POETRY NIGHT: 3 Tongues of the Muses April 27 th 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POETRY NIGHT: 3 Tongues of the Muses April 27 th 2006"

Transcript

1 1

2 FOR INTRODUCTION Μεσοµήδης: Ύµνος στην Μούσα (100πΧ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Mesomedes: Hymn to the Muse (100AD) Oh Muse, Thou dear one, sing to me, Commence and order my song. Cool breezes blowing from Thy groves Inspire my breast and rouse my heart. Calliopeia Thou wise Principal of the Muses delightful, Thou too, wise mystery guide, Leto's child, Thou Delian Paean, Be propitious and stand by me Πλάτωνος Φαίδρος (400πΧ) Plato s Phaedrus (400BC) οὐ µὲν δὴ πρέπει γε φιλόµουσον ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον εἶναι. λέγεται δ ὥς ποτ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν πρὶν µούσας γεγονέναι, γενοµένων δὲ Μουσῶν καὶ φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε ἐξεπλάγησαν ὑφ ἡδονῆς, ὥστε ᾄδοντες ἠµέλησαν σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος µετ ἐκεῖνο φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν, µηδὲν τροφῆς δεῖσθαι γενόµενον, ἀλλ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, καὶ µετὰ ταῦτα ἐλθὸν παρὰ µούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα αὐτῶν τιµᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ µὲν οὖν τοὺς ἐν τοῖς χοροῖς τετιµηκότας αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες ποιοῦσι προσφιλεστέρους, τῇ δὲ Ἐρατοῖ τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς, καὶ ταῖς ἄλλαις οὕτως, κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιµῆς τῇ δὲ πρεσβυτάτῃ Καλλιόπῃ καὶ τῇ µετ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ διάγοντάς τε καὶ τιµῶντας τὴν ἐκείνων µουσικὴν ἀγγέλλουσιν, αἳ δὴ µάλιστα τῶν Μουσῶν περί τε οὐρανὸν καὶ λόγους οὖσαι θείους τε καὶ ἀνθρωπίνους ἱᾶσιν καλλίστην φωνήν. πολλῶν δὴ οὖν ἕνεκα λεκτέον τι καὶ οὐ καθευδητέον ἐν τῇ µεσηµβρίᾳ. A lover of music like yourself ought surely to have heard the story of the cicadas, who are said to have been human beings in an age before the Muses. And when the Muses came and song appeared they were ravished with delight; and singing always, never thought of eating and drinking, until at last in their forgetfulness they died. And now they live again in the cicadas; and this is the return which the Muses make to them- they neither hunger, nor thirst, but from the hour of their birth are always singing, and never eating or drinking; and when they die they go and inform the Muses in heaven who honours them on earth. They win the love of Terpsichore for the dancers by their report of them; of Erato for the lovers, and of the other Muses for those who do them honour, according to the several ways of honouring them of Calliope the eldest Muse and of Urania who is next to her, for the philosophers, of whose music the cicadas make report to them; for these are the Muses who are chiefly concerned with heaven and thought, divine as well as human, and they have the sweetest utterance. For many reasons, then, we ought always to talk and not to sleep at mid-day! 2

3 Ησιόδου Θεογονία (700πΧ) H γέννηση του Έρωτος: Ἦ τοι µὲν πρώτιστα Χάος γένετ, αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύµπου, Τάρταρά τ ἠερόεντα µυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης, ἠδ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, λυσιµελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ ἀνθρώπων δάµναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν. Οµήρου Οδύσσεια (800πΧ) Οµήρου Οδύσσεια, Ραψωδία Α ἄνδρα µοι ἔννεπε, µοῦσα, πολύτροπον, ὃς µάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυµόν, ἀρνύµενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. Σαπφώ: Κέλοµαι σε Γογγύλα (600πΧ) Hesiod s Theogony (700BC) The birth of Eros (beginning of cosmogony, after the call to the Μuse): First came the Chasm; and then broad-breasted Earth, secure seat for ever of all immortals who occupy the peak of snowy Olympus; the misty Tartara in a remote recess of the broad-pathed earth; and Eros, the most handsome among the immortal gods, dissolver of flesh, who overcomes the reason and purpose in the breasts of all gods and men Homer s Odyssey (800BC) Beginning of 1st Rapsody Sing, Muse, of the very clever man who wandered far after he sacked the sacred city of Troy; he saw the cities of many men, and learned their minds; he suffered many hardships in his heart on the sea, as he struggled to save his life and bring his companions home. Sappho: I call you Gongila (600BC) Κέλοµαί σε Γογγύλα πέφανθι λάβοισα µα γλακτίναν, σέ δηύτε πόθος τ [έαυτος] αµφιπόταται. Τάν κάλαν, ά γαρ κατάγωγις αύτα επτόαισ' ίδοισαν έγω δέ χαίρω καί γάρ αύτα δή τόδε µέµφεταί σοι Κυπρογένηα. Σαπφώ: Ύµνος στην Αφροδίτη (600πΧ) Ποικιλόθρον', ἀθάνατ' Ἀφρόδιτα, παῖ ίος, δολόπλοκε, λίσσοµαί σε µή µ' ἄσαισι µήτ' ὀνίαισι δάµνα, πότνια, θῦµον Sappho: Hymn to Aphrodite (600BC) Throned in splendor, deathless, O Aphrodite, child of Zeus, charm-fashioner, I entreat you not with griefs and bitternesses to break my spirit, O goddess; standing by me rather, if once before now 3

4 ἀλλὰ τυῖδ' ἔλθ', αἴποτα κἀτέρωτα τᾶς ἔµας αὔδως ἀΐοισα πήλυι ἒκλυες, πάτρος δὲ δόµον λίποισα χρύσιον ἦλθες ἄρµ' ὐποζεύξαισα κάλοι δέ σ' ἆγον ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς µελαίνας πύκνα δινεῦντες πτέρ' ἀπ' ὠράνω αἴθερας διὰ µέσσω. αἶψα δ' ἐξίκοντο τὺ δ', ὦ µάκαιρα, µειδιάσαισ' ἀθανάτῳ προσώπῳ, ἤρε', ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι κὤττι δηὖτε κάληµι, κὤττι µοι µάλιστα θέλω γένεσθαι µαινόλᾳ θύµῳ τίνα δηὖτε Πείθω µαῖς ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ', ὦ Ψάπφ', ἀδικήει; καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει, αἰ δὲ δῶρα µὴ δέκετ' ἀλλὰ δώσει, αἰ δὲ µὴ φίλει, ταχέως φιλήσει κωὐκ ἐθέλοισα. far away you heard, when I called upon you, left your father's dwelling place and descended, yoking the golden chariot to sparrows, who fairly drew you down in speed aslant the black world, the bright air trembling at the heart to the pulse of countless fluttering wingbeats. Swiftly then they came, and you, blessed lady, smiling on me out of immortal beauty, asked me what affliction was on me, why I called thus upon you, what beyond all else I would have befall my tortured heart: "Whom then would you have Persuasion force to serve desire in your heart? Who is it, Sappho, that hurt you? Though she now escape you, she soon will follow; though she take not gifts from you, she will give them: though she love not, yet she will surely love you even unwilling. "In such guise come even again and set me free from doubt and sorrow; accomplish all those things my heart desires to be done; appear and stand at my shoulder. ἔλθε µοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον ἐκ µεριµνᾶν, ὄσσα δέ µοι τελέσσαι θῦµος ἰµέρρει, τέλεσον σὺ δ' αὔτα σύµµαχος ἔσσο. Αρχίλοχος: Η Ασπίδα (700πΧ) Ἀσπίδι µὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάµνωι, ἔντος ἀµώµητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων αὐτὸν δ' ἐξεσάωσα. τί µοι µέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω ἐξαῦτις κτήσοµαι οὐ κακίω Επίγραµµα Σεικίλου (100µΧ) όσον ζης φαίνου µηδέν όλως συ λυπού προς ολίγον εστί το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί Archilochos: The Shield (700BC) Some Thracian is very glad to have my shield which I was forced to abandon intact near a bush. But I saved myself. What do I care about that shield? To hell with it; I ll soon get a better one. Epigram of Seikilos (100AD) As long as you live, shine, Don t grieve at all. For life is short, and time demands the end. 4

5 Σοφοκλέως Αντιγόνη (450πΧ) Ἔρως ἀνίκατε µάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήµασι πίπτεις, ὃς ἐν µαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, φοιτᾷς δ' ὑπερπόντιος ἔν τ' ἀγρονόµοις αὐλαῖς: καί σ' οὔτ' ἀθανάτων φύξιµος οὐδεὶς οὔθ' ἁµερίων σέ γ' ἀνθρώπων. ὁ δ' ἔχων µέµηνεν. σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους φρένας παρασπᾷς ἐπὶ+ λώβᾳ, σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνδρῶν ξύναιµον ἔχεις ταράξας: νικᾷ δ' ἐναργὴς βλεφάρων ἵµερος εὐλέκτρου νύµφας, τῶν µεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς θεσµῶν. ἄµαχος γὰρ ἐµπαίζει θεὸς, Ἀφροδίτα Κατά Ιωάννην, 1 ΕΝ ΑΡΧΗ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων: καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Sophocles: Antigoni (450BC) Love, the unconquered in battle, Love, you who descend upon riches, and watch the night through on a girl's soft cheek, you roam over the sea and among the homes of men in the wilds. Neither can any immortal escape you, nor any man whose life lasts for a day. He who has known you is driven to madness. You seize the minds of just men and drag them to injustice, to their ruin. You it is who have incited this conflict of men whose flesh and blood are one. But victory belongs to radiant Desire swelling from the eyes of the sweet-bedded bride. Desire sits enthroned in power beside the mighty laws. For in all this divine Aphrodite plays her irresistible game. John, 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. 5

6 Προς Κορινθίους Επιστολή του Απ. Παύλου Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον. κἂν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐθέν εἰµι. κἂν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου, κἂν παραδῶ τὸ σῶµά µου, ἵνα καυχήσωµαι, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦµαι. Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συνχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ: πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑποµένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται: εἴτε γλῶσσαι, παύσονται: εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. ἐκ µέρους γὰρ γινώσκοµεν καὶ ἐκ µέρους προφητεύοµεν: ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ µέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤµην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόµην ὡς νήπιος: ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον: ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.ν υνὶ δὲ µένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη: τὰ τρία ταῦτα, µείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. St. Paul Corinthians If I speak with all the languages of men and of angels, but don't have love, I have become just a sounding brass, or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but don't have love, I am nothing. If I dole out all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but don't have love, it profits me nothing. Love is patient and is kind; love doesn't envy. Love doesn't brag, is not proud, doesn't behave itself inappropriately, doesn't seek its own way, is not provoked, takes no account of evil; doesn't rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. -Love never fails! But where there are prophecies, they will be done away with. Where there are various languages, they will cease. Where there is knowledge, it will be done away with. For we know in part, and we prophesy in part; but when that which is complete has come, then that which is partial will be done away with. When I was a child, I spoke as a child, I felt as a child, I thought as a child. Now that I have become a man, I have put away childish things. For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, even as I was also fully known. 6

7 Αναστάσεως Ηµέρα But now faith, hope, and love remain -- these three. The greatest of these is love. The Day of Resurrection Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀ Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. both now and ever and unto the ages of ages. Amen. Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρ It is the day of Resurrection; let us be radiant for the ει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί festival, and let us embrace one another. Let us say, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀν brethren, even to those that hate us, Let us forgive all αστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκ things on the Resurrection, and so let us cry, Christ is ρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμ risen from the dead: by death he has trampled on death, ασι ζωὴν χαρισάμενος. and to those in the graves given life. Το έπος του ιγενή Ακρίτα Ο ιγενής ψυχοµαχεί κι η γη τονε τροµάσσει! Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σείετ' ο απάνω κόσµος, κι ο κάτω κόσµος άνοιξε και τρίζουν τα θεµέλια, κι η πλάκα τον ανατριχιά, πώς θα τονε σκεπάσει, πώς θα σκεπάσει τον αϊτό, τση γης τον αντρειωµένο. Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπηλιό δεν τον εχώρει, τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφές επήδα, χαράκι' αµαδολόγανε και ριζιµιά ξεκούνειε. Στο βίτσιµα 'πιανε πουλιά, στο πέταµα γεράκια, στο γλάκιο και στο πήδηµα τα λάφια και τ' αγρίµια. Ζηλεύει ο Χάρος, µε χωσιά µακρά τονε βιγλίζει, κι ελάβωσέ του την καρδιά και την ψυχή του πήρε Epic Ballad: Digenis Akritas Fighting is the soul of Digenis and terrified is the earth of him! Thunder and lightning on the sky, the whole earth trembles, the underworld has opened up and the foundations are shaking; and the gravestone shivers how will it cover him? How will it cover the eagle, the earth s most brave? No house could ever cover him, no cave would ever fit him; the mountains with a single step he crossed, he jumped across the peaks, huge stones he flattened and hills he moved. When glancing birds he caught, when flying he caught hawks, when running and when jumping deers and beasts he caught Jealous of him Death is, with a long spear he watches him - and thus his heart to hit and take his soul he tries 7

8 ηµοτικό τραγούδι Μακεδονίας: Μήλο µου κόκκινο Μήλο µου κόκκινο ρόιδο βαµµένο µήλο µου κόκκινο ρόιδο βαµµένο γιατί µι µάρανες το (µ)πικραµένο γιατί µι µάρανες το (µ)πικραµένο. Πηγαίνω κι έρχοµαι µα δε συ βρίσκω πηγαίνω κι έρχοµαι µα δε συ βρίσκω βρίσκω τη (µ)πόρτα σου αµπαρωµένη τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε. Ρωτώ το πάπλωµα που ειν' η κυρά σου ρωτώ το πάπλωµα που είν' η κυρά σου κυρά µ' δεν είνι δω πάεισι τση βρύση πάεισι να πιει νιρό και να γεµίσει. Πτωχοπρόδροµος Από µικρού µε έλεγεν ο γέρων ο πατήρ µου τέκνον µου, µάθε γράµµατα, κι ωσάν εσέναν έχει, βλέπεις το δείνα, τέκνον µου, πεζός περιεπάτει, και τώρα εν διπλοεντέληνος και παχυµουλαράτος. Αυτός µικρός ουδέν είδεν το του λοετρού κατώφλιν, και τώρα λουτρακίζεται τρίτον την εβδοµάδαν ο κόλπος του εβουρβούρυζεν φθείρας αµυγδαλάτας, και τώρα τα νοµίσµατα γέµει τα µανοηλάτα Αφού δεν γέγονα καγώ γραµµατικός τεχνίτης, επιθυµώ και το ψωµίν και του ψωµιού τη µάναν, και διά την πείναν την πολλήν και την στενοχωρίαν, υβρίζω τα γραµµατικά, λέγω µετά δακρύων: ανάθεµαν τα γράµµατα, Χριστέ, και οπού τα θέλει, ανάθεµαν και τον καιρόν και εκείνην την ηµέραν, καθ' ην µε παρεδώκασιν εις το διδασκαλείον προς το να µάθω γράµµατα, τάχα να ζω απ εκείνα. Folk Song of Greek Macedonia: My Red Apple My red Apple, my painted pomegranate My red Apple, my painted pomegranate Why did you dry me out, me the embittered one? Why did you dry me out, me the embittered one? I m coming and going, but I cannot find you I m coming and going, but I cannot find you I find your door locked, and your windows are glowing I m asking the bed cover, where is your Lady? I m asking the bed cover, where is your Lady? My Lady is not here she went to the well she went to drink water and to fill Ptochoprodromos: Cursed be learning Ever since I was little my old father told me My child learn letters and no-one will be like you Do you see so-and-so, my son, he used to go on foot, and now he has a fat mule with two breast plates. When he was learning he had no shoes, and now you see him wearing long-pointed ones. When he was learning he had never combed his hair, and now he s well-groomed and boasting. When he was learning he hadn t even seen the bathroom door, and now he bathes three times per week. His bosom used to be filled with almond-size lice, and now it s full of imperial gold coins. So listen to my old fatherly words Learn letters and no-one will be like you. So I learnt letters after a lot of effort. Since I became a so-called master of learning I long for bread and even for bread yeast I curse on letters and say with tears Good Lord, damned be letters and whoever likes them! Damned be the time and that day That they turned me over to the school to learn letters and supposedly to live off them! Look, if they had made me a gold thread craftsman One of those who make the embroideries for a living, If I had learnt the scorned art of embroidery, I would open my cabinet and find it full Of fattening bread, wine and tuna salad, 8

9 pieces of tunny fish, sardines and mackerel. Whereas now I open it and see all the shelves Stacked with paper bags full with papers. I open my cupboard to find a piece of bread, And I find another smaller bag of papers, I dip into my pocket looking for my wallet I search for a coin and again I find papers. After I have probed all nooks and crannies I stand dispirited and hopeless I am fainting and stalling from my hunger great hunger and sadness makes me prefer embroidery to letters and learning. Καβάφης: Ιθάκη (1911) Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος, γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν µεν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. Να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι που µε τι ευχαρίστησι, µε τι χαρά θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους, να σταµατήσεις σ' εµπορεία Φοινικικά, και τες καλές πραγµάτειες ν' αποκτήσεις, σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ' έβενους, και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά, σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να µάθεις και να µάθεις απ' τους σπουδασµένους. Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. Το φθάσιµον εκεί ειν' ο προορισµός σου. Αλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, πλούσιος µε όσα κέρδισες στο δρόµο, µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σ'έδωσε τ' ωραίο ταξείδι. Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο. Cavafy: Ithaca (1911) When you set out on your journey to Ithaca, pray that the road is long, full of adventure, full of knowledge. The Lestrygonians and the Cyclops, the angry Poseidon -- do not fear them: You will never find such as these on your path, if your thoughts remain lofty, if a fine emotion touches your spirit and your body. The Lestrygonians and the Cyclops, the fierce Poseidon you will never encounter, if you do not carry them within your soul, if your soul does not set them up before you. Pray that the road is long. That the summer mornings are many, when, with such pleasure, with such joy you will enter ports seen for the first time; stop at Phoenician markets, and purchase fine merchandise, mother-of-pearl and coral, amber and ebony, and sensual perfumes of all kinds, as many sensual perfumes as you can; visit many Egyptian cities, to learn and learn from scholars. Always keep Ithaca in your mind. To arrive there is your ultimate goal. But do not hurry the voyage at all. It is better to let it last for many years; and to anchor at the island when you are old, 9

10 Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν. rich with all you have gained on the way, not expecting that Ithaca will offer you riches. Ithaca has given you the beautiful voyage. Without her you would have never set out on the road. She has nothing more to give you. And if you find her poor, Ithaca has not deceived you. Wise as you have become, with so much experience, you must already have understood what Ithacas mean. Καβάφης: Επέστρεφε (1912) Επέστρεφε συχνά και παίρνε µε, αγαπηµένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε µε -- όταν ξυπνά του σώµατος η µνήµη, κ' επιθυµία παληά ξαναπερνά στο αίµα όταν τα χείλη και το δέρµα ενθυµούνται, κ' αισθάνονται τα χέρια σαν ν' αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε µε την νύχτα, όταν τα χείλη και το δέρµα ενθυµούνται... Καβάφης: Εν πόλει της Οσροηνής Απ' της ταβέρνας τον καυγά µας φέραν πληγωµένο τον φίλον Ρέµωνα χθες περί τα µεσάνυχτα. Απ' τα παράθυρα που αφίσαµεν ολάνοιχτα, τ' ωραίο του σώµα στο κρεββάτι φώτιζε η σελήνη. Είµεθα ένα κράµα εδώ Σύροι, Γραικοί, Αρµένιοι, Μήδοι. Τέτοιος κι ο Ρέµων είναι. Οµως χθες σαν φώτιζε το ερωτικό του πρόσωπο η σελήνη, ο νους µας πήγε στον πλατωνικό Χαρµίδη. Cavafy: Return (1912) Return often and take me, beloved sensation, return and take me -- when the memory of the body awakens, and an old desire runs again through the blood; when the lips and the skin remember, and the hands feel as if they touch again. Return often and take me at night, when the lips and the skin remember... Cavafy: In a town of Osroene. From a tavern fight, where he was wounded, they brought us our friend Remon, at about midnight yesterday. From the windows, which we kept open wide, the moon lit his beautiful body on the bed. We re a mixture here: Syrians, Greeks, Armenians, Medes. Remon s just the same. But yesterday, when the moon lit his erotic face, we all thought of the Platonic Charmides. 10

11 Σεφέρης: O βασιλιάς της Ασίνης Seferis: King of Asini Κοιτάξαµε όλο το πρωί γύρω-γύρω το κάστρο αρχίζοντας από το µέρος του ίσκιου εκεί που η θάλασσα πράσινη και χωρίς αναλαµπή, το στήθος σκοτωµένου παγονιού Μας δέχτηκε όπως ο καιρός χωρίς κανένα χάσµα. Οι φλέβες του βράχου κατέβαιναν από ψηλά στριµµένα κλήµατα γυµνά πολύκλωνα ζωντανεύοντας στ άγγιγµα του νερού, καθώς το µάτι ακολουθώυτας τις πάλευε να ξεφύγει το κουραστικό λίκνισµα χάνοντας δύναµη ολοένα. Από το µέρος του ήλιου ένας µακρύς γιαλός ολάνοιχτος και το φως τρίβοντας διαµαντικά στα µεγάλα τείχη. Κανένα πλάσµα ζωντανό τ' αγριοπερίστερα φευγάτα κι ο βασιλιάς της Ασίνης που τον γυρεύουµε δυο χρόνια τώρα άγνωστος λησµονηµένος απ' όλους κι από τον Οµηρο µόνο µια λέξη στην Ιλιάδα κι εκείνη αβέβαιη ριγµένη εδώ σαν την εντάφια χρυσή προσωπίδα. Την άγγιξες, Θυµάσαι τον ήχο της; κούφιο µέσα στο φως σαν το στεγνό πιθάρι στο σκαµµένο χώµα~ κι ο ίδιος ήχος µες στη θάλασσα µε τα κουπιά µας. Ο βασιλιάς της Ασίνης ένα κενό κάτω απ' την προσωπίδα παντού µαζί µας παντού µαζί µας, κάτω από ένα όνοµα: "Ασίνην τε... Ασίνην τε..." και τα παιδιά του αγάλµατα κι οι πόθοι του φτερουγίσµατα πουλιών κι ο αγέρας στα διαστήµατα των στοχασµών του και τα καράβια του αραγµένα σ' άφαντο λιµάνι κάτω απ' την προσωπίδα ένα κενό. All morning long we looked around the citadel starting from the shaded side, there where the sea, green and without luster - breast of a slain peacockreceived us like time without an opening in it. Veins of rock dropped down from high above, twisted vines, naked, many-branched, coming alive at the water's touch, while the eye following them struggled to escape the tiresome rocking, losing strength continually. On the sunlit side a long empty beach and the light striking diamonds on the huge walls. No living thing, the wild doves gone and the king of Asini, whom we've been trying to find for two years now, unknown, forgotten by all, even by Homer, only one word in the Iliad and that uncertain, thrown here like the gold burial mask. You touched it, remember its sound? Hollow in the light like a dry jar in dug earth: the same sound that our oars make in the sea. The king of Asini a void under the mask everywhere with us everywhere with us, under a name: "and Asini... and Asini..." and his children statues and his desires the fluttering of birds, and the wind in the gaps between his thoughts, and his ships anchored in a vanished port: under the mask a void. Πίσω από τα µεγάλα µάτια τα καµπύλα χείλια τους βοστρύχους ανάγλυφα στο µαλαµατένιο σκέπασµα της ύπαρξής µας ένα σηµείο σκοτεινό που ταξιδεύει σαν το ψάρι Behind the large eyes the curved lips the curls carved in relief on the gold cover of our existence a dark spot that you see travelling like a fish in the dawn calm of the sea: a void everywhere with us. 11

12 µέσα στην αυγινή γαλήνη του πελάγου και το βλέπεις: ένα κενό παντού µαζί µας. Και το πουλί που πέταξε τον άλλο χειµώνα µε σπασµένη φτερούγα σκήνωµα ζωής, κι η νέα γυναίκα που έφυγε να παίξει µε τα σκυλόδοντα του καλοκαιριού κι η ψυχή που γύρεψε τσιρίζοντας τον κάτω κόσµο κι ο τόπος σαν το µεγάλο πλατανόφυλλο που παρασέρνει ο χείµαρρος του ήλιου µε τ' αρχαία µνηµεία και τη σύγχρονη θλίψη. Κι ο ποιητής αργοπορεί κοιτάζοντας τις πέτρες κι αναρωτιέται υπάρχουν άραγε ανάµεσα στις χαλασµένες τούτες γραµµές τις ακµές τις αιχµές τα κοίλα και τις καµπύλες υπάρχουν άραγε εδώ που συναντιέται το πέρασµα της βροχής του αγέρα και της φθοράς υπάρχουν, η κίνηση του προσώπου το σχήµα της στοργής εκείνων που λιγόστεψαν τόσο παράξενα µες στη ζωή µας αυτών που απόµειναν σκιές κυµάτων και στοχασµοί µε την απεραντοσύνη του πελάγου ή µήπως όχι δεν αποµένει τίποτε παρά µόνο το βάρος η νοσταλγία του βάρους µιας ύπαρξης ζωντανής εκεί που µένουµε τώρα ανυπόστατοι λυγίζοντας σαν τα κλωνάρια της φριχτής ιτιάς σωριασµένα µέσα στη διάρκεια της απελπισίας ενώ το ρέµα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα ξεριζωµένα µες στο βούρκο εικόνα µορφής που µαρµάρωσε µε την απόφαση µιας πίκρας παντοτινής. Ο ποιητής ένα κενό. Ασπιδοφόρος ο ήλιος ανέβαινε πολεµώντας κι από το βάθος της σπηλιάς µια νυχτερίδα τροµαγµένη χτύπησε πάνω στο φως σαν τη σαϊτα πάνω στο σκουτάρι: "Ασίνην τε Ασίνην τε...". Να 'ταν αυτή ο βασιλιάς And the bird that flew away last winter with a broken wing the shelter of life, and the young woman who left to play with the dog-teeth of summer and the soul that sought the lower world squeaking and the country like a large plane-leaf swept along by the torrent of the sun with the ancient monuments and the contemporary sorrow. And the poet lingers, looking at the stones, and asks himself does there really exist among these ruined lines, edges, points, hollows, and curves does there really exist here where one meets the path of rain, wind, and ruin does there exist the movement of the face, shape of the tenderness of those who've shrunk so strangely in our lives, those who remained the shadow of waves and thoughts with the sea's boundlessness or perhaps no, nothing is left but the weight the nostalgia for the weight of a living existence there where we now remain unsubstantial, bending like the branches of a terrible willow tree heaped in permanent despair while the yellow current slowly carries down rushes uprooted in the mud image of a form that the sentence to everlasting bitterness has turned to stone: the poet a void. Shieldbearer, the sun climbed warring, and from the depths of the cave a startled bat hit the light as an arrow hits a shield: and Asini... and Asini... " Would that that were the king of Asini 12

13 της Ασίνης που τον γυρεύουµε τόσο προσεχττκά σε τούτη την ακρόπολη γγίζοντας κάποτε µε τα δάχτυλά µας την υφή του πάνω στις πέτρες. we've been searching for so carefully on this acropolis sometimes touching with our fingers his touch upon the stones. Asini, summer '38 - Athens, Jan. '40 Ασίνη, καλοκαίρι '38 - Αθήνα, Γεν. '40 Απάνθισµα ηµοτικών τραγουδιών: Λιανοτράγουδα Απ όλα τ άστρα τ ουρανού ένα είναι που σου µοιάζει ένα που βγαίνει το πουρνό όταν γλυκοχαράζει. Κυπαρισσάκι µου ψηλό, ποιά βρύση σε ποτίζει, που στέκεις πάντα δροσερό, κι ανθείς και λουλουδίζεις. Να χα το σύννεφ άλογο και τ άστρι χαλινάρι φεγγαράκι της αυγής να ρχόµουν κάθε βράδυ. Αν µ αγαπάς κι είν όνειρο, ποτέ να µην ξυπνήσω γιατί µε την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. το Folk Song Selection: Lianotragouda Youth: Among all the stars of the sky, there is one that is like you The one that rises in the early morning, when the sweet dawn arrives Girl: My tall pine tree, which well waters you As you always stand fresh, and you blossom and flower Together: If only I had the clouds as a horse, and the stars as the bridle And the moon of the dawn so that I can visit you every night If you love me and it is a dream, may I never wake up Because with your love I long to breath my last breath 13

14 Ελύτης: Moνόγραµµα Έτσι µιλώ γιά σένα καί γιά µένα Επειδή σ αγαπώ καί στήν αγάπη ξέρω Νά µπαίνω σάν Πανσέληνος Από παντού Έχω δεί πολλά καί η γή µές απ τό νού µου φαίνεται ωραιότερη Ώραιότερη µές στούς χρυσούς ατµούς Η πέτρα η κοφτερή,ωραιότερα Τά µπλάβα των ισθµών καί οί στέγες µές στά κύµατα Ωραιότερες οί αχτίδες όπου δίχως να πατείς περνάς Αήττητη όπως η Θεά της Σαµοθράκης πάνω από τά βουνά τής θάλασσας Έτσι σ έχω κοιτάξει πού µου αρκεί Νά χει ο χρόνος όλος αθωωθεί Μές στό αυλάκι που τό πέρασµα σου αφήνει Σάν δελφίνι πρωτόπειρο ν ακολουθεί Καί νά παίζει µέ τ άσπρο καί τό κυανό η ψυχή µου! Νίκη,νίκη όπου έχω νικηθεί Πρίν από τήν αγάπη καί µαζί Γιά τή ρολογιά καί τό γκιούλ-µπιρσίµι Πήγαινε,πήγαινε καί ας έχω εγώ χαθεί Μόνος καί άς είναι ο ήλιος που κρατείς ένα παιδί νεογέννητο Μόνος,καί ας είµ εγώ η πατρίδα που πενθεί Ας είναι ο λόγος που έστειλα νά σου κρατεί δαφνόφυλλο Μόνος,ο αέρας δυνατός καί µόνος τ ολοστρόγγυλο Βότσαλο στό βλεφάρισµα του σκοτεινού βυθού Ο ψαράς που ανέβασε κι έριξε πάλι πίσω στούς καιρούς τόν Παράδεισο! Στόν Παράδεισο έχω σηµαδέψει ένα νησί Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στή θάλασσα Μέ κρεβάτι µεγάλο καί πόρτα µικρή Έχω ρίξει µές στ άπατα µιάν ηχώ Νά κοιτάζοµαι κάθε πρωί που ξυπνώ ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΜΙΣΗ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΝΑ ΣΕ ΚΛΑΙΩ ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟ... Elytis: Monogram Like so I speak of you and me Because I love you and in love I know How to enter in like the full moon From everywhere I have seen much and the earth to my mind seems more beautiful More beautiful in the golden breath The sharp stone, more beautiful The dark blue of the isthmuses and the roofs among the waves More beautiful, the rays where you pass without stepping Unbeaten like the goddess of Samothrace atop the sea s hills Like so I have seen you and that will suffice For all and time will be exonerated In the wake of your passage My soul like a green dolphin follows And plays with the white and azure Triumph, triumph, where I have been conquered Before love and together With the hibiscus and passion-flower Go, go, and let me be lost Alone, and let the sun be a newborn that you hold. Alone, and let me be the homeland that mourns Let it be the word that I sent to hold the laurel leaf for you Alone, the lone, strong wind and the full Pebble under the eyelid of dark depths The fisherman who caught then threw Paradise back into Time. In Paradise I have marked out an island Akin to you and a house by the sea With a large bed and a small door I have thrown an echo into the depths To see myself every morning when I rise Half to see you passing through the waters Half to weep for you in Paradise 14

15 Elytis Nobel Lecture: Solar Metaphysics "It is not enough to put our dreams into verse. It is too little. It is not enough to politicize our speech. It is too much. The material world is really only an accumulation of materials. It is for us to show ourselves to be good or bad architects, to build Paradise or Hell. This is what poetry never ceases affirming to us - and particularly in these dürftiger times - just this: that in spite of everything our destiny lies in our hands. I have often tried to speak of solar metaphysics. I will not try today to analyse how art is implicated in such a conception. I will keep to one single and simple fact: our language, like a magic instrument, has - as a reality or a symbol - intimate relations with the Sun. And that Sun does not only inspire a certain attitude of life, and hence the primeval sense to the poem. It penetrates the composition, the structure, and - to use a current terminology - the nucleus from which is composed the cell we call the poem......but then is it not true that the poem, thus surrounded by elements that gravitate around it, is transformed into a little Sun? This perfect correspondence, which I thus find obtained with the intended contents, is, I believe, the poet's most lofty ideal. To hold the Sun in one's hands without being burned, to transmit it like a torch to those following, is a painful act but, I believe, a blessed one. We have need of it. One day the dogmas that hold men in chains will be dissolved before a consciousness so inundated with light that it will be one with the Sun, and it will arrive on those ideal shores of human dignity and liberty." 15

C.P. Cavafy in Music: A Recital of Songs and Reflections

C.P. Cavafy in Music: A Recital of Songs and Reflections C.P. Cavafy in Music A Recital of Songs and Reflections Alexandra Gravas mezzo soprano Pantelis Polychronidis Pianist Vassilis Lambropoulos speaker Presented by the Alexander S. Onassis Foundation (USA)

Διαβάστε περισσότερα

REVIEW The Monogram of Odysseas Elytis Reviewed by Evangelos Dimitriadis - Honorary educational consultant and poet Samos, Greece

REVIEW The Monogram of Odysseas Elytis Reviewed by Evangelos Dimitriadis - Honorary educational consultant and poet Samos, Greece REVIEW The Monogram of Odysseas Elytis Reviewed by Evangelos Dimitriadis - Honorary educational consultant and poet Samos, Greece The Monogram was written between 1969 and 1971 in Paris by the self-exiled

Διαβάστε περισσότερα

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών KGreek Orthodox Church of Kimisis Theotokou - Brooklyn Ελληνορθόδοξος Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου -Brooklyn Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών Ο ΓΛΥΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ "" ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio Celebrating Our Past Building Our Future July & August 2013 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2013 Office Hours: Monday-Friday

Διαβάστε περισσότερα

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture NUMBER 36 1995-1996 SPECIAL DOUBLE ISSUE NIKOS GATSOS AMORGOS AND OTHER POEMS ram~~a by Marjorie Chambers, David Connolly C. Capri-Karka and Ilona

Διαβάστε περισσότερα

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Τίτλος του Πρωτοτύπου: Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Συγγραφέας: Γιάννης Γκούμας Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Γιάννης Γκούμας ISBN: 978-960-93-4510-1

Διαβάστε περισσότερα

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson ANDROMAHI S JOURNAL Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson TRANSLATOR S BACKGROUND John Espinosa grew up in Lowell, Massachusetts where he was raised by his Greek mother and grandmother

Διαβάστε περισσότερα

Ëïãïôå íéêýò ÄéáäñïìÝò 2 ÅëëÜäá - Éñëáíäßá

Ëïãïôå íéêýò ÄéáäñïìÝò 2 ÅëëÜäá - Éñëáíäßá ÍÜíïò Âáëáùñßôçò ÔÜóïò ÄåíÝãñçò ÄçìÞôñçò ËõÜêïò Patrick Chapman Susan Millar DuMars Kevin Higgins ÄåêÝìâñçò 2008, ºëéïí Ëïãïôå íéêýò ÄéáäñïìÝò 2 ÅëëÜäá - Éñëáíäßá December 2008, Ilion Literary Ways 2 Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ. On the Path to Pascha. Inside. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105

ΛΥΧΝΟΣ. On the Path to Pascha. Inside. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 27, Issue 2 FEBRUARY 2012 MARCH 2012 On the Path to Pascha o not turn

Διαβάστε περισσότερα

Imagine? τραγούδια από τη δεκαετία του 70

Imagine? τραγούδια από τη δεκαετία του 70 Imagine? τραγούδια από τη δεκαετία του 70 Τίτλος: Imagine? τραγούδια από τη δεκαετία του 70 Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com τηλ. +30 210 612 70 74, fax: +30 210 600 87 50 Υπεύθυνοι σειράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ ΞΕΝΗ ΤΑΖΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΙΩ ΔΙΑΛΕIΣΜΑ I PHOTOGRAPHS BY XENI TAZE TEXTS BY LENIO DIALISMA MOTHER MANI

ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ ΞΕΝΗ ΤΑΖΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΙΩ ΔΙΑΛΕIΣΜΑ I PHOTOGRAPHS BY XENI TAZE TEXTS BY LENIO DIALISMA MOTHER MANI ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ ΞΕΝΗ ΤΑΖΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΙΩ ΔΙΑΛΕIΣΜΑ I PHOTOGRAPHS BY XENI TAZE TEXTS BY LENIO DIALISMA MOTHER MANI mani_ess1-176.indd 1 6/30/10 7:24:02 PM ΕΚΔΟΣΗ THΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth Presented by the students of the program in Modern Greek Studies November 2, 2011 Lucy

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα. ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα. ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas NARRATION and INTERVIEWS TEXT ΙΔΟΥ! ΠΑΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ 2006 copyright

Διαβάστε περισσότερα

.,αι Ία ΊραΎουδια Ίου,

.,αι Ία ΊραΎουδια Ίου, ΡΙΝΚ FLOYD οιρiνκ FLOYD.,αι Ία ΊραΎουδια Ίου, Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΩΝ ΡΙΝΚ FLO YD ' Η ίστορία ειναι χθεσινή. Τό Λονδίνο του 1966 βλέπει μιά εκρηξη τής νεολαίας σέ μαζικό έπίπεδο, ποϋχει μιά νέα εύαισθησία μέ κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου Επιτρέψτε μας να συστηθούμε. Είμαστε η συγγραφική ομάδα «Χρυσές Πένες» (μαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos The Wonder Worker

St. Haralambos The Wonder Worker St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio St. Haralambos The Wonder Worker February 10 Happy New Year! January & February 2014 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2014 Office

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY

«Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY «Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 th PRIMARY SCHOOL OF GLYFADA Πενήντα μαθητές του σχολείου μας δημιούργησαν κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation The Annunciator Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Jonathan Resmini, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS

FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS By JASON SOLOMON BINDER, B.A.Sc., B.A. Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements

Διαβάστε περισσότερα