ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ

2 ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού: διαδικασίες λήψης αποφάσεων οργανωτική διάρθρωση προσδιορισμός της ιεραρχίας διαδικασία χειρισμού θεμάτων με βάση την ιεραρχία κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων Διασφάλιση ότι τα αρμόδια πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου Αναφορές εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας- Ροή πληροφοριών από / προς τρίτους Τήρηση αρχείων εργασιών (τουλάχιστον 5 έτη)

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Διαφύλαξη ασφάλειας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Πολιτική συνέχειας εργασιών: διασφάλιση της διαφύλαξης των δεδομένων και λειτουργιών (έγκαιρη ανάκτηση) - διατήρηση υπηρεσιών & δραστηριοτήτων (έγκαιρη αποκατάσταση). Λογιστική αποτύπωση: έγκαιρη υποβολή στις εποπτικές αρχές οικονομικών καταστάσεων που πληρούν τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες. Τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπάνω διαδικασιών, ρυθμίσεων και μηχανισμών: λήψη μέτρων αντιμετώπισης ανεπαρκειών. Ορισμός Διαχειριστή: Τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας στη διαχείριση χαρτοφυλακίου που είτε έχει χορηγηθεί από την Ε.Κ. ή από την Τ.τ.Ε., είτε έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό και αναγνωρισθεί από την Ε.Κ. ή από την Τ.τ.Ε.

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Καθορισμός Μελών Επενδυτικής Επιτροπής: Τουλάχιστον τρία (περιλαμβανομένου του διαχειριστή). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποχρέωση διορισμού Επενδυτικής Επιτροπής έχουν ΟΛΑ τα Τ.Ε.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Τ.Ε.Α. Τα στοιχεία των μελών υποβάλλονται στην Ε.Κ. εντός 5 ημερών. Ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την Ε.Κ. για κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα του Τ.Ε.Α. Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Τ.Ε.Α. Οι αποφάσεις της τηρούνται σε αρχείο.

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 4/452/2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ. Εντιμότητα, ακεραιότητα, φήμη Πότε δεν συντρέχει: Αν το πρόσωπο έχει καταδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση για διάφορα αδικήματα ή εγκλήματα. Αν το πρόσωπο έχει απολυθεί από θέση στο Δημόσιο. Αν το πρόσωπο διώκεται ποινικά κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης από την Ε.Κ. Αν το πρόσωπο διηύθυνε εταιρεία την άδεια της οποίας έχει ανακαλέσει η Ε.Κ. Αν στο πρόσωπο έχουν επιβληθεί πρόστιμα που υπερβαίνουν τα

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια Πεδία που εξετάζονται: Το μορφωτικό επίπεδο Η επαγγελματική προϋπηρεσία Το είδος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας Η ικανότητα σε σχέση με τα αναλαμβανόμενα καθήκοντα Φερεγγυότητα Λαμβάνεται υπόψη η οικονομική συμπεριφορά του προσώπου την τελευταία πενταετία. Εάν η Ε.Κ. κρίνει ότι τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής δε διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική εμπειρία ζητά από το Τ.Ε.Α. την άμεση απομάκρυνσή τους.

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σύνταξη Κανονισμού Επενδύσεων Καθορισμός διαδικασιών λήψης και εκτέλεσης επενδυτικών αποφάσεων όπως: αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής μέγιστα επιτρεπτά ποσοτικά όρια επένδυσης ανά διαχειριστή ορισμός προσώπων που ευθύνονται για την τήρηση των επενδυτικών αποφάσεων, την παρακολούθηση των επενδύσεων και την αξιολόγηση της πολιτικής διαχείρισης. Διασφάλιση ότι διαφορετικά πρόσωπα συνομολογούν και επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές ή άλλες διαχειριστικές πράξεις Απασχόληση προσωπικού με ικανότητες, γνώσεις και εξειδίκευση Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων και τεχνογνωσίας προκειμένου να παρακολουθούνται οι δραστηριότητες που ανατίθενται σε τρίτα πρόσωπα

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Χειρισμός παραπόνων ασφαλισμένων Θέσπιση διαδικασιών άμεσου χειρισμού παραπόνων επί θεμάτων διαχείρισης επενδύσεων Τήρηση αρχείου παραπόνων και μέτρων που ελήφθησαν Μηδενική επιβάρυνση ασφαλισμένων για το χειρισμό παραπόνων Ηλεκτρονικά συστήματα Κατάλληλα για την άμεση και ορθή καταγραφή κάθε συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο του Τ.Ε.Α Υψηλού επιπέδου ασφάλειας Προκαθορισμένης προσβασιμότητας χρηστών Τήρηση εφεδρικών αρχείων σε ασφαλή χώρο

10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διασφάλιση ότι τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη αρμόδια για τις επενδύσεις είναι υπεύθυνα ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 3029/2002 όπως ισχύει. Διασφάλιση ότι τα εν λόγω πρόσωπα (ενδεικτικά): είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της γενικής επενδυτικής πολιτικής επιβλέπουν την υλοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών είναι υπεύθυνα για την ύπαρξη μόνιμης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζουν και επιβεβαιώνουν την ορθή εφαρμογή της γενικής επενδυτικής πολιτικής, των επενδυτικών στρατηγικών και των ορίων κινδύνου.

11 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ εγκρίνουν και αξιολογούν τακτικά την πολιτική διαχείρισης κινδύνων λαμβάνουν τακτικά και τουλάχιστον κάθε χρόνο γραπτές εκθέσεις επί θεμάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων Τα διευθυντικά στελέχη αρμόδια για τις επενδύσεις υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Δ.Σ. σχετικά με την εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών και διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων

12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θέσπιση και διατήρηση ανεξάρτητης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (αφορά όλα τα Τ.Ε.Α.) Αρμοδιότητες: θέσπιση και τήρηση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου σύνταξη γραπτών εκθέσεων κάθε τρίμηνο διατύπωση συστάσεων και εξακρίβωση συμμόρφωσης με αυτές υποβολή γραπτών εκθέσεων στα μέλη Δ.Σ. και στα διευθυντικά στελέχη αρμόδια για τις επενδύσεις Ορισμός υπευθύνου εσωτερικού ελέγχου Υποβολή των στοιχείων του στην Ε.Κ. εντός 5 ημερών από το διορισμό του, καθώς και κάθε ανάκλησης ή παραίτησής του.

13 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θέσπιση και διατήρηση μόνιμης, ιεραρχικά και λειτουργικά ανεξάρτητης λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων που έχει πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (αφορά όλα τα Τ.Ε.Α. δεδομένων και των λοιπών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα Τ.Ε.Α, πέραν του κινδύνου επενδύσεων) Αρμοδιότητες (ενδεικτικά): εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το σύστημα καθορισμού ορίων ως προς τους κινδύνους παροχή συμβουλών προς το Δ.Σ. ως προς τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου τακτική υποβολή εκθέσεων στο Δ.Σ. και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη.

14 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Προσωπικές συναλλαγές (έννοια σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφ. 2/452/2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ.) θέσπιση και τήρηση ρυθμίσεων προκειμένου να αποτρέπεται η διενέργεια δραστηριοτήτων από κάθε αρμόδιο πρόσωπο, περιλαμβανομένων και τρίτων προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί λειτουργίες του Τ.Ε.Α, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων, ή η διενέργεια δραστηριοτήτων από κάθε αρμόδιο πρόσωπο που έχει πρόσβαση λόγω των καθηκόντων του στο Τ.Ε.Α. σε προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια του ν. 3340/2005 για την κατάχρηση αγοράς. οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδιο πρόσωπο γνωρίζει τους περιορισμούς των προσωπικών συναλλαγών του, ότι το Τ.Ε.Α. ενημερώνεται άμεσα για κάθε τέτοια προσωπική συναλλαγή και ότι τηρείται αρχείο των προσωπικών συναλλαγών.

15 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις διασφαλίζουν ότι: για κάθε συναλλαγή τηρείται αρχείο στο οποίο καταχωρούνται συγκεκριμένες πληροφορίες απαραίτητες για την αναπαραγωγή κάθε στοιχείου της εντολής και της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε το αρχείο τηρείται τουλάχιστον για 5 έτη, εκτός εάν η Ε.Κ. ζητήσει από το Τ.Ε.Α. την τήρηση των αρχείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας. το αρχείο τηρείται σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών, ώστε να είναι εφικτή η ευχερής πρόσβαση της Ε.Κ.

16 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τα μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις, επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και παρακολούθηση των επενδύσεων. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των στοιχείων του ενεργητικού του Τ.Ε.Α. Σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους ουσιωδών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων σχετικών με τη διαχείριση και λογιστική αποτύπωση των επενδύσεων, τούτο γνωστοποιείται άμεσα στην Ε.Κ. και τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη που είναι αρμόδια για τις επενδύσεις έχουν την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θέτει η παρούσα απόφαση.

17 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ Τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των επενδύσεων λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η τιμή, το κόστος, η ταχύτητα, η πιθανότητα εκτέλεσης κ.α. Θεσπίζονται και τηρούνται πολιτικές που διασφαλίζουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τις εντολές που αφορούν στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το Τ.Ε.Α. πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκτελεσθείσες εντολές για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιό του είναι σύμφωνες με τη θεσπισθείσα πολιτική εκτέλεσης εντολών.

18 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ Το Τ.Ε.Α οφείλει να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά του στις περιπτώσεις που διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα εντολές προς εκτέλεση συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του. Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλη πολιτική, η αποτελεσματικότητα της οποίας παρακολουθείται και επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Το Τ.Ε.Α πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη διαβίβαση των εντολών του σύμφωνα με τη θεσπισθείσα πολιτική.

19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Θέσπιση και τήρηση κατάλληλης και τεκμηριωμένης πολιτικής διαχείρισης κινδύνων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων αξιολογείται, παρακολουθείται και επανεξετάζεται σε τακτική βάση. Θέσπιση και τήρηση κατάλληλων και αποτελεσματικών ρυθμίσεων, διαδικασιών και τεχνικών προκειμένου να μετρώνται και να διαχειρίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το χαρτοφυλάκιο του Τ.Ε.Α. Υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο σε ημερήσια βάση, με χρήση συγκεκριμένων κατάλληλων μεθόδων. Το Τ.Ε.Α. ενημερώνει την Ε.Κ. σχετικά με την μέθοδο που επιλέγει.

20 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Στο άρθρο 21 της υπό παρουσίαση απόφασης ορίζονται λεπτομερώς θέματα που άπτονται της μεθόδου της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο. Το Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από θέση σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο ισχύουν τα επενδυτικά όρια του άρθρου 15 του ν. 3029/2002 όπως ισχύει. Στο άρθρο 23 της υπό παρουσίαση απόφασης ορίζονται λεπτομερώς θέματα υπολογισμού της δυνητικής ζημίας, ενώ στο άρθρο 24 περιγράφονται διαδικασίες για την αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Προβλέπεται η ανά τρίμηνο υποβολή στην Ε.Κ. πληροφοριακών εκθέσεων σχετικά με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

21 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η απόφαση ισχύει από την 30/12/2014. Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Α αποφασίσει να διαχειρισθεί το ίδιο τις επενδύσεις του υποβάλει στην Ε.Κ., εντός τριμήνου από τη σύστασή του, αίτηση και δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής έγκρισης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει. Τ.Ε.Α που υφίστανται κατά την 30/12/2014, οφείλουν να γνωστοποιήσουν εντός μηνός στην Ε.Κ., ήτοι έως την 30/1/2015, την εταιρεία διαχείρισής τους ή την πρόθεσή τους να διαχειρισθούν τα ίδια τις επενδύσεις τους. Στη δεύτερη περίπτωση οφείλουν να αιτηθούν εντός της ίδιας προθεσμίας τη χορήγηση της προαναφερθείσας ειδικής έγκρισης της Ε.Κ.

22 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σε περίπτωση μη χορήγησης από την Ε.Κ. της ειδικής έγκρισης το Τ.Ε.Α οφείλει να ορίσει εντός ενός μήνα την εταιρεία διαχείρισης των επενδύσεών του. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Ε.Κ. καμία αίτηση χορήγησης ειδικής έγκρισης. Οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια παροχής της υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου μπορούν να ορισθούν ως εταιρεία διαχείρισης, δηλαδή οι ΑΕΔΑΚ, ΕΠΕΥ, ΑΕΔΟΕΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ και τα ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

23 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 47

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 47 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 47 H παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στους διαχειριστές οργανωμένων αγορών καθώς και στις ΑΕΠΕΥ και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ και σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα