Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς"

Transcript

1 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίος Θ Κύκλος Σεμιναρίων Μικρής Διάρκειας Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς Συμεών Οξυζίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

2 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Ο σύγχρονος άνθρωπος περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέσα σε κτίρια. Ένα τεράστιο εύρος ανθρώπινων δραστηριοτήτων αναπτύσσεται μέσα στακτίριαυπότιςσυνθήκεςκατάτιςοποίεςοάνθρωποςεπιθυμεί. Για να είναι δυνατές οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η κατανάλωση ενέργειας,ώστε να εξισορροπηθεί η διαφορά στις τιμές των κλιματικών παραμέτρων μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

3 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου στοχεύει στην παροχή συνθηκών άνεσης στους ενοίκους του ανεξάρτητα από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι εξέλιξαν αρχιτεκτονικές λύσεις για να παράσχουν υποφερτές συνθήκες σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, παίρνοντας υπόψη τοπικές κλιματικές συνθήκες, διαθέσιμα κατασκευαστικά υλικά και πρώτες ύλες καθώς και πολιτισμικές και πολιτιστικές παραμέτρους.

4 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Εξέλιξη της ανθρώπινης κατοικίας

5 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Οι βασικοί στόχοι του σχεδιασμού κτιρίων για έλεγχο και προστασία από το κλίμα αφορούν στην: Προστασία από τη βροχή, χιόνι, κτλ Προφύλαξη από τους δυνατούς ανέμους Έλεγχος του αερισμού Μόνωση για την μείωση των απωλειών θερμότητας Αποβολή της εσωτερικά παραγόμενης υγρασίας Έλεγχος της διείσδυσης της ηλιακής ακτινοβολίας Θερμική μάζα για την παροχή θερμικής σταθερότητας Μεγιστοποίηση του παρεχόμενου φυσικού φωτισμού

6 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Βροχή, χιόνι, χαλάζι Προστασία Θερινός Ήλιος Επίδραση Ανέμου Μείωση Αερισμός Έλεγχος Χειμερινός Ήλιος Υγρασία Αποβολή Θερμοκρασία Απομόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον Φυσικός Φωτισμός Αύξηση Ηλιακή Ακτινοβολία Μείωση των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι Αύξηση των ηλιακών κερδών το χειμώνα

7 Κτίρια και κλίμα Οι κλιματικές παράμετροι που επηρεάζουν κύρια την ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων είναι: Ηθερμοκρασία Η ηλιακή ακτινοβολία Η ατμοσφαιρική υγρασία Η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου

8 Κτίρια και κλίμα Σταθμικοί παράγοντες για την επιλογή αντιπροσωπευτικών μηνών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τυπικών μετεωρολογικών ετών (Buhl, 1999; WatSun Simulation Laboratory, 1995; Marion and Urban, 1995)

9 Κτίρια και κλίμα Ατμοσφαιρική θερμοκρασία Πιθανότατα η ατμοσφαιρική θερμοκρασία αποτελεί το κλιματικό μέγεθος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων. Η εξωτερική θερμοκρασία καθορίζει: τιςθερμικέςαπώλειεςμέσωτουκελύφουςτωνκτιρίων, τιςθερμικέςαπώλειεςλόγωαερισμού. Η εξωτερική θερμοκρασία επηρεάζει και την απόδοση διάφορων μηχανολογικών συστημάτων: η απόδοση των αντλιών θερμότητας αέρα που εξαρτάται από τη θερμοκρασία απόρριψης (θερινή λειτουργία) ή άντλησης (χειμερινή λειτουργία) της θερμότητας από το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. η συμπεριφορά μιας σειράς άλλων συσκευών (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά στοιχεία, καπνοδόχοι, κτλ.) σχετίζεται με τις θερμικέςτουςαπώλειεςπροςτοατμοσφαιρικόπεριβάλλον.

10 Κτίρια και κλίμα Ατμοσφαιρική θερμοκρασία Μέση ετήσια θερμοκρασία στον Ελλαδικό χώρο [ ο C], περίοδος (Ματζουράκης κ.α., 1998)

11 Κτίρια και κλίμα Ηλιακή Ακτινοβολία Η συνεισφορά της ηλιακής ακτινοβολίας είναι εξίσου σημαντική με αυτής της θερμοκρασίας στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων. Ιδιαίτερα σε κλίματα όπως το ελληνικό, όπου η έκταση και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι υψηλές η επίδραση στα κτίρια είναι σημαντική. Ασφαλώς, το μέγεθος των διαφανών στοιχείων του κελύφους των κτιρίων καθορίζει τη σημαντικότητα της ακτινοβολίας στην ενεργειακή συμπεριφορά τους, ωστόσο και στα αδιαφανή στοιχεία (ιδιαίτερα στα επίπεδα δώματα) η συμμετοχή στο θερμικό τους ισοζύγιο είναι υψηλή. Τέλος, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι καθοριστική στην απόδοση παθητικών (τοίχοιμάζας, προσαρτημέναθερμοκήπια, κτλ.) ή ενεργητικών (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κτλ.) ηλιακών συστημάτων.

12 Κτίρια και κλίμα Ηλιακή Ακτινοβολία Μέση ετήσια ηλιοφάνεια (ώρες) στον Ελλαδικό χώρο (Ματζουράκης και Κατσούλης, 2005)

13 Κτίρια και κλίμα Ηλιακή Ακτινοβολία Ολική ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στον Ελλαδικό χώρο [kwh/m 2 ] (Šúri et al, 2007)

14 Κτίρια και κλίμα Ατμοσφαιρική υγρασία Το ποσό της υγρασίας στον αέρα επηρεάζει τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε ένα χώρο και εξαρτάται άμεσα από την ατμοσφαιρική υγρασία. Η υγρασία απασχολεί ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, αφού το αίσθημα δυσφορίας λόγω υψηλής υγρασίας είναι εντονότερο τότε, αλλά και επειδή τα συνήθη συστήματα δροσισμού μεταβάλλουν την υγρασία των εσωτερικών χώρων σε αντίθεση με τα κοινά συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Η ατμοσφαιρική υγρασία επηρεάζει και μερικά ειδικά μηχανολογικά συστήματα κλιματισμού όπως πύργους ψύξης ή εξατμιστικούς ψύκτες, καθώς περιορίζει τις δυνατότητες ψύξης με εξάτμιση.

15 Κτίρια και κλίμα Ταχύτητα ανέμου Η ταχύτητα ανέμου διαμορφώνει τις συνθήκες συναγωγής από το κέλυφος του κτιρίου, καθώς και το εύρος του ακούσιου αερισμού. Η κατεύθυνση του ανέμου καθορίζει τα μέρη του κτιρίου που εκτείθενται σε αυτόν. Φυσικά ο άνεμος επηρεάζει και τις θερμικές απώλειες με συναγωγή των μηχανολογικών συστημάτων που εκτίθενται σε αυτόν (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, καπνοδόχοι, κτλ.).

16 Κτίρια και κλίμα Λοιπές κλιματικές παράμετροι Η βροχόπτωση επηρεάζει άμεσα τους συντελεστές συναγωγής από το κέλυφος των κτιρίων αυξάνοντας τις θερμικές απώλειες από αυτό. Η χιονόπτωση αυξάνει τους συντελεστές ανακλαστικότητας διάφορων επιφανειών μεταβάλλοντας τα ποσά της άμεσης και ανακλώμενης ακτινοβολίας μικρού (ηλιακής) ή μεγάλου (θερμικής) μήκους κύματος στις επιφάνειες των κτιρίων. Επιπρόσθετα, σε επιφάνειες όπου συσσωρεύεται χιόνι (επίπεδα δώματα, τοιχοποιίες επί εδάφους) αυξάνεται η συνολική θερμική τους αντίσταση. Ηνέφωσηκαιηατμοσφαιρικήρύπανσημειώνουντοσυνολικόπόσο της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Η τελευταία συντελεί και στην αύξηση των ικανών ρυθμών εκούσιου αερισμού, ώστε να επιτευχθούν συνθήκες ικανοποιητικής ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων. Η φωτεινότητα και η ορατότητα γενικά, καθορίζουν τα επίπεδα χρήσης του τεχνητού φωτισμού και επακόλουθα το μέγεθος των εσωτερικών θερμικών κερδών των κτιρίων.

17 Κτίρια και κλίμα Κλιματικές ζώνες Οι κλιματικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με τον ΚΘΚ Οι κλιματικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ Μέσος ετήσιος αριθμός βαθμοημερών θέρμανσης στον Ελλαδικό χώρο (Ματζαράκης και Μπαλαφούτης, 2002)

18 Κτίρια και κλίμα Κλιματικές ζώνες Διάρκεια περιόδου θέρμανσης (Ματζαράκης και Μπαλαφούτης, 2002)

19 Κτίρια, άνθρωποι και κλίμα Η εξομάλυνση των κλιματικών επιδράσεων στο εσωτερικό ενός κτιρίου πραγματοποιείται με τη χρήση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Η χρήση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού έχει ως σκοπό την κάλυψη των επιβαρύνσεων που δημιουργούνται από τις απαιτήσεις των ανθρώπων εντός των κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό το κτίριο καθίσταται ένα σύνθετο ενεργειακό σύστημα.

20 Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και κατανάλωση ενέργειας

21 Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και κατανάλωση ενέργειας Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος αλληλεπιδρούν, καθορίζοντας το εύρος της συνολικής ενεργειακής επιβάρυνσης Το ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου καθορίζεται από τη ροή θερμότητας από και προς το εσωτερικό του, αλλά και από την παραγωγή και απορρόφηση θερμότητας που συντελείται στο εσωτερικό του. Γενικά, το κτίτιο συνιστά έναν περίπλοκο οργανισμό που λειτουργεί και απαιτεί ενέργεια, μετατρέπει ενέργεια, καταναλώνει ενέργεια και απορρίπτει τα παράγωγα αυτών των διεργασιών.

22 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

23 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

24 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων Ηλιακά κέρδη

25 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

26 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

27 Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων

28 Κατανάλωση ενέργειας και θέρμανση χώρων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SANKEY ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΦΥΓΩΝ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΗΛΙΑΚΑ)

29 Κατανάλωση ενέργειας και δροσισμός χώρων

30 Κατανάλωση ενέργειας και θέρμανση ζεστού νερού χρήσης ΠΡΟΣΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΗΛΙΑΚΗ, ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΗ) ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟ/ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

31 Κατανάλωση ενέργειας και φωτισμός χώρων

32 Τι είναι ο Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Αντικείμενο του ενεργειακού σχεδιασμού συνιστά η αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ κτιρίου και του περιβάλλοντός του. Ένα σωστά σχεδιασμένο κτίριο, όπως και τα μηχανολογικά του συστήματα, πρέπει να εκμεταλλεύεται την κλιματολογία της περιοχής του για να παρέχει τις επιθυμητές συνθήκες στο εσωτερικό του με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

33 Τι είναι ο Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Παράμετροι του Ενεργειακού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική επίπτωση του κτιρίου Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση Περιεχόμενη ενέργεια και ανακύκλωση Ο κατάλληλος σχεδιασμός πρέπει να οδηγεί σε: Επίτευξη οικονομικής σκοπιμότητας Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο Ενεργειακή αποδοτικότητα Ελάχιστες ενεργειακές επιπτώσεις

34 Εξέλιξη του Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων Δεκαετία 1970: Θέρμανση Πετρελαϊκές κρίσεις Βελτίωσητουβαθμούαπόδοσης. Διοχέτευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη. Δεκαετία 1980: Θέρμανση Φαινόμενο όξινης βροχής Έμφαση στη μείωση των παραγόμενων ρύπων. Προώθηση νέων τεχνολογιών καύσης, χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλοί ρύποι. Δεκαετία 1990: Κλιματισμός Ενεργειακή αποδοτικότητα Μείωση των φορτίων θέρμανσης σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Αύξηση των φορτίων ψύξης, ακόμη και σε βορειοευρωπαϊκές πόλεις. Ποιότητα αέρα. Δεκαετία 2000: Αειφόρο κτίριο ΑΠΕ Κτίριο ενεργειακού πλεονάσματος Βελτιστοποίηση: «Σκεπτόμενα» συστήματα σε «έξυπνα» κτίρια. Συνολική προσέγγιση του ενεργειακού περιβαλλοντικού στόχου.

35 Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας

36 Δυνατότητες μείωσης θερμικού και ψυκτικού φορτίου ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ

37 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Οι παρεμβάσεις στο μικροκλίμα αφορούν σε: Βλάστηση και φυλλοβόλα δέντρα Υδάτινες επιφάνειες Ψυχρά υλικά

38 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Επιρροή της βλάστησης και των δέντρων στο μικροκλίμα (τοπικό περιβάλλον): Ηλιοπροστασία στα κτίρια Μείωση της θερμοκρασίας του τοπικού περιβάλλοντος (μέσω εξατμισοδιαπνοής) Απορρόφηση ήχου και θορύβου Παρεμπόδιση της διάβρωσης που προκαλείται από τις βροχοπτώσεις Φιλτράρισμα του αέρα από ρύπους Μείωση της ταχύτητας του αέρα (ανεμοπροστασία)

39 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Βασικά χαρακτηριστικά ροής ανέμου σε μια ζώνη προστασίας ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΑΝΕΜΑ H 5H 10-15H

40 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Χρήση δέντρων ως ανεμοφράκτες για την προστασία του κτιρίου από τους ψυχρούς ανέμους

41 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Χωροθέτηση φυτών στο οικόπεδο φυτών για την προστασία από τους ψυχρούς ανέμους ορισμένης διεύθυνσης

42 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Χωροθέτηση φυτών στο οικόπεδο για την εκμετάλλευση των ασθενών αέριων ρευμάτων για το δροσισμό του κτιρίου

43 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Σκίαση από ένα φυλλοβόλο δέντρο στο διάστημα μιας τυπικής θερινής και χειμερινής ημέρας

44 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Βλάστηση Συμπερασματικά, η βλάστηση συμμετέχει με πέντε τρόπους στην αποφυγή της υπερθέρμανσης κατά τη θερινή περίοδο: Με τη σκίαση, που διασφαλίζει το φύλλωμα και παρέχει στις υποκείμενες επιφάνειες, τις όψεις και στα ανοίγματα των κτιρίων. Με τη μείωση της ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος, διευκολύνεται η αποβολή θερμότητας από τις θερμές όψεις του κτιρίου. Με την εξάτμιση νερού και την παραγωγή δρόσου κατά τις βιολογικές διεργασίες. Με την αποφυγή ανάκλασης της ακτινοβολίας σε παρακείμενες επιφάνειες, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη θερμική επιβάρυνσή τους. Με τη δυνατότητα εκτροπής του ανέμου για μεγαλύτερη απαγωγή θερμικού φορτίου.

45 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Υδάτινες επιφάνειες Οι υδάτινες επιφάνειες τροποποιούν το μικροκλίμα της περιοχής τους με δύο τρόπους: η εξάτμιση απορροφά θερμότητα από τον αέρα και ο θερμός αέρας ψύχεται κατά την επαφή με την ψυχρότερη επιφάνεια του νερού Δεξαμενές νερού και συντριβάνια μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγές δροσισμού που μειώνουν τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και του εισερχόμενου στο κτίριο αέρα. Καθώςοιυδάτινεςεπιφάνειεςαυξάνουντηνυγρασίατουαέρα, είναι πολύ ευεργετικές σε ξηρά κλίματα, ωστόσο μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη θερμική άνεση σε υγρά κλίματα.

46 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Υδάτινες επιφάνειες Δροσισμός του αέρα προσαγωγής από υδάτινη επιφάνεια

47 Μείωση Φορτίων Μικροκλίμα Ψυχρά υλικά Η χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας (ψυχρά υλικά) στις επιφάνειες (πεζοδρόμια, δρόμους) των πόλεων μειώνει την απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία και διατηρεί τις επιφάνειες πιο δροσερές. Η χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειών και επακόλουθα στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος. Υλικά υψηλής ανακλαστικότητας θεωρούνται αυτά που έχουν συντελεστή ανακλαστικότητας πάνω από 0.6.

48 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Οι παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων αφορούν σε: Προσανατολισμό Γεωμετρικές αναλογίες Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμοπερατότητα διαφανών δομικών στοιχείων και πλαισίων τους Ηλιοπροστασία και σκίαση Υλικά επικαλύψεων Παθητικά ηλιακά συστήματα

49 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια καθορίζουν σε καθοριστικό βαθμό την ενεργειακή τους κατανάλωση και την θερμική και οπτική άνεση Τέτοια χαρακτηριστικά αποτελούν και η ανακλαστικότητα των υλικών στην ηλιακή ακτινοβολία και ο συντελεστής εκπομπής τους στη μεγάλη μήκους κύματος (θερμική) Η χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας στα κτίρια μπορεί να μειώσει την απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία διατηρώντας τις επιφάνειες πιο δροσερές

50 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Τα ψυχρά υλικά αποτελούν υλικά με ιδιαίτερα αυξημένη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα διαθέσιμα ψυχρά υλικά για κτιριακές εφαρμογές αφορούν τρεις κατηγορίες: Τα χρώματα και τις επικαλύψεις Τις μεμβράνες οροφής Τα κεραμίδια και τις πλάκες

51 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Ανάλογα με τον τύπο του κλίματος το εξωτερικό χρώμα των κτιρίων: Στα ψυχρά κλίματα όπου οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες επιλέγονται σκούρα χρώματα για τις προσόψεις των κτιρίων Στα θερμά κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια θα πρέπει στην επιφάνεια των προσόψεων να χρησιμοποιούνται ανοιχτά χρώματα και υλικά με μικρό συντελεστή απορροφητικότητας και μεγάλη ανακλαστικότητα

52 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Επιλογή υλικών εξωτερικής επίστρωσης σε παραδοσιακά κτίρια στη Σαντορίνη και τα Ζαγοροχώρια

53 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Υλικά επικαλύψεων Υλικό / Επιφάνεια Ανακλαστικότητα Τοίχοι Οροφές Χρώματα Σκυρόδεμα 0,10 0,35 Τούβλο/Πέτρα 0,20 0,40 Λευκή πέτρα 0,80 Λευκό μάρμαρο 0,55 Λευκό τούβλο 0,30 0,50 Κόκκινο τούβλο 0,20 0,30 Σκουρόχρωμο τούβλο 0,20 Ασφαλτόπανα 0,07 Άσφαλτος 0,10 0,15 Πίσσα και Χαλίκια 0,08 0,18 Πλακάκια 0,10 0,35 Ειδική ανακλαστική οροφή 0,60 0,70 Λευκό 0,50 0,90 Κόκκινο, Καφέ, Πράσινο 0,20 0,35 Μαύρο 0,02 0,15

54 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ειδικότερα, οι κατηγορίες δομικών στοιχείων είναι: Δάπεδα επί εδάφους Δάπεδα πάνω από pilotis Ενδιάμεσα δάπεδα ορόφων Υπόγεια τοιχεία Τοιχοποιίες Υποστυλώματα Δοκάρια Τοιχεία Επίπεδα δώματα Επικλινείς στέγες

55 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Πετροβάμβακας, σε συμμόρφωση με το EN Διογκωμένη πολυστερίνη, σε συμμόρφωση με το EN Εξηλασμένη πολυστερίνη, σε συμμόρφωση με το EN 13164

56 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό

57 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Κτίρια: Πριν το 1979: Απουσία Θερμομόνωσης : Μόνωση είτε στη φέρουσα κατασκευή είτε στην οροφή Μετά το 1990: Πλημμελώς θερμομονωμένα Μη επαρκές πάχος Απουσία θερμομόνωσης από δομικά στοιχεία

58 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Σε δείγμα 105 κτιρίων που κτίστηκαν μετά το 2002, η προβλεπόμενη μελέτη θερμομόνωσης εφαρμόστηκε: στο σύνολό της σε 11 (10,5%) σε «ανεκτό» βαθμό, με εκπτώσεις στην ποιότητα και στο πάχος του υλικού σε 57 (54,3%). στα 37 (35,3%) υπήρχαν ουσιαστικές παραλείψεις.

59 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογραφήσεις αμόνωτων δομικών στοιχείων

60 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερικό επίχρισμα σε δύο στρώσεις με ενδιάμεσο πλέγμα Μεταλλικός σκελετός Εξωτερικό επίχρισμα Εξωτερικό επίχρισμα Οπτοπλινθοδομή Πετροβάμβακας Θερμομόνωση Οπτοπλινθοδομή Πετροβάμβακας Εξωτερικό επίχρισμα σε δύο στρώσεις Οπτοπλινθοδομή Εσωτερικό επίχρισμα Κόλλα Οπτοπλινθοδομή Μεταλλικός σκελετός Κυψελωτός οπτόπλινθος Εσωτερικό επίχρισμα Γυψοσανίδα Εσωτερικό επίχρισμα Πλαστικά βύσματα Βίδες Μεταλλικός σκελετός Εξωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας Μεταλλικός σκελετός Εξωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας Μεταλλικός σκελετός Διπλή επίστρωση γυψοσανίδας Μεταλλικό τραπεζοειδές φύλλο Μεταλλικό τραπεζοειδές φύλλο Πετροβάμβακας Πετροβάμβακας Πετροβάμβακας Μεταλλικό στοιχείο τύπου C (κασέτα) Μεταλλικό στοιχείο τύπου C (κασέτα) Μεταλλικός σκελετός Μεταλλικός σκελετός Μεταλλικός σκελετός Εσωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας Εσωτερική διπλή επίστρωση τσιμεντοσανίδας / γυψοσανίδας / μοριοσανίδας Διπλή επίστρωση γυψοσανίδας Πολυουρεθάνη Πετροβάμβακας Βίδες Βίδες Βίδες Διατομές τοίχων

61 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές στοιχείων σκυροδέματος

62 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Φυσικό έδαφος Σκύρα Αποστραγγιστική μεμβράνη Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποίηση Οπλισμένο σκυρόδεμα Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης Στεγανοποίηση Σκυρόδεμα καθαριότητας Διατομές υπόγειων τοιχείων

63 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές δαπέδων επί εδάφους

64 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Πλάκες μαρμάρου Κόλλα πλακιδίων Οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Πετροβάμβακας Πλάκες μαρμάρου Κόλλα πλακιδίων Γαρμπιλοσκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Επίχρισμα Στηρίγματα Εξηλασμένη πολυστερίνη Πλέγμα Επίχρισμα Διατομές δαπέδων επί pilotis

65 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές ενδιάμεσων δαπέδων

66 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Πλάκες πεζοδρομίου Τσιμεντοκονίαμα Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Πλάκες πεζοδρομίου Τσιμεντοκονίαμα Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση με επικάλυψη ψηφίδας Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Εξηλασμένη πολυστερίνη Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Εξηλασμένη πολυστερίνη Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Στηρίγματα Πετροβάμβακας Φράγμα υδρατμών Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Πλάκες πεζοδρομίου Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Διατομές επίπεδων στεγών (δωμάτων) Γεωύφασμα Πλάκες πεζοδρομίου Τσιμεντοκονίαμα Γεωύφασμα ή μεμβράνη πολυαιθυλενίου Στεγανοποίηση Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποιητική μεμβράνη με στρώση διάχυσης υδρατμών και εξαερισμό Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Εξηλασμένη πολυστερίνη με τελική επικάλυψη τσιμεντόπλακας Στεγανοποιητική μεμβράνη με στρώση διάχυσης υδρατμών και εξαερισμό Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Εξηλασμένη πολυστερίνη Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα Ελαστική σφράγιση αρμών διαστολής Εξηλασμένη πολυστερίνη με τελική επικάλυψη τσιμεντόπλακας Στηρίγματα Σκύρα Γεωύφασμα Στεγανοποίηση με επικάλυψη ψηφίδας Πλάκες πεζοδρομίου Γεωύφασμα Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποιητική μεμβράνη Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Μεμβράνη πολυαιθυλενίου Γεωύφασμα Εξηλασμένη πολυστερίνη Εξηλασμένη πολυστερίνη Στεγανοποιητική μεμβράνη με στρώση διάχυσης υδρατμών και εξαερισμό Εξηλασμένη πολυστερίνη Φράγμα υδρατμών Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα Εσωτερικό επίχρισμα

67 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Διατομές επικλινών στεγών

68 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρες: Σημεία ή τμήματα του κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων σημαντική πηγή θερμικών απωλειών Εμφανίζονται: στη διεπιφάνεια δύο διαφορετικών δομικών στοιχείων ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού πάχους σε συνδέσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων πλευρικά γύρω από ανοίγματα

69 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Κατάταξη: Γραμμικές θερμογέφυρες Σημειακές θερμογέφυρες Πιθανές επιπτώσεις: Εμφάνιση υγρασίας και μούχλας Εμφάνιση ρωγμών στα δομικά υλικά Υποβάθμιση ποιότητας εσωτερικού αέρα

70 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Το πρόβλημα της υγρασίας προκύπτει καθώς οι υδρατμοί του εσωτερικού αέρα έρχονται σε επαφή με τις κρύες επιφάνειες (στασημείατων θερμογεφυρών) και υγροποιούνται όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι μικρότερη από το σημείο δρόσου του αέρα. Συνέπεια αυτού του φαινομένου είναι να δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων (μούχλας).

71 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Στα ελληνικά κτίρια εμφανίζονται πολλές θερμογέφυρες λόγω κατασκευής: Μεγάλα μπαλκόνια Ύπαρξη Pilotis Πολλά ανοίγματα Δικέλυφη τοιχοποιία σε επαφή με στοιχεία σκυροδέματος Οροφές με κάθετα στοιχεία

72 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ως τώρα ισχύει ότι: H D = A U i i Εφεξής θα ισχύει ότι: H D = i AU i i + l Ψ k k κ

73 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα μπαλκονιού με τοιχοποιία

74 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα μπαλκονιού πάνω από pilotis

75 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Ενισχυμένη θερμομόνωση μπαλκονιού για τον περιορισμό θερμογεφυρών

76 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα ενδιάμεσου δαπέδου

77 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα δαπέδου πάνω από pilotis

78 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα οπτοπλινθοδομής με στοιχείο από σκυρόδεμα

79 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Θερμογέφυρα οροφής (με στηθαίο) με δοκό

80 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εφαρμογή θερμοπροσόψεων για την αποφυγή θερμογεφυρών και την αναδρομική θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων

81 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερική θερμομόνωση τοίχου τοιχείου

82 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερική θερμομόνωση γωνίας τοιχείου τοίχου τοιχείου

83 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων Εξωτερική θερμομόνωση τελική επίχριση επιφάνειας

84 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Φυτεμένο δώμα Τα πλεονεκτήματα του φυτεμένου δώματος αφορούν: στην υψηλή κατακράτηση όμβριων υδάτων, τη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών, τη μείωση των επιπέδων σκόνης και καπνού, την αύξηση της διάρκειας ζωής υλικών οροφής λόγω θερμικής καταπόνησης και υπεριώδους ακτινοβολίας, τη μείωση της ηχορύπανσης, τα η θερμομονωτική προστασία και μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Τα ενεργειακά οφέλη που συνοδεύουν ένα φυτεμένο δώμα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη θερινή περίοδο του έτους, όταν το σύστημα χώματος φύτευσης φυτών λειτουργεί πέρα από μέσο αποφυγής υπερθέρμανσης και ως μέσο εξατμιστικού δροσισμού.

85 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Φυτεμένο δώμα Τύποι φυτεμένου δώματος

86 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Τα παράθυρα και τα υαλοστάσια γενικότερα αποτελούν την οδό για τη διοχέτευση στο εσωτερικό ενός κτιρίου φυσικού φωτισμού, ηλιακών κερδών, θέας και φυσικού αερισμού. Συνιστούν ένα εξαιρετικά σημαντικό δομικό στοιχείο αφού επηρεάζουν την θερμική, οπτική, και ηχητική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου. Η εγκατάσταση ή αντικατάσταση των παραθύρων στο πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ενός κτιρίου μπορεί να μειώσει εντυπωσιακά την ενεργειακή του κατανάλωση.

87 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Σήμερα είναι διαθέσιμοι υαλοπίνακες με αυξημένη απόδοση όπως: οι διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες με πλήρωση αερίων χαμηλής αγωγιμότητας στον ενδιάμεσο χώρο τα υαλοστάσια με ανακλαστικές επιστρώσεις που ελαττώνουν τα θερμικά κέρδη και την θάμβωση οι επιστρώσεις μικρού συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας (Low e) οι επιστρώσεις με φασματική επιλεκτικότητα. οι ηλεκτροχρωμικοί υαλοπίνακες οι υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων, οι θερμοχρωμικοί υαλοπίνακες οι φωτοχρωμικοί υαλοπίνακες οι υαλοπίνακες που διαχέουν το φως

88 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Διάφοροι τύποι πλαισίων παραθύρων

89 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Εμφάνιση υγρασίας σε πλαίσια αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή

90 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Διάφοροι τύποι ανοίγματος παραθύρων

91 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Θερμοπροστασία υαλοστασίων και πλαισίων Η επιλογή των κουφωμάτων, ως προς τον τρόπο λειτουργίας (ανοιγόμενα, συρόμενα) και το υλικό (αλουμίνιο, συνθετικά υλικά, ξύλο), σχετίζεται με κριτήρια αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και κόστους. Η ύπαρξη πιστοποίησης των θερμομονωτικών και ηχομονωτικών ιδιοτήτων τους είναι αναγκαία. Για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας προτείνεται η εγκατάσταση ανοιγόμενων πλαισίων με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες.

92 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Ηλιοπροστασία Οι τεχνικές που εφαρμόζονται για τη σκίαση είναι: εξωτερικές ενδιάμεσες εσωτερικές σταθερές προσαρμόσιμες συνδυασμός των παραπάνω Τα εξωτερικά σκίαστρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά καθώς εμποδίζουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία πριν φθάσει στις επιφάνειες του κτιρίου και εισχωρήσει στο εσωτερικό του. Τα σκίαστρα πρέπει να παρέχουν καλή ηλιοπροστασία το καλοκαίρι, αλλά δεν πρέπει να μειώνουν τα ηλιακά κέρδη το χειμώνα, να εμποδίζουν το φυσικό φως ή να περιορίζουν τη δυνατότητα φυσικού αερισμού

93 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Ηλιοπροστασία Διάφοροι τύποι σκίαστρων

94 Μείωση Φορτίων Κέλυφος Ηλιοπροστασία Εφαρμογή σωστής σκίασης από σταθερούς προβόλους

95 Η/Μ συστήματα Οι παρεμβάσεις στα Η/Μ συστήματα αφορούν: Στις τεχνικές/διατάξεις δροσισμού αερισμού Στα συστήματα θέρμανσης ψύξης ζεστού νερού χρήσης Στα συστήματα τεχνητού και τις διατάξεις φυσικού φωτισμού Στις διατάξεις αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων

96 Η/Μ συστήματα ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ/ΑΕΡΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΚ ΨΥΞΗ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

97 Η/Μ συστήματα Δροσισμός/Αερισμός Ορισμός: Ως παθητικός δροσισμός ορίζεται η αποβολή θερμότητας από το εσωτερικό ενός κτιρίου προς μια περιβαλλοντική δεξαμενή θερμότητας χαμηλότερης θερμοκρασίας όπως το έδαφος, ο αέρας, υδάτινοι όγκοι, ο ουρανός χρησιμοποιώντας συστήματα που δεν απαιτούν την χρήση ορυκτών καυσίμων ή ηλεκτρισμού. Τα συστήματα παθητικού δροσισμού αποτελούν μέρος του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε ζεστά κλίματα πριν τη διάδοση του ηλεκτροκίνητου κλιματισμού

98 Η/Μ συστήματα Δροσισμός/Αερισμός Ο φυσικός δροσισμός διακρίνεται σε Παθητικό όταν δεν απαιτείται ολωσδιόλου η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Υβριδικό όταν ηλεκτροκίνητες αντλίες ή ανεμιστήρες ή όποια άλλα συστήματα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της θερμότητας Μια ακόμη σημαντική διάκριση αφορά σε Άμεσα συστήματα όταν η δεξαμενή θερμότητας προάγει μια άμεση ψυκτική δράση στο κέλυφος του κτιρίου ή τον εσωτερικό του αέρα Έμμεσα συστήματα όπου πρώτα ψύχεται ένα εργαζόμενο ρευστό (αέρας ήνερό) που στη συνέχεια αποφορτίζεται (με ή χωρίς τη χρήση ενδιάμεσης αποθήκευσης στο κτίριο)

99 Η/Μ συστήματα Δροσισμός/Αερισμός Η απόδοση ενός συστήματος φυσικού δροσισμού εξαρτάται από 1. Το κλίμα, που παρέχει τη διαθεσιμότητα της δεξαμενής θερμότητας αναφορικά με το θερμικό της περιεχόμενο και τη διακύμανσή του σε εποχική και ημερήσια βάση. 2. Τις ψυκτικές απαιτήσεις του κτιρίου (σε απόλυτες τιμές καθώς και προφίλ φορτίου). Ο συνδυασμός των 1 και 2 καθορίζει το εύρος των δυνατοτήτων κάλυψης των ψυκτικών φορτίων από το συγκεκριμένο σύστημα 3. Την αποδοτικότητα της τεχνικής που χρησιμοποιείται για να μεταφερθεί θερμότητα από το εργαζόμενο μέσο στη δεξαμενή θερμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ημερίδα ηκκξκ Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Πρόκειται για την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κτιρίου στο σύνολό του. Η ιδανική περίπτωση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τµήµα Κτιρίων ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Schüco ηλιοθερμικοί συλλέκτες με καινοτόμο τεχνολογία θερμικής αγωγιμότητας Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι νέες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και την οικονομική ύφεση οδηγεί ιδιοκτήτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα