Προσωρινό νησί: Η παραγωγή του χώρου στη Σαντορίνη Fleeting island: The production of space in Santorini

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωρινό νησί: Η παραγωγή του χώρου στη Σαντορίνη Fleeting island: The production of space in Santorini"

Transcript

1 Προσωρινό νησί: Η παραγωγή του χώρου στη Σαντορίνη Fleeting island: The production of space in Santorini Ζωή Χατζηγιαννάκη Περίληψη Η εργασία αυτή επιχειρεί µια έρευνα των πολύπλοκων τρόπων παραγωγής του χώρου στη Σαντορίνη. Στόχος αυτής της έρευνας είναι να τους αναζητήσει, να τους κατανοήσει και µέσα απ αυτό να προσπαθήσει να προβάλει µία αντίληψη του χώρου σε συνάρτηση µε τον χρόνο, ως σύνολο αλληλεπιδράσεων και συσχετισµών. Η αναίρεση της στατικότητας και της αποσπασµατικότητας, ίσως καταφέρει να αποτρέψει και να αποβάλει κατηγοριοποιήσεις και χαρακτηρισµούς ενός τόπου, που γίνονται πολύ συχνά η αιτία σοβαρών προβληµάτων της εξέλιξης του. Για την πραγµατοποίηση της έρευνας αυτής έχουν χρησιµοποιηθεί και πρακτικά µεθοδολογικά εργαλεία, το video και η φωτογραφία. Abstract This paper seeks to study and understand the complex ways that space is produced in the island of Santorini, Greece. This understanding may allow for the recognition of space as mobile (concurrent with time) and as a totality composed by various associations and interplays. The denunciation of space as fixed and fragmentary could thus possibly discourage practices of general classifications and representations of a place which often hinder the unfolding of its enormous multiform potential. This spatial research requires the inclusion and collaboration of both theoretical and practical methods such as video and photography. 1

2 Η πραγµατικότητα που είχα γνωρίσει δεν υπήρχε πια. Ήταν αρκετό που δεν εµφανιζόταν η κυρία Σουάν εντελώς όµοια, και την ίδια στιγµή, για να γίνει η Λεωφόρος άλλο πράγµα. Οι τόποι που γνωρίσαµε δεν ανήκουν µόνο στον κόσµο του χώρου, όπου τους τοποθετούµε για µεγαλύτερη ευκολία. Δεν ήταν παρά µια λεπτή τοµή ανάµεσα στις συνεχόµενες εντυπώσεις που σχηµάτιζαν την τότε ζωή µας, η ανάµνηση ορισµένης εικόνας δεν είναι παρά ο καηµός για ορισµένη στιγµή που πέρασε και τα σπίτια, οι δρόµοι, οι λεωφόροι, όλα είναι φευγαλέα, αλίµονο! Όπως τα χρόνια. Μαρσελ Προυστ, Αναζητώντας τον χαµένο χρόνο, Απο την µεριά του Σουαν (µετ. Π. Ζάννα, , Ηριδανός ) 1.Εισαγωγή Η περίπτωση της Σαντορίνης παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της τεράστιας αλλαγής που βιώνει τα τελευταία χρόνια, αλλαγή που οφείλεται κυρίως στον τουρισµό. Ένα απο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της αλλαγής είναι ότι έγινε αρκετά απότοµα. Ο καταστροφικός σεισµός το 1956 είχε ως αποτέλεσµα τη µετανάστευση πολλών κατοίκων του νησιού, την εγκατάλειψη των καλλιεργιών καθώς και κάποιων βιοτεχνικών µονάδων. Ο σεισµός, όµως, αποτέλεσε και το πρώτο τουριστικό έναυσµα µε τις φωτογραφίες που έκαναν το γύρο του κόσµου, αποκαλύπτοντας, παράλληλα µε την τεράστια καταστροφή, το εντυπωσιακό ηφαιστειογενές τοπίο του νησιού. Ένα λοιπόν µέρος, που, έδειχνε να είχε χάσει οποιαδήποτε αξία, µεταµορφώθηκε σε µικρό σχετικά διάστηµα, µε τον τουρισµό, ο οποίος και έγινε η κύρια ενασχόληση και πηγή εσόδων των κατοίκων φέρνοντας έτσι µεγάλη αλλαγή όχι µόνο στην οικονοµία, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, στον χώρο, στη διαχείριση του χρόνου. Η αλλαγή αυτή είναι προϊόν συνδυασµών αµέτρητων ετερόκλητων παραγόντων, που είναι δυναµικοί και γι αυτό παράγουν χώρους οι οποίοι δεν είναι ποτέ στάσιµοι. Πώς, λοιπόν, θα µπορούσαν να µελετηθούν επαρκώς αυτοί οι χώροι, που συνεχώς µεταβάλλονται; Ποια προσέγγιση θα διευκόλυνε την κατανόηση της πολύπλοκης και συνεχούς παραγωγής τους, πράγµα που δηµιουργεί νέες και απρόσµενες καταστάσεις; 2

3 Πρώτα απ όλα, θα πρέπει να υπενθυµίσει κανείς, ότι η µελέτη του χώρου απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών τοµέων όπως της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της γεωγραφίας. Η έννοια του χώρου, όπως αυτή µελετάται και ορίζεται από πολλούς θεωρητικούς (Harvey:1990, Lefebvre:1996, Grosz:2001, Massey:1994, Soja:2005) είναι πολυδιάστατη, δεν υποδηλώνει µόνο τον αρχιτεκτονικό ή πολεοδοµικό χώρο αλλά τον χώρο, ως ενότητα, η οποία µεταβάλλεται από φυσικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς παράγοντες. Κατά τον Lefebvre ο χώρος παράγεται: δεν προσδιορίζεται απλά και µόνο ως υλικός, δεν είναι αντικείµενο, περιέχει αντικείµενα και ορίζεται από τις µεταξύ τους σχέσεις µέσα στον χρόνο. Στην πολύπλοκη αυτή έννοια του χώρου έρχονται να προστεθούν και οι ιδέες του γίγνεσθαι (becoming) και της πολλαπλότητας (multiplicity) των Deleuze και Guattari. Ο χώρος δεν είναι λοιπόν µόνο τα κτίρια, οι δρόµοι, κλπ. αλλά και η κίνηση, οι ήχοι, οι µυρωδιές, το φως, οι άνθρωποι. Είναι η συνεύρεση και η αλληλεπίδραση όλων αυτών. Γι αυτό και η κατανόηση και η ανάλυσή του απαιτεί την αναγνώριση όλων των αισθήσεων. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο η χρήση πρακτικών εργαλείων, όπως το videο και η φωτογραφία, κρίνεται απαραίτητη στην έρευνα αυτή. Αλλά και σ ένα γενικότερο πλαίσιο, η τεράστια ανάπτυξη των οπτικοακουστικών µέσων έχει καταστήσει δυνατή τη χρήση τους σε πολλούς τοµείς, εµπλουτίζοντάς τους µε νέα δεδοµένα, αποδεικνύοντας έτσι την ικανότητά τους να παρέχουν µια µεθοδολογία ανάλογων δυνατοτήτων µε αυτή της θεωρίας, η οποία τις περισσότερες φορές τα χρησιµοποιεί ως απλές αναπαραστάσεις και εικονογραφήσεις ενός κειµένου. Οι σκέψεις και τα συµπεράσµατα που αναλύονται παρακάτω προέκυψαν από θεωρητική όσο και από πρακτική έρευνα η οποία περιελάµβανε τη δηµιουργία ενός video (DV PAL 16:9, έγχρωµο, 25 ) και µιας σειράς φωτογραφιών (http://www.zoehatziyannaki.com/santo.html), καθώς επίσης και αρκετές συνεντεύξεις, οι οποίες είναι διαθέσιµες σε DVD. Για να λυθούν ως ένα βαθµό οι δυσκολίες που υπάρχουν στην παράθεση του video, που εδώ είναι δυνατή µόνο µέσα από φωτογραφίες, σηµειώνεται οτι υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης της ιστοσελίδας: στην οποία µπορεί να παρακολουθήσει κανείς κάποια αποσπάσµατα απο το video. 3

4 2. Μεθοδολογικά εργαλεία Οι θεωρίες του Lefebvre (1996) για το χώρο και ιδιαίτερα η κεντρική του ιδέα οτι ο χώρος παράγεται, είναι προιόν του κοινωνικού γίγνεσθαι και κατά συνέπεια αναπόσπαστο κοµµάτι του χρόνου, είναι η βάση γι αυτήν την έρευνα. Παράλληλα οι απόψεις του Deleuze (ιδιαίτερα στις συνεργασίες του µε τον Guattari) έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη θεωρία και ανάλυση του χώρου. Η ιδέα του γίγνεσθαι, που έχει απασχολήσει πολύ αυτήν την έρευνα, έχει πολλά κοινά σηµεία µε αυτήν της παραγωγής του χώρου 1.Το γίγνεσθαι στους Deleuze και Guattari έχει έννοια θετικής και δηµιουργικής εξέλιξης του κόσµου, που είναι δυνατή µόνο, όταν το πεδίο των συσχετισµών των δυνάµεων αφήνεται ελεύθερο. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι το γίγνεσθαι είναι πάντοτε παραγωγικό, µπορεί να είναι και απλώς αναπαραγωγικό, µε την έννοια της άκαρπης επανάληψης (becoming-the-same: το-ίδιο-γιγνεσθαι). Το γίγνεσθαι είναι ένας συνεχής µετασχηµατισµός, ένα συνεχές πέρασµα απο µια κατάσταση σε άλλη, µία µετάβαση που δεν έχει συγκεκριµένη κατεύθυνση, από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο, αλλά βρίσκεται µεταξύ (in-between) των σηµείων ή καλύτερα των εντάσεων που δηµιουργούνται. Έτσι αυτή η συνεχής µετάβαση γίνεται αντιληπτή ως πολλαπλότητα, δηλαδή ως το σύνολο των ετερογενών οντοτήτων/µονάδων, οι οποίες δεν είναι ποτέ στάσιµες, αλλά και δεν λειτουργούν ποτέ αυτόνοµα. Είναι το προϊόν αµέτρητων δυναµικών και παραγόντων, που διαπλέκονται, σχετίζονται και διαχωρίζονται µεταξύ τους πάλι µε αµέτρητους διαφορετικους τρόπους. Η κατανόηση των εννοιών του γίγνεσθαι και της πολλαπλότητας βοηθάει να αντιληφθούµε την έννοια της πτύχωσης (fold), που ο Deleuze αναπτύσσει και σε άµεση σχέση µε τον χώρο και την αρχιτεκτονική: ο χώρος είναι ένα σύνολο 1 Ο Massumi (1992:192n45) υποστηριζει ότι στους Deleuze και Guattari ο όρος του γίγνεσθαι ισοδυναµει κατα κάποιο τρόπο µε αυτόν της παραγωγής. Ο ίδιος µιλώντας για τις πολλαπλές δυνατότητες µετασχηµατισµού του ανθρώπινου σώµατος αναφέρει και τις δύο έννοιες: It is an interlocking of synthesis, natural, and cultural, passive and active: productions of production, productions of recording, productions of consumption. Production. Becoming. It is continually changing as all of those levels are supposed and actualized to different degrees as the body jumps from one more or less indeterminate state to the next. (1992:83) 4

5 πτυχώσεων, που συνεχώς ξεδιπλώνονται και αναδιπλώνονται η µία µέσα στην άλλη. Ένα κτίριο αποτελείται απο πτυχώσεις του µέσα και του έξω, του προσωπικού και του κοινού, του παλαιού και του νέου, του υλικού και του αύλου κ.ο.κ. Πώς όµως συµβάλλουν οι πρακτικές µεθόδοι; Πώς µπορεί µια εικόνα (σταθερή ή κινούµενη) ή ένας ήχος να προσφέρει κάτι παραπάνω στην έρευνα του χώρου, εκτός απο µια απλή οπτική ή ηχητική περιγραφή/πληροφορία; Όπως είδαµε η έννοια του χώρου είναι πολυδιάστατη. Απαιτεί να µπορεί κανείς να σκέφτεται µέσα απο την όραση (to think through the eye) και να βλέπει µε το µυαλό (to see with the mind). Οι Deleuze και Guattari δηλώνουν ότι, όπως ο ρόλος της φιλοσοφίας είναι η δηµιουργία εννοιών (concepts) έτσι και της τέχνης είναι η δηµιουργία θυµικών/συναισθηµάτων (affects & percepts). To θυµικό/συναίσθηµα δεν είναι υποδεέστερο της έννοιας, αλλά αποτελεί και αυτό µετατροπή, µετάβαση ενός πράγµατος σε κάτι άλλο σύµφωνα µε την ιδέα του γίγνεσθαι των Deleuze και Guattari. Η γνώση και η σκέψη µπορούν λοιπόν να παραχθούν, είτε µέσα απο ένα γραπτό κείµενο, είτε απο ένα έργο τέχνης, είτε ατενίζοντας ένα φυσικό τοπίο. Πολλοί άλλοι θεωρητικοί (Pink:2001, Rogoff:2000, Back:2004, Grosz:2008) αναγνωρίζουν την ικανότητα των εικόνων και των ήχων να αποτελέσουν γνώση από µόνα τους, γνώση η οποία είναι διαφορετική στον τρόπο που αποκτάται, αλλά και ως αποτέλεσµα, απο αυτή που µπορεί να προσφέρει ένα γραπτό κείµενο. Για την εκτέλεση του video στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκε ψηφιακή βιντεοκάµερα που δεν είναι επαγγελµατική, αλλά ερασιτεχνική δηλαδή η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλής ευκρίνειας. Αυτό το γεγονός, καθώς και το ότι η χρήση της είναι χωρίς τρίποδο, παίζει αναπόφευκτα κάποιο ρόλο, στον τρόπο που ο θεατής αντιλαµβάνεται το video, µια και το µέσο (και η χρήση του) είναι απο µόνο του ένα σηµαντικό µεθοδολογικό εργαλείο. Για παράδειγµα, στη συγκεκριµένη περίπτωση η επιλογή της ερασιτεχνικής βιντεοκάµερας και η λήψη στο χέρι, µπορούν να θυµίσουν καταγραφή ταξιδιωτικής εµπειρίας και, συνεπώς, να δηµιουργήσουν συνειρµούς και ιδέες γύρω από τον τουρισµό. Η σηµαντική συµβολή του video, έγγυται ωστόσο, στην ευκαιρία επεξεργασίας εικόνας, ήχου και χρόνου, δηλαδή στις απεριόριστες δυνατότητες του µοντάζ. Η επεξεργασία του ήχου µαζί µε τις κινούµενες εικόνες κατασκευάζουν ένα ηχητικό/ρυθµικό τοπίο, όπου οι ροές των πραγµάτων, των ανθρώπων, των διαφορετικών γλωσσών, µουσικών, χρωµάτων κ.λπ. συναντιούνται. Κάθε ένα από 5

6 αυτά τα στοιχεία και η εκάστοτε σύνθεσή του µε τα άλλα προτείνουν τρόπους µέσα απο τους οποίους παράγεται ο χώρος. Για παράδειγµα, όταν ένας ήχος εισάγεται σε µια εικόνα υπάρχει αυτοµάτως η δηµιουργία µιας άλλης κατάστασης: µια κίνηση, µια αλλαγή τοπίου. Κάθε διαφορετική γλώσσα που ακούγεται απο τούς διαφορετικούς επισκέπτες του νησιού, ταράζει, µεταµορφώνει το τοπίο. Για την εκτέλεση των φωτογραφιών χρησιµοποιήθηκε τρίποδο για να επιτρέψει ευκρινή απεικόνιση του τοπίου, η οποία δεν θα ήταν δυνατή την ώρα της δύσης, εάν η φωτογραφική µηχανή κρατιόταν στο χέρι και παράλληλα για να υπάρχει συνεχές γράψιµο από τα φώτα των αυτοκινήτων και η θολή εικόνα των περαστικών ανθρώπων και οχηµάτων. Έτσι η φωτογραφία, παρόλο που φαίνεται, λόγω της στατικής εικόνας που παράγει, να είναι ένα όχι τόσο ικανό εργαλείο (όσο το video) για να αποτυπώσει τη σχέση χώρου-χρόνου, καταφέρνει να εκφράσει µε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό, για τη συγκεκριµένη έρευνα, τρόπο τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών ταχυτήτων που µέσα απο αυτές παράγεται ο χώρος. Η φωτογραφία, δηλαδή, µπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλάνο προβολής των σχέσεων µεταξύ των εκάστοτε κινήσεων. Στην συνέχεια ελπίζω, οτι θα µπορέσω να δείξω τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους η θεωρητική και η πρακτικη έρευνα µπορούν να συνεργαστούν για να βοηθήσουν στην κατανόηση της αρκετά περίπλοκης εξέλιξης του χώρου της Σαντορίνης. 3. Περιπτώσεις Μελέτης Ποιες είναι λοιπόν οι κύριες δυναµικές που παράγουν σήµερα τον χώρο στη Σαντορίνη; Θα µπορούσαµε να τις χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες: τις παγκόσµιες και τις τοπικές. Αυτός ο διαχωρισµός δεν είναι καθόλου απόλυτος, αφού τα όρια τους είναι ασαφή, αλλά διευκολύνει στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων τους και το αποτέλεσµά τους. Οι παγκόσµιες ευθύνονται για ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα: στον τρόπο ζωής, στην κουλτούρα, στις κοινωνικές σχέσεις, στην οικονοµία, στο περιβάλλον, ακόµη και για αλλαγές στη διαχείριση και αντίληψη του χρόνου (π.χ. οι εποχές στη Σαντορίνη ορίζονται ως υψηλή και χαµηλή σαιζόν, καθώς τον χειµώνα 6

7 διαµορφώνεται µία τελείως διαφορετική κατάσταση απο το καλοκαίρι). Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί η έντονη κινητικότητα, δηλαδή οι άνθρωποι όπως και τα προϊόντα βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση. Παρόλο που οι διεθνείς δυναµικές δείχνουν µε την πρώτη µατιά να είναι εντονότερες, οι τοπικές παραµένουν εξίσου καθοριστικές. Αυτές είναι: καταρχήν το τοπίο που λόγω της ιδιαιτερότητάς του, που είναι άλλωστε και ο κύριος λόγος προσέλκυσης τουρισµού και δεύτερον η παράβλεψη/παράβαση του νόµου σε όλους τους τοµείς, αλλά κυρίως στην οικοδοµική δραστηριότητα, αφού αυτή συγκεντρώνει το µεγαλύτερο οικονοµικό ενδιαφέρον. Η ανάµιξη και η αλληλεπίδραση λοιπόν, των παγκόσµιων και τοπικών δυναµικών δηµιουργούν το σηµερινό τοπίο, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο από διάφορες νέες υβριδικές µορφές όσο και από συνεχή κινητικότητα. Η κινητικότητα αυτή υπάρχει σε τέτοιο βαθµό, που θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο χώρος είναι προϊόν των συνεχών διαδροµών, των περασµάτων των επισκεπτών στο νησί. Έτσι όλες αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν µόνο τον τοπικό αλλά και τον παγκόσµιο χάρτη, µέσα από τα δίκτυα που δηµιουργούνται. Εποµένως, η θέση της Σαντορίνης στον ανθρωπογεωγραφικό χάρτη αλλάζει, εφόσον καλείται να παίξει νέους ρόλους. Μέχρι στιγµής φαίνεται να µην υπάρχουν οι όροι να περιγράψουµε αυτό το νέο τοπίο που δηµιουργείται, αφού οι µορφές του δεν είναι γνώριµες, αλλά ούτε σαφείς. Στην προσπάθεια αναγνώρισής του έχω ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις µελέτης. Η πρώτη εστιάζει στο νέο αρχιτεκτονικό και χωροταξικό τοπίο, που διαφοροποιείται από το παλιό, λόγω των νέων απαιτήσεων των κατοίκων (ντόπιων και µεταναστών) και βεβαίως των τουριστών. Η δεύτερη αφορά τον νέο ρόλο που παίζει ο θαλάσσιος χώρος της Σαντορίνης η καλδέρα. Η διαχείρισή του και οι διάφοροι τρόποι µε τους οποίους σχετίζεται µε τον χερσαίο χώρο. Η τρίτη, τέλος, επικεντρώνεται στο θέµα του ηλιοβασιλέµατος. Στα φαινόµενα της (οικονοµικής) επένδυσης και του χαρακτηρισµού του ως ροµαντικό µε σκοπό την τεράστια προσέλκυση επισκεπτών για την απόλαυση αυτού του φυσικού θεάµατος. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τρεις αυτές περιπτώσεις είναι απόλυτα συνδεδεµένες και οτι ο διαχωρισµός εδώ γίνεται για την πιο αποτελεσµατική µελέτη τους. 7

8 3.α. Διάσπαρτη δόµηση Η πρώτη περίπτωση µελετάει το φαινόµενο της διάσπαρτης δόµησης, που είναι αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, καταρχήν της τεράστιας και απότοµης οικονοµικής ανάπτυξης του νησιού, της δυνατότητας δόµησης σε 4 στρέµµατα, της έλλειψης οποιουδήποτε σχεδίου, των πολλών αυθαιρεσιών, αλλά και της εκτεταµένης χρήσης του αυτοκινήτου. Οι διάσπαρτοι οικισµοί, που συναντάµε στην Σαντορίνη, απαρτίζονται κυρίως από: τουριστικά καταλύµατα, κατοικίες (οι περισσότερες µε όλες τις σύγχρονες παροχές) και τέλος από διαφόρων ειδών εµπορικά καταστήµατα (τράπεζες, super market, ηλεκτρονικά είδη κλπ). Η µορφή και η λειτουργία των διάσπαρτων αυτών οικισµών θυµίζει αυτές των προαστίων µεγαλουπόλεων, χωρίς όµως να διαθέτουν καµία οργάνωση ή σχέδιο, αλλά αντίθετα εκδηλώνεται ένα ανακάτεµα ετερόκλητων χαρακτηριστικών και χρήσεων του χώρου που παρουσιάζει ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας µία νέα υβριδική χωροταξική τάση/κατάσταση. Επιπλέον χαρακτηρίζεται και από όλη την αρνητική σηµασία που αποδίδεται στην αστική διάχυση, συνήθως σε αντίθεση µε τα θετικά χαρακτηριστικά του κέντρου της πόλης (Ingersoll, 2006, Hylton, 2000): αισθητικά προβληµατική, οδηγεί σε αποµόνωση, αναιρεί το φυσικό/αγροτικό τοπίο. Από την άλλη, η αστική διάχυση, δίνει λύσεις σε προβλήµατα στέγασης και βελτίωσης του επιπέδου ζωής σε πάρα πολλούς πολίτες, όπως ακριβώς συµβαίνει και στη Σαντορίνη. Η διάσπαρτη δόµηση εκδηλώνεται σε άµεση σχέση, όχι µόνο µε την τουριστική ανάπτυξη γενικότερα, αλλά και µε τους παλαιότερους/παραδοσιακούς οικισµούς, δηλαδή είναι το αποτέλεσµα αµέτρητων διαφορετικών τοπικών και παγκόσµιων παραγόντων και συσχετισµών. Αυτό σηµαίνει ότι η αντιπαράθεση της µε τους παραδοσιακούς οικισµούς (που συχνά συνίσταται και σε µία σύγκριση παλαιού-νέου τρόπου ζωής, όπως και αισθητικά ωραίου-άσχηµου) δεν βοηθάει στην κατανόησή της. Αντίθετα πιστεύω, ότι πρέπει να σκεφτούµε αυτή την περίπτωση ως αναπόσπαστο κοµµάτι, που βρίσκεται µεταξύ όλων των άλλων, ως µία πτύχωση που κατά τον Deleuze (2006), ξεδιπλώνεται και αναδιπλώνεται µέσα σε άλλες. Η διάσπαρτη δόµηση ως δίπλωση και αναδίπλωση παλαιών και νέων (δοµικών) µορφών και τάσεων, φυσικών και πολιτισµικών στοιχείων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αυθαιρεσίας και του δηµόσιου συµφέροντος, των γενικών αναπτυξιακών, οικονοµικών αναγκών και της διαφθοράς των τοπικών αρχών κλπ. Όλα αυτά 8

9 υποδεικνύουν, όχι µία πολωµένη κατάσταση, αλλά µια ρευστή, δυναµική και συνεχώς µεταλλασσόµενη. Ο Ingersoll (9:2006) υποστηρίζει, ότι η ακαταστασία της αστικής διάχυσης µοιάζει, κάποιες φορές, µε τυχαία τοποθετηµένες εικόνες χωρίς αφηγηµατική σειρά, σαν ταινία που παίζει αλλά συνεχώς κόβεται απότοµα. Γι αυτό το µέσο µε το οποίο µπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή είναι το αυτοκίνητο. Στο video (εικόνες: 1.1 και 1.2, προσπαθώ να δώσω µία εικόνα της διάσπαρτης δόµησης στη Σαντορίνη µέσα από ένα κινούµενο αυτοκίνητο, όχι µόνο γιατί έτσι επιτυγχάνεται η εύκολη προσέγγιση της και υποδηλώνεται η άµεση σχέση που έχουν µε αυτό, αλλά και γιατί η κινούµενη θολή εικόνα παραπέµπει στη ρευστή τους φύση, σε ένα συνεχές γίγνεσθαι που µετασχηµατίζεται µέσα από αναρίθµητους παράγοντες (για τον ρόλο του split-screen, δηλαδή του διπλού πλάνου που διακρίνεται στις εικόνες γίνεται αναφορά στην επόµενη ενότητα). video εικ.1.1 video εικ.1.2 Αλλά και στις φωτογραφίες (εικόνες: 2.1 και 2.2) η ρευστότητα αυτή, πιστεύω οτι υπονοείται µε τις γραµµές που αφήνουν τα φώτα των κινούµενων οχηµάτων. Η φωτογραφία έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει την κίνηση µέσω των συσχετισµών που την απαρτίζουν. Οι γραµµές των φώτων των αυτοκινήτων είναι το οπτικό αποτέλεσµα του συσχετισµού της ταχύτητας του κλείστρου και αυτής των αυτοκινήτων. Όπως άλλωστε και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποτυπώνεται στη 9

10 φωτογραφία είναι αποτέλεσµα ταχύτητας και φωτός. Οι Deleuze και Parnet, (2006:30-31) υποστηρίζουν ότι η ταχύτητα είναι αποτέλεσµα συσχετισµού δυνάµεων και δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά ξεκινάει και τελειώνει ανάµεσα σε κάποια φευγαλέα σηµεία (in-between). Η ταχύτητα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένα ακινητοπιηµένο πλάνο (fixed plane) που είναι η προβολή του συνόλου των κινήσεων και όχι το σταµάτηµά τους. Η φωτογραφία έχει λοιπόν τη δυνατότητα να παράγει αυτό το ακινητοπιηµένο πλάνο και έτσι να βοηθάει στην αντίληψη των σχετικών δυνάµεων και των αλληλεπιδράσεών τους. Έτσι έχουµε δύο διαφορετικά πρακτικά εργαλεία που ενεργοποιούν µεν διαφορετικούς συσχετισµούς, µπορούν, όµως, να εκφράσουν αποτελεσµατικά µία ιδιότητα του χώρου. Εικ

11 Εικ β. Η Καλδέρα Η δεύτερη περίπτωση µελετάει τον θαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης και τους τρόπους µε τους οποίους παράγεται. Προσπαθεί να µελετήσει την κινητικότητα στη θάλασσα και πιο συγκεκριµένα την καλδέρα της Σαντορίνης, όχι ως κάτι ουδέτερο ή απλά ως ένα φυσικό τοπίο προς θέαση, αλλά ως χώρο µε κοινωνική και οικονοµική σηµασία. Ο θαλάσσιος χώρος (και το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και για τον εναέριο) οριοθετείται και διέπεται από παρόµοιες παραµέτρους µε τον χερσαίο, χωρίς φυσικά να υπάρχουν οι ίδιοι τρόποι µελέτης τους. Η καλδέρα της Σαντορίνης αποτυπώνεται σε καρτποστάλ, διαφηµίσεις και ταξιδιωτικούς οδηγούς ως ένα φυσικό και α-χρονικό τοπίο µοναδικής οµορφιάς. Η καλδέρα όµως κατοικείται κάθε µέρα (τους καλοκαιρινούς µήνες) από αµέτρητα κρουαζιερόπλοια και πολλά άλλα σκάφη. Δεν είναι απλά και µόνο οι διεθνείς µικρόκοσµοι των κρουαζιερόπλοιων που µεταλλάσσουν τον ρόλο της, αλλά κυρίως οι αλληλεπίδρασή τους µε το υπόλοιπο περιβάλλον και οι σχέσεις που δηµιουργούν. 11

12 Για παράδειγµα, στη Σαντορίνη πάρα πολλά καταστήµατα ανοίγουν την ώρα που φτάνουν τα κρουαζιερόπλοια και λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά µε αυτή την πελατεία. Το δυστύχηµα του Sea Diamond είναι επίσης ενδεικτικό της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και ενδεχοµένως πολιτικής σηµασίας της καλδέρας. Τα παραδείγµατα αυτά αποκαλύπτουν, ότι δεν είναι δυνατόν η καλδέρα να είναι µόνο ένα φυσικό τοπίο προς τουριστική εκµετάλλευση, αλλά ότι παίζει πολλαπλούς ρόλους σε πολύ σηµαντικούς τοµείς. Στο video (εικόνες: , η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα του ρόλου της µελετάται µέσα από τη χρήση του split-screen (χωρισµένη-οθόνη: τεχνική στην οποία δύο διαφορετικά πλάνα, που κινηµατογραφήθηκαν ξεχωριστά, προβάλλονται στην ίδια οθόνη) η οποία και χρησιµοποιείται καθ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου video. Ενδεικτικά, η πρώτη ενότητα ξεκινάει µε µια εικόνα της καλδέρας χωρίς ήχο, στη συνέχεια ο ήχος δυναµώνει και προστίθεται η δεύτερη εικόνα, που προβάλει µια συγκεκριµένη δραστηριότητα, από την οποία προέρχεται και ο ήχος. Στην καρτποσταλική δηλαδή εικόνα, έρχεται να προστεθεί ένα συγκεκριµένο γεγονός που συµβαίνει. Αυτή η παράθεση δεν επιθυµεί να συγκρίνει και να αναδείξει αντιθέσεις µεταξύ των δύο εικόνων, αλλά την πολλαπλότητα των πραγµάτων και των παραγόντων (αλληλεπιδράσεις υποκειµένων αντικειµένων, εικόνων, ήχων κλπ), που µέσω της δηµιουργίας (και της κατάργησης) συµπλεγµάτων (assemblages) παράγουν τον χώρο. Κάτι άλλο, που επίσης επιχειρεί να τονίσει αυτή η παράθεση, είναι η ιδεατή και παράλληλα στατική αντίληψη του χώρου, η οποία προβάλλεται µέσα από video εικ.1.3 video εικ.1.3 video εικ.1.4 video εικ

13 καρτποστάλ, διαφηµίσεις κλπ. Γι αυτό και σε κάθε ενότητα του video η πρώτη (κάτω) εικόνα δεν εναλλάσσεται όπως η επάνω, αλλά παραµένει σταθερή. Η περίπτωση της καλδέρας στρέφει την προσοχή στην παράλληλη µελέτη του χερσαίου, θαλάσσιου (και εναέριου) χώρου. Αυτό είναι κατά την γνώµη µου απαραίτητο, όσο και αποκαλυπτικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα ανακάλυψης και ίσως µετασχηµατισµού του µέχρι τώρα χάρτη της Σαντορίνης, αλλά και γιατί βοηθάει στην κατανόηση µιας ευρείας και συνολικής έννοιας του χώρου µέσω των δικτύων, των διαδροµών και των διασυνδέσεων που τον ορίζουν. 3.γ. Το ηλιοβασίλεµα Η τρίτη περίπτωση µελέτης, που αφορά το φαινόµενο του ηλιοβασιλέµατος, δηλαδή την προσέλκυση των επισκεπτών µε σκοπό την ενατένιση αυτού του φυσικού φαινοµένου, αλλά και τις υπόλοιπες λειτουργίες που σχετίζονται άµεσα ή µε αφορµή αυτό, όπως η χαρακτηριστική περίπτωση των γαµήλιων τελετών. Αυτή η µελέτη δεν επιδιώκει απλά και µόνο µια ανάλυση της εµπορευµατοποίησης ενός φυσικού φαινόµενου, το οποίο προσφέρεται ως θέαµα προς κατανάλωση, µιας και µια τέτοια αντιµετώπιση θα ήταν κατά την γνώµη µου µονοδιάστατη. Προσπαθεί επιπλέον να προσεγγίσει τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό τοπίο και πώς µέσα από αυτή τη σχέση, ο καθένας από µας διαµορφώνει το χώρο. Σύµφωνα µε τoυς Deleuze και Guattari η ενατένιση της φύσης από τον άνθρωπο δεν σηµαίνει τον διαχωρισµό του από αυτή, δηλαδή το τοπίο είναι εκεί κι εγώ εδώ, αλλά εγώ ενυπάρχω µέσα σε αυτό και αυτό µέσα σε µένα. Eίναι οι τρόποι που αλληλεπιδρούµε και µε τους οποίους το αντιλαµβάνοµαι, οι οποίοι παράγουν τον χώρο µέσω συνεχών διαδικασιών εδαφοκυριαρχίας (territorialization) και απο-εδαφοκυριαρχίας (deterritorialization). Στις διαδικασίες αυτές παίζουν ρόλο αναρίθµητοι παράγοντες, που τις µετατρέπουν αναλόγως µε την εκάστοτε συµµετοχή και συµπεριφορά (υποκειµένων, αντικειµένων, φυσικών συνθηκών κλπ.). Οι γαµήλιες τελετές, για παράδειγµα, επιδιώκουν να γίνονται αυτήν την ώρα, γιατί υπάρχει η συσχέτιση του ηλιοβασιλέµατος µε το ροµαντικό στοιχείο. Στην Οία συσσωρεύεται ένας τεράστιος αριθµός επισκεπτών για να δει το ηλιοβασίλεµα και στο video (εικόνες: 1.5, 1.6, 13

14 watch?v=56rdqd08hn4) µπορεί να παρατηρήσει κανείς τις αντιδράσεις τους. Δηλαδή το ηλιοβασίλεµα εκφράζεται στο χώρο ως ροµαντισµός, δεν είναι απλά µία κωδικοποίησή του, αλλά ένας τρόπος εδαφοκυριαρχίας του. video εικ. 1.5 video εικ. 1.6 Ο χαρακτηρισµός του ηλιοβασιλέµατος ως ροµαντικό (και πολύ συχνά της Σαντορίνης γενικότερα 2 ) είναι όµως και ένας τρόπος ελέγχου (συνειδητός ή µη) και χειρισµού αυτού του φυσικού φαινοµένου, ο οποίος το περιορίζει αναπαράγοντας συνεχώς αυτήν του την ιδιότητα. Με άλλα λόγια εµποδίζει τη δηµιουργία διαφορετικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων ανάµεσα σε υποκείµενο-φυσικό φαινόµενο που πραγµατοποιείται µέσω συναισθηµάτων/θυµικών. Η παρεµπόδιση αυτή έχει ως αποτέλεσµα περιορισµένες χρήσεις και εκφράσεις του χώρου (όπως γαµήλιες τελετές και µαζικές επισκέψεις στην Οία) δηλαδή οι διαδικασίες εδαφοκυριαρχίας και απο-εδαφοκυριαρχίας (εάν υπάρχουν)είναι στείρες, δεν υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή µεταξύ των δυναµικών που τις διέπουν και ο χώρος που 2 Σε πάρα πολλούς ιστότοπους η Σαντορίνη διαφηµίζεται ως ροµαντικός προορισµός: - Santorini is a beautiful and romantic Island of Greece with its own characters and unique style. Santorini has the reputation for extraordinary beauty, breath taking sunset, stunning views and unforgettable landscape. Santorini is a suitable place for the couples looking for a relaxing and charming holiday. (https://www.amazines.com) - Days at leisure to enjoy the sun, the unforgettable view and the most romantic sunset in the world. (http://www.athens-greece.us) - Or what could be more romantic than exchanging wedding vows at the beautiful chapel of Aghia Irini (Saint Irini) with a Santorini sunset as a backdrop? (http://www.simplysantorini.com) - Oia is a romantic place because of its beautiful panoramas that tourists admire at the sunset (http://www.greeceindex.com) 14

15 παράγεται είναι κατά κάποιο τρόπο οριοθετηµένος, αυτό που οι Deleuze και Guattari ονοµάζουν becoming-the-same. H περίπτωση του ηλιοβασιλέµατος επιχειρεί, µέσα από το παράδειγµα της επονοµασίας και προώθησής του ως ροµαντικό, να µελετήσει τους τρόπους ελέγχου και περιορισµού του χώρου. Αυτό γίνεται µε την παρεµπόδιση δράσεων/αντιδράσεων που είναι δυνατές µόνο µέσω της απελευθέρωσης των συναισθηµάτων/θυµικών. Οι αλληλεπιδράσεις κόσµου-ηλιοβασιλέµατος είναι αναρίθµητες και διαφορετικών εντάσεων και µορφών, φτάνει µόνο να σκεφτεί κανείς, ότι εκτός από την όραση που θεωρούµε ως βασική, παίζουν ρόλο και όλες οι άλλες αισθήσεις (π.χ. την ώρα του ηλιοβασιλέµατος στο video ακούγεται ο ήχος της κιθάρας ενός µουσικού ο οποίος δίνει µία άλλη αίσθηση του χώρου, που και πάλι γίνεται αντιλιπτή διαφορετικά από τον κάθε επισκέπτη). Αυτή η περίπτωση µελέτης αποσκοπεί δηλαδή σε µια υποκειµενική αντίληψη των πολλαπλών δυνατοτήτων του χώρου, που προσφέρει η αναγνώριση του ρόλου των συναισθηµάτων/θυµικών. 4. Συµπεράσµατα Ποια είναι λοιπόν τα συµπεράσµατα και οι ιδέες που µπορεί να γεννά η ανάλυση των τριών αυτών περιπτώσεων µελέτης για τον χώρο της Σαντορινης; Είναι το γίγνεσθαι απλώς αναπαραγωγικό ή µπορεί να είναι και παραγωγικό, ικανό να απελευθερώσει νέες δηµιουργικές µορφές; Καταρχήν δεν υπάρχει καµία κοινωνία, που εξελίσσεται µε µόνο τον ένα ή τον άλλο τρόπο (Massumi, 1992:116), η εξέλιξη είναι και παραγωγική πολλών µορφών αλλά και µη παραγωγική, µε την έννοια της στείρας αναπαραγωγής. Αυτές είναι δυο δυνάµεις οι οποίες συνυπάρχουν σε κάθε κοινωνία µε διαφορετικές βέβαια εντάσεις. Και στις τρεις περιπτώσεις µελέτης βλέπουµε, ότι υπάρχει µεν µια έντονη προσπάθεια για ένα οργανωµένο και αποδοτικό (τουριστικά και οικονοµικά) χώρο, όπου έχουµε έλεγχο και γι αυτό διαχωρισµό και κατακράτηση των δυναµικών και των κινήσεων: το χαρακτηριστικό της διάσπαρτης δόµησης είναι γενικά η οµοιοµορφία, ο µιµητισµός διαδεδοµένων και συχνά παροχυµένων µορφών µε ένα αποτέλεσµα προβληµατικό, η καλδέρα είναι ένας ασφυκτικά οργανωµένος χώρος, που τον ορίζουν οι διαδροµές των δεκάδων κατά εβδοµάδα κρουαζιερόπλοιων και 15

16 συµβατικών πλοίων, τέλος, το ηλιοβασιλεµα είναι επονοµαζόµενο, οριοθετηµένο και αυστηρά ελεγχόµενο. Σίγουρα όµως υπάρχουν και κινήσεις που διαφεύγουν τον έλεγχο και αυτές οι κινήσεις έχουν πάρα πολλές µορφές. Μερικές φορές αιτία τους είναι η χαλαρή νοµοθεσία, ή η ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία ή κάποιος φυσικός παράγοντας που εξακολουθεί να είναι έντονος. Έτσι και στις τρεις περιπτώσεις µελέτης υπάρχουν πολλά στοιχεία που διαφεύγουν τη συµβατική και προδιαγεγραµµένη πορεία και είναι, ίσως, ταυτόχρονα ικανά να αναταράξουν (Lorraine, 2004:172) το τοπίο: Τέτοιες κινήσεις µπορεί να είναι τυχαίες και πολύ περιορισµένες, αλλά µπορεί να πάρουν και µια πιο συντονισµένη και εκτεταµένη µορφή: οι ευφάνταστες αρχιτεκτονικές δηµιουργίες, που µπορεί να διακρίνει κανείς στη διάσπαρτη δόµηση, που προέρχονται ακριβώς απο την µίξη ετερόκλητων στοιχείων, η ανάµιξη διαφορετικών γλωσσών, ήχων και νοοτροπιών που δίνουν τελικά µια άλλη διάσταση π.χ. στο ηλιοβασίλεµα, το πέρα-δώθε των πλοιών στην καλδέρα κλπ. Αυτά τα παραδείγµατα µπορεί να είναι απλώς κάποια διασκεδαστικά συµβάντα, αλλά µπορεί και να έχουν µία απρόβλεπτη και δηµιουργική εξέλιξη. 3 Για να υπάρξει απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων που παράγουν το χώρο, µε άλλα λόγια για να είναι το γίγνεσθαι παραγωγικό, και όχι αναπαραγωγικό, πρέπει ο χώρος να νοείται ως ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων αµέτρητων διαφορετικών δυναµικών, που τον καθιστούν αναπόσπαστο κοµµάτι του χρόνου: κινούµενο, µεταβατικό και προσωρινό. Κατά τη γνώµη µου, ένας τέτοιος τρόπος σκέψης µπορεί σε ένα πρώτο επίπεδο να περιορίσει και ίσως να εξαλείψει τις στερεοτυπικές κατηγοριοποιήσεις ενός µέρους, οι οποίες τις περισσότερες φορές πηγάζουν και στηρίζονται στο πάγωµα του χρόνου και κυρίως του χώρου (εξύµνηση στοιχείων του παρελθόντος και εξιδανίκευση µιας ανέγγιχτης από τον πολιτισµό φύσης) και οι οποίες στερούν από ένα τόπο, καταρχήν τη δυναµική του, δεν τον αντιµετωπίζουν ως κάτι εξελισσόµενο παρά ως κάτι σταθερό, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί µε οποιαδήποτε µέσα για να µπορέσει να επιβιώσει. Αντί λοιπόν να έχουµε ενσωµάτωση και ενδυνάµωση, µε τα σύγχρονα δεδοµένα και απαιτήσεις, των στοιχείων ενός τόπου (παραδοσιακοί οικισµοί, φυσικά 3 Πολλές τάσεις που θεωρούµε οτι έχουν θετική εξέλιξη για τον τουρισµό, µε την έννοια οτι βοηθούν στη βιώσιµη ανάπτυξη ενός τόπου, από όλες τις πλευρές έχουν προέλθει απο, την ευφάνταστη µίξη ετερόκλητων στοιχείων. Στη Σαντορίνη π.χ η επιρροή του τουρισµού συνεισφερε σε µια ανάπτυξη της γαστρονοµίας, µε την έννοια ότι τα τοπικά προιόντα πήραν άλλες µορφές, αποδίδοντας έτσι έναν δηµιουργικό και εξελίξιµο συνδυασµό του τοπικού µε το παγκόσµιο. Σε άλλα τουριστικά µέρη αυτό έχει επιτευχθεί σε άλλους, πολιτιστικούς, κυρίως, τοµείς, όπως πολύ συχνά στην αρχιτεκτονική. 16

17 τοπία ιδιαίτερου κάλλους κ.α.) έχουµε την προσπάθεια διατήρησής τους ως έχουν, για απλή θέαση και κατανάλωση. Από την άλλη, τα µέρη τα οποία δεν παρουσιάζουν ανάλογο και άµεσο ενδιαφέρον αφήνονται στη µοίρα τους και αντιµετωπίζονται ως χωριστή περίπτωση. Αυτή η απόπειρα διατήρησής (σύλληψης του χώρου ως στατικού) έχει λοιπόν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δίπολων, κυρίως µεταξύ νέου-παλιού, αλλά και άσχηµουωραίου, φύσης-πολιτισµού κλπ. Τα δίπολα αυτά κατακερµατίζουν τον χώρο (και φυσικά τον χρόνο από όπου και η διαφοροποίηση χαµηλής-υψηλής σαιζόν) και εµποδίζουν την κατανόησή του ως προϊόν διαφορετικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, ως µια πολλαπλότητα και µια οντότητα εν τω γίγνεσθαι, και έτσι την ικανότητα του να δηµιουργεί επαφές (δίκτυα) µε τον υπόλοιπο κόσµο. Όλα αυτά δηµιουργούν πολλά προβλήµατα, εµφανή στην εξέλιξη της Σαντορίνης (και ίσως πολλών άλλων τουριστικών προορισµών) σήµερα. Αυτό σηµαίνει ότι λύση µπορεί να βρεθεί, τουλάχιστον για αρχή, στον τρόπο αντίληψής µας για τον χώρο. Με άλλα λόγια να µάθουµε να τον αντιµετωπίζουµε ως µία αίσθηση, ένα πέρασµα, να µάθουµε, σύµφωνα µε την Arsic (2004) να φεύγουµε και να φτιάχνουµε συνεχώς ένα καινούργιο σπίτι. Η περίπτωση της Σαντορίνης πρέπει να εκτιµάται πάντα µε τις δυναµικές και τις σχέσεις που την συντάσσουν στο παρόν: δηλαδή µε όλα όσα συνδέεται υλικά ή όχι, όπως και µε κάθε υποκείµενο, αντικείµενο, ήχο, φως, υφή κλπ. Για µια τέτοια εκτίµηση είναι απαραίτητη η αναγνώριση του συναισθήµατος/θυµικού που ενεργοποιείται από τα οπτικοακουστικά µέσα. Έτσι η κινούµενη εικόνα (στο video) ή το χωρίς αρχή, µέση και τέλος σύµπαν των φωτογραφιών (Fusserl, 2000), βοηθούν στην πραγµατοποίηση τέτοιων συσχετισµών και µιας συνολικής αντίληψης του χώρου. Ένας αρχικός λοιπόν στόχος ίσως είναι να προσπαθήσουµε να σχεδιάσουµε όχι ένα συµβατικό χάρτη της Σαντορίνης, αλλά ένα χάρτη των κινούµενων εντάσεων που συνεχώς µετασχηµατίζονται µέσα από την συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση. 17

18 Βιβλιογραφία: Arsic, Branka (2004) Thinking Leaving in Deleuze and Space eds. Buchanan, Ian and Lambert, Gregg, Edinburgh, University Press Back, Les & Bull, Michael (2004) The Auditory Culture Reader (Sensory Formations), Berg publishers Deleuze, Gilles and Guattari, Félix (2004) A thousand plateaus: Capitalism and Schizophrenia London, Continuum. Deleuze, Gilles and Guattari, Félix (2003) What is Philosophy? London, Verso. Deleuze, Gilles and Parnet, Claire (2006) Dialogues, London,Continuum. Flusser, Vilem (2000) Towards a philosophy of Photography, Reaktion Books, London. Grosz, Elizabeth (2001) Architecture from the outside, MIT Press. Harris, A.Paul (2004) To See with the Mind and Think through the Eye: Deleuze, Folding Architecture, and Simon Rodia's Watts Towers in Deleuze and Space eds. Buchanan, Ian and Lambert,Gregg, Edinburgh, University Press Hasley, Mark (2004) Environmental visions, Deleuze and the modalities of Nature Ethics & the Environment, Indiana University Press Ingersoll, Richard (2006) Sprawltown, Princeton Architectural Press, Princeton, Canada Knowles, Caroline and Sweetman, Paul (2004) Picturing the Social Landscape, London, Routledge. Lefebvre, Henri (1996) The Production of Space, Oxford, Blackwell. Lorraine, Tasmin (2004) The nomadic subject in smooth space in Deleuze and Space eds. Buchanan, Ian and Lambert,Gregg, Edinburgh, University Press Massey, Doreen (1994) Space, Place and Gender, Minneapolis, University of Minnesota Press. Massey, Doreen (1984) Spatial divisions of labour: social structures and the geography of Production, London, Macmillan. Massumi, Brian (1992) A user s guide to Capitalism & Schizophrenia, Massachutes, MIT Press Pink, Sarah (2001) Doing Visual Ethnography, London, Sage Rogoff, Irit (2000) Terra infirma: geography's visual culture, London, Routledge Soja, Soja, W.Edward (2005) Thirdspace: Expanding the scope of geographical 18

19 imagination, in Massey, Doreen, Allen, John, Sarre, Philip (eds.) Human Geography Today, Polity Press, Cambridge. University of Cincinnati, School of Planning, 2004, Santorini: Sustainable Regional Development; Phase A: Analysis. Wylie, John (2006) Depths and folds: on landscape and the gazing subject" Environment and Planning D: Society and Space Χατζηγιαννάκη Ζωή (2010) Ο ρόλος των οπτικοακουστικών µέσων στην έρευνα του χώρου, Διµηνιαία ηλεκτρονική έκδοση Τεχνικών Χρονικων, ΤΕΕ Εικόνες: : φωτογραφίες από το video (DV PAL 16:9, έγχρωµο, 25 ) 2.1 και 2.2: Φωτογραφίες (σύνολο:12, C-prints) από την σειρά SantoREni: έργο σε εξέλιξη (http://www.zoehatziyannaki.com/santo.html) 19

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος 2010 45 O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ζωή Χατζηγιαννάκη Διδάκτωρ Goldsmiths College, University of London Περίληψη Η ευρεία διάδοση και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

«Μια πρώτη προσέγγιση για τον διαγωνισμό βίντεο/φωτοαφήγησης: Το κάδρο και τα είδη των κάδρων»

«Μια πρώτη προσέγγιση για τον διαγωνισμό βίντεο/φωτοαφήγησης: Το κάδρο και τα είδη των κάδρων» «Μια πρώτη προσέγγιση για τον διαγωνισμό βίντεο/φωτοαφήγησης: Το κάδρο και τα είδη των κάδρων» Μένης Θεοδωρίδης Μαρία Λεωνίδα (www.karposontheweb.org) Κάδρο αποκαλούμε το περίγραμμα (αλλά και το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί πλέον ένα κλασικό πρόβληµα και θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εικόνα που προβάλλεται είναι ένα σχέδιο για την διαµόρφωση της Ακρόπολης της Καβάλας το οποίο δηµοσιεύθηκε στο βιβλίο Κavala intra muros (1992) και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Κόντου Έλενα. Μητρόπουλος Δημήτρης. Παπαθανασίου Ανθή. Παπακίτσος Αλέξανδρος. Πατρίκιος Σπύρος. Y.K: Κα.Περάκη

ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Κόντου Έλενα. Μητρόπουλος Δημήτρης. Παπαθανασίου Ανθή. Παπακίτσος Αλέξανδρος. Πατρίκιος Σπύρος. Y.K: Κα.Περάκη ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κόντου Έλενα Μητρόπουλος Δημήτρης Παπαθανασίου Ανθή Παπακίτσος Αλέξανδρος Πατρίκιος Σπύρος Y.K: Κα.Περάκη 1 Περιεχόμενα Διαφημιστική φωτογραφία Φωτοειδησεογραφία (φωτορεπορτάζ) Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην διάθεση του ανθρώπου να ανακαλύψει την αποτύπωση της κινούµενης εικόνας, κυρίαρχο ρόλο αποτέλεσε ο κόσµος των

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Της Χρυσής Τσιώτα Θα ξεκινήσω κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η Συραγώ Τσιάρα στο κείμενό - αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑ Ι ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΗΧΟΛΗΨΙΑ 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Προϋπόθεση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

THE JEWISH MUSEUM BERLIN

THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ0ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΈΝΑ FILM ΤΩΝ: STAN NEUMANN KAI RICHARD COPANS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού.

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Από την ανάλυση του περιεχομένου αυτής της Ενότητας (η οποία παρουσιάζεται αυτούσια μετά τα

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

home about us our work lighting study companies news contact

home about us our work lighting study companies news contact about us architect home about us our work news contact Στην σελίδα του about us οι τίτλοι επάνω και τα 3 κουτιά δεξιά μένουν σταθερά ενω ότι σας έχω βάλει σε κόκκινο πλαισιο σε αυτήν την σελιδα κάνει scrol

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας»

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας» Theory and praxis: The role of philosophy in the understanding of the architectural language Maria Vidali Conference proceedings by: The significance of Philosophy in Architectural Education, 2009, Panayotis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ερευνητική Εργασία - Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ηλίας Νίνος Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Μαθηµατικά και Τέχνη Υποθέµα: Μαθηµατικά και Ζωγραφική Οµάδα: Μαρία Βαζαίου- Ηρώ Μπρούφα- Μαθηµατικά εννοούµε την επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ομάδα Εικαστικής Αγωγής 2014 Σκιαγραφώντας το σχολείο/τη γειτονιά μου Τάξεις: Γ Στ Περιγραφή ενότητας: Οι μαθητές/τριες καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» Οι τάσεις για το 2016/2017 είναι μοναδικές και φαίνεται να διαφοροποιούνται από τις καθαρά vintage γραμμές που μας επηρέασαν τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Κ. Ι. Παπαχρήστου Τοµέας Φυσικών Επιστηµών, Σχολή Ναυτικών οκίµων papachristou@snd.edu.gr Θα συζητήσουµε µερικά λεπτά σηµεία που αφορούν το έργο ενός χρονικά µεταβαλλόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ ΟΚΤ 2013

H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ ΟΚΤ 2013 H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ ΟΚΤ 2013 ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦ3 Περιλαµβάνει Εργαστήριο στην τάξη Προβολές Video Ασκήσεις Επανάληψη Βοµβαρδιζόµαστε από αναποτελεσµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ «Ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος, έγραψε κάποτε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και ήθελε, νοµίζω, µ αυτά τα λόγια του να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα