HD8832. Quick Instruction Guide. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at"

Transcript

1 Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Register your product and get support at

2 Välkommen till Philips värld! Registrera dig på för att få råd och SV uppdateringar om underhållet. I det här häftet återges kortfattat instruktionerna för kaffemaskinens korrekta drift och avkalkningsprocedur. Gå in på för att ladda ned den senaste versionen av bruksanvisningen (se modellnumret som anges på omslaget). Welkom in de wereld van Philips! Registreer u op de site om advies en updates te ontvangen over het onderhoud. In dit boekje zijn de instructies voor de juiste werking en de ontkalking van de machine in het kort beschreven. Raadpleeg de site om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing te downloaden (gebruik het modelnummer op de omslag als referentie). Velkommen til Philips! Registrer deg på for tips og oppdateringer om vedlikehold av maskinen din. Dette heftet inneholder korte instruksjoner om korrekt bruk NO og avkalking av maskinen. Se for å laste ned den siste versjonen av bruksanvisningen (bruk modellnummeret på forsiden).

3 Tervetuloa Philipsin maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa ja saat huoltoa koskevia neuvoja ja päivityksiä. Tässä opaskirjassa annetaan keittimen oikeaa käyttöä ja kalkinpoistoa koskevat lyhyet ohjeet. Täydelliset ohjeet löytyvät verkkosivustolta josta voit ladata käyttöoppaan viimeisimmän version (katso viitteeksi kannessa ilmoitettu mallinumero). Suomi Nederlands Svenska Norsk Velkommen til Philips! Registrer dig på for at få gode råd og DA opdateringer om, hvordan du vedligeholder din maskine. Denne brochure indeholder en hurtigguide til, hvordan du bruger og afkalker din maskine. Den komplette vejledning finder du ved at gå til og downloade den seneste version af brugsanvisningen (se modelnummeret på omslaget). Dansk Ελληνικά Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Philips! Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα GR WELCOME για να λαμβάνετε συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την συντήρηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι περιέχονται σύντομες οδηγίες για την σωστή λειτουργία και την αφαλάτωση της μηχανής. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης (χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου που φαίνεται στο εξώφυλλο).

4 SV INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR... 6 FÖRSTA INSTALLATIONEN MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL FÖRSTA ESPRESSON / LÅNGA ESPRESSON MIN IDEALISKA ESPRESSO REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK SKUMMA MJÖLK VARMVATTEN AVKALKNING AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN RENGÖRING AV DEN AUTOMATISKA MJÖLKSKUMMAREN VARNINGSSIGNALER (GULA) VARNINGSSIGNALER (RÖDA) UNDERHÅLLSPRODUKTER INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 8 EERSTE INSTALLATIE HANDMATIGE SPOELCYCLUS EERSTE ESPRESSO / ESPRESSO LUNGO MIJN IDEALE ESPRESSO INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN MELK OPSCHUIMEN HEET WATER ONTKALKING ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS REINIGING VAN DE ZETGROEP REINIGING AUTOMATISCHE MELKOPSCHUIMER WAARSCHUWINGSSIGNALEN (GEEL) ALARMMELDINGEN (ROOD) ONDERHOUDSPRODUCTEN NO - INNHOLD SIKKERHETSINDIKASJONER FØRSTE INSTALLASJON MANUELL SKYLLESYKLUS FØRSTE ESPRESSO/LANG ESPRESSO MIN FAVORITTESPRESSO REGULERING AV KERAMISK KAFFEKVERN SKUMME MELK VARMT VANN AVKALKING AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN RENGJØRING AV KAFFEENHET RENGJØRING AV AUTOMATISK MELKESKUMMER...43 VARSELSIGNALER (GUL) VARSELSIGNALER (RØD) VEDLIKEHOLDSPRODUKTER... 48

5 - SISÄLTÖ TURVAMÄÄRÄYKSET ENSIMMÄINEN ASENNUS MANUAALINEN HUUHTELUJAKSO ENSIMMÄINEN ESPRESSO / PITKÄ ESPRESSO OMA PARAS ESPRESSOKAHVINI KERAAMISEN KAHVIMYLLYN SÄÄTÄMINEN MAIDON VAAHDOTTAMINEN KUUMA VESI KALKINPOISTO KALKINPOISTOJAKSON KESKEYTYMINEN KAHVIYKSIKÖN PUHDISTUS AUTOMAATTISEN MAIDONVAAHDOTTIMEN PUHDISTUS VAROITUSMERKIT (KELTAINEN) VAROITUSMERKIT (PUNAINEN) HUOLTOTUOTTEET Nederlands Svenska Norsk Suomi DA - INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER FØRSTE INSTALLATION MANUEL SKYLLECYKLUS FØRSTE ESPRESSO / LANG ESPRESSO MIN FAVORITESPRESSO JUSTERING AF DEN KERAMISKE KAFFEKVÆRN SÅDAN SKUMMER DU MÆLK VARMT VAND AFKALKNING AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN RENGØRING AF KAFFEENHED RENGØRING AF AUTOMATISK MÆLKESKUMMER...65 ADVARSELSSIGNALER (GUL) ADVARSELSSIGNALER (RØD) PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE Dansk Ελληνικά GR - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΕΣΠΡΕΣΟ / ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΠΡΕΣΟ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΚΟΚΚΙΝΟ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 70

6 6 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften SV - SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Varningar Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data. Koppla maskinen till ett jordat vägguttag. Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor. Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock! Häll inte vätskor på elkabelns kontaktdon. Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador! Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna. Ta bort stickkontakten från eluttaget efter att ha stängt av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida: - om det uppstår driftstörningar; - om maskinen inte används under en längre tid; - innan rengöring av maskinen. Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer. Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade. Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror. Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år. Maskinen får användas av barn som är 8 år (eller äldre) om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och inte utan vuxnas uppsyn. Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år. Maskinen kan användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/ eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten. För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen. Försiktighetsåtgärder Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor,

7 bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer. Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta. Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor. Endast rostade kaffebönor får fyllas på i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, råa kaffebönor samt andra föremål kan skada maskinen om de läggs i bönbehållaren. Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning. Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra. Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten. Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin! Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen. Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften Elektromagnetiska fält Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält. Bortskaffande Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. 7 Nederlands Svenska

8 8 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om schade aan personen of zaken door verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging. Let op Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen. Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken! Mors geen vloeistoffen op de aansluiting van de voedingkabel. Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden! Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen. Nadat de machine uitgezet is met de hoofdschakelaar op de achterkant, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden: - in geval van storingen; - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt; - voordat de machine wordt gereinigd. Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan. Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen. De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger dan 8 jaar. De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.

9 Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen. Waarschuwingen De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. De verwarmende oppervlakken blijven na het gebruik nog warm. Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater. Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. Als u dit niet doet, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie! Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt. Elektromagnetische velden Dit apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden. Afdanken van het apparaat Dit symbool op het product geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het van kracht zijnde systeem voor gescheiden inzameling voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regelgeving bij het afdanken van het product en zet het niet bij het huisafval. De juiste afdanking van oude producten helpt om negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. 9 Nederlands Svenska

10 10 Instruktioner Instructies FÖRSTA INSTALLATIONEN EERSTE INSTALLATIE MAX SV Öppna locket till vattenbehållaren. Til de deksel van het waterreservoir op. Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget. Haal het waterreservoir met behulp van de handgreep eruit. Skölj och fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Spoel het waterreservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Öppna locket till bönbehållaren. Til de deksel van het koffiebonenreservoir op. bönbehållaren. SV Häll långsamt i bönkaffet i Giet de koffiebonen langzaam in het koffiebonenreservoir. Sätt i kontakten i uttaget som finns på maskinens baksida. Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine. Sätt in kontakten som sitter i motsatt ände av elkabeln i ett vägguttag. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning. Flytta huvudströmbrytaren till "I". Zet de schakelaar op I. på knappen för att starta maskinen. Obs! Om du håller knappen nedtryckt i mer än 8 sekunder så går maskinen SVTryck över i demo-läge. För att avbryta demo-läget, dra ur elkabeln och sätt på maskinen igen med hjälp av huvudströmbrytaren. op de toets om de machine aan te zetten. Opmerking: Door de toets langer dan 8 seconden ingedrukt te houden, gaat Druk de machine in het demo programma. Om de demo te verlaten, moet de voedingskabel losgemaakt worden en de machine opnieuw ingeschakeld worden.

11 Instruktioner Instructies 11 Nederlands Svenska en behållare under SVStäll ångröret. Zet een kannetje onder het stoompijpje. Tryck på knappen för att ladda kretsen. När cykeln har fullbordats värms maskinen upp. om het vullen van het circuit te star- Druk op de toets ten. Na beëindiging van het proces begint de machine met de verwarmingsfase. SV När uppvärmningen har fullbordats, ställ en behållare under kaffemunstycket. Zet na beëindiging van de verwarmingsfase een kannetje onder de koffietuit. Maskinen utför en automatisk sköljningscykel. De machine voert een automatische spoelcyclus uit. Maskinen är redo för en manuell sköljningscykel. De machine is klaar voor de handmatige spoelcyclus. MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL HANDMATIGE SPOELCYCLUS 2 1 Tryck på knappen för att välja funktionen förmalt kaffe. kaffemunstycket. Tillsätt INTE förmalt kaffe. Tryck på knappen. Vatten börjar flöda ur maskinen. Zet een kannetje onder de Druk op de toets om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren. Voeg GEEN voorgemalen koffie toe. koffietuit. Druk op de toets. De machine begint met water te verstrekken. SV Placera en behållare under När flödet är slut, töm behållaren. Upprepa stegen 1-2, gå sedan till steg 4. Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. Herhaal twee keer de handelingen van stap 1 tot stap 2; ga vervolgens verder met stap 4.

12 12 Instruktioner Instructies MAX SVStäll en behållare under ångröret. stoompijpje. Zet een kannetje onder het Tryck på knappen för att starta flödet av varmvatten. Låt vattnet flöda tills symbolen "vatten saknas" visas. om de afgifte van heet water te star- Druk op de toets ten. Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt weergegeven. Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. FÖRSTA ESPRESSON/LÅNGA ESPRESSON EERSTE ESPRESSO / ESPRESSO LUNGO För att brygga två koppar espresso eller lång espresso, tryck på önskad knapp två gånger i följd. Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts, för att avbryta bryggningen tidigare, tryck på knappen. SVReglera munstycket. Tryck på knappen för att brygga en espresso eller.. een espresso te zetten of... Stel de koffietuit in. Druk op de toets om...tryck på knappen för att brygga en lång espresso....druk op de toets om een espresso lungo te zetten. Om twee espresso s of twee kopjes espresso lungo te zetten, moet tweemaal achterelkaar op de gewenste toets worden gedrukt. De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets te drukken. MIN IDEALISKA ESPRESSO MIJN IDEALE ESPRESSO trycka på knappen. SV Välj önskad arom genom att aroma door op de toets te drukken. Selecteer het gewenste Tryck ned och håll inne knappen tills symbolen "MEMO" visas. Obs! För att konfigurera en lång espresso, tryck ned och håll inne knappen symbolen "MEMO" visas. tills Maskinen är nu i konfigureringsläge. Houd de toets ingedrukt totdat op het display het MEMO icoon wordt weergegeven. De machine is bezig met Opmerking: om een espresso lungo te programmeren, dient men de toets programmeren. ingedrukt te houden totdat op het display het MEMO icoon wordt weergegeven.

13 Instruktioner Instructies 13 OK Nederlands Svenska SVVänta tills den önskade kaffemängden har uppnåtts... tryck på för att avbryta. Sparad! Obs! För att avsluta konfigureringen av lång espresso, tryck på knappen. Opmerking: Om de programmering van espresso lungo te stoppen, dient men op de toets te drukken. Wacht tot de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.... druk op om het proces te stoppen. Opgeslagen! Du kan bara reglera inställningarna för kaffekvarnen medan kaffemalningen pågår. REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN SV Het is alleen mogelijk de instellingen van de koffiemolen aan te passen als de machine koffiebonen aan het malen is. Placera en kopp under munstycket. Tryck på knappen för att brygga en espresso. Plaats een kopje onder de koffietuit. Druk op de toets om een espresso te zetten. Medan kaffemalningen pågår, tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalning, som är placerad inuti bönbehållaren, ett steg i taget. Terwijl de machine bezig is met malen, druk de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid in het bonenreservoir naar beneden en draai deze een klik per keer. 1 2 SVVälj ( ) för grovmalning mildare smak. Selecteer ( ) voor een grove maling - mildere smaak. Välj ( ) för finmalning starkare smak. Selecteer ( ) voor een fijne maling - sterkere smaak. Brygg 2-3 drycker för att känna skillnaden. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning. Verstrek 2-3 producten om het verschil te kunnen proeven. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, dient de instelling van de koffiemolen gewijzigd te worden.

14 14 Instruktioner Instructies Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. SKUMMA MJÖLK MELK OPSCHUIMEN SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Den automatiska mjölkskummaren får endast hanteras med hjälp av det räfflade plasthandtaget. De Automatische Melkopschuimer mag alleen bewogen worden door het bij de plastic geribbelde handgreep vast te pakken. Varning! När ånga används, så kan ångröret och kromhöljet (om sådant finns) bli väldigt heta. Let op! Wanneer er stoom wordt gebruikt, kunnen het stoompijpje en de verchroomde afdekking heet worden. mjölkskum- automatiska maren. Ställ en kopp under den automatiska mjölkskummaren. Zet een kopje onder de Automatische Melkopschuimer. SV Sätt i insugningsröret i den de Automatische Melkopschuimer. Steek het aanzuigbuisje in Sätt i den automatiska mjölkskummaren på ångrörets plats. Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje. Kontrollera att den är korrekt placerad. Om den inte går att sätta i, vrid på kromhöljet. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt. SV Sätt i insugningsröret i mjölkbehållaren. Steek het aanzuigbuisje in de melkkan. Tryck på Druk op de toets -knappen för att starta utflöde av ånga. om de stoomafgifte te starten.

15 Instruktioner Instructies 15 SV Nederlands Svenska Tryck på knappen Druk op de toets för att avbryta flödet av skummad mjölk. om de afgifte van opgeschuimde melk te stoppen. Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. VARMVATTEN HEET WATER SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret. Ställ en behållare under ångröret. Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoompijpje af. Zet een kannetje onder het stoompijpje. Tryck på knappen om de afgifte van heet water te star- Druk op de toets ten. för att starta flödet av varmvatten. SV För att avbryta varmvattenflödet, tryck på knappen. Ta bort behållaren. de toets. Haal het kannetje weg. Om de afgifte van heet water te beëindigen, drukt u op

16 16 Instruktioner Instructies AVKALKNING 30 min. ONTKALKING - 30 min. När symbolen "CALC CLEAN" visas så måste en avkalkning utföras. Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter. Om maskinen inte avkalkas så kommer den till slut att sluta fungera. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin. SV Varning: Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet. Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning. Varning: Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel. Obs! Ta inte bort bryggruppen under pågående avkalkning. Wanneer het symbool "CALC CLEAN" wordt weergegeven, dient u de machine te ontkalken. De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 30 minuten. Als u de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. Let op: Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten. De ontkalkingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing. Let op: Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel. Opmerking: Haal nooit de zetgroep tijdens de ontkalkingscyclus uit de machine! SV Avkalkningscykeln (A) och sköljningscykeln (B) kan pausas genom att trycka på knappen. För att återuppta cykeln, tryck på knappen igen. Detta är av nytta för att kunna tömma behållaren, eller för att kunna lämna maskinen utan uppsikt en kort stund. De ontkalkingscyclus (A) en de spoelcyclus (B) kunnen op pauze gezet worden door op de toets te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

17 Instruktioner Instructies Nederlands Svenska SV Töm droppskålen och sumplådan. Leeg het lekbakje en de koffiediklade. Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret. Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoom-/ heetwaterpijpje af. Tryck på knappen. Druk op de toets. CALC CLEAN det mot det lilla vita originalfiltret. Häll hela flaskan med avkalkningsmedel i vattenbehållaren. SV Avlägsna vattenfiltret "INTENZA+" (om ett sådant finns) från vattenbehållaren och byt ut deze door het originele witte filtertje. Doe de gehele ontkalkingsoplossing in het waterreservoir. Haal het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang Fyll sedan på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till nivån "calc clean". Vul het reservoir met vers water tot het calc clean niveau en plaats het in de machine. SV Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/varmvattenröret och munstycket. Plaats een grote kom (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit. Tryck på knappen för att starta avkalkningscykeln. Maskinen låter avkalkningsmedlet rinna ut med regelbundna intervaller (under en tid på cirka 20 min). Druk op de toets om de ontkalkingscyclus te starten. De ontkalkingsoplossing wordt met regelmatige tussenpozen verstrekt (duur: circa 20 min).

18 18 Instruktioner Instructies CALC CLEAN vattenbehållaren tom. SV När denna symbol visas är weergegeven, is het waterreservoir leeg. Wanneer dit symbool wordt Skölj vattenbehållaren och fyll på den med friskt dricksvatten upp till CALC CLEAN-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het CALC CLEAN niveau. Plaats het terug in de machine. Töm droppskålen och sätt tillbaka den. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug. Töm behållaren och sätt tillbaka den. Leeg de kom en plaats deze weer terug. på knappen för att starta sköljningscykeln. När vattenmängden som behövs för sköljningscykeln har SVTryck runnit ut helt, kommer denna symbol att visas. Tryck på knappen för att avsluta avkalkningscykeln. op de toets om de spoelcyclus te starten. Wanneer het water dat nodig is voor de spoeling is afgegeven, geeft de machine dit symbool weer. Druk Druk op de toets om de ontkalkingscyclus te verlaten. Obs! Om vattenbehållaren inte fylls upp till CALC CLE- AN-nivån kan maskinen kräva en till sköljningscykel. Fyll på vattenbehållaren och sätt tillbaka den i maskinen. Upprepa från steg 13. Opmerking: Wanneer het reservoir niet tot het CALC CLEAN niveau gevuld was, kan de machine vragen nog een spoelcyclus uit te voeren. Vul het waterreservoir en plaats deze terug in de machine. Herhaal vanaf stap SV Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel. Töm droppskålen och sätt tillbaka den. De machine warmt zich op en voert de automatische spoeling uit. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug. Avlägsna det lilla vita vattenfiltret och sätt tillbaka vattenfiltret INTENZA+ (ifall sådant finns) i vattenbehållaren. Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter IN- TENZA+ (indien aanwezig) terug in het waterreservoir. Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren. Plaats de Automatische Melkopschuimer terug.

19 Instruktioner Instructies 19 Nederlands Svenska sätta i, vrid kromhöljet. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt. SV Kontrollera att den är korrekt placerad. Om den inte går att Rengör bryggruppen. För ytterligare anvisningar, se kapitlet "Rengöring av bryggruppen". Reinig de zetgroep. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk "Reiniging van de zetgroep". Maskinen är redo för att brygga kaffe. De machine is klaar voor het zetten van koffie. SV När avkalkningscykeln har påbörjats måste den fullbordas helt utan att maskinen stängs av. Wanneer men de ontkalkingscyclus heeft gestart, moet deze afgemaakt worden zonder de machine uit te zetten. AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS Om maskinen fastnar i avkalkningsläget kan du avbryta genom att trycka på ON/OFF-knappen. Wanneer de machine zou blokkeren, is het mogelijk om de cyclus te verlaten door op de ON/OFF toets te drukken. Om detta inträffar, vid strömavbrott, eller om elkabeln dras ur av misstag, töm och skölj vattenbehållaren noggrant. Fyll den sedan upp till CALC CLEAN-nivån. Leeg in dat geval, of in geval van stroomonderbreking of het per ongeluk loskoppelen van de voedingskabel, het waterreservoir en spoel het zorgvuldig af en vul het tot aan het CALC CLEAN niveau. Följ instruktionerna i kapitlet "Manuell sköljningscykel" innan du bereder några drycker. Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk Handmatige spoelcyclus op voordat de afgifte van de dranken wordt gestart. Om cykeln inte har fullbordats kommer maskinen kräva att en ny avkalkningscykel utförs så snart som möjligt. Wanneer de cyclus niet voltooid is, zal de machine blijven vragen de ontkalkingscyclus uit te voeren zodra daar de gelegenheid voor is.

20 20 Instruktioner Instructies RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN REINIGING VAN DE ZETGROEP SVStäng av maskinen och dra ur elkabeln. Ta bort droppskålen och sumplådan. Verwijder het lekbakje en de koffiediklade. Schakel de machine uit en haal de voedingskabel eruit. Öppna serviceluckan. Open de servicedeur. Ta bort bryggruppen, tryck på knappen "PUSH". Dra ut den vågrätt i handtaget utan att vrida den. Om de zetgroep te verwijderen, drukt u op de toets «PUSH» terwijl u aan het handvat trekt. Haal het er horizontaal uit zonder het te draaien. SV Rengör kaffemunstycket noggrant med det medföljande rengöringsredskap eller med ett skedhandtag. Se till att föra in rengöringsredskapet på det sätt som visas på bilden. Reinig de koffieuitloop grondig met het met de machine meegeleverde gereedschap voor de reiniging of met het handvat van een lepeltje. Steek het gereedschap voor de reiniging in de machine zoals getoond in de figuur. Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den omsorgsfullt. Verwijder de koffieopvanglade en was het zorgvuldig af. Utför underhåll av bryggruppen. Voer het onderhoud van de zetgroep uit. Kontrollera att spaken på baksidan är helt nedtryckt. Controleer of de hendel aan de achterkant van de zetgroep helemaal naar beneden staat. SVTryck på knappen "PUSH".Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere, tryck upp den tills den låser sig i rätt position. Wanneer deze nog in de lage stand staat, moet het omhoog worden geduwd totdat het goed vasthaakt. Druk krachtig op de knop PUSH".Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat.

21 Instruktioner Instructies 21 Nederlands Svenska Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt är det möjligt att bryggruppen inte kan sättas in i maskinen. SV Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den är korrekt placerad. Indien de koffieopvanglade verkeerd wordt geplaatst, is het niet mogelijk de zetgroep in de machine te plaatsen. Plaats de koffieopvanglade terug en controleer of deze goed geplaatst is. Sätt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH". Plaats de zetgroep weer terug tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets PUSH te drukken. RENGÖRING AV DEN AUTOMATISKA MJÖLKSKUMMAREN REINIGING AUTOMATISCHE MELKOPSCHUIMER SV Dagligen Dagelijks Steek het aanzuigbuisje in een kannetje met vers drinkwater. Sätt i insugningsröret i en behållare med friskt dricksvatten. Ställ en behållare under den automatiska mjölkskummaren. Zet een kom onder de Automatische Melkopschuimer. Tryck på knappen. Druk op de toets. ur den automatiska mjölkskummaren är rent... SV När vattnet som flödar ut de Automatische Melkopschuimer komt schoon is... Wanneer het water dat uit...tryck på knappen te drukken om de afgifte te stop-...dient men op toets pen. för att avbryta flödet.

22 22 Instruktioner Instructies SV Varje månad Maandelijks Häll i rengöringsmedlet för mjölkkretsen i en behållare. Häll i en halv liter ljummet vatten och vänta tills produkten har upplösts helt. Giet het product voor de reiniging van het melkcircuit in een kannetje. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost. Sätt i insugningsröret i behållaren. Steek het aanzuigbuisje in de kan. Ställ en tom behållare under den automatiska mjölkskummaren. Zet een lege kom onder de Automatische Melkopschuimer. SVTryck på knappen för att låta ånga flöda ut. Druk op de toets stoomafgifte. voor de När allt medel har runnit ut, tryck på knappen avbryta flödet. Wanneer de oplossing op is, druk op de toets afgifte te stoppen. för att om de Skölj behållaren noggrant och fyll på med en halv liter friskt dricksvatten som kommer att användas för sköljningscykeln. Spoel het kannetje grondig af en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus. SV Sätt i insugningsröret i behållaren. de kan. Steek het aanzuigbuisje in Töm behållaren och sätt tillbaka den under den automatiska mjölkskummaren. Leeg de kom en plaats het terug onder de Automatische Melkopschuimer. Tryck på knappen låta ånga flöda ut. Druk op de toets stoomafgifte. för att voor de om de af- När allt vatten har runnit ut, tryck på knappen avbryta flödet. Wanneer het water op is, druk op de toets gifte te stoppen. för att

23 Instruktioner Instructies 23 Nederlands Svenska Låt ångröret kallna i några minuter. Leeg de kom. Wacht enkele minuten totdat het stoompijpje is afgekoeld. SV Töm behållaren. Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret. Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoompijpje af. Ta bort kromhöljet med gummiskyddet från ångröret. Haal de verchroomde afdekking met de rubberen bescherming van het stoompijpje af. Ta bort gummiskyddet från kromhöljet. Haal de rubberen bescherming uit de verchroomde afdekking. SVAvlägsna insugningsröret. Tryck på sidorna och ta isär den automatiska mjölkskummaren på det sätt som visas på bilden. Haal het aanzuigbuisje eruit. Om de Automatische Melkopschuimer te demonteren, dient men op de zijkanten te drukken en het van elkaar te trekken met zachte zijwaartse bewegingen zoals aangegeven in de afbeelding. Ta bort gummilocket på det sätt som visas på bilden. Verwijder het rubberen dekseltje zoals in de afbeelding wordt getoond. Tvätta alla delar i ljummet vatten. Was alle onderdelen af met lauw water. SVSätt tillbaka locket och tryck på det i mitten för att få det att sitta korrekt. zorg ervoor dat deze goed geplaatst is. Plaats het dopje door op het middengedeelte te drukken; Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren och se till att den sitter korrekt. Monteer de Automatische Melkopschuimer in de aansluiting en zorg ervoor dat het goed vast zit op de aangeduide plekken. Sätt i insugningsröret. Plaats het aanzuigbuisje.

24 24 Instruktioner Instructies SV Sätt fast gummiskyddet på kromhöljet. Steek de rubberen bescherming in de verchroomde afdekking. Sätt tillbaka dem på ångröret. Varning: Röret kan vara varmt om maskinen nyligen använts. För inte in gummiskyddet längre än till den markerade punkten. Om du gör detta fungerar inte den automatiska mjölkskummaren som den ska då ingen mjölk sugs upp. Plaats ze terug op het stoompijpje. Indien de machine net gebruikt is, kan het buisje nog heet zijn. Let op! Duw de rubberen bescherming niet verder dan de aangeduide plek. In dat geval werkt de Automatische Melkopschuimer niet goed, omdat het geen melk kan aanzuigen. SV Sätt fast den automatiska mjölkskummaren på gummiskyddet. Steek de Automatische Melkopschuimer in de rubberen bescherming. Kontrollera att den är korrekt placerad. Om den inte går att sätta i, vrid på kromhöljet. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt. VARNINGSSIGNALER (GULA) WAARSCHUWINGSSIGNALEN (GEEL) SV Maskinen värms upp.maskinen utför en sköljningscykel. Vänta tills cykeln har avslutats. De machine is bezig met een spoelcyclus. Wacht tot deze klaar is. Machine is aan het opwarmen. Vattenfiltret "INTENZA+" måste bytas ut. De waterfilter "INTENZA+" dient vervangen te worden. Bryggruppen återställs till följd av en maskinåterställning. De zetgroep is bezig met zich in te stellen nadat de machine gereset is.

25 Instruktioner Instructies 25 SV Fyll på behållaren med kaffebönor och starta om bryggningen. Vul het koffiebonenreservoir en start opnieuw de afgiftecyclus. Ladda kretsen. Laat het circuit zich vullen met water. Maskinen behöver avkalkas. Se kapitlet om avkalkning för ytterligare anvisningar. Om inte avkalkningen utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin! U moet uw machine ontkalken. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk over de ontkalking. Als u uw machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken. Deze storing valt NIET onder de garantie! Nederlands Svenska VARNINGSSIGNALER (RÖDA) ALARMMELDINGEN (ROOD) SV Sätt i droppskålen med sumplåda. Stäng därefter serviceluckan. koffiediklade. Sluit daarna de servicedeur. Plaats het lekbakje en de Fyll på bönbehållaren. Vul het koffiebonenreservoir opnieuw. Bryggruppen måste sättas in i maskinen. De zetgroep moet in de machine geplaatst worden. Töm sumplådan. Leeg de koffiediklade. SV Fyll på vattenbehållaren. Vul het waterreservoir. Maskinen fungerar inte. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Försök med detta 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips hotline (telefonnummer finns i garantihäftet) och uppge felkoden som visas på skärmen. De machine heeft een storing. Zet de machine uit. Zet het na 30 seconden weer aan. Herhaal deze procedure 2 of 3 keer. Als de machine niet start, neem dan contact op met de hotline van Philips in uw eigen land (telefoonnummers staan in het garantieboekje) en vermeld de foutcode aangegeven op het display.

26 26 Underhållsprodukter go to Onderhoudsproducten UNDERHÅLLSPRODUKTER ONDERHOUDSPRODUCTEN INTENZA+ SVVattenfilter produktnummer: CA6702 INTENZA+ Waterfilter productnummer: CA6702 för rengöring av mjölkkretsen SVSystem produktnummer: CA6705 voor het melkcircuit Reinigingsproduct productnummer: CA6705 SVAvfettningstabletter produktnummer: CA6704 Koffieolieverwijderingstabletten productnummer: CA6704 SVAvkalkningsmedel produktnummer: CA6700 Ontkalkingsoplossing productnummer: CA6700 produktnummer: CA6706 SV Underhållskit Onderhoudskit productnummer: CA6706 Philips webbutik för att kontrollera tillgänglighet och inköpsmöj- SVBesök ligheter i ditt land. Bezoek de online Philips winkel om de beschikbaarheid en de aankoopmogelijkheden in uw land na te gaan.

27

28 28 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset NO - SIKKERHETSINDIKASJONER Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som skyldes feilaktig bruk av maskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse. Advarsel Koble maskinen til et egnet strømuttak, hvis hovedspenning er i samsvar med apparatets tekniske data. Koble maskinen til en jordet veggkontakt. Unngå at strømkabelen henger ned fra bordet eller arbeidsbenken og at den kommer i kontakt med varme overflater. Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann: fare for elektrisk støt! Ikke hell væsker på støpselet til strømkabelen. Rett aldri vannspruten mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning! Ikke ta på de varme overflatene. Bruk håndtak og brytere. Etter å ha slått av maskinen ved å trykke på bryteren på baksiden av maskinen, trekker du støpselet ut av kontakten: - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter, - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, - før du går i gang med rengjøring av maskinen. Trekk i støpselet og ikke i selve kabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet. Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare. Maskinen er ikke laget for å brukes av barn under 8 år. Maskinen kan kun brukes av barn på 8 år (eller mer) hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn av en voksen. Hold maskinen og strømkabelen utenfor rekkevidde av barn under 8 år. Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med utilstrekkelig erfaring og/ eller kunnskap hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Du må passe på at barna ikke leker med apparatet. Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen.

29 Forsiktig Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet og er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, eller kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser. Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate. Plasser aldri maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder. Du skal alltid bare helle brente kaffebønner i beholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen. La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner en hvilken som helst del. Varmeflatene kan holde på restvarme etter bruk. Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt vann uten kullsyre. Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok. Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Hvis denne operasjonen ikke foretas vil apparatet slutte å virke korrekt. I så tilfelle vil en eventuell reparasjon ikke dekkes av garantien! Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen. Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset 29 La det aldri være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen. Elektromagnetiske felter Dette apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter. Avhending Dette symbolet på et produkt indikerer at produktet faller innunder EU-direktivet 2012/19/EU. Innhent informasjon om det lokale kildesorteringssystemet for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale reguleringer og ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse. Norsk Suomi

30 30 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset - TURVAMÄÄRÄYKSET Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat keittimen virheellisestä käytöstä. Säilytä tämä opas mahdollista tulevaa tarvetta varten. Varoitus Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Yhdistä keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan. Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja. Älä koskaan upota keitintä, pistoketta tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara! Älä kaada nesteitä verkkojohdon liittimeen. Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara! Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja. Sen jälkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinäpistorasiasta: - jos esiintyy toimintahäiriöitä; - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan; - ennen keittimen puhdistamista. Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin. Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut. Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi. Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena. Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa. Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

31 Huomautuksia Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt. Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä. Laita säiliöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön. Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen. Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalla vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä. Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää. Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite voi lakata toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä! Älä säilytä keitintä alle 0 C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva jäämävesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä. Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset 31 Älä jätä vettä säiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä. Sähkömagneettiset kentät Tämä laite on kaikkien soveltuvien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen. Hävittäminen Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Norsk Suomi

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD HD8767

Quick Instruction Guide Type HD HD8767 Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.SAECO.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands Svenska

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8763

Quick Instruction Guide Type HD8763 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8763 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά Dansk

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8964

Quick Instruction Guide Type HD8964 Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8964 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Suomi Dansk Register

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Nederlands Type HD8753 - HD8884 ESPRESSO& CAPPUCCINO PERFETTO by Philips Saeco DTP number: B00 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Svenska

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8769

Quick Instruction Guide Type HD8769 Quick Instruction Guide Type HD8769 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8966

Quick Instruction Guide Type HD8966 Quick Instruction Guide Type HD8966 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747

Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas NL Gebruiksaanwijzing 2 DE Benutzerinformation 17 EL Οδηγίες Χρήσης 32 PT Manual de instruções 49 ES Manual de instrucciones 64 Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 1 NEDERLANDS 95 DEUTSCH 118 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 141 ITALIANO 166 RQ119x, RQ118x, RQ117x, RQ116x,

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8323 / HD 8325 / HD8327 ISTRUZIONI PER L'USO OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LHX50/KD-LHX50 Detachable T/P SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 49 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 43 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ISANDE GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 14 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 12 FR Notice d'utilisation 21 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 42 ES Manual de instrucciones 53 Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe

Διαβάστε περισσότερα

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen.

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. Norsk 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne

Διαβάστε περισσότερα

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI 250CXL IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger www.mcculloch.biz M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

A51010HSW0 A51020HSW0

A51010HSW0 A51020HSW0 NL EN FR DE EL TR Gebruikershandleiding User Manual Notice d utilisation Benutzerhandbuch Εγχειρίδιο χρήσης Kullanma Kılavuzu 2 14 26 38 50 62 A51010HSW0 A51020HSW0 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok HP LaserJet 3050 Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Starthandbok Copyright Information 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction,

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

EF2000iS INSTRUCTIEBOEKJE EIERHÅNDBOK BIBΛIO I IOKTHTH 7DK-28199-W1 NL N GR K

EF2000iS INSTRUCTIEBOEKJE EIERHÅNDBOK BIBΛIO I IOKTHTH 7DK-28199-W1 NL N GR K ISTRUCTIEBOEJE EIERHÅDBO BIBΛIO I IOTHTH L GR Lees deze handleiding aandachtig door voordat u deze machine gaat gebruiken. Les denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk. ιαβάστε προσεκτικά αυτ το

Διαβάστε περισσότερα

STEAM CLEANER HOME APPLIANCES. Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi Návod k použití Manuale utente Εγχειρίδιο χρηστών

STEAM CLEANER HOME APPLIANCES. Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi Návod k použití Manuale utente Εγχειρίδιο χρηστών Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi Návod k použití Manuale utente Εγχειρίδιο χρηστών STEAM CLEANER CSC5708M 07/12 HOME APPLIANCES Voorzichtig: De watertank staat onder druk.

Διαβάστε περισσότερα

M51-140F. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M51-140F. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M51-140F Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l

S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l uso 65 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα