέτρηση του ph γινόταν με τη βοήθεια πεχαμέτρου το ηλεκτρόδιο του οποίου απολυμαινόταν με αλκοόλη πριν από κάθε μέτρηση. Η μέτρηση του πληθυσμού γινόταν σε MRS agar και M17 agar για τους λακτοβακίλλους και τους λακτοκόκκους, αντίστοιχα. Για κάθε καλλιέργεια έγιναν τρεις (3) επαναλήψεις. 15

16 Από τις τιμές του ph προσδιορίστηκε ο ρυθμός οξίνισης (dph/dt) και δημιουργήθηκαν δύο καμπύλες για κάθε στέλεχος: μια του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με τον χρόνο και μια του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με το ph. Στις καμπύλες αυτές εκτιμήθηκαν οι εξής παράμετροι: α) η μέγιστη τιμή οξίνισης (V m ), β) ο χρόνος (T m ) στον οποίο παρατηρήθηκε ο V m, γ) το ph (ph m ) στο οποίο παρατηρήθηκε ο V m, δ) το χρονικό διάστημα (T 50 ) στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από V m /2 και ε) το εύρος του ph (ph 50 ) στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από V m /2. Οι παράμετροι αυτοί προσδιορίζουν αρκετά καλά τη δραστηριότητα των οξυγαλακτικών στελεχών. Οι τρεις τελευταίοι θεωρούνται και ανεξάρτητοι από το μέγεθος του ενοφθαλμίσματος (Spinnler και Corrieu, 1989). 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1. Απομόνωση και ταυτοποίηση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων Από τα 32 δείγματα τυριών άλμης που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων, προέκυψαν 121 καθαρές καλλιέργειες. Τελικά διατηρήθηκαν 109 καθαρά στελέχη, από τα οποία τα 76 είχαν μορφή βακίλλου και τα 33 μορφή κόκκου. Ήταν όλα Gram θετικά, αρνητικά στη δοκιμή καταλάσης, προκαλούσαν πήξη του γάλακτος σε διάφορους χρόνους και τα περισσότερα παρουσίασαν καλή ανάπτυξη στους 10 ο C και καθόλου στους 45 ο C, εκτός από μερικούς κόκκους που έδωσαν καλή ανάπτυξη και στις δύο θερμοκρασίες. Πίνακας 1. Είδη οξυγαλακτικών βακτηρίων που απομονώθηκαν από τυριά άλμης. Είδος Αριθμός απομονώσεων Ποσοστό % Lactobacillus plantarum 27 45,7 Lactobacillus brevis 5 8,5 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 5 8,5 Lactococcus lactis subsp. lactis 13 22,0 Lactococcus lactis subsp. cremoris 1 1,7 Enterococcus spp. 8 13,6 16

17 Πίνακας 2. Λακτοβάκιλλοι που απομονώθηκαν και κωδικοποίησή τους. Κ.Α. * Είδος Κ.Α. Είδος L1 Lb. plantarum L20 Lb. plantarum L2 Lb. paracasei subsp. paracasei L21 Lb. plantarum L3 Lb. plantarum L22 Lb. plantarum L4 Lb. plantarum L23 Lb. brevis L5 Lb. paracasei subsp. paracasei L24 Lb. plantarum L6 Lb. plantarum L25 Lb. plantarum L7 Lb. plantarum L26 Lb. paracasei subsp. paracasei L8 Lb. plantarum L27 Lb. plantarum L9 Lb. paracasei subsp. paracasei L28 Lb. plantarum L10 Lb. plantarum L29 Lb. plantarum L11 Lb. brevis L30 Lb. plantarum L12 Lb. plantarum L31 Lb. plantarum L13 Lb. plantarum L32 Lb. brevis L14 Lb. paracasei subsp. paracasei L33 Lb. plantarum L15 Lb. brevis L34 Lb. plantarum L16 Lb. plantarum L35 Lb. brevis L17 Lb. plantarum L36 Lb. plantarum L18 Lb. plantarum L37 Lb. plantarum L19 Lb. plantarum *Κ.Α.= Κωδικός Αριθμός Από τα 109 στελέχη επιλέχθηκαν εκείνα που προκαλούσαν πήξη του γάλακτος, σε λιγότερο από 15 ημέρες για τους βακίλλους και σε λιγότερο από 10 ημέρες για τους κόκκους, μετά από ενοφθαλμισμό 1 ml καλλιέργειας σε 10 ml αποστειρωμένου γάλακτος και επώαση στους 15 ο C. Επίσης, αν από το ίδιο δείγμα τυριού υπήρχαν περισσότερες από μία απομονώσεις στελεχών τα οποία είχαν όμοια μορφολογία, ίδιο χρόνο πήξης του γάλακτος και ίδια ανάπτυξη στους 10 ο C και 45 ο C, διατηρήθηκε το ένα στέλεχος. Τελικά επιλέχθηκαν 59 στελέχη, τα οποία και ταυτοποιήθηκαν. Τα 37 από αυτά ήταν βάκιλλοι και τα 22 κόκκοι (πίνακες 2 και 3). Το είδος που κυριαρχούσε από τους βακίλλους ήταν ο Lb. plantarum, ενώ από 17

18 τους κόκκους ο Lc. lactis subsp. lactis. Επίσης, βρέθηκαν Lb. brevis, Lb. paracasei subsp. paracasei, Lc. lactis subsp. cremoris, καθώς και είδη του γένους Enterococcus. Τα αποτελέσματα των ταυτοποιήσεων φαίνονται στον πίνακα 1. Τα οξυγαλακτικά στελέχη που απομονώθηκαν κωδικοποιήθηκαν με ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου (L για τους βακίλους και S για τους κόκκους) και ένα αύξοντα αριθμό, όπως φαίνεται στους πίνακες 2 και 3: Πίνακας 3. Λακτόκοκκοι και εντερόκοκκοι που απομονώθηκαν και κωδικοποίησή τους. Κ.Α. * Είδος Κ.Α. Είδος S1 Lc. lactis subsp. lactis S12 Lc. lactis subsp. lactis S2 Lc. lactis subsp. lactis S13 Lc. lactis subsp. lactis S3 Lc. lactis subsp. lactis S14 Enterococcus spp. S4 Lc. lactis subsp. lactis S15 Lc. lactis subsp. lactis S5 Lc. lactis subsp. lactis S16 Lc. lactis subsp. lactis S6 Lc. lactis subsp. lactis S17 Lc. lactis subsp. lactis S7 Lc. lactis subsp. cremoris S18 Lc. lactis subsp. lactis S8 Enterococcus spp. S19 Enterococcus spp. S9 Lc. lactis subsp. lactis S20 Enterococcus spp. S10 Enterococcus spp. S21 Enterococcus spp. S11 Enterococcus spp. S22 Enterococcus spp. *Κ.Α.= Κωδικός Αριθμός 4.2. Επιλογή οξυγαλακτικών στελεχών α. Λακτοβάκιλλοι : Ο πληθυσμός των λακτοβακίλλων παρουσίασε μια φάση προσαρμογής, περίπου 12 ωρών, από τη στιγμή του ενοφθαλμισμού του αποστειρωμένου γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια. Στη συνέχεια, τα περισσότερα στελέχη παρουσίασαν μια γρήγορη λογαριθμική φάση ανάπτυξης σε χρόνο από 12 έως 48 ώρες και ακολούθως ο πληθυσμός εισήλθε σε φάση στασιμότητας και άρχισε να μειώνεται. Το ph της καλλιέργειας (σχήμα 1) παρέμεινε σχεδόν σταθερό κατά τις πρώτες 12 ώρες μετά τον ενοφθαλμισμό και στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει μείωση. Ο ρυθμός πτώσης του ph (σχήματα 2 και 3) στις περισσότερες 18

19 καλλιέργειες λακτοβακίλλων που εξετάστηκαν ήταν γρήγορος μετά τις 12 ώρες και άρχισε να μειώνεται όταν το ph έπεσε κάτω από 4,5. Οι υπόλοιπες καλλιέργειες λακτοβακίλλων παρουσίασαν μέτριο ρυθμό πτώσης του ph, ενώ λίγες παρουσίασαν αργό ρυθμό πτώσης του ph στην αρχή και γρήγορο μετά τις 48 ώρες. Η μέγιστη ταχύτητα οξίνισης (V m ) παρατηρήθηκε μεταξύ 18 και 42 ωρών από τον ενοφθαλμισμό. Η τιμή της κυμάνθηκε από πολύ υψηλή (στέλεχος L23) μέχρι αρκετά χαμηλή (στέλεχος L8) (Σχήμα 7). Το ίδιο παρατηρήθηκε και για το εύρος του ph στο οποίο παρατηρήθηκαν τιμές υψηλότερες από V m /2 (ph 50 ) (Σχήμα 3). 7,00 6,50 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36 6,00 5,50 ph 5,00 4,50 4,00 3, Χρόνος (ώρες) Σχήμα 1. Μεταβολή του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοβακίλλων. Από το διάγραμμα του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με τον χρόνο (σχήμα 2) παρατηρούμε ότι αρκετοί από τους λακτοβάκιλλους που μελετήθηκαν εμφάνισαν τιμές Vm μεταξύ 0,08 και 0,16 (L5, L9, L23, L24, L28, L35). Ορισμένοι από αυτούς όπως οι L23, L24 και L28 εμφάνισαν την Vm αυτή στις 24 ώρες, ενώ οι L9, L5, και L35 στις 30, 36 και 42 ώρες από τον ενοφθαλμισμό, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι λακτοβάκιλλοι (L8, L19, L20, L26, L34, L36) που μελετήθηκαν δεν παρουσίασαν αξιόλογη οξίνιση (Σχήματα 2 και 7). 19

20 0,0200 0,0000 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36-0,0200 dph/dt (ph mu/h) -0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200 T50-0,1400-0,1600 Vm -0,1800 Tm Χρόνος (ώρες) Σχήμα 2. Ρυθμός πτώσης του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοβακίλλων. 0,0200 0,0000 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36-0,0200 dph/dt (ph mu/h) -0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200 ph50-0,1400-0,1600 Vm -0,1800 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 phm ph Σχήμα 3. Ρυθμός οξίνισης σε συνάρτηση με το ph, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοβακίλλων. 20

21 Εξετάζοντας την παράμετρο ph 50 (σχήμα 3) παρατηρούμε ότι όλοι, σχεδόν, οι λακτοβάκιλλοι παρουσίασαν υψηλές τιμές. Το phm των λακτοβακίλλων κυμάνθηκε, κυρίως, σε τιμές 5,0±0,5. β. Λακτόκοκκοι : Ο πληθυσμός των λακτοκόκκων παρουσίασε πολύ σύντομη φάση προσαρμογής και άρχισε να αυξάνεται γρήγορα μετά τον ενοφθαλμισμό στο γάλα. Μερικά στελέχη (S1, S2, S3) παρουσίασαν το μέγιστο της ανάπτυξής τους γύρω στις 12 ώρες από τη στιγμή του ενοφθαλμισμού του γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια. Επίσης, μερικά στελέχη (S1, S2, S3, S4, S5, S7) παρουσίασαν γρήγορη ανάπτυξη, φτάνοντας σ ένα μέγιστο και στη συνέχεια, ο πληθυσμός τους παρουσίασε μείωση. 0,0200 0,0000 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36-0,0200 dph/dt (ph mu/h) -0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200 ph50-0,1400-0,1600 Vm -0,1800 phm 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 ph Σχήμα 4. Μεταβολή του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων. Στα στελέχη αυτά το ph της καλλιέργειας (σχήμα 4) μειώθηκε γρήγορα κάτω από το 4,5. Ο ρυθμός πτώσης του ph (σχήματα 5 και 6) ήταν πολύ γρήγορος τις πρώτες 18 ώρες για τα στελέχη S1, S2, S3 και στο διάστημα ωρών για τα στελέχη S4, S5 και S7. Στα υπόλοιπα στελέχη που παρουσίασαν πιο βραδεία ανάπτυξη και ο πληθυσμός τους σταθεροποιήθηκε γρήγορα, η πτώση του ph ήταν 21

22 σχεδόν γραμμική (σχήμα 4). Σε όλες τις καλλιέργειες ο ρυθμός πτώσης του ph δεν παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις. 0,0200 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 0,0000-0,0200-0,0400-0,0600 dph/dt (ph mu/h) -0,0800-0,1000-0,1200-0,1400-0,1600-0,1800-0, Χρόνος (ώρες) Σχήμα 5. Ρυθμός πτώσης του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων. dph/dt (ph mu/h) 0,0200 0,0000-0,0200-0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200-0,1400-0,1600-0,1800-0,2000 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 ph Σχήμα 6. Ρυθμός οξίνισης σε συνάρτηση με το ph, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων. 22

23 Η μέγιστη ταχύτητα οξίνισης παρατηρήθηκε στις πρώτες 6 ώρες από τον ενοφθαλμισμό, για το στέλεχος S1, στις 12 ώρες για το S3, στις 18 ώρες για το S2 και στις 30 ώρες για τα στελέχη S4 και S5 (Σχήματα 5 και 7). Η τιμή της στα στελέχη αυτά ήταν υψηλή. Στα υπόλοιπα στελέχη που εξετάστηκαν ήταν αρκετά χαμηλή. Στα στελέχη S1 έως S7 το εύρος του ph στο οποίο παρατηρήθηκαν τιμές υψηλότερες από V m /2 (ph 50 ) ήταν αρκετά μεγάλο. - 0,20-0,18 S1 dph/dt (ph mu/h) - 0,16-0,14-0,12-0,10-0,08-0,06-0,04-0,02 S3 S8 S9 S2 L8 L23 L24 L28 L9 S4 S5 L5 L26 L35 S7 S10 L20 L34 L36 S6 L19 0, Χρόνος (ώρες) Σχήμα 7. Μέγιστη τιμή οξίνισης (Vm) σε σχέση με το χρόνο (Tm) καταγραφής της, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων ή λακτοβακίλλων. Στο διάγραμμα του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με τον χρόνο (σχήμα 5) φαίνεται ότι λίγοι από τους λακτοκόκκους που μελετήθηκαν παρουσίασαν τιμές Vm μεταξύ 0,08 και 0,18. Τρία στελέχη (S1, S2, S3) παρουσίασαν την τιμή Vm αυτή μεταξύ 6 και 24 ωρών, ενώ δύο στελέχη (S4, S5) μεταξύ 30 και 36 ωρών. Οι υπόλοιποι από τους λακτοκόκκους (S6 - S10) που εξετάστηκαν δεν παρουσίασαν αξιόλογη οξίνιση (Σχήματα 5 και 7). Μόνο πέντε στελέχη λακτοκόκκων (S1, S2, S3, S4, S5) παρουσίασαν μεγάλη τιμή ph 50 (σχήμα 6). Το phm των λακτοκόκκων βρισκόταν μεταξύ 4,7-4,8 με εξαίρεση τους S1, S3 που παρουσίασαν phm στο 5,6 και 5,1, αντίστοιχα. 23

24 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1. Απομόνωση και ταυτοποίηση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων Όλες οι απομονώσεις έγιναν σε υψηλές αραιώσεις ( ) που σημαίνει ότι ο πληθυσμός των μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων που απομονώθηκαν ήταν μεγάλος και τα είδη αυτά κυριαρχούσαν στα ώριμα τυριά άλμης που εξετάσθηκαν. Η παρουσία οξυγαλακτικών βακτηρίων σε τόσο υψηλούς πληθυσμούς, της τάξης του cfu/g, σε Φέτα έχει παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές (Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis, 1992, Tzanetakis και Litopoulou-Tzanetaki, 1992). Το 62,7% των απομονώσεων ήταν λακτοβάκιλλοι, το 23,7% λακτόκοκκοι και το 13,6% εντερόκοκκοι. Οι λακτοβάκιλλοι φαίνεται ότι συνιστούν την κυρίαρχη ομάδα οξυγαλακτικών βακτηρίων στα ώριμα λευκά τυριά άλμης. Η συνδυασμένη δράση της υψηλής οξύτητας και της υψηλής αλατότητας, στα τυριά αυτά, ασκεί εκλεκτική επίδραση στις ομάδες των οξυγαλακτικών βακτηρίων. Οι λακτοβάκιλλοι έχουν μεγαλύτερη ικανότητα σε σχέση με τους λακτόκοκκους να διατηρούν το κυτταροπλασματικό τους ph σε επίπεδα υψηλότερα από το μέσο στο οποίο βρίσκονται και η ανάπτυξή τους ευνοείται σε υψηλή οξύτητα (Nannen και Hutkins, 1991). Ο Lb. plantarum που αποτέλεσε το 45,7% των απομονώσεων είναι αλατοάντοχος (Litopoulou-Tzanetaki και συν., 1993). Ο μικροοργανισμός αυτός έχει βρεθεί και σε άλλες μελέτες ότι κυριαρχεί στα λευκά τυριά άλμης (Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis, 1992, Tzanetakis και Litopoulou- Tzanetaki, 1992, Poullet και συν., 1993). Επίσης, βρέθηκαν οι λακτοβάκιλλοι Lb. paracasei subsp. paracasei και Lb. brevis. Ο δεύτερος είναι ετεροζυμωτικός, προκαλεί δηλαδή την παραγωγή αερίου κατά τη ζύμωση της λακτόζης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ελάττωμα στα λευκά τυριά άλμης. Ωστόσο, κανένα τυρί από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση των στελεχών δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, αλλά ήταν άριστης ποιότητας τόσο σε δομή όσο και σε γευστικά χαρακτηριστικά. Η χαμηλή συχνότητα ανεύρεσης των λακτοκόκκων σε υψηλούς πληθυσμούς, στα ώριμα λευκά τυριά άλμης που εξετάστηκαν, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα βακτήρια αυτά είναι ευαίσθητα στην υψηλή αλατότητα (Michels 24

25 και συν., 1979) και σε ph <5,0 (Nannen και Hutkins, 1991) και κατά συνέπεια ο πληθυσμός τους μειώνεται κατά τη διάρκεια της ωρίμασης (Mansour και Alais, 1973). Ωστόσο, ο Lc. lactis subsp. lactis απομονώθηκε συχνά (22,0%). Επίσης, βρέθηκε και ένα στέλεχος Lc. lactis subsp. cremoris. Τα αποτελέσματα αυτά είναι παραπλήσια σε εκείνα των Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis (1992) που βρήκαν ότι ο Lc. lactis αποτελεί το 14,5% της οξυγαλακτικής χλωρίδας σε λευκό τυρί άλμης από αίγιο γάλα. Συνεπώς, ο Lc. lactis είναι αρκετά ανθεκτικός στις συνθήκες που επικρατούν στα λευκά τυριά άλμης. Οι Lombadze και συν. (1976) βρήκαν ότι οι γαλακτικοί στρεπτόκοκκοι συνιστούν το 95-98% της οξυγαλακτικής χλωρίδας κατά την ωρίμαση του τυριού Domiati. Ενώ, αντίθετα, οι Shehata και συν. (1975) παρατήρησαν ότι ο Lc. lactis εξαφανίστηκε μετά από 30 ημέρες ωρίμασης του τυριού Domiati. Ο Lc. lactis subsp. cremoris είναι αρκετά ευαίσθητος και δεν επιβιώνει εύκολα κατά την ωρίμαση, έχει όμως απομονωθεί σε υψηλούς πληθυσμούς κατά τα πρώτα στάδια της ωρίμασης, αμέσως μετά την αλάτιση του τυροπήγματος, σε τυρί από πρόβειο γάλα (Arizcun και συν., 1997). Οι Weerkamp και συν. (1996) παρατήρησαν σε απομονώσεις που έκαναν από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ότι το 30% των στελεχών Lc. lactis παρουσίαζαν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του υποείδους lactis και το γενότυπο του υποείδους cremoris. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα κάποια από τα στελέχη που χαρακτηρίστηκαν ως υποείδος lactis, με βάση τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά, να ανήκουν στο υποείδος cremoris. Τα δύο αυτά στελέχη (Lc. lactis subsp. lactis και Lc. lactis subsp. cremoris) είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια στη γαλακτοβιομηχανία και είναι υπεύθυνα για την αρχική οξίνιση του γάλακτος. Αναφέρεται επίσης ότι η προσθήκη Lc. lactis subsp. lactis στο γάλα επιταχύνει την εξάλειψη των εντεροβακτηριοειδών, των κολοβακτηροειδών και των κολοβακτηριοειδών κοπρανώδους προέλευσης (Medina και συν., 1991). Οι Mayo και συν. (1990) παρατήρησαν, σε στελέχη Lc. lactis subsp. lactis που απομόνωσαν από τυρί, ότι τα στελέχη (Lac + ) που ζύμωναν σχετικά γρήγορα το γάλα και προκαλούσαν πήξη του σε δύο ημέρες παρουσίαζαν αρκετά καλή πρωτεολυτική δραστηριότητα, ενώ εκείνα (Lac - ) που προκαλούσαν πήξη σε 3-5 ημέρες δεν παρουσίαζαν πρωτεολυτική δραστηριότητα. Τα τελευταία αυτά στελέχη 25

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2007 ISSUE 1 YEAR 2007 ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής «Παραγωγή Φέτας και Κεφαλοτυριού από Γάλα Αιγοπροβάτων Χωρίς Παστερίωση για Έλεγχο της Διατηρησιμότητας (χρόνος) της Μικροβιολογικής και της Υγειονομικής Κατάστασης των Τελικών Προϊόντων» Αρ. Κουπονιού:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΕΣΣΑΝΟΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΕΣΣΑΝΟΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση της λιποπε ριεκτικότητας του γάλακτος και της προσθήκηςς

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου»

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» «Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» Αρ. Κουπονιού:18189370 01 000098 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μελέτη της τεχνολογίας παρασκευής και φυσικοχημικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Επίδραση θερµικά ξηρανθεισών αρχικών καλλιεργειών στην ωρίµανση σκληρών τυριών ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Επίδραση θερµικά ξηρανθεισών αρχικών καλλιεργειών στην ωρίµανση σκληρών τυριών ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Επίδραση θερµικά ξηρανθεισών αρχικών καλλιεργειών στην ωρίµανση σκληρών τυριών ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ, M.Sc. ΠΑΤΡΑ 2010 «Στους γονείς µου οφείλω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε.

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αρ. Κουπονιού: 18902762 01 000088 Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 3: Σύνθεση γάλακτος και φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και

Διαβάστε περισσότερα

2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 23 - ISSUE I - No 2/2014 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε. Τζάνου 1, Ε. Οικονόµου και Α. Γείτονας 3 1 Υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η oικoλoγία τωv μικρoβίωv είvαι έvας καιvoύργιoς επιστημovικός κλάδoς, πoυ έχει πρόσφατα κερδίσει έδαφoς, λόγω της αvαγvώρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Οικολογικής Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Μελισσοτροφής»

«Μελέτη Οικολογικής Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Μελισσοτροφής» «Μελέτη Οικολογικής Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Μελισσοτροφής» Αρ. Κουπονιού: 19526550 01 000159 Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΝΕΙΟ. της. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΧΝΕΙΟ. της. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΠ ΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μετρήσεις και Διερεύνηση Φαινομένων σε Ασφαλειοθήκες

Διαβάστε περισσότερα