ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για στο υπ. Πολιτισµού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για 1.600 στο υπ. Πολιτισµού"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177 ΑΣΕΠ Αιτήσεις για 215 µονίµους σε 2 υπουργεία OAE σελ. 4, θέσεις για ανέργους Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ σελ ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για στο υπ. Πολιτισµού Σ την πρόσληψη συµβασιούχων θα προχωρήσει το ΑΣΕΠ µε δεύτερο πακέτο προσλήψεων κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισµό. Το πρόγραµµα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ανέργους ηλικίας έως και 35 ετών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Αρχαιολόγοι, Φύλακες - Νυχτοφύλακες, Εργάτες/ Εργατοτεχνίτες, Μουσειολόγοι, Καθαριστές κ.ά. Αφορά στην 7µηνη απασχόληση ανέργων, έπειτα από ένα διήµερο ενηµερωτικό σεµινάριο, σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών δοµών και κάλυψης διευρυµένων αναγκών ασφάλειας. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ηµερησίως. ΑΙΤΗΣΕΙΣ θέσεις σε δήµους, περιφέρειες και νοσοκοµεία σελ. 3 σελ. 2, 4-6, 16 ΜΑΝΑΤΖΕΡ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ ΟΧΗΣ, ΣΕΦ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ κ. ά. Ανοιχτές θέσεις για 40 ειδικότητες σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα Πρακτική άσκηση για σπουδαστές στον τουρισµό σελ. 7-9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ιαγωνισµός για 64 οικονοµολόγους στα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. σελ

2 2 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Ευέλικτες συµβάσεις Παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕ για την απασχόληση τον περασµένο µήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Φεβρουάριο προσλήφθηκαν άτοµα στον ιδιωτικό τοµέα. Μάλιστα, οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν αυξηµένες κατά 2,35% σε σχέση µε τον Ιανουάριο (53.515), αλλά και κατά 36,28% σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο του 2012 (40.194). Ωστόσο, οι νέες αυτές προσλήψεις αφορούν κυρίως σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης, µε συµβάσεις κυρίως εποχικού χαρακτήρα και µε µειωµένους σε σύγκριση µε πέρυσι µισθούς. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι, παρά τη µεγάλη αύξηση της ανεργίας, κάτι αρχίζει να κινείται δειλά στον τοµέα της αγοράς εργασίας, όπου υπάρχουν και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για δουλειά και καριέρα. εύτερον, ότι το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και των αµοιβών έχει αλλάξει δραµατικά σε βάρος των εργαζοµένων, οι οποίοι καλούνται να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες ευέλικτης εργασίας. Τόσο στον ιδιωτικό, αλλά ακόµα περισσότερο στο δηµόσιο τοµέα, οι προσλήψεις αφορούν, κυρίως, σε διάφορες µορφές συµβάσεων προσωρινού, και όχι µόνιµου, χαρακτήρα. Οµως, και αυτές οι προσλήψεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης, αποτελούν τονωτικές ενέσεις µέχρι να αντιµετωπιστεί ριζικά το πρόβληµα µε τη δηµιουργία σταθερών νέων θέσεων εργασίας. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 120 καταµετρητές και εργάτες στην ΕΥ ΑΠ για οκτώ µήνες Με συµβασιούχους θα ενισχυθεί η ΕΥ ΑΠ το επό- µενο διάστηµα. Πριν από λίγες µέρες το ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη 120 ατόµων ως εποχικό προσωπικό µε σύµβαση 8µηνης διάρκειας. Οι συγκεκριµένες προσλήψεις θα γίνουν µέσω ΑΣΕΠ. Το επόµενο διάστηµα θα σταλεί η απόφαση στην Ανεξάρτητη Αρχή η οποία θα συντάξει την προκήρυξη και θα τη δηµοσιεύσει. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: πενήντα (50) άτοµα κατηγορίας Ε Καταµετρητές και εβδοµήντα (70) άτοµα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες. Σύµφωνα µε πληροφορίες, για τις κατηγορίες εκπαίδευσης θα υπάρχει όριο ηλικίας. Τα όριο για τους υποψηφίους ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κυµαίνεται µεταξύ 21ου και 35ου έτους, ενώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει µέχρι τα 50 έτη. Ειδικότητες Για τις θέσεις των καταµετρητών ζητείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για τις θέσεις των εργατών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι θέσεις εργατών αφορούν στην εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως ενδεικτικά είναι η διάνοιξη χανδάκων σε µόνιµα υγρό περιβάλλον σε µεγάλο βάθος µε χειρωνακτικά µέσα (λ.χ. φτυάρι, κασµά κ.λπ.), η χρήση κο- µπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες µετά τη διάνοιξη ρεόντων λυµάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η (ατοµική) κάθοδος σε χώρους λυµάτων µε αναθυµιάσεις. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην ΕΥ ΑΠ όταν 21 νοσηλευτές και διοικητικοί στο Νοσ. Παίδων «Αγλ. Κυριακού» Το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατό- µων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας Πράξης «Εθνικό Σχέδιο ράσης για τη ηµόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας- ράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: ΠΕ Παιδιάτρου 1, ΠΕ ιαιτολόγων- ιατροφολόγων 4, ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού 2, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 6, ΠΕ Νοσηλευτικής 2, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 4 και ΤΕ ιαιτολόγων- ιατροφολόγων 2. Για τις θέσεις Φυσικής Αγωγής ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωµα επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη- µίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών στη µέτρηση, στην αξιολόγηση φυσικοκινητικών ικανοτήτων και στη σύνταξη προγραµµάτων άσκησης. γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών ιαδικτύου. Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευ- µένης εµπειρίας που ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης. ανακοινωθεί η προθεσµία υποβολής αιτήσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε Καταµετρητές 50 ΥΕ Εργατών 70 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΝΠΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥ- ΡΙΑΚΟΥ», Μεσογείων 24, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Τµήµα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: ). Σύντοµες ειδήσεις 2 θέσεις στο Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων Το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝΒΙΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες µε σύµβαση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARTEMIS «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασµού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρµατων ικτύων Αισθητήρων - WSN-DPCM», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU, ως εξής: 1 Εµπειρος ερευνητής ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής (µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών) και 1 επιστηµονικός συνεργάτης ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 1 έτος µε δυνατότητα επέκτασης. Καταληκτική ηµεροµηνία: 29/03/2013. Πληροφορίες: τηλ , 2, fax: , Εκπαιδευτές στην Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράµ- µατα ιά Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναµικό των εµπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 - Α.Π. 8 - Α.Π. 9)». Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ προσκαλεί τους εκπαιδευτές ενηλίκων, που είναι ενταγµένοι στο µητρώο εκπαιδευτών του ΕΡΜΕΙΟΝ 2, να υποβάλουν προτάσεις προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου. Τα Προγράµµατα ιά Βίου Εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν ( Φάση Προγραµµάτων ιά Βίου Εκπαίδευσης, περίοδος υλοποίησης Απρίλιος - Ιούνιος 2013) έχουν διάρκεια 100 ώρες, από τις οποίες οι 40 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 60 ώρες διαµέσου ιαδικτύου (e-learning). Υποβολή προτάσεων και σχετικών δικαιολογητικών έως και τη ευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, Μητροπόλεως 42, T.Κ , Αθήνα, 4ος όροφος (Γραµ- µατεία ΕΣΕΕ) ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή εναλλακτικά µε courier. Πληροφορίες: γραφείο Help Desk Προγράµµατος ΕΡΜΕΙ- ΟΝ 2 (τηλ.: , 7, ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 Ερχεται και δεύτερο πακέτο προσλήψεων εποχικού προσωπικού στον πολιτισµό. Οπως είχαµε γράψει και παλαιότερα, συνολικά οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισµό θα είναι και θα γίνουν σε δύο φάσεις. Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τις πρώτες και σύντοµα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες Το πρόγραµµα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ανέργους ηλικίας έως και 35 ετών. Αφορά στην 7µηνη απασχόληση ανέργων, έπειτα από ένα διήµερο ενηµερωτικό σεµινάριο, σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και µουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά το οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα µουσεία είναι επισκέψιµοι από το κοινό. Ειδικότητες Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν µέσα από το πρόγραµµα είναι: Αρχαιολόγοι, Φύλακες-Νυχτοφύλακες, Εργάτες/Εργατοτεχνίτες, Μουσειολόγοι, Καθαριστές κ.ά. Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες του υπουργείου Πολιτισµού στις εξής εργασίες: φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και µουσείων - εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών δοµών και κάλυψη διευρυµένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που θα διενεργούνται στις παραπάνω πολιτιστικές δοµές. Η καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ µηνιαίως. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής: Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα µε αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογού- µενα κριτήρια (κατάσταση ανέργου, οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.). Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο µεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συµπίπτει η ηµεροµηνία γέννησης η σειρά µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Νέο πακέτο θέσεων στο υπουργείο Πολιτισµού ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Κριτήρια πρόσληψης Οι ωφελούµενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συµµετοχής: να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας και να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01ης/01/1978 και µετά) µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ ). Για τις θέσεις Ε Φυλάκων ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στελέχους Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους και µέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας. Για τις θέσεις αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωµα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιοµετρίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής: ΚΡΙΤΗΡΙΟ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟ- ΓΗΣΗΣ 1. Κατάσταση ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (για διάστηµα >12 µηνών) 20 Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25 Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκή οικογένεια 15 πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού κτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προ- Ανοιγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού νεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµά- Πατων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μουσειολογία/Μουσει- τίτλος των παρακάτω σχολικών µοακή Εκπαίδευση, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε µουσειολογικές µελέτες. Για τις θέσεις των µουσειολόγων ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωµα Μουσειολογίας ή Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Για τις θέσεις νυχτοφυλάκων ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στελέχους Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος Εγγαµος/η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 Με προστατευόµενα µέλη 5 (για κάθε προστατευόµενο µέλος) 3. Οικογενειακό εισόδηµα από 0,00 έως και 5.000,00 15 από 5.001,01 έως και ,00 10 από ,01 έως και ,00 8 από ,01 έως και ,00 6 από ,01 και άνω 0 4. Κατάσταση υγείας ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6 ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 5. Εντοπιότητα Μόνιµος κάτοικος της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραµµα 10 νάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

4 4 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Αιτήσεις από 3 έως 17/4 για 186 εφοριακούς στο υπ. Οικονομικών AΑπό τις 3 έως τις 17 Απριλίου μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως εφοριακοί στο υπουργείο Οικονομικών. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ β 2/ Υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις αφορούν σε 60 εφοριακούς με πτυχίο Νομικής και 126 εφοριακούς με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και ο μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο ή στην Πολιτική Δικονομία ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή στην Ελεγκτική ή Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή διετής εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου ή της Πολιτικής Δικονομίας ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ή της Ελεγκτικής ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής. Προσόντα Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1992, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω κι αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά προσόντα, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες» - «Αίτηση Συμμετοχής». Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗ- ΡΩΣΗΣ. Οι αιτήσεις θα σταλούν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2013, Κατηγορία: ΠΕ, Τ.Θ , Αθήνα Τ.Κ , σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Δικαιολογητικά Στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σε εκτυπωμένη μορφή, ηλεκτρονική αίτηση, παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ που εκδίδεται από δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Για την αναγραφή του αριθμού παραβόλου στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να προμηθευτούν το απαιτούμενο παράβολο πριν από την υποβολή αυτής, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Απριλίου 2013, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. 80 θέσεις για ανέργους στην Περιφέρεια Αττικής m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δράσεων αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας», προσκαλεί τους/ τις ενδιαφερόμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη. Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη 80 ωφελούμενων που διαβιούν στην Περιφέρεια Αττικής και ανήκουν στις εξής πληθυσμιακές ομάδες: άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (ΑμεΑ), μετανάστες και πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη, να παραλαμβάνουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Στη γραμμή των οριζόντων», που στεγάζεται στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου της ΠΕΨΑ- ΕΕ, Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα, , Πλ. Βάθη 2ος όροφος, τηλ.: fax , (Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-14:00). Προθεσμία υποβολής έως και Παρασκευή 12/04/ θέσεις για ανέργους σε νησιά των Κυκλάδων m Η Α.Σ. «Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία», ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων», προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης: Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκονται η κατάρτιση και εν συνεχεία η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων προερχομένων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών - άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας απειλούμενα από φτώχεια, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με ψυχική αναπηρία. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας, β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Νομού Κυκλάδων. Ειδικότερα, οι δράσεις της Πράξης θα λάβουν χώρα στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες/Δήμους: i) Ανδρου: Δήμος Ανδρου, ii ) Νάξου: Δήμος Αμοργού, Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, iii) Θήρας: Δήμος Θήρας, Δήμος Ιητών, iv) Σύρου: Δ. Σύρου. Οσοι/όσες επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή-, να προσέρχονται από 20/03/2013 έως 10/04 / εποχικοί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας m Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων που εδρεύει στον Βόλο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα αριθμού ατόμων: ΠΕ Κτηνιάτρων 1 και ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1. Διεύθυνση: Ιωλκού και Αναλήψεως, Διοικητήριο, Τ.Κ Βόλος, απευθύνοντάς τη στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων (τηλ. επικοινωνίας: και ). 3 στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων m Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: Υδρονομείς άρδευσης 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Δ/ νση: Αβάντων 18, τηλ ), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου, έως και 29/3/2013.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Κοινωνικό παντοπωλείο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 ΤΕ Τεχνολόγος τροφίμων 1 ΤΕ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή ΤΕ Τυποποίησης 1 ΔΕ Αποθηκάριος 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 Δομή παροχής συσσιτίων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 ΥΕ Καθαριστών 2 ΔΕ Μαγείρων 3 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 Τράπεζα Χρόνου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 Δημοτικός Λαχανόκηπος ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος 1 ΔΕ Κηπουρός 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΕ Ψυχολόγος 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 Υπνωτήριο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 ΥΕ Καθαριστών 4 ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 28 διοικητικοί, κοινων. λειτουργοί και καθαριστές στο Δήμο Θεσ/νίκης Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για τη στελέχωση των κοινωνικών δομών της πράξης «ΑΡΣΙΣ_κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει τη 18η/3/2013 και λήγει την 1η/4/2013. Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής, να ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες ή αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες ή με ανθρωπιστικό καθεστώς, με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να μην έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο Φ2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, απευθύνοντάς τη στον υπεύθυνο του προγράμματος (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 130 άνεργοι και νέοι επιστήμονες στους τομείς της Ανακύκλωσης και των ΑΠΕ στη Θεσσαλονίκη m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣ- ΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανακύκλωση - Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ανέργους/ες (90 άτομα) και νέους επιστήμονες (μηχανικούς αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών) (40 άτομα), οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών για την ένταξη στην αγορά εργασίας 130 ανέργων και νέων επιστημόνων στους τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Η Δράση της Κατάρτισης αφορά στην υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. Το εκπαιδευτικό επίδομα που προβλέπεται είναι 5,00 για ανέργους και για νέους επιστήμονες (μηχανικούς αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών). Αναλυτικότερα θα υλοποιηθούν επτά (7) επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης. Καταληκτική ημερομηνία: 31/03/2013. Στήριξη 80 ανέργων στο Νομό Ιωαννίνων 180 άνεργοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΤΑΞΙΣ ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων». Στόχος είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και της κινητοποίησης των τοπικών φορέων με παραγόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Δηλαδή, η προετοιμασία των ωφελουμένων, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ώστε να μπορούν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, να προσληφθούν από επιχειρήσεις. Το σύνολο των ατόμων που θα συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι της Πράξης είναι 80 άτομα, κάτοικοι των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας & Δωδώνης. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρες από 09:00 έως 14:00 στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ- ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στην οδό Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 (Διοικητήριο). Τηλ , θέσεις στην Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας m Η Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που εδρεύει στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων: ΠΕ Κτηνιάτρων 2, ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1 και ΥΕ Εργατών 1. Διεύθυνση: Κύπρου 1, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (τηλ. επικοινωνίας: και m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Προώθησης Ανέργων στην Απασχόληση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» προσκαλεί τους/ τις κατοίκους των Δήμων Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης, που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων: άνεργοι/ες μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νέοι/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών) και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να καταθέσουν αίτηση στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατατίθενται εντύπως Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00-16:00, έως τις 31 Μαρτίου. Οι υποψήφιοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής και να πληροφορούνται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και τις Δράσεις του Σχεδίου από τα γραφεία των παραπάνω εταιριών, τις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και την ιστοσελίδα www. epembaino.gr ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

6 ηµόσιο 6 Αγορά Eργασίας Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ 190 θέσεις εργασίας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη Γρεβενών Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Μοχλός Απασχόλησης Γρεβενών», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό ίκτυο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών», προσκαλεί ανέργους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, προκειµένου να συµµετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριµένες ράσεις - Ενέργειες, µε σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Αντικείµενο του έργου είναι να επιδιωχθεί η εργασιακή και η κοινωνική ενσωµάτωση εκατόν ενενήντα (190) ανέργων από ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. Η υλοποίηση της Πράξης αναµένεται να οδηγήσει σε: Ενενήντα πέντε (95) θέσεις απασχόλησης µισθωτής εργασίας. Πενήντα (50) θέσεις απασχόλησης απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. Τριάντα (30) άτοµα σε αυτοαπασχόληση/ επιχειρηµατικότητα. εκαπέντε (15) άτοµα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων. Ωφελούµενοι είναι Οι ράσεις στις οποίες θα συµµετάσχουν οι ωφελούµενοι άνεργοι είναι: Συµβουλευτική υποστήριξη, παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης µε εκπαιδευτικό επίδοµα, ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, να ανήκουν αποδεδειγµένα σε µία από τις ακόλουθες κοινωνικά ευάλωτες οµάδες πληθυσµού: µακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, µε χαµηλά τυπικά προσόντα, άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούµενα από φτώχεια και αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών. Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για την Πράξη «Τοπικό ίκτυο Κοινωνικής και Εργασιακής Ενταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Οµάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών», στα γραφεία της Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ, Κ. Ταλιαδούρη 16, Γρεβενά, τηλ , καθώς και στην ιστοσελίδα www. moxlos-grevena.gr 130 άνεργοι µέσω της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Πολιτισµός - Ανάπτυξη - Απασχόληση» Θεσσαλονίκης Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Πολιτισµός - Ανάπτυξη - Απασχόληση», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρη- µατικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», καλεί ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης να συµµετάσχουν στο έργο «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» και να ενταχθούν σε συγκεκριµένες ράσεις, µε σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Αντικεί- µενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριών ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι συνηµµένα µε το Εντυπο της Αίτησης Συµµετοχής θα υποβάλουν και τα εξής έγγραφα: Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο), δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (επίδειξη πρωτοτύπου και κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριµήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο), έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής, πρόσφατο εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας, πρόσφατη φωτογραφία και βιογραφικό σηµείωµα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής έως και 30/04/2013, από ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης: ιεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εγνατία 154, τηλ. επικοινωνίας ). 6 τραπεζοκόµοι στο ήµο Νέας Σµύρνης Το ΝΠ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ή- µου Νέας Σµύρνης» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά έξι (6) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Τάισµα νηπίων - βρεφών, αποστείρωση σκευών, καθαριότητα και επίβλεψη χώρων εστιάσεως νηπίων - βρεφών» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/8/2013. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων: ΥΕ Τραπεζοκόµοι 6. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη- µένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Τ.Κ , Νέα Σµύρνη (τηλ. επικοινωνίας: ). 7 οδηγοί και εργάτες στο ήµο Σκοπέλου 80 θέσεις για ανέργους στο Κιλκίς Ο ήµος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ), συνολικά επτά (7) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ήµου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, για το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών: Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 3, ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας µε ηµίονο 1 και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΚΟΠΕ- ΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37003, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ» υλοποιεί την Πράξη «Κοινωνικό ίκτυο Ενταξης στην Αγροτική Οικονοµία για το Κιλκίς», στο πλαίσιο της ράσης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες». Στόχος του προγράµ- µατος είναι η προετοιµασία και η προώθηση 58 ανέργων σε θέσεις απασχόλησης σε υφιστά- µενες επιχειρήσεις και η υποστήριξή τους, τους 3 πρώτους µήνες της δουλειάς τους, και η προετοιµασία και η υποστήριξη σε κάθε στάδιο, 22 ανέργων για να ιδρύσουν δική τους ατοµική ή άλλη επιχείρηση (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) ή να συστήσουν οµαδικά Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Ωφελούµενοι της Πράξης είναι όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α) Είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι/ες στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ, εκτός µητρώου ανεργίας. Β) Είναι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης, δηλαδή των ήµων Κιλκίς και Παιονίας. Γ) Ανήκουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά οµάδων: άνεργοι άνω των 12 µηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια (έχοντας δηλ. ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κάτω από ευρώ), άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών και µετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής στην Πράξη έως 8 Απριλίου Κατάθεση αιτήσεων και πληροφορίες: Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΓΑΙΑ Α.Ε., Ανδ. Παπανδρέου 14, ΚΙΛΚΙΣ. Τηλ.: , ώρες 09:00-15:00.

7 Ιδιωτικός τοµέας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 Αγορά Eργασίας 7 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ ΟΧΗΣ, ΣΕΦ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ κ.ά. Ευκαιρίες εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας Εκατοντάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας εν όψει της θερινής περιόδου διαθέτουν µεγάλες και µικρές ξενοδοχειακές µονάδες στην Αττική, στη Χαλκιδική, στο Ναύπλιο και σε οκτώ ελληνικά νησιά: Κω, Μύκονο, Ρόδο, Κρήτη, Φολέγανδρο, Σπέτσες, Σκιάθο, Θάσο. Παρά την ύφεση, ο τουρισµός εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε έµπειρους επαγγελµατίες και νεοεισερχόµενους απόφοιτους τουριστικών σχολών, που γνωρίζουν καλά αγγλικά και διακρίνονται για τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. ουλειά σε ξενοδοχεία της Αττικής Υπαλλήλους λάντζας, βοηθούς σερβιτόρου, µάγειρες, σερβιτόρους, υπαλλήλους υποδοχής, στελέχη πωλήσεων και θεραπευτές σπα προσλαµβάνουν το διάστηµα αυτό πέντε γνωστά ξενοδοχεία της Αττικής. 1 The Margi. Προσωπικό αναζητά το ξενοδοχείο Τhe Μargi 5* στη Βουλιαγµένη. Ειδικότερα προσλαµβάνει ένα βοηθό λογιστή, ένα θεραπευτή για το νέο του σπα και ένα στέλεχος πωλήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι για όλες τις ειδικότητες θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και να γνωρίζουν καλά αγγλικά, ενώ µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους µέσω του www. skywalker.gr. 1 Grand Resort Lagonissi. Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi επιθυµεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση σερβιτόρους. Απαραίτητα προσόντα για το πόστο αυτό θεωρούνται η προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση, το πτυχίο Τουριστικής Σχολής, η πολύ καλή γνώση αγγλικών (γερµανικά, ρωσικά θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν), η συνέπεια και η οµαδικότητα. Οι αιτήσεις γίνονται µέσω του www. skywalker.gr. 1 President. Το ξενοδοχείο President της Αθήνας διαθέτει µία ανοιχτή θέση για έναν υπάλληλο υποδοχής. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Τουριστικής Σχολής, να έχει τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση µεγάλου ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ξενοδοχείου, να γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά, Η/Υ και µία ακόµη ξένη γλώσσα και να διακρίνεται για τις άριστες ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Πρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση τρίτης ξένης γλώσσας. Η αποστολή βιογραφικών µε φωτογραφία γίνεται στο φαξ: ΠΟΣΕΙ ΩΝ. Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ ΩΝ στο Παλαιό Φάληρο ζητά για τη σεζόν 2013 έναν πτυχιούχο µάγειρα για µόνιµη εργασία µε γνώσεις ελληνικής κουζίνας, αγόρια για την παραλία (beach boys) µε αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο παραπάνω τµήµα και συνεργάτες µε εµπειρία για service στο beach µπαρ, στην ταβέρνα και στο pool bar-coctail. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του 1 SOFITEL. Το ξενοδοχείο SOFITEL Athens Airport που βρίσκεται στα Σπάτα προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για τις παρακάτω θέσεις: υπαλλήλους λάντζας, βοηθούς σερβιτόρου για το µπαρ και βοηθούς σερβιτόρου για το εστιατόριο και υπαλλήλους υποδοχής. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η σχετική προϋπηρεσία και η γνώση αγγλικών. Επιπρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση της γαλλικής γλώσσας. Τα βιογραφικά αποστέλλονται στα γραφεία του SOFITEL Athens Airport - ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού, ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Σπάτα, ή στο φαξ: Και πρακτική εξάσκηση για σπουδαστές Ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση σε αποφοίτους και σπουδαστές τουριστικών σχολών προσφέρουν τη θερινή περίοδο έξι ξενοδοχειακές µονάδες στα πιο περιζήτητα νησιά της χώρας. Οι νέοι και οι νέες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν µία λαµπρή καριέρα στο χώρο του τουρισµού. 1 Michelangelo Resort & Spa. Η ξενοδοχειακή µονάδα Michelangelo Resort & Spa στην Κω αναζητά για τα ξενοδοχεία της (5 * και 4 *) σπουδαστές για πρακτική άσκηση στις ακόλουθες ειδικότητες: service (εστιατόριο, µπαρ), κουζίνα, ζαχαροπλαστείο, ταµπλό, τµήµα ορόφων, υποδοχή, spa, τεχνολόγο τροφίµων, ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων. Απαραίτητα προσόντα για όλα τα παραπάνω πόστα είναι η επαρκής γνώση (επίπεδο καθηµερινής συνεννόησης) δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερµανικά, ρωσικά, η ευχάριστη προσωπικότητα και η ευχέρεια στις δηµόσιες σχέσεις και η θέληση για προσφορά ποιοτικής εργασίας και µάθηση. Η εταιρία προσφέρει µισθό σύµφωνα µε τα προσόντα του υποψηφίου και διατροφή, ενώ εξασφαλίζει διαχρονική εκπαίδευση στις λειτουργίες του ξενοδοχείου. Τα βιογραφικά αποστέλλονται µέσω του 1 Blue Lagoon Group Hotels. Σπουδαστές για πρακτική εξάσκηση αναζητά η ξενοδοχειακή µονάδα Blue Lagoon Group Hotels. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φοιτούν σε αντίστοιχη σχολή και να γνωρίζουν καλά αγγλικά. Η µονάδα προσφέρει διαµονή και διατροφή και την ευκαιρία στους σπουδαστές να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε ένα πολυτελές θέρετρο και να αποκοµίσουν γνώσεις και εργασιακή εµπειρία. Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µέσω του www. kariera.gr. 1 Exclusive Hotels. Τα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα Afitis Hotel & Renaissance Hanioti Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, που ανήκουν στον όµιλο Exclusive Hotels, προσλαµβάνουν άτοµα για πρακτική άσκηση στο τµήµα του service. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τουριστικής ή ανάλογης Σχολής, να διαθέτουν ένα έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήµατα 4*/5*, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευελιξία & προσαρµοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις και διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Ο όµιλος προσφέρει ποιοτικές συνθήκες διαµονής και καθηµερινή διατροφή, ανταγωνιστικές µισθολογικές απολαβές/αναλόγως προσόντων και δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης µε προσφορά µόνιµης θέσης εργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. 1 Costa navarino. Ευκαιρίες σταδιοδροµίας µπορούν να αξιοποιήσουν την καλοκαιρινή σεζόν οι σπουδαστές ΤΕΙ τµηµάτων ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, επιλέγοντας να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα στην Costa Navarino. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία τους µέσω του Η εταιρία εξασφαλίζει στους σπουδαστές διαµονή σε πλήρως εξοπλισµένα καταλύµατα, διατροφή κατά τη διάρκεια της βάρδιας και απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης στην ξενοδοχειακή µονάδα. 1 Poseidonion Grand Hotel. Το ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες αναζητά άτοµο για πρακτική εξάσκηση στο τµήµα Food & Beverage Management. Η θέση αφορά στην εκπλήρωση πρακτικής άσκησης απόφοιτου Τουριστικής Σχολής µέσα από ένα ειδικά συγκροτηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την αγγελία, πρόκειται για κυκλική απασχόληση σε όλα τα επισιτιστικά τµήµατα του ξενοδοχείου και επαγγελµατική κατάρτιση µέσω ειδικά διαµορφωµένων σεµιναρίων, που δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να θέσει τις βάσεις για µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία στο χώρο των πολυτελών ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο ιδανικός υποψήφιος για το συγκεκριµένο πόστο θα πρέπει να διαθέτει επαγγελµατική εµφάνιση και συ- µπεριφορά, πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, προσαρµοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr.

8 Ιδιωτικός τοµέας 8 Αγορά Eργασίας Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευκαιρίες απασχόλησης σε τουριστικές Χαλκιδική 1 Porto Carras Grand Resort. Προσωπικό για τη θερινή σεζόν ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό του το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική. Ειδικότερα προσλαµβάνει ένα µάρκετινγκ µάνατζερ, ένα διευθυντή πωλήσεων, έναν cost controller, ένα διευθυντή ξενοδοχείου, ένα διευθυντή Τµήµατος Κρατήσεων, ένα βοηθό F&B µάνατζερ, προϊστάµενες ορόφων, γκρουµ, ψυκτικούς, µάγειρες µε εξειδίκευση στην κρύα κουζίνα, ζαχαροπλάστες, υπαλλήλους υποδοχής, σερβιτόρους, νυχτερινούς υπαλλήλους υποδοχής, µασέρ, θεραπευτές και αισθητικούς, υπαλλήλους τµήµατος guests relations, σεφ. Για όλες τις θέσεις απαραίτητα προσόντα κρίνονται το πτυχίο Ανώτατης Σχολής µε κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλµατα, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο, η άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραµµάτων και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Επιπλέον, τα ρωσικά θεωρούνται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο φαξ: Sani Resort. Σερβιτόρους και σερβιτόρες ενδιαφέρεται να προσλάβει το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Sani Resort στη Χαλκιδική. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, να µιλάνε πολύ καλά αγγλικά, να χειρίζονται Η/Υ, να είναι ευχάριστοι, φιλικοί, επικοινωνιακοί και να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερό- µενες θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία τους στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: Exclusive Hotels. Τα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα Afitis Hotel και Renaissance Hanioti Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, µέλη του οµίλου Exclusive Hotels, προσλαµβάνουν: Μπάρµαν, προσωπικό υποδοχής, υπευθύνους κρατήσεων, σεφ ζαχαροπλαστικής, αχθοφόρους, µασέρ και θεραπευτές για σπα. Βασικά προσόντα για όσους διεκδικήσουν τις παραπάνω θέσεις είναι το πτυχίο Tουριστικής Σχολής, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, η γνώση αγγλικών και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του Μύκονος 1 Resorts of Mykonos. Εναν γκρουµ µε άπταιστα αγγλικά και προϋπηρεσία αναζητά ο όµιλος ξενοδοχείων Resorts of Mykonos για τη µονάδα του Palladium Βoutique 5* στη Μύκονο. Το ξενοδοχείο παρέχει διαµονή και διατροφή, ενώ η κατάθεση βιογραφικών γίνεται µέσω του ή του Επιπλέον, ο ίδιος όµιλος διαθέτει ανοιχτές θέσεις για έναν αρτοποιό, ένα βοηθό προϊσταµένης ορόφων, έναν οδηγό και ένα µάγειρα Α στο ξενοδοχείο του, Hotel Saint John, που εδρεύει στη Μύκονο. Η εταιρία προσφέρει διαµονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωµάτιο, διατροφή (πρωινό και ακόµη ένα γεύµα), ασφάλιση και δυνατότητες εξέλιξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε το κινητό Kivotos. Το ξενοδοχείο Kivotos, µέλος των Leading Small Hotels of the World, που βρίσκεται στη Μύκονο, διαθέτει ανοιχτές θέσεις για σεφ, bartenders, καπετάνιο και ναύτη ιστιοπλοϊκού και οδηγούς. Για όλα τα πόστα βασικά προσόντα θεωρούνται οι τουριστικές σπουδές, τα αγγλικά και η προϋπηρεσία. Το ξενοδοχείο προσφέρει στο προσωπικό του διαµονή, διατροφή και αποδοχές µε βάση τα προσόντα τους. Η αποστολή βιογραφικού µαζί µε µία φωτογραφία γίνεται στο φαξ: Blue Circle Hotel. Η εταιρία Blue Circle Hotel Management που δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης µικρών πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διαθέτει ευκαιρίες απασχόλησης για τις µονάδες της στη Μύκονο. Ειδικότερα προσλαµβάνει ένα µάνατζερ F&B, έναν αχθοφόρο, ένα διευθυντή κρατήσεων, σερβιτόρους και βοηθούς ρεσεψιονίστ. Οι υποψήφιοι για όλα τα πόστα θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του 1 The Leading Hotels of the World. Τα ξενοδοχεία πολυτελείας Royal Myconian Hotel & Thalasso Spa και το Myconian Imperial Hotel & Thalasso Center, µέλη των The Leading Hotels of the World, προσλαµβάνουν για τη σεζόν 2013 καµαριέρες. Απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές θεωρούνται η προϋπηρεσία και η γνώση αγγλικών. Οι ξενοδοχειακές µονάδες παρέχουν στο προσωπικό τους χώρο διαµονής, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και δυνατότητα επαγγελ- µατικής εξέλιξης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενες µπορούν να απευθύνονται στην κ. Αθηνά στο τηλ.: Σπέτσες 1 Poseidonion Grand Hotel. To Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες ζητά να προσλάβει µπάρµαν, σερβιτόρους και σερβιτόρες. Βασικά προσόντα και για τις δύο θέσεις είναι η επαγγελµατική εµπειρία σε ξενοδοχεία 5 αστέρων ή σε εστιατόρια πολυτελείας, το πτυχίο Τουριστικής Σχολής, η γνώση αγγλικών, η επαγγελµατική εµφάνιση, η πηγαία ευγένεια, το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, η προσαρµοστικότητα και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 35 έτη. Η κατάθεση βιογραφικού µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται online στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή µέσω του Ρόδος 1 Rodos Palladium Leisure & Wellness. Το πολυτελές ξενοδοχείο 5* Rodos Palladium Leisure & Wellness στη Ρόδο ενδιαφέρεται να στελεχώσει το τµήµα του Room Division µε ένα front office manager. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, να είναι απόφοιτος Τουριστικής Σχολής, να γνωρίζει αγγλικά και γερµανικά, να διακρίνεται για τις διοικητικές και οργανωτικές του ικανότητες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στη διεύθυνση: Rodos Palladium Leisure & Wellness, Human Resource dpt, Αµµούδες Κοσκινού, Καλλιθέα, Τ.Κ Ρόδος, ή στο φαξ:

9 Ιδιωτικός τοµέας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 Αγορά Eργασίας 9 µονάδες της περιφέρειας Σκιάθος Θάσος 1 Kassandra Bay. Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στη Σκιάθο επιθυµεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν µία υπεύθυνη σπα, σερβιτόρους και σερβιτόρες, µπάρµαν και υπαλλήλους υποδοχής. Η ιδανική υποψήφια για την πρώτη θέση θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο θεραπευτή, εµπειρία σε ξενοδοχειακό περιβάλλον, άριστες ικανότητες επικοινωνίας, γνώσεις γκάµας θεραπειών και µασάζ, επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες θέσεις απαιτούµενα προσόντα είναι το πτυχίο Τουριστικής Σχολής, η προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο, η γνώση αγγλικών, η εξοικείωση µε τη χρήση Η/Υ και συγκεκριµένα µε τo πρόγραµµα «Ερµής», η ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία, το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας και η επαγγελµατική συµπεριφορά. Η επιχείρηση προσφέρει διαµονή και διατροφή. Η υποβολή βιογραφικού µαζί µε φωτογραφία γίνεται µέσω φαξ: LIOMARE. Προσωπικό για την καλοκαιρινή περίοδο 2013 αναζητά το ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Θάσο. Συγκεκρι- µένα αναζητά µπάρµαν, σερβιτόρους και σερβιτόρες, ψυχαγωγούς, κοπέλες για bar service στο beach µπαρ, σεφ και υπαλλήλους υποδοχής. Απαραίτητα προσόντα για όλα τα πόστα είναι το πτυχίο Τουριστικής Σχολής, η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, η γνώση αγγλικών, η ευελιξία στα ωράρια, η ευχάριστη και δυναµική προσωπικότητα, η επαγγελµατική συµπεριφορά και το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Το ξενοδοχείο προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, διαµονή και διατροφή και αποδοχές αναλόγως των προσόντων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους µε πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: Κως 1 Kipriotis Hotels. Ο όµιλος ξενοδοχείων Kipriotis που βρίσκεται στην Κω ζητά για τη σεζόν 2012 υπεύθυνο ζαχαροπλαστείων, κοµµώτρια µε γνώσεις µανικιούρ και πεντικιούρ, σεφ, βοηθούς σεφ, µάγειρες Α και Β, µπάρµαν και σερβιτόρους, υπαλλήλους γραφείου κρατήσεων, βοηθούς µάνατζερ F&B, υπευθύνους συνεδρίων, γυµναστές γιόγκα και πιλάτες, υπεύθυνο συντήρησης ξενοδοχειακών µονάδων, υπεύθυνο συντήρησης-επισκευής µηχανηµάτων, µάνατζερ σπα, ρεσεψιονίστ κ.ά. Ο όµιλος προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, διαµονή και διατροφή. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µε πρόσφατη φωτογραφία τους στο φαξ: Sovereign Beach Hotel. Το ξενοδοχείο Sovereign, club τεσσάρων αστέρων µε πελάτες Ιταλούς, στην Καρδάµαινα της Κω, αναζητά ρεσεψιονίστ. Απαραίτητο προσόν για τη συγκεκριµένη θέση είναι η καλή γνώση ιταλικών. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: , 5. 1 Blue Lagoon Group Hotels. Ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρουν για την καλοκαιρινή σεζόν τα ξενοδοχεία του οµίλου Blue Lagoon Group Hotels στην Κω. Συγκεκριµένα αναζητούν υπαλλήλους για την ειδικότητα: Guest relations. Απαραίτητα προσόντα για το πόστο αυτό είναι το πτυχίο Τουριστικής Σχολής, η άριστη γνώση αγγλικών και γερµανικών, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 χρόνια σε ξενοδοχειακή µονάδα 5*, η καλή γνώση χειρισµού Η/Υ, η ικανότητα εύκολης προσαρµογής και συνεργασίας σε πολυπολιτισµικό περιβάλλον, η δυναµική προσωπικότητα και η οµαδικότητα στην εργασία. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µέσω του Κρήτη 1 Elounda Beach. Εναν guest relations για την καλοκαιρινή σεζόν 2013 προσλαµβάνει το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Elounda Beach στην Ελούντα της Κρήτης. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι το δίπλωµα Τουριστικής Σχολής, η προϋπηρεσία 2-4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, η άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών µε πρώτη την αγγλική και δεύτερη τη γερ- µανική, ο χειρισµός Η/Υ και οι πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες. Η αποστολή βιογραφικού γίνεται στο φαξ: , για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Knossos Beach Hotel. Σερβιτόρους και βοηθούς αναζητά το ξενοδοχείο Knossos Beach στο Ηράκλειο της Κρήτης για το εστιατόριό του, «Swell». Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία και στην προώθηση πωλήσεων, 2ετή προϋπηρεσία αντίστοιχα σε a la carte εστιατόρια, πολύ καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών και η ηλικία τους να είναι µεταξύ ετών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο Creta Maris Beach Resort. Η ξενοδοχειακή µονάδα Creta Maris Beach Resort στο Ηράκλειο της Κρήτης αναζητά ένα Β ζαχαροπλάστη και έναν Α µάγειρα για τη στελέχωση του τµήµατος F&B/Κουζίνα. Το προφίλ των υποψηφίων είναι η τριετής προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείµενο και το αντίστοιχο πτυχίο. Η αποστολή βιογραφικού µαζί µε µία φωτογραφία γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Φολέγανδρος 1 Anemi Hotel. Το ξενοδοχείο πολυτελείας στη Φολέγανδρο Anemi Hotel αναζητά για την καλοκαιρινή περίοδο του 2013: µάγειρες, καµαριέρες, βοηθούς σεφ, σερβιτόρους και βραδινούς υπαλλήλους για τη ρεσεψιόν. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν εµπειρία σε αντίστοιχη θέση και γνώσεις αγγλικών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Ναύπλιο 1 Kandia s Castle. Το ξενοδοχείο 5 αστέρων στην περιοχή Ναυπλίου στην Αργολίδα, Kandia s Castle, ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για την καλοκαιρινή σεζόν. Ειδικότερα, αναζητά µετρ, σερβιτόρους, µάγειρες Α και Β, υπαλλήλους υποδοχής, ρεσεψιονίστ και ένα διευθυντή ξενοδοχείου. Βασικά προσόντα είναι η γνώση αγγλικής ή και άλλων ξένων γλωσσών, η προηγούµενη εµπειρία, τα επικοινωνιακά προσόντα κ.ά. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται online στη διεύθυνση:

10 Ιδιωτικός τομέας 10 Αγορά Eργασίας Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 440 ανοιχτές θέσεις εργασίας σε 18 γνωστές εταιρίες Τη δυνατότητα σε 440 υποψηφίους να εργαστούν σε υψηλά και μεσαία πόστα δίνουν 18 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Σημαντικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στον κλάδο των πωλήσεων, της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, των τηλεπικοινωνιών και της βιομηχανίας τροφίμων. Perfetti Van Melle. Η Perfetti Van Melle Ελλάς, μεγάλη πολυεθνική εταιρία ζαχαρωδών, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, προσλαμβάνει έναν υπεύθυνο ανάπτυξης αγοράς (πωλητή ex-van) για την Αττική. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο είναι η διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, η επιμονή και η υπομονή για την επίτευξη στόχων, το απολυτήριο Λυκείου, το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και η ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθό και μπόνους), Ι.Χ. αυτοκίνητο και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Η αποστολή βιογραφικού γίνεται στο φαξ: ή στο DEXIM. Η εταιρία DEXIM προσλαμβάνει έναν υπάλληλο λογιστηρίου. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση λογιστηρίου, γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής, γνώση προγράμματος ERP Atlantis, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (MsOffice, Word, Excel), ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικές δεξιότητες. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του www. skywalker.gr. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Holmes Place. Η πολυεθνική εταιρία Holmes Place, που δραστηριοποιείται στο χώρο του fitness, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα γυμναστή/στρια για απασχόληση ως personal trainer και γυμναστής επίβλεψης οργάνων για το Club της Αθήνας. Aπαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή τίτλος ισότιμης σχολής με ειδικότητα κολύμβηση, η τριετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η πολύ καλή γνώση Η/Υ. Ο μεταπτυχιακός τίτλος, οι επικοινωνιακές και πωλησιακές δεξιότητες, η διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα μέλη, η ικανότητα χειρισμού και επίλυσης παραπόνων, η δυνατότητα εργασίας και ως freelancer, η ευελιξία, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο Johnson & Johnson Hellas. Ατομα για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες brand management στο τμήμα μάρκετινγκ προσλαμβάνει η Johnson & Johnson Hellas. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι MBA/M.Sc. στο μάρκετινγκ, να διαθέτουν προϋπηρεσία 3 ετών στο μάρκετινγκ, να έχουν γνώσεις PC, να μιλάνε άπταιστα αγγλικά και να διακρίνονται για τις επικοινωνιακές ικανότητες. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται μέσω του Hertz. Εναν τεχνικό σύμβουλο και έναν τεχνικό διευθυντή αναζητά η γνωστή εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτου Hertz. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών (στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας), η σχετική προϋπηρεσία 7-10 χρόνων, η άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής, της αγγλικής Εργασία σε βάρδιες First Data. Στo πλαίσιο μελλοντικής ανάπτυξης στον Τομέα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, η First Data αναζητά call center agents και collections agents για τον Αγιο Στέφανο στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι οι άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και η άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία, η ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων πελατών βάσει των διαδικασιών και πολιτικών της First Data Hellas, η εργασία σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα, η καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται μέσω του και της γερμανικής γλώσσας και η άριστη γνώση της Incadea και Audatex με αποδεδειγμένη επάρκεια. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του Kraft Foods. Συμβούλους πωλήσεων με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα και τη Χαλκίδα ενδιαφέρεται να προσλάβει η Kraft Foods. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, πάθος για την επιτυχία και τη διάκριση, να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (τουλάχιστον για ένα χρόνο), να γνωρίζουν αγγλικά και Η/Υ και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό μισθό, αναλόγως προσόντων, και μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές σταδιοδρομίας στoν όμιλο Kraft Foods. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται ηλεκτρονικά αναγράφοντας την ειδικότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. kraftcareers.gr. INTERSPORT. Η INTERSPORT Athletics, θυγατρική εταιρία του ομίλου Fourlis, προσλαμβάνει εκπροσώπους πωλήσεων μερικής απασχόλησης στο νέο της κατάστημα στα Ιωάννινα. Απαραίτητα προσόντα για την ειδικότητα αυτή είναι το απολυτήριο Λυκείου, οι πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης H/Y και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr ή στο φαξ: Wind. Εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων μερικής απασχόλησης για τα καταστήματά της στην Αθήνα αναζητά η Wind. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, να διαθέτουν ενθουσιασμό και προσαρμοστικότητα, να διακρίνονται για το ομαδικό πνεύμα, να είναι ευέλικτοι, να μπορούν να εργαστούν σε βάρδιες, να έχουν προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών, να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ και να γνωρίζουν καλά αγγλικά και χειρισμό H/Y. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών και δυνατότητες ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, δηλώνοντας την ειδικότητα στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, Αθήνα, ή στο φαξ: RE/MAX. Στελέχη-σύμβουλους ακίνητης περιουσίας για τη στελέχωση των γραφείων της στο Κολωνάκι ενδιαφέρεται να προσλάβει η RE/MAX New Deal. Σύμφωνα με την αγγελία της εταιρίας, οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν προϋπηρεσία ή ειδικές γνώσεις για να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο, παρά μόνο ικανότητα στην επικοινωνία και προσήλωση στην επίτευξη στόχων. Η εταιρία προσφέρει εκπαίδευση από τη RE/MAX New Deal, υποστήριξη στο ξεκίνημα και έντονη διαφημιστική προβολή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας 11 Farmeco. Στελέχη πωλήσεων φαρµακείων σε Αθήνα, Θεσ- σαλονίκη και επαρχία αναζητά η Farmeco, που δραστηριοποιείται στο χώρο των δερµοκαλλυντικών και καλλυντικών προϊόντων. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το απολυτήριο Λυκείου, η µεγάλη εµπειρία στις πωλήσεις, η δυναµική προσωπικότητα, η άνεση στην επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγµάτευσης και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 38 χρόνια. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: νται στο τηλέφωνο: Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Κωτσόβολος. Η αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών DIXONS South East Europe αναζητά για το κατάστηµά της Κωτσόβολος (Mega Ε. Βενιζέλου) στο Εµπορικό Πάρκο Αεροδροµίου-Σπάτα ένα µηχανικό κοµπιούτερ service corner. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ - ΙΕΚ µε κατεύθυνση στην Πληροφορική ή τις Τηλεπικοινωνίες, γνώσεις αγγλικών, άριστη και αποτελεσµατική επικοινω- και γαλλικά, οι γνώσεις social media, οι επικοινωνιακές ικανότητες και η δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται ταχυδροµικά στη δ/νση: Λεωφ. Ειρήνης 36, Ταύρος, Τ.Κ.: 17778, υπ όψιν Εµπορικής /νσης. Μetro. Υποδιευθυντή καταστήµατος αναζητά η αλυσίδα σούπερ µάρκετ Μetro για το κατάστηµά της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Απαιτούµενα προσόντα για το συγκεκριµένο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραµµατισµού, η ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας και επίλυσης προβληµάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση: METRO ΑΕΒΕ, Τ.Θ , Μεταµόρφωση Αττικής, ή στο φαξ: Interamerican. Επαγγελµατικούς συµβούλους µικροµεσαίων επιχειρήσεων αναζητά η Interamerican. Οι ιδανικοί/ες υποψήφιοι/ες για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, να διαθέτουν τουλάχιστον 5 έτη επαγγελµατικής εµπειρίας σε περιβάλλον επιχειρήσεων, πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ισχυρή προσωπικότητα, εξοικείωση µε νέες τεχνολογίες και πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, οµαδική ασφάλιση, διαρκή εκπαίδευση, εταιρική υποστήριξη, προσωπική καθοδήγηση και προετοιµασία απόκτησης επαγγελµατικής άδειας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω της ιστοσελίδας Lidl. Συνεργάτες στον Τοµέα ιαχείρισης Εµπορευµάτων Μεταφορών και Αποθηκών σε ολόκληρη την Αττική και τον Πειραιά προσλαµβάνει η γνωστή γερµανική αλυσίδα σούπερ µάρκετ Lidl. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος/η ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, µε άριστη γνώση ελληνικών και εφαρµογών MS Office (Excel, Word, Powerpoint). Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, υπευθυνότητα, ευελιξία, οργανωτικότητα και οµαδικό πνεύ- µα. Η γνώση γερµανικών, όπως και η εργασιακή εµπειρία σε διαχείριση αποθήκης, θα εκτιµηθεί. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας µέσω της οποίας οι υποψήφιοι µπορούν να επισυνάψουν το αρχείο του βιογραφικού τους στην online φόρµα, που εµφανίζεται ή µέσω του www. skywalker.gr. MARKET IN. Η αλυσίδα super market MARKET IN ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν οδηγό. Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση, εµπειρία σε συρόµενο όχηµα ενός έτους, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και δίπλωµα επαγγελµατικό πέµπτης (Ε ) κατηγορίας. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, διαρκή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο φαξ: νία, γραπτή και προφορική, προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, ανεπτυγµένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω της ιστοσελίδας Bodytalk. Η Bodytalk A.E. προσλαµβάνει για τη στελέχωση της εµπορικής της διεύθυνσης ένα άτοµο που θα απασχοληθεί ως γραµ- µατέας στο εµπορικό τµήµα. Απαραίτητα προσόντα για τη θέση αυτή είναι το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ/ ιοίκηση επιχειρήσεων ή Marketing Management ή Business administration, η εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, µε αποδεδειγµένη προϋπηρεσία, η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Microsoft Office & Windows / Excel Word Power Point, τα άπταιστα αγγλικά Επόπτες ταµείων στην Πρέβεζα Jumbo. Επόπτες ταµείων για την Πρέβεζα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό του ο όµιλος Jumbo. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να µπορούν να διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σε θέση εποπτείας -τουλάχιστον δύο έτη-, δυναµική προσωπικότητα, υπευθυνότητα και ανεπτυγµένη παρατηρητικότητα, να χειρίζονται Η/Υ και η ηλικία τους να είναι µεταξύ 28 και 45 χρόνων. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ:

12 Ιδιωτικός τομέας 12 Αγορά Eργασίας Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΑΕΔ θέσεις για ανέργους Τις διαδικασίες πρόσληψης νέων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα προωθεί ο ΟΑΕΔ. Οι αναγγελίες των θέσεων διατίθενται κατά ειδικότητα, κωδικό, εκπαιδευτική βαθμίδα και κατά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης). Οι υποψήφιοι, αφού εντοπίσουν τη θέση που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους ΟΑΕΔ με τον κωδικό που αναγράφεται σε κάθε θέση. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: υπάλληλοι γραφείου, εμποροϋπάλληλοι, κομμωτές, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, μηχανικοί, εργάτες, τεχνίτες, οδηγοί, διδακτικό προσωπικό και καθαριστές. Οι περισσότερες ευκαιρίες βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στη Γλυφάδα, στη Δάφνη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Ιωάννινα, στη Θήβα, στην Καλαμάτα, στην Κηφισιά, στον Πειραιά, στην Κοζάνη, στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα, στους Αμπελοκήπους και την Κόρινθο. Τα επιπρόσθετα προσόντα που ζητούνται για τις περισσότερες θέσεις που προσφέρονται αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στον πίνακα του Οργανισμού. Χρήσιμες πληροφορίες Οι παρακάτω θέσεις έχουν σταλεί από τον ΟΑΕΔ και ενδέχεται κάποιες από αυτές να έχουν καλυφθεί μέχρι τη δημοσίευσή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τον κοντινό τους ΟΑΕΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΤΕΙ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΕΙ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΠΛΑΣΙΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΕΙ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΛΛΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΑΤΡΟΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΧΑΡΤΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΔΑΦΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΑΛΛΟ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 Μικρές Αγγελίες ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 Ζητούνται 2 σοβαρά άτομα για εργασία μέσω υπολογιστή-εξυπηρέτηση ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 πελατών, εισόδημα πάνω από το βασικό, τηλ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ , site ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο φιλόδοξο, ικανό, υπεύθυνο, με βασικές γνώσεις ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 υπολογιστή, για πλήρη απασχόληση. Τηλ.: , βιογραφικά: ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΤΕΣ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Ζητούνται άτομα για εργασία από το χώρο τους μέσω υπολογιστή, ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 μερική ή ολική απασχόληση, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ.: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ζητάμε άμεσα 3 άτομα (διδάξιμα) για ημιαπασχόληση (απογευματινές ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ώρες), καλά εισοδήματα. Νέο μοντέλο δουλειάς. Παρέχεται ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 πλήρης εκπαίδευση. Δυνατότητα εργασίας και από το σπίτι. Τηλ.: ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 Ζητούνται 5 άτομα ετών από εταιρία τροφίμων για διάφορα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΙΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 τμήματα, μερική απασχόληση, εισοδήματα από 500 ευρώ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 2 τηλ.: , υπεύθυνη κ.τζανετή. ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 Αυξήστε τα εισοδήματά σας δουλεύοντας από το χώρο σας μέσω ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 η/υ. Πληροφορίες στο τηλ.: ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 Ζητουνται 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ 1 Βασικές γνώσεις Ιντερνετ επιθυμητές. Για ραντεβού καλέστε ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕΙ 1 στο τηλ.: , βιογραφικά στο: ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εμπορικη εταιρεία ζητά 3 άτομα ετών. Μόνιμη εργασία. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ 1 Ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλέφωνο για ραντεβού: ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Βιογραφικά: ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 6 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 Αυξήστε τα εισοδήματά σας δουλεύοντας από το χώρο σας μέσω ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 η/υ. Πληροφορίες στο τηλ.: κ.τζανετή.

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 Επιχειρηµατικότητα Αγορά Eργασίας 13 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας - ICT4GROWTH» µέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στόχος της παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στην καταχώριση των επενδυτικών τους σχεδίων στο πληροφοριακό σύστηµα της δράσης. Η δράση ICT4GROWTH υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, Αττικής και Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ ). Ο βασικός σκοπός της δράσης ICT4GROWTH είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εµπορική διάθεση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σκοπός και στόχοι της ράσης Η ράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν στην ανάπτυξη Καινοτόµων Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4GROWTH) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτοµίας, µέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Με δεδοµένη τη µεγάλη σηµασία των ΤΠΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το δυσµενές οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα, η παρούσα ράση αποκτά µεγάλη σηµασία, ιδιαίτερα για τον κλάδο της Πληροφορικής. Οι παραπάνω επενδύσεις στοχεύουν κυρίως: Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρη- µατικότητας µε την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στην ουσιαστική ενδυνάµωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονοµίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας). Στη δηµιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχοµένου προστιθέµενης αξίας που δύναται να έχουν εµπορική προοπτική και βιωσιµότητα. Αντικείµενο της ράσης Α. Ενισχυόµενες επενδύσεις Η ράση ενισχύει ώριµα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εµπορική διάθεση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν µέσω των επενδυτικών σχεδίων µπορούν να απευθύνονται τόσο σε µεµονωµένους καταναλωτές όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν στο τελικό προϊόν/υπηρεσία ή µέρος ενός πιο σύνθετου συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση, το παραγόµενο αποτέλεσµα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει: να είναι ώριµο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση µε το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, να αξιοποιεί τεχνολογίες αιχµής, να χαρακτηρίζεται από καινοτο- µία αναφορικά µε τις αξιοποιού- µενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηµατικό µοντέλο διάθεσης, να απευθύνεται σε σαφώς ορισµένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωµένες και πραγµατικές ανάγκες της αγοράς αυτής, να είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση µε αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά). Β. Θεµατικοί τοµείς εδοµένου ότι η παρούσα ράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας δεν τίθενται περιορισµοί αναφορικά µε το ειδικότερο αντικείµενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεµατικούς τοµείς/αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση, θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναµικά αναπτυσσόµενους κλάδους της διεθνούς οικονοµίας, σε τοµείς που µπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ελληνική οικονοµία, καθώς και σε σηµαντικές αγορές του εξωτερικού. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας δύναται να αφορούν σε: Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας κ.λπ.). Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιµα (π.χ. ιχνιλασιµότητα & ασφάλεια τροφί- µων, αυτοµατοποιηµένη διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ.). Τουρισµό, Πολιτισµό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κ.λπ.). Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωµένων ή ασθενών µε χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.). Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Μεταφορές. Τη νέα παγκόσµια αγορά του Internet (π.χ. social web, semantic web, internet of things κ.λπ.). Εως 29/3 οι αιτήσεις για το πρόγραµµα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας Την Παρασκευή λήγουν οι αιτήσεις για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στη δράση «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». Η υποβολή των προτάσεων είχε ξεκινήσει την 1η Μαρτίου και ως καταληκτική ηµεροµηνία έχει οριστεί η 29η Μαρτίου. Το πρόγραµµα αφορά στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των άνεργων - αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών. Το πρόγραµµα είναι προϋπολογισµού 40 εκατ. ευρώ -δηµόσια δαπάνη- και περιλαµβάνει δύο υποδράσεις: Πρώτη: Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες ετών. εύτερη: Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες ετών. Προϋποθέσεις συµµετοχής ικαιούχοι της δράσης είναι γυναίκες ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία, Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. Προκειµένου να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή να έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία να µην ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και να µην απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή να απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ. να είναι αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εξαιρέσεις: Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

14 14 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 8 ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Προσλήψεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Πυρηνικών Ερευνών και τη UNICEF Nuclear Instrumentation Engineer ΤΟΜΕΑΣ: Nuclear Security Team/Non Destructive Assay Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/p/2013/2013_021.html ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Α νοιχτές θέσεις εργασίας εµφανίζουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών (ΙΑΕΑ) και η UNICEF. Οσον αφορά στις ευκαιρίες που προσφέρει η UNICEF, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα about/employ/index.php και να αναζητήσουν τη θέση που τους ενδιαφέρει µέσω του κωδικού θέσης και να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. Για τις θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Πυρηνικών Ερευνών (ΙΑΕΑ), οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω των ιστοσελίδων που αναγράφονται, ενώ µπορούν να δουν το σύνολο των θέσεων στην ιστοσελίδα https://recruitment.iaea.org/ phf/p_vacancies.asp 1 ΙΑΕΑ Nuclear Physicist ΤΟΜΕΑΣ: Nuclear Data Development Unit/Nuclear Data Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 27 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/p/2013/2013_015.html IT Systems Engineer ΤΟΜΕΑΣ: Atomic and Molecular Data Unit/ Nuclear Data Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου UNICEF Chief Strategic Planning ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΤΟΜΕΑΣ: Planning ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: E-VN Resource Mobilization Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέο ελχί, Ινδία ΤΟΜΕΑΣ: Fundraising and Relationships ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1η Απριλίου 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: E-VN Nuclear Safeguards Inspector ΤΟΜΕΑΣ: Section OB1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/p/2013/2013_026. html ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/p/2013/2013_016.html Isotope Hydrologist (2 θέσεις) ΤΟΜΕΑΣ: Isotope Hydrology Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/p/2013/2013_024.html Satellite Imagery Analyst Monitoring and Evaluation Specialist (Polio) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ισλαµαµπάντ, Πακιστάν ΤΟΜΕΑΣ: Monitoring and Evaluation ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1η Απριλίου 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: E-VN Immunization Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μονρόβια, Λιβερία ΤΟΜΕΑΣ: Health ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Απριλίου 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: E-VN Chief of Operations ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Χαρτούµ, Σουδάν ΤΟΜΕΑΣ: Operations and Business Management ΤΟΜΕΑΣ: State Infrastructure Analysis Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1η Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/p/2012/2012_109.html Team Leader ΤΟΜΕΑΣ: ESL Chemistry Team/Environmental Sample Laboratory ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/p/2013/2013_017.html ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Απριλίου 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: E-VN Deputy Representative ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ακρα, Γκάνα ΤΟΜΕΑΣ: Deputy Representative ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: E-VN Operations Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Χαργκέισα, Σοµαλία ΤΟΜΕΑΣ: Operations and Business Management ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: E-VN Support Programme Financial Officer ΤΟΜΕΑΣ: Support Programme Coordination Team/Strategic Planning and External Coordination Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/p/2013/2013_028. html Support Programme Financial Officer ΤΟΜΕΑΣ: Support Programme Coordination Team/Strategic Planning and External Coordination Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/p/2013/2013_028. html Uranium Production Specialist ΤΟΜΕΑΣ: Nuclear Fuel Cycle and Materials Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/p/2013/2013_020. html Senior Safety Officer ΤΟΜΕΑΣ: Research Reactor Safety Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου 2013

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 Θέσεις εξωτερικού Αγορά Eργασίας 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/p/2012/2012_090. html Senior Laboratory Technician ΤΟΜΕΑΣ: Soil and Water Management and Crop Nutrition Laboratory/Soil and Water Management and Crop Nutrition Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 4 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/gs/2013/2013_212. html IT Systems Technician ΤΟΜΕΑΣ: Systems Engineering Team/ Infrastructure Section/Office of Information and Communication Systems ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/gs/2013/2013_217. html Laboratory Technician ΤΟΜΕΑΣ: Radiometry Team/Nuclear Material Laboratory ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 29 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/gs/2013/2013_222.html Team Assistant ΤΟΜΕΑΣ: Section for Safeguards Programme and Resources ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 29 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους iaea.org/vacancies/gs/2013/2013_223. html Safeguards Coordination Assistant ΤΟΜΕΑΣ: Coordination and Support Section ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1η Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/gs/2013/2013_224.html IT Support Technician ΤΟΜΕΑΣ: Systems Engineering Team/ Infrastructure Section/Office of Information and Communication Systems ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: https://recruitment.iaea.org/ vacancies/gs/2013/2013_225.html ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαγωνισµός για 64 οικονοµολόγους σε θεσµικά όργανα της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισµό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης συνολικά 64 διοικητικών υπαλλήλων ειδικότητας ιοκονοµολόγων στους ακόλουθους τοµείς: 1. Μακροοικονοµία (37 θέσεις) 2. Χρηµατοοικονοµικά Οικονοµικά (27 θέσεις) Ο εν λόγω διαγωνισµός έχει ως αντικείµενο την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αναφέρονται στον οδηγό που έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 270 A, ενώ µπορούν να συµβουλευτούν και το διαδικτυακό ιστότοπο της EPSO. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να απολαύουν των πολιτικών δικαιωµάτων τους, να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση µίας από τις 23 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερµανικής γλώσσας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους πριν από τις 16 Απριλίου του Μακροοικονοµία Φύση των καθηκόντων Εποπτεία των µακροοικονοµικών εξελίξεων και πολιτικών στα κράτη-µέλη, στη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Εµπειρική ανάλυση και/ή µοντέλο προσοµοίωσης για την υποστήριξη της διαµόρφωσης και αξιολόγησης οικονοµικών πολιτικών. Προετοιµασία των οικονοµικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο των καθηκόντων που περιγράφονται ανωτέρω, σύνταξη αναλυτικών, πολιτικών και νοµικών κειµένων τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για δη- µοσίευση. Τίτλοι σπουδών Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστηµιακές σπουδές τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης στον τοµέα της Οικονοµίας, πιστοποιούµενες από δίπλωµα περάτωσης σπουδών (ή) Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστηµιακών σπουδών στην οικονοµία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούµενων από δίπλωµα (πτυχίο) και επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σε άµεση σχέση µε τη φύση των καθηκόντων. Επαγγελµατική πείρα Επαγγελµατική πείρα σχετική µε τη φύση των καθηκόντων, τουλάχιστον έξι ετών στη Μακροοικονοµία. Η εν λόγω επαγγελµατική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί µετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώµατος που επιτρέπει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. 2. Χρηµατοοικονοµικά Οικονοµικά Φύση των καθηκόντων Εποπτεία και ανάλυση της λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τµηµάτων αγορών των ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ κρατών-µελών, της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ανάλυση και αξιολόγηση της βιωσιµότητας, των επιδόσεων και της διατηρησιµότητας των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και αγορών στα κράτη-µέλη, συ- µπεριλαµβανοµένων εκείνων που ακολουθούν πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής. Ανάλυση για τη στήριξη της χάραξης και της αξιολόγησης πολιτικών που σχετίζονται µε τη ρύθµιση των χρηµαταγορών, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τη χρηµατοδοτική υποδοµή. Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων, εργαλείων και διαδικασιών επεξεργασίας και ερµηνείας δη- µοσιονοµικών, νοµισµατικών και οικονοµικών δεδοµένων. Σχεδιασµός, διαπραγµάτευση και εφαρµογή χρηµατοδοτικών µέσων ή µέσων ειδικού σκοπού για τη στήριξη της υλοποίησης των πολιτικών της Ε.Ε. Τίτλος σπουδών Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστηµιακές σπουδές Οικονοµίας ή Χρη- µατοοικονοµικών, τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, πιστοποιούµενες από δίπλωµα περάτωσης σπουδών (ή) Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστηµιακών σπουδών Οικονοµίας ή Χρηµατοοικονοµικών, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, πιστοποιούµενων από δίπλωµα (πτυχίο) και επαγγελµατική πείρα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε σχέση µε τη φύση των καθηκόντων, όπως περιγράφεται στο σηµείο 1. Σηµείωση: Η επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον ενός έτους αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να συνυπολογισθεί στον αριθµό των ετών της απαιτούµενης κατωτέρω επαγγελµατικής πείρας. Επαγγελµατική πείρα Επαγγελµατική πείρα στην ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, ελάχιστης διάρκειας 6 ετών. Η εν λόγω επαγγελµατική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί µετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώµατος που επιτρέπει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.

16 16 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛαδικΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, αλλα για ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2015 Αιτήσεις έως 9/4 για την εισαγωγή αξιωματικών στη Σχολή ΕΛ.ΑΣ. Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος , με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή, κατά κατηγορία και χωρίς διάκριση φύλου, θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα αποσταλεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στον καθορισμό αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι: α) Δεν υπερβαίνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31η Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 01ης/01/1984 και μεταγενέστερα. β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας. γ) Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. δ) Εχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Συμμετοχή στις εξετάσεις: Οσοι έχουν τα ανωτέρω προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες εξετάσεις, πρέπει αφενός μεν να έχουν καταθέσει σχετική αίτηση - δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αφετέρου δε να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, ανυπερθέτως μέχρι την 9η/4/2013 τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα «Α», ανάλογα με την επιθυμία τους). β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση-δήλωση για: i) συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ Τάξης του Γενικού Λυκείου ή ii) συμμετοχή για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση). Ξεκίνησε η διαδικασία μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων Ξεκίνησε η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών Καθηκόντων, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους. Μετά την παραλαβή του ψηφιακού πίνακα συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης, το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει τον ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων με βάση τον οποίο θα υλοποιηθεί η κινητικότητα του ανωτέρω προσωπικού στους φορείς υποδοχής της υπ αριθ. 2/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 223 θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στις Σχολές ΕΛ.ΑΣ. σε Αθήνα και Βέροια Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την πρόσληψη θέσεων διδακτικού προσωπικού (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικού και αστυνομικού, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος Συνολικά οι θέσεις ανέρχονται σε 223 (62 τακτικοί και 161 αναπληρωματικοί). Στην Αθήνα θα εργαστούν 31 τακτικοί και 85 αναπληρωματικοί και στη Βέροια 31 τακτικοί και 76 αναπληρωματικοί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Βέροια τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 01η/04/2013 έως 19/04/2013. Μετά τη 19η/04/2013 δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Πανόραμα Βέροιας Τ.Κ Βέροια Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 13:00. Εντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (τηλ , 312 και φαξ ) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ , 34320, 34322, 34323, και φαξ , 20437). 5 εποχικοί στο Δήμο Λαμίας Ο Δήμος Λαμιέων ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων ως εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1, ΠΕ Ψυχολόγων 2, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 και ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Γενικών Καθηκόντων) 1. Διεύθυνση: Δήμος Λαμιέων, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ Λαμία, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραφείο ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ, τηλ. επικοινωνίας: ). 3 τεχνίτες στο Δήμο Φαρσάλων Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων ως εξής: ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργων (Ομάδας Β τάξης Δ & Ομάδας Ζ τάξης Γ & Ομάδας Γ τάξης Γ ) 1, ΔΕ Ελαιοχρωματιστής 1 και ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος 1. Τηλ. επικοινωνίας: , θέσεις στην Περιφέρεια Κτηνιατρικής Λέσβου Η Περιφέρεια Κτηνιατρικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας που εδρεύει στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα: ΠΕ Κτηνιάτρων 2, ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 2 και ΥΕ Εργατών 1. Τηλ. επικοινωνίας: φύλακες στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών, ως εξής: 4 ΥΕ Φυλάκων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Μαρτίου. Τηλέφωνο: Εως 5/4 οι αιτήσεις για 29 μονίμους στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης Τις αιτήσεις τους έως τις 5 Απριλίου μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις 29 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας) του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 4, ΠΕ Γιατρών 2, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1, ΠΕ Ψυχολόγίας 1, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3, ΤΕ Νοσηλευτών 4, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 10, ΔΕ Τεχνικών (ηλεκτρολόγων) 1, ΔΕ Υδραυλικών 1 και ΔΕ Οδηγών 2. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1ης/1/2009 μέχρι και τις 31/12/2010 καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν. Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας : 134 51 Πληροφορίες : Σοφία Χαραλαμπίδου Τηλέφωνο : 2 2388402 E-mail : sofiaharal@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. : 546 30, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Αλέξης Βραχνός ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: a_vrahnos@hotmail.com Θεσσαλονίκη, 12/03/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 15/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 15/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγή Πόλεων Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, Τ.Κ.524, ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο: 23-203930-9 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr Ιστοσελίδα: www.ddy.gr Πληροφορίες: Αμίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. Μαρούσι, 26/07/2016 Αρ.Πρωτ: 288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. Μαρούσι, 26/07/2016 Αρ.Πρωτ: 288 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 210-8067888, 2132038335 Fax: 2106105641, 2132038532 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 24/07/2013

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 24/07/2013 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 210-8067888, 2132038335 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κομοτηνή, 08/06/2015 Αριθμ. Πρωτ. 384 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Αστική Μη Κερδοσκοπική M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Η «Αστική Μη Κερδοσκοπική M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» Κέρκυρα, 1 Φεβρουαρίου 2013 Διεύθυνση: Καλοσγούρου 1, Κέρκυρα Τ.Κ. : 49 0 Τηλέφωνο.: 266 21203 e-mail: info@equalsociety.gr ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr Αριθμ. Πρωτ.: 196/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 1 / 5.12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 115 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 114 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 116 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» Ημερομηνία: 24.04.2014 Αρ. Πρωτ.: 94 Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100 Τηλ. 26953-60909 Φαξ. 26953-60914 Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Αθήνα, 10/1/2014 Τηλέφωνο: 210 3303060 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15 e- mail: info@epeksa.gr Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1653 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Β. Όλγας 68 τκ 546 42 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω του σχεδίου δράσης για την «δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 04 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 298 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. Μαρούσι, 05/04/2016 Αρ.Πρωτ: 256

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. Μαρούσι, 05/04/2016 Αρ.Πρωτ: 256 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 210-8067888, 2132038335 Fax: 2106105641, 2132038532 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της πράξης «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Σελίδα1 Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr, 18/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.:424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Θεσσαλονίκη, 15/09/2014

PRAKSIS Θεσσαλονίκη, 15/09/2014 PRAKSIS Θεσσαλονίκη, 15/09/2014 Αρκαδιουπόλεως 1, γωνία Αγ. Δημητρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. : 546 32, Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL:d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ανέργων ατόμων (στο σύνολο των 45 εργαζομένων στο πρόγραμμα, επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (67) Ταχ. Δ/νση: Σολωμού 31, Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2109629704 Fax: 2109629704 E-mail: prenatalgr@hotmail.com Πληροφορίες: Ιωάννα Μαρή Αθήνα 24/7/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29.2.2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) 17 54 T.K.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29.2.2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) 17 54 T.K. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αθήνα, 29.2.2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) Αριθμ. Πρωτ.: 17 Ομήρου 54 T.K. 106 72 Αθήνα Τηλ. : 210 3643224 Φαξ : 210 3646953 Email : ekfrasi@ekfrasi.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθ. 1 /2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθ. 1 /2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθ. /207 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιδιωτικού δικαίου. Για την υλοποίηση του Έργου Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 5/8/2016 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 683 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015 Μαρούσι, 17/02/2015 Αρ.Πρωτ:143/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για την δράση on the job training εκπαίδευση των στελεχών των ΚΕΠ (Health Coaches) του προγράμματος «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 82.906 / 01 / 2012. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 82.906 / 01 / 2012. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον Αντίρροπον Αθήνα, 30-7- 2012 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αριθμ. Πρωτ.: 32 Κωλέττη 30, Τ.Κ 106 82, Αθήνα Τηλ - Fax: 210 3802225 Email: antirropon@yahoo.gr Web: www.antirropon.gr Πληροφορίες: κα Ζερμπίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες: Γεωργάρα Πολυξένη Τηλέφωνο: 27210 20257 Fax: 27210 82774 E-mail: dpskalm@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασιλέως Γεωργίου Α1, τ.κ.5440 Τηλ. 231331 7128/7 Βαθμός Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: E-mail: Αθήνα, 25/10/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για συμμετοχή στην Πράξη: «Καινοτομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΣΕΙΟ Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 Α.Π.: 858 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Στέργιος Ρέκκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6 ΠΕ φαρμακοποιούς 2 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. λειτουργίας «Κοινωνικών οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» στους ήµους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου» Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. λειτουργίας «Κοινωνικών οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» στους ήµους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου» Ανακοινώνει ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περιστέρι 8-1-2014 Αρ.Πρωτ. Α.Χ.Φ. 1 Σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 10 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 245 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος, 8-7-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 278 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. : 10432 Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL: d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑ, 02/04/2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1700 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 10439 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα