Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1"

Transcript

1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές µε µορφή ολοκληρωµένου κυκλώµατος. Συµβολισµός Τ.Ε.: Αναστρέφουσα είσοδος Μη αναστρέφουσα είσοδος - Έξοδος

2 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια Bασικότερα χαρακτηριστικά των Τ.Ε.: -Υψηλή σύνθετη αντίσταση εισόδου. Προσαρµόζονται ιδανικά σε πηγές µε υψηλή σύνθετη αντίσταση. -Χαµηλή σύνθετη αντίσταση εξόδου. Προσαρµόζονται εύκολα σε φορτία χαµηλής σύνθετης αντίσταση. -Υψηλή ενίσχυση. -Ρυθµός µεταβολής (slew rate). υνατότητα του σήµατος της εξόδου του ενισχυτή να παρακολουθεί τις µεταβολές του σήµατος εισόδου. Υπάρχει το ενδεχόµενο να παραµορφώνεται το σήµα εξόδου όταν η συχνότητα του σήµατος εισόδου ξεπεράσει ένα όριο. -Χρειάζεται συµµετρική τροφοδοσία από ±9 µέχρι ±5

3 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 3 Ο Τ.Ε. 74 Υπάρχουν πολλοί τύποι Τ.Ε. σε µορφή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 74: τύπος που χρησιµοποιείται περισσότερο Balance 74 έξοδος - Balance Αναστρέφουσα είσοδος Μη αναστρέφουσα είσοδος -

4 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 4 Ισοστάθµιση τελεστικού ενισχυτή Σύνδεση ποτενσιόµετρου Ρύθµιση ποτενσιόµετρου για µηδενική έξοδο Κύκλωµα τροφοδοσίας Τ.Ε Τροφοδοτικό 5 dc Τροφοδοτικό 5 dc

5 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 5 Κυκλώµατα Τ.Ε.. Ο Ακολουθητής Τάσης IN Κέρδος Τάσης A Υψηλή Z in Χαµηλή Z Χρήση: σαν κύκλωµα προσαρµογής OUT

6 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 6. Ο µη Αναστρέφων Ενισχυτής i f f in A 0 Είναι f B, όπου B Με αντικατάσταση της f Επειδή BA o >>, in A 0 ( in - f ) in A B f A 0 BA 0

7 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 7 3. Ο Αναστρέφων Ενισχυτής in i Ι in Ι f Επειδή η Z (-) άπειρη I (-) 0, (-) 0 και I in I f i in -0 i in I in in i f0- f I f f από συνδυασµό A f in i f

8 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 8 4. O Αθροιστής in ( in inn N in in f... f inn N )

9 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 9 4. Ο Συγκριτής Τάσεων - Λειτουργία Συγκρίνει τις δύο εισόδους (-) και () και: α) εάν (-)>() - τροφ β) εάν ()>(-) τροφ τροφ - τροφ Σηµείωση: Υπάρχει περίπτωση ο ΤΕ στο κύκλωµα του συγκριτή να τροφοδοτείται µόνο µε τάση τροφ. Τότε εάν: (-)>() 0

10 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 0 Εφαρµογή συγκριτή : θερµίστορ. Όταν > ; -. Ο συναγερµός δεν λειτουργεί. κύκλωµα συναγερµού Όταν µε αύξηση θερµοκρασίας <, ο συναγερµός µπαίνει σε λειτουργία

11 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια Παράδειγµα Στην µία από τις δύο εισόδους ενός συγκριτή εφαρµόζεται η τάση v in που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Στην άλλη είσοδο εφαρµόζεται η EF dc. Οι τιµές που µπορεί να λάβει η έξοδος του συγκριτή είναι: 0 και 0. Ζητείται να σχεδιαστεί η κυµατο- µορφή της τάσης εξόδου 0. in () t t t 3 t 4 t 5 t 6

12 Λύση Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια Για 0<t<t, ιn αυξάνεται από τα 0 στο. Επειδή EF > in 0 0 δηλ. λαµβάνει την τιµή της. Για t <t<t, η ιn γίνεται θετικότερη από τη EF και η έξοδος γίνεται 0 δηλ. λαµβάνει την - τιµή της. Για t <t<t 3, η είσοδος ιn γίνεται πάλι µικρότερη από τη EF και η έξοδος επανέρχεται στα 0. Η κυµατοµορφή εξόδου: 0 () t t t 3 t 4 t 5 t 6 t

13 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 3 Παράδειγµα Να σχεδιαστεί η του κυκλώµατος του Σχ. (α). Η µορφή της ref φαίνεται στο Σχ. (β) kω 5 kω ref () (α) 6 8 (β) t (ms)

14 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 4 Λύση ref () 6 8 t (ms)

15 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 5 Παράδειγµα Να υπολογιστεί η του κυκλώµατος σαν συνάρτηση των,,,. ίνεται ότι η τάση (-) στην αναστρέφουσα είσοδο είναι ίση µε την τάση () της µη αναστρέφουσας εισόδου του Τ.Ε. Επίσης δίνεται Ι 3 0. I I I 3 (-) ()

16 Λύση Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 6 Είναι () (-) ()και () και λόγω της () ( ) (). Επίσης Ι Ι Ι 3 και επειδή Ι 3 0 Ι Ι (3). Είναι όµως I (-) (-) και Ι (4). Αντικαθιστώντας την (4) στην (3) (-) (-) (-) (-).

17 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 7 Λύνοντας την τελευταία εξίσωση ως προς και αντικαθιστώντας ) ( - ) ( ) ( - άρα το κύκλωµα ενισχύει τη διαφορά - µε συντελεστή ενίσχυσης.

18 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 8 Παράδειγµα Να σχεδιαστεί το σήµα που θα δείξει ο παλµογράφος 0 dc Απ.: 0 kω 0 kω kω

19 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 9 Άσκηση Στο κύκλωµα ενός ενισχυτή αναστροφής που χρησιµοποιεί Τ.Ε., η ενίσχυση τάσης Α είναι 5. Εάν το σήµα εισόδου είναι volts και η αντίσταση που συνδέεται µε την αναστρέφουσα είσοδο του Τ.Ε. είναι 5 kω, ποια είναι αντίσταση ανάδρασης f είναι: Απ.: 75 kω

20 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 0 Κύκλωµα ενεργοποίησης λαµπτήρων µε ρελέ Ο τελεστικός ενισχυτής λειτουργεί σαν συγκριτής. Όταν ο φωτισµός είναι χαµηλός (φωτοαντίστασηµεγάλη τιµή) ενεργοποιείται η έξοδος του τελεστικού που οδηγεί το τρανζίστορ σε κόρο. Τότε ενεργοποιείται το ρελέ και οι λάµπες ανάβουν. Με το ποτενσιόµετρο ρυθµίζουµε την φωτεινότητα του χώρου στην οποία θα ενεργοποιηθεί το κύκλωµα. φωτοαντίσταση 00 kω 0 kω Ν kω 00 kω Ν9 9 dc 0

21 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια Ο Τ.Ε. σαν Ολοκληρωτής v in i in v C() 0 κ v0 Eίναι v0 και i0 i in i C. Επίσης v i in και επειδή v v in -vv in -0v in vin θα είναι v in i in iin ic (). Επίσης v C() 0 και επειδή v C v C() -v C(-) v C -v C(-), v -v C(-) (). ic Είναι q C i C t και q C v C C, άρα v C Ci C t vc t C (3) Από (), () και (3) vin v t C i0 C - i C v C(-) v

22 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια dvc Είναι ic C λόγω των προηγούµενων dt σχέσεων µετασχηµατίζεται σε i v d(-v C dt in C Ολοκληρώνουµε: ή v ) dv -C dt dv dt dt vin - dt C - vindt c (αρχική τιµή), C δηλ. η v ολοκλήρωµα της v in πολλαπλασιασµένο επί έναν συντελεστή. C Για τον λόγο αυτόν ονοµάζεται «ολοκληρωτής». in 0 0 t t

23 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 3 Παράδειγµα Να σχεδιαστεί η έξοδος του παρακάτω κυκλώµατος. Οι τιµές που µπορεί να λάβει η είναι ±0. Λύση Από Σχ. (β) είναι: in 0 για 0 µs < t 00 µs in 5 για 00 µs < t 00 µs in 0 για 00 µs < t 300 µs in 5 για 300 µs < t 400 µs in 0 για 400 µs < t 500 µs Ισχύει v - vindt c (αρχική τιµή) C Για 0 kω C 0,0 µf in 0 0 µs 00 µs 00 µs 300 µs 400 µs 500 µs (a) 5 0 µs < t 00 µs µε in 0, είναι: 00 µs - 0 dt 0 0 kω 0.0 µ 0 s in (β) 0

24 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 4 Για ή Για 00 µs < t 00 µs µε in 5, είναι: s s 00 0 s (5 ) s 4 0 s ( s 6 5 dt s s 0 [ s ( ) ] 4 ) s µs < t 300 µs µε in 0, είναι: 300 µs - 0 dt ( 5 ) µ s 0 s Για 300 µs < t 400 µs µε in 5, είναι: 400 µs - 5dt µs 0 s 0 s (-5 ) [ ] 400 µs (5 ) (-5 ) µs ή ή ή - 5

25 0 Για 4 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια s (5 0 s [ s (4 3) ] 4 ) s (-5 ) -5 (-5 ) (-5 ) 400 µs < t 500 µs µε in 0, είναι: µs - 0 dt ( 0 ) µs 0 s Σύµφωνα µε τα παραπάνω η µορφή της είναι: in µs 00 µs 00 µs 300 µs 400 µs 500 µs

26 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 6 Παράδειγµα Να υπολογιστεί η 0 του παρακάτω κυκλώµατος. Ι Ι 0, MΩ MΩ I in C µf 0 - Λύσ η dc Είναι IC C dt. Είναι όµως C- o, διότι η πλευρά του C είναι 0 λόγω της άπειρης αντίστασης της αναστρέφουσας εισόδου του d0 Τ.Ε.. Άρα και IC C. Είναι επίσης I in I C dt I C o

27 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 7 και I in I I, άρα και d0 d0 C ( ) dt C dt Ολοκληρώνοντας ως προς t έχουµε: d ( )dt 0 dt C dt ( v )dt 0 C MΩ ( 6 6 )dt s 0, ΜΩ και τελικά 0 ( 0 0 s 5 )dt ( 5 )dt

28 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 8 Άσκηση Να σχεδιαστεί η 0 του κυκλώµατος του Σχ. (α). Οι τιµές που µπορεί να λάβει η είναι ±0. Η µορφή της in φαίνεται στο Σχ. (β) in in 0 kω 5 C 0,0 µf (a) 0 0 µs 00 µs (β) 00 µs 300 µs µs

29 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 9 Ο ΤΕ σαν ιαφοριστής in I C C Ι C I 0 d C in dt Ι και. I 0 Επειδή 0 I C I και µε αντικατάσταση d in - d C -C in dt dt i 0 0 t t

30 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 30 Παράδειγµα Σε έναν διαφοριστή είναι:, kω C0,00 µf. Η µορφή της in φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Να σχεδιαστεί η () 4,4 0-4,4 in () t (ms) t

31 Λύση Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 3 d -C in µε C, kωx0,00 µf dt α. από 0-5 µs Είναι: d -, µs in. dt, s, 0-6 s, µs d Η παράγωγος in παριστάνει τον συντελεστή dt κατεύθυνσης της ευθείας που παριστάνει η in. Από µορφή in φαίνεται ότι η ευθεία αυτή διέρχεται από τα σηµεία (0,-5), (5µs, 5). Από µαθηµατικά ο συντ. κατεύθυνσης ευθείας που διέρχεται από σηµεία Μ (χ, ψ ), Μ (χ, ψ ) δίνεται από λ ψ χ ψ χ ψ χ ψ χ

32 Εποµένως και Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 3 d in 5 ( 5) 0 dt 5µs 0 5µs,µs µs β. Από 5µs µέχρι 0 µs Είναι: 4,4 d -, µs in. dt Τώρα η in αλλάζει και διέρχεται από τα σηµεία (5µs, 5), (0µs, -5) άρα d in dt και 5 ( 5) 5µs 0µs 0 5µs,µs ( ) µs γ. Από 0µs µέχρι 5µs Είναι: d -, µs in. dt µs 4,4 Η in διέρχεται από τα σηµεία (0µs, -5), (5µs, 5) άρα µs

33 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 33 d in 5 ( 5) 0 dt 5µs 0µs 5µs και,µs µs µs 4,4 Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω η µορφή της φαίνεται στο αρχικό σχήµα.

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα Άρθρο - κατασκευή - φωτογραφίες: Wim Kruijf, PA0WV κατασκευες Μεταγλώττιση: Τάσος Θωμαΐδης, SV8YM Το σύστημα MSIA για την αποδοτικότερη εξάσκηση στη λήψη κώδικα Morse Ενδιαφέρεστε να μεγιστοποιήσετε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα