ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνική Ενότητα για την θέρμανση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνική Ενότητα για την θέρμανση"

Transcript

1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Τεχνική Ενότητα για την θέρμανση 1. Εισαγωγή Καταγραφή του συστήματος Αποτίμηση των τεχνικών μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης Σχέδιο Δράσης Αναφορά... 8 Αναφορές...10 Παράρτημα Παράρτημα ΙΙ Θέρμανση με Ξύλα...12

2 1. Εισαγωγή Η ενεργειακή κατανάλωση για την θέρμανση των χώρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 52% της συνολικής κατανάλωσης στον τομέα των κτιρίων στον οικιακό τομέα αντιπροσωπεύει ακόμα και περισσότερο από 57%. Χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη εξοικονόμηση επιτυγχάνεται με βελτιώσεις στην μόνωση του κελύφους του κτιρίου καθώς επίσης και με την αντικατάσταση των παλιών λεβήτων με καινούργιους λέβητες των οποίων η αποδοτικότητα είναι μεγαλύτερη από 100%. Με αυτή την επέμβαση ο λογαριασμός ενεργειακής κατανάλωσης θα μπορούσε να μειωθεί κατά 5%. Αυτή η βελτίωση οφείλεται στην κατά 35% περίπου καλύτερη αποδοτικότητα των καινούργιων λεβήτων σε σχέση με τους υπάρχοντες. Αυτός ο μέσος παράγοντας μπορεί να μεταβάλλεται σε ένα ευρύ πεδίο, εξαρτώμενος από την εγκατεστημένη τεχνολογία [EUROACE]. Εκτός από τα καθαρά οικονομικά προτερήματα των καινούργιων τεχνολογιών θέρμανσης, η βελτιωμένη άνεση και η ασφάλεια της ενεργειακής παροχής αποτελούν καλούς λόγους για σχετικές επενδύσεις. Το φάσμα των μέτρων καλύπτουν τον καυστήρα, τον λέβητα, τα συστήματα αυτόματου ελέγχου και την αποδοτική μόνωση του λέβητα και των αντλιών, τις βελτιώσεις στα υδραυλικά συστήματα και στα συστήματα καλοριφέρ. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τα συστήματα συμπαραγωγής είναι επίσης σχετικές ενότητες ειδικά για την θέρμανση και καλύπτονται στις τεχνικές ενότητες της συμπαραγωγής και του ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση. 2. Καταγραφή του συστήματος Σαν πρώτο βήμα για την εύρεση κατάλληλων μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης, ένα μέλος του προγράμματος Greenbuilding, θα πρέπει να κάνει μια Καταγραφή του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού και των κύριων λειτουργικών παραμέτρων. Η καταγραφή γίνεται σε τρία στάδια: Α. Περιγραφή του συστήματος Τα ακόλουθα στοιχεία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην καταγραφή: Ο καυστήρας Ο λέβητας Η δεξαμενή αποθήκευσης του ζεστού νερού με τις αντλίες κυκλοφορίας Το υδραυλικό σύστημα με τις βαλβίδες ανάμειξης, τι ρυθμιστικές βαλβίδες και τις αντλίες Τα σώματα θέρμανσης και τις (θερμοστατικές) βαλβίδες Τα συστήματα αυτόματου ελέγχου για τον καυστήρα, τον λέβητα, τις βαλβίδες, τις αντλίες και τα καλοριφέρ Όσο το δυνατόν περισσότερα υπάρχοντα σχέδια και συστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην περιγραφή και να ελεγχθούν οι πιθανότητες αλλαγών. 2

3 Β. Μέτρηση των παραμέτρων Συχνά τα συστήματα θέρμανσης είναι συστήματα για τα οποία μπορούν να συλλεχθούν τα καλύτερα δεδομένα. Συνεπώς, θα πρέπει να συλλεχθούν όλα τα σχετικά δεδομένα ιδιαίτερα τα εξής: Εγκατάσταση Κατανάλωση Καυστήρας Λέβητας Σύστημα ζεστού νερού Εγκατεστημένη ισχύς Εγκατεστημένη Όγκος [kw] ισχύς [kw] δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού Κατανάλωση καυσίμου [kwh/a] n.a. Θερμοκρασία n.a. Μέγιστη θερμοκρασία λέβητα [C 0 ] Ώρες Ώρες λειτουργίας στο λειτουργίας Άλλες πληροφορίες πλήρες φορτίο [h/a] Παροχή νερού; Ρυθμιζόμενος καυστήρας [m 3 ] Κατανάλωση ζεστού νερού [m 3 /a] Μέγιστη θερμοκρασία δεξαμενής Υδραυλικό σύστημα Συνολική εγκατεστημένη ισχύς [kw] Ηλεκτρική κατανάλωση της τρέχουσας λειτουργίας Θερμοκρασία παροχής και επιστροφής n.a. n.a. Ώρες λειτουργίας των αντλιών Κατώτερη Κεντρική/ Ηλεκτρονικός θερμοκρασία περιφεριακ έλεγχος της λέβητα ή παροχή ισχύος των ζεστού αντλιών νερού Οι προσδιορισμοί που αφορούν τα συστήματα αυτόματου ελέγχου είναι περισσότερο σχετικοί για να ορίσουν την αποδοτικότητα του συστήματος. Οι ακόλουθες ερωτήσεις είναι οι σχετικότερες: Ποια στοιχεία του συστήματος μπορούν να ελεγχθούν; Πως μπορούν να ελεγχθούν; Είναι οι παράμετροι σταθερές ή προσαρμόζονται αυτόματα; Ποιος μπορεί να επηρεάσει τις παραμέτρους; Γ. Δείκτες απόδοσης του συστήματος Μετά την συλλογή των παραπάνω δεδομένων, ο υπολογισμός των ειδικών δεικτών βοηθά στην αποτίμηση της αποδοτικότητας του εγκατεστημένου συστήματος. Τυπικές τιμές αυτών των δεικτών δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 3

4 Δείκτης Τυπική τιμή Τιμή στόχου 1. Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση σε σχέση με την συνολική επιφάνεια 1 kwh/m 2 2. Συνολικές ώρες λειτουργίας (τιμή ενεργειακής κατανάλωσης διαιρεμένη με την εγκατεστημένη ισχύ) 3. Έτος εγκατάστασης καυστήρα και λέβητα 4. Μετρούμενες απώλειες καυσαερίων (θα μετρούνται από την καπνοδόχο δύο φορές τον χρόνο και θα καταγράφονται) 5. Μέτρηση και ενσωμάτωση σε συστήματα αυτόματου ελέγχου Θερμοκρασία εισόδου/ εξόδου Θερμοκρασία συστήματος θέρμανσης Παράδειγμα κτιρίου γραφείων Παράδειγμα κτιρίου στην Γερμανία 2 : 77 kwh/m 2 γραφείων στην Γερμανία 2 : 11 Παράδειγμα στη Γερμανία 3 : Συμπεριλαμβανομένης της παροχής ζεστού νερού: h/a Μη συμπεριλαμβανομένης της παροχής ζεστού νερού: h/a Κύκλος ζωής του καυστήρα: < 15 χρόνια Κύκλος ζωής λέβητα:< 25 χρόνια n.a Μέτρηση: μερικώς ναι Ενσωμάτωση στα συστήματα ελέγχου: δεν υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου Παράδειγμα στη Γερμανία 3 : Συμπεριλαμβανομένης της παροχής ζεστού νερού: περισσότερες από 2000 h/a Μη συμπεριλαμβανομένης της παροχής ζεστού νερού: περισσότερες από1800 h/a Κύκλος ζωής του καυστήρα: < 10 χρόνια Κύκλος ζωής λέβητα:< 15 χρόνια Παράδειγμα ρυθμίσεων από την Γερμανία: Λέβητες πετρελαίου και αερίου: Από 4-25 kw: < 11% Από kw: < 10% Περισσότερο από 50 kw: < 9% Μέτρηση: ναι Ενσωμάτωση στα συστήματα ελέγχου: ναι Με την σύγκριση (benchmarking, σύγκριση της συγκεκριμένης ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση με τις τυπικές τιμές για παρόμοια κτίρια) είναι δυνατόν να γίνουν εκτιμήσεις για το πότε η ενεργειακή κατανάλωση είναι υψηλή, κανονική ή χαμηλή. Βασισμένα σε αυτή την πληροφορία θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα βήματα: Η χρήση των δεικτών είναι χρήσιμη κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: Η συνολική ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση σε σχέση με την συνολική επιφάνεια των γραφείων των κτιρίων: είναι ο χρησιμότερος δείκτης για τυπικά κτίρια γραφείων Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του καυστήρα και του λέβητα είναι σημαντικές και δείχνουν την αποδοτικότητα του λέβητα και τον βαθμό υπερδιαστασιολόγησης Η ηλικία του καυστήρα και του λέβητα είναι σημαντική και δείχνουν την λειτουργία του καυστήρα, τις απώλειες και την αποδοτικότητα των δυνατοτήτων ρύθμισης Οι τιμές των εκπεμπόμενων καυσαερίων έχουν τοπικά διαφορετικά όρια τα οποία μπορεί να δίνουν έναν δείκτη της ποιότητας καύσης και της αποδοτικότητας του λέβητα. 1 Βασισμένο σε δικούς τους υπολογισμούς [Greeneffect 2005] 2 Τα νούμερα για την Γερμανία δίνονται στο [ages, 1999], οι τιμές μπορεί να είναι διαφορετικές σε άλλους τύπους κτιρίων 3 Οι τιμές μπορεί να είναι διαφορετικές για άλλες χώρες 4

5 3. Αποτίμηση των τεχνικών μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης Η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι δυνατή με πολλούς τρόπους: 1. Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων 2. Βελτιώσεις του συστήματος παροχής θερμότητας 3. Εκπαίδευση των χρηστών για καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά 4. Επιλογή ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (καυστήρας, αντλίες, καλοριφέρ, βαλβίδες) 5. Μόνωση του δικτύου θέρμανσης, του λέβητα και των βαλβίδων 6. Μόνωση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως οι λέβητες ξύλου ( περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο Παράρτημα ΙΙ) Φυσικά, η πραγματοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και το πόσο αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση χρημάτων εξαρτάται από το μέγεθος και την ιδιαίτερη φύση της επιχείρησής σας. Μόνο μια αποτίμηση του συστήματος και των αναγκών της επιχείρησής σας μπορεί να καθορίσει ποια μέτρα είναι τόσο εφαρμόσιμα όσο και επικερδή. Αυτό μπορεί να γίνει από έναν αρμόδιο ενεργειακό σύμβουλο ή από αρμόδιους μηχανικούς της επιχείρησης. Τα συμπεράσματα της αποτίμησης θα ορίσουν τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν στα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων σας, και θα συμπεριλαμβάνουν μια εκτίμηση της εξοικονόμησης, το κόστος επένδυσης καθώς και τον χρόνο αποπληρωμής. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης είναι απόρρητα έγγραφα της επιχείρησης και δεν παραδίνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τα πιθανά μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύστημα θέρμανσης της επιχείρησής σας. Σε κάθε πίνακα παρουσιάζονται τόσος τα μέτρα, όσο και οι πιθανή εξοικονόμηση: Βήμα 1: Επιλογή ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (αν γίνει αντικατάσταση του παλιού) 4 Περιγραφή των μέτρων Πιθανή εξοικονόμηση 1 Εγκατάσταση βοηθητικού ανεμιστήρα για τον λέβητα Πάνω από 20% χαμηλής θερμοκρασίας 2 Εγκατάσταση λέβητα συμπύκνωσης για να μειωθούν οι Πάνω από 32% απώλειες του καυστήρα και της παροχής 3 Εγκατάσταση σωστά διαστασιολογημένων αντλιών Πάνω από 5% και πρόσθετη κυκλοφορίας με ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος εξοικονόμηση στον ηλεκτρισμό 4 Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα σώματα Πάνω από 10% 5 Εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής που Δεν γίνεται εξοικονόμηση παράγει θερμότητα από το βασικό φορτίο και θερμότητας αλλά υπάρχουν ηλεκτρισμό από την δική του κατανάλωση (αναφορά στην τεχνική ενότητα της συμπαραγωγής) οφέλη από την παραγωγή ηλεκτρισμού 6 Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών όπως οι λέβητες βιομάζας (κοίτα Παράρτημα ΙΙ), ηλιακά συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού (αναφορά στην τεχνική ενότητα για το ζεστό νερό και θέρμανση) Πάνω από 50% 4 [LEEAC] 5

6 Βήμα 2: Βελτιστοποίηση της ρύθμισης Περιγραφή των μέτρων 1 Περιορισμός του σημείου αναφοράς των θερμοστατικών βαλβίδων των καλοριφέρ 2 Βελτιστοποίηση της ρύθμισης στους λέβητες ( ρύθμιση της εξωτερικής θερμοκρασίας) 3 Βελτίωση της ρύθμισης στο δευτερεύον σύστημα παροχής ( αντλίες, θερμοκρασία, βαλβίδες ανάμειξης, κτλ.) 4 Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας για την παροχή ζεστού νερού 5 Ενεργοποίηση συστήματος διακοπής της παροχής την νύχτα και τα σαββατοκύριακά 6 Υδραυλική ρύθμιση των καλοριφέρ με εγκατάσταση βαλβίδων preadjustable Πιθανή εξοικονόμηση Πάνω από 5% Πάνω από 15% 10-20% 5-10% Πάνω από 15% Πάνω από 10% Βήμα 3: Βελτίωση του συστήματος παροχής θερμότητας Περιγραφή των μέτρων Πιθανή εξοικονόμηση 1 Εφοδιασμός με καλά μονωμένο σύστημα παροχής Πάνω από 10% (ειδικά στους υπόγειους χώρους) 2 Μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα ζεστού νερού σε Πάνω από 5% 55-60C 0 3 Βελτίωση του υδραυλικού συστήματος (υδραυλική Πάνω από 20% ρύθμιση) 4 Βελτίωση της διαίρεσης του κύκλου θερμότητας (εξαρτώμενος από τις απαιτήσεις για θέρμανση των χώρων του κτιρίου). Για παράδειγμα βόρια και νότια διαίρεση Πάνω από 20% Βήμα 4: Εκπαίδευση των χρηστών για καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά Περιγραφή των μέτρων 1 Κλείσιμο των θερμοστατικών βαλβίδων όταν φεύγουν από τον χώρο εργασίας 2 Ενίσχυση της επίγνωσης σε μεθόδους που αφορούν τον αερισμό Πιθανή εξοικονόμηση Πάνω από 5% Από 5-10% 4. Σχέδιο Δράσης Το Σχέδιο Δράσης της εταιρίας σας για μείωση της θερμότητας, όπως προτείνεται στην παρακάτω φόρμα, θα πρέπει να δείχνει: Τα μέτρα που έχετε αποφασίσει να εφαρμόσετε, και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Τους λόγους που αποκλείσατε τα άλλα μέτρα Το Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την έγκριση των σχετικών σχεδίων ο οργανισμός σας θα αναγνωριστεί ως μέλος του προγράμματος Greenbuilding. 6

7 Μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης Επιτευξιμότητα (1) Συγκεκριμένες Ενέργειες (2) % Κάλυψη (3) Χρονοπρόγραμμα (4) Αναμενόμενη εξοικονόμηση (5) (MWh/χρόνο Επιλογή ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού Εγκατάσταση λέβητα χαμηλής θερμοκρασίας ή λέβητα συμπύκνωσης. Εγκατάσταση σωστά διαστασιολογημένων αντλιών θερμότητας με ρυθμιστή ισχύος Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Βελτιστοποίηση της ρύθμισης Χαμήλωμα του σημείου ρύθμισης των θερμοστατικών βαλβίδων με εξωτερική ρύθμιση θερμοκρασίας Βελτίωση της μόνωσης στο δευτερεύον σύστημα παροχής (βαλβίδες, βαλβίδες ανάμειξης) Χρονορύθμιση της αντλίας κυκλοφορίας του ζεστού νερού Ενεργοποίηση συστήματος διακοπής της παροχής την νύχτα Ενεργοποίηση συστήματος διακοπής της παροχής τα σαββατοκύριακά Βελτίωση του συστήματος παροχής θερμότητας Μόνωση του συστήματος παροχής στα υπόγεια Μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα ζεστού νερού Βελτίωση του υδραυλικού συστήματος Βελτιστοποίηση της διαίρεσης των κυκλωμάτων θέρμανσης Εκπαίδευση των χρηστών για σωστή συμπεριφορά Κλείσιμο των θερμοστατικών βαλβίδων Ενίσχυση της επίγνωσης σε μεθόδους που αφορούν τον αερισμό 7

8 (1) (2) (3) (4) (5) Επιτευξιμότητα. Δηλώνεται το εμπόδιο για την υλοποίηση με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω κωδικούς: ΝΑ Μη υλοποιήσιμο για τεχνικούς λόγους ΝΡ Μη επικερδές ΝC Δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί η αξιολόγηση θα ήταν εξαιρετικά ακριβή. Αν αυτό το πεδίο παραμείνει κενό, το μέτρο θεωρείτε ότι είναι εφαρμόσιμο και επικερδές Συγκεκριμένες Ενέργειες. Πολλές ενέργειες μπορούν να υιοθετηθούν προκειμένου να υλοποιηθεί ένα μέτρο ενεργειακής εξοικονόμησης % Κάλυψη. Αν η δέσμευση του μέλους δεν καλύπτει ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης, αυτή η στήλη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για δείξει το ποσοστό του συστήματος για το οποίο θα υλοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτό μπορεί να αποτιμηθεί με βάση τον ποιο κατάλληλο δείκτη: αριθμός συστημάτων, ισχύς, ενεργειακή κατανάλωση. Προσδιορίστε τον δείκτη που χρησιμοποιείται: %, %kw, %kwh Χρονοπρόγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ενέργειας. Αυτό μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη περίοδος ή μέρα, ή μπορεί να εξαρτάται από κάποιες άλλες ενέργειες. Αναμενόμενη Εξοικονόμηση σε MWh/χρόνο. Συχνά θα είναι μια εκτίμηση που θα βασίζεται κοινά αποδεκτές πρακτικές. 5. Αναφορά Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει την πρόοδο που έχει γίνει κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, και θα σχολιάζει κάθε νέα ή βελτιωμένη καινοτομία. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη φόρμα αναφοράς: Εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης Ενέργειες που αποφασίστηκε να γίνουν προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης Επιλογή ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού Ενέργεια 1 Ενέργεια 2 Βελτιστοποίηση της ρύθμισης Ενδεχόμενη συγκεκριμένη εξοικονόμηση από τον χρήστη Χρονοπρόγραμμα υλοποίησης Αναφορά για το έτος 20xx Πρόοδος των ενεργειών, ως ποσοστό ολοκλήρωσης, και σχόλια όπου είναι απαραίτητο (1) (1) Το ποσοστό υλοποίησης θα μπορούσε να αναφέρεται σε ένα δείκτη ή αναλογία των συστημάτων στο αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης για την οποία τη συγκεκριμένη ενέργεια έχει ολοκληρωθεί Τα μέλη μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμο να δημιουργήσουν την παρακάτω Σύνθεση αποτελεσμάτων και αυτήν να παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος Greenbuilding. Προτρέπονται ( αλλά δεν τους επιβάλλεται) να παραδώσουν την σύνθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφορά σύνθεσης 8

9 Ποσοστό των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης που έχει ολοκληρωθεί Εκτιμώμενο συνολικό κόστος επένδυσης για το Έργο (000 EUR) (1) Εκτιμώμενη αλλαγή στις δαπάνες για συντήρηση και λειτουργία (000 EUR) (1) Εκτιμώμενη ενεργειακή εξοικονόμηση (MWh) (2) Αριθμός χώρων εργασίας Μέχρι δέσμευση την Αυτόν τον χρόνο (1) Το κόστος επένδυσης και οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας εκτιμώνται από μεταβολές των δαπανών, σε σχέση με τις δαπάνες που θα είχε η επιχείρηση αν δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα Greenbuilding. Αυτό θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι, για παράδειγμα, επιπλέον επένδυση σε εξοπλισμό υψηλότερης απόδοσης, ή αύξηση/ μείωση του κόστους συντήρησης. (2) Η ενεργειακή εξοικονόμηση από τον υπολογισμό της υλοποίησης των μέτρων καθώς και τον αυξημένο/ μειωμένο εξοπλισμό 9

10 Αναφορές [EUROACE] Towards Energy Efficient Buildings in Europe; Final Report June 2006 [ages] Forschungsbericht der ages GmbH, Münster, Energie- und Wasserverbrauchskennwerte in der Bundesrepublik Deutschland, 1999 [Dena] Bauen für die Zukunft, wirtschaftlich, energiebewusst, komfortabel, 2002 [Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik] Recknagel, Sprenger, Schramek, 2002 [LEEAC] Lancashire Energy Efficiency Advice Centre, 10

11 Παράρτημα 1 Η αποτίμηση θα πρέπει, για κάθε μέτρο των πινάκων 1,2 και 3, να εκτιμήσει την εφαρμοσιμότητα και την κερδοφορία. Αυτό μπορεί να πάρει την μορφή ενός απλού πίνακα, σαν αυτόν που δίνεται παρακάτω. Αποτελέσματα αποτίμησης Μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης Συγκεκριμένη προτεινόμενη ενέργεια Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση Κόστος επένδυσης Ετήσιες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας Εκτιμώμενος χρόνος αποπληρωμής (μήνες) Επιλογή ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού Ενέργεια 1 Ενέργεια 2 Βελτιστοποίηση της ρύθμισης Ενδεχόμενη συγκεκριμένη εξοικονόμηση από τον χρήστη 11

12 Παράρτημα ΙΙ Θέρμανση με Ξύλο Βασικές Πληροφορίες Υπάρχουν πολλοί λόγοι να μιλάμε για θέρμανση των κτιρίων του τριτογενή τομέα με ξύλα. Εκτός από το γεγονός ότι αυτά τα συστήματα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και οι τεχνολογίες είναι δοκιμασμένες, αποτελούν μια οικονομικά βιώσιμη λύση. Τα καύσιμα από ξύλο είναι εγχώρια ακατέργαστα υλικά με αξιόπιστη διανομή και λογικές τιμές. Τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης με ξύλο λειτουργούν ακριβώς όπως τα συμβατικά συστήματα με πετρέλαιο και αέριο συναντούνται απλά πιο σπάνια. Συνεπώς, απαιτείται περισσότερη επικοινωνία κατά την υλοποίηση ενός έργου εγκατάστασης θέρμανσης με ξύλα. Όλοι οι σχετιζόμενοι άνθρωποι, π.χ. ο εργολάβος του κτιρίου, ενδεχόμενοι χρήστες του κτιρίου, οι γείτονες και οι κατάλληλες τοπικές αρχές θα πρέπει να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το έργο την κατάλληλη στιγμή. Τα συστήματα θέρμανσης με ξύλο έχουν κάποιες σημαντικές απαιτήσεις όσον αφορά το κτίριο, έτσι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα αν ένα κτίριο έχει κατασκευαστεί και αυτές οι απαιτήσεις έχουν ληφθεί υπόψη κατά την διάρκεια σχεδιασμού. Η καλή επικοινωνία μεταξύ του αρχιτέκτονα και των σχεδιαστών παίζει σημαντικότατο ρόλο. Βασικά τα συστήματα θέρμανσης με ξύλο μπορούν να χωριστούν σε αυτόματα και μη-αυτόματα (χειροκίνητα) συστήματα λειτουργίας. Τα χειροκίνητα συστήματα θα πρέπει να τροφοδοτούνται με το χέρι (κούτσουρα) και είναι κυρίως για μικρά κτίρια. Για την θέρμανση μεγαλύτερων κτιρίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο αυτόματα συστήματα. Τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης με ξύλα προσφέρουν μια συγκρίσιμη θερμική άνεση. Οι λέβητες ξύλου μπορούν να προσαρμοστούν πολύ καλά. Σύμφωνα με αυτό, ένα σύστημα είναι ικανό να παράγει τόσο ζεστό νερό το καλοκαίρι, όσο και θέρμανση το χειμώνα. Η ετήσια αποδοτικότητα θα είναι περίπου 70-75%. Επιλογή καυσίμου για τα αυτόματα συστήματα Ξύλινοι κύλινδροι (pallets), ρινίσματα ξύλου (chips) Οι ξύλινοι κύλινδροι και τα ρινίσματα είναι τα δύο ποιο κατάλληλα καύσιμα για αυτόματη πυροδότηση των συστημάτων θέρμανσης στα μεγάλα κτίρια. Οι κύλινδροι αποτελούν ένα τυποποιημένο καύσιμο που φτιάχνεται από την συμπίεση ξερών ροκανιδιών ή σκόνης ροκανιδιών. Η παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιεί χημικά πρόσθετα- μόνο υψηλές πιέσεις και ροή. Εξαρτώμενο από την υγρασία, το ενεργειακό περιεχόμενο των παλετών κυμαίνεται μεταξύ kwh/kg 2 κιλά παλετών, επομένως έχουν λίγο μικρότερη θερμογόνο δύναμη από ένα λίτρο πετρελαίου (10 kwh). Τα ρινίσματα είναι μικρότερα κομμάτια ξύλου που έχουν μήκος 5-50 mm. Μπορεί επίσης να είναι και κάποια μεγαλύτερα κλωνάρια και πρόσθετα υλικά γύρο από αυτά. Η ποιότητα των ρινισμάτων εξαρτάται από το ακατέργαστο υλικό, την διαδικασία ρινίσματος, και την διαδικασία συλλογής. Το ενεργειακό περιεχόμενο των ξερών ρινισμάτων ( 25% νερό) είναι γύρω στο 3.7 kwh/kg. 12

13 Κύλινδροι ή ρινίσματα Οι κύλινδροι και τα ρινίσματα έχουν πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν. Ποιο καύσιμο θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται πολύ από τις τοπικές συνθήκες. Παράμετροι των καυσίμων από ξύλο Ρινίσματα Κύλινδροι Θερμικό περιεχόμενο 3.7 kwh/ kg 4.8 kwh/ kg 744 kwh/ m kwh/ m 3 Πυκνότητα 200 kwh/ kg 650 kg/ m 3 Χώρος αποθήκευσης Απαιτείται μεγαλύτερος Απαιτείται μικρότερος χώρος αποθήκευσης χώρος αποθήκευσης Τιμή Χαμηλότερο κόστος Μεγαλύτερο κόστος καυσίμου, που μπορεί να οριστεί τοπικά καυσίμου. Λιγότερα κέρδη για τοπικές οικονομίες Φόρτος εργασίας Απαιτείται μεγαλύτερος Λιγότερη προσπάθεια για εξαρτώμενος από τη φόρτος για την λειτουργία συντήρηση και λειτουργία λειτουργία της εγκατάστασης και συντήρηση και υπάρχει περισσότερη στάχτη Ποιότητα καυσίμου Η υψηλή και αμετάβλητη Τυποποιημένο καύσιμουψηλότερη ποιότητα καυσίμου είναι λειτουργική απαραίτητη αλλά είναι αξιοπιστία δύσκολο να εξασφαλιστεί. Για να επιτραπεί η προσαρμοστικότητα του καυσίμου, μπορεί να επιλεγεί λέβητας που μπορεί να λειτουργεί τόσο με κυλίνδρους όσο και με ρινίσματα. Είναι απαραίτητο το σύστημα τροφοδοσίας να μπορεί να χειριστεί και τα δύο καύσιμα. Αποθήκη καυσίμου Ρινίσματα Τα ρινίσματα μπορούν να αποθηκευθούν είτε στο εσωτερικό του σπιτιού, σε ένα χώρο δίπλα από το λεβητοστάσιο, είτε σε έναν ξεχωριστό χώρο, έξω από το κτίριο. Το δεύτερο θα μπορούσε να είναι μια υπόγεια αποθήκη ή ένα επιφανειακό σιλό από το οποίο το καύσιμο τροφοδοτείται στον λέβητα με έναν μεταφορέα. Οι αποθήκες για τα ρινίσματα θα πρέπει να έχουν καλό εξαερισμό για να παραμένουν ξερά και να μην μουχλιάσουν. Αποθήκευση καυσίμου έξω από το κτίριο Αποθήκευση καυσίμου μέσα στο κτίριο 13

14 Το καύσιμο συνήθως μεταφέρεται από την αποθήκη στον λέβητα με μια κυλιόμενη ταινία και ένα ελικοειδή περιστροφέα. Κύλινδροι Οι παλέτες μπορούν να αποθηκευτούν είτε σε ένα δωμάτιο κοντά στον λέβητα ή σε μια εξωτερική υπόγεια δεξαμενή. Για τις υπόγειες αποθήκες είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η στεγανότητα τους. Οι παλέτες συνήθως μεταφέρονται στον λέβητα με έναν άκαμπτο ελικοειδή μεταφορέα ή από ένα εύκαμπτο σύστημα σωληνώσεων με αέρα(μέγιστη απόσταση μεταξύ αποθηκευτικού χώρου και λέβητα 15 m). Παράδειγμα για τοποθεσία αποθήκευσης για μικρότερα κτίρια ( οι παλέτες αντλούνται μέσα στην αποθήκη) Προδιαγραφές για την αποθήκη και το δωμάτιο του λέβητα Τόσο το δωμάτιο του λέβητα, όσο και η αποθήκη θα πρέπει να ακολουθούν τους εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς πυρασφάλειας. Όταν σχεδιάζεται το δωμάτιο του λέβητα, πρέπει να υπάρξει μερυμνα η ύπαρξη αρκετού χώρου για καθημερινή λειτουργία, και εργασίες συντήρησης και επισκευών. Ένα μέσο δωμάτιο για λέβητα 150kW θα πρέπει να είναι m 2. Το μέγεθος της αποθήκης καυσίμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: πρόβλεψη απαίτησης για καύσιμο, αξιοπιστία προμηθευτών, διαθέσιμος χώρος κτλ. 14

15 Παροχή καυσίμου Τα ρινίσματα γενικά μεταφέρονται με φορτηγά ή ρυμούλκες που αδειάζουν το καύσιμο στην ανοιχτή αποθήκη. Γύρω από το άνοιγμα θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε το όχημα να μπορεί να γυρίσει. Οι παλέτες συνήθως μεταφέρονται με φορτηγά που αντλούν τις παλέτες στον χώρο αποθήκευσης με σύστημα σωληνώσεων (τυπικό μήκος σωλήνα 30m). Καθώς ένα κυβικό μέτρο παλετών έχει τετραπλάσια θερμικό περιεχόμενο από 1 κυβικό μέτρο ρινισμάτων, η συχνότητα της μεταφοράς τους είναι πολύ λιγότερη από αυτή των ρινισμάτων. Σαν αποτέλεσμα, τα συστήματα θέρμανσης με παλέτες μπορεί να είναι μια καλύτερη λύση στις αστικές περιοχές με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση. Θόρυβος Οι λέβητες βιομάζας που δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά μπορεί να προκαλέσουν ηχορύπανση. Οι πηγές θορύβου είναι αρχικά οι ανεμιστήρες για τον αέρα και το καύσιμο αέριο και του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. Για να αποφευχθούν τα προβλήματα θορύβου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική ενότητα για προστασία από τον θόρυβο. Η μεταφορά και η εκφόρτωση του καυσίμου μπορούν επίσης να προκαλέσουν θόρυβο. Τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν με σωστή επιλογή της τοποθεσίας του χώρου αποθήκευσης καυσίμου και η επιλογή περιόδων τροφοδοσίες στις οποίες μόνο λίγοι γείτονες βρίσκονται στα σπίτια τους. Φροντίδα του συστήματος και συντήρηση. Η ποσότητα των εργασιών που εμπλέκονται στην συντήρηση ενός αυτόματου συστήματος θέρμανσης με ξύλο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως κατά πόσο έχει αυτόματο καθαριστή για τον εναλλάκτη θερμότητας και αυτόματη σύστημα απαλλαγής από την στάχτη, κατά πόσο είναι δυνατή η τηλεκατευθυνόμενη ρύθμιση του συστήματος, κατά πόσο χρησιμοποιούνται οι παλέτες ή τα ρινίσματα, κτλ. Οι τυπικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: Οπτική επιθεώρηση του λέβητα Διόρθωση των μικρών προβλημάτων Αγορά του καυσίμου Μετακίνηση της στάχτης Ο χρόνος που απαιτείται φυσικά, εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος και την κατανάλωση καυσίμου π.χ. λιγότερες ώρες για μικρότερα συστήματα. Οι εργασίες συντήρησης για τους λέβητες που χρησιμοποιούν παλέτες ή υψηλής ποιότητας ρινίσματα δεν ξεπερνούν τα 30 λεπτά την εβδομάδα. Η διεξαγωγή ετήσιου ελέγχου είναι ζωτική για αποφυγή μακροπρόθεσμης προβληματικής λειτουργίας. Η στάχτη που παράγεται δεν είναι επικίνδυνη και συχνά χρησιμοποιείται σαν λίπασμα. Στις αστικές περιοχές μπορεί συχνά να διατεθούν μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Θα πρέπει να τηρηθούν οι τοπικοί κανονισμοί. Συστήνεται να γίνει συμφωνία παροχής υπηρεσιών συντήρησης με την εταιρία εγκατάστασης του συστήματος. 15

Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...2 2. Καταγραφή συστημάτων... 2 3. Εκτίμηση τεχνικών μέτρωνεξοικονόμησης ενέργειας... 4 4. Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Έργο PERCH: Παραγωγή ηλεκτρισμού με μικρά συστήματα ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ www.home-electricity.org Συντονιστής: ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες Βιομάζας Ηλιακά συστήματα

Λέβητες Βιομάζας Ηλιακά συστήματα Γενικός κατάλογος Λέβητες Βιομάζας Ηλιακά συστήματα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φύση ενέργεια θερμότητα περιβάλλον ευεξία οικολογία Η Επιχείρηση Η επιχείρηση ΤΑΤΑΝΟ ιδρύθηκε στη δεκαετία του 70 και είχε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...3 2.1. Γενικά...3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής...4 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα