«Αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη περίπτωσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη περίπτωσης»"

Transcript

1 «Αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη περίπτωσης» Λίνα Π. Βαλσαμίδου Παιδαγωγός, M.Ed. Cultural studies & New Technologies, M.Sc. Gender in Information Society ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σημερινή εποχή της σύγκλισης των μέσων, όπου τα μικρά παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή από τα βρεφικά τους χρόνια με ένα σύνολο μέσων, η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας εντός του σχολικού προγράμματος, μοιάζει απαραίτητη και επιτακτική. Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του αλφαβητισμού στα μέσα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, της μετάβασής τους από απλούς χρήστες σε παραγωγούς μεσοποιημένου υλικού, αλλά και της επαφής τους με την εκπαιδευτική χρήση των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου, καταρτίσαμε ένα σχέδιο εργασίας με σκοπό τον αλφαβητισμό στα μέσα επικοινωνίας και την παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος με τη χρήση ψηφιακού υλικού/νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μέσα σε πραγματικές συνθήκες τάξης ενός ολοήμερου νηπιαγωγείου, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, Η/Υ, διαδίκτυο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και αφαιρούμενο δίσκο με εγγεγραμμένα διαφημιστικά μηνύματα. Τα στάδια συζήτησης-ανάλυσης διαφημιστικών μηνυμάτων, η παραγωγή του τελικού προϊόντος των παιδιών καθώς και η αξιολόγησή του από την τάξη, κατέδειξαν την εξαιρετικά θετική αποδοχή, τόσο του συνολικού προγράμματος εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας, όσο και του τελικού μεσοποιημένου προϊόντος από τα μικρά παιδιά. Παράλληλα, αναδείχθηκε ρητά η ευχέρεια χρήσης και οικειότητας των μέσων από τα μικρά παιδιά και το γόνιμο έδαφος για τα εν λόγω προγράμματα στην εκπαιδευτική πρακτική του νηπιαγωγείου, στοιχεία που υποδηλώνουν και την ανάγκη της άμεσης ενσωμάτωσης/ένταξης σχετικών δραστηριοτήτων στο πρόγραμμά του. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας, παραγωγή μεσοποιημένου προϊόντος, ψηφιακό υλικό, διαφημιστικό μήνυμα, νηπιαγωγείο [404]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εποχή της σύγκλισης των μέσων είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται συνολικά η εμπειρία των παιδιών σε σχέση με το περιβάλλον των μέσων παρά σε μεμονωμένα στοιχεία από αυτό (Plowman & Stephen, 2003). Οι πολυάριθμες μελέτες σε Αγγλία και Αμερική (Kaiser Family Foundation, 1999 Turow & Nir, 2000 Marsh & Thompson, 2001) δείχνουν ότι τα παιδιά «βυθίζονται» στα μέσα και ότι ο ρόλος των μέσων στη μάθηση των μικρών παιδιών είναι ένα θέμα ιδιαίτερης συζήτησης τα τελευταία χρόνια (Rideout, Vandewater & Wartella, 2003), όπου ένα μεγάλο μέρος της στρέφεται στα νήπια, τα μικρά παιδιά, τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις εφαρμογές των υπολογιστών (Plowman & Stephen, 2003). Τα σημερινά παιδιά ως χρήστες (user) και ως παραγωγοί (producer) των μέσων έχουν αναλάβει νέους ρόλους και αποτελούν «ανεξάρτητες και υπεύθυνες προσωπικότητες προπάντων στο χώρο των Νέων Μέσων, στον οποίο μάλιστα λειτουργούν ως πολιτισμικοί φορείς και γνώστες του αντικειμένου» (Kron & Σοφός, 2007:60). Παράλληλα, τα παιδιά έχουν πάρει «στα χέρια τους «την προετοιμασία τους για το μέλλον», ένα φαινόμενο που παρατηρείται ιδιαίτερα έντονα στο χώρο των νέων μέσων (Kron & Σοφός, 2007:63). Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώντας ουσιαστική αλλά και επιτακτική την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στα μέσα στο σχολικό χώρο, σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στα μέσα για το νηπιαγωγείο, με σκοπό τον αλφαβητισμό στα μέσα, δια της χρήσης ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιμέρους στόχοι, η κριτική στάση των παιδιών απέναντι στα διαφημιστικά μηνύματα και η δημιουργία/παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος από τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Η προσέγγιση του θέματος και η εμπειρική διερεύνησή του, στηρίζεται στην Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων, που πλέον καλούνται να δημιουργήσουν νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, στους κόλπους των οποίων, η ομάδα-στόχος τους θα έχει τη δυνατότητα να εκμάθει με επικοινωνιακές διαδικασίες, τη χρήση των νέων μέσων. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παιδιά θα παραμείνουν έρμαια της εργαλειακής χρήσης και των κινδύνων που αυτή εγκυμονεί (Kron & Σοφός, 2007). Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στα μέσα, που αφορά στη διαφήμιση και στην παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος από την τάξη ενός νηπιαγωγείου, ενώ επισημαίνονται ζητήματα και προβλήματα που άπτονται του αλφαβητισμού στα μέσα στην προσχολική εκπαίδευση. [405]

3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ Ο Prensky (2001) χαρακτηρίζει τα σημερινά μικρά παιδιά ψηφιακούς ιθαγενείς (αυτόχθονες) σε αντίθεση με τους/τις εκπαιδευτικούς τους που τους/τις χαρακτηρίζει ψηφιακούς μετανάστες -διότι γεννήθηκαν σε μια τεχνολογικά πολύ φτωχότερη εποχή. Αναφέρει ότι οι σημερινοί/ές μαθητές/τριες δεν είναι πια οι άνθρωποι που το εκπαιδευτικό μας σύστημα σχεδιάστηκε για να τους διδάξει, διότι μεγαλώνουν με τις νέες τεχνολογίες και μιλούν όλοι την ψηφιακή γλώσσα των υπολογιστών, των video games και του διαδικτύου. Προτείνεται λοιπόν στα σχολεία (Prensky, 2001, 2008) να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές εμπειρίες των παιδιών αντί να τις θεωρούν επιζήμιες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν το μαθησιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας την ψηφιακή γλώσσα των παιδιών. Αναμφισβήτητα, οι νέες τεχνολογίες οι οποίες πλέον αντικαθίστανται ή/και επεκτείνονται από τον όρο «Ψηφιακό υλικό» (Χρονάκη, 2009)- επιδρούν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, (Bell, 1993 Edelson, Pea & Gomez, 1996 Flake, 1996 Brooker & Siraj-Blatchford, 2002 Clements & Jamara, 2003), ωστόσο η σημαντικότερη ίσως συμβολή τους έγκειται «στην προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης» (Κυρίδης κ.α., 2003: 135). Tα ψηφιακά μέσα/οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται ήδη στα σπίτια και στα σχολεία (βλ. Ντολιοπούλου, 2002) και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας ενός σημαντικού αριθμού μικρών παιδιών, τα οποία είναι πλήρως εξοικειωμένα μαζί τους (Κυρίδης κ.α., 2003). Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στο νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, Υπουργική Απόφαση, Γ/2/21072, ΦΕΚ 304/ ), γίνεται εκτενής αναφορά στον υπολογιστή και παρόλο που δεν γίνεται άμεσα μνεία στο ψηφιακό υλικό (λ.χ. αναφέρεται στην τεχνολογία, την πληροφορική, τον υπολογιστή), ουσιαστικά ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας δεν έχει υπόσταση χωρίς το ψηφιακό υλικό. Παράλληλα, στο ΔΕΠΠΣ τονίζεται ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, τα προϊόντα των τεχνολογιών της πληροφορικής, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εφόσον χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο και την ανάλογη συχνότητα (Χρονάκη, 2009). Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (2003:587) προτείνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας όπου είναι δυνατόν, καθώς και την παράλληλη αξιοποίηση ποικίλων πηγών πληροφόρησης, ενώ επιπρόσθετα προτείνει τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών συσκευών (όπως φωτογραφική μηχανή, μαγνητόφωνο, βιντεοκάμερα) και την αξιοποίησή τους με οριζόντιο τρόπο, ούτως ώστε να διατρέχει κάθε θέμα επεξεργασίας στο νηπιαγωγείο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Οδηγός Νηπιαγωγού, που αναφέρει πως με δεδομένη τη σημασία που έχει ο «τεχνολογικός γραμματισμός» στις κοινωνίες δυτικού τύπου, αναμενόμενο είναι να στρέφεται και το νηπιαγωγείο «προς την [406]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εισαγωγή των μικρών παιδιών σε πολιτισμικές πρακτικές που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες» (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006: 349). Με την ευρεία έννοια, ο αλφαβητισμός περιλαμβάνει την ανάλυση, την αξιολόγηση και την κριτική σκέψη, διότι είναι ένα φαινόμενο που πραγματοποιείται μέσω πολλών μορφών κοινωνικής πρακτικής και προϋποθέτει την ύπαρξη μιας μεταγλώσσας, δηλαδή ορισμένων μεθόδων περιγραφής του είδους και της δομής μιας συγκεκριμένης μορφής επικοινωνίας (Buckingham, 2007). O Buckingham (2007) ενσωματώνει τον «ψηφιακό (ηλεκτρονικό ή και υπολογιστικό) αλφαβητισμό» εντός της «γενικότερης εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας» (Ντάβου, 2007:6) και τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα πολυμέσα για την υποβοήθηση της διδασκαλίας τους, αλλά και οι μαθητές/τριες παράγουν και αυτοί/ές τα δικά τους πολυμεσικά κείμενα. Ωστόσο, οι περισσότερες χρήσεις των υπολογιστών στο σχολείο παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αποτυχία στο να δημιουργήσουν συνάφειες «με το κορεσμένο τεχνολογικά μεσοποιημένο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά» (Buckingham, 2007: 27). Ο ψηφιακός αλφαβητισμός αντιπροσωπεύει πλέον έναν πιο αυστηρό αλλά και πιο ελκυστικό και διασκεδαστικό τρόπο αντιμετώπισης των παιδαγωγικών προκλήσεων της ψηφιακής αποχής που διανύουμε. Επισημαίνεται (Buckingham, 2007: 26) ότι η αξία της ψηφιακής τεχνολογίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις παιδαγωγικές σχέσεις που την πλαισιώνουν -δηλαδή πως προσφέρεται στους/στις μαθητές/τριες η πρόσβαση στις δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται, σε ποιο βαθμό μπορούν να ελέγξουν τη διαδικασία, ή πόσο μακριά μπορούν να πάνε μέσα από το διάλογο με συνομηλίκους και εκπαιδευτικούς. Εξαρτάται επίσης και από τα κοινωνικά πλαίσια που την περιβάλλουν, όπως τα κίνητρα των μαθητών/τριών, τους τρόπους συσχετισμού της πολιτισμικής παραγωγής με άλλες πτυχές της ζωής τους, το κοινό στο οποίο απευθύνουν τα έργα που παράγουν και «σε όλες αυτές τις διαστάσεις το σχολείο παίζει έναν απολύτως ζωτικό ρόλο». ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Ο αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) ορίζεται ως «η ικανότητα ποικιλότροπης πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης και επικοινωνίας μηνυμάτων» (Aufderheide & Firestone, 1993:8) και περιλαμβάνει -ιδιαιτέρως τονίζει, «τις δεξιότητες της κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης με τη χρήση οπτικοακουστικών κειμένων, εργαλείων και τεχνολογιών» (Hobbs, 2007:59). Τα τελευταία χρόνια συζητείται στην Ελλάδα ο αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας, που σύμφωνα με τον Buckingham (2007:14) «είναι η ικανότητα της πρόσβασης, κατανόησης και δημιουργίας μορφών επικοινωνίας εντός μιας ποικιλίας πλαισίων». Η πρόσβαση περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να ανακαλύψει κάποιος/α τα περιεχόμενα των [407]

5 μέσων, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες και το αντίστοιχο λογισμικό. Η κατανόηση περιλαμβάνει την ικανότητα αποκωδικοποίησης ή ερμηνείας των περιεχομένων των μέσων, τη γνώση των διαδικασιών παραγωγής και την ικανότητα της κριτικής των μέσων. Τέλος, η δημιουργία περιλαμβάνει την ικανότητα της χρήσης των μέσων επικοινωνίας για την κατασκευή και την επικοινωνία μηνυμάτων είτε για λόγους αυτό-έκφρασης είτε για λόγους επιρροής και αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας (media education) σύμφωνα με τον Buckingham (2003) αφορά στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με τα ΜΜΕ, ενώ ο αλφαβητισμός στα ΜΜΕ (media literacy) αφορά στο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, δηλαδή τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται μέσω αυτής (Κούρτη & Λεωνίδα, 2007). Στο πλαίσιο των ΜΜΕ και ειδικότερα της διαφήμισης, οι μαθητές/τριες μέσα από τα σχολικά προγράμματα, θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς να αναλύουν και να αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στα μέσα (Hobbs, 1998), διότι τα μηνύματα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ δεν είναι ούτε παράθυρα στον κόσμο, ούτε καθρέπτες της κοινωνίας, αλλά προσεκτικά κατασκευασμένα προϊόντα (Tyner, 1993). Η διαφήμιση αποτελείται από πολύπλοκα κείμενα, λέξεις και εικόνες, που συγκροτούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσουν το άτομο και να το ωθήσουν στην αποδοχή κάποιων αξιών και στην αγορά του διαφημιζόμενου αγαθού (Δουλκέρη, 2000). Ο Βρύζας (1997: ) αναφερόμενος στη λειτουργία της διαφήμισης και την πρόσληψη/αποδοχή της από τα παιδιά, τονίζει πως «η διαφήμιση επιδιώκει να προκαλέσει μια συναισθηματική ταύτιση του παιδιού με το προϊόν. Η ταύτιση με το αντικείμενο λαμβάνει χώρα κάτω από δύο μορφές: την προσωποποίηση του αντικειμένου και την προβολή της προσωπικότητας του παιδιού πάνω στην εικόνα του αντικειμένου. Η εικόνα του αντικειμένου αναπαριστά τις προσδοκίες του παιδιού, αυτό που το παιδί είναι ή θα ήθελε να είναι. Η διαφήμιση παρουσιάζει στο παιδί, με σκοπό την ταύτιση, μια εικόνα του εαυτού που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Για να γίνει αποδεκτό το μήνυμα είναι απαραίτητο η εικόνα της διαφήμισης να συμφωνεί με την εικόνα που το παιδί έχει για τον εαυτό του. [ ] η εικόνα των προϊόντων που το παιδί καταναλώνει είναι, τελικά, η δική του εικόνα». Η χρησιμοποίηση των διαφημιστικών μηνυμάτων στην τάξη από τους/τις εκπαιδευτικούς, αποσκοπεί στην έμφαση των δεξιοτήτων της ανάλυσης και της αξιολόγησης των διαφημίσεων, ώστε να προσδιορίσουν το σκοπό των μηνυμάτων, το κοινό-στόχο που απευθύνονται, την άποψη που εμπεριέχουν και τις χρησιμοποιούμενες πειστικές τεχνικές (Buckingham, 2003). Η κυρίως μέθοδος που προτείνεται για τον αλφαβητισμό στα μέσα, δεν είναι η παραδοσιακή «διδασκαλία» σχετικά με το τι είναι τα μέσα και ποιος ο ρόλος τους στη ζωή μας ή ποια «κρυφά» μηνύματα «προσπαθούν να διακινήσουν, αλλά η βοήθεια των μαθητών/τριών να ανακαλύψουν οι ίδιοι/ες τις απαντήσεις (Νίκα & Ντάβου, 2008). Υπογραμμίζεται (Κούρτη & Λεωνίδα, 2007) ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες μέσω της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ- θα πρέπει να [408]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ καταστούν ικανοί/ές, όχι μόνο να αναλύουν και να ασκούν κριτική στα προϊόντα ή στα «κείμενα» των ΜΜΕ, αλλά και να παράγουν οι ίδιοι/ες μηνύματα (Buckingham, 1988; Θεοδωρίδης, 2002; Livingstone, 2003). Ως προς την παραγωγή του προϊόντος, στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής των μέσων, οι Kron & Σοφός (2007: 217) αναφέρουν ότι όταν γίνεται λόγος για προϊόν, εννοείται ο μετασχηματισμός των πληροφοριών σε νέα γνώση και «η ενσωμάτωση της νέας γνώσης στην προϋπάρχουσα σε κάποιο υψηλότερο επίπεδο». Σχετικά με τη δυνατότητα που δίνεται στα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους μεσοποιημένο υλικό, επέρχεται η εξοικείωση με τα μέσα, το περιεχόμενο και τις τεχνικές τους, επέρχεται η απομυθοποίηση των μέσων, η μείωση των φόβων απέναντι στην τεχνολογία και εν τέλει καθίστανται τα μέσα ένα ελεγχόμενο εργαλείο που μαθητές/τριες μπορούν να το ενσωματώσουν στη ζωή τους και να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους (Νίκα, Χρηστάκης, Ντάβου, 2007). Η Ντάβου (2007:5) τονίζει ότι η «εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας εφαρμόζεται σε άλλες χώρες με συγκεκριμένα προγράμματα και από πολύ μικρές ηλικίες, γιατί έχει αποδειχθεί πως όσο νωρίτερα ξεκινά, τόσο πιο αποτελεσματική είναι». Τα προγράμματα που αφορούν στην προσχολική ηλικία, σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην εγγενή αντίδραση του νηπίου απέναντι σε κάθε παιχνίδι: θα το πάρει στα χέρια του, θα το παρατηρήσει, θα το αποσυναρμολογήσει (με σκοπό να μάθει τη λειτουργία του) και όταν κατανοήσει τους μηχανισμούς του, θα το ξανασυναρμολογήσει. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT) Η μέθοδος project είναι μια μορφή διδακτικής διαδικασίας, όπου το παραδοσιακό μάθημα μεταβάλλεται και οι μαθητές/τριες μπορούν να μαθαίνουν χωρίς να έχουν την αίσθηση του εξαναγκασμού, που επιβάλλει η παραδοσιακή διδασκαλία (Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2001). Ο Frey (στο Θεοδωράκη & Ιωάννου, 2001) τονίζει ότι είναι μια μορφή, ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τον οποίο αφενός συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι/ες και αφετέρου η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται αλλά και διεξάγεται από όλους/ες όσοι/ες συμμετέχουν. Η οργάνωση και ο σχεδιασμός στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της ομάδας (Χρυσαφίδης, 1998), ενώ στο επίκεντρο της διδακτικής πράξης βρίσκεται πάντοτε ο/η μαθητής/τρια, ο/η οποίος/α έχει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει τα ενδιαφέροντά του/της και να προβάλει την αυτενέργεια του/της μέσα στην εργασία του σχολείου (Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2001). Το κυριότερο χαρακτηριστικό της μεθόδου, η επιλογή της θεματολογίας, η οποία σηματοδοτείται από τα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών. Ο/η μαθητής/τρια βιώνει τη χαρά της συνεργασίας, διότι η επεξεργασία των θεμάτων γίνεται ομαδικά και συνεργατικά, με αποτέλεσμα ο κάθε ένας/η κάθε μία να μπορεί να βρει τη θέση [409]

7 που του/της αρμόζει μέσα στο project ανάλογα με τις δυνατότητές του/της. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο άβουλος και χειραγωγημένος μαθητής, η άβουλη και χειραγωγημένη μαθήτρια, να μετατραπεί σε αυτενεργή προσωπικότητα (Θεοδωράκη & Ιωάννου, 2001). Οπωσδήποτε, βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου project είναι η επικοινωνία και η ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Επιπρόσθετα, η επικοινωνιακή σχέση θα πρέπει να είναι ισότιμη και ομαλή και ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και το/τη μαθητή/τρια και ανάμεσα στους/στις ίδιους/ες τους/τις μαθητές/τριες μεταξύ τους. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να βασίζεται στα βιώματα των ίδιων των παιδιών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συζήτησης (Helm & Katz, 2002). Η μέθοδος project σηματοδοτείται από τα εξής χαρακτηριστικά (Helm & Katz, 2002): - ενώνει την καθημερινή ζωή με τη σχολική ζωή, καθώς τα βιώματα των παιδιών πηγάζουν από την καθημερινότητα - ενισχύει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών τόσο στη διαμόρφωση, στην οργάνωση, στο σχεδιασμό, στη διεξαγωγή, και στην αξιολόγηση του μαθήματος όσο και στη διαμόρφωση ολόκληρης της σχολικής ζωής - καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη και την κριτική αποτίμηση - καλλιεργεί τη συνεργατική μάθηση, μέσα από ομαδοκεντρικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν τη χαρά της επίτευξης κάποιου κοινού στόχου - προσφέρει μια διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε ατόμου και δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί να δείξει στην ομάδα τις ιδιαίτερες ικανότητες του σε κάποιον τομέα - προσφέρει μια σφαιρική εξέταση των καταστάσεων, των γεγονότων, των αντικειμένων, μέσα από διάφορες επιστήμες - ενισχύει τη χειρωνακτική δραστηριότητα - συνδέει τη σχολική ζωή με την κοινωνική ζωή, μια που το σχολείο αποτελεί μέρος της ευρύτερης κοινωνικής ομάδας. Έτσι το σχολείο αποκτά μια διαφορετική εικόνα, ενώ η γνώση αποκτά μια νέα διάσταση. Δεν επιβάλλεται στο/στη μαθητή/τρια ως υποχρέωση, αλλά είναι αποτέλεσμα των προσωπικών ενδιαφερόντων του/της και των προσωπικών αναγκών του/της. Τα δομικά στοιχεία της μεθόδου project, ως προς την τεχνική της, είναι τρία (πβ. Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2001 Helm & Katz, 2002): (α) Το θέμα, που αποτελεί και την αρχή της ενασχόλησης. Σε αυτό το στάδιο διακρίνονται τρία βήματα: η επιλογή του θέματος, η επιλογή του/της συντονιστή/τριας και η διατύπωση του στόχου. (β) Ο προγραμματισμός, που διαιρείται σε τρεις φάσεις: την κατανομή σε ομάδες, τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης και το διάλλειμα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης. [410]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (γ) Η υλοποίηση, η οποία στηρίζεται στη συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού, στην παρουσίαση των προϊόντων και τέλος, στα συμπεράσματα και την αξιολόγηση. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατάρτιση και πραγματοποίηση σχεδίου εργασίας αλφαβητισμού στα μέσα στο νηπιαγωγείο, με θέμα τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιμέρους στόχοι είναι: (α) η ανάπτυξη κριτικής στάσης των μαθητών/τριών στα περιεχόμενα των διαφημιστικών μηνυμάτων (β) η παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος από τους μαθητές/τριες με τη χρήση ψηφιακού υλικού/νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα μπορούν να οδηγήσουν σε διαπιστώσεις σχετικά με τη διερεύνηση του χώρου της προσχολικής εκπαίδευσης ως πεδίου ενσωμάτωσης/ένταξης ή μη, προγραμμάτων εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας. ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα εργασία αφορά σε μελέτη περίπτωσης (case study), η οποία στην εκπαίδευση, αποτελεί μία από τις πλέον αποτελεσματικές προσεγγίσεις διερεύνησης (Cohen & Manion, 1997). ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Εννέα μαθητές και μαθήτριες, εκ των οποίων οι 5 νήπια πρώτης ηλικίας και οι 4 νήπια δεύτερης ηλικίας, συμμετείχαν στο εν λόγω σχέδιο εργασίας, που πραγματοποιήθηκε μέσα στους μήνες Δεκέμβριο 2009-Ιανουάριο 2010, σε ολοήμερο νηπιαγωγείο αγροτικής περιοχής. ΜΕΣΑ-ΥΛΙΚΑ Για τις ανάγκες του σχεδίου εργασίας χρησιμοποιήθηκαν: (α) ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο για την προβολή, αναζήτηση, παρακολούθηση διαφημίσεων (β) αφαιρούμενος δίσκος με εγγεγραμμένα διαφημιστικά μηνύματα (γ) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για τη λήψη φωτογραφιών και τη βιντεοσκόπηση της παραγωγής διαφημιστικού μηνύματος (δ) χαρτιά και μπογιές για τη ζωγραφική και τη γραφή. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατάρτιση σχεδίου εργασίας: Τίτλος: Διαφημίσεις & παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος. Θεματικές που εμπλέκονται: Τεχνολογία/νέες τεχνολογίες, Γλώσσα, Δημιουργία και Έκφραση/Εικαστικά & θεατρικό παιχνίδι- Μουσική, Επικοινωνία-ΜΜΕ. [411]

9 Πορεία: Παρουσίαση του θέματος στα παιδιά, προγραμματισμός και υλοποίηση Συνοπτική περιγραφή: Στάδιο 1 ο : Πρόσβαση (εκτιμώμενος διδακτικός χρόνος: σε 2 οργανωμένες δραστηριότητες). Πλάνο: Συζήτηση για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις διαφημίσεις. Θεματολογία-Ερωτήσεις συζήτησης: Τι είναι τα μέσα επικοινωνίας; Σε τι μας βοηθούν; Συζήτηση για τις διαφημίσεις, γιατί υπάρχουν διαφημίσεις, ποιος είναι ο στόχος τους; Πού συναντούμε διαφημίσεις; Ποια μέσα χρησιμοποιούνται στην προβολή των διαφημίσεων; Ποιο είναι το περιεχόμενό τους; Παρακολούθηση διαφημίσεων μέσω Η/Υ και διαδικτύου, συζήτηση για το διαδίκτυο, συζήτηση πάνω στα διαφημιστικά μηνύματα που παρακολουθούμε. Στάδιο 2 ο : Κατανόηση (εκτιμώμενος διδακτικός χρόνος: σε 2 οργανωμένες δραστηριότητες). Πλάνο: Συζήτηση και ερμηνεία του περιεχομένου των διαφημίσεων. Θεματολογία-Ερωτήσεις συζήτησης: Παρακολούθηση διαφημίσεων μέσω Η/Υ και διαδικτύου- Ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι διαφημιστές/τριες για να κάνουν το προϊόν ποιο ελκυστικό; Ποιους τρόπους χρησιμοποιούν για να πείσουν; Τι είδους λεξιλόγιο, ποιες λέξεις χρησιμοποιούν για το λόγο αυτό; Ποιες εικόνες; Τι είδους χρώματα; Ποια μουσική; Τι αποκρύπτουν τα διαφημιστικά μηνύματα; Ποιοι/ές εμφανίζονται στην κάθε διαφήμιση; Στάδιο 3 ο : Δημιουργία (εκτιμώμενος διδακτικός χρόνος: σε 2 οργανωμένες δραστηριότητες). Πλάνο: «Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος». (α) Επιλογή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία/παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος, (β) Εγγραφή storyboard (εικόνα-λόγος-κείμενο-λεζάντα-μουσική υπόκρουση) ή καθορισμός γενικού πλάνου του περιεχομένου της διαφήμισης, (γ) Καθορισμός ομάδων για την κάθε ενότητα της διαφήμισης, (δ) Παραγωγή διαφήμισης, συζήτηση (ε) Τελική Αξιολόγηση. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Αρχικά και πριν από το πρώτο στάδιο- πραγματοποιήθηκε εισαγωγική συζήτηση ώστε να διαπιστωθούν οι γνώσεις των παιδιών για τα ΜΜΕ και τις διαφημίσεις, καθώς και η οικειότητά τους με τα ψηφιακά μέσα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Στο αρχικό αυτό στάδιο, διαπιστώθηκε η ενασχόληση των παιδιών με τεχνολογικά/ψηφιακά μέσα στο χώρο της οικίας τους όπως και η προτίμησή τους σε διαφημιστικά μηνύματα που αφορούσαν σε παιδικά παιχνίδια και τρόφιμα για παιδιά. Η τελευταία διαπίστωση, μας οδήγησε στην επιλογή και εγγραφή σε αφαιρούμενο δίσκο, διαφημιστικών μηνυμάτων με περιεχόμενο συμβατό με τις προτιμήσεις των παιδιών. Η μαγνητοσκόπηση όλων των διαφημίσεων πραγματοποιήθηκε την πρώτη εβδομάδα του [412]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δεκεμβρίου 2009 και στηρίχθηκε σε μηνύματα των τηλεοπτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας. Καθ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής στην τάξη, η συγγραφέας κρατούσε σημειώσεις με σημεία-κλειδιά από τη συζήτηση με τα παιδιά και την όλη διαδικασία. Επίσης είχε το ρόλο της εμψυχώτριας της δραστηριότητας και βοηθούσε όποτε το ζητούσαν τα παιδιά, στις επιμέρους δραστηριότητες που είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν. Στάδιο 1 ο Στο 1 ο στάδιο η συζήτηση για τα μέσα επικοινωνίας έγινε με όλα τα παιδιά συνολικά, όπου τα παιδιά εστίασαν κυρίως στην πληθώρα των μέσων που υπάρχουν σήμερα. Η παρακολούθηση διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω Η/Υ, στηρίχθηκε σε αποθηκευμένο αρχείο από αφαιρούμενο δίσκο αλλά και μετά από σύνδεση στο με την εντολή σε αυτό «εύρεσηδιαφημίσεις». Στάδιο 2 ο Στο 2 ο στάδιο η συζήτηση και ερμηνεία του περιεχομένου των διαφημιστικών μηνυμάτων πραγματοποιήθηκε και πάλι με όλα τα παιδιά συνολικά. Παρακολουθήσαμε και πάλι διαφημίσεις από το διαδίκτυο ή από τον αφαιρούμενο δίσκο στον Η/Υ όπου είχαμε αποθηκεύσει αρχείο με διαφημιστικά μηνύματα- και συζητήσαμε τις επιμέρους ενότητες σχετικά με τις τεχνικές, τα λόγια, τη μουσική, τις εικόνες των μηνυμάτων, τα κρυμμένα νοήματα. Στάδιο 3 ο Στο 3 ο στάδιο τα παιδιά επέλεξαν τη δημιουργία ενός διαφημιστικού μηνύματος σχετικά με το προϊόν που παρήγε το χωριό τους και τα ίδια αγαπούσαν πάρα πολύ: τα Μήλα της περιοχής τους. Έφεραν τα μήλα από το κολατσιό τους και συνεργατικά σχεδιάστηκε το πλάνο της διαφήμισης, μολονότι τους εξέπληξε το γεγονός ότι θα μπορούσαν και τα ίδια να παράγουν μια διαφήμιση. Η συγγραφέας κρατούσε σημειώσεις σχετικά με το σχεδιασμό: τα παιδιά αποφάσισαν ότι η διαφήμισή τους θα στηριζόταν στην αλήθεια, στον τοπικό χαρακτήρα του προϊόντος και στην υγιεινή διατροφή. Αποφασίστηκε η σειρά των πλάνων, τα λόγια και έγινε ο χωρισμός των ομάδων ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του/της κάθε μαθητή/τριας. Ετοιμάστηκε ο χώρος των γυρισμάτων, ενώ δύο αγόρια ανέλαβαν χρέη οπερατέρ/φωτογράφων για τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφιση. Ορίστηκε η ομάδα (3 κορίτσια και 1 αγόρι) που θα ζωγράφιζε το λογότυπο αλλά και τα διαφημιζόμενα αγαθά. Χωρίστηκαν τα παιδιά που θα έλεγαν τα λόγια της διαφήμισης, ενώ αποφασίστηκε και ένα συνολικό λεκτικό πλάνο. Τα παιδιά αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν στο μήνυμά τους μια παροιμία από προηγούμενη δραστηριότητα του νηπιαγωγείου: «ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα!» αλλά και να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι τα [413]

11 διαφημιζόμενα προϊόντα τους τα συγκεκριμένα φρούτα- «είναι νόστιμα και υγιεινά». Κάθε γύρισμα προβαλλόταν στην οθόνη της ψηφιακής μηχανής κι έτσι άμεσα τα παιδιά έβλεπαν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Αν κάποιο πλάνο δεν άρεσε, η λήψη επαναλαμβανόταν, κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. Επίσης η φωτογράφιση της ζωγραφιάς πραγματοποιήθηκε 2 φορές για καλύτερα αποτελέσματα. Στην πρώτη φάση γυρίστηκαν τα πλάνα και στη δεύτερη φάση τα παιδιά ζωγράφισαν τα διαφημιζόμενα αγαθά και έγινε η φωτογράφηση και βιντεοσκόπησή τους. Με την ολοκλήρωση της παραγωγής ακολούθησε συνολική συζήτηση για τη σειρά των ενοτήτων της διαφήμισης, όπου έγιναν αλλαγές στο αρχικό πλάνο, διότι η σειρά που είχε προταθεί, δε είχε συνοχή αλλά και κάποια πλάνα δεν ήταν τελικά αναγκαία. Στόχος μας ήταν η απευθείας παραγωγή της διαφήμισης με όλη την ομάδα των παιδιών παρούσα, στο δωρεάν πρόγραμμα μέσω του διαδικτύου και ακολουθώντας τα βήματα που αναλυτικά αναφέρει για την παραγωγή βίντεο 30. Η πολύ αργή σύνδεση όμως που παρείχε το σχολικό δίκτυο και η αδυναμία να εγγραφούν τα βίντεο που δημιούργησαν τα παιδιά, σε εύλογο χρονικό διάστημα, οδήγησε στην επιλογή της εγγραφής στο εν λόγω πρόγραμμα, στην οικία της συγγραφέα. Τοποθετήθηκαν τα βίντεο με τη σειρά που τα παιδιά καθόρισαν, ολοκληρώθηκε η δημιουργία μέσω του δωρεάν διαδικτυακού προγράμματος και σε επόμενο διάστημα το διαφημιστικό μήνυμα παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο στα παιδιά-παραγωγούς για την αξιολόγησή του από αυτά. Η εικόνα παραλείπεται για λόγους ασφαλείας Εικόνα 1: Το δεύτερο πλάνο του διαφημιστικού μηνύματος. Τα παιδιά υποστηρίζουν πως «ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα!» [414]

12 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η εικόνα παραλείπεται για λόγους ασφαλείας Εικόνα 2: Το τέταρτο πλάνο του διαφημιστικού μηνύματος. Οι δύο πρωταγωνιστές ενημερώνουν ότι τα μήλα της περιοχής τους «είναι νόστιμα» Η εικόνα παραλείπεται για λόγους ασφαλείας Εικόνα 3: Το πέμπτο πλάνο του διαφημιστικού μηνύματος. Τα παιδιά υποστηρίζουν πως τα μήλα της περιοχής τους είναι «νόστιμα και υγιεινά» Εικόνα 4: Το έκτο πλάνο του διαφημιστικού μηνύματος: Κλείσιμο της διαφήμισης με τη φωτογραφία της ομαδικής ζωγραφιάς που περιέχει τη λεζάντα και το διαφημιζόμενο προϊόν Κατά την τελική παρουσίαση και την αξιολόγηση του διαφημιστικού μηνύματος από τα παιδιά, παρατηρήθηκε η διάχυτη χαρά και η ικανοποίηση όσο και η έκπληξη του να βλέπουν τη δική τους διαφήμιση ολοκληρωμένη στην οθόνη του υπολογιστή. Στη συζήτηση που ακολούθησε ήταν έντονος ο ενθουσιασμός, το θετικό αίσθημα της δημιουργίας αλλά και της και κριτικής στάσης απέναντι στο τελικό προϊόν. Τόνισαν ότι τους άρεσε πολύ, διότι η διαφήμισή τους έλεγε την αλήθεια, προωθούσε την υγιεινή διατροφή, διαφήμιζε ένα προϊόν από τον τόπο τους και διότι ήταν οι ίδιοι/ιες δημιουργοί και πρωταγωνιστές/τριες. [415]

13 Προβλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν αυτά της μη επαρκούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, που εμπόδισε την ολοκλήρωση της παραγωγής με όλη την ομάδα εργασίας παρούσα. Το γεγονός αυτό στέρησε και τη δυνατότητα της ακρόασης πολλών μουσικών κομματιών για την τελική επιλογή από τα ίδια τα παιδιά. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ως προς την ανάπτυξη κριτικής στάσης των μαθητών/τριών του νηπιαγωγείου στα περιεχόμενα των διαφημιστικών μηνυμάτων, διαπιστώθηκε ότι: -κατά το 1 ο στάδιο, η παρακολούθηση και ο χειρισμός των αρχείων των διαφημίσεων από τα παιδιά αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό και περιέργεια. Ενεπλάκησαν με δισταγμό αρχικά στη συζήτηση για το στόχο και το περιεχόμενο των διαφημίσεων, που σταδιακά υποχώρησε, όταν η συζήτηση προσδιορίστηκε πάνω στις διαφημίσεις που παράλληλα προβαλλόταν στην οθόνη του υπολογιστή. Η ανάλυση των διαφημίσεων στηρίχθηκε σε αυτές που τους άρεσαν και έγινε ομαδικά, συζητώντας για το περιεχόμενο και το στόχο τους. Διαπιστώθηκε ότι μπορούσαν να προσδιορίσουν εύκολα το περιεχόμενο αλλά δύσκολα το στόχο. Η συζήτηση για το διαδίκτυο, ανέδειξε το γεγονός ότι, δεν γνώριζαν στην πλειοψηφία τους τι είναι, εντούτοις εντυπωσιάστηκαν από τη χρήση του: μέσω αυτού παρακολουθήσαμε διαφημίσεις σχετικές με τη διαθεματική μας δραστηριότητα. -κατά το 2 ο στάδιο, τα παιδιά ήξεραν πάρα πολλές διαφημίσεις, θυμόντουσαν τα λόγια και κάποια παιδιά υπογράμμισαν το γεγονός ότι τα διαφημιστικά μηνύματα δεν είναι πάντα αληθινά, συζητώντας για την απογοήτευσή που ένιωσαν όταν αγόρασαν ένα διαφημιζόμενο προϊόν που τελικά δεν ήταν όπως το έβλεπαν στην τηλεόραση. Εστίασαν τη συζήτηση κυρίως στα λόγια των διαφημίσεων, στα όμορφα τραγούδια, ενώ επεσήμαναν και τεχνικές εντυπωσιασμού, όπως το μέγεθος των διαφημιζόμενων προϊόντων ή οι παραπλανητικοί λόγοι. Οι επισημάνσεις αυτές βοήθησαν για τη δημιουργία του διαφημιστικού μηνύματος των παιδιών, που αποφάσισαν να στηριχθεί στην αλήθεια, την υγιεινή διατροφή και τον τοπικό χαρακτήρα του προϊόντος που επέλεξαν. -κατά το 3 ο στάδιο, κι αφού το κάθε πλάνο προβαλλόταν στην ψηφιακή μηχανή και αξιολογούνταν ομαδικά, όπως και το τελικό παραγόμενο προϊόν, τα παιδιά ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν την αρχική στοχοθεσία με το είδος και το σκοπό της διαφήμισής τους και να εμμείνουν στην αρχική επιθυμία τους για μια αληθινή, «υγιεινή» διαφήμιση, που είχε στοιχεία του τόπου τους αλλά και δραστηριοτήτων του σχολείου τους. Η παραγωγή της διαφήμισης, ήταν ένα στάδιο που χαροποίησε και ενεργοποίησε θετικά τα παιδιά, ενώ το τελικό τους δημιούργημα, το παρακολούθησαν επανειλημμένως στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στα θετικά του εν λόγω προγράμματος αγωγής και εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας, εκτός από τα πρώτα βήματα προς την κριτική στάση απέναντι [416]

14 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ στα μηνύματα των μέσων, συγκαταλέγουμε και τη χρήση ειδικού λεξιλογίουορολογίας που παρατηρήσαμε κατά την τελική συζήτηση, όπως πλάνο, μήνυμα, εγγραφή. Ως προς τη δημιουργία/παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος από τους μαθητές/τριες με τη χρήση ψηφιακού υλικού/νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, διαπιστώθηκε η άμεση ανταπόκριση στο σχεδιασμό και υλοποίηση της παραγωγής, η αρμονική συνεργασία και κατανομή των ρόλων ανάμεσά τους -ανάλογα με τις επιθυμίες και τις κλίσεις τους, η άνεση με την οποία τα παιδιά χειρίστηκαν τον υπολογιστή και την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Αναδείχθηκε η ευχέρεια στη χρήση της ψηφιακής μηχανής, περισσότερο στη φωτογράφιση και λιγότερο στη βιντεοσκόπηση. Μετά την επίδειξη χειρισμού, η πλειοψηφία των παιδιών μπορούσε να χειριστεί άνετα την αναπαραγωγή των πλάνων. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η συζήτηση που προηγήθηκε για τα μέσα επικοινωνίας και τη χρήση τους, τις διαφημίσεις, το σκοπό, τις τεχνικές τους, οδήγησε τα παιδιά σε προβληματισμό, κριτική στάση και διαπιστώσεις που πήραν σάρκα και οστά με τις επιλογές τους για το σχεδιασμό του δικού τους διαφημιστικού μηνύματος. Το παρόν σχέδιο εργασίας με σκοπό τον αλφαβητισμό στα μέσα επικοινωνίας μαθητών/τριών νηπιαγωγείου, κατέδειξε ρητά τη μετάβαση των παιδιών από απλούς καταναλωτές των μέσων σε παραγωγούς, ζητούμενο όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (Buckingham, 1988 Θεοδωρίδης, 2002 Livingstone, 2003). Η παραγωγή σήμερα, τονίζουν οι Κούρτη & Λεωνίδα (2007), είναι ευρύτατα αποδεκτή ως κεντρικό στοιχείο της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί και αναλυθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία (Buckingham, 2003). Υποστηρίζεται πως η εμπλοκή στη διαδικασία παραγωγής, οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών των οπτικοακουστικών προϊόντων (Buckingham, 2003 Livingstone, 2003). Η παραγωγή του συγκεκριμένου διαφημιστικού μηνύματος έδειξε να στηρίζεται στην κριτική συμμετοχή των παιδιών και όχι στην απλή συμμετοχή, στόχος των προγραμμάτων εκπαίδευσης στα ΜΜΕ (Κούρτη & Λεωνίδα, 2007). Η οικειότητα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας με τα μέσα, έχει επισημανθεί από πολλούς/ές ερευνητές/τριες (Kaiser Family Foundation, 1999 Turow & Nir, 2000 Marsh & Thompson, 2001 Plowman & Stephen, 2003), γεγονός που διαπιστώθηκε και στην παρούσα μελέτη. Όπως διεφάνει από το εν λόγω σχέδιο εργασίας, η χρήση των ψηφιακών μέσων από μαθητές/τριες νηπιαγωγείου, δείχνει να αποτελεί πρακτική εύκολη, ευχάριστη, δημιουργική και άκρως επιθυμητή από τα παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως της ένταξης των μέσων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, αποτελεί η αξιοποίηση του Η/Υ, των νέων τεχνολογιών, του ψηφιακού υλικού, από τους/τις [417]

15 εκπαιδευτικούς (Prensky, 2008 Βαλσαμίδου κ.ά., 2008 Βαλσαμίδου & Μακρογιώργος, 2009) και δη από τους/τις εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου οι οποίοι/ες αποτελούν και τους/τις πρώτους/ες δασκάλους/ες των παιδιών. H διερεύνηση του χώρου της προσχολικής εκπαίδευσης ως πεδίου ενσωμάτωσης ή μη, προγραμμάτων εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας, οδήγησε στη διαπίστωση, μέσα από την παρούσα μελέτη περίπτωσης, ότι πρόκειται για ένα εύφορο έδαφος, τόσο ως προς το πρόγραμμά του, όσο και ως προς το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τα εν λόγω προγράμματα. Καταγράψαμε, στο πρόγραμμα που εφαρμόσαμε, τη διάχυτη χαρά των παιδιών όταν συνειδητοποίησαν, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούν στο σπίτι, μπορούν να είναι χρήσιμα και στην τάξη του σχολείου τους και μάλιστα για τη δημιουργία ενός μεσοποιημένου προϊόντος, σαν κι αυτά που παρακολουθούν στην τηλεόραση σχεδόν καθημερινά. Βεβαίως, έρευνες στον ελληνικό χώρο σημειώνουν την ανάγκη ένταξης της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο νηπιαγωγείο (Νίκα, 2007) ή την αντίστοιχη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας (Κούρτη & Λεωνίδα, 2007), σημεία τα οποία προσυπογράφουμε κι εμείς. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τον αλφαβητισμό στα μέσα επικοινωνίας, σε ένα πρώτο στάδιο. Βεβαίως το ζήτημα του αλφαβητισμού στα μέσα δεν μπορεί να καλυφθεί με ένα σύντομο σχέδιο εργασίας, αλλά με μακροχρόνια προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής στάσης των παιδιών απέναντι στα μηνύματα των μέσων. Τα προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης στα ΜΜΕ δεν είναι κάποια σποραδικά σχέδια εργασίας αλλά αποτελούν μία συγκροτημένη και μακροχρόνια διαδικασία, η οποία οφείλει να έχει την αποδοχή των εκπαιδευτικών αρχών, των ίδιων των εκπαιδευτικών και της οικογένειας (Νίκα, Χρηστάκης & Ντάβου, 2007). Οπωσδήποτε και η ύπαρξη ουσιωδών υποδομών/παραμέτρων ως προς αυτό τον τομέα από το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, όπως η ύπαρξη στο νηπιαγωγείο Η/Υ, διαφόρων ψηφιακών μέσων ή η επαρκής πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι κρίσιμη και καίρια για το έργο των εκπαιδευτικών που θέλουν και μπορούν να ενσωματώσουν/αξιοποιήσουν, με οριζόντιο ή και κάθετο τρόπο, τα μέσα επικοινωνίας στη διδακτική τους τάξη. Η μέθοδος project, αποδείχθηκε ιδανική για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος αλφαβητισμού στα μέσα επικοινωνίας, από τη φύση του διαθεματικό, διότι έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και να ασχοληθούν με ένα θέμα που άπτεται των βιωμάτων, των εμπειριών και των προτιμήσεών τους. Η μάθηση μέσω του σχεδίου εργασίας, προέρχεται από τη δυναμική/δημιουργική εμπλοκή των παιδιών μέσα σε ομάδες και από την επεξεργασία θεμάτων που τα ενδιαφέρουν άμεσα. Τα προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης στα μέσα, λόγω του ότι είναι και πρέπει να είναι μακροχρόνια (Νίκα, Χρηστάκης & [418]

16 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ντάβου, 2007), μπορούν κάλλιστα να ενσωματωθούν με τη μορφή μεγάλων project στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και να καλύψουν μια πληθώρα μέσων από το περιβάλλον των παιδιών. Ουσιαστική προϋπόθεση όμως, είναι η ένταξη των εν λόγω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας, στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του στα σχετικά ζητήματα. «Είναι πολύ σοβαρό, επειδή το μοναδικά μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα είναι ότι οι ψηφιακοί μετανάστες εκπαιδευτικοί, που μιλούν μια ξεπερασμένη γλώσσα (αυτή της προ-ψηφιακής εποχής), αγωνίζονται να διδάξουν έναν πληθυσμό που μιλά μια εξ ολοκλήρου νέα γλώσσα» υποστηρίζει ο Prensky (2001: 2) επίκαιρος όσο ποτέ. Παραφράζοντας, θα λέγαμε ότι οι σημερινοί εκπαιδευτικοί αγωνίζονται να διδάξουν έναν πληθυσμό που μιλά μια εξολοκλήρου μεσοποιημένη γλώσσα κι αυτή είναι η πρόκληση της εκπαίδευσης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θερμές ευχαριστίες σε όλους/ες όσους/ες βοήθησαν στην πραγματοποίηση του σχεδίου εργασίας. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους/τις μαθητές/τριες-παραγωγούς του διαφημιστικού μηνύματος και τον προγραμματιστή-τεχνικό Η/Υ και δικτύων κ. Βασίλειο Μακρογιώργο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Aufderheide, P. & Firestone, C. (1993), Media literacy: National leadership conference: Report, Washington, D.C.: Aspen Institute 2. Bell, A. (1993), Some experiments in diagnostic teaching, Educational Studies in Mathematics, 24, Brooker, L. & Siraj-Blatchford, J. (2002), Click on Miaow! : how children of three and four years experience the nursery computer, Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), Buckingham, D. (1988), Media education in UK: Moving beyond protectionism, Journal of Communication, 48(1), Buckingham, D. (2003), Media education: Literacy, learning and contemporary culture, Cambridge, United Kingdom: Polity Press 6. Buckingham, D. (2007), Μορφές αλφαβητισμού στα ψηφιακά μέσα: Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας στην εποχή του διαδικτύου, Ζητήματα επικοινωνίας, Αφιέρωμα: Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας, 6, 13-29, Αθήνα: Καστανιώτης 7. Clements, D. H. & Jamara, J. (2003), Young children and technology: what does the research say? Young children, 58(6), Cohen, L. & Manion, L. (1997), «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας», Αθήνα: Έκφραση [419]

17 9. Edelson, D. C., Pea, R. D. & Gomez, L. M. (1996), The Collaboratory Notebook, Communications of the ACM, 39(4), Flake, J. L. (1996), The World Wide Web and Education, Computers in the schools, 12(1/2), Helm, J. H. & Katz, L. (2002), «Μέθοδος Project και Προσχολική Εκπαίδευση», (Α. Βεργιοπούλου μετ.), Αθήνα: Μεταίχμιο 12. Hobbs, R. (1998), The seven great debates in the media literacy movement, Journal of Communication, 48(1), Hobbs, R. (2007), H ενσωμάτωση του αλφαβητισμού στα μέσα επικοινωνίας στη μέση εκπαίδευση, Ζητήματα επικοινωνίας, Αφιέρωμα: Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας, 6, 59-72, Αθήνα: Καστανιώτης 14. Kaiser Family Foundation (1999), Kids & the New Millennium, Kaiser Family Foundation, Menlo Park, CA., Available in: (4/12/2009) 15. Kron, F. W. & Σοφός, Α. (2007), «Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών», Αθήνα: Gutenberg 16. Livingstone, S. (2003), The changing nature and uses of media literacy, Electronic Working Papers, 4, Available in: 03.pdf (4/12/2009) 17. Marsh, J. & Thompson, P. (2001), Parental involvement in literacy development: using media texts, Journal of Research in Reading, 24(3), Plowman, L. & Stephen, C. (2003), A benign addition? Research on ICT and pre-school children, Journal of computer assisted learning, 19(2), Prensky, M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 9(5), 1-6, NCB University Press 20. Prensky, M. (2008), Turning On the Lights, Reaching the Reluctant Learner, 65(6), Rideout, V. J., Vandewater, E. A. & Wartella, E. A. (2003), Zero to Six: Electronic media in the lives of infants, toddlers, and preschoolers, Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foundation 22. Turow, J. & Nir, L. (2000), The Internet and the Family 2000: the view from parents, the view from kids, Report 33, Annenberg Public Policy Center, University of Pennsylvania 23. Tyner, K. (l993), The tale of the elephant: Media education in the United States, In C. Bazalgette, E. Bevort, and J. Savino (eds.) New directions: Media education worldwide, , London: British Film Institute 24. Βαλσαμίδου, Λ., Μαρσέλου, Β., Μπούκουρα, Κ. & Πλιάσα, Σ. (2008), Μαθήματα Nέων Tεχνολογιών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων, Στο Ε. Κολτσάκης & Ι. Σαλονικίδης (επιμ.), Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του [420]

18 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας, τ. Α, 37-45, Νάουσα 25. Βαλσαμίδου, Λ. & Μακρογιώργος, Β. (2009), «Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Ένταξη & Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 26. Βρύζας, Κ. (1997), «Μέσα Επικοινωνίας και Παιδική Ηλικία», Θεσσαλονίκη: Βάνιας 27. Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006), «Οδηγός Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης», ΥΠΕΠΘ, Αθήνα: ΟΕΔΒ 28. ΔΕΠΠΣ (2003), Υπουργική Απόφαση, Γ/2/21072, ΦΕΚ 304/ Δουλκέρη, Τ. (2000), «Κοινωνιολογία της διαφήμισης», Αθήνα: Παπαζήσης 30. Θεοδωράκη, Α. & Ιωάννου Α. (2001), «Η Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο Δημοτικό Σχολείο με τη Μέθοδο Project», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 31. Θεοδωρίδης, Μ. (2002), Γνωριμία με την οπτικοακουστική έκφραση. Προτάσεις του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός» για την καθιέρωση της οπτικοακουστικής παιδείας στο σχολείο, Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 27, Κούρτη, Ε. & Λεωνίδα, Μ. (2007), Από θεατές παραγωγοί: Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων, Ζητήματα επικοινωνίας, Αφιέρωμα: Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας, 6, , Αθήνα: Καστανιώτης 33. Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., Ντίνας, Κ., Μαρσέλλου, Β. & Νικούση, Στ. (2003), Η πληροφοριακή και επικοινωνιακή τεχνολογία (ΠΕΤ) στο Νηπιαγωγείο. Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την εισαγωγή της ΠΕΤ στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 130, Νίκα, Β. (2007), Οπτικοακουστικός αλφαβητισμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Ζητήματα επικοινωνίας, Αφιέρωμα: Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας, 6, 43-58, Αθήνα: Καστανιώτης 35. Νίκα, Β. & Ντάβου, Μπ. (2008), Εφαρμογή και Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Επιμόρφωσης Δασκάλων στον Αλφαβητισμό στα Μέσα Επικοινωνίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 152, Νίκα, Β., Χρηστάκης, Ν. & Ντάβου, Μπ. (2007), Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας: Από το Σχολείο στην Οικογένεια, Πρακτικά του 19 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας, Καρδίτσα, Ανασύρθηκε από: [421]

19 (12/1/2010) 37. Ντάβου, Μπ. (2007), Αγωγή και εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας (πρόλογος), Ζητήματα επικοινωνίας, Αφιέρωμα: Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας, 6, 5-12, Αθήνα: Καστανιώτης 38. Ντολιοπούλου, Κ. (2002), Εξωσχολική χρήση διαδικτύου από εφήβους μαθητές και μαθήτριες, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 125, Χατζηδήμου, Δ. & Ταρατόρη, Ε. (2001), Η μέθοδος Project στο σχολείο, Στο Ι. Πυργιωτάκη (επιμ.), Ολοήμερο Σχολείο, λειτουργία και προοπτικές, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 40. Χρονάκη, Α. (2009), Ψηφιακό υλικό, δραστηριότητα και δράση: Σχεδιάζοντας για τη μάθηση των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικοιστορικο-πολιτισμικής προσέγγισης, Ανασύρθηκε από: (3/12/2009) 41. Χρυσαφίδης, Κ. (1998), «Βιωματική- Επικοινωνιακή Διαδικασία Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο σχολείο», Αθήνα: Gutenberg [422]

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

«Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου «Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου Λίνα Βαλσαμίδου 1, Βασίλειος Μακρογιώργος 2 1 Μ.Δ.Ε. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική κληρονομιά και ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Μια Εικονική Περιήγηση στην Πινακοθήκη «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Πολιτισμική κληρονομιά και ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Μια Εικονική Περιήγηση στην Πινακοθήκη «Γενίτσαροι και Μπούλες» Πολιτισμική κληρονομιά και ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Μια Εικονική Περιήγηση στην Πινακοθήκη «Γενίτσαροι και Μπούλες» Λίνα Π. Βαλσαμίδου M.Ed. στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, M.A. στην Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

«Ομιλούντα βιβλία στο νηπιαγωγείο: Παρουσίαση ψηφιακού οικολογικού παραμυθιού με διαθεματική χρήση για την προσχολική ηλικία»

«Ομιλούντα βιβλία στο νηπιαγωγείο: Παρουσίαση ψηφιακού οικολογικού παραμυθιού με διαθεματική χρήση για την προσχολική ηλικία» «Ομιλούντα βιβλία στο νηπιαγωγείο: Παρουσίαση ψηφιακού οικολογικού παραμυθιού με διαθεματική χρήση για την προσχολική ηλικία» Λίνα Π. Βαλσαμίδου Παιδαγωγός ΠE60, M.Ed. Cultural studies & New Technologies,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, ο εθνικός φορέας εφαρμοσμένης έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών

Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Σ. Μάνεση 1 1 Νηπιαγωγός, Med, taniakourou@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά»

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» «Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» Μ. Παντελέων Εκπαιδευτικός ΠΕ60, επιμορφώτρια Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 έκανα για 20 λεπτά περίπου μάθημα για να γνωρίσω καλύτερα τους/τις μαθητές/τριες, για να τους/τις χωρίσω σε ομάδες και για να τους γνωστοποιήσω πώς θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, 30 Απριλίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Λίνα Π. Βαλσαμίδου M.Ed. στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, M.A. στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα