ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ"

Transcript

1

2 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Την Επιτροπή Σύνταξης του περιοδικού αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας: Ε. Ανυφαντάκης (Πρόεδρος), Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, Π. Σωτηρίου (Αντιπρόεδρος), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χ. Κεχαγιάς (Μέλος), Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Στ. Αραβανής (Μέλος), Ομοσπονδία Βοοτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, Μ. Τζιότζιος (Μέλος), Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Υπεύθυνος για την έκδοση σύμφωνα με το νόμο: Ε. Μ. Ανυφαντάκης Άρεως Π. Φάληρο Τεχνική επιμέλεια ύλης: Βαμβακάκη Αφροδίτη Νεκταρία Εκδότης: Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός Αθήνα τηλ fax

3 Οδηγίες προς τους συγγραφείς Στο περιοδικό «Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος» δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές και βιβλιογραφικές εργασίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί ταυτόχρονα για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Το πρωτότυπο των εργασιών κρίνεται σε κάθε περίπτωση από ειδικούς επιστήμονες, συνεργάτες της ΕΕΓΕ. Οι εργασίες πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Αθήνα Τηλ Φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση : Σε περίπτωση περισσότερων του ενός συγγραφέων πρέπει να διευκρινίζεται το όνομα του υπεύθυνου για επικοινωνία. Η δομή κάθε ερευνητικής εργασίας πρέπει να είναι ως εξής: 1. Περίληψη στα ελληνικά (περίπου 300 λέξεις) 2. Εισαγωγή 3. Υλικά και Μέθοδοι 4. Αποτελέσματα και Συζήτηση 5. Συμπεράσματα 6. Ευχαριστίες 7. Βιβλιογραφία 8. Περίληψη στα αγγλικά (περίπου 600 λέξεις) Πίνακες Κάθε πίνακας πρέπει να έχει αρίθμηση και τίτλο που να είναι σαφής και επεξηγηματικός. Εικόνες Οι εικόνες και τα διαγράμματα εμπεριέχονται στο κείμενο και πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή. 3

4 Βιβλιογραφία Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα δίνονται στο κείμενο με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία, π.χ. Lim and Shipe (1990) ή αν πρόκειται για περισσότερους από δύο συγγραφείς Lim κ.λ.π. (1991). Όλες οι αναφορές στη βιβλιογραφία κατατάσσονται κατά αλφαβητική σειρά με βάση τα ονόματα των συγγραφέων. Για κάθε βιβλιογραφική αναφορά γράφονται κατά σειρά: Όνομα (-τα) συγγραφέα (-ων), χρονολογία δημοσίευσης, τίτλος εργασίας, τίτλος περιοδικού, τόμος, πρώτη και τελευταία σελίδα της εργασίας. Για βιβλιογραφικές αναφορές σε βιβλία πρέπει να αναφέρεται μεταξύ άλλων και το όνομα του εκδότη. 4

5 Instructions for Authors In the Journal Greek Journal of Dairy Science and Technology only original research papers and reviews will be accepted, that have not been submitted or published elsewhere. Manuscripts are evaluated in each case by expert scientists, collaborators of Greek NC of IDF. Manuscripts should be posted to the following address: Greek National Committee of International Dairy Federation (Agricultural University of Athens) Iera Odos 75, 11855, Votanikos Athens Tel Fax or submitted electronically to address: In case of several authors, the author for correspondence must be clearly indicated. The structure of the manuscript must be as follows: 1. Summary in Greek (about 300 words) 2. Introduction 3. Materials and Methods 4. Results and Discussion 5. Conclusions 6. Acknowledgements 7. References 8. Summary in English (about 600 words). Tables Each table must be numbered and have a clear and concise heading. Illustrations Illustrations must be integrated in the text. 5

6 References References within the text should be quoted as: Lim and Shipe (1990) or in the case of more than two authors, Lim et al. (1991). References should be listed alphabetically at the end of the paper as following: name(s) of author(s), year of publication, title, abbreviated name of the journal, volume and numbers of the first and last page. For books, the name of the editor must also be included. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σελ. 1. Απομόνωση, ταυτοποίηση και επιλογή μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων από ώριμα παραδοσιακά τυριά άλμης. Σ.Β. Καραγεώργης, Δ.Κ. Παπαγεωργίου, Δ.Ι. Φλετούρης, Α.Ι. Μάντης, Σ.Α. Γεωργάκης Επίδραση της θερμοκρασίας στα χαρακτηριστικά της Φέτας μετά από συντήρηση για διάφορα χρονικά διαστήματα. Χ. Κεχαγιάς, Α. Κερίμη, Σ. Κουλούρης και Σ. Κοντελές 34 Β ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 2. Η συμβολή των μικροβιακών συλλογών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το παράδειγμα της συλλογής ACA-DC του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας. Ε. Mανωλοπούλου, Σ. Γιουλάτος, Α. Ακτύπης, Έ. Τσακαλίδου, Γ. Καλαντζόπουλος 50 7

8 CONTENTS SECTION A RESEARCH PAPERS pg 1. Isolation, identification and selection of mesophilic lactic acid bacteria from ripened traditional white brined cheeses. S.B. Karageorgis, D.K. Papageorgiou, D.J. Fletouris, A.I. Mantis, S.A. Georgakis Effect of temperature on the characteristics of Feta cheese during preservation for various periods. C. Kehagias, A. Kerimi, S. Koulouris and S. Konteles 34 SECTION B : SCIENTIFIC ARTICLES 1. The contribution of Culture Collections in the maintenance of biodiversity. The example of the ACA-DC Collection. E. Manolopoulou, S. Gioulatos, A. Aktypis, E. Tsakalidou and G. Kalantzopoulos. 50 8

9

10 Απομόνωση, ταυτοποίηση και επιλογή μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων από ώριμα παραδοσιακά τυριά άλμης Σ.Β. Καραγεώργης 1, Δ.Κ. Παπαγεωργίου* 2, Δ.Ι. Φλετούρης 2, Α.Ι. Μάντης 2, Σ.Α. Γεωργάκης 2 Isolation, identification and selection of mesophilic lactic acid bacteria from ripened traditional white brined cheeses S.B. Karageorgis, D.K. Papageorgiou, D.J. Fletouris, A.I. Mantis, S.A. Georgakis 1. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νεαπόλεως 25, Αθήνα 2. Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως. Κτηνιατρική Σχολή. Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη * Υπεύθυνος για την αλληλογραφία Δημήτριος Κ. Παπαγεωργίου Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη Tηλ. (2310) FAX: (2310)

11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από την εξέταση 32 δειγμάτων παραδοσιακών ελληνικών τυριών Φέτας και Τελεμέ, φαίνεται ότι οι συνθήκες που επικρατούν κατά την ωρίμαση τους ευνοούν την ανάπτυξη μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων και τη διατήρησή τους σε υψηλούς πληθυσμούς καθ όλη τη διάρκεια της ωρίμασης αλλά και στα ώριμα τυριά κατά τη συντήρησή τους. Ο Lactobacillus plantarum ήταν το κυρίαρχο είδος, με ποσοστό 45,7% των απομονώσεων. Ο μικροοργανισμός αυτός είναι οξεάντοχος και αλατοάντοχος και το χαμηλό, σχετικά, ph και η σχετικά υψηλή αλατότητα των τυριών αυτών βοηθά στην επικράτησή του. Υψηλό, επίσης, ποσοστό των απομονώσεων (22,0%) εμφάνισε και ο Lactococcus lactis subsp. lactis ο οποίος δεν είναι ανθεκτικός στην υψηλή οξύτητα και αλατότητα που επικρατούν στα τυριά άλμης και μάλλον πρόκειται για προσαρμοσμένα στελέχη στα τυριά αυτά. Για την επιλογή στελεχών με σκοπό τη χρήση τους ως οξυγαλακτικών καλλιεργειών στην παρασκευή Φέτας και Τελεμέ, από 109 μεσόφιλα οξυγαλακτικά στελέχη που απομονώθηκαν, επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν 37 λακτοβάκιλλοι και 22 λακτόκοκκοι. Σ' αυτά μελετήθηκε η μεταβολή του πληθυσμού τους και η μεταβολή του ph μετά από ενοφθαλμισμό αποστειρωμένου γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια του κάθε στελέχους. Για κάθε στέλεχος δημιουργήθηκαν δύο καμπύλες. Στην πρώτη καταγραφόταν ο βαθμός οξίνισης σε σχέση με το χρόνο και στη δεύτερη ο ρυθμός οξίνισης σε σχέση με το ph του γάλακτος. Στις καμπύλες αυτές εκτιμήθηκαν: α) Η μέγιστη τιμή οξίνισης (Vm), β) ο χρόνος (Tm) στον οποίο παρατηρήθηκε η Vm, γ) το ph (phm) στο οποίο παρατηρήθηκε η μέγιστη τιμή οξίνισης (Vm), δ) το χρονικό διάστημα T 50 στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από Vm/2 και ε) το εύρος του ph (ph 50 ) στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από Vm/2. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά τέσσερα στελέχη (Lb. plantarum, Lb. brevis, Lb. paracasei και Lc. lacti subsp. lactis) αξιολογήθηκαν ως τα καλύτερα για πιθανή μελλοντική χρήση ως οξυγαλακτικών βακτηρίων για την παρασκευή Φέτας και Τελεμέ. 11

12 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οξυγαλακτικά βακτήρια που υπάρχουν στο γάλα που τυροκομείται αναπτύσσονται στα τυριά και ορισμένες φορές με την πρόοδο της ωρίμασης μπορεί και να επικρατούν της οξυγαλακτικής καλλιέργειας που προστέθηκε ως "εκκινητής". Τα βακτήρια αυτά χαρακτηρίζονται με τον όρο "Non Starter Lactic Acid Bacteria" (NSLAB) και πιστεύεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωρίμαση των τυριών (Peterson και Marshal 1990). Η πλειονότητα των NSLAB στελεχών ανήκει στην κατηγορία των μεσόφιλων τα οποία φαίνεται ότι ευνοούνται από τις συνθήκες που αναπτύσσονται (ph, θερμοκρασία, υγρασία, αλατότητα) σε ορισμένα τυριά κατά τη διάρκεια της ωρίμασής τους. Από τυρί Φέτα και γενικότερα τυριά άλμης έχουν απομονωθεί μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια που ανήκουν κυρίως στα γένη Lactabacillus και Lactococcus (Cogan και συν. 1997). Σε υψηλούς πληθυσμούς έχουν βρεθεί τα είδη Lactabacillus plantarum, Lactococcus lactis subsp. Lactis και είδη του γένους Enterococcus, όπως E. durans, E. faecalis και E. Faecium (Tzanetakis και Litopoulou-Tzanetaki 1988, Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis 1992). Άλλα είδη που έχουν βρεθεί σε μικρότερους πληθυσμούς και λιγότερο συχνά είναι τα Lb. brevis, Lb. paracasei, Lb. rhamnosus, Lb. curvatus (Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis 1992, Cogan και συν. 1997, Elortondo και συν. 1998). Η χρήση μεσόφιλων οξυγαλακτικών καλλιεργειών, μόνων ή σε συνδυασμό με θερμόφιλα στελέχη έχει δοκιμαστεί στην παραγωγή τυριών Φέτας και Τελεμέ, με καλά σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελέσματα (Efthymiou και Mattick 1967, Veinoglou και συν. 1979, Zerfiridis και συν. 1989, Litopoulou-Tzanetaki και συν. 1993). Στην εργασία αυτή περιγράφεται η διαδικασία απομόνωσης και ταυτοποίησης μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων από ώριμα ελληνικά παραδοσιακά τυριά άλμης Φέτα και Τελεμέ καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους προκειμένου να δοκιμαστούν στην παραγωγή των ελληνικών παραδοσιακών τυριών άλμης Φέτας και Τελεμέ. 12

13 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1. Θρεπτικά υποστρώματα και αντιδραστήρια α. Αραιωτικό υγρό. Ως αραιωτικό υγρό χρησιμοποιήθηκε διάλυμα κιτρικού νατρίου 2% (sodium citrate) του οίκου Merck. β. Θρεπτικά υποστρώματα. Χρησιμοποιήθηκαν MRS agar, MRS broth, M17 agar και M17 broth του οίκου Oxoid. γ. Γάλα. Ανασυσταμένη σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος Regilé της εταιρίας Nestlé, σε ποσοστό 12% η οποία αποστειρωνόταν στους 115 ο C για 15 min. δ. Διαλύματα της χρώσης Gram (Crystal violet, Lugol, Safranine) του οίκου Merck. ε. Συστήματα ταυτοποίησης μικροβίων API 50 CHL test stripe, API 50 CH test stripe και API 20 test stripe του οίκου BioMerieux Όργανα α. Επωαστικοί κλίβανοι, ρυθμισμένοι στις θερμοκρασίες 10 ο C, 15 ο C και 45 ο C. β. Μικροσκόπιο απλό οπτικό του οίκου Carl Zeiss. γ. Stomacher τύπου Stomacher 400 Lab Blender του οίκου Seward. δ. Πεχάμετρο τύπου ph 320 WTN του οίκου Weiheim. ε. Σύστημα δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών AnaeroGenTM AN25 του οίκου Oxoid. στ. Μηχανικός αναδευτήρας (vortex) G-560E του οίκου Scientific Industries INC., USA. ζ. Διάφορα γενικής χρήσης γυάλινα όργανα και σκεύη όπως σιφώνια (πιπέτες), σωλήνες, φιάλες, φιαλίδια, ποτήρια, ογκομετρικοί κύλινδροι, θερμόμετρα, υδατόλουτρο κ.ά. 3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3.1. Μεθοδολογία απομόνωσης μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων Για την απομόνωση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων εξετάστηκαν 32 δείγματα τυριών άλμης στα οποία, κατά την παρασκευή τους, ως μόνη οξυγαλακτική καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε η γιαούρτη ή δε χρησιμοποιήθηκε 13

14 καθόλου καλλιέργεια και τα οποία στην πλειονότητά τους προέρχονταν από μικρά παραδοσιακά τυροκομεία. Κάθε δείγμα τυριού μεταφερόταν στο εργαστήριο υπό ψύξη (0-4 ο C) και εξεταζόταν την ίδια ημέρα. Για τη δημιουργία της πρώτης αραίωσης (1:10) 11 g τυριού και 99 ml αραιωτικού υγρού θερμοκρασίας 42±1 ο C τοποθετούνταν σε αποστειρωμένη σακούλα Stomacher και ομογενοποιούνταν για 3 min στο Stomacher. Οι διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις γίνονταν με μεταφορά 1 ml σε 9 ml του ίδιου αραιωτικού. Ακολούθως ενοφθαλμίζονταν με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης εκλεκτικά υποστρώματα MRS agar και M17 agar (IDF 1988, APHA 1992), γινόταν επιστοιβάδευση υποστρώματος και τα πετρί τοποθετούνταν για επώαση στους 15 ο C για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν, ώστε να εμφανιστούν ευδιάκριτες αποικίες (2-3 ημέρες). Από κάθε δείγμα λαμβάνονταν 2-3 τυχαίες αποικίες από τρυβλία της μεγαλύτερης αραίωσης για κάθε υπόστρωμα. Κάθε αποικία τοποθετιόταν σε 10 ml αποστειρωμένου γάλακτος και επωαζόταν στους 15 ο C για ημέρες. Μετά από 2 ανακαλλιέργειες σε γάλα, κάθε καθαρή καλλιέργεια εξεταζόταν ως προς τη μορφολογία των μικροβιακών κυττάρων της με χρώση Gram και παρατήρηση σε κοινό μικροσκόπιο. Ακολούθως, γινόταν δοκιμή καταλάσης και εξεταζόταν ο χρόνος πήξης του γάλακτος μετά από ενοφθαλμισμό 1 ml καλλιέργειας σε 10 ml αποστειρωμένου γάλακτος και επώαση στους 15 ο C. Επίσης, εξετάστηκε η ανάπτυξη του κάθε στελέχους, μετά από επιφανειακό ενοφθαλμισμό σε MRS agar ή M17 agar και επώαση στους 10 ο C για 10 ημέρες και στους 45 ο C για 3 ημέρες, τόσο σε αερόβιες όσο και σε αναερόβιες συνθήκες Μεθοδολογία ταυτοποίησης οξυγαλακτικών βακτηρίων Τα στελέχη που επιλέχθηκαν ταυτοποιήθηκαν με τη βοήθεια των συστημάτων ταυτοποίησης μικροβίων API 50 CHL test stripe για τους βακίλλους και API 50 CH test stripe και API 20 test stripe για τους κόκκους. Η ταυτοποίηση των θετικών κατά Gram βακίλλων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια των Kandler και Weiss (1986) και IDF (1991) και των θετικών κατά Gram κόκκων σύμφωνα με τα κριτήρια του Schleifer (1986). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και τα κριτήρια ταξινόμησης που αναφέρονται από τον Axelsson (1993). 14

15 Η παραγωγή CO 2 από τη ζύμωση της γλυκόζης εξετάστηκε χρησιμοποιώντας ανεστραμμένο σωληνάκι Durcham σε δοκιμαστικούς σωλήνες που περιείχαν MRS broth με επιστοιβάδευση παραφίνης, σύμφωνα με τη μέθοδο των Gibson και Abdel-Malek (1945). Τα είδη οξυγαλακτικών βακτηρίων που απομονώθηκαν από τυριά άλμης φαίνονται στον πίνακα 1. Στα στελέχη που ταυτοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί αριθμοί L1 έως L37 για τους βακίλλους και S1 έως S22 για τους κόκκους (πίνακες 2 και 3) Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής οξυγαλακτικών στελεχών Η επιλογή των οξυγαλακτικών στελεχών έγινε με βάση την ικανότητά τους για παραγωγή οξέος, μετά από ενοφθαλμισμό τους σε αποστειρωμένο γάλα (Spinnler και Corrieu, 1989, Picque και συν. 1992). Μετά από δύο διαδοχικές ανακαλλιέργειες σε ζωμό MRS ή M17, για τους βακίλλους και τους κόκκους, αντίστοιχα, το κάθε στέλεχος ενοφθαλμιζόταν σε αποστειρωμένο γάλα. Το μέγεθος του ενοφθαλμίσματος ήταν τέτοιο, ώστε ο πληθυσμός του στελέχους, μετά τον ενοφθαλμισμό, να ήταν περίπου 7±2x10 5 cfu/ml. Ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του πληθυσμού του ενοφθαλμίσματος γινόταν νεφελομετρικώς. Η ακριβής αρίθμηση γινόταν με ταυτόχρονο προσδιορισμό του πληθυσμού των οξυγαλακτικών στελεχών στο αποστειρωμένο γάλα, αμέσως μετά τον ενοφθαλμισμό, με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης σε εκλεκτικό υπόστρωμα (MRS ή Μ17 άγαρ). Το προς ενοφθαλμισμό γάλα ήταν τοποθετημένο σε ποσότητες των 100 ml μέσα σε κωνικές φιάλες Erlenmeyer των 250 ml και είχε παραμείνει σε κλίβανο θερμοκρασίας 20 ο C για μία ώρα. Μετά τον ενοφθαλμισμό ακολουθούσε επώαση στους 20 ο C και μετρήσεις του ph και του πληθυσμού του στελέχους, ανά 6 ώρες μέχρι τις 48 ώρες και στη συνέχεια ανά 12 ώρες μέχρι τις 96 ώρες. Η μέτρηση του ph γινόταν με τη βοήθεια πεχαμέτρου το ηλεκτρόδιο του οποίου απολυμαινόταν με αλκοόλη πριν από κάθε μέτρηση. Η μέτρηση του πληθυσμού γινόταν σε MRS agar και M17 agar για τους λακτοβακίλλους και τους λακτοκόκκους, αντίστοιχα. Για κάθε καλλιέργεια έγιναν τρεις (3) επαναλήψεις. 15

16 Από τις τιμές του ph προσδιορίστηκε ο ρυθμός οξίνισης (dph/dt) και δημιουργήθηκαν δύο καμπύλες για κάθε στέλεχος: μια του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με τον χρόνο και μια του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με το ph. Στις καμπύλες αυτές εκτιμήθηκαν οι εξής παράμετροι: α) η μέγιστη τιμή οξίνισης (V m ), β) ο χρόνος (T m ) στον οποίο παρατηρήθηκε ο V m, γ) το ph (ph m ) στο οποίο παρατηρήθηκε ο V m, δ) το χρονικό διάστημα (T 50 ) στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από V m /2 και ε) το εύρος του ph (ph 50 ) στο οποίο παρατηρούνταν τιμές υψηλότερες από V m /2. Οι παράμετροι αυτοί προσδιορίζουν αρκετά καλά τη δραστηριότητα των οξυγαλακτικών στελεχών. Οι τρεις τελευταίοι θεωρούνται και ανεξάρτητοι από το μέγεθος του ενοφθαλμίσματος (Spinnler και Corrieu, 1989). 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1. Απομόνωση και ταυτοποίηση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων Από τα 32 δείγματα τυριών άλμης που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων, προέκυψαν 121 καθαρές καλλιέργειες. Τελικά διατηρήθηκαν 109 καθαρά στελέχη, από τα οποία τα 76 είχαν μορφή βακίλλου και τα 33 μορφή κόκκου. Ήταν όλα Gram θετικά, αρνητικά στη δοκιμή καταλάσης, προκαλούσαν πήξη του γάλακτος σε διάφορους χρόνους και τα περισσότερα παρουσίασαν καλή ανάπτυξη στους 10 ο C και καθόλου στους 45 ο C, εκτός από μερικούς κόκκους που έδωσαν καλή ανάπτυξη και στις δύο θερμοκρασίες. Πίνακας 1. Είδη οξυγαλακτικών βακτηρίων που απομονώθηκαν από τυριά άλμης. Είδος Αριθμός απομονώσεων Ποσοστό % Lactobacillus plantarum 27 45,7 Lactobacillus brevis 5 8,5 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 5 8,5 Lactococcus lactis subsp. lactis 13 22,0 Lactococcus lactis subsp. cremoris 1 1,7 Enterococcus spp. 8 13,6 16

17 Πίνακας 2. Λακτοβάκιλλοι που απομονώθηκαν και κωδικοποίησή τους. Κ.Α. * Είδος Κ.Α. Είδος L1 Lb. plantarum L20 Lb. plantarum L2 Lb. paracasei subsp. paracasei L21 Lb. plantarum L3 Lb. plantarum L22 Lb. plantarum L4 Lb. plantarum L23 Lb. brevis L5 Lb. paracasei subsp. paracasei L24 Lb. plantarum L6 Lb. plantarum L25 Lb. plantarum L7 Lb. plantarum L26 Lb. paracasei subsp. paracasei L8 Lb. plantarum L27 Lb. plantarum L9 Lb. paracasei subsp. paracasei L28 Lb. plantarum L10 Lb. plantarum L29 Lb. plantarum L11 Lb. brevis L30 Lb. plantarum L12 Lb. plantarum L31 Lb. plantarum L13 Lb. plantarum L32 Lb. brevis L14 Lb. paracasei subsp. paracasei L33 Lb. plantarum L15 Lb. brevis L34 Lb. plantarum L16 Lb. plantarum L35 Lb. brevis L17 Lb. plantarum L36 Lb. plantarum L18 Lb. plantarum L37 Lb. plantarum L19 Lb. plantarum *Κ.Α.= Κωδικός Αριθμός Από τα 109 στελέχη επιλέχθηκαν εκείνα που προκαλούσαν πήξη του γάλακτος, σε λιγότερο από 15 ημέρες για τους βακίλλους και σε λιγότερο από 10 ημέρες για τους κόκκους, μετά από ενοφθαλμισμό 1 ml καλλιέργειας σε 10 ml αποστειρωμένου γάλακτος και επώαση στους 15 ο C. Επίσης, αν από το ίδιο δείγμα τυριού υπήρχαν περισσότερες από μία απομονώσεις στελεχών τα οποία είχαν όμοια μορφολογία, ίδιο χρόνο πήξης του γάλακτος και ίδια ανάπτυξη στους 10 ο C και 45 ο C, διατηρήθηκε το ένα στέλεχος. Τελικά επιλέχθηκαν 59 στελέχη, τα οποία και ταυτοποιήθηκαν. Τα 37 από αυτά ήταν βάκιλλοι και τα 22 κόκκοι (πίνακες 2 και 3). Το είδος που κυριαρχούσε από τους βακίλλους ήταν ο Lb. plantarum, ενώ από 17

18 τους κόκκους ο Lc. lactis subsp. lactis. Επίσης, βρέθηκαν Lb. brevis, Lb. paracasei subsp. paracasei, Lc. lactis subsp. cremoris, καθώς και είδη του γένους Enterococcus. Τα αποτελέσματα των ταυτοποιήσεων φαίνονται στον πίνακα 1. Τα οξυγαλακτικά στελέχη που απομονώθηκαν κωδικοποιήθηκαν με ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου (L για τους βακίλους και S για τους κόκκους) και ένα αύξοντα αριθμό, όπως φαίνεται στους πίνακες 2 και 3: Πίνακας 3. Λακτόκοκκοι και εντερόκοκκοι που απομονώθηκαν και κωδικοποίησή τους. Κ.Α. * Είδος Κ.Α. Είδος S1 Lc. lactis subsp. lactis S12 Lc. lactis subsp. lactis S2 Lc. lactis subsp. lactis S13 Lc. lactis subsp. lactis S3 Lc. lactis subsp. lactis S14 Enterococcus spp. S4 Lc. lactis subsp. lactis S15 Lc. lactis subsp. lactis S5 Lc. lactis subsp. lactis S16 Lc. lactis subsp. lactis S6 Lc. lactis subsp. lactis S17 Lc. lactis subsp. lactis S7 Lc. lactis subsp. cremoris S18 Lc. lactis subsp. lactis S8 Enterococcus spp. S19 Enterococcus spp. S9 Lc. lactis subsp. lactis S20 Enterococcus spp. S10 Enterococcus spp. S21 Enterococcus spp. S11 Enterococcus spp. S22 Enterococcus spp. *Κ.Α.= Κωδικός Αριθμός 4.2. Επιλογή οξυγαλακτικών στελεχών α. Λακτοβάκιλλοι : Ο πληθυσμός των λακτοβακίλλων παρουσίασε μια φάση προσαρμογής, περίπου 12 ωρών, από τη στιγμή του ενοφθαλμισμού του αποστειρωμένου γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια. Στη συνέχεια, τα περισσότερα στελέχη παρουσίασαν μια γρήγορη λογαριθμική φάση ανάπτυξης σε χρόνο από 12 έως 48 ώρες και ακολούθως ο πληθυσμός εισήλθε σε φάση στασιμότητας και άρχισε να μειώνεται. Το ph της καλλιέργειας (σχήμα 1) παρέμεινε σχεδόν σταθερό κατά τις πρώτες 12 ώρες μετά τον ενοφθαλμισμό και στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει μείωση. Ο ρυθμός πτώσης του ph (σχήματα 2 και 3) στις περισσότερες 18

19 καλλιέργειες λακτοβακίλλων που εξετάστηκαν ήταν γρήγορος μετά τις 12 ώρες και άρχισε να μειώνεται όταν το ph έπεσε κάτω από 4,5. Οι υπόλοιπες καλλιέργειες λακτοβακίλλων παρουσίασαν μέτριο ρυθμό πτώσης του ph, ενώ λίγες παρουσίασαν αργό ρυθμό πτώσης του ph στην αρχή και γρήγορο μετά τις 48 ώρες. Η μέγιστη ταχύτητα οξίνισης (V m ) παρατηρήθηκε μεταξύ 18 και 42 ωρών από τον ενοφθαλμισμό. Η τιμή της κυμάνθηκε από πολύ υψηλή (στέλεχος L23) μέχρι αρκετά χαμηλή (στέλεχος L8) (Σχήμα 7). Το ίδιο παρατηρήθηκε και για το εύρος του ph στο οποίο παρατηρήθηκαν τιμές υψηλότερες από V m /2 (ph 50 ) (Σχήμα 3). 7,00 6,50 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36 6,00 5,50 ph 5,00 4,50 4,00 3, Χρόνος (ώρες) Σχήμα 1. Μεταβολή του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοβακίλλων. Από το διάγραμμα του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με τον χρόνο (σχήμα 2) παρατηρούμε ότι αρκετοί από τους λακτοβάκιλλους που μελετήθηκαν εμφάνισαν τιμές Vm μεταξύ 0,08 και 0,16 (L5, L9, L23, L24, L28, L35). Ορισμένοι από αυτούς όπως οι L23, L24 και L28 εμφάνισαν την Vm αυτή στις 24 ώρες, ενώ οι L9, L5, και L35 στις 30, 36 και 42 ώρες από τον ενοφθαλμισμό, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι λακτοβάκιλλοι (L8, L19, L20, L26, L34, L36) που μελετήθηκαν δεν παρουσίασαν αξιόλογη οξίνιση (Σχήματα 2 και 7). 19

20 0,0200 0,0000 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36-0,0200 dph/dt (ph mu/h) -0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200 T50-0,1400-0,1600 Vm -0,1800 Tm Χρόνος (ώρες) Σχήμα 2. Ρυθμός πτώσης του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοβακίλλων. 0,0200 0,0000 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36-0,0200 dph/dt (ph mu/h) -0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200 ph50-0,1400-0,1600 Vm -0,1800 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 phm ph Σχήμα 3. Ρυθμός οξίνισης σε συνάρτηση με το ph, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοβακίλλων. 20

21 Εξετάζοντας την παράμετρο ph 50 (σχήμα 3) παρατηρούμε ότι όλοι, σχεδόν, οι λακτοβάκιλλοι παρουσίασαν υψηλές τιμές. Το phm των λακτοβακίλλων κυμάνθηκε, κυρίως, σε τιμές 5,0±0,5. β. Λακτόκοκκοι : Ο πληθυσμός των λακτοκόκκων παρουσίασε πολύ σύντομη φάση προσαρμογής και άρχισε να αυξάνεται γρήγορα μετά τον ενοφθαλμισμό στο γάλα. Μερικά στελέχη (S1, S2, S3) παρουσίασαν το μέγιστο της ανάπτυξής τους γύρω στις 12 ώρες από τη στιγμή του ενοφθαλμισμού του γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια. Επίσης, μερικά στελέχη (S1, S2, S3, S4, S5, S7) παρουσίασαν γρήγορη ανάπτυξη, φτάνοντας σ ένα μέγιστο και στη συνέχεια, ο πληθυσμός τους παρουσίασε μείωση. 0,0200 0,0000 L5 L8 L9 L19 L20 L23 L24 L26 L28 L34 L35 L36-0,0200 dph/dt (ph mu/h) -0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200 ph50-0,1400-0,1600 Vm -0,1800 phm 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 ph Σχήμα 4. Μεταβολή του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων. Στα στελέχη αυτά το ph της καλλιέργειας (σχήμα 4) μειώθηκε γρήγορα κάτω από το 4,5. Ο ρυθμός πτώσης του ph (σχήματα 5 και 6) ήταν πολύ γρήγορος τις πρώτες 18 ώρες για τα στελέχη S1, S2, S3 και στο διάστημα ωρών για τα στελέχη S4, S5 και S7. Στα υπόλοιπα στελέχη που παρουσίασαν πιο βραδεία ανάπτυξη και ο πληθυσμός τους σταθεροποιήθηκε γρήγορα, η πτώση του ph ήταν 21

22 σχεδόν γραμμική (σχήμα 4). Σε όλες τις καλλιέργειες ο ρυθμός πτώσης του ph δεν παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις. 0,0200 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 0,0000-0,0200-0,0400-0,0600 dph/dt (ph mu/h) -0,0800-0,1000-0,1200-0,1400-0,1600-0,1800-0, Χρόνος (ώρες) Σχήμα 5. Ρυθμός πτώσης του ph σε σχέση με το χρόνο, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων. dph/dt (ph mu/h) 0,0200 0,0000-0,0200-0,0400-0,0600-0,0800-0,1000-0,1200-0,1400-0,1600-0,1800-0,2000 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 ph Σχήμα 6. Ρυθμός οξίνισης σε συνάρτηση με το ph, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων. 22

23 Η μέγιστη ταχύτητα οξίνισης παρατηρήθηκε στις πρώτες 6 ώρες από τον ενοφθαλμισμό, για το στέλεχος S1, στις 12 ώρες για το S3, στις 18 ώρες για το S2 και στις 30 ώρες για τα στελέχη S4 και S5 (Σχήματα 5 και 7). Η τιμή της στα στελέχη αυτά ήταν υψηλή. Στα υπόλοιπα στελέχη που εξετάστηκαν ήταν αρκετά χαμηλή. Στα στελέχη S1 έως S7 το εύρος του ph στο οποίο παρατηρήθηκαν τιμές υψηλότερες από V m /2 (ph 50 ) ήταν αρκετά μεγάλο. - 0,20-0,18 S1 dph/dt (ph mu/h) - 0,16-0,14-0,12-0,10-0,08-0,06-0,04-0,02 S3 S8 S9 S2 L8 L23 L24 L28 L9 S4 S5 L5 L26 L35 S7 S10 L20 L34 L36 S6 L19 0, Χρόνος (ώρες) Σχήμα 7. Μέγιστη τιμή οξίνισης (Vm) σε σχέση με το χρόνο (Tm) καταγραφής της, μετά από ενοφθαλμισμό γάλακτος με καθαρή καλλιέργεια στελεχών λακτοκόκκων ή λακτοβακίλλων. Στο διάγραμμα του ρυθμού οξίνισης σε σχέση με τον χρόνο (σχήμα 5) φαίνεται ότι λίγοι από τους λακτοκόκκους που μελετήθηκαν παρουσίασαν τιμές Vm μεταξύ 0,08 και 0,18. Τρία στελέχη (S1, S2, S3) παρουσίασαν την τιμή Vm αυτή μεταξύ 6 και 24 ωρών, ενώ δύο στελέχη (S4, S5) μεταξύ 30 και 36 ωρών. Οι υπόλοιποι από τους λακτοκόκκους (S6 - S10) που εξετάστηκαν δεν παρουσίασαν αξιόλογη οξίνιση (Σχήματα 5 και 7). Μόνο πέντε στελέχη λακτοκόκκων (S1, S2, S3, S4, S5) παρουσίασαν μεγάλη τιμή ph 50 (σχήμα 6). Το phm των λακτοκόκκων βρισκόταν μεταξύ 4,7-4,8 με εξαίρεση τους S1, S3 που παρουσίασαν phm στο 5,6 και 5,1, αντίστοιχα. 23

24 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1. Απομόνωση και ταυτοποίηση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων Όλες οι απομονώσεις έγιναν σε υψηλές αραιώσεις ( ) που σημαίνει ότι ο πληθυσμός των μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων που απομονώθηκαν ήταν μεγάλος και τα είδη αυτά κυριαρχούσαν στα ώριμα τυριά άλμης που εξετάσθηκαν. Η παρουσία οξυγαλακτικών βακτηρίων σε τόσο υψηλούς πληθυσμούς, της τάξης του cfu/g, σε Φέτα έχει παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές (Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis, 1992, Tzanetakis και Litopoulou-Tzanetaki, 1992). Το 62,7% των απομονώσεων ήταν λακτοβάκιλλοι, το 23,7% λακτόκοκκοι και το 13,6% εντερόκοκκοι. Οι λακτοβάκιλλοι φαίνεται ότι συνιστούν την κυρίαρχη ομάδα οξυγαλακτικών βακτηρίων στα ώριμα λευκά τυριά άλμης. Η συνδυασμένη δράση της υψηλής οξύτητας και της υψηλής αλατότητας, στα τυριά αυτά, ασκεί εκλεκτική επίδραση στις ομάδες των οξυγαλακτικών βακτηρίων. Οι λακτοβάκιλλοι έχουν μεγαλύτερη ικανότητα σε σχέση με τους λακτόκοκκους να διατηρούν το κυτταροπλασματικό τους ph σε επίπεδα υψηλότερα από το μέσο στο οποίο βρίσκονται και η ανάπτυξή τους ευνοείται σε υψηλή οξύτητα (Nannen και Hutkins, 1991). Ο Lb. plantarum που αποτέλεσε το 45,7% των απομονώσεων είναι αλατοάντοχος (Litopoulou-Tzanetaki και συν., 1993). Ο μικροοργανισμός αυτός έχει βρεθεί και σε άλλες μελέτες ότι κυριαρχεί στα λευκά τυριά άλμης (Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis, 1992, Tzanetakis και Litopoulou- Tzanetaki, 1992, Poullet και συν., 1993). Επίσης, βρέθηκαν οι λακτοβάκιλλοι Lb. paracasei subsp. paracasei και Lb. brevis. Ο δεύτερος είναι ετεροζυμωτικός, προκαλεί δηλαδή την παραγωγή αερίου κατά τη ζύμωση της λακτόζης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ελάττωμα στα λευκά τυριά άλμης. Ωστόσο, κανένα τυρί από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση των στελεχών δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, αλλά ήταν άριστης ποιότητας τόσο σε δομή όσο και σε γευστικά χαρακτηριστικά. Η χαμηλή συχνότητα ανεύρεσης των λακτοκόκκων σε υψηλούς πληθυσμούς, στα ώριμα λευκά τυριά άλμης που εξετάστηκαν, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα βακτήρια αυτά είναι ευαίσθητα στην υψηλή αλατότητα (Michels 24

25 και συν., 1979) και σε ph <5,0 (Nannen και Hutkins, 1991) και κατά συνέπεια ο πληθυσμός τους μειώνεται κατά τη διάρκεια της ωρίμασης (Mansour και Alais, 1973). Ωστόσο, ο Lc. lactis subsp. lactis απομονώθηκε συχνά (22,0%). Επίσης, βρέθηκε και ένα στέλεχος Lc. lactis subsp. cremoris. Τα αποτελέσματα αυτά είναι παραπλήσια σε εκείνα των Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis (1992) που βρήκαν ότι ο Lc. lactis αποτελεί το 14,5% της οξυγαλακτικής χλωρίδας σε λευκό τυρί άλμης από αίγιο γάλα. Συνεπώς, ο Lc. lactis είναι αρκετά ανθεκτικός στις συνθήκες που επικρατούν στα λευκά τυριά άλμης. Οι Lombadze και συν. (1976) βρήκαν ότι οι γαλακτικοί στρεπτόκοκκοι συνιστούν το 95-98% της οξυγαλακτικής χλωρίδας κατά την ωρίμαση του τυριού Domiati. Ενώ, αντίθετα, οι Shehata και συν. (1975) παρατήρησαν ότι ο Lc. lactis εξαφανίστηκε μετά από 30 ημέρες ωρίμασης του τυριού Domiati. Ο Lc. lactis subsp. cremoris είναι αρκετά ευαίσθητος και δεν επιβιώνει εύκολα κατά την ωρίμαση, έχει όμως απομονωθεί σε υψηλούς πληθυσμούς κατά τα πρώτα στάδια της ωρίμασης, αμέσως μετά την αλάτιση του τυροπήγματος, σε τυρί από πρόβειο γάλα (Arizcun και συν., 1997). Οι Weerkamp και συν. (1996) παρατήρησαν σε απομονώσεις που έκαναν από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ότι το 30% των στελεχών Lc. lactis παρουσίαζαν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του υποείδους lactis και το γενότυπο του υποείδους cremoris. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα κάποια από τα στελέχη που χαρακτηρίστηκαν ως υποείδος lactis, με βάση τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά, να ανήκουν στο υποείδος cremoris. Τα δύο αυτά στελέχη (Lc. lactis subsp. lactis και Lc. lactis subsp. cremoris) είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια στη γαλακτοβιομηχανία και είναι υπεύθυνα για την αρχική οξίνιση του γάλακτος. Αναφέρεται επίσης ότι η προσθήκη Lc. lactis subsp. lactis στο γάλα επιταχύνει την εξάλειψη των εντεροβακτηριοειδών, των κολοβακτηροειδών και των κολοβακτηριοειδών κοπρανώδους προέλευσης (Medina και συν., 1991). Οι Mayo και συν. (1990) παρατήρησαν, σε στελέχη Lc. lactis subsp. lactis που απομόνωσαν από τυρί, ότι τα στελέχη (Lac + ) που ζύμωναν σχετικά γρήγορα το γάλα και προκαλούσαν πήξη του σε δύο ημέρες παρουσίαζαν αρκετά καλή πρωτεολυτική δραστηριότητα, ενώ εκείνα (Lac - ) που προκαλούσαν πήξη σε 3-5 ημέρες δεν παρουσίαζαν πρωτεολυτική δραστηριότητα. Τα τελευταία αυτά στελέχη 25

ΦΕΤΑ: ΕΝΑΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΩΝ. Γκόλφω Μοάτσου

ΦΕΤΑ: ΕΝΑΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΩΝ. Γκόλφω Μοάτσου ΦΕΤΑ: ΕΝΑΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΩΝ Γκόλφω Μοάτσου Επίκουρος Kαθηγήτρια Εργαστήριο Γαλακτοκοµίας Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα:

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα: Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ), M.Sc., Ph.D. Ταχυδρομική διεύθυνση: Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις

Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις N.M. Tζανετάκη Καθηγητού Α.Π.Θ. Η λέξη probiotic είναι σύνθετη από τη λέξη pro που σημαίνει για και τη λέξη biotic που σημαίνει βιοτικός-βίοτος-ζωή. Δηλαδή προβιοτικά=για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κολοβακτηριοειδή (coliforms) συνιστούν μια ειδική ομάδα της οικογένειας των Eντεροβακτηριοειδών (Enterobacteriaceae).

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ιωάννης Σαμέλης, Αναπληρωτής Ερευνητής. Κοινοτική Νομοθεσία Κριτήρια για τη Listeria monocytogenes στα τρόφιμα. Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων

Δρ Ιωάννης Σαμέλης, Αναπληρωτής Ερευνητής. Κοινοτική Νομοθεσία Κριτήρια για τη Listeria monocytogenes στα τρόφιμα. Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων Λιστερίωση και ελληνικά παραδοσιακά τυριά: Εκτίμηση του κινδύνου και μέτρα ελέγχου του παθογόνου σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1441/2007 (τροπ. του ΕΚ 2073/2005) της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2007 ISSUE 1 YEAR 2007 ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 3: Βακτήρια που Παρουσιάζουν Ενδιαφέρον στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος, 2011 2 Το γιαούρτι είναι προϊόν που προκύπτει απότηζύµωσητηςλακτόζηςτουγάλακτοςπροςγαλακτικόοξύ, το οποίο προκαλεί πήξη των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 28: Επιβίωση του Παθογόνου Listeria monocytogenes

Δράση 28: Επιβίωση του Παθογόνου Listeria monocytogenes Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 29-34. http://www.jodysseus.gr Δράση 28: Παθογόνου Listeria Αναστασιάδου Κυριακή, Απόφοιτος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η θέρμανση είναι μια μορφή επεξεργασίας, ίσως η πιο ευρέως διαδεδομένη, που χρησιμοποιείται για να θανατώσει ή αδρανοποιήσει τους μικροοργανισμούς (βλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η μικροβιακή καταλληλότητα του νερού ελέγχεται με την καταμέτρηση των μικροβιακών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι μικροοργανισμοί, οι

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηγεωργίου Άρτεμις Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Χατζηγεωργίου Άρτεμις Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Μικροβιολογία Ι Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι Οι μαθησιακοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Πρακτική. Πρακτικό Εργαστήριο Πίνακας Ελέγχου

Δ. Πρακτική. Πρακτικό Εργαστήριο Πίνακας Ελέγχου Δ. Πρακτική. Πρακτικό Εργαστήριο Πίνακας Ελέγχου Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες για τις ομάδες προϊόντων, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Γ. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει όλων των ειδών τα προϊοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μικροβιακή κινητική και λειτουργία Βιοαντιδραστήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιοχημικό προφίλ Μικροοργανισμών (Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2008 ISSUE 1 YEAR 2008 ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΔΠΜΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (3/3), 1ΔΩ

Γαλακτοκομία. Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (3/3), 1ΔΩ Γαλακτοκομία Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως ΓΟΥΝΑ ΑΚΗ Α., ΣΚΑΝ ΑΜΗΣ Π., ΡΟΣΙΝΟΣ Ε.Χ, & ΝΥΧΑΣ Γ-Ι.Ε. Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 10: Ενδογενείς Παράγοντες Δυναμικό Οξειδοαναγωγής Θρεπτικά Συστατικά, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 5: Ψύξη, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής

Γαλακτοκομία. Ενότητα 5: Ψύξη, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Γαλακτοκομία Ενότητα 5: Ψύξη, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί Στόχοι Να γνωρίζουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 Τύποι γάλακτος Πρωτεϊνη λίπος λακτόζηασβέστιο Καζεϊνη Ορρού Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120 Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250 Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 *Το κατσικίσιο γάλα έχει λιγότερη Λακτόζη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κα τρόφιμα ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της ΩΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ (πρωτεΐνης στο ασπράδι του αυγού) και της ΚΑΖΕΪΝΗΣ (πρωτεΐνης του γάλακτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ διαίρεση διχοτόμηση. της αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Ειδικό βάρος Οξύτητα Στερεό υπόλειμμα Λακτόζη Έλεγχος παστερίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την

Διαβάστε περισσότερα

BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)

BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254458.02 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BD Triple Sugar Iron Agar (Άγαρ

Διαβάστε περισσότερα

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis στα παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Γουναδάκη 1 Α., Σωτηρόπουλος 1 Χ., ροσινός Ε.Χ, Μεταξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λούκας Νεοφύτου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ Ι. Σαρακατσιάνος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στα ζυµωµένα γάλατα και ανάγκη για εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου

Εξελίξεις στα ζυµωµένα γάλατα και ανάγκη για εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου Εξελίξεις στα ζυµωµένα γάλατα και ανάγκη για εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου Χρήστος Κεχαγιάς Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του ΤΕΙ Αθήνας Μέλος του Σ της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις Ζυµώσεις Τροφίµων Σκοποί! Συντήρηση Τροφίµων! Παραγωγή Οξέος! Ελάττωση ενέργειας! Αύξηση Πυκνότητας θρεπτικών o Πολύπλοκα θρεπτικά σε απλά o ιάσπαση φυτικών δοµών o Σύνθεση βιταµινών Ζυµώσεις A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών Η μελέτη των μικροοργανισμών απαιτεί συνήθως την καλλιέργεια τους στο εργαστήριο Γίνεται χρήση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

1 Μηλογαλακτική Ζύµωση Ως µηλογαλακτική ζύµωση θεωρείται η µετατροπή του L-µηλικού οξέος προς L- γαλακτικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα µε την επίδραση µικροοργανισµών. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσµα της

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά ΓΕΝΙΚΑ Το γιαούρτι προέρχεται από το αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, το οποίο βράζεται και αργότερα, όταν η θερμοκρασία του κατέβει στους 40 50 ο C προστίθεται η μαγιά και αφήνεται να πήξει. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΜΩΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

ΖΥΜΩΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΖΥΜΩΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ Εργαστήρι Προϊόντα Ελιάς: Βελτίωση Ποιότητας Και Οργανοληπτική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ελληνικός κωδικας τροφίμων & ποτών FAO / WHO

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ελληνικός κωδικας τροφίμων & ποτών FAO / WHO γιαούρτι Δρ. Σπυρίδων Κοντελές Τί είναι η / το γιαούρτι/η ; ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Είναι προιόν ζύμωσης του γάλακτος από οξυγαλακτικά βακτήρια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ελληνικός κωδικας τροφίμων & ποτών γιαούρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοφανή τρόφιµα (novel foods)

Καινοφανή τρόφιµα (novel foods) Καινοφανή τρόφιµα (novel foods) Μία νέα κατηγορία τροφίµων που µπορεί να επηρεάσει ευεργετικά την ανθρώπινη υγεία λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε βιοενεργά συστατικά, είναι τα «καινοφανή τρόφιµα» (novel

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254447.01 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 7: Κλασσικές & Σύγχρονες (Ταχείες) Μέθοδοι Μέτρησης Μικροβιακού Φορτίου (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Αξιοποίηση μικροοργανισμών στην παραγωγή τροφίμων

Φύλλο Εργασίας. Αξιοποίηση μικροοργανισμών στην παραγωγή τροφίμων European Union Science Olympiad - EUSO 2012 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών- EUSO 2012 Τοπικός Διαγωνισμός Νομού Μαγνησίας 26-11-2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σχολείο: Ονομ/νυμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ !Unexpected End of Formula l ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γκέκας Γιώργος Δημητριάδου Άννα Τζελέπη Λαμπρινή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πειράµατα Επιδείξεως Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραπροϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ Ακάθαρτη Γλυκερίνη Crude Glycerine Αυξανόμενη παραγωγή του Τεράστια αποθέματα ακάθαρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 2: Μικροβιολογικά Θρεπτικά Υποστρώματα, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 1135/14-03-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

Το παρόν έργο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 1135/14-03-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ ΙΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν Ε Π ΙΙ Χ Ε ΙΙ Ρ Η Σ Ε Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΙ Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΙ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Εμμανουήλ Μιχ. Ανυφαντάκης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ομότ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοσιακά γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο εναλλακτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας της Α Λυκείου ή πώς να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη στο εργαστήριο

Δύο εναλλακτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας της Α Λυκείου ή πώς να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη στο εργαστήριο Δύο εναλλακτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας της Α Λυκείου ή πώς να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη στο εργαστήριο Αναστασία Γκιγκούδη Η διδακτική αξία της εργαστηριακής άσκησης στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΗ ΤΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Β ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι κλινικά σημαντική η ταυτοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ηξηράλατη ελιά της Θάσου αποτελεί

Ηξηράλατη ελιά της Θάσου αποτελεί ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ του Ευστάθιου Ζ. Πανάγου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Συσκευασία της ξηράλατης ελιάς Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ Πλέσσας Σταύρος Ορεστιάδα 2013 Εργαστήριο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κανονισµός Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Μικροοργανισμοί. Ωφέλιμα μικρόβια. Αποτελέσματα της διδασκαλίας. Γενικές Πληροφορίες. Προετοιμασία εκ των προτέρων (10 λεπ.)

1.2 Μικροοργανισμοί. Ωφέλιμα μικρόβια. Αποτελέσματα της διδασκαλίας. Γενικές Πληροφορίες. Προετοιμασία εκ των προτέρων (10 λεπ.) 1.2 Μικροοργανισμοί Ωφέλιμα μικρόβια Σύνδεσμος στην εθνική ύλη Κύριο στάδιο 2 Sc1: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2g, 2j Sc2:1a, 2b, 2g, 5f Μονάδα σπουδών Μονάδα 6 Μικροοργανισμοί Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα