ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 12 Απριλίου 2011 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) April 12, 2011

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ηµεροµηνία έκδοσης: 12/04/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 MARCH 2011 Publication date: 12/04/2011 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...55 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...61 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B62J 35/00 IPC8: B62J 6/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)HONDA MOTOR CO., Ltd. 1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo , ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)YOSHIMURA YUKI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ [Πρόβληµα] Να παρασχεθεί µία µοτοσικλέτα η οποία να µπορεί να πραγµατοποιήσει την ελαχιστοποίηση του µεγέθους ενός πλωτήρα µέσω της µείωσης ενός µήκους ενός βραχίονα αισθητήρα το οποίο συνιστά ένα περιστρεφόµενο τµήµα και, επιπλέον, να µπορεί να αυξηθεί ο βαθµός της ελευθερίας στην διαµόρφωση ενός σχήµατος ενός ντεπόζιτου καυσίµου και ο βαθµός της ελευθερίας στον σχεδιασµό ενός σχεδίου ενός αισθητήρα καυσίµου. [Μέσα για την Επίλυση] Ένας αισθητήρας καυσίµου (50) περιλαµβάνει ένα τµήµα σώµατος αισθητήρα (51) το οποίο είναι συναρµοσµένο πάνω σε ένα ντεπόζιτο καυσίµου (40), ένα τµήµα βραχίονα (52) το οποίο εκτείνεται από ένα άνω ακρινό τµήµα του σώµατος του αισθητήρα (51) προς τα έξω στην κατά πλάτος διεύθυνση του οχήµατος, ένα τµήµα αντιστάτη του αισθητήρα (53) το οποίο είναι συναρµοσµένο σε ένα εξώτερο ακρινό τµήµα του τµήµατος του βραχίονα (52) στην κατά πλάτος διεύθυνση του οχήµατος, έναν βραχίονα του αισθητήρα (54) ο οποίος είναι συναρµοσµένος περιστροφικά πάνω στο τµήµα του αντιστάτη του αισθητήρα (53) µε µία γωνία ταλάντωσης αυτού η οποία µπορεί να ανιχνεύεται από το τµήµα του αντιστάτη του αισθητήρα (53), και έναν πλωτήρα (55) ο οποίος είναι συναρµοσµένος σε ένα περιφερικό ακρινό τµήµα του βραχίονα του αισθητήρα (54), και τοτµήµα του σώµατος του αισθητήρα (51) και το τµήµα του αντιστάτη του αισθητήρα (53) είναι διατεταγµένα ώστε να επικαλύπτονται µεταξύ τους όπως φαίνεται από µία πλευρική όψη του οχήµατος. [Επιλεγµένα σχέδια] Σχ. 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C07C 237/00 IPC8: C07D 221/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Κασσιόπης 17, ΥΜΗΤΤΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙ- ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ν- ΣΤΕΑΡΟΥΛ ΚΑΙ Ν-ΠΑΛΜΙΤΟΥΛ ΝΤΟ- ΠΑΜΙ ΙΩΝ Η ανακάλυψη αναφέρεται στην αντικαρκινική χρήση (µονοθεραπευτική ή σε συνδυασµό µε τα κλινικώς χρησιµοποιούµενα αντικαρκινικά φάρµακα) του Ν- στεα-ρόϋλ (Σ- Α) και του Ν-παλµιτόϋλ ντοπαµιδιου ( Π- Α),επί όλων των σειρών καρκινικών κυττάρων. Η εφεύρεσηαφορά κυρίως τη χρήση των σαν συνεργιακά φάρµακα µε τα κύρια αντικαρκινικά: paclitaxel, oxaiipiatia, vincristine, που προκαλούν σοβαρούς νευροπαθητικούς πόνους. Πράγµατι, τα Σ- Α και Π- Α αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των ανωτέρω αντικαρκινικών φαρµάκων, και ανταγωνίζονται την εγκατάσταση και το εύρος του νευροπαθητικού πόνου. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A62C 19/00 IPC8: A62C 3/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αρτέµιδος 5, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΒΙ Α ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Οβίδα δασοπυρόσβεσης που περιλαµβάνει το κύριο σώµα της οβίδας (1), η οποία φέρει τις θύρες διαφυγής του υλικού γόµωσης του πυροσβεστήρα (2) το αλεξίπτωτο (4), τις αναρτήσεις αυτού (5) τα ΗΤΑ ή µεταλλικά ελάσµατα (3), και καλύπτει την θέση πυροδότησης του εκρηκτικού µηχανισµού (12), τα εκρηκτικά διάνοιξης θυρών (10), το ακαριαίο (9), το σώµα του πυροσβεστήρα (8) το οποίο µε την σειρά του καλύπτει το υλικό γόµωσης (11) και τα εσωτερικά ΗΤΑ ή µεταλλικά ελάσµατα (3). Η οβίδα αφήνεται από το δυνατότερο χαµηλό ύψος από αεροσκάφος, ανοίγει το αλεξίπτωτο, ο επεξεργαστής δίνει την εντολή έκρηξης σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του και η οβίδα ανατινάζεται δηµιουργώντας έναν σφαιρικό όγκο µε υλικό πυρόσβεσης σβήνοντας σε όλη την έκταση του όγκου τηνπυρκαγιά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01S 5/14 IPC8: G01S 5/00 IPC8: G01C 21/20 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σαχτούρη 59, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΕΛΕΚΟΥ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαρκορά 20, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2)ΠΕΛΕΚΟΥ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΕΩ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΙ- ΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ο Γεω-τοπογραφικός ραδιοσυχνικός αναγνώστης (GPS RFID reader), παριστά φορητή ή µεταφερόµενη ηλεκτρονική συσκευή που φέρει σε ενιαίο σύνολο µονάδα αναγνώρισης ραδιοσυχνικών ετικετών ταυτοποίησης (RFID reader) (4), και µονάδα γεω-τοπογραφικού εντοπισµού (1) για την αυτόνοµη και αυτόµατη καταγραφή και καταχώρηση στη µνήµη της συσκευής, σε κάθε πράξη αναγνώρισης ραδιοσυχνικής ετικέτας (RFID tag), των δεδοµένων θέσης και χρόνου τέλεσης της συγκεκριµένης πράξης αναγνώρισης, συσχετιζόµενων κάθε φορά µε τον κωδικό ταυτοποίησης του φέροντος την αναγνωριζόµενη ετικέτα αποκλείοντας την παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα στην καταχώρηση αυτή, διασφαλιζόµενης, έτσι της αξιοπιστίας των διαδικασιών ιχνηλασιµότητας, που στηρίζονται στην ταυτοποίηση, µε ραδιοσυχνικές ετικέτες. Επίσης ο Γεωτοπογραφικός ραδιο-συχνικός αναγνώστης µπορεί να φέρει συσκευή GPRS για την ταυτόχρονη ασύρµατη αποστολή, δεδοµένων αναγνώρισης, RFID ετικετών, σε αποµακρυσµένη βάση δεδοµένων, να φέρει συσκευή αναγνώρισης βιοµετρικών στοιχείων για την αναγνώριση του χρήστη ή να φέρει τέλος συσκευή εγγραφής RFID ετικετών για την εγγραφή δεδοµένων σε επανεγγράψηµες ή διπλοπύρηνες ραδιοσυχνικές ετικέτες ταυτοποίησης. (RFID tags) 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G09G 5/00 IPC8: G06T 1/00 IPC8: G06K 7/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σαλαµίνος 46, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟ- ΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µηχανισµό ανίχνευσης του περιεχοµένου το οποίο προβάλλεται σε οθόνες, ο οποίος περιλαµβάνει: α) την επεξεργασία του προς προβολή περιεχοµένου ώστε σε ένα τµήµα του, το οποίοστην συνέχεια θα καλείται περιοχή ανίχνευσης, να προβάλει ακολουθίες εικόνων των οποίων η φωτεινότητα µεταβάλλεται µε προκαθορισµένο τρόπο, β) την επικόλληση στην οθόνη προβολής και πάνω στον χώρο όπου προβάλλεται η περιοχή ανίχνευσης αισθητήρα φωτεινότητας ο οποίος καταγράφει τα αννχνευόµενα επίπεδαφωτεινότητας και γ) την σύγκριση των καταγεγραµµένων µετρήσεων του αισθητήρα µε την προκαθορισµένη ακολουθία αυξοµείωσης της φωτεινότητας των εικόνων της περιοχής ανίχνευσης του περιεχοµένου χαρακτηριζόµενος από την ικανότητα εφαρµογής του. Η εφεύρεση αναµένεται να εφαρµοστεί κατά κύριο λόγο σε συστήµατα χρησιµοποιούµενα για την προβολή διαφηµίσεων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61M 1/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗ ΗΛΙΑΣ. Πλακεντίας 46, ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝ ΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙ- ΑΣ Η διπλή ενδοαορτική αντλία αποτελείται από 2 µπαλόνια (ασκούς): ένα κύριο και ένα βοηθητικό. ύο βασικές παράµετροι για την καλή λειτουργία της είναι η σωστή απόσταση των 2 µπαλονιών εντός της αορτής προκειµένου να µην αποφράσσουν κάποιο κύριο αρτηριακό στόµιο, και το φούσκωµα του βοηθητικού µπαλονιού αµέσως πριν από το κύριο. Η παράµετρος της σωστής απόστασης εξασφαλίζεται µε βάση τα σωµατοµετρικά στοιχεία του ασθενούς ή δύναται επίσης να ρυθµίζεται από τηλεσκοπικό µηχανισµό. Η παράµετρος του κατάλληλου χρονισµού εξασφαλίζεται από τη διαφορετική διάµετρο και κατασκευή των δύο θαλάµων προώθησης του αερίου. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης έναντι της κλασσικής εφαρµογής της είναι ότι δύναται να χρησιµοποιηθεί για την αιµοδυναµική υποστήριξη ασθενών µε ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας. Επιπρόσθετα πλεονεκτεί της απλής αντλίας στο ότι προκαλεί µεγαλύτερη αύξηση της διαστολικής πίεσης στα αγγεία του τόξου, και µεγαλύτερη πτώση στο µεταφόρτιο, γεγονός που συνεπάγεται µικρότερη κατανάλωση ενέργειας από το µυοκάρδιο της αριστεράς κοιλίας. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A45C 15/06 IPC8: H05B 37/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αιτωλίας 54, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗ), ΕΛΛΑ Α 2)ΒΛΕΣΣΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αργοναυτών 10, ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΙΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2)ΒΛΕΣΣΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3)ΝΙΑΡΧΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ 4)ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟ- ΙΟ ΩΝ (LED) ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αφορά µια διάταξη, η οποία θα βοηθήσει τα µέγιστα την καθηµερινή-βραδυνή δραστηριότητα του πολίτη. Η παρούσα συσκευή βασίζεται στο συνδυασµό προϊόντος υψηλής τεχνολογίας για φωτισµό, όπως οι πηγές φωτοδίοδοι- light-emitting diodes (LED) - και της ανάγκης σε καθηµερινή βάση για φωτισµό στο εσωτερικών πορτοφολιών, τσαντών και κάθε άλλου αποθηκευτικού χώρου, µε σκοπό την γρήγορηανεύρεση αντικειµένων εντός των χώρων αυτών, σε περιπτώσεις που ο εξωτερικός φωτισµός δεν είναι επαρκής ( πχ στο σινεµά, στο αυτοκίνητο, στο δρόµο, κλπ). Τοποθετώντας µια συστοιχία από φωτάκια LED, µε αυτόµατη ανίχνευση ένταση φωτισµού η µε χειροκίνητο τρόπο χρησιµοποιώντας κατάλληλο διακόπτη, γίνεται ενεργοποίηση του προτεινόµενου συστήµατος εφοδιασµένου µε ρυθµιζόµενη χρονική διάρκεια, καθίσταται δυνατή η ευκολότερη πρόσβαση στο εσωτερικό των αποθηκευτικών χώρων, χωρίς να εµποδίζονται οι διπλανοί. Ένας αισθητήρας που ενεργοποιείται µε το άνοιγµα, διατηρεί το φωτισµό. Επειδή η κατανάλωση των LED είναι περίπου 10 τoις εκατό των συµβατικών λαµπτήρων, το φώς είναι ψυχρό και το µέγεθος µικροσκοπικό, δεν εµποδίζουν την εγκατάσταση τέτοιου συστήµατος είτε κατά την κατασκευή είτε αργότερα σαν πρόσθετο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H04B 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΡΝΙΕΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Μούνδρος Ρεθύµνου, ΡΟΥΣΤΙΚΑ (ΡΕΘΥΜΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΡΝΙΕΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΟΜΠΟΤ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ροµπότ που µπορώ να τοποθετήσω σε κινητό και αποτελείται από κεφαλή τριγωνική και κορµό λεπτότερο. Ροµπότ τέτοιου τύπου δεν υπάρχουν σε κινητά. Το ροµπότ αυτό το ονοµάζω ροµπότ γιατί ανήκει στα ροµπότ. Έχει µνήµη, γνωρίζει τον ιδιοκτήτη. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B01D 46/30 IPC8: B01D 47/00 IPC8: B01D 50/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΑΛΙΑΤΣΗΣ ΗΡΟ ΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρέα Λασκαράτου 6, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΑΛΙΑΤΣΗΣ ΗΡΟ ΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ- ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪ- ΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ιάταξη φιλτραρίσµατος καυσαερίων πετρελαιοειδών, από οποιονδήποτε σκοπό και χρήση, που αποτελείται από ένα ή δυο (κατά περίπτωση) διακριτά στάδια φιλτραρίσµατος, χρησιµοποιεί δε ως υλικά φιλτραρίσµατος φυσικά υλικά, όπως αδρανή και νερό. Στο πρώτο στάδιο φιλτραρίσµατος κατακρατούνται η σκόνη και η αιθάλη, ενώ στο δεύτερο τα καυσαέρια φιλτράρονται από τα µικρά ποσοστό αιθάλης και σκόνης που έχουν αποµείνει ενδεχοµένως από το πρώτο στάδιο, και από τα οργανικά και ανόργανα αέρια παράγωγα της καύσης που περιέχουν. Κατά περίπτωση, και εφόσον τα ποσοστά αιθάλης και σκόνης είναι µικρά, το πρώτο στάδιο του φίλτρου µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον το δεύτερο στάδιο παρουσιάζεται ικανό να φιλτράρει αποτελεσµατικά την περιεχόµενη σκόνη και αιθάλη των καυσαερίων, παράλληλα µε τις λοιπές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Τα καυσαέρια διοχετεύονται στην είσοδο του πρώτου σταδίου φιλτραρίσµατος (1), µε φυσική ή εξαναγκασµένη ροή, κατά περίπτωση, και µέσω υδατοκουρτίνων (2) φιλτράρονται από φίλτρα αδρανών υλικών (3). Το νερό µε την κατακρατηµένη σκόνη και αιθάλη, συλλέγονται σε δεξαµενή (4) όπου και αποµακρύνονται υπό την µορφή λάσπης. Τα απαλλαγµένα από σκόνη και αιθάλη καυσαέρια, διοχετεύονται στο δεύτερο στάδιο φιλτραρ σµατος µέσω καπναγωγού (5)µε φυσική ή εξαναγκασµένη ροή (κατά περίπτωση) Οδηγού ται διαµέσου υδατοκουρτίνων (6) σε σειρά, σειριακά ή παράλληλα τοποθετηµένων, διαµερισµάτων του φίλτρου, διαχωρισµένα µε διαφράγµατα (8). Οι ενώσεις που κατακρατούνται από το νερό ή εναποτίθενταιστα διαφράγµατα, καταλήγουν σε δεξαµενή συλλογής (7), όπου µέσω της επαναπροώθησης του νερού στις υδατοκουρτίνες, εν τέλει καταλήγουν στην δεξαµενή (4) µαζί µε τα υποπροϊόντα του πρώτου σταδίου φιλτραρίσµατος, και εν τέλει αποµακρύνονται µε την µορφή λάσπης. Από την καµινάδα (9) γίνεται η απόρριψηστο περιβάλλον των πλήρως απαλλαγµένων από σκόνη, αιθάλη και οργανικές και ανόργανες ενώσεις, καυσαερίων (αέρας υψηλής καθαρότητας). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60R 21/0132 IPC8: B60R 21/0136 IPC8: G08B 25/10 IPC8: G08B 17/00 IPC8: G01P 15/00 IPC8: H04R 3/00 IPC8: B60R 21/017 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πίνδου 15-17, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΒΕΝΕΗ ΜΑΡΙΑ Πίνδου 15-17,11634 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα (2) µε το οποίο εντοπίζονται άµεσα, οχήµατα που έχουν εµπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχηµα σε απρόσιτες περιοχές ή ώρες που το ατύχηµα δεν γίνεται άµεσα αντιληπτό από τρίτους, µε αποτέλεσµα να είναι άµεσος ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των προσώπων σε αυτό. Το πρόβληµα που επιλύεται είναι η λύτρωση από τον κίνδυνο κατά της ζωής των τραυµατισθέντων ή εγκλωβισµένων στο οδικό ατύχηµα, καθιστάµενη εφικτή από την άµεση και ταχύτατη, σε πρώτη φάση, από αέρα, εµπλεκοµένων αποστολή βοήθειας, λόγω αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος (2) το οποίο υπάρχει εγκατεστηµένο σταθερά µέσα στο όχηµα, δια του οποίου αναγνωρίζεται αυτόµατα πρόσκρουση ή ανατροπή του οχήµατος ή και τα δύο. Το σύστηµα (2), αναγνωρίζοντας ανά πάσα στιγµή τη θέση του οχήµατος (1), τη µεταδίδει (28) άµεσα µε χρήση κυψελοειδών συστηµάτων (5) µετάδοσης (κινητής τηλεφωνίας) σε ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχηµάτων (8), το οποίο συντονίζει συνεχώς το όλο έργο της διάσωσης, ενηµερώνοντας σε δεύτερη φάση, τους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς (τροχαία, πυροσβεστική και κέντρο διαχείρισης ασθενοφόρων). Το σύστηµα αποτελείται από ένα σύγχρονο υπολογιστικό υποσύστηµα (14), πραγµατικού χρόνου, που εφαρµόζοντας σύγχρονη µικροηλεκτρονική τεχνολογία, δειγµατοληπτεί συνεχώς από πέντε συνολικά ηλεκτρονικούς αισθητήρες (13), ανταλλάσσοντας συνεχώς δεδοµένα µε ένα ενσωµατωµένο σε αυτή, σύγχρονο κινητό τηλέφωνο (15) τύπου GSM-GPRS ή ολοκληρωµένο κύκλωµα τύπου 3G ή νεώτερης τεχνολογίας επικοινωνίας µε δυνατότητα προσδιορισµού θέσης (GPS). 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65G 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αγ. Ιωάννου Ρέντη 122, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΤΕΡΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται σε µέθοδο-σύστηµα περιστροφής φορέων (2) αντικειµένων ή φορτίων. Και δύναται να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τοµείς που παρουσιάζεται ανάγκη οικονοµίας επιφανείας ή/και όγκου και ταυτόχρονα άµεσης, γρήγορης και αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης στα προϊόντα ή αντικείµενα που έχουν αποθηκευτεί ή αποσυρθεί. Επιλύει το πρόβληµα της αµφίδροµης και ατέρµονης µετάδοσης κίνησης σε φορείς µε κυκλική περιστροφή και µε συνεχώς τον ίδιο προσανατολιµσό χωρίς αυτά να συγκρούονται. Η επίλυση του προβλήµατος γίνεται δυνατή µε την ανεξαρτητοποίηση της κίνησης του κάθε φορέα (2). Η ανεξαρτητοποίηση της κίνησης των φορέων (2) έχει ως σκοπό, όταν οι φορείς κινούνται στα ευθύγραµµα τµήµατα (4), τότε να διατηρούν σταθερή ταχύτητα, ενώ ότανπροσεγγίσουν καµπύλο τµήµα (3), να είναι δυνατόννα αυξήσουν σταδιακά την γραµµική τους ταχύτητα ώστε να αποµακρυνθούν από το φορέα (2) που τα ακολουθεί. Η µέθοδος χαρακτηρίζεται από τα εξής βήµατα: iv) Αυτόµατη επιλογή συντοµότερης φοράς περιστροφήςεξαρτώµενη από την απόσταση του επιθυµητού φορέα (2) από το σηµείο παραλαβής (Α). v) Εκκίνηση των φορέων (2) και επίτευξη προεπιλεγµένης σταθερής ταχύτητας. vi) Οι φορείς (2) που µπαίνουν στην τροχιά περιστροφής (3) εκτελούν αρχικά επιταχυνόµενη καιτελικά επιβραδυνόµενη κίνηση καλύπτοντας το διάστηµα της καµπύλης τροχιάς (3) σε χρόνο ίσο µε τον χρόνο που χρειάζονται οι φορείς (2) που κινούνταιστο ευθύγραµµο τµήµα (4) για να µετακινηθούν µια θέση. vii) Η διαδοχική κίνηση των φορέων (2) καταλήγει στην ταχύτερη κίνηση αυτού που επιθυµούµε στο σηµείο παραλαβής (Α). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G06F 17/30 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΕΛΕΝΗ Γράµµου 12, ΑΦΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/09/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΕΛΕΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φράγκων 6-8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (74):ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φράγκων 6-8,54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ, ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Μία µηχανή µετά-αναζήτησης στο διαδίκτυο µε κριτήρια την περιγραφή της δυνατότητας κατανόησης ενός ιστοχώρου και την περιγραφή του θέµατος. Ο χρήστης εισάγει µια λέξη κλειδί αναζήτησης για να αναζητήσει στο ιαδίκτυο και να λάβει τα αποτελέσµατα µε την περιγραφή της δυνατότητας κατανόησης και του θέµατος για κάθε διεύθυνση διαδικτύου. Οι περιγραφές αυτές παράγονται σε απευθείας σύνδεση και σε πραγµατικό χρόνο. Η εφεύρεση επιτρέπει την αναζήτηση σε πραγµατικό χρόνο µε κριτήριο τη δυνατότητα κατανόησης σε περισσότερα του ενός κείµενα σε ιστοχώρους του διαδικτύου που δεν έχουν αναλυθεί προγενέστερα, εκτελείται µέσα από µία µηχανή αναζήτησης και η ταξινόµηση γίνεται µε ή χωρίς την δηµιουργία και ευρετηρίαση µιας βάσης δεδοµένων. 14

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα