ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β"

Transcript

1 ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: fax: mail: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος όροφος 10432, Αθήνα τηλ: fax: mail: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β Ιούλιος 2009

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εξέλιξη, επιπτώσεις & εμπειρία από την υλοποίηση του Σχεδίου Προβολής Τουρισμού της Υπαίθρου Σχέδιο Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου Επίτευξη αρχικών στόχων Συσχέτιση προταθέντων και υλοποιημένων δράσεων 15 Αξιολόγηση δράσεων Σχεδίου Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου 1.4 περιόδου Εξέλιξη φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός Προγραμματικής Περιόδου Γενικά Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα » Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης Συμβατότητα του προγραμματικού πλαισίου με Εθνικές και Κοινοτικές κατευθύνσεις και πολιτικές 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διαφήμιση & Branding του ΚΟΤ & άλλων φορέων Γενικά Διαφήμιση και Branding του ΚΟΤ για τον Τουρισμό της Υπαίθρου Διαφήμιση και branding άλλων φορέων για τον Τουρισμό της Υπαίθρου Δράσεις προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου από τους Περιφερειακούς Φορείς Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δράσεις προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου από την Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Υφιστάμενη Κατάσταση: Προσφορά Ζήτηση (Επιπλέον Δραστηριότητα) Γενικά Εννοιολογικό Πλαίσιο Ανάλυση της τουριστικής προσφοράς Φυσικό Περιβάλλον Πολιτιστικό Ανθρωπογενές Περιβάλλον Ειδικές μορφές τουρισμού Διαμονή Ανάλυση τουριστικής ζήτησης Διεθνείς τάσεις στην αγορά του Τουρισμού Υπαίθρου από την 88

3 πλευρά της ζήτησης Ανάλυση της ζήτησης του Τουρισμού Υπαίθρου στην Κύπρο Λοιπές Υποδομές Συμπεράσματα αξιολόγηση του τουριστικού δυναμικού 106 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Swot Analysis 110 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Βασικοί παράγοντες συνέργειας συμπληρωματικότητας με τη γενικότερη Στρατηγική Τουριστικής Προβολής του ΚΟΤ 119 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Δευτερογενής έρευνα τμημάτων τουριστικής αγοράς Γεωγραφική τμηματοποίηση προέλευσης κοινών στόχων 7.1 (Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο Κ.Ο.Τ.) Τάσεις τουριστών στη Κύπρο 133 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Πρωτογενής έρευνα αγοράς τουριστών υπαίθρου Γενικά στοιχεία έρευνας Δημογραφική κατανομή έρευνας Διαπιστώσεις Ανάλυση ερωτηματολογίων 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ανάλυση υφιστάμενων αγορών και τμηματοποίηση τους Γενικός καθορισμός του προφίλ των διαφόρων ομάδων τουριστών Τμήματα ειδικού τουρισμού : απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες 170 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Αναγνώριση ομάδων στόχων 173 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Διατύπωση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Στόχων για την προβολή του τουρισμού της υπαίθρου (Επιπλέον Δραστηριότητα) Γενικό Πλαίσιο Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου Στρατηγική Προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Περιγραφή των κοινών - στόχων Ορισμός της στρατηγικής τοποθέτησης της Κύπρου της Υπαίθρου Στρατηγική τοποθέτηση της Κύπρου της Υπαίθρου 209

4 11.3 Στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου 213 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Διατύπωση και επεξεργασία των βασικών αξόνων για την προβολή της υπαίθρου 219 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Συσχέτιση Σχεδίου Προβολής Υλοποιηθείσες παρεμβάσεις Σχεδίου Προβολής Αξιολόγηση υλοποιημένων παρεμβάσεων Σχεδίου Προβολής Συσχέτιση με προτεινόμενες παρεμβάσεις για την περίοδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Συσχέτιση και επιχειρησιακή σύνδεση με την γενικότερη στρατηγική τουριστικής προβολής και Branding που εφαρμόζει η Αναθέτουσα Αρχή Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Συσχέτιση στρατηγικής ΚΟΤ και Στρατηγικής Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου Συσχέτιση Branding ΚΟΤ και Branding της Κύπρου της Υπαίθρου 241 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Προτάσεις για τα μέσα προβολής Διαφήμιση Προσωπική πώληση Δημόσιες σχέσεις Ηλεκτρονικό Marketing 257 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Σύστημα Δεικτών 16.1 Προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος δεικτών και υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο Κριτήρια επιλογής δεικτών Ενδεικτικά προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης του Σχεδίου Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου Κύπρου Επιλογή, παρακολούθηση και επικαιροποίηση δεικτών 269 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

5 Σελίδα 5 από 283

6 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το έργο «Εκπόνηση και Εξειδίκευση του Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου για την περίοδο » ανατέθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στην Κοινοπραξία ΕΤΑΜ Α.Ε. και ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ, στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Μάιο του Για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε σχετικό συμβόλαιο συνεργασίας στις 30/03/2009 μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ΚΟΤ και Αναδόχου Κοινοπραξίας. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόρους, στο πλαίσιο του Προγραμματικού Εγγράφου υλοποίησε πρόγραμμα προβολής του τουρισμού της υπαίθρου. Στη νέα προγραμματική περίοδο , η προσπάθεια αυτή θα τύχει περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης. Έτσι, το νέο έργο «Σχέδιο Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου» σκοπό έχει να επεκτείνει και να εμβαθύνει τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα του ομώνυμου έργου της περιόδου με δράσεις και ενέργειες που θα αναδείξουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της υπαίθρου της Κύπρου. Ειδικότερα, το νέο Σχέδιο Προβολής: θα προβεί σε αξιολόγηση της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή του τρέχοντος σχεδίου, θα επιλέξει μια νέα στρατηγική προσέγγισης για την προβολή του τουρισμού της υπαίθρου, σε συνάφεια με τη γενική στρατηγική τουριστικής προβολής της Κύπρου θα προτείνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που θα εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής αυτής σε φάσεις, υποέργα και δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του χρηματοδοτικού πλαισίου και θα προσδιορίσει τις βασικές διοικητικές απαιτήσεις διαχείρισης του Σχεδίου από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών υλοποίησης. Το Σχέδιο Προβολής αποτελείται από έξι (6) πακέτα εργασίας που αποτελούν και αντίστοιχα παραδοτέα. Ειδικότερα: Σελίδα 6 από 283

7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στο εν λόγω παραδοτέο: (α) Αξιολογείται το Σχέδιο Προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου της περιόδου με ζητούμενο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του Σχεδίου Προβολής της περιόδου για την αποφυγή λανθασμένων επιλογών, αλλά και την επανάληψη ενεργειών που κρίνονται αξιόλογες, επιτυχημένες και αποδοτικές για την προώθηση του τουρισμού της υπαίθρου και την προσέλκυση επισκεπτών ειδικών ενδιαφερόντων. β) Εξετάζεται ο τρέχων προγραμματισμός όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου για την προγραμματική περίοδο Επιπλέον ελέγχεται η συμβατότητα του προγραμματικού πλαισίου με εθνικές και κοινοτικές κατευθύνσεις και πολιτικές. γ) Καταγράφονται και αξιολογούνται οι δράσεις προβολής και διαφήμισης που πραγματοποιούνται τόσο από τον ΚΟΤ, όσο και από άλλους φορείς. δ) Καταγράφεται και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την προσφορά και ζήτηση για τον τουρισμό της υπαίθρου. ε) Πραγματοποιείται Swot ανάλυση του τουριστικού προϊόντος της υπαίθρου, στην οποία παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και απειλές. ζ) Προσδιορίζονται οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου το Σχέδιο Προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου να είναι συμβατό και να λειτουργεί συμπληρωματικά με τη γενικότερη στρατηγική τουριστικής προβολής και branding του ΚΟΤ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Στο συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνεται η τμηματοποίηση της αγοράς και ο καθορισμός των ομάδων στόχων στις οποίες θα πρέπει να απευθυνθούν οι δράσεις Σελίδα 7 από 283

8 προβολής του τουρισμού της υπαίθρου. Ειδικότερα για τις ανάγκες αυτού του παραδοτέου, η Ομάδα Έργου υλοποίησε επιτόπια έρευνα σε δείγμα 150 ατόμων, προκειμένου να αποτυπώσει το προφίλ των τουριστών υπαίθρου και στη συνέχεια πραγματοποίησε ανάλυση των υφιστάμενων αγορών και τμηματοποίηση τους με βάση τα χαρακτηριστικά των τουριστών. Επιπλέον πραγματοποίησε δευτερογενή έρευνα τμημάτων αγοράς τουρισμού υπαίθρου με σκοπό την αναγνώριση νέων τμημάτων της αγοράς που προτιμούν την Κύπρο ως προορισμό διακοπών. Τέλος, προχώρησε σε σύνθεση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων δραστηριοτήτων ώστε να εξειδικευτούν οι ομάδες στόχοι για την προβολή του τουρισμού της υπαίθρου. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στο εν λόγω πακέτο εργασιών διαμορφώνεται το γενικό πλαίσιο του Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου, προσδιορίζεται η στρατηγική τοποθέτηση της Κύπρου της Υπαίθρου, τίθενται οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του Σχεδίου Προβολής, ενώ στη συνέχεια επιλέγονται οι βασικοί άξονες για την προβολή. Επιπλέον, αξιολογούνται οι δράσεις προβολής που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο και εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης Τουρισμού Υπαίθρου Ακόμη αναφέρεται η στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, καθώς και branding του ΚΟΤ και γίνεται συσχέτιση αυτών με την στρατηγική προβολής και branding για τον Τουρισμό Υπαίθρου. Στη συνέχεια προτείνονται τα μέσα που θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα και αποδοτικά για την προώθηση και προβολή του τουρισμού υπαίθρου. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με την εξειδίκευση ενός συστήματος δεικτών που θα διευκολύνει την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Προβολής και θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Σελίδα 8 από 283

9 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Στον εν λόγω παραδοτέο εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες του Σχεδίου Δράσης το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις με εκτίμηση προϋπολογισμού και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Παράλληλα εκπονείται σχέδιο διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου και να επηρεάσουν την ομαλή ροή εφαρμογής του. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με την ετοιμασία προσχέδιων εγγράφων διαγωνισμών για τις δράσεις του Σχεδίου. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης για την ετοιμασία ενός Σχεδίου Προβολής που θα είναι εφαρμόσιμο και με υψηλά στοιχεία επιχειρησιακής ετοιμότητας, στόχος της Ομάδας Έργου είναι η εκτίμηση των βασικών διοικητικών αναγκών για την υλοποίηση και διαχείριση του Σχεδίου, μετά την έγκρισή του από τις αρχές και την ένταξή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο αφού μελετηθεί η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τις απαιτήσεις υλοποίησης του Σχεδίου Προβολής, θα προταθεί ένα σχέδιο οργανωτικής δομής για την εφαρμογή και διαχείριση του Σχεδίου Προβολής που θα είναι συμβατό με την υφιστάμενη οργάνωση του ΚΟΤ και τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για τη διαχείριση των έργων της Προγραμματικής Περιόδου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Το παραδοτέο αυτό αφορά στη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου «Σχέδιο Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου » για την υποβολή και ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα », καθώς και σε τυχόν διορθώσεις που απαιτηθούν βάσει παρατηρήσεων της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης. Σελίδα 9 από 283

10 Στην εκπόνηση και εξειδίκευση του Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού της Υπαίθρου για την περίοδο συμμετείχαν οι κ.κ.: Κώστας Θέος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Νίκος Δρακωνάκης, Οικονομολόγος Δημήτρης Λιανός, Περιφερειολόγος (MSc) Βίκυ Χωραφά, Οικονομολόγος, Msc Περιφερειακής Ανάπτυξης Μανώλης Τσαντάκης, Οικονομολόγος, MSc Αγροτικής Οικονομίας Παρή Γκούφα, Κοινωνιολόγος, MSc Ανάπτυξης Τουρισμού Αγροτικού Χώρου Γεωργία Σωπασή, Γεωγράφος Χριστίνα Αποστολίδη, Επικοινωνιολόγος, MSc ΜΜΕ και Επικοινωνίας Χρυσούλα Μαυρόκωστα, Περιφερειολόγος, MSc Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Λουκής Ταπάκης Οικονομολόγος, ΜΒΑ Σάββας Μαλιώτης Αγροοικονομολόγος, MSc Άντρη Παύλου, Πολιτική Επιστήμονας, ΜΑ Ευρωπαϊκών Σπουδών Κυριακή Ευγενίου Φιλόλογος Αγγλικής, ΜΑ Γαβριέλα Στυλιανού, Φιλόλογος Γαλλικής, ΜΑ Η ομάδα έργου επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τους Λειτουργούς του ΚΟΤ εσωτερικού και εξωτερικού, τους τουρίστες και κατοίκους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου και εκφράζει την ευχή η παρούσα μελέτη να συμβάλει περαιτέρω στην προβολή του τουρισμού υπαίθρου και στην εδραίωση της Κύπρου ως ένας μείζων παγκοσμίως τουριστικός προορισμός που θα διαμορφώνει συνθήκες αειφόρου εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Σελίδα 10 από 283

11 Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Ο Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στο πλαίσιο του εν λόγω κεφαλαίου επιχειρείται η αποτύπωση της εξέλιξης, αλλά και η καταγραφή των επιπτώσεων από την υλοποίηση του προηγούμενου Σχεδίου Προβολής. Ειδικότερα, το Σχέδιο Προβολής Τουρισμού της Υπαίθρου , εκπονήθηκε στο χρονικό διάστημα Ιούλιος Οκτώβριος 2005 και αφορούσε μια σειρά από δράσεις που στόχευαν στην προώθηση και ανάδειξη του τουρισμού υπαίθρου, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Επισημαίνεται ότι την περίοδο εκπόνησης του σχεδίου, βρισκόταν σε εξέλιξη η εκπόνηση τριών (3) μελετών που αφορούσαν στο σχεδιασμό οργάνωση και δημιουργία δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, δρόμων του κρασιού και θρησκευτικών διαδρομών στην ενδοχώρα της Κύπρου, σε μια λογική εμπλουτισμού και αναβάθμισης της τουριστικής προσφοράς. Τόσο το εν λόγω σχέδιο, όσο και οι δράσεις που προτάθηκαν και εν τέλει υλοποιήθηκαν, συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Στόχο 2. Σελίδα 11 από 283

12 Επιδίωξη του Σχεδίου Προβολής ήταν να αναδείξει τα ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία της υπαίθρου τα οποία θα συνέβαλαν στην επανατοποθέτηση του νησιού στον τουριστικό χάρτη, όχι μόνο ως προορισμός του ήλιου και της θάλασσας αλλά και ως ένας ξεχωριστός τόπος διακοπών με ταυτότητα και διάρκεια. Ειδικότερα το Σχέδιο Προβολής επιδίωξε να συμβάλει : Στη δημιουργία νέας «τουριστικής ταυτότητας» για την Κύπρο στη διεθνή τουριστική αγορά. Στην ανάδειξη των πόρων της υπαίθρου και στην ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου. Στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, στη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς την ενδοχώρα, στη συγκράτηση του πληθυσμού και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Στην ανάδειξη του διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος. Στη διαμόρφωση μιας νέας εικόνας (επανατοποθέτηση) της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού. Στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στην προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού μέσα από την προσφορά νέων τουριστικών προϊόντων. Στην αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη. Στην υποστήριξη και επέκταση υφιστάμενων αγορών. Στην προσέγγιση νέων αγορών. και παράλληλα στόχευε : στην (με διάφορα μέσα) αποδοτική τουριστική προβολή του τουρισμού της υπαίθρου, στη δημιουργία γνώσης και θετικής αντίληψης για τις περιοχές της υπαίθρου, στη γνωριμία της Κύπρου και δη της υπαίθρου σε δυνητικούς πελάτες, στην ανεξάρτητη λειτουργία της τουριστικής κίνησης από τους tour operators, στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, στην εξασφάλιση πλούσιας και πολυδιάστατης τουριστικής εμπειρίας στους επισκέπτες, Σελίδα 12 από 283

13 στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Ως βασική στρατηγική του σχεδίου προβολής επιλέχθηκε : η ανάδειξη, η ήπια αξιοποίηση των αξιόλογων τοπικών πόρων της υπαίθρου της Κύπρου και η ένταξή τους στο τουριστικό προϊόν με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος, μέσα από τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Συνεπώς, ζητούμενο και επιδίωξη ήταν η δημιουργία νέων προϊόντων τα οποία θα προσέλκυαν νέους ποιοτικότερους επισκέπτες επιφέροντας έτσι μεγιστοποίηση των κοινωνικο οικονομικών ωφελειών του τουρισμού ήτοι, αύξηση των εσόδων από τη δαπάνη των περιηγητών, άμβλυνση της εποχικότητας, αύξηση των αφίξεων, θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο κ.λπ. Η λογική που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της επιλεχθείσας στρατηγικής ήταν να εμπλουτιστεί το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν της Κύπρου με νέα, δυναμικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητα και την ποιότητά τους, μα πάνω απ όλα είναι έτοιμα και μπορούν να ικανοποιήσουν άμεσα τη ζήτηση των επισκεπτών (τουρίστας της υπαίθρου). Στο πλαίσιο εκπόνησης του προηγούμενου σχεδίου προβολής επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα ακόλουθα βασικά ερωτήματα: Τι προϊόν προβάλω ; Ποια δηλαδή είναι τα δυναμικά και ιδιαίτερα στοιχεία (έτοιμο προϊόν) της υπαίθρου που μπορούν να ενταχθούν στο τουριστικό προϊόν της Κύπρου και να ενισχύσουν την τουριστική κίνηση; Πού το προβάλω; Ποιες είναι οι χώρες στόχοι προσέλκυσης επισκεπτών στις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες προβολής; Σε ποιες χώρες δηλαδή οι επισκέπτες έχουν ως κίνητρα για την επιλογή του τόπου των Σελίδα 13 από 283

14 διακοπών τους τα προϊόντα και τις δραστηριότητες που προσφέρει η ύπαιθρος και ειδικότερα η ύπαιθρος της Κύπρου; Πώς το προβάλω; Ποια είναι τα πλέον εύχρηστα, κατάλληλα και αποδοτικά εργαλεία μάρκετινγκ και διαφήμισης για την προσέλκυση συγκεκριμένων τμημάτων της τουριστικής αγοράς; Από την ανάλυση και αξιολόγηση του τουριστικού δυναμικού της υπαίθρου προέκυψαν ως πόροι υψηλής ποιότητας που μπορούν να στηρίξουν τον τουρισμό της υπαίθρου και ως εκ τούτου έχρηζαν προβολής οι εξής : Το πλούσιο και πολυποίκιλο φυσικό περιβάλλον (κλίμα, πανίδα, χλωρίδα, μονοπάτια κ.α.). Το μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα (αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια, μουσεία, μυθολογία, τοπική και ιστορική παράδοση, καθημερινή ζωή, δρώμενα και εκδηλώσεις, παραδοσιακές τέχνες). Τα τοπικά προϊόντα και η Κυπριακή κουζίνα (χαλούμι, ζιβανία, κουμανδαρία κ.α.). Η Κυπριακή φιλοξενία Το αίσθημα ασφάλειας Οι αγορές στόχοι του τουρισμού της υπαίθρου ήταν συνάρτηση και αποτέλεσμα της τμηματοποίησης της αγοράς καθώς: αποτελείται από διαφορετικές ομάδες τουριστών καταναλωτών και ο κάθε δυνητικός καταναλωτής (τουρίστας) ή το κάθε τμήμα της τουριστικής αγοράς είναι μια διαφορετική οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα υποκειμενικό (προσωπικό) μείγμα εμπειριών, υποκινήσεων και επιθυμιών. Στη βάση αυτή, η αγορά αντιμετωπίσθηκε όχι ως ενιαίο σύνολο, αλλά ως υποσύνολα στα οποία θα έπρεπε να προσφερθούν εξειδικευμένα προϊόντα για την ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών. Μετά από ενδελεχή ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων (π.χ. αφίξεις κατά εθνικότητα και κατά ηλικιακή ομάδα, κίνητρα επίσκεψης κατά εθνικότητα, συσχέτιση προσφερόμενων προϊόντων και κινήτρων ταξιδίου των επισκεπτών) και την εφαρμογή πολυκριτηριακής μεθόδου επιλέχθηκαν οι ομάδες στόχοι. Σελίδα 14 από 283

15 Οι ομάδες στόχοι διακρίθηκαν σε πρώτης, δεύτερης και τρίτης προτεραιότητας (με βάση τις αφίξεις, τη δυνατότητα της υπαίθρου να ικανοποιήσει τα κίνητρα του ταξιδιού, τη συμβολή στη μείωση της εποχικότητας, την αύξηση της δαπάνης των τουριστών, την αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής κ.α.) και ήταν οι εξής : ΧΩΡΑ ΣΤΟΧΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ελλάδα Γαλλία Ρωσία Κύπρος Οικογένειες με παιδιά Άνδρες γυναίκες ετών Άτομα τρίτης ηλικίας Φυσιολάτρες, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, περιπατητές Επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές Οικογένειες με παιδιά Άτομα τρίτης ηλικίας, Εργαζόμενοι ηλικίας έως 44 ετών Σχολικός τουρισμός Φυσιολάτρες, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, περιπατητές Οικογένειες με παιδιά Επιχειρηματίες Άτομα τρίτης ηλικίας Οικογένειες μέσης και άνω εισοδηματικής τάξης Άτομα τρίτης ηλικίας Φυσιολάτρες, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, περιπατητές Επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές Οικογένειες μέσης και άνω εισοδηματικής τάξης Σχολικός τουρισμός Άτομα τρίτης ηλικίας Γυναίκες άνδρες ηλικίας έως 44 ετών Προσκυνητές Φιλικές συντροφιές Σχολικός τουρισμός Επαγγελματικές ομάδες Οικογένειες Σελίδα 15 από 283

16 ΜΕΣΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ολλανδία Μέση και ανώτερη εισοδηματική τάξη, μεσήλικες (35-55 ετών) Οικογένειες με παιδιά Περιπατητές, φυσιολάτρες Οικογένειες με παιδιά Αυστρία Άτομα τρίτης ηλικίας Περιπατητές, φυσιολάτρες Ελβετία Οικογένειες με παιδιά, περιπατητές, φυσιολάτρες Ιταλία Νέοι και άτομα μέσης ηλικίας, Άτομα τρίτης ηλικίας Φυσιολάτρες ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Βέλγιο Ισραήλ Κίνα Μέση και ανώτερη εισοδηματική τάξη Οικογένειες με παιδιά Επιχειρηματίες Ενδιαφέρον για ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού. Οι ομάδες στόχοι που τελικά επιλέχθηκαν, ήταν εκείνες οι οποίες ήταν ώριμες και στις οποίες η Κύπρος ήταν γνωστή ως τουριστικός προορισμός και απλά απαιτούταν η επανατοποθέτηση της. Στη συνέχεια εξετάστηκαν γενικά τα μέσα τουριστικής προβολής που χρησιμοποιούνται και προτάθηκαν συγκεκριμένες δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Το προϊόν που επιλέχθηκε να προβληθεί. Τις ομάδες στόχους. Το ύψος του προϋπολογισμού που μπορούσε να διατεθεί τη συγκεκριμένη περίοδο για την τουριστική προβολή του τουρισμού της υπαίθρου. Τα είδη των διαφημιστικών μέσων που χρησιμοποιούν οι ανταγωνίστριες τουριστικές περιοχές και ο βαθμός χρήσης τους. Η καταλληλότητα του διαφημιστικού μέσου για το σκοπό που χρησιμοποιείται. Ο βαθμός επηρεασμού των ενδιάμεσων προσώπων - διαμορφωτών γνώμης από τα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Σελίδα 16 από 283

17 Η ύπαρξη ευελιξίας στη χρησιμοποίηση ενός διαφημιστικού μέσου σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Η αποδοτικότητα (ωφέλεια) του μέσου σε σχέση με το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή του. Βάσει των παραπάνω, το Σχέδιο εστίασε στους εξής άξονες και περιέλαμβανε τις ακόλουθες δράσεις ΑΞΟΝΑΣ 1 : Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή ΑΞΟΝΑΣ 2 : Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ειδικές Εκδηλώσεις ΑΞΟΝΑΣ 4 : Υποστηρικτικές Δράσεις ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORK SHOPS & ROAD SHOWS ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ DIRECT MAILING Σελίδα 17 από 283

18 1.2. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Για την καταγραφή της κατάστασης σχετικά με τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Σχεδίου Προβολής τουρισμού της υπαίθρου της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, καθώς και η εξέταση του αν κάποιοι από αυτούς παραμένουν επίκαιροι και πρέπει να ληφθούν υπόψη στη φάση εκπόνησης του νέου σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι ο σαφής προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων, αναστέλλεται από τους εξής παράγοντες: Το προηγούμενο σχέδιο δράσης σχεδιάσθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2005 και άρχισε να υλοποιείται το 2006, ενώ συνολικά το έργο ολοκληρώθηκε το Επί της ουσίας λοιπόν αναφερόμαστε σε ένα σχέδιο που είχε διάρκεια περίπου δύο χρόνια. Το χρονικό αυτό διάστημα ήταν εκ προοιμίου περιοριστικό για την υλοποίηση μεγαλεπήβολων δράσεων και παράλληλα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός καθόρισε με αποφασιστικό τρόπο το εύρος και την έκταση των δράσεων. Οι στόχοι που είχαν τεθεί, όπως διατυπώθηκαν στο αρχικό κείμενο, αλλά και στο Τεχνικό Δελτίο Έργου, αφορούν σε μια μεσο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι καταναλωτές (τουρίστες εν προκειμένω) δεν αλλάζουν άποψη και συμπεριφορά από τη μια μέρα στην άλλη. Αντιθέτως απαιτείται συστηματική προσέγγιση και στοχευμένη προβολή για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνεπώς, οι δράσεις που υλοποιηθήκαν αν και σημαντικές, δεν επαρκούν από μόνες τους, για να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Ειδικότερα, για την επίτευξη τους απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ανεξαρτήτως πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου και στηριζόμενες σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία θα είναι σαφής και ξεκάθαρη και θα έχει διάρκεια και συνέχεια. Επίσης σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων, αποτελεί η «σωστή» υλοποίηση των δράσεων που έχουν σχεδιασθεί. Ειδικότερα αναφερόμαστε στην ανάγκη, οι προτεινόμενες δράσεις μετά την υλοποίηση τους να προβάλλονται και να επικοινωνούνται ορθά προς την ομάδα στόχο για την οποία έχουν σχεδιασθεί. Σελίδα 18 από 283

19 Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος από την ολοκλήρωση συνολικά του σχεδίου που θα επιτρέψει την εξαγωγή απόλυτα ορθών συμπερασμάτων σε σχέση με την επίτευξη, κυρίως των αναμενόμενων επιπτώσεων. Επιπλέον η παντελής έλλειψη εξειδικευμένων στοιχείων (αριθμητικών, στατιστικών) σε σχέση με τον τουρισμό υπαίθρου και τα επιμέρους προϊόντα (π.χ. αριθμός τουριστών υπαίθρου, αριθμός ποδηλατιστών που έκαναν χρήση του ποδηλατικού δικτύου του Τροόδους, αριθμός επισκεπτών σε επισκέψιμα οινοποιεία, κ.ά) καθιστά πρακτικά δύσκολη την αποτίμηση με ακριβείς όρους της αποτελεσματικότητας και αποτελεσματικότητας του υλοποιηθέντος σχεδίου προβολής. Παρά τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν εκτιμάται ότι το Σχέδιο Προβολής της Υπαίθρου συνέβαλε αποφασιστικά και έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη των περισσότερων στόχων καθώς: μέσα από εξειδικευμένες δράσεις το κοινό αρχίζει να ανακαλύπτει άγνωστες μέχρι πρότινος πτυχές του Κυπριακού τουρισμού, μέσα από στοχευόμενες εκδηλώσεις για προβολή ειδικών προϊόντων προσεγγίσθηκαν εξειδικευμένα κοινά, έγινε καταγραφή και συστηματική προβολή της προσφοράς του τουρισμού υπαίθρου, κυρίως στο εξωτερικό, εμπλουτίσθηκε σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου 1, αναδείχθηκαν σημαντικά οι πόροι της υπαίθρου και προβλήθηκαν μέσω καταχωρήσεων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, κ.ά. Το νέο Σχέδιο Προβολής της Υπαίθρου, θα αντλήσει σημαντικά στοιχεία από το προηγούμενο και με βάση τις νέες εξελίξεις θα επικαιροποίησει τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις, για να καταλήξει σε ένα εφικτό, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης. 1 Δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα π.χ. Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών, τα οποία προβλήθηκαν μέσω του Σχεδίου Προβολής. Σελίδα 19 από 283

20 1.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο του προηγούμενου σχεδίου προτάθηκε μια σειρά από δράσεις, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, ορισμένες από τις οποίες είχαν συγκεκριμένο προϋπολογισμό και εντάχθηκαν στο Τεχνικό Δελτίο Έργου που αποτελούσε και την αίτηση συγχρηματοδότησης, ενώ άλλες αφορούσαν γενικά σε δράσεις που θα εξυπηρετούσαν τη γενικότερη στρατηγική τουριστικής προβολής της υπαίθρου. Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι δράσεις που προτάθηκαν και εν τέλει αυτές που υλοποιήθηκαν με συγχρηματοδότηση από τα Έγγραφο Προγραμματισμού του Στόχου 2 για την περίοδο Έντυπη Προβολή Στο πλαίσιο της έντυπης προβολής προτάθηκε : Η δημιουργία οδηγού πολλαπλής χρήσης, που θα προέβαλε το ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν της υπαίθρου αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και παρουσιάζοντας με σαφήνεια τις δραστηριότητες που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να αναπτύξει στην ύπαιθρο. Ο οδηγός θα μεταφραζόταν σε πέντε (5) γλώσσες βάσει των αγορών στόχων, δηλαδή Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά και Ελληνικά. Η δημιουργία ολιγοσέλιδου εντύπου πολλαπλής χρήσης, το οποίο θα περιελάμβανε συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της υπαίθρου, όπως αυτά αναλύονταν στον οδηγό καθώς λόγω του μικρότερου όγκου του καθίσταται περισσότερο εύχρηστο. Η δημιουργία χάρτη με τις περιοχές της υπαίθρου, στον οποίο θα αποτυπώνονταν ευδιάκριτα οι πληροφορίες εκείνες που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα, την ιδιαιτερότητα και τον πλούτο της υπαίθρου. Ο συγκεκριμένος χάρτης θα συνόδευε τον οδηγό και το έντυπο πολλαπλής χρήσης, αλλά θα μπορούσε να διατίθεται μεμονωμένος. Από τα παραπάνω τελικά δημιουργήθηκαν : Σελίδα 20 από 283

21 Αναλυτικός οδηγός τουρισμού υπαίθρου μεγέθους Α5, ο οποίος εκδόθηκε σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει πλήθος αναλυτικών πληροφοριών για τον περιηγητή επισκέπτη της Κυπριακής υπαίθρου, αλλά εκτιμάται ότι χρήζει βελτιώσεων για να είναι περισσότερο εύχρηστος και λειτουργικός για τον αναγνώστη. Γενικό Πληροφοριακό Φυλλάδιο μεγέθους Α4, το οποίο δίνει συνοπτικά πληροφορίες για τον τουρισμό υπαίθρου. Το φυλλάδιο αυτό μεταφράστηκε αντίστοιχα σε τέσσερις γλώσσες. Έντυπο για το Θρησκευτικό Τουρισμό. Σε συνέχεια της μελέτης που εκπονήθηκε για τη δημιουργία θρησκευτικών διαδρομών στην Κύπρο, ο ΚΟΤ προχώρησε στην παραγωγή ενός εξειδικευμένου και πλούσιου σε πληροφόρηση οδηγού που περιγράφει τις προτεινόμενες διαδρομές, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη σημανθεί. Ο οδηγός εκδόθηκε σε τρεις (3) γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα). Έντυπο για τους Δρόμους του Κρασιού. Εκτός των εντύπων προβολής που δημιουργήθηκαν για την προβολή του Δικτύου, μέσω του εν λόγω έργου χρηματοδοτήθηκε ο σχεδιασμός έγχρωμου εντύπου «Κύπρος Δρόμοι του Κρασιού» στην Ελληνική, στην Αγγλική και στη Γερμανική. Ηλεκτρονική Προβολή Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής προβολής προτάθηκε η δημιουργία συνδέσμου (link) στην υφιστάμενη ιστοσελίδα του ΚΟΤ, μέσω του οποίου θα προβαλλόταν όλες οι πληροφορίες του έντυπου υλικού, θα αναδεικνυόταν οι ιδιαιτερότητες και τα δυνατά σημεία της υπαίθρου (υψηλής οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, γνήσια τοπική ταυτότητα, πολιτιστικός πλούτος, ξεχωριστή Κυπριακή φιλοξενία, Κυπριακή κουζίνα κ.α.). Επίσης είχε προταθεί η δημιουργία ηλεκτρονικών διαδραστικών χαρτών, αλλά και η ανάπτυξη της υπηρεσίας e-booking για κρατήσεις δωματίων, αγορά εισιτηρίων, κ.ά. Η Ομάδα Έργου είχε προτείνει επιπλέον τη δημιουργία DVD, ως υποστηρικτικού υλικού για τις εκδηλώσεις και τη συμμετοχή σε εκθέσεις. Το περιεχόμενό του θα στηριζόταν στους τομείς που είχε αποφασισθεί ότι θα δοθεί έμφαση (φυσικό περιβάλλον, τοπικός πολιτισμός, γαστρονομία τοπικά προϊόντα, φιλοξενία, Σελίδα 21 από 283

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι",

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 24990-24289, 24991 FAX: Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό.

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Iούλιος 2016 Η Κρήτη αποτελεί την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας 48

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Σκοπός του project Να προσδιορίσει το ρόλο των DMO, στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγραμμάτα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Iούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT. Mediterranean Route for Tourism and Culture. (Acronym: MED-ROUTE)

PROJECT. Mediterranean Route for Tourism and Culture. (Acronym: MED-ROUTE) PROJECT Mediterranean Route for Tourism and Culture (Acronym: MED-ROUTE) Πακέτο Εργασίας: Δραστηριότητα: Παραδοτέο: 3. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Π.Ε. Εύβοιας για την Ανάπτυξη και Προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ Σεπτέμβριος 2014 Τεύχος 8 ο Περιεχόμενα: Διαγωνισμός για τη Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΠΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το παρόν θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και... 3 3. Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικών Δελτίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης

Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα