ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση συστήματος εποπτείας των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και των σημείων εισόδου με βάση την απόφαση της Επι τροπής 94/641/ΕΚ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθ /A5 απόφα ση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παι δείας και Θρησκευμάτων Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.2266/ 2014/ / 18/03/2015 απόφαση του ασκούντος κα θήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Μακεδονίας Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1213/36812 (1) Καθιέρωση συστήματος εποπτείας των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και των ση μείων εισόδου με βάση την απόφαση της Επιτρο πής 94/641/ΕΚ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2. Του άρθρου 31 του Π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπλη ρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004,853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α 95). 3. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων(Α 20/ ). 4. Της αρ. Υ103/ απόφασης του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β 309). 5. Την ανάγκη θέσπισης ειδικών διαδικασιών επαλή θευσης της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων, οι οποίοι διεξάγονται από τους ΣΥΚΕ και τα σημεία ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Κανονισμού αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου, 6.Την απόφαση της Επιτροπής 94/641/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων που εφαρμόζονται στον τομέα των κτηνιατρικών ελέγχων για τα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται σε ορισμένα ελληνικά νησιά 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα Απόφαση καθορίζεται σύστημα επο πτείας των Συνοριακών σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και των σημείων εισόδου με βάση την Απόφαση της Επιτροπής 94/641/ΕΚ, από την αρμόδια κεντρική αρχή της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παρα γωγής και Κτηνιατρικής με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων, οι οποίοι διεξάγονται κατά την είσοδο ή την έξοδο ζώων και ζωικών προϊόντων προερχομένων ή διερχομένων από και προς τρίτες χώρες. Η εποπτεία διεξάγεται με την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές φορτίων από τρίτες χώρες καθώς και με επιτόπιους ελέγχους στους ΣΥΚΕ και τα σημεία εισόδου. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται: 1. Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου: κάθε σταθμός επιθεώρησης στον οποίο διενεργούνται οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώα και στα ζωικά προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών, που καταφθάνουν στα σύνορα της Ελλάδας.

2 8816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Σημείο εισόδου: το σημείο εισόδου που έχει οριστεί σε ορισμένα νησιά της Ελλάδος και στο οποίο διενερ γούνται οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζωικά προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών, που καταφθάνουν σε αυτά και τα οποία καταναλώνονται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου νησιού. Άρθρο 3 Αντικείμενο εποπτείας Α. Στο σύστημα επιτόπιου ελέγχου περιλαμβάνονται: 1. Η διαπίστωση της καταλληλότητας και της ορθής συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των Συνοριακών σταθμών Κτηνιατρι κού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, της παρούσας. 2. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας, η συ νεργασία και ο συντονισμός του προσωπικού των ΣΥ.Κ.Ε. με άλλες συναρμόδιες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, της παρούσας. 3. Ο λεπτομερής έλεγχος των συνοδευτικών εγγρά φων των εισερχομένων/διερχόμενων παρτίδων και η τήρηση των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με την ισχύ ουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 4. Η τήρηση αρχείων για τις εισερχόμενες παρτίδες ζώων και ζωικών προϊόντων, των παρτίδων που απορ ρίφθηκαν και είτε επεστράφησαν είτε καταστράφηκαν, των παρτίδων που απελευθερώνονται εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, των διαμετακομιζο μένων παρτίδων και των παρτίδων που μεταφέρονται υπό παρακολούθηση και για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης. 5. Η τήρηση ενημερωμένων αρχείων της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας. 6. Η τήρηση του υπηρεσιακού αρχείου των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν την εκπαίδευσή τους. 7. Η τήρηση αρχείων οικονομικών στοιχείων σχετι κά με τις λειτουργικές δαπάνες και την είσπραξη των κτηνιατρικών τελών. 8. Η τήρηση αρχείου λοιπών θεμάτων διοικητικής ορ γάνωσης. Β. Στο σύστημα ελέγχου περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων. Άρθρο 4 Συχνότητα ελέγχων Αναστολή λειτουργίας Α) Οι εγκεκριμένοι ΣΥ.Κ.Ε., επιθεωρούνται τακτικά από την αρμόδια κεντρική κτηνιατρική αρχές της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωι κής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, για θέματα ορθής λειτουργίας και τήρησης των διαδικασιών ελέγχου και εκτάκτως εφόσον απαιτείται σε ειδικές ή και επείγουσες καταστάσεις. Τα σημεία εισόδου που περιλαμβάνονται στην απόφα ση 94/641/ΕΚ επιθεωρούνται με βάση την ανάλυση κιν δύνου που διεξάγεται από την αρμόδια κεντρική αρχή, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων που διεξάγονται κατά την είσοδο προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώ ρες και εκτάκτως εφόσον απαιτείται σε ειδικές ή και επείγουσες καταστάσεις. Β) Τα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές αξιολο γούνται από την κεντρική αρμόδια αρχή κάθε έξι μήνες. Υποχρεωτικά επιθεωρείται κάθε νέος ΣΥ.Κ.Ε. πριν την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας του. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν σης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, είναι δυνατόν να αναστέλλεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η λειτουργία ενός ΣΥ.Κ.Ε ή ενός σημείου εισό δου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες ενωσιακές σχετικές διατάξεις. Άρθρο 5 Εκθέσεις Ο υπάλληλος της αρμόδιας κεντρικής αρχής της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, ο οποίος διεξάγει επιτόπια επιθεώρηση για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, υποχρεούται, εντός 30 ημερών, να συντάσσει έκθεση με τα ευρήματα και ανάλογα με την περίπτωση, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων διόρθωσης. Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η Υπουργική Απόφαση /2009 (Β 1827), «Καθιέρωση συστήματος εποπτείας των Συνοριακών σταθμών Κτη νιατρικού Ελέγχου», καταργείται. Άρθρο 7 Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέ ρος της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προδιαγραφές κατασκευής ΣΥ.Κ.Ε. Μέρος Α. Εγκαταστάσεις για τον φυσικό έλεγχο ζωικών προϊόντων. Ο ΣΥΚΕ πρέπει να αποτελείται από δύο χωριστά τμή ματα, χωρίς πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ τους: Tμήμα για ζωικά προϊόντα, ανθρώπινης κατανάλω σης («καθαρά» προϊόντα). Tμήμα για ζωικά προϊόντα, μη ανθρώπινης κατανά λωσης («ακάθαρτα» προϊόντα). Κάθε ένα από τα δύο αυτά τμήματα εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργικές ανάγκες: εκφόρτωση και επαναφόρτωση όλου ή μέρους του φορτίου για να πραγματοποιηθεί η εξέταση και η επι λογή το λιγότερο δύο μεγάλων μονάδων συσκευασίας, άνοιγμα και επανασφράγιση, σε χωριστή περιοχή, των επιλεγεισών μονάδων συσκευασίας με σκοπό τη λήψη δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση, εργαστηριακή ανάλυση και τήρηση συναφών αρ χείων, προσωρινή αποθήκευση όλου ή μέρους του φορτί ου εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας, όταν υπάρχουν υπόνοιες προβλημάτων. Προτεραιότητα αποτελούν οι συνθήκες συντήρησης των προϊόντων, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται κατάλ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8817 ληλα για τον αρχικό σκοπό που προορίζονται. Οτιδήποτε αφαιρείται από το όχημα πρέπει να διατηρείται υπό τις ίδιες συνθήκες υγιεινής και θερμοκρασίας που απαιτού νται για το συγκεκριμένο προϊόν. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται υγειονομικός σχεδιασμός των κτιρίων και του εξοπλισμού, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, καθώς και να διατηρούνται οι επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας καθ όλη τη διάρκεια χειρισμού των προϊόντων. Καθένα από τα δύο τμήματα του κτιρίου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες αίθου σες, για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων λειτουργιών: 1. Χώρο εκφόρτωσης 2. Χώρο επιθεώρησης 3. Εργαστήριο 4. Χώρους αποθήκευσης 1. Χώρος εκφόρτωσης, γενικές απαιτήσεις Ο χώρος εκφόρτωσης, ο χώρος επιθεώρησης καθώς και οι χώροι αποθήκευσης πρέπει: α) να πληρούν όλες τις απαιτήσεις υγιεινής για τον χειρισμό και την αποθήκευση των κατηγοριών προϊό ντων, για την εισαγωγή των οποίων είναι εγκεκριμένος ο ΣΥ.Κ.Ε (οι απαιτήσεις ορίζονται στη σχετική κτηνιατρική νομοθεσία), β) να επιτρέπουν τη διατήρηση της ψύξης, χωρίς δια κυμάνσεις, στους χώρους εκφόρτωσης, καθώς και την αποθήκευση σε κατάψυξη, όταν αυτό απαιτείται. γ) Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως 12 C.) Στους χώρους αποθήκευσης, η θερμοκρασία πρέπει να είναι κατάλληλη ανάλογα με το προϊόν (μέχρι 20 C). δ) Εάν υπάρχουν διάφορες αποθήκες, τότε ορισμένες μπορεί να είναι σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, άλλες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ενώ ορισμένα δωμάτια μπορούν να είναι σχεδιασμένα και να προορίζονται για συγκεκριμένα προϊόντα. ε) σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται χειρισμός προϊόντων πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός πλυσίματος των χειρών. στ) Οι σωλήνες αποχέτευσης από καταψύκτες, από συσκευές ψύξης καθώς και από συσκευές πλυσίματος χειρών πρέπει να συνδέονται κατ ευθείαν με το απο χετευτικό δίκτυο με σφραγισμένο τρόπο. 2. Ειδικές απαιτήσεις Χώρος εκφόρτωσης. Στην περιοχή εκφόρτωσης απαιτείται: α) Επαρκής χώρος για να ελίσσεται ένα μικρό ηλε κτρικό περονοφόρο όχημα και να μπορεί να ξεφορτω θεί ένα ολόκληρο φορτηγό, αν αυτό είναι απαραίτητο (τουλάχιστον 30m 2 ). β) Ελαστικά προστατευτικά (φυσούνα) για την εκφόρ τωση, μέσω των οποίων ένα, ελεγχόμενης θερμοκρα σίας, φορτηγό όχημα φορτώνεται/εκφορτώνεται ώστε το περιεχόμενο να παραμένει σε συνθήκες ελεγχόμε νης θερμοκρασίας και χωρίς να μολύνεται από σκόνη, έντομα, κ.λπ. γ) Ρυθμιζόμενο σε ύψος επίπεδο φόρτωσης, ώστε οι άνθρωποι και τα περονοφόρα οχήματα να μπορούν να εισέλθουν σε φορτηγά που έχουν διαφορετικό ύψος. δ) Τροχιές ανάρτησης για τη μεταφορά των σφαγίων από τα οχήματα (εφόσον προβλέπεται τέτοιος έλεγχος εισαγομένων προϊόντων). 3. Ειδικές απαιτήσεις Χώρος επιθεώρησης Στον χώρο επιθεώρησης απαιτείται: α) Εξοπλισμός πλυσίματος των χειρών, με ζεστό και κρύο νερό και χειρισμό χωρίς τα χέρια (ηλεκτρονικός ή ποδοκίνητος). β) Ελεγχόμενη θερμοκρασία (εύρος 7 C έως 12 C). γ) Τραπέζι εργασίας για την τοποθέτηση ορισμένων κιβωτίων, χώρος για τη φύλαξη των απαραίτητων ερ γαλείων (πένσα, κόφτη συρμάτων, κόφτη λεπίδα,θερ μόμετρο, συσκευή επανασφράγισης κιβωτίων, σφραγί δες για τη σφράγιση των εμπορευματοκιβωτίων ή των αυτοκινήτων). 4. Ειδικές απαιτήσεις Χώροι αποθήκευσης Στους χώρους αποθήκευσης απαιτείται: α) Επαρκής χώρος για την αποθήκευση φορτίου εμπο ρευμάτων ενός ολόκληρου φορτηγού, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης (ελάχιστη έκταση 30m 2, 50m 3 όγκο). β) Οι πόρτες και το δάπεδο, πρέπει να επιτρέπουν την άνετη είσοδο ενός περονοφόρου οχήματος φορτωμένου με παλέτα. γ) Εφόσον ο ΣΥΚΕ είναι εγκεκριμένος για την υποδοχή νωπών σφαγίων, ένας χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για το χειρισμό των σφαγίων, να είναι εξοπλισμένος με τροχιά ανάρτησης για τη μεταφορά τους και να έχει θερμοκρασία χώρου εντός του εύρους των 20 C έως +7 C. δ) Τα ράφια όταν υπάρχουν να είναι αδιάβροχα, χωρίς πόρους και να πλένονται εύκολα. 5. Ειδικές απαιτήσεις Εργαστήριο Στον χώρο του εργαστηρίου απαιτείται: α) Επαρκής χώρος για την τοποθέτηση πάγκων και εξοπλισμού για την εκτέλεση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σε δείγματα καθώς και για την προετοιμασία δειγμάτων που αποστέλλονται για πιο ειδικές εξετάσεις σε κρατικά εργαστήρια. β) Διάδρομος μεταξύ εργαστηρίου και γραφείων, για τη διέλευση των ανθρώπων. γ) Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις κατάλληλες για τον έλεγχο για τις κατηγορίες προϊόντων που πρέπει να ελέγχονται 6. Λοιπές απαιτήσεις Σε γενικές γραμμές, οι ακόλουθες κτιριακές εγκατα στάσεις απαιτούνται για τους κτηνιατρικούς ελέγχους: α) Χώρος υποδοχής για τους οδηγούς των οχημάτων και των επισκεπτών, που συμπεριλαμβάνουν χωριστές τουαλέτες και εξοπλισμό πλυσίματος των χειρών. β) Γραφείο για την καταγραφή των αποτελεσμάτων, την έκδοση πιστοποιητικών, το οποίο να είναι εξοπλι σμένο με τηλέφωνο, υπολογιστές, λοιπό εξοπλισμό επι κοινωνιών και αρχειοθήκες. γ) Αποθηκευτικοί χώροι για τα απολυμαντικά και λοιπά ογκώδη εργαλεία καθώς και την αποθήκευση αρχείων. δ) Δωμάτια για το προσωπικό που να περιλαμβάνουν: τουαλέτες και ντους, χώρους ανάπαυσης (συμπεριλαμβανομένων και υπνοδωματίου εφόσον ο ΣΥΚΕ πρέπει να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας), κουζίνα. ΜΕΡΟΣ Β 1. Εγκαταστάσεις για τον φυσικό έλεγχο των ζώντων ζώων. 1.1 Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την επιθεώρηση των ζώων των οποίων επιθυμείται η εισαγωγή:

4 8818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) μεγάλων ζώων (βοοειδή, άλογα, πρόβατα, αίγες, χοίροι) που συνήθως μεταφέρονται σε πολλές μικρές ομάδες σε ένα φορτηγό. (Ο φυσικός έλεγχος των ζώων πρέπει να διευκολύνεται με την παρουσία παγίδας συ γκράτησης). β) μικρών ζώων (γάτων, σκύλων, πουλερικών, ψαριών, κ.λπ.) που συνήθως μεταφέρονται σε μικρούς περιέκτες σε ένα όχημα. (Υλικά που προέρχονται από ζώντα ζώα, όπως τα κατεψυγμένα έμβρυα και το σπέρμα, μπορούν επίσης να ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις αυτές). 1.2 Η συνήθης διαδικασία διενέργειας του κτηνιατρικού ελέγχου περιλαμβάνει: α) εκφόρτωση των ζώων σε περιοχή όπου είναι δυνα τή η σίτιση και παροχή νερού ενώ επιθεωρούνται από κτηνίατρο, χωρίς να αναμειχθούν οι ομάδες ή τα με μονωμένα ζώα που μεταφέρονται χωριστά στο όχημα. β) γενική κλινική εξέταση, δηλαδή έλεγχος των ζώων καθώς αυτά μετακινούνται για τον εντοπισμό χωλότη τας, κλινικών συμπτωμάτων νόσου ή άλλων προβλημά των υγείας ή ευζωίας, γ) επιλογή μεμονωμένων ζώων για κλινική εξέταση, λήψη δειγμάτων, ιατρική αγωγή, δ) επαναφόρτωση των ζώων, στην αρχική τους ομάδα, όταν όλοι οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Το κτίριο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πλήρως μεταξύ των αποστολών. 1.3 Τόσο για τα μεγάλα όσο και για τα μικρά ζώα απαιτούνται: χώρος εκφόρτωσης χώρος εξέτασης με μηχανισμούς και εξοπλισμό για τη συγκράτηση των ζώων εργαστήριο χώρος σταυλισμού 2. Εγκαταστάσεις ελέγχου μεγάλων ζώων: 2.1 Γενικές απαιτήσεις α) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιτρέπουν την ασφα λή διακίνηση και τον σταυλισμό των ζώων, που διαφέ ρουν σε μέγεθος (από μεγάλους ταύρους μέχρι μικρά χοιρίδια), χωρίς να αναμιγνύονται μεταξύ τους οι δια φορετικές ομάδες. β) Ο σχεδιασμός πρέπει να επιτρέπει την αποτελε σματική ροή των ζώων μέσω της ράμπας εκφόρτωσης χώρο σταυλισμού χώρο εξέτασης χώρο σταυλισμού ράμπα φόρτωσης και να ακολουθεί τις γενικές αρχές για την κίνηση των ζώων (αποφυγή κλειστών γωνιών, αιχμηρών αντικειμένων κ.λπ.) και τη διαφύλαξη της ευ ημερίας των ζώων. γ) Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα φορτία ταυτό χρονα (αν π.χ. ορισμένα ζώα κρατούνται λόγω υπόνοι ας νόσου ή ελλιπούς ταυτοποίησης), τότε οι διάφορες ομάδες πρέπει να διατηρούνται χωριστά η μία από την άλλη με χωρίσματα που εκτείνονται από το δάπεδο έως την οροφή. δ) Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος, με πόρτες και κινητά χωρίσματα, έτσι ώστε το μέγεθος του χώρου να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε αποστολή και σε διαφορετικό αριθμό και είδος ζώων. ε) Η όλη περιοχή πρέπει να έχει κατάλληλη αποχέτευ ση και να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό των περιτ τωμάτων και της κόπρου, καθώς και την απολύμανση. στ) Να εξασφαλίζεται επαρκής και ελεγχόμενος αε ρισμός και φωτισμός που να λειτουργεί σε όλη τη δι άρκεια του έτους Ειδικές απαιτήσεις Χώρος εκφόρτωσης: Στην περιοχή εκφόρτωσης απαιτείται: α) Επαρκής χώρος και κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εφάπτεται το φορτηγό με τον χώρο εκφόρτωσης και να εξασφαλίζεται η εύκολη, ομαλή και ασφαλής αποβίβαση των ζώων. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την αποφυγή πτώσης, προστατευτικά κιγκλιδώματα να πλαι σιώνουν το κεκλιμένο επίπεδο εκφόρτωσης. β) Αντιολισθητική, σκληρή επιφάνεια δαπέδου, που να μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί. γ) Κατάλληλοι διάδρομοι και περιφράξεις που να κατευθύνουν τα ζώα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους σταυλισμού. δ) Επαρκής δυνατότητα για την υποδοχή οχημάτων με διαφορετικά ύψη φόρτωσης και πρόβλεψη για τα μεγάλα ζώα (π.χ. άλογα) ώστε αυτά να μπορούν να περπατήσουν στην περιοχή, αν δεν είναι εφικτή η άμεση εκφόρτωσή τους Ειδικές απαιτήσεις χώρος σταυλισμού Στον χώρο σταυλισμού των ζώων απαιτείται: α) Επαρκής χώρος για ένα τουλάχιστον πλήρες φορ τηγό φορτίου δηλ. 20 ίππους ή 30 μοσχίδες ή 200 πρό βατα ή 300 χοίρους, φωτισμός και εξαερισμός. β) Πρόβλεψη διαμόρφωσης μέχρι 2 ανεξάρτητων χώ ρων ώστε να υποδέχονται τα ζώα από τα διάφορα τμήματα του οχήματος. γ) Εγκαταστάσεις για την παροχή πόσιμου νερού, και ποτίστρες ανάλογες για τα αναμενόμενα ζώα ή άλλους μηχανισμούς που θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ανάμεσα στις αποστολές. δ) Εγκαταστάσεις για την παροχή των ζωοτροφών σε διάφορα ύψη από το έδαφος, ανάλογα με το είδος του ζώου κάθε φορά, που θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ανάμεσα στις αποστολές. ε) Περάσματα και πύλες για την κυκλική ροή των ζώων Ειδικές απαιτήσεις Χώρος εξέτασης Στον χώρο εξέτασης απαιτείται: α) Η αίθουσα να περιέχει παγίδα συγκράτησης για τη μεμονωμένη και ασφαλή ακινητοποίηση των μεγάλων ζώων για εξέταση και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη μεμονωμένη εξέταση των μικρών ζώων. β) Διαδρόμους και περιφράξεις για την ασφαλή και αποτελεσματική μετακίνηση των ζώων από τον χώρο σταυλισμού στον χώρο εξέτασης/παγίδα και το αντί στροφο. γ) Καλό φωτισμό και εξαερισμό. δ) Επαρκείς χώρους για τους κτηνιάτρους ώστε να μπορούν να εργάζονται γύρω από όλες τις πλευρές της παγίδας Ειδικές απαιτήσεις εργαστήριο Στον χώρο του εργαστηρίου απαιτείται: α) Επαρκής χώρος για την τοποθέτηση πάγκων και εξοπλισμού για την εκτέλεση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σε δείγματα καθώς και για την προετοιμασία δειγμάτων που αποστέλλονται για πιο ειδικές εξετάσεις σε κρατικά εργαστήρια. β) Διάδρομοι μεταξύ του εργαστηρίου και των γρα φείων για τη διέλευση των ανθρώπων. γ) Εξοπλισμός και εργαλεία κατάλληλα για τον έλεγχο των κατηγοριών ζωντανών ζώων που ελέγχονται 3. Εγκαταστάσεις ελέγχου μικρών ζώων Γενικές απαιτήσεις α) Τα ζώα μεταφέρονται σε ειδικούς ατομικούς περιέ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8819 κτες, οπότε δεν απαιτούνται περιφράξεις και διάδρομοι για τον έλεγχο των μετακινήσεων. β) Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις υγιεινής, αερισμού κ.λπ., όπως και για τα μεγάλα ζώα Ειδικές απαιτήσεις Χώρος εκφόρτωσης Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος χώρος που χρη σιμοποιείται για εκφόρτωση και επαναφόρτωση των μεγάλων ζώων, εφόσον παρέχει καλή πρόσβαση στον χώρο σταυλισμού μικρών ζώων και στον χώρο εξέτασης Ειδικές απαιτήσεις χώρος σταυλισμού α) Βασική απαίτηση είναι ο χώρος να αερίζεται καλά, να μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται (τουλά χιστον 20m 2 ), και να είναι δυνατή η ταυτόχρονη φύλαξη σε κλωβούς ή δοχεία, ζώων διαφορετικών ειδών. β) Σταθερά κλουβιά κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα μικρών ζώων (γάτες, σκύλους, κουνέλια, πουλιά, κ.λπ.), 3.4. Ειδικές απαιτήσεις περιοχή εξέτασης α) Επαρκής χώρος, προκειμένου να γίνει η εξέταση μεμονωμένων ζώων. β) Καλός φωτισμός. γ) Πάγκος εξέτασης Ειδικές απαιτήσεις εργαστήριο Το ίδιο εργαστήριο μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά ζώα. 4. Λοιπές κοινές απαιτήσεις Οι ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτούνται για τους κτηνιατρικούς ελέγχους: α) Χώρος υποδοχής για τους οδηγούς των οχημάτων και των επισκεπτών, που συμπεριλαμβάνουν χωριστές τουαλέτες και εξοπλισμό πλυσίματος των χειρών. β) Γραφείο για τον έλεγχο των εγγράφων, την έκδο ση πιστοποιητικών, το οποίο να είναι εξοπλισμένο με τηλέφωνο, υπολογιστές, λοιπό εξοπλισμό επικοινωνιών και αρχειοθήκες. γ) Τουαλέτες και ντουζιέρες. δ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης για: αρχεία, γραφική ύλη, υλικά δειγματοληψίας, τροφή των ζώων (σε αδιαπέραστα από τους ποντι κούς κιβώτια), στρωμνές και σανό, απολυμαντικά, φάρμακα και μέσα για επείγουσα σφαγή/ευθανασία (σε κλειδωμένο ντουλάπι), την κόπρο (ξεχωριστά από το κυρίως κτίριο). 5. Πρόβλεψη για τα νεκρά ζώα και τα ζώα που προο ρίζονται για σφαγή έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα μέσα και εξοπλι σμός για: α) Την απομάκρυνση των νεκρών ζώων (μέχρι το μέ γεθος ενός μεγάλου ταύρου) από το όχημα. β) Τη σφαγή ενός τραυματισμένου ζώου στην παγίδα ή τον ειδικό χώρο κράτησης και την απομάκρυνση αυτού. γ) Την αποθήκευση του νεκρού ζώου σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, εν αναμονή της εξέτασης post mortem ή τη διάθεση, μακριά από τους χώρους των ζώντων ζώων και των ζωικών προϊόντων. δ) Την πραγματοποίηση εξέτασης μετά τη σφαγή είτε επί τόπου είτε αλλού. ε) Τη μεταφορά του σφαγίου για εξέταση μετά τη σφαγή ή τη διάθεση αυτού. στ) Την καταστροφή με αποτέφρωση (είτε επί τόπου είτε σε συμβεβλημένη εγκεκριμένη εγκατάσταση) ή με μεταποίηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 1. Ο Προϊστάμενος του ΣΥ.Κ.Ε. είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΥΚΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για: (α) την αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, (β) την τήρηση μητρώων καταγραφής του μόνιμου εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών, (γ) την αποστολή μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων στην αρμόδια κεντρική αρχή, (δ) την κατάρτιση και την τήρηση του προγράμματος εργασίας του προσωπικού της υπηρεσίας και την τήρη ση παρουσιολογίου όπου καταγράφονται οι παρουσίες και οι απουσίες του προσωπικού. Όπου απαιτείται, είναι υπεύθυνος για τους λογαριασμούς που σχετίζονται με την προκαταβολή πληρωμών και άλλων δαπανών συ ντήρησης, (ε) τον προγραμματισμό και την καταγραφή των δια κοπών του προσωπικού για όλη τη διάρκεια του έτους, (στ) την υποβολή προτάσεων σχετικά με την εκπαίδευ ση του προσωπικού, την κίνηση των πειθαρχικών διαδι κασιών, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την ανά πτυξη σχεδίων δράσης, αγοράς υλικών και επισκευών, (ζ) την ενημέρωση του προσωπικού για την πρόληψη των ατυχημάτων στην εργασία, (η) Να κάνει απογραφή των κτιρίων και των αναλώ σιμων, να ελέγχει την κατάσταση των κτιρίων και του εξοπλισμού του ΣΥΚΕ και να καταβάλλει κάθε προσπά θεια να τα διατηρήσει τουλάχιστον στην αρχική τους κατάσταση, (θ) Να μεριμνά για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα υλικά που είναι αναγκαία για την αδιατάρακτη λειτουργία του ΣΥΚΕ, (ι) Να συμμορφώνεται με τους κανόνες σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των εγγράφων και την επικύρωση αυτών, όταν απαιτείται, (ια) Να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, (ιβ) Να συνεργάζεται με τους τελωνειακούς υπαλλή λους και τις λοιπές υπηρεσίες που εμπλέκονται στον έλεγχο στα σύνορα τόσο σε επιχειρησιακά θέματα όσο και σε θέματα εκπαίδευσης, (ιγ) Να συνεργάζεται με τις αρχές που είναι επιφορ τισμένες με τον έλεγχο των ειδών CITES, για την ορ γάνωση των αντίστοιχων ελέγχων. 2. Ο κτηνίατρος του ΣΥΚΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων που ελέγχει και ειδικότερα: (α) οι έλεγχοι στα προϊόντα διενεργούνται σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή ή / και εθνική νομοθεσία, (β) οι έλεγχοι σε κάθε προϊόν γίνονται σύμφωνα με όλες τις άλλες ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές δι ατάξεις (χώρα καταγωγής, χώρα προορισμού, χώρα διέλευσης κ.λπ), (γ) όλες οι αποστολές που έχουν υποβληθεί σε ικα νοποιητικό έλεγχο, χωρίς να έχει παρουσιαστεί καμία ανωμαλία, απελευθερώνονται μόνο εφόσον έχει συ μπληρωθεί το μέρος ΙΙ του Kοινό Kτηνιατρικό Έγγραφο Eισόδου (ΚΚΕΕ), και έχει εκδοθεί κατάλληλα υπογεγραμ μένο και σφραγισμένο,

6 8820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (δ) εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αποτελέσματα του ελέγχου, δεν υπήρξαν ικανοποιητικά, (ε) τόσο ο ίδιος όσο και το υπό την εποπτεία του προ σωπικό πραγματοποιεί τους ελέγχους κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αυτά εξακολουθούν να είναι σε κατάλληλη κατάσταση για να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στο συνοδευτικό πιστοποιητικό, (στ) την κατάσταση υγιεινής των εγκαταστάσεων εντός και εκτός του ΣΥΚΕ και να διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας προϊσταμένης αρχής, (ζ) ότι το υπό την εποπτεία του προσωπικό που τον πλαισιώνει στους ελέγχους έχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα αντικείμενα απασχόλησης καθώς και σε θέματα ασφάλειας της εργασίας, (η) ότι τα τέλη και οι δαπάνες που σχετίζονται με τους ελέγχους χρεώνονται, συλλέγονται και αποδίδο νται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, (θ) ότι η τήρηση αρχείων, η ενημέρωση και ο χειρι σμός τους είναι σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις, (ι) ότι διασφαλίζεται η ορθή χρήση και συντήρηση των ακινήτων και αναλώσιμων υλικών, (ια) ότι διασφαλίζεται εχεμύθεια και ότι οι πληρο φορίες διαβιβάζονται, όπως αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ιβ) ότι συμμετέχει στα προγράμματα κατάρτισης και ότι η εκπαίδευση αυτή καταγράφεται στον ατομικό του φάκελο, (ιγ) Εκτός από τα παραπάνω επαγγελματικά του κα θήκοντα, τηρεί κάθε άλλη διοικητική υποχρέωση που απορρέει από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα Ο επίσημος κτηνίατρος του σημείου εισόδου πρέ πει να ελέγχει: (α) τα πιστοποιητικά και τα συνοδευτικά έγγραφα, (β) την ταυτότητα των προϊόντων, (γ) τη συσκευασία και τις επ αυτής ενδείξεις, (δ) την ποιότητα και τη κατάσταση συντήρησης των προϊόντων, (ε) τις συνθήκες μεταφοράς και προκειμένου περί μεταφοράς υπό ψύξη, τη θερμοκρασία του μεταφορι κού μέσου, καθώς και την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος, (στ) την παρουσία τυχόν αλλοιώσεων, (ζ) ανά τακτά διαστήματα τους τόπους αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η καλή διατήρηση των προϊό ντων Ο επίσημος κτηνίατρος του σημείου εισόδου υπο χρεούται να αποστέλλει στην κεντρική αρμόδια αρχή της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, μία φορά το χρόνο τις πληροφορίες που αφορούν την καταγωγή και τις ποσότητες των εισαγο μένων προϊόντων που καταφθάνουν στο σημείο εισόδου. 4. Μια γενική περιγραφή των καθηκόντων των διοικη τικών υπαλλήλων περιλαμβάνει: (α) το άνοιγμα του εισερχόμενου ταχυδρομείου, (β) καταχώρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας σε ένα αρχείο με βάση τον αύξοντα αριθμό, έτσι ώστε κοινές περιπτώσεις να αρχειοθετού νται στον ίδιο φάκελο, (γ) την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων και εφόσον χρειάζεται τα απαραίτητα έγγραφα φωτοτυπούνται σε επαρκή αριθμό αντιτύπων (ιδίως όταν υπάρχουν πολλοί χώροι εργασίας), (δ) την τήρηση αρχείου για τις προκοινοποιήσεις, για την άφιξη των φορτίων, για τα εισερχόμενα και εξερ χόμενα μηνύματα τηλεομοιοτυπίας, για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την ειδοποίηση ανα χώρησης διερχομένου φορτίου προς τον ΣΥΚΕ εξόδου και της απάντησης για την επιβεβαίωση της εξόδου, (ε) τη διατήρηση ημερολογίου που να περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία και γεγονότα (έγγραφα οικονο μικής σημασίας, οδηγίες από τα κεντρικά γραφεία κ.λπ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 31 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ F Αριθμ /4433 (2) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων της Πε ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το ΠΔ 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20, κεφ. 2ο του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) καθώς και την αριθ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.ά. διατάξεις» 5. Την αριθ /9701/ (ΦΕΚ 2838/τ.Β) από φαση με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 6. Το αριθ /78/ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Υπερωριακή απασχό ληση υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π,Ν. Αι, για το έτος 2015» 7. Την ανάγκη απασχόλησης δυο υπαλλήλων του Τμή ματος Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων εκτός ωραρίου υπηρεσίας. 8. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα σχόληση έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολο γισμό της Π.Ν.Αιγαίου του οικονομικού έτους 2015 στον ειδικό φορέα 072, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 22η ώρα για δυο (2) υπαλλήλους της Π.Ε. Σύρου της Π.Ν. Αιγαίου και συγκεκριμένα για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωλό γων και έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΙΔΑΧ του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων από την δημοσίευση έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8821 Οι ώρες της απογευματινής απασχόλησης ορίζονται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο, ήτοι 40 ώρες το μήνα (2 υπάλληλοι Χ 20 ώρες/μήνα) και για το διάστημα από τη δημοσίευση έως Δεκεμβρίου 320 ώρες (40 Χ 8 μήνες). Η αρμόδια υπηρεσία θα εκδώσει απόφαση συγκρό τησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχό λησης για τον κάθε ένα κατά μήνα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόλησή τους. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) Ευρώ συνολικά και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Κυκλάδων του οικονομικού έτους 2015 του ειδικού φορέα 072 ΚΑΕ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 28 Απριλίου 2015 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (3) Στην αριθ /A5 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 635/τ.Β / , στη σελίδα 7294, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, και οδηγούς», στο ορθό: «του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, και οδηγούς» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) F (4) Στην αριθ. Φ.2266/2014/ /18/03/2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 585/τ.Β / , στη σελίδα 6935, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Με την Φ.2266/2014/ /18/ 03/2015», στο ορθό: «Με την Φ.2266/2014/ /18/03/2015». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

8 8822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα