ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΑ Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των χορογράφων για νέες παραγωγές και διεξαγωγή έρευνας. Το ύψος της χορηγίας αποφασίζεται από Ενδοϋπηρεσιακή Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την υποβολή εμπεριστατωμένης καλλιτεχνικής πρότασης από τις/τους χορογράφους, συνοδευομένης από αναλυτικό προϋπολογισμό μέσω του παρόντος εντύπου. Το ποσό θα παραχωρείται σε δύο δόσεις. Η/Ο χορογράφος υπόκειται στη δέσμευση να παρουσιάσει αναλυτικό οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό, αποδείξεις και εξελεγμένους λογαριασμούς, προτού λάβει τη δεύτερη και τελευταία δόση. Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1. Χορογράφοι οι οποίοι είναι Κύπριοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο και οι οποίοι διατηρούν ομάδα χορού η οποία λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύρια καταστατική επιδίωξη την προώθηση του χορού και της χορογραφίας και λειτουργεί με βάση την κείμενη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος, περί Εταιρειών Νόμος). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ομάδας χορού με έργο που χορογραφεί άλλος χορογράφος πέραν από το χορογράφο-πρόεδρο/καλλιτεχνικό διευθυντή της ίδιας της ομάδας. Ο χορογράφοςπρόεδρος/καλλιτεχνικός διευθυντής της ομάδας χορού πρέπει να έχει επιδείξει πενταετή τουλάχιστον συνεχή και τακτική παρουσία στα χορευτικά δρώμενα στην Κύπρο με την ομάδα του με παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων. 2. Χορογράφοι οι οποίοι είναι Κύπριοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον συνεχή και τακτική παρουσία στα χορευτικά δρώμενα στην Κύπρο με παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων και έχουν επιδείξει συνέπεια στον τομέα. Β. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Με την αίτηση του/της χορογράφου πρέπει να υποβάλλεται: αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της ομάδας από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων ή από τον Έφορο Εταιρειών βιογραφικό χορογράφου τεκμήρια δουλειάς χορογράφου βιογραφικό ομάδας χορού βιογραφικά συντελεστών της παραγωγής βιογραφικό οργανωτή / διευθυντή παραγωγής (αν υπάρχει) βιογραφικό και ιδιότητα ομιλητή/ών ή συντελεστή/ών Εργαστηρίου ή Δραστηριότητας Σκεπτικό Πρότασης (στον ενδεδειγμένο χώρο του εντύπου) Σκεπτικό Εργαστηρίου ή Δραστηριότητας (στον ενδεδειγμένο χώρο του εντύπου) Δείγμα της δουλειάς που προγραμματίζεται για παρουσίαση με αμοντάριστα πλάνα χωρίς επέμβαση φωτισμού, ήχου ή εφέ. Η λήψη μπορεί να γίνει σε στούντιο πρόβας και να μην 1

2 ξεπερνά τα 5 λεπτά. Το δείγμα μπορεί να είναι υπό μορφή DVD αλλά πρέπει απαραιτήτως να είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή (vimeo, youtube, αρχείο σε USB). Η προσκόμιση δείγματος της δουλειάς που προγραμματίζεται είναι υποχρεωτική για όλους τους αιτητές. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορία κρίνεται χρήσιμο να επισυναφθεί. Χορογράφοι οι οποίοι έλαβαν στο παρελθόν χορηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ (ή προηγουμένως στο ΠΙΛΟΤΙΚΟ) να προσκομίσουν μόνο τα έγγραφα που αφορούν την υποβαλλόμενη πρόταση. 2. Η προθεσμία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα λήγει την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013, στις μ.μ. Καμία αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνεται δεκτή. Η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου θα λαμβάνεται υπόψη. Όταν το έντυπο παραδίδεται δια χειρός θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 3. Το έντυπο υποβολής αίτησης πρέπει να παραδοθεί δια χειρός ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μόνο σε μορφή pdf. (μόνο τα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V της αίτησης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να σταλεί ταχυδρομικώς στην πιο κάτω διεύθυνση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες (Πρόγραμμα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2014), Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία 4. Οι αιτητές μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο υποβολής αίτησης από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις») ή από την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Σύνδεσμος «Έντυπα»). 5. Καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή υπό οποιανδήποτε άλλη μορφή (π.χ. επιστολή, φαξ). 6. Οι αιτήσεις που παραδίδονται δια χειρός ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα. 7. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 8. Η επιχορήγηση δίνεται στo πλαίσιo των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού των Π.Υ. που εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η εφαρμογή του Προγράμματος ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2014 τελεί υπό την αίρεση ενδεχόμενων περαιτέρω δημοσιονομικών περικοπών. Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 1. Το ποσό της επιχορήγησης θα παραχωρείται στο δικαιούχο σε δύο δόσεις. Η Α δόση, 70% μετά την έγκριση της αίτησης και η Β δόση, το υπόλοιπο 30% μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος και αφού ο δικαιούχος έχει υποβάλει: α. Αναλυτικό οικονομικό απολογισμό, ελεγμένο από εξωτερικό ελεγκτή ή πιστοποιημένο από εγκεκριμένο λογιστή. Με την υποβολή πιστοποιημένου απολογισμού δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδείξεων. Ο εγκεκριμένος Λογιστής θα πρέπει να κατέχει και να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου, εάν και εφόσον του ζητηθεί, τις αποδείξεις των δαπανών του προγράμματος που έχει ελέγξει. Δεν γίνονται δεκτοί απολογισμοί στους οποίους οι σελίδες των καταστάσεων δεν είναι μονογραμμένες από το Λογιστή ο οποίος στην καλυπτική επιστολή βεβαιώνει τον έλεγχο των δαπανών που δηλώνονται. β. αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων που να περιλαμβάνουν το όνομα και το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στους χορηγούς μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (προσκλήσεις, προγράμματα, αφίσες, κτλ.). 2. Ο οικονομικός απολογισμός και τα αποδεικτικά στοιχεία ως αναφέρονται πιο πάνω στο σημείο 1α και 1β πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο έως και τις 5 Δεκεμβρίου Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας, ο αιτητής δεν λαμβάνει β δόση και είναι υπόχρεος να παρουσιάσει αναλυτική κατάσταση δαπάνης της α δόσης. 2

3 3. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα μείωσης του ποσού της χορηγίας εάν οι υποβληθέντες εξελεγμένοι λογαριασμοί παρουσιάζουν μειωμένες δαπάνες σε σχέση με τις αρχικά υποβληθείσες δαπάνες. 4. Η μη τήρηση οποιοδήποτε καλλιτεχνικών ή οικονομικών προϋποθέσεων επί των οποίων βασίστηκε η επιχορήγηση, η διακοπή προετοιμασίας της παραγωγής, η μη συμμόρφωση στους παρόντες όρους συνεπάγεται ανάκληση της επιχορήγησης. 5. Το 70% των συντελεστών της ομάδας χορού που συμμετέχει στην εν λόγω παραγωγή πρέπει να αποτελείται από Κύπριους επαγγελματίες. 6. Η υποβολή αίτησης σημαίνει πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και κριτηρίων, χωρίς καμία επιφύλαξη. 7. Σε περίπτωση ματαίωσης μέρους ή όλου του προγράμματος, κάθε αιτητής έχει υποχρέωση να επιστρέφει το αναλογούν μέρος της επιχορήγησης που έχει λάβει, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη δηλωθείσα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης και να αιτιολογήσει τη ματαίωση αυτή. 8. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2014 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Ετήσιας Επιχορήγησης 2014 ή στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Φυσικών Προσώπων 2014 παρά μόνο για επιχορήγηση συμμετοχής τους σε Φεστιβάλ στο εξωτερικό. Δ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο/Η χορογράφος υποβάλλει προς το ΥΠΠ πρόταση μέσω του παρόντος εντύπου. 1. Η αίτηση επιχορήγησης πρέπει να αφορά πρόγραμμα: α. μίας (1) νέας παραγωγής (σόλο, ντουέτο ή με περισσότερα άτομα) η οποία δεν έχει παρουσιαστεί οπουδήποτε δημόσια στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ούτε υπό μορφή οπτικού υλικού (βίντεο, ταινία, DVD, κτλ.). Η παραγωγή πρέπει να έχει διάρκεια από 40 έως 60 λεπτά, και/ή β. ενός (1) εργαστηρίου, διάλεξης, σεμιναρίου, διεξαγωγής έρευνας ή άλλης παράλληλης δράσης είτε από τον ίδιο το χορογράφο ή άλλο εμπειρογνώμονα ή φορέα αρμόδιο για το θέμα του εργαστηρίου, της διάλεξης, κτλ. ο οποίος θα κληθεί από την Κύπρο ή από το εξωτερικό. 2. Τα πιο πάνω πρέπει να υλοποιηθούν πριν από τις 5 Δεκεμβρίου 2014, προθεσμία υποβολής του απολογισμού και των αποδεικτικών πραγματοποίησης του έργου. 3. Η επιχορήγηση παραχωρείται δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται οποιοδήποτε κέρδος από τον αιτητή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να υποβάλει πλήρη στοιχεία εσόδων & εξόδων (περιλαμβανομένων και εσόδων από άλλες χορηγίες). Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1. Η επιχορήγηση παραχωρείται μόνο για επιλέξιμες δαπάνες όπως καθορίζονται στα Σημεία 4, 5, 6 πιο κάτω. 2. Απαγορεύεται η λήψη χορηγίας από άλλο κρατικό φορέα για κάλυψη επιλέξιμων δαπανών που καλύπτονται 100% από το ΥΠΠ (βλ. Μέρος 5 πιο κάτω). 3. Σε περίπτωση που ο αιτητής εξασφαλίσει οποιαδήποτε χορηγία από άλλο φορέα, πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων το ΥΠΠ για την ταυτότητα του χορηγού, το ποσό της χορηγίας και το σκοπό για τον οποίο θα δαπανήσει τη χορηγία. Το ΥΠΠ πρέπει επίσης να ενημερώνεται για τυχόν άλλα αιτήματα που έχει υποβάλει ο αιτητής για χορηγία από άλλο φορέα, η απάντηση των οποίων εκκρεμεί. 4. Ως ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης για έργα με συμμετοχή τριών ατόμων και άνω ως χορευτές με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες για κάθε πρόταση καθορίζονται οι και οι δαπάνες καθορίζονται ως εξής: 3

4 Επιλέξιμες δαπάνες: 4.1. Νέα παραγωγή (α) Αμοιβές: Χορογράφος Χορευτής/τρια Σκηνογράφος Δραματουργός Σύνολο μέχρι Ενδυματολόγος Φωτιστής Μουσικός Video-artist Άλλος συντελεστής Οργανωτής/διευθυντής παραγωγής (αν υπάρχει) έως 3% επί του συνόλου των αμοιβών. Σημειώνεται ότι στο σύνολο των μέχρι συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές και δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο 4.2 πιο κάτω. Οι αμοιβές των πιο πάνω συντελεστών καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. (β) Παραγωγή / Τεχνικές Απαιτήσεις: Σκηνικά Κοστούμια Μουσική Ηχογράφηση Μεταφορικά Σύνολο μέχρι 7000 Φωτισμοί Ηχητικά Τεχνικός εξοπλισμός Ενοίκια χώρου για πρόβες (αν υπάρχει) Ενοίκιο χώρου για παρουσίαση παραγωγής ή διεξαγωγή εργαστηρίου/διάλεξης (αν υπάρχει) Οι πληρωμές για τα πιο πάνω θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. (γ) Προβολή: Σχεδιασμός και εκτύπωση μέχρι 300 Διαφήμιση στα ΜΜΕ μέχρι 700 Τα έξοδα προβολής της παραγωγής θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση Εργαστήρι ή Άλλη Δραστηριότητα Αμοιβές χοροδιδασκάλου/χορογράφου/χορευτή (συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού και φιλοξενίας (διαμονή και per diem) αν πρόκειται για άτομο από το εξωτερικό) Ενοίκιο χώρου για πραγματοποίηση του σεμιναρίου την ημέρα, σε περίπτωση που ο χορογράφος/χορευτής/ομάδα χορού που υποβάλλει την πρόταση δε διαθέτει studio. Οι πιο πάνω αμοιβές και δαπάνες, πρέπει να συμπεριληφθούν στο ανώτατο ποσό των 18000, όπως καθορίζεται στο σημείο 4.1.α πιο πάνω. Οι αμοιβές των πιο πάνω συντελεστών θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. 5. Ως ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης για έργo σόλο με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες για κάθε πρόταση καθορίζονται οι 8000 και οι δαπάνες καθορίζονται ως εξής: 5.1. Νέα παραγωγή (α) Αμοιβές: Χορογράφος Χορευτής/τρια Σκηνογράφος Δραματουργός Σύνολο μέχρι 5000 Ενδυματολόγος Φωτιστής Μουσικός Video-artist 4

5 Άλλος συντελεστής Οργανωτής/διευθυντής παραγωγής (αν υπάρχει) έως 3% επί του συνόλου των αμοιβών. Σημειώνεται ότι στο σύνολο των μέχρι 5000 συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές και δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο 5.2 πιο κάτω. Οι αμοιβές των πιο πάνω συντελεστών καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. (β) Παραγωγή / Τεχνικές Απαιτήσεις: Σκηνικά Κοστούμια Μουσική Ηχογράφηση Μεταφορικά Σύνολο μέχρι 2000 Φωτισμοί Ηχητικά Τεχνικός εξοπλισμός Ενοίκια χώρου για πρόβες (αν υπάρχει) Ενοίκιο χώρου για παρουσίαση παραγωγής ή διεξαγωγή εργαστηρίου/διάλεξης (αν υπάρχει) Οι πληρωμές για την κατασκευή των πιο πάνω απαιτήσεων θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. (γ) Προβολή: Σχεδιασμός και εκτύπωση μέχρι 300 Διαφήμιση στα ΜΜΕ μέχρι 700 Τα έξοδα προβολής της παραγωγής θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση Εργαστήρι ή Άλλη Δραστηριότητα Αμοιβές χοροδιδασκάλου/χορογράφου/χορευτή (συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού και φιλοξενίας (διαμονή και per diem) αν πρόκειται για άτομο από το εξωτερικό) Ενοίκιο χώρου για πραγματοποίηση του σεμιναρίου την ημέρα, σε περίπτωση που ο χορογράφος/χορευτής/ομάδα χορού που υποβάλλει την πρόταση δε διαθέτει studio. Οι πιο πάνω αμοιβές και δαπάνες, πρέπει να συμπεριληφθούν στο ανώτατο ποσό των 5000, όπως καθορίζεται στο σημείο 5.1 πιο πάνω. Οι αμοιβές των πιο πάνω συντελεστών θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. 6. Ως ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης για έργα ντουέτo με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες για κάθε πρόταση καθορίζονται οι και οι δαπάνες καθορίζονται ως εξής: 6.1. Νέα παραγωγή (α) Αμοιβές: Χορογράφος Χορευτής/τρια Σκηνογράφος Δραματουργός Σύνολο μέχρι 9000 Ενδυματολόγος Φωτιστής Μουσικός Video-artist Άλλος συντελεστής Οργανωτής/διευθυντής παραγωγής (αν υπάρχει) έως 3% επί του συνόλου των αμοιβών. Σημειώνεται ότι στο σύνολο των μέχρι 9000 συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές και δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο 6.2 πιο κάτω. Οι αμοιβές των πιο πάνω συντελεστών καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. (β) Παραγωγή / Τεχνικές Απαιτήσεις: Σκηνικά Κοστούμια 5

6 Μουσική Ηχογράφηση Μεταφορικά Σύνολο μέχρι 4000 Φωτισμοί Ηχητικά Τεχνικός εξοπλισμός Ενοίκια χώρου για πρόβες (αν υπάρχει) Ενοίκιο χώρου για παρουσίαση παραγωγής ή διεξαγωγή εργαστηρίου/διάλεξης (αν υπάρχει) Οι πληρωμές για την κατασκευή των πιο πάνω απαιτήσεων θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. (γ) Προβολή: Σχεδιασμός και εκτύπωση μέχρι 300 Διαφήμιση στα ΜΜΕ μέχρι 700 Τα έξοδα προβολής της παραγωγής θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. 6.2 Εργαστήρι ή Άλλη Δραστηριότητα Αμοιβές χοροδιδασκάλου/χορογράφου/χορευτή (συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού και φιλοξενίας αν πρόκειται για άτομο από το εξωτερικό) Ενοίκιο χώρου για πραγματοποίηση του σεμιναρίου την ημέρα, σε περίπτωση που ο χορογράφος/χορευτής/ομάδα χορού που υποβάλλει την πρόταση δε διαθέτει studio. Οι πιο πάνω αμοιβές και δαπάνες, πρέπει να συμπεριληφθούν στο ανώτατο ποσό των 9000, όπως καθορίζεται στο σημείο 6.1. πιο πάνω. Οι αμοιβές των πιο πάνω συντελεστών θα καλύπτονται 100% από την επιχορήγηση. 7. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η παραγωγή θα παρουσιαστεί στο θέατρο «ΠΑΛΛΑΣ» ή στην αίθουσα Καστελιώτισσα με τα οποία το ΥΠΠ έχει ειδική συμφωνία, οι αιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για παραχώρηση της αίθουσας μόνο αν υπάρχει δυνατότητα (όχι όμως για τυχόν άλλες απαιτήσεις). 8. Το ΥΠΠ διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής του ανώτατου ποσού σε κάθε κατηγορία σε περίπτωση που οι δυνατότητες του Προϋπολογισμού του 2014 δεν το επιτρέπουν και σε περίπτωση που οι προϋπολογισμοί που παρουσιάζονται κρίνονται διογκωμένοι και μη ρεαλιστικοί. ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1.Καλλιτεχνική πρόταση: α. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα της/του χορογράφου και η συμβολή του στη γενικότερη ανάπτυξη της τέχνης του χορού και την προβολή αυτής στην Κύπρο. β. Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός της ομάδας και οι δυνατότητες των συντελεστών για πραγματοποίηση μιας ποιοτικής και άρτιας παραγωγής. γ. Το σκεπτικό και η σαφής προσέγγιση και παρουσίαση της πρότασης (να προωθεί την έρευνα, να διακρίνεται για την πρωτοτυπία της, να εγκαινιάζει νέες μορφές έκφρασης, κτλ.) δ. Η υλοποίηση της πρότασης να περιλαμβάνει την απασχόληση επαγγελματιών χορευτών οι οποίοι πρέπει να είναι περισσότεροι σε αριθμό από τους υπόλοιπους συντελεστές της προτεινόμενης παραγωγής. 25% 25% 30% 20% 2. Οικονομική πρόταση: Για κάθε πρόταση, θα αξιολογείται επί τις 100% ο προϋπολογισμός που υποβάλλεται και κυρίως ο βαθμός ρεαλιστικής τεκμηρίωσής του. 6

7 Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Τις προτάσεις αξιολογεί Τριμελής Ενδοϋπηρεσιακή Επιτροπή η οποία συστήνεται ειδικά για το Πρόγραμμα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2014 και αποτελείται από τρεις (3) Μορφωτικούς Λειτουργούς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής επικυρώνονται από το Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών και τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανάλογα με το ύψος της προτεινόμενης επιχορήγησης. 7

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 ΟΡΙΣΜΟΙ...7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...9 1. Πρόγραμμα «Συγγραφή Σεναρίου Development»...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3905 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 219 20101223 Τέθηκε σε ισχύ: 23.12.2010 Τίτλος Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα