Αγροτικος. Τύπος. φορολογια «Επιχειρηματίες» βαφτίζει η Εφορία αγρότες. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #54

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος. φορολογια «Επιχειρηματίες» βαφτίζει η Εφορία 620.000 αγρότες. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #54"

Transcript

1 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #54 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Leader Εως για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών» σελίδες 4-5 Creta Carob Κρητικό χαρούπι κατακτά όλο τον κόσμο» σελίδα 3 φορολογια «Επιχειρηματίες» βαφτίζει η Εφορία αγρότες Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις πωλήσεις προϊόντων» σελίδα 2

2 2 18 Αγροτικός Τύπος Φορολογία Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ «Επιχειρηµατίες» βαφτίζει η Εφορία τους αγρότες της χώρας ΤΟΥΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΕΣΟΥΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΝ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙ ΜΕ 13% ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Σαν µικροµεσαίους επιχειρηµατίες αντιµετωπίζει φέτος η Εφορία περίπου κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, καθώς θεωρεί ότι τα εισοδήµατά τους προέρχονται από επιχειρηµατική δραστηριότητα και τους υποχρεώνει να τα προσδιορίζουν µε βάση τα τιµολόγια, τις αποδείξεις και τα λοιπά παραστατικά που έχουν εκδώσει ή έχουν λάβει, ακόµη κι αν δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Σύµφωνα µε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, για το 2014 τα εισοδήµατα των αγροτών θα προσδιοριστούν µε έκπτωση των παραγωγικών δαπανών τους από τα ακαθάριστα έσοδα που εισέπραξαν από την πώληση των προϊόντων τους. Στα ακαθάριστα έσοδά τους οι αγρότες θα πρέπει να συµπεριλάβουν τις εισπράξεις όχι µόνο από τις χονδρικές αλλά και από τις λιανικές πωλήσεις των προϊόντων τους. Για τον προσδιορισµό των ακαθαρίστων εσόδων και την απόδειξη των δαπανών απαιτείται να έχουν εκδοθεί, να έχουν ληφθεί και σε κάθε περίπτωση να έχουν διαφυλαχθεί τα σχετικά φορολογικά στοιχεία. Το καθαρό εισόδηµα κάθε αγρότη φορολογείται φέτος για πρώτη φορά µε συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Αναλυτικά, σύµφωνα µε τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο της κ. Σαββαΐδου: 1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 2. Ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται µε συντελεστή 13%. 3. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Οι εν λόγω αγρότες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. 4. Παρέχεται η δυνατότητα στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων-εξόδων) να µην τηρούν βιβλία µε την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων. Η δυνατότητα όµως αυτή δεν απαλλάσσει τους εν λόγω αγρότες από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε την έκδοση στοιχείων. 5. Οσοι αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρη- µατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, οφείλουν να προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά, µε βάση τα δεδοµένα των βιβλίων που τυχόν τηρούν και των φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει. Από τα ακαθάριστα έσοδά τους θα πρέπει να αφαιρούν τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν για την υποστήριξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας και εφόσον προκύπτει θετικό υπόλοιπο, δηλαδή καθαρό κέρδος, αυτό θα αποτελεί πλέον το καθαρό εισόδηµά τους το οποίο θα φορολογείται µε 13%. Οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους µε βάση τα δεδοµένα των φορολογικών στοιχείων τα οποία οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής. 6. Σε περίπτωση που αγρότες µη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων έχουν πραγµατοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, θα πρέπει να προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε µε απλές αποδείξεις είσπραξης είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Εκπιπτόµενες δαπάνες 7. Ενδεικτικά, για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται µε τα κατάλληλα παραστατικά: α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασµάτων και φαρµάκων, β) καλλιεργητικές δαπάνες, γ) δαπάνες άρδευσης, δ) δαπάνες για ηµεροµίσθια εργατών, ε) το κόστος καυσίµων και συντήρησης των αγροτικών µηχανηµάτων, στ) τόκους και έξοδα δανείων που σχετίζονται µε την αγροτική εκµετάλλευση, ζ) αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού κ.λπ. ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Success Story 3 19 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος Creta Carob Στην Κρήτη μία από τις πέντε μονάδες παραγωγής χαρουπιού στον κόσμο ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ Την πλάτη σε μια εύκολη, λόγω πρότερης εμπειρίας, καριέρα στο τουριστικό επιχειρείν γύρισε ο Ηλίας Μανούσακας. Ο Κρητικός επιχειρηματίας, που για πολλά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στους χώρους των ξενοδοχείων και της εστίασης στον Καναδά, όταν το 2006 επέστρεψε στη γενέτειρά του αρνήθηκε να ακολουθήσει την ίδια επαγγελματική πορεία. Τουναντίον, αποφάσισε να ασχοληθεί με την επεξεργασία και την τυποποίηση προϊόντων από χαρούπι, υψηλής θρεπτικής και διατροφικής αξίας. «Η ιδέα ήρθε όταν επέστρεψα στην Ελλάδα από το εξωτερικό, όπου ζω πολλά χρόνια. Εχοντας δημιουργήσει αρκετά εστιατόρια και γνωρίζοντας πλέον αρκετά για την υγιεινή διατροφή, είδα τις χαρουπιές, που υπάρχουν σε αφθονία στην Κρήτη. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα μπορούσα να το επεξεργαστώ και με τα προϊόντα να δώσω την ευκαιρία στον καταναλωτή να βάλει στο τραπέζι του το χαρούπι στις διάφορες μορφές του», τονίζει στον «Αγροτικό Τύπο» ο κ. Μανούσακας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ήταν πολλές. Και εξηγεί: «Κατ αρχάς, είχα να κάνω με ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ δύσκολο στην επεξεργασία του. Για την παραγωγή του, λοιπόν, και δη, σε όλες τις μορφές, έπρεπε να κατασκευάσω πρωτότυπα μηχανήματα, που δεν υπήρχαν. Επίσης, το κόστος της επένδυσης ήταν αρκετά μεγάλο». Το αποτέλεσμα, όμως, τον δικαιώνει: Το εργοστάσιό του στην Αργυρούπολη Κρήτης είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα πέντε στον κόσμο, ενώ η Creta Carob εξάγει τα προϊόντα της από τη Φινλανδία και τη Σαουδική Αραβία, την Ολλανδία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Κροατία έως τον Λίβανο και από την Αυστρία και τις σκανδιναβικές χώρες έως τον Καναδά. Κρητική χαρουπιά Ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο Σαράντα διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων παράγει η Creta Carob. Συγκεκριμένα, λανσάρει μια σειρά προϊόντων, που αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από χαρούπι σε ποσοστό 100%, δίχως την προσθήκη οποιουδήποτε αλλού συστατικού. Τα προϊόντα αυτά, όπως είναι το χαρουπόμελο, το χαρουπάλευρο, η χαρουπόσκονη (υποκατάστατο του κακάου), το ρόφημα χαρουπιού (τσάι), το caroffee (υποκατάστατο καφέ), έχουν την ιδιαιτερότητα ότι, αφενός, δεν περιέχουν γλουτένη και καφεΐνη και, αφετέρου, περιέχουν μεγάλες ποσότητες στοιχείων, όπως ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου, φωσφόρου, καλίου, καθώς και βιταμινών (Α, Β1, Β2 και D). Επίσης, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά. «Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των προϊόντων μας τα καθιστούν ιδιαιτέρως ωφέλιμα για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία, ενώ, παράλληλα, είναι κατάλληλα και απευθύνονται και προς ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, αυτή των διαβητικών, αφού είναι ελεύθερα γλουτένης (και καφεΐνης)», επισημαίνει ο κ. Μανούσακας και προσθέτει: «Η επιτυχημένη δραστηριότητά μας με βάση το χαρούπι συμπληρώνεται με μια σειρά έτοιμων προϊόντων, όπως διάφορα αρτοπαρασκευάσματα, μακαρόνια, θρεπτικές μπάρες, πραλίνα χαρουπιού, μαρμελάδες κ.λπ., τα οποία διαθέτουν όλα τα παραπάνω θρεπτικά στοιχεία και ιδιότητες του χαρουπιού». Τα προϊόντα της Creta Carob διατίθενται σε βιολογικά μαγαζιά, καθώς και σε επιλεγμένα μαγαζιά τροφίμων και σούπερ μάρκετ Η συγκομιδή των λοβών του χαρουπιού θα πρέπει να γίνεται πριν από τις χειμερινές βροχές. Τα χαρούπια καθαρίζονται με αέρα, για να αφαιρεθούν όλα τους τα φύλλα, καθώς και τα μικρά κλαδιά. Κατόπιν, καθαρίζονται διεξοδικά με υγρό και στεγνό καθαρισμό, για να εξασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνθλιψης ο λοβός του χαρουπιού κόβεται σε μικρότερα κομμάτια για την εξαγωγή του σπόρου. Μετά την εξαγωγή οι λοβοί υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, για να δημιουργηθεί το ευρύ φάσμα των προϊόντων από χαρούπι. σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οσον αφορά στις εξαγωγές, η πορεία τους είναι ανοδική, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Μανούσακα, στόχος του είναι να προσθέτει διαρκώς νέες χώρες στο «χάρτη» των εξαγωγών. «Ηδη έχουμε επεκταθεί σε πολλές χώρες. Εκεί έχουμε μόνιμους συνεργάτες, οι οποίοι ζουν και προωθούν τα προϊόντα μας σε αυτές», αναφέρει ο επικεφαλής της κρητικής εταιρίας. Το 2014 αποδείχτηκε μια «γεμάτη» χρονιά για την Creta Carob, αφού κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και να διπλασιάσει τους πελάτες της από το «Μελλοντικά σχεδιάζουμε να προσθέσουμε στην γκάμα μας νέα προϊόντα, να επεκταθούμε και σε άλλες χώρες και να συνεχίσουμε να προφέρουμε τα οφέλη του χαρουπιού στον άνθρωπο», σημειώνει ο κ. Μανούσακας, ενώ, απευθυνόμενος σε εκείνους που φιλοδοξούν να ασχοληθούν με το επιχειρείν, τους συμβουλεύει να έχουν υπομονή, όρεξη για δουλειά και, πάνω από όλα, πίστη σε αυτό που θέλουν να κάνουν.

4 4 Αγροτικός Τύπος 20 Leader Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Ολα τα «ανοιχτά» τοπικά προγράμματα χρηματοδότησης Ρευστό έως ευρώ για ε Ιωάννα Φεντούρη Επιχειρηματικά σχέδια για παντοπωλεία, γυμναστήρια, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, αλλά και καταστήματα λιανικού εμπορίου ποτών, ειδών δώρων, επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας κ.ά. δράσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση έως και 60% του κόστους από τα προγράμματα Leader. Ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε σχέδιο που θα κατατεθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ευρώ. Με άλλα λόγια, οι κάτοικοι της Δράμας, του Μεσολογγίου, της Ναυπακτίας, του Καρπενησίου, της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων -όπου είναι «ανοιχτά» για υποβολή αιτήσεων τα τοπικά προγράμματα- μπορούν να λάβουν έως και ευρώ επιδότηση, καθώς το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 60%. Παράλληλα, Leader «τρέχουν» σε Θεσσαλονίκη, Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα και Καρδίτσα. Σε αυτές τις περιοχές, το ποσοστό επιδότησης είναι 50%, οπότε το «ταβάνι» της χρηματοδότησης είναι οι ευρώ. Δαπάνες που ενισχύονται Το πρόγραμμα καλύπτει -μεταξύ άλλων- δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης, αλλά και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ακόμη ενισχύονται γενικές δαπάνες, δηλαδή αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, έκδοσης των απαραίτητων αδειών (π.χ. οικοδομική), προβολής και προώθησης, π.χ. έκδοσης διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίησης του Διαδικτύου κ.λπ. Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στις έδρες των αναπτυξιακών εταιριών, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση των Leader. Να σημειωθεί πως στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε εταιρίας είναι δημοσιευμένες η πρόσκληση συμμετοχής και ο αναλυτικός οδηγός του εκάστοτε προγράμματος. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα αρμόδια στελέχη των εταιριών. Σε ποιες περιοχές «τρέχουν» τα Leader Ν. ΘεσσαλονίκηΣ Καταληκτική ημερομηνία: 2/3 Ποσοστό ενίσχυσης: 50% Στοιχεία επικοινωνίας: , gr Δήμοι: Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Ασσήρου, Εγνατίας, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Μαδύτου, Μυγδονίας, Ρεντίνας και Χαλκηδόνος. Τοπικά Διαμερίσματα: Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθύλακκου, Γέφυρας και Νέας Μεσήμβριας του Δήμου Αγίου Αθανασίου, Βραχιάς του Δήμου Αξιού, Διαβατών και Νέας Μαγνησίας του Δήμου Εχεδώρου, Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς και Λαγκαδικίων του Δήμου Κορώνειας, Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας και Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Φιλύρου του Δήμου Χορτιάτη. Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα Καταληκτική ημερομηνία: 12/3 Ποσοστό ενίσχυσης: 50% Στοιχεία επικοινωνίας: , www. parnonas.gr Νομός Αρκαδίας Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Δ.K. Αστρους, T.K. Βερβένων, T.K. Μελιγούς, T.K. Παραλίου Αστρους. Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Δ.Ε. Λεωνιδίου (Δ.Κ. Λεωνιδίου). Δήμος Τρίπολης: Δ.Ε. Σκιρίτιδας (T.K. Βλαχοκερασέας, Αγ. Βαρβάρας, Αλεποχωρίου, Βουρβούρων, Κερασιάς, Κολλινών, Πηγαδακίων), Δ.Ε. Τεγέας (T.K. Σταδίου, Αλέας, Βουνού, Γαρέας, Επισκοπής, Καμαρίου, Κανδάλου, Κερασίτσης, Λιθοβουνίων, Μαγούλας, Μανθυρέας, Μαυρικίου, Ριζών, Στρίγκου, Τζίβα, Ψηλής Βρύσης). Νομός Λακωνίας Δήμος Σπάρτης: Δ.Ε. Σπάρτης (T.K. Αμυκλών, Αφισίου, Καλυβιών Σοχάς, Κλαδά), Δ.Ε. Θεραπνών (T.K. Πλατάνας, Σκούρας). Δήμος Μονεμβασιάς: Δ.Ε. Μονεμβασιάς (Τ.K. Μονεμβασίας, Αγγελώνας, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασιάς, Αγ. Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς, Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Βελιών, Ελληνικού, Λιρών, Νομίων, Ταλάντων), Δ.Ε. Ασωπού (T.K. Παπαδιανίκων, Ασωπού, Δαιμονίας, Φοινικίου), Δ.Ε. Βοιών (Δ.Κ. Νεάπολης, T.K. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου Βοιών, Αγίων Αποστόλων, Ανω Καστανέας, Βελανιδίων, Ελίκας, Κάμπου, Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς, Λαχίου, Μεσοχωρίου, Παντανάσσης, Φαρακλού), Δ.Ε. Μολάων (Δ.Κ. Μολάων, Ελαίας, T.K. Κουπιών, Μεταμορφώσεως, Πακίων, Συκέας). Δήμος Ευρώτα Δήμος Σκάλας: Δ.Κ. Σκάλας, Βρονταμά, Γραμμούσης, Λεήμονα, Περιστερίου, Στεφανιάς, Δ.Ε. Κροκεών (T.K. Κροκεών, Βασιλακίου, Δαφνίου, Λάγιου), Δ.Ε. Ελους (Δ.K. Βλαχιώτη, T.K. Αγ. Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών, Ελους, Μυρτέας). Δήμος Νιάτων: T.K Απιδέας. Δήμος Ανατ. Μάνης: Δ.Ε. Γυτθείου (Δ.K. Γυθείου). Δήμος Ελαφονήσου: T.K Ελαφονήσου. Νομός Αργολίδας Δήμος Ναυπλιέων: Δ.Ε. Ναυπλιέων (T.K Αρίας, Λευκακίων, Πυργιωτίκων). Δήμος Νέας Τίρυνθας: Δ.K. Νέας Τίρυνθας, T.K. Αγίου Αδριανού, Νέου Ροεινού. Δήμος Ασίνης: Δ.Κ. Τολού, T.K. Δρεπάνου, Ασίνης, Ιρίων, Καρνεζαίικων. Δήμος Αργους - Μυκηνών: Δ.Ε. Αργους (T.K. Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας). Δήμος Λέρνας: T.K. Μύλων, Ανδρίτσης, Κιβερίου, Σκαφιδακίου. Δήμος Νέας Κίου: Τ.Κ. Νέας Κίου. ν. Δράμασ Καταληκτική ημερομηνία: 7/4 Ποσοστό ενίσχυσης: 60% Στοιχεία επικοινωνίας: , 47611, 55740, Δήμος Δράμας: Δ.Ε. Δράμας (Τ.Κ. Καλλιφύτου, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Μυλο-

5 Leader 5 29 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος πιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ποτάμου, Νικοτσάρας, Ξηροποτάμου, Χωριστής, εκτός της Δ.Κ. Δράμας). Δήμος Δοξάτου: Δ.Ε. Δοξάτου (Τ.Κ. Κύρια, Αγίου Αθανασίου, Αγοράς, Δοξάτου, Κεφαλαρίου, Πηγαδίων), Δ.Ε. Καλαμπακίου (Τ.Κ. Καλαμπακίου, Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνα, Νεροφράκτη, Φτελιάς). Δήμος Παρανεστίου: Δ.Ε. Νικηφόρου (Τ.Κ. Νικηφόρου, Αδριανής, Ανω Πυξαρίου, Πλατανιά, Πλατανόβρυσης, Πτελέας, Υψηλής Ράχης). Δήμος Προσοτσάνης: Δ.Ε. Προσοτσάνης (Τ.Κ. Προσοτσάνης, Ανθοχωρίου, Γραμμένης, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Κοκκινογείων, Μικρόπολης, Πανοράματος, Πετρούσσας, Πύργων, Χαριτωμένης), Δ.Ε. Σιταγρών (Τ.Κ. Φωτολίβους, Αργυρούπολης, Μαυρολεύκης, Μεγαλοκάμπου, Μικροκάμπου, Περιχώρας, Σιταγρών). Ηπειρος Καταληκτική ημερομηνία: 17/4 Ποσοστό ενίσχυσης: 60% Στοιχεία επικοινωνίας: , 83087, www. epirussa.gr Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας: Κ.Δ. Αγίας Μαρίνης, Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου, Καστρίου, Κρυόβρυσης, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελευκείας. Δήμος Παραποτάμου: Κ.Δ. Παραποτάμου, Γεροπλατάνου, Δρίμιτσας, Κορίτιανης. Δήμος Συβότων: Κ.Δ. Πλαταριάς, Αργυροτόπου, Συβότων, Φασκομηλιάς. Κοινότητα Πέρδικας: (Κ.Δ. Πέρδικας). Νομός Ιωαννίνων Δήμος Ιωαννιτών: Κ.Δ. Μαρμάρων. Δήμος Ανατολής: Κ.Δ. Ανατολής, Μπάφρας, Νεοκαισαρείας. Δήμος Κόνιτσας: Κ.Δ. Κονίτσης, Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αετόπετρας Κονίτσης, Αηδονοχωρίου, Αμαράντου, Αρμάτων, Γαναδιού, Ελευθέρου, Εξοχής, Ηλιορράχης, Καβασίλων, Καλλιθέας, Κλειδωνιάς, Μαζίου, Μελισσόπετρας, Μολίστης, Μολυβδοσκεπάστου, Μοναστηρίου, Νικάνορος, Πάδων, Παλαιοσελίου, Πηγής, Πουρνιάς, Πύργου. Δήμος Μαστοροχωρίων: Κ.Δ. Πυρσόγιαννης, Ασημοχωρίου, Βούρμπιανης, Γοργοποτάμου, Δροσοπηγής, Καστανέας, Κεφαλοχωρίου, Λαγκάδας, Οξυάς, Πλαγιάς, Πληκατίου, Χιονάδων. Δήμος Μπιζανίου: Κ.Δ. Πεδινής, Αμπελείας, Ασβεστοχωρίου, Κόντσικας, Κοσμηράς, Μανολιάσης, Μπιζανίου. Δήμος Παμβώτιδας: Κ.Δ. Κατσικάς, Ανατολικής, Βασιλικής, Δαφνούλας, Δροσοχωρίου, Ηλιοκάλης, Καστρίτσης, Κουτσελίου, Κράψης, Λογγάδων, Μουζακαίων, Πλατανιάς, Πλατάνου, Χαροκοπίου. Δήμος Περάματος: Κ.Δ. Αμφιθέας, Κρανούλας, Κρύας, Κρυόβρυσης, Λιγκιάδων, Μάζιας, Περιβλέπτου, Σπόθων. Κοινότητα Αετομηλίτσης: Κ.Δ. Αετομηλίτσης. Κοινότητα Φούρκας: Κ.Δ. Φούρκας. ν. Καρδίτσασ Καταληκτική ημερομηνία: 20/4 Ποσοστό ενίσχυσης: 50% Στοιχεία επικοινωνίας: , gr Δήμος Καρδίτσας: Δ.Ε. Ιτάμου (Τ.Κ. Αμάραντου, Αμπελικού, Καλλίθηρου, Καροπλεσίου, Καστανιάς, Καταφυγίου, Νεράιδας, Ραχούλας), Δ.Ε. Κάμπου (Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου, Μακρυχωρίου, Μέλισσας, Μυρίνης, Προδρόμου, Πτελοπούλας, Σταυρού), Δ.Ε. Καρδίτσας (Τ.Κ. Αγιοπηγής, Αρτεσιανού, Καρδιτσομάγουλας, Παλαιοκκλησίου, Ρούσσου), Δ.Ε. Μητρόπολης (Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης, Ξινονερίου, Πορτίτσας, Φράγκου). Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων: (Τ.Κ. Καρβασαρά, Καρίτσας, Δολόπων, Κρυονερίου, Μπελοκομίτη, Νεοχωρίου, Πεζούλας, Φυλακτής), Δ.Ε. Πλαστήρα (Τ.Κ. Κερασιάς, Λαμπερού, Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Δήμος Μουζακίου), Δ.Ε. Ιθώμης (Τ.Κ. Αγίου Ακακίου, Ελληνόπυργου, Καναλίων, Καππά, Λοξάδας, Πύργου Ιθώμης, Φαναρίου, Χάρματος). Δήμος Μουζακίου: Δ.Ε. Παμίσου (Τ.Κ. Αγναντερού, Κρανιάς, Μαγούλας, Παλαιοχωρίου, Ριζοβουνίου). Δήμος Παλαμά: Δ.Ε. Παλαμά (Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Βλοχού, Γοργοβιτών, Καλυβακίων, Κοσκινά, Μάρκου, Μεταμόρφωσης, Παλαμά), Δ.Ε. Σελλάνων (Τ.Κ. Αγίας Τριάδος, Καλογριανών, Μαραθέας, Προαστίου), Δ.Ε. Φύλλου (Τ.Κ. Αστρίτσας, Ιτέας, Λεύκης, Ορφανών, Πέτρινου, Συκεώνα, Φύλλου). Δήμος Σοφάδων: Δ.Ε. Αρνης (Τ.Κ. Ερμητσίου, Κυψέλης, Ματαράγκας, Πύργου Κιερίου), Δ.Ε. Σοφάδων (Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Αγίου Βησσαρίου, Αμπέλου, Ανωγείου, Γεφυρίων, Δασοχωρίου, Καππαδοκικού, Καρποχωρίου, Μασχολουρίου, Μαυραχάδων, Μελισσοχωρίου, Πασχαλίτσας, Σοφάδων, Φίλιας). Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Δήμος Καρπενησίου: Δ.Ε. Φουρνά (Τ.Κ. Φουρνά, Βράχας, Κλειτσού). Μεσολόγγι, Ναυπακτία και Καρπενήσι Καταληκτική ημερομηνία: 20/4 Ποσοστό ενίσχυσης: 60% Στοιχεία επικοινωνίας: , www. aitoliki.gr Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: Δ.Ε. Ι.Π. Μεσολογγίου (Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Θωμά, Ανω Κουδουνίου, Ελληνικών, Ευηνοχωρίου, Μουσούρων, Ρετσίνων), Δ.Ε. Οινιάδων (Τ.Κ. Νεοχωρίου, Γουριών, Κατοχής, Λεσινίου, Μάστρου, Πενταλόφου). Δήμος Ναυπακτίας: Δ.Ε. Ναυπάκτου: (Τ.Κ. Αφροξυλιάς, Βελβίνας, Βλαχομάνδρας, Βομβοκούς, Δάφνης, Λυγιάς, Μαμουλάδας, Νεοκάστρου, Ξηροπήγαδου, Παλαιοχωρακίου, Πιστιναίικων, Ριγανίου, Σκάλας), Δ.Ε. Αντιρρίου (Τ.Κ. Αντιρρίου, Μακύνειας, Μολυκρείου). Δ.Ε. Αποδοτίας: (Τ.Κ. Ανω Χώρας, Αμπελακιώτισσας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου), Δ.Ε. Πλατάνου (Τ.Κ. Πλατάνου, Δενδροχωρίου, Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστας, Χόμορης), Δ.Ε. Πυλήνης (Τ.Κ. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Μηλέας, Παλαιοπύργου, Ποκίστας). Δ.Ε. Χάλκειας (Τ.Κ. Τρικόρφου, Ανω Βασιλικής, Βασιλικής, Γαβρολίμνης, Γαλατά, Καλαβρούζας, Περιθωρίου). Δήμος Καρπενησίου: Δ.Ε. Δομνίστας (Τ.Κ. Κρικέλλου, Αμπλιανης, Δομνίστας, Μεσοκώμης, Ροσκά, Στάβλων, Ψιανών).

6 6 Αγροτικός Τύπος 30 Ειδήσεις Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Grekland Panorama 2015 Η έκθεση-σταθμός για την Ελλάδα στη Σκανδιναβία Ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη η επιτυχία της 2 ης διοργάνωσης της Grekland Panorama, της αποκλειστικής έκθεσης τουρισμού, γαστρονομίας και πολιτισμού για τη χώρα μας στη Βόρεια Ευρώπη, που διοργανώθηκε στις Φεβρουαρίου στη Στοκχόλμη. Την έκθεση επισκέφθηκαν συνολικά άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 55% σε σχέση με το 2014, ενώ ο νέος εκθεσιακός χώρος ήταν περίπου τ.μ. μεγαλύτερος (+50%). Το «hello Greece» εκπροσώπησε στο περίπτερό του τους τουριστικούς προορισμούς της Νάξου και της Λέρου και τους Συνεταιρισμούς Αιγίου, Κρόκου Κοζάνης, Ζαγοράς Πηλίου, ΕΑΣ Νάξου και την Κρητών Αρτος. Επιπλέον, χιλιάδες Σουηδοί γεύτηκαν τα μήλα Ζαγορίν, τα οποία έγιναν ανάρπαστα, και τα παξιμάδια Κρητών Αρτος, καθώς και το σνακ Μικιό. Εξαιρετικά σχόλια απέσπασε επίσης και η γραβιέρα της ΕΑΣ Νάξου, που προσφέρθηκε από τους υπευθύνους του περιπτέρου. Τα μήλα Ζαγορίν εκπροσώπησε ο διευθυντής του Συνεταιρισμού, κ. Διονύσης Βαλασσάς, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, εκπρόσωπο της μεγαλύτερης εισαγωγικής εταιρίας ελληνικών προϊόντων στη Σουηδία, της FONDAN. Οσον αφορά στις περιφέρειες που συμμετείχαν στην Grekland Panorama αξιοποιώντας την ως πλατφόρμα παρουσίασης στο σουηδικό κοινό, είναι αυτή της Πελοποννήσου -ήταν και η τιμώμενη περιοχή της φετινής διοργάνωσης- και της Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών των tour operators, η κατάσταση για την Ελλάδα τη φετινή περίοδο διαμορφώνεται ως εξής: Οι μέχρι τώρα κρατήσεις δείχνουν μια ιδιαίτερα θετική πορεία και εκτιμάται ότι η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας θα έχει μια αύξηση κατά μέσο όρο της τάξης του 10% (τα ποσοστά ποικίλλουν ανά αγορά προέλευσης, tour operator και προορισμό). Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (κυρίως Ρόδος και Κως) κυριαρχούν και αυτήν τη χρονιά στις προτιμήσεις των Σκανδιναβών. Νέα δυναμική αναπτύσσουν η Βόρειος Ελλάδα (κυρίως η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη), η Πελοπόννησος (κυρίως η Καλαμάτα), η Αθήνα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ανερχόμενοι μικρότεροι προορισμοί είναι η Σάμος, η Κάρπαθος, η Κάλυμνος, οι Σποράδες (Σκιάθος και Σκόπελος), η Λευκάδα, η Β. Εύβοια, η Ηπειρος και η Πάργα μαζί με τα Σύβοτα. Από πλευράς προϊόντων και υπηρεσιών, η αναζήτηση και η εξερεύνηση της «αυθεντικής Ελλάδας» είναι η κυρίαρχη τάση αυτήν τη στιγμή. Η γαστρονομία και τα παραδοσιακά προϊόντα, ο ελληνικός τρόπος ζωής, η ευεξία και οι δραστηριότητες στη φύση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προτιμά ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός Σκανδιναβών που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Πρόταση Αποστόλου για κοινωνική απόσυρση στα πράσινα μήλα της Αγιάς Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους που οφείλεται στο ρωσικό εμπάργκο ζήτησαν για τα πράσινα μήλα της Αγιάς οι μηλοπαραγωγοί της περιοχής από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλη Αποστόλου. Στη συνάντηση η αντιπροσωπία εκπροσώπων της ΕΟΑΣΝΛ, των Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών, καθώς και του Δήμου Αγιάς ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση να διαχωρίσει τη θέση της από το εμπάργκο, σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για αυτό το θέμα. Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός ως προς το θέμα διαχωρισμού της ελληνικής κυβέρνησης από την απόφαση της Ε.Ε. για το εμπάργκο παραδέχτηκε ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να γίνει λόγω των δεσμεύσεων που έχει η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ωστόσο, δεσμεύτηκε στους παραγωγούς ότι θα δημιουργηθεί φάκελος για τα μήλα, ο οποίος θα σταλεί προς έγκριση στην Ε.Ε. και θα επιχειρήσει το υπουργείο να αξιοποιήσει αδιάθετες ποσότητες μήλων στην κοινωνική απόσυρση, χωρίς όμως να αναφερθεί σε κάποιο χρονοδιάγραμμα ούτε στην τιμή που θα λάβουν οι παραγωγοί για τις αδιάθετες ποσότητες μήλων σε μια τέτοια περίπτωση. Αναφορικά με το θέμα της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος, ο κ. Αποστόλου δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει προσπάθειες, χωρίς όμως να είναι σε θέση να εγγυηθεί αν θα υπάρξει και σε τι ύψος αναπλήρωση του εισοδήματος.

7 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, , Αθήνα, τηλ Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «ΕΜΙΛΥ ΚΑΨΑΛΑΚΗ» θα χορηγηθεί μία υποτροφία για το ακαδ. έτος σε αποφοίτους ΕΜΠ των Σχολών ΗΜΜΥ, ΑΤΜ και ΝΜΜ για ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 4.000,00. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε αποφοίτους του Ιδρύματος που περάτωσαν ή θα περατώσουν τις σπουδές τους στο εκάστοτε τρέχον ακαδ. έτος (μέχρι και του Ιουλίου ακαδ. έτους ) ή το προηγούμενο ακαδ. έτος ( ) και έχουν γίνει αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. Δεκτοί ως υποψήφιοι υπότροφοι γίνονται όσοι: - Δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, - δεν επιχορηγούνται επαρκώς από άλλη πηγή για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, - έχουν Βαθμό Διπλώματος που βρίσκεται στο άνω 15% της κλίμακας Βαθμολογίας του Τμήματος από το οποίο αποφοιτούν, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο προηγούμενο ακαδ. έτος. Τα Τμήματα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Σύγκλητο, η οποία και εγκρίνει την απονομή της υποτροφίας. Στη συνέχεια προωθείται η σχετική απόφαση της Συγκλήτου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τελική έγκριση. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στις ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ των Σχολών του ΕΜΠ έως και τις Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΥ 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Τηλ.: Fax: ΑΔΑ:ΩΓ0846Ψ23Π-ΧΓΑ Αρ. Πρωτ.: ADMIN 555 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προκηρύσσει μια θέση Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Λειτουργιών και Τεχνολογίας» («Operations & Technology Management»). Η θέση ανήκει στη Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/ , τ. Γ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε δίμηνη αποκλειστική προθεσμία και να καταθέσουν τα αναφερόμενα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία της Σχολής. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής: 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ (κα Βαρσαμοπούλου, ihu.edu.gr) και (κα Χαλκιά H παρούσα έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAKOINΩΣH Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 61/ (τ.γ ) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητών ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, Αθήνα 10672, τηλ ) ΤΟΜΕΑΣ: Β Ιδιωτικού Δικαίου -Αριθ. Προκήρυξης / (ΑΔΑ: 7Ν4Ε46ΨΖ2Ν-124) - Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο». - Αριθ. Προκήρυξης / (ΑΔΑ: 7ΧΚΛ46ΨΖ2Ν-Ω54) - Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο». ΤΟΜΕΑΣ: Α Ιδιωτικού Δικαίου - Αριθ. Προκήρυξης / (ΑΔΑ: 6ΗΙΛ46ΨΖ2Ν-Μ9Υ) - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη 18η Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/ ΚΥΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής. Αθήνα, Ο Πρυτανεύων Κωνσταντίνος Ν. Μπουραζέλης

8

Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης

Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #50 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Leader Επιδοτήσεις για δημιουργία επιχειρήσεων σε 600

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Φορολογικό «θρίλερ» με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #51

Αγροτικος. Τύπος. Φορολογικό «θρίλερ» με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #51 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #51 Αγροτικος 8 ΣΕΛΙ ΕΣ Πέµπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Τύπος Κορινθιακή σταφίδα Ο «μαύρος χρυσός» μπήκε στη συμβολαιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ζωοτροφεσ Υπό πίεση η εγχώρια αγορά εξαιτίας του υψηλού κόστους. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #53

Αγροτικος. Τύπος. ζωοτροφεσ Υπό πίεση η εγχώρια αγορά εξαιτίας του υψηλού κόστους. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #53 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #53 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Leader Εως 50% επιδότηση για μεταποιητικές μονάδες»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #64 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Κομισιόν «Μάχη» για την προστασία της φέτας δίνει η Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #8 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Στέβια, η γεωργική επένδυση της επόμενης δεκαετίας»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 06 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία Στο προσκήνιο της επιχειρηματικότητας η Κορινθία με την Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 44

επικοινωνία Στο προσκήνιο της επιχειρηματικότητας η Κορινθία με την Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 44 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Στο προσκήνιο της επιχειρηματικότητας η Κορινθία με την Έκθεση περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1. «Μπόνους» σε νέους για ίδρυση επιχείρησης 2 2. Αγρότες του ειδικού καθεστώτος (Μη υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων) - Ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Επενδύσεις Προϋποθέσεις για δημιουργία επισκέψιμου οινοποιείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΟ «ΚΡΥΦΟ» www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 99 ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απειλή κατάσχεσης. Κερδίστε. για 300.000 οικογένειες

Απειλή κατάσχεσης. Κερδίστε. για 300.000 οικογένειες www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 101 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΗΣ «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΚΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια Φορολογία Αγροτών Οδηγός

αgri Taxis λογιστικα βιβλια Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 2 λογιστικα βιβλια αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25 λεπτά η άμυνα για το σκληρό

Στα 25 λεπτά η άμυνα για το σκληρό AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΘΕΤΟ Αρ. Φύλλου 497 www.agronews.gr agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιµή 2 ευρώ και µε το ένθετο 3 ευρώ Ανοίγουν νωρίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση έως και 65% από το ΕΣΠΑ για τα παραδοσιακά επαγγέλµατα. Οι προϋποθέσεις, τα ποσά και οι προθεσµίες των αιτήσεων

Επιδότηση έως και 65% από το ΕΣΠΑ για τα παραδοσιακά επαγγέλµατα. Οι προϋποθέσεις, τα ποσά και οι προθεσµίες των αιτήσεων Επιδοτήσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα ηµόσιο & επιχειρηµατικότητα 8 ΣΕΛΙ ΕΣ 3/25 ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ 2014 #14 Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 210

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 210 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 210 1. (ΝΕΟ) Δόθηκε παράταση χωρίς να προσδιορισθεί η νέα καταληκτική ημερομηνία για τον Α κύκλο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χύνουν το γάλα. Κερδίστε. υπουργός και βουλευτές 10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Χύνουν το γάλα. Κερδίστε. υπουργός και βουλευτές 10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 105 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΡΟΜΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟ «Προάγγελος» για εισροή ξένων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση έως 800.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια

Χρηµατοδότηση έως 800.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια Επιδοτήσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα ηµόσιο & επιχειρηµατικότητα 8 ΣΕΛΙ ΕΣ 3/21 ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 #12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟ Χ.Α. Η αγορά πρέπει να πεισθεί ότι το νέο κυβερνητικό σχήµα µπορεί να λειτουργήσει > 12 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα