Tεχνικές ναυπήγησης αρχαίων πλοίων Shipbuilding techniques in Antiquity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tεχνικές ναυπήγησης αρχαίων πλοίων Shipbuilding techniques in Antiquity"

Transcript

1 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ SEAFARING AND SHIPBUILDING Tεχνικές ναυπήγησης αρχαίων πλοίων Shipbuilding techniques in Antiquity Aπεικόνιση πλοίων σε τοιχογραφία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, από το Ακρωτήρι, Θήρας (17ος αιώνας π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας). Depiction of ships on a wall painting from the Late Bronze Age Akrotiri, Thera (17th century B.C. Archaeological Museum of Thera). Στην Αρχαιότητα, πρώτα κατασκεύαζαν ένα ισχυρό και ολοκληρωµένο κέλυφος πλοίου και µετά τοποθετούσαν εσωτερικά νοµείς και άλλα ενισχυτικά στοιχεία. Οι συνδέσεις των σανιδιών του κελύφους γίνονταν κυρίως µε τόρµους και εντορµίες και σταθεροποιούνταν µε κυλινδρικές καβίλιες. Κατά την αρχαϊκή περίοδο, ωστόσο, εφαρµοζόταν ένα είδος «ραψίµατος». Οι συνδέσεις των σανιδιών του κελύφους γίνονταν αρχικά µε µεγάλες ξύλινες καβίλιες, ενώ κατόπιν ράβονταν µε ένα λινό κορδόνι. Αυτό περνούσε µέσα από τρύπες -σε σχήµα τετράεδρου- και έσφιγγε µε λεπτές ξύλινες καβίλιες. Η κατασκευή των ραφτών πλοίων αποδίδεται κυρίως σε ελληνικά ναυπηγεία της αρχαϊκής περιόδου. Αντίθετα, οι κατασκευές µε τόρµους και εντορµίες εφαρµοζόταν σ όλη τη Μεσόγειο και καθ όλη σχεδόν την αρχαιότητα. Η τεχνική «πρώτα το κέλυφος κι ύστερα ο σκελετός» εγκαταλείφθηκε σταδιακά κατά το δεύτερο µισό της πρώτης χιλιετίας µ.χ., και έδωσε τη θέση της στη νέα τεχνική, όπου πρώτα κατασκευαζόταν ένας ολοκληρωµένος και ισχυρός σκελετός, και ύστερα καρφωνόταν επάνω του ένα λεπτότερο και λείο πέτσωµα. In Antiquity, the shell of the ship was constructed first; internal frames and other reinforcing elements were built afterwards. The connections of the planks of the shell were mainly made with tenons and mortises. During the archaic period, however, connections of planks were made by sewing : a linen cord was passed through holes (arranged in a tetrahedral pattern), and it was tighten by means of thin timber pegs inserted in the same holes. Except for the archaic period in Greece, the tenons-and-mortises technique was used throughout the Mediterranean Sea during Antiquity. The shipbuilding principle shell first, frames after was gradually abandoned during the second half of the first millennium A.D., replaced by the construction of a strong skeleton-on-frame first, subsequently covered by a thin and smooth shell nailed on the skeleton.

2 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ SEAFARING AND SHIPBUILDING Αθηναϊκή Τριήρης The Athenian Trireme Ανάγλυφη παράσταση τριήρεως των αρχών του 5ου αιώνα π.χ. Αποτελεί την κυριότερη απόδειξη ότι οι τρεις σειρές των κωπηλατών ήταν τοποθετηµένες η µία πάνω από την άλλη (Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως). Depiction in relief of a section of a trireme (5th century B.C.). It is the main proof that the oars were arranged in three superimposed tiers on each side of the ship (Αthens, Acropolis Museum). Ανάγλυφο τριήρεως πάνω στον βράχο στην Ακρόπολη της Λίνδου (περί το 200 π.χ.). Relief of a trireme carved on the rock of the Acropolis of Lindos (around 200 B.C.). Σχέδια της κατασκευής της τριήρεως (πηγή: J.S. (Morrison). Constructural analysis of a trireme (source: J.S. Morrison). Σχεδιασµός και κατασκευή: Ν. Δραπανιώτης - Κλίµακα: 1/30 Στην πιο εξελιγµένη της µορφή είχε µήκος 37 µ., πλάτος 5,20 µ., βύθισµα 1,50 µ., και εκτόπισµα 70 τόνους. Στην πλώρη έφερε µπρούντζινο έµβολο βάρους περίπου 300 κιλών, για να εµβολίζει τα εχθρικά καράβια. Συνολικό πλήρωµα ανδρών, από τους οποίους οι 170 ήσαν κωπηλάτες (85 ανά πλευρά, χωρισµένοι σε τρεις επάλληλες σειρές: 31 στην επάνω, 27 στη µεσαία και 27 στην κατώτερη). Ανώτατη ταχύτητα 9-12 µίλια ανά ώρα. Design and construction: N. Drapaniotis - Scale: 1/30 The best known ancient Greek oared warship that ruled over Eastern Mediterranean for many centuries. Fast and flexible, with a ram (embolon) fitted on the prow, it attacked successfully the enemy vessels. Total crew 210 men; 170 of them were oar-men.

3 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ SEAFARING AND SHIPBUILDING Σάµαινα Samaina Λεπτοµέρεια από αττική µελανόµορφη οινοχόη µε µυθολογική παράσταση. Απεικονίζεται πλοίο µε πανιά και τρία πρόσωπα. Το ένα ετοιµάζεται να αποβιβαστεί στη ξηρά πατώντας πάνω στο ζωόµορφο έµβολο. Το έµβολο του σκάφους έχει τη µορφή κάπρου όπως στον τύπο της Σάµαινας (γύρω στο 510 π.χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο). Detail of an Attic black-figure oinochoe with a mythological scene. A warship with sails and three figures are depicted. One of them is preparing to disembark, stepping on the zoomorphic ram. The ram of the ship looks like a head of a boar like on the type of Samaina (around 510 B.C. London, British Museum). Αργυρό τετράδραχµο Ζάγκλης µε παράσταση πλώρης πλοίου, πιθανώς Σάµαινας ( π.χ. Βερολίνο, Münzkabinett, Staatliches Museum). Silver tetradrachm issued at Zankle depicting the bow of a ship, which has been identified as that of the Samaina ( B.C. Berlin, Münzkabinett, Staatliches Museum). Η Σάµος ήταν ένα σηµαντικό ναυτικό και ναυπηγικό κέντρο του Αιγαίου κατά την αρχαϊκή εποχή και έφτασε στο απόγειο της ευηµερίας της την εποχή του τυράννου Πολυκράτη ( π.χ.). Η ναυτική υπεροχή του νησιού συνδέεται µε έναν ιδιαίτερο τύπο κωπήλατου σκάφους, τη Σάµαινα, σύµφωνα µε τους αρχαίους συγγραφείς. Είχε δύο σειρές κουπιά, και ήταν φαρδύτερη και βαθύτερη απ ό,τι οι άλλες διήρεις. The island of Samos was an important naval and shipbuilding centre of the Aegean Sea during the archaic era, reaching the heyday of its prosperity during the period of the tyrant Polycrates ( B.C.). The naval supremacy of the island is connected with a type of galley, named Samaina, according to the ancient writers. She had two rows of oars and she formed with broader and deeper hull than the other biremes.

4 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ SEAFARING AND SHIPBUILDING Το πλοίο της Κυρήνειας The Kyrenia ship Η γενική εικόνα ενός εμπορικού πλοίου της κλασσικής ελληνικής περιόδου Ισομετρική τομή της γάστρας του σκάφους που βρέθηκε στην Κυρήνεια Η δεύτερη ενισχυτική ζώνη μέσω υπερδιαστασιολογημένου μαδεριού Ο ενδιάμεσος νομέας Ο υψηλότερα τοποθετούμενος νομέας Εμπρόσθια εγκάρσια δοκός Αφαιρούμενο σύστημα στήριξης ιστού Οπισθία εγκάρσια δοκός Η πρώτη ενισχυτική ζώνη μέσω υπερδιαστασιολογημένου μαδεριού Εσωτερική ενίσχυση Ορθοστάτης Βάση ορθοστάτη Μαδέρια Ο χαμηλότερος τοποθετούμενος νομέας Ορθοστάτης Βάση ιστίου Το δεύτερο μαδέρι Εσωτερική επένδυση Τριγωνικό στοιχείο πάνο από την καρίνα Το πρώτο μαδέρι Άνοιγμα κυκλοφορίας υδάτων Η καρίνα ΠΛΩΡΗ ΠΡΥΜΝΗ Το πρώτο ποδόσταμα στην περίπτωση του ναυαγίου της Κερύνειας αποτελείται από δύο ξύλινα στοιχεία συνδεδεμένα στην καρίνα μέσω ενός ολόσωμου γωνιακού ξύλινου μέλους Μόρφωση του φέροντος κελύφους πριν από την τοποθέτηση των νομέων Το πρυμναίο ποδόσταμα, υψηλότερο από το πρωραίο, συνδέεται μισοχάρακτα με την καρίνα. Γωνιακά διαμορφωμένο ολόσωμο ξύλινο στοιχείο ενισχύει την σύνδεση. Η καρίνα είναι διαμορφωμένη από έναν κορμό δέντρου φυσικά καμπυλωμένο Τριγωνικό στοιχείο Κυκλοφορία τυχών υδάτων Η καρίνα, τα ποδοστάματα και οι συνδέσεις με τα μαδέρια του κελύφους. Σημείωση: όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά Ξύλινη καβίλια εισαγόμενη εκ των έσω Ξύλινος τόρνος Μόρφωση του φέροντος τα φορτία κελύφους από τα μαδέρια συνδεδεμένα μεταξύ τους κατά τις ακμές τους. πλάτος: Πάχος: 6 Μήκος: 160 Εντορμία πλάτος: Πάχος: 6 Μήκος :80 Πάνω από την καρίνα ξύλινα, τριγωνικά σχεδόν, στοιχεία στερεώνονται έτσι ώστε να φθάνουν έως τη δεύτερη σειρά των μαδεριών. Επ αυτών θα στηριχθεί ο χαμηλότερος νομέας, η Στρώση. Ξύλινη καβίλια εισαγόμενη εκ των έξω Η βασική φέρουσα κατασκευή του αρχαίου ελληνικού πλοίου είναι το ίδιο το κέλυφος της γάστρας του. Η κελυφωτή κατασκευή της γάστρας συντίθεται από την καρίνα, τα δύο ποδοστάματα και τα μαδέρια. Τα μαδέρια συνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο και με την καρίνα και τα ποδοστάματα μέσω του συστήματος εντορμιών τόρμων στερεωμένων στη θέση τους μέσω ξύλινων καβίλιων. Τοποθέτηση νομέων επί του φέροντος κελύφους Παράταξη νομέων στηριζόμενων επί του βασικού φέροντος κελύφους του αρχαίου πλοίου Ο υψηλότερα τοποθετούμενος νομέας Ο ενδιάμεσος νομέας στηριζόμενος Η Στρώση, ο χαμηλότερα στηριζόμενος νομέας Το σύστημα καρφωμάτων των νομέων στα μαδέρια Το τριγωνικό στοιχείο επί της καρίνας που συνδέει μεταξύ τους τις δύο χαμηλότερες στρώσεις μαδεριών εκατέρωθεν της καρίνας που δεν εφάπτονται. Χάλκινο καρφί χιλιοστών μήκους. Είναι απόλυτα κυλινδρικό, εκτός από την περιοχή της οξείας μύτης του μήκους περίπου 40 χιλιοστών. Έχει διάμετρο περίπου 7-10 χιλιοστά. Το καρφί διπλώνεται δύο φορές σε ορθές γωνίες και καρφώνεται μέσα στον νομέα. Ξύλινος τόρμος εισαγόμενος σε αντίστοιχες εντορμίες μεταξύ δύο μαδεριών και ασφαλιζόμενος σε αυτή την θέση με ξύλινες καβίλιες. Κατασκευαστική ανάλυση: Π.Τουλιάτος Constructional analysis: P. Touliatos Το ναυάγιο του πλοίου της Κυρήνειας (Κάστρο Κυρήνειας). The wreck of the Kyrenia ship (Kyrenia Castle). ΑΥΤΉ Η ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΜΑΔΕΡΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΕΛΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΌΤΑΝ ΒΡΕΧΟΝΤΑΙ Η ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΝΟΜΕΙΣ. ΑΥΤΌ, ΠΑΛΙ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ (ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΣΣΙΚΟΥΣ, ΓΙΑ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΕΥΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΑΦΑΤΙΣΜΑΤΑ.

5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ MECHANICAL ENGINEERING Μηχανές ανύψωσης ύδατος Water lifting mechanisms Τύµπανον Το νερό συλλέγεται µέσα σε οκτώ κυκλικούς τοµείς και "αποδίδεται" περίπου στο ύψος του κέντρου του τυµπάνου. Η κίνηση του τροχού γίνεται µέσω ενός δούλου βαδίζοντος στην έξω πλευρά του τροχού (πηγή: M. Perrault). The tympanon (drum) The water is collected in eight cylindrical sectors and is emptied approximately at the height of the center of the tympanon. The wheel is rotated by a slave walking along the outer edge of the wheel (source: M. Perrault). Καδοφόρος αλυσσωτή αντλία του Φίλωνος Εδώ, ο τροχός χρησιµεύει µόνον για την περιστροφή του άξονα, ενώ η συλλογή του νερού γίνεται από κάδους στερεωµένους πάνω σε "αλυσσωτόν ιµάντα", θεωρητικώς απεριορίστου ύψους από την στάθµη του νερού (πηγή: J.G. Landels). Philo's wheel driven bucket chain Here, the wheel is used only for rotating the axis, whereas the water is collected by means of buckets fixed on a chained belt, in theory, of unlimited height above the level of the water (source: J.G. Landels). Τύµπανον µε υπερυψωµένα διαµερίσµατα νερού Τώρα, το νερό συλλέγεται σε στενότερα διαµερίσµατα κοντά στην περιφέρεια, και "αποδίδεται" σε ύψος περίπου διπλάσιο της περίπτωσης του απλού τυµπάνου (πηγή: J.G. Landels). Wheel with compartmented rim In this case, the water is collected in narrower compartments, close to the periphery, and is emptied at almost twice the height of the plain tympanon (source: J.G. Landels). Υδροκίνητη καδοφόρος αντλία του Φίλωνος Πρόκειται για µιαν επανάσταση στην αντλητική τεχνολογία: Τώρα, κινητήρια δύναµη δεν είναι η βάδιση του δούλου στην περιφέρεια του τροχού, αλλά προέρχεται από την κινητική ενέργεια του ίδιου του υδάτινου ρεύµατος που αντλείται: ένας "κουταλοφόρος" τροχός δέχεται την ώθηση του νερού, περιστρέφεται και (µέσω των αλυσσωτών ιµάντων) µεταφέρει την περιστροφή στον πάνω άξονα. Εκεί, ένας τριγωνικός συµπεριστρεφόµενος δίσκος εκκενώνει απότοµα το υδάτινο φορτίο του κάθε κάδου που έχει αναρτηθεί σε εξωτερική αλυσίδα (πηγή: Carra de Vaux). Philo s paddle-wheel driven bucket chain This is a revolution in pumping technology. Μotion is no longer empowered by a slave walking at the periphery of the wheel, but by means of the energy of the water current itself: a wheel baring spoon-like buckets rotates, pushed by the water, and transfers the rotation to the upper axis by means of the chain-belt. There, with the aid of a triangular disc that follows the same rotational movement, the water of each bucket (fixed on an external chain) is evacuated abruptly (source: Carra de Vaux).

6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ MECHANICAL ENGINEERING Αντλία Κτησιβίου Ktesibios pump Εµβολοφόρος αντλία µε στρεπτή διαφυγή (πηγή: Β.W. Schmidt, Heron Alexandrinus). Force pump with swiveling nozzle (source: Β.W. Schmidt, Heron Alexandrinus). Εµβολοφόρος αντλία (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Force pump (source: D. Kalligeropoulos). Σχεδιασµός και κατασκευή οµοιώµατος: Δ. Κριάρης - Kλίµακα: 1/1 Η εµβολοφόρος αντλία του Κτησιβίου (3ος αιώνας π.χ.) θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες µηχανολογικές εφευρέσεις για την άντληση νερού, η οποία βρίσκει εφαρµογές εδώ και 23 αιώνες. Αποτελείται από δύο όµοιους κοίλους κυλίνδρους, µέσα στους οποίους δύο έµβολα κινούνται παλινδροµικά, µε την βοήθεια µοχλού. Η κίνηση των εµβόλων δηµιουργεί κενά αέρος και αναρρόφηση νερού, το οποίο µέσω ενός κεντρικού σωλήνα µεταφέρεται έξω από τον χώρο όπου είναι βυθισµένη η αντλία. Design and construction of the model: D. Kriaris - Scale: 1/1 Ktesibios pump (3rd century B.C.) is among the most important mechanical inventions for pumping water, still used today. It consists of two identical hollow cylinder-reservoirs, within which pistons can reciprocate smoothly. The vacuum created inside each cylinder by the movement of the piston sucks the water, which is consequently emptied through a hose-pipe elsewhere.

7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ MECHANICAL ENGINEERING Κοχλίας του Αρχιµήδους Archimedes screw Κοχλίας του Αρχιµήδους (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης). Archimedes screw (Technical Museum of Thessaloniki).. Χάραξη και στερέωση των ελικοειδών λωρίδων σε µια σπειροειδή αντλία του Αρχιµήδους (πηγή: M.H. Morgan). Tracing of spirals and affixed helicoidal strips on an Archimedes screw pump (source: M.H. Morgan). Κοχλίας του Αρχιµήδους και άλλοι µηχανισµοί άντλησης (σχέδιο L. Da Vinci). Archimedes screw and various pumping devices (drawing by L. Da Vinci). Αποτελείται από ξύλινη κυλινδρική δοκό πάνω στην οποία είναι προσαρτηµένα ξύλινα πετάσµατα, έτσι ώστε να σχηµατίζουν έλικα. Με την περιστροφή του κοχλία, το νερό (χάρις στην φυγόκεντρο δύναµη) παρασύρεται από το κάτω µέρος της έλικας σταδιακά προς τα άνω. Χρησιµοποιούνταν σε αρδεύσεις, καθώς και σε άντληση υδάτων από το εσωτερικό πλοίων. Inside the cylinder, the thread of an interminable wooden screw carries water upwards (thanks to the centrifugal force). It is used for irrigation and pumping water out of a ship.

8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ MECHANICAL ENGINEERING Ανυψωτική µηχανή Hoisting mechanism Αναπαράσταση γερανού στο εργοτάξιο του Παρθενώνα (πηγή: Μ. Κορρές). Representation of crane at the worksite of the Parthenon (source: M. Korres). Ανυψωτικός µηχανισµός στο λιµάνι της Αµαθούντος Κύπρου (πηγή: Τ. Kozeilj). Ηoisting Μechanism at Amathonte, Cyprus (source: T. Kozeilj). Σχεδιασµός οµοιώµατος: Μ. Κορρές - Κατασκευή: Ι. Εξηντάρης - Κλίµακα: 1/4 Κύρια συστατικά ενός γερανού ήσαν ο ιστός (δύο µεγάλα ξύλα σε σχηµατισµό Λ), το πολύσπαστον ανυψώσεως (ξύλινες τροχαλίες) και το βαρούλκο. Το βαρούλκο, αποτελούµενο από τον κύλινδρο ή άξονα και το σύστηµα περιστροφής, ήταν απαραίτητο κυρίως για το χειρισµό του πολυσπάστου ανυψώσεως. Ήταν επίσης χρήσιµο και για την ανέγερση ή την καταβίβαση του ίδιου του ιστού κατά την εγκατάσταση του γερανού ή µετά την περάτωση της εργασίας του. Design of the model: M. Korres - Construction: I. Exindaris - Scale: 1/4 The principal components of a crane are the mast, the block-and-tackle and the winch. The winch, a drum or shaft with a winding apparatus, was essentially intended as part of the hoisting mechanism, but it was also useful in the raising and lowering of the mast when the crane was being installed or dismantled.

9 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜEASUREMENT & COMMUNICATION Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία Hydraulic telegraph of Aeneas Αναπαράσταση υδραυλικού τηλέγραφου του Αινεία (Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, Αθήνα). Representation of the hydraulic telegraph of Aeneas (Museum of Telecommunications, Athens). Οπτικός τηλέγραφος του Κλεοξένου και του Δηµοκλείτου (2ος αιώνας π.χ.). Κωδικοποιεί το ελληνικό αλφάβητο µε δύο οµάδες πέντε πυρσών (Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, Αθήνα). The telegraph of Kleoxenes and Demokleitos (2nd century B.C.) codifies the greek alphabet by means of two sets of five torches each (Museum of Telecommunications, Athens). Σχεδιασµός και κατασκευή οµοιώµατος: Κ. Κοτσανάς - Κλίµακα: 1/2 Σε µια µεγάλη δεξαµενή γεµάτη νερό προσαρτάται πλωτήρας ο οποίος φέρει κατακόρυφη ράβδο µε εγχάρακτα τυποποιηµένα µηνύµατα. Η µετάδοση µηνύµατος προϋπέθετε δύο πανοµοιότυπες τέτοιες κατασκευές. Ο Αποστολέας έδινε σήµα µε µία δάδα όταν ήταν έτοιµος να ανοίξει την βρύση στο κάτω µέρος της δικής του δεξαµενής. Ο Δέκτης τότε έκανε το ίδιο. Καθώς έρρεε το νερό, ο πλωτήρας κατέβαινε και όταν το επιθυµητό µήνυµα έφτανε στην κορυφή της δεξαµενής ο Αποστολέας έκανε και πάλι σήµα µε την δάδα να κλείσει η βρύση. Τότε ο Δέκτης, αφού έκλεινε αµέσως την δικιά του βρύση, µπορούσε πλέον να διαβάσει το µήνυµα. Design and construction of the model: K. Kotsanas - Scale: 1/2 Inside a large tank filled with water a float is attached holding a vertical rod that bares incised standardized messages. The transmission of the message required two identical such structures. The Sender signalled with a torch when he was ready to open the tap at the bottom of his tank. The Receiver would then do the same. As the water flowed away, the float descended and when the desired message reached the top of the tank, the Sender signalled again with his torch that the Receiver should now turn off his tap. The Receiver could then read the message.

10 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜEASUREMENT & COMMUNICATION Οδόµετρο Ήρωνος Heron s Odometer Tο οδόµετρο σε εικονογράφηση του Λεονάρντο ντα Βίντσι. The odometer by Leonardo da Vinci.. Tο οδόµετρο του Ήρωνος (πηγή: A.J.H. Vincent). Heron s odometer (source: A.J.H. Vincent).. Το πλοήµετρον του Ήρωνος για την µέτρηση θαλασσίων αποστάσεων (πηγή: A.J.H. Vincent). Heron s sea-meter for the measurement of sea distances (source: A.J.H. Vincent) Σχεδιασµός και κατασκευή οµοιώµατος: Δ. Κριάρης Ο µηχανισµός αυτός χρησίµευε για τη µέτρηση αποστάσεων. Αποτελείτο από οδοντωτούς τροχούς και ατέρµονες κοχλίες που µετέτρεπαν την κίνηση των τροχών του οχήµατος σε µονάδες µήκους του δρόµου.οι τρεις δίσκοι στο άνω µέρος του Οδόµετρου καταγράφουν την απόσταση που διανύθηκε. Στο οµοίωµα, το όχηµα απεικονίζεται υπό κλίµακα, ενώ ο µηχανισµός είναι σε φυσική κλίµακα και µπορεί να προσαρµοστεί και σε µεγαλύτερο όχηµα. Η κατασκευή αυτή βασίστηκε σε περιγραφή του Ήρωνος (1ος αώνας µ.χ.). Design and construction of the model: D. Kriaris This device was used to measure distances. It consists of a set of toothed wheels and interminable screws converting the movement of the wheels of the vehicle into units of length. The three discs on the upper surface of the odometer record the distance covered in units of length. While the vehicle is a scale model, the odometer can be considered as full size, since it can be matched to any vehicle. This construction was based on the description given by Heron (1st century AD).

11 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ MINING AND METALLURGY Μεταλλευτική Mining Βελατούρι, Θορικός. Η είσοδος µιας υπόγειας µεταλλευτικής στοάς που λειτουργούσε από το 2500 π.χ. µέχρι και τους Ρωµαϊκούς χρόνους. Velatouri Thorikos hill. The entrance of an underground mining gallery. It had been operated since ca B.C. and continued during the Mycenaean, Classical and Roman times. Παράσταση µεταλλευτικής δραστηριότητας σε πήλινη πινακίδα (περί το 575 π.χ. - Staatliche Museen zu Berlin, Antiken-Sammlung). Fired-clay tablet depicting miners at work (around 575 B.C. - Staatliche Museen zu Berlin, Antiken-Sammlung). Οι ποσότητες των µετάλλων ή των µεταλλευµάτων µέσα στην γη αποτελούν τα µεταλλοφόρα κοιτάσµατα. Η ανακάλυψη και η προσπέλαση των κοιτασµάτων απαιτούσε συνήθως τη διάνοιξη δαιδαλωδών υπογείων στοών µεγάλου µήκους, καθώς και φρεάτων (ή ψυχαγωγίων, όπως τα έλεγαν οι αρχαίοι) για τον εξαερισµό των υπογείων έργων γενικά. Η εξόρυξή τους δεν ήταν εύκολη. Δυσχερής ήταν επίσης και η µεταφορά του εξορυσσόµενου υλικού από τα έγκατα της γης στο ύπαιθρο. Για να παραχθούν τα περιεχόµενα µέταλλα, τα µεταλλεύµατα έπρεπε εν συνεχεία να υποβληθούν σε τήξη µέσα σε ειδικές καµίνους και σε υψηλές θερµοκρασίες. Οταν το µετάλλευµα ήταν πλούσιο σε περιεκτικότητα µετάλλου, υπεβάλλετο σε τήξη κατευθείαν µετά την εξόρυξη. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, και ιδίως όταν ήταν φτωχό ή υπήρχαν σ αυτό άλλες παντοειδείς προσµίξεις, υπεβάλλετο προηγουµένως σε ειδική επεξεργασία µέσα σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, δηλαδή στα µεταλλουργικά εργαστήρια, µε κύριο σκοπό την αποµάκρυνση των άχρηστων συστατικών του, για να καταστεί δυνατή η καλή τήξη του. Η επεξεργασία και ο καθαρισµός του µεταλλεύµατος, ο λεγόµενος εµπλουτισµός, αποτελούσε ένα µεγάλο µέρος της πρακτικής διαδικασίας της παραγωγής µετάλλων. Ores, containing quantities of metal, are found in mineral deposits in earth. Normally, the discovery of these deposits necessitates the excavation of complicated and long subterranean galleries, as well as of ventilation wells ("psychagogia" in ancient Greek); their digging was not an easy task. Similarly, transportation of the masses of excavated ore from those depths to the surface of the earth, was not easy either. Ores were subsequently submitted to melting in special ovens under high temperatures, in order to take out the respective metals. Rich ores were melted directly after digging. Low-content ores however were previously submitted to grinding and washing, in order to separate their parts richer in metals, before melting.

12 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜEASUREMENT & COMMUNICATION Πρώτη µέτρηση της περιφέρειας της Γης First measurement of the circumference of the Earth Οι πρώτοι Έλληνες, παρά τις τότε επικρατούσες απόψεις για την µορφή της Γης, έφθασαν από νωρίς στο σωστό συµπέρασµα ότι η Γη είναι σφαίρα. Ο Ερατοσθένης (3ος αιώνας π.χ.), από τους πρώτους διευθυντές της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, κατόρθωσε να υπολογίσει και την περίµετρό της. Στην Συήνη, το σηµερινό Ασουάν, κατά το µεσηµέρι του θερινού ηλιοστασίου, την στιγµή που οι ακτίνες του ηλίου προσπίπτουν κατακόρυφα στην επιφάνεια της γής (και εποµένως φωτίζουν κατευθείαν τον πυθµένα των πηγαδιών), οι (παράλληλες) ακτίνες του ηλίου προσπίπτουν στην Αλεξάνδρεια υπό γωνίαν ως προς την κατακόρυφο. Με την βοήθεια ενός γνώµονος, υπολόγισε την γωνία πρόσπτωσης (7,2 - δηλαδή 1/50 της περιφέρειας του κύκλου). Η απόσταση Συήνη - Αλεξάνδρεια µετρήθηκε L= 5000 στάδια. Με τα στοιχεία αυτά, ο Ερατοσθένης, λύνοντας ένα ορθογώνιο τρίγωνο, υπολόγισε ότι η περίµετρος της γης ήταν στάδια, δηλαδή χλµ., µε σφάλµα περίπου 15% (η πραγµατική περίµετρος στον ισηµερινό είναι χλµ). Χρειάστηκε όµως να περάσουν περίπου δύο χιλιετίες για να επιτευχθεί µια µεγαλύτερη ακρίβεια. Despite the prevailing ideas regarding the shape of the Earth, the Greeks arrived quite early at the correct conclusion that the Earth is a sphere. Eratosthenes (3rd century B.C.), one of the first directors of the Library of Alexandria, calculated with remarkable accuracy the circumference of the earth in the following way: at Syene (Aswan), on the summer solstice, at noon, the sun s rays hit the surface of the earth on right angles (thus they lit up the bottom of the wells) while at the same moment, in Alexandria, the sun s rays were reaching the earth at a different angle. He measured this angle to be 7,2 or 1/50th of the circumference of a circle. The distance between Alexandria and Syene was measured to be L= 5000 stades. With this data, Eratosthenes, solving an orthogonal triangle, calculated the length of the circumference of the earth. The result was km, with an error of 15% (the actual circumference at the equator is 40,075 km). It took 2000 years to arrive at a more accurate result.

13 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜEASUREMENT & COMMUNICATION Η µέτρηση του χρόνου Calculating time Ηλιακό ωρολόγιο των Φιλίππων. Το όργανο προσδιορίζει επίσης το γεωγραφικό πλάτος, το αζιµούθιο και το ύψος του ηλίου ή κάποιου άλλου αστέρα (Tεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης). Sundial from Filippoi.The instrument measures also the latitude, longitude and the azimuth and it is capable of measuring star heights (Technical Museum of Thessaloniki). Ηλιακό ωρολόγιο (Tεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης). Sundial (Technical Museum of Thessaloniki). Ηλιακό ωρολόγιο (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Sundial (source: D. Kalligeropoulos).. Με την εξέλιξη του πολιτισµού, πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αισθάνθηκαν την ανάγκη να µετρήσουν τον χρόνο, για ποικίλους κοινωνικούς κι αργότερα για επιστηµονικούς λόγους. Η αναφορά στη θέση του Ηλίου στο στερέωµα ήταν η πρώτη µέθοδος προσδιορισµού του χρόνου κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Κι αυτή η ποιοτική "µέτρηση" οδήγησε αργότερα στην εφεύρεση των ηλιακών ωρολογιών. Δεν επρόκειτο όµως για µια αντικειµενική µέτρηση του χρόνου καθεαυτόν: η µέτρηση αυτή επιτεύχθηκε µόνον χάρις στις κλεψύδρες και τα υδραυλικά ωρολόγια (τα "υδρεία ωροσκοπεία" των αρχαίων Ελλήνων), για να γίνει ακόµα αντικειµενικότερη και ακριβής µε τα ωρολόγια µε οδοντωτούς τροχούς, όπως αυτοί που σώζονται στον Μηχανισµό των Αντικυθήρων. The progress of civilization brought about the need to calculate time, for social reasons and later on for scientific purposes. Reference to the sun's position on the sky was the first method used to define time during the day. This qualitative measurement lead eventually to the invention of sun dials. This, however, was not an objective measurement of real time: such measurement came later, thanks to the clepsydra and the water clocks (the "υδρεία ωροσκοπεία" of the ancient Greeks) and was to become even more objective and accurate with the use of toothed wheels, such as those preserved in the Antikythera Mechanism.

14 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜEASUREMENT & COMMUNICATION Υδραυλικό ωρολόγιο (κλεψύδρα) Water clock (clepsydra) Υδραυλικό ωρολόγιο τύπου κλεψύδρας (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Water clock of the clepsydra type (source: D. Kalligeropoulos). Σχεδιασµός οµοιώµατος: Δ. Καλλιγερόπουλος - Κατασκευή: Δ. Καλλιγερόπουλος, Π. Βασιλειάδης, Β. Κάπαρος. Η κλεψύδρα ήταν το πρώτο όργανο µέτρησης του χρόνου οµιλίας σε δηµόσιο χώρο ή σε δικαστήριο. Αποτελείται από µια ορθογωνική δεξαµενή µε µικρό στόµιο στο κάτω µέρος για την εκροή του νερού. Ένας δείκτης συνδεδεµένος µε πλωτήρα έδειχνε τον χρόνο σε µια κατακόρυφη στήλη. Προφανώς, λόγω της µεταβλητής ταχύτητας της ροής του νερού, η κλίµακα αυτή δεν ήταν γραµµική. Design of the model: D. Kalligeropoulos - Construction: D. Kalligeropoulos, P. Vasiliadis, V. Kaparos. Clepsydra was the first instrument for measuring time during public speeches or in court. It consists of a rectangular tank with a small nozzle for the discharge of water. A pointer connected to a float indicated the time on a vertical panel. Due to the variable speed of the flow of the water, the scale on the panel was obviously non-linear.

15 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜEASUREMENT & COMMUNICATION Υδραυλικό ωρολόγιο Κτησιβίου Ktesibios water clock Υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησιβίου, κατά τον Βιτρούβιο (πηγή: Cl. Perrault). Ktesibios water clock after Vitruvius (source: Cl. Perrault). To υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησιβίου (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Ktesibios water clock (source: D. Kalligeropoulos). Σχεδιασµός οµοιώµατος: Δ. Καλλιγερόπουλος - Κατασκευή: Μ. Κοτσαµπασόγλου, Π. Βασιλειάδης Το ωρολόγιο αυτό (Κτησίβιος π.χ.) διαθέτει δεξαµενή νερού και µηχανισµό ελέγχου στάθµης και ροής, µε κωνική υδραυλική δικλείδα, ώστε να εξασφαλίζεται η γραµµική του λειτουργία. Η κατασκευή διαθέτει επίσης χάλκινο δοχείο ύδατος, µέσα στο οποίο κινείται µεταλλικός πλωτήρας µε δείκτη, ο οποίος δείχνει τις ώρες πάνω σε ξύλινο κύλινδρο. Στον κύλινδρο αυτόν είναι χαραγµένες διαφορετικές κλίµακες των ωρών για τους διάφορους µήνες του έτους. Ένας επιστάτης γεµίζει τη δεξαµενή µε νερό, µιά φορά την ηµέρα, και ρυθµίζει τον κίλυνδρο στην πρέπουσα χρονολογία. Design of model: D. Kalligeropoulos - Construction: M. Kotsabasoglou, P. Vasileiadis Ktesibios ( B.C.) was the first to construct a water clock equipped with a conical hydraulic valve that ensures steady and linear operation of the clock. Into a bronze water-vessel, a float is sliding holding a pointer that indicates the hours engraved on a wooden cylinder. The hours appear in different scales, according to the month of the year. A timekeeper fills the tank with water once a day and sets the cylinder to the proper date.

16 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜEASUREMENT & COMMUNICATION Το ξυπνητήρι του Πλάτωνος Plato's night clock To ξυπνητήρι του Πλάτωνος (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Plato's night-clock (source: D. Kalligeropoulos). Σχεδιασµός οµοιώµατος: Δ. Καλλιγερόπουλος - Κατασκευή: Π. Βασιλειάδης Σύµφωνα µε τις µελέτες του H. Diels, που στηρίζονται στην αναφορά του Αριστοκλή, µουσικολόγου του 2ου αιώνα π.χ., το ωρολόγιο αυτό έχει τη µορφή µιας µεγάλης κλεψύδρας. Αποτελείται δηλαδή από δύο κατακόρυφα δοχεία και µία στεγανή κοίλη βάση, συνδεδεµένα µεταξύ τους µε υδραυλικό σιφόνιο. Τα δοχεία και η βάση είναι χάλκινα, εξελασµένα στον τόρνο. Η στεγανή βάση διαθέτει χάλκινη σωληνοειδή σύριγγα (σφυρίχτρα) ικανή να παράγει οξύ ήχο σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή ενεργοποίησης του µηχανισµού, µέσω µιας µικρής µπρούτζινης στρόφιγγας. Design of the model: D. Kalligeropoulos - Construction: P. Vasileiades The clock is in the form of a large clepsydra. It consists of two vertical tubes and a waterproof concave base, connected to a hydraulic siphon. The tubes and the base are made of metal and were manufactured on a lathe. The waterproof base has a bronze syringe (whistle) that can produce an acute sound at predefined intervals, after the mechanism is activated by a means of a small bronze tap..

17 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AUTOMATS Αυτόµατα Automats Mερικές από τις αυτόµατες κατασκευές που περιγράφει ο Ηρων (πηγή: Β.W. Schmidt, Heron Alexandrinus). Some of the automats described by Heron (source: Β.W. Schmidt, Heron Alexandrinus). Ήδη από την εποχή των Οµηρικών Επών, οι Έλληνες είχαν τόση τεχνολογική συνείδηση ώστε την επεξέτειναν µέχρι και την λειτουργία αυτοµάτων - δηλαδή µηχανισµών χωρίς εµφανή εξωτερικά αίτια κίνησης: ο Όλυµπος ήταν γεµάτος από αυτόµατα, αλλά και στην Οδύσσεια εµφανίζεται ένα τελείως ροµποτικό πλοίο. Ενώ, αργότερα, ο Αριστοτέλης θα διατυπώσει µια κοινωνιολογικώς ενδιαφέρουσα ουτοπία στηριγµένη στους αυτοµατισµούς, λέγοντας "εάν τα µηχανήµατα, είτε κατόπιν εντολής [αυτόµατα] είτε προαισθανόµενα [ροµπότ] µπορούσαν να επιτελούν το έργο τους, τότε οι δεσπότες δεν θα είχαν ανάγκη από δούλους" (Πολιτικά, ,35). Και ήρθε πράγµατι η εποχή κατά την Ελληνιστική περίοδο όπου οι Έλληνες θα κατασκεύαζαν αυτόµατα, αντί να τα φαντάζονται µόνον. At the time of the Homeric Poems, the Greeks had already gained such technological awareness that they even treated the idea of the automats; that is, of mechanisms with no obvious external cause of movement: Mount Olympus was full of automats, but also in the Odyssey there is mention of a robotic ship. Later in time, Aristotle will express a sociologically very interesting utopia, based on automatic function: if machines, after being ordered [automats] or having sensed [robots] could fulfill their duties, then rulers would no more need slaves (Politics, ,35). And, indeed, the time came, during the Hellenistic period, that the Greeks constructed automata, instead of only imagining them.

18 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AUTOMATS Αυτόµατες πύλες ναού Heron s automated temple gates Αυτόµατες πύλες ναού (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Heron s automated temple gates (source: D. Kalligeropoulos). Αυτόµατες πύλες ναού (πηγή: Β.W. Schmidt, Heron Alexandrinus). Heron s automated temple gates (source: Β.W. Schmidt, Heron Alexandrinus). Σχεδιασµός οµοιώµατος: Δ. Καλλιγερόπουλος - Κατασκευή: Δ. Καλλιγερόπουλος, Β. Νικολής, Π. Βασιλειάδης Το Θεώρηµα 38 των Πνευµατικών του Ήρωνος περιγράφει την αυτόµατη λειτουργία των πυλών ενός ιερού ναού: «Ναός κατασκευάζεται έτσι ώστε µόλις ανάψει φωτιά σε βωµό που βρίσκεται στην είσοδό του και γίνει θυσία, οι πόρτες του ναού να ανοίγουν αυτόµατα, και µόλις σβήσει η φωτιά πάλι να κλείνουν.» Ο Ήρων αξιοποιεί στον µηχανισµό αυτόν τη διαστολή του θερµαινόµενου αέρα κάτω από τον βωµό. Με την πίεση του αέρα, µεταφέρει υγρό από ένα σταθερό σε ένα κινητό δοχείο, και κατόπιν χρησιµοποιεί σύστηµα τροχαλιών και αντίβαρων για την περιστροφή των πυλών του ναού. Design of the model: D. Kalligeropoulos - Construction: D. Kalligeropoulos, V. Nikolis, P. Vasiliadis "A temple is constructed such that as soon as a fire is lit on the altar before it, and the sacrifice is made, the doors of the temple open automatically; and as soon as the fire is quenched, they close again" (Heron, Theorem 38, Pneumatika ). In this mechanism, Heron exploited the expansion of air heated beneath the altar. The pressure of the air forces a liquid to move from a fixed vessel into a movable one, after which a system of pulleys and counterweights is activated to pivot the doors of the temple..

19 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AUTOMATS Αυτόµατος κερµατοδέκτης Αutomatic slot machine Αυτόµατος κερµατοδέκτης (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Automatic slot machine (source: D. Kalligeropoulos). Σχεδιασµός οµοιώµατος: Δ. Καλλιγερόπουλος - Κατασκευή: Μ. Κοτσαµπασόγλου Ο κερµατοδέκτης ήταν τοποθετηµένος µπροστά από έναν ναό και πρόσφερε αγίασµα µε την ρίψη κέρµατος. Αποτελείται από µια ζυγαριά, το ένα τάσι της οποίας δέχεται τα κέρµατα που ρίχνουν οι πιστοί. Το άλλο τάσι είναι συνδεδεµένο µε κωνικόν πλωτήρα βυθισµένον σε δεξαµενή γεµάτη νερό. Όταν πέσει το κέρµα, η κωνική βαλβίδα ανοίγει στιγµιαία αφήνοντας να εκρεύσει µικρή ποσότητα νερού (το "αγίασµα") στο άλλο άκρο του µηχανισµού. Design of the model: D. Kalligeropoulos - Construction: M. Kotsabasoglou The Automatic slot machine was placed in front of a temple and offered holy water by inserting a coin. The mechanism includes a scale: one pan receives the coin, whereas the other is connected to a conical floater sunk into a small tank filled with water; when the coin is tossed, the conical valve opens temporarily and a small quantity of water runs from the other end of the mechanism.

20 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AUTOMATS Μουσικός καθρέφτης Κτησιβίου Ktesibios' musical mirror Αυτόµατος καθρέφτης: α) απλός β) µε µηχανισµό παραγωγής ήχου (πηγή: Δ. Καλλιγερόπουλος). Automatic mirror: a) simple b) with sound producing mechanism (source: D. Kalligeropoulos). Σχεδιασµός οµοιώµατος: Δ. Καλλιγερόπουλος - Κατασκευή: Δ. Καλλιγερόπουλος, Π. Βασιλειάδης - Κλίµακα 1/1 Αυτός ο µεταλλικός καθρέφτης µπορεί να ακινητοποιηθεί σε διάφορες στάθµες χάρις σε ένα αντίβαρο από µολύβι που λειτουργεί σαν έµβολο στο εσωτερικό ενός σωλήνα. Καθώς το αντίβαρο ανεβοκατεβαίνει παράγει ταυτόχρονα κι έναν αρµονικό ήχο. Design of the model: D. Kalligeropoulos - Construction: D. Kalligeropoulos, P. Vasileiadis - Scale: 1/1 This mirror, made of metal, can be stabilized at various heights by means of a counterweight made of lead, that functions as a piston inside a tube. As the counterweight moves up and down, it produces a harmonious sound..

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: Principles of an Internal Combustion Engine Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 Ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ:Project 8 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Δεληγιάννης Ευάγγελος Βαφειαδάκης Δαμιανός Σχολικό Έτος 2014-15 Ιστορική αναδρομή Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη Κ. Γ. Τσάιμου Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη TΑ ΜΕΤΑΛΛΕYΜΑΤΑ που εκμεταλλεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΛΑΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕΣΡΘΕΛ ΟΠΣΛΚΟΤ ΒΑΚΟΤ ΑΣΜΟΦΑΛΡΑ ΜΕ ΘΛΛΑΚΟ ΦΩΣΟΜΕΣΡΟ ΕΚΟ

ΠΣΤΧΛΑΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕΣΡΘΕΛ ΟΠΣΛΚΟΤ ΒΑΚΟΤ ΑΣΜΟΦΑΛΡΑ ΜΕ ΘΛΛΑΚΟ ΦΩΣΟΜΕΣΡΟ ΕΚΟ ln(f( )) ΑΡΛΣΟΣΕΛΕΛΟ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟ ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ ΣΜΘΜΑ ΦΤΛΚΘ ΠΣΤΧΛΑΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕΣΡΘΕΛ ΟΠΣΛΚΟΤ ΒΑΚΟΤ ΑΣΜΟΦΑΛΡΑ ΜΕ ΘΛΛΑΚΟ ΦΩΣΟΜΕΣΡΟ ΕΚΟ 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT EXPERIMENT 5 DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT Purpose: Determine μ k, the kinetic coefficient of friction and μ s, the static friction coefficient by sliding block down that acts as an inclined plane.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PhysicsAndMathsTutor.com

PhysicsAndMathsTutor.com PhysicsAndMathsTutor.com June 2005 1. A car of mass 1200 kg moves along a straight horizontal road. The resistance to motion of the car from non-gravitational forces is of constant magnitude 600 N. The

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική Εργαστήριο 4. Χρίστος Α. Καραβίτης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Γ.Π.Α.

Υδραυλική Εργαστήριο 4. Χρίστος Α. Καραβίτης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Γ.Π.Α. Υδραυλική Εργαστήριο 4 Χρίστος Α. Καραβίτης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Γ.Π.Α. Πρόγραμμα Άνοιξη 2014 ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Part I: ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα