ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αίτηση Ελέγχου από Θέμα MME Κυπριακό Σύνδεσμο Εμφιαλωτών Νερού Δυσφημιστική εκστρατεία σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Κύπρου για την ποιότητα του πόσιμου νερού που διατίθεται στους καταναλωτές, τόσο του νερού της βρύσης όσο και του εμφιαλωμένου. Τηλεόραση, Internet Ημερομηνία Συζήτησης Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014 Ημερομηνία Απόφασης Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014 Σύνθεση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Νεκτάριος Βιλανίδης / The Mall f Cyprus / Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου Μαριλένα Δημητριάδου / Cyta / Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου Δημήτρης Ιωαννίδης / Actin PR / Σύνδεσμος Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου Μαρία Κοτζιαμάνη / ΑΝΤ1 / ΜΜΕ Γιάγκος Χατζηγιάννης / Cyprus Institute f Marketing Παρόντες στη Συνεδρίαση Από Κυπριακό Σύνδεσμο Εμφιαλωτών Νερού Γεώργιος Ιεροδιακόνου, Πρόεδρος Κύρος Δημητριάδης Γιάννης Φατσέας Από Υπουργείο Υγείας Ηρόδοτος Ηροδότου, Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομική Υπηρεσία, Ι.Υ.&.Υ.Δ.Υ, Υπουργείο Υγείας Διαφήμιση: Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν διαφημιστικές εκπομπές για τα φίλτρα νερού που διαθέτει στην αγορά η εταιρεία που φέρει το διακριτικό τίτλο «Διεθνής Οργανισμός Υγείας Camelt». Οι εκπομπές αυτές βρίσκονται στην ιστοσελίδα 1

2 Κάτω από τον τίτλο Vides υπάρχει μία σειρά από διαφημιστικές εκπομπές εκ των οποίων έγινε ανάλυση ορισμένων (βλ. παρακάτω) για έλεγχο προς συμμόρφωση με τον κώδικα επικοινωνίας. Θέμα: Κατά τον Κυπριακό Σύνδεσμο Εμφιαλωτών Νερού: Οι αναφορές στην ποιότητα του νερού που καταναλώνουν οι πολίτες είτε αυτό είναι νερό από τη βρύση, είτε είναι εμφιαλωμένο- είναι αντιδεοντολογικές και σαφώς ισοπεδωτικές, και παρουσιάζονται με τρόπο που δημιουργούν φόβο στον καταναλωτή για το νερό το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγαθά. Σύμφωνα με τα λεγόμενα στις εκπομπές, ο υδροφόρος ορίζοντας - και επίγειος και υπόγειος - είναι μολυσμένος, περιέχει μέχρι και στραγγίσματα νεκροταφείων, ίνες αμιάντου, ναρκωτικά ή/και αρσενικό, πάνω από επικίνδυνες χημικές ενώσεις κ.ο.κ. Και για τα εμφιαλωμένα νερά, γίνονται αναφορές οι οποίες δεν είναι αληθείς, π.χ. γίνεται αναφορά σε παθογόνους οργανισμούς ενώ το όριο στο εμφιαλωμένο νερό είναι μηδέν παθογόνοι οργανισμοί. Οι εκπομπές με τους υπερβολικούς, παραπλανητικούς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς που περιέχουν παραβιάζουν βάναυσα πολλές διατάξεις του Κώδικα όπως Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές, Άρθρο 3 (α) - Τιμιότητα, Άρθρο 4 (β) - Κοινωνική Ευθύνη, Άρθρο 5 - Αλήθεια, Άρθρο 6 - Χρήση Τεχνικών Επιστημονικών Στοιχείων & Ορολογίας, Άρθρο 8 Τεκμηρίωση, Άρθρο 11 Συγκρίσεις, Άρθρο 12 Δυσφήμιση. Ο Σύνδεσμος δεν προτίθεται να θέσει υπό αμφισβήτηση τα προτεινόμενα φίλτρα και τις ιδιότητες που αυτά φέρονται να έχουν στην παρούσα διαδικασία. Θεωρεί όμως ότι το δικαίωμα της εταιρείας να διαφημίζει τα φίλτρα νερού που διαθέτει δεν μπορεί να στηρίζεται στην ισοπεδωτική δυσφήμιση όλου του συστήματος υδατοπρομήθειας της Κύπρου και όλων των εργοστασίων παραγωγής εμφιαλωμένου νερού. Τοποθέτηση Υπουργείου Υγείας: Το λόγο έλαβε ο Ηρόδοτος Ηροδότου από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Ι.Υ.&.Υ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, που αποτελούν την αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τον έλεγχο πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού. Ο Η. Ηροδότου ανέφερε ότι στις προδιαγραφές που θέτει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία καθορίζονται όρια για το τι μπορεί να περιέχει το νερό, τόσο μικροβιολογικώς όσο και χημικώς. Σε ετήσια βάση το Υπουργείο πραγματοποιεί πάνω από 5000 αναλύσεις νερού. Από 295 δείγματα που λήφθηκαν το 2013 και αφορούσαν αποκλειστικά τον έλεγχο ρυπαντών στο πόσιμο νερό, μόνο 2 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης ανέφερε ότι το 2013 δεν βρέθηκαν ρυπαντές 2

3 στα εμφιαλωμένα νερά. Συνεπώς οι ισχυρισμοί που αναφέρονται στα βίντεο που παραπέμπουν πολλές φορές σε στοιχεία παλαιότερων ετών, που αναφέρονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο και που παρουσιάζονται με σαφή υπερβολή- δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύουν για την Κύπρο. Όσον αφορά στο χλώριο στο οποίο γίνεται αναφορά στα βίντεο: το χλώριο χρησιμοποιείται για απολύμανση του πόσιμου νερού της βρύσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια αναλογία που δεν υπερβαίνει τα 0,5mg/l ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου στην εισαγωγή και 0.2mg/l ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου σε πιο μακρινό σημείο του δικτύου. Η αναλογία αυτή δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζεται η περιεκτικότητα χλωρίου στα βίντεο. Επίσης ανέφερε ότι το εμφιαλωμένο νερό δεν πρέπει να περιέχει χλώριο σε καμία περίπτωση. Όσον αφορά στους ελέγχους: οι έλεγχοι από το Υπουργείο Υγείας γίνονται και στο ράφι και στην πηγή και στις εταιρείες παραγωγής. Ελέγχεται οποιοδήποτε νερό εισάγεται από τρίτες χώρες στο στάδιο της εισαγωγής, ενώ τα εμφιαλωμένα νερά που διακινούνται μέσω ενδοκοινοτικού εμπορίου, ελέγχονται στην αγορά. Γίνονται επίσης έλεγχοι και στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς πόσιμου νερού και στους κερματοδέκτες πώλησης πόσιμου νερού. Όταν μια εταιρεία υποδείξει πηγή, επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν κοντά ρυπαντές και οριοθετούνται ζώνες προστασίας γύρω από την πηγή αυτή, με βάση γεωλογική μελέτη. Ειδικά για το εμφιαλωμένο νερό υπάρχουν οι εξής έλεγχοι: Από το Υπουργείο Υγείας γίνονται τυχαίοι έλεγχοι των παρτίδων εμφιάλωσης στο χώρο παραγωγής τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο. Επιπρόσθετα γίνονται έλεγχοι και στο ράφι. Οι αυτοέλεγχοι που είναι υποχρεωμένοι βάση νομοθεσίας να διεξάγουν οι Υπεύθυνοι των Επιχειρήσεων Τροφίμων γίνονται κατά προτίμηση σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Επιπρόσθετα, οι ίδιες οι εταιρείες πραγματοποιούν ελέγχους σε κάθε ώρα της κάθε παρτίδας της ημερήσιας παραγωγής. Όσον αφορά στους πλαστικοποιητές που σύμφωνα με τα βίντεο εμπεριέχονται στο εμφιαλωμένο νερό: υπάρχουν κοινοτικές προδιαγραφές και για το πλαστικό καθώς και έλεγχοι αυτού. Με βάση τη νομοθεσία της σήμανσης των τροφίμων, ανάμεσα στις υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στη σήμανση του τροφίμου είναι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. Ο Κ. Δημητριάδης διευκρίνισε ότι οι βιομηχανίες σε επικοινωνίες τους με τα σημεία πώλησης έχουν ζητήσει τα προϊόντα τους να τοποθετούνται σε δροσερά και σκιερά μέρη. Παράλληλα, οι ετικέτες των εμφιαλωμένων νερών ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος μακριά από ηλιακή ακτινοβολία. Επισημάνθηκε επίσης ότι στα νερά η ημερομηνία που αναγράφεται είναι ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση (και όχι ημερομηνία λήξης) και στην Κύπρο η ημερομηνία αυτή είναι ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής. Απάντηση: Με του στις ο Κώστας Αθανασίου της εταιρείας Camelt ενημέρωσε ότι: 1) Καταρχήν δεν είµαστε µέλος του φορέα αυτού και δεν τον αναγνωρίζουµε. 3

4 2) Οι όλες αιτιάσεις του συνδέσµου των εµφιαλωµένων νερών είναι προσβλητικές και δείχνουν άγνοια. 3) Εάν πιστεύουν ότι τους έχουµε αδικήσει αρµόδια είναι τα Κυπριακά δικαστήρια όπου µπορούν να καταφύγουν για να κρίνουν. 4) Τους καλώ σε αντιπαράθεση εάν θέλουν σε οποιοδήποτε κανάλι για να εκθέσουν τις απόψεις τους και να εκθέσουµε τις απόψεις µας. 5) Οτιδήποτε εµείς αναφέρουµε στην τηλεόραση ή στο internet µεταφέρουµε επιστηµονικά δεδοµένα, έρευνες πανεπιστηµίων και διαβάζουµε διάφορα δηµοσιεύµατα τα οποία κατά καιρούς απασχόλησαν τον Κυπριακό και Ελληνικό τύπο. 6) Επιφυλασσόµαστε για κάθε δικαίωµα µας. Απόφαση: Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή αφού παρακολούθησε με προσοχή τα βίντεο και άκουσε τους εκπροσώπους του Κυπριακού Συνδέσμου Εμφιαλωτών Νερού και τον αρμόδιο εκπρόσωπο από το Υπουργείο Υγείας- κατέληξε στα εξής: i. Από τα όσα τέθηκαν ενώπιον της η Επιτροπή εκτιμά ότι προκύπτουν παραβιάσεις του Κυπριακού Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας σε πληθώρα σημείων του, όπως π.χ. των άρθρων 1(β), 3(α), 4(β), 5(α), 6(α), 8, 11 και 12, και συνεπώς προκύπτει ανάγκη τροποποιήσεων των εν λόγω εκπομπών. Ταυτόχρονα η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι λόγω της απουσίας εκπροσώπων της εταιρείας Camelt δεν είχε τη δυνατότητα να ακούσει την άλλη πλευρά. ii. Το θέμα της ποιότητας του νερού που καταναλώνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το νερό είναι βασικό αγαθό και η προσέγγιση στις εν λόγω εκπομπές μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό φόβο μέχρι και πανικό στους πολίτες για το νερό που καταλώνουν, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από τον Η. Ηροδότου δεν υπάρχει λόγος γι αυτό. Η Επιτροπή θεωρεί μη αποδεκτή τη χρήση μιας τόσο έντονης εκφοβιστικής προσέγγισης για ένα τόσο βασικό αγαθό, αν αυτή δεν εδράζεται σε πραγματικά, ευρέως αποδεκτά γεγονότα που να τη δικαιολογούν στην έκταση που δίνεται στα εν λόγω βίντεο. Με δεδομένη λοιπόν τη σοβαρότητα του θέματος αλλά και τη μη συνεργασία από την εταιρεία, η Επιτροπή κρίνει ορθό να παραπέμψει το θέμα για εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών που εδρεύει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η Υπηρεσία είναι η αρμόδια για την εφαρμογή του Ν. 103(Ι)/2007 περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές. Στο Παράρτημα Ι «Εμπορικές Πρακτικές οι οποίες κρίνονται αθέμιτες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» υπάρχει αναφορά στη «12) Διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισμού όσον αφορά τη φύση ή την έκταση του κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς του αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν», κάτι που η Επιτροπή εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί στην παρούσα περίπτωση. Επιπρόσθετα η ως άνω Υπηρεσία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Νόμου 92(Ι)/2000 (όπως έχει τροποποιηθεί) περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι 4

5 διατάξεις του άρθρου 4 για συγκριτική διαφήμιση και ειδικότερα οι παράγραφοι (α) και (δ) «δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση των σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, άλλων διακριτικών σημείων, αγαθών, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή της κατάστασης ενός ανταγωνιστή» αυτού- θα ήταν σκόπιμο να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης. iii. Σύμφωνα με την πρακτική της Eurpean Advertising Standards Alliance στην οποία ο ΦΕΔ συμμετέχει, η ιστοσελίδα εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στο ΣΕΕ την εξέταση των θεμάτων που προκύπτουν από την παρουσία ισχυρισμών αλλά και vide για το πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό στην εν λόγω ιστοσελίδα Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον Κανονισμό της τελευταίας (Άρθρο 1, παρ. γ). Αίτηση επανελέγχου στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή γίνεται γραπτώς με αναφορά στην αρχική προσφυγή και τη σχετική απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής προς τους εμπλεκόμενους. Με δεδομένο ότι η άσκηση αίτησης επανελέγχου από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα όσον αφορά στην απόφαση της Πρωτοβάθμιας, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν θα επιλαμβάνεται αιτήσεων επανελέγχου εάν δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής. 5

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αίτηση Ελέγχου από Θέμα MME Ημερομηνία Κοινοποίησης Αίτησης Ελέγχου Ημερομηνία Συζήτησης CYTA Διαφημιστική Επικοινωνία ΜΤΝ Τηλεόραση, τύπος, outdoor, φυλλάδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αίτηση Ελέγχου από Θέμα MME ΑA, ιδιώτης Αναφορά σε website P.A. College http://www.pacollege.ac.cy/el/page/πτυχία-αναγνωρισμένα-έναντι-αναγνωρίσιμα Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τηλεόραση, τύπος, outdoor, φυλλάδιο, internet, δελτίο τύπου, social media, προωθητικά υλικά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τηλεόραση, τύπος, outdoor, φυλλάδιο, internet, δελτίο τύπου, social media, προωθητικά υλικά ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αίτηση Επανελέγχου από Θέμα MME Ημερομηνία Κοινοποίησης Αίτησης Επανελέγχου Ημερομηνία Συζήτησης CYTA Διαφημιστική Επικοινωνία ΜΤΝ Τηλεόραση, τύπος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οκτώβριος 2014 1. ΣΥΝΘΕΣΗ Α. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή είναι δωδεκαμελής (12) και αποτελείται από: 2 εκπροσώπους του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) 2 εκπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ 1 Τι είναι η ΕΦΕΧ...2 2 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαφήμισης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. της ΕΦΕΧ...3 2.1 Ορισμός του Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ....4 3 Εισαγωγή στον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Νεκτάριος Μακρυδάκης Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: nmakridakis@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα