Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης"

Transcript

1 Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης

2 1.1 Περιγραφή Προϊόντος Οι Γεννήτριες Αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ είναι καινοτόµα προϊόντα, σχεδιασµένα για κατάσβεση ολικής κατάκλισης σε κλειστούς χώρους. Το υλικό κατάσβεσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί υποκατάστατο του αερίου Halon καθώς και άλλων υλικών κατάσβεσης. Ένα Σύστηµα µε Γεννήτριες Αερολύµατος προορίζεται για κατάσβεση πυρκαγιών τύπου Α (Στερεών Επιφανειών), Β (Υγρών) και Γ (Αερίων) και εµποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη (προκαλεί αδρανοποίηση) για πυρκαγιές τύπου Ε δεδοµένου ότι οι τελευταίες είναι εντός ορισµένου χώρου. Η σειρά γεννητριών αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προστασία χώρων καθορισµένων και κλειστών ώστε να καθίσταται δυνατή η παραµονή της απαιτούµενης ποσότητας αερολύµατος για ένα απαραίτητο χρονικό διάστηµα µε σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσµατικής κατάσβεσης. Το υλικό που εµπεριέχεται στη Γεννήτρια Αερολύµατος καθορίζει την συγκέντρωση του κατασβεστικού υλικού, η οποία απαιτείται για κάθε τύπο πυρκαγιάς δεδοµένου του όγκου που πρέπει να προστατευτεί. 1.2 Περιγραφή Εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει γενικές πληροφορίες για τις γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ, συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για την επιλογή του συνιστώµενου µεγέθους γεννήτριας (αναλόγως τα κυβικά µέτρα του χώρου) αλλά και την ορθότερη τοποθέτηση και εγκατάστασή τους, τη σύνδεσή τους µε το σύστηµα ανίχνευσης, λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο του χώρου προς προστασία, τι περιέχει και την κατηγορία της ενδεχόµενης πυρκαγιάς. Οι οδηγίες εγκατάστασης στο παρόν εγχειρίδιο συµµορφώνονται µε την Οδηγία 94/25/EG για τα Σκάφη Αναψυχής, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις 03/44/BG και NFPA 2010, Παρ. ΕΝ Περιγραφή Συστήµατος 2.1 Γενικά Στοιχεία Το αερόλυµα δηµιουργείται στο εσωτερικό του δοχείου µέσω της καύσης του υλικού που περιέχει, το οποίο ψύχεται από µια ειδικού τύπου φλόγα που εκτοξεύεται από µια ειδικά σχεδιασµένη έξοδο και απορροφά τη θερµότητα. Το αερόλυµα δηµιουργείται επιτόπου µέσω της χηµικής αντίδρασης που λαµβάνει χώρα σε ένα δοχείο που δεν βρίσκεται υπό πίεση, παράγοντας µικροσωµατίδια αδρανούς ξηράς κόνεως η οποία σβήνει τη φωτιά µε φυσικά αλλά και χηµικά µέσα.

3 Όταν µια πυρκαγιά ανιχνεύεται, οι αισθητήρες πυρανίχνευσης µεταδίδουν ένα ηλεκτρικό σήµα στην µονάδα του Αερολύµατος, η οποία µε τη σειρά της, ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό αναφλεκτήρα. Κατόπιν, απελευθερώνεται το υλικό κατάσβεσης σε µορφή αερολύµατος, το οποίο κατακλύζει (ολικά) τον χώρο, σβήνοντας µε τον συγκεκριµένο τρόπο την πυρκαγιά. 2.2 Μοντέλα Γεννητριών Αερολύµατος Η σειρά ΜΟΒΙΑΚ Aerosol είναι σχεδιασµένη για ολικής κατάκλισης κατασβεστικές εφαρµογές και περιλαµβάνει αρκετά µοντέλα σε διάφορες διαστάσεις και µεγέθη. Μοντέλο A50 A100 A200 A500 A1000 A5000 Ποσότητα κατασβεστικού υλικού (gr) Χρόνος Εκκένωσης (sec) ιαστάσεις (mm) - Πλάτος Ύψος Μήκος Συνολικό Βάρος (kg) Σύστηµα ενεργοποίησης 1.2 A Όγκος Κατάσβεσης (m3) Συνθήκες Λειτουργίας - Θερµοκρασία - Υγρασία -40 C µέχρι +80 C Μέγιστη σχετική υγρασία 98% Συνθήκες Αποθήκευσης 25 C ± 15 C Λειτουργικότητα (κατόπιν εγκατάστασης) 12 Έτη Τρόπος Ενεργοποίησης Ηλεκτρικός Τοξικότητα Καµία Φιλικό προς το περιβάλλον Καµία επίδραση στο όζον ή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου Κλάση επικινδυνότητας UN1479 Class Εξαρτήµατα Γεννητριών Αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ Μεταλλικό δοχείο µε έξοδο εκτόξευσης αερολύµατος Υλικό κατάσβεσης σε µορφή αερολύµατος Μονάδα/ες ηλεκτρικής ενεργοποίησης Ολοκληρωµένο µηχανισµό για τοποθέτηση σε τοίχο (µε βάσεις και εξαρτήµατα) 2.4 Εξαρτήµατα Συστήµατος Κατάσβεσης Μία γεννήτρια αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός συστήµατος που περιλαµβάνει τα εξής: Ενεργοποιητή TEAM-1 / Θερµοδιαφορικό ανιχνευτή Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης Γεννήτρια ή Γεννήτριες αερολύµατος

4 3. Εφαρµογές Εφαρµογές στις οποίες συνηθίζεται η χρήση του αερολύµατος: Αίθουσες Ελέγχου (Ψευδοροφές/Ψευδοπατώµατα) Σχάρες καλωδίων και φρεάτια ανελκυστήρων Ηλεκτρικούς Πίνακες Χώρους Μετασχηµατιστών Χώρους µε Μηχανές, Συµπιεστές και Αντλίες Αποθηκευτικούς χώρους Εύφλεκτων Υγρών & Αερίων Στρατιωτικά Οχήµατα Αποθήκες, Containers Χειριστήρια µηχανηµάτων Θαλάµους ψεκασµού Μηχανοστάσια σκαφών αναψυχής & Επαγγελµατικών οχηµάτων Computers, Data Centers και Χώρους Server UPS s και ISP s Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 4. Σχεδιασµός Συστήµατος 4.1 Απαιτήσεις 1 Χρειάζεται να γίνεται λεπτοµερής έρευνα και σχεδιασµός του χώρου πριν την εγκατάσταση του ανιχνευτικού & κατασβεστικού συστήµατος σε αυτόν. Απαραίτητο είναι να παρέχεται σύντοµη περιγραφή του χώρου καθώς και οι διαστάσεις του. Κατά την έρευνα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που εν δυνάµει επηρεάζουν την κατάσβεση σε φυσιολογικές συνθήκες, όπως: ο όγκος του χώρου, ανοίγµατα και ογκώδη αντικείµενα που τυχόν υπάρχουν, συστήµατα εξαερισµού και κάθε άλλος παράγοντας που θα µπορούσε να εµποδίσει την ροή του αερολύµατος. 2 Ένα κατάλληλο σύστηµα ανίχνευσης πρέπει να εγκαθίσταται επίσης σύµφωνα και µε τα υλικά που βρίσκονται στον χώρο (για παράδειγµα προϊόντα πετρελαίου, χηµικές ουσίες ή αέρια). Πάντα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες/προτάσεις του κατασκευαστή. Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ δύνανται να συνδεθούν σε οποιοδήποτε σύστηµα ελέγχου που παρέχει 1.2Amp τροφοδοσία ρεύµατος. 3 Το σύστηµα εξαερισµού του χώρου µπορεί να απενεργοποιηθεί, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σε περίπτωση ειδοποίησης ενός συναγερµού. Ωστόσο, τα ανοίγµατα/έξοδοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% της προστατευόµενης επιφάνειας. 4 Συνίσταται ιδιαίτερα το ηλεκτρικό ρεύµα να διακόπτεται αυτόµατα όταν το σύστηµα κατάσβεσης βρίσκεται σε λειτουργία. Το αυτόµατο σύστηµα διακοπής πρέπει να λειτουργήσει άµεσα µετά την ειδοποίηση του συναγερµού.

5 5 Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ προορίζονται για εγκατάσταση και αποθήκευση µεταξύ -40 C και +60 C. 6 Συνοδευτικά µε το σύστηµα υπάρχουν επιτοίχιες βάσεις και υποστηρικτικά εξαρτήµατα τα οποία παρέχονται από τη ΜΟΒΙΑΚ. 7 Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση µεταξύ της οροφής και του άνω τµήµατος των γεννητριών αερολύµατος συµφωνεί µε αυτή που υποδεικνύεται στον Πίνακα 3 (Παράγραφος 4.3) Σε µεγάλους χώρους (άνω των 10m 3 ), συνίσταται η εγκατάσταση των γεννητριών σε 1,8m ελάχιστο ύψος. Κατόπιν, διασφαλίστε ότι το αερόλυµα µπορεί να ρέει ελεύθερα στο χώρο. Σε µικρούς χώρους (όπως ηλεκτρικούς πίνακες, πλωτά δάπεδα κλπ), δεν υπάρχει περιορισµός όσον αφορά το ύψος της εγκατάστασης. 8 Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες της µιας γεννήτριες, αυτές πρέπει να κατανεµηθούν οµοιόµορφα εντός του χώρου. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται εγκατεστηµένες κοντά σε παράθυρα, πόρτες, φρεάτια εξαερισµού και άλλα ανοίγµατα. 9 Για χώρους µε όγκο άνω των 500m 3, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΜΟΒΙΑΚ (Τηλ: ). 10 Οι επιτοίχιες βάσεις που συνοδεύουν τις γεννήτριες χρειάζεται να τοποθετούνται σε στέρεα επιφάνεια, οριζόντια ή κάθετη, µε την έξοδο εκτόξευσης οριζοντίως ή προς τα πάνω (σε περίπτωση που η οριζόντια κατεύθυνση δεν είναι δυνατή). 11 Κατόπιν τοποθέτησης της βάσης, τοποθετήστε τη µονάδα αερολύµατος και σφίξτε τις βίδες. ιασφαλίστε ότι κάθε γεννήτρια είναι σταθερά στερεωµένη στη βάση χρησιµοποιώντας περικόχλια και άλλα εξαρτήµατα. Προσοχή!: Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος εκτόξευσης δεν εµποδίζεται από κάποιο εξωτερικό αντικείµενο, ώστε σε περίπτωση κατάσβεσης να διασφαλιστεί η οµαλή απελευθέρωση του αερολύµατος. 4.2 Κατηγορίες Πυρκαγιών Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ είναι αποτελεσµατικές για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας A, B, C & E. Κατηγορία Φλεγόµενο υλικό A B C Στερεά φωτιές επιφανείας Κοινά εύφλεκτα ή ινώδη υλικά όπως ξύλο, χαρτί, ύφασµα, κάρβουνο, δέρµα, ζάχαρη, καουτσούκ και ορισµένα πλαστικά Εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, κηροζίνη, αλκοόλ, πετρέλαιο και διαλύτες χρωµάτων. Εύφλεκτα αέρια όπως υγραέριο, βουτάνιο, ακετυλένιο, υδρογόνο, το φυσικό αέριο και το µεθάνιο.

6 E Ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι. Πυρκαγιές που αφορούν ηλεκτρικό εξοπλισµό (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα και ηλεκτρικά εργαλεία) Σηµαντικό Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ είναι λιγότερο αποτελεσµατικές σε ανοιχτούς χώρους. Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ δεν είναι αποτελεσµατικές για κατάσβεση φλεγόµενων µετάλλων ή/και ενεργειακά υλικά που περιέχουν οξυγόνο. Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ δεν είναι αποτελεσµατικές για πυρκαγιές υποβόσκουσες, δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το αερόλυµα δεν µπορεί να φτάσει στην εστία της πυρκαγιάς. 4.3 Περιεκτικότητα υλικού & Σχεδιασµός Μοντέλων Μία ή περισσότερες γεννήτριες αερολύµατος ίδιου ή διαφορετικού τύπου µπορούν να συνδυαστούν ώστε να επιτευχθεί η απαιτούµενη ποσότητα δραστικής ουσίας για την κατάσβεση. Κατά κανόνα, απαιτούνται 100gr δραστικής ουσίας ανά κυβικό µέτρο (m 3 ) χώρου. Τα ιεθνή Πρότυπα NFPA2010 και PrEN15276 απαιτούν 30% επιπρόσθετη δραστική ουσία σαν δικλείδα ασφαλείας (130gr/m 3 ). Ο παρακάτω Πίνακας 3 περιγράφει το µέγιστο χώρο προστασίας και τις µέγιστες διαστάσεις κάλυψης για µία γεννήτρια αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ και για κάθε µοντέλο. Μοντέλο A50 A100 A200 A500 A1000 A5000 Μέγιστος Όγκος Κατάσβεσης (m 3 ) 0.5 m 3 1m 3 2 m 3 5 m 3 10 m 3 50 m 3 Χώρος προς Προστασία Μέγιστο µήκος [m] Μέγιστο ύψος [m] Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο υλικό/εµπόδιο (m) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Υπολογισµός της απαιτούµενης δραστικής ουσίας για ένα δεδοµένο χώρο: Υπολογισµός για χώρο όγκου 80 m 3 : 80 m 3 x 0.1 kg = 8 kg δραστικής ουσίας ( ικλείδα ασφαλείας) επιπλέον 30% = 8 kg x 1.3 = 10.4 kg δραστικής ουσίας

7 Συνεπώς, η συνολική απαιτούµενη ποσότητα για µία φωτιά κατηγορίας Β, σε ένα χώρο 80 m 3 είναι 10.4 kg δραστικής ουσίας. Σχετικά µοντέλα γεννητριών για την παραπάνω ποσότητα: Παράδειγµα 1: Για σύνολο 10.4 kg δραστικής ουσίας µπορούν να τοποθετηθούν δύο (2) A-5000 συν δύο (2) A-200 γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ Παράδειγµα 2: Για σύνολο 11 kg δραστικής ουσίας µπορούν να τοποθετηθούν δύο (2) A-5000 συν µια (1) A-1000 γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ 5. Οδηγίες Εγκατάστασης 1 Ακολουθήστε τη µελέτη και το σχέδιο του χώρου προς προστασία (βλ. Παρ.4.1.1) Υπολογίστε τον όγκο του χώρου αυτού (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) Για παράδειγµα: ο όγκος µια αποθήκης 7m µήκους, 3m πλάτους και 4m ύψους είναι 84m 3 (7 x 3 x 4 m). 2 Καθορίστε την ποσότητα της δραστικής ουσίας για τον υπολογισµένο όγκο. 3 Καθορίστε τον αριθµό των γεννητριών αερολύµατος που απαιτούνται για κάλυψη ολικής κατάκλισης του δεδοµένου όγκου (βλ. Παρ. 4.3). 4 Καθορίστε την ιδανική τοποθεσία των γεννητριών αερολύµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Παρ Εγκαταστήστε τον πίνακα ελέγχου (εάν απαιτείται) και τους ανιχνευτές σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή / προµηθευτή και πάντα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. είτε τα προσαρτήµατα στο τέλος του εγχειριδίου σχετικά µε τις µεθόδους τοποθέτησης και τα είδη των προτεινόµενων βάσεων. Προσοχή Προτού εγκαταστήσετε τις γεννήτριες, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζηµιά κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Επιβεβαιώστε την αντίσταση του αναφλεκτήρα (1.2 Ohm και 0.6 Ohm για την γεννήτρια Α-5000). 6 Για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας κάθε γεννήτριας αερολύµατος, η έξοδος της γεννήτριας πρέπει να κατευθύνεται προς το κέντρο του υπό προστασία χώρου. Παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες κατά την εγκατάσταση των ΜΟΒΙΑΚ γεννητριών αερολύµατος. Αφαιρέστε τον κοχλία που είναι τοποθετηµένος στο κέντρο της γεννήτριας (αφορά τα µοντέλα Α50, Α100, Α200).

8 Προσαρµόστε και κατευθύνετε την έξοδο της γεννήτριας προς το κέντρο του υπό προστασία χώρου Βιδώστε σφιχτά. 7 Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ είναι σχεδιασµένες για να λειτουργούν µε τον ακόλουθο θερµοδιαφορικό ανιχνευτή. Team 1: Αυτόνοµη Μονάδα Ενεργοποίησης Αερολύµατος 8 Οι γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ δύναται να προσαρµοστούν ώστε να λειτουργούν µε τυποποιηµένα συστήµατα ελέγχου. 6. Ετικετοποίηση Τα παρακάτω προειδοποιητικά σήµατα χρειάζεται να τοποθετηθούν στον προστατευόµενο χώρο ή/και στην Αίθουσα Ελέγχου. Τα συγκεκριµένα σήµατα συνοδεύουν κάθε παραγγελία. 7. Σύστηµα Εκτόνωσης Ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν µετά την εκτόξευση της δραστικής ουσίας (έπεται της ενεργοποίησης του συστήµατος κατάσβεσης). Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε τις γεννήτριες αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ κατά τη διάρκεια της εκτόνωσης ή/και ενώσω είναι ακόµη θερµές. Εγκυµονεί κίνδυνος εγκαύµατος. 1 Σύστηµα Ανίχνευσης Πραγµατοποιείστε µια λεπτοµερή επιθεώρηση του συστήµατος ανίχνευσης συµπεριλαµβανοµένων του καθαρισµού και των εκάστοτε ρυθµίσεων (calibration) αυτού, ώστε να διαβεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ορθά και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή,. 2 Σύστηµα Αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ Αποσυνδέστε από το κουτί του κυκλώµατος, τα δύο καλώδια που είναι συνδεδεµένα στις Γεννήτριες Αερολύµατος.

9 Βεβαιωθείτε ότι οι γεννήτριες αερολύµατος έχουν κρυώσει και κατόπιν αφαιρέστε τις από τις βάσεις τους. Χρησιµοποιήστε γάντια εργασίας κατ αυτόν τον χειρισµό. Ελέγξτε αν οι βάσεις και όλα τα εξαρτήµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί για την στήριξη των γεννητριών, είναι λειτουργικά ή χρήζουν επισκευής ή αλλαγής. Εγκαταστήστε και συνδέστε µία νέα γεννήτρια ΜΟΒΙΑΚ σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο (βλ. Παρ. 5.6). Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα ανίχνευσης (ένα υπάρχει) έχει επαναφερθεί σωστά (reset) στην προγενέστερη κατάσταση της κατάσβεσης και πραγµατοποιήστε έλεγχο λειτουργίας του. TEAM-1 Αυτόνοµη Μονάδα Ενεργοποίησης Αερολύµατος

10 Παράρτηµα Α: Τοποθέτηση A50, A100, A200 Κοχλίες Επιτοίχια βάση στήριξης Τρεις (3) κοχλίες διαµέτρου 4mm έκαστος (δεν περιλαµβάνονται) Παρέχεται µαζί µε την αντίστοιχη Γεννήτρια Αερολύµατος Παράρτηµα Β: Τοποθέτηση A500, A1000 Κοχλίες Επιτοίχια βάση στήριξης Οχτώ (8) κοχλίες διαµέτρου 4mm έκαστος (δεν περιλαµβάνονται) Παρέχεται µαζί µε την αντίστοιχη Γεννήτρια Αερολύµατος Σηµείωση: Σε περίπτωση που έχετε αµφιβολία για το αν ο τοίχος στήριξης µπορεί να αντέξει το βάρος της γεννήτριας, συµβουλευτείτε έναν πολιτικό µηχανικό. Παράρτηµα Γ: Τοποθέτηση A5000 Κοχλίες Επιτοίχια βάση στήριξης Οχτώ (8) κοχλίες διαµέτρου 8mm έκαστος (δεν περιλαµβάνονται) Παρέχεται µαζί µε την αντίστοιχη Γεννήτρια Αερολύµατος Σηµείωση: Σε περίπτωση που έχετε αµφιβολία για το αν ο τοίχος στήριξης µπορεί να αντέξει το βάρος της γεννήτριας, συµβουλευτείτε έναν πολιτικό µηχανικό. A5000: Συναρµολόγηση Εγκατάστασης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Παρά την Οικονομική Κρίση η οποία μαστίζει την ελληνική κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Μόνιμα Συστήματα Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Η τεχνολογία πυρόσβεσης του αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στη χημική αλληλεπίδραση στερεών ενεργειακών υλικών τα οποία, μέσω της καύσης, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΦΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ:

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΦΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΦΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ: Ο Ηλεκτρικός Σπινθήρας Η αστραπή / Ο κεραυνός Το Ηλεκτρικό Ρεύµα ( υναµικός Ηλεκτρισµός) Το βραχυκύκλωµα ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ Η ΚΑΥΣΗ Καύση : Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Τσεχική δηµοκρατία Tel.: 571 675 589, fax: 571 611 225

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Τσεχική δηµοκρατία Tel.: 571 675 589, fax: 571 611 225 Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Τσεχική δηµοκρατία Tel.: 571 675 589, fax: 571 611 225 ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ New House Αν. Θράκης 3, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 752390

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. 11143 Φ.701.2/27-2-02) 1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα