Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς"

Transcript

1 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίος Θ Κύκλος Σεμιναρίων Μικρής Διάρκειας Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς Συμεών Οξυζίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

2 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Ο σύγχρονος άνθρωπος περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέσα σε κτίρια. Ένα τεράστιο εύρος ανθρώπινων δραστηριοτήτων αναπτύσσεται μέσα στακτίριαυπότιςσυνθήκεςκατάτιςοποίεςοάνθρωποςεπιθυμεί. Για να είναι δυνατές οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η κατανάλωση ενέργειας,ώστε να εξισορροπηθεί η διαφορά στις τιμές των κλιματικών παραμέτρων μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

3 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου στοχεύει στην παροχή συνθηκών άνεσης στους ενοίκους του ανεξάρτητα από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι εξέλιξαν αρχιτεκτονικές λύσεις για να παράσχουν υποφερτές συνθήκες σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, παίρνοντας υπόψη τοπικές κλιματικές συνθήκες, διαθέσιμα κατασκευαστικά υλικά και πρώτες ύλες καθώς και πολιτισμικές και πολιτιστικές παραμέτρους.

4 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Εξέλιξη της ανθρώπινης κατοικίας

5 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Οι βασικοί στόχοι του σχεδιασμού κτιρίων για έλεγχο και προστασία από το κλίμα αφορούν στην: Προστασία από τη βροχή, χιόνι, κτλ Προφύλαξη από τους δυνατούς ανέμους Έλεγχος του αερισμού Μόνωση για την μείωση των απωλειών θερμότητας Αποβολή της εσωτερικά παραγόμενης υγρασίας Έλεγχος της διείσδυσης της ηλιακής ακτινοβολίας Θερμική μάζα για την παροχή θερμικής σταθερότητας Μεγιστοποίηση του παρεχόμενου φυσικού φωτισμού

6 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Βροχή, χιόνι, χαλάζι Προστασία Θερινός Ήλιος Επίδραση Ανέμου Μείωση Αερισμός Έλεγχος Χειμερινός Ήλιος Υγρασία Αποβολή Θερμοκρασία Απομόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον Φυσικός Φωτισμός Αύξηση Ηλιακή Ακτινοβολία Μείωση των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι Αύξηση των ηλιακών κερδών το χειμώνα

7 Κτίρια και κλίμα Οι κλιματικές παράμετροι που επηρεάζουν κύρια την ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων είναι: Ηθερμοκρασία Η ηλιακή ακτινοβολία Η ατμοσφαιρική υγρασία Η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου

8 Κτίρια και κλίμα Σταθμικοί παράγοντες για την επιλογή αντιπροσωπευτικών μηνών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τυπικών μετεωρολογικών ετών (Buhl, 1999; WatSun Simulation Laboratory, 1995; Marion and Urban, 1995)

9 Κτίρια και κλίμα Ατμοσφαιρική θερμοκρασία Πιθανότατα η ατμοσφαιρική θερμοκρασία αποτελεί το κλιματικό μέγεθος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων. Η εξωτερική θερμοκρασία καθορίζει: τιςθερμικέςαπώλειεςμέσωτουκελύφουςτωνκτιρίων, τιςθερμικέςαπώλειεςλόγωαερισμού. Η εξωτερική θερμοκρασία επηρεάζει και την απόδοση διάφορων μηχανολογικών συστημάτων: η απόδοση των αντλιών θερμότητας αέρα που εξαρτάται από τη θερμοκρασία απόρριψης (θερινή λειτουργία) ή άντλησης (χειμερινή λειτουργία) της θερμότητας από το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. η συμπεριφορά μιας σειράς άλλων συσκευών (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά στοιχεία, καπνοδόχοι, κτλ.) σχετίζεται με τις θερμικέςτουςαπώλειεςπροςτοατμοσφαιρικόπεριβάλλον.

10 Κτίρια και κλίμα Ατμοσφαιρική θερμοκρασία Μέση ετήσια θερμοκρασία στον Ελλαδικό χώρο [ ο C], περίοδος (Ματζουράκης κ.α., 1998)

11 Κτίρια και κλίμα Ηλιακή Ακτινοβολία Η συνεισφορά της ηλιακής ακτινοβολίας είναι εξίσου σημαντική με αυτής της θερμοκρασίας στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων. Ιδιαίτερα σε κλίματα όπως το ελληνικό, όπου η έκταση και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι υψηλές η επίδραση στα κτίρια είναι σημαντική. Ασφαλώς, το μέγεθος των διαφανών στοιχείων του κελύφους των κτιρίων καθορίζει τη σημαντικότητα της ακτινοβολίας στην ενεργειακή συμπεριφορά τους, ωστόσο και στα αδιαφανή στοιχεία (ιδιαίτερα στα επίπεδα δώματα) η συμμετοχή στο θερμικό τους ισοζύγιο είναι υψηλή. Τέλος, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι καθοριστική στην απόδοση παθητικών (τοίχοιμάζας, προσαρτημέναθερμοκήπια, κτλ.) ή ενεργητικών (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κτλ.) ηλιακών συστημάτων.

12 Κτίρια και κλίμα Ηλιακή Ακτινοβολία Μέση ετήσια ηλιοφάνεια (ώρες) στον Ελλαδικό χώρο (Ματζουράκης και Κατσούλης, 2005)

13 Κτίρια και κλίμα Ηλιακή Ακτινοβολία Ολική ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στον Ελλαδικό χώρο [kwh/m 2 ] (Šúri et al, 2007)

14 Κτίρια και κλίμα Ατμοσφαιρική υγρασία Το ποσό της υγρασίας στον αέρα επηρεάζει τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε ένα χώρο και εξαρτάται άμεσα από την ατμοσφαιρική υγρασία. Η υγρασία απασχολεί ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, αφού το αίσθημα δυσφορίας λόγω υψηλής υγρασίας είναι εντονότερο τότε, αλλά και επειδή τα συνήθη συστήματα δροσισμού μεταβάλλουν την υγρασία των εσωτερικών χώρων σε αντίθεση με τα κοινά συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Η ατμοσφαιρική υγρασία επηρεάζει και μερικά ειδικά μηχανολογικά συστήματα κλιματισμού όπως πύργους ψύξης ή εξατμιστικούς ψύκτες, καθώς περιορίζει τις δυνατότητες ψύξης με εξάτμιση.

15 Κτίρια και κλίμα Ταχύτητα ανέμου Η ταχύτητα ανέμου διαμορφώνει τις συνθήκες συναγωγής από το κέλυφος του κτιρίου, καθώς και το εύρος του ακούσιου αερισμού. Η κατεύθυνση του ανέμου καθορίζει τα μέρη του κτιρίου που εκτείθενται σε αυτόν. Φυσικά ο άνεμος επηρεάζει και τις θερμικές απώλειες με συναγωγή των μηχανολογικών συστημάτων που εκτίθενται σε αυτόν (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, καπνοδόχοι, κτλ.).

16 Κτίρια και κλίμα Λοιπές κλιματικές παράμετροι Η βροχόπτωση επηρεάζει άμεσα τους συντελεστές συναγωγής από το κέλυφος των κτιρίων αυξάνοντας τις θερμικές απώλειες από αυτό. Η χιονόπτωση αυξάνει τους συντελεστές ανακλαστικότητας διάφορων επιφανειών μεταβάλλοντας τα ποσά της άμεσης και ανακλώμενης ακτινοβολίας μικρού (ηλιακής) ή μεγάλου (θερμικής) μήκους κύματος στις επιφάνειες των κτιρίων. Επιπρόσθετα, σε επιφάνειες όπου συσσωρεύεται χιόνι (επίπεδα δώματα, τοιχοποιίες επί εδάφους) αυξάνεται η συνολική θερμική τους αντίσταση. Ηνέφωσηκαιηατμοσφαιρικήρύπανσημειώνουντοσυνολικόπόσο της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Η τελευταία συντελεί και στην αύξηση των ικανών ρυθμών εκούσιου αερισμού, ώστε να επιτευχθούν συνθήκες ικανοποιητικής ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων. Η φωτεινότητα και η ορατότητα γενικά, καθορίζουν τα επίπεδα χρήσης του τεχνητού φωτισμού και επακόλουθα το μέγεθος των εσωτερικών θερμικών κερδών των κτιρίων.

17 Κτίρια και κλίμα Κλιματικές ζώνες Οι κλιματικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με τον ΚΘΚ Οι κλιματικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ Μέσος ετήσιος αριθμός βαθμοημερών θέρμανσης στον Ελλαδικό χώρο (Ματζαράκης και Μπαλαφούτης, 2002)

18 Κτίρια και κλίμα Κλιματικές ζώνες Διάρκεια περιόδου θέρμανσης (Ματζαράκης και Μπαλαφούτης, 2002)

19 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Η εξομάλυνση των κλιματικών επιδράσεων στο εσωτερικό ενός κτιρίου πραγματοποιείται με τη χρήση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Η χρήση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού έχει ως σκοπό την κάλυψη των επιβαρύνσεων που δημιουργούνται από τις απαιτήσεις των ανθρώπων εντός των κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό το κτίριο καθίσταται ένα σύνθετο ενεργειακό σύστημα.

20 Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και κατανάλωση ενέργειας

21 Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και κατανάλωση ενέργειας Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος αλληλεπιδρούν, καθορίζοντας το εύρος της συνολικής ενεργειακής επιβάρυνσης Το ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου καθορίζεται από τη ροή θερμότητας από και προς το εσωτερικό του, αλλά και από την παραγωγή και απορρόφηση θερμότητας που συντελείται στο εσωτερικό του. Γενικά, το κτίτιο συνιστά έναν περίπλοκο οργανισμό που λειτουργεί και απαιτεί ενέργεια, μετατρέπει ενέργεια, καταναλώνει ενέργεια και απορρίπτει τα παράγωγα αυτών των διεργασιών.

22 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

23 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

24 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων Ηλιακά κέρδη

25 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

26 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

27 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

28 Κατανάλωση ενέργειας και θέρμανση χώρων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SANKEY ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΦΥΓΩΝ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΗΛΙΑΚΑ)

29 Κατανάλωση ενέργειας και δροσισμός χώρων

30 Κατανάλωση ενέργειας και θέρμανση ζεστού νερού χρήσης ΠΡΟΣΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΗΛΙΑΚΗ, ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΗ) ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟ/ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

31 Κατανάλωση ενέργειας και φωτισμός χώρων

32 Τι είναι ο Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Αντικείμενο του ενεργειακού σχεδιασμού συνιστά η αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ κτιρίου και του περιβάλλοντός του. Ένα σωστά σχεδιασμένο κτίριο, όπως και τα μηχανολογικά του συστήματα, πρέπει να εκμεταλλεύεται την κλιματολογία της περιοχής του για να παρέχει τις επιθυμητές συνθήκες στο εσωτερικό του με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

33 Τι είναι ο Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Παράμετροι του Ενεργειακού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική επίπτωση του κτιρίου Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση Περιεχόμενη ενέργεια και ανακύκλωση Ο κατάλληλος σχεδιασμός πρέπει να οδηγεί σε: Επίτευξη οικονομικής σκοπιμότητας Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο Ενεργειακή αποδοτικότητα Ελάχιστες ενεργειακές επιπτώσεις

34 Εξέλιξη του Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων Δεκαετία 1970: Θέρμανση Πετρελαϊκές κρίσεις Βελτίωσητουβαθμούαπόδοσης. Διοχέτευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη. Δεκαετία 1980: Θέρμανση Φαινόμενο όξινης βροχής Έμφαση στη μείωση των παραγόμενων ρύπων. Προώθηση νέων τεχνολογιών καύσης, χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλοί ρύποι. Δεκαετία 1990: Κλιματισμός Ενεργειακή αποδοτικότητα Μείωση των φορτίων θέρμανσης σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Αύξηση των φορτίων ψύξης, ακόμη και σε βορειοευρωπαϊκές πόλεις. Ποιότητα αέρα. Δεκαετία 2000: Αειφόρο κτίριο ΑΠΕ Κτίριο ενεργειακού πλεονάσματος Βελτιστοποίηση: «Σκεπτόμενα» συστήματα σε «έξυπνα» κτίρια. Συνολική προσέγγιση του ενεργειακού περιβαλλοντικού στόχου.

35 Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας

36 Δυνατότητες μείωσης θερμικού και ψυκτικού φορτίου ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ

37 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Οι παρεμβάσεις στο μικροκλίμα αφορούν σε: Βλάστηση και φυλλοβόλα δέντρα Υδάτινες επιφάνειες Ψυχρά υλικά

38 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Επιρροή της βλάστησης και των δέντρων στο μικροκλίμα (τοπικό περιβάλλον): Ηλιοπροστασία στα κτίρια Μείωση της θερμοκρασίας του τοπικού περιβάλλοντος (μέσω εξατμισοδιαπνοής) Απορρόφηση ήχου και θορύβου Παρεμπόδιση της διάβρωσης που προκαλείται από τις βροχοπτώσεις Φιλτράρισμα του αέρα από ρύπους Μείωση της ταχύτητας του αέρα (ανεμοπροστασία)

39 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Βασικά χαρακτηριστικά ροής ανέμου σε μια ζώνη προστασίας ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΑΝΕΜΑ H 5H 10-15H

40 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Χρήση δέντρων ως ανεμοφράκτες για την προστασία του κτιρίου από τους ψυχρούς ανέμους

41 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Χωροθέτηση φυτών στο οικόπεδο φυτών για την προστασία από τους ψυχρούς ανέμους ορισμένης διεύθυνσης

42 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Χωροθέτηση φυτών στο οικόπεδο για την εκμετάλλευση των ασθενών αέριων ρευμάτων για το δροσισμό του κτιρίου

43 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Σκίαση από ένα φυλλοβόλο δέντρο στο διάστημα μιας τυπικής θερινής και χειμερινής ημέρας

44 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Συμπερασματικά, η βλάστηση συμμετέχει με πέντε τρόπους στην αποφυγή της υπερθέρμανσης κατά τη θερινή περίοδο: Με τη σκίαση, που διασφαλίζει το φύλλωμα και παρέχει στις υποκείμενες επιφάνειες, τις όψεις και στα ανοίγματα των κτιρίων. Με τη μείωση της ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος, διευκολύνεται η αποβολή θερμότητας από τις θερμές όψεις του κτιρίου. Με την εξάτμιση νερού και την παραγωγή δρόσου κατά τις βιολογικές διεργασίες. Με την αποφυγή ανάκλασης της ακτινοβολίας σε παρακείμενες επιφάνειες, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη θερμική επιβάρυνσή τους. Με τη δυνατότητα εκτροπής του ανέμου για μεγαλύτερη απαγωγή θερμικού φορτίου.

45 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Υδάτινες επιφάνειες Οι υδάτινες επιφάνειες τροποποιούν το μικροκλίμα της περιοχής τους με δύο τρόπους: η εξάτμιση απορροφά θερμότητα από τον αέρα και ο θερμός αέρας ψύχεται κατά την επαφή με την ψυχρότερη επιφάνεια του νερού Δεξαμενές νερού και συντριβάνια μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγές δροσισμού που μειώνουν τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και του εισερχόμενου στο κτίριο αέρα. Καθώςοιυδάτινεςεπιφάνειεςαυξάνουντηνυγρασίατουαέρα, είναι πολύ ευεργετικές σε ξηρά κλίματα, ωστόσο μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη θερμική άνεση σε υγρά κλίματα.

46 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Υδάτινες επιφάνειες Δροσισμός του αέρα προσαγωγής από υδάτινη επιφάνεια

47 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Ψυχρά υλικά Η χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας (ψυχρά υλικά) στις επιφάνειες (πεζοδρόμια, δρόμους) των πόλεων μειώνει την απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία και διατηρεί τις επιφάνειες πιο δροσερές. Η χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειών και επακόλουθα στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος. Υλικά υψηλής ανακλαστικότητας θεωρούνται αυτά που έχουν συντελεστή ανακλαστικότητας πάνω από 0.6.

48 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Οι παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων αφορούν σε: Προσανατολισμό Γεωμετρικές αναλογίες Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμοπερατότητα διαφανών δομικών στοιχείων και πλαισίων τους Ηλιοπροστασία και σκίαση Υλικά επικαλύψεων Παθητικά ηλιακά συστήματα

49 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια καθορίζουν σε καθοριστικό βαθμό την ενεργειακή τους κατανάλωση και την θερμική και οπτική άνεση Τέτοια χαρακτηριστικά αποτελούν και η ανακλαστικότητα των υλικών στην ηλιακή ακτινοβολία και ο συντελεστής εκπομπής τους στη μεγάλη μήκους κύματος (θερμική) Η χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας στα κτίρια μπορεί να μειώσει την απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία διατηρώντας τις επιφάνειες πιο δροσερές

50 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Τα ψυχρά υλικά αποτελούν υλικά με ιδιαίτερα αυξημένη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα διαθέσιμα ψυχρά υλικά για κτιριακές εφαρμογές αφορούν τρεις κατηγορίες: Τα χρώματα και τις επικαλύψεις Τις μεμβράνες οροφής Τα κεραμίδια και τις πλάκες

51 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Ανάλογα με τον τύπο του κλίματος το εξωτερικό χρώμα των κτιρίων: Στα ψυχρά κλίματα όπου οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες επιλέγονται σκούρα χρώματα για τις προσόψεις των κτιρίων Στα θερμά κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια θα πρέπει στην επιφάνεια των προσόψεων να χρησιμοποιούνται ανοιχτά χρώματα και υλικά με μικρό συντελεστή απορροφητικότητας και μεγάλη ανακλαστικότητα

52 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Επιλογή υλικών εξωτερικής επίστρωσης σε παραδοσιακά κτίρια στη Σαντορίνη και τα Ζαγοροχώρια

53 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Υλικό / Επιφάνεια Ανακλαστικότητα Τοίχοι Οροφές Χρώματα Σκυρόδεμα 0,10 0,35 Τούβλο/Πέτρα 0,20 0,40 Λευκή πέτρα 0,80 Λευκό μάρμαρο 0,55 Λευκό τούβλο 0,30 0,50 Κόκκινο τούβλο 0,20 0,30 Σκουρόχρωμο τούβλο 0,20 Ασφαλτόπανα 0,07 Άσφαλτος 0,10 0,15 Πίσσα και Χαλίκια 0,08 0,18 Πλακάκια 0,10 0,35 Ειδική ανακλαστική οροφή 0,60 0,70 Λευκό 0,50 0,90 Κόκκινο, Καφέ, Πράσινο 0,20 0,35 Μαύρο 0,02 0,15

54 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ειδικότερα, οι κατηγορίες δομικών στοιχείων είναι: Δάπεδα επί εδάφους Δάπεδα πάνω από pilotis Ενδιάμεσα δάπεδα ορόφων Υπόγεια τοιχεία Τοιχοποιίες Υποστυλώματα Δοκάρια Τοιχεία Επίπεδα δώματα Επικλινείς στέγες

55 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Πετροβάμβακας, σε συμμόρφωση με το EN Διογκωμένη πολυστερίνη, σε συμμόρφωση με το EN Εξηλασμένη πολυστερίνη, σε συμμόρφωση με το EN 13164

56 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό

57 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Κτίρια: Πριν το 1979: Απουσία Θερμομόνωσης : Μόνωση είτε στη φέρουσα κατασκευή είτε στην οροφή Μετά το 1990: Πλημμελώς θερμομονωμένα Μη επαρκές πάχος Απουσία θερμομόνωσης από δομικά στοιχεία

58 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Σε δείγμα 105 κτιρίων που κτίστηκαν μετά το 2002, η προβλεπόμενη μελέτη θερμομόνωσης εφαρμόστηκε: στο σύνολό της σε 11 (10,5%) σε «ανεκτό» βαθμό, με εκπτώσεις στην ποιότητα και στο πάχος του υλικού σε 57 (54,3%). στα 37 (35,3%) υπήρχαν ουσιαστικές παραλείψεις.

59 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογραφήσεις αμόνωτων δομικών στοιχείων

60 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερικό επίχρισμα σε δύο στρώσεις με ενδιάμεσο πλέγμα Μεταλλικός σκελετός Εξωτερικό επίχρισμα Εξωτερικό επίχρισμα Οπτοπλινθοδομή Πετροβάμβακας Θερμομόνωση Οπτοπλινθοδομή Πετροβάμβακας Εξωτερικό επίχρισμα σε δύο στρώσεις Οπτοπλινθοδομή Εσωτερικό επίχρισμα Κόλλα Οπτοπλινθοδομή Μεταλλικός σκελετός Κυψελωτός οπτόπλινθος Εσωτερικό επίχρισμα Γυψοσανίδα Εσωτερικό επίχρισμα Πλαστικά βύσματα Βίδες Μεταλλικός σκελετός Εξωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας Μεταλλικός σκελετός Εξωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας Μεταλλικός σκελετός Διπλή επίστρωση γυψοσανίδας Μεταλλικό τραπεζοειδές φύλλο Μεταλλικό τραπεζοειδές φύλλο Πετροβάμβακας Πετροβάμβακας Πετροβάμβακας Μεταλλικό στοιχείο τύπου C (κασέτα) Μεταλλικό στοιχείο τύπου C (κασέτα) Μεταλλικός σκελετός Μεταλλικός σκελετός Μεταλλικός σκελετός Εσωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας Εσωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας / γυψοσανίδας / μοριοσανίδας Διπλή επίστρωση γυψοσανίδας Πολυουρεθάνη Πετροβάμβακας Βίδες Βίδες Βίδες Διατομές τοίχων

61 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές στοιχείων σκυροδέματος

62 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Φυσικό έδαφος Σκύρα Αποστραγγιστική μεμβράνη Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποίηση Οπλισμένο σκυρόδεμα Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης Στεγανοποίηση Σκυρόδεμα καθαριότητας Διατομές υπόγειων τοιχείων

63 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές δαπέδων επί εδάφους

64 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Πλάκες μαρμάρου Κόλλα πλακιδίων Οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Πετροβάμβακας Πλάκες μαρμάρου Κόλλα πλακιδίων Γαρμπιλοσκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Επίχρισμα Στηρίγματα Εξηλασμένη πολυστερίνη Πλέγμα Επίχρισμα Διατομές δαπέδων επί pilotis

65 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές ενδιάμεσων δαπέδων

66 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Πλάκες πεζοδρομίου Τσιμεντοκονίαμα Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Πλάκες πεζοδρομίου Τσιμεντοκονίαμα Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση με επικάλυψη ψηφίδας Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Εξηλασμένη πολυστερίνη Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Εξηλασμένη πολυστερίνη Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Στηρίγματα Πετροβάμβακας Φράγμα υδρατμών Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Πλάκες πεζοδρομίου Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Διατομές επίπεδων στεγών (δωμάτων) Γεωύφασμα Πλάκες πεζοδρομίου Τσιμεντοκονίαμα Γεωύφασμα ή μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποιητική μεμβράνη με στρώση διάχυσης υδρατμών και εξαερισμό Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Εξηλασμένη πολυστερίνη με τελική επικάλυψη τσιμεντόπλακας Στεγανοποιητική μεμβράνη με στρώση διάχυσης υδρατμών και εξαερισμό Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Εξηλασμένη πολυστερίνη Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Εξηλασμένη πολυστερίνη με τελική επικάλυψη τσιμεντόπλακας Στηρίγματα Σκύρα Γεωύφασμα Στεγανοποίηση με επικάλυψη ψηφίδας Πλάκες πεζοδρομίου Γεωύφασμα Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποιητική μεμβράνη Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Γεωύφασμα Εξηλασμένη πολυστερίνη Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποιητική μεμβράνη με στρώση διάχυσης υδρατμών και εξαερισμό Εξηλασμένη πολυστερίνη Φράγμα υδρατμών Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα

67 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές επικλινών στεγών

68 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρες: Σημεία ή τμήματα του κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων σημαντική πηγή θερμικών απωλειών Εμφανίζονται: στη διεπιφάνεια δύο διαφορετικών δομικών στοιχείων ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού πάχους σε συνδέσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων πλευρικά γύρω από ανοίγματα

69 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Κατάταξη: Γραμμικές θερμογέφυρες Σημειακές θερμογέφυρες Πιθανές επιπτώσεις: Εμφάνιση υγρασίας και μούχλας Εμφάνιση ρωγμών στα δομικά υλικά Υποβάθμιση ποιότητας εσωτερικού αέρα

70 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Το πρόβλημα της υγρασίας προκύπτει καθώς οι υδρατμοί του εσωτερικού αέρα έρχονται σε επαφή με τις κρύες επιφάνειες (στασημείατων θερμογεφυρών) και υγροποιούνται όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι μικρότερη από το σημείο δρόσου του αέρα. Συνέπεια αυτού του φαινομένου είναι να δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων (μούχλας).

71 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Στα ελληνικά κτίρια εμφανίζονται πολλές θερμογέφυρες λόγω κατασκευής: Μεγάλα μπαλκόνια Ύπαρξη Pilotis Πολλά ανοίγματα Δικέλυφη τοιχοποιία σε επαφή με στοιχεία σκυροδέματος Οροφές με κάθετα στοιχεία

72 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ως τώρα ισχύει ότι: H D = A U i i Εφεξής θα ισχύει ότι: H D = i AU i i + l Ψ k k κ

73 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα μπαλκονιού με τοιχοποιία

74 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα μπαλκονιού πάνω από pilotis

75 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ενισχυμένη θερμομόνωση μπαλκονιού για τον περιορισμό θερμογεφυρών

76 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα ενδιάμεσου δαπέδου

77 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα δαπέδου πάνω από pilotis

78 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα οπτοπλινθοδομής με στοιχείο από σκυρόδεμα

79 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα οροφής (με στηθαίο) με δοκό

80 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εφαρμογή θερμοπροσόψεων για την αποφυγή θερμογεφυρών και την αναδρομική θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων

81 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερική θερμομόνωση τοίχου τοιχείου

82 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερική θερμομόνωση γωνίας τοιχείου τοίχου τοιχείου

83 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερική θερμομόνωση τελική επίχριση επιφάνειας

84 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Φυτεμένο δώμα Τα πλεονεκτήματα του φυτεμένου δώματος αφορούν: στην υψηλή κατακράτηση όμβριων υδάτων, τη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών, τη μείωση των επιπέδων σκόνης και καπνού, την αύξηση της διάρκειας ζωής υλικών οροφής λόγω θερμικής καταπόνησης και υπεριώδους ακτινοβολίας, τη μείωση της ηχορύπανσης, τα η θερμομονωτική προστασία και μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Τα ενεργειακά οφέλη που συνοδεύουν ένα φυτεμένο δώμα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη θερινή περίοδο του έτους, όταν το σύστημα χώματος φύτευσης φυτών λειτουργεί πέρα από μέσο αποφυγής υπερθέρμανσης και ως μέσο εξατμιστικού δροσισμού.

85 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Φυτεμένο δώμα Τύποι φυτεμένου δώματος

86 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Τα παράθυρα και τα υαλοστάσια γενικότερα αποτελούν την οδό για τη διοχέτευση στο εσωτερικό ενός κτιρίου φυσικού φωτισμού, ηλιακών κερδών, θέας και φυσικού αερισμού. Συνιστούν ένα εξαιρετικά σημαντικό δομικό στοιχείο αφού επηρεάζουν την θερμική, οπτική, και ηχητική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου. Η εγκατάσταση ή αντικατάσταση των παραθύρων στο πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ενός κτιρίου μπορεί να μειώσει εντυπωσιακά την ενεργειακή του κατανάλωση.

87 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Σήμερα είναι διαθέσιμοι υαλοπίνακες με αυξημένη απόδοση όπως: οι διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες με πλήρωση αερίων χαμηλής αγωγιμότητας στον ενδιάμεσο χώρο τα υαλοστάσια με ανακλαστικές επιστρώσεις που ελαττώνουν τα θερμικά κέρδη και την θάμβωση οι επιστρώσεις μικρού συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας (Low e) οι επιστρώσεις με φασματική επιλεκτικότητα. οι ηλεκτροχρωμικοί υαλοπίνακες οι υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων, οι θερμοχρωμικοί υαλοπίνακες οι φωτοχρωμικοί υαλοπίνακες οι υαλοπίνακες που διαχέουν το φως

88 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Διάφοροι τύποι πλαισίων παραθύρων

89 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Εμφάνιση υγρασίας σε πλαίσια αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή

90 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Διάφοροι τύποι ανοίγματος παραθύρων

91 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Η επιλογή των κουφωμάτων, ως προς τον τρόπο λειτουργίας (ανοιγόμενα, συρόμενα) και το υλικό (αλουμίνιο, συνθετικά υλικά, ξύλο), σχετίζεται με κριτήρια αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και κόστους. Η ύπαρξη πιστοποίησης των θερμομονωτικών και ηχομονωτικών ιδιοτήτων τους είναι αναγκαία. Για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας προτείνεται η εγκατάσταση ανοιγόμενων πλαισίων με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες.

92 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Ηλιοπροστασία Οι τεχνικές που εφαρμόζονται για τη σκίαση είναι: εξωτερικές ενδιάμεσες εσωτερικές σταθερές προσαρμόσιμες συνδυασμός των παραπάνω Τα εξωτερικά σκίαστρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά καθώς εμποδίζουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία πριν φθάσει στις επιφάνειες του κτιρίου και εισχωρήσει στο εσωτερικό του. Τα σκίαστρα πρέπει να παρέχουν καλή ηλιοπροστασία το καλοκαίρι, αλλά δεν πρέπει να μειώνουν τα ηλιακά κέρδη το χειμώνα, να εμποδίζουν το φυσικό φως ή να περιορίζουν τη δυνατότητα φυσικού αερισμού

93 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Ηλιοπροστασία Διάφοροι τύποι σκίαστρων

94 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Ηλιοπροστασία Εφαρμογή σωστής σκίασης από σταθερούς προβόλους

95 Η/Μ συστήματα Οι παρεμβάσεις στα Η/Μ συστήματα αφορούν: Στις τεχνικές/διατάξεις δροσισμού αερισμού Στα συστήματα θέρμανσης ψύξης ζεστού νερού χρήσης Στα συστήματα τεχνητού και τις διατάξεις φυσικού φωτισμού Στις διατάξεις αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων

96 Η/Μ συστήματα ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ/ΑΕΡΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΚ ΨΥΞΗ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

97 Η/Μ συστήματα Δροσισμός/Αερισμός Ορισμός: Ως παθητικός δροσισμός ορίζεται η αποβολή θερμότητας από το εσωτερικό ενός κτιρίου προς μια περιβαλλοντική δεξαμενή θερμότητας χαμηλότερης θερμοκρασίας όπως το έδαφος, ο αέρας, υδάτινοι όγκοι, ο ουρανός χρησιμοποιώντας συστήματα που δεν απαιτούν την χρήση ορυκτών καυσίμων ή ηλεκτρισμού. Τα συστήματα παθητικού δροσισμού αποτελούν μέρος του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε ζεστά κλίματα πριν τη διάδοση του ηλεκτροκίνητου κλιματισμού

98 Η/Μ συστήματα Δροσισμός/Αερισμός Ο φυσικός δροσισμός διακρίνεται σε Παθητικό όταν δεν απαιτείται ολωσδιόλου η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Υβριδικό όταν ηλεκτροκίνητες αντλίες ή ανεμιστήρες ή όποια άλλα συστήματα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της θερμότητας Μια ακόμη σημαντική διάκριση αφορά σε Άμεσα συστήματα όταν η δεξαμενή θερμότητας προάγει μια άμεση ψυκτική δράση στο κέλυφος του κτιρίου ή τον εσωτερικό του αέρα Έμμεσα συστήματα όπου πρώτα ψύχεται ένα εργαζόμενο ρευστό (αέρας ήνερό) που στη συνέχεια αποφορτίζεται (με ή χωρίς τη χρήση ενδιάμεσης αποθήκευσης στο κτίριο)

99 Η/Μ συστήματα Δροσισμός/Αερισμός Η απόδοση ενός συστήματος φυσικού δροσισμού εξαρτάται από 1. Το κλίμα, που παρέχει τη διαθεσιμότητα της δεξαμενής θερμότητας αναφορικά με το θερμικό της περιεχόμενο και τη διακύμανσή του σε εποχική και ημερήσια βάση. 2. Τις ψυκτικές απαιτήσεις του κτιρίου (σε απόλυτες τιμές καθώς και προφίλ φορτίου). Ο συνδυασμός των 1 και 2 καθορίζει το εύρος των δυνατοτήτων κάλυψης των ψυκτικών φορτίων από το συγκεκριμένο σύστημα 3. Την αποδοτικότητα της τεχνικής που χρησιμοποιείται για να μεταφερθεί θερμότητα από το εργαζόμενο μέσο στη δεξαμενή θερμότητας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 ο ΕΠΑ.Λ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ου ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ ΝΕΙΛΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα