15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002542019 2015-01-26"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :35:58 EET Reason: Location: Athens Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/3/2193 ΑΔΑ: ΩΞΥΙΧ-ΝΛΠ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax : : : : : Βασ. Σοφίας Αθήνα Ασημίνα Ζυγούρα ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Βασ. Σοφίας 15) και την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στα κτίρια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Υπηρεσία (Βασ. Σοφίας 15) και των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο επί των οδών Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή Α Π Ο Φ Α Σ Η H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: I). I.1. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ. 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». I.2. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) περί Διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, 1

2 Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύστασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. I.3. Του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α /2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» I.4. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α /2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». I.5. Της αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.24534/ (ΦΕΚ 2666/B /2014), απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (ΙΙ) II.1. Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24. II.2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". II.3. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, πως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). II.4. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». II.5. Της αριθμ. πρωτ. 2/3344/0026/ (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΗ-ΩΤ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα : «Καθορισμός ορίων και προϋποθέσεων σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του άρθρου 83 παρ. 1 εδαφ. έκτο του Ν. 2362/1995». II.6. Της με αριθμ /739/ απόφασης σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. II.7. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού 2

3 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). II.8. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». II.9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις". II.10. Του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». II.11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». II.12. Της με αριθμ. Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/Β/ ) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». II.13. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». II.14. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». II.15.Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 201. II.16.Την Α. Αριθ. Δ3/Α /οικ.6598 (ΦΕΚ 976/ ) «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar». II.17.Την ΚΥΑ Αριθ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK (ΦΕΚ 2604/ ) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424Β'/

4 II.18. Του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». II.19. Του Ν. 1568/1985 ΦΕΚ 177 τ. α, της (Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων) διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την ΥΑ88555/3293/88 με τον όρο «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται και το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ. II.20. Του Π.Δ 294/1988 (ΦΕΚ /Α/138) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν. 1568/85. II.21. Του Π.Δ.16/1996 (ΦΕΚ 10/Α/ ) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. II.22. Του Π.Δ.159/99 (ΦΕΚ 157/Α/96) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ. (τροποποίηση Π.Δ.17/96)». II.23. Το Π.Δ.17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/ ) «Μέτρα για βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ και στην τροποποίηση του με το Π.Δ.159/99 (ΦΕΚ 157/Α/ ). II.24. Το Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/ ) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» 2. Την υπ αρ. πρωτ. 2456/246/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΛΛ-ΜΕ0) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 3. Το υπ αρ. πρωτ. 1457/ έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 4. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19293/ (ΑΔΑ: ΩΦΚ0Χ-ΟΟ9) απόφαση ορισμού των μελών τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Το υπ αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/1/Δ.Υ. (ΑΔΑΜ: 15REQ ) αίτημα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΔΙΜΗΔ 4

5 σχετικά με την ανάγκη συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΙΜΗΔ και παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς στο Υπουργείο δεν υπηρετεί υπάλληλος που να πληροί τα τυπικά προσόντα του ν. 3850/2010 για την κάλυψη της σχετικής θέσης. 6. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/1/42/1596/ (ΑΔΑ: 611ΜΧ-Ψ5Φ) Απόφαση ανάληψης κατά το έτος 2015 με α/α 7175 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 7. Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης - κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) (Βασ. Σοφίας 15), καθώς και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας), όπως αυτές προσδιορίζονται και προβλέπονται αναλυτικά από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Υπουργείου που στεγάζονται είτε στις κτιριακές εγκαταστάσεις του κτηρίου της Βασ. Σοφίας 15 είτε στις εγκαταστάσεις του κτηρίου της Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Αντικείμενο της προκήρυξης: είναι η προληπτική και διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου της Βασ. Σοφίας 15, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφάλειας) για το σύνολο των εργαζομένων του ΥΔΙΜΗΔ, των οποίων ο χώρος εργασίας είναι είτε το κεντρικό κτήριο της Βασ. Σοφίας 15, είτε στο κτήριο της Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου, με σκοπό, αφενός, την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης (καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες) του κεντρικού κτηρίου του ΥΔΙΜΗΔ και αφετέρου την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και της συμμόρφωσης με τις επιταγές του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 2.1 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων: ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης όπου βρίσκονται τα υπό συντήρηση μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις είναι η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου που βρίσκεται στην οδό, Βασ. Σοφίας 15, συνολικής επιφάνειας περίπου 6000τ.μ. Οι γενικές κατηγορίες του προς συντήρηση εξοπλισμού είναι οι παρακάτω (όπως λεπτομερώς ανά είδος προς συντήρηση εξοπλισμού αναλύονται στα Παραρτήματα της παρούσας) : 5

6 - Μετασχηματιστές Πεδία Χαμηλής και Μέσης Τάσης - Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) - Συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστικό συγκρότημα - Φυσικό Αέριο - Κλιματισμός, Θέρμανση - Τέσσερις Ανελκυστήρες (4) - Συστήματα ασφάλειας Ο Ανάδοχος θα τηρεί πλήρη μητρώα και αρχεία συντήρησης και καταγραφής συμβάντων ανά κατηγορία εγκαταστάσεων, που θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων που έχουν οριστεί υπεύθυνοι. Τυχόν αλλαγές (προσθαφαιρέσεις) στον υπό συντήρηση εξοπλισμό θα καταγράφονται ανά εξάμηνο. Το Υπουργείο με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο θα ενημερώνει για τυχόν προσθήκες ή αφαιρέσεις εξοπλισμού από το πρόγραμμα συντήρησης. Οι εν λόγω αλλαγές δεν θα επιφέρουν αλλαγές στο τίμημα της σύμβασης εφόσον δεν προκαλούν τροποποίηση στην ανθρωποπροσπάθεια των εργασιών συντήρησης (ανά κατηγορία εξοπλισμού) που να υπερβαίνει το 10% της αντίστοιχης ανθρωποπροσπάθειας των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα. Θα υπάρχει συνεργασία του Αναδόχου με τους εκπροσώπους του Υπουργείου για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των ανωτέρω Προληπτική Συντήρηση Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιεί ανελλιπώς, σύμφωνα με τη ζητούμενη στο Παράρτημα Α ανά κατηγορία και είδος εξοπλισμού περιοδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των υποδομών. Η προτεινόμενη προληπτική συντήρηση από τον ανάδοχο πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει αναλυτικά τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, συν όποιες άλλες πρόσθετες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων. Σε περίπτωση που κάποιες απαραίτητες εργασίες δεν αναφερθούν στη προσφορά της αναδόχου η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις πριν τη διαμόρφωση της εισήγηση της για απόρριψη ή όχι της προσφοράς. Η περιοδικότητα των προληπτικών συντηρήσεων ορίζεται στο Παράρτημα Α και η έναρξη κάθε περιόδου θα καθορίζεται βάσει των αναγκών του Υπουργείου (π.χ. συντήρηση καυστήρων και έλεγχος, καθαρισμός των υδρορροών των δωμάτων και όλου του αντίστοιχου κατακόρυφου αποχετευτικού δικτύου πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), συντήρηση κλιματισμού πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου (Απρίλιος-Μάιος). Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του, ενόψει φθοράς, παλαιότητας και του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας του. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, 6

7 επιθεώρηση, καθαρισμός, λίπανση, ρύθμιση, ευθυγράμμιση και αντικατάσταση ή επισκευή δευτερευόντων εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (όπως Φίλτρα, λάδια, ιμάντες, παρεμβύσματα, υγρά κλπ.) για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών, βλαβών και πρόωρων φθορών στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης επίσης συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών διαγνωστικού ελέγχου εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφική βλάβη στο μέλλον, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας πριν την εκδήλωση της βλάβης ή την ακινητοποίηση ενός μηχανήματος. Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται και η έγκαιρη ειδοποίηση του Υπουργείου για τις απαιτούμενες μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί το Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης, όπως αυτό αναγράφεται στο Παράρτημα Α, στο οποίο θα συμπεριληφθούν και οι όποιες πρόσθετες εργασίες κρίνει σκόπιμες για την άριστη και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών της Προληπτικής Συντήρησης. Σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (η οποία θα προκύπτει από την μη τήρηση ή την καθυστερημένη τήρηση του προγράμματος προληπτικής Συντήρησης με ευθύνη του Αναδόχου, κατά τα ανωτέρω) ή σε κακοτεχνίες του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα βαρύνεται επιπλέον με το συνολικό κόστος αποκατάστασης της βλάβης. Οι εργασίες συντήρησης με τις σχετικές ημερομηνίες θα προκύπτουν από το ειδικό έντυπο ελέγχου συντήρησης της κάθε κατηγορίας εξοπλισμού και εγκατάστασης. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται σε χρόνο που θα επιλεγεί με κοινή συμφωνία του Υπουργείου και του Αναδόχου. Ωστόσο, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση να ζητήσει από τον Ανάδοχο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να προβεί σε εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των εργασιών σε μη εργάσιμες ώρες ή/και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές, δυσλειτουργίες ή βλάβες λόγω ατυχήματος ή αστοχίας υλικού Διορθωτική Συντήρηση Στα πλαίσια της Διορθωτικής Συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις ημερολογιακές ημέρες (εργάσιμες και μη) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο Ανάδοχος ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη και τις μη εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να μην διακοπεί η ασφαλής λειτουργία των μονάδων του Υπουργείου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή του προσωπικού, εργαλείων και μικροϋλικών που απαιτούνται για κάθε επισκευή, είτε η ζημιά οφείλεται σε ατύχημα, είτε σε φυσιολογική φθορά, έτσι ώστε τα συστήματα και ο εξοπλισμός να είναι σε καλή κατάσταση σε κάθε περίπτωση, χωρίς επί πλέον χρέωση. Ο ανάδοχος απαιτείται να προβαίνει στις επισκευές αυτές και στην επανεκκίνηση των συστημάτων όσο το δυνατόν ταχύτερα. Κόστος ανταλλακτικών μέχρι 1000 σε ετήσια βάση που τυχόν απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Κόστος ανταλλακτικών μεγαλύτερο των 1000 θα καλύπτεται από το Υπουργείο. Η προμήθεια των εν λόγω ανταλλακτικών μπορεί να γίνει από άλλο προμηθευτή ή και 7

8 τον ανάδοχο με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής για τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά. Οι υπηρεσίες διορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ή/και επιτόπια επέμβαση των τεχνικών του Αναδόχου, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες, δυσλειτουργίες, κακοί χειρισμοί, κλπ Προσωπικό Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. Οι εργασίες του θα εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους και κατά Νόμο αδειοδοτημένους (όπου αυτό απαιτείται) τεχνικούς του Αναδόχου, όπως επιβάλλει η επιστήμη και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Λόγω του είδους της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του Αναδόχου, θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες με μέριμνα και ευθύνη του. Το Υπουργείο θα επιτρέπει την είσοδο στο εξουσιοδοτημένο από τον Ανάδοχο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό του. Στην περίπτωση ασθένειας, αντικατάστασης, άδειας ή οποιασδήποτε απουσίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την άμεση αντικατάστασή τους ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της συντήρησης του κτιρίου. Ο Ανάδοχος οφείλει, αν του ζητηθεί από το Υπουργείο, να απομακρύνει από το κτίριο του αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού ή ακόμα και ολόκληρο συνεργείο (μόνιμο ή εξωτερικά συνεργαζόμενο) το οποίο κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια που δεν συμβαδίζει ως προς τα καθήκοντα του ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που έχει σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς τη συγκατάθεση του Υπουργείου. Το δικαίωμα αυτό ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του Επικοινωνία Ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει στη διάθεση του Υπουργείου τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να βοηθά στην επίλυση του όποιου προβλήματος προκύψει. Ως εκπρόσωποι του Υπουργείου στην περίπτωση αυτή εννοούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στους ανωτέρω υπευθύνους κατάσταση με τα ονόματα, τα τηλέφωνα, των υπευθύνων τεχνικών και των αναπληρωτών τους για την συντήρηση των κτιρίων Πιστοποιήσεις - Πρότυπα Όλες οι εργασίες του Αναδόχου θα εκτελούνται με τρόπο ορθό, επαγγελματικό και τεχνικά άρτιο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη διάθεση και χρήση των κατάλληλων εργαλείων και υλικών για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα και σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού που συντηρεί ο Ανάδοχος. 8

9 Οι συντηρήσεις θα βασίζονται απόλυτα στις έγγραφες οδηγίες συντήρησης του Κατασκευαστή για το κάθε μοντέλο και με τις τυχόν αναθεωρήσεις που στο μεταξύ έχουν δημοσιευτεί. Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τις οδηγίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του εκάστοτε κατασκευαστή, το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και τις ανάγκες του Έργου. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διάφορες διατάξεις, τις οδηγίες της ισχύουσας νομοθεσίας, τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ΕΛΟΤ κτλ). Ο ανάδοχος στη προσφορά του θα πρέπει να αναφέρει τις συγκεκριμένες οδηγίες και κανονισμούς με βάση τις οποίες θα εκτελέσει τις εργασίες της παρούσας. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη παροχή των υπηρεσιών της παρούσας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO Τεχνικός Ασφαλείας- Γιατρός Εργασίας Οι ελάχιστες ώρες απασχόλησης σε ετήσια βάση του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας θα πρέπει να καλύπτουν από 390 μέχρι και 410 υπαλλήλους με βάση το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο ανάδοχος στη προσφορά του θα πρέπει να αναφέρει τις ώρες που θα διαθέσει τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας καθώς και τους αναπληρωτές τους. Στο τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσης αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας και επισυνάπτεται σχετικός πίνακας για τον υπολογισμό των ωρών με βάση τη κείμενη νομοθεσία. Ο παραπάνω χρόνος θα αυξομειώνεται αναλόγως της αύξησης ή μείωσης του προσωπικού. Το πρόγραμμα κατανομής του παραπάνω χρόνου θα συμφωνείται από κοινού από τον ανάδοχο του έργου και το Υπουργείο Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να συνάψει, με δικά του έξοδα, σύμβαση ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους όπου ως τρίτοι θα θεωρούνται οι πελάτες, επισκέπτες, εν γένει συνεργάτες και το προσωπικό όλου του Υπουργείου (αντίγραφο της οποίας οφείλει να καταθέσει στο Υπουργείο), για πράξεις ή/και παραλείψεις υπαλλήλων ή/και εκπροσώπων τους, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική εταιρεία και υπό όρους που θα ελεγχθούν από το Υπουργείο, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς κινδύνους: Απαιτήσεις τρίτων, γειτόνων, ενοικιαστών συνεπεία φωτιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος, διαρροής σωληνώσεων συμπεριλαμβανομένων αποχετεύσεων, συστημάτων άντλησης, πυρόσβεσης, εφόσον προέρχονται από εγκαταστάσεις που συντηρούνται από τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις συνεπεία φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς ή παραλαβής αντικειμένων που σχετίζονται με την εκπλήρωση των εργασιών της παρούσας. Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα καλύπτει κατ' ελάχιστο: Α) Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, με όριο ασφάλισης ανά συμβάν. Β) Αστική Ευθύνη εγκαταστάσεων, με όριο ασφάλισης ανά συμβάν Γ) Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, με ελάχιστο όριο ασφάλισης ανά συμβάν 9

10 Δ) Η πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στo Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και αποτελείται από τα εξής μέρη: i. Παράρτημα Α1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Εγκαταστάσεων Υ/Σ - Πίνακας 1: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Υ/Σ ii. Παράρτημα Α2: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Η/Ζ - Πίνακας 2: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Η/Ζ iii. Παράρτημα Α3: Πίνακας 3: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυροπροστασίας iv. Παράρτημα Α4: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Πίνακας 4 : Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου v. Παράρτημα Α5: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Κλιματισμού Πίνακας 5: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Κλιματισμού vi. Παράρτημα Α6: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Ανελκυστήρων Πίνακας 6: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Ανελκυστήρων vii. Παράρτημα Α7: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Συστημάτων ασφάλειας Πίνακας 7: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων ασφάλειας viii. Παράρτημα Α8: Τεχνικές Προδιαγραφές για Τεχνικό Ασφαλείας και Γιατρό Εργασίας - Πίνακας 8: Προσδιορισμός των απαιτούμενων ωρών απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας 4. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ #15.750,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του ΚΑΕ 0851, του φορέα 05/150, του οικονομικού έτους Ισχύς της σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης): Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια εννέα μηνών, με μονομερές δικαίωμα του Υπουργείου για ανανέωση της σύμβασης τη πρώτη φορά για άλλους τρεις μήνες. Επιπλέον, το Υπουργείο διατηρεί το μονομερές δικαίωμα για ανανέωση της σύμβασης άλλες 3 φορές (συνολικά 36 μήνες), για μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας με το ίδιο τίμημα ανά κατηγορία υπηρεσιών, εφόσον εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις. Επισημαίνεται ότι το αρχικό κόστος της σύμβασης και το κόστος των ανανεώσεων δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το πόσο των συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο λόγω της ύπαρξης συμβάσεων συντήρησης που είναι σε εξέλιξη δύναται να ορίσει διαφορετικό χρόνο έναρξης παροχής των υπηρεσιών συντήρησης ανά κατηγορία εξοπλισμού με αντίστοιχη 10

11 διαφοροποίηση του τιμήματος με βάση την αναλυτική οικονομική προσφορά του αναδόχου. 6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 6.1 Διασαφηνίζεται ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και επιθυμούν επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Βασ. Σοφίας, 15) πριν την υποβολή της προσφοράς μπορούν να το πραγματοποιήσουν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τους κ.κ. Α. Ζυγούρα και Γ. Κατσαρό (τηλ , ). Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ενδείξεις : α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα β) ο πλήρης τίτλος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ήτοι της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Υπόψη Προέδρου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού γ) ο αριθμός της προκήρυξης και ο τίτλος «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» για επιλογή αναδόχου για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Βασ. Σοφίας 15), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας), οι οποίες θα παρέχονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο επί των οδών Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου. δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές πρέπει: Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ., να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα 11

12 μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. ΙΙΙ. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθούν και σε επεξεργάσιμα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο (2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD για την τεχνική προσφορά και 2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD για την οικονομική προσφορά). ΙV. Όλες οι σελίδες των προσφορών χρήζουν αρίθμησης. V. Nα υποβληθούν προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, ισόγειο, μέχρι και την 9 η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα μμ, Υπόψη Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας κας Αναστασίας Μακανίκα, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου: Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται 12

13 σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. Ι. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν β.να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: i.δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα (παρ. 1 του άρθρου 41 του ΠΔ 60/2007), ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Ε) δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. ii.δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. iii.δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 13

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα